Budeme si musieť zvyknúť na menej kvalitné jedlo? Dvojaký postoj europoslancov ku dvojakej kvalite potravín: Sulík, Štefanec, Sehnalová i Maštálka vysvetľujú

Bratislava 17. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR – František Iván SITA/Alexandra Čunderlíková, SITA-Diana Černáková)

 

O probléme, že sa v Českej a Slovenskej republike a ďalších východných krajinách EÚ na pultoch objavujú konzervy s nižším obsahom mäsa, menej kvalitné rybie prsty alebo napríklad pizza s menšou porciou šunky ako v Nemecku, už snáď každý Slovák i Čech vie. Vzhľadom na uvedené kompetentní deklarovali, že budú proti nekalým praktikám bojovať. Výsledkom však nateraz nie je úplná stopka, ale určitý kompromis v podobe miestnych prísad, vnútroštátneho práva či preferencií spotrebiteľov

Ilustračné foto

 

Schválený návrh smernice

Uvádzanie na trh výrobku prezentovaného tým istým alebo zdanlivo totožným spôsobom ako výrobok, ktorý je uvádzaný na trh pod rovnakou značkou, ale ktorého zloženie alebo znaky sú odlišné, a ak táto odlišnosť nie je jasne a zrozumiteľne označená tak, aby si ju spotrebiteľ mohol na prvý pohľad všimnúť, je nekalou obchodnou praktikou…

Obchodník však môže prispôsobovať výrobky rovnakej značky rôznym geografickým trhom s ohľadom na odôvodnené faktory, ako je získavanie miestnych prísad, požiadavky vnútroštátneho práva, ciele zmeny zloženia alebo preukázateľné preferencie spotrebiteľov, pričom posledne menované musia byť podložené uspokojivými dôkazmi. 

Možné dôkazy môžu vyplynúť zo spotrebiteľských testov využívajúcich ochutnávanie naslepo alebo testovanie výrobkov a ďalších metód, ktoré stanovuje jasné preferencie spotrebiteľov.

 

Dvojaký postoj europoslancov ku dvojakej kvalite potravín

Práve možnosť prispôsobenia výrobkov geografickým trhom postavila proti sebe europoslancov. Kým slovenský europoslanec za KDH Ivan Štefanec hlasoval za určitú podobu dvojakej kvality potravín, českí europoslanci Oľga Sehnalová a Jiří Maštálka sa postavili proti určitému prispôsobeniu.

Sehnalová svoj postoj vyjadrila ešte razantnejšie a pripravila pozmeňovací návrh smernice, pod ktorý sa už podpísalo viac ako 100 europoslancov vrátane slovenských. Česká europoslankyňa žiada úplný zákaz nekalých obchodných praktík.

Proti návrhu, ktorý schválil Štefanec, sa svojím podpisom podľa našich informácií postavili Monika Beňová, Eduard Kukan, Vladimír Maňka a Monika Smolková. Pál Csáky pre náš portál uviedol, že nefiguruje medzi signatármi, ale aj bez toho ich bude podporovať pri hlasovaní na plenárnej schôdzi.

 

Kde teda tkvie problém, keď všetci europoslanci chcú bojovať proti dvojakej kvalite potravín?

Europoslanec za KDH Štefanec pre náš portál ozrejmil svoj postoj. „Presadil som, aby nedodržiavanie rovnakého zloženia pod rovnakou značkou bolo posudzované ako nekalá obchodná praktika a finančne postihované až do výšky 4% ročného obratu spolu so zaradením na čiernu listinu a posudzované podľa jednotnej spoločnej metodiky,“ vysvetlil, avšak dodal:

„Netreba si to ale zamieňať s unifikáciou výrobkov a tým, že niektoré výrobky podliehajúce národnej špecifikácii, ako napríklad lokálne mäsové, alebo mliečne výrobky, budú vždy podliehať národnej regulácii. Tieto výrobky nie sú pod rovnakou európskou značkou.“

Na snímke Ivan Štefanec

Štefanec tiež uviedol, že výsledkom jeho činnosti sú finančné postihy za dvojakú kvalitu, ktoré sa mu podarilo presadiť, ako aj navýšený rozpočet pre Spoločné výskumné centrum, ktoré posudzuje dvojakú kvalitu jednotlivo podľa spoločnej metodiky.

„Som si istý, že práve tieto úspechy znamenajú výrazný posun v tejto téme,“ vysvetlil.

Podobný názor ako Štefanec zdieľa aj Richard Sulík z SaS. „Považujem za populizmus povedať, že jeden pozmeňovací návrh dokáže vyriešiť otázku dvojitej kvality v EÚ. Od začiatku presadzujem, aby sa tento fenomén adresoval, ale musíme počkať na výsledky spoločného európskeho testovania s rovnakou metodikou, ktoré má definovať, čo to vlastne znamená v kontexte tejto smernice,“ uviedol.

„Zakazovať zatiaľ nedefinovaný pojem a postihovať aj logicky odôvodnené rozdiely, napríklad kvôli inej úrode, regionálnej dostupnosti alebo národným zákonom, nepovažujem za šťastné riešenie, a preto som radšej za kompromis, na ktorom sa Európsky parlament dohodol s členskými štátmi. Dvojaká kvalita má byť v článku 6 – o Klamlivých praktikách a tento návrh má navyše oveľa zrozumiteľnejšie znenie,“ dodal.

„Domácu úlohu si musíme urobiť aj doma, celkovým zlepšením vymáhania zákonov na ochranu spotrebiteľa. Ministerka Matečná už dávno sľubovala webstránku, kde sa transparentne zverejnia výsledky testovaní a od EÚ sme dostali viac ako 160 000 € grant na túto problematiku. Je pre nich ale samozrejme jednoduchšie vlastné zlyhania hodiť na Úniu, ktorá ponúkne riešenie a ešte vám za neho aj zaplatí,“ upozornil Sulík.

Na snímke predseda strany SaS Richard Sulík

 

Čo ale znamenajú pojmy iná úroda či regionálna dostupnosť v praxi?

„Iná úroda surovín môže zapríčiniť rozdielne obsahy jednotlivých látok vo výrobkoch, a tak ovplyvniť aj výsledky testovaní. Veľmi dobrý príklad je slovenské testovanie, kedy boli detekované rozdielne obsahy cukru v plechovkách s kukuricou a to napriek tomu, že ani do jednej nebol pridávaný cukor. V podstate ide stále o to, akým spôsobom sa dvojaká kvalita (resp. „podstatný rozdiel“ definuje) a cieľom bolo predísť tomu, aby boli marginálne rozdiely pokutované, ak nie sú spôsobilé zavádzať spotrebiteľa tak, že by sa cítil poškodený. Rozdielne sladká kukurica, iný povrch orieškov a podobne sú presné príklady, ktoré sa objavili v slovenskom testovaní,“ vysvetlil Sulík, ktorého postoj nám sprostredkovala asistentka europoslanca Andrea Berková.

Regionálna dostupnosť znamená, že cukor môže byť nahradený glukózovým sirupom, pretože sa v blízkosti môže nachádzať továreň na výrobu tejto látky.

Berková zároveň ozrejmila, že počas rokovaní sa pracovalo aj s termínom „referenčný výrobok“ a mal to byť výrobok, s ktorým by boli ostatné, tie „menej kvalitné“ porovnávané. Podľa jej slov sa zistilo, že dvojaká kvalita je všade, a nie iba na východe.

„Prášky nemajú rovnaké ani Francúzi s Nemcami a Taliani majú na svojej mrazenej pizzi menej oblohy ako Nemci. Z toho dôvodu sa tento koncept opustil,“ vysvetlila a dodala „navyše, ak si zoberieme, že to funguje skôr naopak – Slováci sú zvyknutí na slovenskú kvalitu, v Rakúsku ochutnajú rovnaký výrobok a je trošku iný, napríklad má viac soli, alebo viac mäsa, či tuku – sú zavádzaní tým rakúskym výrobkom alebo slovenským?“

„Zjednotiť kvalitu sa dá iba postupným rastom životnej úrovne a aj vzdelávaním spotrebiteľa o obsahu výrobkov až vznikne dopyt, ktorý bude potrebné pokryť. Okrem toho musíme mať efektívne a schopné národné orgány, dôkladne informujúce spotrebiteľov o ich právach, vrátane testov potravín – zahraničných, ale aj domácich. V tomto smere máme čo doháňať,“ dodáva Sulík prostredníctvom Berkovej.

Určitá skupina europoslancov, vrátane Štefanca a Sulíka teda presadzuje pri dvojitej kvalite potravín určité „zanedbateľné rozdiely“, ktoré môžu spočívať podľa ich slov v inej úrode, regionálnej dostupnosti, národnej legislatíve či národnej špecifikácii.

 

Rázna stopka

Eurokomisárka Véra Jourová vyjadenanú dohodu aj so „zanedbateľnými rozdielmi“ považuje za  veľkú výhru.

„Ja vyjednaný text za výhru českých a slovenských spotrebiteľov rozhodne nepovažujem. Podávam preto pred finálnym schválením textu, na ktorý má dôjsť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu, pozmeňujúci návrh, pod ktorý sa podpísalo vyše 100 europoslancov z rôznych krajín EÚ, vrátane Slovenska,“ vysvetlila pre náš portál europoslankyňa Sehnalová.

Na snímke česká europoslankyňa Olga Sehnalová

„Navrhujeme vrátiť späť do hry najprísnejší variant, to znamená zaradiť dvojakú kvalitu na čiernu listinu nekalých obchodných praktík = úplne ju zakázať. Tento text nepočíta so žiadnymi možnými legitímnymi dôvody dvojaký kvality.“

„Ako človek, ktorý do Bruselu tému dvojakej kvality priniesol a stojí na strane spotrebiteľov, budem za výhru českých a slovenských spotrebiteľov považovať iba prijatie takého textu, ktorý dvojaký kvalitu úplne zakáže,“ uviedla.

Jej názor zdieľa aj český europoslanec Jiří Maštalka z Komunistickej strany Čiech a Moravy. Podľa jeho slov „touto smernicou Európska komisia dáva najavo nielen českým občanom, že na európskom trhu si nie sme rovní, čo je pre mňa neakceptovateľné.“

„Formuláciu, že akýkoľvek predaj tovaru v jednom členskom štáte, ktorý je totožný s výrobkom uvádzaným na trh v členskom štáte inom, a tento tovar sa značne líši zložením alebo vlastnosťami, pokiaľ nie je odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi, považujem za nešťastnú, neakceptovateľnú a priamo škandalóznu,“ dodal.

„Nadnárodné spoločnosti, ktorých sa táto problematika týka, môžu teda naďalej tvrdiť, že dvojaká kvalita potravín, ktoré súčasne vyrába, je odôvodnená inými požiadavkami trhu,“ upozornil Maštalka.

Český europoslanec sa tiež domnieva, že Európska komisia a členovia Európskej rady sa podvolili tlaku lobistov nadnárodných reťazcov. Považuje to ale zároveň za zlyhanie Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a tiež českej diplomacie, ktorá nebola schopná si v tejto problematike vyjednať spojencov a tak presadiť svoje záujmy.

„Keďže nadnárodné spoločnosti budú môcť naďalej predávať horšiu kvalitu potravín v Českej a Slovenskej republike, a odôvodňovať to len inými chuťami, domnievam sa sme rozhodne nevyhrali. Súčasné znenie možno interpretovať, tak že si nie sme na európskom trhu rovní, čo rozhodne nepovažujem za víťazstvo, ale obrovskú prehru ako EÚ tak pani komisárky,“ uviedol na záver Maštalka.

 

Slovenskí europoslanci stojaci na dvoch póloch

Z uvedeného teda vyplýva, že väčšina europoslancov je proti dvojakej kvalite potravín. Jedna skupina, vrátane Slovákov Štefanca a Sulíka, žiada určitý ohľad na úrodu, regionálnu dostupnosť, národnú legislatívu či národnú špecifikáciu. Postihovať producentov za „zanedbateľné rozdiely“ preto považujú za nie veľmi šťastné riešenie.

Druhá skupina europoslancov vrátane Slovákov Beňová, Maňka, Smolková, Csáky, Kukan presadzujú postoj českej europoslankyne Sahnalovej, ktorá presadzuje nulové ústupky a žiada úplnú stopku dvojakej kvality potravín z dielne nadnárodných producentov.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Čína si upevnila post lídra medailovej bilancie krajín, druhí sú Američania a tretí Japonci

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Športovci z Číny v utorok získali na olympijských hrách v Tokiu ďalšie tri zlaté a štyri strieborné medaily, stále sú tak suverénnymi lídrami hodnotenia krajín pred Američanmi a domácimi Japoncami V gymnastike na bradlách medzi mužmi triumfoval Cou Ťing-jüan, u žien na kladine…

Litva bude migrantov z hranice vracať späť do Bieloruska

0 icon

Vilnius 3. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Litva v utorok prikázala svojim pohraničníkom, aby vracali späť migrantov, ktorí sa pokúšajú vstúpiť do pobaltskej krajiny, v prípade potreby aj s použitím násilia. Rýchlo rastúci počet migrantov nelegálne prekračujúcich hranice zo susedného Bieloruska sa stal pre Litvu veľkým zahranično-politickým problémom Litovské…

Strelca pri budove Pentagónu polícia zneškodnila

0 icon

Washington 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Útočníka, ktorý spustil streľbu v blízkosti budovy Pentagónu, polícia zneškodnila. Informoval o tom v utorok portál Politico.com s odvolaním sa na informácie od Agentúry na ochranu síl Pentagónu (PFPA) Budova amerického ministerstva obrany bola zhruba na hodinu a pol uzavretá a zamestnanci dostali…

Anglicko a Wales hlásia rekordný počet úmrtí v dôsledku predávkovania sa drogami

0 icon

Londýn 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Anglicko a Wales minulý rok zaznamenali najvyšší počet úmrtí v dôsledku predávkovania sa omamnými a psychotropnými látkami. Podľa utorkovej správy britského štatistického úradu (ONS) je počet úmrtí najvyšší od roku 1993, keď začal úrad viesť túto štatistiku. Informovala o tom agentúra AFP V roku…

Izrael sprísňuje opatrenia, prichádzajúci budú musieť ísť do karantény

0 icon

Jeruzalem 3. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Oded Balilty)   Izrael bude od budúceho týždňa vyžadovať od ľudí prichádzajúcich z 18 krajín absolvovanie karantény. Ministerstvo zdravotníctva o zmene informovalo v utorok s tým, že jednotlivci - zaočkovaní aj nezaočkovaní, prichádzajúci z 18 krajín budú musieť od 11. augusta absolvovať 14-dňovú karanténu Predčasné ukončenie…

Účastníci interiérových aktivít v New Yorku budú musieť byť zaočkovaní

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Starosta New Yorku Bill de Blasio rozhodol, že pre vstup do mnohých interiérov objektov v meste bude potrebný doklad o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. Týkať sa to bude napríklad zamestnancov aj zákazníkov reštaurácií, telocviční a zábavných centier. Informuje o tom portál cnbc.com Príkaz…

Turecko už siedmy deň sužujú požiare. Erdogan čelí kritike v súvislosti s lesnými požiarmi

0 icon

Ankara 3. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Emre Tazegul)   Turecko bojuje už siedmy deň s ničivými požiarmi, ktoré si doposiaľ vyžiadali osem obetí. Rozsiahly požiar sa v utorok priblížil k tepelnej elektrárni a farmári hnali dobytok smerom k moru, informovala agentúra AFP Najničivejšie požiare v Turecku za niekoľko uplynulých generácií pripravili…

Streľba vo Švédsku si vyžiadala najmenej troch zranených

0 icon

Helsinki 3. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Johan Nilsson/TT News Agency via AP)   Pri streľbe v meste Kristianstad na juhu Švédska utrpeli zranenia najmenej traja ľudia. Informovala o tom miestna polícia. Podľa švédskych médií zatiaľ v súvislosti s incidentom nezadržali podozrivých Švédska polícia dostala v utorok popoludní hlásenie o niekoľkých hlasných ranách,…

Európska únia by podľa Kulhánka mala rozšíriť sankcie voči Bielorusku

0 icon

Praha 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bernd von Jutrczenka/Pool Photo via AP)   Európska únia by mala pristúpiť k rozšíreniu sankcií proti autoritárskemu režimu bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka. Povedal to v utorok pre spravodajský server Novinky.cz český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek v súvislosti so situáciou na bielorusko-litovských hraniciach "Som za rozšírenie…

Guvernér New Yorku Cuomo podľa vyšetrovania obťažoval viacero žien

0 icon

New York 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Spencer Platt/Pool Photo via AP)   Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo sexuálne obťažoval viacero súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, informuje agentúra AP "Guvernér Cuomo sexuálne obťažoval súčasné…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

Erik Majercak

Celý Covid je bublina. Návod, ktorý vás presvedčí na vlastnej koži za pár šupov

0icon

Ak jeden meter je jedným metrom zmeraným jedným dĺžkovým meradlom, tak by mal byť zmeraný ako jeden meter aj druhým dĺžkovým meradlom aj tretím aj štvrtým. Ak niečo nesedí, tak je chybné meradlo, alebo daná dĺžka nie je jeden meter Súhlasiť budete asi aj s tým, že keď má niekto Covid,…

Pavel Jacz

Najväčšiu radosť z očkovacej lotérie budú mať určite zaočkovaní gambleri.

0icon

Obchod so zdravím človeka je tou najpodlejšou dovolenou činnosťou v dnešnom svete a najmä v dnešnom ziskovom kapitalistickom systéme: „Oklamať a zarobiť!“ Farmakologické firmy sa tohto špinoochodu maximálne zhostili a vďaka najpresvedčivejším reklamám a ľuďom, ktorí naletia, si prehadzujú vidlami peniaze. Presviedčajú ľudí, že im správne nefunguje žiadny orgán v…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

0 icon

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Ako vzniká? Pôda je zmesou minerálov, organických látok, živých organizmov, vody a vzduchu. Minerály (tvoria asi 50% pôdy) sú častice zvetrávanej horniny, medzi ktoré patria drobné zrná hliny a bahna, ako aj väčšie pieskové častice. Medzi živé organizmy patria huby, baktérie…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin: Bellingcat je plný bývalých špiónov

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Šéf ruskej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin obvinil investigatívny portál Bellingcat z toho, že pre neho pracujú bývalí spravodajcovia západných krajín. Cieľom tohto projektu je podľa neho vyvíjať tlak na štáty a konkrétne osoby.   Hoci sa Bellingcat tvári ako nezávislý

USA eskalujú napätie. Admirál zabudol na mapu a obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) –  Admirál Robert Burke, veliteľ amerického námorníctva v Európe a Afrike, obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori. Podľa neho Moskva robí všetko pre to, aby Spojené štáty zasiahli ruské sily v oblasti Čierneho mora. Washington sa takto pokúša presunúť

Bývalý šéf CIA predpovedá budúcnosť Afganistanu po odchode USA: "Bude to len horšie"

0 icon

Afganistan, 3.August 2021 (AM) – Bývalý šéf CIA David Petraeus vysvetlil, čo čaká Afganistan po stiahnutí armády z USA. Je presvedčený, že situácia v krajine sa „len zhorší“. Petraeus poznamenal, že krajinu čaká nová „krvavá občianska vojna“.   Bývalý šéf CIA David Petraeus pre Times povedal, ako vidí budúcnosť Afganistanu po st

Viete, že 1. svetová vojna sa teoreticky rozpútala kvôli jednej Srbmi nesplnenej podmienke? a ďalšie zaujímavosti...

0 icon

Slovensko, 3.August 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...rýdzo teoreticky sa dalo 1. sv. vojne akože vyhnúť? Dňa 28. 6. 1914 bol v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny spáchaný atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu. O necelý mesiac na to 23. 7. 1914 Rakúsko-Uhorsko predkla

Izraelský expert Kedmi: Nová stíhačka Su-75 dokazuje, že Rusko obnovilo svoj letecký priemysel

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Predstavenie nového lietadla piatej generácie Su-75 ukazuje, že Rusku sa podarilo obnoviť svoj zničený letecký priemysel, povedal na kanáli ITON bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali