Bývalý veľvyslanec Česka v RF: Hrozba ozbrojeného konfliktu je v EÚ väčšia, než sa nám zdá

Praha 13. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)

 

Bývalý zástupca riaditeľa kontrarozviedky, signatár Charty 77, veľvyslanec v Ruskej federácii a na Ukrajine, Jaroslav Bašta pre Sputnik okomentoval niektoré otázky spojené s EÚ a migrantmi

Ilustračné foto

 

 

Čím je poháňaná dnešná ponovembrová spoločnosť. Akou myšlienkou? Keby ste to zhodnotili ako akademik, diplomat, politik, ako človek, ktorý sa o tieto veci zaujíma? Čo je hybným impulzom súčasnej českej spoločnosti v rámci európskych štruktúr?

Obávam sa, že zatiaľ ani nevieme kade kam. Jediné, čo je nám snáď jasné, je „odkiaľ”… Ale ani na tom sa jednomyseľne nezhodneme; každý tú minulosť vidí inak. V súčasnej dobe zastávam jeden jediný zásadný postoj, a to, že varujem pred vyostrovaním napätia a pred možnosťou ozbrojeného konfliktu v Európe. Obávam sa, že tento stret je o niečo bližšie, než si myslíme, z jedného jednoduchého dôvodu: svoju rolu tu zohráva istá neukotvenosť a kríza, ktorou prechádza EÚ. Keď sledujem dve veci, ktoré spolu súvisia 1) migračnú krízu a spôsob, akým migračnú krízu vedenie EÚ riadi, alebo skôr neriadi 2) výsledky volieb v jednotlivých štátoch, tak sa skratka ukazuje, že pri každých voľbách v tej či onej členskej krajine získavajú stále silnejšie pozície politickej strany, ktoré sú buď minimálne euroskeptické, alebo presadzujú odchod z EÚ. Ako historik, keď sa na to dívam, sa tak trochu bojím toho, že rozpad EÚ by nemusel prebehnúť tak mierumilovne, ako prebehol rozpad ZSSR.

 

Ak ide o migráciu, opýtam sa špekulatívne: máme zákon o miestnom referende, ktoré môže vyvolať pár ľudí, ktorí sú schopní zorganizovať tzv. „prípravný výbor”; niektoré neziskovky v tomto zmysle inštruujú našich občanov, ako napr. Transparency International. Referendum môžu odštartovať však i nečeskí (neautochtónni) spoluobčania — resp. občania EÚ. Stačí, aby sa včas prihlásili k trvalému pobytu v mieste konania plebiscitu. Migranti získavajú, či budú nadobúdať občianstvo ČR (keďže sa tak deje v ostatných krajinách EÚ, asi je to otázka času). Keby väčšie množstvo exilantov začalo iniciovať miestne referendá, nedáva to dôvod k obave či ide o premrštenú predstavivosť? V priebehu referenda sú predsa miestni zastupitelia zablokovaní, nemôžu rozhodnúť v tých otázkach, ktoré sú predmetom lokálneho referenda. Nejde o plíživé podkopávanie štátnej moci v ČR a o marginalizáciu politickej vôle pôvodne českého obyvateľstva?

Možno je to zbytočná obava, ak ide o referendá. Objektívne uznávam, že je tento „optimizmus” motivovaný hlavne tým, že sa nič podobné u nás zatiaľ nestalo. Na druhej strane máme dosť horúce skúsenosti s tzv. volebnou turistikou, ktorá sa týka komunálnych volieb na miestnej úrovni, kde dochádza presne k tomu, o čom ste hovorili. Čo zatiaľ v rámci Českej republiky bolo, sú zaznamenané prípady v niektorých menších obciach, kedy sa tam v období pred voľbami nasťahovalo niekoľko desiatok občanov z iných miest ČR; toto je typický model pre severné Čechy, pomocou ktorého sa docielili zmeny volebného výsledku. Bol proste zvolený niekto iný a ak si to dobre pamätám, existujú obce, kde súd musel voľby dokonca niekoľkokrát kvôli týmto volebným podvodom zrušiť. Takže ono nebezpečie, ktoré by snáď hrozilo v prípade miestnych referend, je istou podmnožinou citovanej volebnej turistiky.

Momentálne panuje istý zmätok. Podľa našich volebných zákonov môže v miestnych voľbách a do Európskeho parlamentu hlasovať iba človek, ktorý má v tom danom mieste trvalý pobyt, teda občianstvo EÚ a trvalý pobyt. Na základe sťažnosti istého slovenského občana vyniesol súd v Brne rozhodnutie, kedy sa povedalo, že tento človek mohol hlasovať, i keď tam má len prechodné bydlisko. Teraz tu však máme presne ten moment, kedy sa uvažuje, či sa napríklad v tých severných Čechách k tomu prechodnému bydlisku neprihlásia iní občania EÚ, ktorí by potom mohli ovplyvňovať miestnu politickú situáciu, miestne voľby, miestne zastupiteľstvo. To by potom naozaj mohlo pokračovať i tak, ako ste o tom hovorili, že by sa presadzovali záujmy niekoho iného. Neviem o tom, že by sa niečo podobné stalo, ale vyvolalo to veľmi silný rozruch. Bola to záležitosť asi pred mesiacom. Prebiehala ako v tlači, tak vo verejnej diskusii.

 

Čo myslíte? Voľby do európskych štruktúr majú v ČR malú účasť v porovnaní s ostatnými voľbami. Keby sa manipulovalo lokálnymi voľbami (referendami), bol by to dobrý spôsob, ako ovplyvniť komunálnych politikov, ktorí sa ešte nenechali ovplyvniť globálnu politikou. Existuje naozaj hlboká priepasť medzi vrcholnými politikmi ČR a tými malými komunálnymi? Nota bene, medzinárodné neziskovky rokujú na ministerstvách, získavajú od nich granty. Akcieschopnosť či autorita miestnych politikov môže byť takto „nepochopiteľne” podkopaná, predovšetkým, keď sa do procesu — paradoxne po dohode s ministerstvom — namontuje tretia, nikým nevolená strana!

Existuje jeden veľmi významný rozdiel medzi politikmi na tej najnižšej komunálnej úrovni a politikmi na úrovniach vyšších, a to je dôvera občanov v nich, v politikov. Starostovia a ďalší ľudia zo zastupiteľstiev majú vo všetkých prieskumoch verejnej mienky pomerne vysoký rating dôvery spoluobčanov, čo sa o politikoch už na krajskej, ale predovšetkým potom na celoštátnej úrovni, povedať nedá. Česká politická scéna je momentálne roztrieštená spôsobom, ktorý snáď história nepamätá. Je samozrejme otázka, ako by sa ľudia z tej komunálnej úrovne správali, keby sa dostali do pozície, v ktorej sú teraz vrcholní politici, ale dá sa predpokladať, že minimálne nejakú dobu by to fungovalo lepšie. Pokiaľ ste sa pýtali na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú budúci rok: myslím, že to bol niekto z europoslancov, ktorý veľmi správne konštatoval, že budúci európsky parlament bude plný, ako on hovorí, populistov. Toto potvrdzuje, čo som vám už hovoril. Keď sledujete voľby za posledné 2 roky, pozrite sa na to, aké výsledky dosiahli euroskeptické strany v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, v Taliansku… Teraz je na rade Švédsko. Úplne jednoznačné je to v Maďarsku, Poľsku… Konštatujú trend, ktorého sa obávam, ktorý by mohol viesť až k rozpadu Európskej únie. Mohlo by dôjsť k rozpadu, ktorý de facto naštartoval brexit, teda odchod Veľkej Británie z EÚ; je úplne jedno, že sa to s Britániou takto tiahne. Ono je potom už len otázkou, čo sa s EÚ stane, keď v členských krajinách zostanú pri vláde prevažne samí euroskeptici…

 

Podporuje sa snáď migrácia do Európy Bruselom účelovo, aby sa EÚ rozpadla takto, keď sa to nedá urobiť inou cestou? Teda aby to po všetkých tých eurointegračných programoch a procesoch v 90. rokoch nevyzeralo tak hlúpo? Nie je to tak, že je okrem nás i Brusel úplne bezradný, čo ďalej? Je to tá situácia, kedy globálne nevieme, kam ďalej?

Nie som si istý. Migračné vlny sú podľa mňa skôr výsledkom súhry nešťastných okolností, než aby to bol úmysel. 1) personálne obsadenie vedenia EÚ je historicky najslabšie. To je prvý moment. 2) skorumpovanosť niektorých krajín; niektoré krajiny sa odmietli podieľať na ochrane Schengenu. Nechuť sa prejavila v roku 2015, kedy bola najväčšia vlna migrácie, ktorá smerovala do Nemecka. Táto vlna ale de facto to pokračuje stále.

Spočiatku sme počuli zdôvodnenie, že do EÚ prichádzajú ľudia postihnutí vojnou. Lenže teraz migračná vlna ide zo severnej Afriky. Týka sa migrantov, ktorí sem idú preto, aby sa mali, ako sami hovoria, lepšie. Miestnych sa nikto nepýta, či sa im to páči, alebo nepáči. Potom to začína ako v Chemnitzu. To je len začiatok. Naviac, budem trošku paušalizovať, si všimnite, ako je z hľadiska vnímania migrácie Európa rozdelená. Je rozdelená takým zaujímavým pásom od juhu k severu. Posledné voľby boli v Taliansku, kedy vyhrali dve euroskeptické strany. Vyhrali preto, pretože sa tvrdo postavili k migrácii. Že sa Taliansko stalo vstupnou bránou pre migráciu z Afriky, bolo okrem iného spôsobené práve i korupciou, mafiou a ďalšími záležitosťami. Rakúsko je v tomto smere na tom veľmi podobne. Slovinsko — to isté. Česká republika je ako vždy niekde medzi, ale aj tak premiér vyhlasuje: „ani jedného migranta!” O Poľsku nebudeme hovoriť, o Maďarsku nebudeme hovoriť, pretože tam to vymedzenie sa je práve kvôli migrácii úplne naporúdzi. Teraz sa naviac ešte ukazuje, že i východná polovica Nemecka, teda na východ od železnej opony, sa chová rovnako ako Poliaci alebo my. Takže preto hovorím, že tá migrácia je moment, ktorý ohrozuje súdržnosť EÚ. Zároveň si nie som vôbec istý, že by za všetkými týmito procesmi stála nejaká záhadná konšpirácia. Je to skôr nešťastný súbeh okolností a dôsledok toho, že všetkým zúčastneným v tom procese ide len o zisk, o peniaze. Ide o to migrantom, ktorí sa chcú mať lepšie, pretože počuli že v Európe je dobre… O to isté ide neziskovkám a pašerákom ľudí, ktorí zarábajú na tom, že pašujú migrantov viac, než koľko zarábajú na obchode s drogami, naviac je to ešte bezpečnejšie. O peniaze ide i neziskovkám, ktoré veľmi úzko spolupracujú s migrantami, takže niekedy sa nedá ani odlíšiť organizovaný zločin od niektorých typov neštátnych neziskových organizácií. Koniec koncov sú občas do procesu zapojení i úradníci ako na vysokých miestach, tak v tých regiónoch, pretože to, že niekam príde migrant, to prináša dotácie. Vedia to i tam hore, i v regiónoch. Všimnite si, ako na tom v Nemecku zarábajú banky, poisťovne, hotely, rôzne ubytovne a ďalší. Toto je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je to, že existujúca garnitúra by musela prijať určité tvrdé opatrenia. Vezmite si prípady, keď migranti útočia na policajtov, preliezajú ploty… Takéto incidenty by kedykoľvek v histórii skončili streľbou zo strany orgánov moci. To je dnes nemysliteľné, takže to bude pokračovať ďalej. Dôjde k ďalšej eskalácii.

 

Čo ako historik hovoríte na to, že sa tu oficiálne tvrdí, že je potrebné preriediť českú krv krvou iného etnika?

To je rasizmus naruby. Lepšie povedané, čudujem sa, že ľudia, ktorí toto hovoria, ešte nie sú stíhaní za rasizmus.

 

Keby sa stalo, že sa EÚ nasýti príjmu utečencov a ak sa vytvoria podmienky pre to, aby sa u nás začali mať utečenci dobre a tí sa začnú usadzovať u nás, sme na to nejak pripravení? Nehrozí nám, že budeme veľmi prekvapení? Stále sa u nás omieľa mantra, že „toto sa ČR nemôže stať”. Ono sa ale kedysi hovorilo, že i AIDS či choroba šialených kráv sa ČR isto vyhne. A zatiaľ…

Viete, veľa som premýšľal o tejto záležitosti nielen kvôli tým posledným udalostiam v Chemnitzi, ale i kvôli udalostiam ku ktorým pred rokmi došlo u nás v ČR, na ktoré sa dosť zabúda. Tu existuje jeden obrovský problém. Ako náhle sa nejaká časť občanov vydelí a začne chovať neadekvátne, začne porušovať pravidlá pokojného súžitia a iné, tak to vyvolá napätie a to napätie potom na rozdiel od Nemecka vybuchne v nepokoje, ktoré trvajú niekoľko dní: to bol Janov v severných Čechách, to boli pred rokmi Budějovice a pod. Ja by som povedal, že i tí migranti, ktorí by sem chceli ísť, toto vedia. Tu je jeden moment, ktorý je asi dobré zdôrazniť. Maďari, Poliaci, my, Slováci, koniec koncov teraz sa ukázalo že i tí východní Nemci, my všetci máme za sebou generačne tradíciu vzbury, ktorá prišla pred takmer tridsiatimi rokmi. Západ sa nedostal do situácie, kedy by svoju vládnucu vrstvu považoval za nepriateľa, proti ktorému je potrebné vystúpiť. Lenže u nás je práve toto v spoločenskom a historickom vedomí. Niektoré veci sú, ako zisťujú niektorí vedci, dokonca daný geneticky a prenášajú sa cez generácie. Tu by to jednoducho pre tých, ktorí by prišli a začali sa zle chovať, bolo zlé. Pre agresívnych migrantov by to u nás nedopadlo vôbec dobre.

 

Vedia to o našej schopnosti rezistencie aj tí potenciálni utečenci? Niekto im to povie? Veď nepoznajú naše dejiny…

Hovoria im to tí ich krajania, čo tu už dlhodobo žijú. ČR i Česi majú niekoľko zaujímavých zvláštností. Tu pre nikoho, kto príde z vonku, nie je problém sa integrovať. Stačí, aby sa choval tak, ako sa chovajú ostatní. Tzn. aby pracoval, choval sa slušne, nič nerozbíjal, pozdravil, trochu sa naučil česky a nikto mu nebude nadávať, že hovorí zle či s prízvukom. Môže tu pokojne žiť, a to, že má tmavšiu pleť či kučeravé vlasy, je jedinečný atribút, ktorrý ho robí zaujímavým. Máme tu niekoľko generácií ľudí, ktorí prišli hneď po 2. svetovej vojne. Prišli k nám Gréci, ich rodiny, bolo to po ich občianskej vojne, ktorá prebehla v Grécku. Gréci tu našli útočisko, väčšinou sa usadili na severnej Morave niekde okolo Krnova. Poznáte ich dnes len podľa priezviska. Nikto s tým nemá problém. To isté sa predtým týkalo emigrácie z Ruska, Ukrajiny, z Podkarpatskej Rusi (Zakarpatskej Ukrajiny), tiež sa to týkalo ľudí, ktorí sem prichádzali študovať alebo utekali z politických dôvodov. Tieto generácie sa odlišovali i tým, že boli sekulárni. Keď sa potom s nimi potencionálni imigranti bavia, títo skôr usadlí im vysvetľujú, ako to tu v ČR chodí. Že tu nikto nestojí o to, aby sem prišli ľudia, ktorí budú robiť to, čo sa stalo v Chemnitzu. Pokiaľ o to nikto nestojí, potom to sú hlavne tí migranti, ktorí u nás už dávno žijú. V opačnom prípade by totiž riskovali, že ich Česi všetkých hodia do jedného vreca podľa vzhľadu. To nemôžu potrebovať. To nemôžu riskovať.

 

Samuel Huntington v knihe Stret civilizácií tvrdí, že dávno usadlí imigranti nie sú problémom, ale že sa radikalizujú ich deti, ktoré vyrástli v blahobyte západnej civilizácie, ktorí sem lákajú tých súčasných utečencov, ktorých radikalizujú…

Je to záležitosť, ktorá môže byť nebezpečná. Nedávno som si čítal o tom, ako to vyzeralo s nacizmom-fašizmom v ČSR medzi vojnami. U nás sa tieto javy neujali, pretože to všetkým pripadalo jednoducho smiešne!

 

Ani na Slovensku nie?

Slováci sú iní než Česi. I tí sa od nás nakazili tým skepticizmom a tak. Preto si myslím, že nejaké vonkajšie sa prihlásenie k niektorým radikálnym veciam, viz militantný islam (zahaľovanie žien a fúzy u mužov, modlitba 5 krát za deň), to tu vždy narazí na averziu okolia. Dané nebezpečie existuje, ale zatiaľ je hlboko pod tou percentnou hranicou, pri ktorej by to mohlo začať byť skutočne povážlivé. Doposiaľ tu máme nejakých 5 % ľudí, ktorí sa u nás nenarodili, ktorí prišli z iných krajín a žiadny problém s tým doteraz nie je. keď som spomenul tie medzietnické búrky, ktoré boli v severných Čechách, vždy za tým boli ľudia, ktorí sa odsťahovali do Veľkej Británie (niektorí Rómovia, pozn.) a potom sa vrátili späť a chovali sa tak, ako tam videli, alebo ako tam boli zvyknutí. Tu im to neprešlo. Museli zasahovať ťažkoodenci.

 

To boli tie udalosti v Šluknovskom výbežku, mám pocit…

Jednoducho tu k vyvolaniu nepokojov ako pred rokmi v Budejoviciach, k vyvolaniu demonštrácií, ktoré potom trvali 3 dni, stačila vtedy jedna facka. Tak si predstavte, keby tu niekto predvádzal to, čo je vidieť v tom Paríži.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Najvyšší súd SR sa dočasne presťahuje do podnájmu v bratislavskej Petržalke

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Najvyšší súd (NS) SR sa do konca kalendárneho roka presťahuje z bratislavského Župného námestia do nájomných priestorov na Panónskej ceste v Petržalke Dôvodom je komplexná rekonštrukcia jeho doterajšieho sídla. Sťahovanie sa týka najmä trestnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, ktoré sídlia na Župnom námestí.…

Polícia v akcii Pavúk zadržala hlavu organizovanej skupiny prevádzačov

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Polícia v akcii Pavúk zadržala hlavu organizovanej skupiny prevádzačov. Išlo o významnú a dominantnú organizovanú skupinu pôsobiacu na území Košického a Prešovského kraja. Informuje o tom Prezídium Policajného zboru na sociálnej sieti "Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii rozložili organizovanú…

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách zodpovedá epidemickej situácii na Slovensku

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 odobrali k 13. septembru celkovo 174 vzoriek. Tie boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 153 vzoriek, teda 87,93 percenta. Informoval o tom…

Portugalsko má najvyššiu mieru zaočkovanosti na svete, viac ako 84 %

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Portugalsko má najvyššiu mieru zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 na svete. Informuje o tom web euronews.com s odvolaním sa na údaje portálu Our World In Data V súčasnosti je v Portugalsku úplne zaočkovaných 84,2 % z približne 10,3-miliónovej populácie, čo predstavuje najvyššiu mieru spomedzi…

Šofranko z OĽaNO odmieta, že ustanovenie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na školách má súvis s očkovaním detí. Novela zákona “v nijakom prípade nedáva nikomu právo očkovať žiakov na školách,” vysvetlila

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Školy a školské zariadenia by mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. Predpokladá to novela školského zákona, ktorú v utorok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole…

Prieskum: Po 1,5 roku s pandémiou chce pracovať z domu iba 8 percent Slovákov

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Trvalá práca z domu ľudí na Slovensku neláka. Možnosť pracovať na diaľku je atraktívna len pre osem percent respondentov. Viac ľudí by už radšej preferovalo každodennú návštevu pracoviska. Oproti skupine, ktorá chce trvalú prácu z domu, chce chodiť každý deň na pracovisko takmer päťnásobne…

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióne

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Investujeme do úspešnej budúcnosti mladej generácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu vo  výške  19 125 000 eur na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšieho prepojenia odbornej výučby s praxou. Cieľom podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

The Guardian: USA plánujú opäť otvoriť tábor pre migrantov na Guantáname

0 icon

Londýn 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Vláda amerického prezidenta Joea Bidena sa chystá opätovne otvoriť tábor na zadržiavanie migrantov v zátoke Guantánamo na Kube. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník The Guardian Americká vláda tým reaguje na nárast počtu migrantov a žiadateľov o azyl na…

Sulíkovými prioritami v budúcoročnom rozpočte sú investície, regionálny rozvoj, ale aj energetika a podpora podnikaniam Matovič pokladá požiadavky niektorých ministrov “za obludné”

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prioritami Ministerstva hospodárstva SR v budúcoročnom rozpočte verejnej správy budú podpora rozvoja strategických investícií a regionálneho rozvoja, financovanie v oblasti energetiky, inovácií, rozvoja priemyslu a podpory podnikania a taktiež realizácia Plánu obnovy a odolnosti. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa rezortu Katarína…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali