Bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler nikdy na ZSSR nezaútočil

Moskva 10. júla 2015 (HSP/nakanune.ru/TASR/AP-Miguel Villagran)

 

Pri príležitosti nedávneho výročia napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom zo dňa 22. júna 1941, poskytol internetovému portálu Накануне.RU rozhovor historik a publicista, člen Izborského klubu Andrej Fursov.

Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto
Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto

Otázka: Všetkým je známe, že sovietske vedenia sa obávalo provokácií. Ako môžeme hodnotiť jeho správanie v prvých hodinách po hitlerovom útoku?

Andrej Fursov: Stalin veľmi dobre vedel, že k útoku dôjde, no tiež mu bola jasná ešte jedna vec – fakt, že ešte v roku 1937 Roosevelt vyhlásil, že ak Nemecko zaútočí na ZSSR, potom Spojené štáty americké budú pomáhať Sovietskemu zväzu; ale ak Sovietsky zväz zaútočí na Nemecko, alebo sa nechá k tomu vyprovokovať, v takom prípade budú USA pomáhať Nemecku. 17. apríla 1941 prijal kongres USA príslušné rozhodnutie, v ktorom boli tieto slová Roosevelta zaznamenané ako oficiálne stanovisko USA. Preto bolo pre Hitlera veľmi dôležité vyprovokovať Stalina k takému konaniu, ktoré by bolo možné pred svetom, predovšetkým pred Spojenými štátmi, prezentovať ako agresívna akcia Sovietskeho zväzu.

Ale Stalin urobil zo svojej strany všetko pre to, aby sa vyprovokovať nenechal. Navyše, existuje známe vyhlásenie TASS zo dňa 14 . júna, v ktorom sa oznamuje, že za hranicami publikované vyhlásenia o blížiacej sa vojne medzi ZSSR a Nemeckom sú bezdôvodné. Avšak naši iba slabo poznajúci históriu a nedovzdelaní antistalinisti toto hodnotia ako hlúposť Stalina, ako jeho servilnosť pred Hitlerom. Ale ide o to, že vyhlásenie zo 14. júna bolo adresované nie Hitlerovi, hlavným adresátom bol Roosevelt. Stalin tu demonštruje, že on na provokáciu neskočí. Nechať sa vyprovokovať by znamenalo vedome sa dostať do situácie porážky, pretože ak by bol ZSSR uznaný za agresora, USA by sa ocitli na strane Nemecka, Veľká Británia by v tom momente zastavilo vojnu s Treťou ríšou a proti Sovietskemu zväzu by bol v tej chvíli prakticky celý svet. Pomer vojenského potenciálu bol v tejto situácii (ak to berieme v celosvetovom meradle) takýto: 14% vojenského potenciálu na strane ZSSR a všetko ostatné – to sú protivníci. Takže nechať sa vyprovokovať nebolo možné v žiadnom prípade.

Otázka: No nedá sa povedať, žeby sa Stalin v predvečer vojny choval celkom bezstarostne. Ešte 18 júna 1941 Stalin rozhodol uviesť vojská prvého strategického okruhu do plnej bojovej pohotovosti?

Andrej Fursov: On nie že sa tak rozhodol, on dal rozkaz to vykonať. Všeobecne, všetky tie reči o tom, že „Stalin nič neurobil“, „Stalin o ničom nevedel“ – to sú kecy ľudí, ktorí sú buď slaboduchí a nepoznajú históriu, alebo je to zlomyseľná lož.

Otázka: Áno, od začiatku 90-tych rokov hovoria, že takáto krátkozraká politika priviedla k ohromným stratám, že v priebehu niekoľkých týždňov velitelia dostávali rozkazy nereagovať na provokácie. Preto boli straty také veľké?

Andrej Fursov: Velitelia dostávali rozkaz nepodliehať provokáciám, no v tom čase bola v platnosti smernica č.1, ktorú zmenili hneď špeciálne po stalinovej smrti, ale existujú aj varianty smernice č.2 . Smernica č.1 bola publikovaná v júni 1941. V nej Stalin hovoril o tom, že v prípade, že Nemci prekročia hranicu, je potrebné zasiahnuť a odraziť nepriateľa za hraničnú čiaru. No armáda bola zneistená, oni to neurobili, hoci nie všetci postupovali týmto spôsobom. Preto opakujem – všetky reči o tom, že Stalin vôbec nič nepodnikal, nič nevedel a zaujal „vyčkávaciu pozíciu“ – sú absolútnym nezmyslom.

Otázka: Nie všetci sú oboznámení s výkladom vojny zo strany Nemecka, mám na mysli vyhlásenie Schulenburga (Wikipedia – viac TU) o tom, že Nemecko z dôvodu pre nich smrteľnej hrozby koncentrácie našich vojsk je nútené prijať odvetné opatrenia a zaútočiť. Toto bolo čo, tiež signál smerom k USA?

Andrej Fursov: No, samozrejme. Nemci potrebovali zámienku na to, aby mohli zaútočiť, ale je potrebné povedať, že bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler tento útok nikdy neuskutočnil. Rokovania Hessa, ktorý priletel do Anglicka 8. mája a nehľadiac na všetky reči o tom, že bol uväznený, tieto rozhovory predchádzali tomuto útoku. Stalin o týchto veciach vedel na základe údajov rozviedky. A je očividné, že Briti sľúbili Hitlerovi niečo, čo mu umožnilo sťahovať vojská zo Západného frontu a premiestňovať ich na sovietsko – nemeckú hranicu. Nie je náhoda, že všetky dokumenty v záležitosti Hessa v Londýne podliehajú utajeniu do polovice 21. storočia.

Otázka: Nebola politika USA čudná, keď sami Američania informovali Stalina na základe zachytenia šifrovacej správy o tom, že sa Hitler chystá napadnúť ZSSR?

Andrej Fursov: No, z jednej strany oni varovali, ale na druhej strane ostávalo v platnosti to, že Sovietsky zväz môže byť prezentovaný ako „agresor“ a za to bude „potrestaný“. Všeobecne je možné povedať, že Hitler bol kľúčovou figúrou rovnako tak stratégie americkej, ako aj anglickej. Po tom, ako v roku 1929 riaditeľ Anglickej centrálnej banky Montagu Norman oddelil Britské impérium od vonkajšieho sveta, to jest uzavrel Britské impérium pred USA, a ešte presnejšie – oddelil zónu Rothschildovcov od zóny Roskefellerovcov – hlavným cieľom USA sa stalo zničenie Britského impéria. A zničiť Britské impérium bolo úlohou Hitlera, pritom Stalin mal udrieť na v tej dobe už víťaziaceho Hitlera a riešiť tým takto aj problém Spojených štátov. Britský plán spočíval v inom – Hitler mal zničiť Sovietsky zväz, no potom mal byť napadnutý od chrbta západnými demokraciami. Preto bol Hitler kľúčovou postavou v britských aj v amerických plánoch. Pre USA bolo hlavné, aby do určitého termínu zabránili vojne medzi Nemeckom a ZSSR, no v mesiacoch máj – jún 1941 Briti tento plán prekazili.

Otázka: Existuje taký výklad Druhej svetovej vojny, podľa ktorého 1. septembra 1939 obyčajný dvojstranný konflikt medzi Nemeckom a Poľskom prerástol do celoeurópskej vojny až 3. septembra 1939, kedy Anglicko a potom Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. To znamená, prísne vzaté to, že Druhú svetovú vojnu začalo Anglicko 3. septembra 1939. Možno to vnímať takto?

Andrej Fursov: Viete, podľa môjho názoru, Druhú svetovú vojnu začala zjednotená Európa 28. septembra 1938 – stalo sa to v Mníchove, kde európske štáty darovali Hitlerovi Československo. A bolo jasné, že on sa týmto kúskom územia neuspokojí ale bude postupovať ďalej. Churchill toto veľmi dobre chápal už od samého začiatku vojny.

Ide o to, že Mníchovská dohoda nebola iba darčekom pre Hitlera (darovali mu Československo s jeho vojensko – priemyselným potenciálom). Pripomínam, že Hitler dostal sudetskú oblasť v septembri 1938 – no to bol iba začiatok. A všetci to veľmi dobre vedeli. Faktom je, že do polovice septembra nemeckí generáli plánovali zvrhnutie a odstránenie Hitlera od moci a – ak sa podarí – aj jeho fyzickú likvidáciu. No toto nezodpovedalo plánu európskych špičiek, ktoré predpokladali, že Hitler sa naozaj chystá bojovať s Československom. Československá armáda predstavovala silu jedného milióna vojakov, 34 divízií, pričom Nemci by museli útočiť v lesnatom horskom teréne. Všeobecne platí, že pomer útočiacich voči brániacim sa je 3:1, no v zalesnenom a kopcovitom teréne, ktorý je na viac pripravený na obranu, je tento pomer 6:1, čo Nemci nemali.

Nemeckí generáli hodnotili situáciu tak, že Hitler vedie štát do katastrofy, preto sa ho rozhodli zvrhnúť. Dali to na vedomie Angličanom, no Briti urobili všetko preto, aby toto spiknutie nevyšlo lebo oni potrebovali Hitlera na vojnu proti ZSSR. Podnikli preto niekoľko opatrení. Hitler sa v tom čase nachádzal v Alpách a do Berlína sa mal vrátiť 14. septembra. Tak k nemu poslali Chamberlaina, aby Hitlera jednaniami zdržal, no Churchill odoslal list nemeckému maršalovi von Kleistovi. Obsah tohto listu je verejne dostupný a Churchill v ňom píše doslova toto: v žiadnom prípade nie je potrebné zvrhnúť Hitlera, treba mu umožniť začať vojnu, nestarať sa o to, čo sa stane počas jej prvých troch – štyroch mesiacov, treba myslieť na to, čo bude o tri – štyri roky, keď sa Hitler „vyblázni“ a kedy mu západné demokracie zlomia väz. Na začiatku píše Churchill o tom, že keď pozemné vojsko Nemecka alebo jeho letectvo prekročí hranice s Československom, bude to znamenať obnovenie Prvej svetovej vojny. To znamená, že Churchill si veľmi dobre uvedomoval, že útok na Československo znamená začiatok svetovej vojny.

No Anglicko potrebovalo Hitlera podstrčiť k tomu, aby sa pohol smerom na Sovietsky zväz, preto treba považovať za začiatok Druhej svetovej vojny 28. september 1938, kedy Anglicko, Francúzsko a Taliansko odovzdali Hitlerovi Československo, aby sa dostal do blízkosti sovietskej hranice – bolo to niečo na spôsob protoNATO, v podstate taká úderná sila proti ZSSR. Sovietsko – nemecká zmluva z 23. augusta 1939 však tento plán narušila, eliminovala toto protoNATO a práve preto nemôže Západ nijako odpustiť Sovietskemu zväzu a osobne Stalinovi túto zmluvu a vykrikuje o tom, že práve ona otvorila cestu k Druhej svetovej vojne – je to lož a nezmysel. Cestu k Druhej svetovej vojne otvoril Mníchov 28. septembra 1938.

Otázka: Anglicko dlhý čas aktívne povzbudzovalo východnú politiku Hitlera vítajúc jeho úsilie premeniť Nemecko na „baštu Západu proti boľševizmu“.

Andrej Fursov: Anglicko to nielen že vítalo, Briti pomáhali od roku 1929 Hitlerovi k moci a hlavnou úlohou Angličanov bolo nasmerovať Hitlera na Sovietsky zväz.

Otázka: Ale prečo potom Hitler začal bombardovať Londýn?

Andrej Fursov: Išlo o to, že Hitler sa pokúšal vyvliecť hlavu zo slučky, ktorú mu nasadili. Urobil nasledovné: Česko zmenil na protektorát Čechy a Morava, no Slovensko, ktoré už bezprostredne hraničilo so sovietskou hranicou, on vyhlásil za nezávislý štát a zaviazal sa, že osobne garantuje nezávislosť tohto štátu. A Briti pochopili, že sa v blízkom čase proti ZSSR bojovať nechystá. Vtedy Angličania rozkázali svojmu satelitu – Poľsku, aby vyvinulo tlak na Hitlera, aby im odovzdal Slovensko, ktoré sa malo stať poľským protektorátom. On to neurobil. Hitler nastolil Poľsku kontrapožiadavku – Gdaňský koridor. Hitler si veľmi dobre uvedomil, že keď nevyrieši otázku Poľska, Angličania ho budú vydierať. A preto, aby mohol riešiť poľský problém a tiež sa dobre pripraviť na vojnu – je nutné sa dohodnúť so ZSSR, čo sa aj stalo. Chcem pripomenúť, že po tom, ako Veľká Británia vyhlásila vojnu Hitlerovi, začala sa takzvaná „čudná vojna“ (sitzkrieg) – vojnové operácie neprebiehali prakticky rok. A vôbec, ak budeme hovoriť úprimne, tak Briti začali s Hitlerom seriózne bojovať až v roku 1942 po tom, ako Roosevelt pohrozil Churchillovi, že v prípade, ak Angličania nezačnú aktívne vejenské operácie proti Nemecku, zlaté rezervy Spojeného kráľovstva prevezené do USA aj v Spojených štátoch ostanú.

Otázka: A čo chceli USA – zničiť akýmkoľvek spôsobom Veľkú Britániu?

Andrej Fursov: Ak máme byť presnejší – zničiť Britské impérium a Francúzske koloniálne impérium. Napríklad, Allan Dulles otvorene hovoril, že hlavnou úlohou je zničiť Britské impérium, ale Druhá svetová vojna bola v tomto smere veľmi zaujímavá. Mala dve roviny. Prvá – ZSSR a Anglosasi bojujú proti Hitlerovi. Druhá rovina – USA a ZSSR robia všetko pre zničenie Britského impéria, čo sa aj podarilo.

Otázka: Ak sa vrátime k dátumu 22. júna, znamená sám o sebe víťazstvo? Veď ak by sa bola vojna začala skôr, bolo by nám ťažšie odolať. Ak by nás vyprovokovali, tlačili by nás zo všetkých strán?

Andrej Fursov: Áno, je to bezpochyby naše víťazstvo, získali sme čas. A ak hovoríme o vážnych porážkach Červenej armády v lete roku 1941, je treba pamätať, že Nemci za veľmi krátky čas porazili Francúzsko a obsadili skoro celú Európu. A to, že Červená armáda nedovolila Hitlerovi uskutočniť bleskovú vojnu (blitzkrieg), to už v polovici septembra v skutočnosti znamenalo, že Hitler ani vyhrať nemôže. Hitler mohol vyhrať vojnu so ZSSR iba v tom prípade, ak by táto vojna trvala tri mesiace. Na dlhšie trvanie nemal Hitler zdroje. Aj tak je obdivuhodné, že sa Nemecko udržalo do roku 1945, majúc proti sebe USA, ktoré vyrábali v roku 1944 50% svetového produktu a udatnú robotnícko – roľnícku Červenú armádu. No fakt, že sa Nemci udržali do roku 1945 hovorí o tom, že bojovali veľmi dobre. No to, že Hitler nedokázal zvíťaziť v lete a do prvej polovice septembra, to znamenalo krížik nad jeho víťazstvom. Niektorí nemeckí generáli už v polovici septembra hovorili o tom, že vojnu nevyhrajú, veľmi dobre pochopili situáciu. Napríklad v polovici septembra sa Hitler vyjadril, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je sústredená ne sovietsko-nemeckej hranici, a že Rusi majú tri zóny obrany, nikdy by na ZSSR nezaútočil. A tu sa vynára otázka – a kto to vtedy oznámil Hitlerovi, že celá Červená armáda sa nachádza na hraniciach a že Rusi majú len jeden stupeň ochrany? Nuž, oznámil mu to náčelník vojenskej rozviedky Nemecka generál Canaris, ktorý minimálne od roku 1939 spolupracoval s Angličanmi.

Otázka: Je teda správne, že Stalin anglickej rozviedke neveril?

Andrej Fursov: Správne, a ak neveril ani našej, tak tiež. Všetci vravia, že Sorge varoval, že Nemci zaútočia 22. Júna, no v takýchto prípadoch sa pýtam: tieto sorgeho správy boli publikované, prečítali ste si všetky? Áno, Sorge písal, že Nemci zaútočia 22. Júna, no súčasne Sorge písal to, že Nemci zaútočia až po skončení vojny s Veľkou Britániou a ako hovoria historici, ktorí študovali archívy, Stalin mal celý stoh správ o tom, že Nemci udrú 20.-22. júna, no trikrát viac hlásení bolo o tom, že Nemci zaútočia neskôr. Okrem toho, bolo niekoľko správ, že Nemci zaútočia 15. mája. No neurobili tak. Rozviedka – to je veľmi ošemetná vec. A ak prichádza tok veľmi protichodných informácii, je veľmi ťažké sa v nich orientovať. Môžeme povedať jedno – politicky bolo sovietske vedenie absolútne pripravené na vojnu. No ten neporiadok prvých dvoch mesiacov vojny, keď sa urobilo veľa chýb, to už je vojenský problém. Netreba Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov. No opakujem – to, že Červená armáda nedovolila svoju porážku do konca leta – to v podstate rozhodlo o výsledku vojny. Po tomto už ostávalo Hitlerovi iba hrať „na remízu“.

Otázka: Hovoríte, že nie je možné Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov, no ako hodnotiť armádne „čistky“ pred vojnou, ktoré vyjadrené jazykom perestrojky „odrezali armáde hlavu“?

Andrej Fursov: Viete, toto je jeden z mýtov. Čo sa týka „čistiek“: áno, naozaj bol zavretý celý rad ľudí z armády. No tí, ktorí o tom hovoria, vedome miešajú dve veci: uvádzajú počty represií vrátane tých, ktorí boli uvoľnení z armády, ktorí doslúžili, ktorí zomreli. To znamená, že v skutočnosti sú čísla oveľa menšie. Okrem toho, v čase „veľkého odmäku“ 25% uväznených sa vrátilo domov, napríklad Rokosovskij. Preto hovoriť o tom, že – ako sa to dialo v časoch Chruščova – Stalin oslabil armádu represáliami – nie je možné. Treba sa pozrieť koho zadržali. Väznili predstaviteľov občianskej vojny, ktorí vedeli narábať šabľou, no to neboli vojaci novej doby. Kto boli reálni víťazi vojny? Vo vojne boli reálnymi víťazmi tí velitelia, ktorí schopnosťami vyrástli práve počas nej, veď je známe, že generáli sa vždy pripravujú k tej vojne, ktorá sa skončila.

Otázka: No existuje aj druhá strana, ktorá ospravedlňuje čistky – u nás sme vôbec nemali „piatu kolónu“.

Andrej Fursov: O tomto hovorí napríklad Churchill – kolosálnym víťazstvom Stalina bolo to, že bola zničená „piata kolóna“. Okrem likvidácie „piatej kolóny“, nemilosrdne sa likvidovala nemecká agentúra v Sovietskom zväze. A to už nehovorím o agentoch vplyvu – tí proste neexistovali. V tomto zmysle – opakujem, v politickej príprave k vojne – všetko bolo urobené veľmi dobre.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bojovníčka Kučová vo finále v Gdyni odvrátila päť mečbalov, ale titul nezískala

0 icon

Bratislava 25 júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Slovenská tenistka Kristína Kučová sa nedočkala najväčšieho úspechu kariéry v podobe triumfu na turnaji hlavného ženského okruhu WTA. Vo finále dvojhry na antuke v poľskej Gdyni prehrala s belgickou reprezentantkou Marynou Zanevskou za 1:53 h 4:6, 6:7 (4) Oba sety mali podobný priebeh,…

Analytik Smatana predpovedá hororový scenár: „Pri šírení delta variantu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nezaočkujú tento týždeň!“

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri…

Pre požiare na Sardínii evakuovali stovky ľudí

0 icon

Miláno 25. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Tocco)   Taliansky ostrov Sardínia sužujú požiare, ktoré si cez noc vyžiadali evakuáciu takmer 400 ľudí. Z oblasti nehlásia mŕtvych ani zranených Hasiči informovali, že oheň zničil vo vnútrozemí ostrova niekoľko domov. Predbežný prieskum podľa civilnej ochrany naznačuje, že plamene spálili v okolí Montiferru viac…

Britskí daňoví poplatníci budú platiť za pandémiu desaťročia

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David Rose)   Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia COVID-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“. Poslanci vo výbore tiež skritizovali…

Kauza korupcie príslušníkov bezpečnostných zložiek pokračuje v stredu a vo štvrtok ďalším dokazovaním

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   V stredu 28. a vo štvrtok 29. júla by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal pokračovať súdny proces s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom G. a expolicajtom Ladislavom V. Podľa obžaloby dvojica žiadala úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa…

Mária Kolíková: V novele o COVID preukazoch ústavnoprávny problém nevidím. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať

0 icon

Bratislava 25. júla (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom" "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka…

Europoslanci: Plynovod Nord Stream 2 sa nikdy nemal dostavať

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Axel Schmidt, TASR-Martin Baumann)   Plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom na dne Baltského mora, sa podľa niektorých europoslancov nikdy nemal dostavať. Jeho projekt sa ale najnovšie aj s požehnaním zo strany Spojených štátov amerických dostáva do finále. Europoslanci to uviedli pre agentúru…

Saleziáni: Pápež hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta

0 icon

Bratislava/Košice 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Archiv PMD)   Pápež František hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta a ľudí, ktorí žijú na konci sveta. Uviedol to direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX v Košiciach don Peter Veselský, kde zavíta Svätý Otec 14. septembra "Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec…

Je to definitívne. Parlament schválil normálny život pre očkovaných a špeciálne opatrenia pre neočkovaných. Čakajú nás digitálne Covid pasy

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: Martin Baumann, Martina Kriková)  Parlament schválil diskrimináciu neočkovaných, ktorí sa nevyhnú špeciálnym opatreniam v prípade "zhoršenia situácie" Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná…

Peter Kovařík vysvetľuje, prečo prerušil zásah jednotiek zo Sobraniec, kvôli čomu došlo k zmareniu zatknutia dvoch kajúcnikov

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť. Vyhlásil to policajný prezident Peter Kovařík Reagoval tak na tohtotýždňové úkony ÚIS v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie I.

0icon

Makroekonómia a jej peniaze sú rakovinou spoločnosti Peniaze sú virtuálnou realitou, ktorá sa rozprestiera po celej zemeguli a používa sa tak ako iné virtuálne reality, akou sú meter, volt, wat, °C a podobne. Na rozdiel od peňazí sú však tieto reality nemenné a verne zodpovedajú určitej realite vo fyzike. Pomocou…

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Pearl Harbor: Prekvapenie? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá sa bude zaoberať jednou z najdôležitejších udalostí nielen druhej svetovej vojny. Tentokrát sa pozrieme na Pearl Harbor. Aj keď sme si istí o tom, že ste o tomto prístave a udalosti, ktorá sa v roku 1941 stala, počuli viac než dosť, predsa len sme presvedčení,…

TOP10+: Ako veľmi sa filmové hviezdy zmenili od svojej prvej úlohy?

0 icon

Keď hollywoodski herci začínajú svoju kariéru, sú plní nádeje a snívajú o sláve. Niektoré filmové hviezdy majú také jedinečné črty, že ich niekedy zbadáš aj v naozaj starých filmoch ešte ako deti. A aj keď ubehne niekoľko desaťročí, naši obľúbenci z filmových pláten vyzerajú temer rovnako. Alebo sa nám to…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0 icon

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Armádny Magazín

"Pás nestability" Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldav

8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

0 icon

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby minis

"Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom" Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradí

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali