V. BALÁŽ: Optimálne sú štyri robotické operačné centrá na Slovensku

Bratislava 19. augusta (TASR) – Moderný robotický systém da Vinci, ktorý sa využíva pri roboticky asistovaných operáciách, prežíva v Rusku boom, na Slovensku ho má zatiaľ len jedna nemocnica. Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta odštartovala operácie pomocou systému, ktorý vznikol v USA, v marci 2011. Prvého marca tohto roku predstavila nemocnica ďalšiu novinku, novozriadené Centrum robotickej chirurgie a zákrokovú sálu vyhradenú pre roboticky asistované operácie. O systéme da Vinci, ale aj o aktuálnom stave slovenskej medicíny sa rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky rozprávala TASR s novým riaditeľom Rooseveltovej nemocnice Vladimírom Balážom, ktorý stál pri zavádzaní systému a je vedúcim Centra robotickej chirurgie vo FNsP. Pôsobí tiež ako prednosta Urologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity vo FNsP. V nemocnici pracuje od jej vzniku v roku 1983.

-V marci 2011 odštartovala banskobystrická Rooseveltova nemocnica ako prvá a zatiaľ jediná na Slovensku roboticky asistované operácie za pomoci technológie da Vinci. Čo to znamená pre prestíž nemocnice?-

Tento operačný systém predstavuje vrchol súčasnej technológie, ktorá sa dá používať v operačných disciplínach, a to v rôznych odboroch. Nemusí to byť len urológia, môže ísť o gynekológiu, chirurgiu, krčné lekárstvo, kardiochirurgiu, cievnu chirurgiu a iné. Robotický systém umožňuje presné operovanie s veľmi dobrou vizualizáciou, všetko spojené s miniinvazívnym prístupom. To znamená, že u pacienta nedochádza k veľkej devastácii tkanív. Je to najmodernejší spôsob, aký sa dá momentálne vo svete získať. Samozrejme, aj on sa vyvíjal a generácií robotických systémov da Vinci je viac, my máme v súčasnosti najmodernejší systém HDSi, ktorý nám umožňuje 3D HD zobrazenie, a keby bolo treba, je možné pripojiť aj učiteľskú konzolu. Hlavný operatér môže operovať a druhý operatér – "žiak", ktorý je vedľa neho, má pomocné riadenie. Ide teda o systém, ktorý umožňuje zaškoľovanie ďalších kolegov rôznych odborov v robotickej chirurgii.

-Na Slovensku máme viacero veľkých nemocníc, v Bratislave, Košiciach atď. No da Vinci sa podarilo získať práve vašej.-

Ako to vo svete vždy býva, niektoré veci sa musia spojiť dohromady. My sme mali o robotický systém veľmi veľký záujem a dlhodobo sme sa oň usilovali. Ale takých ľudí, ktorí sa oň snažili, bolo na Slovensku, samozrejme, viac. Vytvorili sme prípravný výbor Slovenskej spoločnosti robotickej chirurgie, ktorá bola zaregistrovaná pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sú tam kolegovia z Bratislavy, Martina, samozrejme, z Košíc a pod. Snažili sme sa vytvoriť koncepciu robotickej chirurgie na Slovensku. Lebo veľmi často to býva naopak, predtým, ako sa vytvorí koncepcia, niekto určitý prístroj "náhodne" získa a potom sa koncepcia dotvorí. Takže existuje koncepcia rozvoja týchto robotických systémov.

-Môžete ju priblížiť?-

Vždy sme si predstavovali, že na Slovensku majú byť rozmiestnené asi tri až štyri robotické systémy. Existujú vo svete centrá jednoodborové, to znamená napríklad, že operuje na ňom len urológia resp. jeden iný konkrétny odbor. Keďže my nie sme taká veľká krajina a nemáme takú veľkú incidenciu chorôb, aby sme vedeli robotický systém naplno využiť, navrhujeme multiodborové centrá, kde by sa spolupodieľali urológia, chirurgia, gynekológia, krčné atď. Čiže, máme predstavu, že by boli na Slovensku vybudované optimálne štyri také centrá. Východ, stred, sever a západ.

-Je to reálne aj vzhľadom na finančnú situáciu a zadlženie nemocníc?-

Myslím, že to reálne je. Otázka podľa mňa znie tak, že v akom časovom horizonte. Istotne to nebude reálne – hromadne nakúpiť ďalšie robotické systémy. Je nutná príprava jednotlivých pracovísk, nemocníc, Ministerstva zdravotníctva a poisťovní v koncentrácií pacientov, ktorí môžu byť operovaní robotickým systémom, a tým dosiahnuť zníženie ceny za jednej výkon a zabrániť možným pooperačným komplikáciám.

-Kde boli banskobystrickí lekári školení, aby mohli operovať s da Vinci?-

Robotické centrum sme otvorili 14. marca 2011 po školeniach, ktoré sme absolvovali vo Fakultnej nemocnici Ústí nad Labem v Českej republike. Tam je školiace centrum, ktoré vychováva expertov strednej a východnej Európy, kde musia byť vyškolení všetci nádejní robotickí operatéri. Na to, aby niekto mohol operovať na robotickom systéme, musí získať certifikát. A jeho proktor – učiteľ, ho musí ešte aj ďalej odborne sledovať. Robotický systém je napojený na web, to znamená, že v centrách vás môžu reálne sledovať – využitie robotického systému, kvalita výkonov, možné problémy a podobne. A my sme toto naozaj veľmi dobre zvládli. To bol jeden z dôvodov, prečo je robotický systém tu. Od 14. marca 2011 do augusta 2012 sme urobili 191 robotických operácií, z toho 134 na urológii, 51 na gynekológii a 10 chirurgických.

-Na urológii sa teda využíva najviac.-

Na urológii operujeme týmto spôsobom najmä pacientov, ktorí majú ochorenie prostaty, konkrétne rakovinu prostaty resp. niektoré ochorenia obličiek. Rakovina prostaty je u mužov veľmi časté ochorenie a dostáva sa na popredné miesto. Vo vysoko rozvinutých krajinách sa dostáva na prvé miesto vo výskyte zhubných ochorení u mužov a, zrejme, aj u nás sa na také miesto časom dostane. Zvýšený výskyt je spôsobený najmä starnutím mužskej populácie, ale aj cieleným zisťovaním po 50-tich rokoch veku muža pri preventívnych urologických prehliadkach. Rakovina prostaty je, podobne ako iné zhubné nádory, nebezpečná najmä preto, že keď už má svoje klinické prejavy, obyčajne je veľmi ťažké, až nemožné ju radikálne liečiť. Už sa dá poskytnúť len paliatívna starostlivosť. Najlepšou formou liečby z hľadiska onkológie je operačná liečba.

-Ako sa líši operácia prostaty pomocou da Vinci od klasickej?-

Prostata je uložená v ľudskom tele hlboko v malej panve a je veľmi ťažko prístupná pre operačnú liečbu. Nejde len o samotné odstránenie prostaty, ale aj zachovanie dôležitých okolitých štruktúr, ktoré sú zodpovedné za kontinenciu moču a dobrú sexuálnu funkciu. Z toho dôvodu by sa mala operačná liečba sústreďovať vo veľkých centrách, kde pracujú vyškolení odborníci. Pri operácii je nutné používať špeciálne operačné nástroje, čelovú lampu, operačné lupy a pod. Robotický systém umožňuje dostať sa k prostate absolútne tesne a zobraziť samotný orgán aj okolité štruktúry v 3D obraze a HD zobrazení. Ovládanie kamery a nástrojov je vysoko intuitívne a presné, pričom dokáže napodobiť rozsah pohybu ľudskej ruky. Tým je umožnené operovať s veľkou presnosťou. Presnosť a precíznosť pri operácii je dôležitá pri šetrení nervov a zabezpečení dobrej sexuálnej aktivity, najmä u mladších pacientov, a pri zabezpečení včasnej kontinencie moču.

-Je rakovina prostaty civilizačnou chorobou, alebo ju lekári začali zisťovať u mužov vďaka dobrej diagnostike?-

Nedá sa to, bohužiaľ, ešte povedať celkom jasne, na presnú odpoveď budeme potrebovať viac epidemiologických dát. Isté je, že veľké percento diagnostikovaných mužov je práve vďaka lepšej diagnostike. V USA je povinný skríning (aktívne vyhľadávanie chorých s cieľom znížiť úmrtnosť na dané ochorenie) rakoviny prostaty. V Európskej únii (EÚ) nie je. Stále sa na odborných fórach debatuje o tom, čo je lepšie a čaká sa na ďalšie epidemiologické dáta. V poslednej dobe sa ukazuje, že skríning v USA je účinný, pretože v Amerike postupne klesá úmrtnosť na túto chorobu. Ale bude treba ešte niekoľko rokov, aby sme potvrdili tento trend a povedali, áno toto je tá správna cesta.

-Aké ďalšie výhody priniesli operácie pomocou robota pacientom?-

Operácia otvorenou cestou stráca všetky výhody miniinvazívneho zákroku, a to sú najmä veľmi rýchla rekonvalescencia a rýchly návrat k bežnému životu. Pri otvorenej operácii je podstatne vyššia krvná strata a takmer pri každej operácii je nutné podávať transfúziu krvi. Už to samé je riziko zvýšenej imunizácie organizmu a prenosu možných infekcií. Veľmi dobrý príklad je pacient, ktorého som pred týždňom operoval. Na druhý deň po operácii odišiel domov, na štvrtý sme pili kávu v Banskej Bystrici na námestí a na šiesty deň bola vybratá cievka a pacient je úplne v poriadku. Ak vieme sústreďovať pacientov, ktorí si vyžadujú takýto výkon do centier, naše výsledky budú lepšie a lepšie, a tak aj naši pacienti sa budú mať dobre.

-Myslíte, že by mala na Slovensku existovať centralizácia určitých výkonov?-

Je jednoznačnou nutnosťou centralizovať náročných pacientov, pretože u takýchto špeciálnych zákrokoch nie je možné, aby boli vykonávané v počte cca 10 výkonov do roka. Pri nízkom ročnom počte operácií sú tieto zaťažené horšími operačnými výsledkami, ale aj horšou kvalitou života pacientov.

-Ako preplácajú poisťovne výkony robotickým systémom?-

V Banskej Bystrici bol vytvorený fond, do ktorého sa prispievalo cez klinické štúdie, cez rôzne granty a pomocou iných darov, pričom sa sústreďovali prostriedky na prevádzku robotického systému. Celý systém da Vinci sa nakúpil zo zdrojov nemocnice formou splátok. Po preukázaní úspešnosti práce tohto systému sme dosiahli zmluvy s poisťovňami, ktoré nám hradia súčasné náklady. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) prepláca prakticky plný rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytnutá robotom, podobne ako aj ZP Dôvera. Pritom obe poisťovne určitým spôsobom regulujú počet pacientov, ktorí budú operovaní robotom.

-Môže sa stať, že na nejakého pacienta, ktorý operáciu s robotom potrebuje, už nevyjde?-

Musím povedať, že tie čísla sú veľkorysé. Vlani sa na Slovensku operovalo 310 pacientov s rakovinou prostaty. U nás sme ich operovali vyše 100, takže sme operovali viac ako jednu tretinu týchto pacientov. A budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme vôbec splnili to číslo, ktoré nám poisťovňa ponúkla. Takže, zatiaľ nemôžem povedať, že by sme s tým boli nespokojní.

-Keď sme pri poisťovniach, vláda minulý mesiac odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Tento systém je charakterizovaný nemožnosťou poistencov vyberať si poisťovňu a neziskovosťou, keď všetky zdroje, okrem nákladov na prevádzku, sú použité na zdravotnú starostlivosť. Aký je váš názor na takýto systém?-

Vo svete existujú aj pluralitné systémy aj unitárne, čiže systémy s jednou poisťovňou. Vo všeobecnosti treba povedať, že je oveľa viac krajín v EÚ, kde je len jedna poisťovňa. Sme naučení hovoriť o zdravotnom poistení a zdravotnej poisťovni. Ale v reáli to neznamená byť poistený v pravom slova zmysle. Poisťovne neposkytujú žiadny poistný produkt. Platíte si svoju "zdravotnú daň" a tú len ZP prerozdeľujú pre jednotlivých poskytovateľov.

-Priplácajú si pacienti za roboticky asistované operácie?-

Každý pacient dopláca vo výške 200 eur.

-Ak príde vážne chorý pacient, napríklad na rakovinu prostaty, a nemá 200 eur, nebude robotom operovaný?-

Ak je pacient v sociálnej núdzi, existuje možnosť odpustenia poplatku vedením nemocnice. A aj sa to reálne stáva.

-Da Vinci pochádza z Ameriky. Môžete priblížiť jeho vývin?-

História automatov, ktoré by nahradzovali ľudskú činnosť, je veľmi dlhá a bohatá. Jedným z tých, ktorí sa snažili vytvoriť takýto automat, bol aj Leonardo da Vinci, ktorého "rytier – robot" je uložený v Múzeu histórie vedy vo Florencii a bol prednedávnom vystavený aj v Košiciach. Mimochodom, zrejme práve preto má náš robotický systém názov da Vinci. V modernej ére sa nedá vynechať meno Karel Čapek, ktorého umelý pracovník bol prvýkrát vo svete nazvaný robot. Postupne sa robotické systémy zavádzali do priemyselnej prevádzky a neskôr aj iných a, samozrejme, aj do medicíny. Vznikali rôzne typy pomocníkov pri operáciách. Jedným z prvých takých perfektných pomocníkov bol AEZOP, systém, ktorý sa používal pri laparoskopiách ako automatický držiak kamery, ktorý bolo možné ovládať hlasom. Tak sa vytvárala predstava operujúceho robota. Armáda USA mala víziu operačného robota v nemocniciach MASH, kde by neboli špičkoví odborníci vystavení priamemu vojnovému nebezpečenstvu. Armáda spojila svoje sily s NASA, ktorá rozvíjala práce v oblasti priestorového zvuku a 3D videnia. Spojili sa so Stanfordskou univerzitou, kde sa zaoberali najmä chirurgiou ruky a rôznymi mechanickými pohybmi ruky. Výsledkom bol prototyp robota, ktorého podstatne vylepšeným potomkom je teraz da Vinci. Stalo sa to v roku 1996, v roku 1998 prvýkrát operovali v Belgicku žlčník robotom, ktorý sa volal ešte Mona – Podľa Mony Lisy.

-Ako sú na tom ostatné krajiny v používaní da Vinci? Napríklad v Česku majú dokonca viac týchto robotov.-

My sme skôr na konci rozvinutého sveta, ktorý je saturovaný týmito chirurgickými systémami. Česko má deväť systémov, z toho jeden cvičný. Nebudem hovoriť o Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, všetky tieto krajiny sú plne saturované. V Slovinsku majú dva roboty. Maďarsko sa chystá na kúpu robota a práve koncom augusta k nám prídu lekári z Maďarska na prvé školenia. Poľsko kupuje robota, v Rusku je teraz boom, kde sa kupuje 12-sty robot. Takže, je to normálna bežná súčasť medicíny, nedá sa povedať, že by bol nejako už veľmi výnimočný.

-Pokiaľ ide o ostatné prístrojové zariadenie slovenského zdravotníctva, kde sa pohybujeme v porovnaní s Európou, svetom?-

Myslím si, že na Slovensku sme na tom z hľadiska prístrojového vybavenia dobre. Problém je skôr v tom, či dobre regulujeme ich lokalizáciu, či dobré prístroje dávame tam, kde sa naozaj naplno využijú. Ale myslím si, že technika nie je nejako zastaraná, že sa nemáme za čo hanbiť. Samozrejme, medicína sa enormne technologicky vyvíja a ide dopredu. Keď si to porovnávame s nejakou úplne špičkovou americkou nemocnicou, istotne nie sme až tak zabezpečení. Ale keď porovnávame priemer, nemyslím si, že sme na tom tak zle. Som o tom presvedčený, že vieme poskytnúť našim pacientom naozaj ten dobrý európsky priemer.

-Je šanca, že sa na Slovensku niekedy zmení k lepšiemu aj interiér a exteriér nemocničných zariadení?-

Toto je otázka vnútorného dlhu nemocníc. Stále hovoríme o tom, ako je zdravotníctvo zadlžené a myslíme tým najmä dlhy za lieky, energie a iné. Nikto nevraví, aké sú vnútorné dlhy. To znamená dlhy na prístupových komunikáciách, budovách, vnútornej štruktúre a podobne.

-Je to však zrejme to posledné v rebríčku dôležitosti.-

Je. Veľa pre to napríklad urobili v Česku, kde sú nemocnice v podstatne lepšom stave ako u nás, my sme to, bohužiaľ, zanedbali.

-Napríklad v prípade Rooseveltovej nemocnice je zrejme snaha to zmeniť, momentálne v nej prebieha rekonštrukcia.-

Práve teraz sa končí prvá etapa jedného veľkého európskeho projektu za takmer miliardu slovenských korún, to znamená okolo 30 miliónov eur. Týka sa centrálnej sterilizácie, centrálnych operačných sál a  urgentného príjmu. Je to jeden obrovský projekt, ktorého význam pocíti podstatná časť našich pacientov aj zamestnancov. V oblasti centrálnych operačných sál bude vybudovaných 18 komplexných operačných sál. Bude úplne prebudovaný terajší urgentný príjem. Bude sa skladať zo samotnej pohotovosti a z urgentnej časti, kde sa bude dať poskytovať komplexná zdravotná starostlivosť na záchranu života, včítane operačnej sály, resuscitačnej časti, CT a podobne. Pohotovostná časť bude mať svoju recepciu, kóje pre pacientov i RTG. Zdravotníctvo bolo jedným z mála odborov, kde sa veľmi dobre čerpali zdroje z EÚ. Dúfam, že v novom programovacom období po roku 2014 získame znova zdroje, ktorými by sme už spomínaný vnútorný dlh sanovali.

-Aké sú u nás súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti?-

Samozrejme, to najdôležitejšie je samotná kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie je však možné zabúdať aj na ekonomickú stránku celého procesu. Je nutné liečiť kvalitne a efektívne. Je nutné znižovať dĺžku hospitalizácie a zvyšovať obložnosť, najmä čo sa týka akútnych lôžok. Na Slovensku je stále prebytok akútnych lôžok a nedostatok lôžok chronických – pre dlhodobo chorých pacientov. Trendom je, samozrejme, dobrá prevencia ochorenia, jeho včasná diagnostika, kvalitná liečba a minimálny zásah do kvality života pacienta.

UPOZORNENIE: TASR k rozhovoru ponúka zvukový záznam, fotoreportáž a videozáznam

Rozhovor s riaditeľom banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Vladimírom Balážom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zeman: Ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sú ľahko dementní

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Gruber)   Prezident susednej Českej republiky sa najnovšie verejne pustil do svojich spoluobčanov, ktorí nemajú práve kladný prístup k očkovaniu a na ich adresu povedal, že „ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sú ľahko dementní“ „Jedna speváčka dokonca hovorí, že Bill Gates nás chce očipovať, tak uznajte…

Policajný zbor upozorňuje na príspevky speváka Ibrahima Maigu, odvoláva sa na „logiku veci“

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Policajný zbor upozorňuje na to, že herec a spevák Ibrahim Maiga dlhodobo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti zverejňuje príspevky, ktoré zľahčujú pandémiu koronavírusu Ako uviedla polícia na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti, zverejňovanie manipulácií a poloprávd v…

Nová kniha: Pápež očakáva, že posledné dni svojho života strávi v Ríme

0 icon

Buenos Aires 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František očakáva, že zomrie v Ríme, stále ako hlava katolíckej cirkvi. Nevráti sa do rodnej Argentíny stráviť posledné dni svojho života. Uvádza sa to v novej knihe nazvanej "The Health of Popes" (Zdravie pápežov), informovala v nedeľu tlačová agentúra AFP Pápež…

Na Slovensku je 20 okresov, kde má byť najväčšie riziko šírenia koronavírusu

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku je aktuálne 20 okresov, kde je podľa Covid-automatu najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19 Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni varovania patria: Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava,…

Rezort kultúry spustil finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom premysle

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry SR (MK SR) spustilo finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle. Na tlačovom brífingu to oznámila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) Brífingu sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky Matúš Bieščad a zástupkyne neziskového sektora z oblasti kultúry Veronika Gabčíková…

Čína využíva pandémiu na obmedzenie slobody tlače, tvrdí zoskupenie novinárov

0 icon

Peking 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Čína využíva koronavírusovú pandémiu a súvisiace protiepidemické opatrenia na obmedzovanie slobody novinárov, vyhlásil vo svojej výročnej správe Klub zahraničných dopisovateľov v Číne (FCCC) so sídlom v Pekingu. V pondelok o tom informovala agentúra AFP "Čínsky propagandistický stroj sa snažil získať kontrolu nad naratívom okolo…

Minister Ivan Korčok odcestuje do Slovinska na rokovanie s partnermi z Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívi v pondelok 1. marca 2021 Slovinsko. Na pozvanie šéfa slovinskej diplomacie Anže Logara bude rokovať s ministrami zahraničných vecí Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska Rokovania sa zamerajú na regionálnu koordináciu a cezhraničnú…

Slovenská lesnícka komora: Ľudia pracujúci v lesoch strácajú prácu a odchádzajú za ňou do zahraničia

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:besthdwallpaper.com)   Ľudia pracujúci v lesoch strácajú prácu a odchádzajú za ňou do zahraničia. Slovenská lesnícka komora (SLK) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal jej hovorca Dávid Hančinský Podľa SLK za vzniknutú situáciu môže uplatňovanie novely zákona o ochrane prírody, ktorá sa pretavuje do stanovísk…

Zväz ambulantných poskytovateľov: Prvý rok Mareka Krajčího v ministerskom kresle bol krokom vedľa

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prvý rok Mareka Krajčího (OĽANO) v kresle ministra zdravotníctva bol "krokom vedľa". Spôsob riadenia rezortu zdravotníctva počas uplynulého roku poznačeného pandémiou nebol o potrebnej spolupráci s odbornými spoločnosťami a zdravotníckymi organizáciami a nebol ani o hľadaní obojstranne prospešných riešení, ktorými by Slovensko mohlo…

Ledecká odriekla účasť na majstrovstvách sveta, pre zranenie nedokáže dokončiť rozcvičku

0 icon

Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Marco Trovati)   Skvelá česká zjazdárka Ester Ledecká v tejto sezóne nerozšíri svoju zbierku cenných kovov z vrcholných podujatí v snoubordingu. Najznámejšia zimná "obojživelníčka" odriekla účasť na majstrovstvách sveta v paralelných disciplínach v slovinskej Rogle, kde je už v pondelok na programe paralelný obrovský slalom. Olympijská…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Americkí agresori spolu zo zločineckou alianciou NATO chystajú vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom

0icon

Ukrajinský prezident Zelenskij 25. februára telefonoval s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Povedal: "Pre Ukrajinu je dnes najdôležitejšou otázkou vyhliadka na získanie akčného plánu pre členstvo v NATO. Som rád, že som počul, že dvere NATO sú pre Ukrajinu otvorené. Osobne ďakujem Stoltenbergovi za podporu našej túžby dosiahnuť členstvo v NATO.…

Ladislav Kováčik

Liberálna "demokracia" na Slovensku

0icon

Za socializmu okrem komunistickej strany existovali aj menšie strany, ktoré mali vytvárať akési zdanie plurality v štáte. Bola tu trebárs Československá strana lidová, ktorá akože zastupovala aj záujmy veriacich ľudí. Samozrejme, v praxi plnila len pokyny komunistov.

Andrej Sablič

Kolektívna zodpovednosť?!

0icon

K názoru: „Právny štát môže prekvitať jedine v krajine, ktorej obyvatelia cítia kolektívnu zodpovednosť ako integrálnu súčasť ich vlastnej právnej, politickej a sociálnej kultúry“ – Benátska komisia (TU). Ďalší alibizmus vládcov a palica na občana

Gustáv Murín

VÝZVA členom Komisie NEvyšetrujúcej smrť generála Lučanského

0icon

Vyzývam zástupcov opozície, a hlavne pani Sakovú – odíďte z tej Komisie, ktorá nemá ani poriadne meno. Veď nemá ani poriadne zadanie – nemá ani možnosť vyšetrovať. Tak načo ste tam?   Neuveriteľné v arogantnom prevedení    Každého slušného občana tejto krajiny musí urážať tá fraška, ktorú tu s nami hrá…

Martin Borguľa

Nedocenená práca slovenských opatrovateliek

0icon

Kto sú ženy (a muži), ktorí sa v dnešnej pandemickej dobe starajú o seniorov v zariadeniach sociálnych službách? Potrebujeme ich (a budeme potrebovať stále viac), pokladáme za samozrejmosť, že sa starajú o starých, často nevládnych a ťažko chorých pacientov, ale inak nevieme o tejto práci takmer nič. Opatrovateľstvo na Slovensku – zaznávané, hlboko poddimenzované a zúfalo finančne…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

0 icon

Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

Čo by urobila s telom mäsová diéta? Kedysi sa používalo na mučenie!

0 icon

Pred mnohými rokmi sa v Číne používali sofistikované popravy na potrestanie zločincov : vinník bol zavretý v malej klietke a kŕmený vareným mäsom. Táto zdanlivo neškodná strava viedla k bolestivej smrti do jedného mesiaca. Je to ale naozaj tak, že sa dá mäsom predávkovať? Alebo že by nás mohla mäsová diéta priviesť do…

Satan a jeho tajné posolstvá 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o Satanovi a tajných posolstvách, ktoré sú, resp. nie sú zakomponované vo filmoch ako reklama, či v skladbách od The Beatles či Led Zeppelin, ako ste sa mohli presvedčiť aj v rámci prvej časti článku. Teraz sa však pozrime na druhú časť, kde si rozoberieme piesne so schopnosťou zabíjať, či…

Vychytávky, vďaka ktorým bude tvoj život brnkačka

0 icon

Život je niekedy naozaj ťažký. A možno si ho robíme zložitým úplne zbytočne. Veď existujú vychytávky, ktoré ti ho môžu zjednodušiť raz-dva. A ani nie sú finančne náročné. My ti dnes ukážeme niekoľko takých, ktoré budeš odteraz používať každý deň. Nebudeš veriť, že si mohol žiť bez nich! Vlastné rozmrazovanie…

Sovietsky projekt superhlbokého vrtu 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Sovietsky projekt superhlbokého vrtu. Kolský superhlboký vrt zmiatol množstvo ľudí. Veľmi rýchlo uverili nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemským povrchom vedci objavili peklo. Pozrite sa spoločne s nami na realitu tohto prípadu. Sprvu plánovali dosiahnuť hĺbku 15 kilometrov, čo vyzeralo ako odvážny plán, keďže by…

Vo svete IT

Lu Weibing zo Xiaomi hovorí, že nevie, či bude tento rok na trhu dostatok smartfónov. Prečo to hovorí?

0 icon

Trh s polovodičmi zažíva v posledných mesiacoch naozaj hlbokú krízu. Nedostatok surovín výrazne spomalil výrobu mikročipov vo všetkých kútoch sveta, pričom ich nedostatok zasiahol takmer všetky odvetvia, či už hovoríme priamo o smartfónoch, počítačoch, inej elektronike, ale napríklad aj o automobiloch. Nedostatok mikročipov sa poslednú dobu spomínal práve v súvislosti…

WhatsApp: Pomocou tejto funkcie, môžete využívať WhatsApp aj za účelom zapisovania poznámok

0 icon

WhatsApp je komunikačnou platformou, ktorá sa teší veľkej obľube, a to aj napriek posledným týždňom, kedy sa jej dostalo extra negatívnej pozornosti. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá sa nakoniec z 8. februára posunula na 15. máj, aby mala spoločnosť dostatok času na vysvetlenie zmien, ktoré nás čakajú. Spoločnosť…

Pozrite si veľký prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Čo si vyberiete?

0 icon

Nový mesiac začal, ako aj pracovaný týždeň, a spolu s jeho začiatkomvám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru, ktorý dočasne stiahnete zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 19 aplikácií, z ktorých neprehliadnite CPUz Pro, či Photo Editor. V prvom prípade ide o šikovný nástroj, ktorý dokáže odhaliť špecifikácie vášho zariadenia, o…

Umelá gravitácia by mohla byť nenahraditeľnou v prípade dlhodobých misií. Ako ju vieme získať?

0 icon

V sci-fi sa často stretávame s technológiou umelej gravitácie, ktorá umožňuje posádke vesmírnej lode stáť na palube rovnako, ako keby sa nachádzali na Zemi. To je pochopiteľné, pretože simulovať stav beztiaže pre potreby filmu je nepraktické, a tak je jednoduchšie vymyslieť technológiu, ktorá tento problém obchádza. Umelá gravitácia ale nie…

Vypočujte si „vesmírnu hudbu“: Vedci objavili planéty, ktorých obežné dráhy sa rytmicky opakujú

0 icon

Vedci objavili novú sústavu TOI-178, ktorá pozostáva so šiestich planét, ktoré obiehajú svoje slnko v naozaj rytmickom pomere, píše portál Earthsky.org. Dokazuje to aj video, ktoré nám ukazuje „kozmickú hraciu skrinku.“ Pohyb planét je vyjadrený prostredníctvom hudobnej harmónie. Každej planéte bola pridelená nota na Pentatonickej stupnici a výsledok stojí za…

Armádny Magazín

Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

0 icon

Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

0 icon

Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

0 icon

Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

0 icon

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

0 icon

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali