My sme túto vojnu na Donbase nezačali. Ale urobíme všetko pre to, aby sme ju ukončili

My sme túto vojnu na Donbase nezačali. Ale urobíme všetko pre to, aby sme ju ukončili

Moskva 29. februára 2024 (HSP/Foto:AP/Alexander Zemlianichenko)

 

Ruský prezident Vladimir Putin 29. februára vystúpil vo Federálnom zhromaždení. Tento rok sa zameral na strategické plány krajiny, špeciálnu vojenskú operáciu, ako aj na výhody pre rodiny s deťmi a rozšírenie existujúcich infraštruktúrnych projektov. Kľúčové citáty z prejavu vám tlmočíme z portálu denníka Izvestija

Russia Putin
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

O cieľoch vystúpenia vo Federálnom zhromaždení

Reklama

Každý prejav vo Federálnom zhromaždení je predovšetkým pohľadom do budúcnosti. A dnes budeme hovoriť nielen o našich najbližších plánoch, ale aj o strategických cieľoch. Návrhy občanov, ich presvedčenie a nádeje sa stali základom, jadrom tých iniciatív, ktoré budú dnes pokračovať. Dúfam, že diskusia bude pokračovať, pretože všetko, čo sme si naplánovali, budeme môcť realizovať len spoločne.

Už sme dokázali, že sme schopní riešiť najzložitejšie úlohy a čeliť najťažším výzvam. V praxi sme dokázali, že odveká súdržnosť a jednota národov Ruska je všetko prekonávajúcou silou. Práve takto sme spolu s celým svetom nielen prinútili globálnu epidémiu ustúpiť, ale aj dokázali, že v našej spoločnosti dominujú také hodnoty, ako je vzájomná podpora.

Reklama

 

O rodinách hrdinov špeciálnej vojenskej operácie a jej podpore

Celé hospodárstvo preukázalo pružnosť a odolnosť – teraz chcem poďakovať podnikateľom a výrobcom. Výrobné zariadenia pracujú na tri zmeny – toľko, koľko front potrebuje. Ruský biznis za dva roky poslal dobrovoľníckym organizáciám na pomoc frontu miliardy rubľov. Naši hrdinovia vedia, že celá krajina je s nimi. Žiadam všetky orgány, aby aj naďalej robili všetko pre podporu rodín našich hrdinov – rodičov, manželiek, detí.

Rusko podporilo obyvateľov Krymu a Donbasu v ich túžbe byť s našou krajinou a pripomenulo si 10. výročie „ruskej jari“. Odvaha Krymčanov a obyvateľov Donbasu, ktorú v sebe niesli počas uplynulých rokov, je aj dnes zdrojom hrdosti.

My sme túto vojnu v Donbase nezačali. Ale ako som už mnohokrát povedal, urobíme všetko pre to, aby sme ju ukončili. Aby sme zlikvidovali nacizmus, aby sme vyriešili všetky úlohy špeciálnej vojenskej operácie.

 

Reklama

O pokusoch Západu rozbiť Rusko a o suverenite

Západ potrebuje namiesto Ruska závislý, umierajúci priestor. Chceli vniesť rozpory do vnútra krajiny, tak ako sa im to podarilo v mnohých iných regiónoch – vrátane Ukrajiny. My sami a len my sami si určíme svoju cestu. Musíme si zachovať spojenie medzi generáciami. Obrana a posilnenie suverenity sa dnes uskutočňuje vo všetkých smeroch. A predovšetkým – na fronte, kde vytrvalo a obetavo bojujú naši bojovníci. Ďakujem všetkým, ktorí dnes bojujú na fronte, prechádzajúc kľúčovou skúškou. Celý národ sa skláňa pred vaším výkonom.

 

O Ozbrojených silách Ruskej federácie a Sarmatoch

Naše ozbrojené sily získali obrovské bojové skúsenosti. Týka sa to súčinnosti všetkých druhov vojsk, modernej taktiky. Vidíme, kde a aké máme problémy – a tie existujú. Chápeme, čo treba riešiť. Strategické jadrové sily sú v stave plnej pripravenosti na použitie. Vojskám boli dodané rakety Sarmat. Čoskoro ich predvedieme v bojovej službe.

Je potrebné vybudovať efektívne hospodárstvo ozbrojených síl. Je pre nás dôležité zvýšiť tempo budovania infraštruktúry a plnenia ďalších úloh. A dosiahnuť novú úroveň vo vybavení síl armády a námorníctva. Hovoríme o dodávkach bezpilotných lietadiel, systémov protivzdušnej obrany, ako aj presných zbraní.

 

Reklama

O možných rokovaniach s USA a Európou, intervenciách NATO a demagógii USA

Rusko je pripravené na dialóg so Spojenými štátmi o otázkach strategickej stability. Chcel by som však zdôrazniť niečo, čo by som chcel, aby všetci správne pochopili – v tomto prípade máme do činenia so štátom, ktorý je voči nám otvorene nepriateľský. Máme všetky dôvody domnievať sa, že dnešné slová amerických orgánov o ich údajnom záujme rokovať s nami o otázkach strategickej stability sú demagógiou.

Teraz bez rozpakov hovoria, že Rusko sa údajne chystá zaútočiť na Európu – uvedomujeme si, že je to nezmysel. A zároveň si sami vyberajú ciele úderov proti Rusku. Hovorí sa o vyslaní intervenčných jednotiek NATO na Ukrajinu. Spomíname si na tých, ktorí poslali intervenčných vojakov na územie našej krajiny. Sú to ľudia, ktorí neprešli ťažkými skúškami, už zabudli, čo je to vojna. My, naša generácia, sme nimi prešli počas boja proti medzinárodnému terorizmu na Kaukaze. Teraz však tieto kroky budú mať pre nich oveľa tragickejšie následky.

Kroky Spojených štátov a ich satelitov v skutočnosti viedli k rozpadu medzinárodného bezpečnostného systému. To ohrozuje záujmy Ruska. A bez suverénneho a silného Ruska nie je možný trvalý svetový poriadok. Ak chceme riešiť dôležité otázky týkajúce sa politickej stability, musíme tak robiť len ako celok. A v prvom rade musíme pamätať na našu bezpečnosť, na bezpečnosť Ruska.

 

O hrozbe jadrového konfliktu

Je vážne potrebné posilniť zoskupenia západným smerom, aby sa neutralizovali hrozby spojené s ďalším rozširovaním vojenského bloku na východ, so vstupom Švédska a Fínska do NATO. Rusko by malo dosiahnuť vyššiu úroveň armády a námorníctva. Podľa ruského lídra je potrebné lepšie organizovať zásobovanie vojsk bezpilotnými prostriedkami, protivzdušnou obranou a prostriedkami rádio-elektronického boja, prieskumnými a komunikačnými, presnými a ďalšími údernými prostriedkami . Musíme byť pripravení, lebo rusofóbia zaslepuje Západ a zbavuje ho rozumu.

Všetko, s čím Západ prichádza, skutočne hrozí konfliktom s použitím jadrových zbraní, čo znamená zničenie civilizácie. Západ klame svetu, keď tvrdí, že Rusko chce údajne napadnúť Európu. Je to nezmysel.

 

Hospodárske a medzinárodné postavenie Ruska

Do budovania vzťahov s Ruskom sa aktívne zapája čoraz viac krajín. Veľký potenciál vidíme v budovaní partnerstiev s krajinami Ázie a Tichomoria a v rozvoji organizácie Jeden pás, jedna cesta. Úspešne rozvíjame vzťahy s africkými štátmi. S arabskými štátmi máme dlhodobo dobré vzťahy.

V roku 2023 ruská ekonomika rástla rýchlejšie ako globálna ekonomika a predbehla krajiny G7. V súčasnosti je Rusko najväčšou ekonomikou v Európe a piatou najväčšou ekonomikou na svete z hľadiska HDP v parite kúpnej sily (PPP HDP). Musíme urobiť ďalší krok vpred a stať sa štvrtou ekonomikou. Základné práce vykonané v uplynulých desaťročiach zohrali obrovskú úlohu pri raste hospodárstva.

 

Reklama

O podpore rodiny a tradičných hodnotách

Rok rodiny sa začal na výstave v Rusku. Rodinné hodnoty sa odovzdávajú z generácie na generáciu, rovnako ako kultúra a morálne základy. A samozrejme, hlavnou hodnotou rodiny je pokračovanie rodiny, rodenie detí.

Vidíme, čo sa deje v niektorých krajinách, kde si vyberajú nové hodnoty. Ale my si vyberáme život. Je zrejmé, že na pôrodnosť má vplyv nielen ekonomika a vonkajšie faktory, ale aj výchova a hodnoty v rodičovskej rodine. Podpora rodiny sa musí stať stredobodom našej štátnej stratégie. V horizonte nasledujúcich šiestich rokov musíme dosiahnuť stabilný nárast pôrodnosti. Na tento účel budeme prijímať ďalšie rozhodnutia o tejto podpore.

 

O boji proti chudobe

V roku 2000 žilo v Rusku pod hranicou chudoby viac ako 42 miliónov ľudí a do konca minulého roka ich počet klesol na 13 miliónov. Ale, samozrejme, aj to je veľa. Od 1. januára 2023 bol prijatý jednotný príspevok pre rodiny s nízkymi príjmami. V minulom roku túto dávku dostávalo viac ako 11 miliónov ľudí.

Na podporu rodín a zvýšenie pôrodnosti spustíme nový národný projekt s názvom “Rodina”. Navrhujem poskytnúť dodatočnú pomoc tým subjektom federácie, kde je pôrodnosť nižšia ako na celoštátnej úrovni. Navrhujem predĺžiť rodinnú hypotéku do roku 2030. Je dôležité, aby bolo bývanie dostupné a aby sa bytový fond neustále obnovoval.

Reklama

 

O podpore viacdetných rodín

V Rusku je viac ako 10 miliónov rodín s tromi a viac deťmi. Takéto rodiny sú našou pýchou. Bol podpísaný dekrét, ktorý zavádza jednotný štatút veľkej rodiny v celej krajine. Rusi s tromi deťmi budú platiť nižšie dane. Materský kapitál sa bude indexovať, navrhujem predĺžiť program minimálne do roku 2030.

 

O podpore športu a dlhovekosti

Podmienky pre šport by mali byť na univerzitách, školách, v materských školách a inde. Navrhujem využiť federálne zdroje na budovanie športovísk v obciach, kde budú môcť športovať deti aj dospelí.

V RF budú zavedené podporné opatrenia pre tých, ktorí sa zodpovedne správajú k svojmu zdraviu. Hovoríme o odpočítaní dane. Budú ho môcť získať tí Rusi, ktorí pravidelne plnia normy „Pripravený na prácu a obranu“ a zúčastňujú sa aj na pravidelných lekárskych prehliadkach. „Spomínate si na ľudový vtip? Prestaňte piť, postavte sa na lyže,“ zažartoval prezident. Teraz priemerná dĺžka života v Ruskej federácii presiahla 73 rokov, do roku 2030 by mala byť aspoň 78 rokov a v budúcnosti by mala dosiahnuť úroveň 80+. Pokiaľ ide o spotrebu alkoholu, tento ukazovateľ sa výrazne znížil, povedal Putin.

Reklama

 

O podpore materstva

Nový komplexný program na ochranu materstva: rozšírenie siete ženských kliník, modernizácia prenatálnych centier, detských polikliník a nemocníc.

 

O vzdelávaní a jednotnej štátnej skúške (JŠS)

Mechanizmus JŠS by sa mal zlepšiť – navrhujem urobiť ďalší krok v tomto smere. Dajte žiakom ďalšiu šancu. Konkrétne dať žiakom možnosť opakovať si skúšku jedného z predmetov podľa vlastného výberu. A to ešte pred ukončením prijímacieho konania na vysoké školy.

Je potrebné posilniť prepojenie všetkých stupňov vzdelávania, musia pracovať na spoločnom výsledku.

Vzhľadom na nedostatok personálu je pre nás rozhodujúce radikálne zvýšiť produktivitu práce. To znamená zaviesť digitálne technológie do riadenia procesov a automatizácie procesov. Budeme pokračovať vo vytváraní špeciálnych sektorových kompetenčných centier, kde sa budú zhromažďovať a replikovať osvedčené postupy v sociálnej oblasti.

 

Reklama

O technologickej suverenite a investíciách do vedy

Investície štátu a podnikov do vedeckého výskumu by sa mali výrazne zvýšiť na 2 % HDP. Výrazne by mali vzrásť aj investície súkromných podnikov do vedy, ale dôležitú úlohu tu zohráva efektívnosť týchto investícií. Ide o robotiku, všetky druhy dopravy, dátové hospodárstvo, chémiu a ďalšie.

Podiel domácich výrobkov na domácom trhu sa musí do šiestich rokov zvýšiť jedenapolnásobne. Spotrebný tovar, lieky a obrábacie stroje musíme vyrábať sami v oveľa väčších objemoch. V roku 2030 by Rusko malo patriť medzi TOP 24 krajín z hľadiska počtu priemyselných robotov.

Vytvorili sme akési priemyselné „menu“. Spoločnosti realizujúce infraštruktúrne projekty si môžu vybrať podporné opatrenia. Napríklad v priebehu nasledujúcich šiestich rokov vyčleníme pre spoločnosti ďalších 125 miliárd rubľov na rozvoj výskumu a vývoja. Dnes sa v Rusku ročne vybudujú 4 milióny štvorcových metrov priestorov a my vybudujeme ďalších 10 miliónov.

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:17

Francúzske obchody budú musieť upozorňovať svojich zákazníkov, ak má výrobok menší objem alebo gramáž, pričom cena sa adekvátne neznížila. Oznámilo to koncom tohto týždňa francúzske ministerstvo financií, ktoré sa tak rozhodlo riešiť problém známy ako shrinkflácia. Informovala o tom agentúra Reuters.

Včera 17:14

Na lodi v prístave v meste Sevastopol na polostrove Krym vypukol požiar. Na ruských sociálnych sieťach sa v nedeľu objavili správy o výbuchu na plavidle, ktorý mohol byť dôsledkom raketového alebo dronového útoku. Oficiálne vyjadrenie ruské úrady zatiaľ neposkytli. Informovala o tom agentúra DPA.

Včera 17:12

Rusko zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny aj v marci, pričom objem dovozu dosiahol takmer rekordnú úroveň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.

Colná správa cez víkend oznámila, že dovoz ruskej ropy do Číny prostredníctvom ropovodov aj tankerov dosiahol v marci 10,81 milióna ton, čo predstavuje 2,55 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s marcom minulého roka to znamená zvýšenie o 12,5 %.

Včera 17:08

Nemecký tenista Jan-Lennard Struff sa stal víťazom dvojhry na domácom turnaji ATP v Mníchove. Vo finále ako nasadená štvorka zdolal trojku “pavúka” Taylora Fritza z USA 7:5, 6:3. Struff vybojoval vo veku 33 rokov svoj premiérový titul na okruhu ATP.

Včera 16:13

Cyperský prezident Nikos Christodulidis v nedeľu uviedol, že pracuje na dohode s Libanonom, aby sa zabránilo vstupu ďalších sýrskych utečencov do EÚ cez jeho krajinu. Informuje o tom agentúra DPA.

Prezident uviedol, že 2. mája plánuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou odcestovať do Libanonu a oznámiť konkrétny finančný balík zo strany Európskej únie.

Christodulidis zdôraznil, že balík nebude zahŕňať len finančnú pomoc, ale aj podporu pre libanonské inštitúcie, ako sú ozbrojené sily. Tie sú považované za stabilizačný faktor v krajine.

Charles Michel Nikos Christodulidis Enrico Letta
Na snímke sprava predseda Európskej rady Charles Michel, cyperský prezident Nikos Christodulidis a bývalý taliansky premiér Enrico Letta
Včera 15:48

Americké orgány sa domnievajú, že útok Iránu na Izrael zo 14. apríla zodpovedal najhoršiemu scenáru, ktorý zvažovali americké spravodajské služby. Biely dom označil jeho rozsah za šokujúci, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ).

Podľa jedného z respondentov novín útok monitorovali americkí predstavitelia v operačnom centre Bieleho domu a Pentagónu. Ako uviedol zdroj, neboli si úplne istí, či izraelský protiraketový systém dokáže útok odraziť.

Rozsah iránskeho útoku prekonal očakávania amerických predstaviteľov aj napriek varovaniam, ktoré USA dostali. WSJ píše, že časť spravodajských správ hovorila o možných úderoch Teheránu na izraelské diplomatické zariadenia mimo krajiny. Postupne americké a izraelské spravodajské služby dospeli k záveru, že útok bol plánovaný na území štátu.

Včera 14:59

Futbalisti Girony zvíťazili v sobotnom stretnutí 32. kola španielskej La Ligy nad Cádizom 4:1. V tabuľke už tak nemôžu skončiť horšie ako na 7. mieste, čo znamená, že sa prvýkrát v histórii predstavia v európskych súťažiach.

Včera 14:57

Niektoré časti južnej Číny zasiahnu silné záplavy, aké sa vyskytujú približne raz za storočie, uviedli v nedeľu tamojšie médiá. Úrady zvyšujú v dôsledku silných dažďov preventívne opatrenia proti katastrofám. Informovali agentúry AFP a Reuters.

Čína má skúsenosti s extrémnymi poveternostnými podmienkami. V posledných rokoch však krajinu trápia aj záplavy, suchá a rekordné horúčavy.

Včera 14:55

V poľských Tatrách neďaleko Zakopaného v noci na nedeľu zahynul turista, ktorého strhla lavína, informovala tamojšia horská záchranná služba.

Polícia zistila, že išlo o 34-ročného Poliaka. Jeho telo si na preskúmanie vyžiadala prokuratúra.

Včera 14:27

Je potrebné, aby Washington znížil vysoký rozpočtový deficit, napriek tomu, že podporou domáceho dopytu prispieva k rastu svetovej ekonomiky. Uviedla to počas tohto víkendu prvá zástupkyňa výkonnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová. Informovala o tom agentúra Reuters.

MMF predpovedá pre tento rok rozpočtový deficit USA na úrovni 6,67 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Snímka z podujatia Prvý parný deň v Železničnom múzeu v starom rušňovom depe v Bratislave

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama
Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali