Bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler nikdy na ZSSR nezaútočil

Moskva 10. júla 2015 (HSP/nakanune.ru/TASR/AP-Miguel Villagran)

 

Pri príležitosti nedávneho výročia napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom zo dňa 22. júna 1941, poskytol internetovému portálu Накануне.RU rozhovor historik a publicista, člen Izborského klubu Andrej Fursov.

Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto
Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto

Otázka: Všetkým je známe, že sovietske vedenia sa obávalo provokácií. Ako môžeme hodnotiť jeho správanie v prvých hodinách po hitlerovom útoku?

Andrej Fursov: Stalin veľmi dobre vedel, že k útoku dôjde, no tiež mu bola jasná ešte jedna vec – fakt, že ešte v roku 1937 Roosevelt vyhlásil, že ak Nemecko zaútočí na ZSSR, potom Spojené štáty americké budú pomáhať Sovietskemu zväzu; ale ak Sovietsky zväz zaútočí na Nemecko, alebo sa nechá k tomu vyprovokovať, v takom prípade budú USA pomáhať Nemecku. 17. apríla 1941 prijal kongres USA príslušné rozhodnutie, v ktorom boli tieto slová Roosevelta zaznamenané ako oficiálne stanovisko USA. Preto bolo pre Hitlera veľmi dôležité vyprovokovať Stalina k takému konaniu, ktoré by bolo možné pred svetom, predovšetkým pred Spojenými štátmi, prezentovať ako agresívna akcia Sovietskeho zväzu.

Ale Stalin urobil zo svojej strany všetko pre to, aby sa vyprovokovať nenechal. Navyše, existuje známe vyhlásenie TASS zo dňa 14 . júna, v ktorom sa oznamuje, že za hranicami publikované vyhlásenia o blížiacej sa vojne medzi ZSSR a Nemeckom sú bezdôvodné. Avšak naši iba slabo poznajúci históriu a nedovzdelaní antistalinisti toto hodnotia ako hlúposť Stalina, ako jeho servilnosť pred Hitlerom. Ale ide o to, že vyhlásenie zo 14. júna bolo adresované nie Hitlerovi, hlavným adresátom bol Roosevelt. Stalin tu demonštruje, že on na provokáciu neskočí. Nechať sa vyprovokovať by znamenalo vedome sa dostať do situácie porážky, pretože ak by bol ZSSR uznaný za agresora, USA by sa ocitli na strane Nemecka, Veľká Británia by v tom momente zastavilo vojnu s Treťou ríšou a proti Sovietskemu zväzu by bol v tej chvíli prakticky celý svet. Pomer vojenského potenciálu bol v tejto situácii (ak to berieme v celosvetovom meradle) takýto: 14% vojenského potenciálu na strane ZSSR a všetko ostatné – to sú protivníci. Takže nechať sa vyprovokovať nebolo možné v žiadnom prípade.

Otázka: No nedá sa povedať, žeby sa Stalin v predvečer vojny choval celkom bezstarostne. Ešte 18 júna 1941 Stalin rozhodol uviesť vojská prvého strategického okruhu do plnej bojovej pohotovosti?

Andrej Fursov: On nie že sa tak rozhodol, on dal rozkaz to vykonať. Všeobecne, všetky tie reči o tom, že „Stalin nič neurobil“, „Stalin o ničom nevedel“ – to sú kecy ľudí, ktorí sú buď slaboduchí a nepoznajú históriu, alebo je to zlomyseľná lož.

Otázka: Áno, od začiatku 90-tych rokov hovoria, že takáto krátkozraká politika priviedla k ohromným stratám, že v priebehu niekoľkých týždňov velitelia dostávali rozkazy nereagovať na provokácie. Preto boli straty také veľké?

Andrej Fursov: Velitelia dostávali rozkaz nepodliehať provokáciám, no v tom čase bola v platnosti smernica č.1, ktorú zmenili hneď špeciálne po stalinovej smrti, ale existujú aj varianty smernice č.2 . Smernica č.1 bola publikovaná v júni 1941. V nej Stalin hovoril o tom, že v prípade, že Nemci prekročia hranicu, je potrebné zasiahnuť a odraziť nepriateľa za hraničnú čiaru. No armáda bola zneistená, oni to neurobili, hoci nie všetci postupovali týmto spôsobom. Preto opakujem – všetky reči o tom, že Stalin vôbec nič nepodnikal, nič nevedel a zaujal „vyčkávaciu pozíciu“ – sú absolútnym nezmyslom.

Otázka: Nie všetci sú oboznámení s výkladom vojny zo strany Nemecka, mám na mysli vyhlásenie Schulenburga (Wikipedia – viac TU) o tom, že Nemecko z dôvodu pre nich smrteľnej hrozby koncentrácie našich vojsk je nútené prijať odvetné opatrenia a zaútočiť. Toto bolo čo, tiež signál smerom k USA?

Andrej Fursov: No, samozrejme. Nemci potrebovali zámienku na to, aby mohli zaútočiť, ale je potrebné povedať, že bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler tento útok nikdy neuskutočnil. Rokovania Hessa, ktorý priletel do Anglicka 8. mája a nehľadiac na všetky reči o tom, že bol uväznený, tieto rozhovory predchádzali tomuto útoku. Stalin o týchto veciach vedel na základe údajov rozviedky. A je očividné, že Briti sľúbili Hitlerovi niečo, čo mu umožnilo sťahovať vojská zo Západného frontu a premiestňovať ich na sovietsko – nemeckú hranicu. Nie je náhoda, že všetky dokumenty v záležitosti Hessa v Londýne podliehajú utajeniu do polovice 21. storočia.

Otázka: Nebola politika USA čudná, keď sami Američania informovali Stalina na základe zachytenia šifrovacej správy o tom, že sa Hitler chystá napadnúť ZSSR?

Andrej Fursov: No, z jednej strany oni varovali, ale na druhej strane ostávalo v platnosti to, že Sovietsky zväz môže byť prezentovaný ako „agresor“ a za to bude „potrestaný“. Všeobecne je možné povedať, že Hitler bol kľúčovou figúrou rovnako tak stratégie americkej, ako aj anglickej. Po tom, ako v roku 1929 riaditeľ Anglickej centrálnej banky Montagu Norman oddelil Britské impérium od vonkajšieho sveta, to jest uzavrel Britské impérium pred USA, a ešte presnejšie – oddelil zónu Rothschildovcov od zóny Roskefellerovcov – hlavným cieľom USA sa stalo zničenie Britského impéria. A zničiť Britské impérium bolo úlohou Hitlera, pritom Stalin mal udrieť na v tej dobe už víťaziaceho Hitlera a riešiť tým takto aj problém Spojených štátov. Britský plán spočíval v inom – Hitler mal zničiť Sovietsky zväz, no potom mal byť napadnutý od chrbta západnými demokraciami. Preto bol Hitler kľúčovou postavou v britských aj v amerických plánoch. Pre USA bolo hlavné, aby do určitého termínu zabránili vojne medzi Nemeckom a ZSSR, no v mesiacoch máj – jún 1941 Briti tento plán prekazili.

Otázka: Existuje taký výklad Druhej svetovej vojny, podľa ktorého 1. septembra 1939 obyčajný dvojstranný konflikt medzi Nemeckom a Poľskom prerástol do celoeurópskej vojny až 3. septembra 1939, kedy Anglicko a potom Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. To znamená, prísne vzaté to, že Druhú svetovú vojnu začalo Anglicko 3. septembra 1939. Možno to vnímať takto?

Andrej Fursov: Viete, podľa môjho názoru, Druhú svetovú vojnu začala zjednotená Európa 28. septembra 1938 – stalo sa to v Mníchove, kde európske štáty darovali Hitlerovi Československo. A bolo jasné, že on sa týmto kúskom územia neuspokojí ale bude postupovať ďalej. Churchill toto veľmi dobre chápal už od samého začiatku vojny.

Ide o to, že Mníchovská dohoda nebola iba darčekom pre Hitlera (darovali mu Československo s jeho vojensko – priemyselným potenciálom). Pripomínam, že Hitler dostal sudetskú oblasť v septembri 1938 – no to bol iba začiatok. A všetci to veľmi dobre vedeli. Faktom je, že do polovice septembra nemeckí generáli plánovali zvrhnutie a odstránenie Hitlera od moci a – ak sa podarí – aj jeho fyzickú likvidáciu. No toto nezodpovedalo plánu európskych špičiek, ktoré predpokladali, že Hitler sa naozaj chystá bojovať s Československom. Československá armáda predstavovala silu jedného milióna vojakov, 34 divízií, pričom Nemci by museli útočiť v lesnatom horskom teréne. Všeobecne platí, že pomer útočiacich voči brániacim sa je 3:1, no v zalesnenom a kopcovitom teréne, ktorý je na viac pripravený na obranu, je tento pomer 6:1, čo Nemci nemali.

Nemeckí generáli hodnotili situáciu tak, že Hitler vedie štát do katastrofy, preto sa ho rozhodli zvrhnúť. Dali to na vedomie Angličanom, no Briti urobili všetko preto, aby toto spiknutie nevyšlo lebo oni potrebovali Hitlera na vojnu proti ZSSR. Podnikli preto niekoľko opatrení. Hitler sa v tom čase nachádzal v Alpách a do Berlína sa mal vrátiť 14. septembra. Tak k nemu poslali Chamberlaina, aby Hitlera jednaniami zdržal, no Churchill odoslal list nemeckému maršalovi von Kleistovi. Obsah tohto listu je verejne dostupný a Churchill v ňom píše doslova toto: v žiadnom prípade nie je potrebné zvrhnúť Hitlera, treba mu umožniť začať vojnu, nestarať sa o to, čo sa stane počas jej prvých troch – štyroch mesiacov, treba myslieť na to, čo bude o tri – štyri roky, keď sa Hitler „vyblázni“ a kedy mu západné demokracie zlomia väz. Na začiatku píše Churchill o tom, že keď pozemné vojsko Nemecka alebo jeho letectvo prekročí hranice s Československom, bude to znamenať obnovenie Prvej svetovej vojny. To znamená, že Churchill si veľmi dobre uvedomoval, že útok na Československo znamená začiatok svetovej vojny.

No Anglicko potrebovalo Hitlera podstrčiť k tomu, aby sa pohol smerom na Sovietsky zväz, preto treba považovať za začiatok Druhej svetovej vojny 28. september 1938, kedy Anglicko, Francúzsko a Taliansko odovzdali Hitlerovi Československo, aby sa dostal do blízkosti sovietskej hranice – bolo to niečo na spôsob protoNATO, v podstate taká úderná sila proti ZSSR. Sovietsko – nemecká zmluva z 23. augusta 1939 však tento plán narušila, eliminovala toto protoNATO a práve preto nemôže Západ nijako odpustiť Sovietskemu zväzu a osobne Stalinovi túto zmluvu a vykrikuje o tom, že práve ona otvorila cestu k Druhej svetovej vojne – je to lož a nezmysel. Cestu k Druhej svetovej vojne otvoril Mníchov 28. septembra 1938.

Otázka: Anglicko dlhý čas aktívne povzbudzovalo východnú politiku Hitlera vítajúc jeho úsilie premeniť Nemecko na „baštu Západu proti boľševizmu“.

Andrej Fursov: Anglicko to nielen že vítalo, Briti pomáhali od roku 1929 Hitlerovi k moci a hlavnou úlohou Angličanov bolo nasmerovať Hitlera na Sovietsky zväz.

Otázka: Ale prečo potom Hitler začal bombardovať Londýn?

Andrej Fursov: Išlo o to, že Hitler sa pokúšal vyvliecť hlavu zo slučky, ktorú mu nasadili. Urobil nasledovné: Česko zmenil na protektorát Čechy a Morava, no Slovensko, ktoré už bezprostredne hraničilo so sovietskou hranicou, on vyhlásil za nezávislý štát a zaviazal sa, že osobne garantuje nezávislosť tohto štátu. A Briti pochopili, že sa v blízkom čase proti ZSSR bojovať nechystá. Vtedy Angličania rozkázali svojmu satelitu – Poľsku, aby vyvinulo tlak na Hitlera, aby im odovzdal Slovensko, ktoré sa malo stať poľským protektorátom. On to neurobil. Hitler nastolil Poľsku kontrapožiadavku – Gdaňský koridor. Hitler si veľmi dobre uvedomil, že keď nevyrieši otázku Poľska, Angličania ho budú vydierať. A preto, aby mohol riešiť poľský problém a tiež sa dobre pripraviť na vojnu – je nutné sa dohodnúť so ZSSR, čo sa aj stalo. Chcem pripomenúť, že po tom, ako Veľká Británia vyhlásila vojnu Hitlerovi, začala sa takzvaná „čudná vojna“ (sitzkrieg) – vojnové operácie neprebiehali prakticky rok. A vôbec, ak budeme hovoriť úprimne, tak Briti začali s Hitlerom seriózne bojovať až v roku 1942 po tom, ako Roosevelt pohrozil Churchillovi, že v prípade, ak Angličania nezačnú aktívne vejenské operácie proti Nemecku, zlaté rezervy Spojeného kráľovstva prevezené do USA aj v Spojených štátoch ostanú.

Otázka: A čo chceli USA – zničiť akýmkoľvek spôsobom Veľkú Britániu?

Andrej Fursov: Ak máme byť presnejší – zničiť Britské impérium a Francúzske koloniálne impérium. Napríklad, Allan Dulles otvorene hovoril, že hlavnou úlohou je zničiť Britské impérium, ale Druhá svetová vojna bola v tomto smere veľmi zaujímavá. Mala dve roviny. Prvá – ZSSR a Anglosasi bojujú proti Hitlerovi. Druhá rovina – USA a ZSSR robia všetko pre zničenie Britského impéria, čo sa aj podarilo.

Otázka: Ak sa vrátime k dátumu 22. júna, znamená sám o sebe víťazstvo? Veď ak by sa bola vojna začala skôr, bolo by nám ťažšie odolať. Ak by nás vyprovokovali, tlačili by nás zo všetkých strán?

Andrej Fursov: Áno, je to bezpochyby naše víťazstvo, získali sme čas. A ak hovoríme o vážnych porážkach Červenej armády v lete roku 1941, je treba pamätať, že Nemci za veľmi krátky čas porazili Francúzsko a obsadili skoro celú Európu. A to, že Červená armáda nedovolila Hitlerovi uskutočniť bleskovú vojnu (blitzkrieg), to už v polovici septembra v skutočnosti znamenalo, že Hitler ani vyhrať nemôže. Hitler mohol vyhrať vojnu so ZSSR iba v tom prípade, ak by táto vojna trvala tri mesiace. Na dlhšie trvanie nemal Hitler zdroje. Aj tak je obdivuhodné, že sa Nemecko udržalo do roku 1945, majúc proti sebe USA, ktoré vyrábali v roku 1944 50% svetového produktu a udatnú robotnícko – roľnícku Červenú armádu. No fakt, že sa Nemci udržali do roku 1945 hovorí o tom, že bojovali veľmi dobre. No to, že Hitler nedokázal zvíťaziť v lete a do prvej polovice septembra, to znamenalo krížik nad jeho víťazstvom. Niektorí nemeckí generáli už v polovici septembra hovorili o tom, že vojnu nevyhrajú, veľmi dobre pochopili situáciu. Napríklad v polovici septembra sa Hitler vyjadril, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je sústredená ne sovietsko-nemeckej hranici, a že Rusi majú tri zóny obrany, nikdy by na ZSSR nezaútočil. A tu sa vynára otázka – a kto to vtedy oznámil Hitlerovi, že celá Červená armáda sa nachádza na hraniciach a že Rusi majú len jeden stupeň ochrany? Nuž, oznámil mu to náčelník vojenskej rozviedky Nemecka generál Canaris, ktorý minimálne od roku 1939 spolupracoval s Angličanmi.

Otázka: Je teda správne, že Stalin anglickej rozviedke neveril?

Andrej Fursov: Správne, a ak neveril ani našej, tak tiež. Všetci vravia, že Sorge varoval, že Nemci zaútočia 22. Júna, no v takýchto prípadoch sa pýtam: tieto sorgeho správy boli publikované, prečítali ste si všetky? Áno, Sorge písal, že Nemci zaútočia 22. Júna, no súčasne Sorge písal to, že Nemci zaútočia až po skončení vojny s Veľkou Britániou a ako hovoria historici, ktorí študovali archívy, Stalin mal celý stoh správ o tom, že Nemci udrú 20.-22. júna, no trikrát viac hlásení bolo o tom, že Nemci zaútočia neskôr. Okrem toho, bolo niekoľko správ, že Nemci zaútočia 15. mája. No neurobili tak. Rozviedka – to je veľmi ošemetná vec. A ak prichádza tok veľmi protichodných informácii, je veľmi ťažké sa v nich orientovať. Môžeme povedať jedno – politicky bolo sovietske vedenie absolútne pripravené na vojnu. No ten neporiadok prvých dvoch mesiacov vojny, keď sa urobilo veľa chýb, to už je vojenský problém. Netreba Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov. No opakujem – to, že Červená armáda nedovolila svoju porážku do konca leta – to v podstate rozhodlo o výsledku vojny. Po tomto už ostávalo Hitlerovi iba hrať „na remízu“.

Otázka: Hovoríte, že nie je možné Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov, no ako hodnotiť armádne „čistky“ pred vojnou, ktoré vyjadrené jazykom perestrojky „odrezali armáde hlavu“?

Andrej Fursov: Viete, toto je jeden z mýtov. Čo sa týka „čistiek“: áno, naozaj bol zavretý celý rad ľudí z armády. No tí, ktorí o tom hovoria, vedome miešajú dve veci: uvádzajú počty represií vrátane tých, ktorí boli uvoľnení z armády, ktorí doslúžili, ktorí zomreli. To znamená, že v skutočnosti sú čísla oveľa menšie. Okrem toho, v čase „veľkého odmäku“ 25% uväznených sa vrátilo domov, napríklad Rokosovskij. Preto hovoriť o tom, že – ako sa to dialo v časoch Chruščova – Stalin oslabil armádu represáliami – nie je možné. Treba sa pozrieť koho zadržali. Väznili predstaviteľov občianskej vojny, ktorí vedeli narábať šabľou, no to neboli vojaci novej doby. Kto boli reálni víťazi vojny? Vo vojne boli reálnymi víťazmi tí velitelia, ktorí schopnosťami vyrástli práve počas nej, veď je známe, že generáli sa vždy pripravujú k tej vojne, ktorá sa skončila.

Otázka: No existuje aj druhá strana, ktorá ospravedlňuje čistky – u nás sme vôbec nemali „piatu kolónu“.

Andrej Fursov: O tomto hovorí napríklad Churchill – kolosálnym víťazstvom Stalina bolo to, že bola zničená „piata kolóna“. Okrem likvidácie „piatej kolóny“, nemilosrdne sa likvidovala nemecká agentúra v Sovietskom zväze. A to už nehovorím o agentoch vplyvu – tí proste neexistovali. V tomto zmysle – opakujem, v politickej príprave k vojne – všetko bolo urobené veľmi dobre.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Dvojníčka Angely Merkelovej odchádza do dôchodku, píše Bild

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Uvádza sa, že Ursula Vanetski bola hlavnou dvojníčkou bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Po zvolení novej vlády v Nemecku a odstúpení Merkelovej bola Vanetski nútená odísť do dôchodku Predtým bola Ursula Wanecki žiadaná ako dvojníčka Angely Merkelovej na oslavách a firemných večierkoch. "Bolo to…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V niekoľkých okresoch platí výstraha pred povodňou z trvalého dažďa

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V okresoch Dolný Kubín a Námestovo platí v pondelok večer hydrologická výstraha pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe "Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a…

Vučić nemeckému vyslancovi: Nezávislé Kosovo podľa plánov Berlína nebude

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Nemecký diplomat predtým uviedol, že v súvislosti s vytvorením Zväzu srbských obcí v Kosove nebude umožnené vytvorenie "novej Republiky srbskej" - čím mal na mysli poloautonómny útvar so srbskou väčšinou v rámci Bosny a Hercegoviny "Nevedel som, že o tom rozhodujú Nemci, je dobré,…

Lengvarský: Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Výpovede podľa neho podalo okolo 2000 lekárov "Myslím si, že je skorá doba, aby sme tu hovorili ďalšie plány a riešili krízové…

Muž, ktorý skolaboval na maratóne v Londýne, zomrel

0 icon

Londýn 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Kirsty O'Connor/PA via AP)   Účastník londýnskeho maratónu, ktorý v nedeľu na trati skolaboval, zomrel o pár hodín v nemocnici. O úmrtí tridsaťšesťročného muža z juhovýchodného Anglicka informovali organizátori Muž skolaboval len tri kilometre pred cieľom a hoci sanitka prišla do troch minút, neskôr v…

Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči, obaja nafúkali cez 3 promile

0 icon

Lučenec 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici…

Karas rieši prekladanie sudcov bez súhlasu, chce úspešne spustiť súdnu reformu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas sa venuje téme prekladania sudcov tak, aby sa mohla úspešne implementovať reforma súdnej mapy. Uviedol to v reakcii na nesúhlas Európskej asociácie sudcov (EAJ) s tým, aby predseda okresného súdu mohol po novom rozhodnúť o preložení…

Časť poslancov OĽaNO dvíha varovný prst. Adresujú vyzvú svojmu lídrovi Igorovi Matovičovi

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   "Stop stupňovaniu agresivity medzi demokratmi." Prinášame vám v plnom znení stanovisko Občianskej a demokratickej platformy poslancov v klube OĽANO k zajtrajšiemu hlasovaniu Ako demokratickí poslanci NR SR cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat, vyvolaný…

50 odtieňov šedi mobilizácie. Násilné úmrtia, bitky, ale aj rady na prežitie od skúsenejších

0 icon

Moskva 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP)   Čiastočná mobilizácia nariadená v Rusku nesie so sebou tie najrozmanitejšie príbehy. Od prejavov veľkého patriotizmu, keď sa muži dobrovoľne hlásia aj keď mobilizovaní neboli až po cezhraničný exodus tých, ktorí bojovať nechcú. Samozrejme mobilizácia prináša slzy ale aj hrdosť, keď matky posielajú svojich…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Hinduisti sa zhromaždili pred idolom bohyne Durgy, aby sa modlili na druhý deň festivalu Durga Púdža v Kalkate v Indii

Autor: TASR/AP-Bikas Das

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dvojníčka Angely Merkelovej odchádza do dôchodku, píše Bild

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Uvádza sa, že Ursula Vanetski bola hlavnou dvojníčkou bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Po zvolení novej vlády v Nemecku a odstúpení Merkelovej bola Vanetski nútená odísť do dôchodku Predtým bola Ursula Wanecki žiadaná ako dvojníčka Angely Merkelovej na oslavách a firemných večierkoch. "Bolo to…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V niekoľkých okresoch platí výstraha pred povodňou z trvalého dažďa

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V okresoch Dolný Kubín a Námestovo platí v pondelok večer hydrologická výstraha pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe "Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a…

Vučić nemeckému vyslancovi: Nezávislé Kosovo podľa plánov Berlína nebude

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Nemecký diplomat predtým uviedol, že v súvislosti s vytvorením Zväzu srbských obcí v Kosove nebude umožnené vytvorenie "novej Republiky srbskej" - čím mal na mysli poloautonómny útvar so srbskou väčšinou v rámci Bosny a Hercegoviny "Nevedel som, že o tom rozhodujú Nemci, je dobré,…

Lengvarský: Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Výpovede podľa neho podalo okolo 2000 lekárov "Myslím si, že je skorá doba, aby sme tu hovorili ďalšie plány a riešili krízové…

Muž, ktorý skolaboval na maratóne v Londýne, zomrel

0 icon

Londýn 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Kirsty O'Connor/PA via AP)   Účastník londýnskeho maratónu, ktorý v nedeľu na trati skolaboval, zomrel o pár hodín v nemocnici. O úmrtí tridsaťšesťročného muža z juhovýchodného Anglicka informovali organizátori Muž skolaboval len tri kilometre pred cieľom a hoci sanitka prišla do troch minút, neskôr v…

Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči, obaja nafúkali cez 3 promile

0 icon

Lučenec 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici…

Karas rieši prekladanie sudcov bez súhlasu, chce úspešne spustiť súdnu reformu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas sa venuje téme prekladania sudcov tak, aby sa mohla úspešne implementovať reforma súdnej mapy. Uviedol to v reakcii na nesúhlas Európskej asociácie sudcov (EAJ) s tým, aby predseda okresného súdu mohol po novom rozhodnúť o preložení…

Časť poslancov OĽaNO dvíha varovný prst. Adresujú vyzvú svojmu lídrovi Igorovi Matovičovi

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   "Stop stupňovaniu agresivity medzi demokratmi." Prinášame vám v plnom znení stanovisko Občianskej a demokratickej platformy poslancov v klube OĽANO k zajtrajšiemu hlasovaniu Ako demokratickí poslanci NR SR cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat, vyvolaný…

50 odtieňov šedi mobilizácie. Násilné úmrtia, bitky, ale aj rady na prežitie od skúsenejších

0 icon

Moskva 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP)   Čiastočná mobilizácia nariadená v Rusku nesie so sebou tie najrozmanitejšie príbehy. Od prejavov veľkého patriotizmu, keď sa muži dobrovoľne hlásia aj keď mobilizovaní neboli až po cezhraničný exodus tých, ktorí bojovať nechcú. Samozrejme mobilizácia prináša slzy ale aj hrdosť, keď matky posielajú svojich…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Vášeň v Tebe

Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

0 icon

Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

0 icon

18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

0 icon

Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

0 icon

Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

Armádny Magazín

USA nenápadne vytvárajú útočné letecké jednotky v Európe. Ich sila bude kolosálna

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Američania pokračujú v posilňovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Dnes sa očakáva príchod 12 stíhacích bombardérov amerického letectva F-15E Strike Eagle do Anglicka.   V súčasnosti sú tieto lietadlá 38

Ruské vzdušné sily premiestnili k severným hraniciam šesť strategických bombardérov

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.  

Generálny konštruktér Degťjar: „Sarmat“ anuluje vývoj NATO

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Najnovšia medzikontinentálna balistická raketa RS-28 „Sarmat“, odpaľovaná z podzemných síl, anuluje všetky vývojové úspechy oponentov v oblasti výzbroje, povedal generálny riaditeľ a generálny konštruktér Makejevovho štátneho raketového centra akademik RAV Vladimir Degťjar.

Henry Kissinger nalieha na ozbrojené sily, aby reagovali na prípadné ruské použitie jadrových zbraní. Video

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Na Západe prebieha diskusia o reakcii, ktorú by bolo potrebné poskytnúť, ak by Rusko náhle použilo taktické jadrové zbrane na Ukrajine. Svoj názor na túto vec vyjadril aj bývalý šéf ministerstva zahraničia, exasistent prezidenta Spojených štátov amerických, 99-ročný Henry Kissinger. Poznamenal, že ak sa tak stane, Spojené…

Hunt Group sa posúva míľovými krokmi a predstavil samonabíjaciu brokovnicu MX4

0 icon

Slovensko, 3.október 2022 (AM) – Hunt Group posunul svojou novou brokovnicou M13 MX4 svoju produkciu o 2 triedy vyššie. Systém obťahovania je na brokovnici M13 MX4 inertný a teda podobný, ako používa legendárna Benelli M4 alebo niektoré brokovnice ďalšej prestížnej talianskej značky - Franchi.  

FOTO DŇA

Hinduisti sa zhromaždili pred idolom bohyne Durgy, aby sa modlili na druhý deň festivalu Durga Púdža v Kalkate v Indii

Autor: TASR/AP-Bikas Das

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali