Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave

Bratislava 27. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

 

Pred 30 rokmi komunistický režim potlačil pokojné zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v Bratislave (25. marca 1988). V Československu toto podujatie vošlo do dejín ako Sviečová manifestácia. Na Hviezdoslavovom námestí vtedy zástup modliacich sa veriacich so sviecami v rukách násilne rozohnali príslušníci verejnej a štátnej bezpečnosti. Ide o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v Československu.

Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave

Udalosti spred tridsiatich rokov si tisícky ľudí pripomenuli v uplynulých dňoch sériou viacerých podujatí v Bratislave. Odštartovala ich manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Program pokračoval mládežníckou svätou omšou so sviečkovým sprievodom, rekonštrukciou policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii, slávnostnou svätou omšou, modlitbovým zhromaždením, kladením vencov pri pamätníku a koncertom v Slovenskej filharmónii – Redute.

Reklama

Na Veľký piatok1988 v Bratislave prešalo. Ľudia sa schovávali pod dáždnikmi i preto, aby im nezhasli sviečky, ktoré držali v rukách. Zaznela hymna a modlitby. Okolo šiestej večer prišiel rozkaz pokojne zhromaždenie rozohnať silou. Do dáva vrátali autá, prišli rany obuškami, proti ľuďom použili i vodné delá. Zranených dodnes nikto nespočítal, zatknutých bolo približne dve stovky. Zvolávateľ zhromaždenia František Mikloško a niekoľkí jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti.

Manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov náboženského a občianskeho disentu. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.

Reklama

1) Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina: Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli priznať vlastné pochybenia

2) Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie František Mikloško: Sviečková manifestácia je odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh

ad 1) Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. V Katedrále sv. Martina v Bratislave to v deň spomienky povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Svätú omšu koncelebroval generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol a provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) P. Václav Hypius.

“To, že tu dnes môžem stáť, to že aj ja môžem dnes slobodne hlásať Božie slovo a prihovárať sa vám, dokonca prostredníctvom televízneho vysielania, nepokladám za samozrejmosť. Je to dar: vzácny dar, spojený so slobodou náboženského vyznania. Pripomeňme si, že práve pred 30. rokmi sa tu, v Bratislave, uskutočnila sviečková manifestácia. Jej účastníci žiadali náboženskú slobodu, menovanie biskupov do uprázdnených diecéz a dodržiavanie občianskych práv. Vtedy ešte neboli sociálne siete, facebook, ani internet, a komunistický režim robil všetko preto, aby manifestácii zabránil. Napriek tomu sa v hlavnom meste zišli tisíce ľudí, aby so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách volali po slobode,” uviedol.

Pokračoval, že vtedajší režim si počas sviečkovej manifestácie “zavrel oči pred tým, čo sa v spoločnosti dialo. Ale raz ich musel otvoriť. Aj vďaka odvahe tých, ktorí v 88-mom vyšli do ulíc, môžeme dnes slobodne a týmto spôsobom sláviť veľkonočné sviatky,” povedal predseda KBS. Zdôraznil, že to nie je “samozrejmá vec”. Tieto udalosti si podľa jeho slov pripomíname, aby sme nezabudli. “Aby o nich počuli aj mladí ľudia, ktorí komunistický režim poznajú len z dejepisu. My, o niečo starší, si uvedomujeme, že násilné rozohnanie sviečkovej manifestácie bolo len vrcholcom ľadovca. Že dolu, obrazne pod hladinou, sa ukrývalo utrpenie veľkého počtu veriacich, ktorí pre svoje vyznanie znášali krivdy.”

Reklama

“Manifestácie, ktoré sa vtedy diali, mali význam, boli to dôležité prejavy, každý s vlastnou silou, avšak samé o sebe by nedosiahli to, čo sme v 89. roku pokladali za zázrak: ak by nemali hlbšie korene – a tu mám na mysli tie hlbšie korene – to je viera a modlitba jednoduchých ľudí, ich odhodlané obety, ich znášanie krivdy. Zďaleka nepoznáme všetkých, vďaka ktorým sa rozpadlo ateistické impérium. To nezrútili len samotné manifestácie. Jeho pád mal oveľa hlbšie príčiny. A dodám: slobodu v krajine máme vďaka bojovníkom za ňu, ale najmä, máme ju ako dar – z Božej milosti. Sloboda a mier sú tak veľké dary, že presahujú čisto ľudské schopnosti,” povedal vo svojom príhovore bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU

ad 2) Centrum Bratislavy Sviečkovou manifestáciou ožilo aj tento raz. Po piatkovom sviečkovom sprievode sa v nedeľu pred pamätníkom Sviečkovej manifestácie pred kostolom Notre Dome na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave konal pietny akt kladenia vencov za účasti bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka a prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na spomienkovom podujatí, kde nechýbali zástupcovi cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a členovia vlády, parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru a stovky tých, ktorí boli pred tridsiatimi rokmi na námestí, vystúpil katolícky disident a aktivista František Mikloško, bývalý predseda Slovenskej národnej rady.

Sviečková manifestácia i spomienka na ňu nám vyjadruje celú túto komunistickú éru, jej krutosť i začiatok jej porážky, povedal František Mikloško. Spomienka na ňu nám podľa jeho slov zároveň hovorí o fascinácii dejinami, o krehkosti a nevypočítateľnosti dejín. “Ak by sme vtedy, na tomto námestí, niekomu povedali, že o 30 rokov bude samostatné Slovensko, budeme členmi Európskej únie a NATO, budeme voľne cestovať po Európe, naši mladí ľudia budú môcť študovať v zahraničí, asi by nám nevenovali pozornosť. A ešte viac by tomu neverili tí, ktorí mali vtedy v rukách komunistickú moc, ktorá sa zdala, že tu bude navždy. Toto všetko sa v jednej chvíli zrútilo ako domček z karát,” uviedol.

“Sviečková manifestácia je odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh. Obeť a modlitby stámiliónov umučených a prenasledovaných ľudí v komunistických krajinách sveta, áno, aj modlitby, úzkosť a vernosť ľudí pred 30 rokmi na tomto námestí pripravili nakoniec ten biblický zázrak, ktorého sme boli v novembri 1989 svedkami. Človek vo vypätých chvíľach života odkrýva svoju identitu. Rovnako je to s národom. Toto sa udialo pred 30 rokmi na tomto námestí. Ohrození brutálnou silou slovenský človek s modlitbou na perách nezutekal, ale zotrval verne na svojich požiadavkách, lebo bol presvedčený o ich správnosti. Sila tohto nenásilneho odporu patrí k najvýraznejším charizmám nášho človeka,” povedal.

Reklama

Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie spred tridsiatich rokov zároveň pripomenul paralelu so súčasným dianím na Slovensku. “V čase, keď sa zdalo, že slovenská spoločnosť je unavená a vyhorená, ozvali sa mladí ľudia a zhromaždili na slovenských námestiach desaťtisíce ľudí, aby spoločne zakričali ku všetkým, ktorí zneužívajú svoju moc “Chceme slušné Slovensko”. Tohto sme boli svedkami v predchádzajúcich dňoch. Znovu sa ukázala tá sila nenásilneho odporu a dôslednosti vo svojich požiadavkách. Ak to bude znamenať zrod ďalšieho generačného vzopätia našej spoločnosti, tak je to v týchto časoch aj náš slovenský prínos k novodobým dejinám nielen postkomunistickej, ale celej Európy,” uviedol katolícky disident a aktivista František Mikloško.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je možné nájsť TU

František vystúpil pred hosťami spomienky pred pamätníkom Sviečkovej manifestácie. S myšlienkou jeho postavenia prišlo pred desiatimi rokmi občianske združenie Hlbiny. V spolupráci s viacerými partnermi vybrala odborná komisia návrh Patrika Kovačovského z VŠVU v Bratislave. Pamätník, ktorého kľúčovou časťou je polguľa so symbolom svetla, je situovaný na trojuholníkovom podklade, symbolizujúcom Božiu moc. V reze polgule sú zapustené brúsené sklá, v jej vnútri je svietidlo. Ako symbol svetla sviece cez deň k nebu stúpajú svetelné lúče, ktoré vytvára brúsené sklo, v noci sú presvetlené umelým svetlom svietidla. Pamätník sa nachádza e pred kostolom Notre Dame na pozemku Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.

ad 3) Poslednou nedeľnou časťou programu bol slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii – Redute, ktorý pripravila pre pozvaných hostí Konferencia biskupov Slovenska v spolpuráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck, zástupcovia parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru, cirkví, náboženských a občianskych spoločností a laických organizácií. S príhovorom na ňom vystúpil bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauckpredseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav ZvolenskýPavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií a jeden z priamych účastníkov Sviečkovej manifestácie.

Výročím Sviečkovej manifestácie žila naša krajina od stredy minulého týždňa. Viacdňový program bol spojený s viacerými sprievodnými podujatiami. Podieľali sa na nich zástupcovia organizácií pod vedením Fóra kresťanských inštitúcii a Konferencie biskupov Slovenska. Prvou z nich bola manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých, ktorej cieľom bolo aktualizovať odkaz sviečkovej manifestácie pre dnešok. V programe bola aj mládežnícka svätá omša v Kostole kapucínov na Župnom námestí v Bratislave a sviečkový sprievod k pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. V sobotu sa konala rekonštrukcia policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii a program v katedrále, na námestí a v Redute.

V súvislosti so Sviečkovom manifestáciou tento raz slovenskí historici zaslali Generálnej prokuratúre (GP) SR verejnú požiadavku, v ktorej verejne žiadajú, aby dokumenty v správe alebo archíve Generálnej prokuratúry boli odovzdané do Slovenského národného archívu alebo archívu ÚPN. Podľa názoru podpísaných historikov dokumenty, ktoré sa týkajú pamätných dní SR, by nemali byť v správe alebo archíve GP SR, ale prístupné v spomínaných archívoch. Informoval o tom jeden zo signatárov František Neupauer, ktorý pripomenul, že výzvu na GP nepodával ako zástupca Ústavu pamäti národa, v ktorom pracuje, ale ako fyzická osoba F. Neupauer, čo je zrejmé aj z podania. Všetci historici sa podpísali ako fyzické osoby, dodal.

CHRONOLÓGIU Sviečkovej manifestácie je možné nájsť TU

 

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

09:33

Aktívne saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2023 aktívne v objeme 548,1 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o viac ako 369 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,9 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 2,9 %. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 9,3 miliardy eur.

09:31

Polícia v americkom štáte New York zadržala muža, ktorý vo štvrtok strieľal pri synagóge v meste Albany len niekoľko hodín pred židovského sviatku svetiel Chanuka. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

V budove synagógy sa v čase udalosti nachádzala skupina detí v predškolskom veku. Objekt počas incidentu, ktorý si nevyžiadal žiadne zranenia, preventívne uzavreli a deti následne odovzdali rodičom.

09:17

Slovenské florbalistky prehrali vo štvrťfinále MS v Singapure s favorizovanými Švajčiarkami 4:8 a cez víkend budú hrať o konečné 5.-8. miesto. V sobotu sa o 4.00 SEČ stretnú s Lotyškami.

08:57

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opäť dôrazne varoval libanonské proiránske hnutie Hizballáh pred rozpútaním vojny s Izraelom. Toto varovanie prišlo niekoľko hodín po tom, ako protitanková strela vypálená z Libanonu zabila na severe Izraela 54-ročného farmára. V reakcii na to izraelská armáda podnikla útoky, pri ktorých údajne zasiahla infraštruktúru Hizballáhu.

08:53

Ceny ropy v piatok ráno posilnili, za celý týždeň však smerujú opäť k strate, už siedmy raz po sebe. Dôvodom sú obavy zo spomalenia čínskej ekonomiky a celkového oslabenia dopytu na svetovom trhu.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 7.53 h SEČ predával po 70,73 USD (65,67 eura).

08:40

Taiwanské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že ponad stredovú líniu Taiwanského prielivu vo štvrtok preletel čínsky meteorologický balón. V taiwanskom parlamente to novinárom oznámil tamojší minister obrany Čchiou Kuo-čeng.

Ako pripomenula agentúra AFP, k najnovšiemu incidentu s balónom došlo približne mesiac pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré sa na Taiwane budú konať 13. januára.

08:20

Japonská ekonomika klesla v treťom štvrťroku výraznejšie, ako sa pôvodne odhadovalo. Vývoj negatívne ovplyvnila najmä domáca spotreba.

Hrubý domáci produkt (HDP) sa počas júla až septembra na medziročnej báze zmenšil o 2,9 %, zatiaľ čo pôvodne úrad japonskej vlády uvádzal pokles o 2,1 %.

08:19

Najmenej tri rakety dopadli v piatok ráno neďaleko veľvyslanectva Spojených štátov v prísne stráženej Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad. 

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Ako objasňuje AFP, takéto útoky sa často pripisujú proiránskym skupinám, ktoré požadujú stiahnutie všetkých amerických jednotiek z Iraku.

08:14

Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval vo štvrtok večer na solidaritu a súcit so židmi v Nemecku, keď v pri Brandenburskej bráne v Berlíne zapálil prvú sviecu na úvod Chanuky, židovského Sviatku svetiel. Informovala agentúra DPA.

Kancelár označil za priliehavé, aby tento svietnik stál v srdci nemeckého hlavného mesta – “ako symbol nádeje a dôvery a ako symbol neoddeliteľnej príslušnosti židovskej viery a židovských spoluobčanov k našej krajine”.

Kancelár Scholz na úvod Chanuky vyzval na spolupatričnosť so židmi v Nemecku
Na snímke nemecký kancelár Olaf Scholz (vpravo) a rabín Jehuda Teichtal (vľavo) zapaľujú prvú z ôsmich sviec chanukovej deväťramennej menory (svietnika) na úvod Chanuky

07:25

Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík si vo štvrtkovom zápase švédskej SHL pripísal bod za asistenciu, jeho Leksand však prehral na domácom ľade s Frölundou 1:2.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke vianočný stromček, ktorý rozsvietili vo Varšave

Autor: TASR/AP-Czarek Sokolowski

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

René Pavlík

Gustáv Murín

Marek Brna

Radovan Hrádek

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali