Branislav Fábry: Kauza Huawei a hľadanie záujmov Európy

Bratislava 19. februára 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)

 

Nedávno Bratislavu navštívil americký minister zahraničných vecí M. Pompeo. Jeho návšteva bola súčasťou širšej cesty, pri ktorej navštívil okrem Bratislavy aj ďalšie mestá nášho regiónu, Varšavu a Budapešť. Cieľ jeho cesty bol spojený so snahou posilniť v regióne protiruské postoje tamojších vlád. V tejto súvislosti sa diskutovali najmä nové formy vojenskej prítomnosti USA v strednej Európe, ale minister nezabudol upozorniť ani na hrozby z Číny, najmä prostredníctvom spoločnosti Huawei

Ilustračné foto

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Kauza Huawei

Spor o dominanciu v kyberpriestore

Záujmy USA alebo záujmy Európy?

        USA a ovplyvňovanie politiky

        Ako rozvíjať vzťahy s Čínou?

 

Kauza Huawei

Ako je dobre známe, na konci roku 2018 sa medzi Čínou a USA rozhoreli spory kvôli otázke spoločnosti Huawei. Jadrom tohto sporu sa stal technologický rozvoj firmy v oblasti 5G technológií, ktorú v USA označili ako bezpečnostnú hrozbu. Firme Huawei sa tiež vyčítalo, že môže získať prostredníctvom nižšej ceny prístup k do európskych sietí 5G, ktoré by mali byť chránené pred záujmom čínskej vlády. Ochrana slovenských a celkovo európskych informácií pred čínskymi hrozbami a špionážou je určite dôležitá, problém však spočíva v tom, že úmysly USA nie sú nezištné a pod zámienkou ochrany pred čínskou hrozbou sa pokúšajú vyradiť konkurenta. Platí to nielen pre vzťah k firme Huawei, ale aj ďalším čínskym technologickým firmám, napríklad ZTE.

Téma nových technológií a „veľkého brata“ nie je vôbec nová, je však zaujímavé, že na toto riziko sa začalo poukazovať až v súvislosti s nástupom čínskych firiem. Riziká zo strany firmy Huawei treba brať vážne a to napriek tomu, že zatiaľ boli predložené len nepriame indície, ktoré by uvedené riziká potvrdzovali. Nemožno si však nevšimnúť, že krajiny, ktoré na riziko Huawei najintenzívnejšie upozorňujú, sú úzkymi spojencami USA. Ich boj proti hrozbám zo strany Huawei pritom budí dojem pokrytectva, pretože sa nedokázali zastať ani E. Snowdena, ktorý ich na zneužívanie nových technológií a na globálne špehovanie zo strany NSA upozornil. Naopak, niektoré členské štáty EÚ sa pokúšali odchytiť lietadlo, kde sa mal údajne nachádzať E. Snowden a to preto, aby ho vydali do USA.

 

Spor o dominanciu v kyberpriestore

Najneskôr od odhalení E. Snowdena je verejne známe, že medzi veľkými technologickými gigantmi a štátnymi orgánmi „materskej“ superveľmoci existuje úzka väzba. Najväčšie technologické spoločnosti ako Google (Alphabet), Apple, Facebook či Amazon s tajnými službami USA spolupracujú a poskytujú im chránené informácie o ich klientoch v rámci tajného programu Prism. Pre tieto štyri mohutné koncerny, spolupracujúce s tajnými službami USA, sa vžila skratka GAFA, avšak rovnako vážne podozrenia existujú aj voči ďalším koncernom, napr. voči firme Microsoft. Celý kyberpriestor sa tým nebezpečne dostáva pod vplyv politiky a to do budúcna predstavuje veľkú hrozbu pre práva a slobody občanov. Ide tiež o vítanú možnosť pre superveľmoc ako ovplyvňovať politické či ekonomické vzťahy v menších štátoch a vplývať na tamojšie rozhodovacie procesy.

Na riziká americkej dominancie v kyberpriestore upozornil už skôr austrálsky aktivista J. Assange, ktorý zverejnil informácie od whistleblowera Ch. Manninga na stránkach WikiLeaks. Dokumenty uverejnené vo WikiLeaks poukazovali na ovplyvňovanie politických procesov v zahraničí s pomocou nových technológií, ale aj na širšie spektrum zločinov USA, najmä pri zahraničných intervenciách. Wikileaks sa preto stali objektom najrôznejších foriem šikany zo strany Washingtonu, vrátane pokusov o cenzúru zo strany veľkých technologických spoločností a objavili sa aj snahy o blokádu ich bankových operácií.

Sledovaniu a šikane zo strany tajných služieb USA, spolupracujúcich s technologickými firmami, sa podľa zistení whistleblowerov nevyhli ani najvyšší predstavitelia štátov ako nemecká kancelárkaA.Merkelová, či brazílska prezidentka D.Rouseffová. Existujú podozrenia, že informácie od tajných služieb USA mohli hrať dôležitú  úlohu pri impeachmente D. Rousseffovej v Brazílii v roku 2016. Podobné využívanie informácií predstavuje aj do budúcna predstavuje silný nástroj pre ovplyvňovanie politickej situácie či kybernetické zasahovanie do politických a spoločenských pomerov v krajinách, ktoré nebránia svoju kybernetickú suverenitu.

Spor o suverenitu v kyberpriestore medzi Čínou a USA sa vyhrocuje už od začiatku 21. storočia. Čína sa v rámci tohto sporu rozhodla na svojom území blokovať hlavné americké internetové spoločnosti a obmedziť ich pôsobenie v Číne. Zákazy sa síce stále dajú obísť, avšak aj tak veľmi oslabujú vplyv amerických spoločností v krajine. Čína vychádza z predstavy budovania kybernetickej suverenity, ako základnej súčasti svojej štátnej suverenity. Podľa čínskeho názoru by bolo veľmi nebezpečné, ak by otázky, kto je terorista alebo extrémista určovali americké koncerny a nie čínske zákony. Samozrejme, nemožno pochybovať, že zákazy čínskych orgánov sú motivované aj inými dôvodmi. Predovšetkým Čína patrí medzi krajiny s veľmi úzkou koncepciou slobody prejavu.

Naopak, možno tvrdiť, že sama Čína sa podľa vzoru NSA rozhodla „spolupracovať“ s čínskymi technologickými spoločnosťami a presadzovať sa ich prostredníctvom vo svete. Niektoré internetové spoločnosti sa vďaka čínskej štátnej podpore stali významnými, avšak narazili na určité prirodzené prekážky. Napr. vyhľadávač Baidu je po Googli druhým najväčším vyhľadávačom sveta, ale na Západe sa aj kvôli kultúrnym špecifikám pri vyhľadávaní príliš nepresadil a Googlu konkurovať nedokáže. Čosi podobné platí aj pre najväčšiu čínsku sociálnu sieť RenRen. Huawei však poskytuje oveľa lepšie možnosti na zásahy do kybernetickej suverenity iných štátov.

 

Záujmy USA alebo záujmy Európy?

V prípade Číny si EÚ musí dávať veľký pozor na ochranu vlastných záujmov. Určite treba reagovať na prípady príliš silnej štátnej podpory pre čínske technologické firmy, ktoré znevýhodňujú európskych konkurentov. Firma Huawei síce obvinenia z neprimeranej štátnej podpory oficiálne odmieta, podozrenia sú však vážne. Lenže EÚ nie je schopná efektívne napadnúť ani štátnu podporu pre konkurentov z USA a obmedzovanie čínskych technológií by mohlo znamenať ich prospech. To sa nedá zdôvodniť ekonomickými výhodami Európy a práve preto subjekty z USA zdôrazňujú pri téme 5G sietí bezpečnostné hrozby, kde sa zvýhodnenie amerických firiem dá ospravedlniť transatlantickým spojenectvom.

Je nepochybné, že podozrenia zo spolupráce s čínskymi orgánmi by mohli viesť k právnym obmedzeniam vo vzťahu k firme Huawei v Európe. Tieto podozrenia môžu mať svoje racionálne jadro, len sa treba spýtať, či pri obmedzovaní podnikania Huawei pôjde skutočne o ochranu európskych záujmov. Problémom je, že tie bezpečnostné orgány, ktoré dnes označujú Huawei ako hrozbu, reagovali len veľmi opatrne, pri zásadných odhaleniach whistleblowera E. Snowdena. Keď im však nevadil masívny program sledovania občanov a politikov EÚ, je otázne či im prekáža porušovanie základných práv ako také alebo len fakt, že USA sa obávajú o svoje privilégiá v kyberpriestore.

Samozrejme, že obraz boja medzi USA a Čínou o dominanciu v kyberpriestore je komplikovanejší a tajné služby týchto dvoch štátov majú dosah aj na technologické spoločnosti z iných krajín. Do spolupráce s tajnými službami USA sú zapojené spoločnosti z krajín rôznych „spojencov“, napr. z Južnej Kórey, ale objavili sa aj podozrenia voči niektorým európskym firmám, vrátane slovenskej firmy ESET. V oblasti 5G technológií však Európa príliš zaostala a o dominanciu súperia v podstate len americké a ázijské firmy. A vzniká otázka, či sa hrozba zo strany konkrétnej spoločnosti neinterpretuje podľa toho, s ktorou tajnou službou spolupracuje.

 

USA a ovplyvňovanie politiky

Pri využívaní nových 5G technológií si treba uvedomiť, že americký vplyv na slovenské udalosti môže byť nebezpečnejší než čínska hrozba. Na rozdiel od Číny majú USA k dispozícii veľa nástrojov na ovplyvňovanie politického a spoločenského vývoja v Európe a kontrola 5G technológií by im mohla pomôcť vplývať na malé štáty ako SR ešte výraznejšie. Washington totiž už dávnejšie získal veľký vplyv v mainstreamových médiách v SR a takisto kontroluje významnú časť tretieho sektora, ktorý paradoxne spolufinancujú niektoré štátne orgány SR. Kombinácia aktivistov z mimovládnych organizácii, mediálnej propagandy mainstreamu a kontroly nad kyberpriestorom zo strany USA môže byť pre malé štáty skutočnou hrozbou.

Pokiaľ ide o 5G technológie, ich hrozba sa ani tak nemusí týkať obranyschopnosti a bezpečnosti štátu proti vojenským hrozbám, pretože armádne systému sú autonómne. Kontrola 5G sietí by sa mohla ukázať ako efektívna pri zásahoch do verejných služieb, napr. dodávok elektriny alebo tepla. V prípade, ak by sa objavili protivládne demonštrácie, mohla by kontrola 5G sietí zahraničnými službami viesť k paralýze niektorých spoločensky dôležitých oblastí verejného sektora. To by zvýšilo nespokojnosť verejnosti, zostrilo revolučnú náladu a dalo by sa využiť aj ako ďalší argument pri demonštráciách proti vláde.

Na rozdiel od USA, Čína zatiaľ v strednej Európe nedisponuje ani „vlastným“ tretím sektorom, ani vplyvnými médiami. Preto by jej kontrola nad slovenskými sieťami 5G neohrozila suverenitu SR tak ako ovládnutie 5G technológií zo strany USA. V prípade Číny je reálnejšia hrozba, že by Peking mohol kontrolu 5G technológií zneužiť na ekonomické ciele. Aj tu však musí postupovať opatrne, pretože pri každom podozrení zo zneužívania začne mainstream čínske technológie kritizovať.

 

Ako rozvíjať vzťahy s Čínou?

Najsmutnejšie na téme sietí 5G alebo celého kyberpriestoru je úplnepodriadenie sa EÚ voči záujmom USA. EÚ sa málo snaží o vlastný prienik do 5G technológií, ani nevytvára alternatívy voči americkej dominancii, napr. voči vyhľadávaču Google či sociálnym sieťam ako Facebook. Európa preto zaostáva nielen za Čínou a USA, ale aj za Ruskom, ktoré svoje alternatívy vytvorilo: Yandex voči Googlu a vkontakte voči Facebooku. EÚ by súčasné problémy spoločnosti Huawei mohla pritom využiť na to, aby sa sama stala nezávislejšou na USA i na Číne. Mohla by ponúknuť spoločnosti Huawei podmienky, pri ktorých by Číňania ekonomicky profitovali a Európa by sa mohla od Číňanov učiť.

Je predčasné špekulovať, ktorým smerom sa bude uberať celkový trend v kyberpriestore, ale treba brať na vedomie aj to, že Čína bude do budúcna silným partnerom v oblasti nových technológií. Krajina, kde žije oveľa viac obyvateľov než v EÚ a USA dokopy, má perspektívu zohrávať rovnocennú úlohu na trhu s novými technológiami. Okrem obdobia západného kolonializmu Čína počas celej známej histórie predstavovala krajinu s inováciami a objavmi, ktoré slúžili na prospech celého sveta. Je pochopiteľné, že toto postavenie sa pokúša znovu dosiahnuť a snahu udržať Čínu čo najdlhšie v postavení technologicky inferiórnej krajiny musí vnímať táto krajina ako neprijateľnú.

Pokusy zastaviť Čínu pri jej návrate na pozície, ktoré v oblasti inovácií zastávala pred nástupom kolonializmu, je márna. Čína sa v 21. storočí stane opäť jednou z technologicky vedúcich krajín sveta. Tento vývoj nastáva už v súčasnosti a to napriek zjavnému nesúhlasu USA. Obavy z nadmerného čínskeho vplyvu v kyberpriestore treba brať vážne, ale Čína tu ani v budúcnosti nebude hrať tak dominantnú úlohu ako hrali USA na konci 20. storočia. Okrem Číny a USA sa dnes v kyberpriestore presadzujú aj ďalší konkurenti, napr. India. Čína sa takisto bude musieť vysporiadať aj s podozrievavosťou ostatných štátov východnej Ázie, ktoré ju historicky vnímajú ako hrozbu vlastnej suverenite a preto budú veľmi podozrievavé voči „čínskej hrozbe“.

Rovnako tak technologický rozvoj môže v budúcnosti smerovať do oblastí, ktoré v mnohom prekonajú význam 5G technológií a kde sa súperenie USA, Číny, EÚ a ďalších subjektov môže začať odznova, (oblasť bioinformatiky, tzv. kvantových počítačov, a pod.). Dôležité je však to, aby sa pre súperenie v nových technológiách v budúcnosti podarilo vytvoriť pravidlá, ktoré by boli výhodné pre rôzne regióny, nielen pre jednu krajinu sveta. Cestou k tomu pritom nie je úplne podriadenie sa Európy voči záujmom koncernov z USA, ale hľadanie vzájomne výhodnej spolupráce tak s USA, ako aj s Čínou.

Braňo Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Západní „experti“ naznačujú, že Rusko si vyhodilo do povetria plynovody Nord Stream. Chmelár: Majú nás za bláznov?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Sabotáž na potrubiach Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori vyvolala rozruch. Okamžite sa z každého názorového tábora začali ozývať experti s vlastnou teóriu. Na niektoré z nich zareagoval analytik Eduard Chmelár. Jeho komentár, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, vám prinášame v…

Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP v Tel Avive

0 icon

Tel Aviv 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Tel Avive. Ako najvyššie nasadený hráč vyradil v piatkovom štvrťfinále Kanaďana Vaska Pospisila 7:6 (5), 6:3 Nenasadený Francúz Constant Lestienne zdolal Američana Maxima Cressyho, štvorku "pavúka", 6:7 (4), 6:3, 7:6…

Až polovici úmrtí dokážeme predísť, bez liečby a zmeny životného štýlu to však nejde

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook/Zdravie máš len jedno)   Približne päťdesiat percent úmrtí na Slovensku súvisí so zlou životosprávou, nezdravým stravovaním, nedostatkom pohybu, fajčením a alkoholom. Ide približne o 25-tisíc Slovákov ročne, ktorí by nemuseli zomrieť, ak by žili zdravšie. Viac ako polovica pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, vysokým cholesterolom…

Boetius mal nezhubný nádor, nemusí podstúpiť chemoterapiu

0 icon

Berlín 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Thomas Frey/dpa-Bildfunk)   Holandský futbalista Jean-Paul Boetius nemusí ísť na chemoterapiu, pretože sa ukázalo, že odstránený nádor semenníkov bol nezhubný Krídelník Herthy Berlín sa dozvedel dobrú správu v piatok, týždeň po tom, ako absolvoval operáciu, uviedol hovorca klubu Max Jung. Ďalší hráč Herthy Marco Richter, ktorému…

Pápež František potvrdil arcibiskupa Vasiľa ako člena Vatikánskej komisie na posudzovanie závažných deliktov

0 icon

Košice 30. septembra 2022 (HSP/TSKE/grkatke/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Apoštolská nunciatúra na Slovensku informovala Eparchiálny úrad v Košiciach, že pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Dikastériu pre náuku viery Úlohou spomenutého kolégia je skúmať…

More, továrne a štvrtina ukrajinských príjmov: čo Rusko získa anexiou Donbasu, Záporožia a Chersonu

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Twitter, Telegram)   Ústavné zmeny ešte neboli vykonané, ale už teraz je jasné, že vo veľmi blízkej budúcnosti Rusko získa obrovské územie a štyri nové regióny - Doneckú a Luganskú republiku, Chersonskú a Záporožskú oblasť Čo sú to však tieto územia? Čím sú bohaté a kto…

Vychádza Saudská Arábia z exilu?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Zdá sa, že svetoví lídri vítajú Muhammada bin Salmána späť do svojich radov, píše The American Conservative Na pohrebe kráľovnej Alžbety sa zúčastnil každý, kto bol kýmkoľvek. Okrem saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána (MBS). Pozvaný bol jeho otec. Nie je známe, či bolo…

Ako ovplyvnila koaličná kríza preferencie strán? Je tu nový prieskum

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas. Smer by získal druhý najvyšší počet hlasov. Po vládnej kríze preferencie strany SaS mierne klesli a Progresívne Slovensko ju predbehlo. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Focus, informuje Pravda Ak by…

Prezidentka privítala na prvej návšteve SR maďarskú prezidentku Katalin Novákovú

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok privítala na prvej oficiálnej návšteve Slovenska maďarskú prezidentku Katalin Novákovú. Témami stretnutia boli aktuálny stav nelegálnej migrácie, zvládanie dosahov vojny na Ukrajine či postoj k sankciám voči Rusku. Maďarská prezidentka sa prihovárala aj za maďarskú menšinu na…

Ukrajina dnes dala odpoveď na pripojenie jej území k Rusku

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screeshot Facebook)   Ukrajina teda požiadala o zrýchlený vstup do NATO (podobne ako Fínsko a Švédsko a predtým navrhuje podpísať dohodu o medzinárodných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu Zelenskyj dnes pri podávaní prihlášky k tomu povedal, že podľa neho Ukrajina dnes podpísala žiadosť o zrýchlený vstup…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Britská kráľovská mincovňa predstavila prvé mince s portrétom nového kráľa Karola III., Na snímke vľavo minca v hodnote 50 pencí a vpravo nová pamätná minca v hodnote 5 libier

Autor: TASR/AP-Alastair Grant

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Západní „experti“ naznačujú, že Rusko si vyhodilo do povetria plynovody Nord Stream. Chmelár: Majú nás za bláznov?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Sabotáž na potrubiach Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori vyvolala rozruch. Okamžite sa z každého názorového tábora začali ozývať experti s vlastnou teóriu. Na niektoré z nich zareagoval analytik Eduard Chmelár. Jeho komentár, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, vám prinášame v…

Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP v Tel Avive

0 icon

Tel Aviv 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Tel Avive. Ako najvyššie nasadený hráč vyradil v piatkovom štvrťfinále Kanaďana Vaska Pospisila 7:6 (5), 6:3 Nenasadený Francúz Constant Lestienne zdolal Američana Maxima Cressyho, štvorku "pavúka", 6:7 (4), 6:3, 7:6…

Až polovici úmrtí dokážeme predísť, bez liečby a zmeny životného štýlu to však nejde

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook/Zdravie máš len jedno)   Približne päťdesiat percent úmrtí na Slovensku súvisí so zlou životosprávou, nezdravým stravovaním, nedostatkom pohybu, fajčením a alkoholom. Ide približne o 25-tisíc Slovákov ročne, ktorí by nemuseli zomrieť, ak by žili zdravšie. Viac ako polovica pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, vysokým cholesterolom…

Boetius mal nezhubný nádor, nemusí podstúpiť chemoterapiu

0 icon

Berlín 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Thomas Frey/dpa-Bildfunk)   Holandský futbalista Jean-Paul Boetius nemusí ísť na chemoterapiu, pretože sa ukázalo, že odstránený nádor semenníkov bol nezhubný Krídelník Herthy Berlín sa dozvedel dobrú správu v piatok, týždeň po tom, ako absolvoval operáciu, uviedol hovorca klubu Max Jung. Ďalší hráč Herthy Marco Richter, ktorému…

Pápež František potvrdil arcibiskupa Vasiľa ako člena Vatikánskej komisie na posudzovanie závažných deliktov

0 icon

Košice 30. septembra 2022 (HSP/TSKE/grkatke/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Apoštolská nunciatúra na Slovensku informovala Eparchiálny úrad v Košiciach, že pápež František potvrdil arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie odvolaní v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Dikastériu pre náuku viery Úlohou spomenutého kolégia je skúmať…

More, továrne a štvrtina ukrajinských príjmov: čo Rusko získa anexiou Donbasu, Záporožia a Chersonu

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Twitter, Telegram)   Ústavné zmeny ešte neboli vykonané, ale už teraz je jasné, že vo veľmi blízkej budúcnosti Rusko získa obrovské územie a štyri nové regióny - Doneckú a Luganskú republiku, Chersonskú a Záporožskú oblasť Čo sú to však tieto územia? Čím sú bohaté a kto…

Vychádza Saudská Arábia z exilu?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Zdá sa, že svetoví lídri vítajú Muhammada bin Salmána späť do svojich radov, píše The American Conservative Na pohrebe kráľovnej Alžbety sa zúčastnil každý, kto bol kýmkoľvek. Okrem saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána (MBS). Pozvaný bol jeho otec. Nie je známe, či bolo…

Ako ovplyvnila koaličná kríza preferencie strán? Je tu nový prieskum

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas. Smer by získal druhý najvyšší počet hlasov. Po vládnej kríze preferencie strany SaS mierne klesli a Progresívne Slovensko ju predbehlo. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Focus, informuje Pravda Ak by…

Prezidentka privítala na prvej návšteve SR maďarskú prezidentku Katalin Novákovú

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok privítala na prvej oficiálnej návšteve Slovenska maďarskú prezidentku Katalin Novákovú. Témami stretnutia boli aktuálny stav nelegálnej migrácie, zvládanie dosahov vojny na Ukrajine či postoj k sankciám voči Rusku. Maďarská prezidentka sa prihovárala aj za maďarskú menšinu na…

Ukrajina dnes dala odpoveď na pripojenie jej území k Rusku

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screeshot Facebook)   Ukrajina teda požiadala o zrýchlený vstup do NATO (podobne ako Fínsko a Švédsko a predtým navrhuje podpísať dohodu o medzinárodných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu Zelenskyj dnes pri podávaní prihlášky k tomu povedal, že podľa neho Ukrajina dnes podpísala žiadosť o zrýchlený vstup…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Armádny Magazín

Ukrajinské sily obkľúčili Krasnyj Liman, pokúšajú sa prerušiť zásobovanie

0 icon

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Na severnom smere zostáva situácia dosť komplikovaná, Kyjev sa naďalej pokúša obkľúčiť Krasny Liman, čím prerušil jeho zásobovanie. Útok na mesto je vedený z troch smerov, k hraniciam Luhanskej republiky sa rútia jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.  

Pravda a výmysly o trestaneckých práporoch

0 icon

Slovensko, 30.september 2022 (AM) – Pred 80 rokmi 28. 7. 1942 sa v Rusku zrodil Ľudovým komisárom obrany ZSSR, teda Stalinom, podpísaný rozkaz č. 227, ktorý je verejnosti známy aj pod názvom „Ani krok späť!“. Vznikol tým nový druh vojsk Červenej armády tzv. „štrafnikov“ (vojenské trestanecké útvary) a spolu s ním sa zjavila hromada…

Britský the Guardian: "Na Ukrajine nás USA ťahajú k vojne s Ruskom"

0 icon

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM, The Guardian) – Úloha Washingtonu na Ukrajine a jeho podpora neonacistov režimu má obrovské dôsledky

Briti už vedia koľkí z nich zomrú po ruskom jadrovom útoku aj ktoré ciele budú zničené

0 icon

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM) –  K občanom sa ruský prezident Vladimir Putin prihovorí 30. septembra, kedy bude podľa Kremľa mať veľký prejav. Ako informoval tlačový tajomník hlavy štátu Dmitrij Peskov, 30. septembra sa v Kremeľskom paláci uskutoční slávnosť podpisu dohôd o vstupe nových území do Ruska. V tejto súvislosti sa…

Západní experti komentujú novú elektronickú ochranu lodí ruskej Čiernomorskej flotily

0 icon

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Čiernomorská flotila ruského námorníctva nainštalovala špeciálne bariéry pri vstupe do Sevastopolského zálivu, kde sa nachádza najväčšia námorná základňa. Informujú o tom západné médiá a monitorovacie zdroje s odvolaním sa na s

FOTO DŇA

Britská kráľovská mincovňa predstavila prvé mince s portrétom nového kráľa Karola III., Na snímke vľavo minca v hodnote 50 pencí a vpravo nová pamätná minca v hodnote 5 libier

Autor: TASR/AP-Alastair Grant

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali