Rozhovor s ministrom Plavčanom o situácii v školstve

Bratislava 30. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR – Andrej Galica)

 

Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) pôsobí v rezorte od roku 1991, postupne prešiel funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva až na post ministra. Tvrdí, že pod jeho vedením sa na ministerstve pripravuje najväčšia reforma za posledných 25 rokov. Na otázky, či na jej naplnenie bude mať dostatok financií, alebo ako sa vyrovnať s narastajúcimi extrémistickými názormi medzi mladými, odpovedá v rozhovore pre TASR

Na snímke minister školstva SR Peter Plavčan
Na snímke minister školstva SR Peter Plavčan

Ako sa po trištvrte roku cítite vo funkcii ministra školstva?

Cítim sa v nej veľmi dobre. Mám okolo seba okruh spolupracovníkov, ktorí mi veľmi pomáhajú pri napĺňaní našich cieľov a úloh, ktoré sme si stanovili. Tento tím ľudí dokázal zvládnuť náročné úlohy prvých ôsmich mesiacov tejto vlády a zároveň aj predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.

Ste teda spokojný s vaším doterajším pôsobením?

Som spokojný s tým, ako sa nám darí plniť úlohy, ktoré sme si stanovili, ale ja rád hovorievam, že začali sme naplno a treba postupne pridávať, pretože úloh je veľmi veľa a máme ambiciózne ciele, ktoré chceme naplniť.

Cítite sa byť politicky silným ministrom?

Určite áno. SNS, ktorá ma nominovala na túto funkciu, ma podporuje a cítim za sebou silnú oporu. Tomu nasvedčuje aj to, že v programovom vyhlásení vlády sa objavili v oblasti reformy výchovy a vzdelávania všetky ciele tak, ako sme si to s expertmi stanovili. Dal som záruky SNS, že sa pokúsim spolu so svojimi spolupracovníkmi urobiť čo najviac, aby sa učiteľ, ale aj deti a mládež cítili v škole dobre.

Cítite sa byť politicky silný aj v otázke vyrokúvania finančných prostriedkov pre školstvo?

Pokiaľ ide o finančné prostriedky pre školstvo, tak sa nám podarilo dať do programového vyhlásenia vlády niekoľko téz, ktoré tam doteraz neboli. Po prvýkrát sa objavila konkrétna suma zvýšenia prostriedkov do oblasti školstva a tak isto aj percentá nárastu platov učiteľov. To od roku 1990 nikdy nebolo. Prísľuby boli splnené aj v rámci štátneho rozpočtu. Viac ako 200-miliónový nárast pre rozpočet rezortu školstva a tak isto v tomto roku šesťpercentné zvýšenie platu učiteľov. Tak isto aj v budúcom roku od 1. septembra.

Zástupcovia školského prostredia však dlhodobo žiadajú väčší objem peňazí do školstva. Signatári deklarácie, za ktorú sa postavilo viacero školských organizácií, požadovali 25-percentné zvýšenie platov od 1. januára 2017. Iniciatíva slovenských učiteľov zas požadovala 140 eur tento rok navyše. Z tohto pohľadu ste ich požiadavky nesplnili…

Treba rozlišovať požiadavky, ktoré sú reálne. V tomto prípade je možné prerozdeliť tie finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Uvedomujem si, že rast HDP je najvyšší v EÚ, ale nie je možné napĺňať všetky požiadavky tak, ako sú predložené. Treba k tomu pristupovať z hľadiska možností štátneho rozpočtu. A tak isto treba myslieť aj na iné kategórie zamestnancov. V tomto roku dostali učitelia 10-percentné zvýšenie platov. A urobím všetko pre to, aby do konca volebného obdobia narástli platy učiteľov o takmer 35 až 40 percent. Učitelia si to zaslúžia.

Čísla, s ktorými prišlo školské prostredie, boli teda od začiatku nereálne?

Je naozaj potrebné vychádzať z pohľadu štátneho rozpočtu a v tomto roku, napriek tomu, že to nebolo plánované, boli v rezorte školstva poskytnuté prostriedky o štyri mesiace skôr ako pri iných kategóriách zamestnancov. Teda k 1. septembru.

Spomínali ste, že tento rok išlo do školstva o 200 miliónov eur viac. Faktom však je, že časť z tohto balíka peňazí pôjde aj tak na šport, a nie do škôl…

Ak si zoberieme túto sumu nárastu, tak je tam 65 až 70 miliónov eur na zvýšenie platov učiteľov. A to je to zvýšenie od 1. septembra tohto roka. A okrem toho v tom zvýšení máme 30 miliónov eur na zvýšenie platov učiteľov od 1. septembra budúceho roka. Domnievam sa, že táto suma tvorí približne 50 percent sumy zvýšenia.

Pri rokovaní o zvyšovaní platov na budúci rok sa vyskytol problém s platmi učiteľov v materských školách či ZUŠ, ktoré sú financované z rozpočtu samospráv. Avizovali ste v tejto súvislosti ďalšie rokovania so ZMOS. Posunulo sa niečo v tejto téme?

Áno, mali sme ďalšie rokovania. Ich výsledkom je, že máme pripravené memorandum, ktoré bude ešte potrebné prerokovať na vláde SR. So ZMOS máme odkomunikované, že Rada ZMOS zasadne v januári budúceho roka a prerokuje zvyšovanie platov tejto časti učiteľov. To znamená učiteľov v materských školách a v ďalších zariadeniach, ktoré sú v pôsobnosti samospráv. Malo by to byť v polovici januára s tým, že potom by sa malo pristúpiť k dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Štát teda dofinancuje zvyšovanie platov u tejto časti pedagógov?

Zatiaľ je táto otázka otvorená. Posledné vyjadrenia ZMOS skôr nasvedčujú tomu, že to bude uskutočnené z daňových príjmov obcí a miest.

Garantujete teda, že učitelia v materských školách a ZUŠ o svoje zvýšenie platov neprídu?

Je možné garantovať, že aj táto kategória učiteľov bude mať zvýšený plat od 1. septembra budúceho roka o šesť percent.

Na začiatku sme hovorili o politickej podpore. Máte aj podporu premiéra pri riadení školstva?

Myslím si, že áno. Vidím to z mediálnych vyjadrení a tak isto aj pri prerokúvaní dokumentov školskej politiky, ktoré predkladám na rokovanie vlády. Myslím si, že školstvo je jedna zo základných priorít.

Pýtam sa na to preto, lebo premiér Robert Fico (Smer-SD) informoval, že Úrad vlády SR bude po novom rozhodovať o tom, aká bude štruktúra a aké stredné odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Ako vnímate tento krok?

Zatiaľ neviem vyhodnotiť mediálne informácie, pretože sú pre mňa rôznorodé. Opýtam sa na Úrade vlády vysokých úradníkov. Skôr to vidím ako nejakú koordináciu, ktorá sa týka ponuky miest v školách v jednotlivých triedach v rámci odborného vzdelávania a požiadaviek regiónov na pracovnú silu. Z môjho pohľadu pravdepodobne pôjde o akúsi koordináciu potrieb a ponuky. Treba oceniť každú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu nášho školstva.

Nepýtali ste sa predsedu vlády na tieto presuny kompetencií?

Skôr sa opýtam vysokých úradníkov na Úrade vlády.

Z tohto postupu premiéra to vyzerá tak, ako keby samosprávy nezvládali duálne vzdelávanie?

Určite nie, pretože počty tried sa schvaľujú na vyšších územných celkoch a úradníci zodpovední za túto oblasť vo svojich regiónoch intenzívne komunikujú so zamestnávateľmi. Skôr ide o akúsi celoštátnu koordináciu potrieb a požiadaviek.

Nemal by mať túto kompetenciu Štátny inštitút odborného vzdelávania na ministerstve školstva, ktorý už teraz koordinuje procesy v rámci duálneho vzdelávania?

Uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ to bol iba deklarovaný zámer. Môže sa stať aj to, že keď sa začne táto úloha riešiť, bude tam potrebná súčinnosť viacerých útvarov a organizácií.

Školskí odborári dlhodobo upozorňujú na to, že kompetencie v rámci školstva by mali byť pod jednou strechou. Dnes je to totiž rozdelené na ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, samosprávy. Nevnímate toto ako ďalšie delenie kompetencií?

Zatiaľ nie, pretože som tomu rozumel tak, že pôjde o analytické manažovanie potrieb a ponuky. Pokiaľ ide o ostatné kompetencie, je komplikované sa k tomu vyjadrovať skôr, ako experti predložia návrhy riešenia tejto situácie. Napríklad niektorí riaditelia bilingválnych gymnázií, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, nepociťujú problémy v tom, že spadajú práve pod rezort vnútra. Zastávam názor, ale nechcem predbiehať to, čo predložia experti, že ak niečo funguje, tak to treba tak ponechať.

Čiže tie školy, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, nemajú až takú potrebu vrátiť sa pod rezort školstva?

Rozprával som sa iba s niektorými riaditeľmi a tí sa takto vyjadrili. Uvidíme, čo navrhnú experti.

Vy osobne ste za aké riešenie?

Som za racionálne riešenie. Ak niečo funguje, tak to netreba meniť. Ale vypočujem si aj názory expertov, ktorí možno navrhnú lepšie riešenie súčasného stavu.

Sú už na stole nejaké konkrétne návrhy?

Zatiaľ nie, počkáme si na to, čo predložia experti a tak isto počkám aj na vyjadrenia ZMOS.

Inštitút pre verejné otázky (IVO) zverejnil začiatkom decembra prieskum, podľa ktorého až tretina mladých vo veku od 18-39 rokov sympatizuje s extrémistami. Ako si tento trend, vy ako človek, ktorý dlhodobo pracuje v školstve, vysvetľujete?

Súvisí to s rýchlou dobou, ktorú žijeme. Stáva sa, že sme zahltení veľkým počtom informácií. Pri reforme školstva chceme dať dôraz na to, aby žiaci a študenti získali menej encyklopedických poznatkov, ale zároveň, aby sa vytvoril časový priestor na to, aby bolo možné so žiakmi rozprávať a vysvetľovať im, čo sa okolo nich deje. Po parlamentných voľbách sme inovovali prílohu k štátnemu vzdelávaciemu programu a vložili sme tam návštevu miest, ktoré sú symbolmi tragédie. Je to jedna z ciest, aby mladí ľudia pochopili, kam extrémizmus vedie. Budeme v tomto pokračovať.

Akým spôsobom?

V spolupráci s externým prostredím máme pripravené projekty na to, aby sme mladým ľuďom trpezlivo vysvetľovali nebezpečenstvo extrémizmu a všetkých jeho prejavov.

O aké projekty pôjde?

Mali by to byť rôzne projekty, ktoré by sa týkali obsahu vzdelávania, aby sa vytvoril priestor na to, aby sa deti oboznámili s ťažkými obdobiami ľudstva a slovenského národa. Ale aj s konkrétnymi situáciami, ktoré nastávajú dnes.

Čiže posilnia sa napríklad hodiny dejepisu?

Nevylučujem to. Chceme sa pozrieť na obsah vzdelávania na základných a stredných školách. Chceme pripraviť nový model, ktorý podobne, ako je to pri jazyku, bude pre školy určovať obsah vzdelávania, ale ako celok. To znamená, že napríklad nebudeme predkladať predmet zemepis, ktorý je rozložený do dvoch alebo troch ročníkov základnej školy, ale predložíme obsah vzdelávania a povieme napríklad, že na konci siedmeho alebo ôsmeho ročníka žiak ZŠ musí mať vedomosti z tohto učiva na úrovni B1 alebo B2. To bude mať viac efektov. Budeme môcť overiť, ako zvládol žiak ZŠ učivo, budeme si vedieť ohodnotiť jeho vedomosti, ale zároveň budeme vedieť ohodnotiť aj učiteľa, ktorý tohto žiaka pripravoval. Možno bude len jedna učebnica zemepisu, kde bude celý rozsah učiva. Keď to žiak zvládne, bude vedieť celé učivo ZŠ. Tým sa zníži aj počet potrebných učebníc.

Kedy očakávate, že prídu do praxe tieto opatrenia?

Veľmi rýchlo. Mali sme stretnutie s expertmi a dohodli sme sa, že k národnému programu výchovy a vzdelávania by mal byť prvý ročný akčný plán, ktorý by mal uviesť úlohy do praxe v ďalšom roku. Ale nechceme čakať až na to obdobie a už ku koncu januára by sme chceli pripraviť nultý akčný plán a v rámci neho úlohy, ktoré je možné splniť ešte v budúcom roku. V rámci neho budú určite aj úlohy, ktoré sa týkajú extrémizmu.

Veríte, že vaše projekty pomôžu?

Určite áno. Je potrebné to robiť. Takýmito projektmi nastavujeme riešenie tém, ktorým sa v minulosti venovala menšia pozornosť.

Hlavnou náplňou vášho funkčného obdobia je presadenie veľkej reformy školstva. Prezident Andrej Kiska na jednom zo stretnutí hovoril, že doteraz sme tu mali 18 ministrov školstva, z ktorých každý priniesol do školstva svoj vietor. Pred vami tu bola napríklad reforma Milénium, bývalý minister Mikolaj so svojou reformou. Nebudete iba jeden z ďalších v poradí, ktorý prinesie reformu a školstvo sa opäť reálne nepohne dopredu?

Dostávam veľa otázok na diskusiách, že aké dávam záruky. Žiadne. Záruky dať nemôžem, pretože reforma, ktorú pripravujeme, je rozsiahla a štruktúrovaná a týka sa jedného z najväčších mechanizmov v tomto štáte, ktorým je školstvo. Ako osoba garancie dať nemôžem, ale myslím si, že sa nám podarilo presvedčiť širokú odbornú verejnosť, politikov, politické strany, že sa to týka našich detí a mládeže a stojí za to urobiť to. Reformu sme začali pripravovať aj spolu so školskými organizáciami. A to je tá záruka. Nie moja osobná vo funkcii. Samozrejme, že ja spravím všetko pre to.

Školské prostredie teda stojí za vami pri tejto reforme?

Domnievam sa, že áno.

Ako ste spokojný so zverejnenými tézami?

Myslím, že sú veľmi dobre pripravené. Sú jednoznačným krokom vpred. Samozrejme, že je široká diskusia vo verejnosti. Sú tam návrhy aj na isté úpravy. Aj ja mám nápady, ktoré by sa tam mohli objaviť.

Kedy budeme vidieť prvé výsledky tejto reformy?

Prvé výsledky reformy sme už videli. Zmenili sme napríklad štátny vzdelávací program od 1. septembra pre prvý stupeň, kde sme vrátili do prvého a druhého ročníka prvouku a o šesť hodín zvýšili dotáciu pre prírodovedu. Tým sme dopredu reagovali na výsledky v medzinárodnom testovaní PISA a v TIMSS. Takisto sme spustili rok čitateľskej gramotnosti.

Máte s ministerstvom financií predrokované finančné prostriedky na zabezpečenie reformy, ktorú pripravujete?

Určite áno, rokujeme pravidelne.

Čiže je to v takej polohe, že čo si zažiadate v rámci reformy, to aj dostanete?

Nie je to v takej polohe. Ale myslím si, že dnes je doba, keď je treba nielen ministra financií, vládu, ale všetkých presvedčiť, že v školstve sa niečo deje. A deje sa. Treba priebežne preukazovať výkony, že sa školstvo zlepšuje. Domnievam sa, že aj tohtoročné výsledky, ktoré sme prezentovali, a aj úlohy, ktoré plníme, poukazujú na to, že v školstve sa niečo deje.

Ale predsa len, prídete za ministrom financií s určitou požiadavkou. Čo v prípade, ak vám povie nie? Nebudete to vnímať ako neúspech?

Nechodím za ministrom financií len s požiadavkami. Pri zmenách rozpočtu máme podstatne skoršie stretnutia, na ktorých diskutujeme skôr vecne o zmenách a až následne sa vraciame k tomu, či je to možné riešiť z prostriedkov rozpočtu, alebo je potrebné rozpočet zvýšiť. Nikdy to neprebieha v jednoduchom tvare, skôr je to o diskusii, čo je potrebné v školstve urobiť. Na budúci rok sa podarilo zo školstva urobiť prioritu.

Ak je prioritou školstvo, to, čo si od ministra financií zažiadate, by ste mali aj dostať, nie?

Je to veľmi zjednodušené, pretože nie je to len o požiadavke. Musím presvedčiť spolu s mojimi kolegami na úrade, že navrhujeme rozumné riešenia a tie si vyžadujú finančné prostriedky. Preto to prebieha formou konzultácií.

Nebudete vnímať ako neúspech, keď sa vám nepodarí vyrokovať toľko peňazí, koľko si v rámci reformy stanovíte?

Predložíme úlohy, ktoré sa budú plniť, a to nie je o úspechu alebo neúspechu a vôbec nie o mojom. Ak budú navrhnuté rozumné úlohy, ktoré by mali pomôcť našim deťom a mládeži, tak to bude spoločný neúspech. Ak sa nepodarí naplniť zámery programu výchovy a vzdelávania.

Máte tieto veci predrokované s opozíciou? Po vás môže prísť iný minister a môže všetko zmiesť zo stola a môžeme začať od začiatku…

Úzko komunikujeme so všetkými politickými stranami a tak isto aj s poslancami, ktorí majú záujem napomôcť rozvoju výchovy a vzdelávania. Myslím si, že táto spolupráca je dobrá. Komunikujeme aj o čiastkových dokumentoch. Pri okrúhlych stoloch máme odborníkov, ktorí vychádzajú aj z terajšieho opozičného prostredia. Robíme na tom, bez ohľadu na politickú príslušnosť, to je práve tá záruka, že reforma pretrvá aj horizont tejto vlády. Zatiaľ sa nám darí nastavovať procesy nie politicky, ale vecne.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krajniak: Vďaka núdzovému stavu vieme zadarmo doručiť ochranné pomôcky

0 icon

Bratislava 25. februára (TASR/HSP/Foto:TASR- Dano Veselský)   Núdzový stav potrebujeme okrem iného na to, aby sme vedeli pomôcť klientom i zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Vďaka núdzovému stavu môže štát doručiť zadarmo napríklad osobné ochranné pomôcky aj tým zariadeniam, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia, kraje či obce. V diskusii k predĺženiu núdzového…

USA uvalili na Dobroslava Trnku a jeho syna sankcie

0 icon

Washington 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Americký rezort diplomacie vo štvrtok zakázal bývalému generálnemu prokurátorovi SR Dobroslavovi Trnkovi a jeho synovi Jakubovi vstup na územie USA. Dôvodom je ich účasť na závažnej korupcii, uvádza sa na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí O zákaze vstupu pre Dobroslava Trnku…

Krajská prokuratúra: Smrť Violy nebola spôsobená cudzím zavinením. Zlyhalo jej srdce pri opakovanom tupom násilí

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Viola Macakova)   Smrť Violy Macákovej, ku ktorej došlo v novembri 2019, údajne nebola spôsobená cudzím zavinením a bezprostrednou príčinou úmrtia bolo zlyhanie činnosti srdca. Vyplýva to z uznesenia vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zo stredy (24. 2.), ktoré bolo vo štvrtok doručené na…

Ombudsmanka: Slovensko je jedinou krajinou Európy, ktorá karantenizuje celé rómske komunity

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko je v druhej vlne pandémie jedinou krajinou v Európe, kde naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít. Na zistenia Agentúry Európskej únie (EÚ) pre základné práva poukázala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Ombudsmanka sa preto listom obrátila na generálneho prokurátora Ombudsmanka…

Nadal sa pre problémy s chrbtom odhlásil z turnaja v Rotterdame

0 icon

Rotterdam 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamish Blair)   Španielsky tenista Rafael Nadal vo štvrtok oznámil, že pre problémy s chrbtom nebude štartovať na turnaji ATP v holandskom Rotterdame. Podujatie sa začne v pondelok 1. marca Druhého hráča svetového rebríčka pripravil rovnaký zdravotný problém začiatkom februára aj o účasť na ATP Cupe.…

Vláda SR znížila dotáciu na modernizáciu športovej infraštruktúry a stopla projekt výstavby cyklistického centra

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská vláda skresala o viac ako 20 miliónov eur financie na modernizáciu športovej infraštruktúry na roky 2021 a 2022. V aktuálnom roku na projekty v tomto smere pôjde namiesto plánovaných 46,5 milióna len 25,7 milióna eur, v roku 2022 ide o pokles z…

Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura zostáva vo väzbe

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a sám vo veci rozhodol tak, že žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol TASR o…

Vnímam, že existuje zhoda na potrebe reformy slovenskej justície, uviedla Kolíková

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Odborná verejnosť sa zhoduje na potrebe zmeniť súdnu mapu. Zriadenie samostatného správneho súdnictva odborníci a ľudia z praxe vnímajú ako dobrý a dôležitý krok. Vyplýva to z okrúhlych stolov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR v uplynulých dňoch. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí)…

Penta predáva mäsokombinát Mecom. Biznis s mäsom preberú Číňania

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Investičná skupina Penta po štrnástich rokoch ukončuje svoje pôsobenie v sektore spracovania mäsa. V pondelok oznámila očakávaný predaj spoločnosti Mecom Group, ktorá združuje mäsospracujúce závody na Slovensku a v Maďarsku Kupujúcim je spoločnosť Smithfield Foods ktorá vznikla v roku 1936 vo Virginii v USA. Majiteľom…

Čína schválila ďalšie dve vakcíny proti ochoreniu COVID-19

0 icon

Tchaj-Pej 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Čína vo štvrtok schválila ďalšie dve vakcíny proti koronavírusu pre širšie použitie. Tamojšie regulačné orgány podmienečne odobrili očkovaciu látku od štátnej spoločnosti Sinopharm a druhú od súkromnej firmy CanSino Už predtým Čína schválila dve vakcíny proti koronavírusu, ktoré používa v rámci svojej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Polák

Mutanti

0icon

Neviem presne, čo obsahujú očkovacie látky od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna, nie som virológ ani biochemik. Ale jedno viem iste. Nie sú to vakcíny. Ten názov sa používa len preto, že ľudia na celom svete vakcínam dôverujú...každý z nás bol v minulosti vakcinovaný proti niektorým chorobám. Pre spresnenie pred tromi rokmi som sa…

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 1. časť

0 icon

Bola Anneliese Michelová posadnutá alebo usmrtená z nedbanlivosti? Zvláštny prípad mladej Nemky zo 70. rokov minulého storočia otriasol verejnosťou. O niekoľko desaťročí neskôr sa jej príbeh stal námetom pre film V moci diabla. Prinášame dvojdielnu sériu článkov o Anneliese. Na oficiálnej webovej stránke Vatikánu (www.vatican.va) sa píše: „Keď cirkev ako inštitúcia verejne požiada v mene…

10 dôvodov, prečo by si nemal psa nechávať hrať sa v blate

0 icon

Pes je najlepším priateľom človeka, ale zdá sa, že tieto šteniatka tak trocha podlomili dôveru svojich pánov. Pýtaš sa prečo? Nasledujúcich 10 veselých fotografií zo stránky Bored Panda ťa presvedčí o tom, že najlepším priateľom psa nie je človek ale blato! Tieto smiešne fotografie ti určite na tvári vyvolajú úsmev.…

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Vo svete IT

Pozrite sa, ako môžete pomocou zatrasenia smartfónu zapnúť baterku, či kameru telefónu

0 icon

Naše smartfóny sú vcelku chytrými zariadeniami pričom pomocou aplikácií sme schopnými ich naučiť nové veci. Len niekoľko dní dozadu, sme vám ukázali nástroj, pomocou ktorého môžete efektívnejšie prehľadávať aplikácie vo vašom smartfóne, či aplikáciu, ktorá je schopnou vytvoriť notifikačnú diódu. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti ďalšiu zaujímavú…

Niektoré pozemské organizmy by mohli v podmienkach Marsu prežiť. Naznačujú to nové štúdie. O čo ide?

0 icon

Mars sa považuje za nehostinnú planétu. Je chladný, vyprahnutý a jeho povrch je neustále bombardovaný ultrafialovým žiarením, píše portál IFLScience. Dve nezávislé štúdie však tvrdia, že hoci nevieme, či sa môže na Marse nachádzať život, nemali by sme túto možnosť vyvracať. Zároveň by sme si aj mali dávať pozor na…

Rover Perseverance zachytil haváriu pristávacieho modulu

0 icon

Pristávací modul „Sky Crane,“ ktorý zniesol na povrch Marsu rover Perseverance, minulý týždeň havaroval. Dobrou správou je, že rover zachytil fotografie, píše portál Space. Pristávací modul bol posledným krokom počas „siedmich minút strachu.“ Ide o časový úsek, v ktorom musí misia sama prejsť tenkou atmosférou Marsu, spomaliť a dosadnúť na…

Ľudia so sklonmi k extrémizmu si nedokážu poradiť so zložitými úlohami: Tvrdí to nová štúdia

0 icon

Extrémizmus každého druhu môže byť nebezpečný. Jedinci sa môžu v určitých prípadoch obrátiť na násilie, aby dokázali všetkým naokolo svoju pravdu. Bol to práve extrémizmus, ktorý prispel k nespočetnému množstvu tragédií, píše portál IFLScience. Výskumníci z University of Cambridge však tvrdia, že prišli na to, čo môže stáť za extrémistickým…

Toto je TOP 10 celosvetovo najpopulárnejších smartfónov za rok 2020. Zoznam vás určite prekvapí

0 icon

Každoročný rebríček najpopulárnejších smartfónov za predošlý rok je opäť na stole. Tentokrát prišla s komplexným reportom za rok 2020 analytická spoločnosť Omdia, ktorej výsledky boli zverejnené na zahraničnom portáli Phonearena.com. Spoločnosť Omdia vytvorila zoznam „najpopulárnejších“ smartfónov za rok 2020, ktorý vychádza z celkových dodávok týchto zariadení po celom svete. Výsledky…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali