Slnečný zázrak vo Fatime

Bratislava 30. januára 2020 (HSP/Christianitas/Foto:Wikimedia)

 

Božie zjavenie, tak ako hlása katolícka náuka, skončilo smrťou posledného z apoštolov, t. j. Jána okolo r. 100. To ale neznamená, že Boh od tej doby prestal s ľudstvom komunikovať. Dokazujú to početné zázraky, ktoré síce – na rozdiel od zázrakov uvedených vo sv. Písme – nezaväzujú katolíkov k viere, spadajú do kategórie tzv. súkromných zjavení, no jednako mnohé z nich majú nadčasovú podobu a sú kedykoľvek overiteľné, takže je ťažké poprieť ich realitu

Foto:Wikimedia

Sem patria napr. eucharistické zázraky na niekoľkých miestach Európy (Lanciano, Bolsena ai.),  kde sa po vyslovení konsekračných slov celebrujúcim kňazom, objavilo na sv. hostii živé tkanivo srdcového svalu a pretrvalo dlhé storočia až do súčasnosti. Každý sa môže o tejto skutočnosti presvedčiť obyčajným navštívením týchto miest.

Ďalším dôkazom mimoriadneho Božieho posolstva o tom, že pravda existuje len v Katolíckej cirkvi, sú nerozložené telá svätcov, čo veda nedokáže vysvetliť (napr. vizionárka z Lúrd sv. Bernardeta Soubirous). Unikátnym je tiež obraz Panny Márie Guadalupskej v Mexiku zo 16. storočia, ktorého pôvod sám o sebe je nevysvetliteľný, navyše k tomu učenci v 30. rokoch 20. storočia objavili pod mikroskopom  v oku Matky Božej celý výjav, ako vizionár Juan Diego v r. 1531 pred biskupom rozbaľuje svoju tilmu (plášť) s vyobrazením Najsvätejšej Panny. Je jasné, že v 16. storočí nikto nič takéto nemohol skonštruovať, ide jednoznačne o zázrak.

Ku znameniam tohto typu patrí i rotácia slnka na oblohe, ktorú videlo 13.októbra v r. 1917 minimálne 60-70 tisíc ľudí. Zhromaždili sa tam, pretože Matka Božia prostredníctvom vizionárky Lucie prisľúbila zázrak. Čo sa v skutočnosti udialo popisuje jeden z očitých svedkov José Maria Garrett, univerzitný profesor prírodných vied v portugalskej Coimbre. Jeho správa je tým cennejšia, že sa jedná o odborníka v odbore fyziky – a tí nie sú ľahkoverní, nota bene bol človekom nábožensky ľahostajným, a až po zážitku slnečného zázraku sa obrátil. Hovorí:

„Prišiel som tam na poludnie. Od rána padal bez prestania hustý dážď, ktorý bol sprevádzaný silným vetrom, takže hrozili záplavy. Zostal som stáť na ulici, ktorá bola o trochu vyššie ako miesto, o ktorom sa hovorilo, že tam prebieha zjavenie. Od miesta zjavenia som bol vzdialený asi sto metrov.

Dážď udieral na hlavy čakajúcich ešte väčšími prúdmi a premočil ich odevy. Boli už skoro dve hodiny popoludní. Zrazu slnečné lúče prerazili husté mraky. Všetky pohľady sa na ne zamerali ako keby boli priťahovaní magnetom. Aj ja som sa o to pokúsil. Objavilo sa slnko s jasnými obrysmi, žiariace, ale neoslepujúce… malo prenikavú jasnosť, ktorá svojím leskom pripomínala perlu… Pripomínalo žiariace koleso, ktorého strieborný jas vypadal ako prevzatý od mušle.

To nie je poézia. Moje oči to tak videli. Toto slnko nemalo žiadnu podobnosť so slnkom, ktoré sa odrazu objaví medzi mrakmi. V hmle nebolo zahalené ani mračnou stenou ako závojom. Rýchlo sa znieslo zo svojho pozadia dole. Tento žiariaci kotúč sa prudko pohyboval, krúžil s neobyčajnou rýchlosťou okolo samého seba. To vyvolávalo v zástupe krik a strach. Slnko sa ešte viac odpútalo od oblohy a priblížilo sa k zemi v krvavo červenej farbe, hroziac tým, že všetko spáli. Boli to strašné okamihy.

Všetky tieto javy, ktoré som uviedol a popísal, som pozoroval celkom chladnokrvne, úplne pri zmysloch a bez akéhokoľvek vnútorného pohnutia …“

Výpovede očitých svedkov slnečného zázraku, ako ich zaznamenali vo svojich publikáciách o Fatime Američan John Haffart a Nemec Guenther Stolze, sa síce v detailoch o farbe slnka, rýchlosti pohybu apod., líšia, čo vyplýva zo subjektívnych pocitov účastníkov, ale zhodujú sa v tom zásadnom: zázrak sa skutočne udial, všetci bez výnimky videli rotáciu slnka na oblohe, jeho pád takmer k zemi a opätovný vzostup na oblohu. Obidvaja zmienení publicisti vypočuli v 30. a 60. rokoch stovky ešte žijúcich svedkov slnečného zázraku – a nebolo medzi nimi nikoho, kto by prehlásil, že nič nevidel.

Odporcovia fatimského zjavenia vzniesli proti slnečnému zázraku svoje pochybnosti. Vyrovnal sa s nimi nemecký právnik Guenther Stolze, ktorý sa tomuto fenoménu mnoho rokov venoval. Vyrástol v ateistickej rodine. Na konci II. Svetovej vojny bol ako malý chlapec schovaný so svojimi rodičmi v bunkri pred náletmi. Všetci mali strach. Malý Stolz zrazu medzi prítomnými uvidel staršiu ženu, ako sa modlí ruženec, Spýtal sa jej s typickou detskou nevinnosťou: „Vy, pani, nemáte strach?“ „Nemám chlapče, veď je tu Boh“, odpovedala žena. „Ale Boh predsa nie je,“ namietal chlapec. „Ale je, chlapče, je, slnko predsa tancovalo vo Fatime.“

Tieto slová neznámej babičky nedali od tej doby Stolzemu spať. V dospelosti sa zaoberal čím ďalej detailnejším slnečným zázrakom vo Fatime, ten sa stal jeho celoživotným „koníčkom“, zhromaždil k nemu veľké množstvo materiálu. Osobne navštívil v 50. a 60. rokoch Portugalsko a viedol rozhovory s množstvom očitých svedkov. Konvertoval na katolícku vieru.

Najčastejším argumentom odporcov bolo tvrdenie, že vraj sa jednalo o masovú sugesciu a hystériu. Stolze k tomu uvádza výpovede psychológov a psychiatrov, najmä známeho prof, Bendera, že „…keby šlo o masovú hystériu minimálne 60 tisíc ľudí, ktorí zázrak videli, tak by to bol ešte väčší div ako samotný jav uvedených slnečných úkazov.“ Zázrak predsa nevideli len zbožní veriaci, ale i zarytí odporcovia fatimského zjavenia a nepriatelia Cirkvi, napr. novinári predných lisabonských listov, ovládaných slobodomurármi. Tí tam prišli s úmyslom „odhaliť podvod kňazov“ – a napriek tomu museli, i keď neradi, napísať článok o „o mimoriadnych udalostiach, ktoré ale vraj veda skôr či neskôr určite vysvetlí“.

Rotujúce slnko videli nie len všetci prítomní na mieste zjavenia, ale aj všetci ľudia do vzdialenosti cca 30 km od Fatimy vrátané tých, ktorí vôbec nevedeli, že je tam niečo takéto ohlásené, jednalo sa o niekoľko tisíc ľudí. Haffart vo svojej publikácii uvádza svedectvo  jedného ateistického učiteľa, ktorého počas vyučovania upozornili deti na rotujúce slnko a pýtali sa ho, čo to znamená. Pristúpil k oknu a videl to isté, čo jeho žiaci.

Námietka sugescie a masovej hystérie sa tak stala neudržateľnou. Preto odporcovia Fatimy vystúpili v 50. a 60. rokoch s tvrdením – že sa jednalo o piesočnú  búrku na Sahare, ktorú vietor zaniesol až do portugalskej Fatimy. Tá vraj vyvolala ilúziu slnečného zázraku. Stolze uvádza, že bol prítomný na prednáške nejakých nemeckých fyzikov, ktorí takto argumentovali. Prihlásil sa do diskusie a oponoval, že keby sa skutočne jednalo o piesočnej búrke nad Fatimou, tak by musela byť celá dedina posiata zrnkami piesku, lenže nič takéto tam nebolo. Okrem toho je známe, že piesočná búrka zasahuje len malú časť územia, rozhodne tak nemohla súčasné vyvádzať vo Fatime a taktiež aj vo vzdialenosti 30 km odtiaľ. Ako je ale možné, že i napriek tomu ľudia v týchto obciach tento úkaz videli? Stolzemu na to žiadny z prednášajúcich nedokázal odpovedať, jeden z nich sa dokonca zodvihol a nahnevane opustil sálu.

Stolze ďalej upozorňuje, že už v tejto dobe meteorológovia sledovali piesočné búrky na Sahare a 13. októbra 1917 tam žiadna neprebehla. Okrem toho všetci meteorológovia jednoznačne potvrdzujú, že to, čo sa v ten deň odohralo vo Fatime, je fyzikálne a vôbec prirodzene absolútne nevysvetliteľné.

Potom sa protiargumentom odporcov stalo tvrdenie, že vraj neustály pohľad prítomných do slnka vyvolal poruchu očnej sietnice, čo údajne spôsobilo ilúziu pohybujúceho sa slnka. Táto námietka je smiešna a ľahko vyvrátiteľná. 13.10.1917 predsa husto pršalo a slnko nebolo vôbec vidieť – a behom tých krátkych cca 10 minút, čo sa ukázalo, nemohlo dôjsť k poškodeniu sietnice, aspoň určite nie u všetkých. Ako je teda možné, že rotáciu slnka videli všetci, dokonca i tí, vo vzdialenosti do 30km, ktorí sa do slnka nepozerali a boli k tomu prinútení až samotnou okolnosťou jeho pohybu?

Stolze ďalej pripomína, že mimo kresťanstva sa s niečím takýmto, ako je slnečný zázrak, vôbec nestretávame. Pred r. 1917 nebol podobný fenomén zaznamenaný ani v Katolíckej cirkvi. Až po Fatime sa tieto javy vyskytli i na iných miestach mariánskych zjavení, ale nikdy nie v takom rozsahu ako 13.októbra 1917 vo Fatime.

Zostala zachovaná aj fotodokumentácia fatimského zázraku, Stolze pozná 13 fotografií, preto sa dá hovoriť o zázraku, ktorý je trvale zaznamenaný a zdokumentovaný pre všetky generácie. Fotografií bolo pôvodne omnoho viac, spravené predovšetkým reportérmi lisabonských novín, avšak boli zničené, lebo nepriatelia Cirkvi mali enormný záujem vymazať fatimské zjavenie Panny Márie a jej posolstvo svetu z povedomia katolíkov a vôbec všetkých ľudí.

K Fatime sa vzťahuje i zázrak mimoriadneho uzdravenia malého brazílskeho chlapca na príhovor vizionárov Hyacinty a Františka. Stalo sa to pred niekoľkými rokmi, keď toto dieťa spadlo z výšky cca 20 m a roztrieštila sa mu hlava tak nešťastne, že mu vytiekla časť mozgu. Lekárom sa síce podarilo zachrániť chlapcovi život, avšak upozornili rodičov, že mozgu chýbajú najdôležitejšie časti, preto bude schopný iba viesť iba vegetatívnu formu života.

Foto:Wikimedia

Rodičia sa obrátili k Bohu o pomoc a prosili o príhovor oboch fatimských vizionárov, v tej dobre už blahoslavených. Chlapec sa náhle zažal vyvíjať celkom normálne, ukázalo sa, že jeho mozgové funkcie nie sú vôbec porušené. Zázrak bol uznaný cirkevnou autoritou a pápež František 13. mája r. 1917 Hyacintu a Františka Martových zaradil medzi svätých.

A pokiaľ hovoríme o zázrakoch Panny Márie vo Fatime, nemôžeme nespomenúť jej predpovede, ktoré sa do detailov splnili, ako som o tom hovoril vo svojej predošlej prednáške. Nemožno ani ignorovať neočakávanú zmenu na portugalskej politickej scéne, keď bol zvrhnutý slobodomurársky režim a od r.1928 nahradený vládou katolíckeho premiéra Antonia Salazara. Portugalskí biskupi zasvätili krajinu v r. 1936  Nepoškvrnenému Srdcu Máriinmu – a Portugalsko bolo ušetrené od hrôz II. svetovej vojny. To všetko predsa neboli náhody.

A predsa nastáva otázka: Keď sú všetky zázraky á la Fatima tak jasné, prečo sa všetci ľudia neobrátia? Snáď najvýstižnejšiu odpoveď poskytuje francúzsky spisovateľ C.G. Huysmans, ktorý napísal vo svojej knihe „Púť lurdská“ tieto silné slová: „Zázrak je umieračikom svetských vášní, pochopiteľné teda, prečo ho ľudia nechcú.“ Zázraky podobné tomu fatimskému odkazujú ľudstvu, že pravda existuje len v Katolíckej cirkvi, ktorá hlása, že Boh sa zjavil človeku v podobe Ježiša Krista, ktorý ho spasil svojou smrťou na kríži. Podmienkou k dosiahnutiu spásy je život v milosti posväcujúcej, čo si žiada zrieknuť sa ťažkých hriechov a zmeniť svoj zlý život. Práve toto moderný človek, ktorému sa ponúka pôžitok a rozkoš bez ohľadu na mravné princípy ako zmysel a cieľ jeho pozemskej existencie, nechce urobiť. Preto, keď je konfrontovaný s realitou zázraku, robí všetko pre to, aby ho spochybnil.

Na to upozorňuje i sám Ježiš Kristus, ktorý v podobenstvách o boháčovi a Lazarovi o niektorých ľuďoch hovorí: „Neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal…“ (Luk 16,31). A u sv. Jána (12,9-11) čítame, že mnohí židia, ktorí boli svedkami toho ako Ježiš vzkriesil Lazara, sa nielenže neobrátili, ale dokonca chceli Krista a taktiež Lazara zabiť.

Zázraky prispievajú k obráteniu iba toho človeka, ktorý má dobrú vôľu a chce sa zmeniť. Pre nás katolíkov sú predovšetkým úžasnou vzpruhou a posilou vo viere. Fatimský zázrak je medzi nimi na čele. Dodávajú nám vnútornú istotu, že to, v čo veríme a čo Katolícka cirkev od prvopočiatku učí, nie je založené na ľudských výmysloch a fantázii, ale na konkrétnych a preukázateľných faktoch. V tom je naša sila a radosť.

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Augustín (Aurelius Augustinus 354-430) Najskvelejší a najvýznamnejší teológ raného kresťanstva

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikimedia)   Bol najexcelentnejším mysliteľom kresťanstva a najvyššou autoritou jeho teológie až do čias Tomáša Akvinského. Narodil sa v Tagaste v Numídii ako syn kresťanskej matky a pohanského otca. Ako 16-ročný odišiel študovať do Kartága, kde užíval aj všetky radovánky života Keď mal 19, tak…

Spojené kráľovstvo od pondelka zatvára všetky cestovné koridory

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Spojené kráľovstvo od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory v snahe o ochranu "pred rizikom dosiaľ neidentifikovaných nových kmeňov" koronavírusu. V piatok to oznámil britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého to bude trvať najmenej do 15. februára. Informuje o tom spravodajský portál BBC Všetci…

Celosvetový počet mŕtvych presiahol dva milióny

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Počet ľudí, ktorí vo svete zomreli v dôsledku nákazy novým koronavírusom, presiahol hranicu dva milióny. Podľa dát Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky v súvislosti s vírusom, sa tak stalo v piatok Svet dosiahol tento smutný míľnik v čase, keď sa štáty…

Dav v Kapitole chcel zavraždiť zvolených predstaviteľov, tvrdia federálni prokurátori

0 icon

Phoenix 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Dav podporovateľov dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň násilne vtrhol do sídla amerického Kongresu a spôsobil tam nepokoje, chcel "zajať a zavraždiť zvolených úradníkov". V súdnych dokumentoch týkajúcich sa prípadu jedného z účastníkov, Jacoba Chansleyho, to uvádzajú federálni prokurátori Chansley je…

Protestné hnutie v Česku plánuje na základe svojich odborníkov predložiť alternatívny plán riešenia koronakrízy. Daniel Landa: „Nie je nás málo“

0 icon

Praha 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Uplynulú nedeľu sa v hlavnom meste Českej republiky uskutočnilo veľké protestné zhromaždenie, na ktorom viaceré známe osobnosti kritizovali niektoré opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu. Spevák Daniel Landa, ktorý nedávno sformuloval tzv. Blanický manifest, uviedol, že v mene českej spoločnosti chce predstaviť skupinu…

Ministerstvu sa podarilo vybaviť od hygienikov výnimku pre 400 osôb

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vybavil od apríla 2020 do 10. januára 2021 od Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) výnimku pre 400 osôb. Ako pre agentúru SITA uviedol komunikačný odbor rezortu, Krajčí schválil a následne požiadal o výnimku pre iné osoby…

Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť, uviedol Krajčí

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemická situácia na Slovensku by sa mala mierne zlepšiť. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa na to, že pozitivita testov na koronavírus za posledný týždeň klesla. Hodnota pozitívnych výsledkov z PCR testov sa za týždeň znížila z…

Šefčovič: Portugalské predsedníctvo sa zameria hlavne na obnovu Európy

0 icon

Brusel/Lisabon 15. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Aris Oikonomou)   Ekonomická obnova, digitálna transformácia a snaha o spravodlivý sociálny rozvoj budú dominovať portugalskému predsedníctvu v Rade EÚ. Uviedol to v piatok pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý s užšou delegáciou exekutívy EÚ pod vedením…

Lavrík: Častým prekračovaním miery premiér znehodnotí aj to dobré, čo sa mu podarilo

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) prekračuje mieru tak razantne a často, že znehodnocuje aj to dobré, čo sa mu doteraz podarilo urobiť. Pre agentúru SITA to uviedol prozaik a režisér Silvester Lavrík, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrnej obce spísali premiérovi otvorený list Napriek…

Čínska vakcína dosiahla účinnosť iba 50,38%. Maďarsko zvažuje jej nákup

0 icon

Peking 15. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Binsar Bakkara)   Čínska vakcína proti ochoreniu Covid-19, ktorú vyvinula spoločnosť Sinovac Biotech, dosiahla v záverečných testoch v Brazílií účinnosť iba 50,38%, uviedla vláda brazílskeho federatívneho štátu Sao Paulo Predstavitelia brazílskeho ministerstva zdravotníctva v televízii uviedli, že „účinnosť je na hranici a musíme počkať na hodnotenie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

Slavěna Vorobelová

Spasiteľ Matovič alebo viac testov = väčší biznis

0icon

Testovanie v podaní Igora Matoviča začalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5021873/ , pokračovalo takto https://www.crz.gov.sk/zmluva/5380151/ a naďalej pokračuje. Pri tomto mega biznise pre čuduj sa svete firmičku z Trnavy, ktorá mala donedávna dlhy voči štátu, asistujeme bohužiaľ, my všetci. Akurát my asistujeme tak, že platíme a necháme si špárať donekonečna v nose, no niekto expresne

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

0 icon

Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

0 icon

Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Vo svete IT

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Na ťažbu vo vesmíre nepotrebujeme veľké stroje: Akú alternatívu navrhujú vedci?

0 icon

Ak si predstavíme ťažbu zdrojov, ako prvé nás napadne krompáč, alebo veľké, ťažké stroje. Nemusí to však vždy vyzerať takto. Ťažiť suroviny by sa mohlo aj pomocou mikróbov, ktoré sa už v hojnom počte nachádzajú v baniach po celom svete, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o proces, ktorý sa nazýva bioťažba (pozn.…

Europolu sa podarilo odstaviť z Deep Webu najväčšie nelegálne trhovisko na svete, DarkMarket

0 icon

Téme dark webu, či deep webu, sme sa v  minulosti venovali viackrát. Z veľkej časti ide o časť webu, ktorý nie je indexovaný bežnými vyhľadávačmi a rovnako prístup do tejto časti internetu, častokrát vyžaduje rôzne opatrenia. Inými slovami, je to časť internetu, ku ktorému sa nepripojíte, ako ku každej bežne…

Armádny Magazín

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

0 icon

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplom

Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

0 icon

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa bl

Keby USA videli, čo USA v USA robia, USA by napadli USA, aby oslobodili USA od tyranie USA

0 icon

USA, 15. január 2021 (AM) - Takto sa zamyslela pri sledovaní situácie vo Washingtone ruská novinárka Júlia Vitazjeva na svojom twitteri. Vzápätí prichádza s otázkou: "Je mi trápne sa opýtať: budú to mať teraz takto po celé 4 roky?"   [caption id="attachment_30301" align

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali