Interview Sergeja Lavrova panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat

Moskva 5. októbra 2017 (HSP/MID/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Prinášame vám interview ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, ktoré poskytol panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat, uverejnené 4. októbra 2017

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Čo sa týka návštevy Ochrancu dvoch vznešených svätýň (t.j. saudskoarabského kráľa) v Rusku, ako hodnotíte bilaterálne rusko-saudské vzťahy v kontexte diskusie o regionálnych krízach?

Lavrov: Zhodujeme sa v tom, že je potrebné naďalej trvale rozvíjať mnohostranné rusko-saudské vzťahy, okrem iného aj v záujme zabezpečenia regionálnej a globálnej stability.

Rusko a Saudská Arábia vedú dôverný politický dialóg, a to aj na najvyššej a vysokej úrovni. Začiatkom septembra som bol na pracovnej návšteve Saudskoarabského kráľovstva, počas ktorej som bol prijatý kráľom Salmánom a rokoval som s šéfom diplomatického rezortu Ádilom Džubajrom. S výsledkami návštevy som spokojný.

Vyvíjame veľké úsilie na zintenzívnenie obchodnej spolupráce a humanitárnych stykov. Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť rast a rozširovanie sortimentu tovarového obratu, ktorý podľa našej obojstrannej mienky nezodpovedá existujúcemu značnému potenciálu.

Teší nás, že taká spoločná práca začína prinášať praktické výsledky. Dosiahli sme rad dohôd, vytýčili sme perspektívne smery, ktorým treba venovať prvoradú pozornosť. V tejto súvislosti by som chcel osobitne spomenúť plodnú činnosť dvojstrannej medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako aj priame kontakty po linke odborných rezortov a podnikateľských asociácií našich dvoch krajín. Veľkú pozornosť venujeme zlepšovaniu zmluvno-právnej základne.

Moskva a Rijád sa zúčastňujú realizácie dohôd v rámci OPEC-plus zameraných na zníženie objemu svetovej ťažby ropy. Nazdávame sa, že je veľmi dôležité aj naďalej koordinovať našu činnosť v tomto smere s našimi saudskými partnermi.

Čo sa týka regionálnych kríz, naše štáty zastávajú stanovisko, že ich trvalé dlhodobé riešenie výlučne politickými a diplomatickými metódami, prostredníctvom univerzálneho národného dialógu na nezvratnom základe medzinárodného práva nemá inú alternatívu.

Tieto aj iné otázky dvojstrannej a medzinárodnej agendy budú predmetom rozhovorov počas nadchádzajúcej návštevy kráľa Salmána, ktorý pricestuje do Ruska na pozvanie prezidenta V. V. Putina. Sme presvedčení, že v rámci našich vzťahov ide o naozaj epochálnu udalosť, ktorá našu spoluprácu pozdvihne na zásadne novú úroveň a prispeje k stabilizácii situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

 

Rusko je kľúčovým hráčom v Sýrii. Dovoľte, aby sme Vám položili otázku, či sýrska kríza už dospela do štádia hľadania politického riešenia? V čom toto riešenie spočíva?

Lavrov: Konflikt v Sýrii už trvá niekoľko rokov. Od jeho samého počiatku Rusko trvalo na urovnaní situácie mierovou cestou prostredníctvom širokého celosýrskeho dialógu. Vyzývali sme medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Sýrčanom ukončiť násilie a krviprelievanie, aby nepripustilo aktivizáciu kriminálnych a teroristických elementov.

Svojho času Liga arabských štátov a mnohé regionálne a medzinárodné subjekty z rozličných dôvodov odmietli uznať legitimitu sýrskeho prezidenta B. Asada. Týmto svojím činom si fakticky uzurpovali právo sýrskeho národa na samostatné rozhodovanie o tom, kto a akou formou bude vládnuť v Sýrii. My s takýmto prístupom kategoricky nesúhlasíme. Na rôznych rokovacích platformách sme vždy zastávali nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrskej arabskej republiky, hlásali sme, že o svojom osude a svojej budúcnosti musia rozhodovať sami Sýrčania výlučne na právnom základe v rámci národného dialógu.

Na pozadí vnútropolitického konfliktu sa extrémizmus v Sýrii rozvinul až do krajnosti. Celý svet ustrnul pri správach o nehumánnych činoch ISIS a ďalších teroristických štruktúr. Teroristi si zo Sýrie urobili svoju baštu a ohrozenie, ktoré odtiaľ pochádza, už ďaleko presahuje hranice nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko sa rozhodlo poskytnúť pomoc vláde Sýrie na jej vlastnú žiadosť, aby sa dosiahlo vyčistenie krajiny od teroristov. Pritom dôsledne vychádzame z toho, že súčasne s vojenskou kampaňou proti extrémistom treba naďalej hľadať cesty na politické urovnanie. Preto sa paralelne s bojom proti teroristickým zoskupeniam zároveň veľmi intenzívne snažíme o zastavenie krviprelievania, poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu a aktivizáciu politického procesu tak, ako to predpisuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254.

Medzinárodné rokovania o Sýrii v Astane považujeme za dôležitý krok pri urovnávaní sýrskeho konfliktu. V rámci Astanského procesu, ktorý prebieha za účasti vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky, ako aj predstaviteľov zoskupení ozbrojenej opozície, sa všetci zhodli na tom, že neexistuje iná alternatíva, ako politicko-diplomatické urovnanie pod záštitou OSN, a všetci sú zástancami dodržiavania režimu zastavenia bojov. Okrem toho bol vytvorený a začal vyvíjať činnosť mechanizmus kontroly nad dodržiavaním tohto režimu, a následne boli vytvorené deeskalačné zóny, ktorých fungovanie má zabezpečiť podmienky na normalizáciu situácie, na riešenie naliehavých humanitárnych problémov, na návrat utečencov a celkove na zachovanie jednoty Sýrie.

Dnes musia všetky zainteresované strany zanechať geopolitické špekulácie a všemožne napomáhať nastolenie stability a bezpečnosti v Sýrii, ako aj celkove na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Na programe dňa je obnova infraštruktúry zničenej počas rokov konfliktu a v dôsledku jednostranných hospodárskych sankcií, ktoré na Sýriu uvalil celý rad štátov, ako aj podpora jej sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

Najdôležitejším cieľom pri prekonávaní sýrskej krízy musí aj naďalej zostať dosiahnutie politického urovnania na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 prostredníctvom univerzálneho celosýrskeho dialógu. Takéto urovnanie by malo reálne kodifikovať doterajšie tendencie a skoncovať s ozbrojenou konfrontáciou. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť,  že je veľmi potrebné, aby Saudská Arábia vyvinula intenzívne úsilie na pomoc pri formovaní delegácie opozície, ktorá by mohla byť dôstojným partnerom vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky na rokovaniach v Ženeve pod záštitou OSN.

 

Rusko má dobré vzťahy s Tureckom a Iránom. Ako Moskva hodnotí úlohu, ktorú tieto štáty zohrávajú v Sýrii a Iraku?

Lavrov: Rusko pripisuje veľký význam spolupráci s Tureckom a Iránom pri urovnávaní sýrskej krízy a pomoci Bagdadu v boji proti teroristickej hrozbe zo strany Islamského štátu.

Vychádzame z toho, že vďaka spoločnému úsiliu Ruska, Turecka a Iránu sa podarilo dosiahnuť zásadný zvrat v situácii v Sýrii a v značnom rozsahu zlikvidovať hlavné ohniská odporu prívržencov Islamského štátu, Frontu an-Nusrá a iných teroristických zoskupení, zabezpečiť potrebné podmienky pre vecný a zaujatý celosýrsky dialóg o budúcom politickom usporiadaní.

Najnovším príkladom produktívnej a úzkej spolupráce týchto troch štátov sú dohody dosiahnuté počas šiesteho kola Medzinárodných rokovaní o sýrskom urovnaní v Astane v dňoch 14. – 15. septembra, ktoré sa týkajú parametrov fungovania deeskalačnej zóny v Idlibe. V podstate boli vytvorené potrebné podmienky na zastavenie bratovražednej vojny v Sýrii, na definitívnu likvidáciu teroristov a návrat Sýrčanov k mierovému životu. Kroky, ktoré koordinovane podnikáme s Ankarou a Teheránom, sú zamerané na zachovanie a upevnenie režimu zastavenia bojov v Sýrii, na pomoc politickému urovnaniu konfliktu, zníženie miery násilia a kardinálne zlepšenie humanitárnej situácie.

Naša praktická súčinnosť na všetkých úrovniach, naše každodenné medzirezortné pracovné kontakty presvedčivo dokazujú, že Turecko a Irán hrajú doslova kľúčovú úlohu v stabilizácii situácie v Sýrii a Iraku. Nazdávame sa, že vzhľadom na zložité a mnohostranné výzvy, ktoré stoja pred Blízkym východom, je rozvoj zahraničnopolitickej spolupráce medzi Moskvou, Ankarou a Teheránom v záujme všetkých štátov tohto regiónu.

Máme v úmysle pokračovať v intenzívnej výmene názorov a v úzkej, energickej spolupráci s tureckými a iránskymi partnermi najmä za účelom boja s teroristickými štruktúrami v Sýrii a Iraku a celkového postupného ozdravenia situácie na Blízkom východe.

Okrem iného aj o tomto sa hovorilo 28. septembra počas rokovaní prezidenta V. V. Putina s jeho tureckým kolegom. Potvrdili najmä záväzok dodržiavať dohody dosiahnuté v Astane, naďalej úzko spolupracovať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ako aj na úrovni vojenských a výzvedných služieb za účelom koordinovania spoločných krokov na urovnanie krízy v Sýrii a na vyriešenie ďalších regionálnych problémov.

 

Napriek kontaktom medzi USA a Ruskou federáciou, dvojstranné vzťahy Washingtonu a Moskvy zaznamenávajú úpadok. Máte nádej, že tieto vzťahy sa normalizujú, a prečo je ich úroveň teraz nižšia?

Lavrov: Rusko nenesie vinu na tom, že rusko-americké vzťahy klesli na terajšiu nízku úroveň. Ide o priamy dôsledok politiky Obamovej vlády, ktorá zničila základy spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom, aby tak skomplikovala život svojim nástupcom.

Rusko je otvorené tomu, že bude s novou americkou vládou hľadať cesty na ozdravenie vzťahov na základe princípov vzájomného rešpektu a zohľadňovania vzájomných záujmov. Zatiaľ sú však naše bilaterálne vzťahy bohužiaľ rukojemníkom sporov v americkom establishmente.

Je zrejmé, že veľkou prekážkou pri normalizácii dialógu je umelo rozdúchavaná rusofóbska kampaň v USA, ktorej súčasťou je aj obviňovanie z údajného zasahovania našej krajiny do vlaňajších prezidentských volieb. Máme dojem, že niekto vo Washingtone sa nechce zmieriť s voľbou Američanov a snaží sa zvaliť na nás vlastné neúspechy, pričom nehanebne zneužíva v politickom boji ruskú kartu.

Nepodliehame emóciám a sme zdržanliví. Berieme do úvahy zložitú vnútropolitickú realitu, v ktorej musí vyvíjať činnosť nová vláda. Ale nemôžeme nechať bez odpovede také agresívne kroky, ako napríklad prijatie júlového Zákona o boji proti protivníkom Ameriky prostredníctvom sankcií.

Veríme, že vo Washingtone napokon zvíťazí zdravý rozum a špirálu konfrontácie sa podarí zastaviť. My sa o konfrontáciu určite nesnažíme. Chápeme, že Rusko a USA ako najväčšie jadrové veľmoci nesú mimoriadnu zodpovednosť za celkovú situáciu vo svete, za zachovanie globálnej stability a bezpečnosti. Za pozitívum považujeme, že naše krajiny v septembri obnovili dialóg o strategických záležitostiach, ku ktorého zmrazeniu došlo začiatkom roka 2014.

Potenciál pre rusko-americkú súčinnosť v medzinárodných otázkach je veľký, ale v mnohom zostáva nevyužitý. Už dlho navrhujeme našim kolegom, aby sme reálne koordinovali naše kroky v oblasti boja proti terorizmu a proti ďalším nebezpečným výzvam, napríklad v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia, obchodu s drogami, kybernetickej kriminality. O úlohe urovnať medzinárodné krízy, ktorých na svete bohužiaľ neubúda, ani nehovorím.

Existujú možnosti na realizáciu vzájomne výhodných iniciatív v obchodnej a investičnej sfére. Je príznačné, že americká podnikateľská sféra si cení prítomnosť na našom trhu, chce rozvíjať vzájomne výhodné projekty s ruskými partnermi. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo v júni, bola delegácia obchodných kruhov z USA, pozostávajúca zo zástupcov 140 obchodných spoločností, najpočetnejšou spomedzi všetkých delegácií. Priemerný zisk, ktorý dosahujú americkí podnikatelia v Rusku, je vyšší, než zisk na iných trhoch, a podmienky na podnikanie sú tu veľmi výhodné.

Tak že nádej na to, že naša spolupráca sa dostane z umelo vytvorenej slepej uličky, tu určite je, ale budúcnosť našich vzťahov nezávisí iba od nás, ale aj od americkej strany.

 

Aký máte názor na pôsobenie Medzinárodnej koalície na boj proti ISIS, na čele ktorej stoja Spojené štáty? Kde sú medze ruskej účasti na boji proti ISIS?

Lavrov: Nebudem zachádzať do detailov, ale treba začať tým, že koalícia je z pohľadu Sýrčanov a medzinárodného práva v Sýrii nepozvaným hosťom. Ale vláda Sýrskej arabskej republiky prejavuje trpezlivosť dovtedy, pokým sú kroky koalície zamerané na boj proti teroristom na území tejto krajiny. Naše znepokojenie vyvoláva (a my to otvorene aj vyhlasujeme) “taktika polovičatých krokov”, ktorou sa riadia USA a ich spojenci. Ak sa budú používať “dvojaké normy” a deliť teroristov na “zlých” a “nie až takých zlých”, naháňať do koalície na základe politických motívov a vyvíjať aktivity bez mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, tak len ťažko môžeme hovoriť o účinnosti boja proti terorizmu. Islamský štát sa “zrútil” hlavne vďaka úderom ruských vojenských vzdušných síl a tlaku sýrskych vládnych vojsk.

Sýria má ku koalícii na čele s USA množstvo otázok. Raz údajne náhodou zaútočia na sýrske vládne sily, po čom nasleduje protiútok stúpencov ISIS, inokedy “nahuckajú” iných teroristov na obsadenie strategicky dôležitých bodov, kde už bola nastolená legitímna moc oficiálneho Damasku, alebo zorganizujú smrteľne nebezpečné provokácie voči príslušníkom našich vojsk. Nedá mi nespomenúť ani početné “náhodné” zásahy civilných objektov, v dôsledku ktorých prišli o život stovky civilistov.

Cieľom našej účasti na boji proti ISIS nie je iba zabezpečenie národnej bezpečnosti Ruska, ale aj upevnenie globálnej a regionálnej stability. Výlučne silovými metódami sa vykoreniť terorizmus na Blízkom východe a v severnej Afrike nepodarí. O tom sme hlboko presvedčení. Prednosť našej politiky je v tom, že jej cieľom nie je zištné dosiahnutie vlastných výhod a nemá “dvojité dno”. V tejto súvislosti budeme pokračovať v stupňovaní snáh o mierové, politicko-diplomatické urovnanie početných kríz a konfliktov v tomto regióne. K spoločnej čestnej práci je pozvaný každý, kto prejaví ochotu.

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Nemeckí piloti zabránilii 222 deportáciám nelegálnych migrantov, pretože odmietali pilotovať pod nátlakom

Berlín 11. december 2017 (HSP/BB/Foto:TASR/AP Photo/Michael Probst,file)   Nemecká vládna správa odhaľuje, že piloti leteckých spoločností v 222 prípadoch zabránili deportácii neúspešných žiadateľov o azyl a nelegálnych prisťahovalcov Len na letisku v Berlíne bolo od januára do 30. septembra zastavených 23 deportácií pilotmi, ktorí nechceli letieť do krajín pôvodu migrantov.…

Putin pricestoval do Sýrie, nariadil odsun ruských síl

Damask 11. decembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chirikov)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v pondelok ráno na ruskú leteckú základňu  v Sýrii a nariadil stiahnutie ruských síl z krajiny. Informovala o tom agentúra TASS.   Putina na letisku privítali sýrsky prezident Bašár Asad, ruský minister obrany Sergej Šojgu a veliteľ…

Britská psychologička: Vianočná hudba škodí duševnému zdraviu

11. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Mnoho ľudí je pred koncom kalendárneho roka vystresovaných a nervóznych. Pred blížiacimi sa Vianocami im všadeprítomné veselé, cinkajúce melódie a piesne nijako nepomôžu k tomu, aby sa uvoľnili, varuje britská psychologička Linda Blairová v rozhovore pre televíziu Sky News. Tvrdí, že počúvanie vianočnej hudby môže duševné…

V Paríži otvorili novú nudistickú reštauráciu

Paríž 11. decembra 2017 (HSP/Foto: Facebook O´Nature)   Po Londýne, Melbourne a Tokiu je Paríž novým miestom, kde sa môžete najesť v nudistickej reštaurácii. Reštaurácia O´Nature je umiestnená v juhozápadnej časti Paríža a ide o prvú nudistickú reštauráciu v hlavnom meste Francúzska Britský Daily Mail uvádza, že reštaurácia je dielom  dvoch bratov…

Rok po útoku na vianočnom trhu v Berlíne, Čech Petr Čižmár: Merkelová je zodpovedná za smrť mojej ženy

Dražďany 11. decembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP/DPA- Michael Kappeler)   Petr Čižmár smutne spomína na minuloročné vianočné trhy v Berlíne, kedy radikálny islamista vletel kamiónom do davu. Jeho 34-ročná manželka Naďa bola jednou z 12 obetí útoku. V rozhovore pre ČTK sa nelichotivo vyjadruje k postoju nemeckých úradov, polície a samotnej kancelárky Angely…

Harabin sa pýta, či teraz sa prokurátor sám obviní

Bratislava 11. decembra 2017 (HSP/Foto: TASR - Michal Svítok)   Špeciálny prokurátor Kováčik podal na riadnej prokuratúre trestné oznámenie na Harabina, ktoré mu prokurátor zamietol. Harabin sa pýta: "Podá teraz oznámenie sám na seba za krivé obvinenie sudcu?" Vo februári sa rozhodol sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin spolupracovať so Slobodným vysielačom. Jeho…

Tímlíderkou SaS pre osobné slobody sa stala Blahová, vystriedala Drobu

Bratislava 11. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Novou tímlíderkou SaS pre osobné slobody je šéfka poslaneckého klubu strany Natália Blahová. Túto agendu preberá po Jurajovi Drobovi, ktorý sa stal bratislavským županom. Na tlačovej konferencii to v pondelok oznámil šéf SaS Richard Sulík. "Je to skvelá nástupkyňa po Jurajovi Drobovi," povedal…

V Rakúsku nie volení politici, ale sudcovia zmenili zákon o manželstvách homosexuálov. Chromík: Tie tlaky sú už aj na Slovensku

Slovensko 11. decembra 2017 (HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Rakúsky ústavný súd rozhodol, že homosexuáli budú môcť od 1. januára 2019 uzatvárať manželstvá. Súčasné zákonné ustanovenie totiž označil za diskriminačné. V Rakúsku teda zmenili zákon nie občanmi volení politici, ale ľudom nevolení sudcovia. Aký dopad bude mať toto rozhodnutie súdu na rakúsku…

Maďarsko požiadalo, aby do Podkarpatskej Rusi poslali komisiu OBSE

Viedeň 11. decembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- AP/MTI,Szilard Koszticsak)   Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó počas zasadnutia Rady ministrov OBSE vo Viedni vystúpil s ostrou kritikou politiky súčasného vedenia Ukrajiny. Vyzval, aby do Podkarpatskej Rusi poslali špeciálnu misiu OBSE Prízvukoval, že na Ukrajine sa stále porušujú ľudské práva a práva príslušníkov maďarskej menšiny,…

SaS vyzýva ministrov za Smer-SD, aby v prvom rade hájili záujmy občanov SR

Bratislava 11. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strana Sloboda a Solidarita vyzýva všetkých ministrov a štátnych tajomníkov za Smer-SD, aby svoju prácu vykonávali v prvom rade na prospech občanov, v ich záujme a v záujme Slovenskej republiky, dodržiavajúc zákony, ústavu i vládny program. Liberáli tak reagujú na slová predsedu Smeru-SD…

Hasiči na Liptove do noci odstraňovali z ciest množstvo popadaných stromov

Ružomberok 11. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Extrémne silný vietor spojený so snežením, ktorý sa v nedeľu (10.12.) vo večerných hodinách prehnal niektorými obcami a mestami na Liptove, zamestnal množstvo hasičov. Tí odstraňovali popadané stromy hneď v niekoľkých postihnutých oblastiach. Veterná smršť najviac zasiahla Demänovskú Dolinu, kde bolo neprejazdných hneď…

Nová Intifáda v Palestíne spája al Fatah a Hamas

Palestína 11. decembra 2017 (HSP/RusVesna/Foto:Screenshot:YouTube)   Dmitrij Pavlenko na portáli RusVesna publikoval materiál o čoraz užšej spolupráci palestínskych organizácii Hamas a al Fatah proti Izraelu. Aktivity Donalda Trumpa, pri ktorých uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a takisto potvrdil, že USA v období niekoľkých mesiacov vážne uvažujú aj nad presunutím svojho…

Vybrali sme z blogu

Padla kosa na kameň! Ján Benčík píše anglickej kráľovnej – časť 5.

Pán Ján Benčík je veľký tolerantný demokrat, liberál a lovec fašistov a extrémistov. Je to ale najmä lovec

Roztáhni řiť, Evropo

Evropská komise se rozhodla postavit Českou republiku před evropský soud za to, že odmítla přijímat jí vnucenou kvótu migrantů. Čeští politici se hrdě bili v hruď, že v žádném případě nedopustí, aby byl jejich lid ohrožován či vysáván pochybnými přivandrovalými existencemi, jež nelze bezpečnostně prověřit, a nyní…

Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam...

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“ Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo...) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo…

Vieme to prví. Rok 2018 bude znamenať koniec FICA. Prečítajte si, čo všetko nastane, keď FICO skončí v politike a padne jeho skorumpovaná a mafiánska vláda. Prečo bude okamžite dosť peňazí na zdravotníctvo, na dôchodcov, na cesty, diaľnice, parkoviská, na školstvo atď.

Z našich dejín vieme, že zmeny na Slovensku sa udiali v rokoch, ktoré obsahovali osmičku. A teraz bude rok 2018 a tento rok bude znamenať, že skorumpovaný politik a mafián FICO skončí. To je dobrá správa pre Slovensko. Ľudia už teraz prehovorili a povedali nahlas, pre

Zločinecká podstata ekonomickej náuky (ideológie) a z nej plynúcej praxe

(Spracované metódou základnej bunky) Nadväzuje na: "Ekonómia - úhlavný nepriateľ človeka" kde som sa pozrel na ekonomickú náuku v jej širších historických s

Dokážeme sa ako národ vzoprieť plánom eurodiktátorov, ktoré predstavil socialista Schulz?

Bývalý knihovník bez maturity, súčasný predseda nemeckých Socialistov (SPD) a bývalý predseda Europarlamentu Martin Schulz na nedávnom straníckom zjazde v Berlíne vyhlásil, že Európska únia by sa mala do roku 2025 transformovať na Spojené štáty európske so spoločnou ústavou! Ako doslova povedal: „Je to jediná šanca ako môžeme udržať krok…

TopSpeed

Slovenské diaľničné známky 2018. Pravidlá ostanú rovnaké

0

Blíži sa koniec roka, a s ním prichádzajú každoročné informácie o poplatkoch za využívanie vybraných úsekov rýchlostných ciest a diaľnic. Kompetentní síce uvažovali zmeniť ceny známok, ale našťastie pre nás vodičov to nechali aspoň tak, ako to bolo aj tento rok. Slovenské diaľničné známky si môžete kúpiť už o pár dní.    

Mazda patentovala nové sekvenčné dvojité prepĺňanie

1

Mazda má vlastnú cestu, tam kde všetci vidia budúcnosť v downsizingu na malých turbách, oni zostali pri atmosfére. Tam kde všetci používajú jedno turbo, Mazda má dve. Pri tých dvoch turbách aj zostaneme. Sekvenčné dvojité prepĺňanie nemá dnes žiadny benzínový motor japonskej automobilky, naposledy sme ho registrovali v poslednej generácii RX-7. Zato…

Dlhý Range Rover môže mať v sedadlách lávové kamene a zatváranie na gombík

2

Land Rover modernizoval luxusný Range Rover len nedávno, na autosalóne v Los Angels však predstavili nový vrchol luxusu. Predĺžený Range Rover SVAutobiography tu bol aj predtým, vynovená verzia však ponúkne niektoré zaujímavé prvky výbavy. Dlhý Range Rover vzadu nemá klasickú lavicu pre troch, ale pohodlné a samostatné 2 sedadlá s masážou s lávovými kameňmi...

Rakúsko má už aj elektronické diaľničné známky

3

Ak sa chystáte do Rakúska, od začiatku mesiaca máte možnosť kúpit nové elektronické diaľničné známky. Sú výhodné? Možno áno, ak si nechcete nič lepiť na sklo. Inak v nich veľký význam nevidím, najmä ak bude kontrola vykonávaná stále aj po starom. Čo myslíte vy? Preferujete staršie nálepky, alebo vidíte výhodu v…

Lambo Huracan Performante a Porsche 911 GT2RS v súboji na trati

8

Nurbugring Nordschleife je veľmi špecifická trať, ktorá nemá obdoby. Preto sa môže stať, že výsledky na Nurburgringu a klasickom okruhu sa môžu líšiť. Hlavne, ak sa bavíme napríklad o krátkej verzii Hockenheimringu, ktorý je úplne iný, ako zelené peklo. Práve na ňom sa zoči voči stretli úhlavní rivali Lamborghini Huracan Performante a…

WTCR kombinuje WTCC a TCR na najbližšie 2 roky

1

WTCC v posledných rokoch strácalo obľubu, má za sebou 4 roky s novými pravidlami, ktoré seriál priviedli do záhuby. Zato alternatíva v podaní TCR International Series nabrala na obľube, neustále prichádzajú noví jazdci i nové autá. Promotéri oboch sérii však našli spoločnú reč a po zasadnutí Svetovej motoristickej rady FIA oficiálne prichádza nový seriál WTCR,…

KAMzaKRÁSOU

Veľká vianočná súťaž na KAMzaKRASOU.sk o 30 cien v hodnote 2500 €

6

Pre veľký úspech sme si aj tento rok pre vás, ako poďakovanie za vašu vernosť, spoločne s našimi jedinečnými a skvelými partnermi, pripravili VEĽKÚ VIANOČNÚ SÚŤAŽ plnú fantastický cien, z ktorých si nebudete vedieť vybrať. Keďže nám robíte veľkú radosť vašimi komentármi, tak dúfame, že vám touto súťažou urobíme rovnako obrovskú radosť. Preto, od…

Ako sušiť bielizeň v byte? Nie je to také jednoduché, ako si myslíš!

5

Sušenie bielizne v dome je oveľa jednoduchšie než v byte. Ak bývate v dome, tak bielizeň môžete počas slnečného dňa vyvešať von a máte postarané. Poprípade vyvešať na stojan a uložiť do práčovne, poprípade do inej voľnej, avšak teplej miestnosti, v ktorej vám bielizeň môže schnúť aj niekoľko dní. Ako sušiť bielizeň v byte? V byte to je…

Antinutrienty: Aké potraviny ich obsahujú a prečo ich treba jesť s mierou!

5

Jedzte orechy, semiačka, zeleninu a ovocie, pretože sú veľmi zdravé. Jedny sú bohaté na dobré tuky, iné na vitamíny a minerály. No napadlo vás už niekedy, prečo aj napriek ich obrovskému prospechu pre zdravie, dodávajú odborníci pri ich konzumácii aj vety typu: Dajte si iba zopár alebo za hrsť bude stačiť? Zrejme…

Hľadáš motiváciu? Slávne instagramové fitnessky ti pomôžu!

3

Povedzme si narovinu, motivácia sa niekedy hľadá ťažko. Aj keď často pravidelne cvičíme, beháme, jógujeme, a tak ďalej, stačí malý výpadok z aktívneho režimu v podobe týždennej choroby a sme tam, kde by sme nechceli byť... Na gauči s mobilom v ruke a pochutinami okolo. Inšpirujte sa aj vy a nájdite motiváciu v týchto kráskach, ktoré na sebe tvrdo makajú,…

Čo zaberá na úzkosť? Dajte jej zbohom prírodnými spôsobmi

3

Pocity finančnej či rodinnej neistoty, neustále zhony a stres vedú často k nežiadúcim prejavom nášho organizmu, akým je napríklad aj úzkosť. Práve preto sa stávajú antidepresíva druhým najpredpisovanejším druhom liekov v súčasnosti. Tie však majú mnoho vedľajších účinkov, ktoré môžu viesť až k samovražedným sklonom. Preto sa radšej inšpirujte naším článkom a skúste niektorý z prírodných receptov…

Cholín: Túto látku potrebujeme všetci. Kde ju nájdeme?

2

Cholín je bioaktívna látka, ktorá je súčasťou acetylcholínu vplývajúceho na činnosť nervového systému a svalov. Zaradiť ho môžeme spolu s karnozínom či inozitolom pod pomenovanie vitamín B8. Všetky tieto látky nie sú pravými ľudskými  vitamínmi, no i napriek tomu boli pridelené pod vitamíny skupiny B. Ide skôr o akési vitagény, ktoré majú pre organizmus…

TopDesat

Ulicou novozélandského Aucklandu prešla "rakva na kolesách"

0

Na internete sa objavilo video pohrebného vozu, z ktorého vypadli a "odkotúľali sa" nosidlá, zrejme s mŕtvolou. K incidentu došlo v novozélandskom meste Auckland. Vodičom sa určite nesnívalo ani v najhoršej nočnej more, že im cestu skríži rakva na kolesách. Vodič pohrebného vozu nezavrel kufor a v pravotočivej zákrute na križovatke sa nosidlá…

Pozor! 10 tých najstupídnejších varovaní, aké si kedy vo svojom živote videl

0

Určite to poznáš. Minimáne raz za život si si všimol hlúpe varovanie, nad ktorým si len krútil hlavou. Veď to musí každému človeku so zdravým rozumom dôjsť! Nuž, máme podozrenie, že aj tá najhlúpejšia ceduľka, ktorú si kedy videl, sa nevyrovná ani jednej z táchto najstupídnejších varovaní. Alebo si myslíš,…

Inšpiratívne premeny: Títo ľudia si zaslúžia poklonu

0

Ľudia nás často posudzujú podľa nášho vzhľadu. Ak sa však rozhodneš zmeniť svoj vzhľad, nerob to podľa ostatných. Rob to s vlastným komfortom a šťastím. Musíš sa riadiť jedine podľa seba. Pomôcť ti však môžu tieto inšpiratívne premeny, ktoré ti určite dodajú energiu a silu, aby si mohol pokračovať. Bright…

Nebezpečný fail: Odstrelený štadión v USA odmietol spadnúť

0

V Spojených štátoch došlo k nebezpečnej situácii. Pyrotechnici nedokázali za pomoci odstrelu zboriť štadión v meste Pontiac v štáte Michigan, informuje The Detroit News. V nedeľu mali konštrukciu priviesť na druhý svet za pomoci explózie. Ako býva zvykom, na túto udalosť sa prišli pozrieť miestni obyvatelia. Najskôr prebehlo niekoľko explózií, štadión ale zostal stáť. "Robíte…

10 diabolsky vyzerajúcich budov, ktoré by sa pokojne mohli stať sídlom tých najväčších zloduchov

0

Si zlý zloduch? Hľadáš si nové sidlo? Potom si na správnej (webovej) adrese. V tomto zozname sme si pre teba pripravili 10 diabolsky vyzerajúcich budov, ktoré v nás naozaj evokujú tých najväčších filmových zloduchov.   1. Buzludža, Bulharsko [caption id="attachment_20410" align="aligncenter" width="700"]

Bermudský trojuholník: 10 zaujímavých faktov

0

Premýšľal si niekedy nad tým, čo sa naozaj deje v Bermudskom trojuholníku? Dnes to vyriešime! No dobre, možno je to trocha ambiciózne tvrdenie, keďže záhadu nevedia vylúštiť ani vedci, ale my ti objasníme aspoň niekoľko mylných pochybností a mýtov a zároveň ti predstavíme niektoré teórie a fakty. Takže sa priprav,…