K čomu je Cirkvi pápež? Úvaha nad (ne)povedanými slovami pápeža Františka o homosexuálnych zväzkoch

Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/christianitas/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)

 

V roku 2013, keď som študoval základy kánonického práva, ešte ako bohoslovec na Univerzite sv. Kríža v Ríme, sa nás profesor – kňaz, opýtal otázku:

pápež František, rúško, verejnosť
Na snímke pápež František

„Čo znamená skutočnosť, že pápež má najvyššiu moc v Cirkvi? Znamená to skutočnosť, že keď mi dnes poobede zavolá pápež František a povie mi, že chce aby som sa oženil, tak sa musím oženiť ?“

Mnohí ostali šokovaní otázkou a keď jeden z nás odpovedal, že pápež na to nemá právo, niektorí spolužiaci sa až pohoršili. Nasledovala odpoveď profesora, že odpoveď spolužiaka bola správna. To, že má pápež najvyššiu moc v Cirkvi znamená, že je limitovaná jeho poslaním, ktorú jej dal Ježiš v Evanjeliu. Sú to predovšetkým „Pas moje ovce“ (Jn 21) ako i „Posilňuj svojich bratov vo viere“ (Lk 22).

Nechcem týmto článkom vstupovať priamo do diskusie o slovách pápeža Františka o homosexualite z nového dokumentárneho filmu Francesco režiséra Jevgenija Afinejevského. Je však užitočné si pripomenúť poslanie pápeža v niektorých základných kľúčoch náuky katolíckej viery, aby sme bez potreby overovania, či pápež niečo naozaj povedal, vedeli odmietať s presvedčením články vyhľadávajúce senzáciu a zvrat v Cirkvi, ako to bolo aj v prípade článkov o pápežových výrokoch o homosexualite, či predtým o manželstve a rodine.

Katechizmus katolíckej Cirkvi v bode 2034 nás učí nasledovné :

Rímsky pápež a biskupi ako „autentickí, čiže Kristovou autoritou obdarení učitelia,… hlásajú sebe zverenému ľudu vieru, ktorú treba veriť a aplikovať v morálnom správaní.“

Riadny a všeobecný učiteľský úrad rímskeho pápeža a biskupov, ktorí sú s ním v spoločenstve, učí veriacich pravdu, ktorú treba veriť, lásku, ktorú treba praktizovať, a blaženosť, v ktorú treba dúfať. 

Z uvedenej citácie katechizmu vyplýva, že rímsky biskup a biskupi sú učiteľmi viery im zverenému stádu. Ich povinnosť je učiť veriacich pravde a ohlasovať vieru veriacemu ľudu. Prameňom našej viery je zjavenie, ktoré pozostáva z Písma a tradície, ktorej poznanie sa prehlbuje za pomoci Ducha Svätého v priebehu dejín. Preto nie je možné aby v priebehu dejín dochádzalo k protirečeniam. To by mohlo znamenať napríklad, že Ježiš nám zjavil svoje Božstvo, a teraz by prišiel niekto a hlásal opak. Veď by to bolo predsa absurdné. Jedine jednota Cirkevného Magistéria naprieč časom (dejinami) a priestorom (ohlasované identicky na celom svete) je zárukou toho, že ten, koho nasledujeme je náš Pán Ježiš Kristus a nie výplody ľudskej mysle.

Teda poslaním nástupcov apoštolov, čiže biskupov ako aj nástupcu svätého Petra je chrániť im zverený poklad viery, aby sa táto viera zachovala neporušená. Majú dohliadať na to, aby to čo veríme my dnes bola tá istá viera, ktorú nám zanechali apoštoli.

Príkladov biskupov, ktorí hlásali veci v rozpore s náukou Cirkvi a jej tradíciou sú plné cirkevné dejiny. Stačí pripomenúť biskupa Nestoria, ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia a ktorý mylne učil blud, ktorý tvrdil, že v Ježišovi sú prítomné fyzicky 2 osoby, ktoré tvoria akúsi morálnu jednotu. Následne ho podporilo ďalších 17 biskupov, ktorí ho nasledovali v heréze. V časoch ariánskej herézy píšu niektoré zdroje, že až 2/3 biskupov boli na strane ariánskeho bludu, teda popierali Božstvo Ježiša Krista.

