Príslušníčky prezidentovej stráže: Čestná stráž nie je len na okrasu

Bratislava 13. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Čestná stráž prezidenta SR nie je len na okrasu, zhodujú sa jej príslušníčky Andrea Rišianová a Marta Jacková. Andrea je kapitánka a Marta slobodníčka. V čestnej stráži slúži spolu deväť žien. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky dvojica hovorí, ako sa do čestnej stráže dostali, ako vyzerá ich deň aj to, ako ľudia reagujú, keď vidia v čestnej stráži ženu. Prezrádzajú tiež, že byť v prezidentovej čestnej stráži neznamená iba nehybne stáť pred palácom.

Ilustračné foto: Na snímke čestná stráž prezidenta SR

Ako ste sa stali príslušníčkami Čestnej stráže prezidenta SR?

Marta: Niekoľko z členov mojej rodiny slúži v uniforme. Navrhli mi, či by som nechcela vyskúšať stať sa policajtkou alebo vojačkou. Rozhodla som sa pre ozbrojené sily. Mojím snom bolo dostať sa k čestnej stráži pána prezidenta, čo som aj uviedla na regrutačnej skupine. Po úspešnom splnení podmienok vstupu do ozbrojených síl som bola zaradená do výberového konania na voľnú funkciu v Čestnej stráži prezidenta SR. Keď som úspešne splnila všetky požiadavky a kritériá, jednoducho ma vybrali.

Andrea: Odmalička som mala skôr chlapčenské záľuby, ocovi som často pomáhala s “majstrovačkami”. Pílka a kladivo znamenali pre mňa to, čo pre iné dievčatá bábiky. Po tom, čo mi strednú školu vybrali rodičia, som si ale povedala, že vysokú školu si už vyberiem sama. Po úspešnom absolvovaní Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši som sa v hodnosti poručík dostala do Levíc k 13. mechanizovanému práporu, kde som približne rok vykonávala funkciu veliteľky opravárenskej čaty. Počas môjho pôsobenia v Leviciach som dostala ponuku pracovať v Čestnej stráži prezidenta SR. S radosťou a hrdosťou som ju prijala.

 

Aká je vaša funkcia?

Marta: V súčasnosti vykonávam funkciu strážnej čestnej stráže.

Andrea: Ja vykonávam funkciu náčelníčky skupiny bezpečnosti a ochrany informácií.

 

Verejnosť vidí čestnú stráž najčastejšie ako stráži Prezidentský palác (zabezpečovanie výkonu čestného stráženia). Na prvý pohľad to vyzerá ako celkom nudná práca. Čo vás na nej lákalo?

Andrea: Náš útvar má v rámci ozbrojených síl jedinečné postavenie, myslím, že práve táto výnimočnosť nás obe priťahovala.

 

Výnimočný len postavením alebo aj úlohami?

Andrea: Čestná stráž prezidenta SR je neoddeliteľnou súčasťou Ozbrojených síl SR. Vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta SR a jeho hostí v tomto sídle, organizuje a vykonáva vojenské pocty a podľa zákona v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta SR a obrany jeho sídla.

 

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Marta: Začíname ranným telesným cvičením, dopoludnia nasleduje výcvik z odbornej alebo vševojskovej prípravy. Popoludní je služobná telesná príprava alebo samoštúdium, počas ktorého profesionálni vojaci zdokonaľujú svoje odborné vedomosti, prípadne sa plnia hospodárske úlohy. V prípade štátnej a protokolárnej akcie si vyberáme uniformy, zbrane a nacvičujeme jednotlivé cviky.

Andrea: Okrem úloh vyplývajúcich z denného poriadku a rozvrhu výcviku jednotky plníme aj úlohy súvisiace so zabezpečením činnosti útvaru Čestnej stráže prezidenta SR, úlohy vyplývajúce z plánovacích dokumentov a v neposlednom rade úlohy vyplývajúce zo samotného funkčného zaradenia profesionálneho vojaka.

 

Okrem čestného stráženia sídla prezidenta SR ste spomínali aj ochranu prezidenta. Čiže, keď sa niečo deje, môžete zakročiť, ak by bol napríklad prezident ohrozený? Sme totiž zvyknutí, že čestnú stráž vidíme len nehybne stáť alebo pochodovať, nie fyzicky chrániť prezidenta.

Andrea: V stave bezpečnosti osobnú ochranu hlavy štátu zabezpečuje Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR službou Policajného zboru. V zmysle zákona je jednou z dominantných úloh čestnej stráže zabezpečiť ochranu prezidenta SR a obranu jeho sídla v konkrétnych stavoch: v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 

Takže neplatí, že čestná stráž je len na okrasu?

Marta a Andrea: Určite nie.

Andrea: Čestná stráž prezidenta SR to nie sú len nehybne stojaci vojaci v pekných uniformách pred Prezidentským palácom. Pravidelne sa zapájame do veľkého počtu dobročinných aktivít organizovaných Ligou proti rakovine, spolupracujeme s detským onkologickým oddelením na bratislavských Kramároch, Slovenským Červeným krížom a Domovom sociálnych služieb profesora Karola Matulaya v Bratislave.

 

A čo tam robíte?

Marta: V rámci spolupráce s Domovom sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pomáhame organizovať rôzne športové podujatia pre klientov s mentálnym znevýhodnením. V prípade spolupráce s detskou onkológiou každoročne organizujeme dobrovoľnú finančnú zbierku, ktorú počas návštevy oddelenia odovzdávame rodinám malých pacientov.

 

Ako to vnímajú deti?

Andrea: Sú veľmi radi a veľa sa pýtajú. Sledujú ukážky výstroja a výzbroje čestnej stráže. S viacerými pacientmi udržujem pravidelný kontakt. V minulosti som sa na oddelení zoznámila s dvanásťročným chlapčekom, ktorý sa pýtal na pána prezidenta a či ho môže prísť pozrieť. Ale bol v špeciálnom režime, tzv. leukopenickom, a musel byť zavretý v izbe. Nemohol teda ísť na deň otvorených dverí, o ktorom sme deťom vtedy rozprávali. Bol sklamaný a mne to prišlo ľúto. Tak sme mu zariadili, aby mohol ísť do Prezidentského paláca po tom, ako mu pominul tento režim. A tak sa vtedy stretol s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom a pripili si pohárom džúsu.

 

Ako nacvičujete výkon čestného stráženia, pri ktorom sa nemôžete ani pohnúť?

Marta: Státie je predovšetkým o fyzickej kondícii a výdrži. Tú si cibríme v rámci výcviku, telesnej prípravy, odbornej prípravy, ale aj priamo počas zabezpečenia štátnych protokolárnych aktivít.

 

A keď vás otravuje napríklad hmyz?

Andrea: Príslušníci čestných jednotiek dokážu svoje reakcie výborne ovládať. A tak ani pri otravnom hmyze nemajú dôvod na reakcie, ktoré nesúvisia s výkonom čestného stráženia.

 

Čo všetko musí spĺňať záujemca o vstup do prezidentskej čestnej stráže?

Andrea: V súčasnosti máme v útvare okrem veliteľstva a štábu a roty podpory velenia dve čestné jednotky. Špecifické požiadavky prijatia do čestnej stráže sú smerované predovšetkým na tieto dve jednotky. Sú nimi výška postavy od 182 do 187 centimetrov, záujemcovia musia byť bez kozmetických chýb tváre, nemôžu nosiť dioptrické okuliare a nesmú mať tetovania na viditeľných častiach tela, ako je napr. tvár či krk.

Marta: Dominantnou úlohou útvaru je vzorná reprezentácia prezidenta SR, Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl. Zahraniční predstavitelia si vytvárajú svoj prvý dojem a obraz o Slovenskej republike a o jej ozbrojených silách predovšetkým prostredníctvom nášho útvaru. Z tohto dôvodu je zvýšený dôraz na reprezentatívny vzhľad príslušníka čestnej stráže.

 

Čo je najťažšie na prijímacích skúškach? Robia problém skôr psychologické testy alebo telesné preskúšanie?

Marta: Športujem odmalička, preto som sa telesného preskúšania nebála. Nervozitu som pocítila pri psychotestoch. Na tie sa nedokážete pripraviť. Dá sa to však zvládnuť.

Andrea: Ja som absolvovala dvojdňové prijímacie konanie v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, počas ktorého som pociťovala, nazvem to prirodzený rešpekt. Prvý deň som absolvovala niekoľkohodinové psychotesty a telesné preskúšanie. Na záver prvého dňa prijímacích skúšok prišlo vyhodnotenie, na základe ktorého ste buď postúpili, alebo nepostúpili na prijímacie konanie druhého dňa. Druhý deň bol test z cudzieho jazyka a matematiky. Spomínam si na situáciu, keď počas prvého dňa viacero záujemcov neprešlo psychotestmi a tak boli vylúčení z prijímacích skúšok. O to väčšia bola moja radosť, keď som postúpila do druhého dňa prijímacích skúšok a približne o mesiac mi domov prišlo oznámenie o prijatí.

 

Čo považujete za najťažšie na vašej práci?

Marta: Vyrovnanie sa so stresom, ktorý vzniká pri štátnych protokolárnych akciách.

 

A to najlepšie?

Andrea: Určite to, že máme tú česť vítať najvyšších domácich a zahraničných predstaviteľov. Je pre nás obe cťou slúžiť prezidentovi republiky.

 

Čo bol pre vás zatiaľ najväčší zážitok počas výkonu?

Andrea: Ak dovolíte, odpoviem za Martušku. V januári tohto roka v rámci ocenenia najlepších príslušníkov útvaru prijal pán prezident pätnásť príslušníkov útvaru. Medzi ocenenými bola aj Marta, ktorá okrem iného ako jediná z deviatich žien na útvare vykonáva galaprogram so svojimi mužskými kolegami. Vďaka výborným výsledkom a vysokej profesionalite si za svoju prácu z rúk prezidenta republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR prevzala ocenenie a pamätný list. Osobné prijatie u prezidenta považujem za najväčší zážitok, ktorý môže príslušník útvaru zažiť.

 

Čo vlastne predstavuje ten galaprogram, ktorý ste spomínali?

Marta: Je to súbor neštandardných pohybov a cvikov so zbraňou, v našom prípade samonabíjacou puškou vzor 52/57, ktorý je doplnený o choreografiu a hudobnú časť. Čestná stráž s ním vystupuje na verejnosti v rámci rôznych podujatí doma aj v zahraničí.

Andrea: V oblasti prezentácie útvaru na verejnosti vystupujeme predovšetkým v rámci väčších podujatí ako napríklad Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci alebo – Medzinárodné letecké dni SIAF. V rámci Medzinárodného dňa detí vystupujeme na základných školách, kde robíme nielen ukážky galaprogramu, ale aj sebaobrany, ukážky zbraní a výstroje čestnej stráže.

 

Prečo tie choreografie predvádza s mužmi iba Marta, keď žien je na útvare deväť?

Andrea: Spĺňa všetky požiadavky a podmienky. Je zaradená v čestnej jednotke, zvládla odborný výcvik s puškou a spĺňa aj fyzické a osobnostné predpoklady.

 

Na webe píšete, že používate dva druhy rovnošiat. Prečo dva?

Marta: Útvar má dva základné druhy rovnošiat. Rovnošatu príslušníka Čestnej stráže prezidenta SR a historickú rovnošatu ČS PSR. Bohato zdobené rovnošaty dodávajú všetkým príslušníkom útvaru reprezentatívny vzhľad a dôstojnosť. Keďže sme súčasťou ozbrojených síl, máme vo výstroji aj maskáčový odev.

 

Líši sa použitie rovnošiat od podujatia či ročného obdobia?

Andrea: Výkon čestného stráženia sídla prezidenta sa v minulosti vykonával v historickej rovnošate. Niekoľko rokov dozadu sa to zmenilo a v súčasnosti sa výkon čestného stráženia uskutočňuje v rovnošate príslušníka Čestnej stráže prezidenta SR. Túto rovnošatu najčastejšie používame pri zabezpečení štátnych protokolárnych akcií v exteriéri Prezidentského paláca alebo na zabezpečenie štátnych protokolárnych akcií, ako sú prílety a odlety pána prezidenta, pietne akty a iné. Historická rovnošata sa v súčasnosti používa väčšinou v interiéri Prezidentského paláca. Počas všedného dňa, alebo špeciálneho taktického či streleckého výcviku, nosíme maskáčový odev.

 

Ako zvládajú letné horúčavy príslušníci útvaru, ktorí sú odetí v rovnošate?

Marta: Predovšetkým v letnom období, keď sa ručička teplomera šplhá k 30 stupňom Celzia, je nosenie rovnošaty náročné.

Andrea: Existujú ale určité úľavy, ktoré nám pomáhajú zvládať extrémne horúčavy. Napríklad veliteľ stráže môže na rozdiel od pôvodných 60 minút prestriedať stráž po 30 minútach.

 

A čo pitný režim? Počas výkonu čestného stráženia sa príslušníci stráže nesmú hýbať, ale piť treba.

Andrea: Stráž v Prezidentskom paláci funguje v troch režimoch. Prvý voláme bdiaci. V tomto režime sa príslušník stráže pripravuje na stráženie. V tomto čase sa môžeme občerstviť a hodinu resp. polhodinu stráženia by mal vydržať. V druhom režime tzv. stojke vojak vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta. Tretí režim je tzv. odpočinkový a počas neho má príslušník stráže opäť možnosť občerstviť sa.

 

Stalo sa niekedy že vojak čestnej stráže povedzme odpadol?

Marta: Nie, ale stalo sa, že vojakovi prišlo nevoľno a bol vymenený.

Andrea: V prípade, že príslušníkovi stráže príde počas čestného stráženia nevoľno, môže použiť “pohotovostný gombík”, ktorý má za sebou. Ak strážny vykoná nejaké neobvyklé pohyby nesúvisiace s výkonom čestného stráženia, veliteľ stráže ihneď zareaguje a vojaka vystrieda.

 

Je v ozbrojených silách (čestnej stráži) nejaký rozdiel pri výkone muža a ženy? Dá sa povedať, že to má niekto z nich ťažšie?

Andrea: Povolanie profesionálnej vojačky nie je ešte stále celkom bežné a už vôbec nie tradičné. Pre každú z nás, ktorá pracuje v mužskom, vojenskom svete, zostáva trvalou výzvou – obstáť a uspieť. Nie kopírovaním mužského správania, ale dôstojným ženským a vojenským vystupovaním.

Marta: Zvlášť, keď ženy slúžia v ozbrojených zboroch, musia sa popasovať, aby im mužskí kolegovia dôverovali a aby im verili, že na túto prácu naozaj “majú”. V tom je postavenie žien z môjho pohľadu možno ťažšie. Ale povedať, že muži alebo ženy to majú v ozbrojených silách ťažšie, sa vo všeobecnosti povedať nedá.

 

Fotia si vás ľudia často alebo sa vás skôr hanbia?

Marta: Pri výkone čestného stráženia Prezidentského paláca verejnosť k vojakom nemá prístup. Na verejných podujatiach spojených s prezentáciou útvaru sa s nami ľudia často fotia.

Andrea: Predovšetkým deti sa tešia z našej prítomnosti.

 

Pri štátnych protokolárnych akciách či strážení paláca nie je z diaľky asi veľmi rozoznať, či sú nastúpení muži alebo ženy. Keď sa k vám ľudia priblížia, sú prekvapení, keď zistia, že ste ženy? Ako reagujú?

Marta: Mnohí sú prekvapení. Vidieť ženu v uniforme alebo maskáčoch je pre nich ešte stále pomerne nezvyčajné.

Andrea: Snažíme sa zviditeľňovať pri rôznych podujatiach a tak sa ľuďom už dostáva do povedomia, že v čestnej stráži prezidenta slúžia nielen muži, ale aj ženy.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Svrček: Predpokladám, že sa lockdown predĺži, školy sa musia zatvoriť

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak budú čísla veľmi zlé, lockdown bude ďalej pokračovať a mal by byť prísnejší. Predpokladá to poslanec parlamentu Miloš Svrček (Sme rodina). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že lockdown mal byť od začiatku tvrdší a školy mali byť zatvorené, no koaličný…

Doležal zverejnil strategický dokument o železniciach. Prezrádza, kde bude štát investovať najbližších 10 rokov

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes zverejnilo Harmonogram priorít v príprave a výstavbe železničnej infraštruktúry. Dostupný je na webe www.mindop.sk. Ministerstvo sa ho rozhodlo zverejniť aj napriek tomu, že ešte musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním Zverejnením harmonogramu chce dať ministerstvo ľuďom odpoveď na otázky, kedy sa ktorá trať bude…

Medvedeva na zjazde znovuzvolili za predsedu strany Jednotné Rusko

0 icon

Moskva 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Astafyev, Sputnik, Government Pool Photo via AP)   Námestníka predsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie (SBRF) Dmitrija Medvedeva v sobotu opätovne zvolili za predsedu strany Jednotné Rusko. Informovala o tom agentúra TASS Rozhodnutie prijali členovia strany na svojom zjazde. Hlasovanie bolo podľa TASS verejné a delegáti…

Srbsko a Rusko sa zaviazali bojovať proti „farebným revolúciám“

0 icon

Belehrad 4. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Serbian Interior Ministry Press Service via AP)   Srbsko a Rusko sa v piatok zaviazali spoločne bojovať proti ľudovým revoltám známym ako „farebné revolúcie“. Tie sú podľa srbského ministra vnútra Aleksandara Vulina nástrojom Západu na destabilizáciu „slobodných štátov“ Vulin sa v piatok v Moskve stretol s…

“Sme znepokojení…” Skupina vedcov a výskumníkov sa rozhodla ozvať, vyzývajú k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými

0 icon

Praha 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Skupina českých  vedcov a výskumníkov vyzýva k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými osobami a žiada zmiernenie nevraživosti v spoločnosti "Sme znepokojení tým, akým spôsobom sú používané vedecké termíny. Najmä sa vymedzujeme proti chybne používanej definícii bezinfekčnosti a pripájame…

Kolíkovej trestný zákon: pôjde Matovič do väzenia za svoje predvolebné sľuby?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prichádza so svojím príspevkom k demokracii na Slovensku: v pripomienkovom konaní je jej novela Trestného zákona, ktorá zatočí s dezinformáciami a hoaxmi spôsobom, za ktorý by sa nehanbili ani v Tretej ríši V informačnom šume medzi rôznymi koronovými nariadeniami…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Masové protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

V Česku za piatkový deň laboratória odhalili viac ako 17 000 nových prípadov covidu-19. Kto sa dostáva do nemocníc a kto zomiera? Mesík hovorí o vakcinačnom “fiasku”

0 icon

Praha 4. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot- iDnes.cz)   Za piatok pribudlo v Česku 17 659 nových prípadov covidu, čo je o 2700 menej ako pred týždňom. Denný prírastok nakazených v medzitýždňovom porovnaní klesol v tomto týždni tretíkrát. Treba však podotknúť, že pozitivita testov zostáva ďalej vysoká, u ľudí s príznakmi choroby…

Policajný zbor víta iniciatívu Kolíkovej klasifikovať šírenie nepravdivej informácie ako trestný čin

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Policajný zbor víta iniciatívu Ministerstva spravodlivosti SR klasifikovať šírenie nepravdivej informácie ako trestný čin. Polícia to oceňuje aj vzhľadom na to, že ich stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti sa venuje boju proti hoaxom a dezinformáciám Ako agentúre SITA…

Matovič reaguje na najnovšie informácie šíriace sa online. Policajtom odkazuje: “Je to podlá lož”

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Internetom sa šíri informácia, že nová daňová reforma zruší policajtom celé súčasné sociálne zabezpečenie, k téme sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO) "Dostal som pred chvíľou link na video jednej odborárskej vyžírky, ktorá sa šíri médiami. Straší v ňom…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Centrum pomoci pre rodinu tradične organizuje návštevy Mikuláša v sociálnych zariadeniach v Trnave. Na snímke Mikuláš a anjel pri návšteve Špecializovaného zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby určené pre deti do sedem rokov s poruchou autistického spektra

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Svrček: Predpokladám, že sa lockdown predĺži, školy sa musia zatvoriť

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak budú čísla veľmi zlé, lockdown bude ďalej pokračovať a mal by byť prísnejší. Predpokladá to poslanec parlamentu Miloš Svrček (Sme rodina). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že lockdown mal byť od začiatku tvrdší a školy mali byť zatvorené, no koaličný…

Doležal zverejnil strategický dokument o železniciach. Prezrádza, kde bude štát investovať najbližších 10 rokov

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes zverejnilo Harmonogram priorít v príprave a výstavbe železničnej infraštruktúry. Dostupný je na webe www.mindop.sk. Ministerstvo sa ho rozhodlo zverejniť aj napriek tomu, že ešte musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním Zverejnením harmonogramu chce dať ministerstvo ľuďom odpoveď na otázky, kedy sa ktorá trať bude…

Medvedeva na zjazde znovuzvolili za predsedu strany Jednotné Rusko

0 icon

Moskva 4. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Astafyev, Sputnik, Government Pool Photo via AP)   Námestníka predsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie (SBRF) Dmitrija Medvedeva v sobotu opätovne zvolili za predsedu strany Jednotné Rusko. Informovala o tom agentúra TASS Rozhodnutie prijali členovia strany na svojom zjazde. Hlasovanie bolo podľa TASS verejné a delegáti…

Srbsko a Rusko sa zaviazali bojovať proti „farebným revolúciám“

0 icon

Belehrad 4. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Serbian Interior Ministry Press Service via AP)   Srbsko a Rusko sa v piatok zaviazali spoločne bojovať proti ľudovým revoltám známym ako „farebné revolúcie“. Tie sú podľa srbského ministra vnútra Aleksandara Vulina nástrojom Západu na destabilizáciu „slobodných štátov“ Vulin sa v piatok v Moskve stretol s…

“Sme znepokojení…” Skupina vedcov a výskumníkov sa rozhodla ozvať, vyzývajú k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými

0 icon

Praha 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Skupina českých  vedcov a výskumníkov vyzýva k objektívnemu posudzovaniu rizík šírenia infekcie očkovanými aj neočkovanými osobami a žiada zmiernenie nevraživosti v spoločnosti "Sme znepokojení tým, akým spôsobom sú používané vedecké termíny. Najmä sa vymedzujeme proti chybne používanej definícii bezinfekčnosti a pripájame…

Kolíkovej trestný zákon: pôjde Matovič do väzenia za svoje predvolebné sľuby?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prichádza so svojím príspevkom k demokracii na Slovensku: v pripomienkovom konaní je jej novela Trestného zákona, ktorá zatočí s dezinformáciami a hoaxmi spôsobom, za ktorý by sa nehanbili ani v Tretej ríši V informačnom šume medzi rôznymi koronovými nariadeniami…

Nad Viedňou sa blýska, hromy divo bijú: Národ, ktorý povstal proti “koronadiktatúre”. Masové protesty v Rakúsku už na dennom poriadku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner,Vadim Ghirda)   Hoci je Rakúsko rozpoltená krajina už dlho, to ako hlboko je rakúska spoločnosť skutočne polarizovaná, ukázala až pandémia, respektíve očkovanie proti koronavírusu. Na jednej strane vládna strana podporovaná mainstreamom a "poslušné" stádo občanov, na druhej strane nielen extrémisti a rebeli, ale aj…

V Česku za piatkový deň laboratória odhalili viac ako 17 000 nových prípadov covidu-19. Kto sa dostáva do nemocníc a kto zomiera? Mesík hovorí o vakcinačnom “fiasku”

0 icon

Praha 4. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot- iDnes.cz)   Za piatok pribudlo v Česku 17 659 nových prípadov covidu, čo je o 2700 menej ako pred týždňom. Denný prírastok nakazených v medzitýždňovom porovnaní klesol v tomto týždni tretíkrát. Treba však podotknúť, že pozitivita testov zostáva ďalej vysoká, u ľudí s príznakmi choroby…

Policajný zbor víta iniciatívu Kolíkovej klasifikovať šírenie nepravdivej informácie ako trestný čin

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Policajný zbor víta iniciatívu Ministerstva spravodlivosti SR klasifikovať šírenie nepravdivej informácie ako trestný čin. Polícia to oceňuje aj vzhľadom na to, že ich stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti sa venuje boju proti hoaxom a dezinformáciám Ako agentúre SITA…

Matovič reaguje na najnovšie informácie šíriace sa online. Policajtom odkazuje: “Je to podlá lož”

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Internetom sa šíri informácia, že nová daňová reforma zruší policajtom celé súčasné sociálne zabezpečenie, k téme sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO) "Dostal som pred chvíľou link na video jednej odborárskej vyžírky, ktorá sa šíri médiami. Straší v ňom…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Mysleli si, že majú svoj deň, no osud to zariadil inak

0 icon

Každý z nás ma občas "svoj deň", kedy sa mu darí a vraví si, že dnes ho nič nerozhádže. Na veľkú škodu je to jasný signál pre náš osud, ktorý si to občas už zariadi po svojom. V tomto prípade by si mal pamätať na jednu vec: Všetko zlé sa…

Slnečné brány: Knowth. 5. časť

0 icon

Zaujíma vás história? Fascinuje minulosť a archeologické výskumy? Vždy si radi prečítate článok o záhadách? V tom prípade ste tu viac než správne. Prinášame piate pokračovanie článku s názvom Slnečné brány, kde spoločne skúmame záhadné objekty vo Veľkej Británii a Írsku. Napriek určitým odhadom archeológov, sú veci častokrát inak. Archeológ…

Čo je šetrnejšie? Sprchovanie alebo kúpanie vo vani?

0 icon

Mnohí z nás určite dlhú dobu verili, že na sprchovanie sa spotrebuje menej vody ako na napúšťanie vane. Pozor, všetko závisí od toho, ako dlho sa sprchuješ! Starostlivosť o čistotu tela sa behom histórie už stala tradíciou, ktorá je bežnou súčasťou života. V súčasnosti si na kúpeľ vo vani najviac potrpia Brazílčania a Kolumbijčania,…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Armádny Magazín

Ruské Su-27 a Su-30 museli vzlietnuť kvôli letu amerických prieskumných lietadiel nad Čiernym morom

0 icon

Rusko, 4.december 2021 (AM, Sputnik) – Ruské stíhacie lietadlá Su-27 a Su-30 boli vyslané do vzduchu za účelom sprievodu dvoch amerických prieskumných lietadiel nad akvatóriom Čierneho mora. Jednalo sa o prieskumné lietadlo RC-135 a prieskumné lietadlo CL-600 Artemis. Ako uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany, k narušeniu hraníc zo stra

100 rokov tajných vojenských experimentov na ľuďoch

0 icon

[caption id="attachment_40819" align="alignnone" width="1200"] Vo vojenstve je nechválne známa jednotka 731 japonskej armády, ktorá sa zaoberala vývojom pokročilých techník a urobila tak svet o niečo  horším. Jej najväčšie zásahy zahŕňali úmyselné uvoľnenie bĺch infikovaných morom, aby zabili čo najviac ľudí.Rozsah pôsobenia jednotky 731 bol obrovský: tisícky ľudí zomreli kvôli morovej epidémii, antraxu…

Izraelský vojenský expert Jakov kedmi: "Západ tlačí Ukrajinu k novým provokáciám pri hraniciach Krymu"

0 icon

Rusko, 4.december 2021 (AM) – Krajiny Západu, ktoré sa pred 30 rokmi radovali zo zničenia KGB ZSSR a verili, že Rusko vlastne prišlo o svoje silné špeciálne služby, sa prepočítali. Povedal to bývalý generálmajor FSB Alexander Michajlov.   Podľa neho v roku 1991, keď prezident ZSSR Michail Gorbačov podpísal zákon „O…

Nórsko sa postavilo proti aktivite spojencov NATO pri hraniciach Ruska

0 icon

Nórsko, 4. december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová v rozhovore pre noviny VG povedala, že nová vláda vystupuje za obmedzenie pohybu spojencov

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Centrum pomoci pre rodinu tradične organizuje návštevy Mikuláša v sociálnych zariadeniach v Trnave. Na snímke Mikuláš a anjel pri návšteve Špecializovaného zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby určené pre deti do sedem rokov s poruchou autistického spektra

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali