KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Aktivisti predložia mestkému zastupiteľstvu Košíc petíciu za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov

Košice 12. apríla 2017 (HSP/Foto: Ladislav Lörinc)

 

Už dnes sa uskutoční odovzdanie petície za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov Košiciach.

Ilustračné foto

Členovia petičného výboru Ladislav Lörinc, Martin Bačo, Igor Petrovčík a Rastislav Trnka predložia mestskému zastupiteľstvu peticiu, v ktorej podpísaní obyvatelia Mesta Košice, vyjadrujú svoju nespokojnosť s neustálym znečistením a zápachom v okolí kontajnerov na komunálny odpad. Preto žiadajú primátora Mesta Košice Richarda Raših a poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, aby: pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská, v spolupráci s firmou Kosit, a.s. a mestskými časťami Mesta Košice, aby zabezpečili realizáciu prvých polopodzemných/podzemných kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017 vo vybraných veľkých mestských častiach a zároveň pripravili projektovú dokumentáciu a žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ na tento účel a zároveň vyčlenili finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta Košice.

Petíciu k 5.-tému aprílu 2017 podpísalo 1 290 osôb. Prekladatelia zároveň žiadajú, aby petícia bol prerokovaná na nadchádzajúcom zasadnutí mestskej rady Mesta Košice a aby táto predložila svoje stanovisko k petícii na nadchádzajúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Mesta Košice.

Zároveň tiež žiadajú prerokovanie petície na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Košice, a aby primátor Raši pri zostavovaní návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradil predkladanú petíciu ako samostatný bod, prvý v poradí navrhovaného programu.

 

Prekladatelia petície zároveň mestskému zastupiteľstvu adresovali slová, v ktorých objasňujú benefity podzemných/polopodzemných kontajnerov. Zároveň vyvracajú mýty a klamstvá, ktoré sa o tomto projekte šíria. Stanovisko vám prinášame v plnom znení:

Vážené Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice,

Petícia vznikla ako spontánny výraz nespokojnosti obyvateľov Košíc a okolia so stavom, ktorý denno-denne vidíme pri našich kontajneroviskách. Podzemné a polopodzemné kontajneroviská sú štandard bežný v západnej a strednej Európe, ktorý sa pomaly udomácňuje i na Slovensku. Vo svete existujú stovky miest, ktoré toto riešenie využívajú a rozširujú. Pre príklad uvádzameIstanbul (TR), Hague (NL), Mladá Boleslav (CZ), Znojmo (CZ), Buyukcekmece (TR), Gijón (SPA), Muscat (Omán) a mnohé iné. V týchto svetových metropolách nenájdete koncepciu uzamykateľných klietok, ktorú Vám na rýchlo predstavil Kosit, a.s. Nájdete tam odpad pod zemou, lebo si vedia vážiť verejný priestor a investujú do udržateľných riešení.

Na Slovensku toto riešenie zaviedli mestá ako Nitra, Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Trnava, Trenčín, či Moldava nad Bodvou. Všetky tieto mestá sú menšie ako Košice a hospodária s menšími financiami ako Vy! V čom sú teda lepšie od nás? Sme európske hlavné mesto odpadu?

 

Benefity pre občanov (dokázateľné a overiteľné):

 • Zabraňujú šíreniu zápachu nakoľko sú pod zemou, ktorá má konštantnú teplotu v zime, či v lete
 • Zabraňujú výskytu hlodavcov. Potkany sa tam jednoducho nedostanú a aj keby sa dostali vo vnútri zahynú
 • Sú viac estetické a dokážu ušetriť verejný priestor
 • Zastavia nájazdy neprispôsobivých občanov. Každý výrobca má vlastný typ technológie a teda vedia zabezpečiť aj to, že do kontajnera sa nebude dať vliesť
 • Sú odolnejšie voči požiarom. Vo vnútri nie je vzduch, a tak aj v prípade zapálenia kontajnera trvá hodiny kým dojde k požiaru, čo je dostatočne dlhý čas na príchod záchraných zložiek

 

Názor odborníka:

Environmentalista Marek Kurinec, špecialista na odpadové hospodárstvo. „Výhody polopodzemných kontajnerov spočívajú najmä v úspore nákladov na prepravu, plus sú to ušetrené priestory v rámci bytovej zástavby. Veľké objemy sú pod zemou, takže netreba zaberať priestor na povrchu, kde môžu byť napríklad parkovacie miesta,“ hovorí Kurinec.

 

Výhody riešenia pre mesto Košice a spoločnost Kosit, a.s. (dokázateľné a overiteľné):

 • Znížené náklady na údržbu kontajnerov
 • Znížené náklady na odvoz, nakoľko polopodzemné a podzemné sú vačšie a nepotrebujú sa tak často vyprázdňovať
 • Možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera. Smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne
 • V pilotnom projekte je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady
 • “Staré 1100 litrové” kontajnery sa možu presunúť na iné miesta, kde poslúžia rovnako
 • Pri rozumnom rozmiestnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)
 • Možnosť využitia alternatívneho financovania cez EÚ fondy a granty. V roku 2016 bola možnosť využiť aj zdroje z Recyklačného fondu. Túto možnosť sme premrhali, ale iné ešte ostali. Treba len chcieť.

 

Zavádzajúce informácie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v diskusii:

 1. Je to drahé riešenie – zavádzajúca informácia. Áno, toto riešenie so sebou nesie vyššie obstarávacie náklady, ale zároveň dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky do budúcnosti. Rovnako tak so sebou prináša aj všetky výhody vymenované vyššie. Ako príklad zo Slovenska uvedieme Nitru, ktorá v roku 2016 investovala do polopodzemných kontajnerov 120 000 eur a návratnosť investície je 3 a pol roka
 2. Mesto Košice na to nemá – klamstvo. Mesto Košice má financie na pilotný projekt. V Moldave potrebovali 36 000 Eur na pilotný projekt, v Nitre to bolo 120 000 Eur v roku 2016. Len pre porovnanie, na projekt Európske mesto športu sme dali v roku 2016 viac ako 8 miliónov Eur. Peniaze sú, len sa dávajú na propagáciu zábavu. Navyše Košičania platia jeden z najvyšších poplatkov za odpad v krajských mestách v SR. Sám primátor Richard Raši pritom vo svojej volebnej kampani sľuboval presný opak.
 3. Nevieme budovať podzemné kontajnery kvôli inžinierskym sieťam – klamstvo. Ak by to bola pravda, nevedeli by sme v Košiciach stavať vôbec nič. Sami uznáte, že aj keď inžinierska sieť môže byť na niektorých miestach hustá, neznamená to, že káble sú úplne všade.
 4. Občania budú musieť chodiť s košom 100m a ďalej – klamstvo. Racionalizácia stojísk, kvôli optimalizácii a inžinierskym sieťam je síce možná, ale nie nutná. Tento druh kontajnerov samozrejme nikdy nebude všade a nenahradí úplne bežné 1100 l nádoby. V pilotnej fáze však navrhujeme stavať len tam, kde to inžinierske siete dovoľujú, kde to občania chcú a kde nie je nutné meniť súčasné rozmiestnenie kontajnerových státí
 5. Podzemné kontajneroviská si vyžadujú špeciálnu technológiu, ktorú nemáme a je drahá – zavádzajúca informácia. Niektorí výrobcovia ponúkajú možnosť vyberať kontajnery vozidlom s hydraulickou rukou, čo je absolútne bežná technológia. V Košiciach zber a odvoz odpadu realizuje firma Kosit, a.s. Tá istá firma zabezpečuje zber a odvoz aj v Moldave nad Bodvou, čiže technológiu firma má
 6. Podzemné kontajneroviská zabraňujú možnosti separovať odpad – klamstvo. Podzemné kontajnery môžu byť kľudne vo viacerých variantoch, s viacerými otvormi na rôzne druhy odpadov. To, aby ľudia skutočne separovali svoj odpad a správali sa zodpovedne nedokáže vyriešiť žiadny kontajner. Je to o osobnej zodpovednosti každého jedného z nás
 7. Klietky a uzamykanie odpadu sa vo viacerých mestách osvedčilo – klamstvo. Klietky sa neosvedčili napríklad v Prešove. Klietky sú ako päsť na oko, veľakrát sú vylomované alebo jednoducho ich jeden zo susedov nezamkne, respektíve používa sa univerzálny kľúč, ku ktorému sa nie je problém dostať už teraz.
 8. Existuje len jeden výrobca podzemných a polopodzemných kontajnerov – klamstvo. Stačí si vygoogliť podzemné kontajnery a nájdete desiatky firiem, ktoré ponúkajú rôzne druhy podzemných a polopodzemných kontajnerov – pre ilustráciu uvedieme pár firiem – MOLOK, SOTKON, MEVA, Contenur, Ekoplast, Reflex Zlin atď. Petičnému výboru, ktorý petíciu spustil, je jedno kto bude zhotoviteľom. Najlepší pomer/cena kvalita ukáže transparentne urobené verejné obstarávanie

 

Pár vybraných zaujímavostí:

 • Polopodzemný kontajer má pri maximálnej kapacite objem päť-šesť násobku bežnej nádoby. Je to vlastne plastový tubus, ktorého dve tretiny sú pod  zemou a zvyšok  nad zemou. Hydraulická ruka vytiahne z podzemnej časti kontajnera obrovský mech s odpadom a jeho obsah vysype do vozidla. Potom ho znova uzavrie a vráti naspäť. Na obsluhu pritom stačí jeden človek
 • Fínsky výrobca deklaruje, že od cigaretového ohorku alebo piráta sa kontajnery chytiť nemôžu. Nie je v nich totiž dostatok vzduchu a odpad je tu natoľko zhutnený, takže sa oveľa ťažšie zapáli. Fíni vraj robili dokonca testy horľavosti s Molotovovým kokteilom, teda zápalnou fľašou, ktorú vhodili do vnútra kontajnera. Na to, aby ho poškodila, však potrebovala približne dve až tri hodiny. Je tu teda vysoká šanca, že keď si niekto všimne, že sa z kontajnera dymí, hasiči ho uhasia kým príde k poškodeniu
 • Mesto Hague má vyše 5000 podzemných kontajnerov a riešia už sekundárny problém s bicyklistami, ktorí uzamykajú svoje bicykle ku košom
 • Bratislavská spoločnosť OLO, a.s. má výstavbu podzemných kontajnerov v prioritách
 • V Prešove sa klietky na základe spätnej väzby od občanov neosvedčili, chcú zaviesť podzemné kontajneroviská
 • V Znojme bola cena jedného podzemného “štvorbloku” 30 000 EUR
 • V Španielskom meste Gijón inštalovali 159 podzemných stanovíšť v 73 lokáciách. V celku to činí 477 kontajnerových otvorov (sklo, papier, plasty). Do budúcnosti plánujú ďalších 200 kontajnerovísk

 

Ako by malo teda vyzerať Európske hlavné mesto a európsky projekt? Netreba vymýšľať to, čo nikde vo svete nie je, Vážené zastupiteľstvo.Praktický príklad riešenia si viete osvojiť zo zahraničia, napríklad prostredníctvom komplexného projektu (Ljubljana):

Mesto Ljubljana (Slovinsko) spustilo v roku 2013 pilotný projekt s názvom „Modern waste management infrastructure”, v rámci ktorého vybudovali 47 stanovíšť podzemných kontajnerov a ďalších 40 majú v pláne vybudovať. Tento projekt sa ukázal ako veľmi úspešný a dnes ho chodia prezentovať ako “good practice” iným municipalitám v rámci EÚ. Dôkazom úspešnosti projektu je aj ocenenie, ktoré sa im podarilo získať “European Prize for Urban Public Space 2012”.

Vážené Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom na vyššieuvedené očakávame, že budete zastupovať občanov mesta Košice a ich spoločný záujem. Je čas pre efektívne a európske riešenia aj pre Košice. Máte možnosť dokázať, že viete priniesť do Košíc aj skutočné európske projekty. Také projekty, ktoré riešia skutočné problémy obyvateľov tohto mesta a ktoré budú mať udržateľný dopad a pozitívny vplyv na život v meste. Nech to nie je len cirkusovej zábave, navyše draho preplatenej cez eurofondy.

 

Dovetok:

 • petičný výbor je pripravený poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní Petície podľa § 6a zákona, ak bude o súčinnosť požiadaný.
 • Upozorňujeme, že osobné údaje obsiahnuté v Petícii slúžia výlučne na jej vybavenie. Žiadame, aby boli zabezpečené proti zneužitiu na iný účel.
 • Dávame do pozornosti, že zástupca petičného výboru určený pre styk s orgánmi verejnej správy a rovnako tak ostatní členovia petičného výboru prejavujú svoje právo vystúpiť počas prerokovania Petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva využívajúc tak svoje právo v súlade s §5d ods.3 Petičného zákona v spojení s §23, §24 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 • Napokon žiadame o oznámenie vybavenia Petície v súlade s §5 ods.5 Petičného zákona ako aj o zverejnenie výsledku vybavenia Petície podľa §5 ods.7 Petičného zákona.

 

Za petičný výbor: Mgr. Ladislav Lörinc – zástupca určený pre styk s orgánmi verejnej správy

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Čechom konečne opäť budú chutiť potraviny?

Praha 28. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Bude mať Európska únia s tými svojimi blafmi utrum? V Poslaneckej snemovni leží zákon, ktorý má podporiť české potraviny? Pochutnajú si Česi ako za starých dobrých čias? Pýta sa Alena Novotná v úvode svojho rozhovoru s poslankyňou SPD Monikou Jarošovou Pamätáte pravý poctivý gothaj?…

Nálada v slovenskej ekonomike v máji dosiahla historické dno

Bratislava 28. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nálada na Slovensku sa v máji prepadla na historicky najnižšiu úroveň s výnimkou mája 2009. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu totiž oproti aprílu klesol o 11,6 bodu na 72,2 bodu. V máji sa pritom zvýšila dôvera v priemysle, miernejšie u spotrebiteľov a…

V Minneapolise pokračovali demonštrácie proti policajnému násiliu

Minneapolis 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Carlos Gonzalez/Star Tribune)   Demonštrácie proti policajnému násiliu v americkom štáte Minnesota sprevádzali výtržnosti a zrážky medzi protestujúcimi a políciou, informovala vo štvrtok agentúra AFP. Ľudia v meste Minneapolis vyšli v stredu do ulíc už druhý deň po sebe po tom, ako v pondelok v dôsledku…

V Národnej rade nahlásil anonym bombu, všetkých evakuovali

Bratislava 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Nitriansky kraj)   Národnej rade SR nahlásil anonym bombu, zamestnancov a poslancov evakuovali. TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová "Všetkým zamestnancom prišiel ráno mail, v ktorom sa píše, že z dôvodu anonymného oznamu bombového…

VideoMuž po 2 hodinách odišiel zo štátnej karantény domov na Sihlu, hrozí mu vysoká pokuta. „Nebudú ma tam držať ako psa. Nezaplatím ani cent za niečo, čo si niekto vymyslel v hlave“

Bratislava 28. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Médiá v stredu upozornili na prípad repatrianta, ktorý sa vrátil z práce vo Švajčiarsku, no po pár hodinách v nariadenej štátnej karanténe v Liptovskom Jáne sa rozhodol odísť a následne cestou domov publikoval video na sociálnej sieti, kde svoje počínanie vysvetlil. Muž…

Daniel Lipšic prezidentkinu podporu nezískal. Podľa všetkého by ho ani po prípadnom zvolení za generálneho prokurátora nevymenovala

Bratislava 27. máj 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zhoduje s názorom, že kandidát na generálneho prokurátora by mal byť z radov prokurátorov. Zároveň vníma ako problém, že navrhované zmeny v zákone o prokuratúre by mohli byť chápané účelovo, keďže sa hovorí najmä o jednom mene…

Hlavný diplomat EÚ oznámil koniec „veku Ameriky“

Brusel 28. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Minister zahraničných vecí Európskej únie Josep Borrell názorne ilustroval známe politické porekadlo, že včas zradiť znamená predvídať. Známy európsky diplomat sa pravdepodobne pozrel na situáciu na geopolitickej scéne a dospel k záveru, že nastal čas načrtnúť nový strategický smer Európskej únie, ktorý bude…

Hongkonskí aktivisti vyzvali svet, aby sa postavil voči plánom Pekingu

Hongkong 28. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Yu)   Hongkonský prodemokratický aktivista Joshua Wong vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa postavilo proti kontroverznému plánu Pekingu zaviesť v Hongkongu čínsky zákon o národnej bezpečnosti. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA Wong, spolu s ďalšími aktivistami z hnutia Demosisto - Agnes Chowovou a Nathanom…

Poslanci KDŽP Taraba a Kuffovci odchádzajú z klubu ĽSNS. Dôvodom je Mazurek: „Stále nás vidí ako hrozbu, nedá sa tak fungovať.“ O Záborskej tvrdia, že bola u premiéra „na koberčeku“, pre konzervatívcov majú odkaz

Bratislava 27. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci odchádzajú z klubu ĽSNS. Informoval o tom Taraba na stredajšej tlačovej konferencii pred parlamentom. Trojica pôsobí v mimoparlamentnej konzervatívnej strane KDŽP Tomáš Taraba vyhlásil, že odchádza len kvôli vyjadreniam Milana Mazureka, ktorý…

Česká mikrobiologička: Nedám sa zaočkovať proti Covid-19. Je okolo toho zbytočná panika a strašenie ľudí. „PR“ koronavírusu nezodpovedá jeho závažnosti

Praha 28. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)   Čoraz viac sa ozývajú hlasy aj odborníkov, ktorí považujú ošiaľ  okolo koronavírusu za zbytočný. Česká mikrobiologička Václava Adámková tvrdí, že "PR" koronavírusu, ktorý vytvorili médiá a niektorí politici, nezodpovedá jeho závažnosti. Lekárka taktiež uviedla, že aj keď už bude dostupná vakcína proti tomuto…

Seniori sú pre vládne opatrenia reťazou uzamknutí v centrách už vyše 2 mesiacov: „Oni nás nechránia, oni nás deptajú. Psychicky sme zničení“

Bratislava 28. mája 2020 (HSP/Foto: Screenshot TV JoJ)   Seniori v sociálnych zariadeniach po celom Slovensku sú kvôli opatreniam už niekoľko týždňov zatvorení, nemajú dovolené návštevy blízkych či rodiny a pohybovať sa môžu iba za bránami areálu. Aj keď boli opatrenia prijaté aby ich chránili, keďže čo sa týka koronavírusu…

V kauze kontroverzných šekov predsedu ĽSNS dnes majú vypovedať svedkovia

Bratislava 28. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na Špecializovanom trestno súde v Pezinku dnes bude pokračovať hlavné pojednávanie s predsedom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianom K. Ten čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Na programe dnešného pojednávania…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jednotka kandidátky OĽANO sa zastala hovorcu Mikasa (Matoviča): „už iný nebude“.

Tak sme sa od jednotky kandidátky zlepenca individuí dozvedeli, že náš nevládca „už iný nebude, on je už taký, aký je“. Pedagogická kvalifikovanosť a erudovanosť z toho výroku priam srší. Prvý výrok a hneď perla. Inými slovami: „On už zostane sociopaticky posadnutý Facebookom“. Alebo: „On už zostane večným rebelom, nevhodným na vládcu“. Isteže,…

POLÍCIA: NAKA rozbila autičkársky gang, jeho členom bol aj syn Jozefa Klányiho

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov gangu, ktorý kradol v Bratislavskom kraji na objednávku autá. Medzi ôsmimi členmi organizovanej skupiny bol aj jeden policajt.     Ako informovala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru (PPZ) v Bratislave, gang pod vedením 30-ročného Mária T. kradol autá najmä v okresoch Pezinok, Senec…

Spolok národohospodárov Slovenska: Nedovoľte ďalej sa zadlžovať!

Ak to táto vláda nevie, nech odstúpi a pustí k vládnutiu tých, čo vedia rozbehnúť hospodárstvo bez zadlžovania sa! Máme sa voči EÚ zadĺžiť asi 8 miliardami Eur „ako riešenie pomoci v pandémii koronakrízy“. Zadĺžiť sa!. Čiže to nie je POMOC slovenskému obyvateľstvu. To budeme len ďalšie roky splácať cez nové dane a poplatky…

Je potrebné, aby vládna moc na kontrolu svojich občanov využívala očkovacie látky obohatené nanočipmi? Určite nie.

V súvislosti so stále početnejšími správami o hľadaní účinnej vakcíny proti koronavírusu (COVID - 19), na čom pracujú mnohé špičkové laboratória sveta, sa na mobilných sieťach stále častejšie stretávame s názormi ľudí z oblasti odborných ale hlavne laických kruhov, odmietajúcich plošnú vakcináciu obyvateľstva. A netýka sa to len kritických postojov voči očkovaniu proti koronavírusu, o ktorom…

Argument padajúceho listu. Cesta ku komunizmu.

Voľné pokračovanie série Vízie novej spoločnosti Vidíte padať list zo stromu pri ceste a v záblesku sekundy viete, že sa spustí tok osudových udalostí. Po chodníku kráča človek, ktorý sa náhle zohne k prvému jesennému listu, aby ho zodvihol. Svojim pohybom vyplaší mačku, ktorá doposiaľ pokojne sedela na obrubníku.  Tá sa rozbehne…

Bezprecedentný čin pápeža. Jeden novinárik položil všetkých biskupov Chile. Prečo nie je ešte na Slovensku Auribus?

Bezprecedentný znamená, že to v histórii nemá obdobu. Z Argentíny je do Chile nie až tak ďaleko. Pápež z Argentíny si našiel čas vypočuť si novinára, ktorý bol jednou obetí pedofilného predátora medzi kňazmi. Po troch dňoch hearingu prišlo rozhodnutie, že všetkých 34 čílskych katolíckych biskupov podá spoločnú demisiu. Rok…

TopDesat

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Limitovaná séria 90-dňoví snúbenci v čase COVID-19

0

V tejto neľahkej dobe poteší vidieť známe tváre z našich obľúbených programov. Páry vystupujúce v reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé) a ich vzťahy už boli otestované vzdialenosťou, kultúrnymi a náboženskými rozdielmi, skeptickými rodinami, jazykovými bariérami a ďalšími prekážkami. Teraz, rovnako ako zvyšok sveta, aj ich životy a láska…

Záhadné hieroglyfy a Faitský disk: 1. časť

0

Pôvod a použitie tohto disku, ktorý objavili v roku 1908 a pochádza z konca doby bronzovej okolo roku 1500 pred našim letopočtom, a nápisy, ktoré sa na ňom nachádzajú, tvoria jednu z najslávnejších záhad archeológie. Niet sa ani čo čudovať, že vám ju prináša práve TOPdesať. Poďme spoločne na prvú časť článku. Čo to vlastne je…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Tartársky abakus: Počuli ste už o starovekom počítadle? 1. časť

0

Tartársky abakus (počítadlo) alebo suan pan pochádza z roku 2630 pred našim letopočtom. O niekoľko storočí neskôr ho priniesli do takých vzdialených miest, ako je napríklad Rusko, pod názvom sčoty, a do Japonska ako soroban. Dlho bola jeho takmer magická schopnosť výpočtov záhadou pre obyvateľov západného sveta, ktorí navštívili Áziu. Ostaňte s nami a práve…

Vo svete IT

Oppo chce vlastné procesory. Dôvodom majú byť údajne sankcie voči Huawei

0

Ekonomický konflikt medzi americkou vládou a spoločnosť Huawei trvá už približne rok, pričom jeho koniec nie je na obzore. Američania pred niekoľkými dňami predĺžili sankcie a zároveň zaviedli nové. Konkrétne Huawei nemôže odoberať čipy od spoločností, ktoré využívajú na ich výrobu americké technológie (problém sa dotýka hlavne kooperácie s TSMC,…

Veľkolepé divadlo americkej NASA a SpaceX sa nekonalo. Štart rakety po niekoľkých hodinách odložili

0

Včerajší deň mal byť obrovskou udalosťou pre Američanov. Dôvodom bol štart rakety vyvinutej spoločnosťou SpaceX, ktorá mala vyniesť na medzinárodnú stanicu ISS dvoch amerických astronautov. Malo ísť pritom o prvý let od roku 2011, ktorý sa uskutoční s ľudskou posádkou z územia USA. Kto však pozeral živý prenos z tohto…

Tyčový vysávač Jimmy JV83 Pet ide do predaja. Vďaka zľavovému kupónu ušetríš momentálne desiatky eur

0

Multifunkčné tyčové vysávače bez zbytočných káblov sa už pomerne dlhú dobu dostávajú do všetkých moderných domácností, tak prečo si do svojho obydlia nezaobstarať ideálny tyčový vysávač Jimmy JV83 Pet, ktorý v pomere cena : výkon nemá konkurenciu? Vysávač Jimmy JV83 Pet za 169,99 eur nájdeš na Geekbuying.com Výkonný, no tichý…

Google nám dáva dôvod na to, aby sme presedlali na konkurenčné internetové prehliadače

0

I keď je prehliadač Google Chrome celosvetovo najpoužívanejším internetovým prehliadačom, určite sa nedá označiť za najbezpečnejší prehliadač na trhu, práve naopak. Prehliadanie vie byť omnoho bezpečnejšie a to najmä z dôvodu, že prehliadač Google Chrome je založený na starých programovacích jazykoch, ktoré prinášajú obrovské bezpečnostné riziko, s ktorým sa v…

Kde je „hranica“ čiernej diery, spoza ktorej nie je možná cesta späť?

0

Keď Einstein pracoval na svojej teórii relativity, v rovniciach mu vyšlo niečo, o čom sám v tej dobe pochyboval. Jeden jediný bod vo vesmíre, ktorý má nekonečnú hustotu a gravitačnú silu natoľko enormnú, že jej nedokáže uniknúť ani len svetlo, najrýchlejšia vec vo vesmíre. Dnes už vieme, že tieto galaktické…

Ako vznikala Mliečna dráha? Vedci sa blížia k odpovediam

0

Naša planéta sa nachádza v galaxii Mliečna dráha. V súčasnosti vieme povedať, že ide o diskovú galaxiu a jej najhrubšiu časť môžeme pozorovať na nočnej oblohe. Vedci sa zhodujú, že nie vždy vyzerala tak, ako ju vyobrazujeme, no jej presný vývoj je pre astrofyzikov stále záhadou. Vývoj našej galaxie skúma aj projekt Európskej vesmírnej…

KAMzaKRÁSOU

5 prekvapujúcich spôsobov ako využiť kuchynskú soľ: Už si o nich počula?

3

Soľ nie je len základným dochucovadlom jedál, ale i výborným pomocníkom. 5 prekvapujúcich spôsobov, ako využiť kuchynskú soľ, vás naozaj šokuje. 

Vieš, čo je dobré na popáleniny? Spoznaj 7 tipov, ktoré pomáhajú!

3

Občas sa stane, že sa chytíme niečoho horúceho, čo nám spôsobí popáleninu na pokožke. No viete, čo je dobré na popáleniny a ako ich ošetriť?

Nikdy ich nedeľ! Ktoré protizápalové potraviny treba jesť spolu?

4

Počuli ste o protizápalových potravinách? Ktoré protizápalové potraviny fungujú najlepšie, keď ich jete spoločne? Toto sú najlepšie a najsilnejšie kombinácie!

Video Video tréning na každý deň: Na brucho, ramená, zadok i stehná!

2

Niekto tvrdí, že nie je vhodné cvičiť každý jeden deň, pretože svaly potrebujú čas na regeneráciu. My však poznáme tréning na každý deň, ktorý vás nezničí!

Video Majiteľka Inca Collagenu Romana Ljubasová: Kolagén spája bunky v tele, ale aj ľudí!

1

Kolagén zažíva v súčasnej dobe veľký boom, no čo je na ňom také skvelé? Aké sú jeho účinky? Majiteľka Inca Collagenu Romana Ljubasová vám to prezradí!

RECEPT: Morčacie prsia na bylinkovom masle s koreňovou zeleninou

4

Ak hľadáte tip na chutný, zdravý a rýchly obed, tak máme pre vás inšpiráciu. Morčacie prsia na bylinkovom masle s koreňovou zeleninou - mňamka!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Čínske obojživelné záchranné lietadlá AG600 - Kunlong budú uvedené do prevádzky v tomto roku

0

  Čína, 28.máj 2020 ( AM ) - Čínske obojživelné lietadlo AG600, ktoré je najväčším svojho druhu na svete, sa v druhej polovici roka vydá n

Čína má problém s dôkladnou ochranou ruských leteckých motorov pred kopírovaním

0

Čína, 26.máj 2020 ( AM, Inforuss ) Rusko prišlo s mimoriadne účinným systémom ochrany svojich leteckých motorov pred kopírovaním  zo zahraničia. Nie je žiadnym tajomstvom, že letecké motory sú slabou stránkou Číny. Krajina

„Chcel by som im darovať glóbus“: Šojgu odvážne uzemnil USA aby nerobili zemepisné chyby

0

Rusko, 27.máj 2020 ( AM, politpuzzle.ru ) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu porovnal geopolitické kroky Spojených štátov s ich zemepisnou polohou a poznamenal, že kroky Washingtonu sa nezhodujú s tým, čo vyhlásujú.   Vedúci ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu v rozhovore pre Il Giornale uv

Rumunská verejnosť je nespokojná s ponechaním stíhačiek F-16AM na zemi - k zachyteniu ruského Tu-22M3 boli vyslané staré „sovietske" stíhačky MiG-21 L

0

Rumunsko, 27.máj 2020 ( AM ) - Šéf tlačovej služby rumunského Ministerstva národnej obrany, plukovník Constantin Spânu porozprával v exkluzív

Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

0

Rusko, 27.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.  

Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke - všetci členovia posádky zahynuli. Video

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov pred

Tvoja Svadba

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Najlepší mesiac na svadbu: TOP 5, ktoré sú najviac populárne!

0

Kedy je najlepšie zorganizovať svadbu? Najlepší mesiac na svadbu nemusíte dlho hľadať, pretože ide o najteplejšie mesiace v roku. Ktoré to sú a prečo?

Tvoje Zdravie

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!

Akné z rúška ako novodobý problém pleti: Ako „ maskné“ poraziť?

0

Počas pandémie koronavírusu nepochybne trpí aj naša krása. Akné z rúška sa totiž stáva novodobým pleťovým problémom. Ako ho riešiť?