Lajčák: Európska únia nesmie byť s niekým proti niekomu

Bratislava 8. novembra 2014 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Podľa Lajčáka stojí pred Mogheriniovou množstvo výziev, pričom za hlavné označil Islamský štát, ebolu, Ukrajinu a redefiníciu vzťahov s Ruskom

Bývalú šéfku diplomacie Catherine Ashtonovú vníma minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák ako dobrého psychológa s výbornými negociačnými schopnosťami. Pred jej nástupkyňou Federicou Mogheriniovou stojí podľa neho množstvo výziev. Za hlavné označil Islamský štát, ebolu, Ukrajinu a redefiníciu vzťahov s Ruskom. „O tom, či sa nádeje a sny ľudí, ktorí stáli v mraze na Majdane naplnia, rozhodnú reformy, ktoré môže urobiť len Ukrajina. My všetci sme jej pripravení pomôcť, ale ten impulz musí vyjsť z jej strany. Verím, že po nedávnych parlamentných voľbách toho budeme svedkami, lebo v opačnom prípade by sme sa mohli dočkať Majdanu III,“ uviedol Lajčák v rozhovore pre TASR.

Na snímke podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

Svoju činnosť pred niekoľkými dňami začala nová Európska komisia. Podpredsedom zostáva slovenský zástupca Maroš Šefčovič. Na starosti bude mať energetickú úniu. Ide o nové portfólio. Vyplynulo jeho vytvorenie z plynového sporu medzi Ukrajinou a Ruskom alebo EÚ už dlho pociťovala, že v tejto oblasti chýba koordinácia?

Táto komisia je postavená inak, je výrazne politickejšia, čo je dobré, pretože Európska únia čelí výzvam, ktoré vyžadujú, aby komisia bola menej technická a viac politická. A tomu zodpovedá jej vnútorná architektúra. Každý zo siedmich podpredsedov koordinuje činnosť niekoľkých ďalších komisárov. Kým doterajší viceprezidenti boli zároveň komisári, dnes je ich úlohou strategické myslenie.

To, že v rámci novej architektúry je jeden viceprezident pre energetiku, je logické a odráža to dve výzvy, ktoré pred Európskou úniou stoja – energetická bezpečnosť a klimatické zmeny. To znamená spoľahlivé dodávky surovín, diverzifikácia zdrojov a trás, predchádzanie zneužívaniu energetiky na politické ciele. V reagovaní na klimatické zmeny sa EÚ snaží byť lídrom v globálnom meradle a stanovuje si ciele, ktoré majú slúžiť ako model pre všetkých globálnych aktérov.

Práve Maroš Šefčovič bude prezentovať pozíciu EÚ pri rokovaniach o novej medzinárodnej dohode OSN o zmene klímy. Únia si ciele v klimaticko-energetickom balíčku nastavila ambiciózne. Nesťažuje istým spôsobom pozíciu nášho eurokomisára to, že Slovensko voči balíčku výrazne vystupovalo, keďže nie je veľkým zástancom zelenej energie, ktorá je pre úniu dôležitá?

Balík, ktorý bol prijatý na poslednom summite EÚ, bol výsledkom dohody lídrov, do diskusie o nej Slovensko veľmi výrazne a aktívne vstupovalo. Náš záujem je, aby sa ambície EÚ byť lídrom pri ochrane životného prostredia nebili s konkurencieschopnosťou našej ekonomiky, lebo darmo si budeme stanovovať grandiózne ciele, ak ich výsledkom bude, že náš priemysel prestane byť konkurencieschopný vo vzťahu k mimoeurópskym konkurentom. A Slovensko má najvyššiu mieru priemyslu na tvorbe HDP zo všetkých krajín EÚ. Takže pre nás táto téma nie je akademickým cvičením, ale vážnou ekonomickou témou. Nespochybňujeme úsilie únie, ale logicky počúvame aj hlasy našich výrobcov, ktorí hovoria, aby sa neprijal záväzok, ktorý by ich vyhnal z krajiny a z EÚ.

Šéfku európskej diplomacie Catherine Ashtonovú v novej eurokomisii vystriedala talianska diplomatka Federica Mogheriniová. Na činnosť Ashtonovej nebola ani zo strany niektorých slovenských europoslancov veľmi pozitívna odozva. Ako hodnotíte jej prácu?

Bola lepšia než boli prvé očakávania a dnes odchádza s rešpektom. Poznám ju a jej štýl práce veľmi dobre. Vybudovala Európsku službu vonkajšej činnosti, pri ktorej začiatkoch som bol aj ja, a tie vôbec neboli jednoduché. Dnes je to rešpektovaná služba, ktorá má svoju tvár, značku a adresu. Na barónke Ashtonovej uznávam jej empatiu, dokáže čítať atmosféru a partnerov, pochopiť situáciu a z toho vyplývajú jej výborné negociačné schopnosti. Možno nie som nezaujatý, lebo som bol jej blízkym spolupracovníkom, ale má za sebou výsledky, ktoré sa nedajú spochybniť. Je to predovšetkým dialóg medzi Belehradom a Prištinou a dosiahnutie dočasnej dohody s Iránom o jeho jadrovom programe.

Ako by ste charakterizovali Mogheriniovú?

Stretávame sa odkedy ju vo februári vymenovali na post ministerky zahraničných vecí Talianska. Vytvorili sme si priateľský vzťah, ktorého potvrdením je aj to, že bola vo štvrtok a piatok v Bratislave, teda deň pred svojím nástupom na pozíciu vysokej predstaviteľky. Od začiatku som sa nestotožňoval s jej spochybňovaním vo funkcii kvôli tomu, že je vraj mladá a neskúsená. Venuje sa zahraničnej politike celú svoju kariéru a jej vystupovanie dokazuje, že hovorí so znalosťou veci a fundovane. Má predpoklady na to, aby bola dobrou a úspešnou vysokou predstaviteľkou a posunula značku zahraničnej politiky EÚ ďalej.

Aké hlavné výzvy pred ňou v európskej zahraničnej politike stoja?

Je ich veľa. Začnem tým, že svet dnes je menej bezpečný, ako bol pred rokom alebo dvoma. Máme viac otázok ako odpovedí. Čakajú na ňu a na Európsku úniu tri globálne výzvy – Islamský štát, ebola a Ukrajina. Dodal by som k tomu potrebu novej definície vzťahov s Ruskom. Zároveň chcem oceniť, že sa hlási k politike rozširovania EÚ. Dnes to nie je módna téma a nie je veľa politikov, ktorí sa k nej hlásia, ale je to nesmierne dôležitá politika únie.

Nový predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker však vyhlásil, že najbližších päť rokov sa únia rozširovať nebude.

Každý, kto pozná tento proces, vie, že pri optimálnej rýchlosti ani Čierna Hora, ktorá je najďalej, lebo jediná rokuje, ani Srbsko, ktoré čaká na otvorenie rokovaní, ho objektívne nemôžu ukončiť do piatich rokov. Čiže povedať, že najbližších päť rokov nebude rozširovanie, nie je prekvapením. Na druhej strane považujem tieto vyhlásenia za kontraproduktívne. V záujme EÚ je udržať proeurópsku motiváciu v kandidátskych a ašpirantských krajinách. Musia uskutočňovať ťažké reformy a tie sa dajú urobiť iba vtedy, keď je pred nimi viditeľná perspektíva odmeny, ktorou je členstvo v EÚ. Vyjadrenie, že nebude rozširovanie, treba vnímať ako posolstvo pre občanov tých členských krajín EÚ, ktorí nie sú jeho zástancami. Pri tom sa však zabudlo na občanov tých krajín Balkánu, ktorí veria v európsku perspektívu.

Spomenuli ste redefiníciu vzťahov s Ruskom. Mala by únia spraviť nejaké ústretové gesto?

Vzťahy s Ruskom sú na najnižšom bode od konca studenej vojny. Jediný rámcový dokument, ktorý s ním má Európska únia, je Dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 1997. Táto najelementárnejšia dohoda ani zďaleka neodráža komplex vzťahov, ktorý medzi nami existuje. De facto sa dá povedať, že nemáme zmluvnú základňu. Potrebujeme ju, aby sme mali nejaký formát pre komunikáciu, aby sme si vedeli stanovovať ciele a vyhodnocovať, či ich plníme, povedať si pravidlá hry a či ich porušujeme. Toto dnes neexistuje. Do minulého roka sme mali dva summity s Ruskom, čo EÚ nemala so žiadnou inou krajinou. Rusko je v dokumentoch únie charakterizované ako jeden zo strategických partnerov. Tie dokumenty nikto nezrušil, ale realita je dnes iná, tú však nemáme právne pomenovanú a podchytenú. To isté sa týka Severoatlantickej aliancie a jej vzťahov s Ruskom.

Rusko je príliš veľké na to, aby sme ho mohli ignorovať. Je to globálny hráč a stály člen Bezpečnostnej rady OSN. Participuje na riešení celého radu medzinárodných problémov, ako je Afganistan, terorizmus, Irán, odzbrojenie. To sa nedá hodiť cez palubu. Máme zásadný nesúlad názorov, pokiaľ ide o dianie na Ukrajine, ale to neznamená, že si máme zatvoriť oči a tváriť sa, že tým pádom Rusko prestane existovať.

Budete sa zapájať do tohto procesu?

Zapájam sa do neho. Aktívne na túto tému komunikujem bilaterálne v rámci diplomatických rokovaní aj verejne počas mojich vystúpení v Európe a v Spojených štátoch. Slovenska sa dianie na Ukrajine výsostne dotýka, preto by som považoval za chybu a nezodpovednosť voči občanom tohto štátu, keby sme sedeli so založenými rukami a čakali, že ten problém vyrieši niekto iný.

Hovorí sa v EÚ o vytvorení akéhosi koordinátora pre riešenie vzťahov s Moskvou? 

Nie. Európska únia momentálne prechádza svojou vlastnou transformáciou, prichádza nová Európska komisia, takže EÚ je logicky zasýtená svojimi vnútornými agendami. Ale od novej komisie a vysokej predstaviteľky očakávam, že sa tejto téme bude venovať veľmi aktívne. Nemyslím si, že by mala EÚ vymenovať nejakého koordinátora, lebo jeho úlohu plníme my všetci tým, že formujeme európsku politiku. Pravdou ale je, že by som chcel vidieť výraznejšiu úlohu EÚ ako takej. Nie nejakého politika alebo ministra členskej krajiny, ale skôr únie, ktorá by to mala koordinovať.

Európskej diplomacii sa často vyčítala nejednotnosť a slabý reflexný čas na krízové udalosti vo svete. Pripravujú sa opatrenia, ktoré by jej rozhodovanie urýchlili?

Únia je organizmus 28 členských štátov a naše pozície sú výsledkami spoločnej debaty, pod ktoré sa vieme všetci podpísať. Nemôže 28 štátov prijímať rozhodnutie tak rýchlo ako jeden členský štát, inak by to bolo na úkor diskusie. Výsledkom by bolo, že by niekto rozhodoval za niekoho iného, stanoviská by neboli autentické a potom by to vyvolávalo potrebu korekcie, takže by to bolo ešte pomalšie.

Nemám ale pocit, že by Európska únia bola pomalá a nereagovala adekvátne. Po tom, ako naberie kurz, nemení svoje stanoviská a je spoľahlivá. Pri Ukrajine sme síce európsku vlajku nevideli tak viditeľne a tak často, ako by sme si priali, ale kladiem si otázku, či to bolo preto, že to európske inštitúcie nechceli, alebo preto, že sa niektoré členské štáty chceli zviditeľniť.

Nezaskočil úniu vývoj udalostí na Ukrajine? Bola nachystaná aj na to, že sa podpis Asociačnej dohody na vilniuskom summite nakoniec nezrealizuje?

Pravdou je, že Európska únia nekonala dostatočne politicky a nedokázala sa prispôsobiť meniacej sa situácii. Signály o tom, že Ruská federácia je nespokojná s približovaním sa krajín Východného partnerstva k EÚ, že podpis asociačných dohôd vníma ako svoje ohrozenie, že Arménsko nakoniec vstúpilo do Colnej únie s Ruskom, Európska únia vôbec nezobrala na vedomie. Rovnako sme sa správali profesionálne neadekvátne, keď sme nepodpísali Asociačnú dohodu s prezidentom Viktorom Janukovyčom v čase, keď na to bol pripravený. Namiesto toho sme nastolili podmienku prepustenia Julije Tymošenkovej, takže sme nadradili osud jednej osoby nad osud celej krajiny. Tieto chyby sa nám vypomstili.

Nestačí ukázať prstom na Rusko, ale treba si povedať aj, čo sme my urobili zle a mali urobiť inak. To, čo bol pre Rusko politický proces, pre nás bolo skôr byrokratické cvičenie. Nedokázali sme pochopiť politický rozmer situácie a adekvátne na ňu reagovať.

Niektorí diplomati aj analytici hovoria o tom, že v politike EÚ k Ukrajine už prichádza ku korekcii. Po nadšení a sľuboch nastúpil reálny pohľad na situáciu.

Ide o to, kto nasľuboval. To je problém, že z pohľadu krajín mimo EÚ ktokoľvek, kto príde z tohto priestoru, je Európska únia. Lenže koľko z týchto ľudí sa chodilo zviditeľňovať na Majdan a Ukrajine sľubovali európsku perspektívu? Na to nemali mandát, ale Ukrajinci im verili, brali ich ako oficiálne hlasy únie. Európska pozícia je to, čo je odrazené v dokumentoch, alebo čo hovoria oficiálni predstavitelia únie. To ostatné sú názory predstaviteľov členských krajín alebo Európskeho parlamentu, ale nie oficiálne pozície EÚ.

A opäť kritické slovo do našich radov – Európska únia nesmie byť s niekým proti niekomu, nesmie byť účastníkom procesov, ale strážcom hodnôt a princípov. Nemali by sme bojovať za niektorého z kandidátov, ale za to, aby rešpektoval kľúčové princípy Európskej únie. Je chybou vidieť proces čierno-bielo, vytvoriť si obľúbencov a neobľúbencov, lebo v tej chvíli strácame objektívny pohľad.

Únia už deklarovala finančnú pomoc, ale má pripravený nejaký reálny plán, ako zadlženej krajine bez fungujúcej ekonomiky pomôcť?

Existuje veľa plánov. V rámci Európskej komisie je zriadená expertná skupina pre pomoc Ukrajine. Popritom prebieha veľa iniciatív po línii jednotlivých členských krajín alebo regionálnych zoskupení. Slovensko pomohlo ako málokto, ak vôbec niekto, reverzným chodom plynu. Jeho nákupom na európskom trhu Ukrajina – a je to naša zásluha, lebo naším reverzom sa tento plyn dostal na jej územie – ušetrila 500 miliónov dolárov.

Lenže o tom, či sa nádeje a sny ľudí, ktorí stáli v mraze na Majdane, naplnia, rozhodnú reformy, ktoré môže urobiť len Ukrajina. My všetci sme jej pripravení pomôcť, ale ten impulz musí vyjsť z jej strany. Verím, že po nedávnych parlamentných voľbách toho budeme svedkami, lebo v opačnom prípade by sme sa mohli dočkať Majdanu III.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Futbaloví chuligáni okradli pred zápasom fanúšikov DAC, zasiahla polícia

0 icon

Trnava 28. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Policajti z Dunajskej Stredy obvinili šesticu fanúšikov Spartaka Trnava, ktorí pred nedeľným futbalovým zápasom DAC Dunajská Streda – Spartak Trnava prepadli posádku auta a ukradli im fanúšikovské šály klubu s nápisom DAC Ako informuje polícia na sociálnej sieti, k incidentu došlo…

Duda súhlasil s predĺžením výnimočného stavu na hranici s Bieloruskom

0 icon

Varšava 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowsk)   Poľský prezident Andrzej Duda v utorok odpovedal kladne na žiadosť poľskej vlády o predĺženie výnimočného stavu v oblasti pri hranici s Bieloruskom, informovala agentúra PAP Poľská vláda v utorok požiadala prezidenta o predĺženie výnimočného stavu na hranici s Bieloruskom. Výnimočný stav v tejto…

Slováci proti favoritom, Tarkovič: „Október môže rozhodnúť“

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové kvalifikačné zápasy MS 2022 proti Rusku a Chorvátsku figurujú aj útočník Ladislav Almási z Baníka Ostrava, krídelník Albert Rusnák ml. z Realu Sal Lake či obranca Vernon de Marco zo Slovana Bratislava. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič…

Albánsky premiér Rama sa posťažoval predsedníčke Európskej komisie na oneskorenie začiatku prístupových rokovaní do EÚ

0 icon

Tirana 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Albánsky premiér Edi Rama sa v utorok posťažoval na oneskorenie začiatku prístupových rokovaní o členstve Albánska v Európskej únii. Ako uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, proces podľa neho komplikuje Bulharsko Rama označil…

Diskusia o zvyšovaní cien energií bude pokračovať v stredu. Fico: Útek ministra Sulíka z parlamentu je škandálom

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Teraz/TASR/SITA/Foto:TASR - Jakub Kotian, Pavol Zachar)   Dnes začala schôdza k rastu cien energií sa začala. V utorok popoludní ju otvoril predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Rokovanie o tejto téme inicioval Smer-SD. Program 43. schôdze podporilo 105 zo 105 prítomných poslancov Opoziční…

Rumunskej vláde hrozí pád. Opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery

0 icon

Bukurešť 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Najväčšia rumunská opozičná strana podala v utorok návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Rumunsko, kde je miera zaočkovanosti jednou z najnižších v EÚ, v súčasnosti bojuje s nárastom prípadov nákazy koronavírusom, informuje agentúra AFP O návrhu sa bude hlasovať na budúci utorok. Môže znamenať…

Mimoriadna schôdza k cenám potravín má byť v stredu, ďalšie budú nasledovať

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Miroslav Košírer)   Mimoriadna 44. schôdza parlamentu venovaná cenám potravín má byť v stredu (29. 9.) od 8.00 h. Po jej skončení by sa mala uskutočniť schôdza k stavu verejných financií a následne schôdza k zdravotníckym témam. Informoval o tom odbor komunikácie s…

Portugalsko rozpúšťa pracovnú skupinu zameranú na vakcinačnú kampaň

0 icon

Lisabon 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalsko rozpúšťa svoju pracovnú skupinu vedenú armádou zameranú na vakcinačnú kampaň proti ochoreniu COVID-19 po tom, čo sa krajine podarilo takmer úplne dosiahnuť cieľ v podobe úplného zaočkovania 85 % populácie Túto pracovnú skupinu, ktorú počas ostatných ôsmich mesiacov viedol popredný námorný dôstojník,…

ECB podľa jej šéfky nebude na zvýšenú infláciu reagovať prehnane

0 icon

Frankfurt nad Mohanom 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Roessler/dpa via AP)   Terajšie posilnenie inflácie v eurozóne je dočasné a nepovedie Európsku centrálnu banku (ECB) k „prehnanej reakcii" tým, že by stiahla stimuly alebo zvýšila úrokové sadzby. Povedala to v utorok šéfka ECB Christine Lagardová „Teraz pozorujeme predovšetkým fázu dočasnej inflácie…

Polícia má podozrenie, že explóziu v bytovom dome vo švédskom Göteborgu spôsobilo výbušné zariadenie

0 icon

Helsinki 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Bjorn Larsson Rosvall/TT via AP)   Švédska polícia má podozrenie, že explóziu v bytovom dome vo švédskom Göteborgu spôsobilo výbušné zariadenie Hovorca polície Thomas Fuxborg povedal vysielateľovi TV4, že príčinu explózie zatiaľ nepoznajú, no vyšetrovatelia si myslia, že by to mohlo byť v dôsledku cudzieho zavinenia,…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Štátomafia má strach zo Slovenského národného povstania číslo 2 !!!

0icon

Štátomafia má strach zo Slovenského národného povstania číslo 2 !!! Po tom,  ako si  štátomafia uzurpovala právo osláv SNP pre seba a predvádzali sa vo vzletných príhovoroch v rozpore s ústavnými právami občana na slobodný život je zjavné, že SNP č. 2 je pred dverami. Občania si opäť musia v uliciach vybojovať slobodu po…

Erik Majercak

Strata zamestnania, vzťahy s políciou, hovoriace hlavy v TV, vyjadrenia prezidentky, ministri v TV, kde je pravda, ako sa k veciam postaviť?

0icon

Čo reálne hovoria tí čo vám niečo hovoria? Viete sa zorientovať v motiváciách, čo z toho vyplýva pre nich a pre vás? Čo robiť, aby pre vás nenastala katastrofická udalosť v týchto prípadoch? Posledný diel videoblogu Ako zistiť Pravdu v dnešnom svete. Návod ako si poradiť vo vlastnom živote, vzťahu, rodine, vo vzťahu k…

Matej Kečkéš

Genocída Slovanov v globálnej eugenike

0icon

Začalo to už dávno, keď slovanské národy začali masívne potlačovať a zotročovať anglosasi, ale nebolo to až tak dávno, čo to vyvrcholilo v masívnu genocídu Slovanov zvanú aj holokaust. Paradoxne dnes sa však od genocídy Slovanov neustále odvádza pozornosť len na holokaust židov. Ktorých však bolo zabitých cca 5 miliónov…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 6. časť: Odpoveď Petrovi Weissovi a podobným

0icon

Františkova návšteva nás mala zjednocovať, takto nám to sľúbili natešení arcipastieri a ich hovorca a najmä Grasalkovičov palác. Nemám taký pocit. A ak zjednotila, tak predovšetkým liberálov a neznabohov vo vynášaní Františka priam do neba. Oslavný text na jezuitu Františka napísal ateista Samuel Marec, aj Magda Vášaryová: „Na niektorých z…

Boris Mesár

Jeden smutný očkovací príbeh z jednej krajiny .

0icon

Anna Shafran sľúbila, že keď začne s programom, porozpráva smutný príbeh o jednej krajine. V tejto krajine bol vytvorený vysokokvalitný systém lekárskej starostlivosti - systém Semashko, podľa ktorého majú všetci občania právo na univerzálnu, rovnakú a bezplatnú pomoc. Plus hygiena . Vďaka systému Semashko občania tejto krajiny napriek ťažkej epidemiologickej…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 5 najhorších vlakových nešťastí na svete

0 icon

Môžeme si myslieť, že cestovanie vlakom je bezpečnejšie ako cestovanie lietadlom. Takýto názor je však nesprávny. Podľa štúdie z roku 2013 je cestovanie vlakom druhým najbezpečnejším spôsobom cestovania ihneď po leteckej doprave, kde je nižší index úmrtnosti. To však neznamená, že cestovanie vlakom je nebezpečné. Naopak, ako už bolo spomenuté, cestovanie…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o ruských protitankových psoch. O tom, ako boli vyzbrojené, koľko kilogramov mín dokázali uniesť aj to, akým spôsobom boli cvičené, sme si povedali v prvej časti článku. Z pôvodných 30 psov dokázali splniť svoju úlohu, teda spôsobiť výbuch pod nemeckým tankom, iba 4 z nich. Efektivita…

10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier

0 icon

Poznáš ich. Sú to mená, pri ktorých sa ti v pamäti hneď vynorí známa tvár. Čo však možno nevieš, je to, že získali jedno z najprestížnejších ocenení sveta. Preto ti prinášame 10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier. Alfred Nobel bol švédsky inžinier, chemik a…

10 najväčších dizajnových prešľapov v histórii ľudstva

0 icon

Od dvoch homosexuálnych levov na Noemovej arche až po neriešiteľnú detskú hádanku: tieto veselé zlyhania ukazujú, že aj dizajnéri sú len ľudia. Tieto fotky boli zhromaždené z threadu na portáli reddit s názvom "Crappy Design", ktorý obsahuje niektoré z najzábavnejších príkladov práce dizajnérov. Fotografie nižšie dokazujú, že aj každá maličkosť, ako napríklad čiarka, má…

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Armádny Magazín

Rusko má nový prieskumný dron Merlin-VR

0 icon

Rusko, 28.september 2021 (AM) – V Rusku bol vyvinutý nový prieskumný dron Merlin-VR, ktorého vývojárom je Vedecký výskumný ústav moderných telekomunikačných technológií v Smolensku.   Prieskumný UAV Merlin-VR je schopný prieskumu v automatických a poloautomatických režimoch po dobu 10 hodín vo výške až 5 km. Užitočné zaťaženie dronu je 6,5 kg,…

Luhanská republika informovala že ukrajinský ostreľovač zabil obrancu Donbasu

0 icon

Donbas, 28.september 2021 (AM) – Ukrajina a Luhanská republika informovali o smrti svojich vojakov pri ostreľovaní Donbasu.   Ukrajinské ozbrojené sily naďalej udržiavajú napätie na kontaktnej línii v Donbase. Dnes bolo niekoľko obetí. Zástupcovia Luhanskej ľudovej republiky informovali o ostreľovaní ukrajinskou armádou a smrti príslušníka jej Ľudových

Boeing začal práce na vylepšení gondoly konvertoplánu CV-22

0 icon

Amarillo, Texas (28. september 2021) - Do montážneho strediska spoločnosti Bell v Amarille dorazil 21. septembra prvý konvertoplán CV-22 Osprey amerického letectva, ktorému sa budú upravovať gondoly. Stroj je súčasťou prebiehajúceho spoločného projektu spoločnosti Bell Textron Inc., dcérskej firmy Textron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell B

Taliban poslal tisíce samovražedných bojovníkov Mansuriho bataliónu do pohraničnej provincie Tadžikistan

0 icon

Afganistan, 28.september 2021 (AM) – Taliban, ktorý po uchopení moci v Afganistane oznámil vytvorenie islamského emirátu Afganistan, poslal vojakov k provincii Takhar "na odstránenie bezpečnostných hrozieb a pre ďalšie potenciálne hrozby, uviedlo Radio Azattyk. Tadžické úrady sa domnievajú, že táto správa je „trochu prehnaná“, uvád

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali