Pápež navštívil Camerino, ktoré postihlo pred tromi rokmi zemetrasenie

Taliansko 17. júna 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)

 

Pápež František v nedeľu navštívil talianske mesto Camerino, ktoré pred tromi rokmi postihlo zemetrasenie. Navštívil obydlia ľudí, ktorí znášajú následky katastrofy a slávil so spoločenstvom svätú omšu. Popoludní si upravil program, aby sa mohol stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi

Na snímke pápež František

V deň Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa pápež František už od rána vybral na pastoračnú cestu za ľuďmi v oblasti postihnutej pred tromi rokmi zemetrasením. Jeho cieľom bolo 7-tisícové starobylé mestečko Camerino v regióne Marky, v hornatej centrálnej časti Talianska, asi 200 km severovýchodne od Ríma. Priletel tam helikoptérou. Vystúpil na športovisku miestnej univerzity. Po zvítaní sa s miestnym arcibiskupom Mons. Francescom Massarom a občianskymi predstaviteľmi jeho kroky hneď smerovali do štvrte núdzového ubytovania pre tých, čo po otrasoch v októbri 2016 prišli o strechu nad hlavou.

Ústredným bodom pastoračnej návštevy bolo slávenie Eucharistie. Konalo sa v historickej časti mesta, na centrálnom námestí Piazza Cavour medzi Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie, ktorá nesie stopy poškodenia, a historickým Vojvodským palácom, rovnako poznačeným otrasmi. V homílii Svätý Otec adresoval prítomným najmä slová povzbudenia opierajúce sa o vieru v účinnú pomoc Ducha Svätého, pričom poukázal na tajomstvo Najsvätejšej Trojice ako tajomstvo Boha, ktorý je blízky človeku.

—————————————————————–

PLNÉ ZNENIE homílie pápeža Františka pri svätej omši v Camerine

„Čože je človek, že naň pamätáš?“ modlili sme sa v Žalme (8,5). Tieto slová mi prišli na um, keď som na vás myslel. Vo vzťahu k tomu, čo ste videli a čo ste si vytrpeli, vo vzťahu k zrúteným domom a budovám v ruinách mi prichádza na um táto otázka:

Čože je človek? Čože je človek, ak to, čo vystaval sa môže v okamihu zrútiť? Čože je človek, ak jeho nádej môže skončiť v prachu zeme? Čože je človek? Zdá sa, že odpoveď dáva samotné pokračovanie vety: čože je človek, že naň pamätáš? Boh pamätá na nás takých, akí sme, s našimi slabosťami.

V neistote, ktorú pociťujeme navonok i vo vnútri, nám Pán dáva istotu: pamätá na nás. Pamätá, t. j. znovu k nám prichádza so srdcom, lebo mu ležíme na srdci [pozn. prekl.: koreň tal. slova ricordare odkazuje na srdce – cor]. A zatiaľ čo tu dolu na zemi sa na mnohé veci v chvate zabúda, Boh nás nenechá upadnúť do zabudnutia. V jeho očiach nie je nikto opovrhnutý, pre neho má každý človek nekonečnú hodnotu: sme maličkí pod nebom a neschopní nič urobiť, keď sa zem chveje, ale pre Boha sme hodnotnejší než čokoľvek ostatné.

Pamätať je kľúčovým slovom pre život. Prosme každý deň o milosť pamätať na to, že nie sme Bohom zabudnutí, že sme jeho milované, jedinečné a nenahraditeľné deti: pamätaním na to dostaneme silu nevzdávať sa v protivenstvách osudu. Pripomínajme si, čoho sme hodní, keď sa ocitneme v pokušení upadnúť do smútku a jatriť zlo, ktoré sa zdá, že je bez konca. Škaredé spomienky prichádzajú, aj keď na ne nemyslíme. Ale nevyplácajú sa: zanechávajú človeka v melanchólii a nostalgii. A predsa, ako ťažko je oslobodiť sa od škaredých spomienok! Hodí sa tu príslovie, ktoré hovorí, že pre Pána Boha je ľahšie dostať Izrael preč z Egypta, ako Egypt preč zo srdca Izraela.

Pre oslobodenie srdca od minulosti, od negatívnych spomienok, ktoré uväzňujú, od smútku, ktorý paralyzuje, je potrebný niekto, kto nám pomôže niesť bremená, ktoré máme v sebe. Dnes Ježiš práve hovorí, že mnohé veci ešte nie sme schopní zniesť (porov. Jn 16,12). A ako reaguje na našu slabosť? Nezbavuje nás bremien, ako by sme chceli my, čo stále hľadáme rýchle a povrchné riešenia; nie, Pán nám dáva Ducha Svätého.

Práve jeho potrebujeme, lebo je Tešiteľ, ten, čo nás nenechá samých pod bremenami života. Je to ten, čo mení našu uväznenú pamäť na pamäť slobodnú, zranenia z minulosti na pripomienky spásy. Završuje v nás to, čo urobil v Ježišovi: jeho rany, tie škaredé zranenia spôsobené zlom, sa silou Ducha Svätého zmenili na kanály milosrdenstva, žiarivé rany, v ktorých jasne svieti Božia láska, láska, ktorá dvíha, ktorá dáva vstať, dáva znovu ožiť. Toto robí Duch Svätý, keď ho pozveme do našich rán. On potiera naše nepekné spomienky balzamom nádeje, lebo Duch Svätý je obnoviteľom nádeje.

Nádej. O akú nádej ide? Nie je to prchavá nádej. Pozemské nádeje sú pominuteľné, majú vždy svoj dátum expirácie: tvoria ich totiž pozemské ingrediencie, ktoré skôr či neskôr podľahnú skaze. Nádej Ducha Svätého je trvácnou nádejou. Nebude nikdy po záruke, lebo je založená na Božej vernosti. Nádej Ducha Svätého nie je ani optimizmom. Rodí sa viac v hĺbke, v hlbinách srdca roznecuje istotu, že sme vzácni, lebo sme milovaní. Vzbudzuje dôveru v to, že nie sme sami.

Je to nádej, ktorá vo vnútri zanecháva pokoj a radosť, nezávisle na tom, čo sa deje vonku. Je to nádej so silnými koreňmi, ktorú nijaká búrka života nemôže vykoreniť. Je to nádej, hovorí sv. Pavol, ktorá „nespôsobuje sklamanie“ („nezahanbuje“, Rim 5,5) ktorá dáva silu prekonať každé súženie (porov. v. 2-3). Nádej nezahanbuje!

Keď sme v súžení alebo sme zranení, a vy dobre viete, čo znamenajú súženia a rany, vedie nás to stavať si „ochranné hniezdo“ okolo našich útrap a obáv. Duch Svätý nás ale oslobodzuje z našich hniezd, vedie nás k rozletu, otvára pred nami ten úžasný cieľ, pre ktorý sme zrodení. Duch Svätý nás sýti živou nádejou. Pozvime ho. Prosme ho, aby prišiel k nám, a on k nám príde. Príď, Duch Tešiteľ! Príď nám dodať svetla, dať nám zmysel tejto tragédie, dať nám nádej, ktorá nie je klamná. Príď, Svätý Duch!

Blízkosť – to je tretie a posledné slovo, o ktoré sa chcem s vami podeliť. Dnes oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Trojica nie je teologický rébus, ale nádherné tajomstvo Božej blízkosti. Trojica nám hovorí, že nemáme hore v nebi akéhosi samotárskeho Boha, vzdialeného a ľahostajného; nie, on je Otec, ktorý nám dal svojho Syna, ktorý sa stal človekom ako my, a ktorý nám posiela svojho vlastného Ducha, aby nám bol ešte bližšie, aby nám pomáhal niesť bremená života. Ten, ktorý je Duchom, prichádza do nášho ducha a tak nás znútra potešuje, prináša do nášho vnútra Božiu nehu.

S Bohom nezostanú bremená života na našich pleciach: Duch Svätý, ktorého meno vyslovujeme zakaždým práve vtedy, keď sa pri prežehnaní dotýkame našich pliec, prichádza, aby nám dával silu, aby nás povzbudzoval, uľahčoval naše bremená. Je totiž odborníkom v kriesení, v pozdvihovaní, v pretváraní. Na opravovanie sa totiž žiada viac sily než na stavanie; na opätovné začínanie viac ako na samotný štart; na uzmierenie viac ako na vzájomnú zhodu. Toto je tá sila, ktorú nám dáva Boh. Preto ten, kto sa drží blízko Boha, neklesá na mysli, ale ide ďalej: začína odznovu, znovu skúša, nanovo buduje. Aj trpí, ale dokáže začínať odznova, vyvíjať novú snahu, rekonštruovať.

Drahí bratia a sestry, prišiel som dnes k vám, jednoducho aby som vám bol nablízku; som tu, aby som sa s vami modlil k Bohu, ktorý na nás pamätá, lebo nikto nemôže zabudnúť na toho, kto je v ťažkostiach. Prosím Boha nádeje, aby to, čo je nestabilné na zemi, neotriaslo istotou, ktorú máme vo vnútri. Prosím Boha, ktorý je blízkym, aby vzbudil konkrétne prejavy blízkosti. Uplynuli takmer tri roky a je tu riziko, že po prvom emotívnom a mediálnom zaangažovaní pozornosť opadne a sľuby upadnú do zabudnutia, pridávajúc na frustrácii tým, čo vidia, ako sa územie čoraz viac vyľudňuje. Pán nás ale pobáda k tomu, aby sme pamätali, obnovovali, znovu budovali, a aby sme to robili spolu, nikdy nezabúdajúc na trpiacich.

Čože je človek, že naň pamätáš? Boh, ktorý na nás pamätá, Boh, ktorý uzdravuje naše zranené spomienky tým, že ich potiera balzamom nádeje, Boh, ktorý nám je blízko, aby nás zvnútra pozdvihol, tento Boh nech nám pomáha byť budovateľmi dobra, tešiteľmi sŕdc. Každý môže urobiť trochu dobra bez toho, aby čakal, že s tým najprv začnú iní. „Začnem ja. Ja začnem!“ – toto musí povedať každý. Každý môže potešiť niekoho bez toho, aby čakal na to, kým sa vyriešia jeho vlastné problémy. Aj nesením môjho kríža sa snažím byť blízkym, aby som utešil iných.

Čože je teda človek? Je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý ty vždy pamätáš. Človek je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý neustále pamätáš. Nie je ľahké to chápať v týchto okolnostiach, Pane. Ľudia na nás zabúdajú, nepamätajú na túto tragédiu. Ale ty, Pane, nezabúdaš. Človek je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý vždy pamätáš. Pane, daj nech aj my pamätáme na to, že sme tu na svete preto, aby sme prinášali nádej a blízkosť, lebo sme tvojimi deťmi, deťmi „Boha všetkej útechy“ (2 Kor 1,3).

Preložila: Slovenská redakcia VR

—————————————————————–

Na záver svätej omše sa pápež František pomodlil s prítomnými Anjel Pána. Pri tejto príležitosti pripomenul sobotné blahorečenie stigmatizovanej laičky Hedvigy Carboniovej na Sardínii a vyzval k potlesku na jej počesť. Pápež vyslovil aj niekoľko osobitných výziev. Prvá sa týkala solidarity so všetkými, čo utekajú pred vojnami, prenasledovaniami a porušovaniami základných práv. Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa migrantov vyhláseného zo strany OSN.

Ďalšia výzva sa týkala novovyostreného konfliktu na Blízkom východe po mínových útokoch na ropné tankery v Hormuzskom prielive:

„Sledujem so znepokojením nárast napätia v Perzskom zálive. Pozývam všetkých k využitiu prostriedkov diplomacie na vyriešenie komplexných problémov v konfliktoch Blízkeho východu. Obnovujem aj naliehavú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby vynaložilo všemožné úsilie na podporu dialógu a mieru.“

Pápež nezabudol v závere svätej omše pozdraviť a požehnať aj všetkých tých, ktorí nemohli byť prítomní: chorých, starých ľudí, väzňov. Prisľúbil, že pri odlete z helikoptéry požehná ich domovy.

Svätý Otec na záver vymenoval viacerých svätcov, ktorí sa spájajú s regiónom Marky: sv. Venancius, sv. Severín, sv. Ansovin, sv. Mikuláš Tolentínsky, sv. Pacifik a blahoslavená  Battista Veranová. Pripomenul aj mnohých ďalších svätých, ktorých nazval „svätými zo susedných dverí“, ktorých mená sú známe Bohu.

Pápež František v Camerine navštívil aj kostol Santa Maria in Via, v ktorom zemetrasenie poškodilo kupolu a časť klenby. Dnu vošiel s bezpečnostnou prilbou na hlave v sprievode camerinského arcibiskupa Mons. Francesca Massaru. Program pastoračnej návštevy uzavrelo popoludňajšie improvizované stretnutie Svätého Otca s 200 prvoprijímajúcimi deťmi a stovkami ich príbuzných a katechétov, ktoré sa konalo v športovej hale.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V košickej univerzitnej nemocnici už rodilo šesť matiek s pozitívnym testom na COVID-19, všetky mali po pôrode dieťa pri sebe

0 icon

Košice 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Milan Kapusta)   V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice mali všetky COVID pozitívne rodičky svoje deti po pôrode vždy blízko seba Na oboch neonatologických oddeleniach nemocnice sa šiestim matkám s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 narodilo šesť detí. Informovala o tom Monika Krišková z…

Červený kríž podporuje spravodlivý prístup k vakcínam proti COVID-19

0 icon

New York 3. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) žiada "spravodlivý prístup" k očkovacím látkam proti koronavírusu pre ľudí postihnutých konfliktmi a násilím Generálny riaditeľ ICRC Robert Mardini si myslí, že zdravotnícki pracovníci a ľudia žijúci v regiónoch, kde sa bojuje, znášajú dvojité bremeno - konflikty aj…

S europoslancom Uhríkom o maďarskom a poľskom blokovaní vyplácania európskych peňazí. Črtá sa tvrdá konfrontácia?

0 icon

Bratislava/Brusel 3. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Čo je nové v Bruseli vo veci maďarského a poľského veta? Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (ĽSNS) hovorí o propagande spojenej s týmto sporom, o postoji slovenskej vlády, ako aj o možných scenároch ďalšieho vývoja Hlavné správy: Ťahanice okolo maďarského a poľského veta,…

Lučanský sa podľa niektorých médií nedostavil na políciu a mal „zmiznúť“. Denník N naopak tvrdí, že skončil v rukách NAKA

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský patrí medzi obvinených v rámci stredajšej policajnej akcie Judáš. Nenachádza sa však na polícii, keďže sa doteraz zdržiaval v Chorvátsku. V stredu médiám uviedol, že sa prihlási vyšetrovacím orgánom. Podľa aktuálnych štvrtkových správ portálu Topky.sk sa…

Opatrnosť nikdy neškodí. Najväčšie kauzy Pfizeru a ďalších farmaceutických spoločností

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/christianitas/Foto:Pixabay)   Ak sa raz obzrieme za rokom 2020, tak nám pred očami vyvstane obraz národa, ktorý si nasadil náhubky, pardon, rúška Maska, rúško, respirátor, nám boli vnútené ako prostriedok boja s vírusom a my sme si ich ochotne nasadili. Veď sme zodpovední. Nedávno som však…

Prezidentka: Podpisy pod petíciou za klímu dokazujú, že nutnosť bojovať s klimatickou krízou vníma aj Slovensko

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   120-tisíc podpisov pod petíciu „Za klímu, za budúcnosť“ je jasným dôkazom, že nutnosť aktívnejšie bojovať s klimatickou krízou vníma aj verejnosť na Slovensku. Najväčšia online petícia v histórii dáva politikom silný odkaz, že aj oni sa musia o tento problém zaujímať. Prezidentka SR Zuzana…

Jarčuška: Bežne sa bude očkovať možno v marci, apríli

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Infektológ Pavol Jarčuška, ktorý je členom Konzília odborníkov, uviedol, že vakcína pre bežné obyvateľstvo by podľa neho mohla byť dostupná v marci, možno apríl Aj keď napríklad minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí o tom, že prvé vakcíny proti koronavírusu by mohli byť dodané…

Korčok: SR je pripravená Libanonu pomáhať aj naďalej, reformy sú však nevyhnutné

0 icon

Bratislava/Paríž 3. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovensko je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka pripravené podieľať sa na potrebnej asistencii pre Libanon, ktorý dlhodobo sužuje ekonomická a utečenecká kríza. Vyjadril sa tak na stredajšej medzinárodnej videokonferencii darcov pre Libanon pod záštitou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona…

Podľa Cigánikovej sa premiér správa k partnerom a občanom zákerne; Komentátor Daniš chce, aby sa naňho pozreli odborníci

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (HSP/Foto: SITA/Branislav Bibel)   Potom ako ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) zamietli jeho plán, podľa ktorého sa mali od budúceho týždňa otvárať školy, prišiel premiér Igor Matovič s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Podľa Matoviča to totiž minister školstva…

Namiesto tréningov v Šamoríne časť reprezentantov SR putovala do karantény

0 icon

Bratislava 3. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Viacerí slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike plánovali v najbližšom období tréningy v karanténnom center v Šamoríne, no časť z nich sa po testoch na koronavírus porúčala a putovala do karantény Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), pozitívny test na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Dohody treba zachovávať

0icon

9. decembra uplynie rok od parížskeho samitu v normandskom formáte (Nemecko, Francúzsko, Rusko a Ukrajina). Je teda na čase zhodnotiť, ako v skutočnosti ide s vykonávaním dohôd, ktoré sa tam uzavreli. Tu budú vylúčené všetky ďalšie problémy súčasnej Ukrajiny, ako napríklad zaobchádzanie s ruským jazykom pre 40 percent populácie. Závery…

Boris Mesár

Ako je možné ,že novinárske curvy sú pri každom ,,tajnom" zásahu teroristov z NAKA ?

0icon

Najprv vysvetlím to slovné spojenie ,,novinárske curvy"  - curva za peniaze urobí čokoľvek ,kdekoľvek ,akokoľvek a komukoľvek ! Tento opis presne sedí na napodobeniny novinárov v sračkometoch MSM (mainstreámových médií) Nebudem to rozoberať do detailov ,to by som musel písať dva dni. Prečo ,,teroristi z NAKA" - keď príde 40…

Robo Bačinský

Fiktívna pandémia, koordinácia s EÚ a buzeranti z Bruselu.

0icon

Veľkolepý plán ďalšieho celosvetového zotročenia ľudí naberá na obrátkach. Lenže obrátky sú tak vysoké, že plán to nevydržal. Odstredivá sila spôsobila najprv netesnosti, potom malé trhlinky, čo prešlo až k trhlinám po celom obvode, a celý tento Covid kolos nakoniec praskol. Darmo ju tí, ktorí sa titulujú ako vyvolení omotali…

Mária Benová

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

0icon

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z

Marián Tkáč

Nebojme sa a nenechajme sa ohlupovať, Slovenky a Slováci. Biskupi, buďte na našej strane!

0icon

Bratia, známy je výrok raz pripisovaný Goebelsovi, inokedy Göringovi: stačí nahnať ľuďom strach a všetko bude možné. Uvedmme si, dnes sa práve preto celý svet zmieta v strachu. Covid-19 ukázal, ako jednoducho možno zmanipulovať celý svet, miliardy ľudí. Stačí mať v rukách média všetkého druhu a sme v zajatí strachu a hlúposti. Strachu a hlúposti! Sme poddajní…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Ak voda obsahuje vodík, ktorý je horľavý, prečo nehorí?

0 icon

Ak je vodík horľavý, prečo potom voda z vodovodného kohútika nehorí vždy, keď sa prederie potrubím až do nášho drezu? Voda sa skladá z dvoch prvkov, vodíka a kyslíka. Vodík je horľavý, ale kyslík nie. Horľavosť je schopnosť horľavého materiálu s dostatočným prísunom kyslíka udržiavať dostatok tepelnej energie na udržanie ohňa po jeho…

Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 1. časť

0 icon

V rámci tohto dvojdielneho článku s názvom Človek premenený na vlka a vytie na mesiac  sa spoločne pozrieme na človeka premeneného na vlka, číhajúceho na svoje obete za mesačného svitu. Táto predstava existuje v mysliach ľudí už od nepamäti. Črty tohto mýtu ostávajú skryté v najrôznejších kultúrach planéty. Ľudská predstavivosť vytvorila ohromnú zbierku bytostí, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o rapových legedách, o najprv kamarátoch na život a na smrť, následne však úhlavných nepriateľov, ktorí boli odlišní, jeden od druhého, ako protipóly. Ich život sa však rovnako skončil zastrelením. Zrazu sa z Tupaca stala hviezda na konte s množstvom hudobných hitov a úloh vo filmoch. Zároveň sa však zaplietol do série…

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Vo svete IT

Rusko začalo s vyšetrovaním Google. Spoločnosť údajne neodstraňuje nebezpečný obsah z výsledkov vyhľadávania

0 icon

Ruský mediálny regulátor, Roskomnadzor, začal vyšetrovať spoločnosť Google. Dôvodom je, že spoločnosť údajne neodstránila sporný obsah z výsledkov vyhľadávania. Na tému upozorňuje portál rferl.org. Sporný obsah vo výsledkoch vyhľadávania Podľa publikovaných správ približne 30% obsahu, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania je sporným.  „Spoločnosť je obvinená z porušenia požiadaviek ruskej legislatívy…

Nemecký astrofyzik chcel nájsť tajnú správu od tvorcov nášho vesmíru. Čo sa mu podarilo objaviť?

0 icon

Vesmír je zvláštne miesto. Vieme, že existuje, no nevieme prečo existuje a ani ako k tomu presne došlo, píše Science Alert. Čo však, ak by bol vesmír vytvorený zámerne? Čo ak je to produkt nejakej vyššej inteligencie? V roku 2005 dvaja fyzici povedali, že ak by existoval tvorca vesmíru, pravdepodobne…

Xiaomi Redmi 1A – jeden z najlacnejších bezrámčekových monitorov je aktuálne dostupný za skvelú cenu

0 icon

Ekosystém zariadení spoločnosti Xiaomi sa takmer každý mesiac rozrastá o ďalšie zaujímavé produkty, ktoré určite stoja za povšimnutie a to nie len vďaka svojej kvalite, ale aj nízkej cene oproti konkurencii. Jednou zo zaujímavých „noviniek“, teda minimálne na našom trhu, je aj dokonale vyzerajúci monitor Xiaomi Redmi 1A s uhlopriečkou…

Túlavá hviezda by mohla našu sústavu rozobrať, ak sa dostane príliš blízko

0 icon

Ľudstvo sa už od nepamäti pýtalo, čo sa stane s našou Slnečnou sústavou a aký bude jej osud. Pokúša sa na to odpovedať aj nová štúdia, ktorej autorom je študent astronómie, John Zink, píše Universe Today. Stabilita Slnečnej sústavy je problémom, ktorý sa datuje až do čias Newtona. Ten predpokladal,…

Prehliadač Chrome od roku 2022 zostane pre milióny počítačov s Windowsom bez podpory Google

0 icon

Microsoft ešte začiatkom roka ukončil oficiálne podporu pre operačný systém Windows 7, ktorý bol svojho času najrozšírenejším ako aj najobľúbenejším operačným systémom spoločnosti. Týmto rozhodnutím svojim spôsobom spoločnosť dala vývojárom aplikácií a ďalšieho softwaru najavo, že vývoj ich produktov pre platformu Windows 7 nemá už väčší zmysel. Mnoho spoločností preto…

Armádny Magazín

Šéf NATO Stoltenberg a bývalá tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki „fajčia to isté svinstvo“

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Známa ruská novinárka Julia Viťazevová vysvetlila, ako sa Rusku podarilo „obkľúčiť“ NATO. Uviedla, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg jednoducho nemal na škole zemepis.   Stoltenberg pred videokonferenciou ministrov zahraničných vecí NATO predniesol neočakávan

Rusko testuje jediný plávajúci tank na svete - Sprut-SDM1

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Úradné skúšky jediného ľahkého plávajúceho tanku Sprut-SDM1 na svete budú ukončené v roku 2022, oznámil priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie rastú Bekchan Ozdojev.  

Ekonóm Chazin: "Nová Jalta“ odstráni dolár zo svetového finančného systému

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - Ekonóm Michail Chazin dospel k záveru, že čas bežného dolára v medzinárodných finančných inštitúciách sa končí.   Expert sa inšpiroval chovaním súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa Chazina môže americký vodca v záujme udržania moci prijať najrozhodujúcejšie opatrenia vrátane uz

Rostec: Vyvíjame nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu

0 icon

Rusko, 3.December 2020 (AM) - V Rusku bude vyvinutý nový univerzálny protilietadlový raketový komplex krátkeho doletu schopný ničiť ciele akéhokoľvek typu, vyhlásil v priemyselný riaditeľ zbrojného komplexu štátnej korporácie Rostec Bekchan Ozdojev. &n

Beneš ako zbabelec

0 icon

Česko, 3. december 2020 (AM) - V rozhovore s prezidentom asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu a prezidentským kandidátom Jiřím Hynkom sa v roku 2017 dali čítať aj tieto slová: Edvard Beneš sa zachoval ako zbabelec, pretože podľahol Mníchovskému diktátu v roku 1938.   Literarky.cz mu však takýto striktný postoj vyčítali s odôvodnením,

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali