O budúcnosti geopolitiky rozhodne šesť štátov

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)

 

Svet je svedkom novej éry veľmocenského súperenia medzi Spojenými štátmi a Čínou, pričom Rusko zohráva úlohu spoilera, píše nezávislý politický analytik Tareq Hasan pre Modern Diplomacy. Výsledok tohto súperenia bude formovať globálny poriadok na ďalšie desaťročia. O osude tohto súboja však nerozhodnú len kroky Washingtonu, Pekingu alebo Moskvy. Bude závisieť aj od toho, ako sa skupina vplyvných krajín globálneho juhu bude orientovať v meniacom sa geopolitickom prostredí

Čína, USA, Tibet
Ilustračné foto

Tieto krajiny sú geopolitickými hýbateľmi 21. storočia. Sú to relatívne stabilné a prosperujúce krajiny, ktoré majú vlastné globálne programy nezávislé od veľmocí a vôľu a schopnosti premeniť tieto programy na skutočnosť. Sú náročnejšie, flexibilnejšie, dynamickejšie a strategickejšie, než mohli byť v 20. storočí, keď si museli vybrať medzi pripojením alebo nepripojením k tomu či onomu bloku. A často si zvolia viacnásobné spojenie, čo je stratégia, ktorá z nich urobí rozhodujúce – a niekedy nepredvídateľné – sily v ďalšej fáze globalizácie sveta a v ďalšej fáze veľmocenskej súťaže.

  • Krajiny s konkurenčnou výhodou v kritickom aspekte globálnych dodávateľských reťazcov.
  • Krajiny jedinečne vhodné pre nearshoring, offshoring alebo friendshoring.
  • Krajiny s neúmerne veľkým objemom kapitálu a ochotou rozmiestniť ho po celom svete.
  • Krajiny s rozvinutými ekonomikami a lídrami s globálnymi víziami, ktoré presadzujú v rámci určitých obmedzení.

Šesť krajín vystupuje ako vzor týchto kategórií: Turecko, India, Saudská Arábia, Južná Afrika, Indonézia a Brazília. Tieto krajiny majú dnes väčšiu moc ako kedykoľvek predtým z niekoľkých dôvodov: Majú viac právomocí, profitujú z regionalizácie a môžu využiť napätie medzi USA a Čínou.

 

Viac agendy

Geopolitické štáty, ktoré sa pohybujú v rozličných oblastiach, majú viac právomocí ako kedykoľvek predtým, pretože sú sebavedomejšie a schopnejšie presadzovať svoje záujmy a hodnoty na globálnej scéne. Vytvorili si vlastné zdroje mäkkej a tvrdej moci, ako je kultúrny vplyv, hospodársky vplyv, vojenská sila, diplomatické siete a technologické inovácie. Diverzifikovali aj svoje partnerstvá a spojenectvá, pričom sa snažia vyvážiť svoje vzťahy s USA a Čínou, ako aj s inými regionálnymi a globálnymi aktérmi.

Turecko sa stalo regionálnym mocenským činiteľom a globálnym hráčom v oblasti obrany, energetiky, humanitárnej pomoci a sprostredkovania. Pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa snaží rozšíriť vplyv Turecka v jeho susedstve i mimo neho, vedie asertívnu zahraničnú politiku. Turecko vojensky zasiahlo v Sýrii, Líbyi, Iraku, Azerbajdžane a Somálsku, vyzvalo Grécko a Cyprus na súboj o námorné práva vo východnom Stredomorí, podporilo Katar proti blokáde vedenej Saudskou Arábiou, prijalo milióny utečencov zo Sýrie a Afganistanu, sprostredkovalo rokovania medzi Iránom a Západom a vybudovalo si úzke vzťahy s Ruskom napriek tomu, že je členom NATO.

India sa stala významnou hospodárskou a strategickou mocnosťou v Ázii a vo svete. Pod vedením premiéra Naréndru Módího, ktorý sa snažil posilniť úlohu Indie ako vedúceho hlasu za demokraciu, rozvoj a rozmanitosť, uskutočňovala viacstrannú zahraničnú politiku. India prehĺbila svoje strategické partnerstvo s USA, vstúpila do aliancie Quad s Japonskom, Austráliou a USA, napriek napätiu spolupracovala s Čínou v otázkach obchodu a hraníc, rozšírila svoje pôsobenie v Afrike a Latinskej Amerike, investovala do projektov prepojenia vo svojom susedstve a zasadzovala sa za iniciatívy, ako je Medzinárodná solárna aliancia a Koalícia pre infraštruktúru odolnú voči katastrofám.

Saudská Arábia transformovala svoje hospodárstvo a spoločnosť pod vedením korunného princa Mohameda bin Salmána (MBS), ktorý sa snažil diverzifikovať zdroje príjmov Saudskej Arábie od závislosti od ropy, modernizovať jej sociálne normy a inštitúcie a potvrdiť jej vedúce postavenie v arabskom a moslimskom svete. Saudská Arábia spustila ambiciózny reformný program Vízia 2030, viedla vojenskú intervenciu v Jemene proti Iránom podporovaným povstalcom, normalizovala vzťahy s Izraelom, usporiadala významné samity, ako napríklad G20, výrazne investovala do nových technológií, ako je umelá inteligencia a biotechnológie, a nadviazala strategické partnerstvá s Čínou, Indiou a Ruskom, pričom si zachovala spojenectvo s USA.

 

Viac regionalizácie

Geopolitické štáty, ktoré sa pohybujú na hojdačke, profitujú aj z regionalizácie, procesu, v rámci ktorého sa regióny stávajú integrovanejšími a vzájomne závislejšími z hospodárskeho, politického a kultúrneho hľadiska. Regionalizácia ponúka týmto krajinám príležitosti na posilnenie ich vplyvu a záujmov v príslušných regiónoch, ako aj na spoluprácu s inými regionálnymi mocnosťami pri riešení spoločných výziev a príležitostí. Regionalizácia tiež vytvára nárazník proti tlakom a neistotám globálneho systému a umožňuje týmto krajinám presadzovať vlastné modely rozvoja a riadenia.

Južná Afrika zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní regionálnej integrácie a spolupráce v Afrike, ako aj pri zastupovaní afrických záujmov a perspektív na globálnej scéne.

Bola zakladajúcim členom a vedúcou osobnosťou Africkej únie (AÚ), Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) a Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD). Podieľala sa aj na udržiavaní mieru a sprostredkovaní v krajinách, ako je Sudán, Somálsko a Konžská demokratická republika. Juhoafrická republika využila svoje postavenie najpriemyselnejšieho a najdiverzifikovanejšieho hospodárstva v Afrike na prilákanie zahraničných investícií a obchodu, najmä z Číny, Indie a EÚ.

Indonézia sa stala kľúčovým hráčom v juhovýchodnej Ázii a širšom indo-pacifickom regióne, ako aj mostom medzi Áziou a islamským svetom. Bola hnacou silou Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Regionálneho komplexného hospodárskeho partnerstva (RCEP) a Ázijsko-afrického strategického partnerstva (AASP). Zapojila sa aj do dialógu a spolupráce s ďalšími regionálnymi aktérmi, ako sú Čína, Japonsko, India a Austrália, a USA v otázkach, ako je námorná bezpečnosť, boj proti terorizmu, zmena klímy a reakcia na pandémie. Indonézia využila svoje postavenie najväčšej ekonomiky a najľudnatejšej krajiny s moslimskou väčšinou v juhovýchodnej Ázii na podporu svojej vízie demokratického, tolerantného a prosperujúceho regiónu.

Brazília je lídrom v Latinskej Amerike a Karibiku, ako aj hlasom globálneho juhu v otázkach, ako sú obchod, životné prostredie a ľudské práva. Bola zakladajúcim členom a hnacou silou regionálnych organizácií, ako sú Mercosur, Unasur a Celac. Zapojila sa aj do dialógu a spolupráce s ďalšími regionálnymi aktérmi, ako sú USA, Čína, India a EÚ, v otázkach, ako je energetická bezpečnosť, rozvoj infraštruktúry a sociálne začlenenie. Brazília využila svoje postavenie najväčšej ekonomiky a najľudnatejšej krajiny Latinskej Ameriky na presadzovanie svojich záujmov a hodnôt v regióne i mimo neho.

 

Viac pákového efektu

Geopolitické swingové štáty získali väčší vplyv v globálnom systéme aj tým, že využili príležitosti a výzvy, ktoré vytvorila konkurencia medzi USA a Čínou. Snažili sa maximalizovať svoje výhody z oboch strán a zároveň minimalizovať svoje náklady a riziká. Snažili sa tiež formovať pravidlá a normy vznikajúceho globálneho poriadku podľa vlastných preferencií a zásad. Neváhali spochybniť ani jednu z veľmocí alebo sa jej vzoprieť, keď vnímali, že ich záujmy alebo hodnoty sú ohrozené alebo porušené.

Turecko sa snažilo vyvážiť svoje vzťahy s USA aj Čínou a zároveň sa usilovalo o vlastnú strategickú autonómiu. Udržalo si členstvo v NATO a spoluprácu s USA v otázkach, ako je boj proti terorizmu, Afganistan a Irán, a zároveň odolávalo tlaku USA v otázkach, ako sú ľudské práva, demokracia a Sýria. Rozšírila tiež svoje hospodárske väzby s Čínou, najmä v rámci iniciatívy Pásmo a cesta (BRI), a zároveň vyjadrila obavy zo zaobchádzania Číny s ujgurskými moslimami v Sin-ťiangu. Turecko sa tiež vzoprelo USA aj Číne tým, že si zaobstaralo ruské systémy protiraketovej obrany S-400 napriek tomu, že čelí sankciám a kritike z oboch strán.

India prehĺbila svoje strategické partnerstvo s USA, najmä v rámci štvorstrannej spolupráce, a zároveň si napriek napätiu udržiava spoluprácu s Čínou v otázkach obchodu a hraníc. Uvítala podporu USA pre svoju kandidatúru na stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN, svoje členstvo v multilaterálnych režimoch kontroly vývozu a svoju úlohu čistého poskytovateľa bezpečnosti v indo-pacifickom regióne. Zvýšila tiež objem obchodu s Čínou, najmä v odvetviach, ako sú farmaceutický priemysel, elektronika a obnoviteľné zdroje energie, a zároveň sa postavila proti asertivite Číny pozdĺž ich spornej hranice, kde v roku 2020 došlo k smrteľnému stretu. India sa tiež vzoprela USA aj Číne tým, že sa pripojila k RCEP, a to napriek odstúpeniu USA od paktu a dominancii Číny v ňom.

Saudská Arábia si zachovala spojenectvo s USA, najmä v otázkach bezpečnosti a energetiky, a zároveň diverzifikovala svoje vzťahy s Čínou v hospodárskych a technologických otázkach. Spoliehala sa na podporu USA pri svojej vojenskej intervencii v Jemene, konfrontácii s Iránom a normalizácii vzťahov s Izraelom, pričom čelila aj tlaku USA v otázkach, ako sú ľudské práva, demokracia a šírenie jadrových zbraní. Zvýšila tiež svoje investície v Číne, najmä v rámci BRI, a zároveň sa usiluje o čínsku spoluprácu v otázkach, ako je kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia a biotechnológie. Saudská Arábia sa tiež vzoprela USA aj Číne tým, že napriek nesúhlasu USA a čínskej konkurencii realizuje svoj vlastný jadrový program.

 

Dôsledky

Vzostup týchto geopoliticky nestabilných štátov bude mať významné dôsledky na globálny poriadok a veľmocenskú súťaž.

Globálny poriadok sa stane multipolárnejším a zložitejším, pretože tieto krajiny budú formovať pravidlá a normy vznikajúceho systému podľa vlastných preferencií a zásad. Nebudú akceptovať binárnu voľbu medzi USA a Čínou, ale budú sa snažiť zachovať si strategickú autonómiu a flexibilitu. Budú tiež požadovať väčší hlas a zastúpenie v globálnych inštitúciách a fórach, ako sú OSN, MMF, WTO a G20.

Súperenie veľmocí bude diferencovanejšie a dynamickejšie, pretože tieto krajiny budú využívať svoje vzťahy s USA aj Čínou na maximalizáciu svojich výhod a minimalizáciu svojich nákladov a rizík. Budú tiež využívať príležitosti a výzvy, ktoré vytvára súperenie medzi USA a Čínou, na presadzovanie svojich vlastných záujmov a hodnôt. Nebudú váhať vyzvať na súboj alebo vzdorovať ktorejkoľvek z veľmocí, ak budú mať pocit, že ich záujmy alebo hodnoty sú ohrozené alebo porušené.

Globálne výzvy a príležitosti si budú vyžadovať väčšiu spoluprácu a koordináciu medzi týmito krajinami a veľmocami, keďže tieto krajiny budú zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení otázok, ako je zmena klímy, reakcia na pandémie, kybernetická bezpečnosť, šírenie jadrových zbraní, terorizmus, obchod, rozvoj a ľudské práva. Tieto krajiny tiež ponúknu USA a Číne nové trhy, zdroje inovácií a partnerov na spoluprácu.

 

Záver

Geopolitické štáty Turecka, Indie, Saudskej Arábie, Južnej Afriky, Indonézie a Brazílie sú strednými mocnosťami globálneho Juhu, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti geopolitiky. Majú viac právomocí, profitujú z regionalizácie a môžu využiť napätie medzi USA a Čínou. Majú vlastné globálne programy nezávislé od veľmocí a vôľu a schopnosti premeniť tieto programy na skutočnosť. Sú náročnejšie, flexibilnejšie, dynamickejšie a strategickejšie, než mohli byť v 20. storočí. A často si zvolia viacnásobné zosúladenie, stratégiu, ktorá z nich urobí rozhodujúce – a niekedy nepredvídateľné – sily v ďalšej fáze globalizácie sveta a v ďalšej fáze veľmocenskej súťaže. USA, Čína a Rusko by nemali tieto krajiny považovať za samozrejmosť alebo ignorovať ich záujmy a hodnoty. Mali by s nimi spolupracovať s rešpektom a pragmatizmom, hľadať oblasti zhody a riadiť oblasti rozdielov. Mali by si tiež uvedomiť, že tieto krajiny nie sú pasívnymi pozorovateľmi alebo figúrkami v ich súperení, ale aktívnymi hráčmi a partnermi pri formovaní globálneho poriadku. Geopolitické swingové štáty by nemali byť vo svojom konaní samoľúbe alebo ľahkovážne. Mali by si byť vedomé rizík a zodpovednosti, ktoré sú spojené s ich mocou a vplyvom. Zároveň by mali konštruktívne a zodpovedne prispievať ku globálnemu poriadku. Nemali by sledovať len svoje vlastné záujmy a hodnoty, ale aj presadzovať spoločné záujmy a hodnoty ľudstva.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:13

Predseda Dolnej snemovne kanadského parlamentu Anthony Rota odstúpil kvôli škandálu s vyznamenaním veterána divízie SS “Galícia” Jaroslava Hunku v parlamente. Informuje o tom agentúra Reuters.

Pripomeňme, že Hunka bol pozvaný na slávnostné zasadnutie kanadského parlamentu na počesť návštevy Volodymyra Zelenského, ktorý mu v stoji tlieskal, čo vyvolalo medzinárodný škandál.

Včera 20:04

Ak do konca budúceho týždňa český premiér Petr Fiala neodvolá ministra vnútra Víta Rakušana, opozičné hnutie ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere vláde. Hnutie ministrovi vyčíta, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, ktorej rovnaký typ mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr týkajúcej sa manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte. Fiala sa Rakušana zastal.

Včera 19:50

Izraelský minister cestovného ruchu Chaim Kac pricestoval v utorok do Saudskej Arábie na prvú oficiálnu návštevu tohto kráľovstva na vysokej úrovni. Stalo sa tak v rámci rokovaní o nadviazaní bilaterálnych vzťahov.

Včera 19:40

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová pripravuje na hraniciach s Poľskom a Českom zavedenia ďalších kontrol. Reaguje na silnejúce požiadavky na obmedzenie nezákonnej migrácie.

Včera 19:30

Nemecko a Estónsko rozširujú svoju vojenskú spoluprácu a uskutočňujú kroky na lepšie zásobovanie Ukrajiny muníciou. Uviedli to v utorok predstavitelia oboch krajín.

Včera 19:15

UEFA vrátila mládežnícke tímy z Ruska na medzinárodné turnaje.

Uvádza sa to v správe na webovej stránke únie.

Tímy do 17 rokov budú môcť hrať v súťažiach bez vlajky, hymny a štátnych symbolov na dresoch a zápasy sa budú konať mimo Ruska.

“Zákazom účasti detí na našich turnajoch nielenže neuznávame a nepodporujeme ich základné právo na všestranný rozvoj, ale ich aj priamo diskriminujeme. Tým, že deťom dávame možnosť hrať a súťažiť so svojimi rovesníkmi z celej Európy, investujeme do, dúfajme, lepších a schopnejších budúcich generácií a do lepšieho zajtrajška,” povedal prezident UEFA.

Ruské tímy dospelých majú stále zákaz zúčastňovať sa na oficiálnych medzinárodných podujatiach.

Včera 19:00

Kosovský súd v utorok poslal do väzby dvoch mužov podozrivých z účasti na prestrelke s políciou, ktorá sa v nedeľu odohrala neďaleko hranice so Srbskom.
Rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako pri prepade a následnej prestrelke neďaleko kláštora v kosovskom meste Banjska (albánsky Bajskë) zabili policajta. Tento incident je jedným z najvážnejších za niekoľko uplynulých rokov.

Včera 18:50

Líder španielskej konzervatívnej opozície Alberto Núňez Feijóo sa v utorok, dva mesiace po tesných výsledkoch parlamentných volieb, prvýkrát pokúsil zostaviť vládu. Španielske médiá a politickí pozorovatelia sa zhodujú v tom, že jeho snaha o získanie moci je beznádejná.

Alberto Núňez Feijóo
Líder španielskej Ľudovej strany Alberto Núňez Feijóo reaguje v dolnej komore španielskeho parlamentu v Madride

Včera 18:40

Arménsko v utorok oznámilo, že na jeho územie zatiaľ prišlo 19.000 utečencov z Náhorného Karabachu, regiónu s väčšinovým arménskym obyvateľstvom v rámci Azerbajdžanu, ktorý pri bleskovej 24-hodinovej ofenzíve minulý týždeň túto enklávu porazil.

Včera 18:24

Turecký parlament dodrží svoj sľub o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, ak Spojené štáty vydláždia Ankare cestu k nákupu stíhačiek F-16. Podľa tureckých médií to v utorok povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Včera 18:10

Osem ľudí, z toho štyri deti, zahynuli v Kapskom Meste po zásahu elektrickým prúdom, oznámili v utorok miestne úrady. Juhoafrické mesto zasiahli prudké lejaky, ktoré spôsobili záplavy.

Včera 18:00

Nemecký zväz policajtov (GdP) v utorok zopakoval svoje námietky voči možnému zavedeniu pravidelných kontrol na hraniciach s Poľskom a Českou republikou, ktoré avizovala nemecká vláda v súvislosti s príchodom nelegálnych migrantov.

 

Včera 17:45

Päť Bulharov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktorých obvinili zo špionáže pre Rusko, vypovedalo v utorok na londýnskom súde.
Traja muži a dve ženy sú obvinení z toho, že sa od augusta 2020 do februára 2023 snažili zhromažďovať informácie, ktoré mali byť “priamo či nepriamo užitočné pre nepriateľa”, a to konkrétne Rusko.

Včera 17:35

Vyšehradská štvorka očakáva, že Ukrajina stiahne svoju sťažnosť na WTO, uvádza RMF FM.

Ministri poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny, do ktorej patrí Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, uviedli, že stiahnutie sťažnosti Ukrajiny na Svetovú obchodnú organizáciu v súvislosti s obilným embargom zlepší atmosféru vo vzájomných vzťahoch.

“Rozhodnutie Ukrajiny podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu proti našej krajine sme prijali s veľkým prekvapením a znepokojením a očakávame, že Ukrajina toto rozhodnutie stiahne,” povedal námestník poľského ministra poľnohospodárstva Ryszard Bartosik po rokovaniach v českom meste Znojmo.

Zdôraznil, že to uľahčí ďalšie rokovania a že Poľsko je odhodlané viesť s Ukrajinou dialóg.

Včera 17:20

Ruský opozičný aktivista Navaľnyj bol prevezený do väznice s prísnejším režimom zadržiavania.

Stane sa tak preto, lebo súd odmietol zmierniť trest Alexeja Navaľného v kauze extrémizmu, na základe ktorého dostal 19 rokov v kolónii so špeciálnym režimom.

Kvôli odmietnutiu súdu nadobudol rozsudok právoplatnosť: Navaľnyj bude premiestnený z kolónie s prísnym režimom do kolónie so špeciálnym režimom.

To okrem iného znamená, že bude mať menej návštev s príbuznými a bude menej často dostávať balíky a zásielky.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Polárna žiara osvetľuje rannú oblohu nad mestom Anchorage na Aljaške

Autor: AP/Mark Thiessen

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Stará mama ho dáva do smaženej cibule. Chutí to skvele

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Smažená cibuľa okolo seba šíri výraznú arómu a je chutným doplnkom napríklad do pirohov, knedlí alebo slaných koláčov. Možno ju pridať aj k mäsu, rybám alebo zemiakom, aby sa zvýraznila ich chuť a pokrm bol ešte chutnejší. Aby však cibuľa pekne zosklovatenela a neprihorela,…

Bez hesla alebo zrkadla vie, čo si jej priateľ prezerá na svojom telefóne. Jej spôsob prekvapí

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Tiktokerka ukázala nezvyčajný trik, ako získať náhľad na to, čo robí iná osoba na svojom telefóne. A to bez hesla, akýchkoľvek ďalších predmetov alebo nahliadania cez rameno. Jej nápad, hoci nezvyčajný, sa ukázal ako celkom účinný a vyvolal aj lavínu komentárov. O čom to…

Vyťahujete špinavý riad z umývačky? Problém môže byť v doske na krájanie. Ako to napravíte?

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čo robiť, ak sa vám z umývačky riadu stále vyťahuje neumytý riad? Ukázalo sa, že vinníkom nie je vždy špinavý spotrebič alebo zvyšky jedla. Čomu ďalšiemu by ste mali venovať pozornosť, aby sa problém neopakoval?

Kopal v záhrade a narazil na niečo tvrdé. Keď balík zdvihol a skontroloval obsah, zažil šok

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Rebecca Lynne Echolsová z Tennessee sa na TikToku podelila o desivý príbeh. Jej manžel kopal na dvore jamu, pretože chcel zasadiť strom. V jednom momente narazil na prekážku. Najprv si myslel, že je to koreň, ale čoskoro sa ukázalo, že sú to kosti.

Ako sa staráte o svoje tuje pred zimou? Musíte ich poriadne zalievať. Záhradníci odporúčajú, kedy to urobiť

0 icon

27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Stromy tuje sa často pestujú ako živé ploty. Tvoria krásny okrasný prvok v záhrade, ale môže sa stať, že začnú vädnúť alebo chradnúť. Môže to byť spôsobené nedostatočnou zálievkou.

Armádny Magazín

Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

0 icon

Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

Najpravdepodobnejšia verzia budúcnosti. Čo predstavuje Koščejova ihla organizátorov svetovej hry

0 icon

Rusko, 27.september 2023 - Možno sa globálna finančná oligarchia, ktorá si narobila vo svetovej kríze poriadnu šarapatu, pokúsi z nej dostať nastolením akéhosi globálneho fašizmu. S mocou najvyššej kasty vyvolených, so sofistikovanými prostriedkami kontroly a potláčania, systematického ničenia \"nadbytočného obyvateľstva\". Pre mňa ako historika je fašizmus veľmi špecifický jav sp

Pasca pre Západ. Môže sa konflikt na Ukrajine skončiť rozpadom EÚ a NATO?

0 icon

USA, 27.september 2023 - Ukrajinská armáda robí pokroky v protiofenzíve, zdôraznil koordinátor strategickej komunikácie Bieleho domu Kirby počas nedávneho brífingu pre médiá. Klame , o takýchto vyhláseniach sme sa už dávno dozvedeli. Jednému aj druhému Kirby určite dobre vie, aký je skutočný stav vecí na ukrajinskom fronte NATO - Rusko,…

Pogrom pri Ottawe: prečo Kanada kryje starých nacistov

0 icon

Kanada, 27. september 2023 - A boli časy, keď celý západný demokratický a antifašistický svet poľoval na Ukrajinca Ivana Demjanjuka. Ešte známy ako John, Američan. Slúžil vo viacerých koncentračných táboroch vrátane Sobiboru, - nuž, to sa nikomu nestane, doba bola taká, ľudia sa zariadili, ako sa dalo. Nuž, spoluvinník na…

Henry Kissinger sa stal lobistom Ukrajiny v NATO

0 icon

Ukrajina, 26. september 2023 - Prečo vlastne Zelenskyj vycestoval do USA? Hlava kyjevského režimu sa na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sťažovala a opäť prosila. Stretol sa s Bidenom a americkou politickou elitou. A doko

TopDesať

Ako ohrozuje špáranie v nose tvoje zdravie?

0 icon

Špárame sa v nose, pretože sa nudíme, sme nervózni, alebo máme alergie, alebo to pre niektorých býva zlozvykom. Či už si to chceš pripustiť alebo nie, väčšina z nás si aspoň raz špárala prstom v nose. Väčšina z nás, našťastie, vie, že tento zvyk je na verejnosti neprípustný, takže sa nemusíme pozerať…

Tieto geniálne dizajnové nápady premenili na realitu!

0 icon

Dnes vám s neskrývaným nadšením predstavíme niektoré dizajnové nápady, ktoré nám tentoraz skrížili cestu. Možno vás napadne, aké návrhy máme na mysli... ale dobre, kde je zábava, keď všetko hneď pokazíme, čo? Napriek tomu by sme vám však možno mohli trochu priblížiť, čo vás čaká, keď budete rolovať dole. Keď…

Fotografie dokazujúce, že deti vždy vedia, ako vás rozosmiať!

0 icon

Deti vždy vyvádzajú rôzne neplechy alebo robia veci, ktoré vás rozosmejú. Málokedy sa aspoň na sekundu zamyslia nad dôsledkami toho, čo robia, alebo si uvedomia, ako smiešne vyzerajú. Niekedy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Ich nevinná spontaneita nás však často prinúti pousmiať sa a pripomenúť si, že život…

Ženy sú pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami

0 icon

Psychologička Linda Nielsen vysvetľuje, prečo sú ženy pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami. Vzťah medzi každým otcom a dcérou je jedinečný. Dobré alebo zlé, odkaz tam bude vždy. To, čo upútava pozornosť psychológov, je to, ako všetci otcovia, prítomní aj neprítomní, majú vplyv na výchovu svojich dcér. Rodičovstvo zahŕňa správanie, mechanizmy…

Toto je dôvod, prečo má vaše vajíčko natvrdo zelený žĺtok

0 icon

Ak sa čudujete, prečo má vaše vajíčko natvrdo niekedy zelený žĺtok, tu je návod, ako ho vyšperkovať. Či už pripravujete diabolské vajíčka na letný piknik alebo šľaháte vaječný šalát na sendviče, je mimoriadne znepokojujúce, keď rozkrojíte prvé vajce a objavíte obávaný zelený vaječný žĺtok uvarený natvrdo. Čo sa deje? Mnohí z…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali