Vláda rozhodla: Takéto zmeny čakajú RTVS

Vláda rozhodla: Takéto zmeny čakajú RTVS

Bratislava 24. apríla 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR – Michal Svítok)

Aktualizované 24. apríla 2024 o 16:54

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorý v stredu schválila vláda

RTVS
Ilustračné foto

Návrh meniaci zákon o telerozhlase nerozdeľuje jednu verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu televízne a rozhlasové vysielanie, podľa MK SR ako predkladateľa však vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. “Prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie i kreovania rady STVR,” dodáva rezort.

Reklama

Navrhované zmeny odôvodnil negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska i porovnania skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe.

“Predložený návrh zákona vychádza tiež z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcich k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania,” dodávajú predkladatelia.

Reklama

Návrhom sa mení samotný názov verejnoprávneho média, podľa predkladateľov “súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska degraduje slovenský národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku ‘slovenský’, ‘slovenská’ (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska”. STVR bude mať podľa zákona povinnosť v televíznom i rozhlasovom vysielaní zaradiť v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu SR.

Orgánmi STVR budú rada a generálny riaditeľ. Rada bude mať, tak ako doteraz, deväť členov, mení sa však spôsob jej kreovania. Minister kultúry nominuje štyroch členov rady na základe výberového konania, zvyšných piatich zvolí Národná rada (NR) SR na základe návrhu Výboru NRSR pre kultúru a médiá. Medzi týmito piatimi členmi bude mať zastúpenie odborník v oblasti televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, práva, ekonómie a po novom aj informačných technológií. Funkčné obdobie člena rady ostáva šesťročné.

Rada bude mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa STVR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Právomocou rady bude aj, v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona, riaditeľa odvolať. Generálny riaditeľ menuje dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu.

 

Machaj a Rada RTVS končí

Funkcia súčasného generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja sa skončí dňom účinnosti navrhovaného nového zákona. Rovnako zaniká s splatnosťou nového zákona aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.

Reklama

Poradným orgánom rady bude deväťčlenná etická komisia, ktorá bude mať za úlohu sledovať dodržiavanie štatútu pracovníkov a spolupracovníkov STVR a iných etických princípov. Členov rady bude voliť predseda rady na základe nominačného návrhu subjektov zastupujúcich jednotlivé oblasti, ktoré majú mať v etickej komisii zastúpenie – sú to napríklad organizácie zastupujúce osoby so zdravotným znevýhodnením, národnostné menšiny, detské a mládežnícke organizácie, ďalej predstavitelia cirkví i samospráv. V etickej komisii má mať zastúpenie aj reprezentant Slovenského olympijského a športového výboru, Matice Slovenskej i Slovenskej akadémie vied, rovnako zástupca novinárskej profesie.

Keďže zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, návrh definuje aj prvé kreovanie orgánov STVR. Ministerka vymenuje členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti zákona. Výbor NRSR pre kultúru a médiá vyhlási výberové konanie na ostatných členov rady do 15 dní od účinnosti zákona, voľba sa uskutoční na najbližšej možnej schôdzi parlamentu. Novozložená rada do troch dní od uskutočnenia prvého zasadnutia zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa. Kandidáti majú mať 15-dňovú lehotu na prihlásenie.

Pri financovaní STVR rešpektuje zákon aktuálne platný stav, primárnym zdrojom financovania má byť nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP.

 

Kritika pre navýšený podiel reklamy

K návrhu zákona sa už kriticky vyjadrila okrem politickej opozície aj Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS). Poukazuje na to, že zákon zvyšuje podiel televíznej reklamy z 0,5 na päť percent vysielacieho času. “Tento schválený návrh narúša rovnováhu medzi súkromným a verejnoprávnym vysielateľom, verejnoprávnemu médiu to poskytne neférovú výhodu,” upozornila ATVS.

Reklama

Poukazuje i na to, že tento krok neguje kompromis, ku ktorému došlo pri založení Audiovizuálneho fondu (AVF). Podľa tohto kompromisu súkromní vysielatelia prispievajú do AVF sumu vo výške dvoch percent ich celkových príjmov z reklamy a telenákupu. Vo väzbe na túto garanciu štát garantoval limitovaný rozsah reklamy, ktorý bude môcť vysielať verejnoprávne médium majoritne financované zo štátnych zdrojov.

Navýšenie reklamy kritizoval aj Jozef Hajko z KDH. Podľa neho to môže ohroziť verejnoprávny charakter RTVS a bude nútiť telerozhlas prispôsobovať vysielanie čo najviac reklamnému trhu.

 

Šimkovičová: Zákon o STVR vytvára novú verejnoprávnu vysielaciu inštitúciu

Novým zákonom o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) vzniká nová verejnoprávna vysielacia inštitúcia. Po stredajšom rokovaní vlády, ktorá schválila legislatívny návrh z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR to uviedla šéfka rezortu Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

“Nový názov deklaruje jednoznačný štátotvorný charakter verejnoprávneho vysielateľa,” upozornila ministerka. Uistila, že zákon rešpektuje ustanovenia prijatého Európskeho aktu o slobode médií. “Jednotlivé záležitosti sme zakomponovali do legislatívy,” dodala.

V rámci zásadných zmien, ktoré zákon prináša pri kreovaní orgánov telerozhlasu, vysvetlila, že proces voľby nového riaditeľa sa vracia k predchádzajúcej praxi, keď sa v prostredí rady volili šéfovia Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu pred spojením oboch inštitúcií.

Pri kreovaní novej deväťčlennej rady zvýraznila fakt, že MK je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti médií a audiovízie. “Je preto logické, že bude vstupovať do tohto procesu,” uviedla. Počet členov rady bol podľa jej slov diskutovanou témou v koalícii, výsledok označila za kompromis. Upozornila, že členmi rady budú len odborníci v oblastiach televízneho a rozhlasového vysielania, práva, ekonomiky a informačných technológií. Od zmien očakáva okrem iného zvýšenú objektivitu spravodajstva, “ktoré sa nebude prikláňať na jednu stranu”.

 

Danko: RTVS nie je dlhodobo udržateľný model

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) nie je dlhodobo udržateľný model. Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko to uviedol v stredu po tom, ako vláda schválila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).

“Nech sa v RTVS nehnevajú, ale hlboký socializmus, ktorý je tam – s tým sa niečo urobiť musí,” komentoval Danko. Namieta množstvo financií, ktoré štát poskytuje telerozhlasu. RTVS vyčíta nízke zisky z reklám. Treba podľa neho hľadať spôsob financovania a hovoriť o počte zamestnancov. Spochybnil aj verejnoprávny charakter vysielaného obsahu. Pri rokovaní o návrhu zákona v parlamente očakáva “šialenstvo”.

Reklama

Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko (SNS) v súvislosti s výhradami k navrhovanému zvýšeniu podielu reklám vo verejnoprávnej televízii a rozhlase upozornil, že stále pôjde len o štvrtinu toho, čo majú komerčné televízie. Považuje za legitímne získať viac reklamného priestoru. “Rozhodne verejnoprávny charakter ostane,” povedal. Reklamné prestávky by mali byť iba medzi reláciami. “Určite to nebude tak, že budú pretrhávať filmy,” zdôraznil. Pripustil výnimku napríklad pri športových prenosoch.
Z vládou schváleného zákona vyplýva, že Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry SR.

 

Manažment telerozhlasu vníma krok vlády ako snahu ovládnuť inštitúciu

Schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) znamená účelovú zmenu, ktorá nemá opodstatnenie a je v rozpore s legislatívnymi štandardmi. Myslí si to vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na čele s generálnym riaditeľom Ľubošom Machajom. Za postupom vlády vidí snahu ovládnuť verejnoprávnu inštitúciu.

“V prípade, že vzniká potreba zo strany vlády zlepšiť situáciu v RTVS a meniť procesy a nastavenia, nie je potrebné prijímať nový zákon, ale novelizovať už existujúci zákon o RTVS,” doplnili vo vyhlásení. Kroky, ku ktorým pristúpila vláda, podľa súčasného vedenia RTVS prinesú otrasy a destabilizáciu všetkých systémov a zložiek, ktoré tvoria verejnoprávne médium, vrátane negatívneho finančného dosahu.

 

Reklama

PS hovorí o účelových zmenách

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) nesúhlasí s návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý v stredu odobrila vláda. Chce vyvinúť maximálny tlak na to, aby zákon parlamentom neprešiel. V prípade schválenia nevylučuje podanie na Ústavný súd SR. Zmenu považuje za účelovú s cieľom mocensky ovládnuť verejnoprávne médium.

Zámerom vlády je podľa predsedu PS Michala Šimečku vytvoriť štátnu televíziu so spravodajstvom, ktoré nebude verejnoprávne. PS je ochotné ísť aj do protestných zhromaždení, záleží to však od dohody v opozícii.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) nevidí žiaden dôvod na rušenie existujúcej inštitúcie a zakladanie novej. Všetky navrhované zmeny vo fungovaní telerozhlasu by sa podľa nej dali dosiahnuť cez novelu zákona o RTVS. Dodala, že vládny návrh je v príkrom rozpore s európskym nariadením o slobode médií. Vláda takisto mení percento reklamy, ktoré môže RTVS vysielať. “Je to opäť niečo, čo by malo byť prediskutované s mediálnym trhom, čo by sa malo prijímať úplne iným spôsobom,” dodala.

Riaditeľa telerozhlasu chce vláda podľa Jaurovej redukovať na “vykonávača” príkazov rady, ktorá bude obsadená politicky – vládou a koaličnou väčšinou v parlamente. “A funkciu cenzorského orgánu preberie etická komisia,” myslí si. Vláda by podľa Jaurovej mala radšej riešiť systémové zmeny, ako napríklad financovanie či modernizáciu verejnoprávnych inštitúcií.

 

Reklama

Podľa SaS chce vláda z RTVS urobiť dezinformačné médium šíriace propagandu

Vláda ruší Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), z inštitúcie ide urobiť dezinformačné médium, ktoré bude šíriť provládnu a časom možno proruskú propagandu. Vyhlásil to predseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling v reakcii na schválenie návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Podobne ako PS, ani SaS nevylúčila podanie na Ústavný súd.

“Niektoré kontroverzné časti boli z návrhu vyhodené, Programovú radu nahradili Etickou komisiou, čo je akoby vystrihnuté z totalitného režimu. Tento zákon tak patrí do obdobia tvrdej totality, nie do demokratického štátu,” uviedol Gröhling. Pripomenul aj výhrady viacerých inštitúcií či verejnosti voči predošlým snahám o zmenu zákona. Napriek úpravám podľa neho návrh naďalej naráža na predpisy Európskej únie a na Pakt o slobode médií.

René Parák z SaS doplnil, že aj po zmenách a odstránení programovej rady z návrhu naďalej nevidí dôvod na zmenu zákona. “Vidíme okopírovaný starý zákon, kde sa takmer nič nemení na postavení verejnoprávneho média, nič sa nemení na jeho poslaní, povinnostiach. Dala by sa urobiť jednoduchá novelizácia aktuálneho zákona a všetky zmeny, ktoré sú navrhované v tomto paškvile na zákon by sa dali presadiť,” poznamenal.

Odmieta argumenty vlády, že ide RTVS odpolitizovať. Práve tento návrh podľa neho zavádza politizáciu.

Otvorené podľa neho ostávajú aj otázky finančného zabezpečenia telerozhlasu. “Bezdôvodné odvolanie riaditeľa síce vypadlo, no nahradila ho možnosť dvakrát neschváliť strategickú koncepciu riaditeľa, čím sa ho jednoducho zbavia,” dodal.

 

Prečítajte si tiež

Reklama

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:24

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na sociálnej sieti X sústrasť v súvislosti s nedeľňajším úmrtím iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího a ministra zahraničných vecí Hosejna Amira Abdollahjána.

20:17

Pohrebný sprievod za iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka, sa uskutoční v stredu v Teheráne. Oznámil to iránsky predstaviteľ.

20:13

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil rozhodnutie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana požiadať o vydanie zatykača proti jeho osobe. Podľa Netanjahua ide o absurdný krok a útok na izraelskú armádu a celý Izrael. 

20:12

Spojené štáty Iránu oficiálne vyjadrili sústrasť po smrti iránskeho prezidenta Ebrahíma Raísího a ďalších predstaviteľov, uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo zahraničných vecí.

19:47

Západným krajinám trvá príliš dlho, kým prijmú kľúčové rozhodnutia o vojenskej podpore pre Ukrajinu. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Reuters, píše TASR.

19:42

Kontajnerovú loď, ktorá pred takmer dvoma mesiacmi narazila do piliera mosta v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, čo spôsobilo jeho zrútenie a smrť šiestich obetí, začali odťahovať do prístavu.

19:39

Britský premiér Rishi Sunak označil pondelok za deň hanby pre krajinu. Dôvodom je zverejnenie výsledkov rozsiahlej správy, ktorá odhalila dlhoročný škandál s podávaním infikovanej krvi počas transfúzií.

19:38

Automobilky Bayerische Motoren Werke (BMW), Jaguar Land Rover (JLR) a Volkswagen (VW) nakupovali automobilové diely od nelegálneho dodávateľa so sídlom v čínskom Sin-ťiangu, ktorý bol spojený s nútenými prácami. 

19:36

Nezamestnanosť naráža na mantinely, na jar klesala už len pod vplyvom sezónnych faktorov. Zhodnotil aktuálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Priblížil, že miera nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v apríli znížila o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.) na 4,99 % alebo 139.000.

19:33

Poľský prezident Andrzej Duda čelí vo svojej vlasti kritike za to, že prirovnal smrť iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího k smrti poľského prezidenta Lecha Kaczyňského pri nehode lietadla pred 14 rokmi. Iránsky prezident zomrel v nedeľu pri nehode vrtuľníka.

19:31

Návrh hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) na vydanie zatykačov na izraelských politikov je nehorázny, vyhlásil prezident USA Joe Biden.

19:28

Švajčiarska výletná loď MS Heidelberg, ktorú po tragickej zrážke s motorovým člnom na Dunaji pri severomaďarskej obci Verőce zadržala polícia pri Komárome, už opustila územie Maďarska. 

19:27

Viac ako tretina talianskych tínedžerov chce v budúcnosti emigrovať z krajiny. Vyplýva to z prieskumu talianskeho národného štatistického inštitútu Istat. Podľa prieskumu sa tiež mladí Taliani viac obávajú o svoju budúcnosť.

19:23

Ronald Plasterk sa sám vylúčil z postu premiéra v budúcej holandskej vláde. Stalo sa tak po tom, čo sa objavili otázky etického charakteru spojené s vlastníctvom patentu na vakcínu proti rakovine, ktorý zobchodoval za 32 miliónov eur. 

18:25

Ukrajina oznámila, že jej vojaci zadržiavajú útok ruských síl v blízkosti obce Bilohorivka v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Rusko pritom tvrdí, že má obec pod kontrolou.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Dieťa skáče do odvodňovacej priekopy pozdĺž rieky Ozama v štvrti Gualey v Santo Domingu v Dominikánskej republike

Autor: AP/Matias Delacroix

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Haršáni

Milan Šupa

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Pavel Jacz

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali