Marsina: Je smiešne hovoriť, že v stredoveku nebolo Slovensko, ale len Uhorsko

Bratislava 12. mája (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Richard Marsina oslávil 90 rokov

Zakladateľ modernej slovenskej historiografie a jeden z najväčších znalcov dejín stredoveku na našom území profesor Richard Marsina zásadne odmieta myšlienku, že v prípade stredoveku nemožno hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku. Ten, kto také niečo tvrdí, podľa Marsinu jednoducho nepozná dejiny. Svoje znalosti, opierajúce sa o desaťročia vedeckého výskumu, profesor Marsina stále prezentuje študentom histórie na Trnavskej univerzite.

Na snímke profesor Richard Marsina

A to aj napriek tomu, že 4. mája oslávil už 90 rokov. Svoju vitalitu dokazuje nielen bystrým umom, ale aj fyzickou kondíciou. Takže, ak si môže zvoliť medzi výťahom alebo cestou po schodoch, vyberie si to druhé. V seriáli TASR Osobnosti: tváre, myšlienky priznal, že je tak trochu aj nútený mať dobrú kondíciu. Býva totiž na treťom poschodí v dome, ktorý nemá výťah.

 

-Dovoľte, aby sa aj TASR pripojila ku gratulantom a zaželala vám všetko najlepšie k vášmu krásnemu jubileu. Čo si vy osobne najviac želáte k 90-tke?-

V tomto veku určite to, aby som bol zdravý, aby ma nenapadla vážna choroba a ja som mohol ďalej pracovať, pretože, keď človek nemôže pracovať, podľa mojej mienky, život nemá zmysel.

 

-Váš – na roky i na aktivity – bohatý život sa začal v Šahách, hoci vaša rodina na južnom Slovensku korene nemá.-

To bolo tak, že keď som sa narodil, môj otec bol notárom, takzvaným obvodným notárom pre okolie, dediny v okolí Šiah. Ale keď som mal dva roky, presťahovali sme sa do Žiliny, odkiaľ boli obaja rodičia. Môj otec mal predkov v Žiline dokázateľne od 16. storočia, predkovia mojej mamy prišli do Žiliny pred prvou svetovou vojnou.

 

-Práve Žilina, kde ste prežili mladosť, je jedným z troch dôležitých miest vovašom živote. Okrem nej je to Bratislava, kde ste prežili väčšinu svojho života, a tiež Trnava, kde pôsobíte posledných dvadsať rokov ako pedagóg na tamojšej univerzite. Ku ktorému z týchto miest, ak sa to dá povedať, máte najväčší citový vzťah?-

Či mi uveríte alebo nie, najbližší vzťah mám k mestu, v ktorom som vyrastal – k Žiline, hoci tam som žil dvadsať rokov a v Bratislave žijem cez 60 rokov. No stále sa cítim ako Žilinčan…

 

-Chodievate ešte do Žiliny?-

Samozrejme, niekoľkokrát do roka sa tam zastavím, mám tam ešte sestru, ktorá je o poldruha roka odo mňa mladšia.

 

-Podľa toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že vy máte zrejme dlhovekosť v rodine…-

Ťažko povedať. Napríklad môj otec pochádzal zo šiestich detí, pričom traja sa dožili len o čosi viac ako 70 rokov. Ale je pravda, že ďalší traja súrodenci sa tešili zo života aj po deväťdesiatke.-

 

-Vy ste sa k nim pridali. Čomu za to vďačíte a aký je váš recept na to, že aj v tomto veku ste taký vitálny?-

Priznám sa, že neviem. V živote som sa totiž nikdy neusiloval robiť nič mimoriadne, aby som sa dožil vysokého veku. Ani som extrémne nešportoval, ani som sa špeciálne nestravoval. Žil som iba normálny život s vedomím a hlavnou zásadou, že všetko je treba robiť s mierou.

 

-Čo vás doviedlo k histórii?-

V tých mladších rokoch života som si vôbec nemyslel, že budem historik, myslel som si, že budem architekt alebo stavebný inžinier, no záľubu k histórii som získal, keď som bol 14 až 15-ročný. Vypožičiaval som si veľa kníh z mestskej knižnice v Žiline a uvedomil som si zrazu, že viem veľa o českých dejinách, uhorských – maďarských dejinách, no veľmi málo viem o slovenských dejinách, chýbalo mi naozaj obsažné dielo o dejinách Slovenska. Tak tam začala moja túžba objavovať históriu Slovenska, najmä obdobie od Veľkej Moravy do 18. storočia, toto obdobie slovenských dejín vo vtedy dostupnej literatúre úplne chýbalo. A tak som chcel urobiť niečo, čo by to naplnilo.

 

-Vy ste ale najskôr začali študovať medicínu, prečo sa z vás nestal lekár?-

Bol som poslušný syn, rodina chcela zo mňa mať lekára, ja som teda poslúchol a prvé dva roky ešte počas vojny som študoval na Lekárskej fakulte. Potom prišiel koniec vojny, zmenili sa pomery a ja som sa vzbúril, zapísal som sa na Filozofickú fakultu a začal študovať históriu. Z medicíny mi dokonca uznali dva semestre a tak som Filozofickú fakultu vyštudoval za čosi viac ako tri roky.

 

-Prečo ste sa ako historik zamerali práve na stredovek?-

Keď som sa oboznamoval so slovenskou históriou ako študent, zistil som, že máme ako-tak zmapovanú Veľkú Moravu i obdobie od 18. storočia, a preto ma priťahovalo to stredoveké medziobdobie. Napokon, aj na škole, keď som robil diplomovú, teda v tom čase štátnu prácu, som robil prácu o vzniku Žiliny a to bolo práve obdobie stredoveku. V štúdiu stredoveku som kontinuálne pokračoval aj v mestskom archíve v Bratislave, ktoré bolo mojím prvým pracoviskom. Tam som sa venoval mestským dejinám v stredoveku, začal som napríklad materiálmi o Univerzite (neskôr Academia) Istropolitana. V stredoveku som ostal aj pri začiatkoch pôsobenia v Historickom ústave SAV, kde som pracoval na Slovenskom diplomatári – študovaní listinných materiálov, stredovekých prameňov k dejinám Slovenska.

 

-Pri práci na tomto diele, ktoré je vašou najväčšou a najdôležitejšou vedeckou prácou, ste preštudovali všetky dostupné písomné pramene o histórii Slovenska. Laik by povedal, že listovanie v papieroch musí byť nudné. Historik sa na to ale pozerá inak. Skúste nám priblížiť, čím to bolo pre vás inšpirujúce?-

Určite ma inšpirovala myšlienka, že keď budeme podrobnejšie študovať listinné materiály, nájdeme mnoho nových informácií o histórii Slovenska. Našli sme ich, no priznám, nebolo ich až tak veľa, ako sme si mysleli. No inšpirujúca bola tá práca už len tým, že sme tak vlastne zakladali slovenskú historiografiu, so systematicky vydávanými prameňmi, syntézami, bibliografiou – to sa práve za mojej generácie dialo a dopĺňalo.

 

-Aký je to pocit, keď objavíte nový fakt pri študovaní archívnej listiny?-

Nebol som taký, že som naháňal senzácie, že by som sa hneď vystatoval, čo som objavil. Bral som to tak, že som našiel novú tehličku k poznaniu histórie. Môžeme ale napríklad spomenúť, že som mal ako prvý v rukách najstaršiu listinu o Košiciach, z roku 1230, ktorá bola v archíve v Budapešti. Tú ale publikoval napokon ako prvý profesor Varsík, ktorý pripravoval prácu Osídlenie Košickej kotliny. Boli sme vtedy spolu v Budapešti a tak som ho na to upozornil. Ale nie je dôležité, kto to publikuje ako prvý, ale to, aby sa to urobilo seriózne, kriticky, aby to bolo prínosom pre slovenskú historiografiu.

 

-Už ste spomenuli, že ste po škole začali pracovať ako archivár, najprv to bol Archív hlavného mesta Bratislavy, potom Pôdohospodársky archív a napokon Štátny slovenský ústredný archív. Pracovníkom archívu ste sa stali aj preto, že ste nemohli pôsobiť na univerzite, keďže ste neboli členom Komunistickej strany. Ako si na tieto časy spomínate?-

V archívoch som pracoval 13 rokov a dodnes to neľutujem. Ani vtedy som to neľutoval, lebo som vedel, že aj to je prínosná práca pre slovenskú historiografiu. Pri tej príležitosti môžem spomenúť napríklad prácu v Pôdohospodárskom archíve, kde sme sa mali starať o tzv. konfiškáty. A to boli nielen pôdy a kaštiele, ale aj kultúrny majetok, ktorý sa v tých kaštieľoch nachádzal. Práve s týmito archívmi sme pracovali a ako prví sme podrobnejšie zmapovali, aké kultúrne bohatstvo na Slovensku v tomto prostredí máme.

 

-Vráťme sa k tomu stredoveku. Vy asi nebudete zástancom názoru, že v dejinách to oproti antike či renesančnému obrodeniu bola doba temna…-

Ja sa na to tak nepozerám. Nemôžeme sa na stredovekú spoločnosť pozerať zhora. Ľudia v stredoveku nemohli za to, že ich limitované prírodovedné znalosti predurčovali ich skreslené predstavy o svete a prírode. Nie je pravda, že s nástupom novoveku sa to všetko prevrátilo. Viete, každá doba si myslí o sebe, že sme ten vrchol. Ale to je len preto, že sme poslední v rámci toho vývinu. A ešte k antike… Ono, my sa učíme o antickej demokracii. Málo sa však zdôrazňuje, že antická demokracia bola len pre slobodných, väčšinu spoločnosti v starovekom Grécku ale tvorili otroci. To nebola demokracia, ako ju vnímame my. Tá vznikla až vtedy, keď si ľudstvo uvedomilo, že máme spoločný pôvod, spoločné základy. A to je práve zásluha kresťanstva. Veď kresťanstvo hlása, že všetci ľudia sú “dietkami božími”, všetci sú si pred Bohom rovní. A keďže mala cirkev v stredoveku také postavenie, aké mala, stredovek prispel k vnímaniu rovnocennosti medzi ľuďmi.

 

-Nemrzí vás to, že slovenské dejiny sú súčasťou uhorských dejín, že, tak ako Česi, nemôžeme hovoriť vyslovene o slovenskom stredoveku?-

Z toho štátoprávneho hľadiska je to tak, no na druhej strane si musíme byť vedomí toho, že my tu jestvujeme od 8. storočia a že odvtedy existuje kompaktné územie obývané našimi predkami. Je preto smiešne, ak niekto hovorí, že Slováci môžu hovoriť o Slovensku len od roku 1918. Akoby to záležalo len od štátnej organizácie… Veď aj Kurdistan je v troch súčasných štátoch, no o Kurdoch sa hovorí aj v súvislosti s obdobím spred tisíc rokov. Je smiešne, keď niekto hlása názor, že v prípade stredoveku sa nesmie hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku, ak si uvedomíme, že napríklad v Žiline v roku 1381 sa viedli spory medzi mešťanmi, ktoré kráľ Ľudovít I. vyriešil tým, že vydal listinu o tom, že v mestskej rade majú byť paritne zastúpení Slováci i Nemci. Alebo ak si uvedomíme, že sa v 18. storočí viedli spory o tom, či právo na zemianske výsady majú okrem Maďarov aj Slováci a že ešte aj maďarské pramene napríklad uvádzajú spor z Trenčína, kde malo byť trenčianskym zemanom odopreté šľachtické právo, lebo sú potomkami porobeného Svätoplukovho ľudu.

 

-Aj na toto môžete vo svojich prednáškach poukazovať študentom histórie na Trnavskej univerzite, kde stále aktívne pôsobíte. Raz ste spomenuli, že súčasní študenti sú na rozdiel od vašich študentských čias menší realisti. Že viera v ich schopnosti niekedy nemá opodstatnený základ.-

Áno, niekedy to naozaj platí, ale zasa nechcem to zovšeobecňovať, lebo v každej generácii, aj medzi študentmi, sa nájdu šikovnejší, lepší i tí menej schopní. Ale to, čo je pravda, je fakt, že napríklad v našom odbore majú študenti, prichádzajúci na vysokú školu, vo všeobecnosti horšiu jazykovú prípravu, než sme mali my. Jazyky, ktoré sú pre historika ohromne dôležité, vo väčšine prípadov nemajú zvládnuté na takej úrovni, na akej sme ich museli už pred vstupom na vysokú školu zvládnuť my. A tak sa stáva, že to, čo sme my ovládali už na strednej škole, oni musia dobiehať na vysokej.

 

-Svojim študentom hovoríte, že sa dejiny vyvíjajú. Ako to môžeme vysvetliť?-

Takisto ako sa vyvíja ľudská spoločnosť, tak sa vyvíjajú aj dejiny. Dejiny sa nemôžu opakovať: Ak teda chceme porovnávať súčasnú etapu dejín s tou predchádzajúcou, musíme mať na zreteli fakt, že súčasnosť sa deje už za iných okolností a podmienok, ktoré sú spôsobené hospodárskym a technickým vývojom.

 

-Napriek tomu, čo ste povedali, aj vy uznávate istú analógiu v dejinách, neustály kolobeh spájania sa menších útvarov do väčších celkov i rozpad veľkých spoločenstiev na menšie časti. Ako v tejto súvislosti hľadíte na Európsku úniu a jej budúcnosť?-

Určite nie som zástancom myšlienky jednotného európskeho národa, ja presadzujem myšlienku francúzskeho štátnika Charlesa de Gaulla o Európe národov. Som presvedčený, že čím viac bude Európa pamätať na tento odkaz, bude trvalejšou. Druhá vec je však fiškálna stránka a otázka hospodárskej vyrovnanosti jednotlivých štátov. Nie je v poriadku, aby boli medzi štátmi také veľké rozdiely. Veď si len zoberte rozdiel medzi platom učiteľa v Kitsee a Jarovciach, teda v dedinách vzdialených od seba naozaj pár kilometrov. A pritom povojnové Československo bolo na tom lepšie ako susedné Rakúsko. Keď nad tým tak rozmýšľam, musím si spomenúť, ako sme sa v roku 1948 pri ceste do Viedne zastavili s autobusom v Hainburgu. K autobusu dobehli deti a čakali, že im niečo dáme. O 15 rokov sa to celé obrátilo a stále je to horšie. Čím sme tak zaostali, je však otázka pre ekonómov, nie pre mňa.

 

-Tak nám teda prezraďte, o čo by sa v európskom spoločenstve mali usilovať Slováci a Slovensko?-

Práve o to, aby sa usilovali dosiahnuť úroveň tých, ktorí sú na tom lepšie. Aby napríklad medzi nami a Rakúšanmi v rámci produktivity práce i kúpyschopnosti obyvateľstva to bolo vyrovnané, alebo aspoň takmer vyrovnané. Nie som za to, aby sme sa snažili za každú cenu stať sa nejakým lídrom, ktorého treba nasledovať. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa hlavne rovnocenne zaradili do európskej spoločnosti.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:03

Nemecko sa vyhne vysokej pokute vo výške niekoľkých miliónov eur od Európskej komisie, ktorá zastavila konanie v súvislosti s implementáciou smernice o dusičnanoch.

20:02

Poľsko dokončilo výstavbu 206-kilometrového elektronického plota na svojich hraniciach s Bieloruskom, oznámila poľská pohraničná stráž. Bariéra bola zároveň uvedená do prevádzky.

19:59

Dôvera obyvateľov Česka v prezidenta Petra Pavla sa po jeho nástupe do úradu značne zvýšila. Najnovšie údaje Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) ukazujú, že Pavlovi dôverujú takmer tri pätiny ľudí.

19:27

V Španielsku vstúpil do platnosti zákon o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý zahŕňa aj právo žien vziať si v práci platené voľno v čase, keď majú bolestivú menštruáciu. 

19:26

Dvaja z troch obyvateľov Nemecka sa obávajú, že plánované opatrenia na prechod k ekologickejším technológiám vykurovania budov im prinesú neprimeranú finančnú záťaž. V prieskume pre televíznu stanicu ARD tento názor vyjadrilo 67 % respondentov. Ďalších 28 % túto obavu neprechováva.

19:01

Jordánsky korunný princ Husajn bin Abdalláh si v kráľovskom paláci v Ammáne zobral za manželku saudskoarabskú architektku Radžwu as-Sajfovú. Svadba sa konala podľa tradičného islamského obradu.

18:34

Členské krajiny NATO súhlasia s tým, že Ukrajina sa v budúcnosti stane členom Aliancie a Moskva jej v tom nemôže zabrániť, povedal generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg.

18:08

Krajiny na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) ukázali jednotu v čase, keď je stabilita kontinentu ohrozená. Uviedla to moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá stretnutie lídrov hostila. Zároveň zdôraznila, že Moldavsko jednoznačne smeruje k ceste do EÚ.

18:07

Rusko požiadalo Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, aby predĺžila svoju monitorovaciu misiu v Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské sily.

17:30

Kremeľ odsúdil “mlčanie medzinárodného spoločenstva” v súvislosti s ostreľovaním ruskej Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou.

17:29

USA strácajú kontrolu nad viacerými úrovňami globálnej ekonomiky naraz: od dolárového systému a globálnych financií vo všeobecnosti až po uhľovodíky, kovy vzácnych zemín, technológie a vedecký výskum.

To sa odráža v rastúcom štátnom dlhu, inflácii a negatívnych sociálnych javoch, ako je drogová závislosť, ktorá bola nedávno v USA uznaná za národnú hrozbu.

Ak by sa ťažkosti vyskytovali na jednom alebo dvoch miestach, Washington by ich s najväčšou pravdepodobnosťou prekonal. Súčasná situácia však predstavuje úplne inú kvalitu problémov. A USA zatiaľ neukázali žiadne možnosti ich riešenia.

17:27

Svetová meteorologická organizácia si na kongrese v Ženeve zvolila za svoju novú šéfku Argentínčanku Celeste Saulovú, ktorá sa tak stane prvou ženou v tejto funkcii.

17:18

Stretnutie s Vladimirom Zelenským nemalo žiadny vplyv na postoj Srbska k sankciám voči Rusku, uviedol dnes srbský prezident Aleksandar Vučić na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva v Kišiňove.

“Mal som možnosť krátko hovoriť s ukrajinským prezidentom Vladimirom Zelenským. Je dôležité povedať, že Ukrajina neuznala nezávislosť Kosova a rešpektuje územnú celistvosť Srbska, rovnako ako Srbsko v súlade s Chartou OSN rešpektuje celistvosť Ukrajiny. Mali sme krátky rozhovor, ale rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijímajú občania Srbska prostredníctvom svojho vedenia, a keď hovoríme o sankciách, v marci 2022 sme prijali rozhodnutie a vyjadrili sme svoj postoj. Nikdy nemôžete zmeniť niečí postoj jedným rozhovorom. Srbsko má svoju vlastnú politiku, Srbsko je nezávislá a samostatná krajina, rešpektujeme Ukrajinu, je dobré, že sme sa rozprávali, ale Srbsko sa stará o svoje záujmy,” povedal Vučič.

16:15

Nádej Ukrajiny na vstup do EÚ a NATO “sa stáva čoraz vzdialenejšou”, povedal Volodymyr Zelenskyj.

“Ukrajinci nevidia jasnú pozitívnu odpoveď o vstupe do EÚ a NATO. A naše nádeje sú čoraz vzdialenejšie. Je veľmi nešťastné, že tu musím vyjadriť sklamanie,” povedal Zelenskyj.

15:58

Európsky parlament prijal odporúčania týkajúce sa koordinovanej reakcie EÚ na ohrozenie zdravia antimikrobiálnou rezistenciou. 

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vyšetrenia v Košiciach zistili zatiaľ najviac prípadov stuhnutia pečene

0 icon

Košice 1. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Uber-Nutrition)   Bezplatné preventívne vyšetrenie pečene v rámci projektu Sírius mohli dosiaľ záujemcovia využiť na 23 miestach na Slovensku. Zatiaľ najviac prípadov zisteného stuhnutia pečene zistili v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Pečeň tam skontrolovali približne 100 záujemcom vo veku 45 až 50 rokov,…

Briti sa bránia nadchádzajúcemu uchopeniu moci zo strany WHO

0 icon

Londýn 1. júna 2023 (HSP/europeanconservative/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Plánovaná zmluva o pandémii, ktorá má byť schválená na budúci rok, by WHO umožnila nariadiť uzávery, pasy pre vakcíny a dokonca aj zásahy proti "dezinformáciám", píše Tamás Orbán pre The European Conservative Poslanci z radov toryovcov vyzvali vládu, aby zablokovala akúkoľvek časť pripravovanej…

Aktuálny prieskum Vox: Hlas-SD začína strácať za dvojicou Smer-SSD a PS

0 icon

Bratislava 1. júna 2023 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Jaroslav Novák)   Prieskumná agentúra Vox Politico vo štvrtok popoludní zverejnila najnovšiu verziu svojho priebežného prieskumu popularity politických strán. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali na konci mája 2023, zvíťazil by v súčasnosti opozičný Smer-SSD tesne pred liberálnym Progresívnym Slovenskom (PS).…

Lopušanová tretia v ankete Hráčka sezóny podľa IIHF, zvíťazila Knightová

0 icon

Bratislava 1. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenská hokejistka Nela Lopušanová obsadila tretie miesto v ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V hlasovaní získala 13,6 percenta. Historicky prvou víťazkou sa stala Američanka Hilary Knightová. Vo štvrtok o tom informoval oficiálny web IIHF Lopušanová sa dostala medzi sedmičku…

Putin po útoku dronov použil voči Západu ostrejšie slová

0 icon

Moskva 1. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin)   Podľa The Washington Post, niekoľko hodín po tom, čo desiatky nepriateľských dronov prenikli do ruského hlavného mesta a poškodili dve obytné budovy, sa ruský prezident Vladimir Putin pred novinármi tváril, akoby sa nič mimoriadne nestalo Na podujatí na podporu "kreatívnych" odvetví,…

Nováčikovia 3. ukrajinskej útočnej brigády sa pripravujú na útok. Britský výcvik však nestačí

0 icon

Kxyjev 1. júna 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Regrúti 3. útočnej brigády ukrajinských ozbrojených síl sa pripravujú na protiútok v smere na Bachmut, informoval The Guardian "Dôstojníci a vojaci, ktorí vykonávajú cvičenia s ostrou streľbou vo vidieckych oblastiach Doneckej oblasti, si nerobia ilúzie o úlohe, ktorá ich čaká," uvádza sa v správe.…

“Nie je to podľa pravidiel”: Západ sa hnevá na neviditeľnú ruku trhu

0 icon

Washington 1. júna 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Napriek dohode o obilí a klesajúcim cenám energií sa nezdá, že by potraviny v Európe boli lacnejšie, čuduje sa The New York Times . Chlieb v Británii zdražel za rok o 28 %, syr v Nemecku o 40 % a zemiaky o 14 %…

The Strategist: Hlavní členovia NATO sa už neobávajú eskalácie zo strany Ruska

0 icon

Moskva 1. júna  2023 (HSP/Foto:TASR/AP/Jonas Ekstromer/TT News Agency)   Túto tézu vyslovil Adam Simpson, docent na University of South Australia. Prvým náznakom bolo podľa neho 11. mája potvrdenie dodávky rakiet Storm Shadow s plochou dráhou letu s doletom približne 250 km Veľkou Britániou na Ukrajinu Za kľúčový moment však Simpson…

Mažgút prirovnal zverejnenú bruselskú zápisnicu o hybridných hrozbách v SR ku pozývaciemu listu z roku 1968

0 icon

Bratislava 1. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook J.M.)   Podľa hovorcu strany Smer-SSD Jána Mažgúta sa dá text uniknutej zápisnice zo stretnutia slovenských mimovládkarov a zástupcov niektorých oficiálnych úradov SR v Bruseli, v ktorom sa spomína potreba zásahu zvonku, prirovnať ku pozývaciemu listu, na základe ktorého začala okupácia ČSSR armádami krajín Varšavskej…

To najdôležitejšie z Ukrajiny

0 icon

Kyjev 1. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency, Telegram, Screenshot) Aktualizované 1. júna 2023 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:26 - Väčšina Nemcov má negatívny postoj k posielaniu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Politické strany

0icon

Politické strany   Pozdravujem. Pre potrebu orientácie sa v našich politických stranách a hnutiach vám dávam informáciu o politický

Erik Majercak

Nemecko je v ekonomickej realite katastrofa. Celá EU už funguje iba na dlh

0icon

V EU je jeden z primárnych cieľov, aby si „nikto nič nevšimol ako ide v realite, pokiaľ si budú robiť zmeny tak, aby boli neodvrátiteľné“. Ak máme volebné prieskumy aké máme, ak politici idú proti záujmom občanov, tak manipulácia ekonomickej štatistiky je relatívne malý hriech. Dnešná štatistika nevychádza z rea

Ivan Štubňa

Drzý dezolát Naď a možná manipulácia volieb 2023

0icon

Celkom výnimočne sa koalícia aj opozícia zhodla na tom, že predčasné voľby môžu byť zmanipulované. Rozdiel je v tom, že koalícia má s manipuláciou volieb bohaté skúsenosti, kým opozícia oprávnene podozrieva proamerickú koalíciu z manipulácie na spôsob, akým boli voľby zmanipulované v USA. Naď vyškolený v špionážnych strediskách Západu je…

Marek Brna

Prehnitý Západ sa rúca

0icon

Skazený, zdegenerovaný Západ si nezaslúži nič iné ako zánik. Všetko skazené a zhnité predsa čaká rovnaký osud. Smrad a hniloba ešte istú dobu obťažuje okolie, no čochvíľa už smrad opadne, zmizne a zanikakúce štruktúry slúžia na zrod niečomu novému. Sú hnojivom.  Za takéto hnojivo možno považovať práve Európsku &uacu

Slavěna Vorobelová

Aj na Slovensku je veľa „slepačích jastrabov“

0icon

Politický výraz „vojnový jastrab“ sa používa na označenie politika, ktorý obhajuje vojnu. V podstate ide o vojnového štváča – politika. Taktiež sa však na označenie vojnových štváčov – politikov používa aj

Vášeň v Tebe

58-ročná Paulina Pořízková je proti estetickej medicíne: "Chcem ukázať, ako vyzerajú ženy v mojom veku”

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/paulinaporizkov). Paulina Pořízková, známa modelka, vyvolala kontroverziu tým, že otvorila otázku využívania zákrokov estetickej medicíny u žien. Sama tvrdí, že do svojho vzhľadu nikdy nezasahovala.

Ak sa nechcete rozviesť, radšej sa vyhnite mužom, ktorí sa špecializujú na týchto 5 profesií

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/mohamed_hassan). Jedna TikTokerka, ktorá sa denne špecializuje na rozvody, v jednom zo svojich záznamov hovorí o tom, ktorým mužom je lepšie sa vyhnúť. Ide o predstaviteľov piatich konkrétnych profesií. Žena však upozorňuje, že z tohto pravidla samozrejme existujú výnimky.

Nalejte do misky, zalejte vodou a ponorte nohy. Po 20 minútach budú mäkké a hebké

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). S príchodom teplejších dní začíname čoraz ľahšie siahať po outdoorovej obuvi. Z tohto dôvodu sa nám pripomínajú aj naše nohy, ktoré sú po zime často vysušené a zanedbané. Ako im môžeme rýchlo vrátiť mäkkosť a hebkosť?

Influencerka bola chladnokrvne brutálne zavraždená pred očami svojho manžela a syna

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/jardimluanne). Luanne Jardimová je mŕtva. Známa brazílska influencerka, ktorá povzbudzovala všetkých, aby schudli, keď sama schudla viac ako 40 kg, bola zastrelená. To všetko pred očami jej zdrveného syna a manžela.

10 prípadov, keď by ste nemali používať antibakteriálne utierky

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto súkromný archív). Antibakteriálne utierky sú najlepším priateľom upratovačky, ktorá je v časovej tiesni, ale nie pri týchto čistiacich prácach. Neplytvajte utierkami Keďže ľudia na celom svete venujú upratovaniu oveľa viac pozornosti, kupujú antibakteriálne utierky tak rýchlo, ako ich predajcovia dokážu udržať na sklade. Ľudia…

Armádny Magazín

Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" sprá

Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na "katastrofu na Done"

0 icon

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa za

Pamäťová odchýlka u poľských pánov

0 icon

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningra

Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Ba

TopDesať

10 najväčších zvierat, ktoré žijú na našej planéte

0 icon

Keď spomenieme obrovské zvieratá, pravdepodobne si ihneď predstavíš dinosaurov alebo legendárnych mamutov. Tieto zvieratá však žili v minulosti. Aj v dnešnej dobe nájdeme zopár obrovských tvorov, ktoré spolu s nami nažívajú na našej planéte. Poďme sa teda spoločne pozrieť na 10 najväčších zvierat, ktoré žijú na svete. Veľkrab japonský

10 celebrít, o ktorých ste nevedeli, že boli vo väzení

0 icon

V dnešnej dobe obdivujeme a sledujeme životy celebrít s úžasom a fascináciou. Ich sláva a úspech nám často poskytujú únik z každodenných starostí. Avšak, za oslnivým leskom reflektorov sa skrýva temná stránka týchto známych osobností. V tomto článku vám predstavíme zoznam 10 celebrít, o ktorých ste možno ani netušili, že…

Pravá tvár ľudí: Z týchto fotografií srší pozitivita

0 icon

Z nasledujúcich fotografií srší samá pozitivita. Pravá tvár ľudí tak bola odhalená v plnej kráse. Určite aj vy máte v blízkosti takýchto úžasných ľudí. Mnohí z nás majú prirodzenú túžbu spojiť sa s ostatnými a mať na nich pozitívny vplyv. Niektorí ľudia sú požehnaní láskavým a jemným srdcom, ktoré má…

Keď Photoshop zlyhá: Najhoršie a najzábavnejšie pokusy o úpravu fotografií

0 icon

Photoshop je v posledných rokoch obľúbeným nástrojom nie len profesionálov. V dnešnom článku si ukážeme tie najhoršie a najzábavnejšie pokusy o úpravu fotografií. Už ste niekedy videli fotografiu, ktorá jednoducho nevyzerala dobre? Pozadie bolo zvláštne, niečie stehná boli neskutočne malé alebo ruka záhadne zmizla z fotografie. Všetci vieme, aký rozšírený…

Sekundy pred katastrofou zachytené na zábavných fotografiách

0 icon

Vítame vás pri tejto nezvyčajnej a zároveň fascinujúcej cestovateľskej výprave do sveta fotografií, ktoré zachytávajú okamihy iba pár sekúnd pred katastrofou. Sú to momenty, kedy sa život zdá byť v harmónii, a predsa je všetko o niečo bližšie k nezvratnej zmene. Tieto fotografie sú ako úchvatné zástavy času, prinášajúce do…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali