Dvadsaťpäť rokov slovenských médií. Ako sa vyvíjali a kto ich vlastní

Bratislava 8. februára 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Keď sme v roku 1993 dosiahli vlastnú štátnosť, iste sme akosi logicky predpokladali, že absolútna väčšina médií bude štátotvorných, že verejnoprávna televízia bude naozaj verejnoprávna, že  národne a vlasteneckí orientovaní žurnalisti budú mať oveľa lepšie podmienky, než tomu bolo do dosiahnutia štátnosti. Aká je teda skutočnosť po dvadsiatich piatich rokoch vlastnej štátnosti?

Ilustračné foto

Za tých dvadsaťpäť  rokov skrachovala absolútna väčšina printových denníkov. „Pochod“ padlých mediálnych projektov môžeme začať krachom dnes už legendárneho Koridoru, nasledovala Práca, Republika, neskôr premenovaná na Smena,  Slovenská republika, Národná obroda, 24 hodín, Trhák, Slovenský denník, Verejnosť, Nový deň a iste som ešte na nejaký ten pokus zabudol. Z  trhu neodišli len denníky, ale aj týždenníky, napríklad  Slobodný piatok, Moment, Formát, Žurnál a mnoho ďalších. Trend je, bohužiaľ, jednoznačný – rýchly pokles nákladov printových médií, nástup nových médií, spravodajských či lifestylových webov, dlhý čas nespoplatnených, čoho dôsledkom bol menší počet profesionálnych novinárov, nárast blogosféry, amaterizácia žurnalistiky, nárast kvantity na úkor kvality.

Na začiatku deväťdesiatych rokov sme však boli svedkami ešte iného trendu. Väčšina vydavateľských domov, teda firiem, ktoré vydávali celé portfólio médií, denníkov, týždenníkov či mesačníkov, postupne skupovali zahraniční vlastníci.  Deväťdesiate roky boli aj v znamení straty nezávislosti lokálnych, okresných či krajských časopisov a ich koncentráciu pod jedného spoločného vlastníka. Tak vznikli pod vydavateľstvom denníka Sme Petit pres sieť novým MY, ktoré boli len lokálnymi variáciami denníka Sme. Na prelome milénií, napríklad skončil aj relatívne populárny regionálny denník Lúč, pričom jeho opozitum Korzár funguje dodnes.

Treba však zdôrazniť, že vývoj vlastníctva médií bol relatívne dynamický a prešiel viacerými fázami.  Dobre to možno ilustrovať na denníku Nový čas. Ten pôvodne vydávala Demokratická strana (pred rokom 1990 Strana slovenskej obrody), ktorá bola súčasťou Národného frontu. V nových podmienkach však strana nedokázali rýchlo prispôsobiť novým pomerom na novinovom trhu boli nútená hľadať strategického investora. Najprv sa ním stala spoločnosť s juhoslovanskou vlastníckou štruktúrou, ktorá transformovala Čas na Nový čas,  zmenila jeho formát na Tabloid a  zo seriózneho časopisu sa stal soft bulvár, aby sa jeho transformácia ukončila po prevzatí švajčiarskou vydavateľskou skupinou Rignier.

Podobnou transformáciou prešiel aj denník Smena. Ten pôvodne vydávalo SÚV SZM, neskôr Jednotný majetkový fond, ktorý spravoval majetok po SZM. V roku 1992 sa však redakcia dostala do ťažkého sporu s vydavateľom – rozumej vládou v čase volieb 1992 vyšla Smena s čiernou titulku – akože ohlasujúc nejakú katastrofu či štátny smútok a vláda prostredníctvom JMF urobila vo vedení redakcie personálne zmeny. Následkom toho väčšina redakcie odišla a pomocou financií  podnikateľa Vajdu založila spoločnosť, ktorá začala vydávať denník Sme. Neskôr sa akcionárom spoločnosti vydávajúcej denník Sme stal aj kontroverzný politický podnikateľ Jozef Majský.

V prvých rokoch nového milénia sme mohli sledovať nový trend. Slovenské médiá začali vo veľkom skupovať zahraničné vydavateľské domy. A to sa stalo aj pri vydavateľovi denníka Sme. V tom čase sa päťdesiatpercentným  podielníkom vo vydavateľstve Petit Press stala nemecká vydavateľská skupina Verlagsgruppe Passau, neskôr Rheinische Post Mediengruppe .

V posledných desiatich rokoch sa však mediálny trh vo svete, ale aj na Slovensku začal radikálne meniť. Nástup nových médií, predovšetkým otvoreného webu, ale aj sociálnych sietí a fenomén youtuberov znamenal prudký pokles nákladov printu, a tým aj silný úbytok tržieb vydavateľov. To preto postupne viedlo k tomu, že zahraniční akcionári boli ochotní postupne predávať svoje stredoeurópske aktíva. V súbehu s obrovským reputačným problémom, ktorý zažívala finančná skupina Penta po prepuknutí kauzy Gorila, to viedlo k tomu, že  začala vo veľkom skupovať médiá systémom „nech to stojí, čo to stojí“. Preto sa postupne stala  minoritným štyridsaťpäťpercentným vlastníkom Petit Pressu, považujúc vlastníctvo médií za akýsi svoj „jadrový kufrík“. Podnikanie v médiách má však svoje špecifiká, a preto pre časť redakcie denníka Sme  bolo byť minoritné vlastníctvo akcií denníka neprekonateľnou prekážkou, a tak s odstupom vyše dvadsiatich rokov sa opakoval scenár z roku 1993, keď časť redakcie odišla a s pomocou nového akcionára, predovšetkým skupiny Eset, založila nový mediálny projekt Denník N.

Pri rekapitulovaní vývoja slovenského mediálneho prostredia nemôžeme opomenúť denník Pravda. Tento denník, ktorý bol pôvodne orgánom ÚV KSS, si relatívne dlho udržiaval ľavicový charakter. V roku 1994 boli majoritnými vlastníkmi denníka samotný redaktori, ktorí však predali svoje akcie Harvardským fondom Juraja Širokého. Mimochodom, v tom čase bol asi tri mesiace šéfredaktorom tohto denníka Milan Leško, ktorý  v tom istom roku neúspešne kandidoval do parlamentu v tričku ľavicovej SDĽ, a keďže kandidovali s Ficom v jednom kraji, tak spoločne obiehali stranícke mítingy. Neskôr sa šéfredaktorom tohto denníka stal Pavol Minárik, ktorý začal pomaly a postupne meniť charakter týchto novín.

Zásadná zmena však nastala po zmene vlastníckej štruktúry, keď sa vydavateľom denníka stala britská vydavateľská skupina zhodou okolností vydávajúce aj  bulvárny denník Daily Mail.

Neprehliadnuteľná zmena v ideovom smerovaní denníka nastala  keď sa po zmene akcionárskej štruktúry ujal vedenia denníka český pravicový novinár a exšéfredaktor Mladej fronty dnes Petr Šabata. Ten urobil z Pravdy pravicový denník, často horší než SME, čo ale malo za následok prudký pokles čítanosti a úpadok tohto denníka.

Ďalšia zmena v orientácii denníka nastala, keď spoločnosť Perex kúpila spoločnosť ktorej vlastníctvo je všeobecne prisudzované veľkopodnikateľovi Brhelovi. Dnes tak denník Pravda reprezentuje viac liberálny než ľavicový pohľad na svet a od svojho pôvodného charakteru sa poriadne vzdialil.

Bohužiaľ, v segmente národne a sociálne orientovanej publicistiky dnes slovenská verejnosť nedisponuje ani jedným mienkotvorným denníkom. Už prvý pokus o niečo podobné, denník Koridor, mal veľmi krátke trvanie. Založený bol v roku 1992 a zanikol koncom januára 1993.

Ďalší pokus o kreovanie podobného denníka urobila verejnoprávna TASR, keď založila vlastný denník Republika. Jeho prvým šéfredaktorom bol Milan Blaha. Keďže projekt bol determinovaný rôznymi okolnosťami, nebol veľmi úspešný.  Druhý život týchto novín nastal až keď sa po páde druhej Mečiarovej  vlády stala vydavateľom denníka spoločnosť Salus. Pod vedením šéfredaktora Jána Smolca sa denník s pozmeneným názvom Slovenská republika stal jasným a vyhraneným periodikom, ktoré odvážne otváralo aj horúce témy, bolo kvalitne redigované a malo relatívne slušný vplyv na mediálnom trhu. Bohužiaľ, viaceré personálne turbulencie a odchody viacerých skupín žurnalistov sa nemohli neodraziť na postavení tohto denníka. Po Jánovi Smolcovi sa stal  šéfredaktorom Eduard Fašung, potom Jaroslav Rezník starší, potom sa znova na post šéfredaktora vrátil Eduard Fašung a posledným šéfredaktorom bol Dušan Jurík.  V tom čase však už pôvodný vlastník stratil akcionársku kontrolu nad spoločnosťou Salus, majoritným vlastníkom sa stal kontroverzný podnikateľ Jozef Majský, ktorý vydávanie tohto periodika zastavil.

V tom čase však už konkurenčne pôsobil aj denník Nový deň, ktorý súťažil o tých istých čitateľov, čo škodilo obom periodikám. Tento denník napriek tomu, že istý čas na jeho čele pôsobil renomovaný novinár Dušan Kerný, nedosahoval úroveň denníka Republika. Po jeho výmene za Naďu Lazarovou či hanu Pravdovú však išla jeho kvalita ešte dole. Celý čas vydávania bol denník zo strany vydavateľa hlboko finančne „podvýživený“, nedokázal sledovať nové trendy na mediálnej scéne, napríklad po celý čas vydávania až do svojho zániku nemal žiaden web, pričom v tom čase to bolo už absolútnym štandardom.

A tak dnes majú národne a sociálne cítiaci novinári len zopár „dýchavičných“ periodík – týždenník Slovenské národné noviny, dvojtýždenníky Literárny týždenník a Kultúra či mesačník Extraplus, ktoré však v najlepšom prípade fungujú v poloprofesionálnom režime.

Musíme smutne, ale pravdivo skonštatovať, že dnes profesia profesionálneho novinára pre takto hodnotovo orientovaných žurnalistov v podstate ani neexistuje. Vykonávajú ju buď ľudia v dôchodkovom veku alebo idealisti, ktorí sa živia v iných civilných povolaniach a písanie je pre nich akási „ušľachtilá zábava“, ktorá len nepatrne vylepší ich rodinný rozpočet.

Aby sme však len neplakali, po dlhom čase tu máme aj akési pozitívne príklady. Až nečakane výrazne zasiahol do slovenského mediálneho prostredia vstup spravodajského webu hlavnespravy.sk. Jeho priemerná denná čítanosť sa pohybuje okolo 90 – 110 tisíc návštev, v deň volieb alebo v dni, keď sa v našej spoločnosti či vo svete niečo dôležite odohráva, „vyskočí“ čítanosť vysoko nad stotisíc (rekord je niekde na úrovni stotridsaťsedemtisíc čitateľov denne).  Okolo tohto webu sa vytvorila veľmi silná komunita čitateľov, čo sa okrem iného prejavuje aj v tom, že pod niektorými článkami je tam nezriedka päťsto až niekoľko tisíc komentárov.

Ďalším veľmi úspešným a zaujímavým mediálnym projektom je mesačník Zem a Vek. Jeho sila a mienkotvornosť  je priamo úmerná zúrivým útokom takzvaného mediálneho mainstreamu. Ďalším paradoxom tohto média je skutočnosť, že programovo odmieta inzerciu, čo je síce z hľadiska čitateľov veľmi sympatické, z vydavateľského hľadiska je to však veľmi problematické rozhodnutie. Napriek tomu mesačník Zem a Vek vytvoril zo svojich čitateľov silnú podpornú komunitu, pravidelne organizuje výjazdy po Slovensku, stretáva sa so svojimi čitateľmi, ak im v tom aktuálna lokálna moc nezabráni. Známe sú relatívne časté náhle zrušenia besied na základe zásahu miestnych papalášov.  O obrovských obavách aktuálnej moci z takéhoto alternatívneho média  sa prejavilo nepredstaviteľnou šikanou jednej učiteľky, ktorá si dovolila spomenúť  pred žiakmi, že číta tento časopis. Aj z týchto symptómov môžeme jednoznačne konštatovať, že  nežijeme v slobodnej spoločnosti, na strane druhej každý tlak vytvára protitlak. Nikdy nebol medzi čitateľmi taká nedôvera k doktrinálne kontrolovaným médiám stredného prúdu, a zároveň taký hlad po alternatívnych médiách.

Ďalším z trendov, ktorý je jasný a čitateľný, je skupovanie mainstreamových médií tými najskompromitovanejšími oligarchickými štruktúrami. Treba pritom zdôrazniť, že v súčasnosti, teda v horizonte uplynulých dvoch- troch rokov, sme svedkami masívnych majetkových transferov na mediálnom trhu.

Kým v druhej polovici deväťdesiatych rokov takmer všetky mienkotvorné, ale aj bulvárne  médiá získali predovšetkým nemecké, švajčiarske,  ale aj anglické nadnárodné koncerny, po prudkom poklese nákladov printových médií, a teda aj výpadku ich príjmov, sa svojich mediálnych impérií postupne zbavovali. Mali pritom šťastie, že práve v tej dobe sa jeden oligarcha Babiš  rozhodol vstúpiť do politiky, a preto bol ochotný  vysoko nad trhovú cenu  kúpiť vydavateľstvá mienkotvorných denníkov.

Podobný proces môžeme sledovať aj na Slovensku. Po obrovskom reputačnom probléme, ktorý prežila Penta v súvislosti s kauzou Gorila, mal byť  pre ňu nákup viacerých mediálnych domov Plus 7 dní a Trend, respektíve štyridsaťpäť percent denníka SME niečo ako už spomínaný  jadrový kufrík.

Ukazuje sa však, že týmito transakciami nebol „nákupný apetít“ ani zďaleka nasýtený. Práve v týchto dňoch a týždňoch finišujú rokovania medzi CME, vlastníkom širokého portfólia stredoeurópskych televízií, vrátane českej Novy a slovenskej Markízy s konzorciom čínskej spoločnosti  CEFC, ktorá má spolu s našou finančnou skupinou Penta záujem o tento mediálny obchod desaťročia.

Dostávame sa tak do finále. V súčasnosti už žijeme v oligarchickej spoločnosti, v ktorej štyri až päť silných finančných skupín kontroluje takmer všetko – ekonomiku, politikov, tvorbu zákonov. Ľudia z pozadia týchto skupín nastavujú pravidlá. Zároveň  tak vstupujeme aj do éry, keď sa pokúsia stať sa takmer monopolnými vlastníkmi  všetkých relevantných médií, aby mohli ešte viac ovplyvňovať myslenie ľudí.

Na snímke politológ Roman Michelko

Ukazuje sa však, že tak jednoduché to asi nebude. Takmer informačný monopol v rukách týchto skupín  môže viesť práve k paradoxnému stavu, keď alternatívne médiá budú oveľa viac vyhľadávané a ich vplyv bude rásť .

Nikto nevyrastie až do neba a práve snaha o monopolizáciu médií môže viesť k tomu, že výstupy týchto médií budú apriórne vnímané ako skreslené, účelové a  zmanipulované.  Pre oligarchov to tak bude investícia, ktorá ani zďaleka nenaplní ich očakávania.

Politológ Roman Michelko

Text vyšiel aj v SNN

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kolíková: Verím, že snem je jedinou cestou na vyriešenie vnútornej situácie v strane Za ľudí

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) je presvedčená o tom, že snem je jedinou cestou, ako vyriešiť vnútornú situáciu v strane Za ľudí. Povedala to médiám po dnešnom rokovaní vlády s tým, že o zvolanie snemu môže požiadať aj päť krajských predsedníctiev Za…

Registrácia na Sputnik V sa skončí 30. júna

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Registrácia na ruskú vakcínu Sputnik V sa skončí 30. júna. Po rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Ako doplnil, vláda už neformálne súhlasila s tým, že zvyšné dávky bude môcť štát darovať či predať. Predbežný záujem prejavili podľa ministra krajiny…

Členovia Za ľudí opäť nenašli zhodu, Jana Žitňanská vysvetľuje

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Voľba podpredsedu Národnej rady (NR) SR nebude zaradená na júnovú schôdzu. Strana Za ľudí sa nedohodla na kandidátovi. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská Poslanci NR SR nezvolili na májovej schôdzi Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu.…

Šeliga: Mojou víziou ako možného predsedu strany Za ľudí je spolupráca a budovanie alternatívy po vzore SDK

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Víziou podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu ako jej možného predsedu je spolupráca a budovanie alternatívy po vzore Slovenskej demokratickej koalície (SDK). Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že s takouto víziou chce predstúpiť pred členov strany a pre…

V Prešove našli pri bytovkách kufrík, obsahoval vzorky bojových plynov

0 icon

Prešov 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Karin Ošvárthová)   Polícia v Prešove rieši prípad prečinu všeobecného ohrozenia. Na Ulici sedliackeho povstania sa v utorok (15. 6.) našiel kufrík, ktorý obsahoval vzorky bojových plynov. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Nález kufríka medzi obytnými blokmi, neďaleko detského ihriska,…

Od pondelka bude v druhom stupni varovania jeden okres, zelených bude 17

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Ministerstvo zdravotníctva SR)   Od budúceho pondelka (21. 6.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom aj prvom stupni varovania bude zhodne po jednom okrese. V druhom stupni ostražitosti ich bude 15 a v prvom stupni ostražitosti 44. V stupni monitoring…

Ronaldo je strelecký rekordér, pred sebou má ďalšie méty

0 icon

Budapešť 16. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bernadett Szabo/Pool)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa v utorok zlatými písmenami zapísal do histórie európskych šampionátov. V zápase F-skupiny EURO 2020 pomohol k víťazstvu 3:0 nad Maďarskom dvoma gólmi, ktoré boli už jeho v poradí 10. a 11. presným zásahom na finálových turnajoch. Stal sa…

Naď prišiel na vládu s poranenou tvárou. Minister vysvetľoval

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dnes pri príchode na rokovanie vlády mnohých zaskočil. Na tvári mal pár nepríjemných škrabancov a modrín  Minister na svojom profile na sociálnej sieti vysvetlil, že k zraneniu prišiel počas hry futbalu. "Veľmi sa teším, že po…

Posilnenie zničenej dôvery v právny štát či šanca na reparát. Aj takto komentujú politici včerajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Bundas Engler, TASR-Pavel Neubauer, Miroslava Mlynárová, Pavol Zachar, Screenshot YouTube)   Včera, t.j. utorok 15. júna 2021 na Najvyššom súde SR padlo dlho očakávané rozhodnutie odvolacieho konania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súd sa nestotožnil s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu…

Fakty bez pátosu: Prichádza Delta, nesmierne nebezpečná vlna pandémie. Čaká sa, že začne zabíjať ľudí, aj z radov zaočkovaných

0 icon

Bratislava 16. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Peter Byrne/PA via AP)   Hrozivo vyzerajúci variant koronavírusu B1.617.2 sa prvýkrát objavil v Indii. Svetová zdravotnícka organizácia ho nazvala "Delta". Šíri sa rýchlo a takmer po celom svete. Odhaduje sa, že je ešte nákazlivejší, ako bol znepokojujúci variant B.1.1.7, ktorý sa prvýkrát objavil vo Veľkej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Medzinárodný rovnaký meter

0icon

SPRAVODLIVOSŤ NA MEDZINÁRODNOM POLI Rovnaký meter absentuje všade. Nielen na Slovensku, aj keď našu otčinu môžeme z mnohých dôvodov považovať za lídra vo všeobecnom vzťahu k občanom. Dnes prebehla zahraničnými médiami správa o tom, že Saudská Arábia popravila mladíka po 6tich rokoch väzenia za účasť na protištátnom proteste, ktorého sa…

Dominik Liška

Poľské peniaze pre bieloruský rozhlas

0icon

Fotky google drive Učet Piotr Dzik Poslanec poľského mesta Gdansk zverejnil príspevok na Facebooku, kde hovorí, že štátne peniaze utrácajú na protesty v zahraničí, a nie na blahobyt mesta. Nejednoznačné vyhlásenie pre úradníka… Myslím si, že tu sú čitatelia, ktorým osud naši

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Nebaví ťa beh, ale chceš sa hýbať? Chôdza je tvoja cesta

0 icon

Chôdza má viac výhod ako beh. Je to najlepšie fyzické cvičenie bez ohľadu na vek. Je prospešné pre ľudí, ktorí trpia srdcovými chorobami, cukrovkou alebo inými chronickými chorobami. Možno si rozmýšľal nad tým, že začneš behať, ale nebaví ťa to. Prechádzka je vhodná naozaj pre každého. Obézni ľudia teda nemôžu…

Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

0 icon

Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0 icon

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Vo svete IT

RECENZIA: Huawei P Smart 2021 je cenovo dostupný smartfón, ktorý zaujme špecifickú skupinu používateľov

0 icon

Nedávno mi prešiel rukami smartfón Samsung Galaxy A52 5G, s ktorým som sa mal možnosť bližšie zoznámiť. Ide o zariadenie, ktoré pri pohľade na cenovku patrí medzi drahšie smartfóny a bolo to na skúsenostiach so zariadením skutočne aj poznať. Najnovšie by som vám rád sprostredkoval skúsenosti so zariadením Huawei P…

MIUI 12.5 príde i do starších zariadení: Xiaomi rozširuje zoznam podporovaných smartfónov!

0 icon

Zatiaľ čo sa Xiaomi v poslednej dobe s aktualizáciami celkom ponáhľa, nezabúda ani na rozširovanie svojho zoznamu s podporovanými smartfónmi pre MIUI 12.5. Zoznam zatiaľ neaktualizovaných smartfónov v druhej vlne sa pomaly kráti a najnovšie na ňom môžeme nájsť ďalšie modely. Potešíme najmä majiteľov takmer už veteránov medzi smartfónmi, pretože…

Windows 11 – pozrite sa, ako bude vyzerať nový operačný systém od Microsoftu

0 icon

Spoločnosť Microsoft nás už dlhšiu dobu lákala na predstavenie nového operačného systému z rodiny Windows, ktoré sa bude konať 24. júna. Donedávna sa však hovorilo o predstavení špeciálnej verzie Windowsu 10, poprípade o značnej vizuálnej aktualizácii. V posledných týždňoch sa však začalo špekulovať aj o tom, či náhodou Microsoft neplánuje…

Google robí komunikáciu cez aplikáciu Správy skutočne súkromnou! Uvoľňuje funkcie End-to-end šifrovania

0 icon

Aplikácia Správy od spoločnosti Google, ktorá slúži najmä na odosielanie SMS, či na četovanie, dostáva dlho žiadanú funkciu. Ešte v novembri minulého roka spoločnosť Google prezradila, že začína s aktívnym testovaním funkcie End-to-End šifrovanie pre aplikáciu Správy. Funkcia bola v tom čase dostupnou výlučne pre časť BETA testerov aplikácie. To…

Čínska misia Zhurong priniesla ďalšiu várku záberov: Pozrite sa na Mars v 360° panoráme

0 icon

Minulý piatok zverejnila Čína nové fotografie, ktoré zachytávajú ich rover, Zhurong, na povrchu Marsu. Zverejnené fotografie boli oslavou ich misie, ktorá bola podľa ich slov „úplným úspechom,“ píše portál CNN. Rover Zhurong, pomenovaný podľa čínskeho boha ohňa, pristál 15. mája v regióne Utopia Planitia. Pre Čínsku vesmírnu agentúru bolo pristátie…

Armádny Magazín

"Dnes sa začína v Bratislave najväčší sabat militaristov" Chmelár o konferencii Globsec

0 icon

Slovensko, 16. júna 2021 (AM) – Slovenský politický analytik Eduard Chmelár pri príležitosti bratislavského fóra Globsec zverejnil na sociálnej sieti svoj pohľad na celú vec. Akciu napríklad označil za "najväčší sabat militaristov".   Chmelár v prísp

V USA vyhlásili prípravu na prvú arktickú vojnu

0 icon

USA, 16. júna 2021 (AM) – Dňa 29. mája americký list National Interest napísal, že Spojené štáty americké sa spolu s mnohými štátmi sveta aktívne pripravujú na vojenský konflikt v arktickom regióne.   Autor článku Chris Osborne poznamenal, že Pentagon je znepokojený topením ľadovcov v Arktíde, čo otvára nové vodné trasy a teda aj príležito

Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Vo svete stúpa počet jadrových zbraní

0 icon

Švédsko, 16. júna 2021 (AM) –Jadrové mocnosti zvýšili v roku 2020 počet rozmiestnených bojových hlavíc, hovorí sa v novej správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) o súčasnom stave výzbroje, odzbrojenia a svetovej bezpečnosti.   "Podľa odhadu stúpol počet jadrových bojových hlavíc rozmiestnených v

Pred 150 rokmi sa narodil Fedor Tokarev konštruktér ručných zbraní, tvorca legendárnej pištole TT

0 icon

Rusko, 16. júna 2021 (AM) – 14. júna si pripomíname 150. výročie narodenia sovietskeho dizajnéra, ktorý vytvoril asi 150 modelov ručných zbraní Fedor Vasilievič  Tokarev sa narodil 14. júna 1871 v dedine Jegorlyskskaja (oblasť Donskej armády, Ruská ríša, teraz na území okresu Jegorlyk v Rostovskej oblasti Ruskej federácie) v kozáckej rodine.…

Turecká rozviedka chytila obzvlášť nebezpečného teroristu - finančníka Islamského štátu pre Európu

0 icon

Turecko, 16. jún 2021 (AM) – Turecké špeciálne služby zaistili a priviezli zo Sýrie do Turecka jedného z vodcov teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS) Kasima Gulera, hľadaného „červeným obežníkom“ Interpolu. Informovala o tom dnes 15. júna štátna tlačová agentúra Anadolu.   Podľa zdrojov v bezpečnostných štruktúrach bola úspešná operácia v

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali