Požehnanie snemu Hnutia Slovenská liga

Trenčín 12. novembra 2019 (HSP/Foto:Hnutie Slovenská liga)

 

V sobotu 9. novembra 2019 sa v Trenčíne uskutočnil prvý republikový snem Hnutia  Slovenská liga (informovali sme o tom tu). Či to bude prvá liga, to ukáže čas. Ako hosť na sneme vystúpil aj katolícky kňaz ThDr. Ján Košiar. Vo svojom príhovore poukázal na aktuálny stav spoločnosti i východiská. V závere požehnal prítomných delegátov snemu, všetkých členov hnutia i budúcich voličov

Na snímke katolícky kňaz ThDr. Ján Košiar

Milí priatelia, delegáti prvého snemu Hnutia Slovenská liga!

Liga je z latinského slovesa ligare = spájať. To vedeli aj naši krajania, ktorí v roku 1907 založili v USA Slovenskú ligu.

Som poctený, že vás môžem pozdraviť a zaželať vám nielen úspešné rokovanie, ale aj volebný úspech, ktorý z vás urobí rozhodujúcu politickú silu, ktorá zastaví rozvrat, najmä morálny, našej spoločnosti a štátu.

Hlásime sa k cyrilometodskej tradícii, ale žiaľ, prežíva v nás aj dedičstvo Svätoplukových prútov. Treba vedieť, čo to je vlastne to cyrilometodské dedičstvo, spomínané v preambule Ústavy Slovenskej republiky: Je to viera v Boha Otca, Božieho Syna Ježiša Krista a v silu Ducha Svätého, ktorá zmenila svet. Dávno, už v apoštolských časoch. Nie akákoľvek viera, ako sa zvykne hovoriť, že je to jedno, v čo človek verí. Nie, nie je to jedno! Aj antickí pohania v starom Grécku boli veriaci ľudia! Aj moslimovia i amazónski indiáni boli a sú veriaci ľudia.

Dnešné novopohanstvo sa dnes šíri oveľa záludnejšie a predstavuje vážne nebezpečenstvo, myslieť si, že hriech a zlo vlastne neexistuje. Koľko úsilia sa dnes vynakladá v masmédiách, aby človeka presvedčilo, že staré dobré zásady vyjadrené v Desatore sú smiešne a nemoderné! Desatoro, dámy a páni, je zapísané v každom ľudskom srdci. To nevymysleli vo Vatikáne. Skutky, ktorých sa v minulosti ľudia báli, alebo ich aspoň pokladali za nesprávne a hriešne, sa dnes definujú ako prejav slobody človeka. Tento morálny relativizmus, bezbrehá tolerancia i extrémna politická korektnosť, ktorá povyšuje zlo na roveň zákona a zakazuje zlo označiť ako zlo, toto je pohanstvo našich čias.

Kresťan bez akéhokoľvek adjektíva musí byť predsa svedkom živého Ježiša Krista a ten nesmie byť na okraji spoločnosti, ale musí ju robiť lepšou a spravodlivejšou. A preto sa kresťania musia angažovať aj v politických stranách.

Svätý pápež Ján Pavol II. napísal: „Cirkev si veľmi váži demokraciu ako systém, ktorý zabezpečuje občanom účasť na politických rozhodnutiach a podriadeným zaručuje možnosť svoje vlády voliť a kontrolovať a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich aj odvolávať. Nemôže preto schvaľovať utváranie úzkych vládnucich skupín, ktoré pre vlastné stranícke záujmy alebo ideologické ciele strhávajú na seba štátnu moc. Skutočná demokracia je možná len v právnom štáte… Dnes je sklon tvrdiť, že agnosticizmus (po slovensky neverectvo) a skeptický relativizmus predsta­vujú filozofiu a postoj, ktorý zodpovedá demokratickým formám politiky, že pravdu určuje väčšina, prípadne, že sa mení podľa politickej situácie. V tejto súvislosti musíme povedať, že v prípade, ak nejestvuje žiadna posledná Pravda, ktorá riadi a usmerňuje politické konanie, potom idey a presvedčenia sa dajú ľahko zneužiť na mocenské ciele. Demokracia bez zásad, ako dokazujú dejiny, ľahko sa premení na otvorenú, alebo skrytú totalitu.“ (Encyklika Centesimus AnnusStý rok, 1991, č. 46.)

Sv. Pavol v Liste Rimanom napísal: „Niet moci, ktorá by nebola od Boha…“ (Rim 13,1; Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et Spes (Radosť a nádej) č. 74.) Po skúsenostiach celého sveta i v našich krajoch môžeme dodať, že niekedy je to od Pána Boha požehnanie, a niekedy dopustenie…  Dnes žijeme v demokracii, kde základom systému bol a je človek, ktorý deleguje svoje právomoci na druhého svojim slobodným rozhodnutím. Samotné slovo demokracia sa skladá z dvoch slov demos – ľud a kratos – vláda, teda vláda ľudu. Len niekedy nevieme, či je to genitív, alebo datív, či je to ľud, ktorý vládne, alebo sú tu ľuďmi volené elity, ktoré potom vládnu ľudu aj tak, že sa nám to vôbec nepáči.

Kde sú dnes tí poslanci, ktorí 17. júla odhlasovali zvrchovanosť Sloven­­ska, kde sú poslanci, čo sa nebáli obnovenia štátnej samostatnosti? Vidím, že niektorí sú aj tu, na čele s pánom Mečiarom.

Pamätám si na posviacku základného kameňa budovy Apoštolskej nunciatúry v Bratislave 12. augusta 1998. Pán nuncius Luigi Dossena ma požiadal, aby som mu robil tlmočníka s vtedy zastupujúcom prezidentom Vladimírom Mečiarom. To bola pre mňa veľká pocta a prejav dôvery.

Svätý pápež Ján Pavol II. nám odkázal, že „Slovensko má veľkú úlohu pre budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte: Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokoju európskeho kontinentu svojim tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyzná­vačmi, ako aj živými svedkami svojich nových generácií.“ (9. novembra. 1996 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.)

Pamätáme si ešte tieto slová? Vzali sme si ich k srdcu? Alebo tento veľký pápež vkladal do nás svoju nádej zbytočne? Ako dnes čelíme hrozbám, ktoré k nám prichádzajú z najmä z Bruselu a žiadajú od nás, aby sme si nechali postupne, krok za krokom odkrajovať z našej kultúrnej, duchovnej, a napokon príde, že aj z politickej  samostatnosti?

Čo nám priniesla Európska únia bo­hatých kra­jín, z ktorej sme si koncom 20. storo­čia robili idol blahobytu? Čo nám priniesla bohatá Európa, ktorá sa dnes bezmocne prizerá na (či dokonca ju víta) prisťahovaleckú vlnu moslimského a afrického sveta? Čo je to za Európa, ktorej parlamenty uzákonili manželstvá homosexuálov a legalizovali eutanáziu?

Naša slovenská tradičná kresťanská rodina mala vždy ľudský život v úcte, a preto sme prežili až do dnešných čias. Nedopusťme, aby sa Slovensko a Európa stali Sodomou a Gomorou. Prečítajte si v Biblii (Gen 18. a 19. kapitola), za aký hriech zahynuli ich obyvatelia. A prečo sa more, kde tie mestá boli, volá Mŕtve? Lebo nie je v ňom život. Ani jedna ryba ani jedna rastlina.

Dnes, v roku 2019, toto naozaj už nie je Euró­pa, ktorej tvár zmenilo kresťanstvo. Tvár Európy sa mení pred našimi očami. Blahobyt, ľudské práva a náboženskú slobodu, to, čo tu dnes ešte máme, bude o chvíľu už len spomienkou, ako dobre nám bolo… Ak sa občan Európy i Slovenskej republiky nevráti k Bohu, tak bude musieť rešpektovať Alaha. Matematika nepustí. Jeho stúpencov, ktorí iným berú nielen práva ale aj životy, bude viac a budeme radi, ak nám umožnia žiť v rezerváciách. Zatiaľ ešte je v našich silách, niečo s tým robiť. Tak konajme! Pošlime do parlamentu, na ministerstvá a na iné orgány štátnej verejnej demokratickej moci takých ľudí, ktorí to nebudú robiť len pre peniaze. Minister – to je po latinsky služobník. Ak sa práca v politike nestane službou občanom, ale bude iba cestou k veľkým peniazom a majetkom, nepohneme sa vpred, naopak, v našej spoločnosti to bude vyzerať čoraz horšie.

Poslanci a ministri, ktorí dostanú v ďalších voľbách mandát, aby nás zastupovali, si musia dávať pozor na kadejaké lobistické komisie, ktoré berú slovenské i bruselské platy, ale budujú len svoj vlastný blahobyt. Poslanci ako zástupcovia ľudí, občanov, nesmú prijímať zákony, ktoré sú proti zdravému rozumu a teda protiľudské. Ukážme, že chceme byť zvrchovaní a nezávislí na novej bruselskej diktatúre! Aj keď je ďalej ako tá pražská do roku 1992, je rovnako, ba možno viac, silná. A má svojich beráterov aj v Bratislave. Nedávno nám títo dali Námestie T. G. Masaryka. Slovenský človek aby s obavami očakával, čo príde zajtra.

Slovensko očakáva od vás, že Hnutie Slovenská liga dokáže spojiť tých najlepších ľudí, a ktorí sa už v minulosti osvedčili, že ich prvým záujmom je blaho národa. a dokážu spoločne presadiť myšlienku dobra, pravdy, vlastenectva a právneho štátu. V histórii máme príklady, že našim predkom sa to podarilo: Andrej Hlinka, Jozef Tiso a Vladimír Mečiar. Áno, Jozef Tiso a Vladimír Mečiar, dobre ste počuli. Bez 6. októbra 1938 by nebol 14. marec 1939 a bez 14. marca 1939 by nebol ani 17. júl 1992, ani 1. január 1993.

Nuž zvolávam toto Božie požehnanie na vás delegátov tohto snemu, na všetkých vašich členov, súčasných i budúcich, na všetkých vašich voličov, vďaka ktorým, ak dobrotivý Pán Boh dá, zachránime našu milovanú vlasť Slovenskú republiku.

Nech nám Boh Otec, ktorý je verný svojim sľubom a spoľahlivý vo svojej pomoci, pomáha konať vždy v úsilí o spravodlivosť, právny štát a občianske porozumenie.

Nech nám Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý posvätil našu zem svojím narodením, verejným účinkovaním, svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním, zachová slobodu a prinesie zmierenie.

Nech nás Duch Svätý, ktorý zjednotil prvých kresťanov v Jeruzaleme, zjednotí v oddanosti Bohu a slovenskému národu v duchu odkazu Andreja Hlinku, aby sme sa nikdy nebáli hlásiť sa k viere našich otcov.

Nech vás žehná, sprevádza a ochraňuje všemohúci Boh: Otec, Syn i Duch Svätý.

Amen.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Špeciálny prokurátor Dušan K. bude stíhaný väzobne

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert P. budú väzobne stíhaní. Rozhodla o tom v nedeľu neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. "Sudkyňa pre prípravné konanie…

Sociológ Hampl: Všetky krajiny, ktoré sa dostanú do americkej sféry vplyvu, sú na tom rovnako

0 icon

Praha/Varšava 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Český sociológ Petr Hampl sa na sociálnej sieti venuje informáciám o tom, že v susednom Poľsku bola nájdená cínová a strieborná rudu v množstve skoro miliardy ton "Skvelá správa. Pre nadnárodnú korporáciu Lumina Capital so sídlom v Kanade. Poliaci z toho budú mať…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Brit Geoghegan Hart nečakaným víťazom Giro d’Italia. Záverečná časovka pre Gannu, Sagan na 52. mieste

0 icon

Miláno 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal nečakaným víťazom 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne Hart…

Rusko prekročilo hranicu 1,5 milióna potvrdených prípadov

0 icon

Moskva 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Rusku v nedeľu prekročil hranicu 1,5 milióna po tom, ako úrady nahlásili 16 710 nových infekcií. Celkový počet nákaz v krajine je štvrtý najvyšší na svete Od začiatku pandémie v Rusku na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26…

Veľvyslanectvo USA svojim občanom v Bielorusku odporučilo, aby sa zásobili potravinami

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Veľvyslanectvo Spojených štátov Amerických v Minsku s ohľadom na "ultimátum" vyhlásené bývalou kandidátkou na prezidenta Sviatlanou Cichanovskou bieloruským úradom odporučilo svojim občanom, aby sa vyhli masovým akciám a zabezpečili si zásoby jedla, vody a liekov aspoň na tri dni V nedeľu vyprší termín "národného…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Hamilton 92. víťazstvom prekonal Schumachera: „Skvelé a ďakujem“

0 icon

Portimao 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jorge Guerrero, Pool via AP)   Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil…

Nedôvera voči Matovičovi sa podľa prieskumu vyšplhala na 67%. Z vlády verí najviac ľudí Sulíkovi

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Televízia Markíza v rámci diskusnej relácie Na telo publikovala prieskum agentúry Focus, ktorý sa zameral na dôveryhodnosť popredných politikov z vlády počas vrcholiacej druhej vlny pandémie koronavírusu. Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom…

Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Aj Matovičovi ponúkli úplatok 940 milión dolárov, tí istí, ktorí ho ponúkli Lukašenkovi za koróna opatrenia?

0icon

Ľudia spamätajte sa! Veď ide o Vaše zdravie. Nenechajte zo seba pre grázla Matoviča robiť pokusných králikov. Ani každý deň minimálne jeden test nemusí podľa Matoviča stačiť, aby naďalej podvodne zarábal na kúpe stále nových a nových testov. Ako môžete veriť daňovému kriminálnikovi a korupčno-podvodnému plagiátorovi?

Boris Mesár

Prejav prezidenta Putina na Valdajskom klube 2020

0icon

Valdajský klub v roku 2020 sa uskutočnil v pozadí s ,,pandémiou" COVID-19. V Rusku sme postavili na prvé miesto život a bezpečnosť ľudí . Pamätáme si katastrofickú situáciu v 90. rokoch čo sa týka demografie .( Tá bola horšia ako počas 2 SV ,zaslúžili sa o to liberálni neomarxisti )…

Ivan Štubňa

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické...

0icon

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické a sú výrazným znakom činnosti celej chaotickej vlády. Premiér označil tých občanov, ktorí sa dajú otestovať za zodpovedných. Tých, čo nemajú v úmysle sa dať otestovať, označil za nezodpovedných. Dovolím si tvrdiť, že v prvom rade je nezodpovedná celá vláda aj s Matovičom. Matovič totiž pozabudol na to,…

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o afére, ktorá sa odohrala v Rendleshamskom lese. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa dialo hneď na druhý deň po tom, čo príslušníci letectva zvestovali to, čo videli, svojim nadriadeným. Rozbehli sa forénzne testy. Tie priniesli zaujímavé výsledky. Po prvé, na zemi sa mali…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o kresťanskej viere ako terči konšpiračných teórií – a že ich bolo neúrekom. V rámci druhej časti sa pozrieme na Máriu Magdalénu a Priorstvo Siona. Podľa tejto teórie mal Ježiš dve deti, plody utajovaného manželstva s Máriou Magdalénou. Tieto deti potom mali byť práve Máriou Magdalénou…

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

Vo svete IT

Ako pomohol Mesiac ešte sa formujúcej Zemi?

0 icon

Pred 4.5-miliardami rokov Zem vyzerala úplne inak ako dnes. Naša planéta bola horúcim zlepencom s nepredstaviteľnými teplotami a toxickým vzduchom. Navyše Slnko bombardovalo našu Zem dávkami radiácie, prostredníctvom výronov hmoty. Tie ohrozovali našu atmosféru, píše NASA. Mali sme však pomoc, akýsi ochranný štít. Vďaka nemu sa mohla na našej planéte…

Dni inovácií EIT Health 2020 – Ste pripravení zmeniť budúcnosť? Mladí inovátori zo Slovenska sa teraz môžu prihlásiť na podujatie EIT Health i-Days!

0 icon

Zúčastnite sa tohtoročných Dní inovácií, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti mladých študentov v oblasti zdravotnej starostlivosti a inovácií zo Slovenska a z 21 ďalších krajín. Na 1- až 2-dňových podujatiach Dní inovácií študenti dostanú skutočné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú riešiť v multidisciplinárnych tímoch. Tieto podujatia prinášajú školenia…

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA