Michal Vaľo ako vojenský prokurátor vyšetroval udalosti 17. novembra: Možný podiel reformných komunistov, štátnej bezpečnosti aj sovietskej tajnej služby KGB boli predmetom nášho záujmu

Bratislava 17. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Počas 17. novembra 1989 išlo skutočne o zamatovú revolúciu, ktorú obdivuje celý svet, alebo to bolo prevzatie moci, ktorá len ležala na ulici? Podieľali sa „reformní komunisti“ na zinscenovaní revolúcie? Uzavrel Václav Havel s komunistami tajnú dohodu, ktorá mu zabezpečila zvolenie za prezidenta? Na naše otázky odpovedal bývalý generálny prokurátor, autor knihy o udalostiach 17. novembra 1989, zavlečení Michala Kováča ml., vražde Roberta Remiáša i Mečiarových amnestiách – Nebo, peklo, politika – generálmajor vo výslužbe Michal Vaľo

Na snímke Michal Vaľo

Pri zmene režimu išlo podľa Vás o prevzatie moci, ktorá „už ležala na ulici“ alebo počas 17. novembra 1989 išlo skutočne o „zamatovú revolúciu“, ktorú obdivuje celý svet? Čo bolo podľa Vás dôvodom, že vtedajší disidenti zvrhli komunistický systém v Česko-Slovensku bez výstrelu?

Po tom, čo Gorbačov v roku 1987 vyhlásil, že ďalší vývoj je výlučne vecou jednotlivých štátov komunistického bloku a Sovietsky zväz do toho nebude zasahovať, došlo postupne pod ťarchou dlhodobých ekonomických problémov a rastúcej nespokojnosti ľudí k zmenám režimu vo všetkých socialistických štátoch, Poľsku, Maďarsku, východnom Nemecku, Bulharsku, Juhoslávii. Za tejto situácie sa nedala udržať moc komunistov ani v Česko-Slovensku. Za nami zostalo už len Rumunsko, kde padol režim o mesiac neskôr. Potom sa začal rozpadať aj samotný Sovietsky zväz. Dalo by sa preto povedať, že moc už akoby ležala na ulici a čakala na deň prevzatia, čoho sa ujali disidenti. S výnimkou Rumunska k tomu došlo všade bez násilia. Prečo má teda naša revolúcia prívlastok „zamatová“ a je údajne predmetom medzinárodného obdivu, keď k nenásilnému prevzatiu moci došlo aj v ostatných štátoch?

Svet si spája 17. november zo „zamatovým“ rozchodom Čechov a Slovákov, aj keď k nemu došlo o tri roky neskôr. Nebol to priamy dôsledok zmeny režimu, ale demokratizácia spoločnosti bola nesporne jedným z jeho predpokladov. To, že naše dva národy sa rozišli „zamatovo“, bez výstrelu, svet ocenil najmä potom, k čomu došlo po páde komunizmu a rozpade Juhoslávie.

Zmena režimu mala nepochybne revolučný rozsah, bola to hlboká kvalitatívna zmena spoločensko-politických vzťahov. Z hľadiska práva však nešlo o revolúciu, ktorou sa rozumie náhle, obvykle násilné odstránenie jedného politického, ekonomického a právneho systému a nastolenie iného. Po 17. novembri dochádzalo k postupnému preberaniu moci viac-menej ústavnými, politickými a právnymi prostriedkami. Táto kontinuita pomohla zabrániť chaosu a prípadnému použitiu násilia, ale aj plnému vysporiadaniu sa s minulosťou. Otvorila cestu novým mocenským štruktúram, ale aj chránila staré mocenské štruktúry.

 

Aký je váš postoj k teórii, ktorá je označovaná za konšpiračnú, že „reformní komunisti“ sa podieľali na zinscenovaní revolúcie? Do akej miery podľa Vás prispela k zmene režimu informácia o smrti študenta Martina Šmída? Považovali ste v tom čase informáciu za pravdivú?

Po novembri 1989 som sa stal zástupcom hlavného vojenského prokurátora Česko – Slovenskej republiky. Vojenská prokuratúra v spolupráci s vyšetrovacou komisiou Federálneho zhromaždenia vyšetrovala udalosti zo 17. novembra. Možný podiel reformných komunistov, štátnej bezpečnosti aj sovietskej tajnej služby KGB na týchto udalostiach boli predmetom nášho záujmu. Nič také vyšetrovanie nepotvrdilo.

Správa o zabití študenta Martina Šmída bola nepochybne významnou pre udalosti, ktoré nasledovali bezprostredne po 17. novembri. Spomínané konšpiračné teórie vychádzali hlavne z úvahy, že táto správa mala základ v scénke poručíka ŠtB Ludvíka Žifčáka, ktorý sa vydával za študenta Milana Růžičku. Ten sa v toku udalostí dostal na Národnej triede do čela študentského sprievodu, počas zákroku polície spadol a v snahe vyhnúť sa obuškom ostal ležať a predstieral vážne zranenie. Objavili sa úvahy, že scénku mohla zorganizovať ŠtB, aby spustila fámu o zabití študenta a umožnila tak prevziať moc reformným komunistom. Vyšetrovaním však bolo preukázané, že Drahomíra Dražská si správu o údajnej smrti študenta Martina Šmída vymyslela bez akejkoľvek súvislosti s touto scénkou por. Žifčáka, o ktorej vôbec nevedela. Jej fabulácia sa dostala k Petrovi Uhlovi a od neho do sveta.

Poručík ŠtB Žifčák sa doteraz snaží pomocou rôznych rozprávok urobiť zo seba hlavného hrdinu „zamatovej revolúcie“, ale v skutočnosti na nej nemá žiadny podiel. Rovnako ani „reformní komunisti“.  V podrobnostiach môžem odkázať na moju knihu Nebo, peklo, politika.

Informácia o smrti študenta bola významnou rozbuškou nasledujúceho pohybu, pre zmenu režimu však nebola rozhodujúca. Jeho dní boli už tak či tak spočítané. Prispela len k tomu, že padol 17. novembra a nie na Medzinárodný deň ľudských práv 10. decembra, ako plánovali disidenti, alebo niektorý iný deň.

Ja osobne som informácii o smrti študenta spočiatku uveril. Okrem Petra Uhla túto informáciu potvrdzovali aj mnohé západoeurópske média. Tie hovorili dokonca o smrti viacerých študentov. Študentská vyšetrovacia komisia, rektori vysokých škôl aj vojenská prokuratúra pátrali po zmiznutých študentoch, overovali pohyby sanitiek, policajných vozidiel a množstvo fám o spopolnení neznámych osôb v rôznych fabrikách a pod. Fáma o smrti študenta nás povzbudzovala k nepretržitým aktivitám vo dne v noci. Na šťastie sa nepotvrdila.

 

Je známe, že disidenti po 17. novembri rokovali aj s komunistami. Aký je Váš postoj k informácií, že Václav Havel uzavrel s komunistami tajnú dohodu, ktorá mu zabezpečila zvolenie za prezidenta?

Skutočnosť, že Havel sa opakovane o samote stretol s posledným komunistickým premiérom Česko-Slovenska Mariánom Čalfom a že Čalfa následne pripravil scenár, ako dostať mimo hru o post prezidenta Alexandra Dubčeka a dosiahnuť zvolenie Václava Havla, možno už dnes považovať za nespornú. Túto skutočnosť treba hodnotiť z dvoch pohľadov.

Po prvé, disidenti si neboli istí akou podporou ľudu disponujú oni sami, keďže väčšina demonštrantov sa otvorene nevyhraňovala proti socializmu, len za „socializmus s ľudskou tvárou“. Rovnako si neboli istí, akou ozbrojenou silou reálne disponuje komunistické vedenie štátu, či bude ochotné a dokáže zmobilizovať armádu a ľudové milície. Za týchto okolností sa neodvážili na skutočný revolučný obrat a zvrhnutie komunizmu, aj s rizikom krvi preliatia, ale sa rozhodli prevziať moc postupne, formou dohôd s komunistami, čo sa aj stalo. Či to bolo správne a aké to má dodnes dôsledky pre našu spoločnosť, to prenechám na posúdenie politológom.

Po druhé, ako sa ukazuje, Havel nevyjednával len pozície pre zmenu režimu, ale aj sám pre seba. Nechcem posudzovať, či za tým bol nejaký verejný záujem alebo išlo skôr o jeho čisto osobné ambície. To rovnako prenechám politológom.

 

Priblížte našim čitateľom niektoré z Vašich spomienok na 17. november 1989. Ktorý odkaz novembra 1989 je aktuálny do dnes?

Spomienka na 17. november je pre mňa spomienkou na mimoriadne odhodlanie a nadšenie ľudí, na ich vieru v lepšiu spoločnosť, dôveru v novú spoločnosť, na pracovné nasadenie napriek nedostatku spánku a vyčerpaniu.

Mám pocit, že veľa odkazov v podobe hesiel na transparentoch z tej doby je dodnes aktuálnych a veľa cieľov zostalo nenaplnených. Jeden z odkazov, spočíva v tom, že nie všetci, ktorí počas demonštrácie kráčali v prvom rade, sa neskôr prejavili ako slušní a čestní ľudia. A netýka sa to len poručíka ŠtB Žifčáka, ktorý tiež predstieral, že patrí k tým, ktorí jediní dokážu doviesť štát k slušnosti, pravde a láske.

 

Čo sa podľa Vás malo vyvíjať inak po roku 1989, aby dnes ľudia nečelili problémom so zdravotnou starostlivosťou, bývaním, vzdelaním či zadlžením?

Problémom bola a je správa majetku štátu. Podvodné reštitúcie a najmä bezbrehá privatizácia spôsobili, že sa do hry dostal obrovský majetok a ten sa rozdelil nespravodlivo. Z veľkej časti bol rozkradnutý a poslúžil aj k obrovskej vlne korupcie a organizovaného zločinu, s ktorými dodnes zápasíme. Neskôr pribudli machinácie s verejnými zákazkami a eurofondami.

Zo spoločnosti sa vytrácajú morálne hodnoty a najvyššou hodnotou sa stávajú peniaze. Dajú sa kúpiť ministri, poslanci, notári, sudcovia a ostatní štátni zamestnanci, ale aj informácie a ich zverejňovanie, čim sa sprivatizovala pravda a „vôľa väčšiny“. Prestalo fungovať trojdelenie moci, ktoré má byť základom právneho štátu. Víťaz berie všetko, obsadzuje parlament, vládu a má významný vplyv aj na justíciu. Vzájomná kontrola tak neexistuje.

Už v roku 1994 som na jednej konferencii o organizovanom zločine povedal, že nevládne ten, kto sa volá vláda, ale ten, kto ovláda ekonomiku a to už vláda nie je. Vládnu nám oligarchovia. Verejný záujem je druhoradý. Nezmenilo sa to tým, že Mečiara vymenil Dzurinda, ani tým, že Dzurindu vymenil Fico a obávam sa, že sa to nezmení ani keby Fica vymenil Kiska alebo Truban. Oligarchovia totiž nevládnu len na Slovensku. Je to spoločný problém globalizovaného sveta.

 

Čo by ste odkázali tým, ktorí vzhľadom na svoj vek nezažili 17. november 1989?

Celonárodná eufória na námestiach je nádherná vec. Som rád, že som ju mohol opakovane zažiť, v roku 1968 aj v roku 1989. Ale niesť transparenty a viesť reči z tribúny nie je to isté ako riadiť štát.

17. november nám priniesol viac slobody, ale tým aj viac zodpovednosti za vlastný osud. Pravda a láska nezvíťazia, kým budeme my sami, a politici, ktorých volíme sršať nenávisťou, klamať a ohovárať, kým politikov nebudú spájať spoločné konkrétne programy, ale len spoloční politickí protivníci a spoločná vôľa vládnuť.

 

Rozhovor je súčasťou série štyroch článkov, ktoré prinášajú postoj bývalého politika a právnika, ktorý bol za svoje postoje v období komunizmu väznený, Jána Čarnogurského, zakladateľa Slovenskej republiky a bývalého viacnásobného premiéra Vladimíra Mečiara a bývalého poslanca NR SR a veľvyslanca v Taliansku Jozefa Mikloška. Osobnosti odpovedali na rovnaké otázky, čím si na základe ich skúsenosti a názorov môžete utvoriť na udalosti 17. novembra 1989 vlastný postoj.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Erdogan opäť poslal Macrona na vyšetrenie duševného stavu

0 icon

Istanbul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu opäť vyzval svojho francúzskeho partnera Emmanuela Macrona, aby sa podrobil vyšetreniu svojho duševného stavu Podľa agentúry AFP turecký prezident v televíznom prejave z mesta Malatya obvinil Macrona z "posadnutia Erdoganom vo dne v noci". Macron je…

Španielsko vyhlásilo celoštátny núdzový stav

0 icon

Madrid 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Španielsko vyhlásilo už druhý celoštátny núdzový stav. Premiér Pedro Sánchez v televíznom prejave uviedol, že platiť začne od nedele večera. Vláda podľa jeho slov núdzový stav využíva na prijatie celoštátneho zákazu vychádzania od 23:00 do 6:00. Zákaz vychádzania nebude platiť na Kanárskych ostrovoch…

Minister zdravotníctva Jens Spahn sa nakazil koranavírusom

0 icon

Berlín 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber, Pool)   Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus, vyzval v nedeľu obyvateľov krajiny, aby dodržiavali protipandemické opatrenia, keďže rast počtu prípadov stúpa a opäť sa zapĺňajú nemocničné oddelenia intenzívnej starostlivosti Na svojom Facebooku zverejnil video, v ktorom uviedol, že…

114. časť Neznáme slovenské dejiny: Andrej Hlinka, ten fašista, na tisíckorunáčke?

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:Fotografia Marián Tkáč)   Nepísal som si denník, a tak dnes ťažko povedať, kedy sa po prvý raz už celkom konkrétne rozhodovalo o obrázkoch, ktoré budú na slovenských peniazoch, teda bankovkách a minciach. Bolo to v „medzičase“, teda medzi 8. septembrom a 22. októbrom v už…

Naď nevylúčil sprísnenie opatrení, vláda ich bude prehodnocovať

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Situáciu v súvislosti s novým koronavírusom bude vláda aj pri plošnom testovaní každý týždeň prehodnocovať. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nevylúčil sprísnenie opatrení Pri plošnom testovaní sa chcú podľa neho vyhnúť tomu, aby zdravotníkom pomoc nariadili. Verí, že sa ich nájde dostatok. Uviedol…

Koalícia a opozícia sa nezhodujú, či je testovanie dobrovoľné. „Iba sa tvári ako dobrovoľné, ak ho ľudia nepodstúpia, nemôžu ísť do práce,“ tvrdí Erik Tomáš. „Je to vstupenka na slobodu,“ pridáva sa Taraba

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Koalícia a opozícia sa nezhodujú na tom, či je testovanie na ochorenie COVID-19 dobrovoľné alebo nie.  Kým jedni tvrdia, že testovanie dobrovoľné je, avšak každý musí v tejto situácii priniesť nejaké obety, druhí hovoria, že ľudia na výber nemajú, lebo negatívny výsledok testu sa…

Predseda parlamentu Kollár je po nehode v stabilizovanom stave, zlomený má druhý krčný stavec. Podľa médií s ním v limuzíne sedela aj známa modelka

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/SITA/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič informoval, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu Zranený je Kollár, jeho ochrankár, ako aj vodič auta. Po nehode bol predseda parlamentu spolu s ďalšou posádkou auta prevezený do Nemonice sv. Michala v Bratislave. Podľa dostupných informácií má…

Prvé „tvrdé“ dáta o korone. Čo prezradilo testovanie na Orave a v Bardejove?

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Máme k dispozícii prvé seriózne dáta, ktoré sú výpovedné vo vzťahu k celej populácii. Čo nám zatiaľ ukázalo plošné testovanie na Orave a v Bardejove? Čo hovoria suché čísla a čo sa z nich dá odvodiť? Orava v troch okresoch má cca 137…

Nedôvera voči Matovičovi sa podľa prieskumu vyšplhala na 67%. Z vlády verí najviac ľudí Sulíkovi

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Televízia Markíza v rámci diskusnej relácie Na telo publikovala prieskum agentúry Focus, ktorý sa zameral na dôveryhodnosť popredných politikov z vlády počas vrcholiacej druhej vlny pandémie koronavírusu. Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom…

V Litve voliči hlasujú v druhom kole parlamentných volieb

0 icon

Vilnius 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Litovčania v nedeľu hlasujú v druhom kole parlamentných volieb, ktorých víťaz bude musieť riešiť silnejúcu zdravotnícku krízu a vysokú nezamestnanosť spôsobenú pandémiou koronavírusu. Všeobecne sa očakáva, že výsledkom volieb bude zmena vlády Počas uplynulých štyroch rokov krajinu viedla stredoľavicová koalícia. V prvom kole…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

Ľudovít Gunčaga

Svedectvo Gabriela Hoffmanna o koncentračnom tábore v Seredi

0icon

Koronavírus v našej spoločnosti pácha veľké škody. Je tu však oveľa horšia epidémia, ktorá už desaťročia ničí, znemravňuje a odkresťančuje našu spoločnosť. Je to epidémia mysle, ktorá už spôsobila obrovské ľudské a materiálne škody v našom štáte. Epidémia mysle, ktorá nenávidí pravdu a teraz pod maskou antifašizmu a „demokratických hodnôt“ vytvára z mediálneho priestoru ideologickú…

Pavel Pakoš

Prečo sú konzervatívci až vydesení z novôt pápeža Františka?

0icon

Medzi kresťanmi sú odjakživa tí konzervatívnejší spolu s tými modernejšie zmýšľajúcimi. Nič nové pod slnkom. Keď bol v čele cirkvi konzervatívny pápež, tak tí jeho sympatizanti boli spokojní. Že sa tým iným kresťanom ťažko desaťročia vo vnútri cirkvi dýchalo, to ich netrápilo ani trápiť nikdy nebude? Po dlhom čase sa…

Roman Huťa

Kde je vaša viera?

0icon

Kde je Vaša viera ľudia malomyseľní? Necháte sa viesť ako ovce na porážku. Dnes ma úplne dostala na kolená správa, v ktorej slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ľudí, ktorí by mali niesť vlajku pravdy a viery, opanoval strach. Vidím to takmer v celom mojom okolí. Vo svojom živote som…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Xiaomi uvoľnilo funkciu „Screen Combo“ pre prvý smartfón. Ide o funkciu, ktorá prináša desktopový režim

0 icon

Zrkadlenie smartfónu je jednou zo žiadaných funkcií, ktorou v súčasnosti disponuje viacero modelov zariadení. Aktuálne je dostupnou pre väčšinu zariadení pomocou externých aplikácií, avšak bez možnosti širších interakcií. V súčasnosti touto funkciou s rozšírenými možnosťami interakcií disponujú hlavne telefóny spoločností Huawei a Samsung. Spoločnosť Huawei túto funkciu predstavila spolu s…

Čierna diera ako urýchľovač častíc? Táto teória v sebe ukrýva niekoľko háčikov

0 icon

Čierne diery patria medzi čistú gravitačnú silu, ktorá pritiahne všetky okolité objekty k sebe a už im nedovolí uniknúť preč. Keď sa priblížia k horizontu udalostí (pozn. redakcie: hranica, za ktorou úniková rýchlosť prekračuje rýchlosť svetla), objekty zrýchlia na závratné rýchlosti. Preto niektorí fyzici tvrdia, že z čiernych dier by boli dokonalí kandidáti na…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA