Rozhovor s Vladimírom Mečiarom: Už v roku 1990 bolo rozhodnuté, že federácia končí

Bratislava 16. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Rozhodnutie urobiť spoločenské hnutie roztrúsených národnodemokratických prvkov, hľadať zjednocujúci moment a začať niečo robiť padlo potom, keď platforma za demokratické Slovensko bola v štruktúre VPN zlikvidovaná. Národne, demokraticky a sociálne orientovaných  politikov v slovenskej vláde, federálnom zhromaždení a slovenskom parlamente vyhodili z VPN. A tí, čo vytvorili personálnu úniu s Václavom Havlom, pod vedením Fedora Gála, odišli do Prahy za vidinou lepšieho koláča. Aj takto spomína Vladimír Mečiar na okolnosti, ktoré pred 25 rokmi viedli k vzniku druhej slovenskej štátnosti.

Na snímke Vladimír Mečiar

Pamätáte sa na moment, keď ste pochopili, že niet inej cesty len samostatný štát? Aký to bol pocit? Čo všetko vám vtedy vírilo hlavou?

Na ministerstve vnútra som začal  prijatím zákona o štátnom znaku, štátnej vlajke a slovenskej hymne, ktoré sme predtým nemali. Potom sme pokračovali v sporoch o názov štátu. Tam som sa príliš neangažoval, ale po straníckej línii (VPN) sme pripravili program pre Slovensko, s ktorým sme v roku 1990 išli do volieb a zvíťazili. Stal som sa predsedom vlády a bolo jasné, že ak má byť program úspešný, musí dôjsť k demokratizácii celého politického systému vrátane štátneho aparátu, k decentralizácii i k vyrovnaniu postavenia Slovákov a Čechov. Keď sme v roku 1990 mali so zástupcami federálnej a českej vlády prvé rokovania a navrhol som túto koncepciu, zástupcovia federálnej vlády boli šokovaní, českej ju privítali. Nasledovalo rokovanie s prezidentom Václavom Havlom, ktorý si chcel ozrejmiť, čo vlastne chceme. A začali sa rokovania o zmene ústavných zákonov. Mali vyvrcholiť stretnutím troch predsedov vlád, českej, slovenskej a federálnej ešte pred prijatím kompetenčného zákona. S českou vládou sme boli pripravení vystupovať spoločne. Tesne pred začiatkom rokovaní prišiel za mnou František Mikloško, vtedajší predseda Slovenskej národnej rady  a oznámil mi, že VPN mi zakazuje ďalej vystupovať s takýmto programom a mám prijať všetko, čo navrhne federálna vláda. Tak som mu oznámil, že je to zrada, na tom sa podieľať nebudem a v takom prípade odmietam viesť slovenskú delegáciu.

 

A kto ju viedol? Mikloško?

Áno. Počúval som, ako rokovania prebiehajú a po ich skončení som Mikloškovi povedal, že je to zrada. Predsedovi českej vlády Petrovi Pithartovi som povedal, že to je koniec federácie i demokratizácie. To sa stalo ešte pred prijatím federálnych zákonov a bolo jasné, že ak došlo k dohode medzi federálnym centrom, VPN a KDH poza chrbát slovenského predsedu vlády, že to bude mať rovnaké pokračovanie aj vnútri VPN. A onedlho všetkých ľudí v slovenskej vláde, federálnom zhromaždení a SNR, ktorí boli národne, demokraticky a sociálne orientovaní a neboli za radikálne reformy, ale za postupné kroky, všetkých z VPN vyhodili. A tí, čo vytvorili personálnu úniu s Václavom Havlom, pod vedením Fedora Gála, odišli do Prahy za vidinou lepšieho koláča. Už v  roku 1990 bolo jasné a rozhodnuté, že Česko-Slovensko končí. Zrada bola dovŕšená, pričom sa nerátalo s nijakým odporom.

No prerátali sa.

Lebo natrafili na jedného nepohodlného. No a potom začali rokovania o otázkach česko-slovenských vzťahov už len pod vedením Václava Havla so zástupcami jednotlivých politických strán. Vychádzal z toho, že federácia v podstate skončila. My sme boli len v úlohe pozorovateľov a čakali sme až do roku 1992. Potom prišli ponuky vo forme chleba a biča. Trikrát prišla ponuka, aby som sa  vrátil sa do funkcie  predsedu vlády. Keď ako tretí prišiel Jiří Dienstbier, tak sme mu oznámili, že pre nás je podmienka právnej subjektivity neprekročiteľná. Keď nás nenachytali na cukor, prišiel bič. Už dávnejšie bola zriadená jednotka boja s nacionalistickým extrémizmom pri Federálnej bezpečnostnej službe, ktorá mala za úlohu diskreditovať osoby aj všetko, čo sme robili. Išli cez novinárov, médiá a do značnej miery cez denník KDH, kam nosili hotové materiály na zverejnenie.  Dokonca večer pred voľbami v roku 1992 pustili film o mojej minulosti, ktorý bol vyrobený práve týmito zložkami. Tie lži vyrobené na kompromitáciu napokon zľudoveli.

 

A platí, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Čo ste voči tomu podnikli?

Nič, jednoducho sme dali prednosť pozitívnym riešeniam pre štát a nie boju o vlastnú povesť. Síce dôkazy máme, ale dnes ich už nikto nechce počuť.

 

V roku 1992 sa značne vyhrotili vzťahy medzi Slovenskom a Českom. Reálnou politickou silou, ktorá sa zastávala slovenských záujmov, bolo HZDS pod vašim vedením. Lenže verejná mienka na Slovensku pod vplyvom médií a opozičných politikov nebola vám a HZDS naklonená. Ako to ovplyvňovalo váš entuziazmus pracovať pre národ?

Potom, ako sme boli likvidovaní v štruktúre VPN, prišlo rozhodnutie  urobiť spoločenské hnutie roztrúsených  národnodemokratických prvkov, hľadať nejaký zjednocovací moment a začať niečo robiť. Spočiatku nás podceňovali a vysmievali sa nám, neskôr nás v Prahe začali brať vážne. Tým sa začali voči HZDS útoky cez médiá. Vytvárali voči nám atmosféru nenávisti, takže do volieb v roku 1992 sme išli za veľmi sťažených podmienok. Nemali sme inú možnosť, len ísť na priamy kontakt s ľuďmi. Vedeli sme, že budeme vo voľbách úspešní, ale vedeli to aj bezpečnostné zložky štátu. Preto vytvorili bezpečnostné československé päťky. Dokonca padlo rozhodnutie, že ma zatvoria. Pozvali ma do federálneho zhromaždenia, ale ten, kto vydal na mňa zatykač, a išlo to cez prokuratúru, urobil chybu – nenapísal skutok. Takže predsedníctvo federálneho zhromaždenia oznámilo, že ma dovtedy nevydá, kým nebude odstránená závada. A tá do volieb odstránená nebola.  Tesne pred voľbami sa vyhrotili provokácie zo strany federálnych orgánov, lebo bojovali aj o seba. Na volebných zhromaždeniach vyvolávali nepokoje. Heslá a propaganda politických strán aj médií,  ktoré boli proti vzniku slovenského štátu, boli postavená na zastrašovaní. Že bude vojna ako v Juhoslávii, nikto vás neuzná, na nič nie ste pripravení, donesiete ľudí do nešťastia, slovenská koruna sa bude meniť 30:1 za korunu českú, zničíte hospodárstvo, zničíte ľudí, to sa nesmie stať.

 

Stali ste sa lídrom procesu samourčovacieho práva Slovákov na vlastný štát. Ako to všetko na vás vplývalo? Mali ste chuť bojovať za to?

Ja sa vás opýtam opačne, dalo sa nebojovať? Veď mi išlo o princíp. Napokon  veci zašli už tak ďaleko, že mi muselo ísť už aj o seba. Ja som už nemal inú cestu. Kde by som bol skončil?

Neboli by ste prvý ani posledný, ktorý by zradil sám seba.

Nemohol som. Ale bola tam jedna vec, ktorá mi pomáhala. Napriek tomu, že tri roky  rokovali o česko-slovenských vzťahoch, o reformách,  sociálnej politike, nedokázali povedať, či máme byť spolu a prečo. Vraj nech o tom rozhodnú tí, čo prídu po nás.  Ale federáciu už mali rozloženú. Federálne štruktúry boli v rozpade. Nevedeli, ako má vyzerať hospodárska reforma na Slovensku, lebo kým v Čechách nezamestnanosť nepoznali, my sme mali 18-20 percent  ľudí bez práce, v niektorých okresoch až 38. Nastali obrovské poruchy v poľnohospodárstve, program reforiem by bol viedol k zániku viacerých podnikov. Mali sme zastavenú energetiku, Gabčíkovo, atómku, Žiar nad Hronom. Košice mali ísť so svojou kapacitou pod výrobné množstvá,  lebo mali ochrániť Ostravu. Čiže hospodárstvo sa zosypalo a nikto nemal záujem Slovensko dotovať. So všetkým sme si museli poradiť sami a  v záujme národného, politického, ale aj ekonomického a sociálneho života urobiť tie zmeny. A urobiť ich čo najrýchlejšie, inak by sme zaplatili priveľkú cenu. Tú zodpovednosť sme prevzali  a myslím, že sme to aj zvládli.

 

Kto vám v tom období výrazne pomáhal?

Môžem povedať, že najbližší pomocníci boli členovia mojej druhej vlády, tí, ktorí sa podujali tieto zmeny urobiť. A nikto ich nedoceňuje, nikto sa im nepoďakoval a podobne to bolo  v parlamente, aj keď ten neskôr zlyhal. Keď niekomu poviem, že zasadnutie vlády trvalo nepretržite 28 hodín, tak mi neuverí. Robili sa mnohé veci, lebo federácia zanikala. Bolo treba budovať nový model slovensko-českých vzťahov, bolo treba začať zakladať Slovenskú republiku.  Na čom?  O čo ju oprieme?  Tie procesy bežali súčasne, bolo treba reagovať na medzinárodné vzťahy, do ktorých Slovensko vstupovalo, či chcelo či nie. Takže boli to horúce vzťahy a my sme mali na Slovensku šiestich legislatívcov, s ktorými sme mohli robiť celú prestavbu právneho poriadku. To obdobie bolo tvrdé aj tým, že pokiaľ neboli vytvorené štátne  inštitúcie, tak  podľa zákona ich kompetencie prechádzali  na úrad vlády a na mňa. Takže som bol predseda niekoľkých úradov, nielen úradu vlády.

 

A nepomýšľali ste v tejto situácii prijať pomoc zo zahraničia?

Nikdy sme nechceli nikoho zo zahraničia, lebo akýkoľvek zahraničný vplyv do vnútorných vecí by znamenal len komplikácie. Pravdou je, že v roku 1992 sme boli s podpredsedom federálnej vlády Antonínom Baudyšom a predsedom českej vlády Václavom Klausom vo Veľkej Británii, ktorá bola vtedy predsedajúcou krajinou EÚ. Prijali nás predseda EÚ a britskej vlády aj kráľovna Alžbeta a oznámili nám, že vzhľadom na  situáciu v Európe (kde sa bojovalo), ak dokážeme urobiť proces zániku federácie mierovou cestou,  automaticky sa Česko a Slovensko budú považovať za nástupnícke štáty  Česko-Slovenska a k obidvom štátom sa budú všetci správať rovnako.

To bolo povzbudzujúce.

Ale bola to podmienka. S Václavom Klausom sme sa iba pozreli na seba, usmiali sme sa, reku, čo si títo ľudia myslia, my to predsa nedopustíme. My sme už boli dohodnutí, že to bude pokojné, ale musím povedať, že niektoré zložky si pokoj neželali. Našťastie sme o všetkom vedeli a všetko eliminovali. To bola tá skrytá robota, o ktorej ešte len príde čas hovoriť. Mnoho ľudí pracovalo na tom, aby bol proces pokojný. Hrozba bola aj v jednostranných krokoch. Chceli ich ľudia na Slovensku, aj okolo mňa, ale  jednostranné kroky sa plánovali aj na českej strane. Dokonca sa podrobne rozpracovávali v tajných materiáloch, z ktorých sa mi našťastie niečo dostalo do rúk od tých, ktorí nám pomáhali. Preto tie reakcie na slovenskej strane boli mimoriadne rýchle. Ale aj mimoriadne zodpovedné.

 

Ktoré okamihy z obdobia do januára 1993 boli nezabudnuteľné?

Boli to tie veľmi ťažké, ale masové stretnutia s ľuďmi. Kde sme sa rozprávali z očí do očí. Tam sa nedalo uhýbať, tam sa nedal voliť falošný tón. Ľudia ma buď prijímali, alebo neprijímali. Ak som chcel niečo dosiahnuť, nemal som veľa priestoru v médiách. Novinári sa nesprávali ako informujúci, ale bojujúci za záujmy. Dokonca až do roku 1998 pracovali istým konšpiratívnym spôsobom. Nás obviňovali z nedemokracie, hoci jestvovala absolútna sloboda slova. Ale len čo prišli k moci, porušili všetky princípy právnych, politických a medzinárodných noriem. Nuž  a 28. poschodie STV bol vrchol antidemokratizmu a neslobody tlače a všetci „demokrati“ na Slovensku boli ticho.

 

Spomínate predvolebné stretnutia v roku 1992?

Áno. Dnes už môžem povedať, že boli pripravené rôzne provokácie, ale slovenská polícia nesmela na týchto zhromaždeniach zasahovať. Tak si policajti brali dovolenky a oblečení v civile zabezpečovali poriadkovú službu. A vždy ma vo svojich osobných autách vyprevádzali z okresu do okresu. V ďalšom okrese ma preberali ich kolegovia. Takže som cítil podporu aj ako bývalý minister, aj ako predseda vlády. Silová zložka aj za cenu risku, že keď im na to prídu ich vyhodia, si robila svoju prácu.  Ba aj náčelníci tíško zatvárali oči a niekde ma aj doprevádzali, starali sa mi o bezpečnosť. Lebo som bol absolútne zraniteľný. Nebyť tejto podpory neviem, ako  kampaň prejdem.

 

S  kým zo slovenských politikov sa vám dobre spolupracovalo?

S členmi vlády, ktorá padla v  roku 1994.  Bola fantastická a mám hlbokú úctu ku všetkým, ktorí v tej vláde robili, pretože ich výkony boli nad hranicou ľudských možností. Na pokraji zrútenia. Veľakrát sme vo vláde robili návrhy zákonov, menili predpisy, prijímali stanoviská, pretože my sme stavali tam, kde nič nebolo. Nejestvovali štátne inštitúcie.

 

Bolo jednoduché v roku 1992 postaviť vládu, ktorá by obhajovala národné záujmy?

V roku 1992 malo HZDS takmer polovicu poslancov v parlamente, do ústavnej väčšiny nám stačila SNS. Ale v 92. sme prijali model, že nebudeme otvárať koaličnú vládu, aby sme si udržali aj esdeeľku aj esenesku  na dostupných pozíciách pre tie zmeny, ktoré mali prísť. Išlo o predpokladané zmeny v ústave  z roku 1968, čo bola SDĽ ochotná podporiť. Ale už nie ústavu samostatného štátu.  Čiže nemohol som ani SNS pustiť preč, lebo na  takú manifestačnú väčšinu sme esdeeľku potrebovali. Oni sa dnes hlásia, že boli za zvrchovanosť,  za ústavu, ale nehovoria, že ten záverečný krok – hlasovanie za zánik federácie – odmietli, dokonca ma za to chceli kriminalizovať. SDľ aj KDH. Líder SDĽ Peter Weiss sa mi vo federálnom zhromaždení, keď sa hlasovalo o zániku federácie,  vyhrážal väzením a Ivan Šimko z KDH vybehol a hromžil: za toto vás budeme vešať. Odvtedy uplynulo 25 rokov a už začínajú.

 

Mohlo Slovensko ostať mimo európskych a transatlantických štruktúr?

Núkali sa dve cesty. Jedna bola vstup do EÚ a druhá, ktorú nám navrhovali Švajčiari a Nóri.  Oni vytvorili spoločnú organizáciu mimo EÚ a boli s nami vážne rokovania, aby sme sa vydali touto cestou. Švajčiari dokonca sľubovali, že nám niektoré banky aj úverovo pomôžu, ale my sme celé ekonomické zázemie mali v EÚ. Lebo ak do roku 1989 išlo až 82 percent tovarov na Východ, tak po zmene režimu sme museli celý trh presmerovať na Západ. Museli sme ísť tam, kde boli naše hospodárske záujmy. Bolo to obdobie  poznamenané vznikom štátu a zánikom RVHP. Zanikli prevoditeľné ruble, neboli peniaze na platenie. Vo všetkých okolitých štátoch bola hyperinflácia. My sme ju nemali. Mali sme infláciu, ale takú, ktorú sme dokázali udržať pod kontrolou. Keď sme boli prijímaní do medzinárodných finančných organizácií tak šéf MMF povedal – čo Slovensko robí je zázrak. Samozrejme, že to nikto z médií nepočúval ani nepublikoval. V roku 1998 bol na Slovensku taliansky premiér Romano Prodi a povedal, že on bol predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala, aké sú možnosti Slovenska na prežitie. Táto komisia v roku 1996 konštatovala, že Slovensko nebude. Nemá väčšiu šancu na prežitie ako tri roky. A o dva roky prišiel na štátnu návštevu a verejne povedal, mýlil som sa, čo ste dosiahli je zázrak. Dnes je snaha vymazať toto obdobie z dejín, akoby  nebolo.

 

Robia to tí, čo tento štát nechceli a usilujú sa o to,  aby politická reprezentácia, ktorá sa zaslúžila o vznik štátu odišla do zabudnutia.

Bohužiaľ máte pravdu. A robia to tak, že buď o tom nehovoria alebo keď, tak len negatívne a len cez kriminalizáciu osôb. Zrušenie amnestií nebol prvý pokus. Pokiaľ  sa pamätám je to moje  šieste trestné stíhanie za ten čas, čo som mimo politiky.

 

HZDS malo vysokú podporu obyvateľstva. Bolo nevyhnutné, aby odišlo zo scény?

HZDS vykonalo zásadné zmeny a uplatňovalo svoj vplyv na Slovensku takmer 20 rokov, ale bolo terčom obrovského boja zo zahraničia. Na voľby v roku 1998 mali opozičné strany viac čiernych peňazí ako my verejných. Čiže HZDS bojovalo nielen o slovenské záujmy a slovenskú cestu, ale aj  o samotné prežitie.

Vy ste na konferencii venovanej 25. výročiu vzniku druhej Slovenskej republiky hovorili o absencii národne orientovanej konzervatívnej strany na súčasnej politickej scéne. Takáto strana chýba na Slovensku od zániku HZDS a neobjavil sa nijaký politik, ktorý by dokázal vzdorovať súčasnej protinárodnej hydre. Nemáte chuť urobiť s tým niečo?

Treba povedať, že nie na Slovensku, ale v Amerike prišiel politik, ktorý povedal Amerika na prvom mieste. Aj na Slovensku musí niekto prísť, kto povie, Slovensko na prvom mieste. Tu sa to všetko zvrháva na boj skupín, nie na boj strán. Nie boj občanov. Na boj o moc a vplyv v štáte, no nie cez pozitívne riešenia. Ale kto na koho viacej nakydá. Chýba tomu vnútorný demokratizmus. To nie sú strany, to sú skupiny s totalitným myslením a nie s demokratickými štruktúrami. Takže ako títo chcú ovplyvňovať vývoj Slovenska? Situácia si vyžaduje riešenie. Na vybudovanie jednej silnej strany treba väčší čas. Aktuálny  čas do volieb nestačí. Ale je čas na to, aby sa všetky hnutia, ktoré sú dnes rozbité, spojili do jedného subjektu s cieľom urobiť voľby, štruktúru parlamentu, funkčnú vládu,  prijať potrebné zmeny v zákonoch, ktoré by obnovili proces demokratizácie štátu. A aby zabránili chaosu a niektorým zlým  veciam v hospodárstve s dopadom na Slovensko. Tie sú dnes čitateľné. Viacej sa skrývame za EÚ ako za samostatnú politiku. Treba začať reálnu obnovu procesov, ktoré boli nastavené pred dvadsiatimi rokmi, vyčerpávajú sa, treba dať nové impulzy. To všetko je možné a nevyhnutné. Preto som sa zaviazal, ak bude potrebné vytvárať znovu nejaké hnutie, budem v tomto procese pomáhať, mám aj osobný motív a keď bude treba a dohodneme sa, HZDS obnovíme.

 

Čo by ste odkázali občanom Slovenska do roku 2018?

Občanom Slovenska chcem povedať, či chceme alebo nie, najvýznamnejší deň v histórii Slovákov za 1600 rokov je vznik tohto štátu. Slobodného, demokratického, všeobecne uznaného, uznaného v národnom živote za rovnoprávny v celom svete. Otvoril dvere príležitostiam. Spomínajme na tých ľudí, ktorí stáli pri jeho zrode. Boli to hrdinovia zápasu svojej doby za samostatné Slovensko. Mohli mať kopu ľudských nedostatkov, ale tvorili dejiny tohto národa. Preto spomínajme na nich, nech nie je nikto zabudnutý a nech sa na nič nezabúda. To sme povinní sami voči sebe. Slováci voči Slovákom.

Eva Zelenayová

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:20

Kazachstan sa pridal k Západu

Kazachstan začne od 1. apríla blokovať tovar, ktorý ide do Ruska prostredníctvom paralelného dovozu.

Kazachstan neukladá obmedzenia voči Rusku, ale “nedovolí obchádzať západné sankcie”, uviedol úradník, ako informoval portál Eurasianet.

19:59

Svetová zdravotnícka organizácia nepriamo obvinila multimiliardára Elona Muska zo šírenia neprávd. Musk totiž v statuse na Twitteri vyzval krajiny, aby “sa nevzdávali svojich právomocí” v súvislosti s pripravovanou medzinárodnou dohodou o boji proti pandémiám.

19:24

Transrodovým osobám v atletike bolo zakázané súťažiť so ženami.

Podľa televíznej stanice Sky toto rozhodnutie schválila rada Svetovej atletiky (Medzinárodnej asociácie atletických federácií).

Lord Coe, prezident organizácie, uviedol, že rada prijala “rozhodné opatrenia” na “ochranu ženskej kategórie v našom športe”.

19:17

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky na husacej farme v Novohradskej stolici, na čo upozornili maďarské orgány aj slovenskú stranu.

19:16

Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. 

19:11

Ruské vojská sa stiahli z mesta Nova Kachovka na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

18:53

Trump považuje rozhovor Putina a Si Ťin-pchinga o zmenách, ktoré Čína a Rusko presadzujú, za najhorší moment v histórii USA.

“Siovo vyhlásenie prezidentovi Putinovi, zachytené vďaka zapnutému mikrofónu, bolo pre USA pravdepodobne najhorším momentom v histórii,” povedal Trump.

“Teraz prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A túto zmenu presadzujeme spoločne,” povedala vtedy čínska hlava štátu ruskému prezidentovi.

18:42

Úrady v ruskom meste Petrohrad zatvorili asi 20 barov a iných podobných prevádzok. Stalo sa tak v rámci trestného konania začatého pre podozrenie z navádzania maloletých na protispoločenské konanie.

18:35

Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

18:31

Lídri členských krajín Európskej únie v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.

18:26

USA sú pripravené na konštruktívnu diplomaciu s Ruskom s cieľom ukončiť ukrajinský konflikt, ale Moskva musí “ukázať známky pripravenosti”.

Takéto vyhlásenie urobil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken.

18:08

Odstupujúca škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente absolvovala svoje posledné vystúpenie vo funkcii predsedníčky vlády. 

18:07

Fínsky prezident Sauli Niinistö podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. 

17:56

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na vypočutí v Kongrese uviedol, že USA nevyhodili Nord Stream do vzduchu.

Dostal otázku: “Potrubie Nord Stream bolo vyhodené do vzduchu v septembri minulého roka. Keď už ste v zápise, môžete ubezpečiť svet, že žiadna agentúra vlády USA tieto plynovody nevyhodila do vzduchu ani k tomu neprispela?”

Áno, môžem,” odpovedal Blinken.

17:01

Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej “armády” na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.…

Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

0 icon

Lausanne 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)   Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať…

Rada pre zahraničné vzťahy: Kolaps SVB odhaľuje slabiny finančného systému USA

0 icon

Washington 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Rétorika o "strate dôvery" a "neuveriteľných hospodárskych škodách" zaznieva v USA vždy, keď je potrebné zvýšiť dlhový strop. Určite ju počuť čoraz častejšie - ale strop sa zvyšuje vždy Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení to však už nie je také jednoduché. Banky v…

Na rokovaní združenia SK 8 dominovali doprava, školstvo a zdravotníctvo

0 icon

Rúbaň 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin  Baumann)   Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe…

Ruský lov na cisterny spôsobil u AFU nedostatok pohonných hmôt

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:screenshot telegram)   Od začiatku marca sú jednotky 65. samostatnej mechanizovanej brigády AFU na Orechovskom smere v Záporoží nútené šetriť pohonnými hmotami a menej často presúvať techniku kvôli "lovu" ruských bezpilotných lietadiel a delostrelectva na palivové cisterny a sklady pohonných hmôt Len od začiatku marca zasiahli…

The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho ICC

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho Medzinárodnému trestnému súdu, v prípade jeho návštevy, tvrdí Blinken Dialóg medzi republikánskym senátorom Lindsey Grahamom a ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom počas vypočúvania v Senáte USA 22. marca: Graham: Mohli by…

V stredu vystúpi v parlamente podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpi budúci týždeň v stredu (29. 3.) podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Vystúpenie sa začne o 10.00 h. Kollár priblížil, že bude tlmočené, no poslanci nebudú môcť…

Kazašský prezident Tokajev si odhryzol viac, ako dokáže prežuť

0 icon

Astana 23. marca 2023 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Stredoázijské krajiny sú už takmer sto rokov baštou vplyvu Ruska. Kazašský líder Kassym-Jomart Tokajev to však ruší. Zdá sa, že si odhryzol viac, ako dokáže prežuť Po zániku ZSSR sa Kazachstan stal 15. členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Vtedy sa formálne vytvorili úzke väzby…

Klusova kauza sa zamotáva. Nicholsonová prezradila detaily zo zákulisia. Poslanec v tom má jasno

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas na podporu kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov. Okamžite sa spustila vlna kritiky, prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla jeho nomináciu  Otvorene sa hovorí o tom,…

Najzaujímavejší moment moskovského stretnutia: Si Ťin-pching tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Bol to azda najzaujímavejší moment ich moskovského samitu. Keď Si Ťin-pching opúšťal Kremeľ, postavil sa tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi a povedal ruskému lídrovi: "Prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov, a my túto zmenu uskutočníme spoločne”. Obaja muži si s úsmevom podali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Požiar

0icon

Srdce Slováka plače. Požiar v Banskej Štiavnici zničil sedem nenahraditeľných domov. Píšem nenahraditeľných, lebo to čo požiar začal, hasiči dokončili. Hasiči robili čo bolo v ich silách a niektorí aj nad. Do záchrany sa zapojil každý kto mohol a vládal. Napriek tomu škody na nehnuteľnostiach aj na hnuteľných artefaktoch budú…

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali