Bývalý veľvyslanec Česka v RF: Hrozba ozbrojeného konfliktu je v EÚ väčšia, než sa nám zdá

Praha 13. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)

 

Bývalý zástupca riaditeľa kontrarozviedky, signatár Charty 77, veľvyslanec v Ruskej federácii a na Ukrajine, Jaroslav Bašta pre Sputnik okomentoval niektoré otázky spojené s EÚ a migrantmi

Ilustračné foto

 

 

Čím je poháňaná dnešná ponovembrová spoločnosť. Akou myšlienkou? Keby ste to zhodnotili ako akademik, diplomat, politik, ako človek, ktorý sa o tieto veci zaujíma? Čo je hybným impulzom súčasnej českej spoločnosti v rámci európskych štruktúr?

Obávam sa, že zatiaľ ani nevieme kade kam. Jediné, čo je nám snáď jasné, je „odkiaľ“… Ale ani na tom sa jednomyseľne nezhodneme; každý tú minulosť vidí inak. V súčasnej dobe zastávam jeden jediný zásadný postoj, a to, že varujem pred vyostrovaním napätia a pred možnosťou ozbrojeného konfliktu v Európe. Obávam sa, že tento stret je o niečo bližšie, než si myslíme, z jedného jednoduchého dôvodu: svoju rolu tu zohráva istá neukotvenosť a kríza, ktorou prechádza EÚ. Keď sledujem dve veci, ktoré spolu súvisia 1) migračnú krízu a spôsob, akým migračnú krízu vedenie EÚ riadi, alebo skôr neriadi 2) výsledky volieb v jednotlivých štátoch, tak sa skratka ukazuje, že pri každých voľbách v tej či onej členskej krajine získavajú stále silnejšie pozície politickej strany, ktoré sú buď minimálne euroskeptické, alebo presadzujú odchod z EÚ. Ako historik, keď sa na to dívam, sa tak trochu bojím toho, že rozpad EÚ by nemusel prebehnúť tak mierumilovne, ako prebehol rozpad ZSSR.

 

Ak ide o migráciu, opýtam sa špekulatívne: máme zákon o miestnom referende, ktoré môže vyvolať pár ľudí, ktorí sú schopní zorganizovať tzv. „prípravný výbor“; niektoré neziskovky v tomto zmysle inštruujú našich občanov, ako napr. Transparency International. Referendum môžu odštartovať však i nečeskí (neautochtónni) spoluobčania — resp. občania EÚ. Stačí, aby sa včas prihlásili k trvalému pobytu v mieste konania plebiscitu. Migranti získavajú, či budú nadobúdať občianstvo ČR (keďže sa tak deje v ostatných krajinách EÚ, asi je to otázka času). Keby väčšie množstvo exilantov začalo iniciovať miestne referendá, nedáva to dôvod k obave či ide o premrštenú predstavivosť? V priebehu referenda sú predsa miestni zastupitelia zablokovaní, nemôžu rozhodnúť v tých otázkach, ktoré sú predmetom lokálneho referenda. Nejde o plíživé podkopávanie štátnej moci v ČR a o marginalizáciu politickej vôle pôvodne českého obyvateľstva?

Možno je to zbytočná obava, ak ide o referendá. Objektívne uznávam, že je tento „optimizmus“ motivovaný hlavne tým, že sa nič podobné u nás zatiaľ nestalo. Na druhej strane máme dosť horúce skúsenosti s tzv. volebnou turistikou, ktorá sa týka komunálnych volieb na miestnej úrovni, kde dochádza presne k tomu, o čom ste hovorili. Čo zatiaľ v rámci Českej republiky bolo, sú zaznamenané prípady v niektorých menších obciach, kedy sa tam v období pred voľbami nasťahovalo niekoľko desiatok občanov z iných miest ČR; toto je typický model pre severné Čechy, pomocou ktorého sa docielili zmeny volebného výsledku. Bol proste zvolený niekto iný a ak si to dobre pamätám, existujú obce, kde súd musel voľby dokonca niekoľkokrát kvôli týmto volebným podvodom zrušiť. Takže ono nebezpečie, ktoré by snáď hrozilo v prípade miestnych referend, je istou podmnožinou citovanej volebnej turistiky.

Momentálne panuje istý zmätok. Podľa našich volebných zákonov môže v miestnych voľbách a do Európskeho parlamentu hlasovať iba človek, ktorý má v tom danom mieste trvalý pobyt, teda občianstvo EÚ a trvalý pobyt. Na základe sťažnosti istého slovenského občana vyniesol súd v Brne rozhodnutie, kedy sa povedalo, že tento človek mohol hlasovať, i keď tam má len prechodné bydlisko. Teraz tu však máme presne ten moment, kedy sa uvažuje, či sa napríklad v tých severných Čechách k tomu prechodnému bydlisku neprihlásia iní občania EÚ, ktorí by potom mohli ovplyvňovať miestnu politickú situáciu, miestne voľby, miestne zastupiteľstvo. To by potom naozaj mohlo pokračovať i tak, ako ste o tom hovorili, že by sa presadzovali záujmy niekoho iného. Neviem o tom, že by sa niečo podobné stalo, ale vyvolalo to veľmi silný rozruch. Bola to záležitosť asi pred mesiacom. Prebiehala ako v tlači, tak vo verejnej diskusii.

 

Čo myslíte? Voľby do európskych štruktúr majú v ČR malú účasť v porovnaní s ostatnými voľbami. Keby sa manipulovalo lokálnymi voľbami (referendami), bol by to dobrý spôsob, ako ovplyvniť komunálnych politikov, ktorí sa ešte nenechali ovplyvniť globálnu politikou. Existuje naozaj hlboká priepasť medzi vrcholnými politikmi ČR a tými malými komunálnymi? Nota bene, medzinárodné neziskovky rokujú na ministerstvách, získavajú od nich granty. Akcieschopnosť či autorita miestnych politikov môže byť takto „nepochopiteľne“ podkopaná, predovšetkým, keď sa do procesu — paradoxne po dohode s ministerstvom — namontuje tretia, nikým nevolená strana!

Existuje jeden veľmi významný rozdiel medzi politikmi na tej najnižšej komunálnej úrovni a politikmi na úrovniach vyšších, a to je dôvera občanov v nich, v politikov. Starostovia a ďalší ľudia zo zastupiteľstiev majú vo všetkých prieskumoch verejnej mienky pomerne vysoký rating dôvery spoluobčanov, čo sa o politikoch už na krajskej, ale predovšetkým potom na celoštátnej úrovni, povedať nedá. Česká politická scéna je momentálne roztrieštená spôsobom, ktorý snáď história nepamätá. Je samozrejme otázka, ako by sa ľudia z tej komunálnej úrovne správali, keby sa dostali do pozície, v ktorej sú teraz vrcholní politici, ale dá sa predpokladať, že minimálne nejakú dobu by to fungovalo lepšie. Pokiaľ ste sa pýtali na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú budúci rok: myslím, že to bol niekto z europoslancov, ktorý veľmi správne konštatoval, že budúci európsky parlament bude plný, ako on hovorí, populistov. Toto potvrdzuje, čo som vám už hovoril. Keď sledujete voľby za posledné 2 roky, pozrite sa na to, aké výsledky dosiahli euroskeptické strany v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, v Taliansku… Teraz je na rade Švédsko. Úplne jednoznačné je to v Maďarsku, Poľsku… Konštatujú trend, ktorého sa obávam, ktorý by mohol viesť až k rozpadu Európskej únie. Mohlo by dôjsť k rozpadu, ktorý de facto naštartoval brexit, teda odchod Veľkej Británie z EÚ; je úplne jedno, že sa to s Britániou takto tiahne. Ono je potom už len otázkou, čo sa s EÚ stane, keď v členských krajinách zostanú pri vláde prevažne samí euroskeptici…

 

Podporuje sa snáď migrácia do Európy Bruselom účelovo, aby sa EÚ rozpadla takto, keď sa to nedá urobiť inou cestou? Teda aby to po všetkých tých eurointegračných programoch a procesoch v 90. rokoch nevyzeralo tak hlúpo? Nie je to tak, že je okrem nás i Brusel úplne bezradný, čo ďalej? Je to tá situácia, kedy globálne nevieme, kam ďalej?

Nie som si istý. Migračné vlny sú podľa mňa skôr výsledkom súhry nešťastných okolností, než aby to bol úmysel. 1) personálne obsadenie vedenia EÚ je historicky najslabšie. To je prvý moment. 2) skorumpovanosť niektorých krajín; niektoré krajiny sa odmietli podieľať na ochrane Schengenu. Nechuť sa prejavila v roku 2015, kedy bola najväčšia vlna migrácie, ktorá smerovala do Nemecka. Táto vlna ale de facto to pokračuje stále.

Spočiatku sme počuli zdôvodnenie, že do EÚ prichádzajú ľudia postihnutí vojnou. Lenže teraz migračná vlna ide zo severnej Afriky. Týka sa migrantov, ktorí sem idú preto, aby sa mali, ako sami hovoria, lepšie. Miestnych sa nikto nepýta, či sa im to páči, alebo nepáči. Potom to začína ako v Chemnitzu. To je len začiatok. Naviac, budem trošku paušalizovať, si všimnite, ako je z hľadiska vnímania migrácie Európa rozdelená. Je rozdelená takým zaujímavým pásom od juhu k severu. Posledné voľby boli v Taliansku, kedy vyhrali dve euroskeptické strany. Vyhrali preto, pretože sa tvrdo postavili k migrácii. Že sa Taliansko stalo vstupnou bránou pre migráciu z Afriky, bolo okrem iného spôsobené práve i korupciou, mafiou a ďalšími záležitosťami. Rakúsko je v tomto smere na tom veľmi podobne. Slovinsko — to isté. Česká republika je ako vždy niekde medzi, ale aj tak premiér vyhlasuje: „ani jedného migranta!“ O Poľsku nebudeme hovoriť, o Maďarsku nebudeme hovoriť, pretože tam to vymedzenie sa je práve kvôli migrácii úplne naporúdzi. Teraz sa naviac ešte ukazuje, že i východná polovica Nemecka, teda na východ od železnej opony, sa chová rovnako ako Poliaci alebo my. Takže preto hovorím, že tá migrácia je moment, ktorý ohrozuje súdržnosť EÚ. Zároveň si nie som vôbec istý, že by za všetkými týmito procesmi stála nejaká záhadná konšpirácia. Je to skôr nešťastný súbeh okolností a dôsledok toho, že všetkým zúčastneným v tom procese ide len o zisk, o peniaze. Ide o to migrantom, ktorí sa chcú mať lepšie, pretože počuli že v Európe je dobre… O to isté ide neziskovkám a pašerákom ľudí, ktorí zarábajú na tom, že pašujú migrantov viac, než koľko zarábajú na obchode s drogami, naviac je to ešte bezpečnejšie. O peniaze ide i neziskovkám, ktoré veľmi úzko spolupracujú s migrantami, takže niekedy sa nedá ani odlíšiť organizovaný zločin od niektorých typov neštátnych neziskových organizácií. Koniec koncov sú občas do procesu zapojení i úradníci ako na vysokých miestach, tak v tých regiónoch, pretože to, že niekam príde migrant, to prináša dotácie. Vedia to i tam hore, i v regiónoch. Všimnite si, ako na tom v Nemecku zarábajú banky, poisťovne, hotely, rôzne ubytovne a ďalší. Toto je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je to, že existujúca garnitúra by musela prijať určité tvrdé opatrenia. Vezmite si prípady, keď migranti útočia na policajtov, preliezajú ploty… Takéto incidenty by kedykoľvek v histórii skončili streľbou zo strany orgánov moci. To je dnes nemysliteľné, takže to bude pokračovať ďalej. Dôjde k ďalšej eskalácii.

 

Čo ako historik hovoríte na to, že sa tu oficiálne tvrdí, že je potrebné preriediť českú krv krvou iného etnika?

To je rasizmus naruby. Lepšie povedané, čudujem sa, že ľudia, ktorí toto hovoria, ešte nie sú stíhaní za rasizmus.

 

Keby sa stalo, že sa EÚ nasýti príjmu utečencov a ak sa vytvoria podmienky pre to, aby sa u nás začali mať utečenci dobre a tí sa začnú usadzovať u nás, sme na to nejak pripravení? Nehrozí nám, že budeme veľmi prekvapení? Stále sa u nás omieľa mantra, že „toto sa ČR nemôže stať“. Ono sa ale kedysi hovorilo, že i AIDS či choroba šialených kráv sa ČR isto vyhne. A zatiaľ…

Viete, veľa som premýšľal o tejto záležitosti nielen kvôli tým posledným udalostiam v Chemnitzi, ale i kvôli udalostiam ku ktorým pred rokmi došlo u nás v ČR, na ktoré sa dosť zabúda. Tu existuje jeden obrovský problém. Ako náhle sa nejaká časť občanov vydelí a začne chovať neadekvátne, začne porušovať pravidlá pokojného súžitia a iné, tak to vyvolá napätie a to napätie potom na rozdiel od Nemecka vybuchne v nepokoje, ktoré trvajú niekoľko dní: to bol Janov v severných Čechách, to boli pred rokmi Budějovice a pod. Ja by som povedal, že i tí migranti, ktorí by sem chceli ísť, toto vedia. Tu je jeden moment, ktorý je asi dobré zdôrazniť. Maďari, Poliaci, my, Slováci, koniec koncov teraz sa ukázalo že i tí východní Nemci, my všetci máme za sebou generačne tradíciu vzbury, ktorá prišla pred takmer tridsiatimi rokmi. Západ sa nedostal do situácie, kedy by svoju vládnucu vrstvu považoval za nepriateľa, proti ktorému je potrebné vystúpiť. Lenže u nás je práve toto v spoločenskom a historickom vedomí. Niektoré veci sú, ako zisťujú niektorí vedci, dokonca daný geneticky a prenášajú sa cez generácie. Tu by to jednoducho pre tých, ktorí by prišli a začali sa zle chovať, bolo zlé. Pre agresívnych migrantov by to u nás nedopadlo vôbec dobre.

 

Vedia to o našej schopnosti rezistencie aj tí potenciálni utečenci? Niekto im to povie? Veď nepoznajú naše dejiny…

Hovoria im to tí ich krajania, čo tu už dlhodobo žijú. ČR i Česi majú niekoľko zaujímavých zvláštností. Tu pre nikoho, kto príde z vonku, nie je problém sa integrovať. Stačí, aby sa choval tak, ako sa chovajú ostatní. Tzn. aby pracoval, choval sa slušne, nič nerozbíjal, pozdravil, trochu sa naučil česky a nikto mu nebude nadávať, že hovorí zle či s prízvukom. Môže tu pokojne žiť, a to, že má tmavšiu pleť či kučeravé vlasy, je jedinečný atribút, ktorrý ho robí zaujímavým. Máme tu niekoľko generácií ľudí, ktorí prišli hneď po 2. svetovej vojne. Prišli k nám Gréci, ich rodiny, bolo to po ich občianskej vojne, ktorá prebehla v Grécku. Gréci tu našli útočisko, väčšinou sa usadili na severnej Morave niekde okolo Krnova. Poznáte ich dnes len podľa priezviska. Nikto s tým nemá problém. To isté sa predtým týkalo emigrácie z Ruska, Ukrajiny, z Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny), tiež sa to týkalo ľudí, ktorí sem prichádzali študovať alebo utekali z politických dôvodov. Tieto generácie sa odlišovali i tým, že boli sekulárni. Keď sa potom s nimi potencionálni imigranti bavia, títo skôr usadlí im vysvetľujú, ako to tu v ČR chodí. Že tu nikto nestojí o to, aby sem prišli ľudia, ktorí budú robiť to, čo sa stalo v Chemnitzu. Pokiaľ o to nikto nestojí, potom to sú hlavne tí migranti, ktorí u nás už dávno žijú. V opačnom prípade by totiž riskovali, že ich Česi všetkých hodia do jedného vreca podľa vzhľadu. To nemôžu potrebovať. To nemôžu riskovať.

 

Samuel Huntington v knihe Stret civilizácií tvrdí, že dávno usadlí imigranti nie sú problémom, ale že sa radikalizujú ich deti, ktoré vyrástli v blahobyte západnej civilizácie, ktorí sem lákajú tých súčasných utečencov, ktorých radikalizujú…

Je to záležitosť, ktorá môže byť nebezpečná. Nedávno som si čítal o tom, ako to vyzeralo s nacizmom-fašizmom v ČSR medzi vojnami. U nás sa tieto javy neujali, pretože to všetkým pripadalo jednoducho smiešne!

 

Ani na Slovensku nie?

Slováci sú iní než Česi. I tí sa od nás nakazili tým skepticizmom a tak. Preto si myslím, že nejaké vonkajšie sa prihlásenie k niektorým radikálnym veciam, viz militantný islam (zahaľovanie žien a fúzy u mužov, modlitba 5 krát za deň), to tu vždy narazí na averziu okolia. Dané nebezpečie existuje, ale zatiaľ je hlboko pod tou percentnou hranicou, pri ktorej by to mohlo začať byť skutočne povážlivé. Doposiaľ tu máme nejakých 5 % ľudí, ktorí sa u nás nenarodili, ktorí prišli z iných krajín a žiadny problém s tým doteraz nie je. keď som spomenul tie medzietnické búrky, ktoré boli v severných Čechách, vždy za tým boli ľudia, ktorí sa odsťahovali do Veľkej Británie (niektorí Rómovia, pozn.) a potom sa vrátili späť a chovali sa tak, ako tam videli, alebo ako tam boli zvyknutí. Tu im to neprešlo. Museli zasahovať ťažkoodenci.

 

To boli tie udalosti v Šluknovskom výbežku, mám pocit…

Jednoducho tu k vyvolaniu nepokojov ako pred rokmi v Budejoviciach, k vyvolaniu demonštrácií, ktoré potom trvali 3 dni, stačila vtedy jedna facka. Tak si predstavte, keby tu niekto predvádzal to, čo je vidieť v tom Paríži.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Assangeovi hrozí najprísnejšie väzenie v USA

0 icon

Londýn 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Zakladateľovi organizácie Wikileaks Julianovi Assangeovi hrozí, že ho orgány Spojených štátov budú väzniť v ich najprísnejšom zariadení, ktorým je ADX Florence v štáte Colorado. Uviedla to svedkyňa Maureen Bairdová na utorkovom extradičnom pojednávaní v Londýne Assange je v súčasnosti vo väzení v Londýne,…

Bielorusko zavádza vlastné opatrenia v reakcii na sankcie pobaltských štátov

0 icon

Minsk 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TUT.BY Twitter)   Bielorusko podniklo recipročné opatrenia v reakcii na sankcie uvalené pobaltskými krajinami Litvou, Lotyšskom a Estónskom na Minsk a zostavilo vlastné sankčné zoznamy proti predstaviteľom týchto troch štátov. Ich platnosť sa začína práve v utorok. Informovala o tom bieloruská tlačová agentúra BelTA, ktorá citovala…

Čaputová: Zvažuje sa opätovné zriadenie permanentného krízového štábu

0 icon

Bratislava 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Zuzana Čaputová Facebook)   Štruktúra rozhodovacích orgánov je podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v súčasnosti vhodná, zvažuje sa však aj opätovné zriadenie permanentného krízového štábu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová o tom informovala na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí s Mikulcom, na ktorom hovorili o aktuálnej…

Putin vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou v Náhornom Karabachu

0 icon

Moskva 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Mikhail Metzel)   Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v utorok vážne znepokojenie nad situáciou v Náhornom Karabachu. Informovala o tom agentúra TASS Podľa nej Kremeľ uviedol, že arménska strana iniciovala telefonický hovor medzi Putinom a arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, pričom "pokračovali v diskusiách o situácii…

Šanta: Eliminácia sporných uznesení prokurátorov by mala byť prioritou reformy

0 icon

Bratislava 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Absolútna eliminácia sporných uznesení prokurátorov by mala byť prioritou reformy prokuratúry. Zdôraznil to pre TASR prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, ktorého vybrala v polovici septembra Rada prokurátorov SR ako jedného zo štyroch kandidátov na funkciu generálneho prokurátora „Ako svoju prioritu v…

Grendel: Nastolenie spravodlivosti je na nás

0 icon

Bratislava 29. septembra 2020  (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Keď sa tvorilo programové vyhlásenie vlády, nikto podľa podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO) nemohol tušiť, aká hlboká bude koronakríza a aké rôzne problémy prinesie. Ako povedal v Tablet.TV., tento záväzok je našťastie stále aktuálny a splniteľný napriek koronakríze Je presvedčený, že ak by…

Katalánsky premiér Torra sa odvolal voči zákazu vykonávať funkciu

0 icon

Madrid 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emilio Morenatti)   Právny zástupca katalánskeho premiéra Quima Torru podal na pôde ústavného súdu odvolanie voči rozhodnutiu španielskeho najvyššieho súdu, ktorý Torrovi zakázal výkon funkcie. Informovala o tom agentúra DPA Španielsky najvyšší súd v pondelok rozhodol, že Torra by nemal nasledujúcich 18 mesiacov zastávať volenú funkciu.…

Prečo chce vláda vyhlásiť núdzový stav? Aby vám obmedzila základné práva a slobody

0 icon

Bratislava 29. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V čase núdzového stavu môže štát obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Hovorí o tom ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Vláda by mala rokovať o vyhlásení núdzového…

Macron chce, aby EÚ sprostredkovala vyjednávania o politickej kríze v Bielorusku

0 icon

Vilnius 29. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Mindaugas Kulbis)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron presadzuje mediáciu zo strany Európskej únie v politickej kríze v Bielorusku po tom, ako sa v utorok stretol s líderkou bieloruskej opozície. So Svetlanou Cichanovskou Macron hovoril počas návštevy Litvy, kde je táto hlavná politická oponentka bieloruského prezidenta v…

Kanada a Británia uvalili sankcie na Lukašenka a ďalších Bielorusov

0 icon

Londýn/Ottawa 29. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hannah McKay)   Británia spoločne s Kanadou uvalila v utorok sankcie na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, jeho syna a ďalších vysokopostavených bieloruských predstaviteľov za porušovanie ľudských práv. Informovali o tom agentúry AFP, AP a Reuters Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab uviedol, že sankcie boli zavedené…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

10 trikov, pomocou ktorých ovládajú masy

0icon

Noam Avram Chomsky je profesorom lingvistiky na Massachusetts Institute of Technology (MIT), je intelektuálom západnej civilizácie, ktorý urobil revolučný prielom vo svojom odbore. Filozof, vedec, psychológ, politický aktivista, bojovník proti svetovému násiliu. Noam Chomsky zostavil zoznam 10 metód manipulácie ľudského vedomia, ktoré používajú politici, úrady a médiá celého sveta, v ktorých odhaľuje…

Štefan Kuffa

Ako Cigániková marí pomoc matkám a ich deťom.

0icon

Cigániková: Nechajte mi možnosť voľby! Počaté Dieťa (pre p. Cigánikovú zigota): Nechajte ma narodiť! Chcem žiť! Nevraždiť! A toto je medzi nami zásadný rozdieľ. Strana smrti(SaS) presadzuje kultúru smrti, ktorú schováva pod pláštikim "práva matky rozhodovať o svojom tele" a všetko ospravedlňuje tým, že do 8 týždňa ide o zygotu,…

Martin Borguľa

Ochrana práv seniorov – na Slovensku akútny problém.

0icon

Citové, psychické, telesné týranie, finančné a majetkové zneužívanie, zanedbávanie starostlivosti, nežiaduce formy ošetrovania. Deje sa prevažne v kruhu rodiny, ale aj v sociálnych zariadeniach pre seniorov a v nemocniciach. Problém, ktorý si takmer každá vláda okrajovo pridá do svojej agendy, čiastkovo sa aj rieši, ale o systémovom riešení nemôže byť reči. Je najvyšší čas…

Erik Majercak

Spojené socialistické štáty americké alebo ako prebieha znárodňovanie v USA

0icon

... pokračovanie ... Tu som písal o tom, ako v Rusku štát postupne dostáva k väčšiemu a väčšiemu majetku. Tému znárodňovania som začal, teda teraz sa pozrime na druhú modernú metódu znárodňovania ako to robia v USA Už dlhšie si nevedia dať v USA rady s ekonomikou, aby napredovala a

Peter Švec

Ako zo žoldnierskej armády urobiť profesionálnu? Formovanie dôstojníkov 10. časť

0icon

Pokračujem v publikovaní série blogov, ktorých zámerom je prispieť do eliminácie nepodloženého a nemúdreho sebapodceňovania malých národov a odstránenia šírenia klamstiev, neraz manipulácie. Faktom je, že po zrušení povinnej základnej služby v roku 2005 sme nezaviedli profesionálne ozbrojené sily, boli a dodnes sú iba sprofesionalizované, vyprodukovali dokonca silné žoldnierske prvky. Profesionálny vojak slúži národno-štátnym…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Takto to vyzerá, keď sa ti smola lepí na päty

0 icon

Vieš, ako vlastne vyzerá taká skutočná smola? Na týchto zábavných fotografiách sa to dozvieš. Možno sa sám seba pýtaš, ako môžeme povedať, že cudzie nešťastie je zábavné? Jednoducho, pretože ľudia sú už od nepamäti škodoradostní. Nie je však škodoradosť ako škodoradosť. Ak sa ti lepí smola na päty, nemáš svoje…

TOP10+ nádherná jeseň a jej transformácie

0 icon

Aj pri prechádzke okolo domu vás čoskoro začne vítať jeseň a jej vplyv na prírodu. Jasné, jeseň je chladnejšia, ale pozri sa s nami na tú krásu, ktorú so sebou prináša. Nižšie uvedené transformácie sú natoľko zaujímavé, že aj fotografia je málo. Nie je nič lepšie ako vidieť túto nádheru…

Disponujú vašim telefónnym číslom: Donald Trump (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku s názvom Disponujú vašim telefónnym číslom: Donald Trump. Tretia časť je zároveň záverečnou časťou. Poďme naspäť do sledu udalostí. Neskôr bolo odhalené, že Rex Tillerson, Trumpov kandidát na ministra zahraničia, udržiaval blízky vzťah s ruským prezidentom počas svojho pôsobenia na pozícii výkonného riaditeľa v spoločnosti Exxon Mobil. Sľub zložil…

Záhadné zmiznutie letu MH370: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku záhadného zmiznutie letu s označením MH370, ktoré vzlietlo z letiska v Kuala Lumpur a malo namierené do Pekingu. Po hodine letu však zmizlo z obrazoviek leteckých radarov. Záhadou je, prečo sa nenašiel trup lietadla, ktorý má sám o sebe veľké rozmery. Nenašli sa – podľa teórie, že sa lietadlo rozlomilo – ani…

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

0 icon

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

Vo svete IT

Pozrite sa na záber meteoritu, ktorý si „hodil žabku“ o našu atmosféru

0 icon

22. septembra 2020 zažila Zem prelet meteoritu, na ktorý len tak nezabudne. Meteorit sa, rovnako ako ploský kameň na vode, odrazil od našej atmosféry a pokračoval ďalej vo svojej vesmírnej ceste. Udalosť bola zachytená pomocou Global Meteor Network a pozorovaná bola v oblasti severného Nemecka a Holandska. Upozorňuje na to…

Koľko hmoty sa nachádza vo vesmíre? Tím vedcov prišiel s doteraz najpresnejším meraním

0 icon

Zmerať čo všetko sa vlastne nachádza v našom vesmíre je úlohou, s ktorou sa astronómovia bijú dodnes. Je známe, že väčšinu hmotnej-energetickej hustoty tvorí temná energia, záhadná sila, stojaca za expanziou vesmíru. Ten zvyšok tvorí hmota, normálna, ale aj temná. Tou pravou výzvou je zistiť pomer týchto troch zložiek. Vedci…

Xiaomi Mi Band 4 s podporou NFC sa začal predávať na území Európy. Je tam však jeden „háčik“

0 icon

NFC technológia je stále žiadanejšou medzi koncovými používateľmi. Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré dlhodobo posúvajú technické hranice svojich produktov rok čo rok na vyššiu úroveň. Mnoho používateľov fitness náramkov z kuchyne Xiaomi, má však voči spoločnosti dlhodobo jednu veľkú výčitku – absenciu NFC technológie v Európe.  Najnovšie správy, na ktoré…

Cieľom Huaweiu je „prežiť“, hovorí jeden z riaditeľov spoločnosti. Čo sa schováva za týmito slovami?

0 icon

Huawei je výrobcom smartfónov, ktorý bezpochyby patrí medzi obľúbené voľby z pohľadu spotrebiteľov. Dôvodom sú kvalitné zariadenia, obzvlášť v prípade kamier, ktoré vyčnievajú nad konkurenciou, a vo väčšine prípadov aj priaznivá cena. V súčasnosti však celí viacerým výzvam, ktoré si spoločnosť rok dozadu, či 2, nevedela ani predstaviť. „Našim cieľom…

Pozrite si výber platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete z Google Play aktuálne zadarmo

0 icon

Pozrite si aktuálny výber platených aplikácií a hier, ktorých nižšie na zozname nájdete viac ako 30. Spomedzi aplikácií vám dávame extra do pozornosti internetový prehliadača Pollo Privater Browser, či aplikáciu Analog Summer, ktorá ponúka množstvo zaujímavých filtrov pre fotografie. V prípade hier neprehliadnite oddychovky ako Over The Bridge PRO a…

Armádny Magazín

Nemecký Rheinmetall dodá Holandsku rôznu muníciu v hodnote pol miliardy euro

0 icon

Nemecko, 29.september 2020 (AM) - Holandské ozbrojené sily a spoločnosť Rheinmetall pokračujú v dlhodobej rámcovej dohode na dodávky munície. Celková hodnota zákazky môže dosiahnuť 500 miliónov Euro Spoločnosť Rheinmetall a holandská agentúra pre nákup vojenského materiálu Defence Materiel Organization (DMO) obnovili a rozšírili d

Oklamala česká armáda Slovákov? Pochybnosti pri obstarávaní francúzskych húfnic za šesť miliárd korún

0 icon

Česko, 29.september 2020 (AM) - Slováci sa hnevajú na české ministerstvo obrany. Češi mali kúpiť slovenské samohybné húfnice, armáda ale dala prednosť francúzskym zbraniam.   V júni na prvú zahraničnú návštevu do Prahy zavítal čerstvo vymenovaný slovenský minister obra

Bývalý bulharský minister obrany: Lietadlá MiG-29 sú ruská hybridná zbraň

0 icon

Arménsko, 29.september 2020 (AM) - Bývalý minister obrany Bulharska Nikolaj Nenčev kritizoval terajšieho ministra Krasimira Karakčanova za to, že nechal preletieť ruské "lietadlá so zbraňami" do Belehradu, a tiež za míňanie veľkých súm na opravy lietadiel MiG-29 a nákupy zbraní pre nich. &

„Putin, pomôž!“: Ruský politológ upozornil na dvojakú tvár arménskeho premiéra

0 icon

Arménsko, 29.september 2020 (AM) - Igor Korotčenko pripomenul zvláštnosti arménskej politiky. Šéfredaktor časopisu Národná obrana, riaditeľ Centra pre analýzu obchodu so zbraňami (CAMTO) na svojom Twitteri poukázal na dvojaké štandardy v politike arménskeho predsedu vlády Nikolu Pašinjana. „Pašinjan vypína ruské televíz

Už aj pilot americkej stíhačky F-15 sa pokúsil o zopakovanie svetoznámeho „kaskadérskeho" kúsku, ktorý predviedol ruský pilot na Su-30SM v Sýrii

0 icon

Rusko, 28. september 2020 (AM, topcor) – V  decembri 2017 sa pilot dvojmiestneho viacúčelového stíhacieho lietadla Su-30SM VKS RF počas bravúrne predvedeného manévru „pozrel" do nákladného

Svetlo sveta

Na svete existuje relikvia sv. Michala archanjela

0 icon

V Katolíckej cirkvi existuje tradícia uctievania objektov, ktoré majú nejaké spojenie s tými, ktorých Cirkev vyhlásila za svätých. Cirkev neuctieva svätých, ale uctieva Boha, ktorý cez život svätých ako lúč svojích milostí sa ukazuje svetu. Svätý nedisponuje ničím, čo by nemal od Boha. Preto sa Cirkev nikdy nemodlí k svätým,…

Život je zázrak

0 icon

Základným právom každého človeka je právo na dôstojný život. Dôstojný život je aj jeho základným dobrom. Každá solídna lekárska veda učí, že vývoj nového ľudského jedinca začína už počatím. Ak hlavným cieľom dobrých zákonov v civilizovanej a vyspelej spoločnosti je zlegalizovať a zakotviť v nej dobro, potom je len logické,…

Šíriaci sa koronavírus vytvára podľa Cyrila Vasiľa hranice komunikácie

0 icon

Šíriaci sa koronavírus vytvára podľa arcibiskupa Cyrila Vasiľa hranice komunikácie. Ako povedal vo videorozhovore, ktorý bude v utorok zverejnený na webe žilinského Týždňa kresťanskej kultúry, dnes si zakrývame svoju tvár, ale tým, že človek si zakryje tvár, stráca schopnosť komunikovať. „V Taliansku existuje zákon, ktorý zakazuje chodiť zahalený na verejnosti…

Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

0 icon

Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

0 icon

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

icon FOTO DŇA