“Veľká vojna 21. storočia je antropologická vojna”

Bratislava 2. apríla 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Pixabay)

 

Álvaro Peñas z The European Cobservative urobil rozhovor s Miklosom Lukacsom. Miklos Lukacs de Pereny (Lima, 1975) je peruánsky akademik, ktorý sa špecializuje na filozofiu technológie. Získal doktorát v odbore manažment a magisterský titul v odbore inovačný manažment na Univerzite v Manchestri v Spojenom kráľovstve, magisterský titul v odbore medzinárodný rozvoj na Univerzite vo Wellingtone na Novom Zélande a diplom z veterinárnej medicíny na Universidad Mayor de Chile. Je tiež absolventom programu umelej inteligencie na Oxfordskej univerzite

gender
Ilustračné foto

V súčasnosti je docentom vedy a techniky na Univerzite San Martin de Porres v Peru a hosťujúcim profesorom etiky a techniky na Panamerican Business School v Guatemale. Prednášal na univerzitách v Essexe a Manchestri v Anglicku a ESAN v Peru, bol vedúcim výskumným pracovníkom na Mathias Corvinus Collegium v Maďarsku a hosťujúcim výskumným pracovníkom na Parížskom technologickom inštitúte. Svoju výskumnú prácu prezentoval na vedeckých a verejných konferenciách v Argentíne, Brazílii, Čile, Číne, Ekvádore, Anglicku, Francúzsku, Indii, Indonézii, Mexiku, Peru, Maďarsku, Rumunsku, Škótsku, na Kube a vo Švédsku. V súčasnosti pôsobí v Anglicku.

Lukacs práve vydal svoju prvú knihu Neo entes: V nej varuje pred nebezpečenstvami transhumanizmu. “Neo entity: technológia a antropologická zmena v 21. storočí” (Neo entities: Technology and anthropological change in 21st century).

Neo entes
Neo entes

Vo svojej knihe hovoríte o progresivizme ako o náboženstve. Ako toto náboženstvo predáva transhumanizmus?

Predáva sa ako materiálne zdokonalenie, ako idea pokroku, v ktorej sa človek zdokonaľuje, nahrádza Boha a stáva sa Bohom vďaka technológii. Problémom tohto prístupu je, že je to falošný a prázdny prísľub. Nevyhnutnou podmienkou tohto procesu je, že človek prestáva byť človekom. Pokročíte, ale cenou tohto pokroku je, že prestanete byť tým, čím ste. Takže homo sapiens môže prejsť do homo deus alebo do akejkoľvek formy, ktorú nazývam neo-entita. Technológia vám v podstate umožní byť tým, čím chcete byť, a to je jeden zo sľubov pokroku.

Tento technologický pokrok je sprevádzaný postmoderným morálnym pokrokom, v ktorom sa všetky hodnotové kategórie, ktoré židovsko-kresťanstvo ustanovilo v predchádzajúcich 2 000 rokoch, stávajú irelevantnými. Táto pokroková morálka je úplne protikresťanská. Budeme lepší po intelektuálnej, kognitívnej, fyzickej a morálnej stránke, ale táto morálka je amorálna, pretože nemá žiadne orientačné body ani vlajku. Je to relativistická morálka.

Myšlienka homo deus mi pripomína sovietskeho “nového človeka” a iné podobné experimenty, ktoré odtrhli človeka od jeho koreňov a formovali ho ako hlinu.

V skutočnosti táto myšlienka nového človeka nie je nová, siaha ďaleko do minulosti. Ako príklad uvádzam osvietenských mysliteľov 18. storočia, najmä markíza de Condorceta a Denisa Diderota, ktorí sa už vtedy pohrávali s touto myšlienkou večnej zdokonaliteľnosti človeka. Už Diderot predpovedal vznik “nadčloveka” prostredníctvom rekonfigurácie a redefinície ľudskej bytosti. V 18. storočí to nebolo možné, ale dnes to možné je. Technológie ako umelá inteligencia, editácia génov alebo robotika majú preukázateľný potenciál rekonfigurovať človeka ako druh.

Ak sa vrátime do minulosti, darvinizmus so svojou myšlienkou spoločného predka je torpédom do vodnej línie kresťanstva, ktoré stavalo človeka do osobitnej kategórie, ako obľúbené Božie stvorenie. Potom prišiel Herbert Spencer so sociálnym darvinizmom a “prežitím najsilnejších”, z čoho vznikol vedecký rasizmus a eugenika. Celý tento proces rozbíja kresťanskú vieru, že všetci sme si rovní, že všetci sme Božie deti, a v 20. storočí vidíme jeho dôsledky. Tieto dôsledky dobre ilustruje komunizmus a snaha o homo sovieticus, nepremožiteľného človeka, hoci nie v individuálnom, ale v kolektívnom aspekte, ako súčasť Sovietskeho zväzu.

Celá táto predstava o technologickom pokroku ako záruke lepšieho sveta sa však už ukázala ako falošná. Na začiatku 20. storočia sa hovorilo o konci vojny v dôsledku pokroku, ktorého výsledkom boli prvá a druhá svetová vojna.

Áno, táto myšlienka pokroku teda predpokladá, že ľudia sú nedokonalí, menejcenní a nežiaduci a že ich treba zlepšiť. Je to hlboko antihumanistická a antikresťanská idea pokroku. Je to antihumánna myšlienka. Hlavným kritikom tejto myšlienky pokroku je John Gray, najmä vo svojom diele Straw Dogs, kde uvádza, že je absurdné myslieť si, že technologický pokrok znamená morálny pokrok. Gray správne tvrdí, že ľudia sa nezmenili, sme v podstate rovnakí ako pred 2 000 rokmi.

Táto myšlienka sa však prelína všetkými postmodernými progresívnymi hnutiami: technológia je motorom zmeny. Preto bez ohľadu na politické alebo ekonomické diskusie nemožno súčasné procesy pochopiť bez zahrnutia vedeckej a technologickej premennej. Ak ich vynecháme, budeme konštruovať súčasnú politickú dynamiku, ktorá nie je presná. Napríklad to, čo vyvolalo prvú priemyselnú revolúciu, bola technológia, parný stroj. O tridsať rokov neskôr sa objavil textilný priemysel, t. j. technológia vygenerovala nový hospodársky proces: moderný kapitalizmus. Nové technológie sú rádovo lepšie ako parný stroj, pretože majú potenciál nielen modifikovať ľudské prostredie, ale aj rekonfigurovať samotného človeka. Tieto technológie dávajú vzniknúť novému ekonomickému modelu, ktorým je prechod od fyzickej k digitálnej ekonomike. Tento nový model vytvorí nové ekonomické mocenské vzťahy a nové formy politickej dynamiky. Preto čítať dnešnú politiku cez optiku minulosti, ako spor medzi ľavicovými a pravicovými frakciami, ktorý sa zrodil v 18. storočí, je anachronické. Vojna 21. storočia nie je len politickou, hospodárskou, kultúrnou alebo sociálnou vojnou. Veľkou vojnou 21. storočia je antropologická vojna medzi progresívnymi víziami, ktoré chápu človeka ako improvizovateľného, a tými, ktorí veria, že človek si musí zachovať svoju dôstojnosť a integritu. Ľudské bytosti v službách technológie verzus technológia v službách ľudských bytostí.

 

Sme svedkami toho, že v rôznych krajinách sa začínajú uplatňovať trans zákony. Ak pripustíme, že človek môže definovať svoje pohlavie podľa vlastnej vôle, neotvoríme tým dvere ďalším fenoménom, ako je trans-vek alebo trans-druh?

Práve o to ide. Tieto odchýlky od ľudských alebo iných druhov nazývam neo-osobnosti, hoci moja definícia sa neobmedzuje len na fyzický svet a zahŕňa aj digitálne výtvory. Už teraz sme svedkami tejto rekonfigurácie ľudskej bytosti, pretože je čoraz nemožnejšie dokonca rozlíšiť muža od ženy. V mene tohto technologického pokroku sa všetky kategórie ľudského bytia vyprázdňujú zo svojho ontologického obsahu. To znamená, že neexistuje jedna sexuálna kategória, ale stovky pohlaví, alebo že neexistuje rozdiel medzi dospelými a deťmi, a to nielen ontologicky, ale aj morálne, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré môžu robiť, a všetci sú zahrnutí do pojmu “osoby”. Preto počúvame od progresívnych politikov, že sexuálnu rozmanitosť si užívajú “osoby”, pokiaľ s ňou súhlasia.

 

Nebojíte sa, že vás obvinia z konšpiračných teórií?

Nie, nevadí mi to. Výraz “konšpiračný teoretik” tu vychádza z neznalosti ľudí o najnovšom vedeckom a technologickom vývoji, ako napríklad o tom, že mužské a ženské pohlavné bunky, t. j. spermie a vajíčka, možno získať z kmeňových buniek. To sa podarilo v roku 2014 a bolo to uverejnené v časopise Nature, najprestížnejšom vedeckom časopise na svete. To umožnilo Weizmannovmu inštitútu v Izraeli minulý rok vytvoriť z týchto gamét umelé myšie embryá. Technicky by sa spermie mohli získať z kmeňových buniek ženy, čím by sa z reprodukčného procesu vylúčil muž. A práve tu prichádza k novým maskulinitám, heteropatriarchátu a všetkým týmto brutálnym útokom na mužskosť.

 

A aký by bol účel, konečný cieľ celého tohto procesu rekonfigurácie?

To všetko má cieľ, ktorý vedie k hlavnej agende, ktorá reguluje všetky tieto zásahy, a tou je environmentálna agenda. Je to materská agenda progresivizmu, pretože na jej základe sa z environmentálnej krízy obviňuje človek. Človek so strašným nástrojom kapitalizmu je vinný za klimatické zmeny a predstavuje existenčné riziko. Je to “ľudský mor”, ktorý v roku 2013 vymyslel David Attenborough a ktorý kapitalizmus využíva na ničenie Matky Zeme, a preto je hrozbou pre existenciu nášho druhu. Toto existenčné riziko si vyžaduje opatrenia, ktoré sú morálne ospravedlniteľné na záchranu planéty. Tu nastupuje kontrola populácie a všetky agendy: potraty, LGBT ideológia, sexuálna výchova, radikálny feminizmus a trans ideológia. ‘Rozmanitosť’, v ktorej sú indoktrinované deti a dospievajúca mládež, podporuje neheterosexuálne sexuálne vzťahy, ktoré nevedú k rozmnožovaniu a usilujú sa v podstate o zníženie populácie.

Potom je tu feminizmus, ktorý nie je posilnením postavenia žien, ale snaží sa kriminalizovať prirodzené sexuálne správanie mužov. Potom prichádza speciesizmus a animalizmus, ktoré sa snažia zvýšiť morálku zvierat a znížiť morálnu kvalitu človeka. Humanizujete zviera a dehumanizujete človeka. A napokon eutanázia, ktorá podobne ako potraty objektivizuje a inštrumentalizuje ľudskú bytosť, ktorá sa stáva postrádateľným predmetom. Už nejde o to, aby sa tomuto človeku pomohlo prežiť, ale skôr o to, že v pomere nákladov a výnosov je lacnejšie ho zabiť.

Skutočné nebezpečenstvo celej tejto antropologickej vojny spočíva v tom, že podľa maltuziánskych a postdarwinistických kritérií sú nakoniec všetky prostriedky na zníženie nákazy oprávnené. Je to otvorene eugenický projekt a vieme, ako všetky tieto eugenické projekty v dejinách končia. Najväčším rizikom je, že všetka ľudská reprodukcia sa dostane do rúk technológie, a to by bol koniec človeka. Bol by to vznik homo deus, ale nie celej populácie, ale menšiny, ktorá tieto technológie ovláda, predáva, vyrába, reguluje a dohliada na ne. Už máme genetické preimplantačné techniky a techniky oplodnenia in vitro; v Spojenom kráľovstve už existuje zákon o troch rodičoch; univerzita v Eindhovene pracuje na vytvorení umelých ľudských materníc; a existujú dokonca popôrodné opatrovateľky s umelou inteligenciou, ktoré kontrolujú vývoj detí bez prítomnosti človeka. Toto nie je sci-fi, ale realita.

 

Existuje odpor voči tejto transhumanistickej agende?

Áno, existuje veľmi silný odpor. Problém je v tom, že väčšina ľudí cíti, že je to zlé, a odmieta trans, LGBT alebo feministické agendy, ale nevie presne, o čo v týchto agendách ide. A potom chýba politická iniciatíva, pretože obyvateľstvo bolo skrotené pod technikou vyčerpania a demoralizácie: COVID, hospodárska a energetická kríza atď. Problém je v tom, že ak ľudia včas nezareagujú, budeme veľmi skoro čeliť veľmi dobre zavedenému systému nátlaku prostredníctvom technologickej kontroly – [systému sociálneho kreditu], aký už existuje v Číne.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:58

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po zničení ukrajinskej priehrady vyzval členské štáty NATO, aby urýchlene poskytli humanitárnu pomoc Ukrajine. Uviedol to na mimoriadnom štvrtkovom zasadnutí Komisie NATO-Ukrajina.

Včera 19:57

Voda z Kachovskej priehrady na Ukrajine sa už nedá používať na chladenie reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). Oznámila to vo štvrtok spoločnosť Ukrhidroenergo.

Včera 19:57

Ruský občan zahynul blízko hotelovej pláže pri útoku žraloka v egyptskom letovisku Hurghada na pobreží Červeného mora. Vo štvrtok to oznámil ruský generálny konzulát v Hurghade.

Včera 19:33

Generál Mark Milley, predseda Výboru náčelníkov štábov USA, v prejave pred absolventmi Národnej akadémie obrany uviedol, že na svete v súčasnosti existujú najmenej tri superveľmoci – Spojené štáty, Rusko a Čína.

Podľa Milleyho bude svet v nasledujúcich desaťročiach čeliť “veľmi vážnym výzvam a krízam”.

“V súčasnosti je čoraz jasnejšie, že sa skutočne nachádzame v multipolárnom medzinárodnom prostredí, v ktorom existujú najmenej tri superveľmoci – USA, Čína a Rusko,” povedal Mark Milley.

Uviedol, že počas studenej vojny prebiehala konfrontácia medzi dvoma superveľmocami, USA a ZSSR, a po rozpade ZSSR boli USA na istý čas jedinou superveľmocou.

“Tri sú oveľa komplikovanejšie ako dve,” povedal.

Millie dodal, že situáciu komplikuje skutočnosť, že niektoré krajiny začínajú hrať vážnejšiu úlohu vo svojich regiónoch. Podľa jeho názoru by si v budúcnosti mohli nárokovať aj na status superveľmoci.

Američania začali rozšírený výcvik ukrajinských vojakov
Na snímke generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády

Včera 19:21

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) urýchlene poslala núdzové zásoby do častí Ukrajiny zasiahnutých záplavami po zničení Kachovskej priehrady na rieke Dneper. WHO sa tiež pripravuje na riešenie zdravotných rizík vrátane úrazov, utopenia a chorôb šírených znečistenou vodou, napríklad cholery. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia WHO.

Včera 19:19

Organizácia Spojených národov (OSN) súhlasila s nasadením humanitárnych pracovníkov na pomoc pri záplavách v Chersonskej oblasti, ak jej Rusko zaručí bezpečný prístup. Uviedlo to vo štvrtok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.

Včera 18:43

Rumunské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok nariadilo Rusku, aby znížilo počet svojich zamestnancov na veľvyslanectve v Bukurešti na približne rovnaký počet, aký v súčasnosti pôsobí na rumunskej ambasáde v Moskve.

Včera 18:42

Čína a Kuba uzavreli tajnú dohodu o vybudovaní zariadenia na elektronické odpočúvanie na tomto karibskom ostrove, ktoré bude schopné sledovať komunikačné spojenia na juhovýchode USA. Americké ministerstvo obrany sa k záležitosti odmietlo vyjadriť.

Včera 18:39

Najmenej 11 obetí na životoch a ďalších 30 zranených si vyžiadal štvrtkový výbuch v mešite v provincii Badachšán na severovýchode Afganistanu, počas pohrebu guvernéra tejto provincie.

Včera 18:14

Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie budúci týždeň navštívi Európu, v Prahe sa má zúčastniť na bezpečnostnej konferencii, na ktorej vystúpi aj prezident ČR Petr Pavel.

Včera 18:10

Počas ruského ostreľovania vo štvrtok v juhoukrajinskom meste Cherson zomrel civilista. V meste práve evakuovali ľudí zo zaplavených budov po pretrhnutí hrádze na Kachovskej priehrade, oznámila ukrajinská generálna prokuratúra.

Včera 17:34

Nórska polícia mohla zabrániť minuloročnej streľbe v gay bare v Oslo, ak by konala na základe tipu od zahraničnej tajnej služby. Uviedlo to vo štvrtok sedem expertov v správe, ktorú starosta Osla označil za “zdrvujúcu”.

Včera 17:26

Švédsko vo štvrtok oznámilo, že ukrajinskí vojaci, ktorí sa cvičili na obsluhu švédskych bojových vozidiel pechoty CV90, sú “pripravení na nasadenie na fronte”. Koľko ukrajinských vojakov absolvovalo výcvik, Štokholm nespresnil.

Včera 17:12

Sýrsky utečenec podozrivý z pobodania šiestich ľudí vo štvrtok ráno v meste Annecy zrejme nemal “teroristický motív”, aj keď ten ešte nie je známy. Novinárov informovala vyšetrujúca prokurátorka Line Bonnetová-Mathisová.

Včera 17:07

Talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok v Ríme potvrdili spoluprácu v oblasti migrácie a pri ďalšej podpore Ukrajiny.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Eurobarometer: Slováci málo veria v nezávislosť sudcov

0 icon

Bratislava/Brusel 8. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku vníma nezávislosť sudcov pozitívne len 33 percent opýtaných. Slováci a slovenské firmy za hlavné príčiny považujú nátlak politikov, vlády a podnikateľských a záujmových skupín. Vplýva to z prieskumu Eurobarometra. Informuje o tom spravodajca TASR Slovensko patrí medzi členské štáty EÚ, kde vnímanie…

Ukrajinská armáda má za sebou samovražednú noc. Veľké straty utrpela aj počas dneška

0 icon

Kyjev 8. júna 2023 (HSP/Foto:screenshot) Aktualizované 8. júna 2023 Ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka podrobne rozoberá nočné pokusy ukrajinskej armády o protiofenzívu Ukrajinská armáda dnes v noci pokračovala v "hlavnom útoku": zatiaľ (do 8. júna, 4.00 hod. ráno) bez výsledku Takže k tomu predsa došlo. Predtým sme len špekulovali, ale…

Schwarzenegger priznal, že jeho otec bol nacista

0 icon

Bratislava 8. júna 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Schwarzenegger priznal, že jeho otec bol nacista a zúčastnil sa obliehania Leningradu Herec a politik sa k tomu priznal v novom dokumentárnom seriáli spoločnosti Netflix "Arnold". Sedemdesiatpäť ročný Schwarzenegger prezradil, že vyrastal so svojím bratom Meinhardom v malej rakúskej dedine Thal. "Naša výchova bola…

Ukrajinci narazili na silnejší odpor, než čakali. Použili už aj Leopardy

0 icon

Bratislava 8. júna 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ukrajinské ozbrojené sily utrpeli straty na ťažkej technike a vojakoch, keď pri svojom prvom pokuse o prelomenie ruských pozícií na východe v posledných dňoch čelili silnejšiemu odporu ruských jednotiek, než sa očakávalo Pre CNN to uviedli dvaja vysokopostavení americkí predstavitelia. Jeden z amerických predstaviteľov…

Saska navrhuje v podstate zrušiť spovedné tajomstvo. KDH reaguje

0 icon

Bratislava 8. júna 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)     Richard Sulík so svojou Saskou predstavuje postupne svoj volebný program, o ktorom tvrdí, že na slovenskom politickom kolbišti nemá konkurenciu. Odpútanie cirkví od štátu je dlhodobou agendou strany, ale s čím prišiel Sulík tentokrát, to nemá obdoby v histórii a asi…

Súťaž liberálov o to, kto vymyslí väčšiu absurditu. Máme sa smiať alebo plakať?

0 icon

Bratislava 8. júna 2023  (HSP/Foto: Screenshot)   "Nvotová je dokonalý symbol slovenského liberalizmu - hlúpa, vulgárna a protislovenská," napísal dnes Ľuboš Blaha. Už včera sme priblížili niektoré jej výroky. Blaha si však myslí, že zúfalstvo liberálov naberá groteskné rozmery - asi si najnovšie vymysleli súťaž o to, kto pred voľbami…

Prezidentka podpísala novelu týkajúcu sa predčasného splatenia pôžičky študentov

0 icon

Bratislava 8. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Študenti budú mať možnosť predčasne splatiť pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania bez poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Fond poskytuje pôžičky pre…

Havranie skaly majú vzácny a ohrozený jamkatec pľúcny

0 icon

Brezno 27. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V prírodnej rezervácii Havranie skaly sa vyskytuje vzácny, na Slovensku ohrozený druh lišajníka, jamkatec pľúcny. Je to jedna z najvýznamnejších populácií v pôsobnosti správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana a na Slovensku je málo lokalít s jeho výskytom. TASR to za CHKO potvrdila Miriam…

ÚDZS: Ďalšie zvýšenie ziskov zdravotných poisťovní občanom nijak nepomôže

0 icon

Bratislava 8. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Ďalšie zvýšenie ziskov zdravotných poisťovní nijak nepomôže občanom ani slovenskému zdravotníctvu. Naopak, profitovať z neho budú akcionári súkromných zdravotných poisťovní. Upozorňuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). V liste preto vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby zvážili prijatie novely, ktorá má…

To najdôležitejšie z Ukrajiny: Na Ukrajine horia Leopardy

0 icon

Kyjev 8. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Libkos) Aktualizované 8. júna 2023 20:24 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:20 - Veliteľ 58. armády Južného vojenského okruhu generálmajor Ivan Popov podrobne opísal…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Hvižďák

Otvorený list predstaviteľom strany Smer

0icon

Tento článok vyšiel na stránke belobog.   Ja niktoš, dezolát a konšpirátor som si dovolil osloviť čelných predstaviteľov strany smer aby mi odpovedali

Pavel Jacz

Voľte prosím prvú, jednu a jedinečnú Remišovú – zakladateľku politikárskej humoriády!

0icon

Pri našej turbulentnej politickej scéne dobre padnú argumentácie „najúžasnejšieho mozgového trustu Slovenska a asi aj Európy“ našej Verči Remosky, prepáčte Remisky, či Remišky? Už presne neviem, ako ju zo zmätenosti volať. Jej politikárske gagy však dokážu zabaviť všetkých, čo pozerajú politick

Slavěna Vorobelová

Zelensky cez palubu

0icon

Popredné americké médiá, The New York Times a The Washington Post, v úzkom časovom rozpätí pohybujúcom sa okolo momentu, keď NIEKTO odstrelil priehradný múr vodnej nádrže Kachovka, zverejnili informácie, ktoré vyvolávaj&uacut

Gustáv Murín

Kachovka – priehrada plná dezinformácií

0icon

Prezidentka Čaptová má pravdu. Sme obeťami lavíny dezinformácií – tých protiruských. Ona sama v tých dezinformáciách už svoje

Viktória Hellenbart

Ako uvažuje Orbánove Maďarsko o vojne ? - 1 časť.

0icon

Prezidentka varuje celý svet pred udalosťami na Slovensku a pred tým,aby sme sa nevydali maďarskou cestou a prestali podporovať dodávky zbraní na Ukrajinu. V niekoľkých blogoch prinášam voľný preklad podstatných častí prednášky Vukicsa Ferencza, maďarského pegagóga na Univerzite verejných služieb, podplukovníka, analytika a  odborníka na otázky bezpe

Vášeň v Tebe

Nájdete mačky medzi tučniakmi? Málokto to dokáže. "Trvalo mi to až 15 minút"

0 icon

8.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: facebook.com/Gergely Dudás - Dudolf). Gergely Dudás zverejňuje na sociálnych sieťach množstvo kresieb, ktoré sú dokonalou skúškou vnímavosti. Na tej najnovšej ukryl tri mačky umiestnené medzi tučniakmi. Podarí sa vám ich nájsť? Nie každému sa to podarí. Gergely Dudás skrýva v ilustráciách, ktoré vytvára, nezvyčajné…

Rozpustite vo vode a naneste na vlasy. Po 30 minútach budú vyzerať, akoby ste práve odišli od kaderníka

0 icon

08.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:youtube.com/WWWLOSY). Mnohé ženy snívajú o hladkých, lesklých a krásnych vlasoch. Odpoveďou sú rôzne procedúry v kaderníckych salónoch. Cena je však zvyčajne pomerne vysoká. Kobieta Gazeta ukazuje, že podobný efekt sa dá dosiahnuť doma takmer za nič. Stačí na to jeden výrobok z vašej kuchyne!

Ako vyrobiť zahusťujúce hnojivo na trávnik? Nemusíte minúť ani cent. Vyskúšajte trik záhradníka

0 icon

8.6. 2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: tiktok.com/pogotowieogrodowe). Ako pripraviť domáce hnojivo na trávnik? Zahusťovadlo vás nemusí stáť ani cent. Môžete si ho pripraviť v duchu zero waste. Kobieta Gazeta predstavila osvedčený recept na výrobok, ktorý vás prekvapí. Postarajte sa o krásny trávnik jednoduchým spôsobom.

Vhoďte 2 kusy do toalety a po chvíli vydrhnite misu. Vodný kameň a žlté zvyšky zmiznú na dlhý čas

0 icon

08.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:súkromný archív). Vodný kameň v toalete je problém, s ktorým sa stretáva veľa ľudí. Ani pravidelné čistenie toalety nemusí stačiť na to, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa. Čo môžete urobiť, aby nevzhľadný nános zo záchodovej misy zmizol? Kobieta Gazeta prináša návod, pri ktorom stačí…

Milostné problémy? Naše staré mamy mali na ne účinný prostriedok. Stačí jedna vetva

0 icon

8.7.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Plant Grow and Care Guide). Keď sa manželia či partneri pohádajú, niečo neklape a podobne, naše staré mamy vedeli, čo majú robiť. Stačí siahnuť na konár jedného z ovocných stromov a vykonať jednoduchý rituál. Keď nič nefunguje a nedarí sa nám dosiahnuť vytúžený cieľ, niektorí z nás…

Armádny Magazín

Pri pokuse o protiofenzívu pri Arťomovsku začala druhá útočná línia Ukrajiny tlačiť na prvú, tá narazila na mínové polia

0 icon

Ukrajina, 8.jún 2023 (AM) – Jedným zo smerov ďalšieho protiofenzívneho pokusu Kyjeva bol smer Arťomovsk, kde si vybral Berchovku a Kleščeevku ako hlavné smery pre útočné operácie, snažiac sa odrezať Arťomovsk, predtým obsadený ruskými silami, zo severu a juhu. Akcie ukrajinských jednotiek boli tradičné: všetko sa začalo nočným delostreleckým ostreľovaním, pričom sa útočil

BRICS, Afrika, Rusko. "Ruská otázka" v Južnej Afrike sa rozhorieva s novou silou

0 icon

Južná Afrika, 8.jún 2023 (AM) – Stretnutie členských štátov BRICS na úrovni ministrov zahraničných vecí sa konalo 1. - 2. júna v Kapskom Meste. V mene Ruska sa na ňom zúčastnil Lavrov. Sergej Lavrov cestoval na Mys dobrej nádeje cez Keňu, Burundi a Mozambik. Vo všetkých kra

Nepľuj na minulosť, odletí a ty ju už nechytíš

0 icon

USA, 8.jún 2023 (AM) – Prezident Biden sa neospravedlní za atómové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, vyhlásil 17. mája asistent prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Veľká Británia nemá v úmysle odsúdiť svoju koloniálnu politiku a odmieta sa oficiálne ospravedlniť za streľbu na mierovej demonštrácii v indickom meste Amritsar z 13.…

Švédsko, Kurdi a NATO

0 icon

Švédsko, 8.jún 2023 (AM) –  Ankara, ktorá považuje mnohých kurdských prisťahovalcov žijúcich vo Švédsku za teroristov a separatistov, požaduje, aby Štokholm proti nim tvrdo zakročil. V opačnom prípade Turecko odmietne prijať Švédsko do NATO. Aktívna migrácia do Švédska sa začala v 60. rokoch 20. storočia. Spočiatku to boli najmä ľudia z…

Je v blízkej budúcnosti možná de-dolarizácia Eurázie?

0 icon

Irán, 7.jún 2023 (AM) – V máji podiel dolára na aktívach centrálnych bánk krajín SNŠ, Číny a ďalších krajín po prvýkrát klesol pod 50 %. Americké ministerstvo financií, ktoré si uvedomuje riziká tohto diania, už vyzvalo na "konštruktívne a férové rokovania" s Pekingom. Washington sa však zjavne nemieni vzdať obchodných vojen. Preto…

TopDesať

Mark Wahlberg odhalil, prečo sa s rodinou odsťahoval z Hollywoodu

0 icon

Mark Wahlberg, legendárny herec a oddaný otec štyroch detí nedávno urobil životné rozhodnutie a spoločne s rodinou sa odsťahoval z Hollywoodu. Po boku svojej manželky Rhea Durham sa Mark rozhodol začať odznova a v nedávnom úprimnom rozhovore sa podelil o podrobnosti tohto významného rozhodnutia. V roku 2022 sa Wahlberg s…

Fotografie zvieratiek, ktoré vám zaručene zlepšia deň

0 icon

Zábavné zvieratá a fotografie zábavných zvierat boli vždy zdrojom radosti a zábavy pre ľudí na celom svete. Od veselých memečiek až po virálne videá - zvieratá nám dokážu vyčariť úsmev na tvári a rozjasniť naše dni. Okrem zábavy však môžu zábavné zvieratá zohrávať aj úlohu pri zlepšovaní našej pohody. Fotografie…

Nešťastné dobrodružstvá zachytené na fotografiách

0 icon

Svet nie je vždy ideálnym miestom. Občas zažívame aj nešťastné dobrodružstvá. Práve takéto dobrodružstvá tých najväčších nešťastníkov sa podarilo zachytiť na tieto fotografie. Fotografie majú úžasnú schopnosť zachytiť jedinečné okamihy a uchovať ich navždy. Dokážu zachytiť kúsok reality, emócie a príbehy, ktoré by inak mohli zmiznúť uplynutím určitého obdobia. Tento článok…

Raritné fotografie známych osobností, ktoré ste nikdy nevideli

0 icon

V dnešnom digitálnom veku, kde každý má vreckový fotoaparát vo svojom smartfóne a fotografie sú všadeprítomné, je ťažké si predstaviť, že existujú snímky známych osobností, ktoré zostali skryté pred našimi očami. No práve tieto zriedkavé a raritné fotografie nám poskytujú jedinečný pohľad do minulosti, odhaľujúc celebrity v úplne novom svetle.…

Kvíz: Dokážete spoznať európsku krajinu na základe jej tvaru?

0 icon

Vitajte, milí čitatelia, v našom novom článku plnom geografického dobrodružstva! Dnes vás pozývame na vzrušujúcu výzvu, ktorá vás zavedie do srdca Európy a vyzve vás, aby ste preukázali svoje znalosti o európskych krajinách. Dokážete spoznať európsku krajinu len na základe jej tvaru? Európa je kontinent bohatý na rozmanitosť a históriu. Každá…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali