Príslušníčky prezidentovej stráže: Čestná stráž nie je len na okrasu

Bratislava 13. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Čestná stráž prezidenta SR nie je len na okrasu, zhodujú sa jej príslušníčky Andrea Rišianová a Marta Jacková. Andrea je kapitánka a Marta slobodníčka. V čestnej stráži slúži spolu deväť žien. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky dvojica hovorí, ako sa do čestnej stráže dostali, ako vyzerá ich deň aj to, ako ľudia reagujú, keď vidia v čestnej stráži ženu. Prezrádzajú tiež, že byť v prezidentovej čestnej stráži neznamená iba nehybne stáť pred palácom.

Ilustračné foto: Na snímke čestná stráž prezidenta SR

Ako ste sa stali príslušníčkami Čestnej stráže prezidenta SR?

Marta: Niekoľko z členov mojej rodiny slúži v uniforme. Navrhli mi, či by som nechcela vyskúšať stať sa policajtkou alebo vojačkou. Rozhodla som sa pre ozbrojené sily. Mojím snom bolo dostať sa k čestnej stráži pána prezidenta, čo som aj uviedla na regrutačnej skupine. Po úspešnom splnení podmienok vstupu do ozbrojených síl som bola zaradená do výberového konania na voľnú funkciu v Čestnej stráži prezidenta SR. Keď som úspešne splnila všetky požiadavky a kritériá, jednoducho ma vybrali.

Andrea: Odmalička som mala skôr chlapčenské záľuby, ocovi som často pomáhala s “majstrovačkami”. Pílka a kladivo znamenali pre mňa to, čo pre iné dievčatá bábiky. Po tom, čo mi strednú školu vybrali rodičia, som si ale povedala, že vysokú školu si už vyberiem sama. Po úspešnom absolvovaní Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši som sa v hodnosti poručík dostala do Levíc k 13. mechanizovanému práporu, kde som približne rok vykonávala funkciu veliteľky opravárenskej čaty. Počas môjho pôsobenia v Leviciach som dostala ponuku pracovať v Čestnej stráži prezidenta SR. S radosťou a hrdosťou som ju prijala.

 

Aká je vaša funkcia?

Marta: V súčasnosti vykonávam funkciu strážnej čestnej stráže.

Andrea: Ja vykonávam funkciu náčelníčky skupiny bezpečnosti a ochrany informácií.

 

Verejnosť vidí čestnú stráž najčastejšie ako stráži Prezidentský palác (zabezpečovanie výkonu čestného stráženia). Na prvý pohľad to vyzerá ako celkom nudná práca. Čo vás na nej lákalo?

Andrea: Náš útvar má v rámci ozbrojených síl jedinečné postavenie, myslím, že práve táto výnimočnosť nás obe priťahovala.

 

Výnimočný len postavením alebo aj úlohami?

Andrea: Čestná stráž prezidenta SR je neoddeliteľnou súčasťou Ozbrojených síl SR. Vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta SR a jeho hostí v tomto sídle, organizuje a vykonáva vojenské pocty a podľa zákona v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta SR a obrany jeho sídla.

 

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Marta: Začíname ranným telesným cvičením, dopoludnia nasleduje výcvik z odbornej alebo vševojskovej prípravy. Popoludní je služobná telesná príprava alebo samoštúdium, počas ktorého profesionálni vojaci zdokonaľujú svoje odborné vedomosti, prípadne sa plnia hospodárske úlohy. V prípade štátnej a protokolárnej akcie si vyberáme uniformy, zbrane a nacvičujeme jednotlivé cviky.

Andrea: Okrem úloh vyplývajúcich z denného poriadku a rozvrhu výcviku jednotky plníme aj úlohy súvisiace so zabezpečením činnosti útvaru Čestnej stráže prezidenta SR, úlohy vyplývajúce z plánovacích dokumentov a v neposlednom rade úlohy vyplývajúce zo samotného funkčného zaradenia profesionálneho vojaka.

 

Okrem čestného stráženia sídla prezidenta SR ste spomínali aj ochranu prezidenta. Čiže, keď sa niečo deje, môžete zakročiť, ak by bol napríklad prezident ohrozený? Sme totiž zvyknutí, že čestnú stráž vidíme len nehybne stáť alebo pochodovať, nie fyzicky chrániť prezidenta.

Andrea: V stave bezpečnosti osobnú ochranu hlavy štátu zabezpečuje Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR službou Policajného zboru. V zmysle zákona je jednou z dominantných úloh čestnej stráže zabezpečiť ochranu prezidenta SR a obranu jeho sídla v konkrétnych stavoch: v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 

Takže neplatí, že čestná stráž je len na okrasu?

Marta a Andrea: Určite nie.

Andrea: Čestná stráž prezidenta SR to nie sú len nehybne stojaci vojaci v pekných uniformách pred Prezidentským palácom. Pravidelne sa zapájame do veľkého počtu dobročinných aktivít organizovaných Ligou proti rakovine, spolupracujeme s detským onkologickým oddelením na bratislavských Kramároch, Slovenským Červeným krížom a Domovom sociálnych služieb profesora Karola Matulaya v Bratislave.

 

A čo tam robíte?

Marta: V rámci spolupráce s Domovom sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pomáhame organizovať rôzne športové podujatia pre klientov s mentálnym znevýhodnením. V prípade spolupráce s detskou onkológiou každoročne organizujeme dobrovoľnú finančnú zbierku, ktorú počas návštevy oddelenia odovzdávame rodinám malých pacientov.

 

Ako to vnímajú deti?

Andrea: Sú veľmi radi a veľa sa pýtajú. Sledujú ukážky výstroja a výzbroje čestnej stráže. S viacerými pacientmi udržujem pravidelný kontakt. V minulosti som sa na oddelení zoznámila s dvanásťročným chlapčekom, ktorý sa pýtal na pána prezidenta a či ho môže prísť pozrieť. Ale bol v špeciálnom režime, tzv. leukopenickom, a musel byť zavretý v izbe. Nemohol teda ísť na deň otvorených dverí, o ktorom sme deťom vtedy rozprávali. Bol sklamaný a mne to prišlo ľúto. Tak sme mu zariadili, aby mohol ísť do Prezidentského paláca po tom, ako mu pominul tento režim. A tak sa vtedy stretol s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom a pripili si pohárom džúsu.

 

Ako nacvičujete výkon čestného stráženia, pri ktorom sa nemôžete ani pohnúť?

Marta: Státie je predovšetkým o fyzickej kondícii a výdrži. Tú si cibríme v rámci výcviku, telesnej prípravy, odbornej prípravy, ale aj priamo počas zabezpečenia štátnych protokolárnych aktivít.

 

A keď vás otravuje napríklad hmyz?

Andrea: Príslušníci čestných jednotiek dokážu svoje reakcie výborne ovládať. A tak ani pri otravnom hmyze nemajú dôvod na reakcie, ktoré nesúvisia s výkonom čestného stráženia.

 

Čo všetko musí spĺňať záujemca o vstup do prezidentskej čestnej stráže?

Andrea: V súčasnosti máme v útvare okrem veliteľstva a štábu a roty podpory velenia dve čestné jednotky. Špecifické požiadavky prijatia do čestnej stráže sú smerované predovšetkým na tieto dve jednotky. Sú nimi výška postavy od 182 do 187 centimetrov, záujemcovia musia byť bez kozmetických chýb tváre, nemôžu nosiť dioptrické okuliare a nesmú mať tetovania na viditeľných častiach tela, ako je napr. tvár či krk.

Marta: Dominantnou úlohou útvaru je vzorná reprezentácia prezidenta SR, Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl. Zahraniční predstavitelia si vytvárajú svoj prvý dojem a obraz o Slovenskej republike a o jej ozbrojených silách predovšetkým prostredníctvom nášho útvaru. Z tohto dôvodu je zvýšený dôraz na reprezentatívny vzhľad príslušníka čestnej stráže.

 

Čo je najťažšie na prijímacích skúškach? Robia problém skôr psychologické testy alebo telesné preskúšanie?

Marta: Športujem odmalička, preto som sa telesného preskúšania nebála. Nervozitu som pocítila pri psychotestoch. Na tie sa nedokážete pripraviť. Dá sa to však zvládnuť.

Andrea: Ja som absolvovala dvojdňové prijímacie konanie v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, počas ktorého som pociťovala, nazvem to prirodzený rešpekt. Prvý deň som absolvovala niekoľkohodinové psychotesty a telesné preskúšanie. Na záver prvého dňa prijímacích skúšok prišlo vyhodnotenie, na základe ktorého ste buď postúpili, alebo nepostúpili na prijímacie konanie druhého dňa. Druhý deň bol test z cudzieho jazyka a matematiky. Spomínam si na situáciu, keď počas prvého dňa viacero záujemcov neprešlo psychotestmi a tak boli vylúčení z prijímacích skúšok. O to väčšia bola moja radosť, keď som postúpila do druhého dňa prijímacích skúšok a približne o mesiac mi domov prišlo oznámenie o prijatí.

 

Čo považujete za najťažšie na vašej práci?

Marta: Vyrovnanie sa so stresom, ktorý vzniká pri štátnych protokolárnych akciách.

 

A to najlepšie?

Andrea: Určite to, že máme tú česť vítať najvyšších domácich a zahraničných predstaviteľov. Je pre nás obe cťou slúžiť prezidentovi republiky.

 

Čo bol pre vás zatiaľ najväčší zážitok počas výkonu?

Andrea: Ak dovolíte, odpoviem za Martušku. V januári tohto roka v rámci ocenenia najlepších príslušníkov útvaru prijal pán prezident pätnásť príslušníkov útvaru. Medzi ocenenými bola aj Marta, ktorá okrem iného ako jediná z deviatich žien na útvare vykonáva galaprogram so svojimi mužskými kolegami. Vďaka výborným výsledkom a vysokej profesionalite si za svoju prácu z rúk prezidenta republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR prevzala ocenenie a pamätný list. Osobné prijatie u prezidenta považujem za najväčší zážitok, ktorý môže príslušník útvaru zažiť.

 

Čo vlastne predstavuje ten galaprogram, ktorý ste spomínali?

Marta: Je to súbor neštandardných pohybov a cvikov so zbraňou, v našom prípade samonabíjacou puškou vzor 52/57, ktorý je doplnený o choreografiu a hudobnú časť. Čestná stráž s ním vystupuje na verejnosti v rámci rôznych podujatí doma aj v zahraničí.

Andrea: V oblasti prezentácie útvaru na verejnosti vystupujeme predovšetkým v rámci väčších podujatí ako napríklad Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci alebo – Medzinárodné letecké dni SIAF. V rámci Medzinárodného dňa detí vystupujeme na základných školách, kde robíme nielen ukážky galaprogramu, ale aj sebaobrany, ukážky zbraní a výstroje čestnej stráže.

 

Prečo tie choreografie predvádza s mužmi iba Marta, keď žien je na útvare deväť?

Andrea: Spĺňa všetky požiadavky a podmienky. Je zaradená v čestnej jednotke, zvládla odborný výcvik s puškou a spĺňa aj fyzické a osobnostné predpoklady.

 

Na webe píšete, že používate dva druhy rovnošiat. Prečo dva?

Marta: Útvar má dva základné druhy rovnošiat. Rovnošatu príslušníka Čestnej stráže prezidenta SR a historickú rovnošatu ČS PSR. Bohato zdobené rovnošaty dodávajú všetkým príslušníkom útvaru reprezentatívny vzhľad a dôstojnosť. Keďže sme súčasťou ozbrojených síl, máme vo výstroji aj maskáčový odev.

 

Líši sa použitie rovnošiat od podujatia či ročného obdobia?

Andrea: Výkon čestného stráženia sídla prezidenta sa v minulosti vykonával v historickej rovnošate. Niekoľko rokov dozadu sa to zmenilo a v súčasnosti sa výkon čestného stráženia uskutočňuje v rovnošate príslušníka Čestnej stráže prezidenta SR. Túto rovnošatu najčastejšie používame pri zabezpečení štátnych protokolárnych akcií v exteriéri Prezidentského paláca alebo na zabezpečenie štátnych protokolárnych akcií, ako sú prílety a odlety pána prezidenta, pietne akty a iné. Historická rovnošata sa v súčasnosti používa väčšinou v interiéri Prezidentského paláca. Počas všedného dňa, alebo špeciálneho taktického či streleckého výcviku, nosíme maskáčový odev.

 

Ako zvládajú letné horúčavy príslušníci útvaru, ktorí sú odetí v rovnošate?

Marta: Predovšetkým v letnom období, keď sa ručička teplomera šplhá k 30 stupňom Celzia, je nosenie rovnošaty náročné.

Andrea: Existujú ale určité úľavy, ktoré nám pomáhajú zvládať extrémne horúčavy. Napríklad veliteľ stráže môže na rozdiel od pôvodných 60 minút prestriedať stráž po 30 minútach.

 

A čo pitný režim? Počas výkonu čestného stráženia sa príslušníci stráže nesmú hýbať, ale piť treba.

Andrea: Stráž v Prezidentskom paláci funguje v troch režimoch. Prvý voláme bdiaci. V tomto režime sa príslušník stráže pripravuje na stráženie. V tomto čase sa môžeme občerstviť a hodinu resp. polhodinu stráženia by mal vydržať. V druhom režime tzv. stojke vojak vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta. Tretí režim je tzv. odpočinkový a počas neho má príslušník stráže opäť možnosť občerstviť sa.

 

Stalo sa niekedy že vojak čestnej stráže povedzme odpadol?

Marta: Nie, ale stalo sa, že vojakovi prišlo nevoľno a bol vymenený.

Andrea: V prípade, že príslušníkovi stráže príde počas čestného stráženia nevoľno, môže použiť “pohotovostný gombík”, ktorý má za sebou. Ak strážny vykoná nejaké neobvyklé pohyby nesúvisiace s výkonom čestného stráženia, veliteľ stráže ihneď zareaguje a vojaka vystrieda.

 

Je v ozbrojených silách (čestnej stráži) nejaký rozdiel pri výkone muža a ženy? Dá sa povedať, že to má niekto z nich ťažšie?

Andrea: Povolanie profesionálnej vojačky nie je ešte stále celkom bežné a už vôbec nie tradičné. Pre každú z nás, ktorá pracuje v mužskom, vojenskom svete, zostáva trvalou výzvou – obstáť a uspieť. Nie kopírovaním mužského správania, ale dôstojným ženským a vojenským vystupovaním.

Marta: Zvlášť, keď ženy slúžia v ozbrojených zboroch, musia sa popasovať, aby im mužskí kolegovia dôverovali a aby im verili, že na túto prácu naozaj “majú”. V tom je postavenie žien z môjho pohľadu možno ťažšie. Ale povedať, že muži alebo ženy to majú v ozbrojených silách ťažšie, sa vo všeobecnosti povedať nedá.

 

Fotia si vás ľudia často alebo sa vás skôr hanbia?

Marta: Pri výkone čestného stráženia Prezidentského paláca verejnosť k vojakom nemá prístup. Na verejných podujatiach spojených s prezentáciou útvaru sa s nami ľudia často fotia.

Andrea: Predovšetkým deti sa tešia z našej prítomnosti.

 

Pri štátnych protokolárnych akciách či strážení paláca nie je z diaľky asi veľmi rozoznať, či sú nastúpení muži alebo ženy. Keď sa k vám ľudia priblížia, sú prekvapení, keď zistia, že ste ženy? Ako reagujú?

Marta: Mnohí sú prekvapení. Vidieť ženu v uniforme alebo maskáčoch je pre nich ešte stále pomerne nezvyčajné.

Andrea: Snažíme sa zviditeľňovať pri rôznych podujatiach a tak sa ľuďom už dostáva do povedomia, že v čestnej stráži prezidenta slúžia nielen muži, ale aj ženy.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Poliaci začali dostávať listy z ministerstva obrany, aby sa pripravili na rekviráciu svojich súkromných terénnych SUV v prípade vojny

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Poľské médiá informujú, že občania Poľskej republiky, ktorí  vlastnia terénne úžitkové vozidlá typu SUV, prednostne s náhonom všetkých kolies 4x4, dostávajú v týchto dňoch listy z ministerstva obrany s upozornením, aby sa pripravili na dočasné odovzdanie svojich tereniakov armáde v súvislosti so „zhoršujúcou sa…

Dnes bude na Slovensku prevažne zamračené, na severe sa môžu vyskytnúť snehové prehánky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Kristína Mayerová, ANSA, Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front. Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 3 až 6 stupňov C.…

Zákon týkajúci sa výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ by sa mal upraviť

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaliční poslanci navrhujú upraviť ústavný zákon o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady (NR) SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. V prípade schválenia novely by na to nemal byť príslušný Najvyšší súd SR, ale Najvyšší správny…

Biden potvrdil, že na post sudkyne Najvyššieho súdu navrhne prvú Afroameričanku

0 icon

Washington 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tom Williams/Pool, File)   Americký prezident Joe Biden vo štvrtok zopakoval, že hodlá na post sudkyne Najvyššieho súdu navrhnúť prvú Afroameričanku v dejinách USA, pričom jej nomináciu chce oficiálne oznámiť do konca februára. Biden zároveň ocenil prácu 83-ročného liberálneho sudcu Stephena Breyera, ktorý ho krátko predtým…

Filipíny sa po dvoch rokoch otvoria pre zaočkovaných turistov

0 icon

Manila 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Filipíny od budúceho mesiaca ukončia dva roky trvajúci zákaz cestovania do krajiny a otvoria svoje hranice pre zaočkovaných turistov zo 157 krajín vrátane všetkých európskych štátov. Uviedol to v piatok hovorca tamojšej vlády, informovala agentúra DPA "Od 10. februára umožníme plne zaočkovaným cudzím štátnym…

ICAO: Vyhrážka bombou týkajúca sa letu s Pratasevičom bola zámerne falošná

0 icon

Montreal 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Varovanie pred bombou na palube letu spoločnosti Ryanair, ktorý v máji minulého roka presmerovali do bieloruskej metropoly Minsk, kde zadržali bieloruského novinára Ramana Prataseviča, bolo "zámerne falošné". Vyplýva to zo správy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) o vyšetrovaní incidentu, informovala v piatok…

Deti na pieskovisku plakali, že začala vojna a oni zomrú. Vojna však nebude – dôkazom je účasť iba štyroch poslancov z pätnástich na mimoriadnom zasadnutí zahraničného výboru Národnej rady SR

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP - Mikhail Palinchak, Presidential Press Service via AP)   Tento článok píšem z toho najvážnejšieho dôvodu, aký môže mať rodič maloletého dieťaťa. Na školskom ihrisku sa odohrala nečakaná dráma. Po príchode jedného z otcov sa mu vrhol do náručia  osemročný syn s plačom, že bude…

Není korporace jako korporace

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Krátký dopisní úvodník: Starý anarchista Bakunin řekl, že jeden čin vydá za milion prohlášení. Zdá se, že to platí o pro tak nicotný počin jako otevřený dopis Karel Čapek řekl, že člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. Teď…

Kirgizsko a Tadžikistan dosiahli po smrtiacich potýčkach prímerie

0 icon

Biškek 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Kirgizsko dosiahlo so svojím susedom Tadžikistanom v piatok po najnovšom vzplanutí konfliktu na hraniciach medzi oboma stredoázijskými republikami dohodu o prímerí. S odvolaním sa na kirgizské zdroje o tom informovala agentúra AFP Násilnosti vypukli vo štvrtok večer a išlo o najkrvavejšiu eskaláciu medzi Kirgizskom…

Mladá lekárka obviňuje zo smrti otca na covid oddelení personál nemocnice, ktorý sa mal správať “nepriateľsky” voči nezaočkovaným. UNLP v Košiciach reaguje

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Médiá tento týždeň s takmer dvojmesačným odstupom priniesli správu o úmrtí skúseného košického chirurga Zoltána Lischka, ktorý zomrel začiatkom decembra, informoval o tom napríklad portál kosice.zoznam.sk. Muž bol hospitalizovaný na covidovom ARO v Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP), kde mu podľa vyjadrení jeho…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

  Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude k

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny počas odhalenia na mieste tragickej nehody v kalifornskom Calabasase

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poliaci začali dostávať listy z ministerstva obrany, aby sa pripravili na rekviráciu svojich súkromných terénnych SUV v prípade vojny

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Poľské médiá informujú, že občania Poľskej republiky, ktorí  vlastnia terénne úžitkové vozidlá typu SUV, prednostne s náhonom všetkých kolies 4x4, dostávajú v týchto dňoch listy z ministerstva obrany s upozornením, aby sa pripravili na dočasné odovzdanie svojich tereniakov armáde v súvislosti so „zhoršujúcou sa…

Dnes bude na Slovensku prevažne zamračené, na severe sa môžu vyskytnúť snehové prehánky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Kristína Mayerová, ANSA, Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front. Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 3 až 6 stupňov C.…

Zákon týkajúci sa výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ by sa mal upraviť

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaliční poslanci navrhujú upraviť ústavný zákon o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady (NR) SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. V prípade schválenia novely by na to nemal byť príslušný Najvyšší súd SR, ale Najvyšší správny…

Biden potvrdil, že na post sudkyne Najvyššieho súdu navrhne prvú Afroameričanku

0 icon

Washington 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tom Williams/Pool, File)   Americký prezident Joe Biden vo štvrtok zopakoval, že hodlá na post sudkyne Najvyššieho súdu navrhnúť prvú Afroameričanku v dejinách USA, pričom jej nomináciu chce oficiálne oznámiť do konca februára. Biden zároveň ocenil prácu 83-ročného liberálneho sudcu Stephena Breyera, ktorý ho krátko predtým…

Filipíny sa po dvoch rokoch otvoria pre zaočkovaných turistov

0 icon

Manila 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Filipíny od budúceho mesiaca ukončia dva roky trvajúci zákaz cestovania do krajiny a otvoria svoje hranice pre zaočkovaných turistov zo 157 krajín vrátane všetkých európskych štátov. Uviedol to v piatok hovorca tamojšej vlády, informovala agentúra DPA "Od 10. februára umožníme plne zaočkovaným cudzím štátnym…

ICAO: Vyhrážka bombou týkajúca sa letu s Pratasevičom bola zámerne falošná

0 icon

Montreal 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Varovanie pred bombou na palube letu spoločnosti Ryanair, ktorý v máji minulého roka presmerovali do bieloruskej metropoly Minsk, kde zadržali bieloruského novinára Ramana Prataseviča, bolo "zámerne falošné". Vyplýva to zo správy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) o vyšetrovaní incidentu, informovala v piatok…

Deti na pieskovisku plakali, že začala vojna a oni zomrú. Vojna však nebude – dôkazom je účasť iba štyroch poslancov z pätnástich na mimoriadnom zasadnutí zahraničného výboru Národnej rady SR

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP - Mikhail Palinchak, Presidential Press Service via AP)   Tento článok píšem z toho najvážnejšieho dôvodu, aký môže mať rodič maloletého dieťaťa. Na školskom ihrisku sa odohrala nečakaná dráma. Po príchode jedného z otcov sa mu vrhol do náručia  osemročný syn s plačom, že bude…

Není korporace jako korporace

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Krátký dopisní úvodník: Starý anarchista Bakunin řekl, že jeden čin vydá za milion prohlášení. Zdá se, že to platí o pro tak nicotný počin jako otevřený dopis Karel Čapek řekl, že člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. Teď…

Kirgizsko a Tadžikistan dosiahli po smrtiacich potýčkach prímerie

0 icon

Biškek 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Kirgizsko dosiahlo so svojím susedom Tadžikistanom v piatok po najnovšom vzplanutí konfliktu na hraniciach medzi oboma stredoázijskými republikami dohodu o prímerí. S odvolaním sa na kirgizské zdroje o tom informovala agentúra AFP Násilnosti vypukli vo štvrtok večer a išlo o najkrvavejšiu eskaláciu medzi Kirgizskom…

Mladá lekárka obviňuje zo smrti otca na covid oddelení personál nemocnice, ktorý sa mal správať “nepriateľsky” voči nezaočkovaným. UNLP v Košiciach reaguje

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Médiá tento týždeň s takmer dvojmesačným odstupom priniesli správu o úmrtí skúseného košického chirurga Zoltána Lischka, ktorý zomrel začiatkom decembra, informoval o tom napríklad portál kosice.zoznam.sk. Muž bol hospitalizovaný na covidovom ARO v Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP), kde mu podľa vyjadrení jeho…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

  Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude k

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

TopDesať

10 bizarných živočíšnych druhov, ktoré skutočne žijú na našej planéte

0 icon

Tu je ďalší dôkaz, aká vie byť príroda niekedy divoká a záhadná. Môže sa to zdať neuveritenľné, no niektoré zo živočíšnych druhov pripomínajú postavy zo sci-fi filmov o Marse, iné zasa vyzerajú, že sú z úplne inej dimenzie ... ale pritom všetky z nich sú tu na našej Zemi. Priprav…

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 2. časť

0 icon

Keď Šáhdžahán vyhlásil štátny smútok, zakázal hrať na hudobných nástrojoch, nosiť pestré odevy a šperky, a používať voňavky a kozmetické prípravky. Prisahal, že na pamiatku Mumtáz Mahál vybuduje najkrajšiu hrobku, akú kedy svet videl. Pokračujeme druhou časťou článku o Tádž Mahál, neoficiálnom symbole Indie. So stavbou Tádž Mahálu v hlavnom…

10 celebrít, ktoré mali prekvapujúce zamestnanie, než sa stali slávnymi

0 icon

Keď vidíš svoje obľúbené celebrity v televízii alebo v časopisoch, je ťažké uveriť, že niekedy boli len obyčajnými ľuďmi, ktorí mali obyčajné zamestnanie. Ale aj tie najjasnejšie hviezdy niekde museli začať, než sa stali slávnymi. Či už si hasič, kaderník, alebo vojak, je pravdepodobné, že aspoň jedna z najznámejších tvárí, ktoré…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Armádny Magazín

Rakety, termokamery, špeciálne jednotky. Na čo NATO pripravuje Ukrajinu

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Washington a Brusel otvorene pumpujú Ukrajinu modernými útočnými zbraňami: v posledných dňoch pri Kyjeve nepretržite pristávajú vojenské dopravné lietadlá NATO. Aliancia nasadzuje do východnej Európy ďalšie sily, po sociálnych sieťach kolujú fotografie západného vojenského personálu na línii kontaktu v Donbase. Aké sú mož

Alexander Rogers: Nemôžem byť ticho! Šialeného tyrana treba zastaviť!

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Už niekoľko rokov je krajina s približne tridsiatimi miliónmi ľudí vystavená cudzej agresii! Nelegitímny prezident tejto krásnej slobodu milujúcej krajiny utiekol do zahraničia. Potom sa v krajine konali demokratické voľby, ktoré vyhral skutočne ľudový líder podporovaný drvivou väčšinou obyvateľs

Nekonečná britská vojna proti Rusku

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Členské krajiny NATO zvažujú možnosť vytvorenia bojovej jednotky na Slovensku, informuje Sky News. CNN už skôr uviedla, že USA

Prečo zvíťazili sovietske vojská pri Moskve?

0 icon

Nemecko, 28. januára 2022 (AM) – 5. decembra 1941 sa začal sovietsky protiútok pri Moskve. Červená armáda v tom čase zaostávala za Wehrmachtom výzbrojou i výcvikom, ani v počte vojakov nemala viditeľnú prevahu. No sovietsky protiúder napriek tomu vytvoril prvý prelom v priebehu vojny. Prečo sa to stalo? Koho

Izraelský expert Jakov Kedmi predpovedá kedy Rusko spustí rozsiahlu operáciu s cieľom prinútiť NATO k mieru

0 icon

Izrael, 28. januára 2022 (AM) – Rozmiestnenie pracovnej sily a techniky aliancie sa uskutočňuje bližšie k jej východným hraniciam. Deň predtým sa zasa stretol prezident USA Joe Biden na uzavretom stretnutí s niektorými hlavami krajín NATO. Všetko to pripomína prípravy na vojenskú konfrontáciu s našou krajinou.

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny počas odhalenia na mieste tragickej nehody v kalifornskom Calabasase

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali