Pápež mladým manželom v Dubline: Viera sa odovzdáva doma, okolo stola

Dublin 30. augusta 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)

 

V plnom znení prinášame slová Svätého Otca Františka, ktorými sa prihovoril manželským párom a snúbencom pri návšteve Prokatedrály St. Mary v Dubline 25. augusta 2018. Pápež svojím z veľkej časti spontánnym príhovorom reagoval na otázky, ktoré si pre neho pripravili.

Na snímke pápež František

Dobré popoludnie!

Drahí priatelia, veľmi sa teším, že sa s vami môžem stretnúť v tejto historickej Prokatedrále Panny Márie, ktorá bola v priebehu rokov svedkom nespočetných slávení sviatosti manželstva.

Ako sa tak na vás pozerám, takých mladých, hovorím si: Takže to nie je pravda, čo sa o mladých ľuďoch hovorí, že sa im nechce sobášiť? Vďaka! Zosobášiť sa a zdieľať spoločný život je krásna vec. V španielčine je takéto príslovie: „Bolesť vo dvoje, polovičná bolesť. Radosť vo dvoje, pol druha radosti“. Takáto je cesta manželstva.

Koľko lásky bolo prejavenej a koľko milostí prijatých na tomto svätom mieste! Ďakujem arcibiskupovi Martinovi za jeho srdečné privítanie. Som obzvlášť šťastný, že som tu s vami, snúbenecké a manželské dvojice, čo sa nachádzate v rôznych etapách cesty tejto sviatostnej lásky.

Je tiež krásne počúvať tú hudbu, ktorá sa šíri z tamtej strany: plač detí… V nej je nádej, je to tá najkrajšia hudba, ale aj tá najkrajšia kázeň môcť počúvať detský plač, pretože je to hlas nádeje: že život pokračuje, ide ďalej a že láska prináša svoje plody. Hľadieť na deti… Avšak pozdravil som tu aj staršieho človeka: pozerajte sa teda aj na starých ľudí, lebo sú plní múdrosti. Počúvajte starých ľudí: „Aký bol tvoj život?“

Aj svokry majú múdrosť…

Páčilo sa mi, že ste to boli práve vy [obracia sa na staršiu dvojicu, ktorá ho pozdravila ako prvá], čo ste túto tému načali, lebo po 50 rokoch manželstva máte veľa skúseností, o ktoré sa môžete podeliť. Budúcnosť i minulosť sa stretávajú v prítomnosti: oni, starí ľudia – prepáčte mi ten výraz: starí ľudia – „the old“ – vlastnia múdrosť. Aj svokry majú múdrosť… [smeje sa pápež i prítomní].

Deti majú načúvať tejto múdrosti, vy, mladí, musíte túto múdrosť počúvať a rozprávať sa so starými ľuďmi, aby ste mohli kráčať ďalej, pretože oni sú koreňmi. Oni predstavujú korene, a vy čerpajte z týchto koreňov, aby ste napredovali. K tomuto sa ešte vrátim, ale prichádza mi to zo srdca povedať už teraz.

Ako som už povedal, zvláštnym spôsobom som vďačný za svedectvo Vincenta a Terezy, ktorí nám porozprávali o svojej skúsenosti z 50-ročného manželstva a rodinného života. Patrí vám vďaka za slová povzbudenia ako aj za výzvy, ktoré ste adresovali novým generáciám mladomanželov a snúbencov, nielen tu v Írsku, ale na celom svete.

Títo nebudú ako vy: budú iní. Avšak potrebujú počuť vašu skúsenosť, aby boli iní, aby mohli úspešne napredovať. Je skutočne veľmi dôležité počúvať seniorov, počúvať starých rodičov! Máme sa čo učiť z ich skúseností s manželským životom, dennodenne posilňovaným milosťou sviatosti.

Môžu lietať i taniere, ale tajomstvo spočíva v uzmierení sa skôr ako skončí deň…

Mám chuť sa vás opýtať: Veľa ste sa hádali? Veď to je súčasť manželstva! Manželstvo bez hádok je trochu nudné… [smiech] Ale je tu jedno tajomstvo: môžu lietať i taniere, ale tajomstvo spočíva v uzmierení sa skôr ako skončí deň. Na pomerenie sa nie je nutné rečniť; stačí prejav nehy, a zmier sa dostaví. A viete prečo je to dôležité? Lebo ak sa nepomeríme skôr aby by sme šli spať, studená vojna na druhý deň je priveľmi nebezpečná: začína sa zášť… Áno: hádajte sa dokedy chcete, ale večer sa pomerte. Súhlasíte? Nezabudnite na to, vy, mladí…

Rastúc vzájomne v tomto spoločenstve života a lásky, ste zažili mnohé radosti a dozaista aj nemalé trápenie. Spolu so všetkými tými manželmi, ktorí už toho tiež veľa prešli na tejto ceste, ste strážcami našej kolektívnej pamäte. Vždy budeme potrebovať vaše svedectvo plné viery. Je to vzácny zdroj pre mladé páry, ktoré sa pozerajú na budúcnosť s nadšením a nádejou… a možno aj so štipkou znepokojenia: aká bude táto budúcnosť?

Ďakujem aj mladým párom, ktorí sa na mňa obrátili s niekoľkými priamymi otázkami. Nie je ľahké na ne odpovedať! Denis a Sinead sa onedlho vydajú na cestu lásky, ktorá v sebe, podľa Božieho plánu, zahŕňa záväzok na celý život. Pýtali sa ma, ako môžeme pomôcť iným pochopiť, že manželstvo nie je iba nejaká inštitúcia, ale je poslaním, životom v napredovaní, vedomým rozhodnutím na celý život vzájomne sa o seba starať, pomáhať si a navzájom sa ochraňovať.

Zaiste si musíme priznať, že dnes nie sme zvyknutí na niečo, čo reálne trvá po celý život. Žijeme v kultúre provizória: nie sme na to zvyknutí. Ak cítim, že som hladný alebo smädný, môžem sa najesť, ale môj pocit sýtosti nepotrvá ani len jeden deň. Ak mám prácu, tak viem, že o ňu môžem prísť proti svojej vôli alebo že by som si mohol zvoliť nejakú inú kariéru. Je dokonca ťažké držať tempo so svetom, kde sa všetko okolo nás mení, ľudia prichádzajú do našich životov a zase z nich odchádzajú, dávajú sa sľuby, ale často sa porušujú alebo zostávajú nesplnené.

Či ozaj nejestvuje nič vzácne, čo by mohlo vydržať? Ani len láska nie?

Možno to, na čo sa ma pýtate, je v skutočnosti niečo podstatnejšie: „Neexistuje skutočne nič vzácne, čo by vydržalo? To je tá otázka. Zdá sa, akoby nijaká krásna vec, nijaká vzácna vec nedokázala vydržať. Či ozaj nejestvuje nič vzácne, čo by mohlo vydržať? Ani len láska nie?“ Je tu pokušenie, že to „na celý život“, čo si jeden druhému poviete, sa zmení, a že časom odumrie.

Ak sa o lásku nepostaráme, aby ako láska rástla, bude trvať krátko. Onen výraz „na celý život“ je záväzkom, aby láska rástla, lebo v láske neexistuje žiadne provizórium. Môžeme to nazvať nadšeným vzplanutím, alebo možno očarením… ale ozajstná láska je definitíva, je to „ja a ty“. Je to, ako sa hovorí u nás, „polovička pomaranča“: ty si mojou polovičkou pomaranča, ja som tvojou polovičkou pomaranča. Taká je láska: všetko a na celý život.

Ľahko môžeme zostať uväznení v kultúre chvíľkovosti, a táto kultúra útočí na samotné korene procesov nášho dozrievania, nášho rastu v nádeji a láske. Ako môžeme v tejto kultúre chvíľkovosti zažiť niečo, čo skutočne pretrvá? Toto je silná otázka: Ako môžeme zažiť, v tejto kultúre chvíľkovosti, niečo, čo skutočne trvá?

Tu je to, čo vám chcem povedať. Spomedzi všetkých foriem ľudskej plodnosti je manželstvo jedinečné. Je láskou, čo dáva vznik novému životu. Znamená spoločnú zodpovednosť pri odovzdávaní Božieho daru života a ponúka stabilné prostredie, v ktorom môže nový život rásť a rozvíjať sa. Manželstvo v Cirkvi, t. j. sviatosť manželstva, osobitným spôsobom participuje na tajomstve večnej Božej lásky.

Keď sa kresťanský muž a žena zjednotia vo zväzku manželstva, Božia milosť v nich umožní to, aby si slobodne, jeden druhému, sľúbili výhradnú a trvalú lásku. Týmto spôsobom sa ich spojenie stáva sviatostným znakom – toto je dôležité: ide o sviatosť manželstva –, stáva sa sviatostným znakom novej a večnej zmluvy medzi Pánom a jeho nevestou, Cirkvou.

Ježišova láska je pre dvojice skalou…

Ježiš je uprostred nich vždy prítomný. Podopiera ich na ceste života vo vzájomnom sebadarovaní, vo vernosti a v nerozlučiteľnej jednote (porov. Gaudium et spes, 48). Ježišova láska je pre dvojice skalou, je útočišťom v čase skúšky, ale najmä zdrojom neustáleho rastu v čistej a večnej láske. Dokážte robiť veľké stávky: staviť na celý život. Riskujte! Lebo manželstvo je aj risk, ale je to risk, ale oplatí sa takto zariskovať. Na celý život, lebo láska je taká.

Vieme, že láska je Božím snom pre nás a pre celú rodinu ľudstva. Prosím vás, nikdy na to zabudnite! Boh má pre nás sen a chce, aby bol i naším snom. Nebojte sa tohto sna! Snívajte vo veľkom! Strážte si ho a snívajte ho spoločne každý deň nanovo. Tak budete schopní sa vzájomne podporovať nádejou, pevne a v odpúšťaní si v tých momentoch, keď sa na spoločnej ceste objavia prekážky a nebude ľahké vidieť smer, ktorým ísť ďalej.

V Biblii sa Boh zaväzuje, že zostane verný svojej zmluve, aj vtedy, keď ho zarmútime a naša láska zoslabne. Čo Boh v Biblii hovorí svojmu ľudu? Počúvajte dobre: „Nezanechám ťa, ani neopustím“ (Hebr 13,5). A vy, ako manžel a manželka, sa vzájomne povzbudzujte týmito slovami prísľubu, každý deň až do konca života. A nikdy neprestaňte snívať! Vždy si v srdci opakujte: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

Stephen a Jordan sú novomanželia a dali mi jednu veľmi dôležitú otázku, ako môžu rodičia odovzdávať vieru svojim deťom. Viem, že Cirkev tu v Írsku starostlivo pripravila programy katechézy určené na vzdelávanie vo viere v školách a vo farnostiach. Samozrejme, že je to podstatné. Avšak prvé a najdôležitejšie miesto pri podávaní viery má domáce prostredie: viere sa učíme doma, skrze pokojný a dennodenný príklad rodičov, ktorí milujú Pána a dôverujú v jeho slovo.

Viera sa odovzdáva doma, okolo stola…

Tam, doma, čo môžeme nazvať aj „domáca Cirkev“, sa deti učia tomu, čo znamená vernosť, čestnosť a obeta. Vidia sa ako mama a otec k sebe správajú, ako sa starajú jeden o druhého a o iných, ako milujú Boha a Cirkev. Ich deti tak môžu dýchať zdravé ovzdušie Evanjelia a naučiť sa chápať, rozhodovať a konať spôsobom, hodným viery, ktorú dostali do dedičstva. Viera sa, bratia a sestry, odovzdáva doma, okolo stola, počas bežných rozhovorov a jazykom, ktorým dokáže hovoriť iba vytrvalá láska.

Nikdy nezabudnite, bratia a sestry, že viera sa odovzdáva nárečím! Nárečím domova, dialektom života pri rodinnom kozube, tam, v rodinnom živote. Spomeňte si na sedem bratov z knihy Makabejských, ako sa im matka prihovárala ich nárečím, t. j. takým jazykom, v ktorom sa od malička učili o Bohu. Oveľa ťažšie sa príde k viere – dá sa to, ale je to ťažšie –, ak nebola odovzdávaná v materinskom jazyku, jazykom domova, v nárečí.

Láka ma porozprávať vám o svojej skúsenosti, ako dieťa… Ak to k niečomu poslúži, tak to poviem… Pamätám si, že raz – mal som asi tak päť rokov – som prišiel domov a tam, do jedálne, práve v tej chvíli, predo mnou, prichádzal otec z práce, a potom som videl otca a mamu ako sa pobozkali. Nikdy na to nezabudnem! Veľmi krásne: prišiel unavený z práce, ale mal silu vyjadriť lásku svojej žene! Kiež i vaše deti vás uvidia, že si prejavujete nežnosti, že sa pobozkáte, objímete: je to prekrásne, lebo takto sa učia tomuto dialektu lásky, a v tomto dialekte lásky aj viere.

Je teda dôležité sa v rodinách modliť; hovorte o dobrých a svätých veciach; a nechajte, aby Mária, naša matka, vstúpila do života vašich rodín, do vášho rodinného života. Slávte kresťanské sviatky: nech vaše deti spoznajú, čo znamená rodinná oslava. Žite v hlbokej solidárnosti s tými, čo trpia a nachádzajú sa na okraji spoločnosti, a nech sa tomu deti učia.

Chudobným sa dáva z toho, čo je tvoje, nie z toho, čo sa zvýši!

Iná historka. Poznal som jednu pani, ktorá mala tri deti, mali okolo sedem, päť a troch rokov; mala dobré manželstvo, boli veľmi veriaci a deti učili pomáhať chudobným tak, že im oni sami veľmi pomáhali. Raz bola mama so svojimi troma deťmi pri obednom stole – otec bol v tom čase v práci. V tom niekto zaklopal na dvere. Najstarší syn šiel otvoriť dvere, a vrátil sa so slovami: „Mami, je tam nejaký chudobný človek a prosí o jedlo“. Mali na obed obaľované rezne: sú vynikajúce! [smiech] A mama sa spýtala detí: „Čo urobíme?“ – Všetky tri deti povedali: „Áno, mami, daj mu niečo“. Zostali ešte nejaké rezne, ale mama vzala nôž a postupne začala odkrajovať polovice z rezňov každého dieťaťa. Deti na to: „Nie, mami, daj im tie ostatné, nie z našich.“ – „Ach, nie: chudobným sa dáva z toho, čo je tvoje, nie z toho, čo sa zvýši!“ – Takto tá veriaca žena učila svoje deti, aby obdarovali chudobných zo svojho.

Všetko toto možno robiť doma, keď tam vládne láska, keď je tam viera, keď sa hovorí týmto nárečím viery. Skrátka, vaše deti sa budú od vás učiť, ako majú žiť ako kresťania; vy budete ich prvými učiteľmi viery, odovzdávateľmi viery.

Cnosti a pravdy, ktorým nás Pán učí, nie sú vždy populárne v dnešnom svete – neraz Pán od nás žiada veci, ktoré nie sú populárne: dnešný svet iba málo myslí na slabých, zraniteľných a všetkých tých, ktorých považuje za „neproduktívnych“. Svet od nás chce, aby sme boli silní a nezávislí, nerobili si prílišné starosti o tých, čo sú sami a smutní, odsunutí a chorí, ešte nenarodení alebo umierajúci.

Čo chvíľa sa súkromne stretnem s niekoľkými rodinami, ktoré zápasia s vážnymi problémami a skutočnou núdzou, ale ktorým bratia kapucíni preukazujú lásku a podporu. Náš svet potrebuje revolúciu lásky! Búrka, v ktorej žijeme, je skôr búrkou egoizmu, osobných záujmov… Svet potrebuje revolúciu lásky. Kiež táto revolúcia začne od vás a vo vašich rodinách!

… niekto povedal, že postupne strácame schopnosť milovať…

Pred niekoľkými mesiacmi mi niekto povedal, že postupne strácame schopnosť milovať. Pomaly ale isto zabúdame na úprimné slová nehy, na silu nežnosti. Akoby slovo neha vymizlo zo slovníkov. Bez revolúcie nehy nemôže nastať revolúcia lásky! Nech váš príklad privedie vaše deti k tomu, že sa stanú generáciou, ktorá bude viac ohľaduplná, láskyplná, bohatá na vieru, aby obnovili Cirkev a celú spoločnosť v Írsku.

Tak vaša láska, ktorá je darom od Boha, zapustí ešte hlbšie korene. Nijaká rodina nedokáže rásť, ak zabudne na vlastné korene. Deti nemôžu rásť v láske, ak sa nenaučia rozprávať so svojimi starými rodičmi. Nechajte, teda, aby vaša láska zapustila hlboké korene! Nezabúdajte, že „všetko, čo má strom vo svojom rozkvete, žije z toho, čo leží pod zemou“ (F. L. Bernárdez, sonet Si para recobrar lo recobrado). Tak sa píše v jednej argentínskej básni: prepáčte, že tu robím reklamu…

Kiež rodiny celej Cirkvi, zastúpené v dnešné popoludnie staršími i mladými pármi, spoločne s pápežom vzdávajú Bohu vďaky za dar viery a za milosť kresťanského manželstva. Zároveň sľúbme Pánovi, že budeme slúžiť jeho prichádzajúcemu kráľovstvu svätosti, spravodlivosti a pokoja, verní prísľubom, ktoré sme mu dali, a so stálosťou v láske!

Ďakujem vám za toto stretnutie! A teraz, vás pozývam spoločne sa pomodliť modlitbu Stretnutia rodín. Potom vám udelím svoje požehnanie. A prosím vás, modlite sa za mňa: nezabudnite na to!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Advokát Peter Kubina urazil sudcu. Kolega ho vyzval, aby vážil slová. “Vieš, ta­ké­to vy­jad­re­nia sa Ti nie­ke­dy mô­žu vy­pom­stiť”

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Advokát JUDr. Namir Alyasry vyzval prostredníctvom otvoreného listu svojho mediálne známeho kolegu Petra Kubinu, aby v súvislosti s rozhodnutím súdu o vzatí vyšetrovateľov NAKA do väzby vážil slová. Jeho vyjadrenia o tom, že od­ôvod­ne­nie vä­zob­né­ho roz­hod­nu­tia vo veci jeho klientov, vyšetrovateľov…

RNBOU spustila systém na monitorovanie oligarchov, čaká na parlament

0 icon

Kyjev 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sean Gallup)   Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) spustila systém na monitorovanie oligarchov. Oznámil to tajomník RNBOU Olexij Danilov, informovala v sobotu agentúra Ukrinform Tento systém bolo podľa Danilova potrebné vyvinúť v rámci návrhu zákona o oligarchoch, ktorý sa pripravuje do druhého čítania. "Rada…

158. časť Neznámych slovenských dejín: Viete, že Čechom stvoril gramatiku Slovák Vavrinec Benedikt z Nedožier?

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Vo všeobecnosti sa nám ponúkajú, ba vnucujú „fakty“ o vplyve češtiny na slovenčinu a Čechov na slovenský vývoj. Akoby išlo o jednostranné „doplácanie staršieho brata“ na mladšieho – no starším bratom Čechov sme v skutočnosti už od veľkonitravských čias my, Slováci. Veď Borivoja…

Na protest Trumpových priaznivcov prišlo niekoľko stoviek ľudí

0 icon

Washington 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Gemunu Amarasinghe)   Niekoľko stoviek ľudí sa zúčastnilo v sobotu pred budovou Kapitolu, sídlom Kongresu USA vo Washingtone, na demonštrácii na podporu obžalovaných stúpencov republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa. Na mieste bolo viac policajtov a novinárov než demonštrantov, informovala agentúra AFP Polícia tentoraz neriskovala, postavila bezpečnostný plot…

Nemecký kandidát na kancelára Armin Laschet vyzval na deportáciu ľudí považovaných za nebezpečných

0 icon

Berlín 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Friso Gentsch)   Po zmarení možného útoku na synagógu v západonemeckom meste Hagen konzervatívny kandidát na kancelára Armin Laschet varoval v sobotu pred terorizmom a vyzval na deportáciu ľudí považovaných za nebezpečných. Informovala o tom agentúra DPA "Teror je opäť skutočným nebezpečenstvom," vyhlásil Laschet, premiér najľudnatejšej…

Venezuelský prezident sa objavil v Mexiku na summite CELAC

0 icon

Mexiko 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Miraflores Press Office)   Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa zúčastnil v sobotu v Mexiku na summite hláv štátov členských krajín Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (CELAC). Bola to jeho prvá zahraničná cesta od chvíle, keď ho USA obvinili z obchodovania s drogami a ďalších činov Maduro…

Francúzsko bije na poplach: Európa musí dosiahnuť väčšiu autonómiu a obranu po incidente s Austráliou

0 icon

Paríž 18. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Francois Mori)   Európa sa musí snažiť zlepšiť svoju strategickú autonómiu a obranu po incidente s Austráliou, uviedol Clément Beaune, štátny tajomník na francúzskom ministerstve zahraničných vecí "Austrálska vláda sa nesmie schovávať za chrbát Washingtonu alebo Londýna. Prijali rozhodnutie ako suverénny štát a Amerika…

Veľké čistky? Nastal čas na väčšie personálne zmeny v rezorte vnútra, myslí si Kyselica

0 icon

Bratislava 18. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, TASR - Pavel Neubauer)   Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to…

Očakáva sa rozsudok v prípade Kováčika. Bývalý špeciálny prokurátor trvá na svojej nevine, svedkovia v jeho procese boli obvinení z krivej výpovede, jeden z nich bol už aj odsúdený

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, TASR - Jaroslav Novák)   V pondelok (20. 9.) má byť vynesený rozsudok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý je obžalovaný z prijatia úplatku 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov…

Sagan sa po 3. mieste v Považskej Bystrici obliekol do žltého dresu. Ešte to bude napínavé, vraví

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi nevyšiel ani tretí pokus pripísať si premiérové etapové víťazstvo na pretekoch Okolo Slovenska. V hromadnom špurte 3. etapy z Dolného Kubína do Považskej Bystrice (193 km) elitný člen tímu Bora-Hansgrohe finišoval na treťom mieste tesne pred doterajším…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

AUKUS - najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

0 icon

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštn

Objektívne o 17. septembri 1939

0 icon

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armá

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali