Ako a kde zasahujú mestskí policajti? Mestská polícia v Nitre o tom na svojom portáli pravidelne informuje obyvateľov mesta

Nitra 4. februára 2019 (HSP/MsP Nitra/Foto: MsP Nitra)

 

Na webovej stránke MsP Nitra každý týždeň sa zverejňujú prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Mestskí policajti, pochopiteľne, neoboznamujú obyvateľov mesta so všetkými prípadmi, ale iba s tými, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, zaujímavejšie – skrátka s tými, o ktorých by mali vedieť občania. Je možné, že tieto informácie budú zaujímať aj niektorých našich čitateľov…

Na snímke muž napáda ženy

Občan z Nitry sa u príslušníka mestskej polície informoval, na ktorých miestach na Párovskej ulici a okolí sú rozmiestnené kamery mestského kamerového systému. Informoval sa z toho dôvodu, že podľa jeho vyjadrenia boli vo večerných hodinách na Palánku napadnuté dve mladé ženy mladým vysokým mužom v bielej mikine bez zimnej bundy. Napadnuté boli bez zjavného motívu, bez majetkového alebo iného prospechu, prípadne bez akéhokoľvek vonkajšieho podnetu. Mladý agresívny muž sa údajne odzadu potichu priblížil k obidvom poškodeným a bez slov ich začal udierať päsťami do oblasti hlavy.

Obe prekvapené a vystrašené ženy spadli na zem, čím im vznikli ďalšie zranenia a škody na oblečení, okuliaroch a podobne. Muž pokračoval v chôdzi z miesta činu ďalej. Po tejto informácii a poskytnutom opise podozrivého príslušník na operačnom pracovisku na pokyn zástupcu náčelníka preskúmal všetky záznamy z kamier, ktoré sú nainštalované v blízkom okolí s cieľom nájsť a neskôr identifikovať podozrivého násilníka.

Muž, ktorý zodpovedal opisu, bol zaznamenaný aj na Párovskej ulici, neskôr aj na Mostnej ulici, kde opäť rovnakým spôsobom odzadu päsťami bez zjavnej príčiny napadol dvoch nič netušiacich mladíkov. Podozrivý muž aj teraz pokračoval v chôdzi ďalej a zašiel do dvora jedného z nočných podnikov. Keď vychádzal z dvora von, v agresívnom konaní pokračoval rovnakým spôsobom, opäť odzadu a bez príčiny údermi do hlavy napadol mladú ženu, ktorá stála na chodníku. Podľa kamerového záznamu medzitým mladí napadnutí muži privolali hliadku policajného zboru, ktorá po príchode na miesto našla všetkých aktérov, poškodených i podozrivého, na Mostnej ulici.

Po krátkom rozhovore a prvotnom objasňovaní predviedli podozrivého agresívneho muža na obvodné oddelenie. Po preskúmaní záznamov z kamerového systému operačný príslušník mestskej polície informoval orgány činné v trestnom konaní, že násilná trestná činnosť zadržaného muža je kamerovým systémom zdokumentovaná, skutky i totožnosť podozrivého sú jasne rozpoznateľné a záznam môže slúžiť ako dôkaz v prípadnom prípravnom trestnom konaní.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdala poctivá obyvateľka Nitry väčšiu sumu peňazí v hotovosti, ktoré našla pred tromi dňami na Ďumbierskej ulici v Nitre. Keďže sa jej v okolí miesta nálezu počas víkendu napriek snahe nepodarilo zistiť, komu strata vznikla, odovzdala nájdené peniaze na útvare mestskej polície. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález zverejnili na webovej stránke Mestskej polície v Nitre. Nakoľko nikto na nález nereagoval, peniaze boli odovzdané príslušníkom policajného zboru na Obvodnom oddelení v Nitre.

Prijali sme oznam od občana o použitých injekčných striekačkách rozhádzaných na autobusovej zastávke na križovatke ulíc Dlhá a Bohúňova. Hliadka mestskej polície na mieste zistila sedem kusov použitých injekčných striekačiek, ktoré vyzbierali a uložili do špeciálnej zbernej nádoby občianskeho združenia STORM určenej na biologický odpad.

Hliadka mestskej polície spozorovala na Mostnej ulici muža ležiaceho na chodníku, ktorý mal občasné kŕče. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, vonkajšie zranenia u neho nenašli. Muž sťažene komunikoval, rýchlo a plytko dýchal a hliadke uviedol, že má údajne cukrovku a problémy mu zrejme spôsobilo, že pil vodku. Tridsaťdvaročnému mužovi z Jelšoviec, ktorý bol zjavne v glykemickom šoku, mestskí policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Hliadka mestskej polície na požiadanie poskytla posádke RZP asistenciu v sanitke pri prevoze muža do nemocnice.

Na snímke polícia počas zásahu

Príslušníci mestskej polície preverovali oznam o túlavom psovi, ktorý sa mal pohybovať v okolí Ďumbierskej ulici na Chrenovej. Po príchode na miesto a kontrole okolia sa hliadke mestskej polície podarilo mladého psa nájsť a odchytiť. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku ani čip, podľa ktorého by bolo možné identifikovať držiteľa, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.

V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície na Kmeťkovej ulici spozorovala, ako mladý muž bez cudzieho zavinenia spadol na temeno hlavy. Po skontrolovaní osoby zistili, že muž je zjavne pod vplyvom alkoholu, pri vedomí, so zachovanými základnými životnými funkciami, ale značne krváca z uší a zo zranení na hlave. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc a privolali mu sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si muža prevzala na vyšetrenie do nemocnice.

Prijali sme oznam vodičky z parkoviska pri poliklinike na ulici Hviezdoslavova trieda, že jej neznámy vodič svojím zaparkovaným vozidlom bráni výjazdu a taktiež ním spôsobil poškodenie karosérie na jej vozidle. V čase príchodu mestských policajtov sa vodič na mieste ani v blízkom okolí nenachádzal, držiteľka poškodeného vozidla hliadke ukázala svoje vozidlo vykazujúce poškodenie, ktoré zjavne vzniklo nepozorným zaparkovaním iného motorového vozidla. Obe autá boli od seba vzdialené iba niekoľko centimetrov, v mieste stretu boli obe vozidlá poškodené. Za prítomnosti hliadky mestskej polície dvadsaťpäťročná vodička z Veľkého Lapáša privolala hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala do svojej kompetencie. V čase jej príchodu sa na miesto dostavil i vodič druhého vozidla.

V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam o ležiacej osobe na Družstevnej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila päťdesiatsedemročného muža z Nitry, ktorý ležal na zemi a sťažoval sa na silné bolesti v oblasti hrudníka a silné svalové kŕče. Muž nebol pod vplyvom alkoholu. Hliadka mu okamžite privolala záchrannú službu, ktorá si muža po prvotnom ošetrení prevzala na diagnostiku do nemocnice.

Počas hliadkovania v mestskej časti Dolné Krškany hliadka mestskej polície zistila na frekventovanej Novozámockej ulici znečistenie vozovky a chodníka blatom. Znečistenie vzniklo nákladnými vozidlami, ktoré dovážali materiál na stavbu rodinného domu. Vzhľadom na veľký rozsah znečistenia, ktoré v exponovanom popoludňajšom čase zjavne ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky a na predmetnom mieste potenciálne hrozil vznik dopravných kolízií, na doriešenie udalosti mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec neskôr prevzala na doriešenie. Do ich príchodu inkriminované miesto zabezpečovala hliadka mestskej polície.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila na Kmeťovej ulici kolíziu dvoch motorových vozidiel, účastníci tejto dopravnej nehody neuvádzali žiadne zranenia. Do príchodu privolanej hliadky policajného zboru SR miesto zabezpečovali mestskí policajti za použitia výstražných majákov.

Hliadka mestskej polície v ranných hodinách poskytla súčinnosť kompetentným príslušníkom policajnému zboru pri domových prehliadkach ako „nezúčastnené osoby“.

V popoludňajších hodinách sme prijali oznam od pracovníčky denného stacionára charity na Štúrovej ulici, ktorá nahlásila problémového klienta nerešpektujúceho ich interné nariadenia a pravidlá, v zmysle ktorých je poskytovaná sociálna pomoc. Hliadka mestskej polície na mieste zistila občana s rumunskou štátnou príslušnosťou, ktorému za pomoci tlmočníka vysvetlili, za akých podmienok môže využívať služby zariadenia. Mestskí policajti sa ubezpečili, že muž informáciám porozumel, ten však po pohovore miesto opustil.

Vo večerných hodinách sme prijali anonymný oznam o mužovi, ktorý nehybne leží v nákupnom košíku na parkovisku na Štúrovej ulici pri hypermarkete. Podľa oznamovateľa ho tam údajne vyviezol pracovník SBS susediaceho hypermarketu. Hliadka miestnej polície na mieste zistila v nákupnom košíku ležať muža zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti a nebol schopný komunikácie ani chôdze.

Vzhľadom na nízke teploty, požitému alkoholu, nedostatočnému oblečeniu a prípadným vnútorným zraneniam hrozilo, že muž môže skolabovať. Preto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Oznamovateľ celú udalosť pozoroval, pričom uviedol, že to bude medializovať. Zasahujúci mestskí policajti po odchode sanitky vykonali pohovor s vedúcim súkromnej bezpečnostnej služby objektu Tesco, ktorý spočiatku uviedol, že o tejto udalosti nič nevie, taktiež nevie nič o podobných praktikách jeho podriadených.

Mestským policajtom však prisľúbil, že zabezpečí, aby sa nič podobné v budúcnosti neopakovalo. Neskôr veliteľ mestskej polície obvodu Klokočina vykonal opäť pohovor s kompetentnými pracovníkmi hypermarketu Tesco. Vedúci SBS uviedol, že neskôr na podnet mestskej polície stotožnil zamestnanca, ktorý vložil bezvládneho bezdomovca do nákupného košíka a vyviezol ho na parkovisko. Vyhlásil, že tento jeho nehumánny skutok budú riešiť disciplinárne v zmysle ich interných predpisov. Manažérka Tesca na záver uviedla, že prijme opatrenia, aby sa v budúcnosti podobný prípad nezopakoval. Mestská polícia v prípade vykonáva ďalšie objasňovacie procesné úkony.

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam ženy z Rýnskej ulice, ktorej bývalý partner sa údajne správa agresívne, rozhadzuje veci v domácnosti a vyhráža sa jej rôznou ujmou. Po príchode a prvotnom objasňovaní oznamu hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že konanie partnera naplnilo skutkovú podstatu trestného činu a keďže päťdesiatpäťročná oznamovateľka z Nitry chcela podať trestné oznámenie na bývalého štyridsaťtriročného partnera z obce Zbehy, na miesto mestskí policajti  privolali hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie. Do ich príchodu mestskí policajti zabezpečili miesto činu a bezpečnosť ohrozenej osoby.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišiel občan, ktorý príslušníkovi na operačnom pracovisku odovzdal nájdenú peňaženku, ktorú našiel na Chalúpkovej ulici. V peňaženke sa nachádzali osobné doklady, platobné karty a drobná finančná hotovosť. O náleze príslušník telefonicky informoval štyridsaťosemročnú majiteľku z Nitry, ktorá si neskôr peňaženku a doklady prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

Vo večerných hodinách sme prijali oznam dvadsaťdeväťročného držiteľa motorového vozidla z obce Cerovo, ktorý stratil kľúče od svojho auta stojaceho v areáli autobusovej stanici na Staničnej ulici. Ten požiadal príslušníkov mestskej polície o založenie blokovacieho zariadenia na jeho auto ako prevenciu voči odcudzeniu vozidla, nakoľko nemá náhradný kľúč. Hliadka tejto požiadavke občana vyhovela, ten jej nechal na seba telefonický kontakt.

Nasledujúci deň na útvare mestskej polície odovzdal iný občan kľúč od vozidla rovnakej značky, nájdený na Staničnej ulici. Po overení kompatibility kľúča so zablokovaným vozidlom hliadka mestskej polície o náleze kľúčov informovala držiteľa vozidla, ktorý si ich od mestských policajtov prevzal. Hliadka mu následne technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z kolesa demontovala.

Prijali sme oznam občana o vozidle na Škultétyho ulici, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. Vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nevykazuje známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť držiteľa vozidla, zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené a vozidlo uzamkol.

V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o náleze finančnej hotovosti desať eur v bankomate ČSOB na Výstavnej ulici. Hliadka mestskej polície bankovku v nominálnej hodnote desať eur od tridsaťdeväťročného nálezcu z obce Dolné Štitáre prevzala. Neskôr ju mestskí policajti vrátili do pobočky ČSOB v prvý pracovný deň, nakoľko v čase nálezu boli cez voľné dni všetky pobočky zatvorené.

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišla dvadsaťdeväťročná žena z obce jarok odovzdať nájdený mobilný telefón, ktorý našla na Piaristickej ulici. Príslušník na operačnom pracovisku zistil majiteľa telefónu, ktorým bolo osemnásťročný mladý muž z Nitry, ten si ho po výzve prevzal na útvare mestskej polície.

V nočných hodinách hliadka mestskej polície na parkovisku pred zimným štadiónom na  Jesenského ulici prostredníctvom kamerového systému spozorovala vodičov motorových vozidiel, ktorí driftovali na zasneženom parkovisku. Operačný príslušník na miesto vyslal hliadku mestskej polície a tiež privolanú hliadku policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na doriešenie.

V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o vozidle, ktoré sa nachádza znovu na Škultétyho ulici a opäť s otvoreným oknom na zadných dverách. Aj toto vozidlo mestskí policajti skontrolovali a zistili, že nenesie známky vlámania, poškodenia alebo inej trestnej činnosti. Mestskí policajti v súčinnosti s policajným zborom zistili totožnosť päťdesiatdeväťročného držiteľa vozidla z Nitry a neskôr zistili na neho i telefonický kontakt. Operačný pracovník ho vyzval, aby prišiel k svojmu vozidlu a zabezpečil ho pred odcudzením. Ten si po príchode svoje auto skontroloval, vyhlásil, že nič nie je poškodené, mestským policajtom poďakoval a vozidlo uzamkol.

MsP Nitra

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

V zahraničí médiá nekričia nič o „mafiánskom štáte“. Draxler porovnáva prístup ku korupčným kauzám politikov u nás a v zahraničí

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Branislav Bibel)   Exminister Juraj Draxler porovnáva prístup ku korupčným kauzám politikov u nás a v zahraničí. Vo Francúzsku v pondelok otvorili súdny proces s bývalým prezidentom Nicolasom Sarkozym. Britské médiá zase informujú o korupcii ohľadne toho, ako biznismeni blízki premiérovi a jeho strane…

Vicepremiérka Ruska prehovorila o plánoch masovej vakcinácie obyvateľstva proti covid-19

0 icon

Moskva 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/Alexander Zemlianichenko Jr/ Russian Direct Investment Fund)   Masová vakcinácia obyvateľstva Ruskej federácie proti koronavírusu sa plánuje od roku 2021, a bude dobrovoľná, vyhlásila vicepremiérka Ruska Taťjana Golikovová "Masová vakcinácia obyvateľstva sa plánuje od roku 2021. Chcela by som pritom ešte raz upozorniť na to, že…

Transparency International Slovensko: Šanta je zo všetkých kandidátov na generálneho prokurátora najpôsobivejším rečníkom, Žilinka má silný príbeh

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prokurátor Ján Šanta je zo všetkých kandidátov na funkciu generálneho prokurátora najpôsobivejším rečníkom, Maroš Žilinka má silný príbeh. Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) tak príspevkom na sociálnej sieti zhodnotila posledný deň vypočúvania kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR To, že je Šanta…

Fico sa zaočkovať proti Covid-19 nedá: „Podporíme len dobrovoľné očkovanie. Ak sledujeme expertov, ktorí sa k vakcínam vyjadrujú, je to šialené; Slovensko oslabuje V4“

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predstavitelia strany Smer-SD v pondelok na tlačovej konferencii komentovali aktuálny stav ohľadom rozpočtu Európskej únie a čerpania pomoci z tzv. Plánu obnovy, kde je pre Slovenskú republiku k dispozícii cca 5,8 miliardy eur, ale aj k ďalším pálčivým otázkam v súvislosti s V4…

Agrorezort: Nominant SNS priviedol ziskový Agrokomplex do straty, dokonca si vzal úver

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:MPRV SR)   Zriadenie Oddelenia protikorupčnej jednotky ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským v auguste tohto roka má prvý výsledok. Je v podobe trestného oznámenia v súvislosti so štátnym podnikom agrokomplex Národné výstavisko V roku 2018 nastúpil na post riaditeľa Agrokomplexu nominant Slovenskej národnej…

Matovič hrozí odchodom z koalície, započul nejaké klebety o dohodách koaličných strán s opozíciou pri voľbe šéfa GP: „OĽaNO vystúpi, a je koniec!“ Za ľudí: „My to nie sme.“ „Zradca“ Kollár prehovoril: „Nenecháme sa vydierať“

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák,Martin Baumann,SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vystúpi z koalície, ak by niektorá koaličná strana zvolila generálneho prokurátora s podporou opozičných strán. Pred dnešným rokovaním Ústredného krízového štábu to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Šéfa Generálnej prokuratúry SR (GP…

SaS: Ministerku Kolíkovú podporujeme vo všetkom, čo robí

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaličná strana SaS podporuje ministerku Máriu Kolíkovú (Za ľudí) vo všetkom, čo robí. Uviedla to v reakcii na reformu súdnej mapy, ktorú v pondelok (23. 11.) predstavila šéfka rezortu spravodlivosti. TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák Hlavnými cieľmi reformy sú špecializácia sudcov…

Blaha vyzýva a prosí Sulíka: „Máte politické tromfy, prestaňte traumatizovať Slovensko hádkami, sadnite si s Matovičom ako dvaja chlapi a naložte mu, čo sa doňho zmestí“

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ľuboš Blaha zo Smeru-SD zverejnil výzvu ministrovi hospodárstva predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. Obrátil sa na neho s tým, že práve on má v rukách "politické tromfy" na to, aby skoncoval s vládou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý podľa Blahu Sulíka a SaS neustále…

Poslanci majú rokovať o štátnom rozpočte aj voliť kandidáta na generálneho prokurátora

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná rada SR (NR SR) má na svojej 18. schôdzi, ktorá sa začína dnes o 13:00, rokovať o štátnom rozpočte a aj voliť kandidáta na generálneho prokurátora. Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal…

Fungujú rúška, alebo nie? Dánska štúdia prichádza so zistením, ktoré je v prospech voľného dýchania

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Dánski vedci z Kodanskej univerzitnej nemocnice zverejnili výsledky štúdie zameranej na nosenie rúšok. Z výsledkov, na ktoré upozornil portál novinky.cz, vyplýva, že rúška nemali na zdravie ich nositeľov významnejší vplyv. Rad štúdií i odborníkov pritom neustále upozorňujú, že rúška ako ochrana proti šíreniu covidu-19…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

USA – krajina, v ktorej vládny a bezpečnostný establishment beztrestne vraždí svojich prezidentov

0icon

Dallas – miesto, kde bola naplánovaná a uskutočnená vražda Johna Fitzeralda Kennedyho (JFK) dňa 22.novembra 1963. Pri každej politickej vražde človek zbystrí pozornosť a pátra po príčinách. Väčšinou totiž za ňou stojí nejaké veľké politické svinstvo, ktoré má ovplyvniť určitý vývoj udalostí. Vražda JFK mala kolosálne príčiny a aj kolosálne dôsledky. Možno sa…

Marek Danko

Bidenovo víťazstvo zmení Ukrajinu na vojenský obvod

0icon

Ukrajina nemá dôvod radovať sa z výsledkov volieb v USA. Je zbytočné dúfať, že od Spojených štátov získa nejaké výhody. Nie je také dôležité, kto by sa presne stal prezidentom USA – Biden alebo niekto iný z jeho členov politickej strany. Demokrati sa k moci dostanú v Spojených štátoch. Ale sú najagresívnejšou časťou americkej politiky.…

Gabriel Dragon

Izrael ako ďalší aspekt vo vojne o Karabach

0icon

Na to aby sme pochopili úlohu Izraela v konflikte Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach sa musíme preniesť o 12 rokov späť a pripomenieme si konflikt Gruzínsko – Južné Osetsko. Gruzínsko-Južné Osetsko 2008 Rusko podporovalo separatistov z Južného Osetska a susedného Abcházska, ktoré ležia na území Gruzínska a v ktorých žije početná ruská menšina. V 90.tych rokoch oba regióny…

Štefan Paulov

Minister školstva rúbe ypsilonky.

0icon

               MINISTER ŠKOLSTVA RÚBE YPSILONKY.         Dnes o 9.00 podpredseda vlády, minister hospodárstva Richard Sulík, minister školstva Branislav Grohling a poslankyňa národnej rady Janka Bittó-Cigániková predstavili svoj plán „Semafor zdravia“. Semafor sa zdal celkom zaujímavý, ale pri treťom obrázku mi stŕpli zuby, keď som si prečítal: NOSENIE RÚŠOK

Peter Švec

Vďaka vám vojaci, dokázali ste zabrániť občianskej vojne. Vrabčiak s jastrabími chúťkami pustil do gatí.

0icon

Dôstojnícku a poddôstojnícku česť sme si v očiach národa nepošpinili. Zásah ozbrojených síl by znamenal občiansku vojnu. Toto si uvedomuje každý vojak so strategickým vzdelaním a myslením. Toto ale nemusí tušiť vrabčiak s jastrabím apetítom, ktorému za jeho služby vykonávacieho agenta cudzej protištátky zahraniční sponzori dohodili funkciu ministra obrany v kolaborantskej vláde národnej zrady. Výzva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

0 icon

Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

Smrť princeznej Diany: 1. časť

0 icon

V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

0 icon

Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

0 icon

Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

Vo svete IT

Facebook opravil závažnú chybu v Messengeri, ktorá umožňovala špehovanie používateľov

0 icon

Sociálna sieť Facebook v nedávnej minulosti opravila závažnú chybu v službe Messenger, ktorá umožňovala špehovanie používateľov. Išlo o špecifické povolenie, ktoré umožňovala útočníkovi získať nevyhnutné povolenia, aby mohol počúvať čo sa deje v okolí napadnutého používateľa prostredníctvom mikrofónu zariadenia. Na tému upozorňuje portál latesthackingnews.com. Chyba bola objavená v protokole WebRTC…

Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G. Štát na tom zarobil cez 100-miliónov €

0 icon

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prostredníctvom tlačovej správy v priebehu včerajšieho dňa informoval verejnosť, že mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G. Súťažilo sa o prideľovanie frekvencií z frekvenčné pásma 700MHz a zostatku z frekvenčných pásiem 900MHz a 1800MHz. Takto dopadli výsledky súťaže Vo frekvenčnom pásme 700…

Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

0 icon

Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

0 icon

Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

0 icon

Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

Armádny Magazín

Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

0 icon

Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

0 icon

Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

0 icon

Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

0 icon

USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

0 icon

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

0 icon

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

icon FOTO DŇA