Aktivisti predložia mestkému zastupiteľstvu Košíc petíciu za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov

Košice 12. apríla 2017 (HSP/Foto: Ladislav Lörinc)

 

Už dnes sa uskutoční odovzdanie petície za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov Košiciach.

Ilustračné foto

Členovia petičného výboru Ladislav Lörinc, Martin Bačo, Igor Petrovčík a Rastislav Trnka predložia mestskému zastupiteľstvu peticiu, v ktorej podpísaní obyvatelia Mesta Košice, vyjadrujú svoju nespokojnosť s neustálym znečistením a zápachom v okolí kontajnerov na komunálny odpad. Preto žiadajú primátora Mesta Košice Richarda Raših a poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, aby: pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská, v spolupráci s firmou Kosit, a.s. a mestskými časťami Mesta Košice, aby zabezpečili realizáciu prvých polopodzemných/podzemných kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017 vo vybraných veľkých mestských častiach a zároveň pripravili projektovú dokumentáciu a žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ na tento účel a zároveň vyčlenili finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta Košice.

Reklama

Petíciu k 5.-tému aprílu 2017 podpísalo 1 290 osôb. Prekladatelia zároveň žiadajú, aby petícia bol prerokovaná na nadchádzajúcom zasadnutí mestskej rady Mesta Košice a aby táto predložila svoje stanovisko k petícii na nadchádzajúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Mesta Košice.

Zároveň tiež žiadajú prerokovanie petície na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Košice, a aby primátor Raši pri zostavovaní návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradil predkladanú petíciu ako samostatný bod, prvý v poradí navrhovaného programu.

Reklama

 

Prekladatelia petície zároveň mestskému zastupiteľstvu adresovali slová, v ktorých objasňujú benefity podzemných/polopodzemných kontajnerov. Zároveň vyvracajú mýty a klamstvá, ktoré sa o tomto projekte šíria. Stanovisko vám prinášame v plnom znení:

Vážené Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice,

Petícia vznikla ako spontánny výraz nespokojnosti obyvateľov Košíc a okolia so stavom, ktorý denno-denne vidíme pri našich kontajneroviskách. Podzemné a polopodzemné kontajneroviská sú štandard bežný v západnej a strednej Európe, ktorý sa pomaly udomácňuje i na Slovensku. Vo svete existujú stovky miest, ktoré toto riešenie využívajú a rozširujú. Pre príklad uvádzameIstanbul (TR), Hague (NL), Mladá Boleslav (CZ), Znojmo (CZ), Buyukcekmece (TR), Gijón (SPA), Muscat (Omán) a mnohé iné. V týchto svetových metropolách nenájdete koncepciu uzamykateľných klietok, ktorú Vám na rýchlo predstavil Kosit, a.s. Nájdete tam odpad pod zemou, lebo si vedia vážiť verejný priestor a investujú do udržateľných riešení.

Na Slovensku toto riešenie zaviedli mestá ako Nitra, Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Trnava, Trenčín, či Moldava nad Bodvou. Všetky tieto mestá sú menšie ako Košice a hospodária s menšími financiami ako Vy! V čom sú teda lepšie od nás? Sme európske hlavné mesto odpadu?

Reklama

 

Benefity pre občanov (dokázateľné a overiteľné):

 • Zabraňujú šíreniu zápachu nakoľko sú pod zemou, ktorá má konštantnú teplotu v zime, či v lete
 • Zabraňujú výskytu hlodavcov. Potkany sa tam jednoducho nedostanú a aj keby sa dostali vo vnútri zahynú
 • Sú viac estetické a dokážu ušetriť verejný priestor
 • Zastavia nájazdy neprispôsobivých občanov. Každý výrobca má vlastný typ technológie a teda vedia zabezpečiť aj to, že do kontajnera sa nebude dať vliesť
 • Sú odolnejšie voči požiarom. Vo vnútri nie je vzduch, a tak aj v prípade zapálenia kontajnera trvá hodiny kým dojde k požiaru, čo je dostatočne dlhý čas na príchod záchraných zložiek

 

Názor odborníka:

Environmentalista Marek Kurinec, špecialista na odpadové hospodárstvo. „Výhody polopodzemných kontajnerov spočívajú najmä v úspore nákladov na prepravu, plus sú to ušetrené priestory v rámci bytovej zástavby. Veľké objemy sú pod zemou, takže netreba zaberať priestor na povrchu, kde môžu byť napríklad parkovacie miesta,“ hovorí Kurinec.

Reklama

 

Výhody riešenia pre mesto Košice a spoločnost Kosit, a.s. (dokázateľné a overiteľné):

 • Znížené náklady na údržbu kontajnerov
 • Znížené náklady na odvoz, nakoľko polopodzemné a podzemné sú vačšie a nepotrebujú sa tak často vyprázdňovať
 • Možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera. Smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne
 • V pilotnom projekte je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady
 • “Staré 1100 litrové” kontajnery sa možu presunúť na iné miesta, kde poslúžia rovnako
 • Pri rozumnom rozmiestnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)
 • Možnosť využitia alternatívneho financovania cez EÚ fondy a granty. V roku 2016 bola možnosť využiť aj zdroje z Recyklačného fondu. Túto možnosť sme premrhali, ale iné ešte ostali. Treba len chcieť.

 

Zavádzajúce informácie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v diskusii:

 1. Je to drahé riešenie – zavádzajúca informácia. Áno, toto riešenie so sebou nesie vyššie obstarávacie náklady, ale zároveň dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky do budúcnosti. Rovnako tak so sebou prináša aj všetky výhody vymenované vyššie. Ako príklad zo Slovenska uvedieme Nitru, ktorá v roku 2016 investovala do polopodzemných kontajnerov 120 000 eur a návratnosť investície je 3 a pol roka
 2. Mesto Košice na to nemá – klamstvo. Mesto Košice má financie na pilotný projekt. V Moldave potrebovali 36 000 Eur na pilotný projekt, v Nitre to bolo 120 000 Eur v roku 2016. Len pre porovnanie, na projekt Európske mesto športu sme dali v roku 2016 viac ako 8 miliónov Eur. Peniaze sú, len sa dávajú na propagáciu zábavu. Navyše Košičania platia jeden z najvyšších poplatkov za odpad v krajských mestách v SR. Sám primátor Richard Raši pritom vo svojej volebnej kampani sľuboval presný opak.
 3. Nevieme budovať podzemné kontajnery kvôli inžinierskym sieťam – klamstvo. Ak by to bola pravda, nevedeli by sme v Košiciach stavať vôbec nič. Sami uznáte, že aj keď inžinierska sieť môže byť na niektorých miestach hustá, neznamená to, že káble sú úplne všade.
 4. Občania budú musieť chodiť s košom 100m a ďalej – klamstvo. Racionalizácia stojísk, kvôli optimalizácii a inžinierskym sieťam je síce možná, ale nie nutná. Tento druh kontajnerov samozrejme nikdy nebude všade a nenahradí úplne bežné 1100 l nádoby. V pilotnej fáze však navrhujeme stavať len tam, kde to inžinierske siete dovoľujú, kde to občania chcú a kde nie je nutné meniť súčasné rozmiestnenie kontajnerových státí
 5. Podzemné kontajneroviská si vyžadujú špeciálnu technológiu, ktorú nemáme a je drahá – zavádzajúca informácia. Niektorí výrobcovia ponúkajú možnosť vyberať kontajnery vozidlom s hydraulickou rukou, čo je absolútne bežná technológia. V Košiciach zber a odvoz odpadu realizuje firma Kosit, a.s. Tá istá firma zabezpečuje zber a odvoz aj v Moldave nad Bodvou, čiže technológiu firma má
 6. Podzemné kontajneroviská zabraňujú možnosti separovať odpad – klamstvo. Podzemné kontajnery môžu byť kľudne vo viacerých variantoch, s viacerými otvormi na rôzne druhy odpadov. To, aby ľudia skutočne separovali svoj odpad a správali sa zodpovedne nedokáže vyriešiť žiadny kontajner. Je to o osobnej zodpovednosti každého jedného z nás
 7. Klietky a uzamykanie odpadu sa vo viacerých mestách osvedčilo – klamstvo. Klietky sa neosvedčili napríklad v Prešove. Klietky sú ako päsť na oko, veľakrát sú vylomované alebo jednoducho ich jeden zo susedov nezamkne, respektíve používa sa univerzálny kľúč, ku ktorému sa nie je problém dostať už teraz.
 8. Existuje len jeden výrobca podzemných a polopodzemných kontajnerov – klamstvo. Stačí si vygoogliť podzemné kontajnery a nájdete desiatky firiem, ktoré ponúkajú rôzne druhy podzemných a polopodzemných kontajnerov – pre ilustráciu uvedieme pár firiem – MOLOK, SOTKON, MEVA, Contenur, Ekoplast, Reflex Zlin atď. Petičnému výboru, ktorý petíciu spustil, je jedno kto bude zhotoviteľom. Najlepší pomer/cena kvalita ukáže transparentne urobené verejné obstarávanie

 

Pár vybraných zaujímavostí:

 • Polopodzemný kontajer má pri maximálnej kapacite objem päť-šesť násobku bežnej nádoby. Je to vlastne plastový tubus, ktorého dve tretiny sú pod  zemou a zvyšok  nad zemou. Hydraulická ruka vytiahne z podzemnej časti kontajnera obrovský mech s odpadom a jeho obsah vysype do vozidla. Potom ho znova uzavrie a vráti naspäť. Na obsluhu pritom stačí jeden človek
 • Fínsky výrobca deklaruje, že od cigaretového ohorku alebo piráta sa kontajnery chytiť nemôžu. Nie je v nich totiž dostatok vzduchu a odpad je tu natoľko zhutnený, takže sa oveľa ťažšie zapáli. Fíni vraj robili dokonca testy horľavosti s Molotovovým kokteilom, teda zápalnou fľašou, ktorú vhodili do vnútra kontajnera. Na to, aby ho poškodila, však potrebovala približne dve až tri hodiny. Je tu teda vysoká šanca, že keď si niekto všimne, že sa z kontajnera dymí, hasiči ho uhasia kým príde k poškodeniu
 • Mesto Hague má vyše 5000 podzemných kontajnerov a riešia už sekundárny problém s bicyklistami, ktorí uzamykajú svoje bicykle ku košom
 • Bratislavská spoločnosť OLO, a.s. má výstavbu podzemných kontajnerov v prioritách
 • V Prešove sa klietky na základe spätnej väzby od občanov neosvedčili, chcú zaviesť podzemné kontajneroviská
 • V Znojme bola cena jedného podzemného “štvorbloku” 30 000 EUR
 • V Španielskom meste Gijón inštalovali 159 podzemných stanovíšť v 73 lokáciách. V celku to činí 477 kontajnerových otvorov (sklo, papier, plasty). Do budúcnosti plánujú ďalších 200 kontajnerovísk

 

Ako by malo teda vyzerať Európske hlavné mesto a európsky projekt? Netreba vymýšľať to, čo nikde vo svete nie je, Vážené zastupiteľstvo.Praktický príklad riešenia si viete osvojiť zo zahraničia, napríklad prostredníctvom komplexného projektu (Ljubljana):

Mesto Ljubljana (Slovinsko) spustilo v roku 2013 pilotný projekt s názvom „Modern waste management infrastructure”, v rámci ktorého vybudovali 47 stanovíšť podzemných kontajnerov a ďalších 40 majú v pláne vybudovať. Tento projekt sa ukázal ako veľmi úspešný a dnes ho chodia prezentovať ako “good practice” iným municipalitám v rámci EÚ. Dôkazom úspešnosti projektu je aj ocenenie, ktoré sa im podarilo získať “European Prize for Urban Public Space 2012”.

Vážené Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom na vyššieuvedené očakávame, že budete zastupovať občanov mesta Košice a ich spoločný záujem. Je čas pre efektívne a európske riešenia aj pre Košice. Máte možnosť dokázať, že viete priniesť do Košíc aj skutočné európske projekty. Také projekty, ktoré riešia skutočné problémy obyvateľov tohto mesta a ktoré budú mať udržateľný dopad a pozitívny vplyv na život v meste. Nech to nie je len cirkusovej zábave, navyše draho preplatenej cez eurofondy.

Reklama

 

Dovetok:

 • petičný výbor je pripravený poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní Petície podľa § 6a zákona, ak bude o súčinnosť požiadaný.
 • Upozorňujeme, že osobné údaje obsiahnuté v Petícii slúžia výlučne na jej vybavenie. Žiadame, aby boli zabezpečené proti zneužitiu na iný účel.
 • Dávame do pozornosti, že zástupca petičného výboru určený pre styk s orgánmi verejnej správy a rovnako tak ostatní členovia petičného výboru prejavujú svoje právo vystúpiť počas prerokovania Petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva využívajúc tak svoje právo v súlade s §5d ods.3 Petičného zákona v spojení s §23, §24 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 • Napokon žiadame o oznámenie vybavenia Petície v súlade s §5 ods.5 Petičného zákona ako aj o zverejnenie výsledku vybavenia Petície podľa §5 ods.7 Petičného zákona.

 

Za petičný výbor: Mgr. Ladislav Lörinc – zástupca určený pre styk s orgánmi verejnej správy

 

Reklama

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:27

Futbalisti Cadizu remizovali v 25. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 2:2. Domáci vyrovnali v 90+10. minúte vďaka exportnej strele striedajúceho Darwina Machisa.

16:25

Futbalisti AS Monaca vyhrali v nedeľňajšom zápase 23. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Lens 3:2. Víťazný gól dal v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu japonský útočník Takumi Minamino.

16:22

Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 26. kola talianskej Serie A nad Frosinone 3:2. O ich triumfe rozhodol z poslednej akcie zápasu v 96. minúte Daniele Rugani, ktorý sa presadil po rohovom kope. O dva presné zásahy Turínčanov sa postaral Srb Dušan Vlahovič. Juventus zabodoval naplno po štyroch dueloch.

16:20

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v nedeľu vyhlásil, že Rusko môže byť pozvané na mierový summit, ak “chce Kremeľ túto vojnu naozaj ukončiť”.

16:19

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková musela v nedeľu predčasne ukončiť návštevu vodárne v juhoukrajinskom meste Mykolajiv. Dôvodom bolo spozorovanie ruského prieskumného dronu, oznámil hovorca nemeckého rezortu diplomacie.

16:12

Ruský prezident Vladimir Putin by na území Spojeného kráľovstva mohol opäť uskutočniť útoky podobné tým, pri ktorých bola použitá nervovoparalytická látka novičok. Uviedol to britský minister obrany Grant Shapps v rozhovore pre britské médiá.

15:59

Ratingová agentúra Fitch ponechala rating Českej republiky na úrovni AA-. Zlepšila však výhľad ratingu a z pôvodne negatívneho ho upravila na stabilný.

15:56

Nemecko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc za ďalších 100 miliónov eur a pôjdu na zásobovanie vodou, na nemocnice a výstavbu bytov. V nedeľu to oznámila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas návštevy Ukrajiny.

15:40

Ukrajinský premiér Dennys Šmyhaľ v nedeľu vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty nenechajú Ukrajinu osamote v oblasti hospodárske a vojenskej pomoci, odsúhlasenie ktorej v súčasnosti stagnuje v americkom Kongrese.

Denys Šmyhaľ
Na snímke ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ
15:39

Najmenej 13 civilistov – zberačov hľuzoviek – prišlo o život v púštnej oblasti Sýrie po výbuchu nášľapnej míny, ktorú tam zanechala extrémistická organizácia Islamský štát (IS).

15:38

Občania, firmy a organizácie v Litve darovali počas štvortýždňovej zbierky peňazí približne 8,3 milióna eur na nákup ochranného výstroja pre ukrajinských vojakov. Peniaze budú použité na nákup 1115 jednotlivých ochranných súprav pre vojakov – každá obsahuje prístroj na nočné videnie, laserový zameriavač a systém ochrany proti dronom.

15:34

Húsíovia oznámili, že zaútočili protilodnou raketou na americký tanker Torm Thor v Adenskom zálive.

Hoci k zničeniu tankera nedošlo, Húsiovia postupne zvýšili svoju aktivitu proti vojnovým lodiam a obchodnej lodnej doprave USA. Je pravdepodobné, že tento výsledok ich len vyprovokuje k aktívnejším krokom.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke výstava Orchidey - skvosty v ríši rastlín v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama
Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali