Na Svetový deň chudobných obedoval pápež František s ľuďmi v núdzi

Vatikán 19. novembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:SpC-Vatikan)

 

V nedeľu 18. novembra Cirkev slávila Svetový deň chudobných. Pápež František celebroval vo Vatikánskej bazilike a obedoval s ľuďmi v núdzi. Pri modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za obete masakru v Stredoafrickej republike a za mier v tejto krajine
Na snímke pápež František

Svetový deň chudobných, ktorý zriadil pápež František na záver jubilejného Roka milosrdenstva, prežívala Cirkev na celom svete už po druhýkrát. Svätý Otec dopoludnia Bazilike sv. Petra slávil svätú omšu za šesťtisícovej účasti chudobných a dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú, spolu s predstaviteľmi širokého spektra charitatívnych organizácií.

Prežívať vieru v kontakte s núdznymi

V homílii na text evanjelia o Ježišovom znamení podanej ruky topiacemu sa Petrovi pápež František okrem iného povedal:

„Zachytáva Petra, ktorý vystrašený zapochyboval a topiac sa zvolal: «Pane, zachráň ma!» Môžeme sa stotožniť s Petrom: sme ľudia malej viery a sme tu, aby sme úpenlivo prosili o spásu. Sme chudobní na opravdivý život a potrebujeme vystretú ruku Pána, ktorý nás vytiahne zo zla. Toto je začiatok viery: zbaviť sa pyšného presvedčenia v domnení, že sme v poriadku, schopní a sebestační, a uznať, že potrebujeme záchranu. Viera vyrastá v tejto klíme, do ktorej sa adaptujeme tým, že sme po boku tých, ktorí sa nestavajú na piedestál, ale majú núdzu a prosia o pomoc.

Z tohto dôvodu je prežívanie viery v kontakte s núdznymi dôležité pre nás všetkých. Nie je to sociologická voľba, ani móda pontifikátu, je to teologická požiadavka. Znamená to uznať, že sme žobrákmi po spáse, bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, osobitne milovaných Pánom. Takto naberáme ducha Evanjelia: «Veď duch chudoby a lásky je slávou a svedectvom Kristovej Cirkvi», hovorí Koncil (Gaudium et spes, 88).”

– –

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka pri svätej omši na Svetový deň chudobných, ktorý slávil 18. novembra 2018 vo Vatikánskej bazilike v 33. nedeľu cezročného obdobia, s liturgickými čítaniami zo slávnosti Výročia posviacky pápežskej baziliky sv. Petra, apoštola: Sk 28,11-16.30-31; Ef 2,19-22; Mt 14,22-23.

Všimnime si tri činnosti, ktoré Ježiš vykoná v evanjeliu.

Prvá: Kým je deň v plnom prúde, zanecháva: zanecháva zástup práve vo chvíli úspechu, keď ho oslavujú za to, že rozmnožil chleby. A kým si apoštoli chceli vychutnať slávy, hneď ich núti, aby odišli a sám rozpúšťa zástup (porov. Mt 14,22-23). Keď ho ľudia hľadajú, on odchádza sám. Keď všetci zostupujú, on vystupuje na vrch, aby sa tu modlil. A potom uprostred noci zostupuje, aby prišiel k svojim učeníkom, kráčajúc po vode, rozbúrenej vetrom. Vo všetkom ide Ježiš proti prúdu: najskôr zanecháva úspech, potom pokoj. Učí nás odvahe zanechávať: zanechávať úspech, ktorý nadúva srdce a spokojnosť, ktorá uspáva dušu.

Aby išiel – kam? K Bohu, modliac sa, a k tým, čo sú v núdzi, milujúc. To sú najväčšie poklady života: Boh a blížny. Vystupovať k Bohu a zostupovať medzi bratov, to je cesta, ktorú nám Ježiš ukazuje. On nás vytŕha z hovenia si na pohodlných rovinách života, zo záhaľčivého živorenia medzi malými každodennými potešeniami. Ježiš nepovolal učeníkov do bežného pokojného života. Tak ako Pán Ježiš, aj oni žijú stále v pohybe, ľahkí a pripravení zanechávať radosti sveta, pozorní, aby sa nepripútali k dobrám, ktoré sa pominú.

Kresťan vie, že jeho vlasť je inde, vie, že už teraz sa stáva – ako pripomína apoštol Pavol v druhom čítaní – „spoluobčanom svätých a patrí do Božej rodiny“ (porov. Ef 2,19). Je usilovným pútnikom k plnosti života. Nežijeme na to, aby sme zhromažďovali, naša radosť spočíva v tom, že zanechávame, čo sa pomíňa a ponechávame si to, čo pretrvá.

Prosme Boha, aby sme sa pripodobnili Cirkvi,

Pápež František slávil Deň chudobných: Nie je to móda, ale teologická požiadavka
ako ju opisuje prvé čítanie: vždy v pohybe, skúsená v zanechávaní a verná v službe (porov. Sk 28,11-14). Zbav nás, Pane, záhaľčivej nerušenosti, pohodlnosti našich bezpečných prístavov. Osloboď nás od pút točenia sa okolo seba, ktoré brzdia život, osloboď nás od hľadania len nášho úspechu. Uč nás, Pane, aby sme vedeli zanechávať a tak naše životné smerovanie založiť na tom tvojom: smerom k Bohu a smerom k bratom.
Druhý skutok: uprostred noci Ježiš povzbudzuje. Ide k svojim, ponoreným v temnote, pričom kráča „po mori“ (v. 25). V skutočnosti išlo o jazero, avšak more s hĺbkou svojich temných priestorov v tom čase pripomínalo sily zla. Ježiš, inými slovami, kráča v ústrety svojim učeníkom, pričom šliape po démonických nepriateľoch človeka. Význam tohto gesta je nasledovný: nie ostentatívne predstavovanie svojej moci, ale zjavenie pevnej istoty, že Ježiš, jedine on, víťazí nad našimi veľkými nepriateľmi: diablom, hriechom, smrťou, strachom, svetskosťou. Aj nám dnes hovorí: „To som ja, nebojte sa!“ (v. 27).

Loďka nášho života je často vydaná napospas vĺn a vetrov a keď aj je hladina chvíľu pokojná, čoskoro sa opäť rozbúri. A tak sa nechávame pohltiť momentálnymi búrkami, ktoré sa zdajú našimi jedinými problémami. Problémom však nie je momentálna búrka, ale otázka, akým spôsobom plávať životom. Tajomstvo, ako sa plaviť správne spočíva v tom, že na palubu pozveme Ježiša. Kormidlo nášho života zveríme do jeho rúk, aby on udržiaval smer. Veď jedine on dáva v smrti život a v bolesti nádej; len on uzdravuje srdce svojím odpustením a od strachu oslobodzuje dôverou.

Pozvime dnes Ježiša na loďku nášho života. Zakúsime, podobne ako učeníci, že s ním na palube sa vetry utíšia (por. v. 32) a nikdy nestroskotáme. S ním na palube nikdy nestroskotáme! A len spolu s Ježišom sa aj my staneme schopnými dodávať odvahu druhým. Veľmi potrebujeme ľudí, ktorí vedia upokojiť, avšak nie prázdnymi slovami, ale slovami života, gestami života. V Ježišovom mene možno dať pravú útechu. Odvahu žiť nedodávajú formálne a neúčinné povzbudenia, ale prítomnosť Ježiša. Povzbuď nás, Pane: keď nás ty upokojíš a potešíš, staneme sa opravdivými utešiteľmi pre iných.

A tretí Ježišov čin: uprostred búrky podáva ruku (porov. v. 31). Zachytáva Petra, ktorý vystrašený zapochyboval a topiac sa zvolal: „Pane, zachráň ma!“ (v. 30). Môžeme sa stotožniť s Petrom: sme ľudia malej viery a sme tu, aby sme úpenlivo prosili o spásu. Sme chudobní na opravdivý život a potrebujeme podanú ruku Pána, ktorý nás vytiahne zo zla. Toto je začiatok viery: zbaviť sa pyšného presvedčenia v domnení, že sme v poriadku, schopní a sebestační, a uznať, že potrebujeme záchranu.

Viera vyrastá v tejto klíme, do ktorej sa adaptujeme tým, že sme po boku tých, ktorí sa nestavajú na piedestál, ale majú núdzu a prosia o pomoc. Z tohto dôvodu je prežívanie viery v kontakte s núdznymi dôležité pre nás všetkých. Nie je to sociologická voľba, ani móda pontifikátu, je to teologická požiadavka. Znamená to uznať, že sme žobrajúcimi po spáse, bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, ktorých Pán osobitne miluje. Takto naberáme ducha Evanjelia: „Veď duch chudoby a lásky je slávou a svedectvom Kristovej Cirkvi“, hovorí Koncil (Gaudium et spes, 88).

Ježiš začul Petrovo volanie. Prosme si o milosť počuť volanie toho, kto žije uprostred búrlivých vôd. Volanie chudobných: je to udusený výkrik detí, ktoré nemôžu prísť na svet, výkrik maličkých trápených hladom, chlapcov a dievčat, privyknutých na rachot bômb viac než na veselé šantenie pri hrách. Je to výkrik starých ľudí odsunutých bokom a ponechaných v samote. Je to výkrik toho, kto sa ocitá zoči-voči búrkam života bez priateľa nablízku. Je to výkrik toho, kto musí utiecť, zanechajúc dom a zem bez istoty, že niekam dorazí. Je to výkrik celých populácií, obratých dokonca i o veľké prírodné zdroje, ktorými disponujú. Je to výkrik toľkých Lazárov, ktorí plačú, zatiaľ čo zopár boháčov sa hostí s tým, čo podľa spravodlivosti prislúcha všetkým.
Nespravodlivosť je zvrátený koreň chudoby. Volanie chudobných sa stáva zo dňa na deň silnejším, ale každý deň menej počúvaným. Každý deň toto volanie silnie, no každý deň je menej vypočuté, prehlušené hrmotom nemnohých bohatých, ktorých je stále menej a sú stále bohatší.

Zoči-voči pošliapavanej ľudskej dôstojnosti sa často zostáva so založenými rukami alebo sa ruky rozhodia v bezmocnosti pred temnou silou zla. Ale kresťan nemôže stáť so založenými rukami, ľahostajne, alebo s rukami fatalisticky rozhodenými, nie. Veriaci podáva ruku, tak ako to voči nemu robí Ježiš. U Boha výkrik chudobných nachádza vypočutie. Pýtam sa: a u nás? Máme oči, aby sme videli, uši, aby sme počuli, ruky vystreté k pomoci, alebo vždy len opakujeme: „Príď zajtra?“ „V chudobných možno počuť výzvu Krista, ktorý sa mocným hlasom dovoláva lásky svojich učeníkov“ (Gaudium et spes, 88). Žiada nás, aby sme ho spoznali v tom, kto je hladný a smädný, kto je cudzinec a pozbavený dôstojnosti, chorý či vo väzení (porov. Mt 25,35-36).

Pán podáva ruku: je to gesto nezištné, nie nútené. Tak sa to má robiť. Nie sme povolaní prejavovať dobro len tomu, kto nás má rád. Odvďačiť sa je normálne, ale Ježiš chce, aby sme išli ďalej (porov. Mt 5,46): dať tomu, kto nemá čím vrátiť, čiže milovať nezištne (porov. Lk 6,32-36). Pozrime sa na naše dni: medzi tým množstvom vecí, robíme aj niečo nezištné, niečo čo nie je za odplatu? To bude naša vystretá ruka, naše pravé bohatstvo v nebi.

Vystri k nám ruku, Pane, zachyť nás. Pomôž nám milovať tak ako miluješ ty. Nauč nás zanechávať to, čo sa pomíňa, povzbudzovať toho, koho máme v blízkosti, darovať nezištne tomu, kto je v núdzi. Amen.

Preložila: Slovenská redakcia VR

– –

So sebou si vezmeme len to, čo sme darovali

Na poludnie sa pápež František pomodlil z okna Apoštolského paláca spolu s veriacimi Anjel Pána. Na Námestí sv. Petra boli aj slovenskí pútnici z farnosti Senec. Príhovor pred modlitbou Svätý Otec venoval reflexii nad evanjeliovým textom 33. nedele v cezročnom období (Mk 13,24-32), ktorom Ježiš hovorí o posledných dňoch a jeho druhom príchode.

Ako vysvetlil Svätý Otec, pri definitívnom stretnutí s Ježišom „uvidíme jeho tvár v plnom svetle Najsvätejšej Trojice; tvár vyžarujúcu lásku, pred ktorou sa v plnej pravde ukáže aj každé ľudské bytie. (…) Nebudeme mať so sebou nič iné, len to, čo sme urobili v tomto živote vo viere v jeho Slovo. (…) So sebou si vezmeme len to, čo sme darovali.“

– –

Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána 18. novembra 2018, v 33. nedeľu obdobia cez rok, ktorá sa zároveň slávi ako Svetový deň chudobných.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V úryvku z dnešného nedeľného Evanjelia (porov. Mk 13,24-32) Pán oboznamuje svojich učeníkov s budúcimi udalosťami. Nejde pritom o rozpravu o konci sveta, ale skôr o pozvanie žiť dobre prítomnosť, byť ostražití a vždy pripravení na to, keď budeme povolaní zložiť účty nášho života. Ježiš hovorí: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba“ (v. 24-25). Tieto slová nás privádzajú k začiatku Knihy Genezis, k príbehu o stvorení: slnko, mesiac, hviezdy, ktoré od počiatku časov žiaria podľa svojho poriadku a prinášajú svetlo, znak života, sú v Evanjeliu opísané vo svojom úpadku, až kým sa úplne neprepadnú do temnoty a chaosu, znaku konca. Avšak v tých posledných dňoch zažiari úplne nové a jedinečné svetlo: bude to svetlo Pána Ježiša, ktorý príde v sláve so všetkými svätými. Pri tom stretnutí konečne uvidíme jeho tvár v plnom svetle Najsvätejšej Trojice; tvár vyžarujúcu lásku, pred ktorou sa v plnej pravde ukáže aj každé ľudské bytie.

Dejiny ľudstva, ako aj osobný dejinný príbeh každého z nás, nemožno chápať ako jednoduchú po sebe idúcu následnosť slov a činov, ktoré nemajú nejaký zmysel. Nemožno si ich ani vysvetľovať vo svetle fatalistickej predstavy, ako keby všetky bolo vopred určené osudom, kde niet miesta pre slobodu a nepripúšťa sa voľba, ktorá by bola výsledkom opravdivého rozhodovania. V dnešnom Evanjeliu Ježiš skôr hovorí, že dejiny ľudstva a jednotlivcov majú svoj účel a cieľ, ktoré majú dosiahnuť: konečné stretnutie s Pánom. Nepoznáme čas ani spôsob, akým sa to udeje; Pán zdôraznil, že o tom „nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec“ (v. 32). Všetko sa to uchováva v skrytosti tajomstva Otca. Poznáme však základný princíp, s ktorým máme porovnávať svoj život:

„Nebo a zem sa pominú – hovorí Ježiš –, ale moje slová sa nepominú“ (v. 31). Toto je skutočný kľúčový bod. V onen deň každý z nás bude musieť porozumieť, či nechal svoju existenciu prežiariť Slovom Božieho Syna, alebo či sa namiesto toho k nemu obrátil chrbtom, lebo dal prednosť svojim vlastným slovám. Bude to, ako ešte nikdy predtým, chvíľa úplného odovzdania sa do Otcovej lásky a zverenia sa do jeho milosrdenstva.

Nikto pred touto chvíľou neujde, nikto z nás! Chytráctvo, ktoré často používame na vylepšenie si obrazu, akým chceme pôsobiť, už viac nepomôže; rovnako tak ani moc peňazí a ekonomických prostriedkov, o ktorých si spupne namýšľame, že nimi môžeme kupovať všetko a všetkých, už nebudeme môcť viac použiť. Nebudeme mať so sebou nič iné, len to, čo sme urobili v tomto živote vo viere v jeho Slovo: všetko a nič z toho, čo sme urobili alebo čo sme nechali nedokončené. So sebou si vezmeme len to, čo sme darovali.

Prosme o príhovor Pannu Máriu, aby sme vedomí si našej dočasnosti na tejto zemi a našej obmedzenosti neprepadli úzkosti, ale aby nás to pobádalo k zodpovednosti voči nám samým, voči našim blížnym a celému svetu.

Preložila: Slovenská redakcia VR

– –

Modlitba za Stredoafrickú republiku

Po udelení apoštolského požehnania Svätý Otec vyjadril bolesť nad správou o surovom útoku spred dvoch dní v Stredoafrickej republike, kde príslušníci islamskej militantnej skupiny zmasakrovali utečencov prichýlených v blízkosti biskupstva a medzi desiatkami obetí sú aj dvaja kňazi. Pápež vyzval k modlitbe za obete a zranených a za vyprosenie mieru pre krajinu, ktorá je mu ako povedal osobitne drahá, keďže ju navštívil pri otvorení prvej svätej brány v Roku milosrdenstva 29. novembra 2015 v stredoafrickom hlavnom meste Bangui. Na tento úmysel sa s prítomnými na námestí pomodlil „Zdravas´ Mária“.

Pápež pripomenul v modlitbe aj trpiacich v oblastiach USA zasiahnutých živelnými pohromami: lesnými požiarmi v Kalifornii a mrazmi na východnom pobreží.

Obedové menu v Aule Pavla VI.

Po modlitbovom stretnutí pri Anjel Pána Svätý Otec obedoval v Aule Pavla VI. premenenej na jedáleň spolu s 1500 ľuďmi v núdzi. Obsluhovalo 70 dobrovoľníkov z rímskych farností a o hudbu sa postarala kapela z mariánskej svätyne v Pompejach. Menu sa skladalo z lasagne, kúskov kuraciny so zemiakovým pyré a tiramisu. Ako pozornosť domov si každý odniesol balíček cestovín. Obed pre chudobných paralelne zorganizovali v rímskych farnostiach a zariadeniach cirkevných inštitúcií.

Podujatia Svetového dňa chudobných v Ríme organizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pod vedením arcibiskupa Rina Fisichellu za pomoci sponzorov a charitatívnych dobrovoľníckych organizácií počnúc Charitou, cez Komunitu sv. Egídia až po vincentínske združenia a farské skupiny.

Solidárna zdravotnícka bunka

Bezplatné ošetrenie na Námestí sv. Petra

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pripravila pre chudobných vo Večnom meste aj ďalšie príležitosti. Počas celého týždňa mali možnosť využiť bezplatnú zdravotnú službu v takzvanej Solidárnej zdravotníckej bunke, ktorú tentokrát postavili priamo na Námestí sv. Petra. Diagnostiku a ošetrenie poskytované vďaka dobrovoľníctvu špecialistov v rozličných oblastiach medicíny z Univerzitnej nemocnice Gemelli a ďalších zariadení v minulom roku využilo vyše 600 osôb, niektorí aj vo vážnom stave. Do bunky so prišiel v piatok popoludní osobne poďakovať dobrovoľníkom Svätý Otec František. V sobotu večer mali dobrovoľníci Svetového dňa chudobných spoločnú modlitbovú vigíliu  v Bazilike sv. Vavrinca.

Posolstvo pápeža Františka: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal

Svätý Otec pri príležitosti Svetového dňa chudobných vydal aj osobitné posolstvo s biblickým mottom: „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“. Ako v ňom napísal, „Kristovým učeníkom majú byť cudzie postoje ako pohŕdanie chudobnými či sentimentalizmus; majú im skôr prejavovať úctu a uprednostňovať ich, vychádzajúc z presvedčenia, že predstavujú reálnu prítomnosť Ježiša medzi nami“. Celú Cirkev v posolstve pozval, aby Svetový deň chudobných prežívala „ako privilegovaný okamih novej evanjelizácie“, pretože „chudobní nás evanjelizujú, pomáhajú nám každý deň objavovať krásu evanjelia.“

Aktualizované

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

České ministerstvo zdravotníctva chce povinne očkovať už od marca budúceho roka

0 icon

Praha 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Už aj Česká republika sa na začiatku roka 2022 pravdepodobne pridá ku Rakúsku, ktoré nedávno oznámilo, že vo februári začne s povinným očkovaním proti koronavírusu. Informovala o tom RTVS. České ministerstvo zdravotníctva navrhuje povinné očkovanie pre vybrané profesie a ľudí starších ako 60 rokov.…

Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča záujemcom o tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 registráciu

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Cecilia Faboiano)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odporúča záujemcom o tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 registráciu - tzv. Čakáreň. O očkovanie treťou dávkou je podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej na Slovensku veľký záujem, doposiaľ absolvovalo ďalšie očkovanie takmer 400.000 ľudí Záujemcovia teda…

Vyučovanie na stredných školách a druhom stupni základných škôl bude od stredy prerušené v ďalších okresoch

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave a v Banskej Bystrici plošne prerušia vyučovanie od stredy 1. decembra vo svojich územných obvodoch na stredných školách a na druhom stupni základných škôl. Vyplýva to zo zverejnených vyhlášok vo vestníku vlády SR na stránke Ministerstva…

Podávajte podnety na nefér zamestnávateľov, vyzýva minister Krajniak

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda spolu s konzíliom odborníkov rozhodla, že v rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie majú od včerajšieho dňa povolený vstup na pracovisko len zamestnanci v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu). Povinnosť testovať zamestnancov zároveň položili na plecia zamestnávateľov, ktorí ju majú vykonávať zadarmo. Ak by…

V prípade sankcií pomôžu Putin a Čína, uviedol Dodik pre The Guardian

0 icon

Banja Luka 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik v utorok zverejnenom rozhovore pre britský denník The Guardian odmietol hrozbu západných sankcií voči jeho krajine. Zároveň sa odvolal na podporu Moskvy a Číny a naznačil tiež blížiaci sa summit s ruským prezidentom Vladmirom Putinom Dodik (62) je kľúčovou…

Stanovisko vicepremiérky a predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej k vyjadreniam poslanca Petra Pellegriniho

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   “Líder Hlasu Peter Pellegrini chcel ešte donedávna na boj s koronou posielať ľuďom poštou do schránok odčervovací liek, ktorý sa u nás používa hlavne na liečbu dobytka, keďže u ľudí sa tieto parazity vyskytujú skôr v Afrike a Ázii. Na fámy o zázračnom…

Je predčasné hovoriť o závažnosti ochorenia spôsobeného variantom omikron, myslí si ministerstvo zdravotníctva

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nateraz je predčasné hovoriť o priebehu a závažnosti ochorenia, ktoré spôsobuje omikron variant nového koronavírusu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že tento variant sa však šíri rekordne rýchlo Ministerstvo tvrdí, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatok epidemiologických…

Igor Melicher: “Prázdna špajza, ale Matovič nemá problém zadlžiť Slovensko o 10 miliárd eur, nemá problém predstaviť zákon, ktorý zruinuje živnostníkov, nemá problém naliať milióny do pochybných lotérii“

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa člena predsedníctva strany Smer-SD Igora Melichera, vládna zostava okolo Eduarda Hegera používa komunikáciu, ktorá je "absolútnym výsmechom každého jedného z nás". Mladý opozičný politik kritizuje, že vláda najprv ruší všetky sociálne opatrenia ako vyššia minimálna mzdu, 13. dôchodky, až po obedy zadarmo, lebo…

Rusi prispôsobia vakcínu Sputnik V novému variantu omikron

0 icon

Moskva 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Ramil Sitdikov)   Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vyvinulo vakcínu proti koronavírusu Sputnik V, v pondelok uviedlo, že okamžite začína pracovať na prispôsobení tejto očkovacej látky na nový variant omikron Spomenuté výskumné centrum a Ruský fond priamych investícií, ktorý financoval vývoj vakcíny Sputnik…

Mesto Lučenec bojuje za vyššiu očkovanosť svojho obyvateľstva zverejňovaním záberov z nemocnice. Kedy však začnú kompetentní tlačiť na lekárov, aby začali covid konečne liečiť?

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Mesto Lučenec sa rozhodlo bojovať proti pandémii koronavírusu pomerne netradičným spôsobom. Snaží sa ľudí primäť k očkovaniu zverejňovaním záberov z covidového oddelenia nemocnice. Je očkovanie ale jediná možnosť? Prečo lekári prvého kontaktu nie sú tlačení do včasného liečenia pacientov? Pacienti s potvrdeným covid testom…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

České ministerstvo zdravotníctva chce povinne očkovať už od marca budúceho roka

0 icon

Praha 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Už aj Česká republika sa na začiatku roka 2022 pravdepodobne pridá ku Rakúsku, ktoré nedávno oznámilo, že vo februári začne s povinným očkovaním proti koronavírusu. Informovala o tom RTVS. České ministerstvo zdravotníctva navrhuje povinné očkovanie pre vybrané profesie a ľudí starších ako 60 rokov.…

Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča záujemcom o tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 registráciu

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR/AP-Cecilia Faboiano)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odporúča záujemcom o tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 registráciu - tzv. Čakáreň. O očkovanie treťou dávkou je podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej na Slovensku veľký záujem, doposiaľ absolvovalo ďalšie očkovanie takmer 400.000 ľudí Záujemcovia teda…

Vyučovanie na stredných školách a druhom stupni základných škôl bude od stredy prerušené v ďalších okresoch

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave a v Banskej Bystrici plošne prerušia vyučovanie od stredy 1. decembra vo svojich územných obvodoch na stredných školách a na druhom stupni základných škôl. Vyplýva to zo zverejnených vyhlášok vo vestníku vlády SR na stránke Ministerstva…

Podávajte podnety na nefér zamestnávateľov, vyzýva minister Krajniak

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda spolu s konzíliom odborníkov rozhodla, že v rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie majú od včerajšieho dňa povolený vstup na pracovisko len zamestnanci v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu). Povinnosť testovať zamestnancov zároveň položili na plecia zamestnávateľov, ktorí ju majú vykonávať zadarmo. Ak by…

V prípade sankcií pomôžu Putin a Čína, uviedol Dodik pre The Guardian

0 icon

Banja Luka 30. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik v utorok zverejnenom rozhovore pre britský denník The Guardian odmietol hrozbu západných sankcií voči jeho krajine. Zároveň sa odvolal na podporu Moskvy a Číny a naznačil tiež blížiaci sa summit s ruským prezidentom Vladmirom Putinom Dodik (62) je kľúčovou…

Stanovisko vicepremiérky a predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej k vyjadreniam poslanca Petra Pellegriniho

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   “Líder Hlasu Peter Pellegrini chcel ešte donedávna na boj s koronou posielať ľuďom poštou do schránok odčervovací liek, ktorý sa u nás používa hlavne na liečbu dobytka, keďže u ľudí sa tieto parazity vyskytujú skôr v Afrike a Ázii. Na fámy o zázračnom…

Je predčasné hovoriť o závažnosti ochorenia spôsobeného variantom omikron, myslí si ministerstvo zdravotníctva

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nateraz je predčasné hovoriť o priebehu a závažnosti ochorenia, ktoré spôsobuje omikron variant nového koronavírusu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že tento variant sa však šíri rekordne rýchlo Ministerstvo tvrdí, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatok epidemiologických…

Igor Melicher: “Prázdna špajza, ale Matovič nemá problém zadlžiť Slovensko o 10 miliárd eur, nemá problém predstaviť zákon, ktorý zruinuje živnostníkov, nemá problém naliať milióny do pochybných lotérii“

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa člena predsedníctva strany Smer-SD Igora Melichera, vládna zostava okolo Eduarda Hegera používa komunikáciu, ktorá je "absolútnym výsmechom každého jedného z nás". Mladý opozičný politik kritizuje, že vláda najprv ruší všetky sociálne opatrenia ako vyššia minimálna mzdu, 13. dôchodky, až po obedy zadarmo, lebo…

Rusi prispôsobia vakcínu Sputnik V novému variantu omikron

0 icon

Moskva 30. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Ramil Sitdikov)   Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vyvinulo vakcínu proti koronavírusu Sputnik V, v pondelok uviedlo, že okamžite začína pracovať na prispôsobení tejto očkovacej látky na nový variant omikron Spomenuté výskumné centrum a Ruský fond priamych investícií, ktorý financoval vývoj vakcíny Sputnik…

Mesto Lučenec bojuje za vyššiu očkovanosť svojho obyvateľstva zverejňovaním záberov z nemocnice. Kedy však začnú kompetentní tlačiť na lekárov, aby začali covid konečne liečiť?

0 icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Mesto Lučenec sa rozhodlo bojovať proti pandémii koronavírusu pomerne netradičným spôsobom. Snaží sa ľudí primäť k očkovaniu zverejňovaním záberov z covidového oddelenia nemocnice. Je očkovanie ale jediná možnosť? Prečo lekári prvého kontaktu nie sú tlačení do včasného liečenia pacientov? Pacienti s potvrdeným covid testom…

Podkasty

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Matovič - klasický vydierač a verejný „úplatkár“ sa zase blysol.

0icon

(Zdroj SputnikNews) Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi“. Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a komplikovanou daňovou „revolúciou“, ktorá nemá kompletnú podporu v koalícii a tak mu zostalo asi minimum na zúfalosti. Presne, ako skapínajúcemu koňovi, ktor&yacu

Boris Mesár

31 014 úmrtí, 2 890 600 zranení po injekciách COVID v európskej databáze nežiaducich reakcií, pretože mladí, predtým zdraví ľudia naďalej umierajú

0icon

  Databáza Európskej únie o hláseniach podozrení na liekové reakcie sa nazýva EudraVigilance a v súčasnosti hlási 31 014 smrteľných prípadov a 2 890 600 chorôb po injekciách lieku COVID-19. Predplatiteľ Health Impact

Slavěna Vorobelová

Ústavní sudcovia budíček

0icon

Politika strachu a nenávisti je hlavným nástrojom na presadzovanie zmien správania sa obyvateľstva. Pri použití politiky strachu vláda štátu nadobúda pocit, že má celý štát a jeho obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou. Vláda ponižuje svojich obyvateľov sebe vlastnou aroganciou, vyvolávaním pocitu bezmocnosti, zastrašovaním nezmyselnými a svojvoľným

Ivan Holek

Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?

0icon

Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny…

Gustáv Murín

Adélka na čele eko-aktivizmu? Celé zle...

0icon

Za komunistickej vlády sa tomu hovorilo „angažovanosť“ a už vtedy sa našli najmä oduševnené komsomolky, čo propagovali každú komunistickú obludnú sprostosť. Pre ne bolo podstatné ukázať sa na čele „pokroku“, z čoho následne vyplývali všetky privilégiá, ktoré len komunistický režim mohol poskytnúť. Ak sa Adélka vydala

TopDesať

Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

0 icon

Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

4-krokový návod ako sa vysporiadať so smútkom počas sviatkov

0 icon

Emočne autentické sviatky môžete mať neustále, dokonca aj keď sa vás dotkne závan smútku. Ktokoľvek napísal pieseň „ Je to najúžasnejší čas v roku“, nikdy nemusel zažiť Vianoce počúvajúc bratrancove nadávky na politiku. Alebo stráviť celé Vianoce sám, zatiaľ čo počuje štrnganie pohárov a smiech vybuchujúci z vedľajšieho bytu. Našťastie, psychologický výskum naznačuje pár efektívnych spôsobov,…

Si inteligentný? Zisti to v tomto krátkom teste, ktorý pozostáva len z troch otázok!

0 icon

IQ testov je plný internet a zväčša sa skladajú z obrovského množstva otázok, ktoré sú často náročné. Najhoršie, čo sa ti môže stať, je, že po skončení takéhoto testu, ktorý ti zabral 15 minút, od teba webstránka požaduje, aby si poslal SMS v hodnote niekoľkých eur. To sa ti však…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 3. časť

0 icon

Prinášame záverečnú časť článku s názvom Zlom San Andreas ako časovaná bomba? O litosferických doskách, ktoré sa tiahnu naprieč celou zemeguľou už bolo povedané dosť, taktiež sme sa v predošlých článkoch pozreli na najsilnejšie, najslabšie a bez prístrojov citeľné zemetrasenie z pohľadu Richterovej stupnice. Vedeli ste, že táto stupnica bola…

Máme šancu prežiť nukleárny výbuch?

0 icon

Častice rádioaktívneho spádu v malom množstve nám nedokážu nijak ublížiť. V súčasnosti je rádioaktivita všade okolo nás, hoci si to neuvedomujeme. Avšak ak by došlo k nuklárnemu útoku, obrovské množstvo týchto častíc rádioaktívneho spádu by padali na zem a spôsobovali by choroby a smrť v oblasti spádu. Vedci odhadujú, že na svete je v súčasnosti viac…

Armádny Magazín

Ruské letecké a kozmické sily získajú nové lietadlá s hypersonickou zbraňou

0 icon

Rusko, 30. november 2021 (AM, Sputnik) – Nové lietadlá s hypersonickými zbraňami začnú bojovú službu v leteckých vojenských jednotkách Leteckých a kozmickýc

Operácia „Razgrom“. Zatiaľ len ako fikcia

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – V zahraničných i domácich médiách sa čoraz častejšie objavujú analýzy možných scenárov celoeurópskeho, prípadne globálneho vojenského konfliktu, ktoré môžu vzísť z viacerých ohnísk. Ich častým spoločným menovateľom je pris

Výrobca vrtuľníkov Bell oznámil dodávku piatich strojov pre Ukrajinu

0 icon

Kolín nad Rýnom, Nemecko (30. novembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska firma Textron (NYSE: TXT), na veľtrhu European Rotors oznámila, že uzatvorila zmluvu na dodávku piatich svojich strojov zákazníkom na Ukrajine.   [caption id="attachment_35839" align="alignnone" width="1300"]

Spočítajme koľko Francúzov zomrelo za Hitlera a koľko proti nemu

0 icon

Francúzsko, 30. november 2021 (AM) – Známa historická príhoda hovorí, že keď poľný maršal Wilhelm Keitel uvidel predstaviteľov Francúzska pri podpise kapitulácie nacistickým Nemeckom, od prekvapenia mu vypadol monokel z oka. "Aj s nimi sme prehrali?" Spýtal sa s úškrnom. Poľný maršal sa mal čím čudovať: napriek jednotlivým hr

Príhoda červenoarmejca: Život mu zachránil nemecký zapaľovač

0 icon

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – Túto príhodu na internete vyrozprával bývalý červenoarmejec Iľja Ivanovič Krasnov, ktorý do Červenej armády nastúpil v roku 1942 so svojimi tromi bratmi, Pjotrom, Sášom a Nikitom. O Nikitovi sa Iľja, ako autor tejto spomienky, nezmieňuje, Pjotr padol pri obrane Stalingradu a príhodu, ktorú popísal zažil Sáša alebo Alexander Ivano

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Poludňové skaly v Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali