Treba sa pripravovať, aby nás neprekvapilo, že na východe namiesto Ukrajiny budeme susediť s Maďarskom a Poľskom

Bratislava 29. apríla 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Ukrajina je po voľbách. 3-4 milióny Ukrajincov žijúcich v Rusku nemohlo hlasovať, lebo tam neotvorili volebné miestnosti. Ale v Austráli alebo v Kanade ich otvorili pre ďaleko menšie množstvo voličov.  Okolo 6 miliónov obyvateľov Donbasu a Krymu tiež de facto nemohlo hlasovať, hoci ich Ukrajina považuje za svojich občanov. Napriek tomu vyše 73 percent voličov hlasovalo za víťaza volieb, komika Zelenského. Dosluhujúci prezident pán Porošenko s 24 percentami totálne prepadol

Ilustračné foto

Jedine na západe Ukrajiny, v Ľvovskej oblasti Porošenko vyhral a dostal 63 percent. Ale v úplne najzápadnejšej oblasti „Zakarpatsko“ dostal iba 16,7 percenta, značne menej ako jeho ukrajinský priemer.  Ako je to možné, že na nacionalistickej západnej Ukrajine v jednej oblasti Zakarpatsko bol Porošenko na hlavu porazený? Čo je to za oblasť to Zakarpatsko? Kto tam žije? Aká je história tohto kraja? V rokoch 1919 – 1939 sa tento kraj volal Podkarpatská Rus a bol súčasťou Česko-Slovenska. A väčšinové obyvateľstvo sa volalo Rusíni. Aha, o Rusínoch sme už počuli?!  Rusínske trio? Štefan Štec? Zem spieva?

Od  čias Veľkej Moravy a potom Uhorska Sloveni-Slováci a Rusíni žili vedľa seba v jednom štáte. Po rozpade Rakúsko-Uhorska podpisom mierovej zmluvy v Saint-Germain-en Leye 10 septembra 1919 bola Podkarpatská Rus začlenená do Česko-Slovenska. Po vyhlásení samostatnosti Slovenska 14 marca 1939, v ten istý deň večer Podkarpatská Rus, premenovaná na Karpatskú Ukrajinu, tiež vyhlásila nezávislosť a požiadala vládu Nemecka o prijatie protektorátu nad Karpatskou Ukrajinou. Nemecko ale neprijalo protektorát, ani vyhlásenie nezávislosti a naopak dalo súhlas Maďarsku na okupáciu Podkarpatskej Rusi.

Po skončení druhej svetovej vojny Stalin pripojil Podkarpatskú Rus k ZSSR ako súčasť sovietskej Ukrajiny. Takto vznikla zakarpatská oblasť sovietskej Ukrajiny a Rusíni boli s okamžitou platnosťou premenovaní na Ukrajincov.  S rozpadom ZSSR sa Podkarpatská Rus stala súčasťou nezávislej Ukrajiny. Súčasne 78 percent hlasovalo za autonómiu v rámci Ukrajiny, ale Kyjev nedal Zakarpatsku autonómiu.

Treba pripomenúť, že Rusíni (Ukrajinci) tvoria vyše 80 percent obyvateľstva a najväčšou menšinou sú Maďari (12%).  Na Zakarpatsku žijú aj Rumuni, Rusi a tiež malá slovenská menšina. Rusíni, na rozdiel od Slovenska, nie sú uznaní Ukrajinou za národnosť, ale sú oficiálne Ukrajincami.

To isté sa týka rusínčiny, ktorá nie je uznaná za samostatný jazyk. Navyše, po posledných voľbách Ukrajinská Najvyššia Rada (parlament) prijala jazykový zákon, ktorý zavádza totálnu ukrajinizáciu. Zákon o zabezpečení používania ukrajinského štátneho jazyka zavádza ukrajinský jazyk ako povinný v „predškolských, mimoškolských, základných, stredných a vysokých školách“.  Porušovanie zákona sa bude trestať pokutami, ktoré budú udeľovať jazykoví inšpektori. Za poníženie ukrajinčiny je možné aj väzenie. Dosluhujúci prezident Porošenko už povedal že nový zákon podpíše.

V Rade je súčasne návrh, ktorý výrazne obmedzí právomoci zvoleného prezidenta Zelenského. Fakticky z dnešného silného prezidenta by sa stal symbolickým prezidentom bez reálnych právomoci. Napriek tomu,  že prezident má právomoc za určitých podmienok rozpustiť Najvyššiu Radu, predseda Rady sa už nechal počuť, že nevidí žiaden dôvod na rozpustenie Rady.

Tak to vyzerá, že napriek nedávnym voľbám sa situácia na Ukrajine  stále viac zamotáva. Na jednej strane drvivá prehra Porošenka sa udiala práve v rusko-hovoriacich oblastiach Ukrajiny a na Zakarpatsku (Podkarpatskej Rusi). Na druhej strane je evidentné že tvrdí ukrajinskí nacionalisti nemienia jednoducho odovzdať moc a využívajú obrovskú neskúsenosť novozvoleného prezidenta Zelenského (populárny herec a komik), ktorý sa síce sťažoval na odkladanie vyhlásenia konečných volebných výsledkov, ale hneď na to odišiel na dovolenku do Turecka.

Stať sa môže hocičo. Reálnu moc majú oligarchovia (jeden z najbohatších je Porošenko) ale averzia voči nim narastá proporcionálne tomu ako obyvateľstvo chudobnie. Ukrajina sa stala najchudobnejšou krajinou Európy.

Medzinárodný menový fond žiada ďalšie zvyšovanie cien, vrátane plynu pre domácnosti, ale novozvolený prezident sľúbil zníženie cien. Zahraničný dlh rastie a v tomto roku má Ukrajina vyplatiť niekoľko miliárd dolárov štátneho dlhu, z toho skoro dve miliardy Medzinárodnému menovému Fondu.

Navyše tak vyzerá, že po piatich rokoch čakania Rusko stratilo trpezlivosť a oznámilo, že na základe zjednodušených predpisov začne vydávať ruské pasy záujemcom z Donbasu (tzv. Donecká a Luhanská republiky) a uvažuje, že túto možnosť by mohlo poskytnúť všetkým obyvateľom Ukrajiny.  Súčasne od 1. júna zavádza de facto embargo na vývoz ropy a ropných produktov na Ukrajinu, vrátane reexportu cez Bielorusko a tiež zákaz dovozu z Ukrajiny vybraných tovarov. Ale sa aj naznačuje, že  obchodné embargá a politika by sa mohli líšiť pre rôzne regióny Ukrajiny (v závislosti od ich správania?).

Neistota na Ukrajine jednoznačne narastá. V tejto súvislosti je potrebné aby sa Slovensko pripravovalo na všetky alternatívne situácie, ktoré môžu nastať na Ukrajine. A mať plán pre každú z týchto alternatív. A to nie je len otázka zabezpečenia dodávok ropy, plynu a iných surovín, ktoré k nám prúdia práve cez Ukrajinu. Mala by sa napríklad venovať zvýšená pozornosť prebiehajúcej výstavbe nového severného a tureckého plynovodu a hlavne ich napojeniu na slovenskú plynovú sústavu. Slovenské záujmy sa predsa len líšia od napríklad poľských.

Má to ekonomickú rovinu, ale aj bytostne existenčnú. Keď by vybuchol tranzit cez Ukrajinu, Slovensko musí byť pripravené na možnosť dostatočných dodávok cez alternatívne trasy. Z ekonomického pohľadu zaujímavosťou tiež je, že susedné Rakúsko si už  zabezpečilo,  že bude ešte viac profitovať z dodávok ruského plynu prostredníctvom centra pre skladovanie a distribúciu plyny ležiacom kúsok od slovenskej hranice Baumgartene – Central European Gas Hub (CEGH). Aj severný prúd II, aj turecký prúd skončia práve v Baumgartene.

CEGH spolu s Viedenskou burzou otvorili obchodovanie s plynom na spotovom trhu. Je potešiteľné, že slovenský prepravca plynu Eustream vlastní 15 percent akcií vo vyššie uvedenej spoločnosti  CEGH. Ale aj tak faktom je že Rakúšania budú v ďaleko väčšej miere profitovať z distribúcie a obchodovania s plynom a netreba zabúdať, že samotný hub je v Rakúsku.

S tým ako sa komplikuje situácia okolo Ukrajiny, mimoriadnu dôležitosť pre Slovensko naberá aj otázka budúcnosti Zakarpatska (Podkarpatskej Rusi) a nám blízkych Rusínov. Samozrejme že v našom záujme je zachovanie tranzitu ropy a plynu cez Ukrajinu a tiež celistvosti Ukrajiny. Ale prezieraví hospodári a politici  myslia aj na zadné vrátka. Čo keby sa stalo toto, alebo toto, alebo čokoľvek? Hovorí sa, že človek je si strojcom svojho šťastia.

Pripravujú sa naši susedia  potichučky na rôzne scenáre, ktoré by mohli nastať?

Koľko pasov rozdalo Maďarsko na Zakarpatsku (Podkarpatskej Rusi)?  A to nielen Maďarom ale aj Rusínom. Koľkí Rusíni pracujú dnes na Slovensku a majú maďarské pasy? Koľko pasov alebo preukazov  zahraničného Poliaka vydalo Poľsko na západnej Ukrajine? Nehovoriac o rumunských pasoch v Moldavsku ale aj v severnej Bukovine (časť Ukrajiny). Aké to môže mať následky?

Nemalo náhodou v roku 1939 vyše päť mesiacov Poľsko a Maďarsko spoločnú hranicu v Karpatoch? A nebolo Slovensko týmto odrezané od východu? Nebolo vtedy Maďarsko našim východným susedom, nielen južným?  Nezačal sa práve z Podkarpatskej Rusi 23. marca 1939 útok maďarských jednotiek na východne Slovensko? Nezačala sa tým tzv.  „malá vojna“ medzi Maďarskom a Slovenskom?  Nestratili sme vtedy ďalších 74 obcí a 45000 obyvateľov slovenskej a rusínskej národnosti?

Pol roka predtým, na základe Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 už Slovensko stratilo Senec, Šamorín, Galantu, Šaľu, Nové Zámky, Vráble, Levice, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu, Košice a Veľké Kapušany. Horko-ťažko sa vtedy podarilo zachrániť Bratislavu a Nitru.

Bolo vtedy Slovensko dobre pripravené na arbitráž, alebo nebolo skoro vôbec pripravené? Vedel si vtedy v roku 1937 vôbec niekto prestaviť aká pohroma nás postihne o rok? Errare humanum est. Mýliť sa je ľudské. Len múdry sa učí na chybách druhých a hlupák sa nenaučí nikdy. Alebo ako hovoria bratia Česi: „Kdo umí ten umí a kdo neumí, ten čumí“.

Prezieraví a múdri sa nehádajú navzájom, ale sa dôkladne pripravujú na hocijakú novú skutočnosť, ktorá môže nastať. Aj takú, ktorá sa môže zdať absolútne nepravdopodobná, alebo aj šialená!

Bismark zjednotil Nemecko silou po troch vyhratých vojnách Pruska. Najprv proti Dánsku v spojenectve s Rakúskom, potom proti Rakúsku za neutrality Ruska, Francúzska a Veľkej Británie a nakoniec proti Francúzsku za neutrality Rakúska, Ruska aj Veľkej Británie. Relatívne slabšie Prusko sa premenilo za sedem rokov na mocné Nemecko!! Na úkor všetkých svojich susedov. A pohltilo všetky dovtedy nezávislé nemecké štáty. Také ako napríklad Bavorsko, Sasko, Bádensko alebo Württemberg.

Dosť bolo hašterenia, nenávisti a fanatizmu na Slovensku. A ohlupovania mládeže. Pomaly ale iste nastáva doba historických zlomov. A prezieraví, chladno uvažujúci a ďaleko menej rozhádaní sa dôkladne dopredu pripravujú a pripravujú aj iných. Napríklad väčšina ruských (a nielen ruských) politológov si úprimne myslí, že Zakarpatsko (Podkarpatská Rus) je obývané Maďarmi a predtým patrilo Maďarsku. A nikto neprotestuje (ako v prípade nadchádzajúceho vydávania ruských pasov na Donbase) že Maďarsko už dávno začalo masovo rozdávať maďarské pasy tam žijúcim Maďarom, ale aj Rusínom.

Ako sa pripravuje Slovensko? Ááááááá. Slovensko sa navzájom „úspešne“ nenávidí a háda. Študenti za zaoberajú rôznymi „Gender Swap“. Slovensko dovoľuje cenzurovanie na Slovensku nadnárodnými internetovými operátormi. Najnovšie sa chce zakazovať už aj ústavou garantovaná sloboda vyjadrovania názorov a združovania. Fanatizmus novodobých normalizátorov naberá nebezpečné obrátky. Nie je to tak náhodou jedným z cieľov? Aby sa umelým vyvolávaním nenávisti odvádzala pozornosť…..?

Slováci a Rusíni stáročia žili vedľa seba a spoločne bojovali častokrát za holú existenciu. Sme si veľmi blízki. A je tiež v záujme Slovenska urobiť všetko preto aby Zakarpatsko (Podkarpatská Rus) zostalo našim susedom aj v budúcnosti a nebolo nedajbože okupované niekym iným.

Veď Rusíni žijú aj na Slovensku a sú spätí so Slovenskom. Napríklad veľký Rusín Alexander Duchnovič, po ktorom je nazvané divadlo v Prešove. Bol nielen jeden z hlavných tvorcov samostatného rusínskeho národa, ale bol aj prívržencom slovenského národného hnutia a prispieval do slovenskej tlače.

Netreba nikdy zabúdať, že na východ od dnešnej hranice žije nám kultúrne a jazykovo blízky národ, s ktorým sme zdieľali nielen dobré aj zlé, ale vždy sme si navzájom pomáhali.  To je aktuálny odkaz aj pre dnešok.

Dezider Štefunko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sacharovova cena a sloboda myslenia v Európe

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Nie je žiadnou novou informáciou, že téma ľudských práv a zvlášť slobody myslenia patrí k hlavným nástrojom politiky EÚ. Brusel ju aplikuje voči svojim nepohodlným členom ako Poľsko a Maďarsko, ale najmä voči geopolitickým rivalom a štátom, ktoré odmietajú západný politický a ekonomický model.…

Tokio vyjadrilo znepokojenie z čínsko-ruského cvičenia v blízkosti svojich teritoriálnych vôd

0 icon

Tokio 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Japonsko v pondelok vyjadrilo znepokojenie po tom, ako Čína a Rusko uskutočnili spoločné námorné cvičenie, v rámci ktorého desať ich vojenských lodí preplávalo cez medzinárodné vody medzi severnými a južnými japonskými ostrovmi. Čínske a ruské lode prvý raz spozorovali minulý týždeň v pondelok pri…

Rektora vysokej školy by mohla po novom voliť správna rada spolu s akademickým senátom

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Rektora vysokej školy by mohli po novom voliť správna rada spolu s akademickým senátom. Vyplýva to zo zverejneného návrhu zákona o vysokých školách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR koncom minulého týždňa predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Novela by mala tiež…

Na Slovensko už nebude možné doviezť rádioaktívny odpad

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensko už nebude možné doviezť zo zahraničia rádioaktívny odpad. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí a zákona o radiačnej ochrane, ktorú včera podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Za prijatie novely hlasovalo začiatkom októbra 84 zo 117 prítomných poslancov Národnej rady SR. Podľa…

Kolíková chce odchod známej advokátky Mišíkovej zo Súdnej rady. Tá upozorňuje, že na rozdiel od ministerky má 47-ročnú prax z pojednávacích miestností

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú sa valí kritika nie len kvôli reforme súdnej mapy a realitnému biznisu, ktorý sa údajne za ňou skrýva, ale taktiež kvôli jej najnovším vyjadreniam na adresu členky Súdnej rady, bývalej dlhoročnej prokurátorky a skúsenej advokátky Evy Mišíkovej.…

BR OSN bude v utorok mimoriadne rokovať o situácii v Sudáne

0 icon

New York 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig,Ashraf Idris)   Bezpečnostná rada (BR) OSN sa bude zaoberať vojenským prevratom v Sudáne na mimoriadnom neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v utorok. Oznámili to v noci na utorok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na správy diplomatov Zasadnutie BR OSN sa uskutoční…

Fico sa vyjadril k medializovaným informáciám o nahrávkach: “Lipšic a jeho nohsledi musia byť v strašnej dôkaznej kríze, ak potrebujú odpočúvať lídra opozície.” Reagujú aj ďalší

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   V médiách sa v pondelok objavila informácia, že dozorový prokurátor predložil v rámci doplnenia návrhu na predĺženie väzby obvinených v kauze Očistec nové obrazovo-zvukové záznamy, ktorými disponuje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj ich doslovné prepisy, ktoré majú potvrdzovať snahy…

Nemecký veľvyslanec označil situáciu s cenami plynu za celoeurópsky problém

0 icon

Berlín 26. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Ekaterina Solovyova)   Kríza cien plynu je celoeurópsky problém, preto sa rieši na širokej úrovni, povedal to v pondelok novinárom nemecký veľvyslanec v Rusku Gesa Andreas von Geir. „Kríza cien plynu je dosť viacstranná téma. Na jej vyriešení sa dnes pracuje. Cenová kríza sa netýka iba…

“Pýtate sa, čo má spoločné Čaputová so smrťou Milana Lučanského? Príliš veľa,” myslí si Blaha

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   To, že na Slovensku funguje spravodlivosť veľmi zvláštnym spôsobom, si isto všetci všimli. Dlhodobo na to poukazuje opozícia, pridali sa aj niektorí koaliční poslanci, vyšetrovatelia, Slovenská informačná služba či samotný generálny prokurátor.  Na možné zaujímavé prepojenia upozornil na sociálnej sieti Ľuboš…

Rusko a Čína demonštrujú v západnom Pacifiku ešte užšiu vojenskú spoluprácu

0 icon

Peking 26. októbra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service via AP)   Čína chce prvými spoločnými patrolami s Ruskom v západnom Pacifiku zintenzívniť budovanie rozsiahleho strategického partnerstva oboch krajín v novej epoche svetových dejín Oficiálne to oznámilo čínske Ministerstvo obrany. Na svojej webovej stránke uviedlo: „Cieľom našich spoločných manévrov…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1.Putin sa uchádza o post svetového ideologického lídra 2.USA sa opäť dohadujú s Ruskom o Ukrajine 3. Zelená energia na Ukrajine zhltne ľudí

0icon

1. Prejav ruského prezidenta na Valdajskom fóre alebo Mníchov 2 Prejav Vladimíra Putina na Valdajskom fóre opäť zdôraznil konzistentnosť postoja ruského lídra k viacerým otázkam medzinárodnej aj domácej agendy. Z toho vyplýva, že tento postoj je výsledkom premyslenej voľby a dlhého uvažovania, ktoré v priebehu zhoršovania mnohých svetových problémov získava nové…

René Pavlík

Názor

0icon

Názor Každý deň sa ľudia stretávajú a vymieňajú si názory. Je to normálne. Veď žijeme v spoločnosti. Za zamyslenie stojí, čo si vymieňame. Ak budeme hľadať odpoveď zistíme, že nemusí ísť o banalitu. Samozrejme, ak stretnem suseda a poviem, že prší, nejde o nič. Veď to vidí aj on a nič na tom nemôže zmeniť. Iná…

Ivan Holek

Plnosť času nastáva! Predpovede konca sveta sa napĺňajú!

0icon

Iste si pamätáte, že rok 2012 bol spájaný s koncom sveta. Koniec sveta však neprišiel a tí, čo ho očakávali, boli obrátení na posmech. Podľa známeho mayského kalendára však rok 2012 nemal byť presným označením dňa a hodiny súdu, ale iba určením obdobia, v ktorom súd nadíde. To znamená, že…

Ladislav Hvižďák

USA náš vzor.

0icon

  Niekedy, za čias socializmu, ktoré si celkom dobre pamätám, sme v našej republike , ktorá sa volala ČSSR a bola spoločná pre obidva bratské národy Čechov a Slovákov a viaceré národnosti, sme dosť často v médiach i od politikov počúvali okrídlenú vetu „Sovietsky Zväz – náš vzor“ alebo „So…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Noe ako vnuk nebies: 1. časť

0 icon

V prvej kumránskej jaskyni sa okrem iného našiel aj pomerne dobre zachovaný zvitok písaný v aramejskom jazyku, ktorý hovorí o rovnakých udalostiach ako kniha Genesis. Práve preto sa mu zvykne hovoriť Apokryf Genesis. V časti, ktorú sa podarilo reštaurovať a prečítať, hovorí v prvej osobe praotec Lámech a je vidieť,…

10 faktov o obezite, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Obezita už dávno nie je problém, ktorý sa týka predovšetkým Ameriky. Svet sa čoraz viac polarizuje a obéznych ľudí pribúda. Pripravili sme si preto 10 faktov o obezite, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel. 1. Nadváha a obezita sú definované ako "abnormálne alebo nadmerné nahromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie" Index…

10 faktov, ktoré si pravdepodobne nevedel o rakovine

0 icon

Rakovina. Ochorenie-ktoré-netreba-menovať. Strašiak, ktorý trápi ľudstvo už niekoľko storočí a napriek tomu nemáme univerzálny a 100-percentne účinný liek. Dôležitá je však najmä jej prevencia. Preto sme sa rozhodli pripraviť rebríček desiatich faktov o tomto zákernom ochorení, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. 1. Existuje viac než 100 druhov tohto zákerného…

10 fascinujúcich faktov o LEGU, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Určite si pamätáš na tie plastové tehličky, ktoré si v detstve s radosťou skladal do seba a budoval stavby, autá a všemožné veci ktoré ťa len napadli. Nebudeme si však klamať, kto z nás by sa nevrátil do tých detských čias a nezopakoval si zábavu s LEGOM? Myslím si že každý, veď s ním bola nekonečná zábava. Vedel…

Noeho akcia: 1. časť

0 icon

V šesťstom roku Noeho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies (Genesis, 1. Mojžišova, 7:11). Prinášame ďalší článok z dôb starozákonných. Tentokrát sa pozrieme na Noeho a jeho archu, ktorá bola (nielen) na svoju dobu obrovským plavidlom. Katastrofy sa síce…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin odporučil potomkom nacistov a ďalších nájazdníkov na Rusko aby sa učili históriu bez prikrášľovania

0 icon

Rusko, 25. október 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin odporučil potomkom útočníkov Ruska, aby vyučovali dejiny „bez prikrášľovania“ a vyvodzovali z nich závery. Zahraničie si musí uvedomiť, že všetky plány na dobytie Ruska sú vopred odsúdené na neúspech. &nb

Irán raketami zasiahol americkú základňu v Sýrii. Podľa USA si útok nevyžiadal obete medzi vojakmi

0 icon

Sýria, 25. október 2021 (AM) – Útok na americkú základňu vo východnej Sýrii bol uskutočnený raketami „Fateh-110“. Americkú vojenskú základňu v zóne Al-Tanf na východe Sýrie zasiahla jednostupňová raketa „Fateh-110“ s tuhým pohonom typu zem — zem. Rake

Kaliningrad obohatia ďalšie priateľské lietadlá. NATO otvára už tretiu leteckú základňu v Lotyšsku

0 icon

USA, 25. október 2021 (AM) – NATO po certifikácii a modernizácii otvorilo tretiu leteckú základňu v Lotyšsku. Reč je o vojenskom letisku Lielvarde, ktoré sa nachádza sedem kilometrov od lotyšského mesta s rovnakým názvom. Predpokladá sa, že bude prijímať "spojenecké lietadlá kedykoľvek a za každého počasia", uvádza sa vo vyhlásení NATO. Letisko Lielv

V USA bol vymenovaný prvý štvorhviezdičkový admirál – transgender

0 icon

USA, 24. októbra 2021 (AM) – Nová americká administratíva presadzuje vytrvalo svoju politiku civilizačných „hodnôt“. 19. októbra 2021 sa objavil, v celých dejinách USA vôbec prvý, štvorhviezdičkový admirál – transgender. Ide o ďalší výsledok, či ešte lepšie povedan

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali