Matka Róberta Remiáša bude možno kandidovať za OĽaNO, ale odhaleniu pravdy o smrti jej syna to nepomôže

Bratislava 20. apríla 2017 (HSP/datel.sk/Foto:HSP,TASR-Rudolf Bihary)

 

Vyšetreniu smrti Róberta Remiáša nebránili Mečiarove amnestie. Prinajmenšom od konca roku 1998 si dokonca môžeme byť istí, že v ceste objasneniu prípadu nestoja ani politické prekážky. Kauza Remiáš ostáva zatiaľ otvorená preto, lebo jej objasňovanie sa uberalo nesprávnym smerom

Matka Róberta Remiáša bude možno kandidovať OĽaNO, ale k odhaleniu smrti jej syna to nepomôže

Opäť bude panychída…

Blíži sa 29. apríl a s ním 21. výročie tragickej smrti Róberta Remiáša. Na mieste udalosti v Karlovej Vsi možno očakávať tradičnú panychídu. Pri tejto príležitosti sa nepochybne nevyhneme zneužívaniu emócií na vyvolávanie politických vášní, ktoré od uvedenia filmu Únos do kín živia predovšetkým vodca hnutia OĽaNO Igor Matovič a jeho dočasný spojenec Ján Budaj.

Politika a vášne sú jedna vec, realita druhá. Na smrti Róberta Remiáša sa dnes, keď to takpovediac nič nestojí, politicky priživuje kdekto. A čím väčší politický eskamotér, tým silnejšie vášne a nevkusnejšie sentimentálne gýče. Realita a racionálne uvažovanie ostávajú bokom, čo poškodzuje kolektívne vedomie spoločnosti.

Ďateľ.sk sa preto pokúsi v tomto dlhšom kúsku, ktorý si vyžaduje čitateľskú trpezlivosť, vysvetliť, prečo sa prípad Róberta Remiáša pohybuje v začarovanom kruhu.

 

Šárayova slepá ulička

Kampaň za zrušenie Mečiarových amnestií okrem iného stála na nepravdivom slogane, že tieto rozhodnutia bránili vyšetreniu vraždy Róberta Remiáša. Politici sa nechali zviesť politickou vášňou a zrejme aj pomýliť nevhodne sformulovanou skutkovou vetou uznesenia o začatí trestného stíhania Ivana Lexu z 5. decembra 2002, ktoré vydal vyšetrovateľ Július Šáray.

Vyšetrovateľ v nešťastnej vete okrem iného konštatoval, že obvinený Lexa v postavení riaditeľa SIS „vedený snahou zabrániť zadokumentovaniu trestného činu zavlečenia občana Slovenskej republiky do cudziny Michala Kováča“ si v „presne nezistený deň“ a „na nezistenom mieste objednal u Miroslava Sýkoru (…) za odmenu najmenej 2 milióny Sk fyzickú likvidáciu Róberta Remiáša“.

Na snímke fotografia Róberta Remiáša uprostred kvetov na mieste tragickej nehody

Uvedené konštatovania z uznesenia pána Šáraya majú dva základné nedostatky a sú navzájom prepojené. Prvý: Spojenie úmrtia Róberta Remiáša so zavlečením prezidentovho syna nebolo v čase vydania uznesenia podporené hodnovernými svedeckými výpoveďami alebo vecnými dôkazmi. Druhý: S ohľadom na prvý nedostatok, ale aj na stratégiu vyšetrovania nebolo v danej fáze správne spájať smrť so zavlečením, pretože vzhľadom na vtedy platné Mečiarove amnestie vyšetrovateľ sám seba vháňal do slepej uličky.

Preto je na mieste otázka. Naozaj vyšetrovateľ nevedel a nevidel, že ak chcel vyšetriť smrť Róberta Remiáša, nemusel ju vôbec spájať so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny? Po preukázaní cudzieho zavinenia a odhalení vraha/vrahov mal predsa dostatok času skúmať súvislosť so zavlečením. Výsledok bol (a dodnes je) taký, že pánovi Šárayovi a jeho pokračovateľom sa nepodarilo ani jedno, ani druhé.

Vyšetreniu smrti Róberta Remiáša nebránili Mečiarove amnestie, ale nesprávny spôsob vyšetrovania a operatívno-pátracej činnosti. Policajti nikdy nemali uveriť nedôveryhodnému svedkovi Karolovi Szatmárimu, ktorý ukázal prstom na Jozefa Roháča a Imricha Oláha ako na vykonávateľov objednávky prenesenej z Miroslava Sýkoru na túto dvojicu. Mali najprv radšej dôsledne skúmať motív. Lenže v tejto otázke mali očividne jasno. Bez ohľadu na realitu.

 

Problematický motív

Zakladateľ stránky Ďateľ.sk Peter Tóth vo svojej knižnej prvotine Krycie meno Bežec okrem iných dobových reálií detailne popísal svoje osobné skúsenosti s Róbertom Remiášom. Plasticky vykreslil spoločné návštevy svedka zavlečenia Oskara Fegyveresa v zahraničí či sledovanie tajnou službou i bratislavským a nitrianskym podsvetím. Okrem trýznivých pocitov, ktoré prežíval po strašnej Remiášovej smrti, autor knihy sa čitateľom zveril aj s bolestným poznaním, že to, čo sa pod vplyvom prirodzených emócií v prvých hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch ba dokonca aj rokoch po udalosti javilo ako jasná politická vražda, mohol byť fatálny omyl.

Motív je kľúčom k objasneniu každej vraždy. V prípade Róberta Remiáša ho politici a médiá považujú za úplne jasný: Bol zavraždený, aby páchatelia zavlečenia zastrašili svedka Oskara Fegyveresa. Takto postavený motív vyznieva menej jednoznačne, keď si položíme otázku, čo tým vrahovia získali.

Viacerými spôsobmi bolo nad všetky pochybnosti preukázané, že SIS sledovala Róberta Remiáša. Dôvod bol prostý. On jediný mal priamy kontakt s Oskarom Fegyveresom; on jediný bol ako objekt sledovania pre tajnú službu akým – takým zdrojom informácií o pobyte a pohybe tohto svedka; a on jediný mal na svojho kamaráta taký vplyv, že dokázal ovplyvňovať jeho zásadné životné rozhodnutia. Vtedajší náčelníci SIS Ivan Lexa a Jaroslav Svěchota si nič neželali viac ako zmenu Fegyveresovej výpovede. Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa bol práve Remiáš. Iba on mohol Fegyveresa presvedčiť, aby zmenil výpoveď o účasti SIS na zavlečení prezidentovho syna.

Remiášovou smrťou zanikli akékoľvek nádeje na diskusiu o tom, či a za akých podmienok by bol Oskar Fegyveres ochotný znova predstúpiť pred vyšetrovateľa a vypovedať v súlade so želaním vedenia tajnej služby. Nehovoriac o tom, že politická vražda má devastačný vplyv na reputáciu každej vlády a toho si museli byť vedomí všetci činovníci Mečiarovho režimu, nech by boli akokoľvek opojení mocou. Z tohto pohľadu je motív na likvidáciu Róberta Remiáša sporný, a preto je potrebné byť otvorený aj iným vysvetleniam. Opačný prístup je buď prejavom intelektuálneho zlyhania, alebo politickej zaslepenosti, čo je vlastne dôsledok prvej možnosti.

 

Záhada osudnej noci

Nie je možné vylúčiť, že bývalý námestník riaditeľa SIS Jaroslav Svěchota vzhľadom na svoje styky s podsvetím naozaj požiadal Miroslava Sýkoru, aby akýmikoľvek prostriedkami prinútil Róberta Remiáša vplývať požadovaným spôsobom na Oskara Fegeyveresa. To by vysvetľovalo okolnosť, prečo obeť tesne pred smrťou sledovala nielen SIS, ale aj podsvetie. Prečo však napokon došlo k výbuchu auta, v ktorom Remiáš zahynul?

Na snímke fotografia Róberta Remiáša uprostred kvetov na mieste tragickej nehody

Dnes je nažive azda jediný človek, ktorý by mohol vysvetliť, prečo na Sýkorov pokyn sledovali Remiáša ľudia z podsvetia. Volá sa Róbert Lališ, prezývaný Kýbel. Sedí vo väzbe a čaká na ďalšie rozhodovanie súdu v jeho komplikovanej trestnej veci. Kýbel bol v roku 1996 pravou rukou Miroslava Sýkoru a on jediný, ak by bol ochotný, by možno vedel povedať, prečo sa jeho bývalý boss angažoval v kauze pána Remiáša.

Posledný, s kým sa Róbert Remiáš pred smrťou stretol, bol vtedajší redaktor SME a zakladateľ portálu Ďateľ.sk Peter Tóth. Keď od neho prišiel domov, naposledy ho ešte videla jeho manželka Irena. Na telefónnom záznamníku si našiel odkaz od predstaviteľa albánskej drogovej mafie s prezývkou Jimmy. To bol dôvod prečo v osudnú noc 29. apríla 1996 neočakávane opustil byt, nasadol do svojho čierneho BMW 325 Touring a išiel na stretnutie s pochybným Albáncom.

V tejto súvislosti je potrebné položiť si otázku, či súčasťou presvedčovacích metód Miroslava Sýkoru nebolo umiestnenie nástražného výbušného systému s časovým spínačom pod karosériu Remiášovho auta, ktorý už nikto nemohol zastaviť, keď sa raz pohol. Ak by bola táto úvaha správna, znamenalo by to, že Sýkora chcel svoju obeť len vystrašiť a zároveň ju pripraviť o druhé nohy. O Remiášovi bolo známe, že bez auta sa nepohol ani na krok. Nepredvídaný odchod z domu by znamenal, že udalosti sa Sýkorovi vymkli z rúk a smrť Róberta Remiáša bola to, čomu sa v chladnej vojenskej terminológii hovorí collateral damage. Potvrdenie takejto verzie by, samozrejme, nikoho nezbavovalo právnej a morálnej zodpovednosti.

 

Čo spôsobilo výbuch?

Úvahy o spôsobe výbuchu a vznietenia sa auta nás privádzajú naspäť k vyšetrovaciemu spisu. Dodnes totiž nebolo objasnené, čo iniciovalo explóziu a následný požiar. Jednou krajnou verziou je tvrdenie, že na podvozok BMW bol upevnený nástražný výbušný systém pozostávajúci z „nezisteného druhu výbušniny“, ktorý bol odpálený diaľkovým ovládaním. To by odporovalo verzii s časovým spínačom a podporovalo všeobecne prijímanú verziu o politickej vražde, respektíve by nastoľovalo otázku iného motívu, napríklad súvisiaceho s nočnou schôdzkou s Albáncom Jimmym. Druhou krajnou verziou je tvrdenie obhajoby, že príčinou výbuchu auta bola neodborná a neautorizovaná inštalácia zariadenia na plynový pohon. Potvrdenie tejto možnosti by zase úplne prepísalo moderné dejiny Slovenska, ale aj tak by zrejme nezastrelo fakt, že SIS sledovala Róberta Remiáša v úsilí zahladiť stopy po zavlečení prezidentovho syna.

Ak bol k podvozku pripevnený nástražný výbušný systém, na vraku auta by mali ostať splodiny po výbuchu a ak išlo o plastickú trhavinu, jej zvyšky sa taktiež museli nájsť. Rovnako, či už išlo o diaľkovo alebo časovačom odpálenú nálož, na vraku či na mieste výbuchu by mali byť prítomné zvyšky kovov iniciačného zariadenia.

Viaceré znalecké posudky a odborné vyjadrenia si v tomto ohľade protirečia a úlohou vyšetrovania je tieto rozpory a nedostatky odstrániť. Žiaľ, dodnes k tomu nedošlo, čo, na ešte väčší žiaľ, otvára priestor zneužívaniu tragickej smrti Róberta Remiáša na politickú propagandu a na vyvolávanie vášní.

Ak nebudeme mať jasno, aká bola presná príčina výbuchu čierneho BMW, nebudeme ani vedieť, či ide o vraždu. Už spomínanú výpoveď Karola Szatmáryho, že na príkaz Miroslava Sýkoru zostrojil a pod karosériu auta umiestnil nástražný výbušný systém Jozef Roháč a Imrich Oláh bombu na diaľku inicioval, nemôžme brať vážne, pretože bolo preukázané, že nehovoril pravdu. A to je pádny dôvod na to, aby sa základná otázka – teda či a o aký výbušný systém išlo – preskúmala nanovo a na základe týchto zistení bol prípadne vytýčený nový smer vyšetrovania.

 

Muky triezveho uvažovania

Súčasťou triezveho uvažovania o Róbertovi Remiášovi musí byť dôsledné oddelenie mýtov od reality. Obraz martýra, hrdinu a mučeníka sa nepochybne dobre mediálne predáva, ale v procese vyšetrovania musí ísť mytológia bokom. Ďateľ.sk bol informovaný, že v tomto ohľade je trestný spis celkom striktný a tak je to správne, pretože iba komplexný pohľad na osobu obete môže viesť k dôkladnému zváženiu všetkých do úvahy prichádzajúcich alternatív cudzieho zavinenia Remiášovej smrti.

V spise je zaprotokolovaných množstvo svedeckých výpovedí, ktoré opisujú Remiáša ako

  • spojku svedka Oskara Fegyveresa;
  • bývalého príslušníka polície;
  • ekonomicky aktívneho jedinca s kontaktmi s albánskym podsvetím pôsobiacim na Slovensku.

Z týchto svedectiev vyplýva, že pán Remiáš naozaj udržiaval intenzívne styky s Fegyveresom ukrývajúcim sa v zahraničí, a to bol dôvod, pre ktorý bol naňho nasadený sledovací útvar SIS. Výpovede taktiež odhaľujú skutočnosť, že Róbert Remiáš bol prepustený z Policajného zboru pre viaceré závažné podozrenia, súvisiace s legalizáciou kradnutých áut a s napojením na drogovú trestnú činnosť. Pre úplnosť dodajme, že v tomto ohľade môže najlepšie informácie o nebohom poskytnúť jeho osobný spis príslušníka Policajného zboru.

Najchúlostivejšou tému je, samozrejme, otázka Remiášovych vzťahov s Albáncami, ktorí na Slovensku v polovici 90. rokov obchodovali s heroínom. Vo vyšetrovacom spise je o tom niekoľko zmienok a určitým indikátorom je aj skutočnosť, že v noci, keď zahynul, išiel Róbert Remiáš na stretnutie s Albáncom Jimmym, ktorý patril k drogovej mafii.

Všetky uvádzané skutočnosti bolo a stále je potrebné preverovať, pretože iba tak je možné odhaliť pravdu o smrti, čo vyše dvoch desaťročí traumatizuje slovenskú spoločnosť. Ďateľ.sk si je vedomý, že po publikovaní týchto informácií nastanú na internete orgie hejtu, ale ani to nemôže stáť v ceste triezvemu a poctivému uvažovaniu, pretože iba týmto tŕnistým putovaním sa dajú potvrdiť alebo vylúčiť jednotlivé motívy cudzieho zavinenia.

 

Realita prehráva súboj s mytológiou

Takmer neriešiteľným problémom prípadu Róberta Remiáša je to, že vo verejnej diskusii sa zámerne obchádzajú tienisté stránky jeho života. Bezprostredne po jeho vražde a s ohľadom na vtedajšie časy to bolo prirodzené. V súčasnosti je toto mlčanie neudržateľné.

Dá sa nepochybne pochopiť, že matka, pani Anna Remiášová, iba ťažko pripustí, že jej syn mohol byť v spojení s dílermi drog a že ako príslušník polície zlyhal. V očiach matky bude Róbert Remiáš vždy jej dieťa a s tým sa nedá robiť nič, len to rešpektovať.

Verejnosti však v tomto ohľade robia medvediu službu mnohí politici a väčšina médií. Najmä poslanci z okruhu Igora Matoviča potrebujú zachovať nepoškvrnený obraz hrdinu Róberta Remiáša, pretože bez sekulárneho svätca by nefungovala ich kampaň založená na zneužívaní emócií. Reálny Róbert Remiáš by sa nepodobal na obraz Róberta Remiáša vytváraný rokmi opakovania tých istých myšlienkových postupov bez ich podrobenia kritickému skúmaniu.

V tomto ohľade mali zohrať kľúčovú úlohu médiá, ale nečinili tak a pravdepodobne to ani neurobia. Písomne posilňovať mytológiu a potvrdzovať jej platnosť opakovaním tých istých klišé je oveľa pohodlnejšie a z hľadiska kariéry istejšie než sa púšťať do dobrodružstva (pre mnohých heretického) kritického myslenia.

Nejde o to, dokázať, že Róbert Remiáš bol drogový díler. Ale o objektívne zistenie skutkového deja. A to sa zakrývaním si očí pred nepohodlnou realitou docieliť nedá.

 

Pozoruhodný emocionálny paradox

V kauze Róberta Remiáša sledujeme pozoruhodný paradox alebo prinajmenšom neobvyklú úmeru. S pribúdajúcim časom od tragickej udalosti emócie neopadávajú. Síce sa výrazne nezvyšujú, ale ostávajú rovnako veľké. Rozdiel je len v tom, že tak trochu záhadným spôsobom preskakujú na novú generáciu, ktorá v roku 1996 nežila alebo bola ešte v plienkach.

Po rokoch sa do diania aktívne zapojila aj pani Anna Remiášová a svoje účinkovanie spojila so stranou Igora Matoviča, ktorý možno už dnes ako chladnokrvný machiavellista uvažuje o tom, že ju v roku 2020 zaradí do prvej desiatky na kandidátke OĽaNO. Pani Remiášová môže za stranu pána Matoviča kandidovať, dokonca sa môže dostať aj do parlamentu. Objasneniu pravdy o tragickej a strašnej smrti jej syna to však nepomôže. Iba Veronika Remišová v OĽaNO možno príde o svoje protekčné postavenie.

Peter Tóth

Článok pôvodne vyšiel na portáli datel.sk.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:54

Spojené štáty sú aj naďalej oddané svojim arabským partnerom v oblasti Perzského zálivu. Povedal to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu v Rijáde.

Včera 19:22

Výsledok, ktorým Slovinsko porazilo Bielorusko v utorkovom hlasovaní o nestálom členovi v Bezpečnostnej rade OSN, hovorí sám za seba. V stredu to uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v súvislosti so zvolením Slovinska na roky 2024-2025.

Včera 18:54

V sudánskom hlavnom meste Chartúm v stredu opäť prepukli ozbrojené zrážky medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Viacero budov na juhu metropoly pohltili plamene. V tejto oblasti sa nachádza dôležitý zásobník plynu, továreň na zbrane a muníciu a skladisko pre tanky a ďalšiu techniku armády.

Včera 18:42

Česko poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc na zvládnutie následkov zničenej Kachovskej priehrady. Ministerstvo obrany pošle napríklad cisterny či motorové člny. V stredu sa na tom podľa českého premiéra Petra Fialu dohodla vláda.

Včera 18:30

Ukrajinská armáda postúpila na frontovej línii pri meste Bachmut na východe Ukrajiny za uplynulých 24 hodín o 1100 metrov. V stredu to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová.

Včera 18:15

Maďarský premiér Viktor Orbán a členovia jeho vlády sa v stredu v budínskom sídle úradu vlády zúčastnili na prípravnom fóre o nadchádzajúcom predsedníctve Maďarska v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.

Včera 17:53

Pentagón poprel správu, že rekonštruuje havarované “mimozemské” vesmírne lode a rekonštruuje “ich” technológie. Informovala o tom spravodajská stanica Fox News.

Včera 17:39

Predstavitelia Európskej únie sa v stredu v Bruseli stretli so Sultánom Ahmadom al-Džábirom, predsedom klimatického summitu COP28, ktorý sa uskutoční na prelome novembra a decembra v Dubaji.

Včera 17:19

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu označil útok na Ruskom okupovanú Kachovskú priehradu na juhu Ukrajinu za “barbarský čin”. Moskva zo zničenia priehrady obviňuje Kyjev.

Včera 17:14

Tomáš Taraba: “Doložili sme potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorý bude riešiť činnosť vysokých štátnych úradníkov, ktorí išli vyzvať NATO a EÚ, aby zasiahli do volieb na Slovensku. Sú tak šikovní, že dôkazom ich aktivít je nielen ich vlastný úradný zápis z pracovnej cesty.”

Včera 16:50

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že oprava poškodeného čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy bude trvať jeden až tri mesiace. Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu v utorok ukrajinskí sabotéri. Výbuch podľa ruského ministerstva obrany nastal v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom zranenia utrpelo aj niekoľko civilistov.

Včera 16:30

Britský premiér Rishi Sunak v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu USA. Hlavnými témami rokovaní budú situácia na Ukrajine, hospodárska spolupráca a umelá inteligencia.

Včera 16:00

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navrhol vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Tento návrh predstavil aj ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi.

Včera 15:13

Nemecký Inštitút pre ľudské práva (DIMR) sa domnieva, že boli naplnené všetky podmienky na to, aby mohla byť zakázaná krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). DIMR však v súčasnosti neplánuje takýto krok presadzovať, informovala v stredu agentúra DPA.

Včera 14:51

Poľská vláda využije všetky existujúce právne opatrenia, aby ponechala v prevádzke svoju hnedouhoľnú baňu Turów ležiacu pri hraniciach s Českom. Povedal to v stredu hovorca poľskej vlády Piotr Müller, a to aj napriek utorkovému rozhodnutiu súdu vo Varšave, ktorý bani pozastavil povolenie na ťažbu z environmentálnych dôvodov.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ZMOS volá po riešení nedostatku štátnych policajtov v mestách a obciach

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Obecné a mestské polície nemôžu suplovať nedostatok príslušníkov štátnej polície. Zdôrazňujú to predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorí žiadajú ministra vnútra Ivana Šimka a policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby sa nedostatkom príslušníkov štátnej poriadkovej a dopravnej polície zaoberali Predseda združenia Jozef Božik…

Povinné kvóty na prerozdelenie ilegálnych migrantov opäť na stole

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 7. júna 2023 o 18:35 Strana SaS vyzýva vládu, aby na štvrtkovom (8. 6.) rokovaní Rady Európskej únie (EÚ) o nových migračných podmienkach nesúhlasila s povinnými kvótami na prerozdelenie ilegálnych migrantov po členských krajinách EÚ a presadzovala status quo. Minister vnútra…

Fanúšikovia Fiorentiny napadli priaznivcov West Hamu v podniku v centre Prahy

0 icon

Praha 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Fanúšikovia AC Fiorentina zaútočili na priaznivcov West Hamu v podniku v centre Prahy pred stredajším finále Európskej konferenčnej ligy (EKL). Informovala o tom česká polícia Počas incidentu sa zranili traja fanúšikovia West Hamu a jeden policajt, pričom zadržali šestnásť ľudí. Polícia zatiaľ neposkytla…

Americké nutkanie zasahovať je nedotknuté a pripravené na ďalšie

0 icon

Washington 7. júna 2023 (HSP/Tomdispatch/Foto:TASR/AP-Alex Babenko)   Dovoľte mi, aby som sa priznal: mám obavy vždy, keď sa Max Boot nadšene vyjadruje o budúcej vojenskej akcii. Vždy, keď sa tento publicista Washington Postu optimisticky vyjadruje o nejakom nadchádzajúcom krviprelievaní, zvyčajne nasleduje nešťastie. A ako to už býva, je pozitívne naladený…

Menový gambit BRICS je včasným varovaním pre dolár

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Nardus Engelbrecht, Eraldo Peres)   Nedávno skončené stretnutie BRICS v Kapskom Meste sa môže zapísať do histórie ako moment, keď sa zrodilo hnutie proti doláru, píše William Pesek pre Asia Times Na okraj nedávneho stretnutia krajín BRICS v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike úradníci uvažovali ako…

Kapitalisti sa búria proti Číne

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP, TASR/AP-Christophe Petit Tesson, Pool via AP, TASR/AP-Markus Schreiber)   Západní jastrabi čelia nepravdepodobnému odporu, píše Thomas Fazi pre UnHerd Po tom, ako Amerika zvádzala s Európou zástupnú vojnu proti Rusku, je teraz odhodlaná zopakovať tento úspech aj proti Číne. V tomto prípade by mohli byť…

Pápeža prijali do nemocnice

0 icon

Vatikán 7. júna 2023  (HSP/TERAZ/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František absolvuje črevnú operáciu, ktorá si vyžiada niekoľkodňovú hospitalizáciu. Informoval o tom Vatikán, podľa ktorého už pápeža v stredu hospitalizovali v rímskej nemocnici Gemelli Pápež už v utorok absolvoval v Gemelli krátku prehliadku na tamojšom geriatrickom oddelení. Vatikán v stredu oznámil, že…

Eva Kailiová je späť s novým príbehom: Je tu sprisahanie

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Podozrivá z Qatargate sa snaží svoj prípad preformulovať ako morálny príbeh proti špionáži, čo vyvoláva nedôveru, píše POLITICO Eva Kailiová rozpráva nový príbeh, ktorý dvíha obočie: Úrady sa na ňu mohli zamerať, pretože vedela príliš veľa o vládnej špionáži. Po mesiacoch mlčania počas jej…

Platíme za milióny vakcín, o ktoré nie je záujem. Minister vysvetľuje

0 icon

Bratislava 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 je záväzkom krajín Európskej únie, nejde o vyhodené peniaze. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Reagoval tak na novinársku otázku týkajúcu sa nákupu vakcín Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v stredu informoval o…

Toto rozhodnutie môže mať veľký vplyv na priebeh, scenáre a vývoj vojny

0 icon

Kyjev 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ukrajina sa snaží získať od NATO jasné prísľuby o prijatí do Aliancie v záverečnom vyhlásení zo samitu vo Vilniuse, ktorý je naplánovaný na 11. - 12. júla Kyjev by zjavne chcel pozvanie do NATO aj napriek prebiehajúcej vojne, počas ktorej všetci…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktória Hellenbart

Ako uvažuje Orbánove Maďarsko o vojne ? - 1 časť.

0icon

Prezidentka varuje celý svet pred udalosťami na Slovensku a pred tým,aby sme sa nevydali maďarskou cestou a prestali podporovať dodávky zbraní na Ukrajinu. V niekoľkých blogoch prinášam voľný preklad podstatných častí prednášky Vukicsa Ferencza, maďarského pegagóga na Univerzite verejných služieb, podplukovníka, analytika a  odborníka na otázky bezpe

Ivan Štubňa

Tretia svetová vojna je namierená proti Rusku...

0icon

Tento článok uverejňujem v plnom znení tak, ako som ho prebral. Je to preto, lebo článok bol uverejnený pred osem a pol rokmi v decembri 2014!!! Urobil som len malé doplnky pre vysvetlenie. Doplnky sú v zátvorke. Ak sa Vám zdá stále aktuálny, nemýlite sa...

Vysielanie českých televízií na Slovensku (+ Markíza, JOJ i Orange)

0icon

Asi pred 3 mesiacmi Orange vypol cca 6 staníc z okruhu českej komerčnej TV Prima na Slovensku. Už pred rokmi sa vyplo vysielanie staníc NOVY.V médiách rezonuje ako hlavný dôvod tohto konania snaha slovenskýchkomerčných televízií JOJ a Markíza, nakoľko vraj české televízie nemajú licencie /právo na Slovensku vysielať. Poďme sa…

Marek Danko

Radikálna pomsta: Ukrajina ničí Maďarov

0icon

Možno sa vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou vždy vyznačovali neustálymi problémami a hádkami medzi krajinami. Maďari neustále hovorili o útlaku maďarských národnostných menšín na ukrajinskom území, no v Kyjeve boli takéto vyhlásenia neustále vyvracané. V skutočnosti ukrajinská vláda naozaj považovala národnostné menšiny za nástroj nát

Erik Majercak

Prečo Rusko nejako moc aktívne nepokračuje s operáciou na Ukrajine. Prečo sa zdá, že je to zmrazené. Prečo na nás denne nekydajú z médií až toľko ako obvykle

0icon

Samozrejme, že mediálny priestor dostáva na Slovensku teraz primárne kampaň „leboFico“, „leboKremeľ“, „lebodemokracia“, lebo tieto problémy zahraničím riadené politické strany nevedia rozchodiť a je ďaleko nebezpečnejší do októbra pre všetkých lokálnych nohsledov, takže 21 miliónov pre šorošove handry od prez

Vášeň v Tebe

Najbohatšie a najúspešnejšie znamenia zverokruhu. Ste to vy?

0 icon

8.8.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/millionaire.life.style). Niektorí ľudia majú naozaj šťastie a od prírody k sebe priťahujú prosperitu a úspech vo všetkom, k čomu sa priblížia. Títo ľudia majú nielen šťastie, ale sú aj mimoriadne pracovití a ambiciózni. Vedia sa riadiť pravidlami, ktoré im pomáhajú stúpať po rebríčku úspechu.

Lesník ukázal geniálny trik, ako sa zbaviť kliešťov

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Catkin). Kliešte, ktoré sú ľuďmi asi najnenávidenejšie tvory, už niekoľko týždňov útočia na ľudí a zvieratá. A hoci na internete nechýbajú rady, ako sa pred týmito parazitmi chrániť, najnovší trik jedného z lesníkov sa stal skutočným hitom.

Ako strihať paradajky? Radšej buďte opatrní. Jedna chyba zničí celý krík

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/2 Minute Garden Tips). Ak chcete, aby vaše sadenice túto sezónu priniesli veľa ovocia, robte pravidelne jednu vec. Ako orezať paradajky, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky? Urobte to správnym spôsobom a kríky prinesú veľa paradajok. Aby ste mohli zbierať bohatú úrodu, musíte sa…

Princ Harry vypovedal na súde. Hovoril o svojich depresiách a paranoji

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/royal_family_history). V utorok 6. júna sa princ Harry objavil na Najvyššom súde v Londýne, kde svedčil v procese proti Mirror Group Newspapers, známemu bulvárnemu vydavateľovi vo Veľkej Británii. Počas pojednávania z jeho úst zazneli silné slová.

Takto sa vyrába zlaté hnojivo. Patent záhradníkov a vlastníkov pozemkov na bohatú úrodu

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Vidlák). Oplatí sa obohatiť kompost dážďovkami? Odborníci tvrdia, že dážďovky dokážu urobiť veľa dobrého a že hnojivo, ktoré produkujú, má cenu zlata. Ako teda prilákať dážďovky do kompostu? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Armádny Magazín

Najväčšie západné energetické korporácie si veľmi dobre ohrievajú ruky na sankčnej vojne proti Rusku

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Už dávno je jasné, že protiruské sankcie majú bumerangový efekt na ekonomiky západných krajín. Prejavil sa prudkým nárastom inflácie, poklesom už aj tak nízkych mier hospodárskeho rozvoja a poklesom reálnych príjmov občanov. Podľa OECD do konca roka 2022 klesli príjmy v 38 členských krajinách OECD ako…

Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

0 icon

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park

CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

0 icon

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceh

Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

0 icon

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev

Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

TopDesať

Mark Wahlberg odhalil, prečo sa s rodinou odsťahoval z Hollywoodu

0 icon

Mark Wahlberg, legendárny herec a oddaný otec štyroch detí nedávno urobil životné rozhodnutie a spoločne s rodinou sa odsťahoval z Hollywoodu. Po boku svojej manželky Rhea Durham sa Mark rozhodol začať odznova a v nedávnom úprimnom rozhovore sa podelil o podrobnosti tohto významného rozhodnutia. V roku 2022 sa Wahlberg s…

Fotografie zvieratiek, ktoré vám zaručene zlepšia deň

0 icon

Zábavné zvieratá a fotografie zábavných zvierat boli vždy zdrojom radosti a zábavy pre ľudí na celom svete. Od veselých memečiek až po virálne videá - zvieratá nám dokážu vyčariť úsmev na tvári a rozjasniť naše dni. Okrem zábavy však môžu zábavné zvieratá zohrávať aj úlohu pri zlepšovaní našej pohody. Fotografie…

Nešťastné dobrodružstvá zachytené na fotografiách

0 icon

Svet nie je vždy ideálnym miestom. Občas zažívame aj nešťastné dobrodružstvá. Práve takéto dobrodružstvá tých najväčších nešťastníkov sa podarilo zachytiť na tieto fotografie. Fotografie majú úžasnú schopnosť zachytiť jedinečné okamihy a uchovať ich navždy. Dokážu zachytiť kúsok reality, emócie a príbehy, ktoré by inak mohli zmiznúť uplynutím určitého obdobia. Tento článok…

Raritné fotografie známych osobností, ktoré ste nikdy nevideli

0 icon

V dnešnom digitálnom veku, kde každý má vreckový fotoaparát vo svojom smartfóne a fotografie sú všadeprítomné, je ťažké si predstaviť, že existujú snímky známych osobností, ktoré zostali skryté pred našimi očami. No práve tieto zriedkavé a raritné fotografie nám poskytujú jedinečný pohľad do minulosti, odhaľujúc celebrity v úplne novom svetle.…

Kvíz: Dokážete spoznať európsku krajinu na základe jej tvaru?

0 icon

Vitajte, milí čitatelia, v našom novom článku plnom geografického dobrodružstva! Dnes vás pozývame na vzrušujúcu výzvu, ktorá vás zavedie do srdca Európy a vyzve vás, aby ste preukázali svoje znalosti o európskych krajinách. Dokážete spoznať európsku krajinu len na základe jej tvaru? Európa je kontinent bohatý na rozmanitosť a históriu. Každá…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali