Čínske futuristické mesto Xiongan – budúcnosť v priamom prenose

Peking 25. januára 2023 (HSP/Foto:Twitter/@xmenglish, Twitter)

 

Xiongan je oknom do Si Ťin-pchingových ambícií, píše Andrew Stokols pre Foreign Policy

Xiongan
Na snímke stanica metra v čínskom meste Xiongan

Asi 100 km južne od centra Pekingu sa buduje nové mesto, ktoré je ukážkou ekologického rozvoja založeného na špičkových technológiách. Jeho obrovskú vysokorýchlostnú železničnú stanicu a dátové centrum “mestského mozgu” čínske štátne médiá vyhlásili za dôkaz rýchlosti a nadradenosti čínskeho modelu rastu – v neposlednom rade preto, že mesto je “podpisovou iniciatívou” čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Nová oblasť Xiongan je tiež skúškou, či Čína dokáže podporiť domáce inovácie a zaradiť sa medzi vyspelé krajiny vzhľadom na spomaľujúci sa hospodársky rast a snahy Spojených štátov a iných krajín obmedziť jej prístup k vyspelým technológiám.

Xiongan ponúka pohľad na to, ako vyzerá Siova vízia štátom riadených inovácií v praxi. Si nazval mesto svojou “osobnou iniciatívou” a qiannian daji alebo “tisícročným plánom národného významu”. Plán pre Xiongan, ktorý bol oficiálne predstavený v roku 2017 s cieľom zmierniť tlak na Peking a podporiť “koordinovaný regionálny rozvoj” regiónu Peking – Tchien-ťin – Hebei, čelil finančným ťažkostiam kvôli obrovským investičným nákladom – čo je ešte väčší problém vzhľadom na rastúcu krízu v oblasti nehnuteľností v Číne. Celkovo nová oblasť zahŕňa približne 650 štvorcových míľ s plánovaným počtom obyvateľov okolo 3 miliónov; v súčasnosti majú tri okresy, ktoré tvoria zónu, približne 1,4 milióna dlhodobých obyvateľov. K septembru 2022 bolo v meste celkovo nahlásených 400 miliárd jüanov (približne 57 miliárd USD) dokončených investícií.

Hoci Si zložil nový Stály výbor politbyra z jemu lojálnych úradníkov, povýšil aj tých, ktorí majú silné vedecké a technické zázemie. Vo svojom prejave na 20. zjazde strany v októbri minulého roka Si vyhlásil, že “inovácie zostanú jadrom modernizácie Číny” a že Čína “tvrdo pracovala na podpore vysokokvalitného rozvoja a presadzovala nový model rozvoja”. Napriek tomu súbeh viacerých faktorov vrátane výluk COVID-19 a napätia v obchode prispieva k celkovému spomaleniu rastu v Číne.

V Siovej vízii však stranícka kontrola nie je prekážkou inovácií. Siova vízia inovácií je skôr taká, v ktorej štát a strana zohrávajú vedúcu úlohu. Si viedol represie voči súkromným technologickým firmám, ako je Alibaba, ale zároveň podporoval politiky, ako je jeho Made in China 2025, ktorých cieľom je zvýšiť výdavky na výskum a vývoj a dotácie, aby čínske firmy získali konkurenčnú výhodu v priemyselných odvetviach vrátane biotechnológií, robotiky, umelej inteligencie a polovodičov. Siova politika uprednostňuje “hardtech” pred spoločnosťami, ktoré využívajú softvérové platformy. Prvým straníckym tajomníkom Siunganu bol Chen Gang, ktorý dohliadal na pekinský high-tech park Zhongguancun predtým, ako bol preložený do Guizhou, kde pod vedením Siho spojenca Chen Minera pomohol premeniť juhozápadnú provinciu na centrum veľkých dát a cloud computingu.

Si Ťin-pching
Na snímke Si Ťin-pching

Prístup k inováciám v meste Siung-nan zahŕňa začlenenie technológií do štruktúry mesta, ako aj inovačných procesov v rámci straníckeho štátu. Skupina Xiongan bola vytvorená ako investičný nástroj pre celkový rozvoj oblasti, ktorý je pod kontrolou provincie Hebei, ale čiastočne podporovaný pôžičkami od Čínskej rozvojovej banky. Prvými ústrednými štátnymi podnikmi, ktoré začali s výstavbou kancelárií v novej oblasti, boli China Satellite Communications Co, energetický gigant China Huaneng Group a Sinochem Holdings. Medzi ďalšie teraz patria tri veľké telekomunikačné spoločnosti a China State Grid, ako aj China Mineral Resources Group, konglomerát založený minulý rok s cieľom centralizovať čínsky uhoľný priemysel. Tieto štátne podniky by mohli využívať Xiongan ako skúšobný priestor pre nové technológie. Okolo roku 2025 sa v tejto oblasti plánujú otvoriť výskumné ústavy a satelitné pobočky niekoľkých pekinských univerzít. Presun týchto veľkých jednotiek a ich tisícov zamestnancov určí, ako rýchlo bude rozvoj mesta Xiongan pokračovať.

Aj keď sa čínska ekonomika počas výluk COVID-19 a celosvetového poklesu spomalila, výstavba prvej fázy Xionganu pokračuje: V roku 2020 bola otvorená obrovská vysokorýchlostná železničná stanica, ktorá má spojiť mesto s Pekingom, po nej nasledovali obytné dosky, masívne podzemné inžinierske siete a dátové centrum mozgu mesta, ktoré bude slúžiť ako nervové centrum digitálnych systémov mesta. Prvá časť, Rongdong, bola z väčšej časti dokončená, s bytmi pre 170 000 ľudí. Správy médií o otvorení nových škôl poukazujú na snahu vybudovať kvalitné verejné zariadenia, ktoré majú prilákať obyvateľov do mesta: Medzi novými vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa v Xiongane budujú, sú aj pobočky pekinských inštitúcií, ako napríklad základná škola Shijia a stredná škola univerzity Tsinghua.

Zdá sa, že cieľom Xionganu je zaviesť nové technologické systémy v mestskom meradle v rámci samotnej mestskej štruktúry: podzemné logistické systémy, zariadenia na čistenie vody, infraštruktúra na zber a správu údajov. Xiongan bol opísaný ako “tri mestá”: mesto nad zemou, mesto pod zemou a mesto v cloude. Podzemné mesto sú inžinierske koridory, ktoré boli položené pod hlavnými cestami a budú viesť vodovodné a elektrické siete, ako aj priestor pre automatizované logistické dodávky. “Mesto v oblaku” sa vzťahuje na digitálne dvojča mesta Xiongan, virtuálnu digitálnu kópiu, ktorá sa buduje súbežne s výstavbou skutočného mesta. Toto digitálne dvojča má umožniť lepšiu navigáciu v reálnom čase, lepšiu údržbu infraštruktúry a technologických systémov a algoritmizované riadenie dopravy a iných mestských systémov. Podobné systémy sa pilotne zaviedli aj v iných čínskych mestách, napríklad na riadenie dopravy, pričom sa spoliehajú na všadeprítomnú technológiu dohľadu. Prípady využitia digitálneho dvojčaťa mesta Xiongan a autonómnych vozidiel poháňaných 5G však ešte neboli nasadené od základov v rozsahu celého nového mesta, akým je Xiongan.

Takéto rozsiahle infraštruktúrne systémy umožňujú skúšanie a predvádzanie nových technológií v rozsahu, aký sa vo väčšine projektov nových miest nevyskytuje. Xiongan bol tiež testovacím priestorom pre snahy Číny zaviesť nový digitálny renminbi, digitálnu menu centrálnej banky, ktorá by v konečnom dôsledku mohla znížiť závislosť od amerického dolára a umožniť vláde zhromažďovať údaje o spotrebiteľských transakciách. Stavební robotníci v Xiongane dostávali mzdu prostredníctvom digitálnej meny blockchain, čím sa stimulovalo jej prijatie, aj keď väčšina spotrebiteľov digitálny renminbi prijímala pomaly.

Ak Šen-čen signalizoval experimentovanie Číny s trhovými reformami za vlády Deng Siao-pchinga, potom Siungan predstavuje čiastočný zvrat. Dnes sa na označenie mesta používa slovné spojenie Xiongan zhiliang (“kvalita Xionganu”) ako symbol “vysokokvalitného rozvoja”, čo je termín, ktorý sa objavil v roku 2017 počas 19. zjazdu strany a signalizuje postup Číny od ťažkej výroby k ére tzv. čistejšieho rastu založeného na vedomostiach. Odkazuje aj na termín Shenzhen sudu (“rýchlosť Shenzhenu”), ktorý sa používal na opis rýchleho rastu Shenzhenu ako jednej z prvých špeciálnych ekonomických zón v Číne v 80. rokoch 20. storočia.

Okrem dôrazu na inovácie má návrh mesta aj ciele sociálneho inžinierstva. Plán mesta Xiongan vyzýva na umiestnenie sociálnych a kultúrnych zariadení do centra mestského života, čo odráža význam, ktorý čínska komunistická strana od roku 2014 prikladá podpore urbanizácie viac “zameranej na človeka”. V usmerneniach pre urbanistický dizajn sa požaduje vytvorenie nových “päťminútových blokov”, ktoré by obyvateľom umožnili prístup ku komunitným lekárskym klinikám, zariadeniam starostlivosti o deti a starších ľudí a k celému radu ďalších služieb na jednom mieste v priebehu piatich minút chôdze, a “pestovanie nového človeka Xionganu so zdravou mysľou, ušľachtilým charakterom a umeleckým temperamentom”. Ak by sa tento plán realizoval, strana by sa znovu stala súčasťou každodenného mestského života a zároveň by sa zefektívnil a zmodernizoval obraz štátnej byrokracie.

V návrhu Xionganu sa do modernej architektúry vnášajú aj prvky tradičnej čínskej kultúry, čo odráža Siov dôraz na “kultúrne sebavedomie”. Výbor pre správu novej oblasti Xiongan nariadil “tri zákazové stavby v Xiongane – žiadne výškové budovy, žiadne cementové lesy, žiadne sklenené závesné steny”. Aj keď tam budú niektoré výškové budovy, výška bude vo väčšine oblastí kontrolovaná. Xiongan je síce Šen-čen alebo Pudong, ale štýlom a formou je jeho opakom.

Kvalita životného prostredia je veľkou súčasťou symbolickej sily Xionganu. Štátna rada uznala, že toxické znečistenie sa stalo hrozbou pre legitimitu strany, a preto v roku 2014 vydala nové usmernenia pre urbanizáciu. Xiongan je ich kryštalizáciou. Energia sa má vyrábať z rôznych obnoviteľných zdrojov. Plánuje sa, že verejná doprava prevezme na svoje plecia 90 percent dopravy. Autonómne elektrické vozidlá budú fungovať s inteligentnými snímacími kamerami, ktoré im umožnia orientovať sa v uliciach mesta. V médiách sa uvádza, že mokrade Baiyangdian boli revitalizované odstránením znečistenia a obnovou biotopov.

O tomto spojení prírody, špičkových technológií a prvkov tradičnej čínskej kultúry informuje niekoľko budov, ktoré sa blížia k dokončeniu: Dátové centrum City Brain pláva na vodnej hladine a je obklopené zeleňou, ktorá bude chladiť servery a zmierňovať energiu potrebnú na prevádzku serverov cloud computingu. Elektrická transformačná stanica postavená spoločnosťou China State Grid má na streche záhradu v čínskom štýle. Nedávny dokumentárny film CCTV opísal budovu “mestského štýlu šan-šuej, ktorý v sebe spája praktické využitie a estetiku”. To odkazuje na klasickú čínsku maliarsku tradíciu vodných a horských krajiniek. Posolstvom je, že inovácie v oblasti špičkových technológií nemusia byť na úkor životného prostredia alebo verejného zdravia a že Čína môže inovovať podľa vlastných podmienok.

Spoločnosť Xiongan samozrejme nemôže sama poháňať inovácie v Číne. Možno by nebolo rozumné investovať toľko fixných investícií do technológií, ktoré sa možno nikdy úplne nezavedú alebo ktoré môžu zastarať, najmä vzhľadom na rýchle tempo technologických zmien. Modernistické mestá 20. storočia, ako napríklad hlavné mesto Brazílie Brasília a indický Čandígarh, sú všeobecne považované za zlyhania v histórii plánovania, pretože sa nedokázali prispôsobiť rastu miest a prísnemu oddeleniu ich využitia – hoci sú dodnes funkčnými mestami. Juhokórejské inteligentné mesto Songdo, ktorého prvá fáza bola otvorená v roku 2009, malo mať vo svojich bytoch telekonferenčné obrazovky od spoločnosti Cisco – čo je dnes už zastaraný nápad vďaka tomu, že telekonferencie sa stali každodennou normou na viacerých zariadeniach.

V meste Xiongan sa diskutovalo o zavedení nových modelov cenovo dostupného a dotovaného bývania. Bývalý zamestnanec jedného zo štátnych developerov zapojených do projektu Xiongan mi však povedal, že si myslí, že v konečnom dôsledku bude existovať kombinácia rôznych typov bývania vrátane dotovaných nájomných jednotiek a domov na kúpu. Rongdong, prvá fáza mesta Xiongan, pozostáva prevažne z presídlených bytov pre dedinčanov, ktorých domy boli zničené, aby sa uvoľnilo miesto pre výstavbu mesta. Pokračuje tak celoštátna politika, ktorá sa snaží odstrániť chudobu na vidieku presídľovaním dedinčanov do nových bytových domov – hoci to často nevedie k zníženiu chudoby a vytvára nové problémy.

Vzhľadom na centrálne riadené investície a osobnú angažovanosť samotného Siho by nebolo múdre odpisovať experiment Xiongan. Toto mesto je najnovším príkladom v dlhej histórii Číny, ktorá využíva modelové mestá na sprostredkovanie politických ideálov, od socialistického ropného mesta Daqing v 50. rokoch 20. storočia až po Dengov Shenzhen ako testovaciu zónu trhových reforiem v 80. rokoch. Ak sa mesto rozbehne, možno sa tam budú chcieť presťahovať súkromné spoločnosti, aby využili to, čo by mohlo byť zoskupením talentov a zdrojov v oblasti špičkových technológií. Dovtedy však bude hlavným zdrojom zdrojov a kapitálu podpora ústrednej vlády. Hoci sa mesto nazýva “projektom na tisíc rokov”, nasledujúcich niekoľko rokov bude pre Xiongan a pre Siovu širšiu víziu inovácií pod vedením strany a štátu kritickým obdobím.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:12

Radiačná situácia na Slovensku bola v období od 27. januára do 2. februára stabilná.

Včera 19:38

Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty. Na severnom a strednom Slovensku treba počítať tiež s víchricou na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu prvého a druhého stupňa.

Včera 18:47

Diaľnica pod Tatrami ostáva naďalej uzatvorená, upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti. Diaľničný úsek Mengusovce – Spišský Štvrtok je neprejazdný obojsmerne celý, a to až do odvolania.

Fotka z ciest, ktoré zverejnila polícia

Včera 18:03

Pápež František v sobotu počas návštevy v Južnom Sudáne zdôraznil, že tamojšie cirkvi “nemôžu zostať neutrálne”, ale musia pozdvihnúť svoj hlas proti nespravodlivosti a zneužívaniu moci.

Včera 17:58

Na Slovensku bolo v sobotu k 15.30 h vyhlásených 107 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom.

Včera 16:07

Boris Johnson a Liz Trussová plánujú návrat do veľkej politiky. Informuje o tom denník The Times.

Včera 15:02

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR víta rozhodnutie Rakúska zrušiť kontroly na hraniciach so Slovenskom.

Včera 15:02

Pri útoku neznámeho druhu žraloka prišlo v sobotu v štáte Západná Austrália o život 16-ročné dievča.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Tomáš ukázal na vinníka, ktorý môže za to, že budú predčasné voľby až v septembri

0 icon

Tomáš sa zhodol s Krajniakom, že v slovenskej politike treba skončiť s chaosom.  

Washington nafukuje hrozbu čínskeho balóna

0 icon

Washington 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Hrozí, že kolaps vo Washingtone sa zmení na sebanaplňujúce sa proroctvo: Bežné medzištátne vzťahy sa stanú plnohodnotnou krízou, píše Jake Werner pre Responsible Statecraft Štátny tajomník Antony Blinken dnes ráno odložil dlho očakávanú cestu do Číny v reakcii na údajné pozorovanie čínskeho sledovacieho…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina je pripravená zasiahnuť ciele na ruskom území

0 icon

Kyjev 4. februára 2023 (HSP/Foto:TARS/AP) Aktualizujeme  V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 18:20- Zelenskyj zrejme podpísal nové sankčné dekréty. Dotknú sa tých Ukrajincov, ktorí majú ruské občianstvo. "Dnes som podpísal…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Forsterová si pripísala ďalší rekord SR do 23 rokov

0 icon

Slovenská atlétka Viktória Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord v behu na 60 m prekážok v kategórii do 23 rokov.

Ako by mohla vyzerať ruská jarná ofenzíva na Ukrajine. Hlavné útočné úsilie bude smerovať na tento front

0 icon

Britský denník Telegraph špekuluje o tom, kde by Rusi mohli začať novú ofenzívu.

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Tomáš ukázal na vinníka, ktorý môže za to, že budú predčasné voľby až v septembri

0 icon

Tomáš sa zhodol s Krajniakom, že v slovenskej politike treba skončiť s chaosom.  

Washington nafukuje hrozbu čínskeho balóna

0 icon

Washington 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Hrozí, že kolaps vo Washingtone sa zmení na sebanaplňujúce sa proroctvo: Bežné medzištátne vzťahy sa stanú plnohodnotnou krízou, píše Jake Werner pre Responsible Statecraft Štátny tajomník Antony Blinken dnes ráno odložil dlho očakávanú cestu do Číny v reakcii na údajné pozorovanie čínskeho sledovacieho…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina je pripravená zasiahnuť ciele na ruskom území

0 icon

Kyjev 4. februára 2023 (HSP/Foto:TARS/AP) Aktualizujeme  V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 18:20- Zelenskyj zrejme podpísal nové sankčné dekréty. Dotknú sa tých Ukrajincov, ktorí majú ruské občianstvo. "Dnes som podpísal…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Forsterová si pripísala ďalší rekord SR do 23 rokov

0 icon

Slovenská atlétka Viktória Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord v behu na 60 m prekážok v kategórii do 23 rokov.

Ako by mohla vyzerať ruská jarná ofenzíva na Ukrajine. Hlavné útočné úsilie bude smerovať na tento front

0 icon

Britský denník Telegraph špekuluje o tom, kde by Rusi mohli začať novú ofenzívu.

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Vášeň v Tebe

Končí Mária Bartalos s herectvom? Prečo odmieta hrať milostné zápletky?

0 icon

Mária Bartalos je sympatická mladá herečka, ktorú si mnohí spájajú hlavne s filmom Oteckovia. Mária je aktuálne mamou na plný úväzok, takže v nových filmoch či seriáloch ju diváci nevidia. Uvidia ju však ešte niekedy hrať? Herečka pre portál

Chorvátsko prešlo na euro. Čo bude robiť Evelyn, keď nemôže platiť kunami?

0 icon

Komička Evelyn, vlastným menom Eva Kramerová, sa do povedomia mnohých Slovákov dostala videom s kunami. Sympatická komička totiž Slovákom vysvetľovala, že v Chorvátsku chcela platiť živými kunami. A mnohí jej dokonca uverili, že to myslí vážne. Jej video sa hneď stalo virálnym a z Evelin sa stála známa osobnosť. Obľúbená destinácia Slovákov však vstúpila do…

Ak ste nedopili pivo, zvyšky nevylievajte. Môžu sa hodiť

0 icon

Pivo je nápoj, ktorý Slováci majú veľmi radi. Pijú ho nielen v reštauráciách a baroch, ale aj doma. Nebudeme polemizovať či pitie alkoholického piva má pre telo pozitívne účinky, ako to tvrdia niektoré články, alebo telu škodí. Ponúkame vám iný tip. Niekedy sa totiž stane, že ak si doma otvoríte fľašu alebo…

Má 52 a verejne vykričala, že sa odmieta obliekať podľa svojho veku. Čo si dala na "rande so svojím mestom"?

0 icon

52-ročná módna influencerka verejne vykričala do sveta, že sa odmieta „obliekať podľa svojho veku“. Luisa Dunn je modelka a odmieta spĺňať pravidlá štýlu, ktoré tvrdia, že po dosiahnutí určitého veku musíte niektoré kusy oblečenia vyradiť zo svojho šatníka, informuje TheSun. V nedávnom videu na TikToku

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová zverejnila fotografiu plnú lásky, ale aj obrovskej bolesti

0 icon

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová, najväčšia súperka našej úžasnej Petry Vlhovej, včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotografiu. Fotografia zobrazuje lyžiarku, ako v nemocnici drží svojho otca za ruku. Druhého februára totiž uplynuli tri roky od kedy zomrel jej otec. Nešťastne totiž spadol zo strechy rodinného domu v mestečku Edwards. Žiaľ,…

Armádny Magazín

Zelenský sa nakoniec dočkal. Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety s doletom do 150 km

0 icon

Ukrajina, 4. februára 2023 (AM) – Washington v piatok oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote približne 2,2 miliardy dolárov. Nový balík vojenskej pomoci pozostáva z podpory vo výške 425 miliónov dolárov, ktorú schválil americký prezident Joe Biden, ako aj z 1,75 miliardy dolárov prostredníctvom Ukrajinského obranného fondu. Hovorca Pentagonu sa

Kniha Majster a Margaréta - hymna démonizmu alebo evanjelium oddanej viery

0 icon

Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Bulgakovov román Majster a Margaréta je považovaný za výnimočný a nadčasový kde sa krížia rôzne uhly pohľadov na morálku a pravdu, kde sa stretáva Islam, Kresťanstvo, navzájom sa pretkávajú a možno aj dopĺňajú. Malomeštiactvo, pokrytectvo, chamtivosť sú aspekty ktorými sa zaoberá a priraďuje ich k jednotlivým…

Ako dlho bude Izrael bombardovať Iráncov v Sýrii

0 icon

Rusko, 4. februára 2023 (AM) – V noci z 29. na 30. januára zaútočil dron na potravinový konvoj na sýrsko-irackej hranici. Oficiálne sa nikto neprihlásil k účasti na incidente, avšak niektoré izraelské médiá oznámili účasť dronov izraelských vzdušných síl na operácii. V roku 2023 ide o tretí raketový útok izraelských obranných…

Ekonóm Chazin: V Rusku prebieha zúfalý boj s podporovateľmi globálneho dolárového systému

0 icon

USA, 4. februára 2023 (AM) –  "Dnes sme svedkami toho, ako sa politický systém začína vymykať zo svojho zaužívaného rámca. Moderné elity sú preto, ako vidíme, vo vzájomnom ostrom konflikte. Po druhej svetovej vojne začal celý americký priemysel stagnovať. Aby sa neopakovala kríza z rokov 1929 - 1930, americký priemysel sa musel…

(Ne)Mali Nemci pri Stalingrade šancu vyjsť z obkľúčenia?

0 icon

Slovensko, 4. februára 2023 (AM) – Niektorí vojenskí odborníci tvrdia, že vojaci Paulusovej 6. armády mali na to celkom reálnu šancu. Iní to vidia sporne. Najviac šírený je názor, že Wehrmacht sa mohol vymaniť z rozdrvenia ak by nebolo neprofesionálneho zásahu Hitlera a neuveriteľnej hlúposti Paulusa.   Mnohí nemeckí generáli trvali na p

TopDesať

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

TOP 10 pre kĺby: Čo robiť, keď začínajú bolieť?

0 icon

Choroba, ktorá spôsobujú zápal, opuch a bolesť kĺbov, sa nazýva artritída . Existuje 100 rôznych typov, hoci najbežnejšou je osteoartritída. V tomto prípade vrstva chrupavky, ktorá lemuje kosti, degeneruje, čo spôsobuje opuch, stuhnutosť a bolesť. Bez lekárskych ošetrení môžu domáce prostriedky spojené so zmenou životného štýlu pomôcť zmierniť príznaky a progresiu choroby. Ak ťa bolia…

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

Otestuj si svoje zdravie jednoducho v pohodlí domova!

0 icon

Ak sa chceš naozaj starať o svoje zdravie, mal by si absolvovať lekársku prehliadku aspoň raz ročne. Avšak, svoj zdravotný stav by si mal kontrolovať aj medzi návštevami lekára. Existujú špeciálne testy, ktoré si môžeš urobiť aj sám v pohodlí domova a diagnostikovať tak začínajúce vážnejšie ochorenia ešte pred prvými príznakmi. [the_ad…

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali