Interview Sergeja Lavrova panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat

Moskva 5. októbra 2017 (HSP/MID/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Prinášame vám interview ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, ktoré poskytol panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat, uverejnené 4. októbra 2017

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Čo sa týka návštevy Ochrancu dvoch vznešených svätýň (t.j. saudskoarabského kráľa) v Rusku, ako hodnotíte bilaterálne rusko-saudské vzťahy v kontexte diskusie o regionálnych krízach?

Lavrov: Zhodujeme sa v tom, že je potrebné naďalej trvale rozvíjať mnohostranné rusko-saudské vzťahy, okrem iného aj v záujme zabezpečenia regionálnej a globálnej stability.

Rusko a Saudská Arábia vedú dôverný politický dialóg, a to aj na najvyššej a vysokej úrovni. Začiatkom septembra som bol na pracovnej návšteve Saudskoarabského kráľovstva, počas ktorej som bol prijatý kráľom Salmánom a rokoval som s šéfom diplomatického rezortu Ádilom Džubajrom. S výsledkami návštevy som spokojný.

Vyvíjame veľké úsilie na zintenzívnenie obchodnej spolupráce a humanitárnych stykov. Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť rast a rozširovanie sortimentu tovarového obratu, ktorý podľa našej obojstrannej mienky nezodpovedá existujúcemu značnému potenciálu.

Teší nás, že taká spoločná práca začína prinášať praktické výsledky. Dosiahli sme rad dohôd, vytýčili sme perspektívne smery, ktorým treba venovať prvoradú pozornosť. V tejto súvislosti by som chcel osobitne spomenúť plodnú činnosť dvojstrannej medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako aj priame kontakty po linke odborných rezortov a podnikateľských asociácií našich dvoch krajín. Veľkú pozornosť venujeme zlepšovaniu zmluvno-právnej základne.

Moskva a Rijád sa zúčastňujú realizácie dohôd v rámci OPEC-plus zameraných na zníženie objemu svetovej ťažby ropy. Nazdávame sa, že je veľmi dôležité aj naďalej koordinovať našu činnosť v tomto smere s našimi saudskými partnermi.

Čo sa týka regionálnych kríz, naše štáty zastávajú stanovisko, že ich trvalé dlhodobé riešenie výlučne politickými a diplomatickými metódami, prostredníctvom univerzálneho národného dialógu na nezvratnom základe medzinárodného práva nemá inú alternatívu.

Tieto aj iné otázky dvojstrannej a medzinárodnej agendy budú predmetom rozhovorov počas nadchádzajúcej návštevy kráľa Salmána, ktorý pricestuje do Ruska na pozvanie prezidenta V. V. Putina. Sme presvedčení, že v rámci našich vzťahov ide o naozaj epochálnu udalosť, ktorá našu spoluprácu pozdvihne na zásadne novú úroveň a prispeje k stabilizácii situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

 

Rusko je kľúčovým hráčom v Sýrii. Dovoľte, aby sme Vám položili otázku, či sýrska kríza už dospela do štádia hľadania politického riešenia? V čom toto riešenie spočíva?

Lavrov: Konflikt v Sýrii už trvá niekoľko rokov. Od jeho samého počiatku Rusko trvalo na urovnaní situácie mierovou cestou prostredníctvom širokého celosýrskeho dialógu. Vyzývali sme medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Sýrčanom ukončiť násilie a krviprelievanie, aby nepripustilo aktivizáciu kriminálnych a teroristických elementov.

Svojho času Liga arabských štátov a mnohé regionálne a medzinárodné subjekty z rozličných dôvodov odmietli uznať legitimitu sýrskeho prezidenta B. Asada. Týmto svojím činom si fakticky uzurpovali právo sýrskeho národa na samostatné rozhodovanie o tom, kto a akou formou bude vládnuť v Sýrii. My s takýmto prístupom kategoricky nesúhlasíme. Na rôznych rokovacích platformách sme vždy zastávali nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrskej arabskej republiky, hlásali sme, že o svojom osude a svojej budúcnosti musia rozhodovať sami Sýrčania výlučne na právnom základe v rámci národného dialógu.

Na pozadí vnútropolitického konfliktu sa extrémizmus v Sýrii rozvinul až do krajnosti. Celý svet ustrnul pri správach o nehumánnych činoch ISIS a ďalších teroristických štruktúr. Teroristi si zo Sýrie urobili svoju baštu a ohrozenie, ktoré odtiaľ pochádza, už ďaleko presahuje hranice nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko sa rozhodlo poskytnúť pomoc vláde Sýrie na jej vlastnú žiadosť, aby sa dosiahlo vyčistenie krajiny od teroristov. Pritom dôsledne vychádzame z toho, že súčasne s vojenskou kampaňou proti extrémistom treba naďalej hľadať cesty na politické urovnanie. Preto sa paralelne s bojom proti teroristickým zoskupeniam zároveň veľmi intenzívne snažíme o zastavenie krviprelievania, poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu a aktivizáciu politického procesu tak, ako to predpisuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254.

Medzinárodné rokovania o Sýrii v Astane považujeme za dôležitý krok pri urovnávaní sýrskeho konfliktu. V rámci Astanského procesu, ktorý prebieha za účasti vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky, ako aj predstaviteľov zoskupení ozbrojenej opozície, sa všetci zhodli na tom, že neexistuje iná alternatíva, ako politicko-diplomatické urovnanie pod záštitou OSN, a všetci sú zástancami dodržiavania režimu zastavenia bojov. Okrem toho bol vytvorený a začal vyvíjať činnosť mechanizmus kontroly nad dodržiavaním tohto režimu, a následne boli vytvorené deeskalačné zóny, ktorých fungovanie má zabezpečiť podmienky na normalizáciu situácie, na riešenie naliehavých humanitárnych problémov, na návrat utečencov a celkove na zachovanie jednoty Sýrie.

Dnes musia všetky zainteresované strany zanechať geopolitické špekulácie a všemožne napomáhať nastolenie stability a bezpečnosti v Sýrii, ako aj celkove na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Na programe dňa je obnova infraštruktúry zničenej počas rokov konfliktu a v dôsledku jednostranných hospodárskych sankcií, ktoré na Sýriu uvalil celý rad štátov, ako aj podpora jej sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

Najdôležitejším cieľom pri prekonávaní sýrskej krízy musí aj naďalej zostať dosiahnutie politického urovnania na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 prostredníctvom univerzálneho celosýrskeho dialógu. Takéto urovnanie by malo reálne kodifikovať doterajšie tendencie a skoncovať s ozbrojenou konfrontáciou. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť,  že je veľmi potrebné, aby Saudská Arábia vyvinula intenzívne úsilie na pomoc pri formovaní delegácie opozície, ktorá by mohla byť dôstojným partnerom vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky na rokovaniach v Ženeve pod záštitou OSN.

 

Rusko má dobré vzťahy s Tureckom a Iránom. Ako Moskva hodnotí úlohu, ktorú tieto štáty zohrávajú v Sýrii a Iraku?

Lavrov: Rusko pripisuje veľký význam spolupráci s Tureckom a Iránom pri urovnávaní sýrskej krízy a pomoci Bagdadu v boji proti teroristickej hrozbe zo strany Islamského štátu.

Vychádzame z toho, že vďaka spoločnému úsiliu Ruska, Turecka a Iránu sa podarilo dosiahnuť zásadný zvrat v situácii v Sýrii a v značnom rozsahu zlikvidovať hlavné ohniská odporu prívržencov Islamského štátu, Frontu an-Nusrá a iných teroristických zoskupení, zabezpečiť potrebné podmienky pre vecný a zaujatý celosýrsky dialóg o budúcom politickom usporiadaní.

Najnovším príkladom produktívnej a úzkej spolupráce týchto troch štátov sú dohody dosiahnuté počas šiesteho kola Medzinárodných rokovaní o sýrskom urovnaní v Astane v dňoch 14. – 15. septembra, ktoré sa týkajú parametrov fungovania deeskalačnej zóny v Idlibe. V podstate boli vytvorené potrebné podmienky na zastavenie bratovražednej vojny v Sýrii, na definitívnu likvidáciu teroristov a návrat Sýrčanov k mierovému životu. Kroky, ktoré koordinovane podnikáme s Ankarou a Teheránom, sú zamerané na zachovanie a upevnenie režimu zastavenia bojov v Sýrii, na pomoc politickému urovnaniu konfliktu, zníženie miery násilia a kardinálne zlepšenie humanitárnej situácie.

Naša praktická súčinnosť na všetkých úrovniach, naše každodenné medzirezortné pracovné kontakty presvedčivo dokazujú, že Turecko a Irán hrajú doslova kľúčovú úlohu v stabilizácii situácie v Sýrii a Iraku. Nazdávame sa, že vzhľadom na zložité a mnohostranné výzvy, ktoré stoja pred Blízkym východom, je rozvoj zahraničnopolitickej spolupráce medzi Moskvou, Ankarou a Teheránom v záujme všetkých štátov tohto regiónu.

Máme v úmysle pokračovať v intenzívnej výmene názorov a v úzkej, energickej spolupráci s tureckými a iránskymi partnermi najmä za účelom boja s teroristickými štruktúrami v Sýrii a Iraku a celkového postupného ozdravenia situácie na Blízkom východe.

Okrem iného aj o tomto sa hovorilo 28. septembra počas rokovaní prezidenta V. V. Putina s jeho tureckým kolegom. Potvrdili najmä záväzok dodržiavať dohody dosiahnuté v Astane, naďalej úzko spolupracovať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ako aj na úrovni vojenských a výzvedných služieb za účelom koordinovania spoločných krokov na urovnanie krízy v Sýrii a na vyriešenie ďalších regionálnych problémov.

 

Napriek kontaktom medzi USA a Ruskou federáciou, dvojstranné vzťahy Washingtonu a Moskvy zaznamenávajú úpadok. Máte nádej, že tieto vzťahy sa normalizujú, a prečo je ich úroveň teraz nižšia?

Lavrov: Rusko nenesie vinu na tom, že rusko-americké vzťahy klesli na terajšiu nízku úroveň. Ide o priamy dôsledok politiky Obamovej vlády, ktorá zničila základy spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom, aby tak skomplikovala život svojim nástupcom.

Rusko je otvorené tomu, že bude s novou americkou vládou hľadať cesty na ozdravenie vzťahov na základe princípov vzájomného rešpektu a zohľadňovania vzájomných záujmov. Zatiaľ sú však naše bilaterálne vzťahy bohužiaľ rukojemníkom sporov v americkom establishmente.

Je zrejmé, že veľkou prekážkou pri normalizácii dialógu je umelo rozdúchavaná rusofóbska kampaň v USA, ktorej súčasťou je aj obviňovanie z údajného zasahovania našej krajiny do vlaňajších prezidentských volieb. Máme dojem, že niekto vo Washingtone sa nechce zmieriť s voľbou Američanov a snaží sa zvaliť na nás vlastné neúspechy, pričom nehanebne zneužíva v politickom boji ruskú kartu.

Nepodliehame emóciám a sme zdržanliví. Berieme do úvahy zložitú vnútropolitickú realitu, v ktorej musí vyvíjať činnosť nová vláda. Ale nemôžeme nechať bez odpovede také agresívne kroky, ako napríklad prijatie júlového Zákona o boji proti protivníkom Ameriky prostredníctvom sankcií.

Veríme, že vo Washingtone napokon zvíťazí zdravý rozum a špirálu konfrontácie sa podarí zastaviť. My sa o konfrontáciu určite nesnažíme. Chápeme, že Rusko a USA ako najväčšie jadrové veľmoci nesú mimoriadnu zodpovednosť za celkovú situáciu vo svete, za zachovanie globálnej stability a bezpečnosti. Za pozitívum považujeme, že naše krajiny v septembri obnovili dialóg o strategických záležitostiach, ku ktorého zmrazeniu došlo začiatkom roka 2014.

Potenciál pre rusko-americkú súčinnosť v medzinárodných otázkach je veľký, ale v mnohom zostáva nevyužitý. Už dlho navrhujeme našim kolegom, aby sme reálne koordinovali naše kroky v oblasti boja proti terorizmu a proti ďalším nebezpečným výzvam, napríklad v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia, obchodu s drogami, kybernetickej kriminality. O úlohe urovnať medzinárodné krízy, ktorých na svete bohužiaľ neubúda, ani nehovorím.

Existujú možnosti na realizáciu vzájomne výhodných iniciatív v obchodnej a investičnej sfére. Je príznačné, že americká podnikateľská sféra si cení prítomnosť na našom trhu, chce rozvíjať vzájomne výhodné projekty s ruskými partnermi. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo v júni, bola delegácia obchodných kruhov z USA, pozostávajúca zo zástupcov 140 obchodných spoločností, najpočetnejšou spomedzi všetkých delegácií. Priemerný zisk, ktorý dosahujú americkí podnikatelia v Rusku, je vyšší, než zisk na iných trhoch, a podmienky na podnikanie sú tu veľmi výhodné.

Tak že nádej na to, že naša spolupráca sa dostane z umelo vytvorenej slepej uličky, tu určite je, ale budúcnosť našich vzťahov nezávisí iba od nás, ale aj od americkej strany.

 

Aký máte názor na pôsobenie Medzinárodnej koalície na boj proti ISIS, na čele ktorej stoja Spojené štáty? Kde sú medze ruskej účasti na boji proti ISIS?

Lavrov: Nebudem zachádzať do detailov, ale treba začať tým, že koalícia je z pohľadu Sýrčanov a medzinárodného práva v Sýrii nepozvaným hosťom. Ale vláda Sýrskej arabskej republiky prejavuje trpezlivosť dovtedy, pokým sú kroky koalície zamerané na boj proti teroristom na území tejto krajiny. Naše znepokojenie vyvoláva (a my to otvorene aj vyhlasujeme) “taktika polovičatých krokov”, ktorou sa riadia USA a ich spojenci. Ak sa budú používať “dvojaké normy” a deliť teroristov na “zlých” a “nie až takých zlých”, naháňať do koalície na základe politických motívov a vyvíjať aktivity bez mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, tak len ťažko môžeme hovoriť o účinnosti boja proti terorizmu. Islamský štát sa “zrútil” hlavne vďaka úderom ruských vojenských vzdušných síl a tlaku sýrskych vládnych vojsk.

Sýria má ku koalícii na čele s USA množstvo otázok. Raz údajne náhodou zaútočia na sýrske vládne sily, po čom nasleduje protiútok stúpencov ISIS, inokedy “nahuckajú” iných teroristov na obsadenie strategicky dôležitých bodov, kde už bola nastolená legitímna moc oficiálneho Damasku, alebo zorganizujú smrteľne nebezpečné provokácie voči príslušníkom našich vojsk. Nedá mi nespomenúť ani početné “náhodné” zásahy civilných objektov, v dôsledku ktorých prišli o život stovky civilistov.

Cieľom našej účasti na boji proti ISIS nie je iba zabezpečenie národnej bezpečnosti Ruska, ale aj upevnenie globálnej a regionálnej stability. Výlučne silovými metódami sa vykoreniť terorizmus na Blízkom východe a v severnej Afrike nepodarí. O tom sme hlboko presvedčení. Prednosť našej politiky je v tom, že jej cieľom nie je zištné dosiahnutie vlastných výhod a nemá “dvojité dno”. V tejto súvislosti budeme pokračovať v stupňovaní snáh o mierové, politicko-diplomatické urovnanie početných kríz a konfliktov v tomto regióne. K spoločnej čestnej práci je pozvaný každý, kto prejaví ochotu.

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Katalánski politici označili postup Madridu za pokus o štátny prevrat

Barcelona/Madrid 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Na rozhodnutie španielskej vlády prevziať čiastočnú kontrolu nad Katalánskom, rozpustiť tamojší kabinet a vypísať nové voľby reagoval v sobotu ako prvý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras, informovala agentúra AP "Dnes viac, než kedykoľvek predtým, bráňme demokraciu, občianske a politické práva," napísal…

Víťazom českých parlamentných volieb je so ziskom 29,64 percenta hnutie ANO

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Volebná účasť vo väčšine krajov v Česku dosiahla v sobotu predpoludním vyše 50 percent, na niektorých miestach to bolo až 60 percent, vyplýva z informácií jednotlivých krajov a obcí. O 14.00 hod. sa v sobotu uzavreli hlasovacie miestnosti, v…

Vodič po havárii nafúkal, má ísť o exministra vnútra

Spišský Hrušov 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Štefan Puškáš)   K dopravnej nehode došlo v sobotu napoludnie pri Spišskom Hrušove v okrese Spišská Nová Ves, keď vodič pod vplyvom alkoholu skončil s autom v priekope. Podľa televízie JOJ išlo o bývalého ministra vnútra Gustáva Krajčiho Polícia pre TASR uviedla, že podľa predbežných informácií…

Putin hovoril o technológii, ktorá bude nebezpečnejšia ako jadrová zbraň

Soči 21. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik - Grigoriy Sisoev)   Ruská hlava štátu hovorila na stretnutí s účastníkmi Svetového festivalu mládeže a študentstva o tom, čo je z jeho pohľadu väčším nebezpečenstvom pre ľudstvo ako jadrové zbrane. Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že v najbližšej budúcnosti genetické programovanie ľudí…

Polícia zadržala muža podozrivého z útoku nožom v Mníchove

Berlín 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ  (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Štyroch ľudí zranil v sobotu v Mníchove muž vyzbrojený nožom. Z miesta činu utiekol. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu. Tá medzitým už aj muža zadržala Nikto zo zranených nie je v ohrození života. Muž útočil…

Fico: Imidž Rady Európy je momentálne úplne na dne

Bratislava/Brusel 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Vďaka škandálom, v ktorých sa momentálne doslova topí Rada Európy (RE), môže byť ohrozené aj fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) - unikátneho mechanizmu ochrany ľudských práv, ktorý funguje práve na pôde tejto inštitúcie. Myslí si to premiér Robert Fico, podľa…

Sládek viedol naďalej nezákonnú kampaň. Šlechtová: Babiš je jediným kandidátom ANO na premiéra

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ II (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petr David Josek)   V Českej republike pokračujú dnes voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 hod., zatvoria ich o 14.00 hod. Voľby sa začali v piatok o 14.00 hod. Volebné miestnosti zatvorili s úderom 22.00 h. Záujem…

Kaliňák: Je potrebné zaviesť štatistiku rómskych trestných činov

Nitra 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Henrich Mišovič)   Slovenská republika je bezpečným štátom, o čom svedčí aj umiestnenie krajiny v medzinárodných rebríčkoch, v ktorých sa Slovensko umiestnila ako 30. najlepšie miesto pre život a skončilo sa na 18. priečke v otázke bezpečnosti. Skonštatoval to minister vnútra SR Robert Kaliňák na konferencii strany Smer-SD, ktorá…

Naša prekvapivá minulosť: Slovania sa na území Európy objavili minimálne pred 8 tisíc rokmi a práve slovanská písomnosť vznikla na svete ako prvá

Nitra 21. októbra 2017 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)   Včera večer v Ponitrianskom múzeu v Nitre sa uskutočnila zaujímavá prednáška o niekoľkotisícročnej histórii, tradíciách, zvykoch, písomnosti a kultúre Slovanov, ktorú predniesol predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina. V úvode všetkých prítomných privítal bývalý primátor Nitry Ing. Arch. Vladimír Libant, ktorý veľa času venuje bádaniu histórii…

“Nemôžeme sa nechať uspať,” vyzýva po prieskume kandidát na šéfa BBSK Ján Lunter

Banská Bystrica 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Branislav Račko)   Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter (nezávislý) reagoval na výsledky prieskumu voličských preferencií, ktoré v piatok (20.10.) večer zverejnila televízia TA3, zdržanlivo. Pre televíziu ich urobila agentúra AKO a jej prieskum ho jasne favorizuje za šéfa kraja pred…

Žitňanská: Systémová zmena v polícii môže zvýšiť jej dôveryhodnosť

Bratislava 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)   Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je presvedčená, že systémové zmeny v polícii môžu pomôcť zvýšiť jej dôveryhodnosť. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že budú apelovať na to, aby personálne nominácie na pozíciu policajného prezidenta i šéfa policajnej inšpekcie nestáli na jednom…

Astronóm NASA povedal, prečo vedci dodnes neobjavili mimozemšťanov

Svet 21. októbra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Ľudstvo zatiaľ nedokázalo naviazať kontakt s mimozemskými civilizáciami alebo neobjavilo stopy mimozemského života z toho dôvodu, že veľkú časť potenciálne obývateľných planét tvoria pravdepodobne vodné svety, ktoré sú pokryté ľadom, prehlásil Alan Stern, vedúci misie…

Vybrali sme z blogu

Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok: http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122

Komentár: Špinavá hra okolo kandidáta Bačinského

Doteraz bolo okolo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja Róberta Bačinského z pohľadu zapredaných médií podozrivé ticho. Čím sa blížia voľby, začali sa okolo tohto kandidáta robiť špinavé ťahy, ktoré sú pod morálnou hranicou každého normálneho človeka. Je jasné, že štandardní politici a politickí nominanti sa Róberta a jeho programu…

Dvojí metr Evropy

Je chvályhodné, kolik úsilí vynaložily evropské státy při vyrovnávání se s minulostí. Čímž mám na mysli především druhou světovou válku. Od které už sice uplynulo učiněné moře času, ale přesto je dosud známo, jak se s nacistickými pohlaváry zatočilo třeba v Norimberku a jak se jiní i druhořadí provinilci z jejich řad trestali i…

CIGÁNSKA KARTA VO VOĽBÁCH DO VÚC

CIGÁNSKA KARTA     Cigánska karta sa zdá byť opäť veľmi nápomocná a určite pomôže rozhodnúť voľby do VÚC 2017, hlavne v Prešovskom samosprávnom kraji. Na mušku som si zobral kandidátov na predsedu PSK, ktorí majú najväčšiu šancu zvíťaziť. NOVÁ ENERGIA PRE NÁŠ KRAJ   Začnem u demokratov, pravicových, keďže svedomie…

Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má záujem zlikvidovať diskreditáciou Andreja Babiša a ďalších politikov zákerným a pre občanov nebezpečným spôsobom…

Bývalý príslušnik SIS odhaľuje ďalšie nezákonné konania SIS Slovenskej informačnej služby - LIKVIDÁCIA OBČANOV a vykonštruované trestné činy so šokujúcich dôvodov pod jednotným heslom „jednou ranou tri muchy“ 1. zastrašovanie obyvateľstva, 2. získanie majetku občanov, 3. zahladzovanie trestnej činnosti príslušníkov SIS, povedal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS, ktorý vypovedal o…

Alahov Kód 1: Deti v Útoku

Približne koncom októbra roku 2016 na chvíľku zavládla v britských médiách veľmi čudná polemika ohľadne detí - nedetí. Schyľovalo sa totiž k úradnej likvidácii niekoľko tisícového ilegálneho geta vo francúzskom Calai odkiaľ premáva pod morom vlak Eurostar do Anglicka a odkiaľ vyrážajú takisto trajekty plné cestujúcich do Doveru. Britské médiá…

TopSpeed

Ako funguje pruženie a tlmenie v praxi?

3

Iste vás niekedy zaujímalo, ako funguje pruženie a tlmenie v praxi. Konkrétny youtube kanál súčasť podvozku otestoval. Protagonisti natočili prejazd vozidla cez jamu pri rôznych rýchlostiach. Výsledok na spomalených záberoch naozaj stojí za to. Po tomto už možno budete jamy na našich skvelých cestách obchádzať ešte obozretnejšie. Napriek tomu, že auto je…

Volkswagen a lacné autá? V Ázii už čoskoro

1

Pred časom sme vás informovali o rozpadnutí spolupráce VAG s Tata motors. Lenže v koncerne sa nechcú vzdať plánov vstúpiť na trh v ázijských najľudnatejších krajinách. Logicky, chcú si ukrojiť kus z veľkého koláča. Kde je veľa ľudí, tam predsa potrebujú autá. Do roku 2020 chce Volkswagen pripraviť až 3 lacné autá pre Áziu.…

Akcia vidieť a byť videný prebehne už po tretíkrát

8

Okrem bŕzd a správne fungujúceho podvozku sú svetlomety jedným z najdôležitejších súčastí moderných vozidiel. V zimnom období ich správna funkcia môže znížiť množstvo nehôd voči rovnakému obdobiu v letných mesiacoch. Akcia vidieť a byť videný sa tak zameriava na stav svetlometov a ich správne nastavenie. Vodiči si v rámci tretieho ročníka budú…

Poznáte Budackov cyklus motora? VW ho nasadil do 2,0 TSI

10

Konštruktéri VW vyvinuli nový pracovný cyklus motora. Pomenovali ho „Budackov cyklus“, alebo B-cyklus po vynálezcovi Ralfovi Budackovi. Ide o variáciu Millerovho alebo, ak chcete, Atkinsonovho cyklu. Princíp je iný, riešenie prináša podobné výhody ako spomíname M a A-cykly. Volkswagen ho nasadil v americkom Tiguane pri motore 2,0 TSi EA 888 3B. O…

Najväčšia EÚ továreň na batérie LG Chem bude v Poľsku!

0

Schyľuje sa ku zlatým časom pre elektrické autá? Najväčšia továreň na batérie bude v susednom Poľsku. LG Chem ju vybuduje budúci rok na základe zvýšeného dopytu po článkoch pre „módne“ elektromobily a hybridy. Podľa Reuters, firma z Južnej Kórei zainvestuje 1,63 miliardy dolárov a postaví haly v okolí Wroclawi. Baterky budú…

Škaredá Alfa Romeo? Veru áno, je ňou AR Sprint Zagato

11

Môže byť Alfa Romeo škaredá? Môže byť vôbec talianske auto škaredé? História nás presvedčila, že áno. Pri pojme "nepríťažlivé talianske auto" každému hneď napadne Fiat Multipla. Na druhej strane tu je Alfa Romeo. Značka, ktorú po dizajnovej stránke nie je možné kritizovať. A predsa aj majster tesár sa niekedy utne. Tak to…

KAMzaKRÁSOU

Zarastené chĺpky na Instagrame? Tento účet musíš sledovať!

0

Zarastené chĺpky už nie raz potrápili nejedného človeka. Z tohto pomerne nepríjemného zážitku sa však stáva doslova bláznivý trend. Milióny ľudí na celom svete sledujú videá, v ktorých sa tieto chĺpky vyberajú, vytláčajú a odstraňujú. Okrem videí sa dokonca môžete kochať aj detailnými fotografiami, ktoré nájdete na zaujímavom Instragram účte.…

Čerstvé, sušené a kandizované ovocie: Spoznaj ich výhody aj nevýhody!

0

Čerstvé ovocie by malo byť bezpochyby súčasťou zdravej a vyváženej stravy človeka. Táto kategória potravín v sebe zahŕňa nespočetné množstvo živín. Taktiež má mnoho pozitívnych účinkov na organizmus, o ktorých sa v súčasnosti môžeme dočítať už z každej strany. Na sušené ovocie sa však veľakrát už bez námietok nepozerá. A čo tak ešte ovocie kandizované? Čerstvé,…

Vieš, čo je chemický píling tváre? Zisti, či je vhodný aj pre teba!

0

Chemická rejuvenizácia je len iný názov pre všeobecne známy chemický píling. Ide o kozmetickú procedúru, ktorá dokáže radikálne zlepšiť stav pleti, avšak rovnako jej tak poškodiť. Zveriť sa do rúk skutočného odborníka bude zárukou úspechu. Je rozdiel, či procedúru prevádza kozmetička, alebo dermatologička. Málokto vie, že kozmetička môže robiť s menšími…

Kolostrum: Vraj univerzálny liek na imunitu. Ale, aká je pravda?

1

Kolostrum pre niekoho možno úplne neznámy pojem. Kolostrum nazývané aj mledzivo je tekutina, ktorá sa začína tvoriť v prsníkoch matky tesne pred pôrodom a tesne, po ňom. Obsahuje obrovské množstvo rôznych účinných látok, ktoré sú veľmi dôležité pre imunitu malého dieťaťa. Kolostrum však existuje ako ako výživový doplnok, ktorý sa vyrába z kravského či…

Luxusné spoločenské šaty dýchajúce príbehom ťa okúzlia!

0

Prichádza sezóna stužkových a každá z budúcich maturantiek, či ich maminky, hľadajú tie správne spoločenské šaty. V tomto prípade sme sa pre vytvorenie jesennej inšpirácie spojili so svadobným salónom zo Zlatých Moraviec Svadobné centrum Luan, v ktorom nám nesmierne milé majiteľky Ľudka a Anička zapožičali nádherné šaty. Luxusné spoločenské šaty sme fotili v…

Zázračný trik, ako odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu!

6

Bohužiaľ sa niekedy stane, že namiesto toho, aby bol riad čistý a lesklý, je po vybratí z umývačky matný a špinavší. Kde je chyba? Nevieš, ako nadobro odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu? A čo tak skúsiť umývačku vyčistiť octom? Postaraj sa o ňu týmto jednoduchým trikom!

TopDesat

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.

10 skutočných ľudí, ktorí majú superschopnosti

0

Väčšina z nás zbožňuje  filmy a komixy o superhrdinoch. Malí chlapci túžili  mať superschopnosti Spidermana, alebo byť silný ako Hulk, alebo sa stať Ľudskou pochodňou či pánom Fantastickým. Bohužiaľ (alebo našťastie) sme všetci bežní ľudia: chodíme do školy, neskôr do práce a náš život je nudný a monotónny. Napriek tomu sú (respektíve boli) medzi nami ľudia s…

Architekt a pečenie dezertov. Smrteľne dobrá kombinácia

0

Architekt a pečenie dezertov? Výsledok je naozaj úžasný. Dezerty môžu byť nielen chutné, ale aj esteticky krásne. Opäť nás o tom presvedčil Dinar Kasko, šéfkuchár, ktorý pečie nádherné algoritmické dezerty a koláče. Tentokrát sa snažil prezentovať novú čokoládu. Šéfkuchár sa inšpiroval Matthewom Shlianom. Dezert navrhol z 81 jedinečných tvarov z ktorých…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…