Marsina: Je smiešne hovoriť, že v stredoveku nebolo Slovensko, ale len Uhorsko

Bratislava 12. mája (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Richard Marsina oslávil 90 rokov

Zakladateľ modernej slovenskej historiografie a jeden z najväčších znalcov dejín stredoveku na našom území profesor Richard Marsina zásadne odmieta myšlienku, že v prípade stredoveku nemožno hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku. Ten, kto také niečo tvrdí, podľa Marsinu jednoducho nepozná dejiny. Svoje znalosti, opierajúce sa o desaťročia vedeckého výskumu, profesor Marsina stále prezentuje študentom histórie na Trnavskej univerzite.

Na snímke profesor Richard Marsina

A to aj napriek tomu, že 4. mája oslávil už 90 rokov. Svoju vitalitu dokazuje nielen bystrým umom, ale aj fyzickou kondíciou. Takže, ak si môže zvoliť medzi výťahom alebo cestou po schodoch, vyberie si to druhé. V seriáli TASR Osobnosti: tváre, myšlienky priznal, že je tak trochu aj nútený mať dobrú kondíciu. Býva totiž na treťom poschodí v dome, ktorý nemá výťah.

 

-Dovoľte, aby sa aj TASR pripojila ku gratulantom a zaželala vám všetko najlepšie k vášmu krásnemu jubileu. Čo si vy osobne najviac želáte k 90-tke?-

V tomto veku určite to, aby som bol zdravý, aby ma nenapadla vážna choroba a ja som mohol ďalej pracovať, pretože, keď človek nemôže pracovať, podľa mojej mienky, život nemá zmysel.

 

-Váš – na roky i na aktivity – bohatý život sa začal v Šahách, hoci vaša rodina na južnom Slovensku korene nemá.-

To bolo tak, že keď som sa narodil, môj otec bol notárom, takzvaným obvodným notárom pre okolie, dediny v okolí Šiah. Ale keď som mal dva roky, presťahovali sme sa do Žiliny, odkiaľ boli obaja rodičia. Môj otec mal predkov v Žiline dokázateľne od 16. storočia, predkovia mojej mamy prišli do Žiliny pred prvou svetovou vojnou.

 

-Práve Žilina, kde ste prežili mladosť, je jedným z troch dôležitých miest vovašom živote. Okrem nej je to Bratislava, kde ste prežili väčšinu svojho života, a tiež Trnava, kde pôsobíte posledných dvadsať rokov ako pedagóg na tamojšej univerzite. Ku ktorému z týchto miest, ak sa to dá povedať, máte najväčší citový vzťah?-

Či mi uveríte alebo nie, najbližší vzťah mám k mestu, v ktorom som vyrastal – k Žiline, hoci tam som žil dvadsať rokov a v Bratislave žijem cez 60 rokov. No stále sa cítim ako Žilinčan…

 

-Chodievate ešte do Žiliny?-

Samozrejme, niekoľkokrát do roka sa tam zastavím, mám tam ešte sestru, ktorá je o poldruha roka odo mňa mladšia.

 

-Podľa toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že vy máte zrejme dlhovekosť v rodine…-

Ťažko povedať. Napríklad môj otec pochádzal zo šiestich detí, pričom traja sa dožili len o čosi viac ako 70 rokov. Ale je pravda, že ďalší traja súrodenci sa tešili zo života aj po deväťdesiatke.-

 

-Vy ste sa k nim pridali. Čomu za to vďačíte a aký je váš recept na to, že aj v tomto veku ste taký vitálny?-

Priznám sa, že neviem. V živote som sa totiž nikdy neusiloval robiť nič mimoriadne, aby som sa dožil vysokého veku. Ani som extrémne nešportoval, ani som sa špeciálne nestravoval. Žil som iba normálny život s vedomím a hlavnou zásadou, že všetko je treba robiť s mierou.

 

-Čo vás doviedlo k histórii?-

V tých mladších rokoch života som si vôbec nemyslel, že budem historik, myslel som si, že budem architekt alebo stavebný inžinier, no záľubu k histórii som získal, keď som bol 14 až 15-ročný. Vypožičiaval som si veľa kníh z mestskej knižnice v Žiline a uvedomil som si zrazu, že viem veľa o českých dejinách, uhorských – maďarských dejinách, no veľmi málo viem o slovenských dejinách, chýbalo mi naozaj obsažné dielo o dejinách Slovenska. Tak tam začala moja túžba objavovať históriu Slovenska, najmä obdobie od Veľkej Moravy do 18. storočia, toto obdobie slovenských dejín vo vtedy dostupnej literatúre úplne chýbalo. A tak som chcel urobiť niečo, čo by to naplnilo.

 

-Vy ste ale najskôr začali študovať medicínu, prečo sa z vás nestal lekár?-

Bol som poslušný syn, rodina chcela zo mňa mať lekára, ja som teda poslúchol a prvé dva roky ešte počas vojny som študoval na Lekárskej fakulte. Potom prišiel koniec vojny, zmenili sa pomery a ja som sa vzbúril, zapísal som sa na Filozofickú fakultu a začal študovať históriu. Z medicíny mi dokonca uznali dva semestre a tak som Filozofickú fakultu vyštudoval za čosi viac ako tri roky.

 

-Prečo ste sa ako historik zamerali práve na stredovek?-

Keď som sa oboznamoval so slovenskou históriou ako študent, zistil som, že máme ako-tak zmapovanú Veľkú Moravu i obdobie od 18. storočia, a preto ma priťahovalo to stredoveké medziobdobie. Napokon, aj na škole, keď som robil diplomovú, teda v tom čase štátnu prácu, som robil prácu o vzniku Žiliny a to bolo práve obdobie stredoveku. V štúdiu stredoveku som kontinuálne pokračoval aj v mestskom archíve v Bratislave, ktoré bolo mojím prvým pracoviskom. Tam som sa venoval mestským dejinám v stredoveku, začal som napríklad materiálmi o Univerzite (neskôr Academia) Istropolitana. V stredoveku som ostal aj pri začiatkoch pôsobenia v Historickom ústave SAV, kde som pracoval na Slovenskom diplomatári – študovaní listinných materiálov, stredovekých prameňov k dejinám Slovenska.

 

-Pri práci na tomto diele, ktoré je vašou najväčšou a najdôležitejšou vedeckou prácou, ste preštudovali všetky dostupné písomné pramene o histórii Slovenska. Laik by povedal, že listovanie v papieroch musí byť nudné. Historik sa na to ale pozerá inak. Skúste nám priblížiť, čím to bolo pre vás inšpirujúce?-

Určite ma inšpirovala myšlienka, že keď budeme podrobnejšie študovať listinné materiály, nájdeme mnoho nových informácií o histórii Slovenska. Našli sme ich, no priznám, nebolo ich až tak veľa, ako sme si mysleli. No inšpirujúca bola tá práca už len tým, že sme tak vlastne zakladali slovenskú historiografiu, so systematicky vydávanými prameňmi, syntézami, bibliografiou – to sa práve za mojej generácie dialo a dopĺňalo.

 

-Aký je to pocit, keď objavíte nový fakt pri študovaní archívnej listiny?-

Nebol som taký, že som naháňal senzácie, že by som sa hneď vystatoval, čo som objavil. Bral som to tak, že som našiel novú tehličku k poznaniu histórie. Môžeme ale napríklad spomenúť, že som mal ako prvý v rukách najstaršiu listinu o Košiciach, z roku 1230, ktorá bola v archíve v Budapešti. Tú ale publikoval napokon ako prvý profesor Varsík, ktorý pripravoval prácu Osídlenie Košickej kotliny. Boli sme vtedy spolu v Budapešti a tak som ho na to upozornil. Ale nie je dôležité, kto to publikuje ako prvý, ale to, aby sa to urobilo seriózne, kriticky, aby to bolo prínosom pre slovenskú historiografiu.

 

-Už ste spomenuli, že ste po škole začali pracovať ako archivár, najprv to bol Archív hlavného mesta Bratislavy, potom Pôdohospodársky archív a napokon Štátny slovenský ústredný archív. Pracovníkom archívu ste sa stali aj preto, že ste nemohli pôsobiť na univerzite, keďže ste neboli členom Komunistickej strany. Ako si na tieto časy spomínate?-

V archívoch som pracoval 13 rokov a dodnes to neľutujem. Ani vtedy som to neľutoval, lebo som vedel, že aj to je prínosná práca pre slovenskú historiografiu. Pri tej príležitosti môžem spomenúť napríklad prácu v Pôdohospodárskom archíve, kde sme sa mali starať o tzv. konfiškáty. A to boli nielen pôdy a kaštiele, ale aj kultúrny majetok, ktorý sa v tých kaštieľoch nachádzal. Práve s týmito archívmi sme pracovali a ako prví sme podrobnejšie zmapovali, aké kultúrne bohatstvo na Slovensku v tomto prostredí máme.

 

-Vráťme sa k tomu stredoveku. Vy asi nebudete zástancom názoru, že v dejinách to oproti antike či renesančnému obrodeniu bola doba temna…-

Ja sa na to tak nepozerám. Nemôžeme sa na stredovekú spoločnosť pozerať zhora. Ľudia v stredoveku nemohli za to, že ich limitované prírodovedné znalosti predurčovali ich skreslené predstavy o svete a prírode. Nie je pravda, že s nástupom novoveku sa to všetko prevrátilo. Viete, každá doba si myslí o sebe, že sme ten vrchol. Ale to je len preto, že sme poslední v rámci toho vývinu. A ešte k antike… Ono, my sa učíme o antickej demokracii. Málo sa však zdôrazňuje, že antická demokracia bola len pre slobodných, väčšinu spoločnosti v starovekom Grécku ale tvorili otroci. To nebola demokracia, ako ju vnímame my. Tá vznikla až vtedy, keď si ľudstvo uvedomilo, že máme spoločný pôvod, spoločné základy. A to je práve zásluha kresťanstva. Veď kresťanstvo hlása, že všetci ľudia sú „dietkami božími“, všetci sú si pred Bohom rovní. A keďže mala cirkev v stredoveku také postavenie, aké mala, stredovek prispel k vnímaniu rovnocennosti medzi ľuďmi.

 

-Nemrzí vás to, že slovenské dejiny sú súčasťou uhorských dejín, že, tak ako Česi, nemôžeme hovoriť vyslovene o slovenskom stredoveku?-

Z toho štátoprávneho hľadiska je to tak, no na druhej strane si musíme byť vedomí toho, že my tu jestvujeme od 8. storočia a že odvtedy existuje kompaktné územie obývané našimi predkami. Je preto smiešne, ak niekto hovorí, že Slováci môžu hovoriť o Slovensku len od roku 1918. Akoby to záležalo len od štátnej organizácie… Veď aj Kurdistan je v troch súčasných štátoch, no o Kurdoch sa hovorí aj v súvislosti s obdobím spred tisíc rokov. Je smiešne, keď niekto hlása názor, že v prípade stredoveku sa nesmie hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku, ak si uvedomíme, že napríklad v Žiline v roku 1381 sa viedli spory medzi mešťanmi, ktoré kráľ Ľudovít I. vyriešil tým, že vydal listinu o tom, že v mestskej rade majú byť paritne zastúpení Slováci i Nemci. Alebo ak si uvedomíme, že sa v 18. storočí viedli spory o tom, či právo na zemianske výsady majú okrem Maďarov aj Slováci a že ešte aj maďarské pramene napríklad uvádzajú spor z Trenčína, kde malo byť trenčianskym zemanom odopreté šľachtické právo, lebo sú potomkami porobeného Svätoplukovho ľudu.

 

-Aj na toto môžete vo svojich prednáškach poukazovať študentom histórie na Trnavskej univerzite, kde stále aktívne pôsobíte. Raz ste spomenuli, že súčasní študenti sú na rozdiel od vašich študentských čias menší realisti. Že viera v ich schopnosti niekedy nemá opodstatnený základ.-

Áno, niekedy to naozaj platí, ale zasa nechcem to zovšeobecňovať, lebo v každej generácii, aj medzi študentmi, sa nájdu šikovnejší, lepší i tí menej schopní. Ale to, čo je pravda, je fakt, že napríklad v našom odbore majú študenti, prichádzajúci na vysokú školu, vo všeobecnosti horšiu jazykovú prípravu, než sme mali my. Jazyky, ktoré sú pre historika ohromne dôležité, vo väčšine prípadov nemajú zvládnuté na takej úrovni, na akej sme ich museli už pred vstupom na vysokú školu zvládnuť my. A tak sa stáva, že to, čo sme my ovládali už na strednej škole, oni musia dobiehať na vysokej.

 

-Svojim študentom hovoríte, že sa dejiny vyvíjajú. Ako to môžeme vysvetliť?-

Takisto ako sa vyvíja ľudská spoločnosť, tak sa vyvíjajú aj dejiny. Dejiny sa nemôžu opakovať: Ak teda chceme porovnávať súčasnú etapu dejín s tou predchádzajúcou, musíme mať na zreteli fakt, že súčasnosť sa deje už za iných okolností a podmienok, ktoré sú spôsobené hospodárskym a technickým vývojom.

 

-Napriek tomu, čo ste povedali, aj vy uznávate istú analógiu v dejinách, neustály kolobeh spájania sa menších útvarov do väčších celkov i rozpad veľkých spoločenstiev na menšie časti. Ako v tejto súvislosti hľadíte na Európsku úniu a jej budúcnosť?-

Určite nie som zástancom myšlienky jednotného európskeho národa, ja presadzujem myšlienku francúzskeho štátnika Charlesa de Gaulla o Európe národov. Som presvedčený, že čím viac bude Európa pamätať na tento odkaz, bude trvalejšou. Druhá vec je však fiškálna stránka a otázka hospodárskej vyrovnanosti jednotlivých štátov. Nie je v poriadku, aby boli medzi štátmi také veľké rozdiely. Veď si len zoberte rozdiel medzi platom učiteľa v Kitsee a Jarovciach, teda v dedinách vzdialených od seba naozaj pár kilometrov. A pritom povojnové Československo bolo na tom lepšie ako susedné Rakúsko. Keď nad tým tak rozmýšľam, musím si spomenúť, ako sme sa v roku 1948 pri ceste do Viedne zastavili s autobusom v Hainburgu. K autobusu dobehli deti a čakali, že im niečo dáme. O 15 rokov sa to celé obrátilo a stále je to horšie. Čím sme tak zaostali, je však otázka pre ekonómov, nie pre mňa.

 

-Tak nám teda prezraďte, o čo by sa v európskom spoločenstve mali usilovať Slováci a Slovensko?-

Práve o to, aby sa usilovali dosiahnuť úroveň tých, ktorí sú na tom lepšie. Aby napríklad medzi nami a Rakúšanmi v rámci produktivity práce i kúpyschopnosti obyvateľstva to bolo vyrovnané, alebo aspoň takmer vyrovnané. Nie som za to, aby sme sa snažili za každú cenu stať sa nejakým lídrom, ktorého treba nasledovať. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa hlavne rovnocenne zaradili do európskej spoločnosti.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu informoval o výsledkoch dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Testovanie štáb schválil, použije sa naň osem miliónov antigénových testov „Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme…

Štyri nové expresné autobusové linky

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:PekneRuska.sk)   Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie, ktorá nie je priaznivá pre cestovný ruch nielen v zahraničí ale ani doma, sa v Cestovnej kancelárii DAKA rozhodli využiť ľudské a hlavne technické kapacity pre služby širokej verejnosti. Občania budú môcť využívať nové pravidelné a hlavne expresné autobusové…

Inflácia na Slovensku je najvyššia v celej eurozóne. Väčšina krajín s eurom pritom zažíva pokles cien

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   V rámci eurozóny má najrýchlejší rast cien Slovensko, keď v októbri u nás dosiahla inflácia 1,6 percenta. Česká republika si zase "uhájila" pomyselnú bronzovú priečku podľa miery inflácie v rebríčku celej EÚ. Vôbec najrýchlejšie v celej Európskej únii rástli v októbri medziročne spotrebiteľské ceny…

Plastického chirurga obvinili za smrť dvoch žien po zväčšení pozadia

0 icon

Düsseldorf 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dve ženy požadujúce oblejšie tvary zadnej časti tela zomreli po absolvovaní plastickej operácie v Nemecku, čo viedlo v pondelok k obvineniu lekára. Informovala o tom tlačová agentúra DPA Chirurg čelí dvom obvineniam zo spôsobenia fyzického zranenia z nedbanlivosti s následkom smrti a jednému obvineniu…

Biden vybral šéfa diplomacie aj osobitného vyslanca pre klímu

0 icon

Washington 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v pondelok kľúčové postavy svojho kabinetu. Za ministra zahraničných vecí vybral dlhoročného poradcu pre zahraničnú politiku Antonyho Blinkena a za osobitného vyslanca pre klímu bývalého šéfa americkej diplomacie Johna Kerryho. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP Biden tiež…

EÚ: Počas jarnej vlny pandémie sa v niektorých mestách Európy zlepšila kvalita ovzdušia

0 icon

Brusel 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Flightradar24,com via AP)   Vo viacerých európskych metropolitných oblastiach sa vďaka prísnym opatreniam na potlačenie šírenia koronavírusu v jarných mesiacoch výrazne zlepšila kvalita ovzdušia. Uviedli to v pondelok predstavitelia Európskej únie Pozoruhodné zlepšenie zaznamenali predovšetkým v prípade oxidu dusičitého a jemných tuhých častíc, ktoré môžu mať…

Čína predkladá návrhy na svetový poriadok po pandémii

0 icon

Peking 23. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý vystúpil v sobotu na samite G20, predložil návrhy týkajúce sa úlohy "dvadsiatky" v medzinárodnom poriadku a svetovom poriadku po skončení pandémie covidu-19 V novembri tohto roku, kedy sa najvyšší predstavitelia krajín G20 zúčastňujú 15. samitu, svet čelí ešte…

V Anglicku sa skončí lockdown, na niektoré štadióny sa opäť dostanú fanúšikovia

0 icon

Londýn 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson v pondelok informoval zákonodarcov, že vláda 2. decembra ukončí lockdown platný na území Anglicka. Opäť sa tak otvoria obchody, kaderníctva, kozmetické salóny či fitness centrá. Na niektoré štadióny navyše opäť budú môcť zavítať športoví fanúšikovia Štvortýždňový lockdown v Anglicku…

Katar identifikoval matku novorodenca odhodeného v koši na letiskových toaletách

0 icon

Dauha 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin, Pool)   Katar v pondelok oznámil, že identifikoval matku novorodeného dievčatka, ktoré našli v odpadkovom koši na toaletách medzinárodného letiska v hlavnom meste Dauha. V súvislosti s incidentom muselo niekoľko pasažierok podstúpiť invazívnu gynekologickú prehliadku, ktorá vyvolala všeobecné rozhorčenie, uviedla agentúra AFP Tamojšia prokuratúra…

Saudská Arábia poprela správy o stretnutí Netanjahua s princom Muhammadom

0 icon

Rijád 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mandel Ngan/Pool Photo via AP)   Saudská Arábia v pondelok poprela správy izraelských médií o rozhovoroch medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom počas nedeľňajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Saudskej Arábii. Informovali o tom agentúry AFP a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Bidenovo víťazstvo zmení Ukrajinu na vojenský obvod

0icon

Ukrajina nemá dôvod radovať sa z výsledkov volieb v USA. Je zbytočné dúfať, že od Spojených štátov získa nejaké výhody. Nie je také dôležité, kto by sa presne stal prezidentom USA – Biden alebo niekto iný z jeho členov politickej strany. Demokrati sa k moci dostanú v Spojených štátoch. Ale sú najagresívnejšou časťou americkej politiky.…

Gabriel Dragon

Izrael ako ďalší aspekt vo vojne o Karabach

0icon

Na to aby sme pochopili úlohu Izraela v konflikte Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach sa musíme preniesť o 12 rokov späť a pripomenieme si konflikt Gruzínsko – Južné Osetsko. Gruzínsko-Južné Osetsko 2008 Rusko podporovalo separatistov z Južného Osetska a susedného Abcházska, ktoré ležia na území Gruzínska a v ktorých žije početná ruská menšina. V 90.tych rokoch oba regióny…

Štefan Paulov

Minister školstva rúbe ypsilonky.

0icon

               MINISTER ŠKOLSTVA RÚBE YPSILONKY.         Dnes o 9.00 podpredseda vlády, minister hospodárstva Richard Sulík, minister školstva Branislav Grohling a poslankyňa národnej rady Janka Bittó-Cigániková predstavili svoj plán „Semafor zdravia“. Semafor sa zdal celkom zaujímavý, ale pri treťom obrázku mi stŕpli zuby, keď som si prečítal: NOSENIE RÚŠOK

Ivan Štubňa

Farmaceutické megaspoločnosti idú v Mengeleho stopách...

0icon

Farmaceutické megaspoločnosti, ktoré môžeme tiež označiť ako Mengele korporácie sú pripravené na frontálny útok proti ľudstvu!!! Americký neofašizmus sa demaskuje...A to všetko za podpory politikov vrátane Matoviča. Článok má veľkú výpovednú hodnotu lebo otvorene zverejnil plány amerického prehnitého systému v nadväznosti na farmaceutické spoločnosti. Článok bol zverejnený na českom portáli ZVEDAVEC, a uverejňujem…

Peter Švec

Vďaka vám vojaci, dokázali ste zabrániť občianskej vojne. Vrabčiak s jastrabími chúťkami pustil do gatí.

0icon

Dôstojnícku a poddôstojnícku česť sme si v očiach národa nepošpinili. Zásah ozbrojených síl by znamenal občiansku vojnu. Toto si uvedomuje každý vojak so strategickým vzdelaním a myslením. Toto ale nemusí tušiť vrabčiak s jastrabím apetítom, ktorému za jeho služby vykonávacieho agenta cudzej protištátky zahraniční sponzori dohodili funkciu ministra obrany v kolaborantskej vláde národnej zrady. Výzva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

0 icon

Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

Smrť princeznej Diany: 1. časť

0 icon

V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

0 icon

Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

0 icon

Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 1. časť

0 icon

Prinášame vám sériu článkov o velikánovi nielen svojej doby, členovi legendárnej skupiny Beatles – Johnovi Lennonovi a jeho smrti, ktorá šokovala verejnosť. V súvislosti s ňou sa vynorilo kopec možných otázok, na ktoré nepoznáme ani do dnešných dní odpovede. Práve v súvislosti s tým sa rozmohli aj rôzne konšpiračné teórie, okrem iných aj s FBI. Je na…

Vo svete IT

Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

0 icon

Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

0 icon

Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

Najlepšie filmy na Netflixe: Týchto 10 filmov by ste nemali prehliadať

0 icon

Služba Netflix je stále populárnejšiu a to aj v našom regióne. Dôvodom je, že je neustále aktualizovanou o nový  a zaujímavý video obsah. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko zaujímavých filmov, ktoré pribudli v nedávnej minulosti. Pevne veríme, že výber filmov nižšie sa vám bude…

EMUI 11 nadstavba bude už čoskoro dostupnou pre prvé smartfóny v Európe. Tu je očakávaný harmonogram!

0 icon

Spoločnosť Huawei ešte koncom októbra zverejnila zoznam smartfón, pre ktoré plánuje uvoľniť aktualizáciu s EMUI 11 nadstavbou. Celkovo má byť aktualizovaných približne 40 modelov smartfónov. Najnovšie sa dozvedáme približné termíny, kedy má byť nová nadstavba v stabilnej verzii dostupnou naprieč jednotlivými regiónmi sveta. Zoznam prvých zariadení vrátane očakávaného termínu dostupnosti…

Armádny Magazín

Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy - budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

0 icon

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Vyvíjajú Američania nového "nepriateľa" pre ruské tanky Armata?

0 icon

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda

Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

0 icon

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

0 icon

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“? &

Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

0 icon

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbe

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

0 icon

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

icon FOTO DŇA