Úradníci ministerstva zahraničia odignorovali „nepohodlných europoslancov“. Nechá to Radačovský tak?

Bratislava 23. mája 2020 (HSP/Foto: HSP)

 

Transparentné, demokratické, férové – také pomery sľubovala nová moc po voľbách. Realita? Ľudia s nežiaducimi názormi sú tvrdo vymieňaní a tí, ktorých nie je možné vyhodiť, sú okázalo ignorovaní. Najnovšie to zažil aj europoslanec Miroslav Radačovský

Na snímke Miroslav Radačovský

V stredu 20. mája o druhej hodine popoludní sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) konala zaujímavá akcia: pracovné stretnutie slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom.

Podľa oficiálnej pozvánky, ktorú europoslanci dostali, predmetom tohto oficiálneho pracovného stretnutia bola diskusia o prioritách európskej a zahraničnej politiky novej vlády v nadväznosti na schválené programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.

Pozvánka

Teda išlo zo zahraničnopolitického hľadiska o dôležitú komunikačnú platformu, ktorej využitie by mohlo prispieť k ujasneniu pozícií kľúčových postáv vo formovaní zahraničnej politiky SR, formulácii spoločných stanovísk, prípadne dohode o spoločnom postupe v určitých komunikačných, formálnych či iných dôležitých záležitostiach.

Preto sme sa obrátili na jedného z europoslancov, nezávislého poslanca Miroslava Radačovského, so zvedavými otázkami na to, ako stretnutie prebehlo a čo prinieslo. Čo sme sa dozvedeli, nás však prekvapilo a možno prekvapí aj vás. Veď posúďte sami.

 

Hlavné správy: Na MZVaEZ sa v stredu konalo stretnutie europoslancov s ministrom zahraničia Korčokom. Aké boli závery z toho stretnutia?

Radačovský: Neviem, ja som sa toho stretnutia vôbec nezúčastnil.

 

Hlavné správy: Nepovažovali ste to stretnutie za dôležité? Predsa len, išlo tam o koordináciu spoločného postupu medzi ľuďmi, ktorí sú kľúčovými reprezentantmi slovenskej zahraničnej politiky…

Radačovský: Ale áno. Lenže ja som tam nebol pozvaný.

 

Hlavné správy: Ako je to možné? Myslíte, že vám organizátori zabudli poslať pozvánku na také dôležité stretnutie?

Radačovský: Nie, nepochybne nešlo o náhodu.

 

Hlavné správy: To je dosť tvrdé vyjadrenie… Predsa, ak to nebola náhoda, potom by sa to dalo považovať za sabotáž. Veď ako inak hodnotiť, ak niekto takýmto spôsobom zasahuje do práce predstaviteľov slovenskej zahraničnej politiky, a súčasne do výkonu mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Či nie?

Radačovský: Máte pravdu. Dokonca by ste mohli povedať, že neúčasťou na tomto stretnutí som si neplnil povinnosti poslanca EP tak, ako mi to vyplýva z môjho mandátu a rokovacieho poriadku EP. Ba dokonca by ste sa mohli spýtať, za čo beriem plat. Bola by to správna otázka, veď v konečnom dôsledku kto iný, ak nie médiá, by mali sledovať a hodnotiť činnosť poslancov, a vôbec osôb verejne činných. A preto vám poviem ako to celé bolo, aby ste ma nepodozrievali, že som sa toho stretnutia nechcel zúčastniť.

V nedeľu, 17. mája, som sa z neformálneho súkromného telefonátu s priateľmi dozvedel, že sa takéto stretnutie ministra s europoslancami má uskutočniť, že naň slovenskí europoslanci boli pozvaní oficiálnymi pozvánkami.

Keďže mne takáto pozvánka neprišla, a keďže predmetom stretnutia bola diskusia o prioritách zahraničnej politiky novej vlády a ako europoslanec, člen Výboru IMCO, člen Delegácie pri parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, člen Delegácie pre pridruženie EÚ – Moldavsko, a tiež ako náhradník vo Výbore pre zahraničné veci (AFET) som nechcel zanedbať svoje povinnosti, zaslal som zo svojho oficiálneho mailu na adresu Ministerstva zahraničných vecí ešte v nedeľu 17. mája mail s týmto textom:

„Vážené ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, dňa 20. mája 2020 o 14,00 h sa má uskutočniť stretnutie europoslancov SR s pánom ministrom Ivanom Korčokom.

Pravdepodobne v návale ťažkej a zodpovednej práce, ktorú nepochybne vykonávate, ste opomenuli zaslať pozvánku na toto stretnutie aj mne ako europoslancovi SR.

Prosím preto oznámiť mi, či tohto stretnutia sa môžem zúčastniť aj bez pozvánky, prípadne zaslať mi pozvánku dodatočne.

V prípade, že sa tohto stretnutia zúčastniť nemôžem, prosím láskavo uviesť dôvod. Prosím tiež uviesť, ktorí zo slovenských europoslancov na toto stretnutie boli pozvaní.

Vzhľadom na to, že stretnutie sa má uskutočniť 20. mája 2020, prosím odpoveď zaslať do 12,00 h dňa 19. mája 2020.

S úctou JUDr. Miroslav Radačovský, občanmi Slovenskej republiky zvolený zástupca SR v pozícii nezávislého poslanca Európskeho parlamentu“

 

Hlavné správy: A čo vám na to odpovedali?

Radačovský: Nič. V lehote, ktorú som určil, teda do utorka 19. mája do poludnia, mi neprišla žiadna odpoveď. Preto som popoludní zatelefonoval na útvar diplomatického protokolu MZVaEZ. Príslušná pracovníčka mi nevedela povedať, či sa stretnutie bude alebo nebude konať, či som bol pozvaný alebo nie, ale požiadala ma o mobilné telefónne číslo s tým, že všetko zistí a v priebehu dňa mi to dá vedieť.

Ibaže už sa neozvala a už mi tam ani nikto nedvíhal telefón. V stredu ráno som sadol do auta a vybral sa do Bratislavy, keďže som tam mal aj tak cestu kvôli zasadnutiu výboru NR SR pre európske záležitosti. Okolo desiatej hodiny som opäť zavolal na útvar diplomatického protokolu, ale už zo synovho telefónu. Opäť to zdvihla tá zamestnankyňa a opäť mi nevedela povedať nič o tom, či sa toto stretnutie bude alebo nebude konať, či bol doručený môj e-mail, či sa stretnutia môžem zúčastniť. Opäť sľúbila, že v priebehu polhodiny všetko zistí a dá mi vedieť. A odvtedy sa mi už viac neozvala a ani nedvihla telefón.

 

Hlavné správy: Zaujímavý spôsob „komunikácie“ zo strany ministerstva… A čo bolo ďalej?

Radačovský: Ja som teda na to stretnutie nešiel, ale viem, že sa uskutočnilo. Na ten môj mail mi doposiaľ neodpovedali.

 

Hlavné správy: Keď to zhrnieme: ako hodnotíte postup a správanie MZVaEZ?

Radačovský: Chcem zdôrazniť jedno: moja osoba v tomto prípade vôbec nie je podstatná. Podstatný je mandát poslanca, a to ktoréhokoľvek. Poslanecký mandát je vyjadrením vôle občanov, ktorí ho zvolili preto, aby zastupoval záujmy svojej vlasti v Európskom parlamente. Každý – nech by to bol ktokoľvek – je povinný takýto mandát rešpektovať. A predovšetkým, nikto, nech by bol v akomkoľvek postavení, nemá právo žiadnemu poslancovi brániť vo výkone jeho mandátu.

Kto by sa takéhoto konania úmyselne dopustil, ba dokonca zneužil na to postavenie verejného činiteľa, dalo by sa možno takéto jeho konanie posudzovať aj v rovine trestno-právnej. Je to môj názor a v konečnom dôsledku by o tom mohli rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní.

 

Hlavné správy: Mienite sa s touto vecou obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, prípadne to ešte ďalej riešiť nejakým iným spôsobom?

Radačovský: Nechcem zbytočne dramatizovať alebo nevkusným spôsobom túto trápnu situáciu popularizovať. To nie je môj štýl. Vzhľadom však na zvláštne mlčanie MZVaEZ a detinský spôsob odmietania akejkoľvek komunikácie štýlom „neviem, nemôžem, nedvíham telefón“ som sa rozhodol požiadať v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mi bolo oznámené, kto bol alebo nebol na toto stretnutie pozvaný a čo bol dôvod nepozvania na toto pracovné stretnutie mňa ako poslanca EP.

A v prípade, že vznikne podozrenie, že niekto úmyselne maril alebo znemožnil výkon poslaneckého mandátu poslancovi, obrátim sa s podnetom na Generálnu prokuratúru SR.

 

Hlavné správy: Aký je názor ostatných poslancov EP na takýto postup MZV? Rozprávali ste sa o tom s kolegami?

Neviem, nekomunikoval som s nikým z nich o tomto probléme. S určitosťou však môžem konštatovať, že ak by takýto postup bol uplatnený voči ktorémukoľvek inému poslancovi EP, tak by som zvolil rovnaký postup, ako ten, ktorý chcem zvoliť, keď ide o mňa. Považoval by som to za morálnu, etickú, ba dokonca výsostnú povinnosť europoslanca. Ak pre nič iné, tak už len z dôvodu, aby sa niečo podobné v budúcnosti možno neuplatňovalo voči niekomu inému.

Toľko rozhovor s Miroslavom Radačovským. Možno si poviete, čo tam po tom, veď sa zase toľko nestalo, jedno pracovné ministerské stretnutie hore-dole… Možno s tým rátali aj organizátori, že sa takáto vec jednoducho prejde mlčaním. Ibaže ono to nie je zase tak úplne na mávnutie rukou. Ak sa na situáciu pozrieme z takého uhla pohľadu, že išlo o sabotovanie práce poslanca a jeho mandátu, potom vidíme závažnosť celého prípadu zrazu v úplne inej rovine.

Preto sme skúšali o veci zistiť niečo viac. Dozvedeli sme sa, že na stretnutie pravdepodobne boli pozvaní úplne všetci slovenskí europoslanci okrem Radačovského a Uhríka, ktorý nám tiež potvrdil, že ani on nedostal žiadne pozvanie. Dostala sa nám do ruky aj pozvánka, akou ministerstvo europoslancov pozvalo na stretnutie, a na ktorej je útvar diplomatického protokolu MZVaEZ uvedený ako organizátor.

Keď sme na ten útvar zatelefonovali, zdvihla to tá istá pracovníčka ako M. Radačovskému a povedala, že ona nevie kto bol a kto nebol pozvaný, a že aby sme radšej kontaktovali hovorcu ministerstva. Ten nám dlho nedvíhal telefón, potom poslal esemesku s otázkou, o čo ide. Na našu sms s vysvetlením a žiadosťou o telefonický rozhovor potom už ani on viac nereagoval. Jednoducho: mŕtvy chrobák. O pomeroch v tej inštitúcii si tak môžete urobiť názor sami.

Lenže je tu ešte tá podstatná otázka: prečo? Prečo ministerskí úradníci tak urputne „chránili“ stretnutie ministra s europoslancami pred ľuďmi s odlišnými názormi na zahraničnú politiku?

Niektorí vravia, že to je vraj tým, že pospolitosť ľudí, ktorí sú aktuálne pri moci, je zo samotnej svojej podstaty hlboko nedemokratická a každý, kto by chcel poukazovať na korene problémov, pomenúvať veci pravým menom a otvorene diskutovať, je jej smrteľným nepriateľom. A vy si o tom čo myslíte?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

icon NAJČÍTANEJŠIE

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Všetci členovia sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu odmietajú Mazákove slová o falošnej kolegialite vo veci Trubana

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Všetci členovia sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sú presvedčení o tom, že v prípade nerozhodovania o možnej zaujatosti sudcu Michala Trubana nejde o falošnú kolegialitu. Sudcovská rada ŠTS nevidí dôvod na zmenu svojho stanoviska, že možné previnenie v prípade rozhodovania o väzbe…

Pracovať na bývaní aj počas nedele? Vladyka vysvetľuje, či je možné získať pre tento deň dišpenz na prácu, ktorá sa nestihla počas pracovného týždňa

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Je možné vybaviť si akýsi druh dišpenzu na pracovanie v nedeľu, ktorá je dňom pracovného pokoja? Na túto otázku na svojej facebookovej stránke odpovedal vladyka Milan Chautur S otázkou sa na vladyku obrátil muž, ktorý uviedol, že spolu s rodinou sa chystajú meniť bývanie…

Intoxikácia alkoholom je veľkou hrozbou u detí a mládeže

0 icon

Levoča 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Alkohol sa môže stať obrovskou hrozbou pre všetkých, ktorí sa s ním stretnú prvýkrát, popíjajú ho v nadmernom množstve, alebo podľahnú davu či nátlaku skupiny. Lekári z levočskej nemocnice bežne zachraňujú opité deti či tínedžerov. Uviedol to primár detského oddelenia levočskej nemocnice Martin Tkáč…

Eurokomisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 mil. eur na podporu inovačných spoločností

0 icon

Bratislava/Brusel 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19 Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude…

Rezort obrany navrhuje, aby na Slovensku mohli pôsobiť štyria americkí vojaci

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo obrany SR navrhuje, aby mohli na Slovensku pôsobiť štyria príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková, ministerstvo tento návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Účelom prítomnosti amerických vojakov má byť poskytovanie poradenstva a výcviku…

NAKA pri akcii Šašovia súvisiacej s extrémizmom zadržala aj hudobníka z Horkýže Slíže

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Horkýže Slíže Facebook)   Od utorkového skorého rána na viacerých miestach celého Slovenska zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) proti extrémizmu. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti Ide o akciu s krycím názvom "Šašovia", ktorá podľa polície prebieha aj v susednej krajine. Policajti nešpecifikovali,…

Lavrov žiada prepustiť novinárov zadržaných počas protestov v Bielorusku

0 icon

Minsk 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   Niekoľko ruských novinárov, ktorí sa spravodajsky venovali povolebným protestným akciám v bieloruskej metropole Minsk, už niekoľko hodín nepodalo o sebe žiadne správy. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io Najmenej 20 hodín sa nedá spojiť so spravodajcom ruského portálu Znak.com. Od…

Mičovský odštartoval nové rokovania s obchodnými partnermi štátneho podniku LESY SR

0 icon

Banská Bystrica 11. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Hlavným bodom stretnutia bola nová obchodná politika v štátnom podniku LESY SR Nové postupy prinesú do obchodu s drevom viac efektívnosti a transparentnosti Plánovaná ťažba je o 600.000 kubíkov dreva nižšia S cieľom nastavenia nových obchodných podmienok, pri obchodovaní s drevnou hmotou…

Holandská polícia našla najväčšie kokaínové laboratórium v krajine

0 icon

Amsterdam 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/German Custom)   Holandská polícia v utorok oznámila, že našla najväčšie kokaínové laboratórium, aké sa kedy v krajine podarilo objaviť. Píše o tom agentúra DPA Laboratórium sa nachádzalo v prerobenej konskej stajni v meste Nijeveen blízko hraníc s Nemeckom a spracovávalo až 200 kilogramov kokaínu denne,…

Nicholsonová: Som presvedčená, že Blaha musí niesť zodpovednosť za svoje výroky

0 icon

Bratislava 11. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) považuje za nepochopiteľné, že polícia zastavila trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD). Je presvedčená o tom, že poslanec by mal niesť za svoje výroky zodpovednosť Blaha sa mal v decembri…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oneskorený plač R. Fica nad "rozliatym mliekom".

0icon

Reálny politický vývoj už neraz potvrdil starú pravdu, podľa ktorej sa politici z opozičných lavíc pozerajú na problémy spoločenského a politického vývoja inak, než ich kolegovia v laviciach koaličných. A v plnej miere to platí aj opačne. Politické subjekty nám permanentne dokazujú platnosť tejto pravdy. Neraz sme svedkami, že aj tie najlepšie, najracionálnejšie  a najpotrebnejšie riešenia,…

Avantgarda ...

0icon

V minulom režime sa často hovorilo o komunistickej strane, že je avantgardou robotníckej triedy v boji proti prehnitému kapitalizmu a buržoázii ako takej. Verili tomu vtedy státisíce ľudí, ktorí boli vtedy presvedčení, že nie je nič dokonalejšie ako neustále KSČ pripomínajúci triedny princíp, ktorý poznal iba tri triedy : robotníkov,…

Matovičovo-Korčokovske lokajské vyhostenie ruských diplomatov nezmenilo postoj Pompea, aby sa stretol s našimi sorošovskými relikviami.

0icon

Americký minister zahraničia Mike Pompeo začal dnes návštevu Prahy, Plzne, Ľubľane, Viedne a Varšavy. Diplomatická misia potrvá do 15. augusta. Bratislavu zrejme nie náhodou vynechal. O stretnutia s našimi sorošovskými sluhami neprejavil záujem. Nemožno sa diviť. Pompeo  je podporovateľ tradičnej, normálnej rodiny a nie LGBTI, sexuálnych zvrátenosti a globalizácie likvidujúcej národné štáty, ako naši…

Zmena ducha armády znamená radikálne zlepšenie kvality formovania dôstojníkov. 7. časť.

0icon

Reforma vojenského vzdelávania a výcviku dôstojníkov mala byť procesom, ktorý sa reálne začal na začiatku tisícročia prvými serióznymi analýzami stavu a neskončí sa prakticky nikdy. Za formálne míľniky procesu reformy vzdelávania a výcviku dôstojníkov bolo možné považovať: a) prijatie zákona o zriadení Národnej akadémie obrany, b) zriadenie Národnej akadémie obrany spolu so vznikom…

Dianie v Libanone v kontexte udalostí

0icon

Zahranično-politický komentár V poslednom článku som priniesol informáciu o požiadavkách, ktoré predložil Macron prezidentovi Libanonu Aounovi. Kvôli nedostatku času som ju nevsadil do kontextu udalostí.  Teraz sa o to pokúsim. Za normálnych okolností  by po vznesení spomínaných požiadaviek Macrona z Bejrútu rýchlo vypoklonkovali. Okolnosti  však nie sú normálne. Po nešťastí v Bejrúte sa objavila správa,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Vegetariánstvo a prekvapivé fakty o ňom 1. časť

0 icon

Pravdepodobne si v posledných rokoch počul, že vegetariánska strava je oveľa zdravší spôsob, ako sa nakŕmiť, a že konzumácia nadmerného množstva mäsa je dosť zlá pre srdce, krvné cievy a celkové zdravie. Z etického hľadiska si pravdepodobne počul, že konzumácia mäsa spôsobuje, že si zodpovedný za všetku krutosť a zabíjanie zvierat,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Čo má spoločné vŕbová kôra a aspirín? (4. časť)

0 icon

Príbeh Edwarda Stonea z 18. storočia je veľkým míľnikom v histórii aspirínu. Jeho práca je jedným z prvých opisov klinického skúšania liečivého prípravku v histórii. Je však aj príkladom, že aj nesprávny predpoklad môže niekedy viesť k pozitívnemu výsledku. Prinášame záverečnú časť článku o naoko dvoch odlišných veciach, ktorými sú aspirín a vŕbová kôra. Keďže Edward Stone…

Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

0 icon

Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 1. časť

0 icon

Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

Vo svete IT

Huawei chce posunúť technológiu snímača odtlačkov prstov v displeji na novú úroveň

0 icon

Čínsky technologický a telekomunikačný gigant Huawei si nechal patentovať naozaj zaujímavé technické riešenie biometrickej autentifikácie, ktorá bude možno už o pár rokov realitou. Reč je o nedávno podanom patente o snímači odtlačkov prstov v celej ploche displeja, informuje o tomztom portál AndroidAuthority. Spoločnosť čaká na schválenie patentov Spoločnosť Huawei údajne podala…

Máte plné zuby služieb Google, ktoré vás sledujú na každom kroku? Čo tak skúsiť tieto alternatívy

0 icon

Spoločnosť Google je už roky dominantným hráčom v online priestore. Veľká časť z nás služby tohto amerického giganta využíva, no nie každý si možno uvedomuje, aké množstvo informácií o sebe tejto spoločnosti poskytuje. Niektorým sa zozbieravanie naozaj obrovského množstva informácií nemusí zdať príjemné, keďže ide o značný zásah do súkromia…

Unikli ďalšie informácie o smartfóne Huawei Mate 40, ktoré prezrádzajú bližšie detaily

0 icon

Predstavenie nových vlajkových smartfónov zo série Mate 40 od spoločnosti Huawei sa nezadržateľne blíži, čo sa odráža aj na frekvencií zverejňovania nových informácií a bližších detailov o očakávaných smartfónoch. Po nedávnom úniku údajných rendrov zariadení Huawei Mate 40 prichádzajú na scénu prvé detailné informácie o hardvérovej výbave v útrobách nadchádzajúcich…

Gravitačné vlny môžu byť spôsobom, akým vedci odhalia planéty mimo našej galaxie

0 icon

Vedci predpokladajú, že budú môcť jedného dňa odhaliť planéty mimo našej galaxie pomocou gravitačných vĺn, čo sú narušenia v časopriestore. Za posledných 30 rokov sa vedcom podarilo identifikovať takmer 4 200 svetov, ktoré sa nachádzajú mimo Slnečnej sústavy. Tieto planéty vedci odhalili pomocou analýzy svetla, či už samotnej planéty, alebo hviezdy, popred…

Astronómovia upozorňujú na narastajúci problém, ktorý im zhoršuje podmienky na prácu

0 icon

Dnes je doba satelitových megakonštelácií, ktoré sa v nasledujúcich rokoch rozrastú o stovky, možno tisíce kusov. Astronómovia sa obávajú, že veľké množstvo satelitov na obežnej dráhe Zeme, ovplyvní vývoj vesmírneho priemyslu. Píše o tom portál New York Times. Najväčšiu pozornosť mala donedávna spoločnosť SpaceX, so svojimi satelitmi Starlink. Teraz je…

Armádny Magazín

Donecký veterán - poradca Abcházskeho prezidenta prerazil autom ruskú hranicu a utiekol naspäť do vlasti. Video

0 icon

Abcházsko, 11. august 2020 (AM ) - Poradca Abcházskeho prezidenta Akhra Avidzba vrazil do ruskej hraničnej brány po tom, čo mu bolo povedané, že nemôže opustiť Rusko z dôvodu dlhov za služby. Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych médiách 8. augusta, obrnený Land Cruiser s dagestanskými poznávacími značkami prelomil bariéry na…

Vyhostenie ruských diplomatov môže súvisieť s vraždou gruzínskeho teroristu v Berlíne

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov zastupiteľského úradu Ruskej federácie na slovenský," 

Minister Naď: O využití 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických rozhodnú potreby vojakov a najlepšia komplexná ponuka

0 icon

Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - O využití 50 miliónov dolárov z fondu Spojených štátov amerických rozhodnú predložené požiadavky Ozbrojených síl SR a najlepšia a najvýhodnejšia komplexná ponuka. V rámci ponuky môže rezort obrany použiť tieto prostriedky na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financ

Líbya: Ruský systém protivzdušnej obrany S-300/400 v blízkosti prístavu Ras Lanouf

0 icon

Líbya, 11. august 2020 (AM) - Fotografie šírené prostredníctvom sociálnych sietí v posledných dňoch naznačujú, že ruský vojenský systém S-300 alebo S-400 bol nasadený v blízkosti ropného prístavu Ras Lanouf, ktorý sa nachádza východne od mesta Syrte, ktorý v súčasnosti kontroluje líbyjská národná armáda maršála Khalifa Haftara. Jednotky

Rusi nepotrebujú 300, stačí jeden: Vojnový hrdina z augusta 2008

0 icon

Rusko, 11. august 2020 (AM) - V roku 2019 sa v tlačovom stredisku Južného Osetska uskutočnila tlačová konferencia a slávnostné odovzdávanie ceny bývalému vojakovi ruskej 58. armády Tasbolatovi Ibraševovi, ktorý pred 11 rokmi stál v ceste pred celou kolónou gruzínskej armády.  

Svetlo sveta

Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

0 icon

V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

0 icon

Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0 icon

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0 icon

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0 icon

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

icon FOTO DŇA