Rusko poslalo Američanom oficiálnu odpoveď. A tí si to za klobúk nedajú: veci sú pomenované absolútne jasne

Bratislava 18. februára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse, Francisco Seco,Ministry of Defence of the Russian Federation, Jonhap, Pixabay)

 

Ruská federácia včera odovzdala americkému veľvyslancovi v Moskve oficiálnu odpoveď na americkú reakciu na ruské požiadavky bezpečnostných záruk. Text prinášame v plnom znení

USA a Rusko vlajky
Ilustračné foto

Ruská odpoveď bola v duchu novej ruskej komunikačnej línie: priama, jednoznačná a tvrdá. Agentúra TASS zverejnila plné znenie textu, prinášame jeho slovenský preklad:

 

Všeobecný popis

Konštatujeme, že americká strana neposkytla konštruktívnu odpoveď na základné prvky návrhu zmluvy o bezpečnostných zárukách, ktorý pripravila ruská strana. Máme na mysli odmietnutie ďalšieho rozširovania NATO, odvolanie „bukureštskej formuly“, podľa ktorej sa „Ukrajina a Gruzínsko stanú členmi NATO“, a odmietnutie zriaďovania vojenských základní na území bývalých sovietskych a nečlenských štátov, vrátane využívania ich infraštruktúry k akýmkoľvek vojenským aktivitám, ako aj vrátenie vojenských kapacít NATO, vrátane údernej kapacity a infraštruktúry do stavu z roku 1997, keď bol podpísaný Zakladajúci akt Rusko – NATO. Tieto ustanovenia majú pre Ruskú federáciu zásadný význam.

NATO ukrajina
Ilustračné foto

Ignorovaná bola balíčková povaha ruských návrhov, z ktorých boli zámerne vybrané „vhodné“ témy, ktoré boli následne prekrútené tak, aby vytvorili výhody pre Spojené štáty a ich spojencov. Tento prístup, rovnako ako sprievodná rétorika amerických predstaviteľov, posilňuje dôvodné pochybnosti o tom, či je Washington skutočne odhodlaný zasadzovať sa o európsku bezpečnostnú situáciu.

Rastúca vojenská aktivita USA a NATO priamo pri ruských hraniciach je znepokojujúca, zatiaľ čo naše červené línie a základné bezpečnostné záujmy, rovnako ako zvrchované právo Ruska na ich obranu, sú naďalej ignorované. Ultimáta o stiahnutí vojsk z niektorých oblastí na ruskom území, sprevádzané hrozbami sprísnenia sankcií, sú neprijateľné a podkopávajú vyhliadky na skutočné dohody.

V prípade, že americká strana nebude ochotná pristúpiť na pevné a právne záväzné záruky zaistenia našej bezpečnosti zo strany USA a ich spojencov, bude Rusko nútené reagovať, a to aj zavedením opatrení vojenského a technického charakteru.

 

O Ukrajine

Žiadna „ruská invázia“ na Ukrajinu neprebehla, ako USA a ich spojenci na oficiálnej úrovni tvrdia od minuloročnej jesene, a preto tvrdenia o „ruskej zodpovednosti za eskaláciu“ nemožno chápať inak ako ako pokus o nátlak a znehodnotenie ruských návrhov bezpečnostných záruk.

kyjev ukrajina
Ilustračné foto

Odkaz v tejto súvislosti na záväzky Ruska vyplývajúce z Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 nemá nič spoločné s vnútorným konfliktom na Ukrajine a nevzťahuje sa na okolnosti, ktoré sú dôsledkom tamojších vnútorných faktorov. Strata územnej celistvosti ukrajinského štátu je dôsledkom procesov vo vnútri neho.

Obvinenie v reakcii Spojených štátov, že Rusko „okupovalo Krym“, tiež neobstojí. V roku 2014 došlo v Kyjeve k štátnemu prevratu, ktorého iniciátori sa s podporou Spojených štátov a ich spojencov rozhodli vytvoriť nacionalistický štát, ktorý porušuje práva ruského a ruskojazyčného obyvateľstva a ďalších „netitulných“ etnických skupín. Niet divu, že v takejto situácii krymský ľud hlasoval za zjednotenie s Ruskom. Obyvatelia Krymu a Sevastopolu sa rozhodli vrátiť do Ruskej federácie na základe slobodného prejavu vôle a uplatnenia práva na sebaurčenie zakotveného v Charte OSN. Nebolo použité násilie ani hrozba násilím. Otázka príslušnosti Krymu je uzavretá.

Ak bude Ukrajina prijatá do NATO, existuje reálna hrozba, že sa režim v Kyjeve pokúsi „navrátiť“ Krym silou, čím by USA a ich spojenci boli v súlade s článkom 5 Washingtonskej zmluvy zatiahnutí do priameho ozbrojeného konfliktu s Ruskom so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Téza opakovaná v reakcii USA, že Rusko údajne „zapálilo konflikt v Donbase“, je neudržateľná. Jej príčiny sú čisto vnútroukrajinskej povahy. Vyriešiť ju možno len prostredníctvom vykonávania minských dohôd a súboru opatrení, ktorých priorita a zodpovednosť za vykonávanie je jasne stanovená a jednomyseľne potvrdená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2202, vrátane Spojených štátov amerických, Francúzska a Spojeného kráľovstva. V odseku 2 tohto uznesenia sú ako strany uvedené Kyjev, Doneck a Luhansk. V žiadnom z týchto dokumentov nie je spomenutá zodpovednosť Ruska za konflikt v Donbase. Rusko spolu s OBSE zohráva úlohu sprostredkovateľa v hlavnom formáte rokovaní – kontaktnej skupine – spolu s Berlínom a Parížom v normandskom formáte, ktorý formuluje odporúčania stranám konfliktu a sleduje ich plnenie.

Na deeskaláciu situácie okolo Ukrajiny sú zásadné nasledujúce kroky. Patrí medzi ne donútenie Kyjeva vykonať súbor opatrení, zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu, stiahnutie všetkých západných poradcov a inštruktorov z Ukrajiny, odmietnutie akýchkoľvek spoločných cvičení krajín NATO s ukrajinskými ozbrojenými silami a stiahnutie všetkých zahraničných zbraní, ktoré boli Kyjevu predtým dodané, mimo ukrajinského územia.

V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že ruský prezident Vladimír Putin na tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Moskve 7. februára 2022 zdôraznil, že sme otvorení dialógu, a vyzval na „premýšľanie o stabilných bezpečnostných podmienkach pre všetkých, rovnakých pre všetkých účastníkov medzinárodného života“.

 

Konfigurácia síl

Všimli sme si, že USA vo svojej odpovedi na ruské návrhy trvajú na tom, že pokrok v zlepšovaní európskej bezpečnostnej situácie „možno dosiahnuť iba v podmienkach deeskalácie vo vzťahu k hrozivým akciám Ruska voči Ukrajine“, čo, ako sme pochopili, znamená požiadavku na stiahnutie ruských vojsk od ukrajinských hraníc.

Zároveň sú USA pripravené hovoriť iba o „vzájomných záväzkoch… zdržať sa rozmiestnenia stálych síl s bojovými úlohami na území Ukrajiny“ a „zvážiť možnosť prerokovania otázky konvenčných ozbrojených síl“. Inak americká strana prechádza mlčaním naše návrhy obsiahnuté v odseku 2 článku 4 a odseku 1 článku 5 návrhu dvojstrannej zmluvy a uvádza, že „súčasná konfigurácia síl Spojených štátov a NATO je obmedzená, primeraná a plne v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zakladajúceho aktu NATO – Rusko“.

Predpokladáme, že umiestnenie ozbrojených síl Ruskej federácie na jej území nemá a nemôže mať vplyv na základné záujmy USA. Radi by sme pripomenuli, že naše jednotky sa nenachádzajú na ukrajinskom území.

Spojené štáty a ich spojenci zároveň rozširujú svoju vojenskú infraštruktúru smerom na východ a na území nových členských štátov rozmiestňujú svoje kontingenty. Obchádzajú obmedzenia vyplývajúce zo Zmluvy o spoločnom postupe v Západnej Európe a veľmi voľne si vykladali ustanovenia Zakladajúceho aktu NATO – Rusko o zrieknutí sa „dodatočného trvalého rozmiestnenia významných bojových síl“. Výsledná situácia je neprijateľná. Trváme na stiahnutí všetkých vojenských síl a výzbroje USA umiestnených v strednej a východnej Európe a pobaltských štátoch. Sme presvedčení, že národné kapacity v týchto oblastiach sú dostatočné. Sme pripravení o tejto téme diskutovať na základe článkov 4 a 5 ruského návrhu zmluvy.

 

Zásada nedeliteľnosti bezpečnosti

V odpovedi Spojených štátov sme sa nedočkali žiadneho potvrdenia, že Spojené štáty sú plne odhodlané dodržiavať nemennú zásadu nedeliteľnosti bezpečnosti. Vyhlásenia generálneho plánu o tom, že USA berú tento postulát do úvahy, sú v priamom rozpore s neochotou Washingtonu vzdať sa kontraproduktívnej a destabilizujúcej politiky vytvárania výhod pre seba a svojich spojencov na úkor bezpečnostných záujmov Ruska. K tomu dochádza v dôsledku neobmedzeného vykonávania politiky neobmedzeného geostrategického a vojenského rozvoja postsovietskeho priestoru, vrátane územia Ukrajiny, ktoré je pre nás obzvlášť citlivé, Severoatlantickou alianciou na čele so Spojenými štátmi. To všetko sa odohráva priamo na hraniciach Ruska. Týmto spôsobom sa ignorujú naše červené línie a základné bezpečnostné záujmy a popiera sa nesporné právo Ruska na ich ochranu. To je pre nás rozhodne neprijateľné.

Pripomíname, že táto zásada je zakotvená v preambule Zmluvy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní z roku 2011, ktorej platnosť zúčastnené strany vlani vo februári predĺžili o päť rokov bez výnimiek, a tiež v celom rade základných dokumentov OBSE a Ruska a NATO prijatých na najvyššej úrovni: v preambule Helsinského záverečného aktu z roku 1975, Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990, Zakladajúcom akte NATO – Rusko z roku 1997, Istanbulskej charte OBSE pre európsku bezpečnosť z roku 1999, Rímskej deklarácii NATO – Rusko z roku 2002 a deklarácii zo summitu OBSE v Astane z roku 2010.

Všimli sme si, že odpoveď, ktorú sme dostali, spomína záväzok Washingtonu ku koncepcii nedeliteľnosti bezpečnosti. V texte je však obmedzené na právo štátov „slobodne si zvoliť alebo zmeniť svoje bezpečnostné dohody, vrátane spojeneckých zmlúv“. Táto sloboda nie je absolútna a je iba polovicou známeho vzorca zakotveného v Charte európskej bezpečnosti. Jeho druhá časť vyžaduje, aby pri výkone tohto práva nebola „…posilňovaná vlastná bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov“. List, ktorý sme od NATO dostali 10. februára 2022, nemôžeme považovať za odpoveď na list, ktorý 28. januára 2022 zaslal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ministrovi zahraničných vecí USA Antonymu Blinkenovi v tejto veci. Požiadali sme o odpoveď na národnej úrovni.

 

Politika otvorených dverí NATO

USA potvrdzujú „silnú podporu“ politike otvorených dverí NATO. Je však v rozpore so základnými záväzkami KBSE/OBSE, najmä so záväzkom „neposilňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných“. Táto politika nie je v súlade s princípmi samotnej aliancie, ktorá sa na záver ministerskej schôdzky NATO v Kodani 6. – 7. júna 1991 zaviazala „nevyužívať jednostranne zmenenú situáciu v Európe“, „neohrozovať legitímne záujmy“ iných štátov a neusilovať sa o ich „izoláciu“ alebo „vytyčovať nové deliace línie na kontinente“.

Vyzývame USA a NATO, aby sa vrátili k plneniu svojich medzinárodných záväzkov v oblasti mieru a bezpečnosti. Od členov aliancie očakávame konkrétne návrhy na obsah a formy právneho zakotvenia vzdania sa ďalšieho rozširovania NATO na východ.

 

Balíčková povaha návrhov

Berieme na vedomie ochotu USA vecne pracovať na jednotlivých opatreniach v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania rizík. Pritom konštatujeme, že vo Washingtone konečne uznali platnosť mnohých ruských návrhov a iniciatív, ktoré boli v týchto oblastiach v posledných rokoch predložené.

Súčasne znovu upozorňujeme Spojené štáty americké na skutočnosť, že Rusko v nami predložených dokumentoch o bezpečnostných zárukách navrhlo komplexné a dlhodobé riešenie neprijateľnej situácie, ktorá sa naďalej vyvíja v euroatlantickom priestore. V prvom rade ide o vytvorenie stabilného základu bezpečnostnej architektúry v podobe dohody o zdržaní sa ďalších akcií NATO, ktoré poškodzujú bezpečnosť Ruska. To pre nás zostáva trvalou požiadavkou. Bez takéhoto pevného základu by vzájomne previazané opatrenia v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania vojenských rizík, ktoré zabezpečujú obmedzenie a predvídateľnosť vojenských aktivít v určitých oblastiach, neboli dlhodobo udržateľné, aj keby sa na nich podarilo dohodnúť.

Ruské návrhy tak majú povahu balíčka a mali by byť posudzované ako celok bez toho, aby boli izolované ich jednotlivé zložky.

V tejto súvislosti by sme radi upozornili na to, že Washington a Brusel nereagujú konštruktívne na základné prvky ruskej iniciatívy, ktoré sme jasne identifikovali. Čo sa týka otázok kontroly zbrojenia, považujeme ich výhradne za všeobecný kontext komplexného, balíčkového prístupu k riešeniu problému bezpečnostných záruk.

 

„Post-DCNW“ a „rovnica bezpečnosti“

Spojené štáty navrhujú „okamžite“ začať dialóg o strategickej stabilite s cieľom vypracovať „opatrenia nadväzujúce na zmluvu START“. Tým sa však Spojené štáty snažia fixovať na prístup, s ktorým nesúhlasíme, a ktorý sa zameriava výhradne na jadrové zbrane bez ohľadu na schopnosť týchto prostriedkov predstavovať priamu hrozbu pre územie štátu druhej strany. Takýto jednostranný pohľad je v rozpore s dojednaniami dosiahnutými na summite Spojených štátov a Ruska v Ženeve dňa 16. júna 2021 o komplexnej povahe strategického dialógu (StratDialog), ktorý má položiť základy pre budúce opatrenia v oblasti kontroly zbrojenia a znižovania rizík.

Rusko naďalej presadzuje integrovaný prístup k strategickým otázkam. Navrhujeme spolupracovať na vytvorení novej „bezpečnostnej rovnice“.

Súbor prvkov nami navrhovanej koncepcie, ktorá je aj naďalej plne relevantná, bol americkej strane oznámený – okrem iného počas rokovania StratDialogu a v pracovnom dokumente o jeho obsahu, ktorý sme odovzdali 17. decembra 2021.

 

Rozmiestnenie jadrových zbraní mimo územia štátu

Americký dokument sa nezaoberá „balíčkovým“ prvkom nášho návrhu na odstránenie jadrových zbraní rozmiestnených mimo územia štátu a na ich ďalšie nerozmiestňovanie mimo územia štátu, ale iba odkazuje na potrebu riešiť otázku nestrategických jadrových zbraní v rámci strategického dialógu bez ohľadu na ich konkrétne rozmiestnenie a ďalšie faktory ovplyvňujúce bezpečnosť strán.

jadrove zbrane
Ilustračné foto

Radi by sme upresnili, že naše návrhy sa týkajú riešenia problému prítomnosti amerických jadrových zbraní, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele na ruskom území, na území niektorých nejadrových štátov NATO, čo je v rozpore so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní. To by zahŕňalo odstránenie infraštruktúry pre rýchle nasadenie týchto zbraní v Európe a ukončenie výcviku a cvičenia NATO, do ktorých sú zapojené nejadrové členské štáty NATO, s použitím týchto zbraní. Bez odstránenia tohto dráždidla nie je možné diskutovať o nestrategických jadrových zbraniach.

 

Pozemné strely stredného a kratšieho doletu

Túto otázku považujeme za jednu z priorít dialógu medzi Spojenými štátmi a Ruskom o strategickej stabilite. Domnievame sa, že táto kategória zbraní je nevyhnutnou súčasťou novej „bezpečnostnej rovnice“, ktorú by Rusko a Spojené štáty mali spoločne vypracovať.

Naďalej vychádzame z relevancie ruských iniciatív „po skončení DCMD“, ktoré sú založené na myšlienke vzájomného overiteľného moratória na rozmiestnenie pozemných rakiet MIRV v Európe.

Sme zásadne otvorení vecnej úvahe o tom, ako túto myšlienku uviesť do praxe. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúcu neistotu v prístupe Washingtonu k základným parametrom prípadných opatrení na kontrolu zbrojenia, predovšetkým k ich rozsahu, ktorý by sa mal vzťahovať na všetky jadrové i nejadrové zbrane príslušného rozsahu.

Konštatovalo sa, že USA vychádzajú z ruského prístupu, ktorý v rámci bývalej Zmluvy o nešírení jadrových zbraní predpokladá vzájomné riešenie protichodných obáv. V budúcnosti môže byť využitá možnosť rozvinúť našu myšlienku recipročných overovacích opatrení pre systémy Aegis Ashore v Rumunsku a Poľsku, ako aj pre niektoré zariadenia v európskej časti Ruska, ktoré navrhla americká strana.

Ako bolo zdôraznené vo vyhlásení ruského prezidenta Vladimíra Putina z 26. októbra 2020 a následne opakovane oznámené americkej strane, potenciálne opatrenia pre transparentnosť ruských lokalít, ktoré majú byť dohodnuté, by mohli zahŕňať monitorovanie neprítomnosti ruskej rakety 9M729 v týchto lokalitách. Pripomeňme, že tento krok je prejavom dobrej vôle vzhľadom na to, že vlastnosti rakety 9M729 nie sú v žiadnom rozpore s požiadavkami bývalej zmluvy INF, a že USA nikdy nepredložili žiadne dôkazy na podporu obvinení voči Rusku. Súčasne americká strana ignorovala dobrovoľnú akciu, ktorú sme usporiadali v dobe platnosti tejto zmluvy dňa 23. januára 2019 za účelom predvedenia zariadenia a technických vlastností rakety 9M729 a jej odpaľovacieho zariadenia.

 

Ťažké bombardéry a hladinové vojnové lode

Berieme na vedomie, že americká strana venuje pozornosť ruskému nápadu na dodatočné opatrenia na zníženie rizík v súvislosti s letmi ťažkých bombardérov v blízkosti štátnych hraníc oboch strán. Vidíme v tom tému na diskusiu a možnosť vzájomne prijateľných dohôd.

bombarder Tu-95MS
Ilustračné foto

Pripomíname nemenej dôležitý prvok nášho návrhu „balíčka“ týkajúceho sa podobných plavieb vojnových lodí, ktoré tiež predstavujú vážne riziká.

 

Vojenské cvičenia a manévre

Spojené štáty nereagovali na návrhy obsiahnuté v článku 4 odsek 2 ruského návrhu zmluvy. Americká strana zrejme predpokladá, že vojenské napätie je možné znížiť prostredníctvom väčšej transparentnosti a ďalších opatrení na zníženie rizík v súlade s návrhmi Západu na modernizáciu Viedenského dokumentu.

USA Armáda Cvičenie
Ilustračné foto

Tento prístup považujeme za nerealistický a jednostranný, ktorého cieľom je „posvietiť si“ na činnosť ozbrojených síl Ruskej federácie. Opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti podľa Viedenského dokumentu z roku 2011 sú primerané súčasnej situácii. Aby sa mohla začať diskusia o ich obnovení, musia byť splnené nevyhnutné podmienky. Na tento účel by USA a ich spojenci mali opustiť politiku „zadržiavania“ Ruska a prijať konkrétne praktické opatrenia na deeskaláciu politicko-vojenskej situácie, a to aj v súlade s článkom 4 odsekom 2 nášho návrhu zmluvy.

Pokiaľ ide o predchádzanie incidentom na šírom mori a vo vzdušnom priestore nad ním, vítame ochotu USA zapojiť sa do konzultácií o tejto otázke. Táto práca však nemôže nahradiť riešenie kľúčových problémov, ktoré Rusko vznieslo.

Ivan Lehotský

 

Vzájomne si pomáhame

Vážení čitatelia, ďakujeme Vám, že ste si prečítali článok a ak si myslíte, že si zaslúži, aby si ho prečítali viacerí, poprosíme Vás o zdieľanie pomocou tlačidla f – zdieľať, ktoré nájdete pod článkom. Pomôžete tak rozšíriť informačné pole o faktoch, ktoré sa z iných médií verejnosť nemá ako dozvedieť.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:47

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie diskusiou k novele zákona o integrovanom záchrannom systéme. Vo štvrtok (2. 2.) bude 83. schôdza pokračovať od 9.00 h.

Včera 19:23

Ruské úrady zadržali a pokutovali Američanku, ktorá na moskovské Červené námestie priviedla teľa. Alicia Dayová (34) dostala pokutu 20.000 rubľov (približne 170,65 eur) za obmedzenie chodcov prostredníctvom nepovoleného protestu. Na základe iného obvinenia ju odsúdili na 13 dní „administratívneho zadržania“ za neuposlúchnutie príkazov polície, píše The Guardian.

Včera 18:44

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti.

Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti
Útočné jednotky PMC „Wagner“ úplne oslobodili dedinu Sacco a Vanzetti

Včera 18:39

Bidenovo odmietnutie poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 vyvolalo nespokojnosť v Pentagóne.

Včera 18:22

Ukázalo sa, že trosky rakiet, ktoré sa 14. januára našli na moldavskom území, sú súčasťou ukrajinských S-300.

Uviedla to šéfka moldavského ministerstva vnútra Anna Revencová, informovala tlačová agentúra IPN.

Včera 18:17

Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne v stredu oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už „príliš slabý“.

Včera 17:50

Bosnianski policajti zrejme zadržali obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku. Ten už sa mal niekoľkokrát postaviť pred najvyšší súd. Jedno pojednávanie bolo pôvodne určené aj na zajtra.

Marián Kučerka
Na snímke Marián Kučerka

Včera 17:24

V Krasnej Gore čistia útočné jednotky „Wagnerovcov“ strednú a východnú časť obce a postupujú aj v Paraskovievke.

Včera 17:13

Grécki záchranári v stredu našli telo druhého pilota stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Káčer v Ríme: Taliansko je ochotné posilniť našu bezpečnosť

0 icon

Káčer v Ríme: Taliansko stojí pri Slovensku, je ochotné posilniť našu bezpečnosť

Ve stínu války

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky) Článok z kategórie Česky Ano, i o tom byly prezidentské volby. Válka a mír se celkem podrobně propíraly. Koneckonců jsou to už dva měsíce, co nám náčelík štábu Řehka řekl, že je třeba se připravovat na válku velkého rozsahu, protože v případě konfliktu NATO…

Ruskí vojaci zvyšujú tlak. Postupujú vo viacerých smeroch. „Muzikanti“ zvádzajú urputné boje

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Ruskí vojaci postúpia ešte niekoľko kilometrov, aby uzavreli obkľúčenie Artemovska - Bachmutu, povedal pre „Pervyj kanal“ vojenský expert LĽR Andrej Maročko „Naše sily zobrali mesto do „podkovy“. Aby zatvorili túto „podkovu“, musia prejsť ešte desať kilometrov,“ povedal dôstojník. Plánované stiahnutie jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny…

Mikloš, Demeš či Stanke ministrami? Čaputovej kancelária sa vyjadrila k údajnému zoznamu členov úradníckej vlády

0 icon

Bratislava 1. januára 2023 (HSP/TASR/Foto: TASR - Pavol Zachar)   Na internete sa aktuálne šíri informácia o zozname kandidátov na ministrov úradníckej vlády, ktorý oficiálne dementoval prezidentský palác. Kto sú teda tí údajní horúci kandidáti ? Na internete sa uvádza, že premiérom by mal byť bývalý minister financií za SDKÚ…

Advokát: Aktuálne prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána Kučerku na Slovensko

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Screenshot)   V Bosne a Hercegovine v súčasnosti prebieha konanie o vydaní expolicajta Mariána K. na základe medzinárodného zatykača na Slovensko. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Bezák s tým, že sa na políciu dostavil dobrovoľne "Náš klient sa dostavil pred policajné orgány Bosny a…

„Ukázal sa ako hyena!“ Kotleba opísal, čo sa dialo po kolapse Beluského, či bol zaočkovaný a ako sa zachoval Naď

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Ako sme už skôr informovali, dnes priamo v pléne (rokovacej miestnosti) Národnej rady Slovenskej republiky skolaboval poslanec, predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany ĽSNS, Martin Beluský. O incidente informoval na sociálnej sieti šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorého zarazilo správanie ministra v demisii…

Jemné zvonenie piesne, ktorú Ukrajina nechce počuť

0 icon

Kyjev 1. februára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Aj keď sa o tom nehovorí nahlas ani sa to v médiách nešíri, v niektorých kľúčových otázkach týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine možno vzniká tichý a neistý konsenzus, píše Ted Snider pre Respomsible Statecraft Predseda Zboru náčelníkov štábov generál Mark Milley 21.…

Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Vojensko-priemyselný komplex pomáha ruskému priemyslu prežiť, píše agentúra Bloomberg Publikácia píše, že výroba hotových kovových výrobkov vrátane zbraní, bômb a munície vzrástla v Rusku v roku 2022 o 7 %. Počítače, elektronika a optické výrobky, ktoré podľa ekonómov môžu zahŕňať súčiastky pre letecké a…

Meteorológovia varujú pred závejmi na severnom a strednom Slovensku

0 icon

Na východnom a strednom Slovensku má v stredu večer a vo štvrtok (2. 2.) snežiť. Môžu sa tiež tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor.

Vyjde puč s Hegerom? Je to dosť možné

0 icon

Bratislava 1. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekoľko mesiacov pred voľbami sa začala pripravovať nová strana Eduarda Hegera. K téme sa na sociálnej sieti vyjadril exminister Juraj Draxler Prieskumy Hegerovi zatiaľ ukazujú vysoký potenciál, vraj až dvadsať percent. To je zrejme značne prehnané, ale napriek tomu celý projekt podľa Draxlera…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Moderátor TA 3 Iliev nám káže, čo si máme myslieť a čomu neveriť! Začína to byť, ako v socializme!

0icon

Relácia TA3 V politike úvodným predslovom moderátorov pred rozhovormi začala politicky ovplyvňovať názor diváka. Pokiaľ ostrieľaný Dírer sa snaží trafiť klinec po hlavičke, neskúsený Iliev si myslí, že jeho komentáre, v ktorých ako samozvaný hovorca homosexuálov (Nikdy nezabudne aspoň slovíčkom spomenúť tú jeho „veľmi utl&aac

Erik Majercak

V Rusku bude Červený projekt v spolupráci s pravoslávnou cirkvou po páde liberalizmu

0icon

Práca ako zdroj bohatstva bude opäť považovaná za hodnotu a tí, ktorí túto prácu vykonávajú budú v spoločnosti opäť vážení. Bude zavedená plánovaná ekonomika a množstvo nakradnutého majetku z privatizácie bude znárodnené. To už nie je či, ale kedy a ako Ak ste boli v Rusku, tak viete, že pamätn&iacut

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

Vášeň v Tebe

Požiadal Kate Middleton o selfie. „Som v strese,“ priznal. Takúto odpoveď určite nečakal

0 icon

Kate Middleton v utorok navštívila britské mesto Leeds. Jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal princeznú z Walesu o selfie. Priznal však, že je nervózny. Takúto odpoveď asi nečakal. Princezná z Walesu je známa tým, že sa rada fotografuje s fanúšikmi kráľovskej rodiny. Takže, keď jeden z fanúšikov nabral odvahu a požiadal ju, či by si…

Jedzte dúhu, radí známy slovenský gastroenterológ. Prečo?

0 icon

Medzi súčasť črevnej mikroflóry patria prospešné i škodlivé baktérie. Zloženie mikróbiómu môže ovplyvniť vaše zdravie. Ako dosiahnuť, aby vaše črevá boli zdravé? Päť jednoduchých rád poskytol na sociálnej sieti uznávaný slovenský gastroenterológ Ladislav Kužela. Jedzte minimálne 30 rastlín za týždeň „Výskum v rámci American Gut Project uká

Pri akom hosťovi sa skúsený Karel Šíp poriadne zapotí?

0 icon

Český zabávač Karel Šíp rozosmieva ľudí už približne 18 rokov. Vo svojej relácii Všechnopárty však zažil aj momenty, pri ktorých sa poriadne zapotil. Čo mu spôsobilo stres? Bol to alkohol. „Príde vám hosť na javisko, podá vám ruku a dýchne na vás. A vy cítite, ktorá bije. Ale už nemôžete…

Ako krájať cibuľu bez sĺz? Tento trik je skvelý, aj keď budete vyzerať smiešne

0 icon

Mnohí ľudia radi varia a považujú to za mimoriadne príjemnú činnosť. A súčasťou mnohých jedál je aj cibuľa. Práve krájanie cibule sa nepovažuje za veľmi obľúbenú činnosť, keďže po jej prerezaní sa začnú uvoľňovať plyny, ktoré spôsobujú pálenie a svrbenie očí. Ako teda krájať cibuľu, aby vám oči neslzili?

Chcete sa stať milionárkou? Mali by ste sa vzdať týchto 11 vecí

0 icon

Finančný expert a autor viacerých kníh Steve Siebold tvrdí, že takmer každý má na to, aby sa stal milionárom. Podľa autora knihy Ako myslia bohatí, ak sa chcete stať milionárkou, mali by ste vo svojom živote urobiť určité zmeny. Týchto 11 vecí sa totiž bohatí ľudia vzdali, píše

Armádny Magazín

Ukrajinské sily za týždeň stratili stovky vojakov. Kyjev potvrdzuje postup ruských jednotiek k mestu Krasnyj Liman

0 icon

Ukrajina, 1. februára 2023 (AM) – Ukrajinský generálny štáb vo svojej rannej správe potvrdzuje informáciu, že ruské jednotky útočia západne od línie Svatovo-Kremennaja. Ozbrojené sily RF vo večerných a nočných hodinách postupovali v niekoľkých sektoroch frontu. Jednou z týchto oblastí bol smer na obec Jampolovka, ktorá je severovýchodne od

Odhalenia Scotta Rittera

0 icon

USA, 1. februára 2023 (AM) – V rozhovore pre Daily Planet sa tento bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA a zbrojný inšpektor OSN vyjadril, že sa stotožňuje s názorom ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, vysloveným v JAR, že na Ukrajine už neprebieha proxy vojna, ale skutočná a reálna vojna. (V proxy vojne na seba bojujúce strany

Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

0 icon

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitál

Dve zbrojovky sa spoja pre americký program taktického armádneho nákladného vozidla

0 icon

Nemecko, 1. februára 2023 (AM) – American Rheinmetall Vehicles (Sterling Heights, MI) a GM Defense LLC (Washington, DC) získali kontrakt na prvú fázu U.S. Program armádneho spoločného taktického nákladného vozidla (CTT). Cieľom viacfázového programu je nahradiť armádu ťažkých taktických nákladných vozidiel s výrobou

V Poľsku sa snažia zastaviť lavínu prepúšťania z armády

0 icon

Poľsko, 1. februára 2023 (AM) – Plán na vytvorenie 300-tisícovej armády je prioritou poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Pri jeho realizácii však nastali problémy, píše poľské vydanie Niezalezny Dziennik Polityczny. Podľa dostupných informácií v roku 2023 opustí poľskú armádu (Wojsko Polskie) až 12-tisíc profe

TopDesať

Práčka naozaj kradne tvoje ponožky! Ako to robí?

0 icon

Opäť sa to stalo! Vyložil si práčku, vyberieš čistú bielizeň a ponožku nenájdeš, hoci si pamätáš, že si ju dával dovnútra. Na tvojej pamäti nie je nič zlé, iba práčka ti... kradne ponožky. Ako sa ukázalo, ponožky a iné drobné predmety sa môžu jednoducho zaseknúť v častiach práčky a nie je to…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0 icon

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

10 divných faktov o jedle, o ktorých si doteraz pravdepodobne netušil

0 icon

Jedlo. Jeme ho každý deň, no koľko o ňom v skutočnosti vieme? A práve to sa teraz pokúsime napraviť. Existuje veľa zaujíamvostí o jedle, o ktorých sme doteraz ani my v redakcii nevedeli! Pokúsili sme sa to trochu zamiešať. Niektoré fakty, ktoré sme uviedli, sú zaujímavé, niektoré sú divné a niektoré sa…

Táto zábavná zbierka fotografií ti ukáže vtipné príbehy z ciest

0 icon

Možno si vodič a možno nie. Určite si však spomínaš na vtipné a zábavné príbehy z ciest, ktoré si zažil ako vodič alebo ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či si držiteľom vodičského preukazu alebo nie. Každý z nás sa pomerne často presúva z bodu A do bodu B pomocou rôznych…

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto triky by ti mohli pomôcť

0 icon

Trápi ťa vypadávanie vlasov? Tieto prírodné triky ti pomôžu tento problém vyriešiť. Vypadávanie vlasov je väčšinou spájané s mužmi, no v skutočnosti sa s týmto problémom počas života stretne viac ako 55% žien. V skutočnosti asi 40% žien zažije trvalú stratu vlasov počas svojho života. A hoci v tom môže…

FOTO DŇA

Nová vonkajšia expozícia drevených plastík v Botanickej záhrade v Košiciach

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali