O budúcnosti geopolitiky rozhodne šesť štátov

O budúcnosti geopolitiky rozhodne šesť štátov

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)

 

Svet je svedkom novej éry veľmocenského súperenia medzi Spojenými štátmi a Čínou, pričom Rusko zohráva úlohu spoilera, píše nezávislý politický analytik Tareq Hasan pre Modern Diplomacy. Výsledok tohto súperenia bude formovať globálny poriadok na ďalšie desaťročia. O osude tohto súboja však nerozhodnú len kroky Washingtonu, Pekingu alebo Moskvy. Bude závisieť aj od toho, ako sa skupina vplyvných krajín globálneho juhu bude orientovať v meniacom sa geopolitickom prostredí

Čína, USA, Tibet
Ilustračné foto

Tieto krajiny sú geopolitickými hýbateľmi 21. storočia. Sú to relatívne stabilné a prosperujúce krajiny, ktoré majú vlastné globálne programy nezávislé od veľmocí a vôľu a schopnosti premeniť tieto programy na skutočnosť. Sú náročnejšie, flexibilnejšie, dynamickejšie a strategickejšie, než mohli byť v 20. storočí, keď si museli vybrať medzi pripojením alebo nepripojením k tomu či onomu bloku. A často si zvolia viacnásobné spojenie, čo je stratégia, ktorá z nich urobí rozhodujúce – a niekedy nepredvídateľné – sily v ďalšej fáze globalizácie sveta a v ďalšej fáze veľmocenskej súťaže.

Reklama
  • Krajiny s konkurenčnou výhodou v kritickom aspekte globálnych dodávateľských reťazcov.
  • Krajiny jedinečne vhodné pre nearshoring, offshoring alebo friendshoring.
  • Krajiny s neúmerne veľkým objemom kapitálu a ochotou rozmiestniť ho po celom svete.
  • Krajiny s rozvinutými ekonomikami a lídrami s globálnymi víziami, ktoré presadzujú v rámci určitých obmedzení.

Šesť krajín vystupuje ako vzor týchto kategórií: Turecko, India, Saudská Arábia, Južná Afrika, Indonézia a Brazília. Tieto krajiny majú dnes väčšiu moc ako kedykoľvek predtým z niekoľkých dôvodov: Majú viac právomocí, profitujú z regionalizácie a môžu využiť napätie medzi USA a Čínou.

 

Reklama

Viac agendy

Geopolitické štáty, ktoré sa pohybujú v rozličných oblastiach, majú viac právomocí ako kedykoľvek predtým, pretože sú sebavedomejšie a schopnejšie presadzovať svoje záujmy a hodnoty na globálnej scéne. Vytvorili si vlastné zdroje mäkkej a tvrdej moci, ako je kultúrny vplyv, hospodársky vplyv, vojenská sila, diplomatické siete a technologické inovácie. Diverzifikovali aj svoje partnerstvá a spojenectvá, pričom sa snažia vyvážiť svoje vzťahy s USA a Čínou, ako aj s inými regionálnymi a globálnymi aktérmi.

Turecko sa stalo regionálnym mocenským činiteľom a globálnym hráčom v oblasti obrany, energetiky, humanitárnej pomoci a sprostredkovania. Pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa snaží rozšíriť vplyv Turecka v jeho susedstve i mimo neho, vedie asertívnu zahraničnú politiku. Turecko vojensky zasiahlo v Sýrii, Líbyi, Iraku, Azerbajdžane a Somálsku, vyzvalo Grécko a Cyprus na súboj o námorné práva vo východnom Stredomorí, podporilo Katar proti blokáde vedenej Saudskou Arábiou, prijalo milióny utečencov zo Sýrie a Afganistanu, sprostredkovalo rokovania medzi Iránom a Západom a vybudovalo si úzke vzťahy s Ruskom napriek tomu, že je členom NATO.

India sa stala významnou hospodárskou a strategickou mocnosťou v Ázii a vo svete. Pod vedením premiéra Naréndru Módího, ktorý sa snažil posilniť úlohu Indie ako vedúceho hlasu za demokraciu, rozvoj a rozmanitosť, uskutočňovala viacstrannú zahraničnú politiku. India prehĺbila svoje strategické partnerstvo s USA, vstúpila do aliancie Quad s Japonskom, Austráliou a USA, napriek napätiu spolupracovala s Čínou v otázkach obchodu a hraníc, rozšírila svoje pôsobenie v Afrike a Latinskej Amerike, investovala do projektov prepojenia vo svojom susedstve a zasadzovala sa za iniciatívy, ako je Medzinárodná solárna aliancia a Koalícia pre infraštruktúru odolnú voči katastrofám.

Saudská Arábia transformovala svoje hospodárstvo a spoločnosť pod vedením korunného princa Mohameda bin Salmána (MBS), ktorý sa snažil diverzifikovať zdroje príjmov Saudskej Arábie od závislosti od ropy, modernizovať jej sociálne normy a inštitúcie a potvrdiť jej vedúce postavenie v arabskom a moslimskom svete. Saudská Arábia spustila ambiciózny reformný program Vízia 2030, viedla vojenskú intervenciu v Jemene proti Iránom podporovaným povstalcom, normalizovala vzťahy s Izraelom, usporiadala významné samity, ako napríklad G20, výrazne investovala do nových technológií, ako je umelá inteligencia a biotechnológie, a nadviazala strategické partnerstvá s Čínou, Indiou a Ruskom, pričom si zachovala spojenectvo s USA.

 

Reklama

Viac regionalizácie

Geopolitické štáty, ktoré sa pohybujú na hojdačke, profitujú aj z regionalizácie, procesu, v rámci ktorého sa regióny stávajú integrovanejšími a vzájomne závislejšími z hospodárskeho, politického a kultúrneho hľadiska. Regionalizácia ponúka týmto krajinám príležitosti na posilnenie ich vplyvu a záujmov v príslušných regiónoch, ako aj na spoluprácu s inými regionálnymi mocnosťami pri riešení spoločných výziev a príležitostí. Regionalizácia tiež vytvára nárazník proti tlakom a neistotám globálneho systému a umožňuje týmto krajinám presadzovať vlastné modely rozvoja a riadenia.

Južná Afrika zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní regionálnej integrácie a spolupráce v Afrike, ako aj pri zastupovaní afrických záujmov a perspektív na globálnej scéne.

Bola zakladajúcim členom a vedúcou osobnosťou Africkej únie (AÚ), Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) a Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD). Podieľala sa aj na udržiavaní mieru a sprostredkovaní v krajinách, ako je Sudán, Somálsko a Konžská demokratická republika. Juhoafrická republika využila svoje postavenie najpriemyselnejšieho a najdiverzifikovanejšieho hospodárstva v Afrike na prilákanie zahraničných investícií a obchodu, najmä z Číny, Indie a EÚ.

Indonézia sa stala kľúčovým hráčom v juhovýchodnej Ázii a širšom indo-pacifickom regióne, ako aj mostom medzi Áziou a islamským svetom. Bola hnacou silou Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Regionálneho komplexného hospodárskeho partnerstva (RCEP) a Ázijsko-afrického strategického partnerstva (AASP). Zapojila sa aj do dialógu a spolupráce s ďalšími regionálnymi aktérmi, ako sú Čína, Japonsko, India a Austrália, a USA v otázkach, ako je námorná bezpečnosť, boj proti terorizmu, zmena klímy a reakcia na pandémie. Indonézia využila svoje postavenie najväčšej ekonomiky a najľudnatejšej krajiny s moslimskou väčšinou v juhovýchodnej Ázii na podporu svojej vízie demokratického, tolerantného a prosperujúceho regiónu.

Brazília je lídrom v Latinskej Amerike a Karibiku, ako aj hlasom globálneho juhu v otázkach, ako sú obchod, životné prostredie a ľudské práva. Bola zakladajúcim členom a hnacou silou regionálnych organizácií, ako sú Mercosur, Unasur a Celac. Zapojila sa aj do dialógu a spolupráce s ďalšími regionálnymi aktérmi, ako sú USA, Čína, India a EÚ, v otázkach, ako je energetická bezpečnosť, rozvoj infraštruktúry a sociálne začlenenie. Brazília využila svoje postavenie najväčšej ekonomiky a najľudnatejšej krajiny Latinskej Ameriky na presadzovanie svojich záujmov a hodnôt v regióne i mimo neho.

Reklama

 

Viac pákového efektu

Geopolitické swingové štáty získali väčší vplyv v globálnom systéme aj tým, že využili príležitosti a výzvy, ktoré vytvorila konkurencia medzi USA a Čínou. Snažili sa maximalizovať svoje výhody z oboch strán a zároveň minimalizovať svoje náklady a riziká. Snažili sa tiež formovať pravidlá a normy vznikajúceho globálneho poriadku podľa vlastných preferencií a zásad. Neváhali spochybniť ani jednu z veľmocí alebo sa jej vzoprieť, keď vnímali, že ich záujmy alebo hodnoty sú ohrozené alebo porušené.

Turecko sa snažilo vyvážiť svoje vzťahy s USA aj Čínou a zároveň sa usilovalo o vlastnú strategickú autonómiu. Udržalo si členstvo v NATO a spoluprácu s USA v otázkach, ako je boj proti terorizmu, Afganistan a Irán, a zároveň odolávalo tlaku USA v otázkach, ako sú ľudské práva, demokracia a Sýria. Rozšírila tiež svoje hospodárske väzby s Čínou, najmä v rámci iniciatívy Pásmo a cesta (BRI), a zároveň vyjadrila obavy zo zaobchádzania Číny s ujgurskými moslimami v Sin-ťiangu. Turecko sa tiež vzoprelo USA aj Číne tým, že si zaobstaralo ruské systémy protiraketovej obrany S-400 napriek tomu, že čelí sankciám a kritike z oboch strán.

India prehĺbila svoje strategické partnerstvo s USA, najmä v rámci štvorstrannej spolupráce, a zároveň si napriek napätiu udržiava spoluprácu s Čínou v otázkach obchodu a hraníc. Uvítala podporu USA pre svoju kandidatúru na stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN, svoje členstvo v multilaterálnych režimoch kontroly vývozu a svoju úlohu čistého poskytovateľa bezpečnosti v indo-pacifickom regióne. Zvýšila tiež objem obchodu s Čínou, najmä v odvetviach, ako sú farmaceutický priemysel, elektronika a obnoviteľné zdroje energie, a zároveň sa postavila proti asertivite Číny pozdĺž ich spornej hranice, kde v roku 2020 došlo k smrteľnému stretu. India sa tiež vzoprela USA aj Číne tým, že sa pripojila k RCEP, a to napriek odstúpeniu USA od paktu a dominancii Číny v ňom.

Saudská Arábia si zachovala spojenectvo s USA, najmä v otázkach bezpečnosti a energetiky, a zároveň diverzifikovala svoje vzťahy s Čínou v hospodárskych a technologických otázkach. Spoliehala sa na podporu USA pri svojej vojenskej intervencii v Jemene, konfrontácii s Iránom a normalizácii vzťahov s Izraelom, pričom čelila aj tlaku USA v otázkach, ako sú ľudské práva, demokracia a šírenie jadrových zbraní. Zvýšila tiež svoje investície v Číne, najmä v rámci BRI, a zároveň sa usiluje o čínsku spoluprácu v otázkach, ako je kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia a biotechnológie. Saudská Arábia sa tiež vzoprela USA aj Číne tým, že napriek nesúhlasu USA a čínskej konkurencii realizuje svoj vlastný jadrový program.

 

Dôsledky

Vzostup týchto geopoliticky nestabilných štátov bude mať významné dôsledky na globálny poriadok a veľmocenskú súťaž.

Globálny poriadok sa stane multipolárnejším a zložitejším, pretože tieto krajiny budú formovať pravidlá a normy vznikajúceho systému podľa vlastných preferencií a zásad. Nebudú akceptovať binárnu voľbu medzi USA a Čínou, ale budú sa snažiť zachovať si strategickú autonómiu a flexibilitu. Budú tiež požadovať väčší hlas a zastúpenie v globálnych inštitúciách a fórach, ako sú OSN, MMF, WTO a G20.

Súperenie veľmocí bude diferencovanejšie a dynamickejšie, pretože tieto krajiny budú využívať svoje vzťahy s USA aj Čínou na maximalizáciu svojich výhod a minimalizáciu svojich nákladov a rizík. Budú tiež využívať príležitosti a výzvy, ktoré vytvára súperenie medzi USA a Čínou, na presadzovanie svojich vlastných záujmov a hodnôt. Nebudú váhať vyzvať na súboj alebo vzdorovať ktorejkoľvek z veľmocí, ak budú mať pocit, že ich záujmy alebo hodnoty sú ohrozené alebo porušené.

Globálne výzvy a príležitosti si budú vyžadovať väčšiu spoluprácu a koordináciu medzi týmito krajinami a veľmocami, keďže tieto krajiny budú zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení otázok, ako je zmena klímy, reakcia na pandémie, kybernetická bezpečnosť, šírenie jadrových zbraní, terorizmus, obchod, rozvoj a ľudské práva. Tieto krajiny tiež ponúknu USA a Číne nové trhy, zdroje inovácií a partnerov na spoluprácu.

Reklama

 

Záver

Geopolitické štáty Turecka, Indie, Saudskej Arábie, Južnej Afriky, Indonézie a Brazílie sú strednými mocnosťami globálneho Juhu, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti geopolitiky. Majú viac právomocí, profitujú z regionalizácie a môžu využiť napätie medzi USA a Čínou. Majú vlastné globálne programy nezávislé od veľmocí a vôľu a schopnosti premeniť tieto programy na skutočnosť. Sú náročnejšie, flexibilnejšie, dynamickejšie a strategickejšie, než mohli byť v 20. storočí. A často si zvolia viacnásobné zosúladenie, stratégiu, ktorá z nich urobí rozhodujúce – a niekedy nepredvídateľné – sily v ďalšej fáze globalizácie sveta a v ďalšej fáze veľmocenskej súťaže. USA, Čína a Rusko by nemali tieto krajiny považovať za samozrejmosť alebo ignorovať ich záujmy a hodnoty. Mali by s nimi spolupracovať s rešpektom a pragmatizmom, hľadať oblasti zhody a riadiť oblasti rozdielov. Mali by si tiež uvedomiť, že tieto krajiny nie sú pasívnymi pozorovateľmi alebo figúrkami v ich súperení, ale aktívnymi hráčmi a partnermi pri formovaní globálneho poriadku. Geopolitické swingové štáty by nemali byť vo svojom konaní samoľúbe alebo ľahkovážne. Mali by si byť vedomé rizík a zodpovednosti, ktoré sú spojené s ich mocou a vplyvom. Zároveň by mali konštruktívne a zodpovedne prispievať ku globálnemu poriadku. Nemali by sledovať len svoje vlastné záujmy a hodnoty, ale aj presadzovať spoločné záujmy a hodnoty ľudstva.

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:12

Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na izraelskú extrémistickú skupinu Cav 9. Obviňujú ju z podnikania útokov na konvoje nákladných áut, ktoré sa pokúšajú priviezť humanitárnu pomoc Palestínčanom do Pásma Gazy.

19:56

Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom za celý týždeň smerujú k najvýraznejšiemu rastu za viac než štyri mesiace. Prispeli k tomu prognózy solídneho dopytu po rope a palivách v tomto roku. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.08 h SELČ 83 USD (77,67 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 25 centov (0,30 %). Cena americkej ľahkej ropy s júlovým kontraktom dosiahla 78,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 23 centov (0,29 %).

19:22

V Juhoafrickej republike (JAR) bude pri moci vláda národnej jednoty. Dohodu o jej vytvorení podpísali v piatok predstavitelia Afrického národného kongresu (ANC) a propodnikateľskej Demokratickej aliancie (DA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na poprednú predstaviteľku DA.

19:21

Ukrajina si v piatok od Ruska prevzala telesné pozostatky svojich 254 padlých vojakov. Oznámilo to ukrajinské koordinačné centrum pre vojnových zajatcov a zverejnilo fotografie viacerých bielych nákladných áut na neidentifikovanom kontrolnom stanovišti.

19:21

Taliansku protifašistickú aktivistku Ilariu Salisovú, ktorú vo februári 2023 zatkli za údajný útok na skupinu ultrapravičiarov, prepustili z domáceho väzenia v Budapešti. Stalo sa tak po tom, čo ju uplynulý víkend zvolili za poslankyňu Európskeho parlamentu (EP), povedal v piatok agentúram Reuters a AFP jej právnik György Magyar.

19:20

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odmietol podmienky šéfa Kremľa Vladimira Putina na okamžité prímerie na Ukrajine a začiatok rokovaní o ukončení vojny. Označil ich za ultimáta a Putinove návrhy prirovnal k politike nacistického vodcu Adolfa Hitlera.

18:19

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok povedal, že americký systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý je aktuálne v Poľsku, sa odtiaľ nepresunie na Ukrajinu. Zároveň upozornil, že v tejto otázke sa v ostatnom čase šírilo množstvo dezinformácií.

17:59

Pápež František vyzval v piatok na zákaz “smrtiacich autonómnych zbraní”. Vyjadril sa tak na summite skupiny G7 v Taliansku, na ktorom sa zúčastnil ako vôbec prvý pápež v dejinách a svoj prejav využil na to, aby poukázal na nebezpečenstvá umelej inteligencie (AI) nasadzovanej v ozbrojených konfliktoch.

17:59

Ministri obrany členských štátov NATO sa na zasadnutí v Bruseli v piatok dohodli na pláne koordinácie pomoci Ukrajine v oblasti dodávok vojenskej techniky a výcviku. Koordinácia pomoci Ukrajine sa tak presunie z neformálnej skupiny vedenej Spojenými štátmi pod oficiálnu misiu NATO, oznámil na tlačovej konferencii generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

17:58

Česká iniciatíva pre dodávky delostreleckých granátov Ukrajine pokračuje. Uviedla to v piatok česká ministerka obrany Jana Černochová v rámci dvojdňových rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke slonica Bubi kope loptu smerom na bránku v nemeckom Starkenbergu

Autor: TASR/AP-David Breidert

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Erik Majercak

Peter Lipták

Miroslav Urban

Dušan Hirjak

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali