Príhovor Svätého Otca na Festivale rodiny v Dubline

Dublin 27. augusta 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)

 

Prinášame celý príhovor Svätého Otca Františka, ktorý predniesol na Festivale rodiny v rámci 9. svetového stretnutia rodín v Dubline, v sobotu 25. augusta 2018 na štadióne Croke Park.

Na snímke pápež František

Drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Ďakujem vám za vaše vrelé privítanie. Je to pekné byť tu! Je krásne oslavovať, lebo nás to robí viac ľuďmi a viac kresťanmi. Pomáha nám to tiež vzájomne zdieľať radosť z vedomia, že nás Ježiš miluje, že nás sprevádza na ceste životom a že nás každý deň viac priťahuje k sebe.

Pri každej rodinnej oslave je cítiť prítomnosť každého jej člena: otcov, matiek, starých rodičov, vnukov a vnučiek, tiet a strýkov, sesterníc a bratrancov, tých, čo nemohli prísť i tých, čo žijú príliš ďaleko, všetkých. Dnes sme sa v Dubline stretli pri rodinnej oslave na poďakovanie Bohu za to, čím sme: jednou rodinou v Kristovi, rozšírenou po celom svete. Cirkev je rodinou Božích detí. Rodinou, v ktorej sa radujeme s tými, čo sa radujú, a kde plačeme spolu s tými, čo trpia alebo sa cítia byť zrazení životom na kolená k zemi. Rodinou, kde sa staráme o každého, lebo krstom nás Boh, náš Otec, všetkých urobil svojimi deťmi. Preto stále povzbudzujem rodičov k tomu, aby svoje deti dali pokrstiť hneď ako sa to dá, aby sa tak stali súčasťou veľkej Božej rodiny. Na oslavu potrebujeme pozývať všetkých, aj malé dieťa! A preto ho treba včas pokrstiť. A je tu ešte jedna vec: ak je už maličké dieťa pokrstené, vstupuje do jeho srdca Duch Svätý. Urobme si porovnanie: je tu nepokrstené dieťa, ktorého rodičia hovoria: „Nie, až keď vyrastie“, a je tu dieťa pokrstené, s Duchom Svätým vo svojom vnútri: toto je silnejšie, pretože má vo vnútri silu Ducha Svätého!

Vy, drahé rodiny, tvoríte prevažnú väčšinu Božieho ľudu. Ako by asi Cirkev vyzerala bez vás? Cirkev sôch, Cirkev osamelých ľudí… A na pomoc uvedomiť si krásu a dôležitosť rodiny, s jej svetlými i tienistými stránkami, bola napísaná exhortácia Amoris laetitia o radosti z lásky a prial som si, aby téma tohto svetového stretnutia rodín bola „Evanjelium rodiny, radosť pre svet“. Boh túži po tom, aby sa každá rodina stala majákom vyžarujúcim do sveta radosť svojej lásky. Čo to znamená? Znamená to, že ako tí, čo sme sa stretli s Božou zachraňujúcou láskou, sa slovami i bez nich pokúšame prejavovať ju malými činmi láskavosti v rutine každodennosti i v tých najjednoduchších chvíľach počas bežného dňa.

A ako sa toto nazýva? Toto sa volá svätosť. Rád hovorím o svätých „z vedľajších dverí“, o všetkých tých bežných ľuďoch, ktorí sú odrazom Božej prítomnosti v živote a v dejinách sveta (porov. Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 6-7). Povolanie k láske a k svätosti nie je niečo, čo by bolo vyhradené iba pre pár vyvolených, nie. I dnes, ak sa dokážeme pozerať očami, to môžeme rozpoznať okolo nás. Je potichu prítomné v srdciach všetkých tých rodín, ktoré prejavujú lásku, odpustenie, milosrdenstvo, akonáhle vidia, že ju niekto potrebuje, a robia to v tichosti, bez vytrubovania. Evanjelium rodiny je skutočnou radosťou pre svet, pretože je v našich rodinách prítomný Ježiš; on tam prebýva v jednoduchosti a chudobe, ako to robil už v dome Svätej rodiny z Nazareta.

Kresťanské manželstvo a rodinný život je možné pochopiť v celej ich kráse a príťažlivosti len ak sú zakotvené v láske Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz preto, aby sme ho, ako ikony jeho lásky a svätosti oslavovali vo svete. Otec a mama, starý otec a stará mama, deti a vnúčatá: všetci, všetci sme povolaní k tomu, aby sme v rodine nachádzali naplnenie tejto lásky. Nech nám Božia milosť každý deň pomáha žiť ako jedno srdce a jedna duša. Aj svokrám a nevestám! Nikto nehovorí, že je to ľahké, vy to viete lepšie než ja. Je to ako pripraviť čaj: je ľahké nechať zovrieť vodu, ale dobrá šálka čaju si vyžaduje čas a trpezlivosť; potrebuje svoj čas na vylúhovanie! Tak i Ježiš nás deň za dňom zohrieva svojou láskou takým spôsobom, aby ňou mohlo preniknúť celé naše bytie. Z pokladnice svojho svätého Srdca na nás vylieva milosť, ktorú potrebujeme na uzdravenie našich zranení a otvorenie našej mysle a sŕdc, aby sme boli schopní počúvať, chápať a vzájomne si odpúšťať.

Práve sme mohli počuť svedectvá Felicité, Isaaca a Ghislaina, ktorí pochádzajú z Burkina Faso. Rozprávali nám dojímavý príbeh o odpustení v rodine. Básnik hovorí, že „mýliť sa je ľudské, odpúšťať je božské“. A je to skutočne pravda: vedieť odpúšťať je špeciálnym darom od Boha, ktorý uzdravuje naše rany a robí nás bližšími k sebe navzájom i k nemu samému. Malé a jednoduché prejavy odpustenia, obnovované každý deň, sú základom, na ktorom sa buduje pevný rodinný život kresťanov. Nútia nás k tomu, aby sme prekonávali našu pýchu, odmeranosť a rozpaky zmieriť sa. Toľkokrát sa vzájomne pohneváme a chceme sa zmieriť, ale nevieme ako. Máme rozpaky, keď sa ideme zmieriť, ale chceme to urobiť. Nie je to obtiažne. Je to ľahké. Venuj jedno pohladenie, a takto prichádza pokoj!

Skutočne rád hovorím, že v rodinách sa potrebujeme naučiť hovoriť tri slová – ty, [Ghislain], si ich povedal: „prepáč“, „prosím“ a „ďakujem“. Tri slová. Aké to boli slová? Všetci: [Sorry, please, thank you!] Ešte raz! […] Nepočujem! [Prepáč, prosím, ďakujem!] Vďaka!

Ak sa doma pohádaš, uisti sa, že, skôr ako pôjdeš spať, si poprosil o prepáčenie a že si povedal, že ťa to mrzí. Prv než sa deň skončí, zmierte sa. A viete prečo je potrebné zmieriť sa prv než sa uzavrie deň? Pretože ak sa nezmieriš, tá „studená vojna“ na druhý deň je veľmi nebezpečná. Dajte si pozor na „studenú vojnu“ v rodine! Nuž, azda si neraz nazlostený a si v pokušení ísť spať do inej izby, sám a odlúčený; ak sa takto cítiš, jednoducho zaklop na dvere a povedz: „Prosím, môžem vstúpiť?“ Všetko, čo potrebuješ, je iba jeden pohľad, bozk, nežné slová… a všetko bude zas ako predtým! Hovorím to preto, lebo ak sa to v rodinách bude diať takto, potom dokážu prežiť. Neexistuje dokonalá rodina; ale bez zvyku odpúšťať si rodina rastie nezdravo a postupne sa rúca.

Odpúšťať znamená darovať niečo zo samých seba. Ježiš nám vždy odpúšťa. Silou jeho odpustenia i my môžeme odpúšťať iným, ak to skutočne chceme. Nie je to vlastne to, o čo prosíme, keď sa modlíme Otče náš? Deti sa naučia odpúšťať, keď vidia, že si ich rodičia navzájom odpúšťajú. Ak to pochopíme, môžeme doceniť veľkosť Ježišovho učenia o vernosti v manželstve. Ďaleko od toho, že by išlo len o akúsi zákonnú povinnosť, je to skôr silný prísľub vernosti samého Boha svojmu slovu a bezhraničnej milosti. Ježiš Kristus umrel za nás, aby sme si mohli odpúšťať a navzájom sa vždy uzmieriť. Týmto spôsobom môžeme, ako jednotlivci a rodiny, pochopiť pravdu slov sv. Pavla: všetko pominie, ale „láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13,8).

Ďakujem vám, Nisha a Ted, za vaše svedectvá z Indie, kde vyučujete vaše deti k tomu, ako byť skutočnou rodinou. Pomohli ste nám pochopiť, že sociálne médiá nemusia byť nevyhnutne problémom pre rodiny, ale môžu prispieť k budovaniu „siete“ priateľstiev, solidarity a vzájomnej podpory. Rodiny sa môžu vzájomne spojiť cez internet a čerpať z toho výhody. Sociálne médiá môžu byť nápomocné, ak sa používajú s mierou a rozvahou. Napríklad vy, čo sa zúčastňujete na tomto svetovom stretnutí rodín, tvoríte istú duchovnú „sieť“, sieť priateľstva; a sociálne médiá vám môžu pomôcť tieto vzťahy udržiavať a rozširovať ich aj smerom k iným rodinám do každej časti sveta. Je však dôležité, aby sa tieto prostriedky nikdy nestali hrozbou pravej siete vzťahov z mäsa a kostí, aby nás neuväznili do virtuálnej reality a neizolovali nás tak od konkrétnych vzťahov, ktoré nás podnecujú vydávať zo seba to najlepšie v spoločenstve s ostatnými. Možno že príbeh Teda a Nishe môže všetkým rodinám pomôcť v tom, že sa spýtajú, či nemajú obmedziť čas, ktorý trávia používaním týchto technológií, a či naopak nemajú tráviť viac kvalitného času medzi sebou a s Bohom. Ale keď príliš veľa používaš sociálne médiá, „vchádzaš na orbitu, na obežnú dráhu“. Keď je rodina za stolom a namiesto toho, aby sa rozprávali, každý má mobil a je pripojený niekam mimo, je „na orbite“, toto je nebezpečné. Prečo? Pretože ťa to oddeľuje od konkrétnosti rodiny a privádza ťa to k „šumivému“ životu, bez konzistencie. Buďte na toto pozorní. Pamätajte na príbeh Teda a Nishe, ktorí nás učia správne používať sociálne médiá.

Od Enassy a Sarmaada [pozn. manželia z Iraku] sme počuli, ako môžu byť láska a viera v rodine prameňom sily a pokoja aj uprostred násilia a ničenia, spôsobených vojnou a prenasledovaním. Ich príbeh nám pripomína tragické situácie, ktoré dennodenne zažívajú mnohé rodiny, prinútené opúšťať svoje domovy, aby našli istotou a mier. Ale Enass a Sarmaad nám tiež ukázali, ako, počnúc od vlastnej rodiny a tiež zásluhou solidarity zo strany množstva iných rodín, môže byť život znovu vybudovaný a nádej zasa obnovená. Túto podporu sme mohli sledovať vo videu od Rammyho a jeho brata Meelada, v ktorom Rammy vyjadril hlbokú vďačnosť za povzbudenie a pomoc, ktorých sa ich rodinám dostalo od mnohých iných kresťanských rodín na celom svete, a ktoré im tak umožnili, aby sa mohli vrátiť do svojej dediny. V každej spoločnosti rodiny vytvárajú mier, lebo vyučujú láske, prijatiu a odpusteniu, tým najlepším liekom na nenávisť, predsudky a pomstu, ktoré sú jedom pre životy jednotlivcov i komunít.

Ako nás učí istý skvelý írsky kňaz, „rodina, ktorá sa spolu modlí, i spolu zostane“, a bude vyžarovať pokoj. Takáto rodina môže byť zvláštnym spôsobom podporou pre iné rodiny, ktoré v pokoji nežijú. Po smrti duchovného otca Ganniho sa Enass, Sarmaad a ich rodiny rozhodli dať prednosť odpusteniu a zmiereniu pred nenávisťou a hnevom. Vo svetle kríža videli, že zlo možno poraziť iba dobrom a nenávisť možno prekonať iba odpustením. Takmer neuveriteľným spôsobom boli schopní nájsť pokoj v Kristovej láske, v láske, ktorá robí všetko novým. Tento pokoj dnes večer zdieľajú s nami.

Modlili sa. Modlitba, spoločne sa modliť. Kým som počúval zbor, videl som tam jednu mamu, ktorá učila svojho syna ako sa prežehnať. Pýtam sa vás: učíte vaše deti ako sa prežehnať? Áno alebo nie? [Áno!] Alebo ich učíte urobiť niečo takéto [urobí rýchle gesto], čomu nikto nerozumie? Je veľmi dôležité, aby sa deti už odmalička naučili dobre sa prežehnať – je to prvé Krédo, ktorému sa naučia – Verím v Otca i Syna a Ducha Svätého. V tento večer, ešte pred tým, ako pôjdete spať, vy rodičia položte si otázku: učím moje deti dobre sa prežehnať? Rozmýšľajte o tom, je to na vás!

Kristova láska, ktorá všetko obnovuje, je to, čo robí možným manželstvo a manželskú lásku, ktoré sa vyznačujú vernosťou, nerozlučiteľnosťou, jednotou a otvorenosťou k životu. Takto to vidíme vo 4. kapitole Amoris laetitia. Takúto lásku sme mohli vidieť u Mary a Damiána a v ich rodine s desiatimi deťmi. Opýtam sa vás [Mary a Damián]: hnevajú vás niekedy vaše deti? Veru, taký je život. Je však pekné mať desať detí. Ďakujem vám. Vďaka za vaše slová a vaše svedectvo lásky a viery! Zažili ste, ako Božia láska dokáže úplne zmeniť váš život a požehnať vás radosťou z nádhernej rodiny. Povedali ste nám, že úprimnosť je kľúčovou vo vašom rodinnom živote. Z vášho rozprávania sme pochopili, ako je dôležité neustále prichádzať k tomu zdroju pravdy a lásky, čo dokáže zmeniť naše životy. Kto ním je? Ježiš, ktorý začal svoje verejné účinkovanie práve na svadobnej hostine. Tam, v Káne Galilejskej, premenil vodu na nové a dobré víno, čím umožnil, aby mohla radostná oslava naďalej veľkolepo pokračovať.

Nuž, pomysleli ste na to, čo by sa bolo stalo, ak by to Ježiš neurobil? Napadlo vám, aké je nepekné ukončiť svadobnú hostinu len s vodou? Je to strašné! Panna Mária to pochopila a povedala Synovi: „Nemajú vína“. A Ježiš pochopil, že len s vodou by sa oslava skončila zle. Tak je to i s manželskou láskou. Nové víno začína dozrievať už počas obdobia zásnub – nevyhnutného, no prechodného – a naplno dozrieva počas manželského života vo vzájomnom darovaní sa, ktoré manželom umožní, aby sa z dvoch stalo „jedno telo“. A tiež aby si otvorili srdcia voči tým, čo potrebujú lásku, najmä voči tým, čo sú sami, opustení, slabí, a veľmi zraniteľní, ktorí sú často vyradení na okraj kultúrou zbavovania sa (skartovania). Táto kultúra, ktorú dnes zažívame, všetko skartuje: vyhadzuje všetko, čo nie je na osoh, skartuje deti, pretože nám vadia, skartuje starých ľudí, pretože nie sú užitoční… Jedine láska nás zachráni od tejto kultúry skartovania.

Rodiny sú všade na svete povolané, aby stále rástli a napredovali, a to i uprostred ťažkostí a napriek obmedzeniam, práve tak, ako to robili predošlé generácie. Všetci sme súčasťou jednej veľkej reťaze rodín, ktorá siaha až k počiatku čias. Naše rodiny sú živé pokladnice pamäti, lebo deti sa raz stanú rodičmi a potom starými rodičmi. Z rodín získavame svoju identitu, hodnoty a vieru. Videli sme to u Alda a Marissy, ktorí sú manželmi viac ako päťdesiat rokov. Ich manželstvo je monumentom lásky a vernosti! Ich vnúčatá ich držia stále mladými; ich dom je plný radosti, šťastia a tanca. Bolo pekné vidieť [vo videu] starú mamu, ako vnúčence učí tancovať! Ich vzájomná láska je Božím darom, darom, ktorý s radosťou odovzdávajú ďalej svojím deťom a vnúčatám.

Spoločnosť – a teraz dobre počúvajte – taká spoločnosť, ktorá si neváži starých rodičov je spoločnosťou bez budúcnosti. Cirkev, ktorej neleží na srdci spojenectvo medzi generáciami, skončí, lebo jej bude chýbať to, na čom skutočne záleží, láska. Naši starí rodičia nás učia, aký význam má manželská a rodičovská láska. Oni sami vyrástli v rodine a zažili lásku, ktorá je medzi synmi a dcérami, bratmi a sestrami. Práve preto tvoria pokladnicu skúseností a múdrosti pre nové generácie. Je veľkou chybou nepýtať sa starých rodičov na ich zážitky či myslieť si, že rozprávanie sa s nimi je stratou času. V súvislosti s tým chcem poďakovať Missy za jej svedectvo. Povedala nám, že medzi kočovníkmi je rodina vždy zdrojom sily a solidarity. Jej svedectvo nám pripomína, že v Božom dome je miesto pri stole pre všetkých. Nikto nesmie byť vylúčený; naša láska a naša pozornosť voči druhým je tu pre všetkých.

Je už neskoro a vy ste unavení! Ja tiež! No dovoľte, aby som vám povedať ešte poslednú vec. Vy, rodiny, ste nádejou Cirkvi a sveta! Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, stvorili ľudstvo na svoj obraz a podobu, aby mohlo participovať na jeho láske, aby sa stalo rodinou rodín a aby sa tešilo z pokoja, ktorý môže udeliť iba On. Vaším svedectvom o Evanjeliu môžete Bohu pomáhať uskutočňovať jeho sen. Môžete prispievať k tomu, aby si boli všetky Božie deti k sebe bližšie, aby tak rástli v jednote a učili sa, čo pre celý svet znamená žiť v mieri ako jedna veľká rodina. Z tohto dôvodu som túžil udeliť každému z vás výtlačok exhortácie Amoris laetitia, pripravená počas dvoch synod o rodine a napísaná preto, aby bola určitým sprievodcom ako žiť s radosťou Evanjelium rodiny. Nech je vám všetkým Panna Mária, naša Matka, Kráľovná rodín a Kráľovná pokoja, podporou na ceste životom, v láske a radosti!

A teraz, na záver tohto nášho večera, sa pomodlíme modlitbu tohto stretnutia rodín. Všetci sa spoločne pomodlíme oficiálnu modlitbu Svetového stretnutia rodín:

Boh, Otec náš, sme bratmi a sestrami v Ježišovi tvojom Synovi, jedna rodina, v Duchu tvojej lásky. Požehnaj nás radosťou lásky. Sprav nás trpezlivými a láskavými, nežnými a veľkorysými s otvoreným srdcom pre núdznych. Pomôž nám žiť tvoje odpustenie a pokoj, ochraňuj všetky rodiny svojou milujúcou starostlivosťou, zvlášť tie, za ktoré sa teraz modlíme:

Upevni našu vieru, posilni našu nádej, zachovaj nás v bezpečí tvojej lásky, daj, aby sme boli vždy vďační za dar života, o ktorý sa delíme, o to ťa prosíme, skrze Ježiša nášho Pána, Amen.

Mária, matka a sprievodkyňa naša, oroduj za nás. Svätý Jozef, otec a ochranca, oroduj za nás. Svätí Joachim a Anna, orodujte za nás. Svätí manželia Louis a Zélie Martinovci, orodujte za nás.

[Požehnanie]

Dobrú noc a dobré sny! Dovidenia zajtra!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia upozorňuje na podvodníkov, snažiacich sa získať údaje do bankingu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia získať prihlasovacie údaje do internetbankingu. TASR o tom informoval bratislavský policajný krajský hovorca Michal Szeiff. Doplnil, že za posledné obdobie bolo takto okradnutých viac ako 70 ľudí, pričom celková škoda bola vyčíslená na takmer pol milióna eur…

Remišová: Dotáciu na podporu regionálneho rozvoja sme navýšili o 1 milión eur

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo podporu pre regionálny rozvoj o ďalší 1 milión eur. Týmto krokom reagovalo na obrovský záujem zo strany mimovládnych organizácií, ktorých projekty úspešne prešli hodnotením, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov pôvodnej alokácie bolo možné vo výzve…

PCR testy odhalili v sobotu 689 prípadov nákazy

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)   V sobotu 25. septembra odhalili PCR testy 689 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá celkovo vykonali 6 584 PCR testov Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením alebo podozrením naň sa zvýšil o jedného, v nemocniciach je tak aktuálne hospitalizovaných v súvislosti s…

Švajčiari hlasujú v referende o manželstve osôb rovnakého pohlavia

0 icon

Bern 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Buholzer/Keystone via AP)   Švajčiarski voliči hlasujú v nedeľu v referende o tom, či môžu páry rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo, informovala agentúra DPA Väčšina Švajčiarov už odovzdala svoj hlas vopred poštou, volebné miestnosti sa zatvoria o 12.00 h. Švajčiarsky parlament vlani v decembri schválil zákon…

Krajniak: Hnutie Sme rodina nie je spokojné s prácou ministra vnútra Mikulca

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hnutie Sme rodina nie je spokojné s prácou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Potvrdil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii V politike v televízii TA3 Dodal, že sú radi za výmenu prezidenta Policajného zboru a dočasnému šéfovi polície Štefanovi Hamranovi…

Šéf polície Hamran: V polícii sú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Situácii v policajných zložkách nie je dobrá a viacerí otvorene hovoria o vojne v polícii. Dočasne vymenovaný prezident Policajného zboru Štefan Hamran nestráca čas. Kým pred časom vravel, že chce v krátkom čase vykonať malý, krátky, ale účinný personálny audit policajných…

Slová – svedkovia aj našej histórie

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Na svojich potulkách po okolitých krajinách myslievam na profesora Jána Stanislava. Najmä, keď som v Rumunsku. Ako rád by som práve jemu porozprával o svojich zisteniach, ktoré priamo potvrdzujú aj jeho predpoklady o tom, aká bola slovenská zem veľká v ranom stredoveku. Asi by…

Právny štát alebo zákonné bezprávie? Úvaha o pracovnej skupine pri ktorej je už teraz zrejmé, že napriek svojmu honosnému názvu dôveru v právny štát neobnoví

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Na Slovensku tento týždeň začala pôsobiť pracovná skupina pre „obnovu dôvery v právny štát“. Už teraz je však zrejmé, že napriek svojmu honosnému názvu dôveru v právny štát neobnoví Samotné zloženie pracovnej skupiny spochybňuje spravodlivý výsledok, keďže väčšinu členov tvoria nominanti výkonnej…

Elektromobilita v čase energetickej krízy? Istý spôsob pre EÚ, ako spáchať ekonomickú samovraždu

0 icon

Praha 26. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Renomovaný ekonóm, člen Katedry ekonómie a manažmentu na vysokej škole CEVRO inštitútov, Lukáš Kovanda sa v komentári pre MF DNES venuje problematike, ktorá je spojená s presadzovaním elektromobilov zo strany Európskej únie Ide o to, že Európska komisia v rámci boja za dosiahnutie…

Tragédia v Krásnohorskom Podhradí: Len 4-ročné dieťa zomrelo po páde do šachty na vodu. Polícia začala trestné stíhanie

0 icon

Košice 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súvislosti so sobotňajším (25. 9.) tragickým úmrtím štvorročného dieťaťa v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová Ako povedala, podľa doterajších…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali