Bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler nikdy na ZSSR nezaútočil

Moskva 10. júla 2015 (HSP/nakanune.ru/TASR/AP-Miguel Villagran)

 

Pri príležitosti nedávneho výročia napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom zo dňa 22. júna 1941, poskytol internetovému portálu Накануне.RU rozhovor historik a publicista, člen Izborského klubu Andrej Fursov.

Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto
Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto

Otázka: Všetkým je známe, že sovietske vedenia sa obávalo provokácií. Ako môžeme hodnotiť jeho správanie v prvých hodinách po hitlerovom útoku?

Andrej Fursov: Stalin veľmi dobre vedel, že k útoku dôjde, no tiež mu bola jasná ešte jedna vec – fakt, že ešte v roku 1937 Roosevelt vyhlásil, že ak Nemecko zaútočí na ZSSR, potom Spojené štáty americké budú pomáhať Sovietskemu zväzu; ale ak Sovietsky zväz zaútočí na Nemecko, alebo sa nechá k tomu vyprovokovať, v takom prípade budú USA pomáhať Nemecku. 17. apríla 1941 prijal kongres USA príslušné rozhodnutie, v ktorom boli tieto slová Roosevelta zaznamenané ako oficiálne stanovisko USA. Preto bolo pre Hitlera veľmi dôležité vyprovokovať Stalina k takému konaniu, ktoré by bolo možné pred svetom, predovšetkým pred Spojenými štátmi, prezentovať ako agresívna akcia Sovietskeho zväzu.

Ale Stalin urobil zo svojej strany všetko pre to, aby sa vyprovokovať nenechal. Navyše, existuje známe vyhlásenie TASS zo dňa 14 . júna, v ktorom sa oznamuje, že za hranicami publikované vyhlásenia o blížiacej sa vojne medzi ZSSR a Nemeckom sú bezdôvodné. Avšak naši iba slabo poznajúci históriu a nedovzdelaní antistalinisti toto hodnotia ako hlúposť Stalina, ako jeho servilnosť pred Hitlerom. Ale ide o to, že vyhlásenie zo 14. júna bolo adresované nie Hitlerovi, hlavným adresátom bol Roosevelt. Stalin tu demonštruje, že on na provokáciu neskočí. Nechať sa vyprovokovať by znamenalo vedome sa dostať do situácie porážky, pretože ak by bol ZSSR uznaný za agresora, USA by sa ocitli na strane Nemecka, Veľká Británia by v tom momente zastavilo vojnu s Treťou ríšou a proti Sovietskemu zväzu by bol v tej chvíli prakticky celý svet. Pomer vojenského potenciálu bol v tejto situácii (ak to berieme v celosvetovom meradle) takýto: 14% vojenského potenciálu na strane ZSSR a všetko ostatné – to sú protivníci. Takže nechať sa vyprovokovať nebolo možné v žiadnom prípade.

Otázka: No nedá sa povedať, žeby sa Stalin v predvečer vojny choval celkom bezstarostne. Ešte 18 júna 1941 Stalin rozhodol uviesť vojská prvého strategického okruhu do plnej bojovej pohotovosti?

Andrej Fursov: On nie že sa tak rozhodol, on dal rozkaz to vykonať. Všeobecne, všetky tie reči o tom, že „Stalin nič neurobil“, „Stalin o ničom nevedel“ – to sú kecy ľudí, ktorí sú buď slaboduchí a nepoznajú históriu, alebo je to zlomyseľná lož.

Otázka: Áno, od začiatku 90-tych rokov hovoria, že takáto krátkozraká politika priviedla k ohromným stratám, že v priebehu niekoľkých týždňov velitelia dostávali rozkazy nereagovať na provokácie. Preto boli straty také veľké?

Andrej Fursov: Velitelia dostávali rozkaz nepodliehať provokáciám, no v tom čase bola v platnosti smernica č.1, ktorú zmenili hneď špeciálne po stalinovej smrti, ale existujú aj varianty smernice č.2 . Smernica č.1 bola publikovaná v júni 1941. V nej Stalin hovoril o tom, že v prípade, že Nemci prekročia hranicu, je potrebné zasiahnuť a odraziť nepriateľa za hraničnú čiaru. No armáda bola zneistená, oni to neurobili, hoci nie všetci postupovali týmto spôsobom. Preto opakujem – všetky reči o tom, že Stalin vôbec nič nepodnikal, nič nevedel a zaujal „vyčkávaciu pozíciu“ – sú absolútnym nezmyslom.

Otázka: Nie všetci sú oboznámení s výkladom vojny zo strany Nemecka, mám na mysli vyhlásenie Schulenburga (Wikipedia – viac TU) o tom, že Nemecko z dôvodu pre nich smrteľnej hrozby koncentrácie našich vojsk je nútené prijať odvetné opatrenia a zaútočiť. Toto bolo čo, tiež signál smerom k USA?

Andrej Fursov: No, samozrejme. Nemci potrebovali zámienku na to, aby mohli zaútočiť, ale je potrebné povedať, že bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler tento útok nikdy neuskutočnil. Rokovania Hessa, ktorý priletel do Anglicka 8. mája a nehľadiac na všetky reči o tom, že bol uväznený, tieto rozhovory predchádzali tomuto útoku. Stalin o týchto veciach vedel na základe údajov rozviedky. A je očividné, že Briti sľúbili Hitlerovi niečo, čo mu umožnilo sťahovať vojská zo Západného frontu a premiestňovať ich na sovietsko – nemeckú hranicu. Nie je náhoda, že všetky dokumenty v záležitosti Hessa v Londýne podliehajú utajeniu do polovice 21. storočia.

Otázka: Nebola politika USA čudná, keď sami Američania informovali Stalina na základe zachytenia šifrovacej správy o tom, že sa Hitler chystá napadnúť ZSSR?

Andrej Fursov: No, z jednej strany oni varovali, ale na druhej strane ostávalo v platnosti to, že Sovietsky zväz môže byť prezentovaný ako „agresor“ a za to bude „potrestaný“. Všeobecne je možné povedať, že Hitler bol kľúčovou figúrou rovnako tak stratégie americkej, ako aj anglickej. Po tom, ako v roku 1929 riaditeľ Anglickej centrálnej banky Montagu Norman oddelil Britské impérium od vonkajšieho sveta, to jest uzavrel Britské impérium pred USA, a ešte presnejšie – oddelil zónu Rothschildovcov od zóny Roskefellerovcov – hlavným cieľom USA sa stalo zničenie Britského impéria. A zničiť Britské impérium bolo úlohou Hitlera, pritom Stalin mal udrieť na v tej dobe už víťaziaceho Hitlera a riešiť tým takto aj problém Spojených štátov. Britský plán spočíval v inom – Hitler mal zničiť Sovietsky zväz, no potom mal byť napadnutý od chrbta západnými demokraciami. Preto bol Hitler kľúčovou postavou v britských aj v amerických plánoch. Pre USA bolo hlavné, aby do určitého termínu zabránili vojne medzi Nemeckom a ZSSR, no v mesiacoch máj – jún 1941 Briti tento plán prekazili.

Otázka: Existuje taký výklad Druhej svetovej vojny, podľa ktorého 1. septembra 1939 obyčajný dvojstranný konflikt medzi Nemeckom a Poľskom prerástol do celoeurópskej vojny až 3. septembra 1939, kedy Anglicko a potom Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. To znamená, prísne vzaté to, že Druhú svetovú vojnu začalo Anglicko 3. septembra 1939. Možno to vnímať takto?

Andrej Fursov: Viete, podľa môjho názoru, Druhú svetovú vojnu začala zjednotená Európa 28. septembra 1938 – stalo sa to v Mníchove, kde európske štáty darovali Hitlerovi Československo. A bolo jasné, že on sa týmto kúskom územia neuspokojí ale bude postupovať ďalej. Churchill toto veľmi dobre chápal už od samého začiatku vojny.

Ide o to, že Mníchovská dohoda nebola iba darčekom pre Hitlera (darovali mu Československo s jeho vojensko – priemyselným potenciálom). Pripomínam, že Hitler dostal sudetskú oblasť v septembri 1938 – no to bol iba začiatok. A všetci to veľmi dobre vedeli. Faktom je, že do polovice septembra nemeckí generáli plánovali zvrhnutie a odstránenie Hitlera od moci a – ak sa podarí – aj jeho fyzickú likvidáciu. No toto nezodpovedalo plánu európskych špičiek, ktoré predpokladali, že Hitler sa naozaj chystá bojovať s Československom. Československá armáda predstavovala silu jedného milióna vojakov, 34 divízií, pričom Nemci by museli útočiť v lesnatom horskom teréne. Všeobecne platí, že pomer útočiacich voči brániacim sa je 3:1, no v zalesnenom a kopcovitom teréne, ktorý je na viac pripravený na obranu, je tento pomer 6:1, čo Nemci nemali.

Nemeckí generáli hodnotili situáciu tak, že Hitler vedie štát do katastrofy, preto sa ho rozhodli zvrhnúť. Dali to na vedomie Angličanom, no Briti urobili všetko preto, aby toto spiknutie nevyšlo lebo oni potrebovali Hitlera na vojnu proti ZSSR. Podnikli preto niekoľko opatrení. Hitler sa v tom čase nachádzal v Alpách a do Berlína sa mal vrátiť 14. septembra. Tak k nemu poslali Chamberlaina, aby Hitlera jednaniami zdržal, no Churchill odoslal list nemeckému maršalovi von Kleistovi. Obsah tohto listu je verejne dostupný a Churchill v ňom píše doslova toto: v žiadnom prípade nie je potrebné zvrhnúť Hitlera, treba mu umožniť začať vojnu, nestarať sa o to, čo sa stane počas jej prvých troch – štyroch mesiacov, treba myslieť na to, čo bude o tri – štyri roky, keď sa Hitler „vyblázni“ a kedy mu západné demokracie zlomia väz. Na začiatku píše Churchill o tom, že keď pozemné vojsko Nemecka alebo jeho letectvo prekročí hranice s Československom, bude to znamenať obnovenie Prvej svetovej vojny. To znamená, že Churchill si veľmi dobre uvedomoval, že útok na Československo znamená začiatok svetovej vojny.

No Anglicko potrebovalo Hitlera podstrčiť k tomu, aby sa pohol smerom na Sovietsky zväz, preto treba považovať za začiatok Druhej svetovej vojny 28. september 1938, kedy Anglicko, Francúzsko a Taliansko odovzdali Hitlerovi Československo, aby sa dostal do blízkosti sovietskej hranice – bolo to niečo na spôsob protoNATO, v podstate taká úderná sila proti ZSSR. Sovietsko – nemecká zmluva z 23. augusta 1939 však tento plán narušila, eliminovala toto protoNATO a práve preto nemôže Západ nijako odpustiť Sovietskemu zväzu a osobne Stalinovi túto zmluvu a vykrikuje o tom, že práve ona otvorila cestu k Druhej svetovej vojne – je to lož a nezmysel. Cestu k Druhej svetovej vojne otvoril Mníchov 28. septembra 1938.

Otázka: Anglicko dlhý čas aktívne povzbudzovalo východnú politiku Hitlera vítajúc jeho úsilie premeniť Nemecko na „baštu Západu proti boľševizmu“.

Andrej Fursov: Anglicko to nielen že vítalo, Briti pomáhali od roku 1929 Hitlerovi k moci a hlavnou úlohou Angličanov bolo nasmerovať Hitlera na Sovietsky zväz.

Otázka: Ale prečo potom Hitler začal bombardovať Londýn?

Andrej Fursov: Išlo o to, že Hitler sa pokúšal vyvliecť hlavu zo slučky, ktorú mu nasadili. Urobil nasledovné: Česko zmenil na protektorát Čechy a Morava, no Slovensko, ktoré už bezprostredne hraničilo so sovietskou hranicou, on vyhlásil za nezávislý štát a zaviazal sa, že osobne garantuje nezávislosť tohto štátu. A Briti pochopili, že sa v blízkom čase proti ZSSR bojovať nechystá. Vtedy Angličania rozkázali svojmu satelitu – Poľsku, aby vyvinulo tlak na Hitlera, aby im odovzdal Slovensko, ktoré sa malo stať poľským protektorátom. On to neurobil. Hitler nastolil Poľsku kontrapožiadavku – Gdaňský koridor. Hitler si veľmi dobre uvedomil, že keď nevyrieši otázku Poľska, Angličania ho budú vydierať. A preto, aby mohol riešiť poľský problém a tiež sa dobre pripraviť na vojnu – je nutné sa dohodnúť so ZSSR, čo sa aj stalo. Chcem pripomenúť, že po tom, ako Veľká Británia vyhlásila vojnu Hitlerovi, začala sa takzvaná „čudná vojna“ (sitzkrieg) – vojnové operácie neprebiehali prakticky rok. A vôbec, ak budeme hovoriť úprimne, tak Briti začali s Hitlerom seriózne bojovať až v roku 1942 po tom, ako Roosevelt pohrozil Churchillovi, že v prípade, ak Angličania nezačnú aktívne vejenské operácie proti Nemecku, zlaté rezervy Spojeného kráľovstva prevezené do USA aj v Spojených štátoch ostanú.

Otázka: A čo chceli USA – zničiť akýmkoľvek spôsobom Veľkú Britániu?

Andrej Fursov: Ak máme byť presnejší – zničiť Britské impérium a Francúzske koloniálne impérium. Napríklad, Allan Dulles otvorene hovoril, že hlavnou úlohou je zničiť Britské impérium, ale Druhá svetová vojna bola v tomto smere veľmi zaujímavá. Mala dve roviny. Prvá – ZSSR a Anglosasi bojujú proti Hitlerovi. Druhá rovina – USA a ZSSR robia všetko pre zničenie Britského impéria, čo sa aj podarilo.

Otázka: Ak sa vrátime k dátumu 22. júna, znamená sám o sebe víťazstvo? Veď ak by sa bola vojna začala skôr, bolo by nám ťažšie odolať. Ak by nás vyprovokovali, tlačili by nás zo všetkých strán?

Andrej Fursov: Áno, je to bezpochyby naše víťazstvo, získali sme čas. A ak hovoríme o vážnych porážkach Červenej armády v lete roku 1941, je treba pamätať, že Nemci za veľmi krátky čas porazili Francúzsko a obsadili skoro celú Európu. A to, že Červená armáda nedovolila Hitlerovi uskutočniť bleskovú vojnu (blitzkrieg), to už v polovici septembra v skutočnosti znamenalo, že Hitler ani vyhrať nemôže. Hitler mohol vyhrať vojnu so ZSSR iba v tom prípade, ak by táto vojna trvala tri mesiace. Na dlhšie trvanie nemal Hitler zdroje. Aj tak je obdivuhodné, že sa Nemecko udržalo do roku 1945, majúc proti sebe USA, ktoré vyrábali v roku 1944 50% svetového produktu a udatnú robotnícko – roľnícku Červenú armádu. No fakt, že sa Nemci udržali do roku 1945 hovorí o tom, že bojovali veľmi dobre. No to, že Hitler nedokázal zvíťaziť v lete a do prvej polovice septembra, to znamenalo krížik nad jeho víťazstvom. Niektorí nemeckí generáli už v polovici septembra hovorili o tom, že vojnu nevyhrajú, veľmi dobre pochopili situáciu. Napríklad v polovici septembra sa Hitler vyjadril, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je sústredená ne sovietsko-nemeckej hranici, a že Rusi majú tri zóny obrany, nikdy by na ZSSR nezaútočil. A tu sa vynára otázka – a kto to vtedy oznámil Hitlerovi, že celá Červená armáda sa nachádza na hraniciach a že Rusi majú len jeden stupeň ochrany? Nuž, oznámil mu to náčelník vojenskej rozviedky Nemecka generál Canaris, ktorý minimálne od roku 1939 spolupracoval s Angličanmi.

Otázka: Je teda správne, že Stalin anglickej rozviedke neveril?

Andrej Fursov: Správne, a ak neveril ani našej, tak tiež. Všetci vravia, že Sorge varoval, že Nemci zaútočia 22. Júna, no v takýchto prípadoch sa pýtam: tieto sorgeho správy boli publikované, prečítali ste si všetky? Áno, Sorge písal, že Nemci zaútočia 22. Júna, no súčasne Sorge písal to, že Nemci zaútočia až po skončení vojny s Veľkou Britániou a ako hovoria historici, ktorí študovali archívy, Stalin mal celý stoh správ o tom, že Nemci udrú 20.-22. júna, no trikrát viac hlásení bolo o tom, že Nemci zaútočia neskôr. Okrem toho, bolo niekoľko správ, že Nemci zaútočia 15. mája. No neurobili tak. Rozviedka – to je veľmi ošemetná vec. A ak prichádza tok veľmi protichodných informácii, je veľmi ťažké sa v nich orientovať. Môžeme povedať jedno – politicky bolo sovietske vedenie absolútne pripravené na vojnu. No ten neporiadok prvých dvoch mesiacov vojny, keď sa urobilo veľa chýb, to už je vojenský problém. Netreba Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov. No opakujem – to, že Červená armáda nedovolila svoju porážku do konca leta – to v podstate rozhodlo o výsledku vojny. Po tomto už ostávalo Hitlerovi iba hrať „na remízu“.

Otázka: Hovoríte, že nie je možné Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov, no ako hodnotiť armádne „čistky“ pred vojnou, ktoré vyjadrené jazykom perestrojky „odrezali armáde hlavu“?

Andrej Fursov: Viete, toto je jeden z mýtov. Čo sa týka „čistiek“: áno, naozaj bol zavretý celý rad ľudí z armády. No tí, ktorí o tom hovoria, vedome miešajú dve veci: uvádzajú počty represií vrátane tých, ktorí boli uvoľnení z armády, ktorí doslúžili, ktorí zomreli. To znamená, že v skutočnosti sú čísla oveľa menšie. Okrem toho, v čase „veľkého odmäku“ 25% uväznených sa vrátilo domov, napríklad Rokosovskij. Preto hovoriť o tom, že – ako sa to dialo v časoch Chruščova – Stalin oslabil armádu represáliami – nie je možné. Treba sa pozrieť koho zadržali. Väznili predstaviteľov občianskej vojny, ktorí vedeli narábať šabľou, no to neboli vojaci novej doby. Kto boli reálni víťazi vojny? Vo vojne boli reálnymi víťazmi tí velitelia, ktorí schopnosťami vyrástli práve počas nej, veď je známe, že generáli sa vždy pripravujú k tej vojne, ktorá sa skončila.

Otázka: No existuje aj druhá strana, ktorá ospravedlňuje čistky – u nás sme vôbec nemali „piatu kolónu“.

Andrej Fursov: O tomto hovorí napríklad Churchill – kolosálnym víťazstvom Stalina bolo to, že bola zničená „piata kolóna“. Okrem likvidácie „piatej kolóny“, nemilosrdne sa likvidovala nemecká agentúra v Sovietskom zväze. A to už nehovorím o agentoch vplyvu – tí proste neexistovali. V tomto zmysle – opakujem, v politickej príprave k vojne – všetko bolo urobené veľmi dobre.

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Vaľo o potrebnej reforme prokuratúry: Horúce srdcia Špirka a Šantu nie sú všetkým, čo musí spĺňať generálny prokurátor. Rozsiahle zmeny by sa mali rozvrhnúť do štyroch etáp

Bratislava 7. apríla 2020 (HSP/Foto:Archív, SITA-Diana Černáková)   V súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a šokujúcimi odhaleniami týkajúcimi sa jeho predchodcu Dobroslava Trnku, ale aj celkovou situáciou v justícii, prokuratúre a polícii sa stále častejšie objavujú úvahy o potrebe zmien v prokuratúre. Oslovili sme preto bývalého generálneho prokurátora JUDr. Michala Vaľa,…

Namodro sa rozsvietilo divadlo i Chrenovský most v Nitre

Nitra 7. apríla 2020 (HSP/Foto:Ľudmila Synaková)   K mestám a svetovým metropolám, v ktorých sa zo štvrtka na piatok rozsvietili dôležité budovy namodro, sa pripojilo aj naše mesto pod Zoborom. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. „Predseda Klubu rodičov autistických detí (KRAD) v Nitre Ivan Berta tentoraz o nasvietenie mosta nepožiadal, “…

Mimovládkarski aktivisti zúria: „Testovanie v rómskych osadách je rasistické. Matovič bol vždy rasista“

Bratislava 7. apríla 2020 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Mimovládkarskym aktivistom sa nepáči, že vláda začala cielene testovať Rómov. Šéf Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku, Ján Orlovský tvrdí, že testovanie v najväčšej Rómskej obci na Slovensku v Jarovniciach bolo rasistické a armáda Slovenskej republiky tam demonštrovala svojoju silu. LGBTI akitivstka Hana Fábry…

Čarnogurský: Oslava oslobodenia Bratislavy v Rusku a na Slovensku

Bratislava 7. apríla 2020 (HSP/Foto:Jan Carnogursky)   Pred 75. rokmi, dňa 4. apríla 1945, oslobodila Červená armáda Bratislavu. Pre Slovensko tento deň znamenal v podstate ukončenie II. svetovej vojny. Slovensko prežilo v tom čase veľa zmien počas niekoľkých rokov, a to veľmi dramatických. Oslobodenie Bratislavy bolo zároveň začiatkom novej éry Bratislavu v tom…

Narodí sa o deväť mesiacov viac detí? Povedie naše uzavretie kvôli koronavírusu k baby boomu?

Kyjev 7. apríla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Ľudia po celom svete sa od seba navzájom sociálne dištancujú, aby spomalili šírenie covid-19. Ale mnoho párov sa ocitne navzájom bližšie ako kedykoľvek predtým a hlavne na podstatne dlhšiu dobu, ako sú zvyknutí. Ukrajinský prezident Volodymyrov Zelensky túto príležitosť hneď aj využil. Minulý mesiac…

Rosneft: spoľahlivá petrozbraň Kremľa

Moskva 7. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Nemenov)   Rosneft produkuje 40% ruskej ropy, ale je viac ako len bežná ropná spoločnosť. Ruský štát vlastní majoritnú časť akcií a menšinoví akcionári sú BP a Katarský zvrchovaný majetkový fond. Šéf Rosneftu, Igor Sechin, je jedným z najbližších stúpencov Vladimíra Putina. V rokoch 2004…

Lekár prehovoril o nebezpečenstve karantény pre starších ľudí

Jeruzalem 6. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Starší ľudia, ktorí sa v karanténe kvôli koronavírusu málo pohybujú, sa môžu stať sediacimi a ležiacimi, chorými, prejedanie a stres môžu zasa spôsobiť zhoršenie chronických chorôb, myslí si izraelský lekár Leonid Eidelman "Som presvedčený, že chronický stres počas dlhých týždňov, nedostatok pohybu a prejedanie…

Špecialisti uviedli profesie, ktoré sú kvôli pandémii ohrozené

Praha 7. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Pracovníci z odvetvia cestovného ruchu, rovnako ako z odvetví fitness, módy, vizáže a stacionárneho stravovanie môžu byť ohrození a po skončení pandémie koronavírusu sa môžu stať nevyžiadanými. S takýmito závermi prišli špecialisti z Inštitútu progresívneho vzdelávania vo svojej štúdii Podľa analytikov spadajú do istej…

Matovič je rozhodnutý: „Som ochotný stratiť aj toho posledného voliča“

Bratislava 7. apríla 2020 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Po dni, (v pondelok 6. apríla), kedy vláda ohlásila značné sprísnenie opatrení pre tohtoročné veľkonočné obdobie v dňoch od 8.-13. apríla, ľudia ale aj niektorí z koaličných partnerov zareagovali na ne skôr skepticky. Premiér večer zareagoval, že je rozhodnutý takto bojovať, aj…

Kremeľ posúdil možné dôsledky zvýšenia produkcie ropy

Moskva 6. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)   Zvýšenie produkcie ropy povedie k jej minimálnej cene, čo nie je výhodné pre žiadnu krajinu. Uviedol to hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tým, že Rusko nebolo zástancom ukončenia dohody OPEC+ "Teraz samozrejme vidíme, že naši partneri zo Saudskej Arábie pristúpili na bezprecedentné…

Poslanca vládneho Fideszu zbavili imunity v korupčnej kauze

Budapešť 6. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Istvan Boldog Facebook)   Maďarský parlament v pondelok v Budapešti zbavil imunity poslanca vládnej strany Fidesz Istvána Boldoga, ktorý čelí podozreniu, že ovplyvňoval výsledky verejných súťaží o fondy Európskej únie (EÚ) Informoval o tom spravodajský server Index.hu, podľa ktorého Ústredná vyšetrovacia hlavná prokuratúra vedie vyšetrovanie pre…

VideoCigániková: Požiadavku 100% platieb ambulanciám, bez ohľadu na to či a koľko robia pre pacientov, považujem za nekorektnú k samotným pacientom, ale aj ku vlastným kolegom

Bratislava 6. apríla 2020 (HSP/Foto: TASR)   Poslankyňa a predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS) nesúhlasí s tým, aby poisťovne preplácali  100% štandardných príjmov ambulanciám. Poslankyňa tvrdí, že lekári teraz v ambulanciách nie sú štandardnú dobu, navyše si treba uvedomiť, že tu je kríza  "Ten mešec vyzbieraný z odvodov ľudí je iba jeden, spoločný. Ak…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Výrok Marka Twaina, štýl Slováka Jessieho Venturu a tlačovky slovenského premiéra

Vo vynútenom exile sledujem tlačovky vládnych predstaviteľov v Spojenom kráľovstve, aj u nás. A porovnávam. V Londýne pozorujem stručné, cielené, politické vyjadrenia, bez zachádzania do podrobností, bez zbytočného vysvetľovania. Človek si z tlačovky odnáša to podstatné. Aj oni robia chyby, aj oni sa učia za pochodu. Nikto nemá recept na riešenie tejto pliagy. Všetci sme…

Bude Matovič prijímať migrantov?!

Európska komisia obvinila Česko, Maďarsko a Poľsko z odmietnutia povinných kvót na migráciu, vraj pre údajné porušenie európskeho práva. Viac v článku Poľsko, Maďarsko a ČR porušili právo EÚ, keď odmietli prijať utečencov . Slovensko takémuto obvineniu nečelí práve preto, že sme pri

Uspatie Slovenska ako samostatného celku nemožné uspatie Európy chce štátnika ale nie paranoika.

Tento rok je od začiatku turbulentný najskorej voľby medzi časom kovid a nakoniec nový premiér. Nezvozte ma ak poviem že sa mi vcelku pozdáva plán nie zastaviť ale pozastaviť krajinu respektíve uspať jej väčšiu časť tú časť ktorá je síce chrbtom ekonomiky no teraz patrí k tým ktoré sú potencionálne…

Najlepší z lepších lotrov, drak Ivan Najmúdrejší sa vracia a naháňa nám strach

Raz mi bývalý predseda KDH vysvetľoval rozdiely medzi pravicou a ľavicou takto: „Ježiš bol ukrižovaný uprostred a po jeho pravici a ľavici viseli dvaja lotri. Ten napravo prosil o zľutovanie. Pravica sú teda lepší lotri.“ Myslel to vážne. Smial sa nad mojou definíciou, že pravica berie chudobe a dáva bohatým a ľavica zvykne naopak, lebo má…

Koronavírus zatiaľ zvládame veľmi dobre

Chcem poďakovať vedeniu štátu, všetkým odborníkom, ktorí sa zaslúžili o to, že v porovnaní s okolitými krajinami zvládame vírus hádam najlepšie. V prvom rade zrejme zaúčinkovali promptné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Zatvorenie škôl, ako prvé, myslím, že to bolo mesto Malacky, zatvorenie hraníc, rúška. V tomto všetkom sme boli…

Informačná nákaza

Aj keď som si myslel, že sa úplne odmlčím od politiky a verejného života, nedá mi nereagovať na postupy vládnych špičiek vlád sveta a našej vlády Slovenskej. Mimochodom už mám x-tú sms od našej vlády o tom ako sa mám správať a pripomína mi to opatrenia zo sci-fi filmov o…

TopDesat

TOP10+: Keď sú dizajnéri kreatívni, ale sabotujú vzhľadom svoje výtvory

0

Dizajnéri sú tvorivé stvorenia a pri výrobe svojich výtvorov chcú zapôsobiť čo najlepšie. Nakoniec sa niekedy objavia také originálne návrhy, že ich nevedia oceniť ani ľudia s bohatou fantáziou. Ešte zaujímavejšie plody fantázie vychádzajú od ľudí, ktorí sú si istí, že sú sami umelcami a dizajnérmi najhrubšieho zrna. S nami…

Paititi: Inkské mesto stratené v Andách 2. časť

0

Vitajte pri druhom pokračovaní článku Paititi - Inkské mesto stratené v Andách. V rámci prvej časti sme sa spoločne pozreli na mýtické mesto Paititi, ktoré sa prezýva aj ako Andské Eldorádo. Legendou o vojne brata proti bratovi sa celá história bájneho mesta ešte len začala písať. Doposiaľ sa ho však vďaka prírodným podmienkam…

Tieto fotografie v tebe vyvolajú neopísateľné pocity

0

Je čas zvýšiť hladinu hormónov šťastia. K tomu ti dokonale poslúži nasledujúce fotografie, ktoré v tebe vyvolajú neopísateľné pocity. Dnešné magické fotografie sú zamerané na zvieratká, ktoré majú mokrý ňufák, 4 labky a chvostík. Ver nám, že si ešte nevidel psíka, ktorý zjedol dúhu. Teda, aj tak by sa dala…

Prečo potrebuješ močiť, keď je vonku chladno?

0

Všimol si si niekedy, že cítiš nutkanie močiť viac, keď teplota klesá? Ukazuje sa, že je to niečo celkom normálne, čo sa stáva každému a vysvetlenie je dosť fyziologické. Telo, voda a potreba močiť

Izolácia lieči: Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce

0

V dnešnom príspevku ti dokážeme, že izolácia lieči. Tieto miesta ťa svojou krásou chytia za srdce. Dnešný rýchly život náš často unavuje a vysáva z nás energiu. Nie je preto ničím výnimočným, že ľudia vyhľadávajú miesta, na ktorých ich nebude nikto vyrušovať. Podľa týchto ľudí izolácia lieči. Občas je skvelé…

Koniec sveta: Toto sú tie najhoršie predpovede

0

Keď niekto začne spomínať koniec sveta, zvyčajne to nie je veľmi veselá téma. Predpovedí o konci sveta bolo už viac ako dosť. Ani jedna z nich sa však, prekvapivo, nepotvrdila. Aj napriek tomuto faktu, vedci, náboženskí lídri a svetoví odborníci prilievajú benzín do ohňa so svojimi novými prognózami. Podľa nich…

Vo svete IT

Experti tvrdia, že jadrový pohon by mohol dostať ľudí na Mars za 3 mesiace

0

Na 23. ročníku konferencie Komerčného vesmírneho transportu (pozn. redakcie: CST) hovorili experti na nukleárnu technológiu o rýchlejšom a efektívnejšom spôsobe cestovania naprieč vesmírom. Jadrové technológie poháňali vozidlá ako napríklad rovere na Marse, misiu Cassini a dve sondy Voyager, ktoré sa teraz nachádzajú niekde na hraniciach našej Slnečnej sústavy. Na tému…

3D tlačiareň TwoTrees BLUER – aktuálne dostupná za historicky najnižšiu cenu s bezplatnou dopravou z EÚ skladu

0

Fascinujú ťa najnovšie technológie a už nejaký ten pondelok ťa fascinuje 3D tlač? Ak áno, si na správnom mieste. V spolupráci s e-shopom Cafago.com ti totižto aktuálne prinášame skvelú akciu na 3D tlačiareň TwoTrees BLUER, ktorú by nemal prehliadnuť nie len úplný začiatočník vo svete 3D tlače, ale aj skúsený…

Platforma Steam hlási nový rekord v počte online používateľov

0

Uzatvorenie hraníc, čiastočné obmedzenie pohybu v krajinách a vyhlásenie karantény – to všetko sú opatrenia, ku ktorým v posledných týždňoch pristúpila väčšina krajín, ktoré zásadne zasiahla pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Väčšine z nás sa úplne zastavil bežný život a väčšinu svojho času trávime vo svojom…

YouTube začne mazať videá, ktoré šíria hoaxy spájajúce koronavírus a 5G technológiu

0

V Anglicku v posledných dňoch viacerí ľudia začali páliť  vysielače operátorov. Dôvodom má byť to, že posledné konšpiračné teórie spájajú šírenie koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 s 5G sieťami. Okrem pálenia spomínaných vysieláčov, sa objavili aj vyhrážky, smerujúce ku všetkým pracovníkom, ktorí pracujú na projekte 5G sietí. Na tému upozorňuje…

Microsoft Edge podrástol. V popularite predbehol doteraz 2. najrozšírenejší prehliadač

0

Dáta spoločnosť NetMarketShare za uplynulý mesiac ukazujú, že internetový prehliadač Google Chrome aj naďalej dominuje internetovému prehliadaniu. Na druhej strane, zmeny nastali na ďalších pozíciách. Spoločnosti Microsoft sa podarilo s ich novým prehliadačom Edge obsadiť 2. priečku, čo sú zlé správy pre Firefox, ktorý sa tak prepadol na tretiu pozíciu.…

Aký je život bez Mobilných služieb Google? Už pár dní žijeme so smartfónom Huawei P40 Pro

0

V redakcii máme necelý 1 týždeň smartfón Huawei P40 Pro, ktorý spoločnosť Huawei predstavila koncom marca. Predstavenie smartfónu bolo samo o sebe veľkou udalosťou. Dôvodom je, že ide o tohtoročnú vlajkovú loď, ktorá je okrem iného dodávaná bez podpory Mobilných služieb Google vrátane aplikácií amerického pôvodu. Dôvodom je neustále pretrvávajúci…

TopSpeed

Predaje nových áut sa v EÚ takmer zastavili, Švédi predávajú ďalej

4

Prísne opatrenia slúžiace na zabránenie šírenia koronavírusu si vyžiadali svoju daň nielen vo forme zastavenia výroby nových áut, ale aj v obrovskom úpadku ich predaja. Predaje nových áut sa v Európe v priebehu marca 2020 dramaticky znížili. Najviac pochopiteľne v Taliansku, kde predaje spadli o ťažko uveriteľných 85 %, v…

Tradičný jesenný autosalón v Paríži nebude. Končí definitívne?

0

Tradičné autosalóny nateraz končia. Hlavnou príčinou pritom nie je zúriaca pandémia koronavírusu, ako by sa mohlo zdať. Tá veci len urýchlila. Prísnym opatreniam súvisiacim so zabránením šírenia ochorenia Covid-19 však momentálne podľahla ďalšia obeť. Už teraz je totiž jasné, že autosalón v Paríži nebude. Po Frankfurte nad Mohanom a Ženeve je to…

Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance

11

Tentokrát sa na letiskovej ploche stretli dve veľmi odlišné autá. Aj napriek úplne rozdielnemu zameraniu však nebude tento duel úplne jednoznačný. Zrýchlenie Lamborghini Aventador proti Tesla Model S Performance ukáže rozdiely v jednotlivých autách, aj v pohonnom ústrojenstve. Bude aj tu kraľovať elektromobil?

Takto vyzerajú aerodynamické testy špeciálu Cupra Leon Competición

2

Príchod nového Seatu Leon bol veľkou udalosťou. Všetci motoristický nadšenci však čakali na inú verziu Leonu. Na ostrý športový Leon so znakom Cupra. Zdá sa však, že športová značka Seatu tam nekončí a má prekvapenie aj pre fanúšikov motoršportu. Pracuje totiž na novom okruhovom pretekárskom špeciály, ktorý dostal meno Cupra…

Ďalšie značky využili marketingové príležitosti koronavírusu

1

Ako sme už informovali, koronavírus neznamená iba veľké finančné strany, ale aj marketingové príležitosti. Na podporenie ľudí v udržiavaní si odstupu od ostatných, menia svoje ikonické logá. K iniciatíve sa už pripojili napríklad Volkswagen, Audi a Mercedes. Najnovšie sa pridal aj Hyundai so skutočne kreatívnym prevedením svojho loga.

Škoda Octavia opäť získala ocenenie za vynikajúci produktový dizajn

6

Nová Škoda Octavia sa skutočne vydarila. Presvedčil sa o tom už aj Maroš s Alexom v našom videoteste. No okrem ich uznania, získala štvrtá generácia Octavie aj renomovanú cenu. Jedná sa o cenu Red Dot Award, ktorá sa udeľuje za vynikajúci produktový dizajn. Po rokoch 2006 a 2017 tak získal…

KAMzaKRÁSOU

Blahodarný účinok mandlí pre ženy: Krása aj zdravie v jednom!

0

O tom, že mandle sú pre človeka veľmi zdravé vás poučovať nemusíme. Ale vedeli ste, že účinok mandlí pre ženy je ešte blahodarnejší? Pozrite sa, prečo!

DIY veľkonočné kraslice: Nápady, ktoré stoja za povšimnutie!

0

Veľká noc je tu čo nevidieť, tak je načase vyzdobiť si aj svoj príbytok! DIY veľkonočné kraslice zaženú nudu a zabavia celú rodinu - inšpirujte sa aj vy!

RECEPT: Fitness sviečková, ktorá chutí ako od babičky

0

Možno by ste to nepovedali, ale aj takéto tradičné jedlo sa dá pripraviť na zdravší spôsob. Fitness sviečková je však takmer na nerozoznanie od klasickej!

Ako znížiť príjem cukru v strave? Máme pre teba 7 užitočných tipov!

0

Ak sa snažíte znížiť príjem cukru vo svojej strave, vhodné je v prvom rade začať si viac všímať zloženia produktov a potravín, ktoré nakupujete. Z obalu sa rýchlo dozviete, či náhodou nie je jednou z hlavných zložiek cukor a koľko sa ho tam vlastne nachádza. Nestriehnite len na slovo cukor,…

Žihľavová tinktúra proti vypadávaniu vlasov: To najlepšie, čo existuje!

0

To najlepšie, čo existuje, proti vypadávaniu vlasov! Žihľavová tinktúra je trikom našich starých mám, ktoré vedeli ako riešiť mnohé problémy prírodne.

TOP recepty na tradičné veľkonočné zákusky: Oslaď si s nami Veľkú noc!

0

Dnes vám prinášame skvelé tipy na recepty na tradičné veľkonočné zákusky. Niektoré možno poznáte, iné neváhajte vyskúšať. Oslaďte si s nami Veľkú noc!

Svetlo sveta

„Veď chudobných máte vždy medzi sebou“ – homília v pondelok Veľkého týždňa

0

V pondelok 6. apríla pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty zameral svoj úmysel opäť na väznených. Zvlášť poukázal na problém preplnených väzníc, ktorý je veľmi vypuklý v čase pandémie. V homílii pripomenul povinnosť pamätať na chudobných, vychádzajúc z Ježišových slov: „Veď chudobných máte vždy medzi sebou“ (Jn…

Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

0

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

0

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

0

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Armádny Magazín

Austrália: Ľudia chcú kupovať zbrane a strelivo, vláda radšej zakázala predaj

0

Austrália, 6.apríl 2020 ( AM,  zbrojnice.cz ) - Austrálčania držia v prepočte na počet obyvateľov približne o polovicu viac zbraní ako Česi. Po niekoľkých vlnách reštrikcií a konfiškáciou síce majú výrazne obmedzené mo

Prvý a posledný alebo čím bolo unikátne stíhacie lietadlo Su-37

0

Rusko, 6.apríl 2020 ( AM, rg ) - Pred 24 rokmi, 2. apríla 1996, vzlietlo z letiska Žukovskij ne

"Bola uvoľnená cesta na Prahu a Berlín." Historik oznámil podrobnosti oslobodenia Viedne

0

Rakúsko, 6.apríl 2020 ( Sputnik ) - Presne pred 75 rokmi v záverečnej fáze Veľkej vlasteneckej vojny začala sovietska armáda operáciu s cieľom dobytia rakúskej metropoly Viedne. Vedecký riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnost

VOJENSKÁ REFORMA – ZÁMERY A REALITY deviata časť

0

V tomto pokračovaní si zadefinujeme organizačné štruktúry vzdušných síl. Na lepšie pochopenie princípov modernej armády sa vráťme do obrazného vyjadrenia federalizmu v modelovej západnej armáde kontinentálneho štátu, teda v organizácii, v ktorej centrálny orgán

Vysoký veliteľ Hizballáhu bol zabitý - pravdepodobne kvôli spolupráci s Mosadom

0

Libanon, 5.apríl 2020 ( AM ) - Ali Mohammad Younes, vysoký veliteľ Libanonského Hizballáhu bol včera v noci zabitý. Ešte v noci tvrdili médiá Hizballáhu, že Ali Mohammad Younes bol eliminovaný s pomocou dronu Izraelských leteckých síl. Video z nočného vyhlásenia: https://twitter.com/i/status/1246664298799251457   [caption id="attachment_13466" align="alignnone" width=

Historik prezradil, kvôli ktorej krajine bol Hitler ochotný vydať nepriateľovi Berlín

0

Maďarsko, 5.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - Maďarsko bolo najoddanejším a posledným spojencom nemeckej Tretej ríše. Hitler bol ochotný obetovať Berlín, aby ho ubránil, povedal v sobotňajšom rozhovore odborník Ruskej vojensko-historické spoločnosti Nikita Bur

Tvoja Svadba

Najnepodarenejšie svadobné torty: Už si niečo také videla?

0

Tak, ak by ste si zvolili takúto svadobnú tortu, tak nikto z vašich hostí, ani tých po osemdesiatke s krátkou pamäťou, na váš veľký deň zaručene nezabudnú. Nevesty, ktoré sa rozhodnú pre tortu, ktorá je ich napodobeninou, asi nemajú všetkých päť pokope. Je to nielen veľmi zvláštne, ale až strašidelné.…

Biela svadobná výzdoba: 23 inšpirácií pre elegantnú svadbu

0

Čistá, nevinná, elegantná a pompézna! Biela svadobná výzdoba vyzerá očarujúco sama osebe, no pokojne ju môžete skombinovať aj s inou farbou. Inšpirujte sa!

Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

0

Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

0

Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Tvoje Zdravie

Ako prirodzene znížiť hladinu cukru v krvi? Tu je 7 tipov, ako na to!

0

Ako prirodzene znížiť hladinu cukru v krvi? S týmto zdravotným problémom môže človeku pomôcť viacero režimových opatrení. Čo všetko je potrebné zmeniť?

Ako podporiť chudnutie? Pomôžu tie správne bylinky!

0

Nakoniec sa pri chudnutí odporúča siahnuť aj po cesnaku medveďom. Má antibakteriálne, antiplesňové a antimykotické účinky a skvele pomáha naštartovať trávenie. Zlepšuje vyprázdňovanie, prečisťuje črevá a odstraňuje plynatosť. Môže pomôcť pri žalúdočných ťažkostiach a okrem toho sa naň môžete spoľahnúť pri problémoch s tlakom či zhoršenou imunitou. Medvedí cesnak je…

Ktoré potraviny nejesť surové? Pozor, hrozia zdravotné ťažkosti!

0

Pri niektorých potravinách by nám asi ani nenapadlo, aby sme ich jedli surové. Je však dobré vedieť, pri ktorých potravinách by sme to ani nemali skúšať a pri ktorých má ich tepelná úprava veľký význam. Ako prvé môžeme spomenúť zemiaky, ktoré obsahujú nestráviteľné amidy. Konzumáciou surových zemiakov si privodíte nemalé…

Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

0

Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

0

Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

0

Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?