Toto Západ nepoteší: Čína zverejnila plán na vyriešenie ukrajinskej krízy. USA, Rusko, Ukrajina a NATO reagujú

Peking 24. februára 2023 (HSP/Foto:Twitter )

Aktualizované 24. februára 2023 o 12:29

Čínske ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 12-bodový plán na vyriešenie ukrajinskej krízy. Uvádzame ho v doslovnom znení

Wang Yi
Na snímke čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi

1. Rešpektovať suverenitu všetkých štátov. Všeobecne uznávané medzinárodné právo vrátane cieľov a zásad Charty OSN sa musí prísne dodržiavať a musí sa zaručiť zvrchovanosť, nezávislosť a územná celistvosť každého štátu. Všetky krajiny sú si rovné bez ohľadu na ich veľkosť, moc a hospodársky rozsah. Základné pravidlá medzinárodných vzťahov musia na obranu medzinárodnej spravodlivosti dodržiavať všetky strany. Medzinárodné právo sa má uplatňovať rovnako a univerzálne bez dvojitých štandardov.

2. Odhodiť myslenie studenej vojny. Bezpečnosť jedného štátu nemožno dosiahnuť na úkor bezpečnosti iného štátu a regionálnu bezpečnosť nemožno dosiahnuť posilňovaním a už vôbec nie rozširovaním vojenských blokov. Rozumné záujmy a legitímne bezpečnostné obavy všetkých krajín treba brať vážne a primerane sa nimi zaoberať. Zložité problémy sa neriešia jednoduchými prostriedkami. Je potrebné presadzovať koncepciu spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti s prihliadnutím na dlhodobý mier vo svete s cieľom podporiť vyváženú, účinnú a udržateľnú európsku bezpečnostnú architektúru. Pokusy o zaistenie vlastnej bezpečnosti na úkor bezpečnosti iných, ako aj politiky blokovej konfrontácie sú neprijateľné, mier a stabilita na euroázijskom kontinente sa musia udržiavať spoločným úsilím.

3. Ukončiť vojenské konflikty. Vo vojnách niet víťazov. Namiesto prilievania oleja do ohňa a rozdúchavania konfrontácie musia všetky strany prejaviť obozretnosť a zdržanlivosť, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii a nekontrolovateľnosti situácie okolo Ukrajiny. Je dôležité podporiť recipročné kroky Moskvy a Kyjeva v prospech čo najskoršieho obnovenia priameho dialógu, postupného znižovania napätia v situácii a úplného ukončenia nepriateľských akcií.

4. Začať mierové rokovania. Dialóg a rokovania sú jediným východiskom z ukrajinskej krízy. Všetky snahy zamerané na mierové riešenie krízy by mali byť vítané a podporované. Medzinárodné spoločenstvo musí zostať na správnej ceste v prospech zmierenia, pripraviť pôdu na začatie politického urovnania, vytvoriť podmienky na obnovenie rokovaní a ponúknuť vhodné platformy. Čínska strana je pripravená zohrávať v tomto smere konštruktívnu úlohu.

5. Odstrániť humanitárnu krízu. Je dôležité privítať a podporiť každý krok, ktorý zmierňuje napätú humanitárnu situáciu. Pri humanitárnych činnostiach sa musí dodržiavať zásada neutrality a nestrannosti bez toho, aby sa humanitárna otázka politizovala. Musí sa účinne zabezpečiť bezpečnosť civilistov a otvoriť humanitárne koridory na evakuáciu ľudí z oblasti konfliktu. Mala by sa zvýšiť humanitárna pomoc postihnutým oblastiam, zlepšiť humanitárna situácia na mieste a zabezpečiť rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Mala by sa podporiť koordinačná úloha OSN pri vykonávaní humanitárnej činnosti v oblasti konfliktu.

6. Chrániť civilistov a vojnových zajatcov. Strany konfliktu musia prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a zdržať sa útokov na civilné obyvateľstvo a civilné objekty. Ženy, deti a iné obete konfliktu musia byť chránené, základné práva vojnových zajatcov musia byť rešpektované. Čínska strana je za výmenu zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany, aby na to vytvorili priaznivejšie podmienky.

7. Zabezpečiť bezpečnosť jadrových elektrární. Nesmie dôjsť k ozbrojenému útoku na jadrové elektrárne a iné mierové jadrové zariadenia. Výzva na dodržiavanie medzinárodného práva vrátane Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Kategoricky odmietnuť jadrovú katastrofu spôsobenú človekom. Podporujeme konštruktívnu úlohu MAAE pri presadzovaní jadrovej bezpečnosti a ochrany mierových jadrových zariadení.

8. Zníženie strategického rizika. Použitie jadrových zbraní nie je dovolené; jadrová vojna sa nesmie viesť. Pokusom alebo hrozbám o použitie jadrových zbraní sa musí brániť. Šírenie jadrových zbraní a vznik jadrovej krízy sú neprijateľné.

Vývoj a použitie biologických a chemických zbraní ktoroukoľvek krajinou za akýchkoľvek okolností je kategoricky neprijateľné.

9. Zabezpečiť vývoz obilia. “Čiernomorská iniciatíva na vývoz obilia”, ktorú podpísali Rusko, Turecko a Ukrajina so zárukou OSN, sa má realizovať vyváženým, úplným a účinným spôsobom, pričom sa určí kľúčová úloha OSN. Čínska iniciatíva pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti potravinovej bezpečnosti slúži ako realizovateľná možnosť riešenia globálnej potravinovej krízy.

10. Odstrániť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a zvýšený tlak sú nielen kontraproduktívne, ale vytvárajú aj ďalšie problémy. Akékoľvek jednostranné reštriktívne opatrenia, ktoré nie sú sankcionované Bezpečnostnou radou OSN, by sa nemali tolerovať. Jednotlivé krajiny by mali prestať zneužívať jednostranné sankcie a extrateritoriálne uplatňovanie jurisdikcie voči iným krajinám, mali by mať pozitívny vplyv na zmiernenie ukrajinskej krízy a vytvárať predpoklady pre hospodársky rozvoj a blahobyt v rozvojových krajinách.

11. Zabezpečiť udržateľnosť výrobných a dodávateľských reťazcov. Praktickými opatreniami chrániť súčasný globálny hospodársky systém, brániť pokusom o politizáciu globálnej ekonomiky a jej využívanie ako nástroja a zbrane. Aby sa zabezpečilo, že oživenie svetového hospodárstva nebude ohrozené, treba spoločne riešiť negatívne dôsledky krízy, najmä pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti energetiky, financií, obchodu s obilninami a logistiky.

12. Uľahčiť obnovu po konflikte. Medzinárodné spoločenstvo by malo prijať opatrenia na podporu mierovej obnovy v oblasti konfliktu. Čínska strana je pripravená pomôcť a zohrávať svoju konštruktívnu úlohu.

 

Stručne zhrnieme, čo Čína požaduje vo svojom mierovom pláne

1. Napriek neutrálnemu jazyku ide o zrušenie všetkého, čo Západ praktizuje a požaduje vo vojne na Ukrajine.

Peking žiada, aby sa rokovania začali bez stiahnutia ruských vojsk z Ukrajiny.

Minimálne takáto požiadavka (na stiahnutie vojsk) sa v 12 bodoch nespomína, hoci sú tam výzvy na rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti krajín a Charty OSN – ale bez toho, aby sa v tejto súvislosti spomínala Ukrajina.

Treba pripomenúť, že hlavnou požiadavkou Západu a Ukrajiny je stiahnutie ruských vojsk z celého územia Ukrajiny (alebo začať s hranicou 23. februára 2022).

Zároveň treba poznamenať, že “12 bodov” úplne mlčí o otázke povojnových hraníc. To znamená, že podľa Číňanov by to malo byť predmetom budúcich rokovaní (Ukrajina trvá na riešení tejto otázky vojenskými prostriedkami a Západ ju v tom do istej miery podporuje).

Čína tiež vyzýva, aby sa “neprilieval olej do ohňa” vojny na Ukrajine a “nepumpovala konfrontácia” (čítaj ako narážku na dodávky zbraní Ukrajine zo Západu).

Peking vyzýva na podporu krokov Kyjeva a Moskvy v prospech skorého obnovenia priameho dialógu a úplného zastavenia nepriateľských akcií.

2. Čína vyzýva na zrušenie sankcií, ktoré sú tiež základom politiky Západu voči Rusku.

3. Peking takmer doslovne zopakoval rétoriku Ruska, že bezpečnosť niektorých krajín nemôže byť zaistená na úkor iných. Ide o argument, ktorý Rusko prednieslo na rokovaniach s USA a NATO v predvečer invázie, pričom požadovalo záruky neprijatia Ukrajiny do aliancie.

To znamená, že Čína zrejme navrhuje, aby Západ takéto záruky opäť poskytol.

Čína tiež opäť kritizovala princíp vytvárania vojenských blokov a zapájania regionálnych mocností do nich.

Treba poznamenať, že tento problém, podobne ako sankcie, je potenciálnym problémom pre samotnú Čínu, proti ktorej USA v súčasnosti vytvárajú blok v tichomorskom regióne. Aj Peking si pravdepodobne uvedomuje, že v prípade vojny o Taiwan všetky sankcie, ktoré dopadli na Rusko, pocíti aj Čína.

Pri pohľade na tento plán je jasné, že ho Západ a Kyjev s najväčšou pravdepodobnosťou neprijmú. Prinajmenšom nie v plnom rozsahu v tomto historickom bode.

To však s najväčšou pravdepodobnosťou chápu aj v Číne. Preto je možné, že formálne odmietnutie zohľadniť čínske návrhy spôsobí určitý obrat v politike Pekingu voči Rusku a Ukrajine. Na Západe existujú obavy, že Čína začne aktívnejšie pomáhať Rusku a dokonca mu poskytne zbrane. Samotný Peking takéto plány zatiaľ popiera.

 

USA reagovali na zverejnený čínsky mierový plán pre rusko-ukrajinskú vojnu 

Poradca USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že vojna “by sa mohla skončiť zajtra, ak Rusko prestane útočiť na Ukrajinu a stiahne svoje vojská”.

“Moja prvá reakcia na to je, že sa to môže zastaviť v prvom bode, ktorým je rešpektovanie suverenity všetkých národov. Ukrajina nezaútočila na Rusko. NATO nezaútočilo na Rusko. Spojené štáty nezaútočili na Rusko. Bola to vojna, ktorú si vybral Putin,” povedal Sullivan v komentári pre CNN.

 

Na plán reagovali aj Ukrajina, Rusko a Západ

Ukrajina: Podľa CNN ukrajinská chargé d’affaires v Číne síce označila dokument za “dobré znamenie”, ale v podstate ho kritizovala.

“Čína by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zastavila vojnu a obnovila mier na Ukrajine a vyzvala Rusko, aby stiahlo svoje vojská. V rámci neutrality by Čína mala hovoriť s oboma stranami: Ruskom aj Ukrajinou, a teraz vidíme, že Čína s Ukrajinou nehovorí,” povedala s tým, že dokument nebol pred jeho zverejnením konzultovaný s Kyjevom.

Rusko: Prvé reakcie na dokument z Moskvy sú pozitívne. Alexej Čepa, prvý podpredseda výboru pre medzinárodné záležitosti ruskej Štátnej dumy, uviedol, že plán navrhnutý Čínou je podobný požiadavkám, ktoré Rusko vyslovilo pred inváziou, a je diktovaný obavami Pekingu o vlastnú bezpečnosť v dôsledku situácie s Taiwanom.

Dokument podporil aj podpredseda ruskej Rady federácie Konstantin Kosačev. “Čínsky plán mierového urovnania ukrajinského konfliktu je dobrý vo všetkých ohľadoch, v ktorých sa líši od tzv. A rozdiely sú takmer v každom bode,” povedal Kosačev.

NATO: Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg odmietol nielen samotný čínsky plán, ale aj principiálnu legitimitu jeho iniciatív vzhľadom na blízkosť Moskvy.

“Pokiaľ ide o zásady navrhované Čínou. Po prvé, Čína nemá veľkú dôveru, pretože neodsúdila ruskú inváziu. A pred inváziou podpísali s Ruskom neobmedzenú dohodu o priateľstve,” povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii v Tallinne.

EÚ: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa tiež vyjadrila skepticky k postoju Číny vzhľadom na to, že sa “postavila na jednu zo strán”, a uviedla, že Peking rozposlal len niektoré zásady, a nie “mierový plán” s konkrétnymi metódami na ukončenie nepriateľských akcií.

“Musíme sa na to pozerať na konkrétnom pozadí – ide o pozadie podpísania dohody o priateľstve bez záväzkov s Ruskom. Budeme sa zaoberať zásadami, ktoré navrhla Čína, ale budeme sa na ne pozerať na pozadí priateľstva s Ruskom,” povedala von der Leyenová.

Nemecko: Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier povedal, že “účasť Západu na pláne s Čínou je otázna”.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

09:05

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu spustil celosvetovú iniciatívu Spojených štátov v oblasti tzv. hudobnej diplomacie. Počas uvádzacieho podujatia sa predstavil aj ako spevák a gitarista.

08:50

Taiwan predstavil vo štvrtok svoju prvú doma vyvinutú ponorku. Podľa agentúry Reuters ide o významný krok v dlhodobom projekte zameranom na posilnenie obrany tohto ostrova a odstrašenia čínskeho námorníctva.

ponorka
Taiwan predstavil v meste Kao-siung svoju prvú doma vyvinutú ponorku

08:35

Pravdepodobnou príčinou havárie vrtuľníka na Aljaške, pri ktorej zahynul v roku 2021 český miliardár Petr Kellner a ďalší štyria ľudia, bola neschopnosť pilota vhodne zareagovať na zlú viditeľnosť. Uvádza sa to v správe, ktorú v stredu večer miestneho času zverejnil americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB).

08:20

Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste. Trh reagoval na správu o podstatne výraznejšom poklese zásob komodity v USA, než sa čakalo. To prispelo k obavám z nedostatku dodávok po tom, ako kľúčové producentské krajiny Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné obmedzenia ťažby a vývozu ropy do konca tohto roka.

08:05

Spojené štáty uvalili sankcie na niekoľko spoločností v Iráne, Číne, Turecku a Spojených arabských emirátoch, ktoré podľa Washingtonu prispievajú k rozvoju programu vývoja a výroby bezpilotných lietadiel v Iráne.

Ako uviedla britská stanica BBC, Spojené štáty odhadujú, že od júla Irán poskytol Rusku viac ako 400 bezpilotných lietadiel typu Šáhid-131, Šáhid-136 a Modžáhid, ktoré boli nasadené vo vojne na Ukrajine.

07:50

Ukrajinská armáda uviedla, že Rusko v noci na štvrtok podniklo dronový útok a ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť viac než 30 ruských bezpilotných lietadiel.

07:35

Americká federálna sudkyňa Tanya Chutkanová sa v stredu odmietla vzdať prípadu, v rámci ktorého je exprezident USA Donald Trump obvinený z marenia výsledkov volieb. Chutkanovú o stiahnutie sa z nadchádzajúceho procesu žiadali Trumpovi právnici, a to pre jej údajnú zaujatosť.

07:10

Pri letisku v uzbeckom hlavnom meste Taškent došlo v noci na štvrtok k silnému výbuchu a následnému požiaru, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal aj zatiaľ nespresnený počet zranených. Podľa svedkov, ktorých citovala spravodajská webstránka Nova24, došlo k výbuchu v colnom sklade neďaleko letiska.

06:55

Nemecká vláda zadala v stredu zákazky na 8000 nových rýchlonabíjacích staníc, aby tak vyplnila najväčšie medzery v sieti nabíjania elektromobilov. Vďaka štátnemu financovaniu má desať spoločností do konca roku 2026 zriadiť a prevádzkovať rýchlonabíjacie stanice na 900 miestach.

06:35

Vojenská vláda Burkiny Faso v stredu večer oznámila, že sa jej podarilo zmariť pokus o štátny prevrat. Došlo k tomu takmer rok po tom, ako sa k moci v tejto africkej krajine dostal práve vďaka prevratu aj jej súčasný dočasný prezident Ibrahim Traoré.

06:30

Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov vymenoval v stredu svojich troch nových námestníkov. Pred vyše týždňom došlo na ministerstve obrany k hromadnému prepúšťaniu, pričom Umerov následne tvrdil, že rezort prechádza “reštartom”.

Včera 20:25

Spojené štáty v stredu oznámili, že umožnia občanom Izraela bezvízový styk a splnia tak dlhoročné želanie svojho spojenca. Washington dospel k záveru, že Izrael zmiernil diskrimináciu amerických Arabov. Toto hodnotenie však odmietajú niektorí zákonodarcovia a aktivisti.

Včera 20:21

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávke 5. kola na ihrisku Ružomberka 2:1. V 58. minúte ho poslal do vedenia Aleksandar Čavrič, o šesť minút neskôr vyrovnal Martin Chrien. Triumf hostí zabezpečil v 74. minúte striedajúci David Strelec.

Včera 20:05

Ekonomiky Strednej Ázie od Mongolska po Kazachstan a Uzbekistan by mali tento aj budúci rok zaznamenať výrazný hospodársky rast. Predpokladá to Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá poukázala na rastúci objem obchodu a remitencií z Ruska.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke drevený gotický kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

Autor: FOTO TASR-Daniel Stehlík

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

„Skúška stoličky“ môže zničiť vaše šance zamestnať sa. Náboroví pracovníci používajú tento trik

0 icon

28.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Sfinga strážila vchod do Théb a pýtala sa okoloidúcich hádanku. Ak to nedokázali vyriešiť, zabila ich. Dnes takto niektorí uchádzači vnímajú pracovný pohovor. Všetko kvôli zvláštnym otázkam náborových pracovníkov.

Britney Spears zverejnila znepokojujúce zábery. Tancuje a máva pritom nožmi (VIDEO)

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Britney Spears od svojho oslobodenia spod otcovskej opatery zverejňuje na internete znepokojujúci obsah. Často prezentuje fotografie v podivných pózach a náhodných sekvenciách pohybov, ktoré majú pripomínať tanečné vystúpenia. V najnovšom videu nechýbajú hrozivo vyzerajúce rekvizity.

Odložte farby! Tento trend vám uberie roky. Jednoduché, ale megaúčinné

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Medzi tohtoročnými trendmi v manikúre je veľa klasických a elegantných návrhov, ktoré sa hodia pre akúkoľvek dĺžku nechtov. Navyše odkazujú na umenie minimalizmu, ktoré je v súčasnosti veľmi populárne. S takýmito nechtami budete vždy vyzerať štýlovo a elegantne a vaše ruky budú vyzerať oveľa…

Šalát z červenej kapusty na zimu. Bude chutný a chrumkavý, ale nezabudnite na pravidlo 1:3

0 icon

28.9.2023 redakcia vášeň v tebe . Dnes vám poradíme, ako si na zimu pripraviť ten najchutnejší šalát v pohároch. Bude božsky chrumkavý a dokonale vylepší každé jedlo. V hlavnej úlohe je samozrejme červená kapusta, ale nezabudnite na tri prísady. Jedna z nich zahŕňa dôležitý, ale ľahko zapamätateľný pomer.

Po odkvitnutí nevyhadzujte. Vyskúšajte túto jednoduchú kúru a výsledky vás prekvapia

0 icon

28.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Aksamietnice sú kvety, ktoré zdobia mnohé záhrady. Medzi ich prednosti patrí nielen nenáročné pestovanie, ale aj to, že kvitnú až do neskorej jesene. Po sezóne sa ich však neoplatí vyhadzovať. Záhradkári majú svoj patent, ktorý prináša množstvo výhod. Táto liečba je mimoriadne jednoduchá a…

Armádny Magazín

Erdoganov hlavný kritik v americkom Senáte je podozrivý z lobingu pre Egypt

0 icon

USA, 28.september 2023 - Demokrat Robert Menendez bol nútený dočasne odstúpiť z funkcie predsedu výboru pre zahraničné veci v americkom Senáte v súvislosti s obvineniami z korupcie vznesenými voči jeho osobe. Kľúčová postava zahraničnej politiky USA sa má 27. septembra postaviť pred súd v New Yorku. Hoci samotný zákonodarca dáva…

Cudzie hory: Prečo Karabach už desaťročia ťaží Arménsko

0 icon

Arménsko, 28.september 2023 - Teraz sa pýtam: prečo ste vôbec museli dobyť Karabach? Prečo sa to všetko, do čerta, vôbec začalo? Veď tento konflikt, ako aj udalosti, ktoré mu predchádzali, v mnohom ovplyvnili osud Sovietskeho zväzu, vytvorili státisíce utečencov na obe strany, rozdelili obrovské množstvo zmiešaných rodín, zaplavili obrovské územi

Je to záťaž pre EÚ. Francúzsko a Nemecko zistili, ako by mala vyzerať moderná EÚ

0 icon

Nemecko, 28.september 2023 - Dvanásť politológov - francúzskych a nemeckých, po šesť z každej strany - dokončilo kolosálnu analytickú prácu s názvom "Navigácia na šírom mori. Reforma a rozšírenie Európskej únie". Boli poverení nemeckou a francúzskou vládou, aby vykonali odborné posúdenie stavu EÚ, rokovali so všetkými zainteresovanými stranami a predložili…

Bylinožraví predátori. Ako Západ po stáročia žil z drancovania iných krajín a národov

0 icon

USA, 28.september 2023 - Západ je "ríša lží", povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, keď vystúpil v New Yorku na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. "Američania a Európania, zvyknutí pozerať sa na zvyšok sveta zvrchu, dávajú sľuby a záväzky, vrátane písomných a právne záväzných, a potom ich jednoducho neplnia,"…

Maria Zacharovova: Prečo sa fašistické zvery dožívajú 98 rokov

0 icon

Kanada, 27. september 2023 - Kanadská poslankyňa slovenského pôvodu Michelle Rempel Garnerová - o uctení ukrajinského nacistu Jaroslava Hunku: Ako predsedníčka parlamentnej skupiny priateľstva medzi Kanadou a Slovenskom som povinná zdôrazniť, že muž, ktorého v piatok ocenil parlament, bol členom jednotky, ktorá bola použitá proti Slovenskému národnému povstaniu, čo bolo…

TopDesať

10 skrytých dôvodov, prečo je váš internet pomalý

0 icon

Stalo sa vám niekedy, že ste sa ocitli uprostred schôdzky v službe Zoom a zúfalo sa snažíte zachovať pokoj, zatiaľ čo sa váš internet plazí rýchlosťou, pri ktorej by sa aj slimák zdal byť rýchly? Verte nám, vieme, akú daň si to môže vybrať na vašej trpezlivosti a produktivite. Už…

Porovnávanie týchto rôznych vecí vám zmení pohľad na svet

0 icon

Porovnávanie môže byť zábava. Nasledujúce fotografie vám ukážu zaujímavé porovnávanie rôznych vecí. Tieto fotografie s veľkou pravdepodobnosťou zmenia váš pohľad na svet. Fotografia je mocná forma umenia, ktorá nám umožňuje zachytiť momenty, miesta a predmety z rôznych perspektív. Niektorí fotografi to posúvajú o krok ďalej a vytvárajú podmanivé porovnávacie fotografie,…

Demencia bola malému dievčatku diagnostikovaná po bežnom vyšetrení očí

0 icon

Demencia je stav, ktorý sa často spája s pokročilejším vekom. Jedna šokovaná žena však prezradila, ako vzala svoju 7-ročnú dcéru na obvyklé očné vyšetrenie. V ten deň dievčatku diagnostikovali zriedkavú formu demencie. Teraz mama šíri povedomie o stave svojej dcéry a chce, aby každý rodič dával pozor na stav svojich…

Ľudia, ktorí si neumývajú nohy v sprche, robia veľkú chybu!

0 icon

Naše nohy produkujú až neuveriteľné 2 litre potu za deň, pretože majú asi 250 000 potných žliaz! V kombinácii s baktériami, ktoré na nich žijú to vytvára zápach. Umývanie a namáčanie nôh pomáha nielen odstraňovať zápach, ale prospieva aj krvi, nechtom na nohách a dokonca aj kĺbom. Umývanie nôh pomáha odstrániť zápach

Parkovanie nie je pre každého. Títo ľudia to pohnojili

0 icon

Parkovanie nie je pre každého! Títo ľudia to naozaj pohnojili a svojim úžasným parkovaním dokázali rozčúliť svoje okolie. Určite však dokázali aj mnohých pobaviť a preto sa s vami podelíme o tieto fotografie. Hovorí sa, že veľa ľudí by nemalo mať dovolené šoférovať a tieto zlé parkovacie fotografie ilustrujú toto…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali