KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Peter Švec analyzoval pád lietadla AN-24 pri Hejciach: Ani politici, ani profesionáli dodnes nevedia, čo nevedia

Bratislava 9. apríla 2019 (HSP/Foto: TASR-František Iván, SITA-Branislav Bibel, TASR-Milan Kapusta)

 

Pád vojenského lietadla AN-24 pri maďarskej obci Hejce neustále rezonuje v slovenskej spoločnosti. Dôvodov je viacero. O život pri tejto najväčšej tragédii v histórii slovenského letectva prišlo 42 vojakov, prežil len jediný, Martin Farkaš. Vyšetrovanie bolo uzavreté tvrdením, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla. Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube, a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Vyšetrovacia správa je však utajená. A preto vznikajú rôzne otázky a pochybnosti. Práve uvedenú nehodu v 40-stranovom dokumente analyzoval kapitán aerolínií a vojensko-bezpečnostný analytik Peter Švec, ktorý upozornil na viacero podstatných faktov

Trosky havarovaného vojenského lietadla AN-24 pri obci Hejce v Maďarsku

Ste autorom rozsiahlej analýzy o tragickej udalosti pádu AN-24, pri ktorej zahynulo 42 vojakov. Čo vás podnietilo k tomu, aby ste analyzovali príčiny pádu?

To je dlhý príbeh, ale začal by som tým podstatným. Som totiž otec myšlienky vlastnej slovenskej obrany, ktorú som vyslovil už v roku 1990 a za ktorú bol proti mne spustený teror vtedajších federálno-unitárnych šovinistov. Od normalizačných pohovorov až po prokurátorské vyšetrovanie. Bol som jeden z tých poslancov tzv. Federálneho zhromaždenia, ktorí prispeli k tomu najcennejšiemu, čo máme – k štátnosti.

Veľmi mi teda záleží na tom, aby moje „dieťa“ bolo zdravé a životaschopné a patrí do toho aj bezpečnosť lietania. Nielen vojenského, ale aj civilného. Patríme totiž medzi štáty nielen s bezkonkurenčne najnižšou rozlietanosťou v rámci celej EÚ, meranou počtom prepravených cestujúcich k počtu obyvateľov, ale tiež s najnižšou úrovňou latentnej bezpečnosti lietania merané počtom katastrof a obetí na výšky náletov.

 

Pre analýzu sú potrebné určité zručnosti. Kde si ich získavali?

Vo svojej kariére som mal za 42 rokov možnosť zažiť rôzne typy, aj rôzne kvalitatívne úrovne organizácie lietania. Od aeroklubového, cez vojenské, až po rôzne typy civilnej dopravnej prevádzky. Mal som tiež šťastie nielen si vyformovať analytické zručnosti, ale aj ich čiastočne uplatniť pri účasti na vyšetrovaní zopár leteckých nehôd. Hoci moje hlavné analytické zameranie bolo a naďalej zostáva v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. Všímal som si veľmi podozrivé praktiky, ktoré som sám zažíval.

Už počas môjho štúdia na operačnom stupni vojenského vzdelania na akadémii vo Veľkej Británii v roku 1995 som sa zorientoval v teórii toho, čo sa volá organizačná kultúra. Zistil som, že mnohé nezdravé praktiky v letectve spadajú práve pod hlavičku nezdravej inštitucionálnej kultúry.

Počas neskoršieho štúdia na Kráľovskej akadémii obranných štúdií v roku 1999 som vo svojej diplomovke vytvoril koncept pôsobenia proti presile na princípoch štúdia teórie chaosu, ktorý vychádzal z nelineárnych a tzv. manévrových prístupov. Moja diplomovka bola ohodnotená ako jedna z najlepších desiatich z ročníka a bola publikovaná v ročenke Seaford House Papers v roku 2000.

 

Dali sa poznatky získane vo Veľkej Británii aplikovať aj na systém na Slovensku?

Po návrate z tejto strategickej akadémie, akejsi britskej „Vorošilovky“ som si uvedomil, že môj koncept sa dá metodicky vynikajúco uplatniť pri posudzovaní leteckých katastrof a predpokladov leteckých nehôd. Tak som na jej základe v roku 2000 vykonal východiskovú analýzu faktorov bezpečnosti lietania v našich vzdušných silách a najskôr som prezentoval list vtedajšiemu veliteľovi vzdušných síl.

V liste som odporučil stručný koncept zásadných opatrení na elimináciu veľmi nezdravých trendov v bezpečnosti dopravného lietania vo vzdušných silách. Na jeho konci som otvorene uviedol, že ak sa tieto faktory podcenia, môže hroziť to najhoršie. Vtedy som bol jeden z 10 najvyšších funkcionárov veliteľstva vzdušných síl.

 

Čo nasledovalo potom?

Obsahovo identickú správu som prezentoval náčelníkovi Generálneho štábu o rok neskôr, keď som bol ustanovený do jednej z asi desiatky najvyšších funkcií v ozbrojených silách.

Tam som už využil aj ďalšiu skúsenosť z prípravy Vojenskej stratégie, na ktorej som sa ako predseda malej komisie zásadnou mierou podieľal. Strategické koncepty vojenských ohrození ako je koncept predstihu výstrahy, koncept času prípravy, ako aj koncept akceptovateľného rizika (tiež to vychádzalo z metodiky mojej diplomovky) boli veľmi unikátne a odvážne. Tie som síce aplikačne použil až neskôr pri príprave konceptu vzdušných síl, ale bol som nimi inšpirovaný do skutku, ktorý som urobil – celý list som pretavil do informačnej správy pre Náčelníka GŠ.

 

Aký bol postoj vašich nadriadených? Prijali správu?

Moja informačná správa bola utajená a diplomaticky mi bolo odporučené, že v rámci mojej funkcie šéfa vojenského prieskumu a elektronického boja nemám zodpovednosť za oblasť bezpečnosti lietania. Pritom bezpečnosť lietania sa priamo dotýkala činnosti pluku špeciálneho určenia, ktorý bol v mojej podriadenosti a činností mojich iných podriadených zložiek.

Ak sa dobre pamätám, informačná správa si zaslúžila dokonca druhý stupeň – Tajné.

Na snímke Peter Švec

 

Takže váš koncept zmeny definitívne pochovali?

Potom som dostal ďalšiu príležitosť. Po ustanovení do funkcie GR sekcie ministerstva sa mi nechtiac naskytla ďalšia príležitosť prezentovať zarážajúce zistenia. Mal som totiž v podriadenosti jedno z troch štátnych letectiev v našom malom štáte – vtedajšiu Vojenskú leteckú akadémiu. Síce som ju preberal bez jediného schopného výcvikového lietadla, aj s platným politickým rozhodnutím, že škola bude zrušená.

Ale dodnes som menej osvietenými kolegami obviňovaný za zrušenie Bielych albatrosov aj zo zrušenia školy. Napriek tomu, že časť skupiny som zachránil pred prevodom pod „Vzdušné sily“ modernizáciou lietadiel a vykonaním všetkých vojskových skúšok nového vybavenia. Napriek tomu, že práve ja som trval na akceptovaní funkcie GR s podmienkou, že moju Alma Mater zachránim.

Spoločne s vtedajšími rektormi som ju pretransformoval na civilnú fakultu TU Košice. Jeden z mála kvalifikovaných ministrov obrany, ktorý sa v čase ustanovenia už viac ako 10 rokov venoval širšej oblasti bezpečnosti, ma vymenoval za predsedu Komisie MO pre koncepčný rozvoj letectva. Pomer racionalizmu voči zotrvačnosti v myslení v nej bol spravidla 2:8, občas 3:7.

Správa bola robená z otvorených zdrojov, z veľkej časti z môjho osobného rokmi analýz vytvoreného „know-how“. Ale s uplatnením už uvádzanej metodiky tak, aby mohla byť predložená na buď širokú odbornú, v ideálnom prípade na verejnú diskusiu.

Ako predseda som mal právomoci konečnej úpravy textu a tam, kde v záveroch a odporúčaniach nebola zhoda celej komisie som zaradil vetu asi v zmysle „v tejto otázke nebol v komisii dosiahnutý konsenzus“. Takýchto viet bolo v správe vysokých pár desiatok. Nový minister – totálny amatér, pokračoval v tradícii totalít – správu utajil.

Písal sa rok 2004 a aj tá skutočnosť prispela k môjmu rozhodnutiu venovať sa naplno môjmu celoživotnému koníčku a na konci septembra opustiť ozbrojené sily. Realizácia jedného z navrhnutých opatrení by tiež vytvorila záruku, aby 42 cenných životov neskôr 19. januára 2006, čiže takmer 1 a pol roka po mojom odchode do civilu, nevyhaslo.

 

Z ozbrojených síl ste síce odišli, ale nezanevreli ste na ne. Po páde AN-24 vás prekvapilo utajenie vyšetrovacej správy?

Potvrdila sa platnosť porekadla, že doma nikto nie je prorokom. Medzitým som už robil na čiastočný úväzok v jednej leteckej spoločnosti manažéra letovej bezpečnosti, v ktorej som pripravil prvý „Program letovej bezpečnosti“ v histórii Slovenska. A tiež som do katastrofy stihol byť viac ako rok letovým riaditeľom v inej leteckej firme, kde ma pozvali ako manažéra zmeny.

No a už som vo voľnom čase robil podľa mojej unikátnej koncepčnej metodiky analýzy leteckých katastrof a predpokladov leteckých nehôd prvých dvoch z typov, ktoré som lietal. Neskôr som pridával ďalšie mne intímne známe typy.

Potom prišla tá smutná správa. Ale najmä ustanovenie komisie, totálne prekonaný prokurátorský spôsob vyšetrovania, zodpovedajúci v modernom svete prekonaným praktikám. O pár mesiacov neskôr boli publikované časti vyšetrovacej správy.

Ako vieme, v rámci totalitnej tradície správu utajili. Prečo ma to neprekvapuje? Načo umožniť iným, aby sa z katastrofy v rámci prevencie poučili? Asi bol dôvod. Nuž a už vtedy som svoje výhrady verejne komentoval. A odvtedy som neprestal, akurát sa zmenili formy – dnes som poradcom predsedu združenia, ktoré zastupuje pozostalých obetí.

V maďarskej obci Hejce 19. mája 2007 odhalili Memoriál obetiam leteckého nešťastia vojenského špeciálu AN-24

Vo svojej analýze vysvetľuje viaceré faktory možnej príčiny. Ak sa na to pozrieme z vtáčej perspektívy pilota pri vyšetrovaní vnímate určitú politizáciu. Čo bolo na celom procese vyšetrovania spolitizované?

Už samotné vymenovanie predsedu komisie – neletca, neodborníka, je jednoznačné politikum. Vyšetrovanie katastrofy, v ktorej mala evidentne najväčší vplyv organizačná kultúra rezortu samotným rezortom, je tiež jednoznačné politikum.

Prokurátorský systém vyšetrovania typický pre totality a nezrelé štáty, najmä po potvrdení predpokladu, že nebol spáchaný trestný čin, čiže posádka nespôsobila katastrofu zámerným aktom masovej vraždy, je tiež jednoznačné politikum.

Nepozvanie do vyšetrovania výrobcu lietadla a výrobcu motorov (lebo popri priateľskej Ukrajine aj nenávidené Rusko) hádam ani netreba spomínať, veď čo už môže byť vážnejšie, jasnejšie a hlúpejšie politikum.

Politizáciou je aj odmietanie odtajnenia a podpory obnovy vyšetrovania nezávislou komisiou s kvalifikovaným predsedom a tímom. Kým? Politikmi. Lebo by sa mohli odhaliť špinavé praktiky politicky napojených oligarchov, cicajúcich rezort svojimi podozrivými kontraktmi. Nerobím záver, uvádzam jeden z podozrivých faktorov, ktorý vyšetrovateľom evidentne „unikol“.

Potvrdiť, alebo vyvrátiť podozrivé a nezodpovedané otázky môže len obnovené vyšetrovanie. Politické bolo aj rozhodnutie z dôvodu šetrenia nenainštalovať protizrážkový systém výstrahy (TAWS alebo GPWS) pri poslednej modernizácii, ktorý by poskytol vysokú šancu (ako vieme zo Smolenska – nie záruku) stať sa veľmi účinnou záchrannou sieťou. Veď od zavedenia tento systém radikálne znížil počet katastrof typu tzv. CFIT (kontrolovaná zrážka s terénom), ktorým táto katastrofa jednoznačne bola.

 

Ako podľa Vás prebiehala nehoda na jej posledných úsekoch?

Uviedol som to v kapitole pripravovanej knihy a redakcii dávam plný súhlas na publikovanie ktorejkoľvek z pasáží tejto kapitoly, prípadne na pokračovanie aj celú kapitolu.

 

Poďme k príčine pádu. Väčšine ľudí najprv napadne pýtať sa, KTO je na vine. Vy však upozorňujete, že je potrebné sa pýtať, ČO je na vine. Prečo?

Pretože ak chceme robiť účinnú prevenciu pred opakovaním rovnakých podmienok, ktoré napomohli vzniku reťazca súvislostí, výsledkom ktorých bola katastrofa, tak sa musíme pýtať správne otázky. Na vec sa naozaj treba pozrieť filozofiou vyšetrovania leteckého novoveku. Katastrofa sa stala a už sa neodstane.

Ciele vyšetrovania novoveku sú prevencia a poučenia, nie hľadanie vinníka. Ani posádka sa jednoznačne nechcela zabiť. Aké sú možné správne otázky? V leteckom novoveku sa pýtame napríklad: ČO zavinilo, že posádka sklesala pod minimálnu bezpečnú výšku? Veď všetci chceli žiť.

ČO zavinilo, že posádka nevedela, že má povinnosť robiť teplotnú opravu? ČO zavinilo, že posádka zrušila let podľa prístrojov a pri dobrej viditeľnosti si dovolila klesať vizuálne do neznámeho terénu? ČO zavinilo, že im to civilný riadiaci lietania dovolil? ČO zavinilo, že na civilnom radarovom centre nefungovala automatická výstraha, že posádka klesá pod minimálnu sektorovú nadmorskú výšku?

ČO zavinilo, že si nevšimli úvodnú veľmi vysokú vertikálnu rýchlosť klesania, alebo ak si ju všimli, že im nebola podozrivá? ČO zavinilo, že nevolali okamžite posádku a nenariadili jej zastaviť klesanie?

ČO zavinilo, že záchranársky vrtuľník tam nebol rýchlejšie? A keď priletel, tak nemohol pomáhať?

ČO spôsobilo, že lietadlo nebolo vybavené ľahko dostupným technickým prostriedkom – protizrážkovým systémom GPWS, ktorý mohol byť tou rozhodujúcou záchrannou sieťou?

 

Vyšetrovanie však vinníka našlo…

Vyšetrovatelia hľadali a našli vinníka. To, či bol ten vinník naozaj spôsobilý, aby mohol vykonávať svoju funkciu, či ustanovovanie ľudí s jeho kombináciou skúseností a prípravy zodpovedá porovnateľným kritériám v leteckých kultúrach s najvyššími úrovňami latentnej bezpečnosti, to sa už nikto nepýtal. Takých otázok, ktoré sa mali pýtať a evidentne sa nepýtali, je oveľa viac. Takže aj preto treba obnoviť vyšetrovanie.

Moje zistenia odhaľujú nový zásadný faktor. Je totiž nesporné, že posádka je pri nepriaznivej konštelácii len poslednou záchrannou sieťou pred katastrofou. V zdravej organizačnej kultúre je prakticky vždy, keď nastane problém, účinnou záchrannou sieťou.

V nezdravej organizačnej kultúre tak dlho ťahá leva za chvost, až raz bolestivo zahryzne a zabíja.

Záchranári zbierajú telesné pozostatky obetí havárie slovenského vojenského lietadla AN-24 na kopci Borsó pri obci Hejce


Podľa vyšetrovacej správy bolo príčinou pádu pochybenie posádky, pretože nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube, a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Čo teda piloti mali vedieť, ale v dôsledku inštitučného fungovania nevedeli?

Posádka pochybila, inak by sa katastrofa nestala, ale celý organizačný systém (od výberu, výcviku, technologického vybavenia, kombinácie posádok, cez predpisy, školenia, odborný dozor, organizáciu letov, atď.) musí byť nastavený tak, aby pochybenie posádky neviedlo v reťazci faktorov do katastrofického výsledku. Tento systém veľmi nezdravej organizačnej kultúry, ktorý bol rozhodujúcou hĺbkovou príčinou katastrofy, vyšetrovanie neskúmalo.

Už vieme, že pri vyšetrovaní nejde o hľadanie vinníka. To je prekonaný prístup. Mimochodom, chorá organizačná kultúra je tiež „ľudský faktor“, ale nie ten, ktorý sa ľahko prijíma masou verejnosti – „pilot“ – ukážte mi fotku, „ukrižujme ho“.

Lenže ako chcete postihovať systém, ktorý sa neučí zo skúsenosti vykúpených krvou desiatok tisíc obetí v histórii dopravného lietania? Ktorý nie je ochotný ani hlbokej sebareflexie. Ktorý je postavený na zatĺkaní, vyviňovaní seba a zosobňovaní pochybení svojich ľudí.

Robenie chýb je ľuďom absolútne prirodzené. Posádka sa nechcela zabiť. Posádka a aj všetci traja členovia, ktorí mali pri tomto type katastrofy schopnosť fungovať ako záchranná sieť, boli obeťami rovnako, ako všetci cestujúci. Prijíma sa to ťažko, verejnosti sa to predáva ešte ťažšie, táto to neraz s odporom odmieta. Tí menej osvietení odborne fundovanejší jednotlivci doslova zúria už pri prezentovaní takéhoto prístupu. Ale je to tak.

 

Piloti mali pochybiť aj tým, že nenastavili index rádiovýškomera. Ak by tak boli urobili, mohol tento prístroj ochrániť posádku pred pádom?

Je to absolútne vylúčené. Tento index by na výsledok ani na prevenciu pred katastrofou v danom teréne, v klesavom lete nemal absolútne žiadny vplyv. Argumentácia týmto faktorom je jednoznačným dôkazom nekvalifikovanosti vyšetrovania a záverov, ako aj identifikácie príčin tejto katastrofy.

Rádiovýškomer nehrá pri letoch v uvedených podmienkach v akých leteli, žiadnu úlohu. Toto môžem ako odborník konštatovať s bohorovnou absolútnou istotou. Argumenty sú v kapitole a budú v knihe. Vrátane vizualizácie na obrázku boli dodané ministrovi obrany. Uvádzanie tohto záveru je vážnym dôvodom na nutnosť obnovy vyšetrovania katastrofy novou komisiou.

 

Otec zosnulého Ľudovíta Orlického pre náš portál uviedol, že piloti riešili problém s poruchou pravého motora. Ako vy vnímate tieto tvrdenia o možnej príčine pádu?

Predpokladám, že vysadenie jedného z motorov nastalo až ako dôsledok dotyku vrtúľ s porastom pri zmiernení klesania do kopca v posledných sekundách letu. Nevidím indície, ktoré by nasvedčovali tomu, že motor vysadil ešte vo vzduchu a že vysadenie motora bolo prvotnou príčinou katastrofy.

Aj keď je silný predpoklad, že lietadlo bolo preťažené, s jedným motorom by mohli pokračovať v lete. S preťaženým lietadlom by nemuseli byť schopní stúpať, ale boli by schopní klesať minimálnou rýchlosťou klesania.

Ibaže, potvrdiť alebo vyvrátiť to môže iba zapojenie výrobcu motora do vyšetrovania a explicitné testy expertov od výrobcu. Ako vieme, výrobca nebol do vyšetrovania vôbec zapojený, čo je samo osebe veľmi podozrivé. O to viac, že vizuálne dôkazy jednoznačne potvrdili veľmi neštandardné polohy pák ovládania jednej pohonnej jednotky.

Prestavenie ovládacích prvkov mohlo nastať v posledných sekundách letu po náraze, keď posádka ešte žila. Čiže samotná poloha pák nie je dôkazom vysadenia motora vo väčšej výške. Je to len ďalší vážny jednoznačný dôvod na obnovu vyšetrovania.

Vôbec nezáleží na tom, čo si myslím, alebo predpokladám. Faktom je, že výrobca nebol a mal byť súčasťou komisie.

 

Ako o ďalšej možnej príčine sa hovorí aj o zámernom nastraženom výbušnom systéme. Naznačujú to podľa Vás trosky lietadla?

Nenaznačujú. Takúto príčinu považujem za málo pravdepodobnú.

Ale na palube vojenského špeciálu mohli byť prepravované aj osobné zbrane a munícia. Časť vyšetrovacej správy by to konštatovala. Verejne by uviedla, či mali alebo nemali vplyv na katastrofu, akurát by sa utajili určité technické a numerické parametre.

Ak muníciu alebo náboje prepravovali, tieto mohli vybuchnúť ako následok katastrofy. Ak sa to zistilo, tento samotný fakt nie je dôvod utajovať.

 

Podľa dostupných informácií Srbi vidia i možnú súvislosť medzi haváriou lietadla a masovými hrobmi, o ktorých pravdepodobne získali poznatky naši vojaci počas pobytu v misii. Informácie, ktorými disponovali, im mohli byť osudnými. Čo si myslíte o tejto teórii, ktorá je tiež vznikla aj možno vďaka tomu, že správa z vyšetrovania je utajená?

V lietadle sa nachádzali cestujúci z vojenskej polície a z tajných služieb. Mohli prepravovať aj citlivé materiály rôzneho charakteru. Tieto fakty by určite neboli zverejňované, jednoznačne by išlo o predmet utajenia, podľa citlivosti možno až najvyššieho stupňa.

Pochopiteľne, ak srbské tajné služby majú takéto indície, alebo dôkazy, tieto majú právo vhodnými formami prezentovať a v prípade nutnosti hľadať riešenie diplomatickým spôsobom cestou svojich partnerských organizácií na Slovensku.

Utajenie vždy prirodzene priživuje podozrievavosť aj konšpiračné teórie.

Na snímke kapitán Martin Farkaš, ktorý ako jediný prežil leteckú katastrofu na mieste nešťastia pri pamätníku na kopci Borsó počas pietnej spomienky pri príležitosti 12. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce 19. januára 2018

Vráťme sa k obetiam – synom, manželom, otcom. Čo bolo príčinou, že prežil len 1 vojak?

Práve CFIT je odborný „terminus technicus“ bezprostrednej príčiny tejto katastrofy. CFIT z anglického „Controlled Flight Into Terrain“. Zjednodušene povedané, posádka v presvedčení, že letí po bezpečnej trajektórii letu narazila do terénnej prekážky počas riadeného letu. Čiže lietadlo malo funkčnú posádku, posádka mala funkčné a riaditeľné lietadlo, bola presvedčená, že letí správne a ako sa ukázalo, nachádzali sa inde.

Absolútne rovnakej bezprostrednej príčiny, ako v prípade Tu-154 poľských vzdušných síl o viac ako 4 roky neskôr 10. apríla 2010. Rovnakej, ako v prípade lietadla T-43A (B-737) vzdušných síl USA v chorvátskom Dubrovníku o 10 rokov skôr 3. apríla 1996, pri ktorej zahynul aj minister vlády USA. Pokiaľ je známe, správa ani len neobsahuje tento termín.

Medzi spolupôsobiace príčiny nesporne patrilo pochybenie posádky. Ale jednou zo závažných spolupôsobiacich príčin, ktoré komisia ani len neodhalila, bola absencia vedomostí o prepočte minimálnej bezpečnej výšky v podmienkach teplôt hlboko pod nulou. To je samo osebe závažným dôvodom na obnovu vyšetrovania s novou komisiou.

Hĺbkové, čiže skutočné príčiny, sú vo všetkých prípadoch oveľa komplexnejšie a systémové. Tieto sa veľmi podobajú v štátnych letectvách mnohých štátov, aj v leteckých spoločnostiach s nízkou úrovňou latentnej bezpečnosti. Najmä v inštitúciách prevádzkujúcich veľmi malé počty lietadiel každého typu.

Nuž a hĺbková príčina sa dá zhrnúť pod jeden pojem – chorá inštitucionálna kultúra, ktorá nevybavila posádku nástrojmi na to, aby mohli fungovať ako záchranná sieť. Laicky sa dá nezdravá inštitucionálna kultúra najzrozumiteľnejšie vyjadriť slovným spojením  „bordel v organizácii“.

Len pripomínam, tej organizácie, ktorá vyšetrovala samu seba. V konkrétnych podmienkach je prežitie jedného cestujúceho zázrak, ale samotný náraz podľa charakteru katastrofy mohlo prežiť oveľa viac cestujúcich, zabil ich mráz.

 

Vyšetrovanie je uzavreté, správa o ňom je utajená, pozostalí ale nenašli vnútorný pokoj a nie sú stotožnení s výsledkami vyšetrovania. Čo je podľa v tejto chvíli potrebné urobiť pre nich ako občanov SR, ktorí prišli o svojich blízkych v dôsledku služby vlasti?

Pozostalí ani nemôžu byť spokojní s výsledkami vyšetrovania. Už len na základe faktorov, ktoré som uviedol je nutné obnoviť vyšetrovanie.

V záujme prevencie si vysoko vážim odvahu, nasadenie a odhodlanie zástupcov pozostalých, ktorí požadujú obnovenie vyšetrovania. Nie sú prví v histórii, ktorí svojou vytrvalosťou pomohli posunúť bezpečnosť lietania do bezprecedentných výšok. Je potrebné nájsť politickú odvahu a presadiť obnovenie vyšetrovania.

Životy obetiam nikto nevráti, ale aroganciou politickej moci je ich obeta vlastne dehonestovaná rezortom, v ktorom slúžili a vládami svojej vlasti, ktorej slúžili.

Verím, že po voľbách nastane v tomto smere zmena. Utajenie celej správy je priam urážkou pozostalých, prejavom typických totalitných praktík rezortu a vládnej moci, ale aj zneuctením obetí.

Pozostalí ako kompromis navrhli vypracovanie extraktu správy, štruktúrou zodpovedajúcemu civilným vyšetrovacím postupom a predpisom, ktorý by bol odtajnený. A nie je to potrebné robiť len pre pozostalých. Je to potrebné urobiť pre všetkých občanov, pre všetkých aktívnych vojakov a občianskych zamestnancov.

Dokonca je to potrebné urobiť v záujme bezpečnosti samotných zodpovedných, ktorí obnovu vyšetrovania zatiaľ arogantne a občas zúrivo odmietajú. Ale ktorí sa raz môžu sami nachádzať v nesprávnom čase na nesprávnom mieste len preto, že vyšetrovanie bolo odflákané a závery neboli relevantné. Lebo hĺbkové príčiny niekto nechcel vidieť, alebo nemal odvahu, prípadne kvalifikáciu, aby ich odhalil. Oni totiž veria, že rezort a lietanie v ňom sa zmenili.

Ako človek s intímnou hĺbkovou znalosťou systému myslenia a organizačnej kultúry v rezorte na všetkých úrovniach riadenia, ako aj človek, ktorý dostal životnú šancu vidieť systém lietania aj na opačnom spektre kvality, môžem bez obáv tvrdiť, že zmena zvnútra je vylúčená.

Šancu na zmenu všetky vedenia rezortu vlastizradne zahodili tým, keď po sprofesionalizovaní ozbrojených síl v roku 2005 nezaviedli komplexný funkčný systém záloh, ktorý bol kritickou podmienkou prechodu na profesionalizáciu. Od kadetských zborov, cez niekoľko tisícové aktívne zálohy, možno o niečo väčšie pasívne zálohy, až po pomerne masívne, ale svojou podstatou papierové všeobecné zálohy.

Je tiež nemožné urobiť zásadný prielom v latentnej bezpečnosti lietania s organizačnými štruktúrami, ktorými disponujú rezorty so štátnym letectvom, teda tak obrany, ako aj vnútra, s dvomi lietadlami a teda hŕstkou pilotov každého typu. Aj v tom explicitné zistenia mojich 18 rokov trvajúcich analýz asi 1500 leteckých nehôd indikujú, že cestujúci a posádky štátnych dopravných lietadiel malých štátov sedia na sude s pušným prachom bez akejkoľvek výstrahy o čase výbuchu.

Ani politici, ani profesionáli dodnes nevedia, čo nevedia.

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Svetová rada cirkví protestovala proti premene Hagia Sofie na mešitu

Ženeva 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Svetová rada cirkví (SRC) so sídlom v Ženeve vyjadrila v sobotu "zármutok a zdesenie" nad tureckým rozhodnutím premeniť bývalý byzantský chrám Hagia Sofia v Istanbule na moslimskú mešitu. Svoje stanovisko tlmočila v liste tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, informovala agentúra AFP SRC, združujúca zhruba…

Využil korona opatrenia. Lupič v rúšku si z banky odniesol štyri milióny rubľov

Petrohrad 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Neznámy muž v rúšku vylúpil v sobotu jednu z bánk v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra TASS Policajtov z petrohradského kirovského rajónu na miesto privolali okolo 16.50 h miestneho času. Muž so zdravotníckym…

Rukojemnícka dráma v sídle cirkvi si vyžiadala päť mŕtvych

Johannesburg 11. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/South African Police Services)   Polícia v Juhoafrickej republike ukončila rukojemnícku drámu v sídle International Pentecostal Holiness Church v meste Zuurbekom. Polícia v sobotu uviedla, že pred budovou našli v aute štyri "zastrelené a zhorené osoby" a v ďalšom vozidle bol mŕtvy strážnik. Šesť osôb utrpelo…

Kiskovu podporu si váži, Remišová sa bude uchádzať o post predsedníčky strany Za ľudí

Bratislava 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je vicepremiérkou a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa bude uchádzať o post predsedníčky tejto koaličnej strany. Pre TASR to potvrdila samotná Remišová i štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay, ktorý je mestským predsedom…

Na pláži v Egypte sa pri záchrane topiaceho chlapca utopilo ďalších 10 ľudí

Káhira 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maya Alleruzzo)   Na severe Egypta sa v piatok utopilo 11 ľudí. Tamojšie úrady potvrdili, že prípad sa stal v meste Alexandria, keď sa muž snažil zachrániť topiaceho chlapca, no voda strhla aj jeho. Dvojici sa snažilo pomôcť ďalších deväť osôb, pričom všetci sa utopili. Zatiaľ…

Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii

Sofia 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Magali Girardin)   Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii. Tento krok vidí ako jediný spôsob, ako upokojiť narastajúce politické napätie, ktoré viedlo k masovým protestom Rumen Radev v sobotu v televízii uviedol, že "Bulhari rôzneho veku a politickej príslušnosti žiadajú obnovu zásad právneho…

Stovky srbských demonštrantov sa snažili dostať do budovy parlamentu

Belehrad 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Do budovy srbského parlamentu sa v piatok snažili dostať stovky demonštrantov, proti ktorým polícia zakročila slzným plynom. Demonštranti, ktorí neuposlúchli zákaz zhromažďovania sa na verejných miestach v čase šírenia nového koronavírusu, hádzali do policajtov pred parlamentom fľaše, kamene a petardy, čím chceli už…

Smer-SD: Minister zahraničia Korčok zlyhal a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

Prešov 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok by mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Na sobotňajšej tlačovej besede v Prešove to uviedol predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Reagoval tak na rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi takzvané…

Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje rezort diplomacie za opodstatnené

Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) za opodstatnené. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Slovenská diplomacia už v Londýne aj v Bratislave opakovane intervenovala s cieľom prehodnotiť britský postoj.…

Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. „#We are NATO“

Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový minister obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

Maďarská vláda pohrozila tímom F1 väzením v prípade porušenia opatrení

Spielberg 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Maďarská vláda varovala pilotov aj členov tímov F1, že v prípade porušenia striktných koronavírusových opatrení im hrozia pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody. Na okruhu Hungaroring sa na budúci týždeň uskutoční Veľká cena Maďarska, tretie podujatie šampionátu Portál Autosport v sobotu informoval,…

Polícia obvinila 55-ročného Petra z vraždy v Ružomberku

Ružomberok 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Bratislavský kraj)   Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 55-ročného Petra. Obvinený mal v noci zo štvrtka (9. 7.) na piatok (10. 7.) v rodinnom dome v Ružomberku úmyselne usmrtiť 50-ročného muža. Policajti o tom informujú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

Ostrieľaní petíciami v Nitre škrtíme HAZARD už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach,…

Buď nám EÚ slúži, alebo nám chce vládnuť. Na to, aby nám EÚ vládla, ju nepotrebujeme.

Rovnako to platí pre NATO. Buď nám slúži, alebo nám diktuje, vynucuje si rozhodnutia v záujme veľkých členov. Vtedy nám vládne. Platí to isté, čo je v nadpise pre EÚ. V skutočnosti nám cez EÚ vládne nadnárodná oligarchia, euroúradníci sú len vykonávatelia záujmov nadnárodnej oligarchie, mafie. Už som v minulosti napísal, že najviac ľudského…

Čaká nás Jalta 2 a Norimberg 2 po víťazstve sveta nad liberalizmom?

Po výhre Trumpa v USA 11/2020 dôjde k totálnej porážke liberalizmu. Kreditno-finančná globalizácia skončí a bude nutné nastoliť nový svetový poriadok na nasledujúcich pár desiatok rokov. Za stôl Jalta 2 si sadnú víťazi a budú mať morálne právo sa vysporiadať s tým čo nás čaká. Budú to tí čo sa vysporiadajú s liberálno-fašistickou svoločou a sú…

Pán premiér Matovič používate svoj rozum alebo niekoho iného?...

Z nejakého neidentifikovateľného dôvodu nám stúpajú počty nakazených na Covid 19. Ozaj,  je to náhoda alebo zámerný plán? Prikláňam sa k tomu, že nejde o náhodu, ale o plánované obmedzovanie občanov z dôvodu plánovaného vyhlásenia druhej vlny tzv. pandémie. Premiér Matovič po svojom predchodcovi Pellegrinim dostal do vienka veľmi solídny základ pre boj s Covidom 19.…

O ponižovaní žien emancipáciou

Žena nie je len vzhľadom, ale aj podstatou svojho vnútorného nastavenia úplné iná, než muž. Je jemnejšia a citlivejšia. A práve v tom je jej sila a veľkosť, pretože prostredníctvom svojej jemnosti a citlivosti je schopná vnímať realitu oveľa jemnejšieho charakteru, než dokáže muž.  

TopDesat

Magnetické pole Zeme sa môže posúvať 10-krát rýchlejšie, ako sme si mysleli

0

Magnetické pole Zeme alebo zemská magnetosféra je magnetické pole okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru. Vieme, že póly sa neustále pohybujú a že Zem dokáže dokonca zvrátiť svoju polaritu, ale tieto procesy stále obklopuje mnoho neznámych. Nová séria simulácií ukazuje, že magnetické pole…

Ako sa chráni lietajúci hmyz pred dažďovými kvapkami?

0

Možno aj tebe sa to už stalo - kráčaš si po meste alebo vychádzaš z obchodu a v tom modrá obloha obšťastní všetkých dažďovými kvapkami. Keď tu zrazu tebe jedna či dve vpália priamo do oka. Keď prežívaš takú bolesť ty, ako sa musí cítiť hmyz? Nový publikovaný výskum z Národnej…

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný géniom? 2. časť

0

Kto bol v skutočnosti William Shakespeare? Naozaj mohol človek, ktorý pochádzal z chudobných pomerov a s takým nízkym vzdelaním, napísať majstrovské diela súvekej literatúry? Záhada s názvom William Shakespeare pokračuje aj po vyše 400 rokoch od jeho smrti. Práve v súvislosti s týmto celosvetovo známym autorom sme si pripravili sadu článkov. Pokračujeme druhou časťou článku o ikone svetovej…

Štúdia odhaľuje, ako šťastné páry „bojujú“, aby udržali vzťah

0

Štatistiky hovoria, že 40-50% manželských párov v USA skončí s rozvodu alebo rozchodom. Preto by bolo dobré vedieť, aká je tajná receptúra na ​​udržiavania šťastnej a veľkej rodiny. Vedci sa pokúsili odpovedať na túto otázku a zistili, že všetky páry bojujú, ale šťastné to robia špeciálnym spôsobom.   Sú

Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

0

Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

0

Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

Vo svete IT

Existuje Planéta 9? Vedci prichádzajú s možným riešením, ako vyriešiť túto hádanku raz a navždy

0

Vedci z Harvardskej univerzity a Black Hole Initiative prišli na novú metódu, ako odhaliť potenciálnu čiernu dieru na okraji našej Slnečnej sústavy. Ich cieľom je definitívne vyjasniť záhadu Deviatej planéty. Nová štúdia vyzdvihuje potenciál misie Legacy Survey of Space and Time (pozn. redakcie: LSST), ktorá bude hľadať stopy po akrečných…

HarmonyOS 2.0: Huawei pravdepodobne už čoskoro posunie svoj operačný systém na novú úroveň

0

Spoločnosť Huawei je už viac ako 1 rok v ekonomickom konflikte s americkou vládou. Dôvodom je, že USA označilo Huawei ako bezpečnostnú hrozbu pre krajinu. Spoločnosť Huawei sa samozrejme bráni, že to nie je pravda, pričom žiada, aby boli zverejnené dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto tvrdenie. Doteraz sa tak nestalo.…

Pozrite sa, ako môžete preniesť text z papiera do digitálnej podoby, aby ste ho mohli následne upravovať

0

Spoločnosť Google ešte v priebehu mája tohto roka aktualizovala aplikáciu Google Lens, ktorá je stále populárnejšou. Dôvodom je, že ponúka viacero zaujímavých funkcií, od možnosti vyhľadania informácií o snímanom objekte, cez preklad textu v reálnom čase prostredníctvom kamery smartfónu, až po vyhľadávanie produktov a podobne. Radi by sme však dnes…

SpaceX plánuje prvý skúšobný let vesmírnej lode Starship už v priebehu budúceho týždňa

0

SpaceX plánuje prvý testový let vesmírnej lode Starship už v priebehu nasledujúceho týždňa za podmienky, že testy motorov  Raptor dopadnú úspešne. Upozorňuje na to portál Teslarati. Test motorov Raptor by mal prebehnúť v priebehu úvodu budúceho týždňa. V súčasnosti tím spoločnosti dokončuje inštaláciu motorov Raptor SN27, a následne by sa…

Huawei potvrdzuje dostupnosť EMUI 10.1 pre 11 modelov smartfónov, ktoré sú dostupné v západnej Európe

0

Spoločnosť Huawei prostredníctvom svojich oficiálnych stránok prezrádza zoznam smartfónov, ktoré môžu očakávať aktualizáciu s nadstavbou EMUI 10.1 v západnej Európe. Na zozname je celkovo 11 zariadení. EMUI 10.1 môžete očakávať pre tieto smartfóny Spoločnosť Huawei prezrádza, pre ktoré smartfóny bude postupne uvoľnená aktualizácia prinášajúca nadstavbu EMUI 10.1, pričom v prípade…

Xiaomi Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Máte ho aj Vy?

0

Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámila ďalší veľký úspech. Podľa dát spoločnosti Canalys, Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Spoločnosť Canalys k tomuto záveru došla na základe analýzy dát medzi 3. kvartálom 2019 a 1. kvartálom 2020.  Bohužiaľ však, zatiaľ nespresnila presný počet predaných  kusov…

KAMzaKRÁSOU

TEST: Gosh Catchy Eyes Drama maskara pre nádherné mihalnice

0

Ako dosiahnuť dlhšie, objemnejšie a hlavne krajšie mihalnice, Gosh Catchy Eyes Drama vám poskytne to, po čom ste vždy túžili. Aké táto riasenka je?

Vyberavosť v jedle u detí: Čo s ňou robiť podľa nových štúdií?

0

Ani vaše dieťa nezje všetko, čo mu naložíte na tanier? Vyberavosť v jedle u detí riešia mnohí rodičia, a preto sa ňou zaoberajú aj odborníci. Čo zistili?

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Máme pre vás niekoľko tipov!

0

Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Možností je naozaj veľa. Aquaparky, kúpaliská a nezaostávajú tiež jazerá, rekreačné strediská. A aké sú ceny?

Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

0

Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

0

Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

0

Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

Nemecko nakupuje nové špionážne lietadlá ako náhradu za zrušený projekt Triton

0

Nemecko, 11. júl 2020 (AM) - Nemecká vláda schválila finančné prostriedky vo výške 847 miliónov dolárov na obstaranie troch lietadiel Bombardier Global 6000, ktoré sa použijú na spravodajské, dozorné a prieskumné služby (ISR) - uviedol Scramble Magazine.   Rozhodnutie o kúpe nového lietadla Global 6000 prichádza potom

„Američania vyhlásili, že sú najchytrejší“: Kedmi odhalil podrobnosti o najväčšom zlyhaní amerických spravodajských služieb

0

Izrael, 11. júl 2020 (AM, Vesti) - Izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že najväčšiemu teroristickému činu vo svetovej histórii, ku ktorému došlo 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, sa dalo zabrániť, ale zlá koordinácia amerických spravodajských služieb neumožňovala prijať všetky potrebné preventívne opatren

Srbsko sa pochválilo novými bezpilotnými leteckými prostriedkami Cchaj Chung (Rainbow) CH-92A z Číny

0

Srbsko, 11. júl 2020 (AM, warspot) – Srbsko sa pochválilo prvou dodávkou nedávno získaných bezpilotných leteckých prostriedkov (dronov) z Číny. 5. júla 2020 oznámila tlačová služba Ministerstva obrany

Ruský analytik: Prehliadka na Červenom námestí bola paškvil nie demonštrácia vojenských možností Ruska. Video

0

Rusko, 11. júl 2020 (AM) - Ruský analytik V.V.Pjakin vo svojom poslednom komentári ohodnotil vonkajšiu zložku prehliadky na Červenom námestí z pozície demonštrácie vojenských možností Ruska a jeho potenciálu k rozvoju smerom k suverenite.   Pjakin: Z hľadiska teórie riadenia je konanie prehliadky

Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

0

USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

0

Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

Tvoja Svadba

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Tvoje Zdravie

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

0

Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!