Rusko poslalo Američanom oficiálnu odpoveď. A tí si to za klobúk nedajú: veci sú pomenované absolútne jasne

Bratislava 18. februára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse, Francisco Seco,Ministry of Defence of the Russian Federation, Jonhap, Pixabay)

 

Ruská federácia včera odovzdala americkému veľvyslancovi v Moskve oficiálnu odpoveď na americkú reakciu na ruské požiadavky bezpečnostných záruk. Text prinášame v plnom znení

USA a Rusko vlajky
Ilustračné foto

Ruská odpoveď bola v duchu novej ruskej komunikačnej línie: priama, jednoznačná a tvrdá. Agentúra TASS zverejnila plné znenie textu, prinášame jeho slovenský preklad:

 

Všeobecný popis

Konštatujeme, že americká strana neposkytla konštruktívnu odpoveď na základné prvky návrhu zmluvy o bezpečnostných zárukách, ktorý pripravila ruská strana. Máme na mysli odmietnutie ďalšieho rozširovania NATO, odvolanie „bukureštskej formuly“, podľa ktorej sa „Ukrajina a Gruzínsko stanú členmi NATO“, a odmietnutie zriaďovania vojenských základní na území bývalých sovietskych a nečlenských štátov, vrátane využívania ich infraštruktúry k akýmkoľvek vojenským aktivitám, ako aj vrátenie vojenských kapacít NATO, vrátane údernej kapacity a infraštruktúry do stavu z roku 1997, keď bol podpísaný Zakladajúci akt Rusko – NATO. Tieto ustanovenia majú pre Ruskú federáciu zásadný význam.

NATO ukrajina
Ilustračné foto

Ignorovaná bola balíčková povaha ruských návrhov, z ktorých boli zámerne vybrané „vhodné“ témy, ktoré boli následne prekrútené tak, aby vytvorili výhody pre Spojené štáty a ich spojencov. Tento prístup, rovnako ako sprievodná rétorika amerických predstaviteľov, posilňuje dôvodné pochybnosti o tom, či je Washington skutočne odhodlaný zasadzovať sa o európsku bezpečnostnú situáciu.

Rastúca vojenská aktivita USA a NATO priamo pri ruských hraniciach je znepokojujúca, zatiaľ čo naše červené línie a základné bezpečnostné záujmy, rovnako ako zvrchované právo Ruska na ich obranu, sú naďalej ignorované. Ultimáta o stiahnutí vojsk z niektorých oblastí na ruskom území, sprevádzané hrozbami sprísnenia sankcií, sú neprijateľné a podkopávajú vyhliadky na skutočné dohody.

V prípade, že americká strana nebude ochotná pristúpiť na pevné a právne záväzné záruky zaistenia našej bezpečnosti zo strany USA a ich spojencov, bude Rusko nútené reagovať, a to aj zavedením opatrení vojenského a technického charakteru.

 

O Ukrajine

Žiadna „ruská invázia“ na Ukrajinu neprebehla, ako USA a ich spojenci na oficiálnej úrovni tvrdia od minuloročnej jesene, a preto tvrdenia o „ruskej zodpovednosti za eskaláciu“ nemožno chápať inak ako ako pokus o nátlak a znehodnotenie ruských návrhov bezpečnostných záruk.

kyjev ukrajina
Ilustračné foto

Odkaz v tejto súvislosti na záväzky Ruska vyplývajúce z Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 nemá nič spoločné s vnútorným konfliktom na Ukrajine a nevzťahuje sa na okolnosti, ktoré sú dôsledkom tamojších vnútorných faktorov. Strata územnej celistvosti ukrajinského štátu je dôsledkom procesov vo vnútri neho.

Obvinenie v reakcii Spojených štátov, že Rusko „okupovalo Krym“, tiež neobstojí. V roku 2014 došlo v Kyjeve k štátnemu prevratu, ktorého iniciátori sa s podporou Spojených štátov a ich spojencov rozhodli vytvoriť nacionalistický štát, ktorý porušuje práva ruského a ruskojazyčného obyvateľstva a ďalších „netitulných“ etnických skupín. Niet divu, že v takejto situácii krymský ľud hlasoval za zjednotenie s Ruskom. Obyvatelia Krymu a Sevastopolu sa rozhodli vrátiť do Ruskej federácie na základe slobodného prejavu vôle a uplatnenia práva na sebaurčenie zakotveného v Charte OSN. Nebolo použité násilie ani hrozba násilím. Otázka príslušnosti Krymu je uzavretá.

Ak bude Ukrajina prijatá do NATO, existuje reálna hrozba, že sa režim v Kyjeve pokúsi „navrátiť“ Krym silou, čím by USA a ich spojenci boli v súlade s článkom 5 Washingtonskej zmluvy zatiahnutí do priameho ozbrojeného konfliktu s Ruskom so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Téza opakovaná v reakcii USA, že Rusko údajne „zapálilo konflikt v Donbase“, je neudržateľná. Jej príčiny sú čisto vnútroukrajinskej povahy. Vyriešiť ju možno len prostredníctvom vykonávania minských dohôd a súboru opatrení, ktorých priorita a zodpovednosť za vykonávanie je jasne stanovená a jednomyseľne potvrdená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2202, vrátane Spojených štátov amerických, Francúzska a Spojeného kráľovstva. V odseku 2 tohto uznesenia sú ako strany uvedené Kyjev, Doneck a Luhansk. V žiadnom z týchto dokumentov nie je spomenutá zodpovednosť Ruska za konflikt v Donbase. Rusko spolu s OBSE zohráva úlohu sprostredkovateľa v hlavnom formáte rokovaní – kontaktnej skupine – spolu s Berlínom a Parížom v normandskom formáte, ktorý formuluje odporúčania stranám konfliktu a sleduje ich plnenie.

Na deeskaláciu situácie okolo Ukrajiny sú zásadné nasledujúce kroky. Patrí medzi ne donútenie Kyjeva vykonať súbor opatrení, zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu, stiahnutie všetkých západných poradcov a inštruktorov z Ukrajiny, odmietnutie akýchkoľvek spoločných cvičení krajín NATO s ukrajinskými ozbrojenými silami a stiahnutie všetkých zahraničných zbraní, ktoré boli Kyjevu predtým dodané, mimo ukrajinského územia.

V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že ruský prezident Vladimír Putin na tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Moskve 7. februára 2022 zdôraznil, že sme otvorení dialógu, a vyzval na „premýšľanie o stabilných bezpečnostných podmienkach pre všetkých, rovnakých pre všetkých účastníkov medzinárodného života“.

 

Konfigurácia síl

Všimli sme si, že USA vo svojej odpovedi na ruské návrhy trvajú na tom, že pokrok v zlepšovaní európskej bezpečnostnej situácie „možno dosiahnuť iba v podmienkach deeskalácie vo vzťahu k hrozivým akciám Ruska voči Ukrajine“, čo, ako sme pochopili, znamená požiadavku na stiahnutie ruských vojsk od ukrajinských hraníc.

Zároveň sú USA pripravené hovoriť iba o „vzájomných záväzkoch… zdržať sa rozmiestnenia stálych síl s bojovými úlohami na území Ukrajiny“ a „zvážiť možnosť prerokovania otázky konvenčných ozbrojených síl“. Inak americká strana prechádza mlčaním naše návrhy obsiahnuté v odseku 2 článku 4 a odseku 1 článku 5 návrhu dvojstrannej zmluvy a uvádza, že „súčasná konfigurácia síl Spojených štátov a NATO je obmedzená, primeraná a plne v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zakladajúceho aktu NATO – Rusko“.

Predpokladáme, že umiestnenie ozbrojených síl Ruskej federácie na jej území nemá a nemôže mať vplyv na základné záujmy USA. Radi by sme pripomenuli, že naše jednotky sa nenachádzajú na ukrajinskom území.

Spojené štáty a ich spojenci zároveň rozširujú svoju vojenskú infraštruktúru smerom na východ a na území nových členských štátov rozmiestňujú svoje kontingenty. Obchádzajú obmedzenia vyplývajúce zo Zmluvy o spoločnom postupe v Západnej Európe a veľmi voľne si vykladali ustanovenia Zakladajúceho aktu NATO – Rusko o zrieknutí sa „dodatočného trvalého rozmiestnenia významných bojových síl“. Výsledná situácia je neprijateľná. Trváme na stiahnutí všetkých vojenských síl a výzbroje USA umiestnených v strednej a východnej Európe a pobaltských štátoch. Sme presvedčení, že národné kapacity v týchto oblastiach sú dostatočné. Sme pripravení o tejto téme diskutovať na základe článkov 4 a 5 ruského návrhu zmluvy.

 

Zásada nedeliteľnosti bezpečnosti

V odpovedi Spojených štátov sme sa nedočkali žiadneho potvrdenia, že Spojené štáty sú plne odhodlané dodržiavať nemennú zásadu nedeliteľnosti bezpečnosti. Vyhlásenia generálneho plánu o tom, že USA berú tento postulát do úvahy, sú v priamom rozpore s neochotou Washingtonu vzdať sa kontraproduktívnej a destabilizujúcej politiky vytvárania výhod pre seba a svojich spojencov na úkor bezpečnostných záujmov Ruska. K tomu dochádza v dôsledku neobmedzeného vykonávania politiky neobmedzeného geostrategického a vojenského rozvoja postsovietskeho priestoru, vrátane územia Ukrajiny, ktoré je pre nás obzvlášť citlivé, Severoatlantickou alianciou na čele so Spojenými štátmi. To všetko sa odohráva priamo na hraniciach Ruska. Týmto spôsobom sa ignorujú naše červené línie a základné bezpečnostné záujmy a popiera sa nesporné právo Ruska na ich ochranu. To je pre nás rozhodne neprijateľné.

Pripomíname, že táto zásada je zakotvená v preambule Zmluvy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní z roku 2011, ktorej platnosť zúčastnené strany vlani vo februári predĺžili o päť rokov bez výnimiek, a tiež v celom rade základných dokumentov OBSE a Ruska a NATO prijatých na najvyššej úrovni: v preambule Helsinského záverečného aktu z roku 1975, Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990, Zakladajúcom akte NATO – Rusko z roku 1997, Istanbulskej charte OBSE pre európsku bezpečnosť z roku 1999, Rímskej deklarácii NATO – Rusko z roku 2002 a deklarácii zo summitu OBSE v Astane z roku 2010.

Všimli sme si, že odpoveď, ktorú sme dostali, spomína záväzok Washingtonu ku koncepcii nedeliteľnosti bezpečnosti. V texte je však obmedzené na právo štátov „slobodne si zvoliť alebo zmeniť svoje bezpečnostné dohody, vrátane spojeneckých zmlúv“. Táto sloboda nie je absolútna a je iba polovicou známeho vzorca zakotveného v Charte európskej bezpečnosti. Jeho druhá časť vyžaduje, aby pri výkone tohto práva nebola „…posilňovaná vlastná bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov“. List, ktorý sme od NATO dostali 10. februára 2022, nemôžeme považovať za odpoveď na list, ktorý 28. januára 2022 zaslal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ministrovi zahraničných vecí USA Antonymu Blinkenovi v tejto veci. Požiadali sme o odpoveď na národnej úrovni.

 

Politika otvorených dverí NATO

USA potvrdzujú „silnú podporu“ politike otvorených dverí NATO. Je však v rozpore so základnými záväzkami KBSE/OBSE, najmä so záväzkom „neposilňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných“. Táto politika nie je v súlade s princípmi samotnej aliancie, ktorá sa na záver ministerskej schôdzky NATO v Kodani 6. – 7. júna 1991 zaviazala „nevyužívať jednostranne zmenenú situáciu v Európe“, „neohrozovať legitímne záujmy“ iných štátov a neusilovať sa o ich „izoláciu“ alebo „vytyčovať nové deliace línie na kontinente“.

Vyzývame USA a NATO, aby sa vrátili k plneniu svojich medzinárodných záväzkov v oblasti mieru a bezpečnosti. Od členov aliancie očakávame konkrétne návrhy na obsah a formy právneho zakotvenia vzdania sa ďalšieho rozširovania NATO na východ.

 

Balíčková povaha návrhov

Berieme na vedomie ochotu USA vecne pracovať na jednotlivých opatreniach v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania rizík. Pritom konštatujeme, že vo Washingtone konečne uznali platnosť mnohých ruských návrhov a iniciatív, ktoré boli v týchto oblastiach v posledných rokoch predložené.

Súčasne znovu upozorňujeme Spojené štáty americké na skutočnosť, že Rusko v nami predložených dokumentoch o bezpečnostných zárukách navrhlo komplexné a dlhodobé riešenie neprijateľnej situácie, ktorá sa naďalej vyvíja v euroatlantickom priestore. V prvom rade ide o vytvorenie stabilného základu bezpečnostnej architektúry v podobe dohody o zdržaní sa ďalších akcií NATO, ktoré poškodzujú bezpečnosť Ruska. To pre nás zostáva trvalou požiadavkou. Bez takéhoto pevného základu by vzájomne previazané opatrenia v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania vojenských rizík, ktoré zabezpečujú obmedzenie a predvídateľnosť vojenských aktivít v určitých oblastiach, neboli dlhodobo udržateľné, aj keby sa na nich podarilo dohodnúť.

Ruské návrhy tak majú povahu balíčka a mali by byť posudzované ako celok bez toho, aby boli izolované ich jednotlivé zložky.

V tejto súvislosti by sme radi upozornili na to, že Washington a Brusel nereagujú konštruktívne na základné prvky ruskej iniciatívy, ktoré sme jasne identifikovali. Čo sa týka otázok kontroly zbrojenia, považujeme ich výhradne za všeobecný kontext komplexného, balíčkového prístupu k riešeniu problému bezpečnostných záruk.

 

„Post-DCNW“ a „rovnica bezpečnosti“

Spojené štáty navrhujú „okamžite“ začať dialóg o strategickej stabilite s cieľom vypracovať „opatrenia nadväzujúce na zmluvu START“. Tým sa však Spojené štáty snažia fixovať na prístup, s ktorým nesúhlasíme, a ktorý sa zameriava výhradne na jadrové zbrane bez ohľadu na schopnosť týchto prostriedkov predstavovať priamu hrozbu pre územie štátu druhej strany. Takýto jednostranný pohľad je v rozpore s dojednaniami dosiahnutými na summite Spojených štátov a Ruska v Ženeve dňa 16. júna 2021 o komplexnej povahe strategického dialógu (StratDialog), ktorý má položiť základy pre budúce opatrenia v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania rizík.

Rusko naďalej presadzuje integrovaný prístup k strategickým otázkam. Navrhujeme spolupracovať na vytvorení novej „bezpečnostnej rovnice“.

Súbor prvkov nami navrhovanej koncepcie, ktorá je aj naďalej plne relevantná, bol americkej strane oznámený – okrem iného počas rokovania StratDialogu a v pracovnom dokumente o jeho obsahu, ktorý sme odovzdali 17. decembra 2021.

 

Rozmiestnenie jadrových zbraní mimo územia štátu

Americký dokument sa nezaoberá „balíčkovým“ prvkom nášho návrhu na odstránenie jadrových zbraní rozmiestnených mimo územia štátu a na ich ďalšie nerozmiestňovanie mimo územia štátu, ale iba odkazuje na potrebu riešiť otázku nestrategických jadrových zbraní v rámci strategického dialógu bez ohľadu na ich konkrétne rozmiestnenie a ďalšie faktory ovplyvňujúce bezpečnosť strán.

jadrove zbrane
Ilustračné foto

Radi by sme upresnili, že naše návrhy sa týkajú riešenia problému prítomnosti amerických jadrových zbraní, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele na ruskom území, na území niektorých nejadrových štátov NATO, čo je v rozpore so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní. To by zahŕňalo odstránenie infraštruktúry pre rýchle nasadenie týchto zbraní v Európe a ukončenie výcviku a cvičenia NATO, do ktorých sú zapojené nejadrové členské štáty NATO, s použitím týchto zbraní. Bez odstránenia tohto dráždidla nie je možné diskutovať o nestrategických jadrových zbraniach.

 

Pozemné strely stredného a kratšieho doletu

Túto otázku považujeme za jednu z priorít dialógu medzi Spojenými štátmi a Ruskom o strategickej stabilite. Domnievame sa, že táto kategória zbraní je nevyhnutnou súčasťou novej „bezpečnostnej rovnice“, ktorú by Rusko a Spojené štáty mali spoločne vypracovať.

Naďalej vychádzame z relevancie ruských iniciatív „po skončení DCMD“, ktoré sú založené na myšlienke vzájomného overiteľného moratória na rozmiestnenie pozemných rakiet MIRV v Európe.

Sme zásadne otvorení vecnej úvahe o tom, ako túto myšlienku uviesť do praxe. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúcu neistotu v prístupe Washingtonu k základným parametrom prípadných opatrení na kontrolu zbrojenia, predovšetkým k ich rozsahu, ktorý by sa mal vzťahovať na všetky jadrové i nejadrové zbrane príslušného rozsahu.

Konštatovalo sa, že USA vychádzajú z ruského prístupu, ktorý v rámci bývalej Zmluvy o nešírení jadrových zbraní predpokladá vzájomné riešenie protichodných obáv. V budúcnosti môže byť využitá možnosť rozvinúť našu myšlienku recipročných overovacích opatrení pre systémy Aegis Ashore v Rumunsku a Poľsku, ako aj pre niektoré zariadenia v európskej časti Ruska, ktoré navrhla americká strana.

Ako bolo zdôraznené vo vyhlásení ruského prezidenta Vladimíra Putina z 26. októbra 2020 a následne opakovane oznámené americkej strane, potenciálne opatrenia pre transparentnosť ruských lokalít, ktoré majú byť dohodnuté, by mohli zahŕňať monitorovanie neprítomnosti ruskej rakety 9M729 v týchto lokalitách. Pripomeňme, že tento krok je prejavom dobrej vôle vzhľadom na to, že vlastnosti rakety 9M729 nie sú v žiadnom rozpore s požiadavkami bývalej zmluvy INF, a že USA nikdy nepredložili žiadne dôkazy na podporu obvinení voči Rusku. Súčasne americká strana ignorovala dobrovoľnú akciu, ktorú sme usporiadali v dobe platnosti tejto zmluvy dňa 23. januára 2019 za účelom predvedenia zariadenia a technických vlastností rakety 9M729 a jej odpaľovacieho zariadenia.

 

Ťažké bombardéry a hladinové vojnové lode

Berieme na vedomie, že americká strana venuje pozornosť ruskému nápadu na dodatočné opatrenia na zníženie rizík v súvislosti s letmi ťažkých bombardérov v blízkosti štátnych hraníc oboch strán. Vidíme v tom tému na diskusiu a možnosť vzájomne prijateľných dohôd.

bombarder Tu-95MS
Ilustračné foto

Pripomíname nemenej dôležitý prvok nášho návrhu „balíčka“ týkajúceho sa podobných plavieb vojnových lodí, ktoré tiež predstavujú vážne riziká.

 

Vojenské cvičenia a manévre

Spojené štáty nereagovali na návrhy obsiahnuté v článku 4 odsek 2 ruského návrhu zmluvy. Americká strana zrejme predpokladá, že vojenské napätie je možné znížiť prostredníctvom väčšej transparentnosti a ďalších opatrení na zníženie rizík v súlade s návrhmi Západu na modernizáciu Viedenského dokumentu.

USA Armáda Cvičenie
Ilustračné foto

Tento prístup považujeme za nerealistický a jednostranný, ktorého cieľom je „posvietiť si“ na činnosť ozbrojených síl Ruskej federácie. Opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti podľa Viedenského dokumentu z roku 2011 sú primerané súčasnej situácii. Aby sa mohla začať diskusia o ich obnovení, musia byť splnené nevyhnutné podmienky. Na tento účel by USA a ich spojenci mali opustiť politiku „zadržiavania“ Ruska a prijať konkrétne praktické opatrenia na deeskaláciu politicko-vojenskej situácie, a to aj v súlade s článkom 4 odsekom 2 nášho návrhu zmluvy.

Pokiaľ ide o predchádzanie incidentom na šírom mori a vo vzdušnom priestore nad ním, vítame ochotu USA zapojiť sa do konzultácií o tejto otázke. Táto práca však nemôže nahradiť riešenie kľúčových problémov, ktoré Rusko vznieslo.

Ivan Lehotský

 

Vzájomne si pomáhame

Vážení čitatelia, ďakujeme Vám, že ste si prečítali článok a ak si myslíte, že si zaslúži, aby si ho prečítali viacerí, poprosíme Vás o zdieľanie pomocou tlačidla f – zdieľať, ktoré nájdete pod článkom. Pomôžete tak rozšíriť informačné pole o faktoch, ktoré sa z iných médií verejnosť nemá ako dozvedieť.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

NAJNOVŠIE

BLOG

Oliver Kavický

Heger propagoval pitie vodky pred malými deťmi! A tým spáchal trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, za čo môže byť odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov

0icon

Heger sa pred vstupom do politiky živil ako predavač vodky. A neštítil sa propagovať pitie vodky aj pred malými deťmi! Sú na to nespochybniteľné dôkazy! Heger pred malými deťmi propagoval pitie vodky napríklad týmito slovami: "A čo je lepšie ako si dať koktejl aj cez deň poobede? A čo je lepšie,…

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení „Samit NATO v Madride obnažil okrem iného aj zúfalú plytkosť verejného diskurzu na Slovensku. Nedočkali sme sa žiadnych zásadných analýz a už vôbec nie polemických…

Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24 ľudí bolo prevezených do nemocnice, informuje portál iDNES Policajti zaistili zbraň, ktorú útočník použil. Podľa predbežných informácií strieľal útočník zo strechy jedného z okolitých domov.…

Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky. Podľa vyšetrovania BBC sa všetci, ktorí sa chcú stretnúť s Putinom, musia podrobiť karanténe Osoby, ktoré sa chcú stretnúť s Putinom, sa pred umiestnením do…

Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do Ruska. Zverejnila fotografiu z lietadla a uviedla, že bola „nútená“ vrátiť sa do Moskvy Ovsyannikovová má v úmysle žalovať svojho manžela pre svoju 11-ročnú dcéru,…

Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva "Najväčším rizikom je teraz dlhotrvajúci konflikt. Rusi sú majstrami vo vleklých konfliktoch. Stačí sa pozrieť na Gruzínsko - v Južnom Osetsku to trvá od roku…

Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z variantov považuje Dunaj „Turci sú na vyriešenie tohto problému absolútne nevyhnutní. Robia, čo môžu… Záleží však, či Rusi budú súhlasiť s tým, aby sa to…

Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred niekoľkými týždňami španielska mimovládna organizácia GATE Centre, vyhlásil, že COVID-19 bol pravdepodobne vytvorený v americkom biolaboratóriu. Sachs vyslovil tento záver na základe práv človeka, ktorý…

Český generál má pre Zelenského zlú správu: „Už vám nemáme čo poslať“

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru západné krajiny aktívne podporujú Ukrajinu slovami, ale čoraz menej sú schopné poskytnúť skutočnú pomoc Generál uviedol ako príklad Nemecko, ktoré sľúbilo veľa, ale urobilo málo.…

Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však tvrdí, že krátenie dodávok nemá žiadny vplyv na zákazníkov Podľa SPP sa malo podariť zaistiť dodatočné množstvá plynu dovozom skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a…

Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

0 icon

Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA má vážne obavy z čínskeho vesmírneho programu Šéf NASA Bill Nelson vyjadril obavy z čínskeho vesmírneho programu. "Mali by sme sa veľmi obávať, že Čína…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Oliver Kavický

Heger propagoval pitie vodky pred malými deťmi! A tým spáchal trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, za čo môže byť odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov

0icon

Heger sa pred vstupom do politiky živil ako predavač vodky. A neštítil sa propagovať pitie vodky aj pred malými deťmi! Sú na to nespochybniteľné dôkazy! Heger pred malými deťmi propagoval pitie vodky napríklad týmito slovami: "A čo je lepšie ako si dať koktejl aj cez deň poobede? A čo je lepšie,…

Gustáv Murín

MEGAKŠEFT ministerky Milanovej

0icon

Osoba menom Milanová je klasickou ukážkou „odborníkov“, ktorý k moci priviedol sociopat Matovič. On sám je im vzorrrom, keď verejne vyhlásil, že sa vo financiách nevyzná (na všetko vraj má Pavlínku), ale drzo zastáva funkciu ministra financií s perspektívou, že našu krajinu privedie k bankrotu. Kultúrny bankrot zabezpečuje Milanová.

Boris Mesár

Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA .

0icon

Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči! Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.Pozri na to : 1. 4/30/21 Monmouth Smith

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete– Davos spustil odpočítavanie.

0icon

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

0 icon

Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

0 icon

Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

"Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

0 icon

Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

0 icon

USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali