Pápež navštívil Camerino, ktoré postihlo pred tromi rokmi zemetrasenie

Taliansko 17. júna 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)

 

Pápež František v nedeľu navštívil talianske mesto Camerino, ktoré pred tromi rokmi postihlo zemetrasenie. Navštívil obydlia ľudí, ktorí znášajú následky katastrofy a slávil so spoločenstvom svätú omšu. Popoludní si upravil program, aby sa mohol stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi

Na snímke pápež František

V deň Slávnosti Najsvätejšej Trojice sa pápež František už od rána vybral na pastoračnú cestu za ľuďmi v oblasti postihnutej pred tromi rokmi zemetrasením. Jeho cieľom bolo 7-tisícové starobylé mestečko Camerino v regióne Marky, v hornatej centrálnej časti Talianska, asi 200 km severovýchodne od Ríma. Priletel tam helikoptérou. Vystúpil na športovisku miestnej univerzity. Po zvítaní sa s miestnym arcibiskupom Mons. Francescom Massarom a občianskymi predstaviteľmi jeho kroky hneď smerovali do štvrte núdzového ubytovania pre tých, čo po otrasoch v októbri 2016 prišli o strechu nad hlavou.

Ústredným bodom pastoračnej návštevy bolo slávenie Eucharistie. Konalo sa v historickej časti mesta, na centrálnom námestí Piazza Cavour medzi Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie, ktorá nesie stopy poškodenia, a historickým Vojvodským palácom, rovnako poznačeným otrasmi. V homílii Svätý Otec adresoval prítomným najmä slová povzbudenia opierajúce sa o vieru v účinnú pomoc Ducha Svätého, pričom poukázal na tajomstvo Najsvätejšej Trojice ako tajomstvo Boha, ktorý je blízky človeku.

—————————————————————–

PLNÉ ZNENIE homílie pápeža Františka pri svätej omši v Camerine

„Čože je človek, že naň pamätáš?“ modlili sme sa v Žalme (8,5). Tieto slová mi prišli na um, keď som na vás myslel. Vo vzťahu k tomu, čo ste videli a čo ste si vytrpeli, vo vzťahu k zrúteným domom a budovám v ruinách mi prichádza na um táto otázka:

Čože je človek? Čože je človek, ak to, čo vystaval sa môže v okamihu zrútiť? Čože je človek, ak jeho nádej môže skončiť v prachu zeme? Čože je človek? Zdá sa, že odpoveď dáva samotné pokračovanie vety: čože je človek, že naň pamätáš? Boh pamätá na nás takých, akí sme, s našimi slabosťami.

V neistote, ktorú pociťujeme navonok i vo vnútri, nám Pán dáva istotu: pamätá na nás. Pamätá, t. j. znovu k nám prichádza so srdcom, lebo mu ležíme na srdci [pozn. prekl.: koreň tal. slova ricordare odkazuje na srdce – cor]. A zatiaľ čo tu dolu na zemi sa na mnohé veci v chvate zabúda, Boh nás nenechá upadnúť do zabudnutia. V jeho očiach nie je nikto opovrhnutý, pre neho má každý človek nekonečnú hodnotu: sme maličkí pod nebom a neschopní nič urobiť, keď sa zem chveje, ale pre Boha sme hodnotnejší než čokoľvek ostatné.

Pamätať je kľúčovým slovom pre život. Prosme každý deň o milosť pamätať na to, že nie sme Bohom zabudnutí, že sme jeho milované, jedinečné a nenahraditeľné deti: pamätaním na to dostaneme silu nevzdávať sa v protivenstvách osudu. Pripomínajme si, čoho sme hodní, keď sa ocitneme v pokušení upadnúť do smútku a jatriť zlo, ktoré sa zdá, že je bez konca. Škaredé spomienky prichádzajú, aj keď na ne nemyslíme. Ale nevyplácajú sa: zanechávajú človeka v melanchólii a nostalgii. A predsa, ako ťažko je oslobodiť sa od škaredých spomienok! Hodí sa tu príslovie, ktoré hovorí, že pre Pána Boha je ľahšie dostať Izrael preč z Egypta, ako Egypt preč zo srdca Izraela.

Pre oslobodenie srdca od minulosti, od negatívnych spomienok, ktoré uväzňujú, od smútku, ktorý paralyzuje, je potrebný niekto, kto nám pomôže niesť bremená, ktoré máme v sebe. Dnes Ježiš práve hovorí, že mnohé veci ešte nie sme schopní zniesť (porov. Jn 16,12). A ako reaguje na našu slabosť? Nezbavuje nás bremien, ako by sme chceli my, čo stále hľadáme rýchle a povrchné riešenia; nie, Pán nám dáva Ducha Svätého.

Práve jeho potrebujeme, lebo je Tešiteľ, ten, čo nás nenechá samých pod bremenami života. Je to ten, čo mení našu uväznenú pamäť na pamäť slobodnú, zranenia z minulosti na pripomienky spásy. Završuje v nás to, čo urobil v Ježišovi: jeho rany, tie škaredé zranenia spôsobené zlom, sa silou Ducha Svätého zmenili na kanály milosrdenstva, žiarivé rany, v ktorých jasne svieti Božia láska, láska, ktorá dvíha, ktorá dáva vstať, dáva znovu ožiť. Toto robí Duch Svätý, keď ho pozveme do našich rán. On potiera naše nepekné spomienky balzamom nádeje, lebo Duch Svätý je obnoviteľom nádeje.

Nádej. O akú nádej ide? Nie je to prchavá nádej. Pozemské nádeje sú pominuteľné, majú vždy svoj dátum expirácie: tvoria ich totiž pozemské ingrediencie, ktoré skôr či neskôr podľahnú skaze. Nádej Ducha Svätého je trvácnou nádejou. Nebude nikdy po záruke, lebo je založená na Božej vernosti. Nádej Ducha Svätého nie je ani optimizmom. Rodí sa viac v hĺbke, v hlbinách srdca roznecuje istotu, že sme vzácni, lebo sme milovaní. Vzbudzuje dôveru v to, že nie sme sami.

Je to nádej, ktorá vo vnútri zanecháva pokoj a radosť, nezávisle na tom, čo sa deje vonku. Je to nádej so silnými koreňmi, ktorú nijaká búrka života nemôže vykoreniť. Je to nádej, hovorí sv. Pavol, ktorá „nespôsobuje sklamanie“ („nezahanbuje“, Rim 5,5) ktorá dáva silu prekonať každé súženie (porov. v. 2-3). Nádej nezahanbuje!

Keď sme v súžení alebo sme zranení, a vy dobre viete, čo znamenajú súženia a rany, vedie nás to stavať si „ochranné hniezdo“ okolo našich útrap a obáv. Duch Svätý nás ale oslobodzuje z našich hniezd, vedie nás k rozletu, otvára pred nami ten úžasný cieľ, pre ktorý sme zrodení. Duch Svätý nás sýti živou nádejou. Pozvime ho. Prosme ho, aby prišiel k nám, a on k nám príde. Príď, Duch Tešiteľ! Príď nám dodať svetla, dať nám zmysel tejto tragédie, dať nám nádej, ktorá nie je klamná. Príď, Svätý Duch!

Blízkosť – to je tretie a posledné slovo, o ktoré sa chcem s vami podeliť. Dnes oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Trojica nie je teologický rébus, ale nádherné tajomstvo Božej blízkosti. Trojica nám hovorí, že nemáme hore v nebi akéhosi samotárskeho Boha, vzdialeného a ľahostajného; nie, on je Otec, ktorý nám dal svojho Syna, ktorý sa stal človekom ako my, a ktorý nám posiela svojho vlastného Ducha, aby nám bol ešte bližšie, aby nám pomáhal niesť bremená života. Ten, ktorý je Duchom, prichádza do nášho ducha a tak nás znútra potešuje, prináša do nášho vnútra Božiu nehu.

S Bohom nezostanú bremená života na našich pleciach: Duch Svätý, ktorého meno vyslovujeme zakaždým práve vtedy, keď sa pri prežehnaní dotýkame našich pliec, prichádza, aby nám dával silu, aby nás povzbudzoval, uľahčoval naše bremená. Je totiž odborníkom v kriesení, v pozdvihovaní, v pretváraní. Na opravovanie sa totiž žiada viac sily než na stavanie; na opätovné začínanie viac ako na samotný štart; na uzmierenie viac ako na vzájomnú zhodu. Toto je tá sila, ktorú nám dáva Boh. Preto ten, kto sa drží blízko Boha, neklesá na mysli, ale ide ďalej: začína odznovu, znovu skúša, nanovo buduje. Aj trpí, ale dokáže začínať odznova, vyvíjať novú snahu, rekonštruovať.

Drahí bratia a sestry, prišiel som dnes k vám, jednoducho aby som vám bol nablízku; som tu, aby som sa s vami modlil k Bohu, ktorý na nás pamätá, lebo nikto nemôže zabudnúť na toho, kto je v ťažkostiach. Prosím Boha nádeje, aby to, čo je nestabilné na zemi, neotriaslo istotou, ktorú máme vo vnútri. Prosím Boha, ktorý je blízkym, aby vzbudil konkrétne prejavy blízkosti. Uplynuli takmer tri roky a je tu riziko, že po prvom emotívnom a mediálnom zaangažovaní pozornosť opadne a sľuby upadnú do zabudnutia, pridávajúc na frustrácii tým, čo vidia, ako sa územie čoraz viac vyľudňuje. Pán nás ale pobáda k tomu, aby sme pamätali, obnovovali, znovu budovali, a aby sme to robili spolu, nikdy nezabúdajúc na trpiacich.

Čože je človek, že naň pamätáš? Boh, ktorý na nás pamätá, Boh, ktorý uzdravuje naše zranené spomienky tým, že ich potiera balzamom nádeje, Boh, ktorý nám je blízko, aby nás zvnútra pozdvihol, tento Boh nech nám pomáha byť budovateľmi dobra, tešiteľmi sŕdc. Každý môže urobiť trochu dobra bez toho, aby čakal, že s tým najprv začnú iní. „Začnem ja. Ja začnem!“ – toto musí povedať každý. Každý môže potešiť niekoho bez toho, aby čakal na to, kým sa vyriešia jeho vlastné problémy. Aj nesením môjho kríža sa snažím byť blízkym, aby som utešil iných.

Čože je teda človek? Je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý ty vždy pamätáš. Človek je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý neustále pamätáš. Nie je ľahké to chápať v týchto okolnostiach, Pane. Ľudia na nás zabúdajú, nepamätajú na túto tragédiu. Ale ty, Pane, nezabúdaš. Človek je tvojím veľkým snom, Pane, na ktorý vždy pamätáš. Pane, daj nech aj my pamätáme na to, že sme tu na svete preto, aby sme prinášali nádej a blízkosť, lebo sme tvojimi deťmi, deťmi „Boha všetkej útechy“ (2 Kor 1,3).

Preložila: Slovenská redakcia VR

—————————————————————–

Na záver svätej omše sa pápež František pomodlil s prítomnými Anjel Pána. Pri tejto príležitosti pripomenul sobotné blahorečenie stigmatizovanej laičky Hedvigy Carboniovej na Sardínii a vyzval k potlesku na jej počesť. Pápež vyslovil aj niekoľko osobitných výziev. Prvá sa týkala solidarity so všetkými, čo utekajú pred vojnami, prenasledovaniami a porušovaniami základných práv. Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa migrantov vyhláseného zo strany OSN.

Ďalšia výzva sa týkala novovyostreného konfliktu na Blízkom východe po mínových útokoch na ropné tankery v Hormuzskom prielive:

„Sledujem so znepokojením nárast napätia v Perzskom zálive. Pozývam všetkých k využitiu prostriedkov diplomacie na vyriešenie komplexných problémov v konfliktoch Blízkeho východu. Obnovujem aj naliehavú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby vynaložilo všemožné úsilie na podporu dialógu a mieru.“

Pápež nezabudol v závere svätej omše pozdraviť a požehnať aj všetkých tých, ktorí nemohli byť prítomní: chorých, starých ľudí, väzňov. Prisľúbil, že pri odlete z helikoptéry požehná ich domovy.

Svätý Otec na záver vymenoval viacerých svätcov, ktorí sa spájajú s regiónom Marky: sv. Venancius, sv. Severín, sv. Ansovin, sv. Mikuláš Tolentínsky, sv. Pacifik a blahoslavená  Battista Veranová. Pripomenul aj mnohých ďalších svätých, ktorých nazval „svätými zo susedných dverí“, ktorých mená sú známe Bohu.

Pápež František v Camerine navštívil aj kostol Santa Maria in Via, v ktorom zemetrasenie poškodilo kupolu a časť klenby. Dnu vošiel s bezpečnostnou prilbou na hlave v sprievode camerinského arcibiskupa Mons. Francesca Massaru. Program pastoračnej návštevy uzavrelo popoludňajšie improvizované stretnutie Svätého Otca s 200 prvoprijímajúcimi deťmi a stovkami ich príbuzných a katechétov, ktoré sa konalo v športovej hale.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico vyzval Pellegriniho stranu na okamžité začatie rokovaní o spolupráci: Pokiaľ sa bude Hlas viac orientovať na spoluprácu s liberálnymi stranami, zabudnime na silnú a stabilnú sociálno-demokratickú vládu

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová)   Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval mimoparlamentný Hlas-SD na okamžité začatie rokovaní o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce. Rokovaniami chce dosiahnuť, aby mali spoločne vo voľbách výsledok 35 až 40 percent "Je našou spoločnou povinnosťou okamžite začať rokovania o forme predvolebnej a povolebnej…

Tehotná rakúska operná speváčka odmietla očkovanie, prišla o prácu

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Určite veľa Rakúšanov ešte nazabudlo na to ako ich vláda spočiatku veľakrát sľubovala, že očkovanie proti korone je a bude nepovinné. Medzičasom sa to ale zmenilo – a vláda si už na to „nespomína“! Naopak, jej tlak na občanov, ktorí sa nechcú…

Francúzsko bije na poplach: Európa musí dosiahnuť väčšiu autonómiu a obranu po incidente s Austráliou

0 icon

Paríž 18. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Francois Mori)   Európa sa musí snažiť zlepšiť svoju strategickú autonómiu a obranu po incidente s Austráliou, uviedol Clément Beaune, štátny tajomník na francúzskom ministerstve zahraničných vecí "Austrálska vláda sa nesmie schovávať za chrbát Washingtonu alebo Londýna. Prijali rozhodnutie ako suverénny štát a Amerika…

USA plánujú urýchliť deportácie Haiťanov, ktorí sa zhromaždili v Texase

0 icon

Washington 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Eric Gay)   Spojené štáty v nasledujúcich troch dňoch zvýšia počet deportačných letov s cieľom vyhostiť z krajiny tisíce Haiťanov, ktorí sa utáborili pod mostom v malom meste Del Rio na juhu štátu Texas pri hraniciach s Mexikom. V sobotu to oznámilo americké ministerstvo…

Veľké čistky? Nastal čas na väčšie personálne zmeny v rezorte vnútra, myslí si Kyselica

0 icon

Bratislava 18. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, TASR - Pavel Neubauer)   Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to…

Očakáva sa rozsudok v prípade Kováčika. Bývalý špeciálny prokurátor trvá na svojej nevine, svedkovia v jeho procese boli obvinení z krivej výpovede, jeden z nich bol už aj odsúdený

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, TASR - Jaroslav Novák)   V pondelok (20. 9.) má byť vynesený rozsudok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý je obžalovaný z prijatia úplatku 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov…

Panel amerických odborníkov prevažnou väčšinou odmietol plán na masové očkovanie treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu

0 icon

Washington 18. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Tibor Rosta/MTI via AP)   Panel amerických odborníkov, ktorý dáva odporúčania vláde, prevažnou väčšinou odmietol plán na masové očkovanie treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu v prípade všetkých obyvateľov USA vo veku nad 16 rokov. Členovia panelu uviedli, že nemajú dostatok údajov o bezpečnosti dodatočnej dávky…

Po 40 rokoch sa prebúdza sopka La Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma

0 icon

Madrid 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Sopka La Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrov, po 40 rokoch ožíva a je preto pod dohľadom vulkanológov. V sobotu sopku monitorovali aj pomocou lietadla a dronov vybavených infračervenými kamerami. Informoval o tom web Europapress.es Od minulej…

Systém treba nastaviť tak, aby sa inštitúcie nedostali do konfliktu v rámci trestného konania, tvrdí Kolíková. Vytvorí sa ďalšia “nezávislá” inštitúcia?

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   V záujme obnovy dôvery v právny štát sa musíme pozrieť na systém ako taký. Riešením je nastavenie systému tak, aby sa inštitúcie nedostali do konfliktu v rámci trestného konania. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v…

Polícia v Melbourne zadržala vyše 200 účastníkov protestu proti lockdownu

0 icon

Melbourne 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - James Ross/AAP Image via AP)   Polícia v austrálskom meste Melbourne zadržala v sobotu 235 účastníkov protestu proti prísnym obmedzeniam prijatým vládou v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 Ako informovala agentúra AFP, pri zásahu bolo zranených desať policajtov, pričom šiestich z nich museli hospitalizovať…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

AUKUS - najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

0 icon

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštn

Objektívne o 17. septembri 1939

0 icon

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armá

Dva smery amerického útoku: Izraelský analytik Kedmi komentuje najnovšiu západnú vojenskú alianciu

0 icon

Izrael, 18.september 2021 (AM) – Bývalý vedúci izraelskej tajnej služby Nativ - Jakov Kedmi vysvetlil, prečo Spojené štáty vlastne potrebujú novú vojensko-politickú alianciu.   Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky premiér Scott Morrison oznámili vytvorenie novej vojenskej aliancie. Alia

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali