Bolívia: Vztýčený indiánsky prostredník organizátorom farebných prevratov. Ako je možné, že to dokázali?

Bratislava 22. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)

 

V novembri 2019 sa v Bolívii prevratom dostala k moci fašistická proamerická junta. Bolívijský puč však nemal dlhé trvanie. Na rozdiel od iných juhoamerických krajín sa Bolívia dokázala fašistických pučistov rýchlo zbaviť. Pozrime sa bližšie na to, ako sa im to podarilo

bolivia
Ilustračné foto

Imperiálnym hegemónom južnej Ameriky sú USA. Svoje neokoloniálne dŕžavy riadia prostredníctvom tzv. kompradorov: korupčnej „elity“ politikov a mimovládkarov, ktorá má peniaze uložené v západných bankách a daňových rajoch. (Ako dobre, že u nás to takto nefunguje, všakže?)

Na prelome tisícročí bola Bolívia takýmto typickým juhoamerickým „banánovým“ štátom v područí skorumpovanej kompradorskej elity, ktorá slúžila ako sprostredkovateľ tunelovania takmer všetkého bohatstva krajiny smerom k zahraničným korporáciám. Väčšinové indiánske obyvateľstvo bolo nesmierne chudobné a nemalo takmer žiadnu možnosť mať z toho nejaký prospech a zúčastňovať sa na reálnom politickom živote krajiny. Výsledkom bol celý rad rebélií, blokád, protestov.

Jedným z pamätných bojov bolívijského ľudu, ktorý sa skončil veľkolepým víťazstvom, bol epický príbeh „vojny o vodu“ v Cochabambe (viac informácií nájdete tu). Je to pekná ilustrácia pomerov v Bolívii, ktoré sú aj dobrým kľúčom k pochopeniu súčasného diania v tej krajine.

 

Vojna o vodu v Cochabambe

Viac ako polmiliónová Cochabamba je štvrté najväčšie mesto Bolívie. V dôsledku neokoloniálneho ožobračenia krajiny a následnej imigrácie obrovského množstva schudobnených vidiečanov v 80. a 90. rokoch do mesta sa tam jedným z najväčších problémov stal nedostatok pitnej vody. Tú však potrebujú aj roľníci na svojich políčkach. Došlo ku konfliktom, ktoré mali jeden pozitívny výsledok: roľníci sa spojili a vytvorili odborovú organizáciu, ktorá sa naučila bojovať za ich záujmy – čo sa neskôr ukázalo ako veľmi dôležité.

V roku 1997 dala Svetová banka Bolívii pôžičku 20 miliónov dolárov, čiastočne aj na rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ale podmienila to privatizáciou vodovodných a kanalizačných sietí v mestách La Paz a Cochabamba (v zákulisí to Svetová banka pretlačila tým, že Bolívii touto privatizáciou podmienila odpustenie 600-miliónového dlhu…).

Vodovodné siete v Cochabambe boli v štátnej správe a boli vo veľmi zlom stave. Voda viac netiekla ako tiekla, tí chudobnejší prípojky vôbec nemali a priekupníci s vodou na nich nehorázne zarábali. Ešte horšie to bolo s kanalizáciou. Preto bol vytvorený projekt riešenia tejto situácie, ktorý malo realizovať medzinárodné konzorcium na čele s americkou korporáciou Bechtel. Toto konzorcium za to dostalo správu celej vodárenskej infraštruktúry v meste prakticky zadarmo, s tým, že celý projekt plus zisky akcionárov zaplatia obyvatelia zo zvýšených poplatkov za vodu.

To by však bolo pre veľkú časť nesmierne chudobných obyvateľov Cochabamby likvidačné. Arogancia korporácie a štátu, absurdné zvýšenie cien a fakt, že pre indiánov je voda vnímaná ako čosi, na čo má každý prirodzený nárok, podobne ako na vzduch, spôsobili, že odborová organizácia roľníkov, ku ktorej sa postupne pridali aj ďalšie, pôvodne nezmieriteľné skupiny obyvateľov, sa pustila do heroického boja.

 

Oceľové zuby korporátneho neokolonializmu

Nasledoval generálny štrajk, protestný pochod, ďalší štrajk. Mesto bolo niekoľko dní celkom paralyzované, došlo na zrážky protestujúcich s policajnými ťažkoodencami. Už nešlo len o vodu, začínalo sa to podobať na revolúciu. Vláda však stále výšku poplatkov neznížila, ale ľudia nemienili ustúpiť.

Medzitým sa ľuďom podarilo dostať ku kópii zmluvy s konzorciom. Ukázalo sa, že je pre štát škandalózne nevýhodná a predstavuje praktické vytunelovanie vodných zdrojov v Cochabambe a brutálne zdieranie obyvateľstva. To už boli proti korupčnej schéme korporácie a úplatných úradníkov všetky vrstvy obyvateľov mesta. Nasledovalo referendum, ďalší generálny štrajk, blokáda mesta, ktorej sa zúčastnilo stotisíc ľudí, blokáda dopravy, stanné právo, streľba do davu… vláda uniesla organizátorov protestov do džungle, lenže vec sa už dostala za hranice mesta aj krajiny. Korporácii Bechtel začali prichádzať z celého sveta stovky protestných e-mailov, ľudia sa začali búriť už v celej Bolívii.

Až vtedy vláda pochopila, že Cochabamba skrátka neustúpi. V roku 2000 nakoniec bola zmluva s nadnárodným konzorciom zrušená, zadržaní predstavitelia protestujúcich prepustení, správa vodných zdrojov sa navrátila mestu. Bechtel sa ešte chcel súdiť, ale napokon to na nátlak verejnosti vzdal. Korporácia s ročným obratom 14 miliárd dolárov (rozpočet Bolívie bol iba 2,7 miliardy dolárov) utrpela bezprecedentnú porážku. Bolívijčania toto víťazstvo vnímali zároveň aj ako víťazstvo nad korupčným štátom, nad neoliberalizmom, Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom.

 

Evo Morales a indiánska cesta k prosperite

Víťazstvo v Cochabambe bolo veľké, ale iba čiastkové. Krajina bola stále ovládaná kompradormi, skorumpovanou elitou, ktorá zabezpečovala neokolonizátorom jej vyciciavanie. Štrajky a protestné akcie na rôznych miestach krajiny stále pokračovali a ich intenzita sa nezmenšovala.

V tom čase sa postupne dostal do popredia odborový predák pestovateľov koky (pozor, koka nie je kokaín), človek z chudobnej indiánskej rodiny Evo Morales. Bol to historický precedens, ale v podstate išlo o logické zavŕšenie nespokojnosti najmä indiánskeho etnika, ktoré tvorí v krajine takmer dve tretiny obyvateľstva, keď sa tento ľudový politický líder napokon v roku 2005 stal prezidentom. Po piatich storočiach bielej nadvlády sa dostal prvýkrát do čela krajiny človek indiánskeho pôvodu, z národa Aymarov.

S Moralesom a jeho indiánskymi ministrami sa v Bolívii dostal do popredia aj indiánsky svetonázor. Bol to úplne nový, odlišný pohľad na vládnutie, ekonomiku, miesto človeka vo svete. Namiesto dovtedajšieho juhoamerického filozofického mainstreamu odrazu ovládla krajinu celkom iná filozofia: prírodná, indiánska.

Ľudia žijúci v extrémne nehostinnom prostredí vysokohorskej planiny Altiplano mohli po tisícročia prežiť iba ako komunita, ktorá je maximálne kooperatívna a zviazaná výnimočne silnou sociálnou spolupatričnosťou. Zem je považovaná za božstvo, je to Matka Zem – Pachamama. Zemi sa obetúvajú dary, pred orbou sa jej roľník ospravedlňuje za to, že ju zraňuje, hory sú bytosti – strážcovia… V tomto kontexte je úplne prirodzené, že pôda nie je majetkom, ona prináleží ku komunite. Trhový vzťah k zemi je pre indiánov čosi absolútne neprípustné – nemôžete predsa predať svoju matku.

Z toho vyplýva aj maximálne šetrný vzťah indiánov k životnému prostrediu a ich životný postoj, ktorý sa dá charakterizovať ako „dobrovoľná skromnosť“. Morales to uvádzal do praxe pod heslom „dobre žiť“ neznamená „žiť ešte lepšie“, čo indiáni veľmi správne chápu ako „žiť na niečí úkor“.

 

Ekonomický a sociálny zázrak

Prvé, čo Morales urobil po nastúpení do funkcie bolo, že sebe aj ostatným ústavným činiteľom dramaticky znížil plat. Po búrlivej celonárodnej diskusii a referende bola prijatá nová ústava, vďaka ktorej sa Bolívia stala mnohonárodnostným štátom, v ktorom získalo rovnoprávnosť a široké práva všetkých 36 domorodých národov krajiny, zrovnoprávnili sa aj ich jazyky. „Indiánstvo“, dovtedy chápané ako znak najnižšieho spoločenského postavenia, sa stalo dôvodom na hrdosť.

Tieto tendencie však negatívne prijímali ekonomicky najvplyvnejšie a najbohatšie regióny so silnou prítomnosťou „bielej oligarchie“, najmä department Santa Cruz. Táto liberalistická a globalistická opozícia voči Moralesovej indiánskej väčšine má silné ekonomické zázemie a ovláda médiá, v ktorých bez prestania Moralesa intenzívne očierňuje a označuje za indiánskeho rasistického diktátora, ktorý je príliš ľavicový.

Revolučná Moralesova vláda sa ostro vymedzuje voči neoliberálnej ideológii, ktorá krajinu predtým priviedla do zúfalého zadĺženia a chudoby. Štátny majetok a nerastné bohatstvo, všetko bolo počas posledných dvoch dekád 20. storočia takmer kompletne prevedené do vlastníctva nadnárodných firiem – a po príchode Moralesa sa to v rámci možností zase postupne dostávalo naspäť do bolívijských rúk. Kľúčové bolo zoštátnenie zdrojov prírodného bohatstva, najmä ropy a zemného plynu.

Morales urobil tiež agrárnu reformu, pri ktorej sa aspoň časť súkromnej pôdy mohla dostať do rúk indiánov. Napriek tomu všetkému, Bolívia nikdy neprestala mať tzv. pluralitnú ekonomiku, čo znamená, že tu súčasne funguje aj model komunitného, súkromného aj štátneho vlastníctva.

Vďaka tomu, že príjmy z nerastného bohatstva zrazu začali ostávať doma, krajina začala v predtým nevídanej miere investovať do rozvoja infraštruktúry a sociálnych programov, zdravotníctva a školstva.

 

Dlhá ruka Spojených štátov amerických

Spojené štáty ako neokoloniálny hegemón, ktorý sa drzo mieša do vnútorných vecí každej juhoamerickej krajiny, boli v Bolívii vždy vnímané negatívne, ale po príchode Moralesa, ktorý nadviazal spojenectvá so všetkými nepriateľmi USA, sa odpor voči americkému vplyvu a neoliberálnemu kapitalizmu samozrejme ešte zvýšil.

O postoji západných veľmocí k Moralesovi veľa hovorí napríklad situácia z júla 2013, keď sa vracal z návštevy Ruska. Keď už bolo jeho lietadlo vo vzduchu, Francúzsko, Portugalsko a Taliansko vyhlásili, že mu neumožnia preletieť cez ich vzdušný priestor, lebo ho podozrievali, že na palube lietadla sa nachádza americký disident Edward Snowden. Prezident musel neplánovane pristáť vo Viedni a stráviť tam noc. Až keď sa ukázalo, že v lietadle Snowden nie je, dali mu nasledujúci deň popoludní spomínané štáty povolenie na prelet. Len si predstavte aký diplomatický škandál by to bol, keby niečo také urobil niekto predstaviteľovi niektorej západnej veľmoci…

Morales je medzi indiánmi často považovaný takmer až za mýtickú postavu. Vo voľbách v roku 2009 a 2014 bol opätovne s veľkou prevahou zvolený za prezidenta Bolívie a nepochybne by sa to zopakovalo aj v roku 2019, keby jeho nepriatelia neboli pripravili situáciu, v ktorej musel v ohrození života utiecť do Mexika a odtiaľ do exilu v Argentíne.

 

Objav zásob lítia a fašistický puč

Prečo sa to stalo práve v roku 2019? Začiatkom roka 2019 sa objavila informácia, že pod bolívijským slaným jazerom Salar de Uyuni sa nachádza 21 miliónov ton lítia, čo je najviac na svete. Bolívijčania uzatvorili zmluvu s čínskym konzorciom Xinjiang TBEA Group Baocheng o ťažbe a priemyselnom spracovaní lítia. Bola to pre Čínu obrovská príležitosť v boji na perspektívnom svetovom trhu s elektromobilmi, keďže lítium je jedným z kľúčových prvkov do batérií.

A už na jeseň prebehol v Bolívii vojenský puč proti Moralesovej vláde, klasicky, pod taktovkou USA, tak ako vo Venezuele či kdekoľvek inde. Začali násilnosti, zomreli desiatky ľudí a senátorka Jeanine Áñezová so skupinou podporovateľov, za pomoci armády a polície zasahujúcej proti ľuďom v uliciach, sa vyhlásila za dočasnú prezidentku Bolívie.

Dočasná prezidentka si vytvorila pomerne veľký manévrovací priestor a vládla takmer rok. Korporátne médiá na Západe, a teda aj u nás, o dianí v krajine referovali hmlisto, ale v zásade zabudli povedať, že na prevzatie moci nemala žiadne legislatívne oprávnenie, a že sa rozpútala bezprecedentná vlna násilia najmä proti indiánom ako Moralesovým podporovateľom.

 

„Strieľali nás ako zvieratá“, hovoria účastníci protestov

Hneď v prvých dňoch vo funkcii Áñezová vydala „dekrét na zabíjanie“, ktorý zbavoval ozbrojené sily trestnej zodpovednosti. Armáda a polícia sa úplne „odtrhli z reťaze“ a začali civilné obyvateľstvo nepredstaviteľným spôsobom masakrovať, ostreľovať ostrými nábojmi, dusiť slzným plynom, mrzačiť, mučiť, terorizovať či neoprávnene väzniť (viac info tu). Skončila sa sloboda tlače, zavládla cenzúra, najhrubším spôsobom sa začali porušovať ľudské práva. Režim sa vrátil k starým koloniálnym praktikám a začal dávať indiánom najavo, že „rebélia“, aká tam vládla 14 rokov, sa trpieť nebude.

Áñezovej vláda mala byť len dočasnou vládou do vypísania nových prezidentských volieb a ako vláda nevolená, bez mandátu, nemala právo robiť zmeny v politickom či ekonomickom systéme krajiny. Napriek tomu však urobila rozsiahle personálne čistky a pustila sa do postupnej opätovnej privatizácie strategických aktív krajiny, ktoré predtým Morales zoštátnil.

A samozrejme, pripravovala sa privatizácia najväčších zásob lítia na svete pre americkú automobilku Tesla, ktorá by tak prišla takmer zadarmo k obrovskému bohatstvu. Lenže to už Áñezová nestihla. Prišiel termín volieb.

 

Návrat indiánskej demokracie

Za rok vládnutia sa Áñezovej podarilo krajinu ekonomicky zruinovať a presvedčiť aj veľa zarytých odporcov Moralesa o tom, že aj napriek jeho nepochybným osobným chybám bola štrnásť rokov trvajúca vláda Moralesovej strany MAS to najlepšie, čo sa mohlo väčšine obyvateľov Bolívie stať.

Bolo teda jasné, že Áñezová nemá šancu. Bola preto stiahnutá z pučistickej kandidátky a nasledovalo kolo zastrašovania a likvidácie opozície cez justíciu, políciu a paramilitárne jednotky. Nič z toho však nepomohlo: voľby drvivo vyhrala indiánska demokracia. Hlavný kandidát strany MAS, bývalý minister Luis Arce Catacora, dlhoročný Moralesov spolupracovník zvíťazil hneď v prvom kole a indiáni získali väčšinu aj v senáte.

Hoci nový prezident Luis Arce je technokrat a nemá charizmu Evo Moralesa, práve on bol od roku 2006 hlavným architektom ekonomickej politiky krajiny, ktorá viedla okrem iného k významnej redukcii extrémnej chudoby a ku zvýšeniu hrubého domáceho produktu o 344 percent.

Nové, demokraticky zvolené vedenie krajiny (nespochybnili to ani USA) zrušilo rôzne absurdné falošné obvinenia Moralesa pučistami, a tak sa mohol v pondelok 9. novembra 2020 po vyše roku v exile v Argentíne vrátiť do vlasti. K argentínsko-bolívijskej hranici ho osobne odprevadil argentínsky prezident Alberto Fernández. Hranicu Evo Morales prekročil pešo, aby sa v konvoji viac ako 800 vozidiel vrátil do hlavného mesta La Paz. Krajina sa prebudila zo zlého sna.

 

Indiáni nám môžu byť vzorom

Nikto nemôže spochybniť fakt, že štrnásť rokov vlády MAS, napriek niektorým omylom a prešľapom, bolo najstabilnejším a ekonomicky najúspešnejším obdobím v histórii Bolívie. A je to príklad aj pre ďalšie krajiny, ktoré pre ľudí a pre životné prostredie hľadajú lepšiu cestu, než je liberálny neokoloniálny imperializmus.

Vidíme, že k nájdeniu lepšej cesty netreba veľa: netreba miliardy dolárov ani tanky, stačí ak si budú ľudia vedomí skutočných hodnôt a chamtivo ich nevymenia za pozlátku. Stačí skromnosť, vernosť, vytrvalosť a zdravý rozum – a vtedy si ani tyrani nevedia dať rady. Bolívijskí indiáni môžu byť celému svetu príkladom.

Na Slovensku sa našťastie nedejú také veci, aké sa diali posledný rok v Bolívii. Ale keby nejaký konšpiračný teoretik veľmi chcel, určitú paralelu, určitú „soft verziu“ procesov, ktoré prebehli vo Bolívii, by tam možno mohol vidieť…

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

0 icon

Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v obci Stakčín štátneho príslušníka Albánska bez cestovného dokladu Ako zistili, cieľom jeho cesty je Spolková republika Nemecka, z Alžírska vycestoval pred dvoma rokmi. Informovala o…

Dnes bude zamračené a hmlisto, s teplotami do 3 stupňov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Dnes bude na Slovensku zamračené a hmlisto s ojedinelým mrholením. Pri mrznúcom mrholení sa môže tvoriť poľadovica. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude zmenšená oblačnosť. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke Najvyššia denná teplota sa bude…

Prieskum agentúry Polis: Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazil by Hlas-SD. Všetky vládne strany veľký pokles a jedna mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so…

Mikulec povedal svoje k rokovaniu koaličných lídrov v nemocnici. Riaditeľa odvolávať nebude a posiela tvrdý odkaz „drzému“ Richardovi Rašimu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prostredníctvom sociálnej sieti informoval o tom, že sa stretol s vedením Nemocnice svätého Michala v Bratislave, kde je hospitalizovaný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol, že riaditeľa nehodlá odvolať. Na jeho odchod po kauze okolo Kollárových nočných…

Rabín vo Viedni bol terčom útoku, polícia ho vyšetruje ako antisemitský

0 icon

Viedeň 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Židovská komunita vo Viedni čelila ďalšiemu útoku, keď neznáma žena vo štvrtok popoludní na jednej zo zastávok električky strhla rabínovi z hlavy jarmulku a ohrozovala ho nožom, pričom vykrikovala protižidovské heslá Rakúsky kancelár Sebastian Kurz tento útok odsúdil, informovala v noci na piatok…

Šok pre demokratov! Súd v Pennsylvánii zastavil vyhlásenie Bidena ako víťaza, prijal argumenty obžaloby a začal vyšetrovanie volebného podvodu

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Súd v Pennsylvánii včera zastavil vyhlásenie víťaza volieb v tomto štáte. Bidenovi víťazstvo pozastavil, prijal argumenty obžaloby a začal vyšetrovanie volebného podvodu. Trump má tak stále nádej na cestu k víťazstvu, avšak čas hrá proti nemu Guvernér Pennsylvánie Tom Wolf už obvinil sudcu z…

Kongres schválil mandátnych trénerov, kontrolór so širšími právomocami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Delegáti Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodli o spôsobe prerozdelenia zisku z vlaňajších majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach. Zaviedli systém tzv. mandátnych trénerov, na základe ktorého sa bude zväz minimálne najbližšie tri roky spolupodieľať na výplatách pre…

Únia miest Slovenska je pripravená podporiť testovanie na základných školách

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Únia miest Slovenska (ÚMS) je pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľom je územná samospráva. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová po štvrtkovom rokovaní s ministerstvom školstva a členskými mestami ÚMS je však presvedčená, že ak má byť…

Vo Francúzsku vyšetrujú ďalší prípad neodôvodneného policajného násilia

0 icon

Paríž 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stephane de Sakutin)   Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vo štvrtok nariadil stiahnuť zo služby štyroch policajtov, ktorí sú podozriví, že minulý týždeň v Paríži bez vážneho dôvodu zaútočili na hudobného producenta tmavej pleti, uviedla agentúra AP Videozáznam útoku, ktorý sa odohral minulú sobotu v 17.…

Oddlžovanie nemocníc určite nebude podľa analytika Martina Vlachynského definitívne

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Ďalšie kolo oddlženia nemocníc, ku ktorému by malo dôjsť budúci rok, určite nebude definitívne. Pre TASR to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ešte v utorok (24. 11.) uviedol, že na oddlženie nemocníc v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

Peter Švec

Vyhlásenie suverenistov k významnému výročiu.

0icon

Kto sa nepoučí z histórie, ten si ju zopakuje. Výročie ústavného zákona o zániku ČaSFR a vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, plnoprávnych subjektov medzinárodného práva, nech je nám mementom, aby sme nikdy nedovolili odovzdávanie pilierov štátnosti akémukoľvek nadštátnemu subjektu. Tomuto významnému medzníku predchádzal zápas o národnú slobodu po celom Slovensku. Každý zápas obsahuje utrpenie,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Vo svete IT

Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

0 icon

V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

Astronómovia prišli s funkčným spôsobom, ako možno predvídať solárne škvrny. Ide o významný objav!

0 icon

Povrch Slnka nie je kľudným miestom. Ide o miesto, kde vzniká turbulentný tanec medzi gravitáciou, plazmou a magnetickými poľami. Zaujímavosťou je, že rovnako ako na Zemi, aj Slnko má svoje počasie, ktoré vie byť pomerne nepredvídateľné, píše portál Universe Today. Vedci však začínajú nachádzať isté vzorce, ktoré im v predpovediach…

Sledujete cez mobilné dáta videá alebo počúvate hudbu? Pozrite sa, koľko dát spotrebujete

0 icon

Väčšina z  nás dnes využíva rôzne dátové balíky od našich operátorov, tí viac zručnejší vedia približne odhadnúť, aký balík je pre nich vhodný, ale tí menej zručnejší nie. A práve preto Vám prinášame základný prehľad týkajúci sa spotreby dát sledovaním videí ako aj odhad spotreby dát počúvaním hudby prostredníctvom mobilných…

Okolo Zeme preletí potenciálne nebezpečný asteroid. Stane sa tak už v najbližšiu nedeľu

0 icon

Obrovský asteroid pomenovaný (153201) 2000 WO107 preletí v priebehu najbližších dní v blízkosti Zeme. Stane sa tak už koncom novembra, konkrétne v najbližšiu nedeľu. Asteroid by podľa zistení mal dosahovať šírku niekde medzi 370 metrami až 820 metrami. Inými slovami, ide o poriadnu kus skaly, ktorý by v prípade kolízie mohol…

Armádny Magazín

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

0 icon

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti. &

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA