Peter Švec analyzoval pád lietadla AN-24 pri Hejciach: Ani politici, ani profesionáli dodnes nevedia, čo nevedia

Bratislava 9. apríla 2019 (HSP/Foto: TASR-František Iván, SITA-Branislav Bibel, TASR-Milan Kapusta)

 

Pád vojenského lietadla AN-24 pri maďarskej obci Hejce neustále rezonuje v slovenskej spoločnosti. Dôvodov je viacero. O život pri tejto najväčšej tragédii v histórii slovenského letectva prišlo 42 vojakov, prežil len jediný, Martin Farkaš. Vyšetrovanie bolo uzavreté tvrdením, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla. Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube, a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Vyšetrovacia správa je však utajená. A preto vznikajú rôzne otázky a pochybnosti. Práve uvedenú nehodu v 40-stranovom dokumente analyzoval kapitán aerolínií a vojensko-bezpečnostný analytik Peter Švec, ktorý upozornil na viacero podstatných faktov

Trosky havarovaného vojenského lietadla AN-24 pri obci Hejce v Maďarsku

Ste autorom rozsiahlej analýzy o tragickej udalosti pádu AN-24, pri ktorej zahynulo 42 vojakov. Čo vás podnietilo k tomu, aby ste analyzovali príčiny pádu?

To je dlhý príbeh, ale začal by som tým podstatným. Som totiž otec myšlienky vlastnej slovenskej obrany, ktorú som vyslovil už v roku 1990 a za ktorú bol proti mne spustený teror vtedajších federálno-unitárnych šovinistov. Od normalizačných pohovorov až po prokurátorské vyšetrovanie. Bol som jeden z tých poslancov tzv. Federálneho zhromaždenia, ktorí prispeli k tomu najcennejšiemu, čo máme – k štátnosti.

Veľmi mi teda záleží na tom, aby moje „dieťa“ bolo zdravé a životaschopné a patrí do toho aj bezpečnosť lietania. Nielen vojenského, ale aj civilného. Patríme totiž medzi štáty nielen s bezkonkurenčne najnižšou rozlietanosťou v rámci celej EÚ, meranou počtom prepravených cestujúcich k počtu obyvateľov, ale tiež s najnižšou úrovňou latentnej bezpečnosti lietania merané počtom katastrof a obetí na výšky náletov.

 

Pre analýzu sú potrebné určité zručnosti. Kde si ich získavali?

Vo svojej kariére som mal za 42 rokov možnosť zažiť rôzne typy, aj rôzne kvalitatívne úrovne organizácie lietania. Od aeroklubového, cez vojenské, až po rôzne typy civilnej dopravnej prevádzky. Mal som tiež šťastie nielen si vyformovať analytické zručnosti, ale aj ich čiastočne uplatniť pri účasti na vyšetrovaní zopár leteckých nehôd. Hoci moje hlavné analytické zameranie bolo a naďalej zostáva v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. Všímal som si veľmi podozrivé praktiky, ktoré som sám zažíval.

Už počas môjho štúdia na operačnom stupni vojenského vzdelania na akadémii vo Veľkej Británii v roku 1995 som sa zorientoval v teórii toho, čo sa volá organizačná kultúra. Zistil som, že mnohé nezdravé praktiky v letectve spadajú práve pod hlavičku nezdravej inštitucionálnej kultúry.

Počas neskoršieho štúdia na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v roku 1999 som vo svojej diplomovke vytvoril koncept pôsobenia proti presile na princípoch štúdia teórie chaosu, ktorý vychádzal z nelineárnych a tzv. manévrových prístupov. Moja diplomovka bola ohodnotená ako jedna z najlepších desiatich z ročníka a bola publikovaná v ročenke Seaford House Papers v roku 2000.

 

Dali sa poznatky získane vo Veľkej Británii aplikovať aj na systém na Slovensku?

Po návrate z tejto strategickej akadémie, akejsi britskej „Vorošilovky“ som si uvedomil, že môj koncept sa dá metodicky vynikajúco uplatniť pri posudzovaní leteckých katastrof a predpokladov leteckých nehôd. Tak som na jej základe v roku 2000 vykonal východiskovú analýzu faktorov bezpečnosti lietania v našich vzdušných silách a najskôr som prezentoval list vtedajšiemu veliteľovi vzdušných síl.

V liste som odporučil stručný koncept zásadných opatrení na elimináciu veľmi nezdravých trendov v bezpečnosti dopravného lietania vo vzdušných silách. Na jeho konci som otvorene uviedol, že ak sa tieto faktory podcenia, môže hroziť to najhoršie. Vtedy som bol jeden z 10 najvyšších funkcionárov veliteľstva vzdušných síl.

 

Čo nasledovalo potom?

Obsahovo identickú správu som prezentoval náčelníkovi Generálneho štábu o rok neskôr, keď som bol ustanovený do jednej z asi desiatky najvyšších funkcií v ozbrojených silách.

Tam som už využil aj ďalšiu skúsenosť z prípravy Vojenskej stratégie, na ktorej som sa ako predseda malej komisie zásadnou mierou podieľal. Strategické koncepty vojenských ohrození ako je koncept predstihu výstrahy, koncept času prípravy, ako aj koncept akceptovateľného rizika (tiež to vychádzalo z metodiky mojej diplomovky) boli veľmi unikátne a odvážne. Tie som síce aplikačne použil až neskôr pri príprave konceptu vzdušných síl, ale bol som nimi inšpirovaný do skutku, ktorý som urobil – celý list som pretavil do informačnej správy pre Náčelníka GŠ.

 

Aký bol postoj vašich nadriadených? Prijali správu?

Moja informačná správa bola utajená a diplomaticky mi bolo odporučené, že v rámci mojej funkcie šéfa vojenského prieskumu a elektronického boja nemám zodpovednosť za oblasť bezpečnosti lietania. Pritom bezpečnosť lietania sa priamo dotýkala činnosti pluku špeciálneho určenia, ktorý bol v mojej podriadenosti a činností mojich iných podriadených zložiek.

Ak sa dobre pamätám, informačná správa si zaslúžila dokonca druhý stupeň – Tajné.

Na snímke Peter Švec

 

Takže váš koncept zmeny definitívne pochovali?

Potom som dostal ďalšiu príležitosť. Po ustanovení do funkcie GR sekcie ministerstva sa mi nechtiac naskytla ďalšia príležitosť prezentovať zarážajúce zistenia. Mal som totiž v podriadenosti jedno z troch štátnych letectiev v našom malom štáte – vtedajšiu Vojenskú leteckú akadémiu. Síce som ju preberal bez jediného schopného výcvikového lietadla, aj s platným politickým rozhodnutím, že škola bude zrušená.

Ale dodnes som menej osvietenými kolegami obviňovaný za zrušenie Bielych albatrosov aj zo zrušenia školy. Napriek tomu, že časť skupiny som zachránil pred prevodom pod „Vzdušné sily“ modernizáciou lietadiel a vykonaním všetkých vojskových skúšok nového vybavenia. Napriek tomu, že práve ja som trval na akceptovaní funkcie GR s podmienkou, že moju Alma Mater zachránim.

Spoločne s vtedajšími rektormi som ju pretransformoval na civilnú fakultu TU Košice. Jeden z mála kvalifikovaných ministrov obrany, ktorý sa v čase ustanovenia už viac ako 10 rokov venoval širšej oblasti bezpečnosti, ma vymenoval za predsedu Komisie MO pre koncepčný rozvoj letectva. Pomer racionalizmu voči zotrvačnosti v myslení v nej bol spravidla 2:8, občas 3:7.

Správa bola robená z otvorených zdrojov, z veľkej časti z môjho osobného rokmi analýz vytvoreného „know-how“. Ale s uplatnením už uvádzanej metodiky tak, aby mohla byť predložená na buď širokú odbornú, v ideálnom prípade na verejnú diskusiu.

Ako predseda som mal právomoci konečnej úpravy textu a tam, kde v záveroch a odporúčaniach nebola zhoda celej komisie som zaradil vetu asi v zmysle „v tejto otázke nebol v komisii dosiahnutý konsenzus“. Takýchto viet bolo v správe vysokých pár desiatok. Nový minister – totálny amatér, pokračoval v tradícii totalít – správu utajil.

Písal sa rok 2004 a aj tá skutočnosť prispela k môjmu rozhodnutiu venovať sa naplno môjmu celoživotnému koníčku a na konci septembra opustiť ozbrojené sily. Realizácia jedného z navrhnutých opatrení by tiež vytvorila záruku, aby 42 cenných životov neskôr 19. januára 2006, čiže takmer 1 a pol roka po mojom odchode do civilu, nevyhaslo.

 

Z ozbrojených síl ste síce odišli, ale nezanevreli ste na ne. Po páde AN-24 vás prekvapilo utajenie vyšetrovacej správy?

Potvrdila sa platnosť porekadla, že doma nikto nie je prorokom. Medzitým som už robil na čiastočný úväzok v jednej leteckej spoločnosti manažéra letovej bezpečnosti, v ktorej som pripravil prvý „Program letovej bezpečnosti“ v histórii Slovenska. A tiež som do katastrofy stihol byť viac ako rok letovým riaditeľom v inej leteckej firme, kde ma pozvali ako manažéra zmeny.

No a už som vo voľnom čase robil podľa mojej unikátnej koncepčnej metodiky analýzy leteckých katastrof a predpokladov leteckých nehôd prvých dvoch z typov, ktoré som lietal. Neskôr som pridával ďalšie mne intímne známe typy.

Potom prišla tá smutná správa. Ale najmä ustanovenie komisie, totálne prekonaný prokurátorský spôsob vyšetrovania, zodpovedajúci v modernom svete prekonaným praktikám. O pár mesiacov neskôr boli publikované časti vyšetrovacej správy.

Ako vieme, v rámci totalitnej tradície správu utajili. Prečo ma to neprekvapuje? Načo umožniť iným, aby sa z katastrofy v rámci prevencie poučili? Asi bol dôvod. Nuž a už vtedy som svoje výhrady verejne komentoval. A odvtedy som neprestal, akurát sa zmenili formy – dnes som poradcom predsedu združenia, ktoré zastupuje pozostalých obetí.

V maďarskej obci Hejce 19. mája 2007 odhalili Memoriál obetiam leteckého nešťastia vojenského špeciálu AN-24

Vo svojej analýze vysvetľuje viaceré faktory možnej príčiny. Ak sa na to pozrieme z vtáčej perspektívy pilota pri vyšetrovaní vnímate určitú politizáciu. Čo bolo na celom procese vyšetrovania spolitizované?

Už samotné vymenovanie predsedu komisie – neletca, neodborníka, je jednoznačné politikum. Vyšetrovanie katastrofy, v ktorej mala evidentne najväčší vplyv organizačná kultúra rezortu samotným rezortom, je tiež jednoznačné politikum.

Prokurátorský systém vyšetrovania typický pre totality a nezrelé štáty, najmä po potvrdení predpokladu, že nebol spáchaný trestný čin, čiže posádka nespôsobila katastrofu zámerným aktom masovej vraždy, je tiež jednoznačné politikum.

Nepozvanie do vyšetrovania výrobcu lietadla a výrobcu motorov (lebo popri priateľskej Ukrajine aj nenávidené Rusko) hádam ani netreba spomínať, veď čo už môže byť vážnejšie, jasnejšie a hlúpejšie politikum.

Politizáciou je aj odmietanie odtajnenia a podpory obnovy vyšetrovania nezávislou komisiou s kvalifikovaným predsedom a tímom. Kým? Politikmi. Lebo by sa mohli odhaliť špinavé praktiky politicky napojených oligarchov, cicajúcich rezort svojimi podozrivými kontraktmi. Nerobím záver, uvádzam jeden z podozrivých faktorov, ktorý vyšetrovateľom evidentne „unikol“.

Potvrdiť, alebo vyvrátiť podozrivé a nezodpovedané otázky môže len obnovené vyšetrovanie. Politické bolo aj rozhodnutie z dôvodu šetrenia nenainštalovať protizrážkový systém výstrahy (TAWS alebo GPWS) pri poslednej modernizácii, ktorý by poskytol vysokú šancu (ako vieme zo Smolenska – nie záruku) stať sa veľmi účinnou záchrannou sieťou. Veď od zavedenia tento systém radikálne znížil počet katastrof typu tzv. CFIT (kontrolovaná zrážka s terénom), ktorým táto katastrofa jednoznačne bola.

 

Ako podľa Vás prebiehala nehoda na jej posledných úsekoch?

Uviedol som to v kapitole pripravovanej knihy a redakcii dávam plný súhlas na publikovanie ktorejkoľvek z pasáží tejto kapitoly, prípadne na pokračovanie aj celú kapitolu.

 

Poďme k príčine pádu. Väčšine ľudí najprv napadne pýtať sa, KTO je na vine. Vy však upozorňujete, že je potrebné sa pýtať, ČO je na vine. Prečo?

Pretože ak chceme robiť účinnú prevenciu pred opakovaním rovnakých podmienok, ktoré napomohli vzniku reťazca súvislostí, výsledkom ktorých bola katastrofa, tak sa musíme pýtať správne otázky. Na vec sa naozaj treba pozrieť filozofiou vyšetrovania leteckého novoveku. Katastrofa sa stala a už sa neodstane.

Ciele vyšetrovania novoveku sú prevencia a poučenia, nie hľadanie vinníka. Ani posádka sa jednoznačne nechcela zabiť. Aké sú možné správne otázky? V leteckom novoveku sa pýtame napríklad: ČO zavinilo, že posádka sklesala pod minimálnu bezpečnú výšku? Veď všetci chceli žiť.

ČO zavinilo, že posádka nevedela, že má povinnosť robiť teplotnú opravu? ČO zavinilo, že posádka zrušila let podľa prístrojov a pri dobrej viditeľnosti si dovolila klesať vizuálne do neznámeho terénu? ČO zavinilo, že im to civilný riadiaci lietania dovolil? ČO zavinilo, že na civilnom radarovom centre nefungovala automatická výstraha, že posádka klesá pod minimálnu sektorovú nadmorskú výšku?

ČO zavinilo, že si nevšimli úvodnú veľmi vysokú vertikálnu rýchlosť klesania, alebo ak si ju všimli, že im nebola podozrivá? ČO zavinilo, že nevolali okamžite posádku a nenariadili jej zastaviť klesanie?

ČO zavinilo, že záchranársky vrtuľník tam nebol rýchlejšie? A keď priletel, tak nemohol pomáhať?

ČO spôsobilo, že lietadlo nebolo vybavené ľahko dostupným technickým prostriedkom – protizrážkovým systémom GPWS, ktorý mohol byť tou rozhodujúcou záchrannou sieťou?

 

Vyšetrovanie však vinníka našlo…

Vyšetrovatelia hľadali a našli vinníka. To, či bol ten vinník naozaj spôsobilý, aby mohol vykonávať svoju funkciu, či ustanovovanie ľudí s jeho kombináciou skúseností a prípravy zodpovedá porovnateľným kritériám v leteckých kultúrach s najvyššími úrovňami latentnej bezpečnosti, to sa už nikto nepýtal. Takých otázok, ktoré sa mali pýtať a evidentne sa nepýtali, je oveľa viac. Takže aj preto treba obnoviť vyšetrovanie.

Moje zistenia odhaľujú nový zásadný faktor. Je totiž nesporné, že posádka je pri nepriaznivej konštelácii len poslednou záchrannou sieťou pred katastrofou. V zdravej organizačnej kultúre je prakticky vždy, keď nastane problém, účinnou záchrannou sieťou.

V nezdravej organizačnej kultúre tak dlho ťahá leva za chvost, až raz bolestivo zahryzne a zabíja.

Záchranári zbierajú telesné pozostatky obetí havárie slovenského vojenského lietadla AN-24 na kopci Borsó pri obci Hejce


Podľa vyšetrovacej správy bolo príčinou pádu pochybenie posádky, pretože nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube, a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Čo teda piloti mali vedieť, ale v dôsledku inštitučného fungovania nevedeli?

Posádka pochybila, inak by sa katastrofa nestala, ale celý organizačný systém (od výberu, výcviku, technologického vybavenia, kombinácie posádok, cez predpisy, školenia, odborný dozor, organizáciu letov, atď.) musí byť nastavený tak, aby pochybenie posádky neviedlo v reťazci faktorov do katastrofického výsledku. Tento systém veľmi nezdravej organizačnej kultúry, ktorý bol rozhodujúcou hĺbkovou príčinou katastrofy, vyšetrovanie neskúmalo.

Už vieme, že pri vyšetrovaní nejde o hľadanie vinníka. To je prekonaný prístup. Mimochodom, chorá organizačná kultúra je tiež „ľudský faktor“, ale nie ten, ktorý sa ľahko prijíma masou verejnosti – „pilot“ – ukážte mi fotku, „ukrižujme ho“.

Lenže ako chcete postihovať systém, ktorý sa neučí zo skúsenosti vykúpených krvou desiatok tisíc obetí v histórii dopravného lietania? Ktorý nie je ochotný ani hlbokej sebareflexie. Ktorý je postavený na zatĺkaní, vyviňovaní seba a zosobňovaní pochybení svojich ľudí.

Robenie chýb je ľuďom absolútne prirodzené. Posádka sa nechcela zabiť. Posádka a aj všetci traja členovia, ktorí mali pri tomto type katastrofy schopnosť fungovať ako záchranná sieť, boli obeťami rovnako, ako všetci cestujúci. Prijíma sa to ťažko, verejnosti sa to predáva ešte ťažšie, táto to neraz s odporom odmieta. Tí menej osvietení odborne fundovanejší jednotlivci doslova zúria už pri prezentovaní takéhoto prístupu. Ale je to tak.

 

Piloti mali pochybiť aj tým, že nenastavili index rádiovýškomera. Ak by tak boli urobili, mohol tento prístroj ochrániť posádku pred pádom?

Je to absolútne vylúčené. Tento index by na výsledok ani na prevenciu pred katastrofou v danom teréne, v klesavom lete nemal absolútne žiadny vplyv. Argumentácia týmto faktorom je jednoznačným dôkazom nekvalifikovanosti vyšetrovania a záverov, ako aj identifikácie príčin tejto katastrofy.

Rádiovýškomer nehrá pri letoch v uvedených podmienkach v akých leteli, žiadnu úlohu. Toto môžem ako odborník konštatovať s bohorovnou absolútnou istotou. Argumenty sú v kapitole a budú v knihe. Vrátane vizualizácie na obrázku boli dodané ministrovi obrany. Uvádzanie tohto záveru je vážnym dôvodom na nutnosť obnovy vyšetrovania katastrofy novou komisiou.

 

Otec zosnulého Ľudovíta Orlického pre náš portál uviedol, že piloti riešili problém s poruchou pravého motora. Ako vy vnímate tieto tvrdenia o možnej príčine pádu?

Predpokladám, že vysadenie jedného z motorov nastalo až ako dôsledok dotyku vrtúľ s porastom pri zmiernení klesania do kopca v posledných sekundách letu. Nevidím indície, ktoré by nasvedčovali tomu, že motor vysadil ešte vo vzduchu a že vysadenie motora bolo prvotnou príčinou katastrofy.

Aj keď je silný predpoklad, že lietadlo bolo preťažené, s jedným motorom by mohli pokračovať v lete. S preťaženým lietadlom by nemuseli byť schopní stúpať, ale boli by schopní klesať minimálnou rýchlosťou klesania.

Ibaže, potvrdiť alebo vyvrátiť to môže iba zapojenie výrobcu motora do vyšetrovania a explicitné testy expertov od výrobcu. Ako vieme, výrobca nebol do vyšetrovania vôbec zapojený, čo je samo osebe veľmi podozrivé. O to viac, že vizuálne dôkazy jednoznačne potvrdili veľmi neštandardné polohy pák ovládania jednej pohonnej jednotky.

Prestavenie ovládacích prvkov mohlo nastať v posledných sekundách letu po náraze, keď posádka ešte žila. Čiže samotná poloha pák nie je dôkazom vysadenia motora vo väčšej výške. Je to len ďalší vážny jednoznačný dôvod na obnovu vyšetrovania.

Vôbec nezáleží na tom, čo si myslím, alebo predpokladám. Faktom je, že výrobca nebol a mal byť súčasťou komisie.

 

Ako o ďalšej možnej príčine sa hovorí aj o zámernom nastraženom výbušnom systéme. Naznačujú to podľa Vás trosky lietadla?

Nenaznačujú. Takúto príčinu považujem za málo pravdepodobnú.

Ale na palube vojenského špeciálu mohli byť prepravované aj osobné zbrane a munícia. Časť vyšetrovacej správy by to konštatovala. Verejne by uviedla, či mali alebo nemali vplyv na katastrofu, akurát by sa utajili určité technické a numerické parametre.

Ak muníciu alebo náboje prepravovali, tieto mohli vybuchnúť ako následok katastrofy. Ak sa to zistilo, tento samotný fakt nie je dôvod utajovať.

 

Podľa dostupných informácií Srbi vidia i možnú súvislosť medzi haváriou lietadla a masovými hrobmi, o ktorých pravdepodobne získali poznatky naši vojaci počas pobytu v misii. Informácie, ktorými disponovali, im mohli byť osudnými. Čo si myslíte o tejto teórii, ktorá je tiež vznikla aj možno vďaka tomu, že správa z vyšetrovania je utajená?

V lietadle sa nachádzali cestujúci z vojenskej polície a z tajných služieb. Mohli prepravovať aj citlivé materiály rôzneho charakteru. Tieto fakty by určite neboli zverejňované, jednoznačne by išlo o predmet utajenia, podľa citlivosti možno až najvyššieho stupňa.

Pochopiteľne, ak srbské tajné služby majú takéto indície, alebo dôkazy, tieto majú právo vhodnými formami prezentovať a v prípade nutnosti hľadať riešenie diplomatickým spôsobom cestou svojich partnerských organizácií na Slovensku.

Utajenie vždy prirodzene priživuje podozrievavosť aj konšpiračné teórie.

Na snímke kapitán Martin Farkaš, ktorý ako jediný prežil leteckú katastrofu na mieste nešťastia pri pamätníku na kopci Borsó počas pietnej spomienky pri príležitosti 12. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce 19. januára 2018

Vráťme sa k obetiam – synom, manželom, otcom. Čo bolo príčinou, že prežil len 1 vojak?

Práve CFIT je odborný „terminus technicus“ bezprostrednej príčiny tejto katastrofy. CFIT z anglického „Controlled Flight Into Terrain“. Zjednodušene povedané, posádka v presvedčení, že letí po bezpečnej trajektórii letu narazila do terénnej prekážky počas riadeného letu. Čiže lietadlo malo funkčnú posádku, posádka mala funkčné a riaditeľné lietadlo, bola presvedčená, že letí správne a ako sa ukázalo, nachádzali sa inde.

Absolútne rovnakej bezprostrednej príčiny, ako v prípade Tu-154 poľských vzdušných síl o viac ako 4 roky neskôr 10. apríla 2010. Rovnakej, ako v prípade lietadla T-43A (B-737) vzdušných síl USA v chorvátskom Dubrovníku o 10 rokov skôr 3. apríla 1996, pri ktorej zahynul aj minister vlády USA. Pokiaľ je známe, správa ani len neobsahuje tento termín.

Medzi spolupôsobiace príčiny nesporne patrilo pochybenie posádky. Ale jednou zo závažných spolupôsobiacich príčin, ktoré komisia ani len neodhalila, bola absencia vedomostí o prepočte minimálnej bezpečnej výšky v podmienkach teplôt hlboko pod nulou. To je samo osebe závažným dôvodom na obnovu vyšetrovania s novou komisiou.

Hĺbkové, čiže skutočné príčiny, sú vo všetkých prípadoch oveľa komplexnejšie a systémové. Tieto sa veľmi podobajú v štátnych letectvách mnohých štátov, aj v leteckých spoločnostiach s nízkou úrovňou latentnej bezpečnosti. Najmä v inštitúciách prevádzkujúcich veľmi malé počty lietadiel každého typu.

Nuž a hĺbková príčina sa dá zhrnúť pod jeden pojem – chorá inštitucionálna kultúra, ktorá nevybavila posádku nástrojmi na to, aby mohli fungovať ako záchranná sieť. Laicky sa dá nezdravá inštitucionálna kultúra najzrozumiteľnejšie vyjadriť slovným spojením  „bordel v organizácii“.

Len pripomínam, tej organizácie, ktorá vyšetrovala samu seba. V konkrétnych podmienkach je prežitie jedného cestujúceho zázrak, ale samotný náraz podľa charakteru katastrofy mohlo prežiť oveľa viac cestujúcich, zabil ich mráz.

 

Vyšetrovanie je uzavreté, správa o ňom je utajená, pozostalí ale nenašli vnútorný pokoj a nie sú stotožnení s výsledkami vyšetrovania. Čo je podľa v tejto chvíli potrebné urobiť pre nich ako občanov SR, ktorí prišli o svojich blízkych v dôsledku služby vlasti?

Pozostalí ani nemôžu byť spokojní s výsledkami vyšetrovania. Už len na základe faktorov, ktoré som uviedol je nutné obnoviť vyšetrovanie.

V záujme prevencie si vysoko vážim odvahu, nasadenie a odhodlanie zástupcov pozostalých, ktorí požadujú obnovenie vyšetrovania. Nie sú prví v histórii, ktorí svojou vytrvalosťou pomohli posunúť bezpečnosť lietania do bezprecedentných výšok. Je potrebné nájsť politickú odvahu a presadiť obnovenie vyšetrovania.

Životy obetiam nikto nevráti, ale aroganciou politickej moci je ich obeta vlastne dehonestovaná rezortom, v ktorom slúžili a vládami svojej vlasti, ktorej slúžili.

Verím, že po voľbách nastane v tomto smere zmena. Utajenie celej správy je priam urážkou pozostalých, prejavom typických totalitných praktík rezortu a vládnej moci, ale aj zneuctením obetí.

Pozostalí ako kompromis navrhli vypracovanie extraktu správy, štruktúrou zodpovedajúcemu civilným vyšetrovacím postupom a predpisom, ktorý by bol odtajnený. A nie je to potrebné robiť len pre pozostalých. Je to potrebné urobiť pre všetkých občanov, pre všetkých aktívnych vojakov a občianskych zamestnancov.

Dokonca je to potrebné urobiť v záujme bezpečnosti samotných zodpovedných, ktorí obnovu vyšetrovania zatiaľ arogantne a občas zúrivo odmietajú. Ale ktorí sa raz môžu sami nachádzať v nesprávnom čase na nesprávnom mieste len preto, že vyšetrovanie bolo odflákané a závery neboli relevantné. Lebo hĺbkové príčiny niekto nechcel vidieť, alebo nemal odvahu, prípadne kvalifikáciu, aby ich odhalil. Oni totiž veria, že rezort a lietanie v ňom sa zmenili.

Ako človek s intímnou hĺbkovou znalosťou systému myslenia a organizačnej kultúry v rezorte na všetkých úrovniach riadenia, ako aj človek, ktorý dostal životnú šancu vidieť systém lietania aj na opačnom spektre kvality, môžem bez obáv tvrdiť, že zmena zvnútra je vylúčená.

Šancu na zmenu všetky vedenia rezortu vlastizradne zahodili tým, keď po sprofesionalizovaní ozbrojených síl v roku 2005 nezaviedli komplexný funkčný systém záloh, ktorý bol kritickou podmienkou prechodu na profesionalizáciu. Od kadetských zborov, cez niekoľko tisícové aktívne zálohy, možno o niečo väčšie pasívne zálohy, až po pomerne masívne, ale svojou podstatou papierové všeobecné zálohy.

Je tiež nemožné urobiť zásadný prielom v latentnej bezpečnosti lietania s organizačnými štruktúrami, ktorými disponujú rezorty so štátnym letectvom, teda tak obrany, ako aj vnútra, s dvomi lietadlami a teda hŕstkou pilotov každého typu. Aj v tom explicitné zistenia mojich 18 rokov trvajúcich analýz asi 1500 leteckých nehôd indikujú, že cestujúci a posádky štátnych dopravných lietadiel malých štátov sedia na sude s pušným prachom bez akejkoľvek výstrahy o čase výbuchu.

Ani politici, ani profesionáli dodnes nevedia, čo nevedia.

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.
Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

V tábore národných síl došlo k zásadným zmenám. K víťazstvu však chýba ešte jeden krok

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:Kombosnímka HSP/TASR)   Na národnej scéne sa odohralo niečo, čo si ešte deň pred tým nedokázal asi nikto predstaviť. Štyri malé strany sa spojili s ĽSNS a budú kandidovať na ich kandidátke Ide o prelomovú zmenu z viacerých dôvodov. V prvom rade ĽSNS vyšla definitívne z izolácie. Zatiaľ čo doteraz sa…

Konflikt ekológie a náboženstva? V čom majú tradiční kresťania a ekoaktivisti opačné názory?

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Strategic-culture/Foto: Archív NZOO Bojnice)   Verejné vystupovanie na veľkých fórach a stretnutiach je dobré pre kariéru analytika, hoci tieto udalosti môžu často vyžadovať veľa času za malú či žiadnu finančnú odmenu. Keď mi ale ponúkli byť súčasťou panelovej diskusie na zvláštnu tému „Náboženstvo a ekológia“ na 5. Medzinárodnom…

„Ty zku*vysyne, „Putinova děvko“: Dav v Prahe vypískal Klausa mladšieho. „Novodobí revolucionári“ a ich „demokratické“ videnie sveta

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Česko si dna 17. novembra podobne ako Slovensko pripomenulo tridsať rokov od nežnej revolúcie. Národná trieda v Prahe, ktorá je od roku 1989 symbolom novembrových udalostí, bola od rána stredobodom udalostí Aj predseda strany Trikolóra Václav Klaus mladší si chcel uctiť revolúciu, ktorej…

Švédska agentúra, ktorá prišla s návrhom zrušiť výučbu skorších dejín, teraz navrhuje zrušiť výučbu hymny

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Švédska vzdelávacia agentúra Skolverket do nového návrhu osnov pre základné školy zapracovala možnosť zrušiť výučbu štátnej hymny. Návrh kritizujú politici zo stredopravej opozície. Len pred pár týždňami pritom vyvolal pobúrenie ďalší návrh Skolverketu, aby sa vo švédskych školách vyučovali dejiny až od 18. storočia ďalej. Informoval…

Spencerová: USA odsúdili „neospravedlniteľnú silu“ v Hongkongu, ale o mŕtvych demonštrantoch v Bolívii mlčia

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Natacha Pisarenko)   Česká novinárka Tereza Spencerová sa vo svojom komentári venovala súčasnej situácii v Bolívii. Poukázal tiež na postoj USA. Na jednej strane odsudzujú zákroky proti demonštrantom v Hongkongu, no na strane druhej o tých v Bolívii nehovoria nič Ako uvádza Spencerová, nezvolená pravicová vláda, ktorá sa…

V Nitre si pripomenuli 30. výročie programu Erasmus Student Network

Nitra 19. novembra 2019 (HSP/Foto: Roman Oravec)   Podujatie Erasmus Village venované 30. výročiu programu Erasmus Student Network sa konalo v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Okrem zahraničných študentov oboch nitrianskych univerzít prezentovala svoje rozmanité aktivity v rôznych oblastiach aj nitrianska radnica Na podujatie zavítal aj nitriansky viceprimátor Miloslav Špoták, ktorý…

Bývala riaditeľka Centra sociálnych služieb v Poprade podala trestné oznámenie

Bratislava, 19. november 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Mgr. Eva Kovalčíková bola odvolaná z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb v Poprade na 1. neplánovanom zasadaní MsZ Mesta Poprad konanom dňa 14.05.2019. Na uvedenom zasadaní boli verejne prezentované nepravdivé a pravdu skresľujúce dôvody na jej odvolanie Tieto boli prevzaté aj viacerými médiami. Mgr.…

NAKA obvinila poslanca OĽaNO z vynášania utajovaných skutočností. Matovič reaguje

Bratislava 19. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil poslanca OĽANO Jaroslava Naďa z trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti. Podľa vyšetrovateľa mal Naď žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov Slovenskej republiky a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Ako píše polícia SR na svojom Facebooku, dôvody tejto jeho „aktivity” sú…

V Iráne bolo zabitých zrejme viac ako 100 protestujúcich

Teherán 19. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Viac ako 100 demonštrantov bolo zrejme zabitých v Iráne, odkedy bezpečnostné zložky dostali nariadenie potlačiť protesty vyvolané zvýšením cien palív. Oznámila to v utorok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) "Najmenej 106 protestujúcich v 21 mestách bolo podľa dôveryhodných správ zabitých," uviedla AI sídliaca…

Bosnianske predsedníctvo vybralo za nového premiéra Zorana Tegeltiju

Sarajevo 19. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Amel Emric)   Multietnické predsedníctvo Bosny a Hercegoviny vybralo v utorok Zorana Tegeltiju ako kandidáta, ktorý by mal viesť novú vládu. Po viac ako roku od konania volieb sa tak skončila politická patová situácia v tejto balkánskej krajine, uviedla agentúra AP Trojčlenné predsedníctvo vybralo bosnianskosrbského politika…

Expert na Ukrajinu a poradkyňa viceprezidenta vypovedali pred Kongresom

Washington 19. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Efrem Lukatsky)   Expert na Ukrajinu pôsobiaci v Bielom dome a poradkyňa amerického viceprezidenta Mikea Pencea vypovedali v utorok pred výborom Snemovne reprezentantov Kongresu USA pre spravodajské služby, ktorý sa zaoberá podozreniami vznesenými voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi v súvislosti s impeachmentom. Informovali o tom agentúry AP…

KDH víta rokovanie opozičných strán o spoločnom postupe do volieb

Bratislava 19. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   KDH víta rokovania medzi opozičnými stranami o spoločnom postupe v budúcoročných parlamentných voľbách. Úspešné ukončenie rokovaní by KDH považovalo za dobrú správu pre Slovensko. Pre TASR to uviedol hovorca KDH Stano Župa "Demokratická opozícia by mala mať ambíciu postaviť vo voľbách zoskupenie, ktoré…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Škoda ktorú utrpela štvorčlenná rodina z titulu poštátnenia a rozpredaja národného majetku.

Veľa sa píše o tom ako komunisti okrádali ľudí po 1948 roku. Nuž je pravdou, že bohatým pobrali a chudobným rozdali. Nuž a tak sme začali bohatnúť všetci rovnomerne. Každý mal v národnom majetku rovnaký podiel, ktorý nám za tých 40 rokov riadne porástol. O tom sa nehovorilo a nehovorí…

Eliminácia ozbrojených síl by znamenala národnú samovraždu

Post-lisabonský neštát-superštát EÚ už teraz zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti. Pretože nie je štát, ale uzurpuje si právomoci štátu. Pretože európsky národ neexistuje. Pretože európske vlastenectvo nemôže existovať. V oblasti bezpečnosti aj preto zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany…

Si osobne zodpovedný za ničenie prírody! Ak to nezmeníš, príroda ťa zničí!

V súčasnosti sa stalo módnym hovoriť o ekológii! Kto sa v tomto smere aktivizuje, je „in“! Mnohým je ale z tejto hystérie zle. A je im zle preto, lebo ekologický aktivizmus bol značne sprofanovaný. A to konkrétne Gretou Thunberg a mocenskými silami, ktoré stoja za ňou. Napriek tomu však nie…

Pán ROMAN MICHELKO, ste NEkonzistentný!

Roman Michelko, známy politológ, spisovateľ a vydavateľ má za sebou určite veľa dobrej práce. Aj ja si jeho politické analýzy občas rada vypočujem a bývajú tam zaujímavé myšlienky. Tentokrát však musím napísať, že ma veľmi sklamal v súvislosti s jeho komentovaním pôsobenia Š. Harabina a M. Kotlebu v priebehu posledného zhruba polroka. Najprv niekoľko údajov z dvoch videí…

Ivan Štefanec: Technologickí giganti budú riadne odvádzať DPH

Zdroj : Európske noviny Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá skoncuje s daňovými únikmi a výpadkami v oblasti internetových technológií a elektronického obchodu. Vďaka nej sa podarí od technologických gigantov, ako je Amazon, eBay, či Alibaba získať o 5 až 7 miliárd eur viac na dani z pridanej hodnoty.…

17. november nám dal nepredstaviteľné možnosti ....

            Niekoľko ľudí sa ma spýtalo za posledné dni, aký je môj názor na 17. november, bývalý režim a súčasný politický systém. Podľa môjho názoru nie je nikdy nič ideálne, nikdy nedokážete uspokojiť všetkých ľudí na 100 (na 100 čoho? percent, bodov..) , no prirodzená…

TopDesat

FOTO: Ako vyzerajú Benátky počas povodní?

0

Tentokrát sa Benátky ocitli pod vodou viac ako obvykle. Výnimočne vysoký príliv pohltil 45 percent mesta a život sa na chvíľu zastavil. Turistov to však neodrádza. Následky zmeny klímy si naďalej vyberajú svoju daň. Podľa Centra civilnej ochrany v oblasti prognózy nahlasovania prílivu a odlivu bolo zatopených 45 percent mesta. Turistická destinácia,…

TOP 10: Pravý význam vecí, ktoré používaš každý deň

0

Zamyslel si sa niekedy, prečo má PIN kód k tvojej bankomatovej karte 4 číslice? Alebo prečo nie sú písmená na klávesnici usporiadané podľa abecedy? Toto je pravý význam 10 vecí, ktoré používaš každý deň. Doteraz si možno ani netušil, prečo je to tak a na čo to slúži.  1. Prečo…

Vek faraónov a neuveriteľné stavby – pyramídy

0

Neexistujú snáď žiadne staviteľské pomníky minulosti, ktoré by boli späté s predstavou tajomstva do takej miery, ako veľké egyptské pyramídy. Typ stavby v podobe pyramídy sa vyskytuje po celom svete, avšak tie egyptské sú najstaršie a najnápadnejšie a možno práve preto tak inšpirujú našu predstavivosť. Pozrime sa spoločne na tie najzaujímavejšie. Najsilnejším dojmom –…

Chilkoot trail - zlatokopecký trek severoamerickou divočinou

0

Americké národné parky ponúkajú milovníkom aktívnej dovolenky veľa možností - od nenáročných prechádzok až po niekoľkodenné túry. Chilkoot trail je menej známy zlatokopecký trek na pomedzí Yukonu a Aljašky. Hoci zlatá horúčka má svoj najväčší boom už dávno za sebou, na 53 km dlhom Chilkoot trail je stále dosť rušno.…

E-cigarety sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety

0

Sú elektronické cigarety menej škodlivé ako tradičné tabakové? Z kardiovaskulárneho hľadiska odpovedá najnovší výskum jednoznačným nie. Jeden z autorov štúdie dokonca tvrdí, že elektronické cigarety môžu spôsobovať užívateľom potenciálne ešte viac škody ako tie tradičné. Vzhľadom na nedávne prepukn

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

0

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových vozidiel. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa…

Vo svete IT

Jeden z najmenších a najvýkonnejších mikrolaptopov na svete – GPD Pocket 2 je aktuálne dostupný v neodolateľnej zľave

0

Jeden z najmenších a zároveň najvýkonnejších mikrolaptopov na svete sa dá momentálne objednať aj do našich končín za naozaj vynikajúcu cenu. Skvelý GPD Pocket 2, ktorý doslova zbúral svoju kampaň na platforme Indiegogo, si môžeš kúpiť už za fantastických 446,38 eur s bezplatnou dopravou bez akýchkoľvek ďalších poplatkov ako clo…

Toto sú 3 najlepšie Android aplikácie ponúkajúce možnosť šifrovaných správ, ktoré by ste mali skúsiť

0

V  priebehu dnešného dňa sme Vám priniesli článok, v  ktorom sme poukázali na slová bezpečnostných analytikov, ktorí hovorili o rozdieloch medzi odosielaním a prijímaním klasických SMS správ prostredníctvom mobilnej siete a pomocou aplikácií s end-to-end šifrovanie. V  nadväznosti na spomínaný článok Vám nižšie prinášame 3 tipy na aplikácie, ktoré patria…

Huawei sa zajtra chystá predstaviť stratégiu spoločnosti spojenú s operačným systémom HarmonyOS

0

Portál CNBC urobil interview s  predsedom predstavesntva spoločnosti Huawei, Liangom Hua. Ten zdieľal pár zaujímavých informácií o  operačnom systéme HarmonyOS, na ktorom práve pracujú. „Stratégia HarmonyOS bude zverejnená zajtra…“ vyjadril sa predseda spoločnosti. HarmonyOS bol predstavený ešte v  auguste a je pravdepodobné, že svoju ďalšiu stratégiu spoločnosť odhalí už zajtra,…

Samsung práve predstavil skladateľný smartfón W20 s podporou 5G technológie. Pozrite sa čo prináša

0

Začiatkom novembra sa z nenazdajky objavili informácie týkajúce sa toho, že spoločnosť Samsung plánuje v tomto roku predstaviť ešte jeden skladateľný smartfón. S  informáciami prišiel čínsky mobilný operátor China Telekom. Dnes sa tak aj stalo. Samsung  W20 5G je oficiálne predstavený Spoločnosť Samsung v  priebehu dnešného dňa predstavila nový skladateľný…

Posielate SMS správy alebo uprednostňujete chatovacie služby? Expert prezrádza, ktorý spôsob komunikácie je bezpečnejší

0

Hoci dnes mnohí z nás aktívne využívajú služby ako Messenger, WhatsApp a ďalšie, tak aj napriek tomu sa SMS správy stále tešia veľkej popularite. Bezpečnostní experti vo všeobecnosti hovoria, že SMS správy sú náchylnejšie na odhalenie, ako je to v  prípade odosielanie a prijímania správ prostredníctvom aplikácií ako je napríklad…

Potvrdené! Nová hra Half-Life Alyx od štúdia Valve bude predstavená už tento štvrtok

0

Jedna z najlegendárnejších hier Half-Life, za ktorou stojí známe štúdie Valve, sa opäť vráti do sveta najmodernejších herných titulov vďaka novému vydaniu s názvom Half-Life: Alyx. Pôvodné špekulácie nakoniec potvrdilo samotné štúdio na sociálnej sieti Twitter, pričom zverejnilo bližšie detaily o dátume predstavenia. Nový Half-Life už 21. novembra! Nový Half-Life:…

TopSpeed

Red Bull opäť prekonal rekord o najrýchlejšie prezutie pneumatík

2

Zdá sa, že dramatické preteky priamo úmerne súvisia s rekordom o najrýchlejšie prezutie pneumatík. Pri pretekoch na Hockenheime v Nemecku dokázal tím Red Bull Racing zvládnuť pit stop za 1,88 sekundy. No pri pretekoch v Brazílii umenie rýchlo prezúvať posunuli mechanici ešte ďalej...

Testujeme KIA ProCeed GT - čo vás zaujíma?

0

Tento tyzden mame v redakcii velmi pestry. Na test totiz mame hned tri auta. S kazdym z nic sa vam postupne prihlasime, aby ste nam mohli napisat, co by ste o nich radi vedeli. Ja mam na starost test azda najstylovejsieho maleho kombika nie len na našom, ale Európskom a…

Konfigurátor Volvo patrí k tomu naj, čo na Slovensku máme

4

Tak a dostali sme sa k poslednému článku z tejto série, porovnanie konfigurátorov ukončíme abecedne poslednou značkou, ktorá má u nás k dispozícii konfigurátor. Keďže ide o prémiového výrobcu, je pravdepodobné, že bude mať aj rozsiahlu príplatkovú výbavy a teda aj komplikovanejšiu štruktúru. Konfigurátor Volvo tak môže preukázať svoje kvality. Aký je v skutočnosti?

Ako môže vyzerať nová Škoda Octavia RS a Scout?

4

Štvrtá generácia Škoda Octavia má za sebou svoju oficiálnu premiéru, redakcia Topspeed.sk bola pritom a priniesla o nej aj podrobnú reportáž. Tým to však nekončí. Octavia, to nie je len bežný liftback a kombi, ale aj výkonná verzia RS a „outdoorový“ Scout. Ako teda môže vyzerať nová Škoda Octavia RS a Scout? Možno aj nejako takto.

VW investuje miliardy do elektromobility, zarábajú na to všetci

3

Dozorná rada koncernu Volkswagen rozhodla o neuveriteľných výdavkoch na elektromobilitu. Najbližších 5 rokov VW investuje do elektrických a hybridných áut až 60 mld. eur. Za päť rokov bude vyrábať až 75 elektrických modelov a 60 hybridov. Má to však háčik, na ambicózny plán treba peniaze a tak sa naň musia vyskladať…

Štát zverejnil podmienky dotácie na nákup elektromobilu

37

Ministerstvo hospodárstva SR konečne zverejnilo podmienky, ktoré musíte splniť pri žiadosti o dotáciu na nákup nového elektrického auta. Žiadosti môžete podávať od 17. decembra 2019, elektromobil nesmie byť drahší ako 50 000 eur a štát vám dá zo spoločných peňazí všetkých občanov maximálne 8000 eur. Na rozdávanie je pripravených 5…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Ako posilniť emocionálne sebavedomie?

0

Emócie majú nad nami omnoho väčšiu moc, než sme im ju niekedy ochotní priznať. Tie nepríjemné a negatívne nás zraňujú, môžu byť neznesiteľné, neodbytné a spôsobujú bolesť. Keď ich potlačíme, poprieme alebo zavrhneme, vyhneme sa im iba na chvíľu. Pravdaže, sme vynaliezaví na to, ako zlosť premôcť čokoládou, hanbu prekryť…

DIY dekorácie zo šišiek: Na jeseň, na Vianoce, ale aj počas celého roka

0

Šišky patria medzi akési univerzálne dekorácie, ktoré môžete mať len tak položené na parapetnej doske, na stole, či niekde na poličke. Neuveríte, ale šišky sú zadarmo. Teda možno ani nie tak zadarmo, pretože vás budú stať váš drahocenný čas. Je totižto potrebné, aby ste sa vybrali na prechádzku do lesa,…

Cukor a hyperaktivita: Naozaj sú deti neovládateľné pod vplyvom sladkostí?

0

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, inak skrátene aj ADHD, je diagnózou, s ktorej nárastom sú v posledných rokoch negatívne konfrontovaní nielen rodičia, ale aj vychovávatelia a učitelia. Posledné tri desaťročia bola zaznamenaná výrazne stúpajúca tendencia hyperaktivity u detí, ale i dospelých. Cukor a hyperaktivita sú spoločne spájané, no je naozaj pravdou, že cukor spôsobuje hyperaktivitu? Prečítajte si o…

Aké sú účinky koenzýmu Q10? Je to pre nás nevyhnutý životabudič?

0

Ľudský organizmus potrebuje pre správnu funkciu obrovské množstvo živín a rozličných látok. Cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny či minerály – to všetko potrebuje naše telo v dostatočnom množstve, v opačnom prípade totiž môže dôjsť k rozvoju rozličných zdravotných ťažkostí. Dôležité pre naše zdravie sú aj látky s antioxidačnými účinkami. Sem radíme…

Ženský pohľad na: Toyota Camry Hybrid – návrat legendy po 15 rokoch

0

Na testovanie áut od výrobcu, ktorý celosvetovo vedie počtom predaných áut, sa vždy teším. Toyota je značka, ktorú neprehliadnete. Okrem toho je mi sympatická, lebo sa stavia do pozície lídra vo výrobe a predaji automobilov s benzínovo-elektrickým pohonom. Medziročne sa predaje hybridných automobilov zvýšili cca o 38 percent. Aj keď musím priznať,…

Poznáš vitamín krásy? Povieme ti, kedy naozaj zaberá a kedy nie

4

Buďme k sebe úprimné. Každá žena je krásna, no dokonalosť ako taká neexistuje. Jedna má problém so slabými nechtami, iná s vráskami a ďalšia možno nemá také zdravé a lesklé vlasy, ako by si možno priala. Nedokonalosť je však ľudská a my máme v súčasnej modernej dobe veľa naozaj možností,…

Svetlo sveta

Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

0

V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

0

Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

Bojovníci ´89 bez tribúny – vodcovia, ktorí mohli viesť, mali viesť, ale nakoniec neviedli

0

Mužov novembra 1989 v bývalom Československu všetci dobre poznáme. Videli sme ich každý deň na obrazovkách a počuli z rozhlasu. Zarážajúce je ale to, že sme ich z televízie a rozhlasu počúvali aj predtým, počas desaťročí komunizmu. Skutočne to neboli pre nás neznáme tváre. Feldek sa prihováral pionierom v Pionierskej lastovičke, Kňažko si zahral hrdinského robotníckeho vodcu vo filme o zlom kapitalizme, Paľko…

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.

0

Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí. Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie…

Umlčať Kuffu

0

Dvaja biskupi arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele politickej strany KDŽP Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná strana na Slovensku má v stanovách uvedené, že…

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje

0

Oslavujeme veľkého mučeníka katolíckeho Východu, sv. Jozafáta. Na neho možno aplikovať slová z listu sv. apoštola Jakuba: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12). Od útleho detstva ho rodičia viedli k láske ku Kristovi. Keď ešte ako dieťa počul z úst svojej matky hovoriť…

Armádny Magazín

Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

0

Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

Prvé dva ruské hypersonické raketové systémy Avangard vstúpia do služby v najbližších týždňoch

0

Ruské strategické raketové sily dostanú prvé dva  medzikontinentálne balistické raketové systémy Avangard - koncom novembra, alebo začiatkom októbra. Dve rakety UT-100N UTTKh vybavené hypersonickými klzákmi z prvého pluku systémov Avangard budú uvedené v divízii Dombarovsky strategických raketových síl. V súčasnosti prebieha práca na príprave rakiet a na ich umiestnení

Pakistan testuje jadrové balistické rakety Shaheen-I na odstrašenie Indie

0

Pakistan (18.11.2019) - Pakistanská armáda v rámci cvičenia testovala balistickú raketu typu Shaheen-I ako odpoveď na podobné testovanie Indie s raketou Agni II. Test bol oznámený v pondelok a vyhlásený za úspešný.  

National Interest: Je slovenský Stribog, najlepší samopal na svete?

0

Ako rastie popularita pištoľových karabín (PCC - pistol caliber carbine), zaujímavá slovenská karabína sa stala miláčikom mnohých médií venujúcich sa zbraniam. Zdravá dávka slovanskej značky a dizajnových prvkov blízkych drahším konkurentom ako napríklad: APC9 od Brügger & Thomet , robí zo Stribogu SP9A1 jeden z najlepších PCC vo s

Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

0

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :

Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

0

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verzi

Tvoja Svadba

Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

0

Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

0

Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

0

Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

0

Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

Tipy na vianočné darčeky pre novomanželov: Čo ich poteší?

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre novomanželov a hlavne pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť…

Etiketa na svadbe v kocke: Na čo si musíš dávať pozor?

0

Každá udalosť má svoje pravidlá, viacmenej dané, rešpektované a vyžadované. Svadba má v „príručnej encyklopédií slušného správania“ výsadné postavenie. Ako sa má chovať nevesta, ženích a svadobný hostia? Etiketa na svadbe, ktorú sme pre vás pripravili vám opráši vedomosti, ktoré váš svadobný deň urobia ešte noblesnejší.

Tvoje Zdravie

Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

0

Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

0

Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

0

Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

0

Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…

Tipy na praktické vianočné darčeky: Tieto určite ocení každý!

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť na kvalitnú batožinu.…

Najčastejšie choroby mileniálov: Zistite, čo trápi mladých do 35 rokov!

0

Majú pred sebou takmer celý život, zdraví však často nie sú. Reč je o mileniáloch, teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti 20 až 37 rokov. Mileniálmi, ktorí do zdravia a wellnessu investujú stále viac času a úspor, sa zaoberali nedávne rozsiahle štúdie. Zistili, že ich trápia viac psychické ochorenia…