KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Interview Sergeja Lavrova panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat

Moskva 5. októbra 2017 (HSP/MID/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)

 

Prinášame vám interview ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, ktoré poskytol panarabským novinám Aš-Šark al-Awsat, uverejnené 4. októbra 2017

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Čo sa týka návštevy Ochrancu dvoch vznešených svätýň (t.j. saudskoarabského kráľa) v Rusku, ako hodnotíte bilaterálne rusko-saudské vzťahy v kontexte diskusie o regionálnych krízach?

Lavrov: Zhodujeme sa v tom, že je potrebné naďalej trvale rozvíjať mnohostranné rusko-saudské vzťahy, okrem iného aj v záujme zabezpečenia regionálnej a globálnej stability.

Rusko a Saudská Arábia vedú dôverný politický dialóg, a to aj na najvyššej a vysokej úrovni. Začiatkom septembra som bol na pracovnej návšteve Saudskoarabského kráľovstva, počas ktorej som bol prijatý kráľom Salmánom a rokoval som s šéfom diplomatického rezortu Ádilom Džubajrom. S výsledkami návštevy som spokojný.

Vyvíjame veľké úsilie na zintenzívnenie obchodnej spolupráce a humanitárnych stykov. Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť rast a rozširovanie sortimentu tovarového obratu, ktorý podľa našej obojstrannej mienky nezodpovedá existujúcemu značnému potenciálu.

Teší nás, že taká spoločná práca začína prinášať praktické výsledky. Dosiahli sme rad dohôd, vytýčili sme perspektívne smery, ktorým treba venovať prvoradú pozornosť. V tejto súvislosti by som chcel osobitne spomenúť plodnú činnosť dvojstrannej medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ako aj priame kontakty po linke odborných rezortov a podnikateľských asociácií našich dvoch krajín. Veľkú pozornosť venujeme zlepšovaniu zmluvno-právnej základne.

Moskva a Rijád sa zúčastňujú realizácie dohôd v rámci OPEC-plus zameraných na zníženie objemu svetovej ťažby ropy. Nazdávame sa, že je veľmi dôležité aj naďalej koordinovať našu činnosť v tomto smere s našimi saudskými partnermi.

Čo sa týka regionálnych kríz, naše štáty zastávajú stanovisko, že ich trvalé dlhodobé riešenie výlučne politickými a diplomatickými metódami, prostredníctvom univerzálneho národného dialógu na nezvratnom základe medzinárodného práva nemá inú alternatívu.

Tieto aj iné otázky dvojstrannej a medzinárodnej agendy budú predmetom rozhovorov počas nadchádzajúcej návštevy kráľa Salmána, ktorý pricestuje do Ruska na pozvanie prezidenta V. V. Putina. Sme presvedčení, že v rámci našich vzťahov ide o naozaj epochálnu udalosť, ktorá našu spoluprácu pozdvihne na zásadne novú úroveň a prispeje k stabilizácii situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

 

Rusko je kľúčovým hráčom v Sýrii. Dovoľte, aby sme Vám položili otázku, či sýrska kríza už dospela do štádia hľadania politického riešenia? V čom toto riešenie spočíva?

Lavrov: Konflikt v Sýrii už trvá niekoľko rokov. Od jeho samého počiatku Rusko trvalo na urovnaní situácie mierovou cestou prostredníctvom širokého celosýrskeho dialógu. Vyzývali sme medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Sýrčanom ukončiť násilie a krviprelievanie, aby nepripustilo aktivizáciu kriminálnych a teroristických elementov.

Svojho času Liga arabských štátov a mnohé regionálne a medzinárodné subjekty z rozličných dôvodov odmietli uznať legitimitu sýrskeho prezidenta B. Asada. Týmto svojím činom si fakticky uzurpovali právo sýrskeho národa na samostatné rozhodovanie o tom, kto a akou formou bude vládnuť v Sýrii. My s takýmto prístupom kategoricky nesúhlasíme. Na rôznych rokovacích platformách sme vždy zastávali nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Sýrskej arabskej republiky, hlásali sme, že o svojom osude a svojej budúcnosti musia rozhodovať sami Sýrčania výlučne na právnom základe v rámci národného dialógu.

Na pozadí vnútropolitického konfliktu sa extrémizmus v Sýrii rozvinul až do krajnosti. Celý svet ustrnul pri správach o nehumánnych činoch ISIS a ďalších teroristických štruktúr. Teroristi si zo Sýrie urobili svoju baštu a ohrozenie, ktoré odtiaľ pochádza, už ďaleko presahuje hranice nielen tejto krajiny, ale aj celého regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky.

Rusko sa rozhodlo poskytnúť pomoc vláde Sýrie na jej vlastnú žiadosť, aby sa dosiahlo vyčistenie krajiny od teroristov. Pritom dôsledne vychádzame z toho, že súčasne s vojenskou kampaňou proti extrémistom treba naďalej hľadať cesty na politické urovnanie. Preto sa paralelne s bojom proti teroristickým zoskupeniam zároveň veľmi intenzívne snažíme o zastavenie krviprelievania, poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu a aktivizáciu politického procesu tak, ako to predpisuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2254.

Medzinárodné rokovania o Sýrii v Astane považujeme za dôležitý krok pri urovnávaní sýrskeho konfliktu. V rámci Astanského procesu, ktorý prebieha za účasti vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky, ako aj predstaviteľov zoskupení ozbrojenej opozície, sa všetci zhodli na tom, že neexistuje iná alternatíva, ako politicko-diplomatické urovnanie pod záštitou OSN, a všetci sú zástancami dodržiavania režimu zastavenia bojov. Okrem toho bol vytvorený a začal vyvíjať činnosť mechanizmus kontroly nad dodržiavaním tohto režimu, a následne boli vytvorené deeskalačné zóny, ktorých fungovanie má zabezpečiť podmienky na normalizáciu situácie, na riešenie naliehavých humanitárnych problémov, na návrat utečencov a celkove na zachovanie jednoty Sýrie.

Dnes musia všetky zainteresované strany zanechať geopolitické špekulácie a všemožne napomáhať nastolenie stability a bezpečnosti v Sýrii, ako aj celkove na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Na programe dňa je obnova infraštruktúry zničenej počas rokov konfliktu a v dôsledku jednostranných hospodárskych sankcií, ktoré na Sýriu uvalil celý rad štátov, ako aj podpora jej sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

Najdôležitejším cieľom pri prekonávaní sýrskej krízy musí aj naďalej zostať dosiahnutie politického urovnania na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 prostredníctvom univerzálneho celosýrskeho dialógu. Takéto urovnanie by malo reálne kodifikovať doterajšie tendencie a skoncovať s ozbrojenou konfrontáciou. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť,  že je veľmi potrebné, aby Saudská Arábia vyvinula intenzívne úsilie na pomoc pri formovaní delegácie opozície, ktorá by mohla byť dôstojným partnerom vládnej delegácie Sýrskej arabskej republiky na rokovaniach v Ženeve pod záštitou OSN.

 

Rusko má dobré vzťahy s Tureckom a Iránom. Ako Moskva hodnotí úlohu, ktorú tieto štáty zohrávajú v Sýrii a Iraku?

Lavrov: Rusko pripisuje veľký význam spolupráci s Tureckom a Iránom pri urovnávaní sýrskej krízy a pomoci Bagdadu v boji proti teroristickej hrozbe zo strany Islamského štátu.

Vychádzame z toho, že vďaka spoločnému úsiliu Ruska, Turecka a Iránu sa podarilo dosiahnuť zásadný zvrat v situácii v Sýrii a v značnom rozsahu zlikvidovať hlavné ohniská odporu prívržencov Islamského štátu, Frontu an-Nusrá a iných teroristických zoskupení, zabezpečiť potrebné podmienky pre vecný a zaujatý celosýrsky dialóg o budúcom politickom usporiadaní.

Najnovším príkladom produktívnej a úzkej spolupráce týchto troch štátov sú dohody dosiahnuté počas šiesteho kola Medzinárodných rokovaní o sýrskom urovnaní v Astane v dňoch 14. – 15. septembra, ktoré sa týkajú parametrov fungovania deeskalačnej zóny v Idlibe. V podstate boli vytvorené potrebné podmienky na zastavenie bratovražednej vojny v Sýrii, na definitívnu likvidáciu teroristov a návrat Sýrčanov k mierovému životu. Kroky, ktoré koordinovane podnikáme s Ankarou a Teheránom, sú zamerané na zachovanie a upevnenie režimu zastavenia bojov v Sýrii, na pomoc politickému urovnaniu konfliktu, zníženie miery násilia a kardinálne zlepšenie humanitárnej situácie.

Naša praktická súčinnosť na všetkých úrovniach, naše každodenné medzirezortné pracovné kontakty presvedčivo dokazujú, že Turecko a Irán hrajú doslova kľúčovú úlohu v stabilizácii situácie v Sýrii a Iraku. Nazdávame sa, že vzhľadom na zložité a mnohostranné výzvy, ktoré stoja pred Blízkym východom, je rozvoj zahraničnopolitickej spolupráce medzi Moskvou, Ankarou a Teheránom v záujme všetkých štátov tohto regiónu.

Máme v úmysle pokračovať v intenzívnej výmene názorov a v úzkej, energickej spolupráci s tureckými a iránskymi partnermi najmä za účelom boja s teroristickými štruktúrami v Sýrii a Iraku a celkového postupného ozdravenia situácie na Blízkom východe.

Okrem iného aj o tomto sa hovorilo 28. septembra počas rokovaní prezidenta V. V. Putina s jeho tureckým kolegom. Potvrdili najmä záväzok dodržiavať dohody dosiahnuté v Astane, naďalej úzko spolupracovať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ako aj na úrovni vojenských a výzvedných služieb za účelom koordinovania spoločných krokov na urovnanie krízy v Sýrii a na vyriešenie ďalších regionálnych problémov.

 

Napriek kontaktom medzi USA a Ruskou federáciou, dvojstranné vzťahy Washingtonu a Moskvy zaznamenávajú úpadok. Máte nádej, že tieto vzťahy sa normalizujú, a prečo je ich úroveň teraz nižšia?

Lavrov: Rusko nenesie vinu na tom, že rusko-americké vzťahy klesli na terajšiu nízku úroveň. Ide o priamy dôsledok politiky Obamovej vlády, ktorá zničila základy spolupráce a pred svojím odchodom pod ne podložila míny s oneskoreným účinkom, aby tak skomplikovala život svojim nástupcom.

Rusko je otvorené tomu, že bude s novou americkou vládou hľadať cesty na ozdravenie vzťahov na základe princípov vzájomného rešpektu a zohľadňovania vzájomných záujmov. Zatiaľ sú však naše bilaterálne vzťahy bohužiaľ rukojemníkom sporov v americkom establishmente.

Je zrejmé, že veľkou prekážkou pri normalizácii dialógu je umelo rozdúchavaná rusofóbska kampaň v USA, ktorej súčasťou je aj obviňovanie z údajného zasahovania našej krajiny do vlaňajších prezidentských volieb. Máme dojem, že niekto vo Washingtone sa nechce zmieriť s voľbou Američanov a snaží sa zvaliť na nás vlastné neúspechy, pričom nehanebne zneužíva v politickom boji ruskú kartu.

Nepodliehame emóciám a sme zdržanliví. Berieme do úvahy zložitú vnútropolitickú realitu, v ktorej musí vyvíjať činnosť nová vláda. Ale nemôžeme nechať bez odpovede také agresívne kroky, ako napríklad prijatie júlového Zákona o boji proti protivníkom Ameriky prostredníctvom sankcií.

Veríme, že vo Washingtone napokon zvíťazí zdravý rozum a špirálu konfrontácie sa podarí zastaviť. My sa o konfrontáciu určite nesnažíme. Chápeme, že Rusko a USA ako najväčšie jadrové veľmoci nesú mimoriadnu zodpovednosť za celkovú situáciu vo svete, za zachovanie globálnej stability a bezpečnosti. Za pozitívum považujeme, že naše krajiny v septembri obnovili dialóg o strategických záležitostiach, ku ktorého zmrazeniu došlo začiatkom roka 2014.

Potenciál pre rusko-americkú súčinnosť v medzinárodných otázkach je veľký, ale v mnohom zostáva nevyužitý. Už dlho navrhujeme našim kolegom, aby sme reálne koordinovali naše kroky v oblasti boja proti terorizmu a proti ďalším nebezpečným výzvam, napríklad v oblasti šírenia zbraní hromadného ničenia, obchodu s drogami, kybernetickej kriminality. O úlohe urovnať medzinárodné krízy, ktorých na svete bohužiaľ neubúda, ani nehovorím.

Existujú možnosti na realizáciu vzájomne výhodných iniciatív v obchodnej a investičnej sfére. Je príznačné, že americká podnikateľská sféra si cení prítomnosť na našom trhu, chce rozvíjať vzájomne výhodné projekty s ruskými partnermi. Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo v júni, bola delegácia obchodných kruhov z USA, pozostávajúca zo zástupcov 140 obchodných spoločností, najpočetnejšou spomedzi všetkých delegácií. Priemerný zisk, ktorý dosahujú americkí podnikatelia v Rusku, je vyšší, než zisk na iných trhoch, a podmienky na podnikanie sú tu veľmi výhodné.

Tak že nádej na to, že naša spolupráca sa dostane z umelo vytvorenej slepej uličky, tu určite je, ale budúcnosť našich vzťahov nezávisí iba od nás, ale aj od americkej strany.

 

Aký máte názor na pôsobenie Medzinárodnej koalície na boj proti ISIS, na čele ktorej stoja Spojené štáty? Kde sú medze ruskej účasti na boji proti ISIS?

Lavrov: Nebudem zachádzať do detailov, ale treba začať tým, že koalícia je z pohľadu Sýrčanov a medzinárodného práva v Sýrii nepozvaným hosťom. Ale vláda Sýrskej arabskej republiky prejavuje trpezlivosť dovtedy, pokým sú kroky koalície zamerané na boj proti teroristom na území tejto krajiny. Naše znepokojenie vyvoláva (a my to otvorene aj vyhlasujeme) „taktika polovičatých krokov“, ktorou sa riadia USA a ich spojenci. Ak sa budú používať „dvojaké normy“ a deliť teroristov na „zlých“ a „nie až takých zlých“, naháňať do koalície na základe politických motívov a vyvíjať aktivity bez mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, tak len ťažko môžeme hovoriť o účinnosti boja proti terorizmu. Islamský štát sa „zrútil“ hlavne vďaka úderom ruských vojenských vzdušných síl a tlaku sýrskych vládnych vojsk.

Sýria má ku koalícii na čele s USA množstvo otázok. Raz údajne náhodou zaútočia na sýrske vládne sily, po čom nasleduje protiútok stúpencov ISIS, inokedy „nahuckajú“ iných teroristov na obsadenie strategicky dôležitých bodov, kde už bola nastolená legitímna moc oficiálneho Damasku, alebo zorganizujú smrteľne nebezpečné provokácie voči príslušníkom našich vojsk. Nedá mi nespomenúť ani početné „náhodné“ zásahy civilných objektov, v dôsledku ktorých prišli o život stovky civilistov.

Cieľom našej účasti na boji proti ISIS nie je iba zabezpečenie národnej bezpečnosti Ruska, ale aj upevnenie globálnej a regionálnej stability. Výlučne silovými metódami sa vykoreniť terorizmus na Blízkom východe a v severnej Afrike nepodarí. O tom sme hlboko presvedčení. Prednosť našej politiky je v tom, že jej cieľom nie je zištné dosiahnutie vlastných výhod a nemá „dvojité dno“. V tejto súvislosti budeme pokračovať v stupňovaní snáh o mierové, politicko-diplomatické urovnanie početných kríz a konfliktov v tomto regióne. K spoločnej čestnej práci je pozvaný každý, kto prejaví ochotu.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Voči expredsedovi FPÖ Strachemu sa objavili ďalšie podozrenia z korupcie

Viedeň 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Ďalšie podozrenia z korupcie voči bývalému predsedovi Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzovi-Christianovi Strachemu vyšli najavo po preskúmaní chatových konverzácií v jeho mobilnom telefóne. Vyplýva to zo správy nedeľníka Presse am Sonntag, ktorá upozorňuje na možné korupčné správanie Stracheho a prevádzkovateľa súkromnej viedenskej kliniky…

Grécke úrady vysvetľujú, že povolia vstup turistom zo všetkých krajín, budú však mať rôzne podmienky

Atény 31. mája 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Grécke úrady v sobotu ubezpečili, že povolenie vstupu do krajiny neobmedzia len na občanov 29 krajín, ktorých zoznam zverejnili pred niekoľkými dňami. Ľudia prichádzajúci z oblastí, ktoré sa v tomto zozname nenachádzajú, sa však budú musieť podrobiť testom na koronavírus, prenocovať v určenom…

Žiga: V Smere-SD možno budeme musieť hovoriť o zmene lídra

Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak má v budúcnosti mať Smer-SD voličský i koaličný potenciál, budeme musieť hovoriť o tom, či by strana nemala zmeniť lídra. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady SR a podpredseda Smeru-SD Peter Žiga Už dlhšie sa…

95. časť Neznáme slovenské dejiny: Po februári 1948 červená čechizácia Slovenska

Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Roky, ktoré prišli po 25. februári - ten bol oslavovaný ako významný deň a „spôsobil“, že sedem cirkevných sviatkov podľa zákona z apríla 1948 sa stalo bežnými pracovnými dňami – priniesli zväčša negatívne zmeny do spoločnosti. Začala sa etapa červenej čechizácie Slovenska. Predchádzala…

Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

Do ZŠ a MŠ sa vracia 50 až 80 percent detí, hovorí minister školstva

Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Do základných škôl na Slovensku sa po zmiernení opatrení súvisiacich s koronakrízou od 1. júna vracia v priemere 70 až 80 percent žiakov, v materských školách je to 50 až 60 percent detí. Regionálne sa tieto počty však rôznia V diskusnej relácii RTVS…

VideoVesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX sa pripojila k ISS

ISS 31. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/AP/NASA-Joel Kowsky)   Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa spojila s Medzinárodnou kozmickú stanicu (ISS) Na rozdiel od nákladných lodí Dragon, ktoré pre priblíženie sa k stanici používali diaľkový manipulátor, Crew Dragon je vybavený automatickým…

Messi o koronakríze: Návrat k tréningu a súťažnému dianiu „jednou komickou situáciou“

Barcelona 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/FC Barcelona-Miguel Ruiz)   Lionel Messi si myslí, že po pandémii koronavírusu už futbal nebude nikdy taký, ako bol predtým. Podľa útočníka FC Barcelona sa tento šport navždy zmení "Myslím si, že kríza priniesla množstvo negatívnych vecí, no nič nie je horšie ako stratiť ľudí, ktorých…

Pellegrini: Konflikt v Smere je už dlho. Asi by som mal do budúcna rozmýšľať o požiadavke vlastnej strany. Krajniak ho však upozornil na jednu vec

Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Konflikt v Smere-SD je už na stole dlho a javí sa, že v strane nenachádzame jednotný jazyk. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Svoj odchod zo strany nevylúčil. Myslí si, že…

Kosačev: Medzi pozvanými na Trumpom avizovaný summit G7 chýba Čína

Moskva 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Rusko rozhodne o svojej účasti na summite G7 až po objasnení detailov tejto iniciatívy, s ktorou prišiel americký prezident Donald Trump. Podľa agentúry Interfax to v nedeľu vyhlásil Konstantin Kosačev, ktorý je predsedom zahraničného výboru Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu "Rusko je…

Členovia koalície budú kopať za svojho kandidáta. Podľa Krajniaka by Lipšic nemal byť diskvalifikovaný z možnosti uchádzať sa o post generálneho prokurátora len preto, že je bývalým politikom

Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vládna koalícia hnutí a strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodla, že nebude mať spoločného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak…

Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Sulíkove otrokárske maniere

Samoľúby minister Sulík, ktorý je známy tým, že ho zaujíma len privatizácia všetkého a maximalizácia zisku súkromných spoločností, bez akejkoľvek spoločenskej zodpovednosti a náznaku akejkoľvek spolupatričnosti voči komukoľvek, ak sa teda náhodou nejedná o veľkopodnikateľov a finančných žralokov, predstavil pred pár dňami azda svetovú novinku, ktorú by nám isto závideli…

Inšpiratívne a od pápežov

„Neraz máme možnosť vidieť ľudí, ktorí takmer každý deň navštevujú kostol, no hneď po tom, ako ho opustia, pokračujú v nenávisti ľudí a robia im nepekné veci, Tým pádom je lepšie byť neveriacim. Ak chodíte do kostola, mali by ste sa správať tak, aby ste boli príkladom pre druhých. Mnohí kresťania veria,…

Nie som rasista, ale...

Materiál pod týmto názvom bol spracovaný Mgr. Irenou Bihariovou, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom, intolerancie. V úvode autorka konštatuje, že materiál je reakciou na antirómsky diskurz, vyplývajúci z nedostatku informácií o živote Rómov. Je právnička, špecializovaná na…

KTO MÁ ŠTÁTY VO VRECKU .

Dnes je najdôležitejším problém, najdôležitejšou otázkou a obavou pre celé ľudstvo COVID-19. Nechcem rozvíjať túto tému , pretože dvadsaťštyri hodín denne táto ilúzia utočí na nás zo všetkých mainstreámových médií. Vytvorilo sa množstvo teórií, názorov , riešení a konšpirácií. Svet nebol na takúto situáciu pripravený (náhoda ?). Začali sa rýchlo…

Faloš prezidentky

Istanbulský dohovor pre Slovensko nekončí. Pani prezidentka si z ľudí, vrátane poslancov NR SR, urobila bláznov. Poslala list bez právnych účinkov a možno očakávala, že nikomu nenapadne zisťovať to na Rade Európy. Keď sme tak urobili, jej hovorca priznal farbu. Aliancia za rodinu vyzvala

E-protest: inteligentný protest proti neinteligentnej štátnej karanténe -aktualizácia.

Jedno ráno som sa ešte vo vynútenom exile v Anglicku prebudil a hovorím si: idem si zabrechať spoza plota. Ani by človek neveril, aká je z toho radosť. Aspoň podľa videnia takých zadubených narcistických a sadistických „géniov“, akými sú nulovým rizikom posadnutý Mikas s jeho hovorcom Matovičom. Oni prišli s riešením hodným IQ môjho obľúbeného zvieratka,…

TopDesat

Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

0

Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

0

O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

0

Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

0

Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

0

Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

Vo svete IT

Robert Behnken a Douglas Hurley úspešne dorazili na ISS. Čo bude teraz nasledovať?

0

V priebehu včerajšieho dňa sme mohli byť svedkami úspešného štartu vesmírnej rakety Crew Dragon. Dnes sme zas mohli vidieť úspešný manéver pripojenie sa vesmírnej lode k ISS (Medzinárodná vesmírna stanica). Celý tento manéver sme mohli sledovať online prostredníctvom Youtube kanálu americkej NASA. K prvému zakotveniu došlo presne o 10:16, teda…

Zapnite si nočné videnie vo vybraných telefónoch Huawei a Samsung pomocou tejto aplikácie

0

Zatiaľ čo telefóny Samsung a Huawei nedisponujú infračervenou kamerou, tak ako vybrané modely smartfónov OnePlus, tak mnohé z nich majú ToF snímač (Time of Flight), ktorý využíva na snímanie obrazu pulzy svetla, aby vytvoril hĺbkovú mapu Vášho okolia. Ani Samsung a ani Huawei neponúkajú žiadnu extra aplikáciu, ktorá by tieto…

Verzia prehliadača Google Chrome 84 prinesie dlho žiadanú funkciu

0

Google postupne, ale isto vylepšuje internetový prehliadač Chrome. Len nedávno spoločnosť ohlásila, že bude blokovať takzvanú „ťažkú reklamu“. Ide o reklamu, ktorá spotrebováva neúmerne veľa zdrojov zariadenia (napr. energiu, dáta,…). Funkcia by mala byť verejne dostupnou v priebehu augusta tohto roka. Najnovšie Google prostredníctvom svojho blogu oznamuje ďalšiu novinku, ktorá…

Populárne video aplikácie s viac ako 150-miliónmi stiahnutiami boli označené za Spyware

0

Analytici z VPNpro prichádzajú s vcelku zaujímavými zisteniami, ktoré hovoria o viacerých aplikáciách označených, ktoré označili za Spyware. Na ich čele stoji vcelku populárna služba VivaVideo s viac ako 100-miliónmi stiahnutiami na platformách Android a iOS. Populárne aplikácie boli označené ako Spyware Analytici označili celkom 5 populárnych video aplikácií, ktoré…

Youtube sprístupňuje novú funkciu pre tvorcov videí, z ktorej budú ťažiť hlavne bežní diváci

0

Ešte v apríli sme Vás informovali o tom, že Youtube testuje novú funkciu, ktorá umožní tvorcom videí deliť videá na kapitoly. Vo svojej podstate ide o funkciu, ktorá umožňuje tvorcom označiť jednotlivé časti videa, vďaka čomu používatelia budú môcť preskočiť časti, ktoré ich nezaujímajú. Ide vcelku o užitočnú funkciu, ak…

Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

0

Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

KAMzaKRÁSOU

Ženský pohľad na: Toyota Corolla Touring 2.0 l Hybrid

0

Už na prvý pohľad, vďaka svojim proporciám vyzerá väčšie, luxusnejšie, reprezentatívnejšie. Toyota Corolla však ponúka aj niečo iné. Ako sa v nej jazdí?

Ako na lepší spánok počas choroby? Tu je 7 vecí, ktoré určite pomôžu!

0

Nakoniec ešte môžeme spomenúť, že aj počas choroby je vhodné meniť posteľnú bielizeň. Príjemne voňavé návliečky každému pomôžu k lepšiemu spánku. Navyše musíme zmieniť, že počas choroby sa človek zvykne viac potiť, navyše je posteľná bielizeň plná baktérií či vírusov. Výmena posteľnej bielizne by po prekonaní choroby mala byť úplnou samozrejmosťou. Ak…

Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

2

Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

3

Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

5

Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

4

Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

0

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

0

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

0

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

"Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

0

Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

0

USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

0

USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

Tvoja Svadba

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Tvoje Zdravie

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…