Matka Róberta Remiáša bude možno kandidovať za OĽaNO, ale odhaleniu pravdy o smrti jej syna to nepomôže

Bratislava 20. apríla 2017 (HSP/datel.sk/Foto:HSP,TASR-Rudolf Bihary)

 

Vyšetreniu smrti Róberta Remiáša nebránili Mečiarove amnestie. Prinajmenšom od konca roku 1998 si dokonca môžeme byť istí, že v ceste objasneniu prípadu nestoja ani politické prekážky. Kauza Remiáš ostáva zatiaľ otvorená preto, lebo jej objasňovanie sa uberalo nesprávnym smerom

Matka Róberta Remiáša bude možno kandidovať OĽaNO, ale k odhaleniu smrti jej syna to nepomôže

Opäť bude panychída…

Blíži sa 29. apríl a s ním 21. výročie tragickej smrti Róberta Remiáša. Na mieste udalosti v Karlovej Vsi možno očakávať tradičnú panychídu. Pri tejto príležitosti sa nepochybne nevyhneme zneužívaniu emócií na vyvolávanie politických vášní, ktoré od uvedenia filmu Únos do kín živia predovšetkým vodca hnutia OĽaNO Igor Matovič a jeho dočasný spojenec Ján Budaj.

Politika a vášne sú jedna vec, realita druhá. Na smrti Róberta Remiáša sa dnes, keď to takpovediac nič nestojí, politicky priživuje kdekto. A čím väčší politický eskamotér, tým silnejšie vášne a nevkusnejšie sentimentálne gýče. Realita a racionálne uvažovanie ostávajú bokom, čo poškodzuje kolektívne vedomie spoločnosti.

Ďateľ.sk sa preto pokúsi v tomto dlhšom kúsku, ktorý si vyžaduje čitateľskú trpezlivosť, vysvetliť, prečo sa prípad Róberta Remiáša pohybuje v začarovanom kruhu.

 

Šárayova slepá ulička

Kampaň za zrušenie Mečiarových amnestií okrem iného stála na nepravdivom slogane, že tieto rozhodnutia bránili vyšetreniu vraždy Róberta Remiáša. Politici sa nechali zviesť politickou vášňou a zrejme aj pomýliť nevhodne sformulovanou skutkovou vetou uznesenia o začatí trestného stíhania Ivana Lexu z 5. decembra 2002, ktoré vydal vyšetrovateľ Július Šáray.

Vyšetrovateľ v nešťastnej vete okrem iného konštatoval, že obvinený Lexa v postavení riaditeľa SIS „vedený snahou zabrániť zadokumentovaniu trestného činu zavlečenia občana Slovenskej republiky do cudziny Michala Kováča“ si v „presne nezistený deň“ a „na nezistenom mieste objednal u Miroslava Sýkoru (…) za odmenu najmenej 2 milióny Sk fyzickú likvidáciu Róberta Remiáša“.

Na snímke fotografia Róberta Remiáša uprostred kvetov na mieste tragickej nehody

Uvedené konštatovania z uznesenia pána Šáraya majú dva základné nedostatky a sú navzájom prepojené. Prvý: Spojenie úmrtia Róberta Remiáša so zavlečením prezidentovho syna nebolo v čase vydania uznesenia podporené hodnovernými svedeckými výpoveďami alebo vecnými dôkazmi. Druhý: S ohľadom na prvý nedostatok, ale aj na stratégiu vyšetrovania nebolo v danej fáze správne spájať smrť so zavlečením, pretože vzhľadom na vtedy platné Mečiarove amnestie vyšetrovateľ sám seba vháňal do slepej uličky.

Preto je na mieste otázka. Naozaj vyšetrovateľ nevedel a nevidel, že ak chcel vyšetriť smrť Róberta Remiáša, nemusel ju vôbec spájať so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny? Po preukázaní cudzieho zavinenia a odhalení vraha/vrahov mal predsa dostatok času skúmať súvislosť so zavlečením. Výsledok bol (a dodnes je) taký, že pánovi Šárayovi a jeho pokračovateľom sa nepodarilo ani jedno, ani druhé.

Vyšetreniu smrti Róberta Remiáša nebránili Mečiarove amnestie, ale nesprávny spôsob vyšetrovania a operatívno-pátracej činnosti. Policajti nikdy nemali uveriť nedôveryhodnému svedkovi Karolovi Szatmárimu, ktorý ukázal prstom na Jozefa Roháča a Imricha Oláha ako na vykonávateľov objednávky prenesenej z Miroslava Sýkoru na túto dvojicu. Mali najprv radšej dôsledne skúmať motív. Lenže v tejto otázke mali očividne jasno. Bez ohľadu na realitu.

 

Problematický motív

Zakladateľ stránky Ďateľ.sk Peter Tóth vo svojej knižnej prvotine Krycie meno Bežec okrem iných dobových reálií detailne popísal svoje osobné skúsenosti s Róbertom Remiášom. Plasticky vykreslil spoločné návštevy svedka zavlečenia Oskara Fegyveresa v zahraničí či sledovanie tajnou službou i bratislavským a nitrianskym podsvetím. Okrem trýznivých pocitov, ktoré prežíval po strašnej Remiášovej smrti, autor knihy sa čitateľom zveril aj s bolestným poznaním, že to, čo sa pod vplyvom prirodzených emócií v prvých hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch ba dokonca aj rokoch po udalosti javilo ako jasná politická vražda, mohol byť fatálny omyl.

Motív je kľúčom k objasneniu každej vraždy. V prípade Róberta Remiáša ho politici a médiá považujú za úplne jasný: Bol zavraždený, aby páchatelia zavlečenia zastrašili svedka Oskara Fegyveresa. Takto postavený motív vyznieva menej jednoznačne, keď si položíme otázku, čo tým vrahovia získali.

Viacerými spôsobmi bolo nad všetky pochybnosti preukázané, že SIS sledovala Róberta Remiáša. Dôvod bol prostý. On jediný mal priamy kontakt s Oskarom Fegyveresom; on jediný bol ako objekt sledovania pre tajnú službu akým – takým zdrojom informácií o pobyte a pohybe tohto svedka; a on jediný mal na svojho kamaráta taký vplyv, že dokázal ovplyvňovať jeho zásadné životné rozhodnutia. Vtedajší náčelníci SIS Ivan Lexa a Jaroslav Svěchota si nič neželali viac ako zmenu Fegyveresovej výpovede. Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa bol práve Remiáš. Iba on mohol Fegyveresa presvedčiť, aby zmenil výpoveď o účasti SIS na zavlečení prezidentovho syna.

Remiášovou smrťou zanikli akékoľvek nádeje na diskusiu o tom, či a za akých podmienok by bol Oskar Fegyveres ochotný znova predstúpiť pred vyšetrovateľa a vypovedať v súlade so želaním vedenia tajnej služby. Nehovoriac o tom, že politická vražda má devastačný vplyv na reputáciu každej vlády a toho si museli byť vedomí všetci činovníci Mečiarovho režimu, nech by boli akokoľvek opojení mocou. Z tohto pohľadu je motív na likvidáciu Róberta Remiáša sporný, a preto je potrebné byť otvorený aj iným vysvetleniam. Opačný prístup je buď prejavom intelektuálneho zlyhania, alebo politickej zaslepenosti, čo je vlastne dôsledok prvej možnosti.

 

Záhada osudnej noci

Nie je možné vylúčiť, že bývalý námestník riaditeľa SIS Jaroslav Svěchota vzhľadom na svoje styky s podsvetím naozaj požiadal Miroslava Sýkoru, aby akýmikoľvek prostriedkami prinútil Róberta Remiáša vplývať požadovaným spôsobom na Oskara Fegeyveresa. To by vysvetľovalo okolnosť, prečo obeť tesne pred smrťou sledovala nielen SIS, ale aj podsvetie. Prečo však napokon došlo k výbuchu auta, v ktorom Remiáš zahynul?

Na snímke fotografia Róberta Remiáša uprostred kvetov na mieste tragickej nehody

Dnes je nažive azda jediný človek, ktorý by mohol vysvetliť, prečo na Sýkorov pokyn sledovali Remiáša ľudia z podsvetia. Volá sa Róbert Lališ, prezývaný Kýbel. Sedí vo väzbe a čaká na ďalšie rozhodovanie súdu v jeho komplikovanej trestnej veci. Kýbel bol v roku 1996 pravou rukou Miroslava Sýkoru a on jediný, ak by bol ochotný, by možno vedel povedať, prečo sa jeho bývalý boss angažoval v kauze pána Remiáša.

Posledný, s kým sa Róbert Remiáš pred smrťou stretol, bol vtedajší redaktor SME a zakladateľ portálu Ďateľ.sk Peter Tóth. Keď od neho prišiel domov, naposledy ho ešte videla jeho manželka Irena. Na telefónnom záznamníku si našiel odkaz od predstaviteľa albánskej drogovej mafie s prezývkou Jimmy. To bol dôvod prečo v osudnú noc 29. apríla 1996 neočakávane opustil byt, nasadol do svojho čierneho BMW 325 Touring a išiel na stretnutie s pochybným Albáncom.

V tejto súvislosti je potrebné položiť si otázku, či súčasťou presvedčovacích metód Miroslava Sýkoru nebolo umiestnenie nástražného výbušného systému s časovým spínačom pod karosériu Remiášovho auta, ktorý už nikto nemohol zastaviť, keď sa raz pohol. Ak by bola táto úvaha správna, znamenalo by to, že Sýkora chcel svoju obeť len vystrašiť a zároveň ju pripraviť o druhé nohy. O Remiášovi bolo známe, že bez auta sa nepohol ani na krok. Nepredvídaný odchod z domu by znamenal, že udalosti sa Sýkorovi vymkli z rúk a smrť Róberta Remiáša bola to, čomu sa v chladnej vojenskej terminológii hovorí collateral damage. Potvrdenie takejto verzie by, samozrejme, nikoho nezbavovalo právnej a morálnej zodpovednosti.

 

Čo spôsobilo výbuch?

Úvahy o spôsobe výbuchu a vznietenia sa auta nás privádzajú naspäť k vyšetrovaciemu spisu. Dodnes totiž nebolo objasnené, čo iniciovalo explóziu a následný požiar. Jednou krajnou verziou je tvrdenie, že na podvozok BMW bol upevnený nástražný výbušný systém pozostávajúci z „nezisteného druhu výbušniny“, ktorý bol odpálený diaľkovým ovládaním. To by odporovalo verzii s časovým spínačom a podporovalo všeobecne prijímanú verziu o politickej vražde, respektíve by nastoľovalo otázku iného motívu, napríklad súvisiaceho s nočnou schôdzkou s Albáncom Jimmym. Druhou krajnou verziou je tvrdenie obhajoby, že príčinou výbuchu auta bola neodborná a neautorizovaná inštalácia zariadenia na plynový pohon. Potvrdenie tejto možnosti by zase úplne prepísalo moderné dejiny Slovenska, ale aj tak by zrejme nezastrelo fakt, že SIS sledovala Róberta Remiáša v úsilí zahladiť stopy po zavlečení prezidentovho syna.

Ak bol k podvozku pripevnený nástražný výbušný systém, na vraku auta by mali ostať splodiny po výbuchu a ak išlo o plastickú trhavinu, jej zvyšky sa taktiež museli nájsť. Rovnako, či už išlo o diaľkovo alebo časovačom odpálenú nálož, na vraku či na mieste výbuchu by mali byť prítomné zvyšky kovov iniciačného zariadenia.

Viaceré znalecké posudky a odborné vyjadrenia si v tomto ohľade protirečia a úlohou vyšetrovania je tieto rozpory a nedostatky odstrániť. Žiaľ, dodnes k tomu nedošlo, čo, na ešte väčší žiaľ, otvára priestor zneužívaniu tragickej smrti Róberta Remiáša na politickú propagandu a na vyvolávanie vášní.

Ak nebudeme mať jasno, aká bola presná príčina výbuchu čierneho BMW, nebudeme ani vedieť, či ide o vraždu. Už spomínanú výpoveď Karola Szatmáryho, že na príkaz Miroslava Sýkoru zostrojil a pod karosériu auta umiestnil nástražný výbušný systém Jozef Roháč a Imrich Oláh bombu na diaľku inicioval, nemôžme brať vážne, pretože bolo preukázané, že nehovoril pravdu. A to je pádny dôvod na to, aby sa základná otázka – teda či a o aký výbušný systém išlo – preskúmala nanovo a na základe týchto zistení bol prípadne vytýčený nový smer vyšetrovania.

 

Muky triezveho uvažovania

Súčasťou triezveho uvažovania o Róbertovi Remiášovi musí byť dôsledné oddelenie mýtov od reality. Obraz martýra, hrdinu a mučeníka sa nepochybne dobre mediálne predáva, ale v procese vyšetrovania musí ísť mytológia bokom. Ďateľ.sk bol informovaný, že v tomto ohľade je trestný spis celkom striktný a tak je to správne, pretože iba komplexný pohľad na osobu obete môže viesť k dôkladnému zváženiu všetkých do úvahy prichádzajúcich alternatív cudzieho zavinenia Remiášovej smrti.

V spise je zaprotokolovaných množstvo svedeckých výpovedí, ktoré opisujú Remiáša ako

  • spojku svedka Oskara Fegyveresa;
  • bývalého príslušníka polície;
  • ekonomicky aktívneho jedinca s kontaktmi s albánskym podsvetím pôsobiacim na Slovensku.

Z týchto svedectiev vyplýva, že pán Remiáš naozaj udržiaval intenzívne styky s Fegyveresom ukrývajúcim sa v zahraničí, a to bol dôvod, pre ktorý bol naňho nasadený sledovací útvar SIS. Výpovede taktiež odhaľujú skutočnosť, že Róbert Remiáš bol prepustený z Policajného zboru pre viaceré závažné podozrenia, súvisiace s legalizáciou kradnutých áut a s napojením na drogovú trestnú činnosť. Pre úplnosť dodajme, že v tomto ohľade môže najlepšie informácie o nebohom poskytnúť jeho osobný spis príslušníka Policajného zboru.

Najchúlostivejšou tému je, samozrejme, otázka Remiášovych vzťahov s Albáncami, ktorí na Slovensku v polovici 90. rokov obchodovali s heroínom. Vo vyšetrovacom spise je o tom niekoľko zmienok a určitým indikátorom je aj skutočnosť, že v noci, keď zahynul, išiel Róbert Remiáš na stretnutie s Albáncom Jimmym, ktorý patril k drogovej mafii.

Všetky uvádzané skutočnosti bolo a stále je potrebné preverovať, pretože iba tak je možné odhaliť pravdu o smrti, čo vyše dvoch desaťročí traumatizuje slovenskú spoločnosť. Ďateľ.sk si je vedomý, že po publikovaní týchto informácií nastanú na internete orgie hejtu, ale ani to nemôže stáť v ceste triezvemu a poctivému uvažovaniu, pretože iba týmto tŕnistým putovaním sa dajú potvrdiť alebo vylúčiť jednotlivé motívy cudzieho zavinenia.

 

Realita prehráva súboj s mytológiou

Takmer neriešiteľným problémom prípadu Róberta Remiáša je to, že vo verejnej diskusii sa zámerne obchádzajú tienisté stránky jeho života. Bezprostredne po jeho vražde a s ohľadom na vtedajšie časy to bolo prirodzené. V súčasnosti je toto mlčanie neudržateľné.

Dá sa nepochybne pochopiť, že matka, pani Anna Remiášová, iba ťažko pripustí, že jej syn mohol byť v spojení s dílermi drog a že ako príslušník polície zlyhal. V očiach matky bude Róbert Remiáš vždy jej dieťa a s tým sa nedá robiť nič, len to rešpektovať.

Verejnosti však v tomto ohľade robia medvediu službu mnohí politici a väčšina médií. Najmä poslanci z okruhu Igora Matoviča potrebujú zachovať nepoškvrnený obraz hrdinu Róberta Remiáša, pretože bez sekulárneho svätca by nefungovala ich kampaň založená na zneužívaní emócií. Reálny Róbert Remiáš by sa nepodobal na obraz Róberta Remiáša vytváraný rokmi opakovania tých istých myšlienkových postupov bez ich podrobenia kritickému skúmaniu.

V tomto ohľade mali zohrať kľúčovú úlohu médiá, ale nečinili tak a pravdepodobne to ani neurobia. Písomne posilňovať mytológiu a potvrdzovať jej platnosť opakovaním tých istých klišé je oveľa pohodlnejšie a z hľadiska kariéry istejšie než sa púšťať do dobrodružstva (pre mnohých heretického) kritického myslenia.

Nejde o to, dokázať, že Róbert Remiáš bol drogový díler. Ale o objektívne zistenie skutkového deja. A to sa zakrývaním si očí pred nepohodlnou realitou docieliť nedá.

 

Pozoruhodný emocionálny paradox

V kauze Róberta Remiáša sledujeme pozoruhodný paradox alebo prinajmenšom neobvyklú úmeru. S pribúdajúcim časom od tragickej udalosti emócie neopadávajú. Síce sa výrazne nezvyšujú, ale ostávajú rovnako veľké. Rozdiel je len v tom, že tak trochu záhadným spôsobom preskakujú na novú generáciu, ktorá v roku 1996 nežila alebo bola ešte v plienkach.

Po rokoch sa do diania aktívne zapojila aj pani Anna Remiášová a svoje účinkovanie spojila so stranou Igora Matoviča, ktorý možno už dnes ako chladnokrvný machiavellista uvažuje o tom, že ju v roku 2020 zaradí do prvej desiatky na kandidátke OĽaNO. Pani Remiášová môže za stranu pána Matoviča kandidovať, dokonca sa môže dostať aj do parlamentu. Objasneniu pravdy o tragickej a strašnej smrti jej syna to však nepomôže. Iba Veronika Remišová v OĽaNO možno príde o svoje protekčné postavenie.

Peter Tóth

Článok pôvodne vyšiel na portáli datel.sk.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

15:23

Prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev: Oficiálne vyhlasujeme, že práva a bezpečnosť arménskeho obyvateľstva Karabachu budú chránené.

15:17

Spojené štáty obvinili Irán z útoku laserovými lúčmi na americký vojenský vrtuľník, ktorý letel v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Perzským zálivom, informuje Hlas Ameriky.

Iránci údajne opakovane namierili laser na americký vojenský vrtuľník AH-1Z Viper.

“Toto sa nedá nazvať konaním profesionálnych námorných síl. Ide o nebezpečné, neprofesionálne a nezodpovedné správanie námorníctva Zboru islamských revolučných gárd, ktoré ohrozuje životy občanov USA a partnerských krajín a musí sa okamžite zastaviť,” povedal Rick Chernitzer, hovorca Centrálneho veliteľstva námorných síl USA.

Američania tvrdia, že Irán sa za posledné dva roky zmocnil alebo sa pokúsil zmocniť približne 20 zahraničných plavidiel v regióne, spravidla išlo o reakciu na zadržanie iránskeho plavidla Spojenými štátmi rôzne po svete.

15:12

Litva dala majiteľom áut s ruskými poznávacími značkami šesť mesiacov odo dňa vstupu do krajiny na ich odstránenie.

Informovalo o tom colné oddelenie krajiny.

Ide o autá, ktoré boli dovezené pred 11. septembrom 2023. Od tohto dátumu bol vstup s autami registrovanými v Rusku zakázaný vo všeobecnosti.

15:09

Nemecko sa dohodlo s Poľskom a ČR na spoločných hraničných kontrolách. V piatok to potvrdila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.

14:52

Líder španielskych opozičných konzervatívcov Alberto Núňez Feijóo v piatok ani na druhý pokus nezískal dostatočnú podporu poslancov, ktorá by mu umožnila stať sa novým premiérom. Zahlasovalo zaňho 172 poslancov, proti bolo 177.

14:52

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok odcestoval do Belehradu, kde sa zúčastní na trojstrannom rokovaní s lídrami Srbska a Spojených arabských emirátov (SAE). Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.

14:51

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR presunulo celú svoju alokáciu na regióny. K pôvodnej sume 2,13 miliardy eur z Programu Slovensko, určenej na integrované územné investície, pridalo v piatok viac ako 213 miliónov eur.

14:48

Európske veľkoobchodné ceny plynu v piatok klesli. Dôvodom bolo zvýšenie plynovodných dodávok z Nórska po ukončení časti údržbárskych prác. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v októbri na burze TTF v Amsterdame klesol o 68 centov na 38,95 eura za megawatthodinu (MWh) a novembrový kontrakt sa znížil o 1,15 eura na 41,95 eura za MWh.

14:40

Mark Zuckerberg predstavil “inteligentné okuliare” so zabudovanou umelou inteligenciou.

Okuliare boli vytvorené v spolupráci so známou značkou Ray Ban a na pohľad sa nelíšia od bežných okuliarov.

Zuckerberg uvádza, že majú zabudovanú kameru, ktorá dokáže nielen snímať fotografie a videá a živé vysielanie na sociálnych sieťach, ale vďaka umelej inteligencii aj rozpoznávať objekty pred vami.

Pomocou okuliarov sa môžete napríklad pozrieť na architektonický objekt a požiadať ho, aby vám povedal, čo je pred vami. Alebo ako opraviť žeriav. Alebo preložiť nápis na tabuli.

zuckerberg
Záber z predstavenia okuliarov

14:30

Väznený líder tuniskej opozície Rášid Ghannúší začal v piatok držať trojdňovú hladovku na protest proti svojmu zadržiavaniu. Týmto spôsobom chce tiež vyjadriť podporu ďalším “politickým väzňom”, uviedla Ghannúšího umiernená islamistická strana Hnutie obnovy (an-Nahda).

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke muž sleduje západ slnka v parku v americkom Kansas City

Autor: TASR/AP-Charlie Riedel

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Pravidelne opakujte kľúčovú akciu. Tvrdohlavú rastlinu nadobro vylúčite zo záhrady

0 icon

29.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nastrúhaný chren dokonale zvýrazňuje chuť mäsa, vaječných jedál a aromatických konzerv. Aj keď má pestovanie rastliny v záhrade mnoho výhod, jej nadmerný rast dokáže poriadne potrápiť. Ako si poradiť s chrenom, ktorý zaberá miesto iným rastlinám a brzdí ich rast? Dáme vám tip.

Zvyčajne to pijete, tentoraz pridajte vodu a namočte posteľnú bielizeň. Vo vašich očiach bude svietiť biela

0 icon

29.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Problém svetlých materiálov je, že po určitom čase začnú žltnúť alebo šednúť. Nie je tomu inak ani s obliečkou. Čo robiť, aby bola opäť snehobiela a vyzerala ako nová? Osvedčené domáce opravné prostriedky prídu na záchranu.

Táto polievka im zabezpečila dlhú životnosť. Najstaršia rodina na svete sa podelila o cenný recept

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Talianska rodina zo Sardínie získala Guinnessov rekord. Do knihy boli zapísaní po tom, ako sa zistilo, že sú najstaršou žijúcou rodinou na svete. Po sčítaní veku deviatich súrodencov Melisy sa zistilo, že majú spolu 818 rokov a 205 dní. Za svoj dlhý život vďačia…

50-ničky, vyraďte toto oblečenie zo svojho šatníka. Pridáva roky a je nemoderné. Pozrite si štýlové alternatívy

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - V súčasnosti už neexistujú žiadne prísne pravidlá o tom, čo sa má a čo sa nemá nosiť po dosiahnutí určitého veku. Na druhej strane však existujú niektoré odevy, ktoré opticky pridávajú roky. Často už jednoducho nie sú módne alebo sa nehodia k ostatnému oblečeniu.…

Hobití chlieb si určite obľúbi každý fanúšik série. Je aromatický, chutný a dlhotrvácny

0 icon

29.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Hobití chlieb je skvelá ponuka pre fanúšikov „Hobita“ a „Pána prsteňov“. To, aké je to naplnené, je neuveriteľne prekvapujúce. Je však aj šialene lahodný. Ako si túto pochúťku pripraviť doma? Dáme vám tip.

Armádny Magazín

Oneskorené "pokánie" Kanady za búrlivý potlesk nacistovi v parlamente by nemalo nikoho oklamať

0 icon

Kanada, 29. september 2023 - Čím silnejšia bude Ukrajina, tým bližšie budeme k ukončeniu ruskej agresie. Rusko môže zložiť zbrane a ukončiť vojenský konflikt hneď teraz. Ukrajina túto možnosť nemá. Kapitulácia Ukrajiny nebude znamenať mier, ale povedie k brutálnej ruskej okupácii. Mier za každú cenu nebude vôbec mierom. Ukrajina potrebuje…

Ruské letectvo zasahuje mosty cez rieku Oskol

0 icon

Ukrajina, 29. september 2023 - V noci 29. septembra a dnes ráno ruské jednotky zaútočili na ciele kyjevského režimu v zadných oblastiach. Jeden z ôtokov sa uskutočnil v zariadení na umiestnenie personálu a vojenského vybavenia v Nikolaeve. Podľa niektorých správ bolo zasiahnuté výcvikové stredisko pre námorných sabotérov a p

Irán nedovolí posilnenie vplyvu Západu na Arménsko

0 icon

Irán, 29. september 2023 - Irán môže čoskoro uzavrieť dohodu s Ruskou federáciou o transfere rakiet. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2231, ktorá zakazuje Iránu dodávať balistické rakety iným krajinám, vyprší 18. Októbra. Cieľom Ruska je získať iránske balistické rakety Fateh-110 a Zolfaghar, ktoré majú dolet 300 kilometrov alebo viac."…

Veľká hra na Kaukaze: Čína obsadila Anakliu a Západ - Gruzínsko

0 icon

USA, 28.september 2023 - Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Gruzínsku Zhou Qian 6. septembra urobil dôležité vyhlásenie o záujme Pekingu o rozvoj hlbokovodného prístavu Anaklia v Čiernom mori pri hraniciach Abcházska. Diplomat jasne uviedol, že Čína ho považuje za "kritickú zložku" iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (BRI), a poznamenal, že…

Utečenci: vlna, ktorá sa zmení na cunami

0 icon

Slovensko, 29.september 2023 - Riešenie nútenej migrácie v regióne si vyžaduje zmenu medzinárodnej agendy skôr, ako ju odplaví záplava vysídlených osôb. Viac ako 5,5 milióna utečencov na Blízkom východe hľadá útočisko mimo regiónu. Viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí opustili svoje domovy, zostáva v zúfalstve

TopDesať

Sprcha iba párkrát týždenne je prospešná, tvrdí štúdia

0 icon

Niektorí si myslia, že ranná sprcha slúži na osvieženie a začiatok dňa, zatiaľ čo iní považujú večernú sprchu za spôsob relaxácie a uvoľnenia. Veda však s týmto postupom nesúhlasí. Dermatologička Sandy Skotnicki odporúča sprchovať sa menej pravidelne a umývať len 3 časti tela. Zozbierali sme informácie o tejto vedecky schválenej…

TOP10: Premeny, ktorým nebudeš veriť!

0 icon

Neuveriteľné premeny sa dostali aj na Slovensko. Na slovo vzatý odborník pomáha obéznym ľuďom zhodiť kilá, ktoré majú navyše. Výsledné premeny sú na neuverenie. Ak sa človek snaží, dokáže aj nemožné. Pokojne schudne váhovo aj dvoch ďalších ľudí. Stačí sa zaprieť a ísť do toho. A neuveriteľné sa stane skutočnosťou.…

Táto geniálna reklama oslovila zákazníkov na celom svete

0 icon

Myslíte si, že existuje geniálna a dokonalá reklama? Nasledujúce fotografie sú zbierkou toho najzaujímavejšieho z prostredia reklamy a marketingu. Kreativita v reklame môže byť stále podceňovaná mnohými značkami. Avšak tí, ktorí sa rozhodnú pre kreativitu, môžu niekedy žiť v našich hlavách bez nájomného dodnes. Takáto reklama sa nám vryje hlboko…

Ak uvidíte plot natretý na fialovo, znamená to toto

0 icon

Videli ste už niekedy natretý plot na fialovo? A viete čo to znamená? To sa dozviete v tomto článku. Znalosť zákonov o fialovej farbe vám môže pomôcť zostať na správnej ceste pri jazde autom alebo turistike na neznámom mieste. Za všetko môže natretý plot fialovou farbou. Počas leta veľa ľudí…

Toto sú tie najvyššie hory na svete. Všetky nájdeme v Ázii

0 icon

Najvyššie hory sveta patria k tomu najmajestátnejšiemu a najkrajšiemu, čo môže človek počas svojho života vidieť. Všetky sa nachádzajú v Ázii a každá z nich dosahuje nadmorskú výšku viac ako 8 000 metrov. Každý z nás pozná tú najvyššiu a zároveň aj tú druhú. Ale aké najvyššie hory sa nachádzajú…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali