Toto Západ nepoteší: Čína zverejnila plán na vyriešenie ukrajinskej krízy. USA, Rusko, Ukrajina a NATO reagujú

Toto Západ nepoteší: Čína zverejnila plán na vyriešenie ukrajinskej krízy. USA, Rusko, Ukrajina a NATO reagujú

Peking 24. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter )

Aktualizované 24. februára 2023 o 12:29

Čínske ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 12-bodový plán na vyriešenie ukrajinskej krízy. Uvádzame ho v doslovnom znení

Wang Yi
Na snímke čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi

1. Rešpektovať suverenitu všetkých štátov. Všeobecne uznávané medzinárodné právo vrátane cieľov a zásad Charty OSN sa musí prísne dodržiavať a musí sa zaručiť zvrchovanosť, nezávislosť a územná celistvosť každého štátu. Všetky krajiny sú si rovné bez ohľadu na ich veľkosť, moc a hospodársky rozsah. Základné pravidlá medzinárodných vzťahov musia na obranu medzinárodnej spravodlivosti dodržiavať všetky strany. Medzinárodné právo sa má uplatňovať rovnako a univerzálne bez dvojitých štandardov.

Reklama

2. Odhodiť myslenie studenej vojny. Bezpečnosť jedného štátu nemožno dosiahnuť na úkor bezpečnosti iného štátu a regionálnu bezpečnosť nemožno dosiahnuť posilňovaním a už vôbec nie rozširovaním vojenských blokov. Rozumné záujmy a legitímne bezpečnostné obavy všetkých krajín treba brať vážne a primerane sa nimi zaoberať. Zložité problémy sa neriešia jednoduchými prostriedkami. Je potrebné presadzovať koncepciu spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti s prihliadnutím na dlhodobý mier vo svete s cieľom podporiť vyváženú, účinnú a udržateľnú európsku bezpečnostnú architektúru. Pokusy o zaistenie vlastnej bezpečnosti na úkor bezpečnosti iných, ako aj politiky blokovej konfrontácie sú neprijateľné, mier a stabilita na euroázijskom kontinente sa musia udržiavať spoločným úsilím.

3. Ukončiť vojenské konflikty. Vo vojnách niet víťazov. Namiesto prilievania oleja do ohňa a rozdúchavania konfrontácie musia všetky strany prejaviť obozretnosť a zdržanlivosť, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii a nekontrolovateľnosti situácie okolo Ukrajiny. Je dôležité podporiť recipročné kroky Moskvy a Kyjeva v prospech čo najskoršieho obnovenia priameho dialógu, postupného znižovania napätia v situácii a úplného ukončenia nepriateľských akcií.

Reklama

4. Začať mierové rokovania. Dialóg a rokovania sú jediným východiskom z ukrajinskej krízy. Všetky snahy zamerané na mierové riešenie krízy by mali byť vítané a podporované. Medzinárodné spoločenstvo musí zostať na správnej ceste v prospech zmierenia, pripraviť pôdu na začatie politického urovnania, vytvoriť podmienky na obnovenie rokovaní a ponúknuť vhodné platformy. Čínska strana je pripravená zohrávať v tomto smere konštruktívnu úlohu.

5. Odstrániť humanitárnu krízu. Je dôležité privítať a podporiť každý krok, ktorý zmierňuje napätú humanitárnu situáciu. Pri humanitárnych činnostiach sa musí dodržiavať zásada neutrality a nestrannosti bez toho, aby sa humanitárna otázka politizovala. Musí sa účinne zabezpečiť bezpečnosť civilistov a otvoriť humanitárne koridory na evakuáciu ľudí z oblasti konfliktu. Mala by sa zvýšiť humanitárna pomoc postihnutým oblastiam, zlepšiť humanitárna situácia na mieste a zabezpečiť rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Mala by sa podporiť koordinačná úloha OSN pri vykonávaní humanitárnej činnosti v oblasti konfliktu.

6. Chrániť civilistov a vojnových zajatcov. Strany konfliktu musia prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a zdržať sa útokov na civilné obyvateľstvo a civilné objekty. Ženy, deti a iné obete konfliktu musia byť chránené, základné práva vojnových zajatcov musia byť rešpektované. Čínska strana je za výmenu zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany, aby na to vytvorili priaznivejšie podmienky.

7. Zabezpečiť bezpečnosť jadrových elektrární. Nesmie dôjsť k ozbrojenému útoku na jadrové elektrárne a iné mierové jadrové zariadenia. Výzva na dodržiavanie medzinárodného práva vrátane Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Kategoricky odmietnuť jadrovú katastrofu spôsobenú človekom. Podporujeme konštruktívnu úlohu MAAE pri presadzovaní jadrovej bezpečnosti a ochrany mierových jadrových zariadení.

8. Zníženie strategického rizika. Použitie jadrových zbraní nie je dovolené; jadrová vojna sa nesmie viesť. Pokusom alebo hrozbám o použitie jadrových zbraní sa musí brániť. Šírenie jadrových zbraní a vznik jadrovej krízy sú neprijateľné.

Reklama

Vývoj a použitie biologických a chemických zbraní ktoroukoľvek krajinou za akýchkoľvek okolností je kategoricky neprijateľné.

9. Zabezpečiť vývoz obilia. “Čiernomorská iniciatíva na vývoz obilia”, ktorú podpísali Rusko, Turecko a Ukrajina so zárukou OSN, sa má realizovať vyváženým, úplným a účinným spôsobom, pričom sa určí kľúčová úloha OSN. Čínska iniciatíva pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti potravinovej bezpečnosti slúži ako realizovateľná možnosť riešenia globálnej potravinovej krízy.

10. Odstrániť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a zvýšený tlak sú nielen kontraproduktívne, ale vytvárajú aj ďalšie problémy. Akékoľvek jednostranné reštriktívne opatrenia, ktoré nie sú sankcionované Bezpečnostnou radou OSN, by sa nemali tolerovať. Jednotlivé krajiny by mali prestať zneužívať jednostranné sankcie a extrateritoriálne uplatňovanie jurisdikcie voči iným krajinám, mali by mať pozitívny vplyv na zmiernenie ukrajinskej krízy a vytvárať predpoklady pre hospodársky rozvoj a blahobyt v rozvojových krajinách.

11. Zabezpečiť udržateľnosť výrobných a dodávateľských reťazcov. Praktickými opatreniami chrániť súčasný globálny hospodársky systém, brániť pokusom o politizáciu globálnej ekonomiky a jej využívanie ako nástroja a zbrane. Aby sa zabezpečilo, že oživenie svetového hospodárstva nebude ohrozené, treba spoločne riešiť negatívne dôsledky krízy, najmä pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti energetiky, financií, obchodu s obilninami a logistiky.

12. Uľahčiť obnovu po konflikte. Medzinárodné spoločenstvo by malo prijať opatrenia na podporu mierovej obnovy v oblasti konfliktu. Čínska strana je pripravená pomôcť a zohrávať svoju konštruktívnu úlohu.

Reklama

 

Stručne zhrnieme, čo Čína požaduje vo svojom mierovom pláne

1. Napriek neutrálnemu jazyku ide o zrušenie všetkého, čo Západ praktizuje a požaduje vo vojne na Ukrajine.

Peking žiada, aby sa rokovania začali bez stiahnutia ruských vojsk z Ukrajiny.

Minimálne takáto požiadavka (na stiahnutie vojsk) sa v 12 bodoch nespomína, hoci sú tam výzvy na rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti krajín a Charty OSN – ale bez toho, aby sa v tejto súvislosti spomínala Ukrajina.

Treba pripomenúť, že hlavnou požiadavkou Západu a Ukrajiny je stiahnutie ruských vojsk z celého územia Ukrajiny (alebo začať s hranicou 23. februára 2022).

Zároveň treba poznamenať, že “12 bodov” úplne mlčí o otázke povojnových hraníc. To znamená, že podľa Číňanov by to malo byť predmetom budúcich rokovaní (Ukrajina trvá na riešení tejto otázky vojenskými prostriedkami a Západ ju v tom do istej miery podporuje).

Čína tiež vyzýva, aby sa “neprilieval olej do ohňa” vojny na Ukrajine a “nepumpovala konfrontácia” (čítaj ako narážku na dodávky zbraní Ukrajine zo Západu).

Peking vyzýva na podporu krokov Kyjeva a Moskvy v prospech skorého obnovenia priameho dialógu a úplného zastavenia nepriateľských akcií.

2. Čína vyzýva na zrušenie sankcií, ktoré sú tiež základom politiky Západu voči Rusku.

3. Peking takmer doslovne zopakoval rétoriku Ruska, že bezpečnosť niektorých krajín nemôže byť zaistená na úkor iných. Ide o argument, ktorý Rusko prednieslo na rokovaniach s USA a NATO v predvečer invázie, pričom požadovalo záruky neprijatia Ukrajiny do aliancie.

Reklama

To znamená, že Čína zrejme navrhuje, aby Západ takéto záruky opäť poskytol.

Čína tiež opäť kritizovala princíp vytvárania vojenských blokov a zapájania regionálnych mocností do nich.

Treba poznamenať, že tento problém, podobne ako sankcie, je potenciálnym problémom pre samotnú Čínu, proti ktorej USA v súčasnosti vytvárajú blok v tichomorskom regióne. Aj Peking si pravdepodobne uvedomuje, že v prípade vojny o Taiwan všetky sankcie, ktoré dopadli na Rusko, pocíti aj Čína.

Pri pohľade na tento plán je jasné, že ho Západ a Kyjev s najväčšou pravdepodobnosťou neprijmú. Prinajmenšom nie v plnom rozsahu v tomto historickom bode.

To však s najväčšou pravdepodobnosťou chápu aj v Číne. Preto je možné, že formálne odmietnutie zohľadniť čínske návrhy spôsobí určitý obrat v politike Pekingu voči Rusku a Ukrajine. Na Západe existujú obavy, že Čína začne aktívnejšie pomáhať Rusku a dokonca mu poskytne zbrane. Samotný Peking takéto plány zatiaľ popiera.

Reklama

 

USA reagovali na zverejnený čínsky mierový plán pre rusko-ukrajinskú vojnu 

Poradca USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že vojna “by sa mohla skončiť zajtra, ak Rusko prestane útočiť na Ukrajinu a stiahne svoje vojská”.

“Moja prvá reakcia na to je, že sa to môže zastaviť v prvom bode, ktorým je rešpektovanie suverenity všetkých národov. Ukrajina nezaútočila na Rusko. NATO nezaútočilo na Rusko. Spojené štáty nezaútočili na Rusko. Bola to vojna, ktorú si vybral Putin,” povedal Sullivan v komentári pre CNN.

 

Na plán reagovali aj Ukrajina, Rusko a Západ

Ukrajina: Podľa CNN ukrajinská chargé d’affaires v Číne síce označila dokument za “dobré znamenie”, ale v podstate ho kritizovala.

Reklama

“Čína by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zastavila vojnu a obnovila mier na Ukrajine a vyzvala Rusko, aby stiahlo svoje vojská. V rámci neutrality by Čína mala hovoriť s oboma stranami: Ruskom aj Ukrajinou, a teraz vidíme, že Čína s Ukrajinou nehovorí,” povedala s tým, že dokument nebol pred jeho zverejnením konzultovaný s Kyjevom.

Rusko: Prvé reakcie na dokument z Moskvy sú pozitívne. Alexej Čepa, prvý podpredseda výboru pre medzinárodné záležitosti ruskej Štátnej dumy, uviedol, že plán navrhnutý Čínou je podobný požiadavkám, ktoré Rusko vyslovilo pred inváziou, a je diktovaný obavami Pekingu o vlastnú bezpečnosť v dôsledku situácie s Taiwanom.

Dokument podporil aj podpredseda ruskej Rady federácie Konstantin Kosačev. “Čínsky plán mierového urovnania ukrajinského konfliktu je dobrý vo všetkých ohľadoch, v ktorých sa líši od tzv. A rozdiely sú takmer v každom bode,” povedal Kosačev.

NATO: Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg odmietol nielen samotný čínsky plán, ale aj principiálnu legitimitu jeho iniciatív vzhľadom na blízkosť Moskvy.

“Pokiaľ ide o zásady navrhované Čínou. Po prvé, Čína nemá veľkú dôveru, pretože neodsúdila ruskú inváziu. A pred inváziou podpísali s Ruskom neobmedzenú dohodu o priateľstve,” povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii v Tallinne.

EÚ: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa tiež vyjadrila skepticky k postoju Číny vzhľadom na to, že sa “postavila na jednu zo strán”, a uviedla, že Peking rozposlal len niektoré zásady, a nie “mierový plán” s konkrétnymi metódami na ukončenie nepriateľských akcií.

“Musíme sa na to pozerať na konkrétnom pozadí – ide o pozadie podpísania dohody o priateľstve bez záväzkov s Ruskom. Budeme sa zaoberať zásadami, ktoré navrhla Čína, ale budeme sa na ne pozerať na pozadí priateľstva s Ruskom,” povedala von der Leyenová.

Reklama

Nemecko: Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier povedal, že “účasť Západu na pláne s Čínou je otázna”.

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:12

Nemeckí vyšetrovatelia skonfiškovali 35,5 tony kokaínu za približne 2,6 miliardy eur. Ide o dosiaľ najväčšie množstvo tejto drogy zhabanej nemeckými úradmi v súvislosti s jediným prípadom. Informovala o ňom v pondelok miestna polícia a prokuratúra.

19:10

Mimoriadna štátna pomoc na podporu poľnohospodárskej prvovýroby a akvakultúry bola oproti pôvodne plánovaným 8 miliónom eur navýšená na takmer 13 miliónov eur. Po vyhodnotení žiadostí o tom v pondelok informovali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) s tým, že oprávneným žiadateľom sú už zasielané zmluvy.

18:51

Plavidlá ruského vojenského námorníctva v pondelok podľa plánu opustili kubánske hlavné mesto Havana, informovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na svojho korešpondenta na Kube.

18:50

Český premiér Petr Fiala sa na neformálnom summite v Bruseli bude usilovať o to, aby ČR získala v budúcej Európskej komisii silné portfólio. Povedal to v pondelok pred odletom do Bruselu. Kandidátov na najvyššie posty v EÚ sa chce pýtať na ich vízie o ďalšom smerovaní Únie.

18:50

Britský herec Theo James sa stal veľvyslancom dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Oznámilo to v pondelok UNHCR.

18:08

Dánsky priemysel spojený s produkciou bravčového mäsa sa obáva, že ak Čína obmedzí jeho dovoz z Európskej únie (EÚ), tvrdo ho to zasiahne. Uviedla to v pondelok lobistická skupina Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny. Vyzvala zároveň na nájdenie riešenia do 4. júla.

18:07

Deväť ľudí zomrelo a 17 je nezvestných v dôsledku prívalových dažďov a zosuvov pôdy v čínskych pobrežných provinciách Kuang-tung a Fu-ťien. V provincii Kuang-tung na juhovýchode Číny prišlo o život 5 ľudí a 15 je nezvestných, uviedli miestne orgány krízového riadenia. V mesto S’-šuej napršalo 369 milimetrov zrážok v priebehu 24 hodín. Záplavy prinútili úradníkov zvýšiť stupeň pohotovosti a vyslať do oblasti helikoptéry, aby evakuovali obyvateľov a doručili zásoby. 

18:06

Aktuálne hodnotenie Slovenska zo strany medzinárodných ratingových agentúr nie je prekvapujúce. Všetky tri najväčšie nechali v poslednom čase rating nezmenený. Vyzerá to tak, že v prípade SR zatiaľ zvolili vyčkávaciu taktiku, zhodnotili ekonomickí analytici oslovení TASR.

17:30

Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa stretla v pondelok so svojim maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom. Témou ich rokovaní boli okrem iného aj výsledky nedávnych volieb do Európskeho parlamentu.

17:22

Polícia v Zimbabwe zatkla a obvinila opozičného lídra Jamesona Timbu a ďalších vyše 70 ľudí z výtržníctva počas súkromného stretnutia, ktoré sa konalo počas uplynulého víkendu. V pondelok to uviedol jeho právnik.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke detský folklórny súbor Viganček z Košíc počas 54. ročníka Rozhanovských folklórnych slávností v Rozhanovciach v okrese Košice

Autor: TASR – František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Michal Durila

Miroslav Iliaš

Jozef Bugár

Peter Lipták

Ivan Štubňa

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali