Nerušil: Hľadanie Putina za každým rohom nám nepomôže. ČR by mala požadovať rešpekt nielen od Ruska

Praha 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Brynn Anderson

 

Jednotkou hnutia SPD za Prahu bol novo menovaný Jozef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu pôsobiaci zároveň v Odbore komunikácii Arcibiskupstva pražského. V podrobnom rozhovore zhodnotil súčasné predvolebné zastúpenie strán vo verejnoprávnych médiách, nový význam hraníc chrániacich národnú identitu a uviedol svoju víziu pre vyvážené vzťahy ČR a Ruskej federácie

Vladimir Putin
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Začiatkom mája ste vo Vašom článku pre portál Česká pozice citovali dáta frekvenčnej analýzy politickej príslušnosti pozvaných hostí do relácie, ktorá jasne uviedla nevyváženosť reprezentácie politických strán v Českom rozhlase. Nakoľko sa zmenila situácia od okamihu výzvy Rady ČRo pre nápravu tejto situácie? S čím súvisel podľa Vášho názoru stav nevyváženosti politickej reprezentácie v ČRo?

Nerušil: Nevyváženosť spravodajstva a publicistiky konštatovala ako Rada Českej televízie, ako aj Rada Českého rozhlasu. Sú to kontrolné orgány verejnosti, teda mali by sme zo strany manažmentu týchto inštitúcií očakávať nápravu. Problém má dve roviny: jednak je to podreprezentácia, v prípade SPD potom priamo ignorácia, a naopak sú tu strany, ktoré vo voľbách získali od voličov polovičný mandát čo SPD, ale striedajú sa vo vysielaní ako apoštoli na orloji.

Česká televízia aj Český rozhlas potom majú jedno spoločné špecifikum: medzi najcitovanejších z predsedov politických strán patrí predsedníčka TOP 09, pani Pekarová Adamová, teda predsedníčka druhej najslabšej parlamentné strany. Táto skutočnosť podstatu problému vystihuje asi najlepšie. Som ale skeptický, že by k náprave došlo do volieb, minimálne do nich budeme musieť vydržať s manipulatívnymi spravodajstvom a agresívnou publicistikou. Nová politická reprezentácia snáď bude mať záujem problém riešiť, tá súčasná stavu verejnoprávnych médií príliš pozornosti nevenovala.

 

Akú úlohu hrajú sociálne siete v súčasnej predvolebnej kampani? Môžeme hovoriť o tom, že svojím spôsobom nahradili poddimenzovanú reprezentáciu niektorých strán vo verejnoprávnych médiách?

V prípade SPD zohrávajú sociálne siete nezastupiteľnú úlohu. Vo väčšine médií sú jej názory v podstate ignorované, ak sa v nich objaví, väčšinou v kontexte lacnej snahy o škandalizáciu. Musíme si teda hľadať inú cestu komunikácie s voličmi, budovať miesta, kde by si nás mohli nájsť. Napríklad v prípade facebookového profilu predsedu hnutia Tomia Okamuru sa bavíme o takmer tristo tisícoch monitorujúcich, to je pri volebnom výsledku 540 tisíc hlasov pre SPD každý druhý volič prepojený s naším hnutím cez Facebook. Toľko odberateľov na Facebooku nemá ani Andrej Babiš. Sociálne siete nám v tomto ohľade dopĺňajú informačný nedostatok, spôsobený protiprávnou ignoranciou hnutia Sloboda a priama demokracia zo strany verejnoprávnych médií. Preto sme tiež svedkami zvyšujúceho sa tlaku na cenzúru sociálnych sietí, aby si ľudia nemohli slobodne a vymieňať informácie.

 

V českom mediálnom priestore sa objavili ďalšie relácie s osobnou značkou moderátora, najmä relácia Luboša Xavera Veselého. Objavujú sa tiež osobné relácie, najmä Aby bolo jasno od Jany Bobošíkovej. Akú úlohu podobné relácie hrajú v predvolebnom období?

Tieto relácie majú svojich odberateľov a podľa výsledkov na youtube kanáli aj solídny odber. Opäť ide o ľudí, ktorí nie sú spokojní so stavom tradičnej publicistiky a hľadajú alternatívu, ktorá by ich nejakým spôsobom podnietila. Určite svoju rolu pred voľbami zohrajú, ale akú si netrúfam odhadovať.

 

Nedávno ste boli zvolený ako jednička za stranu SPD pre Prahu. Prečo ste sa rozhodol prijať nomináciu hnutia SPD v Prahe? Čím sú Vám blízke myšlienky tejto strany?

Rozhodol som sa nomináciu prijať, pretože programové ciele SPD sa zameriavajú na témy, na ktorých mi záleží. Predovšetkým teda rodina, vlasť, bezpečie a prosperita pre našich obyvateľov. SPD zároveň odmieta akékoľvek snahy o indoktrináciu detí v škole najrôznejšími módnymi ideológiami o tridsiatich pohlaviach a podobne, ako sa dnes do škôl snažia implementovať politické neziskovky.

Sám mám dve malé deti, šesť a štyri roky, tak viem, o čom hovorím. Chcel by som, aby mohli vyrastať v rovnako normálnom prostredí, ako som vyrastal ja, alebo moji rodičia. Nechcem, aby im zo strany verejnoprávnych médií boli servírované rozprávky o dvoch zamilovaných princoch, alebo o škaredej zlatovláske. A vyložene si neželám, aby im v čase dospievania boli v školách poskytované akékoľvek informácie o veciach, ako medikamenty na oddialenie puberty.

 

Európske spoločenstvo vzniklo ako zoskupenie priemyselných štátov a postupne sa transformovalo v podobu voľného trhu kapitálu, tovaru a služieb. Súčasná pandémia znovu vrátila a uzavrela hranice, pomocou ktorých krajina chráni zdravie svojich občanov. Je znovu uzatvorenie hraníc, a to vrátane ochrany pred nelegálnou migráciou pri prerozdeľovaní migračných kvót, spôsobom zachovania svojej autenticity a miestnych tradícií? Aký pojem sa bude vkladať do hraníc v budúcnosti, a budú vôbec existovať v obvyklom slova zmysle?

Ona je to predovšetkým otázka zachovania národnej suverenity vôbec. Pôvodné spoločenstvo z päťdesiatych rokov bolo konštruované ako miesto dialógu, ako miesto názorového stretu vlád, ktoré pracovali na harmonizácii svojich politík. V posledných rokoch však pozorujeme snahu o expanzívnu politiku európskych inštitúcií, že sa snaží vydobyť stále viac právomocí na úkor členských krajín. Nabrali si ale veľké sústo a výsledkom je, že ľudia vnímajú Európsku úniu ako čoraz menej funkčný útvar, čo sa prejavilo v prípade neschopnosti riešiť epidémiu koronavírusu v celej svojej nahote.

Miestom výkonu našej suverénny národnej politiky preto musí zostať náš parlament v Prahe, našou menou koruna česká, našimi symbolmi národná vlajka, hymna a štátny znak. Súčasťou národnej suverenity aj štátne hranice, teraz síce bez stálych hraničných kontrol, ale stále plne platné.

Podobne je to aj s obyvateľstvom. Predsa nemožno prerozdeľovať ľudí, ako nejaké balíky do rôznych krajín, podľa nejakých kvót. Kde je v tomto ohľade rešpekt k ľudskej dôstojnosti? Keď už si krajiny západnej Európy chcú nelegálnych migrantov do svojich krajín púšťať, tak si ich tam potom tiež majú nechať a nenútiť ich ostatným. My v SPD ako jediná parlamentná sila hovoríme jasné nie nelegálnej migrácii a jasné nie islamizácii našej krajiny. Je to len predstupeň vývoja, ktorý teraz pozorujeme na francúzskych predmestiach, kde existujú no-go zóny, kde sa vypaľujú kostoly a kde pokojne na ulici podrežú učiteľa za zlé slová o islame.

 

Poľsko, Maďarsko a Česká republika sa stali čiernymi ovcami v otázke rozdelenia migračných kvót. Prečo sa podľa vás tieto štáty, inštitucionálne zakotvené v európskom spoločenstve, bránia prevzatiu spoluzodpovednosti za riešenie migračnej krízy v EÚ? Nakoľko účasť riešenia otázky migrácie súvisí s naplnením kresťanskej myšlienky pomôcť svojmu najbližšiemu?

Predovšetkým by malo zaznieť, že krajiny strednej Európy migračnú krízu nezavinili, a ani si za sebou neťahajú koloniálne dedičstvo, podobne ako Francúzsko, alebo Veľká Británia, ktoré je nepochybnou súčasťou celého problému.

Druhou súčasťou problému je chybná zahraničná politika administratívy bývalého prezidenta USA Baracka Obamu a Georga Busha ml., Ktorí svojimi vojnami v Iraku, Afganistane, a arabskou jarou destabilizovali celú jednu geopolitickú oblasť.

Barack Obama
Na snímke Barack Obama

My môžeme prejaviť solidaritu, ale mala by mať určitú postupnosť. Teda, začať s pomocou priamo v postihnutých oblastiach, aby sa ich obyvatelia s našou pomocou dokázali o seba postarať sami, neskôr im pomôcť s obnovou funkčných štátnych inštitúcií. Všimnite si, že pašerácke lode s migrantmi sú plné mladíkov v najlepších rokoch. Tí by mali predsa byť prvými, ktorí budú brániť svoje domovy a svoje rodiny, a následne potom svoju krajinu obnovovať. Naopak, mne v tých lodiach akosi chýbajú ženy, deti a starci, tých je tam naozaj malé percento. Tým by bolo kresťanským imperatívom pomôcť, nie mladíkom v plnej sile, o ktorých dôvodoch k príchodu je málo známe.

 

Česká republika stále drží prvenstvo v ateizme, a to napriek bohatej histórii rímskokatolíckej cirkvi. Pritom v prípade živelných pohrôm Česi schopní sa rýchlo mobilizovať a navzájom si pomáhať. Vidíte v tom rozpor, alebo v ČR nie je zvykom sa k akémukoľvek náboženstvu hlásiť?

Česká spoločnosť je tradične nedôverčivá k inštitúciám, k cirkvám nevynímajúc. Veľa v tomto smere zapríčinili aj pohyby obyvateľov po druhej svetovej vojne. Najprv v dôsledku odsunu nemeckého obyvateľstva, potom opätovným osídlením pohraničia a následným sťahovaním obyvateľov z vidieka do vlasti. Ľudia tak prišli o puto k svojmu spoločenstvu, k svojej farnosti.

Často ale ľuďom zostal vzťah najlepšie vyjadrený slovami niečo musí byť, ktorý sa tiež prejavuje v tom, že sme jeden z nejpoverčivejších národov na svete. Schválne si všimnite, ako idú u nás na odbyt horoskopy, liečivé kamene, koľko ľudí sa zaoberá neviditeľnými energetickými vlnami. Česi ale tiež dokážu prejaviť neuveriteľnú solidaritu, to sme videli pri minuloročnom nástupe pandémie koronavírusu, aj teraz pri živelnej pohrome na južnej Morave. Je to určitý dôkaz toho, že nie sme tak veľkí materialisti, ako to často môže vyzerať.

 

V súdobej Európe, rovnako ako anglosaských krajinách, sa niekoľko rokov riešia otázky genderizmu, rovnakých práv občanov podľa ich sexuálnej orientácie alebo pohlavia. Menšiny sa oveľa viac zviditeľnia ako nositelia tradičných kresťanských hodnôt a Cirkev v istých otázkach začína ustupovať zo svojich pôvodných pravidiel. Vnímate tento trend ako nevyhnutnú spoločenskú transformáciu, pokus neodsudzovať svojich najbližších, alebo ide o útlm kresťanských hodnôt a vzdávanie sa pôvodnej európskej identity? Nakoľko to môže ohroziť západný svet ako taký?

Svet sa v tomto ohľade zbláznil. to nebezpečné ideológie, aj pápež František hovorí o ničivosti rodovej ideológii porovnateľnej s účinkami jadrovej zbrane. Niekto si myslí, že je to cesta vpred, skôr to ale je cesta k rozvratu spoločnosti. Cirkev v tomto ohľade nemôže ustupovať, to by inak poprela sama seba. Ak totiž nedokážeme mať jasno v tom, kto je matka a kto otec, koľko máme pohlaví a podobne, potom je namieste otázka, či sa ešte považovať za civilizovanú ľudskú spoločnosť.

A tiež sa potom nečudujme, že sa objaví silnejšia civilizácia, ktorá nás nakoniec pohltí, ako už sa v minulosti stalo mnohým kultúram. Jednou z mála krajín, ktorá má v Európe v tejto veci rozum, je Maďarsko. Vidíme ale, že právnou úpravou, ktorá zakazuje šírenie materiálov obsahujúcich propagandu ideológie LGBT medzi maloletých si Maďari zo strany Bruselu vyslúžili politický proces.

 

Podľa nedávneho výskumu ČCVM sa zistilo, že 38% Čechov vidí Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. Akú úlohu v tom zohrávajú kvalitatívne a kvantitatívne metódy prezentácie informácií? Možno tu hovoriť o kumulácii osobných negatívnych pocitov Čechov z Ruska ako nástupcu Sovietskeho zväzu, a médiami, ktoré od roku 1989 takmer sústavne usilujú o vykresľovanie obrazu tejto krajiny prevažne v negatívnom svetle? Ide podľa vás skôr o vládnu alebo mediálnu politiku voči RF?

Je to do značnej miery výsledok mediálnej konštrukcie, ktorý stavia na resentimente z minulosti, ktorý spomínate. V Rusku som dvakrát bol, raz automobilom na Altaji. Videl som teda, že ľudia v Rusku majú úplne iné starosti, než sa im dnes prisudzujú. Pozoroval som veľkú mieru hrdosti na svoju vlasť, na víťazstvo v druhej svetovej vojne nad Hitlerom a z toho plynúce sebavedomie. Dnešné Rusko nie je brežnevovský Sovietsky zväz, ktorý by súperil v studenej vojne s USA. Dnešné Rusko je jednou z niekoľkých veľmocí a som toho názoru, že by sme mali usilovať o korektné priateľské vzťahy so všetkými. Na druhej strane by sme ale mali vystupovať sebavedome a vyžadovať si rešpekt, a to aj v prípade Ruska. Hľadanie Putina za každým rohom nám ale v tomto úsilí skutočne nepomôže.

cesko
Ilustračné foto

Forum24 zverejnil článok popisujúci 10 bodov pre úspech krajiny za doby obnovy po vláde premiéra Babiša a prezidenta Zemana. Medzi body patrí zákaz webu Sputnik a uzavretie ruskej ambasády, čo by bolo považované za úspech v hybridnej vojne. Je podľa Vás Rusko hlavným nepriateľom ČR? Ak by k podobným krokom došlo po októbrových voľbách, v očiach koho bude ČR víťazom?

Ja by som to skôr zaradil do kategórie niektorého z ďalších úletov tohto servera. Zahraničná politika sa nedá robiť uzatváraním ambasád a vypovedaním novinárov. Ak by sa mala čo i len polovica bodov, popisovaných v spomínanom manuáli realizovať, potom to bude signálom, že naša krajina bola definitívne zapredaná záujmom, ktoré v našej krajine reprezentuje Pirátska strana a jej pomocníci. Preto si myslím, že otázka nástupu Pirátov k moci sa stane jednou z tém volieb, ktorá rozhodne o konečnom výsledku.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Ríme sa potulujú húfy diviakov, hľadajú jedlo pri odpadkových košoch i terasách reštaurácií

0 icon

Rím 26. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Gregorio Borgia)   V talianskom Ríme majú problém s vysokým počtom diviakov. Tie sa vyskytujú predovšetkým v mestských parkoch, v blízkosti obchodov, detských ihrísk či odpadkových košov, častokrát dokonca v početnejších skupinkách 10 - 30 kusov Odhaduje sa, že v mestských parkoch regióna Lazio, ktorého centrom…

Halák sa teší na sezónu vo Vancouveri, začne ako dvojka. Kľúčová bude vyrovnanosť výkonov, tvrdí

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)   Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák čoskoro začne svoju šestnástu sezónu v NHL a po 11 rokoch sa vracia do Kanady. Jeho v poradí šiestym pôsobiskom v elitnej profilige a po Montreale druhým kanadským bude tím Vancouver Canucks Tridsaťšesťročný skúsený…

Slafkovský má striebro z C1, Škáchová bola len sekundu od medaily

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 na záver finálových bojov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Ďalší Slovák Matej Beňuš skončil vo finále desiaty, keď chytil 50-sekundovú penalizáciu. Zlato si vybojoval Čech Václav Chaloupka a bronz…

Hamilton dosiahol na VC Ruska 100. víťazstvo: “Dnes som bol odhodlaný”

0 icon

Soči 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)   Brit Lewis Hamilton z Mercedesu dosiahol na nedeľňajšej Veľkej cene Ruska jubilejné sté víťazstvo v motoristickom seriáli MS F1. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari Sedemnásobný majster…

Voľby v Nemecku: Prvé výsledky exit pollov boli tesné. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie, CDU je z výsledkov sklamaná. Scholz sa vidí ako budúci kancelár

0 icon

Berlín 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber,Peter Kneffel/DPA via AP)   Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) má jasný "mandát na vládnutie". Vyhlásil to v nedeľu po uzavretí volebných miestností a zverejnení výsledkov z exit pollov generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, informuje agentúra AFP SPD podľa televízie ZDF predbehla úniu CDU/CSU so…

Do Taiwanu dorazili vakcíny proti covidu, ktoré krajine darovalo Slovensko. Na ikonickom mrakodrape sa včera rozsvietilo poďakovanie

0 icon

Tchaj-pej 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)   Do Taiwanu v nedeľu dorazilo 160.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala taiwanská štátna tlačová agentúra CNA Taiwan tieto vakcíny…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Víťazné sólo a obhajoba Alaphilippa, Sagan až v tretej desiatke

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Na svetovom šampionáte v belgickom Leuvene predviedol v záverečných 16 km suverénnu sólojazdu, ktorú dotiahol do víťazného konca Alaphilippe obhájil víťazstvo spred roka z talianskej Monzy a vybojoval desiaty dúhový…

Prezidentka sa stretne s premiérom, hovoriť budú o situácii v bezpečnostných zložkách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 9.) v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).  Diskutovať majú o situácii v bezpečnostných zložkách. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Čaputová toto stretnutie avizovala ešte 14. septembra. Vtedy zároveň vyzvala…

Nový úsek obchvatu Bratislavy sprejazdnili pre verejnosť

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   V nedeľu oficiálne otvorený vyše štvorkilometrový úsek nultého bratislavského obchvatu D4/R7 je už prejazdný pre verejnosť. "Prvé auto vošlo na novootvorený úsek o 17.45 h," TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KRPZ) v Bratislave Veronika Martiniaková "Od tejto chvíle možno jazdiť v…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali