Boj proti hnusobe a boj o zrno – politické balenie banality do celofánu bombastickosti. Podobnosť a pôvod fráz moderných ideológií

Bratislava 1. decembra 2020 (HSP/Christianitas/Foto:Pixabay)

 

Keď hora porodí myš…

vakcína
Ilustračné foto

S príchodom modernej doby, ktorú môžeme datovať približne od roku 1789, sa vynoril v rámci politickej komunikácie medzi predstaviteľmi moci, ich propagandistickým aparátom a ľudom, zaujímavý jav: veci banálne, ktoré boli vždy bežnou súčasťou života spoločnosti, dostali odrazu vo frázach používaných sekulárnymi ideológiami a politikmi, rozmer významných, ba priam gigantických a heroických udalostí.

Tento jav bol v kresťanskej spoločnosti dovtedy nevídaný. Jeho nástup s revolúciami je však logický a predvídateľný. Ideológie, ktorým chýba transcendentné smerovanie a zároveň musia zohľadniť prirodzenú túžbu človeka po božskom a vznešenom, zákonite učinili objektom a obsahom tejto túžby veci pozemské, neustále sa opakujúce a banálne. Také, čo v kresťanskej spoločnosti fungovali ako symboly „slzavého údolia“ a pripomienka prvotného pádu človeka, ktorému Boh odkázal pri vyhnaní z Raja, že „chlieb svoj bude dorábať v pote tváre“ a „rodiť deti v bolestiach“.

 

Hrdinský boj cestou do práce

Starší diváci socialistickej televízie sa zaiste pamätajú na každoročnú zábavu okolo začiatku žatevného obdobia. Redaktor Maťašovský z ČST stál, niekde za Nitrou, do pol pása v obilí a na košeli mal vyhrnuté rukávy, akoby sa rovno po odvysielaní relácie chystal pokosiť všetko, čo mu stálo v ceste. Slávnostne oznamoval, že sa začal každoročný „boj o zrno“. To, čo bolo po celé dejiny ľudstva nazývané jednoducho „žatva“, o čom ľudia vedeli, že to prichádza každý rok a nie je na tom nič romantické či heroické, ale že je to len nutný spôsob obživy, to sa v modernej ideológii stalo predmetom bombastických fráz, hraničiacich s paródiou. Kombajny sa zmenili na „plechovú kavalériu“ a kombajnisti na „rytierov“, „bojovníkov práce“, tiahnúcich do „boja o zrno“.

Takto by sme mohli ísť rad za radom modernými ideológiami. Tu je aj koreň všetkého newspeaku. Slová „vymknuté z kĺbov“, podobne ako doba, strácajú svoj bežný význam a ideológie sa im snažia prisúdiť nový. A zo stretu tejto patetickej bombastickosti s banalitou každodennosti vzniká oná trecia plocha, iritujúca nakoniec tých ľudí, ktorí nestratili posledné zvyšky rozumu.

Z narodenia dieťaťa sa zrazu stane matkino „darovanie občana vlasti“, a z rodenia, najprirodzenejšej veci na svete, sa stane „obeť na oltári budúcich generácií“, z kopania uhlia v zemi sa stáva „vyrvanie rudy z hrude zeme“, z objavenia nejakej rieky či potoka sa stane „dobývanie planéty“. Všetko, čo súviselo s počasím sa nazvalo „bojom so živlami“, z obyčajnej driny a lopoty sa stala „modlitba práce“, z udavača „ucho vlasti“, obyčajný zaháľač sa zmenil na „dezertéra pracovnej fronty“ a ustráchanosť sa nazvala „občianskou zodpovednosťou“.

To sme ešte len pri frázach z 19. a 20 storočia. A akú hostinu tupých fráz a podľudskej hlúposti nám už nachystali prvé desaťročia nového tisícročia (napríklad – „niečo takéto v 21. storočí nemá miesto“) a čo nás asi ešte len čaká…

 

Keď slová strácajú svoj význam…

Všimnime si, že v kresťanskej spoločnosti boli takéto termíny v politike a bežnom živote vyhradené len na popis udalostí, ktoré zodpovedali skutočne významu slova. Bojoval ten, kto skutočne bojoval – kráľ a šľachta, roľník oral a kupec obchodoval. Keby sa niekto opýtal v dedine chlapca kam išiel jeho otec, a ten mu odpovedal, že odišiel na pole „bojovať“ so živlami a o zrno, tak by si pomysleli, že je blázon. Keď sa niekto modlil, tak pod modlitbou rozumeli bežnú činnosť, pod ktorou si nič iné ako modlitbu nepredstavovali. Keby sme im povedali, že aj práca je modlitbou alebo dokonca, že pohlavné obcovanie je „modlitbou lásky“, tak by sa na tom zrejme zabávali ešte mnoho dní.

Snaha politicky prezentovať banalitu ako významnú udalosť, zabalenú do vzletných fráz a nemiestnych prirovnaní, sa prvýkrát vynorila počas Francúzskej revolúcie. Preto vnímali jej prax ako úplný zlom nakoniec aj mnohí z tých, čo s ňou spočiatku sympatizovali. Nedokázali vstrebať nielen jej ohavnú krvavosť, ale aj frazeologické šialenstvo, v ktorom sa všetko, čo malo dovtedy pevné miesto v tradícií, menilo zo všedného na bombastické. Všetko sa snažilo získať punc boja a heroizmu: banálne zasadnutie mestskej rady, ukradnutie súkromného vlastníctva, sadenie, zber úrody, narodenie dieťaťa, to všetko bolo zahalené do kvetnatých fráz, ktoré mali navodiť atmosféru, že sa odohráva niečo nesmierne významné tam, kde „hora porodila myš“.

 

Akoby ich jedna mater mala

Na porovnaní nemeckej národno-socialistickej a komunistickej frazeológie môžeme pozorovať, že tento jav je pre moderné sekulárne ideológie konštantný a typický, preto nemôžeme očakávať, že dnešný demokratizmus, liberalizmus a neomarxizmus príde s niečím iným. Tu je postreh českého vydavateľa Josefa Floriana ml. z roku 1946, publikované v periodiku Archy, ktorý sa už v zárodku pozastavuje nad podobnosťou sekulárnych modiel:

Nebudeme dnes ukazovať na nacistické modlárstvo, ako je bežným zvykom, ale sa rozhliadnime okolo a hľa, pol druhého roka od Hitlerovho konca davy pokračujú v klaňaní a uctievaní buď tých istých modiel, alebo bohov nových. Títo sú bohovia ich:

1942 (Moravské noviny): „Slávny Deň vďakyvzdania za žatvu v hlavnom meste Nemeckej Ríše. Najvyššie vyznamenania poľnohospodárskej práci. Zaslúžilí roľníci boli menovaní Rytiermi práce.“

1945 (Slobodné noviny): „Bojovníci práce. Vláda môže udeliť tieto vyznamenania: Hrdina práce a čestnú putovnú štandardu Bojovníkom práce…“

1945 (Národná obroda): „Vláda vyhlásila 19. august za deň vďaky národa a štátu roľníkom, za národný dožinkový deň. V tento deň budú Bojovníkom práce a Víťazom práce …atď.

Podobná frazeológia, aj keď len pozvoľna prenikajúca do spoločenského života, sa usadzovala aj na Západe, nebola len doménou Východu. Na Západe nebola zavedená direktívne, ako v očividne totalitných režimoch, ale postupne, transformáciou spoločnosti do jej súčasnej demokraticko-neomarxistickej podoby. Postupné zavádzanie politickej korektnosti, rôznych kultúrno-revolučných vymožeností a celkové absorbovanie pokrokovo-marxisticko-liberálneho slovníka spoločnosťou, prinieslo svoje plody. Demokratickí a liberálni politici na celom svete používajú rovnakú bombastickú frazeológiu, ako ich predkovia počas Francúzskej revolúcie alebo pri komunistických dožinkách.

Spomeňme si, že nielen veľký vodca Mao mal Veľký skok, ale už aj americký prezident Roosevelt mal Nový údel. Podobne ako majú dnes nové elity Veľký reset. Alebo si spomeňme na ten nekonečný rad všelijakých „jarí“: Pražská jarArabská jar

Aj tu sa jasne ukazuje frazeológia sekulárnej ideológie: neustále patetické očakávanie nejakého veľkého revolučného predelu ľudského bytia, ktoré zmení život na nepoznanie. A pozorujúc zvýšený výskyt tejto aktivity, môžeme usudzovať na blížiacu sa inštaláciu nejakej novej formy totality.

 

Vojna s hnusobou

Práve neuveriteľný kontrast banality koronavírusu a jeho následkov, s bombastickou propagandistickou kanonádou, ktorá ho sprevádza, nás môže upozorniť na to, že sa tu odohráva niečo, čo zrejme bude súvisieť s nastolením nejakej novej formy aplikácie moderných ideologických bludov. Pokiaľ napríklad pápež tvrdí, že svet, politický systém a ekonomika po chorobe Covid-19 už nemôžu byť také ako predtým, tak stojíme pred záhadou ako je možné, že na to, aby sa predtým uvažovalo v takýchto kolosálnych rozmeroch, bola potrebná aspoň svetová vojna.

Ani Slovensko, ako verný vazal EÚ nemohlo zostať bokom od frazeologickej hystérie. Na tento účel skutočne nemohli byť vybraní vhodnejší aktéri, ako sú členovia súčasnej vlády. Najmä jej predseda má k takejto činnosti dokonalú mentálnu výbavu.

Premiér Matovič je v schopnosti pateticky deklamovať a komentovať banality priam neopakovateľný. Bombastické slová, ktoré by iní zvažovali, on strieľa od boku, s výrazom Napoleona pred Slavkovom. Zachraňuje Slovensko, bojuje, útočí na hnusobu… Sociálna sieť, ktorú mu ešte nezablokovali, sa vďaka jeho príspevkom stala verným odrazom súčasnej sekulárnej frazeológie.

 

Vpréééd! Hurááá!

O liečení vírusovej choroby sa členovia vlády zhusta vyjadrujú vo vojenskej terminológii. Vedú vojnu, prechádzajú do útoku, prichádza totálne nasadenie, Matovič dokonca nazval celoplošné testovanie „našou atómovou bombou“. Minister Krajniak, príhodne oblečený do uniformy, jasal počas testovania, že ide o „nové národné povstanie“, akoby ľudia prišli na test dobrovoľne, za spevu bojových piesní a s pohľadom skleneným od bojového vytrženia. Nikde nemohlo byť lepšie viditeľné banálne, sychravé a ušpinené ráno, plné ľudskej apatie a poníženia, ako počas testovania, avšak člen vlády cez kvetnaté okuliare vidí gigantické dobrovoľné vzopätie národa. Premiér Matovič, v militantnosti výrazov nezaostávajúc za ministrom, rád používa slovo „sabotáž“, ktorú za každým prejavom kritiky videli komunistickí a národno-socialistickí činitelia.

Z ich militantných vyjadrení by si niekto mohol domýšľať, že sa nachádzame v situácii, keď sa na uliciach hromadia stovky mŕtvol. Niektoré výroky členov vlády svojím neadekvátnym patetizmom pripomínajú skôr socialistický realizmus než realitu, napríklad: „Zišli sme z cesty do pekla a zlomili sme väzy Covidu.“ Niektoré zase pripomínajú kvázi otcovské príhovory à la Nicolae Ceaușescu, navyše s odporúčaním udavačstva: „Byť pozitívny nie je hanba, nie je hriech. V absolútnej väčšine prípadov to nie je vašou vinou. Nebojte sa, priznajte sa k tým, s ktorými ste boli v kontakte a ktorých ste mohli ohroziť.“ Človeku automaticky napadne bežne používaná formulka gestapa, znejúca z ampliónu: „Vzdejte se, nic se vám nestane!“

 

Veľký zlom?

Zo všadeprítomného newspeaku a patetickej frazeológie, ktorá je v príkrom rozpore s banalitou súčasného diania, môžeme usudzovať, že naši moderní sekulárni vládcovia niečo chystajú. Čo to bude? Pre nás, ktorí sme desaťročia žili za socializmu pravdepodobne nič až také nové. Naše inštinkty sú nastavené tak, že dokážeme automaticky prešaltovať páku a uchýliť sa do „podzemia“.

Horšie na tom budú mladšie ročníky, vychovávané desaťročia k hedonizmu, citovej, kultúrnej a sexuálnej anarchii. Pre ne bude možno veľký reset skutočne šokom a veľkým zlomom, aj keď to bude vlastne tá istá, už dvesto rokov obohrávaná pieseň.

Dôležité však je rýchlo sa prebrať zo šoku, naučiť sa správny text aj melódiu, a hlavne nevypadnúť z rytmu. Po chvíľke tréningu už všetko pôjde ako po masle a oni budú viesť svoj „boj o klímu“, či „vojnu s plastami“ rovnako pateticky, ako mladá držiteľka Rádu Matky Zeme, Gréta.

Branislav Michalka

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Strana Hlas-SD rešpektuje rozhodnutia strán a organizácií o účasti na organizácii referenda

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie politických strán a spoločenských organizácií o tom, či sa chcú pridať do organizácie referenda o predčasných voľbách. Informovala o tom hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková Dobrá voľba, Spolu - občianska demokracia (Spolu-OD) ani Progresívne Slovensko…

Prieskum v USA: Bidenova obľúbenosť stúpa

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden prevezme v stredu úrad a Američania majú od neho veľké očakávania a tiež prevažne kladné názory na to, ako zvláda prechod moci. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila a v utorok zverejnila spoločnosť…

Šefčovič bude spolupredsedom Rady pre partnerstvo EÚ a Británie

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vymenovala v utorok podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča za spolupredsedu zastupujúceho EÚ v Rade pre partnerstvo, ktorá vznikla na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom…

Ochorenie COVID-19 do decembra prekonala osmina obyvateľov Anglicka

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Prinajmenšom každý ôsmy obyvateľ Anglicka do decembra minulého roka prekonal ochorenie COVID-19. Vyplýva to z prieskumu britského štatistického úradu ONS v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Znamená to, že ochorenie COVID-19 v Anglicku malo približne 5,4 milióna ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com Údaje…

Európsky aj zahraničný výbor odsúhlasili návrh Bezpečnostnej stratégie SR

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel   Návrh Bezpečnostnej stratégie SR v utorok odsúhlasil Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti aj Zahraničný výbor NR SR. Zahraničný výbor zároveň odporučil aj schválenie návrhu Obrannej stratégie SR Odsúhlasenie bezpečnostnej stratégie ocenil na sociálnej sieti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant…

Asociácia na ochranu práv pacientov žiada o výnimky z celoplošného testovania pre rizikových pacientov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) požiadala hlavného hygienika SR Jána Mikasa o udelenie výnimiek na celoplošné testovanie pre rizikových pacientov. Ako informovala prezidentka asociácie Mária Lévyová, takíto pacienti si uvedomujú, čo by pre nich prípadné ochorenie COVID-19 znamenalo. Snažia sa preto poctivo…

Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda. K Pellegriniho aktivite sa nepridá: „To sa tak nerobí, do psej matere!“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, jediným bodom jej programu má byť návrh uznesenia o vyvolaní referenda v súvislosti s predčasnými voľbami. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii Potrebných 30 podpisov podľa neho nebude…

Krajne pravicová strana pripúšťa, že migranti môžu byť občania Nemecka

0 icon

Berlín 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Julian Stratenschulte)   Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) pripúšťa, že nemeckými občanmi môžu byť ľudia s rôznym etnokultúrnym pozadím. V pondelňajšom vyhlásení na webe strany sa uvádza, že AfD „bez výhrad“ uznáva, že ľudia, ktorí získali nemecké občianstvo iba nedávno, majú rovnaké práva…

Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Novela školského zákona umožní študentom maturovať skôr. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Ako ministerstvo ďalej uviedlo, v novele plánujú stanoviť aj maximálny počet žiakov v školských kluboch detí (ŠKD) na 25 či nariadiť stredným školám (SŠ)…

Raši: Vláda dokazuje amaterizmus a diletantizmus aj prerušením zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Viktor Zamborský)   Vláda prejavuje svoj amaterizmus každý deň, prerušený núdzový stav na dva dni je toho dôkazom. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši v reakcii na to, že vláda prijatím nového uznesenia počas víkendu vytvorila dvojdňovú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali