Aktivisti predložia mestkému zastupiteľstvu Košíc petíciu za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov

Košice 12. apríla 2017 (HSP/Foto: Ladislav Lörinc)

 

Už dnes sa uskutoční odovzdanie petície za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov Košiciach.

Ilustračné foto

Členovia petičného výboru Ladislav Lörinc, Martin Bačo, Igor Petrovčík a Rastislav Trnka predložia mestskému zastupiteľstvu peticiu, v ktorej podpísaní obyvatelia Mesta Košice, vyjadrujú svoju nespokojnosť s neustálym znečistením a zápachom v okolí kontajnerov na komunálny odpad. Preto žiadajú primátora Mesta Košice Richarda Raših a poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, aby: pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská, v spolupráci s firmou Kosit, a.s. a mestskými časťami Mesta Košice, aby zabezpečili realizáciu prvých polopodzemných/podzemných kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017 vo vybraných veľkých mestských častiach a zároveň pripravili projektovú dokumentáciu a žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ na tento účel a zároveň vyčlenili finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta Košice.

Petíciu k 5.-tému aprílu 2017 podpísalo 1 290 osôb. Prekladatelia zároveň žiadajú, aby petícia bol prerokovaná na nadchádzajúcom zasadnutí mestskej rady Mesta Košice a aby táto predložila svoje stanovisko k petícii na nadchádzajúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Mesta Košice.

Zároveň tiež žiadajú prerokovanie petície na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Košice, a aby primátor Raši pri zostavovaní návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradil predkladanú petíciu ako samostatný bod, prvý v poradí navrhovaného programu.

 

Prekladatelia petície zároveň mestskému zastupiteľstvu adresovali slová, v ktorých objasňujú benefity podzemných/polopodzemných kontajnerov. Zároveň vyvracajú mýty a klamstvá, ktoré sa o tomto projekte šíria. Stanovisko vám prinášame v plnom znení:

Vážené Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice,

Petícia vznikla ako spontánny výraz nespokojnosti obyvateľov Košíc a okolia so stavom, ktorý denno-denne vidíme pri našich kontajneroviskách. Podzemné a polopodzemné kontajneroviská sú štandard bežný v západnej a strednej Európe, ktorý sa pomaly udomácňuje i na Slovensku. Vo svete existujú stovky miest, ktoré toto riešenie využívajú a rozširujú. Pre príklad uvádzameIstanbul (TR), Hague (NL), Mladá Boleslav (CZ), Znojmo (CZ), Buyukcekmece (TR), Gijón (SPA), Muscat (Omán) a mnohé iné. V týchto svetových metropolách nenájdete koncepciu uzamykateľných klietok, ktorú Vám na rýchlo predstavil Kosit, a.s. Nájdete tam odpad pod zemou, lebo si vedia vážiť verejný priestor a investujú do udržateľných riešení.

Na Slovensku toto riešenie zaviedli mestá ako Nitra, Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Trnava, Trenčín, či Moldava nad Bodvou. Všetky tieto mestá sú menšie ako Košice a hospodária s menšími financiami ako Vy! V čom sú teda lepšie od nás? Sme európske hlavné mesto odpadu?

 

Benefity pre občanov (dokázateľné a overiteľné):

 • Zabraňujú šíreniu zápachu nakoľko sú pod zemou, ktorá má konštantnú teplotu v zime, či v lete
 • Zabraňujú výskytu hlodavcov. Potkany sa tam jednoducho nedostanú a aj keby sa dostali vo vnútri zahynú
 • Sú viac estetické a dokážu ušetriť verejný priestor
 • Zastavia nájazdy neprispôsobivých občanov. Každý výrobca má vlastný typ technológie a teda vedia zabezpečiť aj to, že do kontajnera sa nebude dať vliesť
 • Sú odolnejšie voči požiarom. Vo vnútri nie je vzduch, a tak aj v prípade zapálenia kontajnera trvá hodiny kým dojde k požiaru, čo je dostatočne dlhý čas na príchod záchraných zložiek

 

Názor odborníka:

Environmentalista Marek Kurinec, špecialista na odpadové hospodárstvo. „Výhody polopodzemných kontajnerov spočívajú najmä v úspore nákladov na prepravu, plus sú to ušetrené priestory v rámci bytovej zástavby. Veľké objemy sú pod zemou, takže netreba zaberať priestor na povrchu, kde môžu byť napríklad parkovacie miesta,“ hovorí Kurinec.

 

Výhody riešenia pre mesto Košice a spoločnost Kosit, a.s. (dokázateľné a overiteľné):

 • Znížené náklady na údržbu kontajnerov
 • Znížené náklady na odvoz, nakoľko polopodzemné a podzemné sú vačšie a nepotrebujú sa tak často vyprázdňovať
 • Možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera. Smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne
 • V pilotnom projekte je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady
 • “Staré 1100 litrové” kontajnery sa možu presunúť na iné miesta, kde poslúžia rovnako
 • Pri rozumnom rozmiestnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)
 • Možnosť využitia alternatívneho financovania cez EÚ fondy a granty. V roku 2016 bola možnosť využiť aj zdroje z Recyklačného fondu. Túto možnosť sme premrhali, ale iné ešte ostali. Treba len chcieť.

 

Zavádzajúce informácie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v diskusii:

 1. Je to drahé riešenie – zavádzajúca informácia. Áno, toto riešenie so sebou nesie vyššie obstarávacie náklady, ale zároveň dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky do budúcnosti. Rovnako tak so sebou prináša aj všetky výhody vymenované vyššie. Ako príklad zo Slovenska uvedieme Nitru, ktorá v roku 2016 investovala do polopodzemných kontajnerov 120 000 eur a návratnosť investície je 3 a pol roka
 2. Mesto Košice na to nemá – klamstvo. Mesto Košice má financie na pilotný projekt. V Moldave potrebovali 36 000 Eur na pilotný projekt, v Nitre to bolo 120 000 Eur v roku 2016. Len pre porovnanie, na projekt Európske mesto športu sme dali v roku 2016 viac ako 8 miliónov Eur. Peniaze sú, len sa dávajú na propagáciu zábavu. Navyše Košičania platia jeden z najvyšších poplatkov za odpad v krajských mestách v SR. Sám primátor Richard Raši pritom vo svojej volebnej kampani sľuboval presný opak.
 3. Nevieme budovať podzemné kontajnery kvôli inžinierskym sieťam – klamstvo. Ak by to bola pravda, nevedeli by sme v Košiciach stavať vôbec nič. Sami uznáte, že aj keď inžinierska sieť môže byť na niektorých miestach hustá, neznamená to, že káble sú úplne všade.
 4. Občania budú musieť chodiť s košom 100m a ďalej – klamstvo. Racionalizácia stojísk, kvôli optimalizácii a inžinierskym sieťam je síce možná, ale nie nutná. Tento druh kontajnerov samozrejme nikdy nebude všade a nenahradí úplne bežné 1100 l nádoby. V pilotnej fáze však navrhujeme stavať len tam, kde to inžinierske siete dovoľujú, kde to občania chcú a kde nie je nutné meniť súčasné rozmiestnenie kontajnerových státí
 5. Podzemné kontajneroviská si vyžadujú špeciálnu technológiu, ktorú nemáme a je drahá – zavádzajúca informácia. Niektorí výrobcovia ponúkajú možnosť vyberať kontajnery vozidlom s hydraulickou rukou, čo je absolútne bežná technológia. V Košiciach zber a odvoz odpadu realizuje firma Kosit, a.s. Tá istá firma zabezpečuje zber a odvoz aj v Moldave nad Bodvou, čiže technológiu firma má
 6. Podzemné kontajneroviská zabraňujú možnosti separovať odpad – klamstvo. Podzemné kontajnery môžu byť kľudne vo viacerých variantoch, s viacerými otvormi na rôzne druhy odpadov. To, aby ľudia skutočne separovali svoj odpad a správali sa zodpovedne nedokáže vyriešiť žiadny kontajner. Je to o osobnej zodpovednosti každého jedného z nás
 7. Klietky a uzamykanie odpadu sa vo viacerých mestách osvedčilo – klamstvo. Klietky sa neosvedčili napríklad v Prešove. Klietky sú ako päsť na oko, veľakrát sú vylomované alebo jednoducho ich jeden zo susedov nezamkne, respektíve používa sa univerzálny kľúč, ku ktorému sa nie je problém dostať už teraz.
 8. Existuje len jeden výrobca podzemných a polopodzemných kontajnerov – klamstvo. Stačí si vygoogliť podzemné kontajnery a nájdete desiatky firiem, ktoré ponúkajú rôzne druhy podzemných a polopodzemných kontajnerov – pre ilustráciu uvedieme pár firiem – MOLOK, SOTKON, MEVA, Contenur, Ekoplast, Reflex Zlin atď. Petičnému výboru, ktorý petíciu spustil, je jedno kto bude zhotoviteľom. Najlepší pomer/cena kvalita ukáže transparentne urobené verejné obstarávanie

 

Pár vybraných zaujímavostí:

 • Polopodzemný kontajer má pri maximálnej kapacite objem päť-šesť násobku bežnej nádoby. Je to vlastne plastový tubus, ktorého dve tretiny sú pod  zemou a zvyšok  nad zemou. Hydraulická ruka vytiahne z podzemnej časti kontajnera obrovský mech s odpadom a jeho obsah vysype do vozidla. Potom ho znova uzavrie a vráti naspäť. Na obsluhu pritom stačí jeden človek
 • Fínsky výrobca deklaruje, že od cigaretového ohorku alebo piráta sa kontajnery chytiť nemôžu. Nie je v nich totiž dostatok vzduchu a odpad je tu natoľko zhutnený, takže sa oveľa ťažšie zapáli. Fíni vraj robili dokonca testy horľavosti s Molotovovým kokteilom, teda zápalnou fľašou, ktorú vhodili do vnútra kontajnera. Na to, aby ho poškodila, však potrebovala približne dve až tri hodiny. Je tu teda vysoká šanca, že keď si niekto všimne, že sa z kontajnera dymí, hasiči ho uhasia kým príde k poškodeniu
 • Mesto Hague má vyše 5000 podzemných kontajnerov a riešia už sekundárny problém s bicyklistami, ktorí uzamykajú svoje bicykle ku košom
 • Bratislavská spoločnosť OLO, a.s. má výstavbu podzemných kontajnerov v prioritách
 • V Prešove sa klietky na základe spätnej väzby od občanov neosvedčili, chcú zaviesť podzemné kontajneroviská
 • V Znojme bola cena jedného podzemného “štvorbloku” 30 000 EUR
 • V Španielskom meste Gijón inštalovali 159 podzemných stanovíšť v 73 lokáciách. V celku to činí 477 kontajnerových otvorov (sklo, papier, plasty). Do budúcnosti plánujú ďalších 200 kontajnerovísk

 

Ako by malo teda vyzerať Európske hlavné mesto a európsky projekt? Netreba vymýšľať to, čo nikde vo svete nie je, Vážené zastupiteľstvo.Praktický príklad riešenia si viete osvojiť zo zahraničia, napríklad prostredníctvom komplexného projektu (Ljubljana):

Mesto Ljubljana (Slovinsko) spustilo v roku 2013 pilotný projekt s názvom „Modern waste management infrastructure”, v rámci ktorého vybudovali 47 stanovíšť podzemných kontajnerov a ďalších 40 majú v pláne vybudovať. Tento projekt sa ukázal ako veľmi úspešný a dnes ho chodia prezentovať ako “good practice” iným municipalitám v rámci EÚ. Dôkazom úspešnosti projektu je aj ocenenie, ktoré sa im podarilo získať “European Prize for Urban Public Space 2012”.

Vážené Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom na vyššieuvedené očakávame, že budete zastupovať občanov mesta Košice a ich spoločný záujem. Je čas pre efektívne a európske riešenia aj pre Košice. Máte možnosť dokázať, že viete priniesť do Košíc aj skutočné európske projekty. Také projekty, ktoré riešia skutočné problémy obyvateľov tohto mesta a ktoré budú mať udržateľný dopad a pozitívny vplyv na život v meste. Nech to nie je len cirkusovej zábave, navyše draho preplatenej cez eurofondy.

 

Dovetok:

 • petičný výbor je pripravený poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní Petície podľa § 6a zákona, ak bude o súčinnosť požiadaný.
 • Upozorňujeme, že osobné údaje obsiahnuté v Petícii slúžia výlučne na jej vybavenie. Žiadame, aby boli zabezpečené proti zneužitiu na iný účel.
 • Dávame do pozornosti, že zástupca petičného výboru určený pre styk s orgánmi verejnej správy a rovnako tak ostatní členovia petičného výboru prejavujú svoje právo vystúpiť počas prerokovania Petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva využívajúc tak svoje právo v súlade s §5d ods.3 Petičného zákona v spojení s §23, §24 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 • Napokon žiadame o oznámenie vybavenia Petície v súlade s §5 ods.5 Petičného zákona ako aj o zverejnenie výsledku vybavenia Petície podľa §5 ods.7 Petičného zákona.

 

Za petičný výbor: Mgr. Ladislav Lörinc – zástupca určený pre styk s orgánmi verejnej správy

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Pri streľbe v Plzenskom kraji prišiel o život muž a páchateľ spáchal samovraždu

0 icon

Praha 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jedna osoba prišla o život v nedeľu večer pri streľbe v Plzenskom kraji. Páchateľ sa po tomto čine obesil. Informovali o tom spravodajské servery iDnes.cz a Novinky.cz. Tragédia sa odohrala v Radějoviciach v Plzenskom kraji. Na mieste podľa Noviniek.cz zasahovali v nedeľu podvečer policajti…

Sudca Šamko ku novele Trestného zákona: “Ide o bizarný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry. Treba to rázne odmietnuť”

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Sudca Krajského súdu v Bratislave JUDr. Peter Šamko, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti napríklad tým, že zverejnil celý prepis komunikácie Mariána Kočnera v aplikácii Threema, označil novú skutkovú podstatu šírenia dezinformácie, ktorú v novele Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Kolíková, za zavedenie…

Taliansko sprísňuje podmienky vstupu na podujatia v krajine

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   S platnosťou od pondelka 6. decembra sa v Taliansku bude na všetky kultúrne a spoločenské podujatia vyžadovať len takzvaný zosilnený COVID certifikát Európskej únie (EÚ), ktorý bude potvrdzovať výlučne zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR)…

Poslanci by mali budúci rok stráviť v pléne minimálne 84 dní

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady SR (NR SR) by mali v budúcom roku v rámci riadnych schôdzí stráviť v pléne minimálne 84 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí NR SR na rok 2022. Je však pravdepodobné, že tých dní bude viac, keďže opozícia avizuje zvolávanie…

Významný predstaviteľ venezuelskej opozície ohlásil odchod z funkcie

0 icon

Caracas 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Významný predstaviteľ venezuelskej opozície, Julio Borges, ktorý v dočasnej vláde Juana Guaidóa podporovanej Spojenými štátmi zastáva funkciu ministra zahraničných vecí, v nedeľu ohlásil, že odchádza zo svojho postu. Tento krok ešte viac oslabí už i tak roztrieštenú opozíciu, ktorá len pred dvoma týždňami utrpela…

QR kódy: sú našou novou identitou. A tiež naším novým biľagom. Uvedomujeme si, čo všetko to môže znamenať?

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Odrazu sú všade. Za krátky čas sme si na ne zvykli ako na samozrejmú súčasť sveta, ktorý nás obklopuje. Stali sa novými preukazmi našej identity. A ani nám neprišlo, že s nimi prichádza aj čosi, čo vlastne nemusí byť v poriadku Ako mravce v…

Na predvolebnom mítingu francúzskeho pravicového kandidáta došlo k potýčkam

0 icon

Paríž 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Počas prvého predvolebného podujatia francúzskeho krajne pravicového politika a prezidentského kandidáta Érica Zemmoura, ktoré sa konalo na predmestí hlavného mesta Paríž, došlo v nedeľu k zrážkam medzi jeho podporovateľmi a odporcami. Ľahké zranenie zápästia utrpel i samotný Zemmour, keď ho za ruku násilne…

“Tupá ignorancia ústavných práv každého občana.” Karol Farkašovský označil nápad Cigánikovej, aby si neočkovaní hradili covidovú liečbu z vlastného vrecka, za “vulgárny”

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Bývalý poslanec Národnej rady za SNS Karol Farkašovský vo svojom aktuálnom komentári na sociálnej sieti konštatuje, že ho zaujalo, že v zákonodarnom zbore sa v súčasnosti množia vulgarizmy, jednak vo vyjadreniach niektorých politikov, ale aj v rámci návrhov zákonov jednotlivých poslancov. Podľa názoru…

Mainstreamoví novinári sa už tešia do väzenia

0 icon

Bratislava 6. decembra (HSP/Foto: HSP - Andrej Mišánek)   Inak si neviem vysvetliť ich nadšenie z Kolíkovej nacistického zákona. S nadšením rozoberajú, či by Blaha šiel za svoje tvrdenia do väzenia na 5, alebo rovno na 10 rokov. Verím, že aj človek bez právnického vzdelania, dokonca si dovolím tvrdiť, že…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke turisti počas túry na Vrchpodžiar v Krivánskej Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pri streľbe v Plzenskom kraji prišiel o život muž a páchateľ spáchal samovraždu

0 icon

Praha 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Jedna osoba prišla o život v nedeľu večer pri streľbe v Plzenskom kraji. Páchateľ sa po tomto čine obesil. Informovali o tom spravodajské servery iDnes.cz a Novinky.cz. Tragédia sa odohrala v Radějoviciach v Plzenskom kraji. Na mieste podľa Noviniek.cz zasahovali v nedeľu podvečer policajti…

Sudca Šamko ku novele Trestného zákona: “Ide o bizarný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry. Treba to rázne odmietnuť”

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Sudca Krajského súdu v Bratislave JUDr. Peter Šamko, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti napríklad tým, že zverejnil celý prepis komunikácie Mariána Kočnera v aplikácii Threema, označil novú skutkovú podstatu šírenia dezinformácie, ktorú v novele Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Kolíková, za zavedenie…

Taliansko sprísňuje podmienky vstupu na podujatia v krajine

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   S platnosťou od pondelka 6. decembra sa v Taliansku bude na všetky kultúrne a spoločenské podujatia vyžadovať len takzvaný zosilnený COVID certifikát Európskej únie (EÚ), ktorý bude potvrdzovať výlučne zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR)…

Poslanci by mali budúci rok stráviť v pléne minimálne 84 dní

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady SR (NR SR) by mali v budúcom roku v rámci riadnych schôdzí stráviť v pléne minimálne 84 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí NR SR na rok 2022. Je však pravdepodobné, že tých dní bude viac, keďže opozícia avizuje zvolávanie…

Významný predstaviteľ venezuelskej opozície ohlásil odchod z funkcie

0 icon

Caracas 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Významný predstaviteľ venezuelskej opozície, Julio Borges, ktorý v dočasnej vláde Juana Guaidóa podporovanej Spojenými štátmi zastáva funkciu ministra zahraničných vecí, v nedeľu ohlásil, že odchádza zo svojho postu. Tento krok ešte viac oslabí už i tak roztrieštenú opozíciu, ktorá len pred dvoma týždňami utrpela…

QR kódy: sú našou novou identitou. A tiež naším novým biľagom. Uvedomujeme si, čo všetko to môže znamenať?

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Odrazu sú všade. Za krátky čas sme si na ne zvykli ako na samozrejmú súčasť sveta, ktorý nás obklopuje. Stali sa novými preukazmi našej identity. A ani nám neprišlo, že s nimi prichádza aj čosi, čo vlastne nemusí byť v poriadku Ako mravce v…

Na predvolebnom mítingu francúzskeho pravicového kandidáta došlo k potýčkam

0 icon

Paríž 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rafael Yaghobzadeh)   Počas prvého predvolebného podujatia francúzskeho krajne pravicového politika a prezidentského kandidáta Érica Zemmoura, ktoré sa konalo na predmestí hlavného mesta Paríž, došlo v nedeľu k zrážkam medzi jeho podporovateľmi a odporcami. Ľahké zranenie zápästia utrpel i samotný Zemmour, keď ho za ruku násilne…

“Tupá ignorancia ústavných práv každého občana.” Karol Farkašovský označil nápad Cigánikovej, aby si neočkovaní hradili covidovú liečbu z vlastného vrecka, za “vulgárny”

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Bývalý poslanec Národnej rady za SNS Karol Farkašovský vo svojom aktuálnom komentári na sociálnej sieti konštatuje, že ho zaujalo, že v zákonodarnom zbore sa v súčasnosti množia vulgarizmy, jednak vo vyjadreniach niektorých politikov, ale aj v rámci návrhov zákonov jednotlivých poslancov. Podľa názoru…

Mainstreamoví novinári sa už tešia do väzenia

0 icon

Bratislava 6. decembra (HSP/Foto: HSP - Andrej Mišánek)   Inak si neviem vysvetliť ich nadšenie z Kolíkovej nacistického zákona. S nadšením rozoberajú, či by Blaha šiel za svoje tvrdenia do väzenia na 5, alebo rovno na 10 rokov. Verím, že aj človek bez právnického vzdelania, dokonca si dovolím tvrdiť, že…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

Podkasty

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

TOP15 dôvodov, prečo sa jednoducho nedá nemilovať Slovensko

0 icon

Veríš v lásku na prvý pohľad? Ak áno, tak potom by si mal čítať ďalej. Možno sa to bude zdať neuveriteľne, no tieto fotografie boli nafotené na Slovensku, v samotnom srdci Európy. Naša krajina má skutočne čo ponúknuť, príroda odhaľuje krásu všade, kam sa pozrieme. Či už si spravíš výlet medzi majestátne…

Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v Anglicku, v ktorej sa oficiálne nachádzajú duchovia

0 icon

Malá a krásna dedinka s počtom obyvateľov približne 1000, ktorá sa nachádza v blízkosti Ashford v Kente. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to typická anglická dedinka podobná všetkým iným, nedaj sa oklamať. Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v celom Anglicku. Samotná obec je naozaj krásna a obklopená je…

Reálna podobizeň historických osobností: Tak vyzerali Bach či Nefertiti!

0 icon

V dobe, keď ešte neexistovali fotoaparáty, sa ľudia nechávali zvečniť maliarom na plátno. Nie každý maliar bol však natoľko talentovaný, aby dokázal človeka zobraziť do detailov presne. Alebo sa len ponáhľal alebo mal radšej abstraktné diela. Možno dostal príkazom obraz trocha vylepšiť. Doteraz sme podobizeň slávnych historických osobností mohli vidieť…

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Armádny Magazín

Posledná vojna NATO

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Čím viac Západ vybičováva hystériu okolo údajne blížiacej sa ruskej invázie na Ukrajinu, tým intenzívnejšie sa sami západní politici začínajú vrtieť na svojich mäkkých stoličkách.   Ako informovali nórske noviny „Verdens Gang“, vláda kráľovstva sa zrazu postavila proti rozmiestneniu vojenských

Kto si je istý, že pozná históriu generálov Lukina, Vlasova, Jefremova?

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Rusi majú nielen maršalov a generálov víťazstva, ale aj ústupov. Kam by ste zaradili generálov Michaila Fjodoroviča Lukina, Andreja Andrejeviča Vlasova a Michaila Grigorieviča Jefremova? Ako by ste oceňovali ich bojové schopnosti? Lebo na Veľkú vl

Ukrajina presunula na Donbas už 125-tisíc vojakov. Všetci obyvatelia Donecka dostanú ruské pasy

0 icon

Doneck, 6.december 2021 (AM) – Prezident Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin povedal, že všetci obyvatelia separatistami kontrolovaných území Doneckej oblasti na Ukrajine dostanú ruské pasy. Podľa Pušilina, ktorý v nedeľu vystúpil v Moskve, už viac ako 350 000 obyvateľov „DĽR“ dostalo ruské občianstvo. "Každý ho dostane," povedal separatistický vodca o p

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke turisti počas túry na Vrchpodžiar v Krivánskej Malej Fatre

Autor: TASR-Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali