Branislav Fábry: Športová vojna proti Rusku a miesto Slovenska

Lausanne 22. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Medzinárodný olympijský výbor (IOC) v decembri 2017 opäť raz urobil veľmi kontroverzné rozhodnutie, keď vylúčil Rusko zo zimných olympijských hier (ZOH) v Pjongčangu 2018 a zakázal ruským športovcom štartovať pod ruskou vlajkou.

Ilustračné foto

Okrem toho zaviedol princíp kolektívnej viny a prezumpcie viny, pričom sankcionoval aj tých športovcov, ktorým doteraz žiadny doping nedokázali. Problémom je aj načasovanie sankcií tesne pred podujatím a pokračujúca prax Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá umožňuje netransparentné užívanie zakázaných látok na základe tzv. terapeutických výnimiek. Napriek oficiálnym deklaráciám konanie IOC a WADA potvrdzuje politizáciu športu – konflikt Západu a Ruska sa zjavne nevyhýba ani problematike olympiády.

 

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Schmidova správa

Rozhodnutie IOC o vylúčení Ruska sa udialo na základe správy Disciplinárnej komisie IOC (IOC DC), teda tzv. Schmidovej správy. Tá bola základom pre rozhodnutie IOC o vylúčení Ruska zo ZOH 2018, zatiaľ čo tzv. Oswaldova správa sa týkala rozhodnutí o individuálnych ruských športovcoch. Samotný S. Schmid, ktorý pripravoval správu IOC DC, je bývalým švajčiarskym prezidentom. Je možné, že niektorí ľudia v IOC vnímajú vplyvných západných politikov ako autority, avšak to, že S. Schmid je bývalý vysoký politik, iba zvyšuje podozrenia z politizácie rozhodovania o ruských športovcoch. Skúsme si predstaviť, čo by sa stalo, keby napr. D. Medvedev vypracoval pre IOC správu o dopingu v nórskom alebo v americkom športe…

Schmidova správa je ako taká veľmi subtílna. Mnohé informácie, ktoré sú dôležité pre jej závery, sa komisia rozhodla utajiť. Na s. 5 správy sa uvádza: „Od svojej žiadosti v júli 2016 MOV zhromaždil obrovské množstvo informácií; niektoré z týchto informácií boli odovzdané dôverne. Aby sa zabránilo rozlišovaniu medzi dôvernými informáciami a informáciami, ktoré nie sú dôverné, MOV prijalo rozhodnutie nezverejniť niektoré z týchto elementov… Táto správa predstavuje skôr syntézu zistení ako zoznam všetkých preskúmaných elementov.“ Utajené svedectvá síce možno využívať aj v súdnom konaní, ale je potrebné, aby sa k nim mohol vyjadriť i zástupca protistrany. Kvôli nevyváženému zaobchádzaniu s dôkazmi musí preto Schmidova správa vyvolávať podozrenia.

Na s. 5 sa tiež uvádza, aký vplyv mal na Schmidovu správu R. McLaren, autor McLarenovej správy: „Richard McLaren poskytol silnú podporu, ktorá pomáha MOV DC dokončiť analýzu nezávislých dôkazov, ako napríklad EDP, na ktorých sú založené dve IP správy.“ McLarenovej správe som sa venoval v samostatnom článku a rozhodne ju nepovažujem za príliš presvedčivú. Pritom aj v zozname prameňov v kap. 2.2 Schmidtovej správy dominujú McLarenove názory a Ročenkovove tvrdenia. K nim treba prirátať i forenzné závery, ktoré si Schmidova komisia nechala urobiť na Univerzite v Lausanne (kap. 2.3), tie však neprešli dostatočnou oponentúrou a už preto vzbudzujú pochybnosti.

Na Schmidovej správe je však najzarážajúcejší postoj k základným univerzálnym hodnotám. Na s. 4 sa uvádza: „Pokiaľ ide o ruských športovcov, bolo rozhodnuté zrušiť pravidlo o „prezumpcii neviny“ pre ruských športovcov.“ Je neuveriteľné, že pod tento výrok sa podpísal bývalý švajčiarsky prezident! Prezumpcia neviny sa považuje za jeden z hlavných princípov ľudských práv a Západ kvôli takýmto hodnotám viedol viacero vojen. Prezumpcia neviny sa pritom neuplatňuje sa len v trestnom práve, ale aj v iných právnych vzťahoch. Skúšam si predstaviť, čo by sa stalo, keby prezumpciu neviny prestala uplatňovať ruská vláda, napr. voči kaukazským etnikám… Pre väčšiu absurditu sa na tej istej strane Schmidovej správy hovorí aj o „prirodzenej spravodlivosti“.

Zaujímavé je aj to, k akým výsledkom sa Schmidova komisia dopátrala. Na s. 24 sa uvádza: „IOC DC nenašiel žiadne zdokumentované, nezávislé a nestranné dôkazy potvrdzujúce podporu alebo znalosť tohto systému najvyšším štátnym orgánom.“ Na s. 26 sa zase uvádza: „Okrem vyššie uvedených záverov sa IOC DC domnieva, že rôzne ruské inštitúcie sa považujú za administratívne a / alebo právne zodpovedné, ako to dokazuje druhá časť týchto záverov.“ Rôzne ruské inštitúcie boli zaangažované, je však otázne, či to má stačiť na návrhy, ktoré správa predkladá. Ide hlavne o návrh zo s. 28: „Prijať vhodné opatrenia, ktoré by mali byť dostatočne tvrdé na to, aby efektívne sankcionovali existenciu systémovej manipulácie antidopingových pravidiel a systému v Rusku, ako aj právnu zodpovednosť rôznych zainteresovaných subjektov (t.j. vrátane uniformy, vlajky, hymny).“ Žiaľ, IOC na základe tejto správy „potrestal“ práve ruskú uniformu, vlajku a hymnu

 

Boj proti dopingu a politika

V súvislosti s dopingovým škandálom v Rusku treba jasne povedať, že veľkú časť problémov si ruskí športovci spôsobili sami a to rozšírenou dopingovou praxou. Ani to však nemení nič na tom, že konanie IOC a WADA je zjavne politicky motivované. Od roku 2016 sú všetky antidopingové kontroly v Rusku pod západným dozorom a v roku 2016 boli odpublikované aj obe McLarenove správy. IOC mal teda dostatok času, aby urobil rozhodnutie o budúcnosti ruských športovcov skôr. Rozhodnutie sa očakávalo v marci či v septembri 2017, avšak nakoniec sa urobilo až dva mesiace pred začiatkom ZOH 2018. Dôvodom takéhoto postupu môže byť aj to, že podobné načasovanie a škandalizácia Rusov tesne pred športovým podujatím vyvoláva viac napätia a časový priestor na nájdenie riešenia je už veľmi malý.

Osobne nepochybujem, že ruské štátne orgány mali nielen vedomosť o dopingu svojich športovcov, ale dokonca tento doping aktívne podporovali. To isté však platí aj o inštitúciách západných štátov: i tam sa totiž pravidelne objavujú dôkazy od bývalých vysokých antidopingových funkcionárov o organizovanom systéme dopingu. Napr. systém dopingu v športe v USA popísal i s dôkazmi v roku 2003 W. Exum, o systéme dopingu v Nórsku zase v roku 2014 napísal knihu M. Drange. Obaja boli pritom dôveryhodnejší než G. Rodčenkov, ktorý z Ruska utiekol až po tom, čo ho začali trestne stíhať. Lenže hoci sa odhalenia systému dopingu v západných krajinách týkali i najvýznamnejších športovcov, k požadovaným následkom neviedli. Naopak, vzniká dojem, že spôsobom ako zabrániť efektívnemu vyšetrovaniu dopingu na Západe sa stal „boj proti dopingu“, najmä proti „štátom riadenému dopingu“ v Rusku…

Podozrenia o politickom zneužívaní antidpingovej problematiky zvyšuje aj jednostranná západná dominancia vo WADA. Doterajšími prezidentmi WADA boli traja Anglosasi: D. Pound (Kanada, 1999-2007), J. Fahey (Austrália, 2007-2013) a C. Reedie (V. Británia, od 2014). Podobne jednostranné sú pritom aj „odborné komisie“ WADA, najmä komisia pre zakázané substancie a komisia pre terapeutické výnimky. O tomto politicky nevyváženom zložení vo WADA som už písal. Vo WADA sa však politika nerealizuje len nepriamo cez športových funkcionárov, ale niektorí vysokí politici západných štátov pôsobia v agentúre aj priamo. Napr. J. Fahey, predošlý prezident WADA, bol jedným z najvyšších austrálskych politikov, dokonca i premiérom Nového Južného Walesu, v ktorom žije tretina Austrálčanov.

 

Netransparentná WADA a jej výnimky

Kroky WADA a ďalších športových organizácií pod západným vplyvom vedú k niektorým absurdným výsledkom. Ako je dobre známe, na ZOH v Soči 2014 zvíťazilo v medailovom rebríčku Rusko, po odňatí niektorých zlatých medailí sa však na prvé miesto posunulo Nórsko (11 zlatých), kde jadro reprezentácie tvoria astmatici. Astmatické úspechy Nórska v Soči neboli žiadnou výnimkou, veď v posledných desaťročiach vyhrali v bežeckých disciplínach astmatici až 69% medailí pre Nórsko, hoci tvoria len pár percent tamojšej populácie. Aj v súčasnosti predstavujú astmatici veľkú väčšinu nórskej reprezentácie. Nutne preto musí vzniknúť otázka, či astmatické úspechy spôsobuje to, že astmatici môžu na základe terapeutických výnimiek od WADA používať i zakázané substancie. Paradoxne, najvyššia prevalencia astmy nie je na Západe, ale v chudobných krajinách Afriky a Ázie – tam sa však astmatikom vrcholový šport príliš neodporúča…

Celý proces udeľovania terapeutických výnimiek WADA je problematický – výnimky schvaľuje špeciálna komisia WADA, ktorá má však jednostranne prozápadné zloženie. medzi športovcami s terapeutickými výnimkami prevládajú západní športovci. Do roku 2016 verejnosť netušila, že mnohé z najslávnejších športových hviezd Západu dlhodobo užívajú zakázané látky so súhlasom WADA. Podľa informácií Fancy Bears (WADA informácie nezverejňuje) v roku 2015 dostali najviac výnimiek od WADA športovci z USA (583). Hoci na Západe ide o stovky športovcov s „terapeutickými výnimkami“, nezápadní športovci dostali len málo výnimiek: za rok 2015 iba 25 Rusov. Len ťažko však možno uveriť, že západní športovci sú v porovnaní s ostatnými až tak veľmi chorí.

Komisia WADA pre terapeutické výnimky posudzuje každý prípad osobitne a dôvody, pre ktoré v jednom prípade terapeutickú výnimku povolí a v inom nie, nie sú verejnosti prístupné. To vyvoláva podozrenia a aj mnohí ruskí športovci po odhaleniach Fancy Bears žasli. WADA zdôvodňuje netransparentnosť informácií o terapeutických výnimkách dôvernosťou údajov o zdravotnom stave športovcov. Vrcholový šport však nie je vhodný pre chorých jednotlivcov a ak chce nejaký športovec získať vďaka administratívnym zásahom WADA viac výhod než iný, jeho lekárske tajomstvo musí ustúpiť požiadavke rovnakých podmienok v súťaži. Vhodné by tiež bolo nominovať do komisie WADA aj takých členov, ktorí nebudú mať problém zverejniť terapeutickú výnimku ktoréhokoľvek športovca. Úplne najlepšie by však bolo celý netransparentný systém terapeutických výnimiek odstrániť.

 

Umiernená ruská reakcia

Vzhľadom na tvrdosť sankcií od IOC a WADA veľká časť verejnosti očakávala aj tvrdú ruskú odpoveď a umiernená reakcia Moskvy ich prekvapila. Moskva by síce mohla poškodiť IOC, napr. bojkotom olympijského hokejového turnaja zo strany KHL, pred MS 2018 vo futbale si však zrejme podobnú konfrontáciu neželá. Niektorí západní politici totiž dlhodobo usilujú o eskaláciu športového konfliktu s Ruskom. Už v rokoch 2012 – 2013 požadovali niektorí americkí senátori odňatie olympijských hier v Soči. Odôvodňovali to najmä nevydaním whistleblowera E. Snowdena z Ruska do USA a porušovaním práv osôb LGBT v Rusku. Nemožno zabudnúť ani na škandalizáciu, ktorá sa objavila v západných médiách proti organizátorom ZOH v Soči 2014. Útoky proti Rusku počas LOH 2016 v Riu a ZOH 2018 sú iba pokračovaním tohto procesu. Budúcimi cieľmi by mali byť zrejme MS vo futbale v roku 2018 a zimná univerziáda 2019, ktoré sa majú konať v Rusku.

Hlavným cieľom športovej vojny proti Rusku v roku 2018 budú očividne MS vo futbale v Rusku. Keby sa pred MS 2018 podarilo dosiahnuť, že ruskí futbalisti nesmú ani na domácich MS nosiť ruské dresy a hrať ruskú hymnu, bolo by to pre Západ veľké víťazstvo a pre Rusko maximálne poníženie. Ruská vláda si asi uvedomuje, že ak by konflikt medzi Ruskom a WADA naďalej eskaloval, zvýšila by sa i pravdepodobnosť návrhu na odňatie futbalových MS v Rusku a ich preloženie do západnej Európy. To by bola pre Moskvu doslova katastrofa a miliardy investícií vložené do prípravy MS by vyšli na zmar. Vzhľadom na silnú dominanciu západných politikov vo FIFA tento vývoj nemožno úplne vylúčiť. Na predstaviteľov FIFA sa vyvíja enormný tlak z rôznych strán, tvrdo sa vyjadril napr. R. Pound, bývalý prezident WADA.

 

Slovensko obeťou politiky v športe

Žiaľ, politická dominancia Západu v športových federáciách sa v tomto roku dotkla i nás. Škandálom bolo vylúčenie P. Sagana z tohtoročnej Tour de France za „lakeť, ktorý sa nestal“. Nášho reprezentanta diskvalifikovali po kontakte s M. Cavendishom, počas ktorého spadol britský cyklista spadol. O celom incidente sa vedú dodnes polemiky, ale i v prípade zodpovednosti P. Sagana bolo rozhodnutie viac ako prísne. V prípade iných cyklistov je obvyklé trestať až za tri podobné priestupky. Nespravodlivosť cítilo celé Slovensko, pretože na diskvalifikáciu francúzskeho alebo anglického cyklistu by zrejme bolo treba oveľa silnejšie argumenty.

Veľkou hanbou pre férovosť v športe boli aj udalosti na ME do 21 rokov vo futbale v júli 2017. Slovenskí futbalisti podávali skvelé výkony a zdalo sa, že postúpia do semifinále. Jediný výsledok v poslednom zápase skupinovej fázy, ktorý by tomu zabránil, bola tesná prehra Nemecka s Talianskom. V inom prípade by postúpili Slováci. Lenže zápas naozaj skončil 1:0 pre Taliansko a aj priebeh zápasu nasvedčoval, že futbalové veľmoci sa na výsledku vopred dohodli. Pritom nešlo o prvé takéto dohody západných štátov vo futbale: veľmi známym je prípad z MS 1982, kde sa podobne na výsledku 1:0 dohodli Nemecko a Rakúsko a tým eliminovali z majstrovstiev sveta skvele hrajúce Alžírsko. Netreba si ani predstaviť, čo by sa dialo, ak by podobným spôsobom vypadli Nemecko, Taliansko alebo Rakúsko.

Na tomto škandále proti SR však bola najzaujímavejšia arogantná reakcia športových funkcionárov. Tvárili sa, ako keby to neférové nešportové správanie proti SR bolo v poriadku. Naopak v prípadoch, ak sa cítia poškodenými západní športovci, sú tie isté športové federácie schopné robiť divy. Možno uviesť napr. situáciu z Ligy majstrov, keď rakúsky klub FC Tirol Innsbruck žiadal opakovať zápas proti Lokomotivu Moskva kvôli chybe rozhodcu, ktorý súperovmu hráčovi ukázal dvakrát žltú kartu – bez vylúčenia. Tento fakt však výsledok neovplyvnil, pretože druhá žltá karta prišla až v 73. minúte druhého zápasu za rozhodnutého stavu a FC Tirol prehral oba zápasy (1:3 a 0:1). Napriek tomu Rakúšania podali sťažnosť a na základe rozhodnutia UEFA sa zápas opakoval! Kvôli takejto chybe rozhodcu sa teda opakoval zápas, hoci škandalózne protislovenské divadlo na ME do 21 rokov neviedlo k žiadnym následkom…

Podobný prístup zažilo Slovensko i v ďalších situáciách. V kvalifikácii o postup na MS 1998 vo futbale vo Francúzsku sa na základe rozhodnutia FIFA prekladal zápas Slovensko – Česko z mája na august 1997. Preložil sa pritom len kvôli tomu, že zápas sa mal pôvodne hrať v čase, keď nemecký klub Schalke 04 Gelsenkirchen potreboval svojich českých legionárov (J. Látal, J. Němec) do Pohára UEFA. Slovenský futbalový zväz s prekladom zápasu nesúhlasil, pretože na jeseň 1997 hrala SR tri ďalšie ťažké kvalifikačné zápasy (s Juhosláviou, so Španielskom a v Česku), ale FIFA rozhodla bez ohľadu na náš názor. Je pravdepodobné, že ani bez preloženia zápasu by sme na MS 1998 nepostúpili, ale pohŕdavý postoj k záujmom SR zo strany veľkých športových federácií je dlhodobým trendom.

 

Na strane transparentnosti

Pokiaľ ide o šport, SR by mala pochopiť, že tu nie sme súčasťou žiadneho „jadra“ a západní politici s nami v športe zaobchádzajú rovnako ako napr. s Alžírskom. Naše športové hnutie by sa preto nemalo stať nástrojom západnej dominancie v športe. Naopak, naši športoví funkcionári a športovci by mali byť obozretní a nemali by robiť štafáž pre protiruskú kampaň vo všelijakých pochybných komisiách. Ide najmä o komisie, ktoré majú dodať legitimitu a reprezentatívnosť rozhodnutiam IOC a WADA, ale podstatné veci už zmeniť nemôžu. Slovensko by sa však určite malo dožadovať najmä úplného zverejnenia informácií o systéme terapeutických výnimiek od WADA. Je totiž zrejmé, že aj naši športovci prehrávajú so západnými užívateľmi terapeutických výnimiek. Lenže o tom, ktorí športovci tieto výnimky dostali, sa slovenská verejnosť nedozvie ani na ZOH 2018 v Pjongčangu – ak áno, tak len od hackerov…

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Prezidentka nevidí dôvod na zastavenie celoplošného testovania

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová momentálne nevidí dôvod na zastavenie celoplošného testovania obyvateľstva na COVID-19. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec v reakcii na výzvu šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica, aby prezidentka zastavila testovanie V tejto situácii je podľa Čaputovej dôležité…

Okrem rakúskych, prichádzajú na Slovensko aj maďarskí vojaci. Korčok im poďakoval

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta,Henrich Mišovič)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) sa poďakoval Maďarsku za vyslanie 200 zdravotníkov na nadchádzajúce celoštátne testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 na Slovensku Maďarskí zdravotníci budú pôsobiť v okresoch Komárno, Levice, Nitra a Trebišov. Informoval…

Naď: Na celoplošné testovanie je zabezpečených približne 72 percent kompletných tímov

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na víkendové celoplošné testovanie je zabezpečených približne 72 percent kompletných tímov. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) Domnieva sa, že ak získajú ďalších okolo 800 zdravotníkov z takzvanej skupiny A, teda tých, ktorí môžu odoberať…

Krajčí: Počet prípadov nebude rásť tak rýchlo ako v Česku

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Počet prípadov na Slovensku nebude rásť tak rýchlo ako v Česku vzhľadom na celoplošné testovanie a zákaz vychádzania. Predpokladá to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Ako informoval na piatkovej tlačovej konferencii, v súčasnosti je v nemocniciach využitá asi polovica infekčných lôžok, pričom je…

Slovenská lekárska komora odsudzuje kupovanie si lekárov a zdravotníckych pracovníkov zo strany vlády a premiéra

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Slovenská lekárska komora (SLK) odsudzuje kupovanie si lekárov a zdravotníckych pracovníkov zo strany vlády. Komora zároveň považuje ponuku predsedu vlády Igora Matoviča, že kabinet ponúkne špeciálnu odmenu 500 eur pre zdravotníkov, ktorí odpracujú celý víkend počas plošného testovania občanov na ochorenie COVID-19, za…

Lekárnici nebudú podľa šéfa ich komory vykonávať stery

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Lekárnici nebudú počas nadchádzajúceho víkendu v rámci celoplošného testovania napriek ich záujmu a ochote vykonávať stery, ale budú hodnotiť výsledky testu. Ako ďalej informuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, každý farmaceut strávil hodiny štúdia a práce v laboratóriách aj pri hodnotení výsledkov…

Ministerstvo vnútra plánuje obstarať materiál na boj proti COVID-19 v hodnote 15 miliónov eur

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo vnútra SR (MV SR) vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19. Ako sa ďalej uvádza na internetovej stráne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), odhadované náklady na zabezpečenie vybavenia môžu dosiahnuť 15 miliónov eur bez DPH…

Fico: Iba prezidentka môže vyslať vojakov, vyzývam ju na zastavenie testovania

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zastavila celoplošné testovanie obyvateľstva. Tvrdí, že hlava štátu môže na základe Ústavy SR zastaviť operáciu, pretože sa na ňu vláda neobrátila pri vysielaní vojakov na odberné miesta Fico hovorí, že iba prezidentka…

V Egejskom mori došlo k silnému zemetraseniu, zasiahlo Grécko i Turecko

0 icon

Atény/Istanbul 30. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Burhan Ozbilici)   V Egejskom mori v piatok zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou vyššou ako 6,5, ktoré zasiahlo územie Turecka aj Grécka. Informovala o tom agentúra AP Turecký minister vnútra Süleyman Soylu uviedol, že v provincii Izmir na západnom pobreží Turecka bolo zničených šesť budov. Turecký úrad…

„Najdrahší najkratší let“: Polícia obvinila tri osoby, ktoré mali za vysokú sumu sprostredkovať migrantom prelet z ukrajinskej strany hranice

0 icon

Bratislava 30. októbra 2020 (HSP/Foto: Facebook-Polícia SR)   Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ vzniesol obvinenie dvom občanom Slovenskej republiky a jednému občanovi Maďarska pre zločin prevádzačstva spáchaný v spolupáchateľstve. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti Prípad súvisí s opusteným lietadlom v katastri obce Sačurov,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Čaputová sa vzoprela diktátorovi

0icon

Najprv správa, že na Slovensko prichádza rakúska armáda (pravdepodobne protiústavne), ktorá je ochotná poskytnúť 50 armádnych medikov, nakoľko Slovensko sa vraj nachádza v humanitárnej kríze. Potom KONEČNE z úkrytu vylezie prezidentka, hlavná veliteľka ozbrojených síl, ktorá prezentuje šokujúcu správu o nezrealizovateľnosti plánu celoplošného testovania a odporúča, aby sa uskutočnilo len…

Štefan Paulov

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!

0icon

Pán MUDr. MIKAS, nerobte to!     ...Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom o súkromnom živote ľudí, všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.... Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty…

Peter Košík

Pán MATOVIČ čakáme na vašu demisiu. Poponáhľajte sa, predčasné voľby sú na dohľad.

0icon

Matovič predsa povedal, že ak sa celoplošné testovanie neuskutoční, podá demisiu. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedal veľmi jasne, pripravení sme iba na 60% !!! Teda celoplošné testovanie v ála matovič sa neuskutoční!!! Na rade je teraz pán Matovič, aby jej priniesol svoju demisiu. Veľa písať už okolo toho nemá zmysel.…

Mária Benová

Čaputová lobuje za väčší biznis pre svojich poradcov napriek tomu, že na pomalé PCR-testy sa nedá spoliehať.

0icon

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu podvečer oznámila, že EÚ vynakladá 100 miliónov eur na nákup antigénových testov pre COVID-19, vzhľadom na to, že koronavírus opäť zasiahol celú Európu. Ursula Von der Leyen na tlačovej konferencii v Bruseli uviedla, že na rozdiel od tohtoročnej jari, keď sa…

Boris Mesár

Z Ruského sveta - Takéhoto Putina sme už dlho nevideli : už nebude tolerovať vonkajší tlak !

0icon

Tento blog je o vyhodnotení prejavu pána Putina na Valdajskom klube  očami ruských politológov . Ruský prezident sprísňuje strategickú rétoriku a konkrétne politické rozhodnutia vo vzťahu k západným partnerom aj k domácej politike. Nová ruská diplomacia je tvrdá, silná a nekompromisná. Niektorí dokonca tvrdia, že takého Putina sme od mníchovského…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak prestaneš jesť soľ?

0 icon

Mnoho z nás sa zameriava na to, aby sme jedli menej soli, a v niektorých prípadoch ju úplne vyradíme z nášho jedálnička, pretože soľ sa považuje za zdraviu škodlivú. Nie je to však všetko úplne pravda, koniec koncov, soľ je dôležitý elektrolyt, ktorý pomáha nášmu telu normálne fungovať. Ak si sa rozhodol vyhnúť…

Fotografie z minulosti, ktoré ťa zaručene šokujú!

0 icon

Naši predkovia môžu hovoriť, že naše moderné časy sú šialené, ale my máme rovnaký názor na minulosť. Podivné súťaže o krásu, demonštrácie a zvláštne druhy zábavy nám ukazujú nezodpovednú časť minulých čias. Je trochu vzrušujúce zistiť, že životy našich rodičov neboli až také nudné. Dokazujú to aj nasledujúce fotografie, ktoré možno zmenia…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 2. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľakrát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálu sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér rozhoduje, čo budeš vidieť na plátne. On určí, ako bude všetko nakrútené. Veľakrát…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Prinášame tretie a zároveň posledné pokračovanie série článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Nebudeme vás už však napínať a tak poďme rovno tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Doug a Dave patrili k šibalom, ktorí sa ku kruhom v obilí priznali. Povedali, že ich všetky vyrobili…

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Vo svete IT

Pozrite sa, ako si môžete zapnúť tmavý režim aj v nepodporovaných Android aplikáciách vrátane Facebooku!

0 icon

Tmavý režim je čoraz populárnejším medzi používateľmi, ale aj napriek tomu mnoho aplikácií ho nepodporuje vrátane Facebooku. V súčasnosti (Android 10 a novší) podporuje zapnutie tmavého režimu, a následne sa automaticky prispôsobuje aj rozhranie aplikácií, ktoré túto funkciu podporujú. Čo však môžete urobiť, ak túto funkciu jednotlivé aplikácie nepodporujú? V…

Google testuje super funkciu pre Google Play, ktorá vám pomôže identifikovať potenciálne kvalitnejšie aplikácie

0 icon

V Google Play aktuálne nájdeme státisíce až milióny aplikácií, ale aj napriek tomu, výber tých kvalitnejších je vcelku náročným procesom. Dôvodom je, že do obchodu sa dostanú aj menej kvalitné aplikácie, ktorých je bohužiaľ väčšina. S problémom vyselektovania tých viac kvalitných aplikácií od menej kvalitných, by mohla pomôcť nová funkciu,…

Huawei už má údajne v rukách 200W technológiu rýchleho nabíjania

0 icon

Rok 2020 znamenal pre svet rýchlonabíjacích systémov pre smartfóny naozaj veľa. Nové a násobne rýchlejšie technológie nabíjania poväčšine ukázali čínski výrobcovia ako Xiaomi, Vivo či Oppo, ktorí vedú malé „preteky“ o najrýchlejší nabíjací systém pre smartfóny. Väčší a tzv. „prémioví“ výrobcovia sa do tohto súboja doposiaľ nezapojili. Podľa najnovších výrokov…

Huawei zverejnil zoznam 37 smartfónov, ktoré dostanú EMUI 11. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Nadstavba EMUI 11 založená na verzii Androidu 10 bola oficiálne predstavená ešte začiatkom septembra pričom priniesla viacero vylepšení v porovnaní s EMUI 10. Huawei prekopal funkciu Always On Display, kde pribudlo viacero nových DIY štýlov, úprav sa dočkala aj vstavaná aplikácia Galérie, pribudli živé ikony, podpora funkcie Multi-Screen, ktorá umožňuje…

Ktoré smartfóny spoločnosti Motorola dostanú v dohľadnej dobe Android 10 a 11?

0 icon

Spoločnosť Motorola v tomto roku zažíva vcelku „vzrušujúce obdobie“. Dôvodom je predstavenie viacerých nových zariadení na čele so smartfónom Motorola Razr, ktorá „ťaží“ z dobrého mena „žiletky“ predstavenej ešte v roku 2004. Rovnako ako vtedy, tak aj teraz ide o výnimočné zariadenie.  Motorola prostredníctvom tlačovej správy informuje, ktoré smartfóny spoločnosti dostanú v…

Armádny Magazín

Zásadná pripomienka k pripravovanej novele zákona o strelných zbraniach

0 icon

Slovensko, 30.október 2020 (AM) - Dňa 15.10.2020 bol oficiálne zverejnený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorým sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017. Našu analýzu tohto návrhu nájdete tu: 

Čína si s útokom na Trumpa počkala na najlepší čas - týždeň pred voľbami: Odmena za dodávky zbraní Taiwanu

0 icon

Čína, 30.október 2020 (AM) - Čína oznámila bezprostredné uvalenie sankcií na najväčšie americké spoločnosti. Je pozoruhodné, že sa tak stalo týždeň pred americkými prezidentskými voľbami. Je nepravdepodobné, že by Donald Trump mal čakať, že Čína, ktorú Trump všemožne démonizoval počas svojej predvolebnej kampane na prezidenta USA, ne

Českí vojaci v Mali: Budú bojovať proti teroristom alebo za francúzske neokoloniálne záujmy ?

0 icon

Česko, 30.október 2020 (AM) - Počas včerajšieho zasadnutia v Českej Snemovni iba 20 poslancov zo 133 prítomných nepodporilo vládny návrh na vyslanie elitného oddielu špeciálnych síl z Prostějova do Mali, ktorých úlohou by nebola len úloha poradcov tamojším vojakom, ale vyrážali by s nimi

Korotčenko: Arménsko sa útokmi na civilistov snaží zatiahnuť Rusko do vojny v Náhornom Karabachu

0 icon

Rusko, 30.október 2020 (AM) - Vojenský expert Igor Korotčenko vysvetlil význam raketových útokov Arménska na azerbajdžanské mestá. Je presvedčený, že konečným cieľom je zatiahnuť Rusko do konfliktu v Náhornom Karabachu. Vojenský expert, šéfredaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko vysvet

Nasadzuje Turecko špeciálne sily na hranice Arménska?

0 icon

Turecko, 30.október 2020 (AM) - V pondelok 26. októbra, ruské vzdušné sily so sídlom v Sýrii podľa niekoľkých súbežných zdrojov ťažko zasiahli výcvikové základne a povstalecké sily podporované Ankarou na severe Sýrie, pričom zabili niekoľko desiatok povstalcov a asi ďalších sto zranili. Tieto útoky, podľa zdrojov blízkych tureckej moc

Svetlo sveta

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

0 icon

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”. “Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a…

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

icon FOTO DŇA