Bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler nikdy na ZSSR nezaútočil

Moskva 10. júla 2015 (HSP/nakanune.ru/TASR/AP-Miguel Villagran)

 

Pri príležitosti nedávneho výročia napadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom zo dňa 22. júna 1941, poskytol internetovému portálu Накануне.RU rozhovor historik a publicista, člen Izborského klubu Andrej Fursov.

Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto
Na snímke vosková figurína Adolfa Hitlea v Múzeu Madame Tussaud v Berlíne. Ilustračné foto

Otázka: Všetkým je známe, že sovietske vedenia sa obávalo provokácií. Ako môžeme hodnotiť jeho správanie v prvých hodinách po hitlerovom útoku?

Andrej Fursov: Stalin veľmi dobre vedel, že k útoku dôjde, no tiež mu bola jasná ešte jedna vec – fakt, že ešte v roku 1937 Roosevelt vyhlásil, že ak Nemecko zaútočí na ZSSR, potom Spojené štáty americké budú pomáhať Sovietskemu zväzu; ale ak Sovietsky zväz zaútočí na Nemecko, alebo sa nechá k tomu vyprovokovať, v takom prípade budú USA pomáhať Nemecku. 17. apríla 1941 prijal kongres USA príslušné rozhodnutie, v ktorom boli tieto slová Roosevelta zaznamenané ako oficiálne stanovisko USA. Preto bolo pre Hitlera veľmi dôležité vyprovokovať Stalina k takému konaniu, ktoré by bolo možné pred svetom, predovšetkým pred Spojenými štátmi, prezentovať ako agresívna akcia Sovietskeho zväzu.

Ale Stalin urobil zo svojej strany všetko pre to, aby sa vyprovokovať nenechal. Navyše, existuje známe vyhlásenie TASS zo dňa 14 . júna, v ktorom sa oznamuje, že za hranicami publikované vyhlásenia o blížiacej sa vojne medzi ZSSR a Nemeckom sú bezdôvodné. Avšak naši iba slabo poznajúci históriu a nedovzdelaní antistalinisti toto hodnotia ako hlúposť Stalina, ako jeho servilnosť pred Hitlerom. Ale ide o to, že vyhlásenie zo 14. júna bolo adresované nie Hitlerovi, hlavným adresátom bol Roosevelt. Stalin tu demonštruje, že on na provokáciu neskočí. Nechať sa vyprovokovať by znamenalo vedome sa dostať do situácie porážky, pretože ak by bol ZSSR uznaný za agresora, USA by sa ocitli na strane Nemecka, Veľká Británia by v tom momente zastavilo vojnu s Treťou ríšou a proti Sovietskemu zväzu by bol v tej chvíli prakticky celý svet. Pomer vojenského potenciálu bol v tejto situácii (ak to berieme v celosvetovom meradle) takýto: 14% vojenského potenciálu na strane ZSSR a všetko ostatné – to sú protivníci. Takže nechať sa vyprovokovať nebolo možné v žiadnom prípade.

Otázka: No nedá sa povedať, žeby sa Stalin v predvečer vojny choval celkom bezstarostne. Ešte 18 júna 1941 Stalin rozhodol uviesť vojská prvého strategického okruhu do plnej bojovej pohotovosti?

Andrej Fursov: On nie že sa tak rozhodol, on dal rozkaz to vykonať. Všeobecne, všetky tie reči o tom, že „Stalin nič neurobil“, „Stalin o ničom nevedel“ – to sú kecy ľudí, ktorí sú buď slaboduchí a nepoznajú históriu, alebo je to zlomyseľná lož.

Otázka: Áno, od začiatku 90-tych rokov hovoria, že takáto krátkozraká politika priviedla k ohromným stratám, že v priebehu niekoľkých týždňov velitelia dostávali rozkazy nereagovať na provokácie. Preto boli straty také veľké?

Andrej Fursov: Velitelia dostávali rozkaz nepodliehať provokáciám, no v tom čase bola v platnosti smernica č.1, ktorú zmenili hneď špeciálne po stalinovej smrti, ale existujú aj varianty smernice č.2 . Smernica č.1 bola publikovaná v júni 1941. V nej Stalin hovoril o tom, že v prípade, že Nemci prekročia hranicu, je potrebné zasiahnuť a odraziť nepriateľa za hraničnú čiaru. No armáda bola zneistená, oni to neurobili, hoci nie všetci postupovali týmto spôsobom. Preto opakujem – všetky reči o tom, že Stalin vôbec nič nepodnikal, nič nevedel a zaujal „vyčkávaciu pozíciu“ – sú absolútnym nezmyslom.

Otázka: Nie všetci sú oboznámení s výkladom vojny zo strany Nemecka, mám na mysli vyhlásenie Schulenburga (Wikipedia – viac TU) o tom, že Nemecko z dôvodu pre nich smrteľnej hrozby koncentrácie našich vojsk je nútené prijať odvetné opatrenia a zaútočiť. Toto bolo čo, tiež signál smerom k USA?

Andrej Fursov: No, samozrejme. Nemci potrebovali zámienku na to, aby mohli zaútočiť, ale je potrebné povedať, že bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler tento útok nikdy neuskutočnil. Rokovania Hessa, ktorý priletel do Anglicka 8. mája a nehľadiac na všetky reči o tom, že bol uväznený, tieto rozhovory predchádzali tomuto útoku. Stalin o týchto veciach vedel na základe údajov rozviedky. A je očividné, že Briti sľúbili Hitlerovi niečo, čo mu umožnilo sťahovať vojská zo Západného frontu a premiestňovať ich na sovietsko – nemeckú hranicu. Nie je náhoda, že všetky dokumenty v záležitosti Hessa v Londýne podliehajú utajeniu do polovice 21. storočia.

Otázka: Nebola politika USA čudná, keď sami Američania informovali Stalina na základe zachytenia šifrovacej správy o tom, že sa Hitler chystá napadnúť ZSSR?

Andrej Fursov: No, z jednej strany oni varovali, ale na druhej strane ostávalo v platnosti to, že Sovietsky zväz môže byť prezentovaný ako „agresor“ a za to bude „potrestaný“. Všeobecne je možné povedať, že Hitler bol kľúčovou figúrou rovnako tak stratégie americkej, ako aj anglickej. Po tom, ako v roku 1929 riaditeľ Anglickej centrálnej banky Montagu Norman oddelil Britské impérium od vonkajšieho sveta, to jest uzavrel Britské impérium pred USA, a ešte presnejšie – oddelil zónu Rothschildovcov od zóny Roskefellerovcov – hlavným cieľom USA sa stalo zničenie Britského impéria. A zničiť Britské impérium bolo úlohou Hitlera, pritom Stalin mal udrieť na v tej dobe už víťaziaceho Hitlera a riešiť tým takto aj problém Spojených štátov. Britský plán spočíval v inom – Hitler mal zničiť Sovietsky zväz, no potom mal byť napadnutý od chrbta západnými demokraciami. Preto bol Hitler kľúčovou postavou v britských aj v amerických plánoch. Pre USA bolo hlavné, aby do určitého termínu zabránili vojne medzi Nemeckom a ZSSR, no v mesiacoch máj – jún 1941 Briti tento plán prekazili.

Otázka: Existuje taký výklad Druhej svetovej vojny, podľa ktorého 1. septembra 1939 obyčajný dvojstranný konflikt medzi Nemeckom a Poľskom prerástol do celoeurópskej vojny až 3. septembra 1939, kedy Anglicko a potom Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. To znamená, prísne vzaté to, že Druhú svetovú vojnu začalo Anglicko 3. septembra 1939. Možno to vnímať takto?

Andrej Fursov: Viete, podľa môjho názoru, Druhú svetovú vojnu začala zjednotená Európa 28. septembra 1938 – stalo sa to v Mníchove, kde európske štáty darovali Hitlerovi Československo. A bolo jasné, že on sa týmto kúskom územia neuspokojí ale bude postupovať ďalej. Churchill toto veľmi dobre chápal už od samého začiatku vojny.

Ide o to, že Mníchovská dohoda nebola iba darčekom pre Hitlera (darovali mu Československo s jeho vojensko – priemyselným potenciálom). Pripomínam, že Hitler dostal sudetskú oblasť v septembri 1938 – no to bol iba začiatok. A všetci to veľmi dobre vedeli. Faktom je, že do polovice septembra nemeckí generáli plánovali zvrhnutie a odstránenie Hitlera od moci a – ak sa podarí – aj jeho fyzickú likvidáciu. No toto nezodpovedalo plánu európskych špičiek, ktoré predpokladali, že Hitler sa naozaj chystá bojovať s Československom. Československá armáda predstavovala silu jedného milióna vojakov, 34 divízií, pričom Nemci by museli útočiť v lesnatom horskom teréne. Všeobecne platí, že pomer útočiacich voči brániacim sa je 3:1, no v zalesnenom a kopcovitom teréne, ktorý je na viac pripravený na obranu, je tento pomer 6:1, čo Nemci nemali.

Nemeckí generáli hodnotili situáciu tak, že Hitler vedie štát do katastrofy, preto sa ho rozhodli zvrhnúť. Dali to na vedomie Angličanom, no Briti urobili všetko preto, aby toto spiknutie nevyšlo lebo oni potrebovali Hitlera na vojnu proti ZSSR. Podnikli preto niekoľko opatrení. Hitler sa v tom čase nachádzal v Alpách a do Berlína sa mal vrátiť 14. septembra. Tak k nemu poslali Chamberlaina, aby Hitlera jednaniami zdržal, no Churchill odoslal list nemeckému maršalovi von Kleistovi. Obsah tohto listu je verejne dostupný a Churchill v ňom píše doslova toto: v žiadnom prípade nie je potrebné zvrhnúť Hitlera, treba mu umožniť začať vojnu, nestarať sa o to, čo sa stane počas jej prvých troch – štyroch mesiacov, treba myslieť na to, čo bude o tri – štyri roky, keď sa Hitler „vyblázni“ a kedy mu západné demokracie zlomia väz. Na začiatku píše Churchill o tom, že keď pozemné vojsko Nemecka alebo jeho letectvo prekročí hranice s Československom, bude to znamenať obnovenie Prvej svetovej vojny. To znamená, že Churchill si veľmi dobre uvedomoval, že útok na Československo znamená začiatok svetovej vojny.

No Anglicko potrebovalo Hitlera podstrčiť k tomu, aby sa pohol smerom na Sovietsky zväz, preto treba považovať za začiatok Druhej svetovej vojny 28. september 1938, kedy Anglicko, Francúzsko a Taliansko odovzdali Hitlerovi Československo, aby sa dostal do blízkosti sovietskej hranice – bolo to niečo na spôsob protoNATO, v podstate taká úderná sila proti ZSSR. Sovietsko – nemecká zmluva z 23. augusta 1939 však tento plán narušila, eliminovala toto protoNATO a práve preto nemôže Západ nijako odpustiť Sovietskemu zväzu a osobne Stalinovi túto zmluvu a vykrikuje o tom, že práve ona otvorila cestu k Druhej svetovej vojne – je to lož a nezmysel. Cestu k Druhej svetovej vojne otvoril Mníchov 28. septembra 1938.

Otázka: Anglicko dlhý čas aktívne povzbudzovalo východnú politiku Hitlera vítajúc jeho úsilie premeniť Nemecko na „baštu Západu proti boľševizmu“.

Andrej Fursov: Anglicko to nielen že vítalo, Briti pomáhali od roku 1929 Hitlerovi k moci a hlavnou úlohou Angličanov bolo nasmerovať Hitlera na Sovietsky zväz.

Otázka: Ale prečo potom Hitler začal bombardovať Londýn?

Andrej Fursov: Išlo o to, že Hitler sa pokúšal vyvliecť hlavu zo slučky, ktorú mu nasadili. Urobil nasledovné: Česko zmenil na protektorát Čechy a Morava, no Slovensko, ktoré už bezprostredne hraničilo so sovietskou hranicou, on vyhlásil za nezávislý štát a zaviazal sa, že osobne garantuje nezávislosť tohto štátu. A Briti pochopili, že sa v blízkom čase proti ZSSR bojovať nechystá. Vtedy Angličania rozkázali svojmu satelitu – Poľsku, aby vyvinulo tlak na Hitlera, aby im odovzdal Slovensko, ktoré sa malo stať poľským protektorátom. On to neurobil. Hitler nastolil Poľsku kontrapožiadavku – Gdaňský koridor. Hitler si veľmi dobre uvedomil, že keď nevyrieši otázku Poľska, Angličania ho budú vydierať. A preto, aby mohol riešiť poľský problém a tiež sa dobre pripraviť na vojnu – je nutné sa dohodnúť so ZSSR, čo sa aj stalo. Chcem pripomenúť, že po tom, ako Veľká Británia vyhlásila vojnu Hitlerovi, začala sa takzvaná „čudná vojna“ (sitzkrieg) – vojnové operácie neprebiehali prakticky rok. A vôbec, ak budeme hovoriť úprimne, tak Briti začali s Hitlerom seriózne bojovať až v roku 1942 po tom, ako Roosevelt pohrozil Churchillovi, že v prípade, ak Angličania nezačnú aktívne vejenské operácie proti Nemecku, zlaté rezervy Spojeného kráľovstva prevezené do USA aj v Spojených štátoch ostanú.

Otázka: A čo chceli USA – zničiť akýmkoľvek spôsobom Veľkú Britániu?

Andrej Fursov: Ak máme byť presnejší – zničiť Britské impérium a Francúzske koloniálne impérium. Napríklad, Allan Dulles otvorene hovoril, že hlavnou úlohou je zničiť Britské impérium, ale Druhá svetová vojna bola v tomto smere veľmi zaujímavá. Mala dve roviny. Prvá – ZSSR a Anglosasi bojujú proti Hitlerovi. Druhá rovina – USA a ZSSR robia všetko pre zničenie Britského impéria, čo sa aj podarilo.

Otázka: Ak sa vrátime k dátumu 22. júna, znamená sám o sebe víťazstvo? Veď ak by sa bola vojna začala skôr, bolo by nám ťažšie odolať. Ak by nás vyprovokovali, tlačili by nás zo všetkých strán?

Andrej Fursov: Áno, je to bezpochyby naše víťazstvo, získali sme čas. A ak hovoríme o vážnych porážkach Červenej armády v lete roku 1941, je treba pamätať, že Nemci za veľmi krátky čas porazili Francúzsko a obsadili skoro celú Európu. A to, že Červená armáda nedovolila Hitlerovi uskutočniť bleskovú vojnu (blitzkrieg), to už v polovici septembra v skutočnosti znamenalo, že Hitler ani vyhrať nemôže. Hitler mohol vyhrať vojnu so ZSSR iba v tom prípade, ak by táto vojna trvala tri mesiace. Na dlhšie trvanie nemal Hitler zdroje. Aj tak je obdivuhodné, že sa Nemecko udržalo do roku 1945, majúc proti sebe USA, ktoré vyrábali v roku 1944 50% svetového produktu a udatnú robotnícko – roľnícku Červenú armádu. No fakt, že sa Nemci udržali do roku 1945 hovorí o tom, že bojovali veľmi dobre. No to, že Hitler nedokázal zvíťaziť v lete a do prvej polovice septembra, to znamenalo krížik nad jeho víťazstvom. Niektorí nemeckí generáli už v polovici septembra hovorili o tom, že vojnu nevyhrajú, veľmi dobre pochopili situáciu. Napríklad v polovici septembra sa Hitler vyjadril, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je sústredená ne sovietsko-nemeckej hranici, a že Rusi majú tri zóny obrany, nikdy by na ZSSR nezaútočil. A tu sa vynára otázka – a kto to vtedy oznámil Hitlerovi, že celá Červená armáda sa nachádza na hraniciach a že Rusi majú len jeden stupeň ochrany? Nuž, oznámil mu to náčelník vojenskej rozviedky Nemecka generál Canaris, ktorý minimálne od roku 1939 spolupracoval s Angličanmi.

Otázka: Je teda správne, že Stalin anglickej rozviedke neveril?

Andrej Fursov: Správne, a ak neveril ani našej, tak tiež. Všetci vravia, že Sorge varoval, že Nemci zaútočia 22. Júna, no v takýchto prípadoch sa pýtam: tieto sorgeho správy boli publikované, prečítali ste si všetky? Áno, Sorge písal, že Nemci zaútočia 22. Júna, no súčasne Sorge písal to, že Nemci zaútočia až po skončení vojny s Veľkou Britániou a ako hovoria historici, ktorí študovali archívy, Stalin mal celý stoh správ o tom, že Nemci udrú 20.-22. júna, no trikrát viac hlásení bolo o tom, že Nemci zaútočia neskôr. Okrem toho, bolo niekoľko správ, že Nemci zaútočia 15. mája. No neurobili tak. Rozviedka – to je veľmi ošemetná vec. A ak prichádza tok veľmi protichodných informácii, je veľmi ťažké sa v nich orientovať. Môžeme povedať jedno – politicky bolo sovietske vedenie absolútne pripravené na vojnu. No ten neporiadok prvých dvoch mesiacov vojny, keď sa urobilo veľa chýb, to už je vojenský problém. Netreba Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov. No opakujem – to, že Červená armáda nedovolila svoju porážku do konca leta – to v podstate rozhodlo o výsledku vojny. Po tomto už ostávalo Hitlerovi iba hrať „na remízu“.

Otázka: Hovoríte, že nie je možné Stalinovi predkladať účet za chyby vojakov, no ako hodnotiť armádne „čistky“ pred vojnou, ktoré vyjadrené jazykom perestrojky „odrezali armáde hlavu“?

Andrej Fursov: Viete, toto je jeden z mýtov. Čo sa týka „čistiek“: áno, naozaj bol zavretý celý rad ľudí z armády. No tí, ktorí o tom hovoria, vedome miešajú dve veci: uvádzajú počty represií vrátane tých, ktorí boli uvoľnení z armády, ktorí doslúžili, ktorí zomreli. To znamená, že v skutočnosti sú čísla oveľa menšie. Okrem toho, v čase „veľkého odmäku“ 25% uväznených sa vrátilo domov, napríklad Rokosovskij. Preto hovoriť o tom, že – ako sa to dialo v časoch Chruščova – Stalin oslabil armádu represáliami – nie je možné. Treba sa pozrieť koho zadržali. Väznili predstaviteľov občianskej vojny, ktorí vedeli narábať šabľou, no to neboli vojaci novej doby. Kto boli reálni víťazi vojny? Vo vojne boli reálnymi víťazmi tí velitelia, ktorí schopnosťami vyrástli práve počas nej, veď je známe, že generáli sa vždy pripravujú k tej vojne, ktorá sa skončila.

Otázka: No existuje aj druhá strana, ktorá ospravedlňuje čistky – u nás sme vôbec nemali „piatu kolónu“.

Andrej Fursov: O tomto hovorí napríklad Churchill – kolosálnym víťazstvom Stalina bolo to, že bola zničená „piata kolóna“. Okrem likvidácie „piatej kolóny“, nemilosrdne sa likvidovala nemecká agentúra v Sovietskom zväze. A to už nehovorím o agentoch vplyvu – tí proste neexistovali. V tomto zmysle – opakujem, v politickej príprave k vojne – všetko bolo urobené veľmi dobre.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Strávil 20 mesiacov „účelovo“ v base. SAK: Nález ÚS vo veci Martina Ribára je výrazným prínosom do témy kolúznej väzby

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Nález Ústavného súdu (ÚS) SR, týkajúci sa ústavnej sťažnosti advokáta Martina Ribára predstavuje významný prínos pre celkové nastavenie prísnych limitov posudzovania dôvodov kolúznej väzby súdmi. Konštatuje to Slovenská advokátska komora (SAK) "Postup orgánov činných v trestnom konaní voči nášmu kolegovi sme v komore…

Politológ: Pod vedením Remišovej sa strana Za ľudí nikam nepohla, ale smeruje k zániku

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Martin Baumann)   Pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej sa strana Za ľudí nikam nepohla, stále sa nachádza pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu a perspektíva so súčasným vedením je mimoriadne neistá. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity…

Adamová má radosť kvôli zoznamu nepriateľov Ruska. Ste skutočným nebezpečenstvom pre túto krajinu, zaznelo

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook-Markéta Pekarová Adamová, SITA/AP-Stephanie Lecocq)   Predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová spolu s ďalšími politikmi českej a únijnej scény na sociálnych sieťach reaguje na včerajšiu správu o tom, že ruská vláda zaradila Česko na zoznam nepriateľských krajín Podľa Pekarovej Adamovej je táto situácia takmer bezvýznamná…

OĽANO tvrdí, že podpora rodiny je a vždy bola ich prioritou

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jaroslav Novák   Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny predstavitelia hnutia OĽANO vyhlásili, že podpora rodiny je a vždy bola ich prioritou. Dôkazom toho sú nielen praktické kroky vlády Eduarda Hegera, ale aj ďalšie zámery na podporu rodín, ktoré do verejnej debaty vniesol predseda a…

Predseda Rady Európy okomentoval zaradenie ČR na zoznam nepriateľských krajín

0 icon

Bratislava 15. máaja 2021 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik-Vitaliy Belousov, SITA/AP-Yuri Kochetkov, TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda Európskej rady Charles Michel označil ruský zoznam nepriateľských krajín za ďalší krok smerom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy "Rozhodnutie ruskej vlády o 'štátoch páchajúcich nepriateľské činy' je ďalším krokom k eskalácii, ktorá podkopáva diplomatické vzťahy," napísal…

V sobotu si v 30 obciach volia starostu či poslancov, platia opatrenia

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexey Vitvitsky)   V sobotu si v 30 obciach volia starostu či poslancov. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h Voliči, ktorým je nariadená domáca izolácia, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Majú podľa Ministerstva…

Vyslanec USA pricestoval do Tel Avivu, v Gaze zomreli ďalšie deti a ženy

0 icon

Gaza 15. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Vyslanec Spojených štátov amerických Hady Amr pricestoval v piatok do Tel Avivu v rámci snahy o deeskaláciu nepokojov medzi Izraelom a Palestínčanmi. Zúčastní sa na rozhovoroch s predstaviteľmi Izraela, Palestíny a OSN, ktorých cieľom bude dohodnúť prímerie Izrael v sobotu ráno vykonal nálety…

Boris Kollár: Jednorazový príspevok na deti musia dostať tie rodiny, ktoré to potrebujú

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Tento týždeň zarezonovala na našej politickej scéne téma jednorazového príspevku na deti pre rodiny postihnuté pandémiou. S návrhom prišiel opozičný Hlas – SD a, pre mnohých prekvapivo, ho podporil aj Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina V konkrétnostiach návrhu sa síce Pellegrini s Kollárom…

Naozaj pravdepodobnosť nižšia ako zasiahnutie bleskom? Baťovej ústav pre kontrolu liečiv eviduje 4492 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín, z toho závažných je takmer 300

0 icon

Bratislava 14. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku (13. 5.) eviduje 4492 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 272 závažných, čo predstavuje 6,1 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL Medzi…

Na pozemku bývalého policajta v salvádorskom meste Chalchuapa našli desať zakopaných mŕtvol

0 icon

Chalchuapa 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zakopané telá siedmich žien a troch detí sa našli na pozemku patriacemu expolicajtovi v salvádorskom meste Chalchuapa. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšiu generálnu prokuratúru Podľa jej informácií 51-ročného muža vyšetrujú pre podozrenie zo sexuálnych trestných činov a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Bomba na svetovej výstave - Výbuch 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z minisérie výbuchu bomby na svetovej výstave, ktorá sa uskutočnila v roku 1940. Bomba vybuchla presne 4. júla, v britskom pavilóne. Poďme na druhú časť článku. Všetky nádeje sa rozplynuli v onen deň - 4. júla 1940. telefonistka v britskom pavilóne obdŕžala hovor, v ktorom ju anonym varoval, aby „vypadla“, pretože je…

Existujú zvieratá, ktoré dokážu vidieť WiFi alebo Bluetooth signál?

0 icon

Technológia Bluetooth a WiFi je tu s nami už takmer 30 rokov. Za ten čas sme si spoločné chvíle s týmito dvoma signálmi tak zamilovali, že si bez nich nevieme predstaviť život. Aký názor na to majú zvieratá? Bluetooth má v rodnom liste zapísanú krajinu Švédsko a tvorcu firmu Ericsson. Od…

Ktoré miesto je najchladnejším vo vesmíre? Volá sa Boomerang

0 icon

Najchladnejším miestom vo vesmíre je hmla Boomerang, kde teplota dosahuje iba 1 stupeň Kelvina. V našej reči je to - 272,15 stupňov Celsia. Ľudia však v laboratóriu dosiahli oveľa mrazivejšie teploty. Bolo to v roku 1980 na observatóriu v Novom Južnom Walese, ktorý sídli v Austrálii. Keith Taylor a Mike…

Lítium a elektrické autá: Odkiaľ vôbec tento prvok pochádza?

0 icon

S rastúcim dopytom po elektrických vozidlách sa zvyšuje aj dopyt po kovoch. Lítium sa v posledných rokoch začalo využívať vo výrobe batérií pre EV. Odkiaľ vôbec pochádza a ako sa ťaží? Lítium je v zásade vysoko reaktívny alkalický kov s vynikajúcou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Vďaka týmto vlastnostiam je obzvlášť…

Vo svete IT

Pre tieto Samsung smartfóny je k dnešnému dňu u nás dostupný Android 11. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Dáta spoločnosti AppBrain odhalili, že Android 11 sa z mesiaca na mesiac dostáva čoraz do väčšieho množstva smartfónov. Nehovoríme pritom len o „kozmetických“ zmenách, ale o skokových. Od konca marca po dnešný deň, sa trhový podiel Androidu 11 rozrástol z približne z 5% na takmer 10%. Samozrejme, do týchto čísiel…

Android 11 dobýja smartfóny. Dáta odhaľujú, na koľkých percent zariadení ho už nájdeme. Je to veľa, či málo?!

0 icon

Hoci naša pozornosť sa postupne, ale isto presúva ku konferencii Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva uvedenie Androidu 12, tak stále mnohí z nás ešte čakajú na Android 11. Dobrou správou je, že Android 11 dobýja stále viac a viac smartfónov. Ešte na prelome marca a apríla sme vám…

Aktualizácia Windows 10 KB5003173 robí viacerým používateľom vrásky na čele. Takto vyriešite vzniknuté problémy!

0 icon

Windows 10 pre mnohých z nás je operačným systémom, s ktorým nemáme žiadne problémy. Nie však každý z používania tohto operačného systému má rovnaký zážitok. Najnovšie portál windowslatest poukazuje na aktualizáciu Windows 10 KB5003173, ktorá je aktuálne distribuovanou aj naprieč našim regiónom, že spôsobuje viacerým používateľom chybu 0x800f0922.   S chybou…

Používate WhatsApp na počítači? Tieto klávesové skratky musíte spoznať!

0 icon

WhatsApp je aktuálne najrozšírenejšou komunikačnou platformou vo viacerých regiónoch sveta vrátane toho nášho. V súčasnosti môžeme WhatsApp používať, ako prostredníctvom smartfónu, tak aj cez počítač, prípadne cez webové rozhranie. Ide o užitočné funkcie, hoci z nepochopiteľných dôvodov, využitie služby na inom zariadení ako je smartfón, je vcelku vzdialené v porovnaní…

Z čoho budú prvé obydlia astronautov na Marse? Vedci majú riešenie, ktoré je natoľko jednoduché, až je dokonalé!

0 icon

Predstava kolonizácie Marsu je každým dňom reálnejšia. O výlete prvého človeka na červenú planétu uvažuje aj americká NASA, zatiaľ čo šéf súkromnej vesmírnej spoločnosti, SpaceX, Elon Musk, má ambicióznejšie plány, a to vybudovanie prvého mesta na povrchu tejto planéty. Cesta na Mars ale nie je len tak a prví astronauti, ktorí…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali