Marsina: Je smiešne hovoriť, že v stredoveku nebolo Slovensko, ale len Uhorsko

Bratislava 12. mája (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Richard Marsina oslávil 90 rokov

Zakladateľ modernej slovenskej historiografie a jeden z najväčších znalcov dejín stredoveku na našom území profesor Richard Marsina zásadne odmieta myšlienku, že v prípade stredoveku nemožno hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku. Ten, kto také niečo tvrdí, podľa Marsinu jednoducho nepozná dejiny. Svoje znalosti, opierajúce sa o desaťročia vedeckého výskumu, profesor Marsina stále prezentuje študentom histórie na Trnavskej univerzite.

Na snímke profesor Richard Marsina

A to aj napriek tomu, že 4. mája oslávil už 90 rokov. Svoju vitalitu dokazuje nielen bystrým umom, ale aj fyzickou kondíciou. Takže, ak si môže zvoliť medzi výťahom alebo cestou po schodoch, vyberie si to druhé. V seriáli TASR Osobnosti: tváre, myšlienky priznal, že je tak trochu aj nútený mať dobrú kondíciu. Býva totiž na treťom poschodí v dome, ktorý nemá výťah.

 

-Dovoľte, aby sa aj TASR pripojila ku gratulantom a zaželala vám všetko najlepšie k vášmu krásnemu jubileu. Čo si vy osobne najviac želáte k 90-tke?-

V tomto veku určite to, aby som bol zdravý, aby ma nenapadla vážna choroba a ja som mohol ďalej pracovať, pretože, keď človek nemôže pracovať, podľa mojej mienky, život nemá zmysel.

 

-Váš – na roky i na aktivity – bohatý život sa začal v Šahách, hoci vaša rodina na južnom Slovensku korene nemá.-

To bolo tak, že keď som sa narodil, môj otec bol notárom, takzvaným obvodným notárom pre okolie, dediny v okolí Šiah. Ale keď som mal dva roky, presťahovali sme sa do Žiliny, odkiaľ boli obaja rodičia. Môj otec mal predkov v Žiline dokázateľne od 16. storočia, predkovia mojej mamy prišli do Žiliny pred prvou svetovou vojnou.

 

-Práve Žilina, kde ste prežili mladosť, je jedným z troch dôležitých miest vovašom živote. Okrem nej je to Bratislava, kde ste prežili väčšinu svojho života, a tiež Trnava, kde pôsobíte posledných dvadsať rokov ako pedagóg na tamojšej univerzite. Ku ktorému z týchto miest, ak sa to dá povedať, máte najväčší citový vzťah?-

Či mi uveríte alebo nie, najbližší vzťah mám k mestu, v ktorom som vyrastal – k Žiline, hoci tam som žil dvadsať rokov a v Bratislave žijem cez 60 rokov. No stále sa cítim ako Žilinčan…

 

-Chodievate ešte do Žiliny?-

Samozrejme, niekoľkokrát do roka sa tam zastavím, mám tam ešte sestru, ktorá je o poldruha roka odo mňa mladšia.

 

-Podľa toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že vy máte zrejme dlhovekosť v rodine…-

Ťažko povedať. Napríklad môj otec pochádzal zo šiestich detí, pričom traja sa dožili len o čosi viac ako 70 rokov. Ale je pravda, že ďalší traja súrodenci sa tešili zo života aj po deväťdesiatke.-

 

-Vy ste sa k nim pridali. Čomu za to vďačíte a aký je váš recept na to, že aj v tomto veku ste taký vitálny?-

Priznám sa, že neviem. V živote som sa totiž nikdy neusiloval robiť nič mimoriadne, aby som sa dožil vysokého veku. Ani som extrémne nešportoval, ani som sa špeciálne nestravoval. Žil som iba normálny život s vedomím a hlavnou zásadou, že všetko je treba robiť s mierou.

 

-Čo vás doviedlo k histórii?-

V tých mladších rokoch života som si vôbec nemyslel, že budem historik, myslel som si, že budem architekt alebo stavebný inžinier, no záľubu k histórii som získal, keď som bol 14 až 15-ročný. Vypožičiaval som si veľa kníh z mestskej knižnice v Žiline a uvedomil som si zrazu, že viem veľa o českých dejinách, uhorských – maďarských dejinách, no veľmi málo viem o slovenských dejinách, chýbalo mi naozaj obsažné dielo o dejinách Slovenska. Tak tam začala moja túžba objavovať históriu Slovenska, najmä obdobie od Veľkej Moravy do 18. storočia, toto obdobie slovenských dejín vo vtedy dostupnej literatúre úplne chýbalo. A tak som chcel urobiť niečo, čo by to naplnilo.

 

-Vy ste ale najskôr začali študovať medicínu, prečo sa z vás nestal lekár?-

Bol som poslušný syn, rodina chcela zo mňa mať lekára, ja som teda poslúchol a prvé dva roky ešte počas vojny som študoval na Lekárskej fakulte. Potom prišiel koniec vojny, zmenili sa pomery a ja som sa vzbúril, zapísal som sa na Filozofickú fakultu a začal študovať históriu. Z medicíny mi dokonca uznali dva semestre a tak som Filozofickú fakultu vyštudoval za čosi viac ako tri roky.

 

-Prečo ste sa ako historik zamerali práve na stredovek?-

Keď som sa oboznamoval so slovenskou históriou ako študent, zistil som, že máme ako-tak zmapovanú Veľkú Moravu i obdobie od 18. storočia, a preto ma priťahovalo to stredoveké medziobdobie. Napokon, aj na škole, keď som robil diplomovú, teda v tom čase štátnu prácu, som robil prácu o vzniku Žiliny a to bolo práve obdobie stredoveku. V štúdiu stredoveku som kontinuálne pokračoval aj v mestskom archíve v Bratislave, ktoré bolo mojím prvým pracoviskom. Tam som sa venoval mestským dejinám v stredoveku, začal som napríklad materiálmi o Univerzite (neskôr Academia) Istropolitana. V stredoveku som ostal aj pri začiatkoch pôsobenia v Historickom ústave SAV, kde som pracoval na Slovenskom diplomatári – študovaní listinných materiálov, stredovekých prameňov k dejinám Slovenska.

 

-Pri práci na tomto diele, ktoré je vašou najväčšou a najdôležitejšou vedeckou prácou, ste preštudovali všetky dostupné písomné pramene o histórii Slovenska. Laik by povedal, že listovanie v papieroch musí byť nudné. Historik sa na to ale pozerá inak. Skúste nám priblížiť, čím to bolo pre vás inšpirujúce?-

Určite ma inšpirovala myšlienka, že keď budeme podrobnejšie študovať listinné materiály, nájdeme mnoho nových informácií o histórii Slovenska. Našli sme ich, no priznám, nebolo ich až tak veľa, ako sme si mysleli. No inšpirujúca bola tá práca už len tým, že sme tak vlastne zakladali slovenskú historiografiu, so systematicky vydávanými prameňmi, syntézami, bibliografiou – to sa práve za mojej generácie dialo a dopĺňalo.

 

-Aký je to pocit, keď objavíte nový fakt pri študovaní archívnej listiny?-

Nebol som taký, že som naháňal senzácie, že by som sa hneď vystatoval, čo som objavil. Bral som to tak, že som našiel novú tehličku k poznaniu histórie. Môžeme ale napríklad spomenúť, že som mal ako prvý v rukách najstaršiu listinu o Košiciach, z roku 1230, ktorá bola v archíve v Budapešti. Tú ale publikoval napokon ako prvý profesor Varsík, ktorý pripravoval prácu Osídlenie Košickej kotliny. Boli sme vtedy spolu v Budapešti a tak som ho na to upozornil. Ale nie je dôležité, kto to publikuje ako prvý, ale to, aby sa to urobilo seriózne, kriticky, aby to bolo prínosom pre slovenskú historiografiu.

 

-Už ste spomenuli, že ste po škole začali pracovať ako archivár, najprv to bol Archív hlavného mesta Bratislavy, potom Pôdohospodársky archív a napokon Štátny slovenský ústredný archív. Pracovníkom archívu ste sa stali aj preto, že ste nemohli pôsobiť na univerzite, keďže ste neboli členom Komunistickej strany. Ako si na tieto časy spomínate?-

V archívoch som pracoval 13 rokov a dodnes to neľutujem. Ani vtedy som to neľutoval, lebo som vedel, že aj to je prínosná práca pre slovenskú historiografiu. Pri tej príležitosti môžem spomenúť napríklad prácu v Pôdohospodárskom archíve, kde sme sa mali starať o tzv. konfiškáty. A to boli nielen pôdy a kaštiele, ale aj kultúrny majetok, ktorý sa v tých kaštieľoch nachádzal. Práve s týmito archívmi sme pracovali a ako prví sme podrobnejšie zmapovali, aké kultúrne bohatstvo na Slovensku v tomto prostredí máme.

 

-Vráťme sa k tomu stredoveku. Vy asi nebudete zástancom názoru, že v dejinách to oproti antike či renesančnému obrodeniu bola doba temna…-

Ja sa na to tak nepozerám. Nemôžeme sa na stredovekú spoločnosť pozerať zhora. Ľudia v stredoveku nemohli za to, že ich limitované prírodovedné znalosti predurčovali ich skreslené predstavy o svete a prírode. Nie je pravda, že s nástupom novoveku sa to všetko prevrátilo. Viete, každá doba si myslí o sebe, že sme ten vrchol. Ale to je len preto, že sme poslední v rámci toho vývinu. A ešte k antike… Ono, my sa učíme o antickej demokracii. Málo sa však zdôrazňuje, že antická demokracia bola len pre slobodných, väčšinu spoločnosti v starovekom Grécku ale tvorili otroci. To nebola demokracia, ako ju vnímame my. Tá vznikla až vtedy, keď si ľudstvo uvedomilo, že máme spoločný pôvod, spoločné základy. A to je práve zásluha kresťanstva. Veď kresťanstvo hlása, že všetci ľudia sú “dietkami božími”, všetci sú si pred Bohom rovní. A keďže mala cirkev v stredoveku také postavenie, aké mala, stredovek prispel k vnímaniu rovnocennosti medzi ľuďmi.

 

-Nemrzí vás to, že slovenské dejiny sú súčasťou uhorských dejín, že, tak ako Česi, nemôžeme hovoriť vyslovene o slovenskom stredoveku?-

Z toho štátoprávneho hľadiska je to tak, no na druhej strane si musíme byť vedomí toho, že my tu jestvujeme od 8. storočia a že odvtedy existuje kompaktné územie obývané našimi predkami. Je preto smiešne, ak niekto hovorí, že Slováci môžu hovoriť o Slovensku len od roku 1918. Akoby to záležalo len od štátnej organizácie… Veď aj Kurdistan je v troch súčasných štátoch, no o Kurdoch sa hovorí aj v súvislosti s obdobím spred tisíc rokov. Je smiešne, keď niekto hlása názor, že v prípade stredoveku sa nesmie hovoriť o Slovensku, ale len o Uhorsku, ak si uvedomíme, že napríklad v Žiline v roku 1381 sa viedli spory medzi mešťanmi, ktoré kráľ Ľudovít I. vyriešil tým, že vydal listinu o tom, že v mestskej rade majú byť paritne zastúpení Slováci i Nemci. Alebo ak si uvedomíme, že sa v 18. storočí viedli spory o tom, či právo na zemianske výsady majú okrem Maďarov aj Slováci a že ešte aj maďarské pramene napríklad uvádzajú spor z Trenčína, kde malo byť trenčianskym zemanom odopreté šľachtické právo, lebo sú potomkami porobeného Svätoplukovho ľudu.

 

-Aj na toto môžete vo svojich prednáškach poukazovať študentom histórie na Trnavskej univerzite, kde stále aktívne pôsobíte. Raz ste spomenuli, že súčasní študenti sú na rozdiel od vašich študentských čias menší realisti. Že viera v ich schopnosti niekedy nemá opodstatnený základ.-

Áno, niekedy to naozaj platí, ale zasa nechcem to zovšeobecňovať, lebo v každej generácii, aj medzi študentmi, sa nájdu šikovnejší, lepší i tí menej schopní. Ale to, čo je pravda, je fakt, že napríklad v našom odbore majú študenti, prichádzajúci na vysokú školu, vo všeobecnosti horšiu jazykovú prípravu, než sme mali my. Jazyky, ktoré sú pre historika ohromne dôležité, vo väčšine prípadov nemajú zvládnuté na takej úrovni, na akej sme ich museli už pred vstupom na vysokú školu zvládnuť my. A tak sa stáva, že to, čo sme my ovládali už na strednej škole, oni musia dobiehať na vysokej.

 

-Svojim študentom hovoríte, že sa dejiny vyvíjajú. Ako to môžeme vysvetliť?-

Takisto ako sa vyvíja ľudská spoločnosť, tak sa vyvíjajú aj dejiny. Dejiny sa nemôžu opakovať: Ak teda chceme porovnávať súčasnú etapu dejín s tou predchádzajúcou, musíme mať na zreteli fakt, že súčasnosť sa deje už za iných okolností a podmienok, ktoré sú spôsobené hospodárskym a technickým vývojom.

 

-Napriek tomu, čo ste povedali, aj vy uznávate istú analógiu v dejinách, neustály kolobeh spájania sa menších útvarov do väčších celkov i rozpad veľkých spoločenstiev na menšie časti. Ako v tejto súvislosti hľadíte na Európsku úniu a jej budúcnosť?-

Určite nie som zástancom myšlienky jednotného európskeho národa, ja presadzujem myšlienku francúzskeho štátnika Charlesa de Gaulla o Európe národov. Som presvedčený, že čím viac bude Európa pamätať na tento odkaz, bude trvalejšou. Druhá vec je však fiškálna stránka a otázka hospodárskej vyrovnanosti jednotlivých štátov. Nie je v poriadku, aby boli medzi štátmi také veľké rozdiely. Veď si len zoberte rozdiel medzi platom učiteľa v Kitsee a Jarovciach, teda v dedinách vzdialených od seba naozaj pár kilometrov. A pritom povojnové Československo bolo na tom lepšie ako susedné Rakúsko. Keď nad tým tak rozmýšľam, musím si spomenúť, ako sme sa v roku 1948 pri ceste do Viedne zastavili s autobusom v Hainburgu. K autobusu dobehli deti a čakali, že im niečo dáme. O 15 rokov sa to celé obrátilo a stále je to horšie. Čím sme tak zaostali, je však otázka pre ekonómov, nie pre mňa.

 

-Tak nám teda prezraďte, o čo by sa v európskom spoločenstve mali usilovať Slováci a Slovensko?-

Práve o to, aby sa usilovali dosiahnuť úroveň tých, ktorí sú na tom lepšie. Aby napríklad medzi nami a Rakúšanmi v rámci produktivity práce i kúpyschopnosti obyvateľstva to bolo vyrovnané, alebo aspoň takmer vyrovnané. Nie som za to, aby sme sa snažili za každú cenu stať sa nejakým lídrom, ktorého treba nasledovať. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa hlavne rovnocenne zaradili do európskej spoločnosti.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

EK môže zmraziť eurofondy Maďarsku a Poľsku ešte pred maďarskými voľbami

0 icon

Brusel 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias, Pool)   Európska komisia (EK) by mohla navrhnúť zmrazenie európskych fondov pre Poľsko a Maďarsko z dôvodu porušovania zásad právneho štátu ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia 3. apríla. Uviedol to v utorok eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, ktorého citovala tlačová…

Tržby aj zisk Johnson & Johnson v 4. štvrťroku vzrástli. Hlavnú úlohu zohrali vakcíny

0 icon

Brunswick 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Steven Senne)   Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal vo 4. štvrťroku 2021 nárast zisku aj tržieb. Pomohli mu pritom vakcína proti ochoreniu COVID-19 aj príjmy z predaja liekov na predpis a zdravotníckych pomôcok Tržby z jednorazovej vakcíny od J&J vzrástli v…

Krajná pravica nominovala za kandidáta na prezidenta politika z CDU Maxa Otteho

0 icon

Berlín 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kay Nietfeld/dpa via AP)   Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nominovala do boja o prezidentské kreslo člena konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Maxa Otteho. Vedenie CDU Otteho v reakcii na tento krok v utorok vyzvalo, aby zo strany vystúpil, inak bude vylúčený. Ten to však…

Pribudla ďalšia obeť požiaru v DSS v Osadnom, zariadenie kontrolovali

0 icon

Osadné 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR-Prešovský kraj)   Požiar v Domove sociálnych služieb (DSS) v Osadnom, ku ktorému došlo v závere uplynulého roka, si vyžiadal ďalšiu, šiestu obeť. Na jeho následky zomrel v piatok (21. 1.) v nemocnici jeden zo štyroch hospitalizovaných klientov zariadenia. Ako tiež pre TASR uviedla hovorkyňa…

Odstúpenie šéfa Súdnej rady žiada už 103 sudcov, zoznam ešte nie je konečný. “Neodstúpim,” odkazuje Mazák

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Verejnú výzvu na odstúpenie šéfa Súdnej rady SR Jána Mazáka z funkcie podporilo doteraz 103 aktívnych a emeritných sudcov. Celkovo na Slovensku pôsobí približne 1400 aktívnych sudcov. Mazák sa odstúpiť nechystá "Vážim si a rešpektujem každý, aj negatívny, názor na moje pôsobenie na…

Prezidentka: Musíme sa pripraviť na všetky scenáre týkajúce sa diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko sa musí podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej preventívne pripraviť na všetky scenáre v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Súhlasí s krokmi, ktoré sme ako NATO a EÚ doteraz prijali a považuje za dôležité urobiť všetko preto, aby sa situácia nezhoršovala. "Potrebujeme však…

Juraj Šeliga verejne vyzýva predsedu Smeru: Pán Fico, zrušte protesty. Nič sa vám nestane

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Facebook)   Slovensko sa neustále potýka s viacerými problémami. Najviac nás v poslednom čase sužuje podpis „obrannej“ dohody s USA, vlna zdražovania a zmarené referendum o predčasných voľbách. Keďže nikto z vládnych predstaviteľov problémy nerieši, strana Smer zvolala protest. Proti jeho organizácii sa ale postavil koaličný poslanec zo…

Aj vodiči sanitiek a piloti vrtuľníkov žiadajú od vlády odmenu 350 eur

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Vodiči sanitiek a piloti záchranných vrtuľníkov opätovne žiadajú vyplatenie finančnej odmeny 350 eur, ktorú koncom roka schválila vláda pre zdravotníkov. Podmienku zdravotníckeho vzdelania na jej získanie považujú za diskriminačnú, keďže tiež pomáhajú pacientom. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) preto poslala premiérovi Eduardovi Hegerovi…

Tragická dopravná nehoda pri Humennom: Pri zrážke dvoch áut zomreli traja zo siedmich cestujúcich

0 icon

Ľubiša 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v utorok popoludní neďaleko Humenného, neprežili traja z jej siedmich účastníkov. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Zrážku dvoch áut na…

Korčok: Situácia na Ukrajine je vážna, Slovensko neprijme podmienky Ruska. Aké budú u nás dôsledky prípadnej vojny?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niektoré požiadavky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie. So šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

Erik Majercak

Kresťanstvo a úžera. Veľké projekty. Chceme byť morálnejší, vieme koľko to bude stáť? Prečo k nám ide kríza? Odkiaľ sú bankári? Oni majú plán, máme ho my?

0icon

Ako vznikol kapitalizmus, ale reálne. V čom je kapitalizmus progresívny. Chceme lepšiu spoločnosť, ale sme my na to pripravení? Chápeme čo chceme? A chceme to potom? Alebo sme spokojní so sebou a so svojim správaním a ukazujeme na druhých a nechápeme prečo ostatní robia zle? Ide naozaj kríza, alebo je…

Marek Brna

Naša budúcnosť je Rusko a Čína

0icon

Západ je zdegradovaný, nastoľuje nám témy typu LGBT a prijímanie utečencov z Afganistanu a Líbye, pričom nám elitná mládež odchádza (väčšinou na furt) za zárobkom na Západ. Posledných pár desaťročí jasne dokazuje, že vstup do EÚ bol pre nás nešťastný krok. Nič iné ako rozklad spoločnosti a štátnosti nás postihlo.…

Boris Mesár

..Liberálni" bastardi už úplne zošaleli ! ,,Len" 71 pohlaví a ďalšie zvrátenosti !"

0icon

V USA musia pôrodné asistentky hovoriť "rodiace telo" namiesto "matka".Pôrodná asistentka Isabella Melbinová z New Yorku povedala pre RT o používaní "rodovo neutrálnych" slov a výrazov v pôrodníctve. Podľa nových pravidiel tak musia pôrodné asistentky namiesto slov "žena" a "rodička" hovoriť "rodiaca osoba", "rodiace telo" a "menštruujúca osoba". Okrem toho

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

EK môže zmraziť eurofondy Maďarsku a Poľsku ešte pred maďarskými voľbami

0 icon

Brusel 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias, Pool)   Európska komisia (EK) by mohla navrhnúť zmrazenie európskych fondov pre Poľsko a Maďarsko z dôvodu porušovania zásad právneho štátu ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia 3. apríla. Uviedol to v utorok eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, ktorého citovala tlačová…

Tržby aj zisk Johnson & Johnson v 4. štvrťroku vzrástli. Hlavnú úlohu zohrali vakcíny

0 icon

Brunswick 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Steven Senne)   Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal vo 4. štvrťroku 2021 nárast zisku aj tržieb. Pomohli mu pritom vakcína proti ochoreniu COVID-19 aj príjmy z predaja liekov na predpis a zdravotníckych pomôcok Tržby z jednorazovej vakcíny od J&J vzrástli v…

Krajná pravica nominovala za kandidáta na prezidenta politika z CDU Maxa Otteho

0 icon

Berlín 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kay Nietfeld/dpa via AP)   Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nominovala do boja o prezidentské kreslo člena konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Maxa Otteho. Vedenie CDU Otteho v reakcii na tento krok v utorok vyzvalo, aby zo strany vystúpil, inak bude vylúčený. Ten to však…

Pribudla ďalšia obeť požiaru v DSS v Osadnom, zariadenie kontrolovali

0 icon

Osadné 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR-Prešovský kraj)   Požiar v Domove sociálnych služieb (DSS) v Osadnom, ku ktorému došlo v závere uplynulého roka, si vyžiadal ďalšiu, šiestu obeť. Na jeho následky zomrel v piatok (21. 1.) v nemocnici jeden zo štyroch hospitalizovaných klientov zariadenia. Ako tiež pre TASR uviedla hovorkyňa…

Odstúpenie šéfa Súdnej rady žiada už 103 sudcov, zoznam ešte nie je konečný. “Neodstúpim,” odkazuje Mazák

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Verejnú výzvu na odstúpenie šéfa Súdnej rady SR Jána Mazáka z funkcie podporilo doteraz 103 aktívnych a emeritných sudcov. Celkovo na Slovensku pôsobí približne 1400 aktívnych sudcov. Mazák sa odstúpiť nechystá "Vážim si a rešpektujem každý, aj negatívny, názor na moje pôsobenie na…

Prezidentka: Musíme sa pripraviť na všetky scenáre týkajúce sa diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko sa musí podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej preventívne pripraviť na všetky scenáre v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Súhlasí s krokmi, ktoré sme ako NATO a EÚ doteraz prijali a považuje za dôležité urobiť všetko preto, aby sa situácia nezhoršovala. "Potrebujeme však…

Juraj Šeliga verejne vyzýva predsedu Smeru: Pán Fico, zrušte protesty. Nič sa vám nestane

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák, Facebook)   Slovensko sa neustále potýka s viacerými problémami. Najviac nás v poslednom čase sužuje podpis „obrannej“ dohody s USA, vlna zdražovania a zmarené referendum o predčasných voľbách. Keďže nikto z vládnych predstaviteľov problémy nerieši, strana Smer zvolala protest. Proti jeho organizácii sa ale postavil koaličný poslanec zo…

Aj vodiči sanitiek a piloti vrtuľníkov žiadajú od vlády odmenu 350 eur

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Vodiči sanitiek a piloti záchranných vrtuľníkov opätovne žiadajú vyplatenie finančnej odmeny 350 eur, ktorú koncom roka schválila vláda pre zdravotníkov. Podmienku zdravotníckeho vzdelania na jej získanie považujú za diskriminačnú, keďže tiež pomáhajú pacientom. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) preto poslala premiérovi Eduardovi Hegerovi…

Tragická dopravná nehoda pri Humennom: Pri zrážke dvoch áut zomreli traja zo siedmich cestujúcich

0 icon

Ľubiša 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v utorok popoludní neďaleko Humenného, neprežili traja z jej siedmich účastníkov. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Zrážku dvoch áut na…

Korčok: Situácia na Ukrajine je vážna, Slovensko neprijme podmienky Ruska. Aké budú u nás dôsledky prípadnej vojny?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niektoré požiadavky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie. So šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli na…

Podkasty

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

Erik Majercak

Kresťanstvo a úžera. Veľké projekty. Chceme byť morálnejší, vieme koľko to bude stáť? Prečo k nám ide kríza? Odkiaľ sú bankári? Oni majú plán, máme ho my?

0icon

Ako vznikol kapitalizmus, ale reálne. V čom je kapitalizmus progresívny. Chceme lepšiu spoločnosť, ale sme my na to pripravení? Chápeme čo chceme? A chceme to potom? Alebo sme spokojní so sebou a so svojim správaním a ukazujeme na druhých a nechápeme prečo ostatní robia zle? Ide naozaj kríza, alebo je…

Marek Brna

Naša budúcnosť je Rusko a Čína

0icon

Západ je zdegradovaný, nastoľuje nám témy typu LGBT a prijímanie utečencov z Afganistanu a Líbye, pričom nám elitná mládež odchádza (väčšinou na furt) za zárobkom na Západ. Posledných pár desaťročí jasne dokazuje, že vstup do EÚ bol pre nás nešťastný krok. Nič iné ako rozklad spoločnosti a štátnosti nás postihlo.…

Boris Mesár

..Liberálni" bastardi už úplne zošaleli ! ,,Len" 71 pohlaví a ďalšie zvrátenosti !"

0icon

V USA musia pôrodné asistentky hovoriť "rodiace telo" namiesto "matka".Pôrodná asistentka Isabella Melbinová z New Yorku povedala pre RT o používaní "rodovo neutrálnych" slov a výrazov v pôrodníctve. Podľa nových pravidiel tak musia pôrodné asistentky namiesto slov "žena" a "rodička" hovoriť "rodiaca osoba", "rodiace telo" a "menštruujúca osoba". Okrem toho

TopDesať

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Petra: Počuli ste už o červenoružovom meste? 1. časť

0 icon

Mesto Petra, ktoré dostalo prívlastok „červenoružové“, zostávalo skryté pred zrakmi sveta po celé stáročia. Kedysi bolo rozkvitajúcim centrom, ktoré navštevovali cestovatelia, keď uberali po starých obchodných cestách. Pretože Petru obklopujú vysoké hory a dá sa do nej dostať len cez úzky prielom, jej pozoruhodných skalných budov sa zub času prakticky…

Vrchol nevkusu: 10 naozaj ostrasných svadobných fotografií

0 icon

Svadba. Niečo jedinečné, čo by sa v živote malo opakvoať len raz. Alebo dvakrát. No aj počas takéhoto výnimočného dňa môže dôjsť k značnému faux pas. Jednou z vecí, ktoré sa môžu pokaziť, sú aj svadobné fotografie. Aj takto vyzerá vrchol nevkusu. 1.

10+ netradičných dizajnérskych výtvorov, ktoré by si doma mať nechcel

0 icon

Je ľahké zvyknúť si na bežné veci, ktoré vidíme každý deň. Ale niekedy sa stretávame s neúspešnými zlyhaniami, ktoré nám spríjemňujú deň a rozveseľujú nás. To je príklad aj týcho 10 výtvorov, ktoré by si ale doma zrejme mať nechcel. 1. Priehľadné WC [caption id="attachment_21494" align="aligncenter" width="650"]

Západ verzus východ. Ako veľmi sa líši kultúra dvoch protipólov sveta?

0 icon

Ilustrátorka Siyu sa narodila a vyrastala v Pekingu, no posledných 10 rokov strávila cestovaním, štúdiom a prácou v zahraničí v USA, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Mnohí ľudia sa jej na jej cestách pýtali na jeho domovinu. Ako veľmi sa odlišuje kultúra východu a západu? Niektorí zakončili rozhovor o Číne slovami ako "komunisti", "smog" a…

Armádny Magazín

Situácia nie je najlepšia. Vojaci USA čelia nečakaným problémom

0 icon

USA, 25. januára 2022 (AM, Sputnik) – Americké vojenské lodenice a opravovne lodí sú veľmi opotrebované a nezvládnu prácu, vyhlásil šéf velenia nám

"Vždy sme ich ničili a budeme v tom pokračovať": Kadyrov vyhlásil člena Rady pre ľudské práva za teroristu

0 icon

Čečensko, 25. januára 2022 (AM) –Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov povedal, že za teroristov považuje člena Rady pre ľudské práva Igora Kaljapina a novinárku Jelenu Milašinovú. Zdôraznil, že Čečenci "vždy ničili teroristov a ich komplicov" a budú v tom pokračovať aj v budúcnosti. Kadyrov v príspevku v telegrame pripomenul, že iba medzi jeho

Sovietske ponorky typu I a najstaršia sovietska ponorka D1 Dekabrist

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Ponorkové loďstvo je jedným z parametrov, ktoré hovoria o technologickej vyspelosti štátu. Je preto zrejmé, že ZSSR nemohol zaostávať za okolitým svetom, v ktorom Briti, Američania, Francúzi, Nemci, Taliani či Japonci ponorky mali k dispozícii.

Pomsta sovietskej tankistky

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Čitateľov americkej sociálnej siete Reddit udivila historka účastníčky Veľkej vlasteneckej vojny Hrdinky Sovietskeho zväzu Marije Vasilievny Okťjabrskej, ktorá sa svojsky pomstila Nemcom za smrť svojho muža na fronte. Držala sa totiž princípu, že „ak sa vydáte za príslušníka armády, aj vy sa stanete jej súčasťou“.…

Českí vojaci porovnali streľbu nových pušiek CZ BREN 2 PPS a SVD DRAGUNOV. Video

0 icon

Česko, 24. januára 2022 (AM, MOČR) – "Presnejšia, rýchlejšia a odolnejšia. To sú hlavné prednosti novej pušky pre presnú streľbu CZ BREN 2 PPS, ktorú dostali naše hlavné bojové jednotky. Porovnali sme ju s puškou SVD DRAGUNOV. Je presnejšia!" - uvádza v krátkom videu Armáda Českej republiky: https://twitter.com/i/status/1485584184525664260

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali