Interview Sergeja Lavrova panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat

Moskva 5. októbra 2017 (HSP/MID/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Prinášame vám interview ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, ktoré poskytol panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat, uverejnené 4. októbra 2017

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Čo sa týka návštevy Ochrancu dvoch vznešených svätýň (t.j. saudskoarabského kráľa) v Rusku, ako hodnotíte bilaterálne rusko-saudské vzťahy v kontexte diskusie o regionálnych krízach?

Lavrov: Zhodujeme sa v tom, že je potrebné naďalej trvale rozvíjať mnohostranné rusko-saudské vzťahy, okrem iného aj v záujme zabezpečenia regionálnej a globálnej stability.

Rusko a Saudská Arábia vedú dôverný politický dialóg, a to aj na najvyššej a vysokej úrovni. Začiatkom septembra som bol na pracovnej návšteve Saudskoarabského kráľovstva, počas ktorej som bol prijatý kráľom Salmánom a rokoval som s šéfom diplomatického rezortu Ádilom Džubajrom. S výsledkami návštevy som spokojný.

Vyvíjame veľké úsilie na zintenzívnenie obchodnej spolupráce a humanitárnych stykov. Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť rast a rozširovanie sortimentu tovarového obratu, ktorý podľa našej obojstrannej mienky nezodpovedá existujúcemu značnému potenciálu.

Teší nás, že taká spoločná práca začína prinášať praktické výsledky. Dosiahli sme rad dohôd, vytýčili sme perspektívne smery, ktorým treba venovať prvoradú pozornosť. V tejto súvislosti by som chcel osobitne spomenúť plodnú činnosť dvojstrannej medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako aj priame kontakty po linke odborných rezortov a podnikateľských asociácií našich dvoch krajín. Veľkú pozornosť venujeme zlepšovaniu zmluvno-právnej základne.

Moskva a Rijád sa zúčastňujú realizácie dohôd v rámci OPEC-plus zameraných na zníženie objemu svetovej ťažby ropy. Nazdávame sa, že je veľmi dôležité aj naďalej koordinovať našu činnosť v tomto smere s našimi saudskými partnermi.

Čo sa týka regionálnych kríz, naše štáty zastávajú stanovisko, že ich trvalé dlhodobé riešenie výlučne politickými a diplomatickými metódami, prostredníctvom univerzálneho národného dialógu na nezvratnom základe medzinárodného práva nemá inú alternatívu.

Tieto aj iné otázky dvojstrannej a medzinárodnej agendy budú predmetom rozhovorov počas nadchádzajúcej návštevy kráľa Salmána, ktorý pricestuje do Ruska na pozvanie prezidenta V. V. Putina. Sme presvedčení, že v rámci našich vzťahov ide o naozaj epochálnu udalosť, ktorá našu spoluprácu pozdvihne na zásadne novú úroveň a prispeje k stabilizácii situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

 

Rusko je kľúčovým hráčom v Sýrii. Dovoľte, aby sme Vám položili otázku, či sýrska kríza už dospela do štádia hľadania politického riešenia? V čom toto riešenie spočíva?

Lavrov: Konflikt v Sýrii už trvá niekoľko rokov. Od jeho samého počiatku Rusko trvalo na urovnaní situácie mierovou cestou prostredníctvom širokého celosýrskeho dialógu. Vyzývali sme medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Sýrčanom ukončiť násilie a krviprelievanie, aby nepripustilo aktivizáciu kriminálnych a teroristických elementov.

Svojho času Liga arabských štátov a mnohé regionálne a medzinárodné subjekty z rozličných dôvodov odmietli uznať legitimitu sýrskeho prezidenta B. Asada. Týmto svojím činom si fakticky uzurpovali právo sýrskeho národa na samostatné rozhodovanie o tom, kto a akou formou bude vládnuť v Sýrii. My s takýmto prístupom kategoricky nesúhlasíme. Na rôznych rokovacích platformách sme vždy zastávali nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrskej arabskej republiky, hlásali sme, že o svojom osude a svojej budúcnosti musia rozhodovať sami Sýrčania výlučne na právnom základe v rámci národného dialógu.

Na pozadí vnútropolitického konfliktu sa extrémizmus v Sýrii rozvinul až do krajnosti. Celý svet ustrnul pri správach o nehumánnych činoch ISIS a ďalších teroristických štruktúr. Teroristi si zo Sýrie urobili svoju baštu a ohrozenie, ktoré odtiaľ pochádza, už ďaleko presahuje hranice nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko sa rozhodlo poskytnúť pomoc vláde Sýrie na jej vlastnú žiadosť, aby sa dosiahlo vyčistenie krajiny od teroristov. Pritom dôsledne vychádzame z toho, že súčasne s vojenskou kampaňou proti extrémistom treba naďalej hľadať cesty na politické urovnanie. Preto sa paralelne s bojom proti teroristickým zoskupeniam zároveň veľmi intenzívne snažíme o zastavenie krviprelievania, poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu a aktivizáciu politického procesu tak, ako to predpisuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254.

Medzinárodné rokovania o Sýrii v Astane považujeme za dôležitý krok pri urovnávaní sýrskeho konfliktu. V rámci Astanského procesu, ktorý prebieha za účasti vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky, ako aj predstaviteľov zoskupení ozbrojenej opozície, sa všetci zhodli na tom, že neexistuje iná alternatíva, ako politicko-diplomatické urovnanie pod záštitou OSN, a všetci sú zástancami dodržiavania režimu zastavenia bojov. Okrem toho bol vytvorený a začal vyvíjať činnosť mechanizmus kontroly nad dodržiavaním tohto režimu, a následne boli vytvorené deeskalačné zóny, ktorých fungovanie má zabezpečiť podmienky na normalizáciu situácie, na riešenie naliehavých humanitárnych problémov, na návrat utečencov a celkove na zachovanie jednoty Sýrie.

Dnes musia všetky zainteresované strany zanechať geopolitické špekulácie a všemožne napomáhať nastolenie stability a bezpečnosti v Sýrii, ako aj celkove na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Na programe dňa je obnova infraštruktúry zničenej počas rokov konfliktu a v dôsledku jednostranných hospodárskych sankcií, ktoré na Sýriu uvalil celý rad štátov, ako aj podpora jej sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

Najdôležitejším cieľom pri prekonávaní sýrskej krízy musí aj naďalej zostať dosiahnutie politického urovnania na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 prostredníctvom univerzálneho celosýrskeho dialógu. Takéto urovnanie by malo reálne kodifikovať doterajšie tendencie a skoncovať s ozbrojenou konfrontáciou. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť,  že je veľmi potrebné, aby Saudská Arábia vyvinula intenzívne úsilie na pomoc pri formovaní delegácie opozície, ktorá by mohla byť dôstojným partnerom vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky na rokovaniach v Ženeve pod záštitou OSN.

 

Rusko má dobré vzťahy s Tureckom a Iránom. Ako Moskva hodnotí úlohu, ktorú tieto štáty zohrávajú v Sýrii a Iraku?

Lavrov: Rusko pripisuje veľký význam spolupráci s Tureckom a Iránom pri urovnávaní sýrskej krízy a pomoci Bagdadu v boji proti teroristickej hrozbe zo strany Islamského štátu.

Vychádzame z toho, že vďaka spoločnému úsiliu Ruska, Turecka a Iránu sa podarilo dosiahnuť zásadný zvrat v situácii v Sýrii a v značnom rozsahu zlikvidovať hlavné ohniská odporu prívržencov Islamského štátu, Frontu an-Nusrá a iných teroristických zoskupení, zabezpečiť potrebné podmienky pre vecný a zaujatý celosýrsky dialóg o budúcom politickom usporiadaní.

Najnovším príkladom produktívnej a úzkej spolupráce týchto troch štátov sú dohody dosiahnuté počas šiesteho kola Medzinárodných rokovaní o sýrskom urovnaní v Astane v dňoch 14. – 15. septembra, ktoré sa týkajú parametrov fungovania deeskalačnej zóny v Idlibe. V podstate boli vytvorené potrebné podmienky na zastavenie bratovražednej vojny v Sýrii, na definitívnu likvidáciu teroristov a návrat Sýrčanov k mierovému životu. Kroky, ktoré koordinovane podnikáme s Ankarou a Teheránom, sú zamerané na zachovanie a upevnenie režimu zastavenia bojov v Sýrii, na pomoc politickému urovnaniu konfliktu, zníženie miery násilia a kardinálne zlepšenie humanitárnej situácie.

Naša praktická súčinnosť na všetkých úrovniach, naše každodenné medzirezortné pracovné kontakty presvedčivo dokazujú, že Turecko a Irán hrajú doslova kľúčovú úlohu v stabilizácii situácie v Sýrii a Iraku. Nazdávame sa, že vzhľadom na zložité a mnohostranné výzvy, ktoré stoja pred Blízkym východom, je rozvoj zahraničnopolitickej spolupráce medzi Moskvou, Ankarou a Teheránom v záujme všetkých štátov tohto regiónu.

Máme v úmysle pokračovať v intenzívnej výmene názorov a v úzkej, energickej spolupráci s tureckými a iránskymi partnermi najmä za účelom boja s teroristickými štruktúrami v Sýrii a Iraku a celkového postupného ozdravenia situácie na Blízkom východe.

Okrem iného aj o tomto sa hovorilo 28. septembra počas rokovaní prezidenta V. V. Putina s jeho tureckým kolegom. Potvrdili najmä záväzok dodržiavať dohody dosiahnuté v Astane, naďalej úzko spolupracovať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ako aj na úrovni vojenských a výzvedných služieb za účelom koordinovania spoločných krokov na urovnanie krízy v Sýrii a na vyriešenie ďalších regionálnych problémov.

 

Napriek kontaktom medzi USA a Ruskou federáciou, dvojstranné vzťahy Washingtonu a Moskvy zaznamenávajú úpadok. Máte nádej, že tieto vzťahy sa normalizujú, a prečo je ich úroveň teraz nižšia?

Lavrov: Rusko nenesie vinu na tom, že rusko-americké vzťahy klesli na terajšiu nízku úroveň. Ide o priamy dôsledok politiky Obamovej vlády, ktorá zničila základy spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom, aby tak skomplikovala život svojim nástupcom.

Rusko je otvorené tomu, že bude s novou americkou vládou hľadať cesty na ozdravenie vzťahov na základe princípov vzájomného rešpektu a zohľadňovania vzájomných záujmov. Zatiaľ sú však naše bilaterálne vzťahy bohužiaľ rukojemníkom sporov v americkom establishmente.

Je zrejmé, že veľkou prekážkou pri normalizácii dialógu je umelo rozdúchavaná rusofóbska kampaň v USA, ktorej súčasťou je aj obviňovanie z údajného zasahovania našej krajiny do vlaňajších prezidentských volieb. Máme dojem, že niekto vo Washingtone sa nechce zmieriť s voľbou Američanov a snaží sa zvaliť na nás vlastné neúspechy, pričom nehanebne zneužíva v politickom boji ruskú kartu.

Nepodliehame emóciám a sme zdržanliví. Berieme do úvahy zložitú vnútropolitickú realitu, v ktorej musí vyvíjať činnosť nová vláda. Ale nemôžeme nechať bez odpovede také agresívne kroky, ako napríklad prijatie júlového Zákona o boji proti protivníkom Ameriky prostredníctvom sankcií.

Veríme, že vo Washingtone napokon zvíťazí zdravý rozum a špirálu konfrontácie sa podarí zastaviť. My sa o konfrontáciu určite nesnažíme. Chápeme, že Rusko a USA ako najväčšie jadrové veľmoci nesú mimoriadnu zodpovednosť za celkovú situáciu vo svete, za zachovanie globálnej stability a bezpečnosti. Za pozitívum považujeme, že naše krajiny v septembri obnovili dialóg o strategických záležitostiach, ku ktorého zmrazeniu došlo začiatkom roka 2014.

Potenciál pre rusko-americkú súčinnosť v medzinárodných otázkach je veľký, ale v mnohom zostáva nevyužitý. Už dlho navrhujeme našim kolegom, aby sme reálne koordinovali naše kroky v oblasti boja proti terorizmu a proti ďalším nebezpečným výzvam, napríklad v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia, obchodu s drogami, kybernetickej kriminality. O úlohe urovnať medzinárodné krízy, ktorých na svete bohužiaľ neubúda, ani nehovorím.

Existujú možnosti na realizáciu vzájomne výhodných iniciatív v obchodnej a investičnej sfére. Je príznačné, že americká podnikateľská sféra si cení prítomnosť na našom trhu, chce rozvíjať vzájomne výhodné projekty s ruskými partnermi. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo v júni, bola delegácia obchodných kruhov z USA, pozostávajúca zo zástupcov 140 obchodných spoločností, najpočetnejšou spomedzi všetkých delegácií. Priemerný zisk, ktorý dosahujú americkí podnikatelia v Rusku, je vyšší, než zisk na iných trhoch, a podmienky na podnikanie sú tu veľmi výhodné.

Tak že nádej na to, že naša spolupráca sa dostane z umelo vytvorenej slepej uličky, tu určite je, ale budúcnosť našich vzťahov nezávisí iba od nás, ale aj od americkej strany.

 

Aký máte názor na pôsobenie Medzinárodnej koalície na boj proti ISIS, na čele ktorej stoja Spojené štáty? Kde sú medze ruskej účasti na boji proti ISIS?

Lavrov: Nebudem zachádzať do detailov, ale treba začať tým, že koalícia je z pohľadu Sýrčanov a medzinárodného práva v Sýrii nepozvaným hosťom. Ale vláda Sýrskej arabskej republiky prejavuje trpezlivosť dovtedy, pokým sú kroky koalície zamerané na boj proti teroristom na území tejto krajiny. Naše znepokojenie vyvoláva (a my to otvorene aj vyhlasujeme) “taktika polovičatých krokov”, ktorou sa riadia USA a ich spojenci. Ak sa budú používať “dvojaké normy” a deliť teroristov na “zlých” a “nie až takých zlých”, naháňať do koalície na základe politických motívov a vyvíjať aktivity bez mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, tak len ťažko môžeme hovoriť o účinnosti boja proti terorizmu. Islamský štát sa “zrútil” hlavne vďaka úderom ruských vojenských vzdušných síl a tlaku sýrskych vládnych vojsk.

Sýria má ku koalícii na čele s USA množstvo otázok. Raz údajne náhodou zaútočia na sýrske vládne sily, po čom nasleduje protiútok stúpencov ISIS, inokedy “nahuckajú” iných teroristov na obsadenie strategicky dôležitých bodov, kde už bola nastolená legitímna moc oficiálneho Damasku, alebo zorganizujú smrteľne nebezpečné provokácie voči príslušníkom našich vojsk. Nedá mi nespomenúť ani početné “náhodné” zásahy civilných objektov, v dôsledku ktorých prišli o život stovky civilistov.

Cieľom našej účasti na boji proti ISIS nie je iba zabezpečenie národnej bezpečnosti Ruska, ale aj upevnenie globálnej a regionálnej stability. Výlučne silovými metódami sa vykoreniť terorizmus na Blízkom východe a v severnej Afrike nepodarí. O tom sme hlboko presvedčení. Prednosť našej politiky je v tom, že jej cieľom nie je zištné dosiahnutie vlastných výhod a nemá “dvojité dno”. V tejto súvislosti budeme pokračovať v stupňovaní snáh o mierové, politicko-diplomatické urovnanie početných kríz a konfliktov v tomto regióne. K spoločnej čestnej práci je pozvaný každý, kto prejaví ochotu.

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Šatan videl rezervy v tempo-zápasoch: “Prestavba pokračuje”

Pjongčang 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Miroslav Šatan videl v kabíne samé zvesené hlavy. Slovenský hokej dier do sveta na zimnej olympiáde neurobil, niežeby sa to bývalo čakalo, ale šanca sa vyskytla. Aspoň to štvrťfinále. "Z takýchto sklamaní sa človek najviac naučí, ale mohli prísť neskôr. My sme to…

V Poľsku rastie biznis so znečisteným ovzduším. Čaká Slovensko podobný scenár?

Poľsko 21. februára 2018 (HSP/Foto:Flickr)   Čoraz viac Poliakov si uvedomuje, ako je poľské ovzdušie znečistené, a tak prekvitá obchod s výrobkami proti smogu. Predajcovia ponúkajú rôznofarebné rúška a ochranné kozmetické prostriedky, informuje iRozhlas.cz Kvôli vážnym problémom so smogom sa v Poľsku začalo hovoriť o prostriedkoch na ochranu dýchacích ciest…

Google odhalil nebezpečné slabé miesto vo Windowse

USA 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Vývojári spoločnosti Google v rámci Project Zero odhalili slabé miesto v prehliadači Microsoft Edge. Spoločnost o tom dlho nehovorila, avšak Microsoft to nedokázal upraviť, píše The Verge. V aktualizácii pre Windows 10 Creators Update bola predstavená technológia Arbitrary Code Guard (ACG) pre ochranu…

Britský dôchodca se odmietol vrátiť domov z neobývaného ostrova

Thajsko 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:maxpixel)   Britského dôchodcu strateného v Thajsku našli na malom neobývanom ostrove. Informáciu zverejnil Daily Express Už 74-ročný Michael Smith zmizol počas svojej dovolenky v Thajsku v provincii Chumphon v utorok 13. februára. Jeho priatelia tvrdia, že odplával na kanoe a nevrátil sa. Záchranári na brehu,…

Žena sa súdi s vládou Kalifornie, aby uznali existenciu snežného muža

USA 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Obyvateľka mesta Crestline v americkom štáte Kalifornia Claudia Ackleyová vážne hodlá obhajovať práva snežných mužov. Podala súdnu žiadosť o uznanie ich existencie Behom horského výletu narazila na bytosť, ktorá jej pripomenula snežného muža. Chicagská spravodajská televízna služba ABC uvádza jej slová: „Pokiaľ by nám chcel…

VideoVodiči rýpadiel sa nudili a zahrali si piškvorky hydraulickými kladivami

Veľká Británia 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:twitter)   Vodiči dvoch rýpadiel vo Veľkej Británii sa rozhodli, že sa zahrajú hydraulickými kladivami. Videozáznam zverejnil na svojej stránke na Twitteri užívateľ Jordan Rutledge. „Taktiež som sa v práci občas nudil, ale týchto netromfnem," napísal. Za tri dni malo video cez 140 tisíc retweetov.…

Video“My sme EÚ”: Nekritická vládna propaganda na podporu Európskej únie pokračuje

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok predstavil verejnosti "národný konvent o EÚ". Má sa jednať o "informovanosť slovenskej verejnosti o našom členstve". V skutočnosti ale hneď prvé video, ktoré zverejnil, vyzerá ako nepodarená propaganda a velebenie Európskej únie do nebies, bez akéhokoľvek…

“Jednoducho vypli prístroje”: Brit zomrel v egyptskej nemocnici, nemal prostriedky na zaplatenie zdravotnej starostlivosti

Hurghada 20. februára 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Ibrahim el-Shazly)   Len 39-ročný Adrian King dovolenkoval v letovisku egyptskej Hurghady s priateľkou Nicolou Wrightovou, keď sa začal cítiť zle Dvojica bola na organizovanej akcii, počas ktorej jazdili na štvorkolke a viezli sa na ťave, keď sa Adrian začal cítiť zle a požiadal o…

Africký migrant stiahol psa z kože, pokrájal ho a chcel ho grilovať. Polícii tvrdil, že je to v jeho krajine bežné

Rím 20. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP/Scott Betzler/Betzler Life Story Funeral Home)   Taliansko sa ešte poriadne nestihlo spamätať z brutálnej vraždy 18-ročnej dievčiny, ktorú zabil a rozštvrtil africký migrant a už je tu ďalší "nevšedný" čin. Africký migrant stiahol psa z kože, pokrájal ho a chcel ho ugrilovať. Po tom, čo bol zadržaný…

Kam smeruje Česko po (prezidentských ) voľbách?

Bratislava 20. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ešte ani nestihol doznieť šok z nepredpokladaného výsledku prezidentských volieb u našich susedov a už sa začínajú preberať scenáre, aký vplyv to bude mať na budúcnosť českej politiky. Najčastejšie sa konštatuje, že po voľbách sa môže možno aj radikálne zmeniť takmer idylický vzťah medzi Zemanom…

George a Amal Clooneyovci venovali 500.000 USD na pochod proti strelným zbraniam

New York 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Invision/Jordan Strauss)   Americký herec George Clooney a jeho manželka, ľudskoprávna advokátka Amal Clooneyová, venovali 500.000 dolárov študentom organizujúcim pochody proti násiliu páchanému strelnými zbraňami. Manželia tiež uviedli, že sa zúčastnia protestov plánovaných na 24. marca vo Washingtone. Clooneyovci v utorkovom vyhlásení napísali, že v…

Slovenskí ministri riešia s Kubáncami Centrum pre liečbu diabetickej nohy aj ESO

Bratislava 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Používanie lieku Heberprot, ktorý získalo Slovensko v rámci deblokácie kubánskeho dlhu, či vybudovanie Centra pre liečbu diabetickej nohy na Slovensku. Aj o tom hovoria predstavitelia slovenskej a kubánskej vlády na Kube. Slovenskú delegáciu vedie minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), sú v nej aj…

Vybrali sme z blogu

Mimoriadne naliehavý odkaz Slovákom od JUDr. Štefana Harabina! „Nemáme ďaleko k anarchii a občianskej vojne! „

Hra s ohňom tých najvyšších politických špičiek na Slovensku sa schyľuje k tragédii! Slovenskom v týchto dňoch rezonuje správa, o nerešpektovaní súdneho rozhodnutia vysokým policajným úradníkom v Košiciach, ktorý sa vo svojom odôvodnení ku konkrétnemu prípadu vyjadril slovami: „Odvolací správny orgán sa nestotožňuje s rozhodnutiami uvedenými v rozsudku Najvyššieho súdu“…

HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko...

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané... Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale…

Arpád Soltész, Michal Havran a RTVS - naši hrdinovia?

Vo veľkom množstve počúvam znechutené reakcie na adresu Michala Havrana za jeho výroky o našich predkoch. Vody ešte viac rozbúrila šablónovitá odpoveď, ktorú zasielala RTVS na rozčúlené emaily občanov SR, ktorí požadovali vyvodenie zodpovednosti za vyššie spomenuté slová zamestnanca RTVS.  V priebehu uplynulých dní sa k tomu pridalo trestné stíhanie…

Eurokomisia chce zrušiť jednomyseľnosť pri hlasovaní a uchopiť moc nad "neposlušnými" štátmi

Predseda Európskej komisie Juncker sa v týchto dňoch vyjadril, že v blízkej dobe predloží návrhy, aby sa v zahraničnej politike EÚ prešlo od systému jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Ako Juncker doslova povedal: "Jednomyseľnosť nemôže zostať v súčasnej podobe, pretože EÚ musí byť schopná robiť globálnu politiku. Navyše si…

Co že Němci mlčí?

V pátek večer zadržela česká policie ve spolupráci s německými kolegy na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dva kamiony s pětatřiceti ukrytými nelegálními migranty, směřujícími z Rumunska přes Maďarsko, Slovensko a Českou republiku do Německa. Zadržela je a v noci převezla na oddělení cizinecké policie, kde byla zjišťována jejich totožnost a to, zda…

Čo je dobré vedieť v súvislosti s najnovším dopingom na OH

Svetom preletela správa z dejiska ZOH o novom dopingovom náleze ruského športovca. „Zimná olympiáda v Pjongčangu má ďalší dopingový prípad. Ruský reprezentant v curlingu Alexander Krušelnickij mal pozitívny test na zakázané meldónium.“ Skôr, než mávnete rukou nad nepoučiteľnými a večne po

TopSpeed

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

Poznáme aj vzhľad nového kombíka Volvo V60

1

Pár týždňov pred Ženevou 2018 sa roztrhlo vrece s „uniknutými“ fotkami noviniek :) Po Porsche, ktoré odfotila Nemka Nina bez maskovania, prichádza tiež magazín Automotosvijet s fotkami nového švédskeho kombíka. Volvo V60 si môžeme pozrieť na snímkach s nie príliš vysokým rozlíšením. Aj tie stačia na to, aby sme mohli povedať,…

Unikol záber nového Porsche 911!

3

Porsche 911 súčasnej generácie 991 je tu s nami už od roku 2011. Najikonickejší športiak všetkých čias dostane nástupcu. Pred oficiálnou premiérou ho odfotil jeden z používateľov Instagramu a zavesil na svoj účet. Po čase fotku stiahol, tá však stihla obletieť automobilový svet. Pohľad zozadu prezrádza aj predné partie. Neveríte? Zapozerajte…

Najtesnejší NASCAR finiš v histórii!

0

Preteky na ováloch často produkujú tesné súboje a veľké nehody. Pri zahájení sezóny šampionátu NASCAR Xfinity Series v americkej Daytone sa zrodil finiš, ktorý sa už ani nedá označiť ako tesný, ale ako šialený! Jazdci Elliot Sadler a Tyler Reddick išli dvere na dvere až po cieľovú čiaru. Finálny rozdiel…

KAMzaKRÁSOU

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

0

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

0

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

0

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

0

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

0

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

Vieš, aké druhy medu existujú a na čo sú dobré? Zorientuj sa v nich!

0

Poznáš jednotlivé druhy medu, z čoho pochádzajú, čo obsahujú, na čo sú dobré a aký je ich rozdiel v porovnaní s inými? Nie je totiž med ako med. Prezradíme ti, podľa čoho si vybrať ten správny a na čo všetko ho môžeš využiť.

TopDesat

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…