V dejinách sme mali príklady aj pápežov – heretikov. Najznámejším prípadom je pápež Honórius, ktorý žil v 7. storočí. Jeho príklad môže poukázať na to, ako ďaleko môže deviácia cirkevnej náuky zájsť. Honórius sa dal na cestu tvrdenia, že v Ježišovi Kristovi je len jedna vôľa, pretože jeho Božská prirodzenosť vzala na seba jeho ľudskú prirodzenosť. Tento blud sa nazýva monofyzitismus, teda že v Kristovi je len jedna vôľa. Tento blud bol odsúdený Chalcedónskym koncilom v roku 451.

Po zdĺhavých bojoch je zvolaný III. konštantínopolský koncil, za prítomnosti cisára Konštantína IV. a nového pápeža Agatóna. Koncil odsúdil herézu monotelizmu so všetkými jej zástancami vrátane pápeža Honória.

Najznámejším prípadom pápeža – heretika je Ján XXII., ktorý v 3 kázňach prednesených v Avignone (bol jedným z Avignonských pápežov) prednesených medzi novembrom 1331 a januárom 1332, tvrdil, že duše spravodlivých nemajú „blažené nazeranie na Boha“, ktoré by podľa neho malo nastať až po vzkriesení tela, pri poslednom súde. Toto pápežovo tvrdenie viedlo k takému veľkému odporu teológov a kardinálov, že bol nútený svoje slová odvolať. Snažil sa svoju náuku vnútiť aj na Parížskej univerzite, avšak kráľ Filip VI. Valois to zakázal a podľa rozprávania vtedajšieho rektora univerzity Jeana Gersona mu pohrozil, že ak svoju náuku neodvolá, bude prerazený kolom.

Nástupca Jána XXII., ktorý svoju náuku odvolal na smrteľnej posteli, Benedikt XII. bulou Benedictus Deus z 29. januára 1336 bludné slová svojho predchodcu odsúdil.

Uvedené príklady sú vhodnou ilustráciou toho, že ani pozícia biskupa, či pápeža nie je absolútna a oni tiež podliehajú Zjaveniu, teda sú len strážcami pokladu viery. Je množstvo takých prípadov, ako je príklad Maxima vyznávača, ktorí boli až mučení za vernosť pravej viere. Pomáhajú nám chápať, že viera je najvyšší poklad a keby nám niekto chcel hlásať niečo čo je s ňou v rozpore, je našou povinnosťou ho neposlúchnuť.

Vráťme sa však späť k údajnému vyjadreniu svätého otca Františka o homosexualite. Niektorí sa snažili argumentovať v pozícii, že jeho slová boli vystrihnuté z kontextu. Hovoria, že treba tieto slová chápať v kontexte. Ako som písal vyššie, nechcem polemizovať o tom čo zaznelo, alebo čo nezaznelo. Nech každý posúdi sám. Avšak režisér filmu, známy ako bojovník za práva homosexuálov a aktívny homosexuál pápeža navštívil už pri príležitosti svojich narodením pred niekoľkými rokmi, doprevádzaný ďalšími známymi homosexuálnymi bojovníkmi. Ďalšou skutočnosťou je, že deň po zverejnení kontroverznej informácie bolo udelené zvláštne ocenenie tomuto homosexuálnemu režisérovi priamo vo vatikánskych záhradách za prítomnosti viacerých predstaviteľov Rímskej kúrie.

Proti zástancom postoja, že slová Svätého Otca sú vytrhnuté z kontextu, je aj postoj jedného z najbližších priateľov pápeža, argentínskeho arcibiskupa Fernandéza, ktorý na svojom Facebooku ohlásil, že nerozumie toľkému prekvapeniu, keď už ako arcibiskup Buenos Aires Jorge Bergoglio podporoval registrované partnerstvá homosexuálov, ktoré obhajoval aj v rámci diskusie biskupskej konferencie, avšak neúspešne. Taktiež je známe prijatie homosexuálneho aktivistu, jezuitského kňaza Jamesa Martina, ktoré tiež nie je jasne interpretovateľné, vzhľadom na neskoršie vyhlásenia Martina pre podporu homosexuálnych zväzkov.

Zároveň si v rámci diskusie musíme uvedomiť, že toto nie je prvé veľké nedorozumenie za posledné roky. Stačí si spomenúť na tzv. Dubbia- pochybnosť 4 kardinálov ohľadom Apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Len aby sme si ich pripomenuli, autori otázok, v ktorých vidia značné nejasnosti Františkovej apoštolskej exhortácie sú kardináli Brandmüller, Meisner, Burke a Caffarra. Prvý je profesor dejín, druhý desaťročia pastier najväčšej nemeckej diecézy, tretí svetovo uznávaný právnik a posledný blízky spolupracovník Jána Pavla II. a zakladateľ Inštitútu pre rodinu. Skrátka veľký odborník textu exhortácie.

Títo boli dlhodobo ostrakizovaní a vysmievaní, niekto dokonca navrhol odňať im kardinálsky klobúk. To všetko len preto, lebo ako poprední odborníci v danej oblasti použili v Cirkvi stáročia existujúci spôsob – opýtať sa Svätého Otca. Skrátka obrátiť sa na neho ako to robia deti, keď sa obracajú na svojho otca a čakajú, že ich poučí. Avšak na svoj úctivý synovský list, otcovskú odpoveď nedostali. Zato boli mnohými vysmievaní a to len preto, lebo chceli Pravdu o manželstve a rodine. Pravdu za ktorú v minulosti mnohí platili vlastným životom. Chceli aby Svätý Otec, ako najvyšší učiteľ Cirkvi povedal slovami evanjelia „áno, áno – nie, nie“.

Kostoly v Európe sa vyprázdňujú a nie len u nás. Ak chceme ostať verný Ježišovým slovám a byť „soľou“ a „svetlom“, musíme ohlasovať Jeho a nie naše ľudské názory. Súčasná otázka nejasností vychádza z dlhodobého chaosu, ktorý v Cirkvi je prítomný. Teraz je rad na tých, ktorý majú podľa náuky II. Vatikánskeho koncilu spolu s Petrom hlásať evanjelium – na biskupskom kolégiu. Niektorí sa už ozvali. V USA to boli statoční biskupi Tobin a Hying.

Kardinál Müller v dnešnom rozhovore v Corriere della Sera zdôraznil, že stojí za Svätým Otcom, avšak nie za všetkých podmienok, pretože pápež nie je nad Božím Slovom. Ďalej zdôraznil, že pápež nie je Kristus, je jeho námestník. Postoj zaujal aj pražský kardinál Duka, ktorý dnes na svojom facebookovom profile zdieľal článok z denníka Postoj, ktorý pozýva svätého Otca k vyjasneniu situácie. Je naším právom, každého jedného veriaceho, ako synov Cirkvi, prosiť o jasnosť a o náuku Ježiša Krista od Svätého Otca, ako od nášho duchovného otca, podobne ako o to žiadali štyria kardináli, aby plnil svoje poslanie, ktoré dal Petrovi a jeho nástupcom Ježiš a tak posilnil svojich bratov vo viere.

vdp. Ľubomír Urbančok

Autor študuje Dogmatickú teológiu na Pápežskej univerzite svTomáša Akvinského v Ríme.

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Premiér: K voľbe šéfa Generálnej prokuratúry by malo prísť až po dohode v koalícii. Remišová by už za Kollárom do nemocničnej izby nešla

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   K voľbe šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by malo prísť až vtedy, keď bude dohoda v koalícii. Premiér Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Zdôvodňuje to aj tým, že podľa jeho informácií niektorá z koaličných strán…

Počet obetí útoku džihádistov v Nigérii sa zvýšil na najmenej 110

0 icon

Maiduguri 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Počet obetí sobotňajšieho útoku džihádistov na severozápade Nigérie sa zvýšil na najmenej 110. Uviedol to v nedeľu koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc v tejto africkej krajine, ktorého citovala agentúra AFP K brutálnemu útoku na dedinčanov sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale predpokladá sa, že ho…

Česká republika uvoľňuje opatrenia. Otvárajú sa aj reštaurácie či bary

0 icon

Praha 29. novembra (SITA/AP/HSP/Foto:Twitter)   Česká vláda oznámila, že uvoľňuje opatrenia, ktoré prijala s cieľom zastaviť šírenie infekcií koronavírusom. Nedeľňajší krok sa stal možným preto, že počet nových potvrdených prípadov nákazy klesá Český minister zdravotníctva Jan Blatný uviedol, že všetky obchody, reštaurácie a bary sa môžu od štvrtka otvoriť a…

Štyroch francúzskych policajtov predviedli pred súd pre násilný zákrok

0 icon

Paríž 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay   Štyroch francúzskych policajtov, ktorých zadržali po tom, ako sa na internete objavilo video ako fyzicky útočia na hudobného producenta tmavej pleti Michela Zeclera, predviedli v nedeľu postavili pred súd. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom Policajti…

Ministerstvo obrany rokuje s USA o možnom využití ich ponuky na 50 mil. dolárov

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo obrany (MO) SR v súčasnosti komunikuje s USA o možnostiach a tiež typoch vrtuľníkov, ktoré by Slovenská republika mohla v prípade záujmu nakúpiť s využitím ich ponuky na 50 miliónov dolárov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková Ponuka…

Čo napísal Soros Orbánovi a čo odpovedal Orbán Sorosovi – zaujímavé čítanie

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-John Thys)   George Soros vyzval európskych politikov, aby sa rázne vysporiadali s vetom Maďarska a Poľska, ktorým blokujú vyplácanie peňazí z európskeho rozpočtu a Fondu obnovy. Viktor Orbán mu na to tvrdo odpovedal Americký finančný špekulant a manipulátor židovsko-maďarského pôvodu George Soros napísal na jednom…

Remišová: Snahou koalície je, aby sa čo najskôr dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora. Fico: Hlasovania sa zdržím, no nastal posun

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Snahou koalície je, aby sa čo najskôr dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora. V relácii televízie TA3 V politike to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová Doplnila, že v strane Za ľudí si…

Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách. Ktorými z nich sú už dnes deti na Slovensku povinne očkované?

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Lekárnici za život/Foto:Pixabay)   Lekárnici na svojich stránkach publikovali článok, v ktorom vysvetľujú proces výroby vakcín, a to aj tých, na ktorých výrobu boli použité bunky orgánov potratených detí. Jednou takou má totiž byť zaočkované obrovské množstvo svetovej populácie proti koronavírusu. Ich článok vám prinášame v…

Už len približne týždeň ostáva podľa šéfa britskej diplomacie na dosiahnutie obchodnej dohody

0 icon

Londýn 29. novembra (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Nicholas Kamm)   Veľká Británia a Európska únia majú podľa britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba už len približne týždeň na dosiahnutie postbrexitovej obchodnej dohody "Myslím si, že ideme do zhruba posledného týždňa definitívnych vyjednávaní," uviedol v nedeľu šéf britskej diplomacie. Raab pre televíznu stanicu Sky News…

Kollárova nemocničná kauza sa ukazuje v inom svetle. Médiá aj politickí oponenti to prepískli

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Spoločnosť je v súvislosti s koronaopatreniami a ich neodbornou a často protiprávnou aplikáciou podráždená a tak si rada zanadáva na všetko, čo má súvis s vládnou koalíciou. Zviesť sa na vlne hnevu, sú vždy pripravení aj opoziční politici, ktorí cítia, že je správny čas…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 2.)

0icon

NÁPAD   Psychológia rozpoznáva štyri typy osobnosti určenej na základe ľudského temperamentu: sangvinik, melancholik, flegmatik a cholerik. Súbor našich dynamických vlastností prejavujúcich sa spôsobom správania, našou reakciou na podnety a formou ich prežívania nás definuje, kým vlastne sme. Sangvinik, ako stabilný extrovert, prejavuje sa predovšetkým vysokou psychickou aktivitou, výkonnosťou a…

Peter Štrba

Jordan Peterson vs radikálna feministická redaktorka

0icon

Na začiatku roka 2018 sa uskutočnil rozhovor medzi Cathy Newmanovou a Jordanom Petersonom na stanici Channel 4, ktorý sa stal takpovediac svetoznámy – polhodinový záznam tohto rozhovoru má na YouTube v čase písania tohto článku vyše 23 miliónov pozretí. Čo je na tomto rozhovore také mimoriadne? Najviac asi takmer militantný…

Robo Bačinský

Konečne cenzúra, hallelujah.

0icon

Z našej ,,novej slušnej“ vlády, ktorá mala byť akýmsi novým, čerstvým vetrom, studnicou osobností s nepokrivenou morálkou a chrbticou, ktorú mali tvoriť odborníci, sa už pár týždňov po voľbách vykľula organizovaná skupina záškodníkov, diletantov, zahraničím platených agentov, daňových podvodníkov, úžerníkov, mafiánov, klamárov, sociopatov, sexuálnych deviantov, fašistov a plagiátorov. Ich verejný…

Peter Švec

Prebieha naozaj 3. svetová vojna? Existujú dôkazy?

0icon

Pri hľadaní odpovede na otázky skúsme pochopiť podstatu, o čom je vojna.  Vojna nie je vždy o viditeľnom násilí, o bombardovaní, o streľbe, o prechode frontov. Vojna je v prvom rade vnucovanie vôle protivníka. Vôle vyvolávateľa, dravca. Komu ju vnucuje? Predsa koristi, ovládaným, väčšine. Násilie nemusí prísť v očividnej forme a okamžite. Tie najbrutálnejšie formy násilia sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Sirény: Symbol ženského zvádzania a vášne

0 icon

V dávnej minulosti sirény vábili spevom námorníkov a požierali ich. Spolovice zvery a spolovice ľudské bytosti zvádzali chlapov a privádzali ich do záhuby. Ich mámivému spevu sa dobrovoľne oddalo mnoho z nich. Tieto morské nymfy boli napoly ženami a napoly vtákmi (nie rybami, ako sa zvykne uvádzať). Aj keď sa básnici nezhodujú na ich počte, uvádza…

Ktoré sú najviac a najmenej znečistené mestá na svete?

0 icon

Ekológia sa v poslednej dobe rieši kdekoľvek okolo nás. Spoločnosť IQ Air sleduje znečistené častice poletujúce vzduchom, ktoré môžu našim dýchacím cestám spôsobiť problémy. Aké sú podľa ich výskumu najviac a najmenej znečistené mestá sveta? Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu…

Najdlhšie žijúce živočíchy na svete: Niektoré sú staré až 1500 rokov

0 icon

V dnešnom príspevku sa pozrieme na najdlhšie žijúce živočíchy na svete. Niektorým číslám možno nebudeš veriť a o to viac ostaneš prekvapený. Ak sa niektorý človek dožije 90 rokov, je to považované za pozoruhodnú dlhovekosť. V živočíšnom svete je však 90 rokov málo. Teda aspoň u niektorých druhov sa tento vek…

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vo svete IT

Slnečná sústava môže zaniknúť oveľa skôr, ako vedci prvotne predpokladali

0 icon

Jedného dňa sa naše Slnko dostane na koniec svojho života a odhodí veľkú časť svojej hmoty ešte predtým, ako sa scvrkne a vytvorí sa z neho Biely trpaslík. Následne bude postupne chladnúť, dokým sa z neho nestane temný a chladný kus skaly, píše portál Science Alert. Lenže kým Slnko, teraz…

Haylou GT1 Plus – skvelé ultraľahké slúchadlá s výdržou až 18 hodín sú opäť dostupné za skvelú cenu

0 icon

Portfólio bezdrôtových slúchadiel od značky Haylou, ktorá spadá pod krídla čínskeho giganta Xiaomi, je ku dnešnému dňu naozaj široké. Výrobca ponúka hneď niekoľko dostupných modelov, ktoré stoja za zváženie, ak pokukávaš po nízkej cenovke a výbornej výdrži na jedno nabitie nabíjacieho boxu. Ak si zo širokej ponuky jednoducho nevieš vybrať,…

Podarilo sa vedcom objaviť záhadný „piaty element,“ ktorý poháňa expanziu vesmíru?

0 icon

Medzinárodný tím vedcov navrhuje, že zrýchlená expanzia vesmíru môže byť zapríčinená tajomnou substanciou, ktorú nazývajú kvintesencia. Ide o látku, ktorá by sa mala šíriť vesmírom, píše portál Futurism. Ide o objav, ktorý by mohol priniesť nové odpovede, týkajúce sa pôvodu temnej energie, záhadnej sily, ktorá je podľa súčasných modelov zodpovedná za rýchlosť,…

V ktorej časti galaxie má prevahu temná hmota?

0 icon

Galaxie sú naozaj masívne zoskupenia hviezd. Ak by sme sa však pozreli na ich okraje, zistili by sme, že hustota jednotlivých hviezd je redšia a temná hmota prevláda, ako dominantná forma hmoty. Galaktické jadro je však pravým opakom, píše portál IFLScience. V strede galaxie tvoria hmotu prevažne hviezdy a planéty.…

Európska únia chce novú legislatívu. Chce posilniť právo na opravu zariadení

0 icon

Európsky parlament 395 hlasmi odsúhlasil uznesenie, ktoré zaväzuje Európsku komisiu, aby predložili návrh, ktorý posilní práva spotrebiteľov na opravu výrobkov. Nová legislatíva, na ktorej bude musieť pracovať komisia, by mala zjednodušiť proces opravy zariadení, spraviť ho viac systematickým, nákladovo efektívnejším, či už rozšírením záruk, poskytnutím záruk na vymenené diely alebo…

Armádny Magazín

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

0 icon

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Rus

Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii    

Živí budú závidieť mŕtvym: Satanovskij o vražde iránskeho atómového vedca

0 icon

Irán, 29. november 2020 (AM) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij sa domnieva, že útok na život iránskeho vedca Mohsena Fachrizadeha môže mať pre Teherán hrozné následky.   K vražde otca iránskeho jadrového programu došlo na predmestí hlavného mesta Islamskej republiky Absard. Podľa oficiálnych informácií neznáme osoby zabloko

Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy...

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali