Ako a kde zasahujú mestskí policajti? Mestská polícia v Nitre o tom na svojom portáli pravidelne informuje obyvateľov mesta

Nitra 4. februára 2019 (HSP/MsP Nitra/Foto: MsP Nitra)

 

Na webovej stránke MsP Nitra každý týždeň sa zverejňujú prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Mestskí policajti, pochopiteľne, neoboznamujú obyvateľov mesta so všetkými prípadmi, ale iba s tými, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, zaujímavejšie – skrátka s tými, o ktorých by mali vedieť občania. Je možné, že tieto informácie budú zaujímať aj niektorých našich čitateľov…

Na snímke muž napáda ženy

Občan z Nitry sa u príslušníka mestskej polície informoval, na ktorých miestach na Párovskej ulici a okolí sú rozmiestnené kamery mestského kamerového systému. Informoval sa z toho dôvodu, že podľa jeho vyjadrenia boli vo večerných hodinách na Palánku napadnuté dve mladé ženy mladým vysokým mužom v bielej mikine bez zimnej bundy. Napadnuté boli bez zjavného motívu, bez majetkového alebo iného prospechu, prípadne bez akéhokoľvek vonkajšieho podnetu. Mladý agresívny muž sa údajne odzadu potichu priblížil k obidvom poškodeným a bez slov ich začal udierať päsťami do oblasti hlavy.

Obe prekvapené a vystrašené ženy spadli na zem, čím im vznikli ďalšie zranenia a škody na oblečení, okuliaroch a podobne. Muž pokračoval v chôdzi z miesta činu ďalej. Po tejto informácii a poskytnutom opise podozrivého príslušník na operačnom pracovisku na pokyn zástupcu náčelníka preskúmal všetky záznamy z kamier, ktoré sú nainštalované v blízkom okolí s cieľom nájsť a neskôr identifikovať podozrivého násilníka.

Muž, ktorý zodpovedal opisu, bol zaznamenaný aj na Párovskej ulici, neskôr aj na Mostnej ulici, kde opäť rovnakým spôsobom odzadu päsťami bez zjavnej príčiny napadol dvoch nič netušiacich mladíkov. Podozrivý muž aj teraz pokračoval v chôdzi ďalej a zašiel do dvora jedného z nočných podnikov. Keď vychádzal z dvora von, v agresívnom konaní pokračoval rovnakým spôsobom, opäť odzadu a bez príčiny údermi do hlavy napadol mladú ženu, ktorá stála na chodníku. Podľa kamerového záznamu medzitým mladí napadnutí muži privolali hliadku policajného zboru, ktorá po príchode na miesto našla všetkých aktérov, poškodených i podozrivého, na Mostnej ulici.

Po krátkom rozhovore a prvotnom objasňovaní predviedli podozrivého agresívneho muža na obvodné oddelenie. Po preskúmaní záznamov z kamerového systému operačný príslušník mestskej polície informoval orgány činné v trestnom konaní, že násilná trestná činnosť zadržaného muža je kamerovým systémom zdokumentovaná, skutky i totožnosť podozrivého sú jasne rozpoznateľné a záznam môže slúžiť ako dôkaz v prípadnom prípravnom trestnom konaní.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdala poctivá obyvateľka Nitry väčšiu sumu peňazí v hotovosti, ktoré našla pred tromi dňami na Ďumbierskej ulici v Nitre. Keďže sa jej v okolí miesta nálezu počas víkendu napriek snahe nepodarilo zistiť, komu strata vznikla, odovzdala nájdené peniaze na útvare mestskej polície. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález zverejnili na webovej stránke Mestskej polície v Nitre. Nakoľko nikto na nález nereagoval, peniaze boli odovzdané príslušníkom policajného zboru na Obvodnom oddelení v Nitre.

Prijali sme oznam od občana o použitých injekčných striekačkách rozhádzaných na autobusovej zastávke na križovatke ulíc Dlhá a Bohúňova. Hliadka mestskej polície na mieste zistila sedem kusov použitých injekčných striekačiek, ktoré vyzbierali a uložili do špeciálnej zbernej nádoby občianskeho združenia STORM určenej na biologický odpad.

Hliadka mestskej polície spozorovala na Mostnej ulici muža ležiaceho na chodníku, ktorý mal občasné kŕče. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, vonkajšie zranenia u neho nenašli. Muž sťažene komunikoval, rýchlo a plytko dýchal a hliadke uviedol, že má údajne cukrovku a problémy mu zrejme spôsobilo, že pil vodku. Tridsaťdvaročnému mužovi z Jelšoviec, ktorý bol zjavne v glykemickom šoku, mestskí policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Hliadka mestskej polície na požiadanie poskytla posádke RZP asistenciu v sanitke pri prevoze muža do nemocnice.

Na snímke polícia počas zásahu

Príslušníci mestskej polície preverovali oznam o túlavom psovi, ktorý sa mal pohybovať v okolí Ďumbierskej ulici na Chrenovej. Po príchode na miesto a kontrole okolia sa hliadke mestskej polície podarilo mladého psa nájsť a odchytiť. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku ani čip, podľa ktorého by bolo možné identifikovať držiteľa, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.

V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície na Kmeťkovej ulici spozorovala, ako mladý muž bez cudzieho zavinenia spadol na temeno hlavy. Po skontrolovaní osoby zistili, že muž je zjavne pod vplyvom alkoholu, pri vedomí, so zachovanými základnými životnými funkciami, ale značne krváca z uší a zo zranení na hlave. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc a privolali mu sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si muža prevzala na vyšetrenie do nemocnice.

Prijali sme oznam vodičky z parkoviska pri poliklinike na ulici Hviezdoslavova trieda, že jej neznámy vodič svojím zaparkovaným vozidlom bráni výjazdu a taktiež ním spôsobil poškodenie karosérie na jej vozidle. V čase príchodu mestských policajtov sa vodič na mieste ani v blízkom okolí nenachádzal, držiteľka poškodeného vozidla hliadke ukázala svoje vozidlo vykazujúce poškodenie, ktoré zjavne vzniklo nepozorným zaparkovaním iného motorového vozidla. Obe autá boli od seba vzdialené iba niekoľko centimetrov, v mieste stretu boli obe vozidlá poškodené. Za prítomnosti hliadky mestskej polície dvadsaťpäťročná vodička z Veľkého Lapáša privolala hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala do svojej kompetencie. V čase jej príchodu sa na miesto dostavil i vodič druhého vozidla.

V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam o ležiacej osobe na Družstevnej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila päťdesiatsedemročného muža z Nitry, ktorý ležal na zemi a sťažoval sa na silné bolesti v oblasti hrudníka a silné svalové kŕče. Muž nebol pod vplyvom alkoholu. Hliadka mu okamžite privolala záchrannú službu, ktorá si muža po prvotnom ošetrení prevzala na diagnostiku do nemocnice.

Počas hliadkovania v mestskej časti Dolné Krškany hliadka mestskej polície zistila na frekventovanej Novozámockej ulici znečistenie vozovky a chodníka blatom. Znečistenie vzniklo nákladnými vozidlami, ktoré dovážali materiál na stavbu rodinného domu. Vzhľadom na veľký rozsah znečistenia, ktoré v exponovanom popoludňajšom čase zjavne ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky a na predmetnom mieste potenciálne hrozil vznik dopravných kolízií, na doriešenie udalosti mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec neskôr prevzala na doriešenie. Do ich príchodu inkriminované miesto zabezpečovala hliadka mestskej polície.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila na Kmeťovej ulici kolíziu dvoch motorových vozidiel, účastníci tejto dopravnej nehody neuvádzali žiadne zranenia. Do príchodu privolanej hliadky policajného zboru SR miesto zabezpečovali mestskí policajti za použitia výstražných majákov.

Hliadka mestskej polície v ranných hodinách poskytla súčinnosť kompetentným príslušníkom policajnému zboru pri domových prehliadkach ako „nezúčastnené osoby“.

V popoludňajších hodinách sme prijali oznam od pracovníčky denného stacionára charity na Štúrovej ulici, ktorá nahlásila problémového klienta nerešpektujúceho ich interné nariadenia a pravidlá, v zmysle ktorých je poskytovaná sociálna pomoc. Hliadka mestskej polície na mieste zistila občana s rumunskou štátnou príslušnosťou, ktorému za pomoci tlmočníka vysvetlili, za akých podmienok môže využívať služby zariadenia. Mestskí policajti sa ubezpečili, že muž informáciám porozumel, ten však po pohovore miesto opustil.

Vo večerných hodinách sme prijali anonymný oznam o mužovi, ktorý nehybne leží v nákupnom košíku na parkovisku na Štúrovej ulici pri hypermarkete. Podľa oznamovateľa ho tam údajne vyviezol pracovník SBS susediaceho hypermarketu. Hliadka miestnej polície na mieste zistila v nákupnom košíku ležať muža zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti a nebol schopný komunikácie ani chôdze.

Vzhľadom na nízke teploty, požitému alkoholu, nedostatočnému oblečeniu a prípadným vnútorným zraneniam hrozilo, že muž môže skolabovať. Preto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Oznamovateľ celú udalosť pozoroval, pričom uviedol, že to bude medializovať. Zasahujúci mestskí policajti po odchode sanitky vykonali pohovor s vedúcim súkromnej bezpečnostnej služby objektu Tesco, ktorý spočiatku uviedol, že o tejto udalosti nič nevie, taktiež nevie nič o podobných praktikách jeho podriadených.

Mestským policajtom však prisľúbil, že zabezpečí, aby sa nič podobné v budúcnosti neopakovalo. Neskôr veliteľ mestskej polície obvodu Klokočina vykonal opäť pohovor s kompetentnými pracovníkmi hypermarketu Tesco. Vedúci SBS uviedol, že neskôr na podnet mestskej polície stotožnil zamestnanca, ktorý vložil bezvládneho bezdomovca do nákupného košíka a vyviezol ho na parkovisko. Vyhlásil, že tento jeho nehumánny skutok budú riešiť disciplinárne v zmysle ich interných predpisov. Manažérka Tesca na záver uviedla, že prijme opatrenia, aby sa v budúcnosti podobný prípad nezopakoval. Mestská polícia v prípade vykonáva ďalšie objasňovacie procesné úkony.

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam ženy z Rýnskej ulice, ktorej bývalý partner sa údajne správa agresívne, rozhadzuje veci v domácnosti a vyhráža sa jej rôznou ujmou. Po príchode a prvotnom objasňovaní oznamu hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že konanie partnera naplnilo skutkovú podstatu trestného činu a keďže päťdesiatpäťročná oznamovateľka z Nitry chcela podať trestné oznámenie na bývalého štyridsaťtriročného partnera z obce Zbehy, na miesto mestskí policajti  privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie. Do ich príchodu mestskí policajti zabezpečili miesto činu a bezpečnosť ohrozenej osoby.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišiel občan, ktorý príslušníkovi na operačnom pracovisku odovzdal nájdenú peňaženku, ktorú našiel na Chalúpkovej ulici. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady, platobné karty a drobná finančná hotovosť. O náleze príslušník telefonicky informoval štyridsaťosemročnú majiteľku z Nitry, ktorá si neskôr peňaženku a doklady prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

Vo večerných hodinách sme prijali oznam dvadsaťdeväťročného držiteľa motorového vozidla z obce Cerovo, ktorý stratil kľúče od svojho auta stojaceho v areáli autobusovej stanici na Staničnej ulici. Ten požiadal príslušníkov mestskej polície o založenie blokovacieho zariadenia na jeho auto ako prevenciu voči odcudzeniu vozidla, nakoľko nemá náhradný kľúč. Hliadka tejto požiadavke občana vyhovela, ten jej nechal na seba telefonický kontakt.

Nasledujúci deň na útvare mestskej polície odovzdal iný občan kľúč od vozidla rovnakej značky, nájdený na Staničnej ulici. Po overení kompatibility kľúča so zablokovaným vozidlom hliadka mestskej polície o náleze kľúčov informovala držiteľa vozidla, ktorý si ich od mestských policajtov prevzal. Hliadka mu následne technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z kolesa demontovala.

Prijali sme oznam občana o vozidle na Škultétyho ulici, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. Vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nevykazuje známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť držiteľa vozidla, zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené a vozidlo uzamkol.

V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o náleze finančnej hotovosti desať eur v bankomate ČSOB na Výstavnej ulici. Hliadka mestskej polície bankovku v nominálnej hodnote desať eur od tridsaťdeväťročného nálezcu z obce Dolné Štitáre prevzala. Neskôr ju mestskí policajti vrátili do pobočky ČSOB v prvý pracovný deň, nakoľko v čase nálezu boli cez voľné dni všetky pobočky zatvorené.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišla dvadsaťdeväťročná žena z obce jarok odovzdať nájdený mobilný telefón, ktorý našla na Piaristickej ulici. Príslušník na operačnom pracovisku zistil majiteľa telefónu, ktorým bolo osemnásťročný mladý muž z Nitry, ten si ho po výzve prevzal na útvare mestskej polície.

V nočných hodinách hliadka mestskej polície na parkovisku pred zimným štadiónom na  Jesenského ulici prostredníctvom kamerového systému spozorovala vodičov motorových vozidiel, ktorí driftovali na zasneženom parkovisku. Operačný príslušník na miesto vyslal hliadku mestskej polície a tiež privolanú hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na doriešenie.

V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o vozidle, ktoré sa nachádza znovu na Škultétyho ulici a opäť s otvoreným oknom na zadných dverách. Aj toto vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nenesie známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť päťdesiatdeväťročného držiteľa vozidla z Nitry a neskôr zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené, mestským policajtom poďakoval a vozidlo uzamkol.

MsP Nitra

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Nátlak sa vyvíja už aj na deti: Gröhling žiada o účasť na testovaní žiakov nad 10 rokov

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Na účasť na celoplošnom testovaní žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov, vyzval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva "Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom…

Matovič: „Už ma to nebaví. Už nechcem byť inokedy premiérom. Holt, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pellegriniho, jedného-druhého bastarda…“

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Predseda vlády SR Igor Matovič a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO) v stredu absolvovali rozhovor v Denníku N, v ktorom hovorili o celonárodnom testovaní, ale aj o ich aktuálnych pocitoch z vládnutia a dôvodoch poklesu dôvery občanov. Matovič naznačil, že situáciu…

Pompeo v Indonézii kritizoval Čínu za nárokovanie si Juhočínskeho mora

0 icon

Jakarta 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Indonesian Ministry of Foreign Affairs )   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas svojej štvrtkovej návštevy Indonézie opäť kritizoval Čínu a ocenil postoj Jakarty k sporným územiam v Juhočínskom mori, ktoré si Peking nárokuje. Informovala o tom agentúra DPA "Všetky krajiny, ktoré dodržiavajú zákony, odmietajú…

Informácie sa menia zo dňa na deň. Starosta obce Domaniža: Celá ťarcha testovania bude na samosprávach

0 icon

Domaniža 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Informácie v oblasti celoplošného testovania sa menia zo dňa na deň, ani príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR nedokážu zodpovedať všetky otázky, ktoré trápia starostov Po stretnutí krízového štábu s predstaviteľmi OS SR v Považskej Bystrici to povedal starosta obce Domaniža v Považskobystrickom okrese…

Modelka Pateaová tvrdí, že čaká so Zverevom dieťa

0 icon

Berlín 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Nemecká modelka Brenda Pateaová je v 20. týždni tehotenstva a tvrdí, že otcom jej dieťaťa je tenista Alexander Zverev. Informoval o tom portál ubitennis.net Zverev tvoril s Pateaovou pár, no prednedávnom sa rozišli. "Čakám dieťa od Alexandra. V našom vzťahu nastala kríza, pretože…

V prípade zásahov a manipulácie Trumpa sa plánujú protesty

0 icon

Washington 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The White House-Tia Dufour)   Desiatky skupín aktivistov, ktorí podľa vlastných slov reprezentujú milióny Američanov podporujúcich Demokratickú i Republikánsku stranu, plánujú vyjsť na protest do ulíc, ak prezident Spojených štátov Donald Trump bude zasahovať do sčítavania hlasov alebo manipulovať výsledky prezidentských volieb, ktoré budú 3. novembra.…

Zubári podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva nemôžu na celoplošnom testovaní robiť výtery, ich komora s tým nesúhlasí

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zubní lekári nemôžu na celoplošnom testovaní na COVID-19 robiť výtery, pretože sú vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zaradení medzi nelekárske povolania. V tlačovom vyhlásení Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) vyjadrila zásadný nesúhlas a rozhorčenie nad znením tejto vyhlášky z 28. októbra "Napriek…

Dobrovoľnosť testovania sa vytráca každým dňom: Naď nevylúčil mobilizáciu zdravotníkov

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na dnešnej tlačovej besede poprosil zdravotníkov, aby sa prihlásili na celoplošné testovanie. Doplnil, že vie, že sú unavení, lebo robia „deň aj noc“. Ak ich nebude dostatok, nevylúčil ich mobilizáciu. Vláda už podklady pripravila Ozbrojeným silám SR…

Raši: Verím, že prevládne zdravý rozum a slová prezidentky, vedcov a lekárov vláda poslúchne a testovanie nevhodným testom, plné otáznikov, pochybností a rizík zruší

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Opozičný poslanec Richard Raši (Hlas-SD) upozornil, že plošné testovanie ako s ním prišiel premiér Igor Matovič (OĽaNO), je zlý nápad. Verí, že nakoniec prevládne zdravý rozum, vláda vypočuje slová vedcov a lekárov a testovanie plné otáznikov, pochybností a rizík zruší Raši poukazuje na…

Šefčovič: Dezinformačné kampane o čipovaní a odoberaní vzoriek DNA sú nebezpečné

0 icon

Brusel/Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič upozornil na škodlivosť dezinformácií v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. EK predstavila v stredu (28. 10.) sériu opatrení vrátane rozšíreného testovania a pripravovaných očkovacích kampaní, ktoré majú pomôcť členským štátom Európskej únie lepšie zvládať boj proti…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

„Ja na bráchu, brácha na mně“ a konečne sme sa dožili búrky i víchrice. Bude z toho permanentná tropická lejavica v našom DEMOKORUPT systéme?

0icon

Naš politický systém je vraj demokratický. Vraj. Nemyslím si, pretože v klasickej demokracii sa nemôžu stávať také veci, ako sa dejú u nás. Určite sa pýtate, aké. Nuž tie, ktorých sme sa dožili a ešte sa aj dožijeme. Začínajú zatvárať sudcov, prokurátorov, advokátov, podnikateľov a už aj politikov. Verme, že…

Roman Huťa

Čo si to dovoľujete ústavní činitelia?

0icon

30 septembra vláda svojim nariadením vyhlásila na území Slovenskej republiky núdzový stav na 45 dní bez vymedzenia rozsahu obmedzení základných práv a slobôd 12 októbra vláda svojim uznesením vyhlásila zákaz zhromažďovania 15 októbra vyšiel nález ÚS SR, ktorý kroky vlády posvätil, proti rozhodnutiu niet odvolania 22 októbra vláda vyhlásila zákaz…

Boris Mesár

Slovenský premiér predložil dňa 28.10.2020 návrh vládneho uznesenia, ktorý odporúča hlavnému hygienikovi SR, aby na území Slovenska zaviedol de facto Apartheid, rozdelenie obyvateľstva na dve kasty ľudí

0icon

Kovidový Apartheid: Slovenská vláda Igora Matoviča na deň 102. výročia vzniku Československa prijala vládne uznesenie zavádzajúce Apartheid, ktorým sa napĺňa hrozivé proroctvá z Biblie, že bez "znamení šelmy" nenakúpiš! Vláda v uznesení odporúča hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorú zamestnávatelia, živnostníci a prevádzkovatelia obchodov a služieb na Slovensku nebudú smieť…

Peter Švec

Prehrávame premiérovi vojnu s vírusom? Vojnu neprehráva vojsko, ale neschopné velenie. Pôsobenie proti prevahe 9. časť

0icon

Ostrieľaný veliteľ preto získava víťazstvo zo situácie a nepožaduje ho od podriadených. Energiu vojsk zo zručným velením v boji možno potom prirovnať k rýchlosti pohybu okrúhlych balvanov,  ktoré sa valia z tisícky metrov vysokej hory (Sun Tzu). V kontexte zápasu s COVIDom môžeme nadpis rozvinúť na nasledujúce konštatovanie: cielene chráňme zraniteľných, plošne…

Peter Bilský

Tak som sa dopočul ...

0icon

Slovač je národ tvorivý a satire sa nevyhýba. Veď máme tú onú – slobodu myslenia i slova. A tak som sa dopočul (neviem či je to blud alebo fakt, možno klamem - no a čo! - ospravedlňujem sa), že nášho pána premiéra začínajú prezývať „premiér Igor Prvý Slnko“. Každému hneď napadne…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Pozrite sa, ako môžete pomocou smartfónu odomykať váš počítač

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vám priniesli návod, ako si môžete uložiť do vášho zariadenia miesto, kde ste zaparkoval auto, a nechať sa neskôr pomocou aplikácie navigovať k danému miestu. Ide o skvelú funkciu, ktorá si nájde využitie hlavne v prípade lokalít, ktoré sú pre vás neznámymi. Dnes sme si pre vás pripravili ďalší tip…

Samsung zaznamenal v 3. štvrťroku 2020 doposiaľ najvyššie príjmy z predaja svojich produktov

0 icon

Po nedávnom odhalení príjmov spoločnosti Huawei za 3. kvartál tohto roku sa svojimi príjmami pochválila aj spoločnosť Samsung, ktorá taktiež pomerne neočakávane ohlasuje naozaj výborné čísla. V 3. štvrťroku 2020 zaznamenal juhokórejský technologický gigant rekordne vysoké konsolidované príjmy, ktoré oproti predošlým obdobiam doslova poskočili. Skvelé výsledky ohlasuje spoločnosť aj v…

Adaptácia iOS 14 je o niečou pomalšou ako to bolo pri iOS 13. Android používatelia však môžu aj napriek tomu závidieť

0 icon

Oficiálne uvoľnenie novej verzie operačného systému iOS 14 sa odohralo približne mesiac dozadu pričom aktuálne pokrýva už viac zariadení, ako to je v prípade iOS 13. Odhaľujú to dáta, na ktoré poukazuje portál macrumors.com. Ako môžete vidieť nižšie, tak dáta ukazujú, že iOS 14 aktuálne nájdeme v 46,74% zariadeniach, zatiaľ čo…

Vyhľadávač Google sa zrejme už čoskoro vytratí zo zariadení spoločnosti Apple

0 icon

Vyhľadávač Google je bez akýchkoľvek pochýb najpoužívanejším internetovým vyhľadávačom na svete. Konkurenciu by mu človek hľadal naozaj márne, keďže podľa odhadov momentálne stojí za zhruba 90% vyhľadávaniami na internete po celom svete. Vyhľadávač od spoločnosti Google sa momentálne nachádza takmer vo všetkých zariadeniach, či už ide o smartfóny, notebooky, počítače,…

Nad Huaweiom sa „rozťahujú mračná“ a svitá na lepšie časy. Malo by dôjsť k čiastočnému uvoľneniu sankcií

0 icon

Huawei je pod zvýšeným tlakom amerických úradov už takmer 2 roky pričom situácia sa výrazne zhoršila v priebehu tohto roka, kedy spoločnosti bolo obmedzené nakupovanie produktov vyrábaných americkými technológiami. V praxi sa to pretavilo do toho, že spoločnosť má problémy s dodávkami procesorov. Hoci sa opatrenia dotýkajú aj ďalších komponentov,…

Armádny Magazín

Ďalšie prázdne sľuby: USA hrozia vylúčením Turecka z NATO po teste ruských systémov S400

0 icon

USA, 29.október 2020 (AM) - Turci boli po nákupe Ruských S-400 vylúčení z programu F-35 (našťastie). Trvalo viac ako týždeň, kým americké úrady oficiálne zareagovali na testy týchto už tureckých protilietadlových systémov. Americká zdržanlivosť môže vychádzať z viacerých faktorov. Jedným z ni

Bude Putin zachraňovať aj Francúzov? Macron požiadal o pomoc v boji proti islamistom

0 icon

Francúzsko, 29. októbra (AM) - Po tom, čo čečenský islamistický fanatik odsekol hlavu francúzskemu učiteľovi, sa Paríž obliekol do smútku. Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. „Jeden z našich krajanov bol zavra

Ukrajinský historik Jurij Dudkin: Výsadkárom zo Pskova potrvá dobytie Kyjeva iba 30 minút

0 icon

Ukrajina, 29.október 2020 (AM) - Ak sa ukrajinská elita rozhodne pre rozsiahlu ozbrojenú provokáciu proti Luhanskej ľudovej republike - Rusko okamžite zavedie svoje jednotky na územie Ukrajiny. A tentoraz je nepravdepodobné, že by sa ruská armáda zastavila 40 kilometrov od hlavného mesta, ako to bolo v Gruzínsku pred 12 rokmi.   S…

Spiaci vojenský potenciál Pentagonu: V čiernomorskom regióne vsádzajú USA na chudobné Rumunsko

0 icon

Rumunsko, 29.október 2020 (AM) - Do Rumunska Američania začínajú s dodávkou protilietadlových raketových systémov  Patriot. V blízkej budúcnosti má Bukurešť dostať sedem raketových batérií. Kontrakt s americkými vojensko-priemyselnými komplexnými spoločnosťami bol uzavretý na konci roka 2017, objem dodávok

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Svetlo sveta

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

icon FOTO DŇA