OTS: Oznámenie dokončenia technológie regenerácie ľudských orgánov

OTS: Majiteľ patentu na regenerácie poškodených orgánov oznámil dokončenie technológie regenerácie ľudských orgánov

Dr. Rongxiang Xu, majiteľ patentu na regeneráciu poškodených orgánov, ktorá bola v tohtoročnom prezidentskom prejave k štátom únie označená za najvyššiu prioritu, oznamuje dokončenie technológie regenerácie ľudských orgánov

Los Angeles 27. júna (PRNewswire/TASR) – Dr. Rongxiang Xu a MEBO INTERNATIONAL, spoločnosť založená pre jeho chránené technológie, dnes oznámili, že Dr. Rongxiang Xu dokončil technológiu na regeneráciu poškodených orgánov na pomoc vládnym i nevládnym organizáciám pri čo najrýchlejšom sprístupnení svojho nového vedeckého systému ľudstvu. Dr. Xu je majiteľom patentu na technológie zaoberajúce sa "vývojom liečiv na obnovu poškodených orgánov", prioritnej stratégie v oblasti rozvoja biológie spomenutej aj v tohtoročnom prejave prezidenta Obamu k štátom únie. Je tiež vynálezcom a zakladateľom nového vedeckého odboru "regenerácie ľudských orgánov in situ".

13. februára 2013 zahrnul prezident USA do svojho prejavu k štátom únie "vývoj liečiv na regeneráciu poškodených orgánov", súčasť vedeckého systému Dr. Xua, medzi najvyššie priority v oblasti rozvoja biológie.

"Vláda USA sa dostala do fázy, kedy je naša aplikovaná veda schopná regenerovať ľudské orgány in situ pomocou špeciálnej substancie, čo ju zaraďuje niekam úplne inam v porovnaní s obdobím základných prieskumných štúdií kmeňových buniek, génov a rekonštrukcie tkaniva. Stáva sa modelom pre všetky krajiny a tiež naznačuje, že Američania budú prvými ľuďmi, ktorí sa zbavia utrpenia súvisiaceho s ochorením orgánov, ktoré moderná medicína nevie vyliečiť," vysvetlil Dr. Xu.

Metóda "regenerácie ľudských orgánov in situ", ktorú vynašiel Dr. Xu, je nový biologický odbor, ktorý využíva kombináciu regeneratívnych nutričných látok na in situ regeneráciu nových buniek, ktoré doplnia a nahradia poškodené, predčasne zostarnuté, predčasne apoptické (mŕtve) alebo rakovinové bunky v ľudských orgánoch, čím pomáha regenerovať poškodené orgány a obnoviť ich normálnu štruktúru a funkciu alebo ich omladiť.

"Substancia, ktorá sa používa na regeneráciu ľudských orgánov in situ je skôr zmesou regeneratívnych nutričných látok než chemickým liečivom," vysvetlil Dr. Xu. "Nemá žiadne bezpečnostné riziká a je možné ju priamo schváliť, propagovať a aplikovať. Každý si môže regeneráciu vnútorných orgánov in situ vyskúšať, pokiaľ pridá do stravy regeneratívne nutričné látky."

Dr. Xu dokončil otázku regenerácie poškodených orgánov. "Predstavujeme našu chránenú technológiu a odbor regenerácie orgánov v USA, pričom dúfame, že ju vláda USA a prezident USA rýchlo schvália a využijú pri liečbe poškodených ľudských orgánov, čím pomôžu predovšetkým ľuďom," povedal Dr. Xu.

Hippokratés založil modernú medicínu pred 2500 rokmi, čím významne prispel k zdraviu ľudstva. Liečba ochorení ľudských orgánov však vždy v histórii predstavovala obrovskú výzvu a cieľ pre vedcov v oblasti biológie a lekárskych vied.

Za posledných päťdesiat rokov zaplatili daňoví poplatníci stovky miliárd za výskum liečby ochorení ľudských orgánov avšak bez akejkoľvek návratnosti v praxi. Okrem toho neexistuje žiadny časový medzník na liečbu ochorení ľudských orgánov po tom, čo "otec ľudského génu", Prof. James Watson, 21. marca 2013 uviedol, že aplikovaný génový výskum je zbytočný.

"Podávaním kombinácie regeneratívnych nutričných látok sme už dosiali regeneráciu poškodených ľudských orgánov in situ a tiež omladenie predčasne zostarnutých ľudských orgánov in situ. Podľa nášho názoru, sme my, ako vedci, už splnili naše poslanie a teraz je na vedúcich predstaviteľoch štátov, vlád a lobistoch využiť nový vedecký systém na záchranu ľudí. Vlády nemusia investovať už žiadne prostriedky do výskumu a vývoja, môžu hneď využívať našu aplikovanú technológiu regenerácie ľudských orgánov in situ na pomoc ľuďom,“ povedal Dr. Xu.

Nasledujú príklady projektov regenerácie orgánov, ktoré Dr. Xu dokončil:

Prvý: Technológia regenerácie poškodeného distálneho článku prsta in situ

V histórii medicíny nebolo možné obnoviť poškodený prst, čo je možné považovať za dôkaz regenerácie, ako aj za vedecký dôkaz toho, že sme sa dostali za všetky doterajšie polia výskumu regenerácie ľudských orgánov. Dokončili sme regeneráciu stratenej časti poškodeného prsta kultiváciou zvyšného vitálneho tkaniva (vrátane kostného tkaniva) na zlomovej ploche rany a aplikovali sme masť s nutričnou zmesou pre poškodené prsty. V prípade, že sa poškodený prst nemôže úplne zregenerovať, môže sa poškodená časť vrátiť do pôvodného stavu tým, že sa chirurgicky vytvorí nová zlomová plocha.   Základný mechanizmus: Všetky typy tkanivových buniek na zlomovej ploche poškodeného prsta sa in situ zmenia na kmeňové bunky, ktoré súčasne obnovia všetky typy poškodených tkanív na vytvorenie pôvodného prsta na základe vývoja ľudských kmeňových buniek in situ.

Druhý: Technológia regeneratívneho omladenia starnúceho gastrointestinálneho (GI) traktu.

aždý si uvedomuje predčasné starnutie orgánov GI traktu, ale nikto s tým nebol schopný nič urobiť. Starnutie GI traktu je primerané veku osoby, 20 rokov, v predstihu pred ostatnými orgánmi ľudského tela. Vzhľadom na celkovú životnosť ľudského tela je predčasné starnutie GI traktu najvážnejšou chorobou, lebo jej priamym dôsledkom je nedostatok prísunu živín a energie pre každý orgán. Vitalita a životnosť každého orgánu je priamo poškodená v dôsledku predčasného starnutia orgánov GI traktu, čo je príčina rôznych ochorení orgánov. Ľudstvo by zachránilo, keby boli predčasné zostarnuté orgány GI traktu schopné regeneratívneho omladenia. Už sme dokončili regeneratívne omladenie predčasne zostarnutých orgánov GI traktu pomocou špeciálnych kapslí s regeneratívnymi nutričnými látkami, čo umožnilo omladenie predčasne zostarnutého orgánu GI traktu 60-ročného človeka.

ákladný mechanizmus: Regeneratívne zložky pre orgány GI traktu umožňujú tkanivovým bunkám predčasne zostarnutých orgánov GI traktu a tkanivám obnoviť funkciu tvorby kmeňových buniek a vytvoriť in situ nové bunky, ktoré nahradia zostarnuté a fibrotické bunky. Orgán sa opätovne doplní, aby nedošlo k predčasnej apoptóze mnohých buniek, zregeneruje sa a obnoví sa mladšia štruktúra a funkcia všetkých predčasne zostarnutých orgánov GI traktu. Na priloženej fotografii je výsledok jednoročného regeneratívneho omladenia u 40-ročného pacienta

(Obr. 1). (Fotografia: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130627/LA39022-b)

Tretí:  Regeneratívna terapia dvanástnikových vredov Dvanástnikové vredy predstavujú ťažko zvládnuteľnú chorobu, pri ktorej je často recidíva. Aj keď súčasná medicína dokáže podporiť hojenie vredu so zjazvením pomocou farmaceutických prípravkov, orgány GI traktu strácajú svoje pôvodné štruktúry a funkcie v oblasti poškodenia, kde sa vytvára jazva. Jazva často spôsobuje opakovaný vznik vredu a často vedie k dysfunkcii GI traktu. Preto sa vred radikálne nelieči. Vďaka našim kapsliam s regeneratívnymi látkami na liečbu GI vredov je možné oblasť vredu regenerovať in situ a obnoviť normálne tkanivá orgánov GI traktu, čím sa dosiahne liečba bez jaziev.

ákladný mechanizmus: V dôsledku pôsobenia orálne podávaných regeneratívnych nutričných látok pre GI vredy sa tkanivo vredu najprv postupne rozpustí a automaticky odlúči, čím sa v tejto oblasti vytvorí fyziologicky priaznivé prostredie, v ktorom sa zvyšné životaschopné tkanivové bunky zmenia na kmeňové bunky in situ a zregenerujú poškodené tkanivo orgánov GI traktu in situ po tom, čo dôjde k procesu vývoja kmeňových buniek.

Štvrtý: Regeneratívna liečba ischemickej choroby srdca (CHD) CHD, jedno z najčastejších ochorení srdca, je jednou z hlavných príčin úmrtí. Keďže je ťažko identifikovateľné, neustále ohrozuje životy ľudí napriek tomu, že kardiovaskulárny stent alebo bypass môžu dočasne zmierniť príznaky a zachrániť život. Naša technológia regenerácie srdca by mohla regeneratívne vrátiť CHD do štádia, ktoré nevyžaduje chirurgický zákrok pomocou kardiovaskulárneho stentu alebo bypassu alebo do štádia, kedy testy túto chorobu nepreukážu.

Základný mechanizmus: Vplyv orálne podávaných regeneratívnych nutričných látok na srdce, všetky fibrotické bunky v srdcových cievach a svaloch bude postupne nahradený in situ regenerovanými kmeňovými bunkami a v dôsledku toho dôjde k zlepšeniu zásobovania krvou srdcových ciev a k omladeniu štruktúry a vitality srdcového svalu.

Piaty: Technológia regenerácia pokožky v prípade jaziev na tvári Každý, kto má jazvu na tvári, trpí psychicky i fyzicky počas celého svojho života. Technológia obnovy pokožky pri jazvách umožní tisícom takých pacientov, aby bol ich život opäť šťastný vďaka obnove pokožky in situ.

Základný mechanizmus: Pod vplyvom regeneratívnej nutričnej látky pre pokožku prejdú bunky jazvy do procesu apoptózy, kým zvyšné tkanivo dermu a epidermu obnoví funkciu kmeňových buniek in situ, čí dôjde k regenerácii novej štruktúry pokožky in situ.

Šiesty:  Regeneratívna liečba a starostlivosť v prípade poranení pri popáleninách, traumatických defektoch, vredoch a diabetických vredoch

Technológia regeneratívnej obnovy v prípade poranení pri popáleninách, traumatických defektoch, vredoch a diabetických vredoch atď. je hlavnou technológiou, ktorá bola predmetom klinických skúšok na svete. V roku 2004 zverejnil slávny švédsky KARGER našu monografiu Burns Regenerative Medicine and Therapy (Regeneratívna liečba a terapia popálenín), ktorá vysvetľuje, že rany, ktoré sa nezahoja samé, ako napríklad traumatické defekty, vred, diabetický vred atď., je možné liečiť pomocou regeneratívnej terapie pre hlboké popáleniny. Doteraz využíva tento spôsob liečby popálenín 73 krajín. V USA je regeneraívna nutričná látka pre pokožku pred dokončením druhej fázy klinického hodnotenia FDA (americkej Komisie na kontrolu potravín a liečiv). Existuje nádej, že americká vláda urýchli schvaľovací proces FDA a pomôže pacientom v USA rýchlo využívať regeneráciu pokožky v ich prospech.

Základný mechanizmus: Pri hlbokých popáleninách pod vplyvom pôsobenia regeneratívnej látky, musí byť nekrotické tkanivo rozpustené a odstránené bez ďalšieho poškodenia. Tkanivo v oblasti popálenej rany je možné obnoviť a je možné stanoviť uzavreté okolité prostredie, kde sa životaschopné tkanivové bunky zmenia in situ na regeneratívne kmeňové bunky. Na základe postupov vývoja kmeňových buniek obnovia regeneratívne kmeňové bunky tkanivo a orgány pokožky in situ. Tento mechanizmus sa vzťahuje aj na iné typy rán. Siedmy: Regeneratívna omladzovacia technológia pre starnúcu pokožku na tvári a krku

Napriek skutočnosti, že ľudia v strednom veku majú vďaka lepšej kvalite života rovnaký elán a energiu, ich pokožka na tvári a krku aj tak starne. Bolo by užitočné, ak by sa ľudia v strednom veku a seniori nepozerali do zrkadla, lebo inak strácajú sebadôveru, keď vidia svoj zostarnutý vzhľad, čo vážne ohrozuje kvalitu ich života. Naša regeneratívna omladzovacia technológia starnúcej pokožky na tvári a krku dokáže omladiť starnúcu pokožku a navrátiť jej mladistvý vzhľad.

Základný mechanizmus: Účinkom pôsobenia regeneratívnych omladzovacích živín na starnúcu pokožku sa najprv obnoví regeneratívna schopnosť bazálnych buniek epidermu a potom sa rozptýlené vlákna zhlukujú do zväzkov, čím sa podporí regeneratívna funkcia tkanivových buniek in situ. Nové vzniknuté bunky nahradia zostarnuté bunky pokožky, čím dôjde k omladeniu ich štruktúry a funkcie. Priložená fotografia dokumentuje výsledok aplikácie regeneratívnej omladzovacej technológie priamo na jej autorovi, Rongxiangovi Xuovi (Obr. 2).

(Fotografia: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130627/LA39022-a)

Ôsmy: Regeneratívna protinádorová technológia

Štúdia účinkov regeneratívnej nutričnej látky proti rakovine dosiahla úspešné výsledky na bunkovej úrovni, ale v klinickej praxi, okrem rakoviny kože, budú potrebné ešte ďalšie štúdie. Získali sme však skúsenosť v oblasti predĺženia života pacientov s konečným štádiom rakoviny bez odstránenia nádoru. Preto by mala byť technológia na liečbu nádorov využívajúca regeneratívnu nutričnú látku najprv použitá pri pacientoch s rakovinou kože alebo s konečným štádiom rakoviny.

Základný mechanizmus: Regeneratívna protinádorová nutričná látka môže podporiť apoptózu rakovinových buniek a súčasne metabolizmus a iniciovať regeneratívnu schopnosť normálnych buniek. S cieľom uľahčiť kontaktovanie popredných predstaviteľov, vlády a spoločenské komunity vo všetkých krajinách zriadil Dr. Xu globálnu kontaktnú kanceláriu:

Adresa: City National Plaza, 515 S. Flower St. 36th Floor, Los Angeles, CA 90071

Telefón: +1-213-236-3530

Email: usadmin@mebo.com

Fax: +1-213-236-3766

Internetová stránka: http://www.mebo-international.com/

Kontakt:

Jane Westgate: +1-336-209-9276, Jane@westgatecom.com

Cheryl Riley: +1-202-285-4222, cherylrileypr@comcast.net

  UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Rakúsky kancelár pohrozil obmedzením pohybu nezaočkovaných ľudí

0 icon

Viedeň 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Nevakcinovaným ľuďom v Rakúsku hrozia nové reštrikcie, ak počet prípadov nákazy koronavírusom bude naďalej rásť. Povedal to v piatok večer rakúsky kancelár Alexander Schallenberg. „Pandémia ešte nie je za nami," povedal kancelár. „Práve sa dostávame do pandémie nevakcinovaných ľudí," dodal Schallenberg oznámil, že…

Merkelová vyzvala ženy, aby sa viac zapájali do politiky

0 icon

Berlín 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)   Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala ženy, aby sa viac zapájali do politiky. Slová Merkelovej uverejnili v komentári víkendového vydania nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung, informovala v sobotu agentúra DPA "Musíme pracovať na tom, aby mali ženy viac…

Ak by Fica v rovnakom štýle nasledoval Pellegrini, nebol by presvedčivý u voličov, hovorí Marušiak

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Jakub Kotian)   Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa snaží odlíšiť od strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a rozšíriť možnosti vládnuť s inými politickými partnermi po ďalších parlamentných voľbách. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak „Určite sa…

Kucka prispel premiérovým gólom za Watford k triumfu na pôde Evertonu

0 icon

Londýn 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Martin Rickett/PA via AP, TASR/AP - Ian Walton)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka zaznamenal svoj premiérový gól v anglickej lige a prispel ním k triumfu Watfordu v dueli 9. kola na ihrisku Evertonu 5:2. Kucka v 78. minúte vyrovnal na 2:2 a jeho…

Výbuch míny v odbojnom regióne Casamance v Senegale si vyžiadal šesť mŕtvych

0 icon

Dakar 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Šesť mladých ľudí zahynulo v piatok pri výbuchu nášľapnej míny na juhu Senegalu. K incidentu došlo v regióne Casamance pri hraniciach s Gambiou po tom, ako ich povoz ťahaný koňmi narazil na starú, dažďom odkrytú mínu, tvrdia miestne úrady, ktoré v sobotu citovala…

Gröhling: Finančná gramotnosť by mohla byť prierezová téma i ďalší predmet

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Foto:SITA-Jana Birošová, Pixabay)   Finančná gramotnosť by sa na školách mohla učiť ako prierezová téma v rámci rôznych predmetov. Nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet "finančná gramotnosť" v rámci disponibilných hodín. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SAS) v uplynulom…

Policajný prezident vyhlásil, že by rozpustil inšpekciu. “Ak sa má na Slovensko vrátiť právo a zákon, najprv treba zrušiť špeciálnu prokuratúru a nanovo postaviť NAKA,” reaguje Eštok

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Dočasne vymenovaný policajný prezident Štefan Hamran v jednom z rozhovorov vyhlásil, že by rozpustil inšpekciu ministerstva vnútra. To sa nepozdáva opozičnému poslancovi Matúšovi Šutaj Eštokovi (Hlas-SD), ktorý prišiel s vlastným návrhom Harman mal svoje slová odôvodniť tým, že inšpekcia ide po…

Matovič je aj po roku presvedčený, že plošné testovanie malo zmysel: “Hlupáci budú stále mlieť svoje, ale fakty sa poprieť nedajú”

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Približne v rovnakom čase sa minulý rok chystalo na Slovensku celoplošné testovanie na Covid-19. Na sociálnej sieti to pripomenul expremiér, v súčasnosti minister financií, Igor Matovič (OĽaNO) Nápad plošného testovania vyvolal ostrú diskusiu a vlnu kritiky. Proti boli nielen politici, ľudia,…

Čo je také nebezpečné na poslednom odkaze Kaddáfího, že ho nesmú vidieť deti, hoci Kaddáfího popravu vidieť smú?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Amr Nabil, Screenshot)   Desať rokov po zavraždení Kaddáfího a zničení Líbye bolo zverejnené video s Kaddáfího posledným odkazom rodine. Globálny internetový monopolista video zamkol pre mládež pod 18 rokov. Naopak, zábery Kaddáfího vraždy si deti pozerať môžu Je to desať rokov od zavraždenia…

Opozícia kritizuje Hegera po účasti v diskusnej relácii. Podľa Hlasu premiér absolútne zlyháva. „Edo stačilo, musíš odísť,” odkazuje Smer

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Oliver Berg)   Domácnosti by vďaka regulácii cien energií nemali byť výrazne dotknuté ich zvyšovaním. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Reguláciu cien energií pre domácnosti podľa neho nemá zavedených veľa krajín v Európe, Slovensko však áno Zvyšovanie cien…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Téma: Jazyk - trochu inak.

0icon

V dnešnej dobe veľmi podceňovaná téma základnej ľudskej formy komunikácie – naša reč, naše písmo, čiže náš jazyk. Skúsim vám problematiku priblížiť možno z trochu iného pohľadu ako je zvykom. . Vo svojom projekte uvažujem nad prepojeným svetom. Svet sa skladá z nekonečného množstva autonómnych jednotiek, ktoré spolu svojou interakciou vytvárajú našu realitu. Ak…

Boris Mesár

,Nebudete nič vlastniť a budete šťastný !" Globalisti sú vo finále vytvorenia ,,Novodobého otrokárskaho systému. Útok proti ľudstvu naberá obrátky!

0icon

Toto sa dozviete z propagandistického videa Svetového ekonomického fóra (SEF) pod vedením Swaba. (1) Pokúsim sa teraz napísať môj pohľad na dnešnú situáciu vo svete. Možno to nebude celkom v časovej osy Je potrebné si uvedomiť ,že globalisti všetko plánujú na desiatky rokov dopredu a majú viacero záložných plánov ak sa niečo pokazí…

Pavel Pakoš

Prečo je to absurdné divadlo okolo nás?

0icon

Po troch desaťročiach znovu prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný zhora, kto má sám pravdepodobne obsedantno nutkavé neurózy a poruchy správania. Temnými silami sa nechal dookrádať o ľudskú dôstojnosť aj zdravý rozum. Ako kedysi boli vizitkou uvedomelého občana preukaz člena KSČ a…

Slavěna Vorobelová

Ministerstvo prostitúcie a inkvizície

0icon

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že OĽaNO je v skutku podivná strana a zhluk zvláštnych ľudí. Túto jej povesť parádne „zaklincoval“ alebo skôr “vyšperkoval” ich len 25 ročný poslanec Tomáš Šudík. Ten, kto túto poslaneckú partičku sleduje pozorne, si musí ťukať do čela z toho, ako takýto ideologický…

Peter Lipták

Podliehajú ilúzii: Väčšina očkovaných si myslí, že sa nenakazí

0icon

Dajte sa zaočkovať. Dvakrát aj trikrát, hovorí nám reklama aj predstavitelia vlády a podporuje to aj Matovičova lotériová kampaň. Vraj je to jediná záchrana, hovoria takí lekári ako laureát Sabaka, profesor Krčméri aj pediatrička Prokopová. Hovoria,  že toto očkovanie chráni aj pred tým, aby sme iných neinfikovali kovidom. Ale v…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Hra s tieňmi: Na chodníky maľuje falošné tiene, ktoré vyzerajú fantasticky

0 icon

Ak by si sa niekedy prechádzal ulicami mesta Redwood City v Kalifornii, môžeš mať pocit, že niečo nie je v úplnom poriadku. Svoju pozornosť by si mal obzvlášť venovať tieňom. Všimol si si, že na nich niečo nesedí? Z koša je zrazu kvetina, poštové schránky sa menia na príšerky a…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0 icon

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Vizuálne porovnanie života v Severnej a Južnej Kórei

0 icon

Autor fotografií približne pred rokom absolvoval prísne vedený 7 dňový pobyt v Severnej Kórei. Jednoducho mu vzali pas a nedovolili mu vidieť niečo, čo nechceli. Severná Kórea bola určite najdivoejšia krajina, akú kedy navštívil. Počas celého pobytu sa sám seba pýtal, aký je asi život vo vedľajšej Južnej Kórei, ktorá…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Armádny Magazín

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

0 icon

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predsta

Päť európskych krajín vytvorí ozbrojené sily rýchlej reakcie

0 icon

Nemecko, 23. október 2021 (AM) – Päť krajín EÚ vrátane Nemecka sa rozhodlo vytvoriť polovojenské sily rýchlej reakcie v prípade kríz a bezpečnostných hrozieb. Budú zahŕňať špeciálne, letecké a kybernetické jednotky.   Okrem Nemecka sa na iniciatíve podieľajú Holandsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Nie je vylúčené, že sa k nej neskôr…

Izraelský analytik Kedmi vysvetlil Satanovskému, aký je rozdiel medzi Šojgum a šéfom Pentagonu

0 icon

Izrael, 23. október 2021 (AM) – "Medzi ministrami obrany Ruska a USA je veľký rozdiel a šéf Pentagonu nikdy nedosiahne úroveň šéfa ministerstva obrany RF." Toto vyhlásenie urobil izraelský politológ a vojenský expert Jakov Kedmi vo vysielaní rozhlasového programu Jevgenija Satanovské

300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

0 icon

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali