Bolívia: Vztýčený indiánsky prostredník organizátorom farebných prevratov. Ako je možné, že to dokázali?

Bratislava 22. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)

 

V novembri 2019 sa v Bolívii prevratom dostala k moci fašistická proamerická junta. Bolívijský puč však nemal dlhé trvanie. Na rozdiel od iných juhoamerických krajín sa Bolívia dokázala fašistických pučistov rýchlo zbaviť. Pozrime sa bližšie na to, ako sa im to podarilo

bolivia
Ilustračné foto

Imperiálnym hegemónom južnej Ameriky sú USA. Svoje neokoloniálne dŕžavy riadia prostredníctvom tzv. kompradorov: korupčnej „elity“ politikov a mimovládkarov, ktorá má peniaze uložené v západných bankách a daňových rajoch. (Ako dobre, že u nás to takto nefunguje, všakže?)

Na prelome tisícročí bola Bolívia takýmto typickým juhoamerickým „banánovým“ štátom v područí skorumpovanej kompradorskej elity, ktorá slúžila ako sprostredkovateľ tunelovania takmer všetkého bohatstva krajiny smerom k zahraničným korporáciám. Väčšinové indiánske obyvateľstvo bolo nesmierne chudobné a nemalo takmer žiadnu možnosť mať z toho nejaký prospech a zúčastňovať sa na reálnom politickom živote krajiny. Výsledkom bol celý rad rebélií, blokád, protestov.

Jedným z pamätných bojov bolívijského ľudu, ktorý sa skončil veľkolepým víťazstvom, bol epický príbeh „vojny o vodu“ v Cochabambe (viac informácií nájdete tu). Je to pekná ilustrácia pomerov v Bolívii, ktoré sú aj dobrým kľúčom k pochopeniu súčasného diania v tej krajine.

 

Vojna o vodu v Cochabambe

Viac ako polmiliónová Cochabamba je štvrté najväčšie mesto Bolívie. V dôsledku neokoloniálneho ožobračenia krajiny a následnej imigrácie obrovského množstva schudobnených vidiečanov v 80. a 90. rokoch do mesta sa tam jedným z najväčších problémov stal nedostatok pitnej vody. Tú však potrebujú aj roľníci na svojich políčkach. Došlo ku konfliktom, ktoré mali jeden pozitívny výsledok: roľníci sa spojili a vytvorili odborovú organizáciu, ktorá sa naučila bojovať za ich záujmy – čo sa neskôr ukázalo ako veľmi dôležité.

V roku 1997 dala Svetová banka Bolívii pôžičku 20 miliónov dolárov, čiastočne aj na rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ale podmienila to privatizáciou vodovodných a kanalizačných sietí v mestách La Paz a Cochabamba (v zákulisí to Svetová banka pretlačila tým, že Bolívii touto privatizáciou podmienila odpustenie 600-miliónového dlhu…).

Vodovodné siete v Cochabambe boli v štátnej správe a boli vo veľmi zlom stave. Voda viac netiekla ako tiekla, tí chudobnejší prípojky vôbec nemali a priekupníci s vodou na nich nehorázne zarábali. Ešte horšie to bolo s kanalizáciou. Preto bol vytvorený projekt riešenia tejto situácie, ktorý malo realizovať medzinárodné konzorcium na čele s americkou korporáciou Bechtel. Toto konzorcium za to dostalo správu celej vodárenskej infraštruktúry v meste prakticky zadarmo, s tým, že celý projekt plus zisky akcionárov zaplatia obyvatelia zo zvýšených poplatkov za vodu.

To by však bolo pre veľkú časť nesmierne chudobných obyvateľov Cochabamby likvidačné. Arogancia korporácie a štátu, absurdné zvýšenie cien a fakt, že pre indiánov je voda vnímaná ako čosi, na čo má každý prirodzený nárok, podobne ako na vzduch, spôsobili, že odborová organizácia roľníkov, ku ktorej sa postupne pridali aj ďalšie, pôvodne nezmieriteľné skupiny obyvateľov, sa pustila do heroického boja.

 

Oceľové zuby korporátneho neokolonializmu

Nasledoval generálny štrajk, protestný pochod, ďalší štrajk. Mesto bolo niekoľko dní celkom paralyzované, došlo na zrážky protestujúcich s policajnými ťažkoodencami. Už nešlo len o vodu, začínalo sa to podobať na revolúciu. Vláda však stále výšku poplatkov neznížila, ale ľudia nemienili ustúpiť.

Medzitým sa ľuďom podarilo dostať ku kópii zmluvy s konzorciom. Ukázalo sa, že je pre štát škandalózne nevýhodná a predstavuje praktické vytunelovanie vodných zdrojov v Cochabambe a brutálne zdieranie obyvateľstva. To už boli proti korupčnej schéme korporácie a úplatných úradníkov všetky vrstvy obyvateľov mesta. Nasledovalo referendum, ďalší generálny štrajk, blokáda mesta, ktorej sa zúčastnilo stotisíc ľudí, blokáda dopravy, stanné právo, streľba do davu… vláda uniesla organizátorov protestov do džungle, lenže vec sa už dostala za hranice mesta aj krajiny. Korporácii Bechtel začali prichádzať z celého sveta stovky protestných e-mailov, ľudia sa začali búriť už v celej Bolívii.

Až vtedy vláda pochopila, že Cochabamba skrátka neustúpi. V roku 2000 nakoniec bola zmluva s nadnárodným konzorciom zrušená, zadržaní predstavitelia protestujúcich prepustení, správa vodných zdrojov sa navrátila mestu. Bechtel sa ešte chcel súdiť, ale napokon to na nátlak verejnosti vzdal. Korporácia s ročným obratom 14 miliárd dolárov (rozpočet Bolívie bol iba 2,7 miliardy dolárov) utrpela bezprecedentnú porážku. Bolívijčania toto víťazstvo vnímali zároveň aj ako víťazstvo nad korupčným štátom, nad neoliberalizmom, Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom.

 

Evo Morales a indiánska cesta k prosperite

Víťazstvo v Cochabambe bolo veľké, ale iba čiastkové. Krajina bola stále ovládaná kompradormi, skorumpovanou elitou, ktorá zabezpečovala neokolonizátorom jej vyciciavanie. Štrajky a protestné akcie na rôznych miestach krajiny stále pokračovali a ich intenzita sa nezmenšovala.

V tom čase sa postupne dostal do popredia odborový predák pestovateľov koky (pozor, koka nie je kokaín), človek z chudobnej indiánskej rodiny Evo Morales. Bol to historický precedens, ale v podstate išlo o logické zavŕšenie nespokojnosti najmä indiánskeho etnika, ktoré tvorí v krajine takmer dve tretiny obyvateľstva, keď sa tento ľudový politický líder napokon v roku 2005 stal prezidentom. Po piatich storočiach bielej nadvlády sa dostal prvýkrát do čela krajiny človek indiánskeho pôvodu, z národa Aymarov.

S Moralesom a jeho indiánskymi ministrami sa v Bolívii dostal do popredia aj indiánsky svetonázor. Bol to úplne nový, odlišný pohľad na vládnutie, ekonomiku, miesto človeka vo svete. Namiesto dovtedajšieho juhoamerického filozofického mainstreamu odrazu ovládla krajinu celkom iná filozofia: prírodná, indiánska.

Ľudia žijúci v extrémne nehostinnom prostredí vysokohorskej planiny Altiplano mohli po tisícročia prežiť iba ako komunita, ktorá je maximálne kooperatívna a zviazaná výnimočne silnou sociálnou spolupatričnosťou. Zem je považovaná za božstvo, je to Matka Zem – Pachamama. Zemi sa obetúvajú dary, pred orbou sa jej roľník ospravedlňuje za to, že ju zraňuje, hory sú bytosti – strážcovia… V tomto kontexte je úplne prirodzené, že pôda nie je majetkom, ona prináleží ku komunite. Trhový vzťah k zemi je pre indiánov čosi absolútne neprípustné – nemôžete predsa predať svoju matku.

Z toho vyplýva aj maximálne šetrný vzťah indiánov k životnému prostrediu a ich životný postoj, ktorý sa dá charakterizovať ako „dobrovoľná skromnosť“. Morales to uvádzal do praxe pod heslom „dobre žiť“ neznamená „žiť ešte lepšie“, čo indiáni veľmi správne chápu ako „žiť na niečí úkor“.

 

Ekonomický a sociálny zázrak

Prvé, čo Morales urobil po nastúpení do funkcie bolo, že sebe aj ostatným ústavným činiteľom dramaticky znížil plat. Po búrlivej celonárodnej diskusii a referende bola prijatá nová ústava, vďaka ktorej sa Bolívia stala mnohonárodnostným štátom, v ktorom získalo rovnoprávnosť a široké práva všetkých 36 domorodých národov krajiny, zrovnoprávnili sa aj ich jazyky. „Indiánstvo“, dovtedy chápané ako znak najnižšieho spoločenského postavenia, sa stalo dôvodom na hrdosť.

Tieto tendencie však negatívne prijímali ekonomicky najvplyvnejšie a najbohatšie regióny so silnou prítomnosťou „bielej oligarchie“, najmä department Santa Cruz. Táto liberalistická a globalistická opozícia voči Moralesovej indiánskej väčšine má silné ekonomické zázemie a ovláda médiá, v ktorých bez prestania Moralesa intenzívne očierňuje a označuje za indiánskeho rasistického diktátora, ktorý je príliš ľavicový.

Revolučná Moralesova vláda sa ostro vymedzuje voči neoliberálnej ideológii, ktorá krajinu predtým priviedla do zúfalého zadĺženia a chudoby. Štátny majetok a nerastné bohatstvo, všetko bolo počas posledných dvoch dekád 20. storočia takmer kompletne prevedené do vlastníctva nadnárodných firiem – a po príchode Moralesa sa to v rámci možností zase postupne dostávalo naspäť do bolívijských rúk. Kľúčové bolo zoštátnenie zdrojov prírodného bohatstva, najmä ropy a zemného plynu.

Morales urobil tiež agrárnu reformu, pri ktorej sa aspoň časť súkromnej pôdy mohla dostať do rúk indiánov. Napriek tomu všetkému, Bolívia nikdy neprestala mať tzv. pluralitnú ekonomiku, čo znamená, že tu súčasne funguje aj model komunitného, súkromného aj štátneho vlastníctva.

Vďaka tomu, že príjmy z nerastného bohatstva zrazu začali ostávať doma, krajina začala v predtým nevídanej miere investovať do rozvoja infraštruktúry a sociálnych programov, zdravotníctva a školstva.

 

Dlhá ruka Spojených štátov amerických

Spojené štáty ako neokoloniálny hegemón, ktorý sa drzo mieša do vnútorných vecí každej juhoamerickej krajiny, boli v Bolívii vždy vnímané negatívne, ale po príchode Moralesa, ktorý nadviazal spojenectvá so všetkými nepriateľmi USA, sa odpor voči americkému vplyvu a neoliberálnemu kapitalizmu samozrejme ešte zvýšil.

O postoji západných veľmocí k Moralesovi veľa hovorí napríklad situácia z júla 2013, keď sa vracal z návštevy Ruska. Keď už bolo jeho lietadlo vo vzduchu, Francúzsko, Portugalsko a Taliansko vyhlásili, že mu neumožnia preletieť cez ich vzdušný priestor, lebo ho podozrievali, že na palube lietadla sa nachádza americký disident Edward Snowden. Prezident musel neplánovane pristáť vo Viedni a stráviť tam noc. Až keď sa ukázalo, že v lietadle Snowden nie je, dali mu nasledujúci deň popoludní spomínané štáty povolenie na prelet. Len si predstavte aký diplomatický škandál by to bol, keby niečo také urobil niekto predstaviteľovi niektorej západnej veľmoci…

Morales je medzi indiánmi často považovaný takmer až za mýtickú postavu. Vo voľbách v roku 2009 a 2014 bol opätovne s veľkou prevahou zvolený za prezidenta Bolívie a nepochybne by sa to zopakovalo aj v roku 2019, keby jeho nepriatelia neboli pripravili situáciu, v ktorej musel v ohrození života utiecť do Mexika a odtiaľ do exilu v Argentíne.

 

Objav zásob lítia a fašistický puč

Prečo sa to stalo práve v roku 2019? Začiatkom roka 2019 sa objavila informácia, že pod bolívijským slaným jazerom Salar de Uyuni sa nachádza 21 miliónov ton lítia, čo je najviac na svete. Bolívijčania uzatvorili zmluvu s čínskym konzorciom Xinjiang TBEA Group Baocheng o ťažbe a priemyselnom spracovaní lítia. Bola to pre Čínu obrovská príležitosť v boji na perspektívnom svetovom trhu s elektromobilmi, keďže lítium je jedným z kľúčových prvkov do batérií.

A už na jeseň prebehol v Bolívii vojenský puč proti Moralesovej vláde, klasicky, pod taktovkou USA, tak ako vo Venezuele či kdekoľvek inde. Začali násilnosti, zomreli desiatky ľudí a senátorka Jeanine Áñezová so skupinou podporovateľov, za pomoci armády a polície zasahujúcej proti ľuďom v uliciach, sa vyhlásila za dočasnú prezidentku Bolívie.

Dočasná prezidentka si vytvorila pomerne veľký manévrovací priestor a vládla takmer rok. Korporátne médiá na Západe, a teda aj u nás, o dianí v krajine referovali hmlisto, ale v zásade zabudli povedať, že na prevzatie moci nemala žiadne legislatívne oprávnenie, a že sa rozpútala bezprecedentná vlna násilia najmä proti indiánom ako Moralesovým podporovateľom.

 

„Strieľali nás ako zvieratá“, hovoria účastníci protestov

Hneď v prvých dňoch vo funkcii Áñezová vydala „dekrét na zabíjanie“, ktorý zbavoval ozbrojené sily trestnej zodpovednosti. Armáda a polícia sa úplne „odtrhli z reťaze“ a začali civilné obyvateľstvo nepredstaviteľným spôsobom masakrovať, ostreľovať ostrými nábojmi, dusiť slzným plynom, mrzačiť, mučiť, terorizovať či neoprávnene väzniť (viac info tu). Skončila sa sloboda tlače, zavládla cenzúra, najhrubším spôsobom sa začali porušovať ľudské práva. Režim sa vrátil k starým koloniálnym praktikám a začal dávať indiánom najavo, že „rebélia“, aká tam vládla 14 rokov, sa trpieť nebude.

Áñezovej vláda mala byť len dočasnou vládou do vypísania nových prezidentských volieb a ako vláda nevolená, bez mandátu, nemala právo robiť zmeny v politickom či ekonomickom systéme krajiny. Napriek tomu však urobila rozsiahle personálne čistky a pustila sa do postupnej opätovnej privatizácie strategických aktív krajiny, ktoré predtým Morales zoštátnil.

A samozrejme, pripravovala sa privatizácia najväčších zásob lítia na svete pre americkú automobilku Tesla, ktorá by tak prišla takmer zadarmo k obrovskému bohatstvu. Lenže to už Áñezová nestihla. Prišiel termín volieb.

 

Návrat indiánskej demokracie

Za rok vládnutia sa Áñezovej podarilo krajinu ekonomicky zruinovať a presvedčiť aj veľa zarytých odporcov Moralesa o tom, že aj napriek jeho nepochybným osobným chybám bola štrnásť rokov trvajúca vláda Moralesovej strany MAS to najlepšie, čo sa mohlo väčšine obyvateľov Bolívie stať.

Bolo teda jasné, že Áñezová nemá šancu. Bola preto stiahnutá z pučistickej kandidátky a nasledovalo kolo zastrašovania a likvidácie opozície cez justíciu, políciu a paramilitárne jednotky. Nič z toho však nepomohlo: voľby drvivo vyhrala indiánska demokracia. Hlavný kandidát strany MAS, bývalý minister Luis Arce Catacora, dlhoročný Moralesov spolupracovník zvíťazil hneď v prvom kole a indiáni získali väčšinu aj v senáte.

Hoci nový prezident Luis Arce je technokrat a nemá charizmu Evo Moralesa, práve on bol od roku 2006 hlavným architektom ekonomickej politiky krajiny, ktorá viedla okrem iného k významnej redukcii extrémnej chudoby a ku zvýšeniu hrubého domáceho produktu o 344 percent.

Nové, demokraticky zvolené vedenie krajiny (nespochybnili to ani USA) zrušilo rôzne absurdné falošné obvinenia Moralesa pučistami, a tak sa mohol v pondelok 9. novembra 2020 po vyše roku v exile v Argentíne vrátiť do vlasti. K argentínsko-bolívijskej hranici ho osobne odprevadil argentínsky prezident Alberto Fernández. Hranicu Evo Morales prekročil pešo, aby sa v konvoji viac ako 800 vozidiel vrátil do hlavného mesta La Paz. Krajina sa prebudila zo zlého sna.

 

Indiáni nám môžu byť vzorom

Nikto nemôže spochybniť fakt, že štrnásť rokov vlády MAS, napriek niektorým omylom a prešľapom, bolo najstabilnejším a ekonomicky najúspešnejším obdobím v histórii Bolívie. A je to príklad aj pre ďalšie krajiny, ktoré pre ľudí a pre životné prostredie hľadajú lepšiu cestu, než je liberálny neokoloniálny imperializmus.

Vidíme, že k nájdeniu lepšej cesty netreba veľa: netreba miliardy dolárov ani tanky, stačí ak si budú ľudia vedomí skutočných hodnôt a chamtivo ich nevymenia za pozlátku. Stačí skromnosť, vernosť, vytrvalosť a zdravý rozum – a vtedy si ani tyrani nevedia dať rady. Bolívijskí indiáni môžu byť celému svetu príkladom.

Na Slovensku sa našťastie nedejú také veci, aké sa diali posledný rok v Bolívii. Ale keby nejaký konšpiračný teoretik veľmi chcel, určitú paralelu, určitú „soft verziu“ procesov, ktoré prebehli vo Bolívii, by tam možno mohol vidieť…

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Viera Tomanová: Na Úrad komisára pre deti prichádzajú podnety týkajúce sa šikany

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Úrad komisára pre deti prichádzajú podnety, ktoré poukazujú na šikanovanie medzi spolužiakmi, žiakmi školy, ale sú aj také, ktoré poukazujú na nevhodné správanie učiteľov v materských a základných školách. Všetkých podnetov je okolo 40 ročne. Pre TASR to uviedla komisárka pre deti…

ZMOS požaduje od štátu, aby dofinancoval prenesený výkon štátnej správy: Mestá a obce sú nútené porušovať zákon

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nom. Sme rodina) požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon. V tlačovej správe o…

Štátna školská inšpekcia: Odvahu pomôcť spolužiakovi vzoprieť sa agresorovi by nemalo 35 % gymnazistov

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Šikanovanie v žiakoch vyvoláva obavy a úzkosť. Odvahu pomôcť spolužiakovi vzoprieť sa proti agresorovi by nemalo 35 percent žiakov gymnázií a 30 percent žiakov stredných odborných škôl.  Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) v súvislosti so šikanou v školách, zverejnených na…

Zvláštne výberové konanie na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Ďalší „náš človek“ dosadený ministerkou Kolíkovou do kľúčovej funkcie?

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Screenshot facebook-kolikova.maria)   Na základe nového zákona o zaisťovaní majetku, ktorý bol prijatý na jeseň, vznikol nový úrad, a ten potrebuje riaditeľa. Je to zaujímavá, lukratívna pozícia, na ktorú ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vybrala človeka. Ako? No predsa transparentne, ako inak? Nový Úrad pre…

Predseda Rady Európy okomentoval zaradenie ČR na zoznam nepriateľských krajín

0 icon

Bratislava 15. máaja 2021 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik-Vitaliy Belousov, SITA/AP-Yuri Kochetkov, TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda Európskej rady Charles Michel označil ruský zoznam nepriateľských krajín za ďalší krok smerom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy "Rozhodnutie ruskej vlády o 'štátoch páchajúcich nepriateľské činy' je ďalším krokom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy," napísal…

Boris Kollár: Jednorazový príspevok na deti musia dostať tie rodiny, ktoré to potrebujú

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Tento týždeň zarezonovala na našej politickej scéne téma jednorazového príspevku na deti pre rodiny postihnuté pandémiou. S návrhom prišiel opozičný Hlas – SD a, pre mnohých prekvapivo, ho podporil aj Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina V konkrétnostiach návrhu sa síce Pellegrini s Kollárom…

Palestínsky prezident vyzval OSN a USA, aby zakročili v Izraeli a odsúdili „brutálne a plánované zabíjanie“

0 icon

Ramalláh 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Majdi Mohammed)   Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval v piatok OSN a Spojené štáty, aby zasiahli voči izraelským útokom a odsúdil "brutálne a plánované zabíjanie" Palestínčanov. Abbás reagoval na prebiehajúce eskalácie v pásme Gazy, na okupovanom západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme, informovala agentúra AP Úrad…

Peter Kovařík: Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť na 18 rokov

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť z 21 na 18 rokov. Mladí ľudia by mohli doplniť hlavne neobsadené miesta na základných útvaroch. Ďalšou novinkou v polícii by mohlo byť zrušenie povinných menoviek na uniformách. Pre TASR to uviedol policajný…

Strávil 20 mesiacov „účelovo“ v base. SAK: Nález ÚS vo veci Martina Ribára je výrazným prínosom do témy kolúznej väzby

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Nález Ústavného súdu (ÚS) SR, týkajúci sa ústavnej sťažnosti advokáta Martina Ribára predstavuje významný prínos pre celkové nastavenie prísnych limitov posudzovania dôvodov kolúznej väzby súdmi. Konštatuje to Slovenská advokátska komora (SAK) "Postup orgánov činných v trestnom konaní voči nášmu kolegovi sme v komore…

Pápež k demografickej kríze: Nie žena, ale spoločnosť by sa mala hanbiť

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/vaticannews/Foto:TK KBS-SpC-Vatican, SITA/AP-Guglielmo Mangiapane, Pixabay)   „Spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť“ – to sú slová pápeža Františka, ktoré vyslovil v piatok 14. mája počas stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku. Stretnutie sa uskutočnilo v bezprostrednej blízkosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý OSN vyhlásilo na 15.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

Slavěna Vorobelová

Alibistka Čaputová

0icon

Prezidentka má obrovskú dilemu kvôli referendu o predčasných voľbách. Je to pochopiteľné, nakoľko opäť ňou vymenovaná druhá vláda Igora Matoviča, pardon Eduarda Hegera, pokračuje v deštrukcii Slovenskej republiky rovnako ako tá pred ňou, a dokonca je v takmer totožnej zostave. Rekonštrukciou vlády sme získali akurát tak to, že Igor Matovič…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Bomba na svetovej výstave - Výbuch 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z minisérie výbuchu bomby na svetovej výstave, ktorá sa uskutočnila v roku 1940. Bomba vybuchla presne 4. júla, v britskom pavilóne. Poďme na druhú časť článku. Všetky nádeje sa rozplynuli v onen deň - 4. júla 1940. telefonistka v britskom pavilóne obdŕžala hovor, v ktorom ju anonym varoval, aby „vypadla“, pretože je…

Existujú zvieratá, ktoré dokážu vidieť WiFi alebo Bluetooth signál?

0 icon

Technológia Bluetooth a WiFi je tu s nami už takmer 30 rokov. Za ten čas sme si spoločné chvíle s týmito dvoma signálmi tak zamilovali, že si bez nich nevieme predstaviť život. Aký názor na to majú zvieratá? Bluetooth má v rodnom liste zapísanú krajinu Švédsko a tvorcu firmu Ericsson. Od…

Ktoré miesto je najchladnejším vo vesmíre? Volá sa Boomerang

0 icon

Najchladnejším miestom vo vesmíre je hmla Boomerang, kde teplota dosahuje iba 1 stupeň Kelvina. V našej reči je to - 272,15 stupňov Celsia. Ľudia však v laboratóriu dosiahli oveľa mrazivejšie teploty. Bolo to v roku 1980 na observatóriu v Novom Južnom Walese, ktorý sídli v Austrálii. Keith Taylor a Mike…

Lítium a elektrické autá: Odkiaľ vôbec tento prvok pochádza?

0 icon

S rastúcim dopytom po elektrických vozidlách sa zvyšuje aj dopyt po kovoch. Lítium sa v posledných rokoch začalo využívať vo výrobe batérií pre EV. Odkiaľ vôbec pochádza a ako sa ťaží? Lítium je v zásade vysoko reaktívny alkalický kov s vynikajúcou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Vďaka týmto vlastnostiam je obzvlášť…

Vo svete IT

Používate WhatsApp na počítači? Tieto klávesové skratky musíte spoznať!

0 icon

WhatsApp je aktuálne najrozšírenejšou komunikačnou platformou vo viacerých regiónoch sveta vrátane toho nášho. V súčasnosti môžeme WhatsApp používať, ako prostredníctvom smartfónu, tak aj cez počítač, prípadne cez webové rozhranie. Ide o užitočné funkcie, hoci z nepochopiteľných dôvodov, využitie služby na inom zariadení ako je smartfón, je vcelku vzdialené v porovnaní…

Z čoho budú prvé obydlia astronautov na Marse? Vedci majú riešenie, ktoré je natoľko jednoduché, až je dokonalé!

0 icon

Predstava kolonizácie Marsu je každým dňom reálnejšia. O výlete prvého človeka na červenú planétu uvažuje aj americká NASA, zatiaľ čo šéf súkromnej vesmírnej spoločnosti, SpaceX, Elon Musk, má ambicióznejšie plány, a to vybudovanie prvého mesta na povrchu tejto planéty. Cesta na Mars ale nie je len tak a prví astronauti, ktorí…

SwitchBot Curtain – inteligentné zariadenie, ktoré zautomatizuje akékoľvek závesy v domácnosti

0 icon

Do investície do motorizovaných závesov sa pri výbere doplnkov do domácnosti veľkej časti z nás príliš nechce. Dôvod je celkom jednoduchý, táto investícia je čiastočne technicky, no najmä finančne omnoho náročnejšia, ako kúpa bežných závesov. Ak ste sa však s myšlienkou motorizovaných závesov v minulosti zaoberali a hľadáte riešenie, ako…

Astronómovia objavili hviezdu, ktorá by sa mohla radiť medzi najstaršie hviezdy vo vesmíre. V čom je výnimočná?

0 icon

Vedci objavili vo vesmíre červeného obra, hviezdu, ktorá sa od nás nachádza 16-tisíc svetelných rokov. Ide o špeciálny objav, pretože táto hviezda by sa mohla radiť medzi najstaršie hviezdy v celom vesmíre, píše portál Science Alert. Táto hviezda sa nazýva SPLUS J210428.01−004934.2. Hviezda by mohla patriť medzi druhú generáciu hviezd,…

Aktuálne stiahnete viac ako 70 platených aplikácií a hier z Google Play zadarmo. Ktoré si vyberiete?!

0 icon

Tak ako ste u nás zvyknutí, tak opäť vám prinášame nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete z obchodu Google Play dočasne zadarmo. Na zozname nižšie aktuálne nájdete 28 aplikácií. Našimi favoritmi sú Access Dot a One Swipe Notes. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá používateľa aktívne upozorňuje na to, ak…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali