Ideologické programové vyhlásenie vlády: Ochrana liberálnej demokracie, USA – kľúčový spojenec, podpora mimovládok, indoktrinácia detí na školách a boj proti „konšpirátorom“

Bratislava 21. apríl 2020  (HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)

 

Matovičovo programové vyhlásenie vlády je v niektorých pasážach silne ideologicky podfarbené. Vláda chce ochraňovať liberálnu demokraciu, podporovať mimovládne organizácie a bojovať proti “konšpirátorom, hoaxerom a dezinformátorom”. Chcú na to využiť aj školy a deti indoktrinovať podľa svojich predstáv. Zahraničná politika vlády pôsobí, akoby Slovensko bolo kolóniou USA

Na snímke Igor Matovič

Novému programovému vyhláseniu vlády nemožno uprieť mnoho pozitívnych vecí ako napríklad boj proti korupcii, hmotná zodpovednosť politikov, riešenie zdravotníctva , školstva, zamýšľaná podpora potravinovej sebestačnosti a podobne.

Reklama

Problém už ale nastáva pri niektorých bodoch programu kde sa mieša aj liberálna ideológia a s tým spojený “boj proti konšpirátorom.”- teda inými slovami proti názorovým oponentom liberálov a slniečkárov.

Matovičova vláda, zdá sa je do značnej miery pod vplyvom extrémistických mimovládkarských fanatikov a hneď v úvode programového vyhlásenia ide na to tvrdo:

Reklama

“Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.”

Inými slovami, Matovičovci chcú trestať takzvaných konšpirátorov a obmedziť možnosť názorovej polemiky o našej zahraničnej politike a geopolitike. Čo sú však záujmy Slovenska v podaní tejto vlády? Vzhľadom na to, že neustále vzývajú prozápadné smerovanie Slovenska, je možné, že všetci oponenti, ktorí sa chcú viac orientovať na iné svetové strany alebo preferujú neutrálny prístup môžu byť trestne stíhaní?

Matovičova vláda ako zámienku na takéto reštrikcie proti “konšpirátorom” používa “ochranu liberálnej demokracie”:

“Vláda so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda SR preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.”

O akej liberálnej demokracii to ale hovoria? Ústava Slovenskej republiky totiž žiaden takýto pojem nepozná. Hneď prvé základné ustanovenie v ústave SR znie: “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.”

Reklama

Prívlastok “liberálna” demokracia je teda v rozpore s našou ústavou, keďže Slovenská republika je demokratický štát a nie je preto možné do toho miešať žiadnu ideológiu, ani tú liberálnu ani inú. Liberálna demokracia nemôže byť žiadna modla. Je to iba spoločensko ekonomický systém, ktorý sa v mnohých oblastiach ukazuje ako nefunkčný a ktorý práve preto musí byť podrobovaný kritike, aby sa mohol korigovať a vylepšovať, hoci aj prvky z iných systémov.

Ďalším ideologickým počinom tejto vlády je boj proti “hoaxerom, dezinformátorom a konšpirátorom.” Liberáli totiž takto označujú svojich názorových oponetov, ktorí vyznávajú pronárodné a konzervatívne hodnoty. Liberálni extrémisti združení najme v mimovládkach a médiach sú totiž typický práve tím, že odmietajú a potierajú každého s iným názorom. Sloboda im nič nehovorí, mentálne sú to fašisti s totalitným myslením a snahou zlikvidovať každého názorového oponenta. Dá sa preto predpokladať, že ak dostanú väčšiu moc, dôjde k ešte väččšiemu prenasledovaniu všetkých, ktorí preferujú iné hodnoty, vrátane cirkvi.

Matovičovci si chcú v tomto na pomoc zavolať aj mimovládne organizácie a urobiť tak capa záhradníkom:

“Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.

Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, boj proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane pred závislosťami a ich prevencii.”

Reklama

Nová vláda teda chce namiesto väčšej kontroly mimovládok, im dať ešte väčšiu moc než mali doteraz. Pritom je zrejmé, že mimovládne organizácie venujúce sa politickým otázkam sú jednoznačne podfarbené liberálnou ideológiou. Ich najväčšími donormi sú zväčša západní oligarchovia. Táto kombinácia, keď za peniaze a na objednávku zahraničných donórov tieto nikým nevolené subjekty ovplyvňujú politiku, je smrtiaca a všetky zvrchované štáty vrátane USA, Ruska, Izraela a pod. majú zákony, ktoré práve naopak, takéto aktivity nedovoľujú. Ďalší paradox spočíva aj v tom, že Premiér Matovič sa pasuje za najväčšieho bojovníka proti oligarchom.

Vláda taktiež plánuje indoktrinovať deti na školách svojim videním sveta:

“Vláda SR bude klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov, ako aj na rozvoj ich schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť.”

Na inom mieste programového vyhlásenia vlády sa zas píše :

“Rezort bude aktívne spolupracovať s Ministerstvom obrany a Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR v oblasti zvyšovania povedomia o EÚ, NATO a dôležitosti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a podpory ľudských práv a slobôd vo svete, nástrahách dezinformácií a kybernetickej kriminality, ako aj o medzinárodnom rozvoji vedy, výskumu a inovácií a tiež športu.”

Kým doposiaľ takéto ideologické vymývanie mozgov deťom na školách vykonával mimovládny sektor(často bez vedomia vtedajšej vlády), najnovšie chce túto ideologickú indoktrináciu vykonávať priamo štát. Opäť sa dostávame do rozporu s ústavou Slovenskej republiky, ktorá nedovoľuje ideologické vyučovanie na školách.

Matovičova vláda sa navyše v zahraničnej politike správa , jemne povedané ” vazalsky.” Pri čítaní programového vyhlásenia by mohol nejeden nadobúdnuť dojem akoby Slovensko bolo kolónia, alebo protektorát Bruselu a Washingtonu. Posúďte sami :

“Vláda SR bude aktívne prispievať k posilňovaniu kolektívnej obrany v rámci NATO, vrátane účasti ozbrojených síl na predsunutej vojenskej prítomnosti a zvýšenia príspevkov na vojenské cvičenia mimo územia SR. V rámci prehlbovania obrannej spolupráce v EÚ zabezpečí účasť SR najmä v projektoch, ktoré majú reálny prínos pre rozvoj spôsobilostí OS SR a pre spôsobilosti, ktoré si nie je schopná zabezpečiť individuálne ani vrámci NATO,” píše sa v programovom vyhlásení vlády a pokračuje :

“Podporí účelnú regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany, pričom Spojené štáty americké považuje za kľúčového spojenca vzhľadom na ich jedinečné spôsobilosti nevyhnutné pre kolektívnu obranu, ktorými európski spojenci nedisponujú. Zabezpečí účasť ozbrojených síl vo vojenských operáciách a misiách pod vedením medzinárodných organizácií v súlade s medzinárodným právom a bezpečnostnými záujmami SR a pri zohľadnení jej prínosu pre rozvoj spôsobilostí OS SR.”

Na inom mieste sa zas píše :

Reklama

“Nespochybniteľným pilierom našej bezpečnosti a obrany zostáva členstvo v NATO a silná transatlantická väzba. Slovensko bude aktívne presadzovať vybudovanie strategických a vzájomne výhodných vzťahov medzi EÚ a USA. Podporíme budovanie vojenských spôsobilostí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Bez nich nemôže Únia naplniť svoju ambíciu byť rešpektovaným globálnym aktérom v medzinárodnýchvzťahoch a naďalej bude klesať jej vplyv v bezprostrednom susedstve. Silnejúce hybridné ohrozenia si vyžiadajú posilnenie kapacít na celoštátnej úrovni a aktívnu účasť SR na medzinárodnom úsilí pri odvracaní týchto hrozieb.”

Takéto jednostranné až fanatické vyhlásenia pôsobia v štýle “S USA na večné časy a nikdy inak.” Pričom jasne odporujú verejnej mienke ľudí na Slovensku, ktorí chcú byť “niekde uprostred” a spolupracovať s krajinami na všetky svetové strany, nielen na západ.

Keď to celé zhrnieme, programové vyhlásenie Matovičovej vlády je silne ideologicky podfarbené v prospech liberalizmu a prozápadnej orientácie. Do spoločnosti namiesto spolupatričnosti vnáša nepokoj a ideologický boj proti názorovým oponentom.

Novej vláde, ktorá týmto vyhlásením vlády vytvorila precendens sa to však môže nakoniec vymknúť z rúk a obrátiť proti nej. Matovičovci totiž nebudú vládnuť večne. Koronakríza zrejme zapríčini, že sa do popredia budú dostávať viac pronárodné a radikálnejšie strany, ktoré to potom môžu Matovičovi a spol. vrátiť aj s úrokami pričom len využíjú tie zákony, ktoré dnes Matovičovci v snahe potierať svojú názorovú opozíciu pripravia.

Takéto ideologické vyhlásenie sa totiž môže ľahko zneužiť proti akýmkoľvek oponentom. Za konšpiráciu a hoax sa môže vyhlásiť prakticky čokoľvek, keďže často sa jedná o subjektívny pohľad.

Reklama

Boj proti tzv. “fake news” zneužívajú aj autoritárske a diktátorské krajiny v Afrike a Ázii. V roku 2019 poslali mocenské elity rôznych krajín za mreže tridsať žurnalistov, kvôli tzv. „Fake News.“

Ide o značný nárast v porovnaní s rokom 2012, kedy vo väzení kvôli údajnému šíreniu nepravdivých správ skončil iba jeden novinár.

Kým v roku 2014 štáty uväznili za „falošné správy“ osem novinárov, v roku 2016 už to bol dvojnásobok. V roku 2018 sa vo väzení nachádzalo 28 ľudí, uvádza správa organizácie Committee to Protect Journalists (CPJ), ktorá sa zameriava na obranu novinárov.

V rokoch 2012 až 2019 obvinili úrady z šírenia „falošných správ“ 65 novinárov. Najviac ich uväznil Egypt, ktorý za mreže poslal 37 novinárov. V prvej päťke je ešte Turecko (6), Somálsko (5), Kamerun (5) Rwanda (3) a Irán (3) a je smutné, že Slovensko sa chce zaradiť, práve teraz pod vedením slušných a dobrých, medzi tieto štáty.

Podľa CPJ tieto krajiny zneužívajú zákony proti falošným správam, aby potlačili disidentov a kritické hlasy proti tamojším vládam. Napríklad egyptský prezident a bývalý generál Abdal Fattah Sisi údajne necháva zatvoriť novinárov, ktorí píšu o armáde inak, než chce kabinet, uvádza denník The Washington Post. Viac sa dočítate tu.

Reklama

Je úplne jasné, že boj proti fake news je len zamienka na trestanie tých, ktorí šíria pre vládu nepohodlné názory. A je veľmi smutné, že práve Matovičova vláda chce byť v tomto na Slovnesku priekopníkom.

Dopadne nakoniec Slovensko podobne ako africé totalitné štáty?

Samuel Gdovin

 

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:12

Dve fínske firmy sú podozrivé z vyvážania dronov a iných vojenských produktov v hodnote vyše troch miliónov eur do Ruska, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. V utorok to oznámil fínsky colný úrad.

16:11

Je čoraz menej pravdepodobné, že členské štáty Európskej únie (EÚ) dosiahnu ešte tento rok dohodu o nových fiškálnych pravidlách. Majú totiž príliš rozdielne názory na tempo konsolidácie verejných financií, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.

16:06

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval Viktora Orbána do Paríža a ich osobné stretnutie je naplánované na štvrtok. Pre server atv.hu to v utorok potvrdil Orbánov Hovorca Bertalan Havasi.

16:05

Raketa vypálená z Pásma Gazy zasiahla dom v izraelskom pobrežnom meste Aškelon. Pri útoku utrpeli ľahšie zranenia dve ženy. Uviedli to v utorok izraelské záchranné služby a polícia.

16:04

Výsledky matematickej a čitateľskej gramotnosti 15-ročných žiakov v Európe sa bezprecedentne zhoršili. Slovensko sa ocitlo pod priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v oboch ukazovateľoch, najlepšie výsledky má Ázia. Žiaci z krajín s lepšími výsledkami však nie sú nevyhnutne šťastnejší, vyplýva z výsledkov testovania PISA zverejnených v utorok.

15:39

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala vládu, aby pri výbere nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) kládla dôraz na charakterové aj odborné vlastnosti. Nový predseda môže podľa SAPI nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup, uviedol v utorok riaditeľ asociácie Ján Karaba.

15:23

Poslanci Národnej rady (NR) vyzvali predsedu opozičnej SaS a bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil škodu, ktorú v súvislosti so slovenskou účasťou na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok na záver mimoriadnej schôdze parlamentu k tejto téme odhlasovali poslanci.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke hodiny z kníh v mestskej knižnici v Prievidzi

Autor: FOTO TASR-Alexandra Moštková

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Milan Šupa

Gustáv Murín

Peter Lipták

Gustáv Murín

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali