Syndróm “skleneného domu” v Európskom parlamente

Brusel 27. januára 2023 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)

 

Pokiaľ ide o ochranu pred korupciou, pre Európsky parlament platí jedna norma pre všetkých ostatných a iná pre samotných členov snemovne, píše POLITICO

europsky parlament, eu
Ilustračné foto

Od svojho nástupu do funkcie v roku 2019 poslanci EP uzákonili ochranu oznamovateľov korupcie pre pracovníkov v celej EÚ – ale neuplatnili ju na svojich vlastných zamestnancov.

Vynadali spoločnosti Uber, ktorá sa zaoberá zdieľaním jázd, za to, že krátko po odchode z funkcie naverbovala bývalú európsku komisárku, aby lobovala u svojich bývalých kolegov – ale odmietli sa podriadiť podobnej “lehote na rozmyslenie”.

Odmietli nominantku Komisie Sylvie Goulardovú kvôli dobre platenému vedľajšiemu zamestnaniu a využívaniu poslaneckého asistenta na domácu politickú prácu, ale ani jedno z toho nepovažovali za dostatočný problém na to, aby ju diskvalifikovali z funkcie poslankyne EP.

Zdá sa, že teraz, keď otrasy škandálu Qatargate ustupujú, Parlament chce zabezpečiť, aby jeho útulný vzťah s tým, čo jeden zákonodarca nazval “drobnou, každodennou korupciou” v EÚ, prešiel bez ujmy – aby sa spätná väzba obmedzila na úzky okruh jednotlivcov a neohrozila bežnú činnosť.

Poslanci EP sa pripravujú na posúdenie série návrhov, ktorých cieľom je “posypať pieskom” stroj na nezákonný vplyv. Veľká časť zo 14-bodového plánu – ktorý široko unikol, ale predsedkyňa Parlamentu Roberta Metsolaová ho ešte oficiálne nezverejnil – by zosúladila Parlament s pravidlami, ktoré už platia v Komisii, vrátane “obdobia na rozmyslenie” predtým, ako bývalí poslanci môžu lobovať u svojich bývalých kolegov, a povinného zápisu do databázy transparentnosti pre všetkých lobistov vstupujúcich do priestorov.

Veteránom Parlamentu budú tieto myšlienky pripadať známe. Boli navrhnuté už v minulosti, len aby ich zablokovali poslanci Európskeho parlamentu s argumentom, že opatrenia týkajúce sa zodpovednosti riskujú oslabenie vôle voličov. Na rozdiel od nevolených byrokratov v Komisii je podľa nich sloboda mandátu poslancov nedotknuteľná.

“Zúčtovanie? Absolútne neexistuje,” povedala Gwendoline Delbos-Corfieldová, francúzska zákonodarkyňa za stranu Zelených. Prirovnala 705-člennú snemovňu k chorému telu, ktoré odmieta liečbu – liečbu, ktorá by sa podľa nej mala rozšíriť o ochranu informátorov, nové požiadavky na transparentnosť stretnutí s lobistami a požiadavky na podávanie správ o tom, ako sa míňajú príspevky zákonodarcov.

“Namiesto toho došlo k reakcii ako u chorého tela – je tu snaha všetko uzavrieť, nepozerať sa, nehovoriť o tom,” povedala. Medzitým v ďalších kľúčových inštitúciách Bruselu, Európskej komisii a Rade, už úradníci vyhlásili, že škandál Qatargate sa ich netýka – a preto nie sú potrebné žiadne zmeny.

Imunitná reakcia EÚ naznačuje, že Brusel trpí vážnym syndrómom “skleneného domu”, uviedol Delbos-Corfield. Úradníci bloku, ktorí sú odborníkmi na ukazovanie prstom a zavádzanie pravidiel pre iné orgány, majú len malý záujem o to, aby sami prijali tvrdú medicínu.

 

“Urobiť alebo zlomiť

Niektorí dúfajú, že Qatargate bude skúsenosťou blížiacou sa smrti, ktorá pacienta vystraší a prinúti ho, aby sa spamätal.

“Boli tu menšie škandály a menšie reformy, ale nikdy nenastal moment, keď by bola ohrozená budúcnosť samotnej inštitúcie vzhľadom na povahu a rozsah škandálu,” povedal Michiel Van Hulten, riaditeľ Transparency International EU, ktorý sa minulý týždeň rozprával s poslancami Európskeho parlamentu, ktorí sa o obvineniach zhovárali na chodbách štrasburského sídla. “Qatargate to zmenil.”

Najdôležitejší medzi obrátenými: Predseda Európskeho parlamentu Metsolaová, ktorá si získala pochvalu od niektorých aktivistov za transparentnosť za to, že navrhla ambiciózny súbor rýchlych reforiem.

Hoci sa Metsolaová spočiatku snažila odvrátiť pozornosť od vlastného správania poslancov EP tým, že škandál označila za “útok” zahraničných útočníkov na EÚ, “odvtedy to napravila”. Metsolaová “myslí vnútornú reformu vážnejšie ako ktorýkoľvek z jej predchodcov,” povedal van Hulten.

Metsolaová bude musieť prekonať silných oponentov vo vlastnej stredopravej politickej skupine, Európskej ľudovej strane.

“Toto je akýsi rozhodujúci moment,” povedal Van Hulten. Ak Metsolaová “nastaví krk a bude ochotná získať si nepriateľov, a to aj vo vlastnej strane”, Parlament by mohol zaznamenať skutočnú zmenu. Ak nie, pokračoval, “ťažko si predstaviť, že by sa stalo niečo zmysluplné”.

História snemovne nedáva van Hultenovi veľa dôvodov na nádej. Pred poslednými voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 prijal Parlament s veľkými fanfárami súbor pravidiel transparentnosti.

Spôsob, akým boli pravidlá prijaté, však nebol príliš transparentný. Najdôležitejší odsek opatrenia – požiadavka, aby predsedovia výborov a spravodajcovia zverejňovali svoje stretnutia so záujmovými skupinami – bol prijatý v tajnom hlasovaní. Anonymná skupina 220 poslancov hlasovala proti.

Ešte väčšia skupina hlasovala proti odseku, ktorý vyzýval – ale nevyžadoval – všetkých poslancov EP, aby sa odmietli stretávať s lobistami, ktorí nie sú uvedení v registri transparentnosti, online databáze lobistov, obchodných združení a mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia ovplyvňovať politiku EÚ.

 

“Je im to jedno”

Po prijatí však pravidlá neboli presadzované.

Parlament však začal rokovať s Komisiou a Radou o prijatí “povinného” registra transparentnosti. Oficiálne sa Parlament dohodol, že zakáže vstup do priestorov záujmovým skupinám, ktoré nie sú v databáze – táto politika podľa kritikov ponecháva značný priestor na voľnosť.

Mimovládna organizácia Boj proti beztrestnosti, na čele ktorej stojí Pier Antonio Panzeri, bývalý poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol v centre škandálu, mohla predkladať správy v Parlamente a dokonca sa spojiť s interným think tankom napriek tomu, že sa nikdy nezapísala do registra.

Poľská poslankyňa EPP Danuta Hübnerová, spravodajkyňa pre povinný register transparentnosti, uviedla, že Parlament má obdivuhodný súbor záruk proti neoprávnenému vplyvu. Priznala však, že poslanci EP často porušujú pravidlá. “Medzi poslancami Európskeho parlamentu neexistuje žiadne povedomie,” povedala.

“Tiež možno nie sme dokonalí v implementácii,” dodala. “Možno sa niektorí o to nestarajú.”

Najnovšie sa Parlament dostal do sporu s ostatnými inštitúciami v súvislosti s dlhodobo pozastavenými rokovaniami o nezávislom etickom policajtovi.

“Je veľmi dôležité mať nielen prísne pravidlá, ale aj rovnaké pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky inštitúcie EÚ, a neumožniť žiadne výnimky,” povedala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová niekoľko dní po vypuknutí škandálu Qatargate.

Zasvätenci túto poslednú vetu chápu ako kód: Musí sa to vzťahovať aj na Parlament.

Z technického hľadiska Parlament prijal nezáväzné uznesenie, v ktorom vyzval na vytvorenie etického orgánu. Úradníci Komisie však v súkromí reptajú, že Parlament sa bráni akémukoľvek návrhu, ktorý by sa vzťahoval na komoru.

Tento odpor asi najlepšie stelesňuje Rainer Wieland, nemecký poslanec Európskeho parlamentu a jeden zo 14 podpredsedov Parlamentu. Ako člen predsedníctva Parlamentu pre tvorbu pravidiel, ako aj výborov týkajúcich sa rozpočtu a ústavných záležitostí má Wieland veľký vplyv na fungovanie inštitúcie.

Európska ľudová strana podporuje etický orgán s “poradnou úlohou zvyšovať povedomie a poskytovať usmernenia pre poslancov zúčastnených inštitúcií,” napísal Wieland v e-maile pre POLITICO z roku 2021.

“Budeme sa brániť všetkým pokusom o zavedenie pravidiel, ktoré zasahujú do slobodného mandátu a ohrozujú nezávislý parlamentarizmus,” uviedol Wieland v e-maile z roku 2021.

V stredajšom vyhlásení Wieland podporil preskúmanie existujúcich pravidiel, aby sa zistilo, či by sa takémuto škandálu dalo v budúcnosti predísť.

“Je mi však tiež jasné, že nepotrebujeme viac toho, čo by nedokázalo zabrániť súčasnému škandálu,” povedal a vyzval, aby sa najprv nechalo doznieť vyšetrovanie belgických orgánov.

Dodal: “Je zaujímavé, že vždy existovala – a stále existuje – neochota zamerať sa na mimovládne organizácie a ich financovanie.”

 

Niekoľko zlých jabĺk

Wieland je azda najviditeľnejším a najneoblomnejším obhajcom autonómie Parlamentu, ale vo svojom skepticizme voči potrebe revízie etiky nie je zďaleka sám.

Delbosová-Corfieldová počas svojej kampane, v ktorej chcela nahradiť Evu Kailiovú – grécku socialistickú europoslankyňu, ktorá je vo väzení pre obvinenia z korupcie – na poste jednej zo 14 podpredsedníčok Parlamentu, uviedla, že sa obrátila na skupiny S&D a Renew, aby diskutovali o protikorupčných reformách.

Nikto nemal záujem. Prehrala s luxemburským poslancom za S&D Marcom Angelom. “Všeobecná reakcia Parlamentu je takáto: Je to len niekoľko zlých jabĺk. Škandál pominie a môžeme pokračovať ako predtým.”

Hoci odpor voči zmenám bol rozšírený, Delbos-Corfieldová uviedla, že bol zakorenený najmä u niektorých členov výboru AFCO pre ústavné záležitosti, ktorý je poverený vykonávaním zmien v postupoch Parlamentu. “Podľa ich názoru nemôžu existovať žiadne obmedzenia pre zákonodarcov. Preto odmietajú čokoľvek, čo je záväzné. Následne blokujú všetko, čo by mohlo umožniť asistentom poslancov vyjadriť sa,” povedala.

Predovšetkým obvinenie, ktoré sa lepí nielen na Európsky parlament, ale na všetky inštitúcie EÚ, je pokrytectvo, povedala Delbos-Corfieldová. Zatiaľ čo predstavitelia EÚ požadujú, aby sa v iných krajinách rešpektoval právny štát a aby sa v korporáciách chránili oznamovatelia korupcie, pri podobnej kontrole vlastných záležitostí sa ohradzujú. “Sme veľmi dobrí v požadovaní vecí od korporácií, ktoré nechceme uplatňovať na seba,” dodala. “Vytvorili sme európskeho prokurátora. Dávame pozor na hlavy štátov, dávame pozor na ich najbližších príbuzných. A nad sebou by sme nedali pozor?”

Práve v lete tohto roku únik informácií o takzvaných spisoch Uber poukázal na neschopnosť Komisie presadzovať pravidlá lobovania pre komisárov po ich odchode z funkcie. Úsilie von der Leyenovej o zabezpečenie vakcín proti koronavírusu bolo podrobené prísnej kontrole, pričom európsky ombudsman označil neodhalenie jej textových správ s vedúcim pracovníkom farmaceutickej spoločnosti za “nesprávny úradný postup” a európsky prokurátor začal vyšetrovanie zamerané na jej konanie.

A ak poslanci EP žijú v sklenenom dome, Rada je známa ako “čierna skrinka”. Povinnej dohode o registri transparentnosti podlieha napríklad len zlomok zamestnancov Rady.

“Rada je iná inštitúcia,” povedal v rozhovore začiatkom tohto mesiaca stály zástupca Švédska Lars Danielsson s tým, že diplomati podliehajú vlastným národným pravidlám.

“Musíme robiť niečo iné?” povedal. “Momentálne to nevidím.”

 

“Taká nudná

Pre lobistov, ktorí sú zvyknutí na stigmatizáciu ako tajní obchodníci s vplyvom, je istým zadosťučinením vidieť zákonodarcov žmurkať v žiarivých svetlách.

Connor Allen, automobilový lobista, povedal, že koketuje s myšlienkou zverejňovať všetky svoje stretnutia na externej webovej stránke. “Mnohí poslanci/úrady mi rovno povedali, že ak to urobím, jednoducho sa so mnou nestretnú,” napísal na Twitteri. (Allen odmietol tieto úrady identifikovať.)

Odvetvie (legálneho) ovplyvňovania sa už celkom prispôsobilo myšlienke, že musí zverejňovať svoje aktivity, povedal Paul Varakas, cigarový lobista, ktorý pôsobí ako prezident Spoločnosti odborníkov na európske záležitosti, ktorá presadzuje normy transparentnosti.

“Uvidíte, že väčšinou ľudia, ktorí sú proti zmene, nie sú nevyhnutne lobisti,” povedal. “Sú to skôr politici; boja sa zdôvodniť svoje rozhodnutie.”

Je tu tiež, jednoducho povedané, problém s transparentnosťou.

Pravicoví Európski konzervatívci a reformisti podporujú Metsolaovej plán revízie, uviedla belgická poslankyňa Európskeho parlamentu Assita Kanko, podpredsedníčka skupiny. Dodala však, že je potrebná rovnováha, aby sa predišlo nadmernej byrokracii – a odradeniu kompetentných zákonodarcov.

“Obávam sa,” dodala, “že sa stane tak nudným a takým zlým stať sa poslancom [Parlamentu], že ľudia, ktorí sa stanú poslancami, nebudú môcť robiť nič iné.”

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:24

Transrodovým osobám v atletike bolo zakázané súťažiť so ženami.

Podľa televíznej stanice Sky toto rozhodnutie schválila rada Svetovej atletiky (Medzinárodnej asociácie atletických federácií).

Lord Coe, prezident organizácie, uviedol, že rada prijala “rozhodné opatrenia” na “ochranu ženskej kategórie v našom športe”.

19:17

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky na husacej farme v Novohradskej stolici, na čo upozornili maďarské orgány aj slovenskú stranu.

19:16

Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. 

19:11

Ruské vojská sa stiahli z mesta Nova Kachovka na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

18:53

Trump považuje rozhovor Putina a Si Ťin-pchinga o zmenách, ktoré Čína a Rusko presadzujú, za najhorší moment v histórii USA.

“Siovo vyhlásenie prezidentovi Putinovi, zachytené vďaka zapnutému mikrofónu, bolo pre USA pravdepodobne najhorším momentom v histórii,” povedal Trump.

“Teraz prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A túto zmenu presadzujeme spoločne,” povedala vtedy čínska hlava štátu ruskému prezidentovi.

18:42

Úrady v ruskom meste Petrohrad zatvorili asi 20 barov a iných podobných prevádzok. Stalo sa tak v rámci trestného konania začatého pre podozrenie z navádzania maloletých na protispoločenské konanie.

18:35

Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

18:31

Lídri členských krajín Európskej únie v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.

18:26

USA sú pripravené na konštruktívnu diplomaciu s Ruskom s cieľom ukončiť ukrajinský konflikt, ale Moskva musí “ukázať známky pripravenosti”.

Takéto vyhlásenie urobil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken.

18:08

Odstupujúca škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente absolvovala svoje posledné vystúpenie vo funkcii predsedníčky vlády. 

18:07

Fínsky prezident Sauli Niinistö podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. 

17:56

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na vypočutí v Kongrese uviedol, že USA nevyhodili Nord Stream do vzduchu.

Dostal otázku: “Potrubie Nord Stream bolo vyhodené do vzduchu v septembri minulého roka. Keď už ste v zápise, môžete ubezpečiť svet, že žiadna agentúra vlády USA tieto plynovody nevyhodila do vzduchu ani k tomu neprispela?”

Áno, môžem,” odpovedal Blinken.

17:01

Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej “armády” na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.

16:49

Súd v Bielorusku odsúdil na tri roky väzenia novinára Henadza Mažejku za urážku prezidenta Alexandra Lukašenka a podnecovanie rozporov v štáte a spoločnosti.

16:49

USA považujú zbližovanie čínskych a ruských strategických záujmov za skutočný problém, uviedol Pentagón.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.…

Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

0 icon

Lausanne 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)   Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať…

Rada pre zahraničné vzťahy: Kolaps SVB odhaľuje slabiny finančného systému USA

0 icon

Washington 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Rétorika o "strate dôvery" a "neuveriteľných hospodárskych škodách" zaznieva v USA vždy, keď je potrebné zvýšiť dlhový strop. Určite ju počuť čoraz častejšie - ale strop sa zvyšuje vždy Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení to však už nie je také jednoduché. Banky v…

Na rokovaní združenia SK 8 dominovali doprava, školstvo a zdravotníctvo

0 icon

Rúbaň 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin  Baumann)   Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe…

Ruský lov na cisterny spôsobil u AFU nedostatok pohonných hmôt

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:screenshot telegram)   Od začiatku marca sú jednotky 65. samostatnej mechanizovanej brigády AFU na Orechovskom smere v Záporoží nútené šetriť pohonnými hmotami a menej často presúvať techniku kvôli "lovu" ruských bezpilotných lietadiel a delostrelectva na palivové cisterny a sklady pohonných hmôt Len od začiatku marca zasiahli…

The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho ICC

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho Medzinárodnému trestnému súdu, v prípade jeho návštevy, tvrdí Blinken Dialóg medzi republikánskym senátorom Lindsey Grahamom a ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom počas vypočúvania v Senáte USA 22. marca: Graham: Mohli by…

V stredu vystúpi v parlamente podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpi budúci týždeň v stredu (29. 3.) podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Vystúpenie sa začne o 10.00 h. Kollár priblížil, že bude tlmočené, no poslanci nebudú môcť…

Kazašský prezident Tokajev si odhryzol viac, ako dokáže prežuť

0 icon

Astana 23. marca 2023 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Stredoázijské krajiny sú už takmer sto rokov baštou vplyvu Ruska. Kazašský líder Kassym-Jomart Tokajev to však ruší. Zdá sa, že si odhryzol viac, ako dokáže prežuť Po zániku ZSSR sa Kazachstan stal 15. členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Vtedy sa formálne vytvorili úzke väzby…

Klusova kauza sa zamotáva. Nicholsonová prezradila detaily zo zákulisia. Poslanec v tom má jasno

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas na podporu kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov. Okamžite sa spustila vlna kritiky, prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla jeho nomináciu  Otvorene sa hovorí o tom,…

Najzaujímavejší moment moskovského stretnutia: Si Ťin-pching tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Bol to azda najzaujímavejší moment ich moskovského samitu. Keď Si Ťin-pching opúšťal Kremeľ, postavil sa tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi a povedal ruskému lídrovi: "Prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov, a my túto zmenu uskutočníme spoločne”. Obaja muži si s úsmevom podali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Požiar

0icon

Srdce Slováka plače. Požiar v Banskej Štiavnici zničil sedem nenahraditeľných domov. Píšem nenahraditeľných, lebo to čo požiar začal, hasiči dokončili. Hasiči robili čo bolo v ich silách a niektorí aj nad. Do záchrany sa zapojil každý kto mohol a vládal. Napriek tomu škody na nehnuteľnostiach aj na hnuteľných artefaktoch budú…

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali