Sergej Lavrov: “Nastalo ochladenie vzťahov medzi Ruskom a EÚ, ale nebola to naša iniciatíva”

Moskva 9. novembra 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)

 

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vystúpil na Pyrenejskej univerzite v Aténach pred študentmi a pedagogickým zborom univerzity. Porozprával o najaktuálnejšom dianí na medzinárodnej politickej scéne

 

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov
Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

 

V úvode pripomenul, že sa v tomto roku konajú spoločne s gréckymi partnermi slávnostné podujatia pri  príležitosti osláv tisícročnej prítomnosti ruských mníchov na posvätnej hore Athos. Prízvukoval, že v tomto roku zasa narástol počet turistov, ktorí prichádzajú z Ruska do Grécka: v priebehu prvého polroku tohto roka zaregistrovali nárast až o 20 percent. Poukázal aj na niektoré negatívne momenty.

„Žiaľ, vážnou prekážkou na ceste ďalšieho upevňovania našich vzťahov je ochladenie vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou, ale nebola to naša iniciatíva. Často počúvame, ako na politickej, tak aj expertnej úrovni, tvrdenia, že za terajšie napätie na kontinente je zodpovedná Moskva. V podobnom duchu sa uvádzajú výsledky strategického prehľadu vzťahov s Ruskom, takto boli naše vzťahy zhodnotené na zasadnutí Európskej rady 20.-21. októbra. Chceli by som pripomenúť, že sme niekoľkokrát opakovali a ustavične opakujeme, že sme pripravení zblížiť sa s Európskou úniou v najširšom spektre otázok, počnúc zavedením bezvízového styku až po vytvorenie skutočnej pevnej energetickej aliancie. Podávali sme konkrétne návrhy, ktoré by mohli učiniť naše partnerstvo skutočne strategickým, čo by zodpovedalo záujmom oboch strán.

Žiaľ, zatiaľ sa v tomto smere niet čím pochváliť. U našich západných partnerov, ktorí po skončení studenej vojny zotrvávali v eufórii, sa obnovila smutne známa línia na odmietanie rovnocenného dialógu, na obsadenie geopolitického priestranstva, inak sa to nedá povedať, na delenie národov na svoje a cudzie. Kulminačným bodom takéhoto prístupu sa stal protiústavný prevrat na Ukrajine, podporovaný Spojenými štátmi a celým radom európskych štátov.

Mimoriadne znepokojenie vyvoláva orientácia NATO na činenie prekážok Rusku, ktoré vedie k podkopávaniu strategickej stability na európskom kontinente. K našim hraniciam sa blíži vojenská infraštruktúra, presúva sa vojenská technika a vojská, narastá počet a rozsah vojenských manévrov. Pokračuje tvorba systémov protiraketovej obrany. Smutné je, že NATO upúšťa od profesionálneho dialógu s Ruskom a Organizáciou zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) ohľadne vypracúvania kolektívnych opatrení kladenia odporu spoločným reálnym, a nie vymysleným hrozbám. V takýchto podmienkach narastá aktuálnosť našej dávnej iniciatívy, aby princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti v Euroatlantiku, vyhlásený v OBSE a v Rade Rusko-NATO, začal fungovať aj v praxi.

Niekoľkokrát sme hovorili o tom, že sa nechystáme tresnúť dvermi. Pri dobrej vôle oboch strán neexistujú medzi nami a Západom neriešiteľné problémy. Na to, aby sme prelomili momentálny negatívny trend, treba odmietnuť pomýlenú logiku hier s „nulovým výsledkom“, prestať vnucovať jednostranne výhodné dohody a schémy spoločného postupu bez zreteľa na záujmy partnera. Mimochodom, čakáme od NATO odpovede na ruské návrhy obnoviť konkrétnu rovnocennú činnosť Rady Rusko-NATO. Naše návrhy na normalizáciu vzťahov s EÚ sme odovzdali predsedovi Európskej komisie J.-C. Junckerovi ešte v júni tohto roka. Takže čakáme na reakciu.

Naďalej veríme v perspektívu vytvorenia jednotného ekonomického a humanitárneho priestranstva od Atlantiku až po Tichý oceán v záujme zabezpečenia stabilného rozvoja celého tohto Euroázijského kontinentu. Sme presvedčení, že vzájomné doplňovanie a vzájomná previazanosť našich ekonomík, využívanie ich prirodzených výhod by mohli napomôcť postupné zjednotenie trhov, umožniť spoločnými silami efektívnejšie riešiť mnohé problémy, okrem iného aj zvýšenie konkurencieschopnosti v dnešnom veľmi zložitom svete. Už vyše roka vyzývame Európsku úniu k nadviazaniu dialógu s Euroázijskou ekonomickou úniou.

Ozdraveniu situácie by pomohlo, keby Európska únia čestne prehodnotila príčiny neplnenia Minských dohôd na urovnanie vnútri ukrajinskej krízy. Samovyhlásené republiky – Luhanská a Donecká – sú pripravené za podpory Ruska prejsť svoj úsek cesty v úplnom súlade s tou dôslednosťou krokov, ktorú odsúhlasili v Minsku 15. februára minulého roka. Kyjevské vládne kruhy však musia plniť prevzaté záväzky. Nám je jasné, že obyvatelia Donbasu majú právo na miestnu samosprávu, na materinský jazyk, na svoju kultúrnu samobytnosť – to všetko sú nesporné európske hodnoty.

Rusko naďalej presadzuje vo svetových záležitostiach ideu združovania, orientovanú do budúcnosti. Medzi naše priority patrí boj s medzinárodným terorizmom, obhajovanie práv národov na určovanie svojho osudu bez zasahovania zvonka, opierajúc sa o Stanovy OSN, a, samozrejme, mierové urovnanie konfliktov prostredníctvom hľadania vyváženosti záujmov. Pokračujeme v práci na čo najrýchlejšom ukončení krvavého konfliktu v Sýrii za pomoci svedomitého plnenia rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN a Medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie (ISSG), ktorá vznikla pod spolupredsedníctvom Ruska a USA. Popritom odsudzujeme pokusy obraňovať ozbrojené oddiely opozície, ktoré odmietajú likvidovať teroristov. Momentálne je to hlavná prekážka na ceste k sýrskemu urovnaniu.

Môj kolega a priateľ minister zahraničných vecí Nikos Kodzias medzi zásluhami ruskej diplomacie spomenul dosiahnutie dohody o likvidácii chemických zbraní v SAR. Toto je skutočne veľmi dôležitý úspech: iniciatívu prejavili Rusko a USA, potom nás podporila Bezpečnostná rada OSN, a všetky krajiny, vrátane vlády SAR, svedomite spolupracovali pri plnení tejto dohody. Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) dokonca udelili Nobelovu cenu za to, že prispela do realizácie týchto dohôd.

Ak nevidíme nijaké obrovské úspechy v iných oblastiach, myslím si, že hlavná príčina je v tom, že rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sa neplnia. Čo sa týka sýrskych chemických zbraní bola prijatá rezolúcia a všetci presne v určenom termíne začali plniť to, čo sa dohodlo. Existuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN aj ohľadne ukrajinskej krízy, ktorá schválila Minské dohody z 15. februára 2015, ale táto rezolúcia sa neplní.

Neplní sa ani rezolúcia 2254 z januára tohto roka, ktorá kodifikovala prístupy k urovnaniu sýrskeho problému. V tejto rezolúcii je zakotvený komplexný prístup, ktorý predpokladá urýchlený začiatok politického dialógu bez predbežných podmienok medzi sýrskymi stranami – Vládou SAR a všetkými skupinami opozície. Sú tam tiež zakotvené články o nevyhnutnosti zlepšenia humanitárnej situácie a o nekompromisnom boji s teroristami. Tieto ozbrojené zoskupenia, ktoré sa nechcú asociovať s teroristami, musia jednoducho odisť z pozícií, ktoré zaberá organizácia Jabhat an-Nusra a ISIL.

Táto rezolúcia sa však tiež neplní, pretože ktosi veľmi chce, aby k oddeleniu umiernenej opozície a teroristov nedošlo, aby takáto teroristická štruktúra ako Jabhat an-Nusra zostala nedotknutá. Nás toto veľmi znepokojuje. Tento príklad som uviedol len preto, aby som zdôraznil, že ak sa to, na čo sme sa dohodli (tým viac, že tieto dohody sú zakotvené v podobe rezolúcie Rady bezpečnosti OSN) plní, tak prichádza aj úspech. А keď sa dohoda dosiahne len preto, aby sa „získal čas“, a potom sa mohli presadzovať na rokovaní vlastné tajné myšlienky, tak z toho nič dobrého nevzíde. Toto platí v ruskej tradícii už stáročia: my vždy dodržíme dané slovo.

Ako skonštatoval prezident V. V. Putin, my sa neusilujeme o globálnu dominanciu, ani o expanziu, ani o konfrontáciu. Sme úplne otvorení dialógu vo vzájomnej úcte so zahraničnými partnermi a ich integračnými zoskupeniami na všetkých zemepisných šírkach. Samozrejme, toto sa úplne vzťahuje aj na členské krajiny Európskej únie, aj na USA. Rovnako ako predtým, aj teraz dúfame, že spoločným úsilím sa nám podarí vrátiť rusko-americké vzťahy do stabilnej roviny. Toto by sa pozitívne prejavilo aj na komplexe medzinárodných vzťahov, so zreteľom na to, že naše štáty majú mimoriadnu zodpovednosť za udržanie globálnej stability a bezpečnosti.

Dnes tu bol spomínaný príklad rusko-americkej zmluvy START-3 . Je to dobrý príklad, pretože túto dohodu poctivo plnia obidve strany, čím zvyšujú bezpečnosť a stabilitu na celom svete. Ako povedal prezident Vladimír Putin, my budeme pripravení viesť dialóg s každým prezidentom, ktorého si zvolí americký národ.

BRIKS – to je združenie nového typu, ktoré zodpovedá reáliám XXI. storočia. „Päťka“, do ktorej patria Rusko, Čína, India, Brazília a Južná Afrika – štáty rôznych civilizačných zriadení a ekonomických modelov, sa presvedčivo utvrdzuje ako neodmysliteľný prvok nového, polycentrického, demokratického systému medzinárodných vzťahov.

Spolupráca v rámci zoskupenia BRIKS sa opiera o zásady rovnoprávnosti a rešpektovania záujmov jednotlivých členov. Je zameraná na vytvorenie priaznivých podmienok na všestranný progres členských krajín, zabezpečenie vysokej životnej úrovne našich národov. Zvlášť chcem poznamenať, že tým, že krajiny BRIKS rozvíjajú strategické partnerstvo, sú otvorené kontaktom s vonkajším svetom, neuzatvárajú sa, nehlásajú svoju výnimočnosť.

Onedlho budú musieť vziať na seba zodpovednosť za situáciu vo svojej krajine práve dnešní študenti, budú musieť zabezpečovať podmienky na životnú úroveň a rozkvet Grécka, zastupovať jeho záujmy v medzinárodných štruktúrach, vrátane OSN, OBSE, Rade Európy, EÚ NATO; budú zodpovedať za zahraničné vzťahy. Som presvedčený, že vaše pôsobenie bude prínosom aj v ďalšom rozvoji rusko-gréckeho partnerstva, že sa bude prehlbovať stáročná historická solidarita našich národov, ich duchovná blízkosť, ktorá má korene v dávnej minulosti. Je to veľmi pevný základ vzťahov medzi Ruskom a Gréckom, ktorý – a o tom som presvedčený – sa nikomu nepodarí zničiť,“ zdôraznil v závere Sergej Lavrov.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Laurenčík ukončil diskusiu k odvolávaniu Mikulca, hlasovať sa má v piatok. O ministrovi Mikulcovi ešte vyjdú „strašné veci“, hovorí šéf Smeru-SD

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   O návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi sa bude hlasovať v piatok 24. septembra o 11:00. Rozprava k Mikulcovi mala pokračovať aj po 19:00 hodine. Práve vtedy ukončil svoje vystúpenie v pléne poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD). Odišiel od rečníckeho pultu s…

Američania na ZOH 2022 do Pekingu vyšlú iba športovcov zaočkovaných proti koronavírusu

0 icon

New York 23. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Schiefelbein)   Spojené štáty americké vyšlú na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu výpravu zloženú výhradne zo športovcov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Americký olympijský a paralympijský výbor totiž informoval, že do nominácie sa dostanú iba plne zaočkované osoby Celá organizácia pritom od 1. novembra 2021…

Zomrel režisér Notting Hillu Roger Michell

0 icon

Londýn 23. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ian West/PA via AP)   Vo veku 65 rokov zomrel britský divadelný, televízny a filmový režisér Roger Michell, ktorý nakrútil obľúbenú romantickú komédiu Notting Hill (1999). Smutnú správu vo štvrtok oznámila jeho rodina s tým, že naposledy vydýchol deň predtým. Neuviedla však miesto ani príčinu úmrtia…

Somálčania si po prvý raz za uplynulých 30 rokov pozreli verejne premietaný film

0 icon

Mogadišo 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Farah Abdi Warsameh)   V Somálsku sa konalo prvé verejné premietanie filmov za uplynulých 30 rokov, čo vzbudilo nádej na oživenie kultúry v tejto vojnou spustošenej africkej krajine. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC Dva krátke filmy domáceho režiséra menom Ibrahim CM premietli za prísnych…

Šéfa Sledkomu pre Permský kraj našli mŕtveho, údajne spáchal samovraždu

0 icon

Moskva 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (SKR) pre Permský kraj našli mŕtveho. Agentúru Interfax o tom informoval zdroj v bezpečnostných zložkách. Oficiálne zatiaľ smrť Sergeja Sarapuľceva nebola potvrdená Zdroje agentúry TASS tvrdia, že Sarapuľcev spáchal samovraždu. Spravodajský web Baza dodal, že k samovražde došlo…

Le Drian a Blinken rokovali za zatvorenými dverami o francúzsko-americkej kríze

0 icon

New York 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jens Schlueter/Pool Photo via AP)   Vyriešenie diplomatickej krízy medzi Francúzskom a Spojenými štátmi v súvislosti so zrušeným kontraktom na nákup francúzskych ponoriek zo strany Austrálie si "žiada čas a konkrétne kroky". Uviedol to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian po štvrtkovom stretnutí so…

Slovensko začne proti Fínsku, skupinové boje ukončí duelom s Lotyšskom

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskí hokejisti odštartujú účinkovanie na olympijskom turnaji v Pekingu vo štvrtok 10. februára o 9.40 SEČ proti Fínsku. Informoval o tom web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) V druhom dueli nastúpia zverenci Craiga Ramsayho 11. februára o 9.40 SEČ proti Švédsku a 13. februára…

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo dva návrhy týkajúce sa drog, nebola na nich politická zhoda

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má pripravené dva návrhy týkajúce sa drogovej trestnej činnosti, no doteraz na nich nebola politická zhoda. Rezort zároveň pracuje na veľkej novele Trestného zákona, ktorú chce mať pripravenú ešte túto jeseň a má riešiť aj otázku drog. Pre…

Do semifinále postúpilo jedenásť slovenských lodí, mimo hry zostal len kajakár Halčin

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Dovedna jedenásť z dvanástich slovenských lodí sa prebojovalo do semifinále majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. V kajaku ide ďalej päť reprezentantov SR, v kanoe všetci šiesti Medzi kanoistkami mala istotu po prvej jazde len najmladšia zo slovenského tria - iba…

Navaľnyj obvinil Google a Apple, že sa stali Putinovými komplicmi

0 icon

Moskva 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Moscow City Court)   Väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj vo štvrtok obvinil spoločnosti Google a Apple, že sa správali ako komplici Kremľa, keď pred nedávnymi ruskými parlamentnými voľbami odstránili zo svojej ponuky aplikáciu Chytré hlasovanie. Tá mala ruským voličom pomôcť pri výbere kandidátov schopných vytesniť tých…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (4. časť)

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Dunkerque a 2. svetová vojna. V rámci štvrtej časti sa spoločne pozrieme na evakuačný plán Gorta v čase, keď stratil aj posledné zvyšky nádeje na obrat situácie. Keď kategoricky odmietol uvažovať o inej možnosti než o ústupe, Weygand bol nútený sa svojho plánu vzdať.…

14 špeciálnych verzií bežných vecí, ktoré sú neuveriteľne drahé

0 icon

V súčasnej dobe na nás marketing útočí z každej možnej strany. Výrobcovia sa snažia vyhovieť aj tým najkurióznejším požiadavkám zákazníkov. Napríklad milionári požadujú najneobvyklejšie veci s dotykom luxusu za obrovské sumy peňazí. Preto ti dnes prinášame týchto 14 špeciálnych verzií bežných vecí, ktoré sú neuveriteľne drahé. Aj napriek tomuto faktu…

TOP10 šialených optických ilúzií, ktoré ťa dostanú

0 icon

Svet je plný optických ilúzií a vecí, ktoré dokážu náš mozog zmiasť. Aj napriek tomu, že naša myseľ sa neustále snaží vnímať okolitý svet logicky, sa jednoducho dokáže vymknúť kontrole. Veci tak vidíme rozdielne. Kým niektoré nižšie spomenuté ilúzie sú známe, nájdu sa aj také, ktoré sú nejasné. Neexistuje žiadne logické…

10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

0 icon

Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali