Michal Kováč o zatykači na Mečiara i o tom, prečo šiel do HZDS: „Nežiadali sme samostatnosť, ale konfederáciu!“

Bratislava 29. decembra (TASR/HSP – Foto:TASR)

 

Prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč

Celý život presadzoval ideály zvrchovanosti Slovenskej republiky. Po roku 1989 sa stal slovenským ministrom financií, aj posledným predsedom československého Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 bol členom delegácie, ktorá rokovala o budúcom štátoprávnom usporiadaní Československa a napokon dohodla jeho rozdelenie. V samostatnej Slovenskej republike bol zvolený do funkcie hlavy štátu.

„Cítil som v prvom rade veľkú zodpovednosť. Nemôžem povedať, že by som sa z toho veľmi tešil. Tešil som sa z toho, že budeme mať samostatný štát. Mojou súkromnou túžbou bolo mať samostatný štát už od čias, keď som ako pätnásťročný začal uvažovať o politike,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre TASR prvý prezident novodobej Slovenskej republiky Michal Kováč.

– Aké očakávania ste, ako ekonomický expert, mali od vývoja slovenskej ekonomiky na prelome rokov 1989/1990?

V tých rokoch boli rôzne očakávania. Pokiaľ ide o mňa, ja som sa venoval vzťahom medzi českou a slovenskou ekonomikou už dávno pred Nežnou revolúciou. Robil som rôzne analýzy, v ktorých som ukazoval, že sa nezmenšujú rozdiely v ekonomickom vývoji týchto dvoch krajín, ale že sa zväčšujú. To znamená, že nedochádza k nejakému vyrovnávaniu. Moje očakávania boli v tom zmysle, že ak má dôjsť k tomu, že má byť rovnosť medzi Českom a Slovenskom a žiadna krajina z toho nemá mať výhody ani nevýhody, je potrebné, aby sa ekonomické rozdiely zmenšovali. Očakával som, že to bude možné, ak sústredíme veľkú pozornosť na to, ako sa vkladá do hospodárstva, ako sa investuje, z akých zdrojov. V tomto smere som očakával zlepšenie situácie.

Michal Kováč počas rozhovoru

– Po revolúcii ste sa stali ministrom financií Slovenskej republiky. Prečo ste sa v máji 1991 rozhodli opustiť vládu? Keď sa neskôr delila VPN, vybrali ste si HZDS. Prečo?

Bola to zaujímavá situácia. V tom čase mala vláda na čele s Vladimírom Mečiarom u občanov veľkú podporu. Až osemdesiat percent občanov súhlasilo s vládou. Ja som možno vtedy celkom nevidel do vecí, ktoré sa týkali rezortu vnútra a nevnímal som tie problémy tak, ako ich vnímalo vedenie VPN. Vtedy som sa ani necítil byť viazaný stanoviskom vedenia VPN, lebo som nebol členom VPN. Ale kandidát na poslanca za VPN som bol. V tom som cítil určitú zviazanosť s VPN. V tom čase som podporu Mečiarovej vlády u občanov považoval za veľké plus. A nechápal som príčiny, prečo sa rozhodlo vedenie VPN spolu s vedením KDH a inými odvolať Mečiara a niektorých ďalších ministrov, zmeniť smerovanie vlády, keď je takáto podpora. Keď došlo k tomu, že parlament vyslovil nedôveru Mečiarovi, odvolal ho z funkcie, s ním aj Mariána Húsku a ďalších ministrov, ktorých som považoval za dobrých, tak som chcel prejaviť solidaritu. Preto som aj trval na svojom odvolaní, hoci KDH ma presviedčalo, že ma potrebujú, že proti mojej činnosti nemajú nič. Ja som zasa vysvetľoval, že si to vážim, ale chcem byť solidárny s odvolanými kolegami a s pánom Mečiarom. Nepovažoval som odvolanie za vhodné v čase, keď má takúto podporu občanov. A vnútorné problémy neboli takého charakteru, že by sa nedali prekonať iným spôsobom, len odvolaním.

– Ako by ste hodnotili vývoj slovenskej ekonomiky v prvom roku po revolúcii?

Naďalej pokračoval trend, že rozdiely medzi českou a slovenskou ekonomikou sa zväčšovali. Zmena, akú sme potrebovali, sa však nedá urobiť v priebehu roka. O zmenách sa rozhoduje pri schvaľovaní rozpočtu. Keď bol raz schválený, mohlo sa ísť len podľa neho a neboli žiadne iné zdroje, ktoré by sa dali investovať do Slovenska. V tomto smere boli možno aj niektoré moje očakávania nerealistické. Za taký krátky čas sa nemohlo podariť to, čo som očakával.

– Vladimír Mečiar v rozhovore pre TASR uviedol, že v roku 1992 bol na neho vydaný zatykač. Keď vám to oznámil, vraj ste konštatovali, že to HZDS zvýši preferencie… Ako ste vtedy vnímali túto situáciu?

Michal Kováč vo svojej pracovni

Neviem presne, kto a kedy mi oznámil, že je na Mečiara zatykač. Ale dozvedel som sa, že je. A že s tým zatykačom sa nič nerobí, lebo to stopol Dubček, prípadne niekto iný. Vedel som to len z rečí, ale nie priamo od Mečiara. Ja som to vtedy nebral vážne. Možno som mu v nejakom rozhovore povedal, že mu ešte stúpnu preferencie, keď sa ľudia dozvedia, že idú po Mečiarovi a chcú ho diskreditovať. Takáto záležitosť sa nedala realizovať bez toho, že by o tom nevedel prezident Havel a vtedajší predseda Federálneho zhromaždenia (FZ) Dubček.

– Za čo bol vlastne ten zatykač? Mečiar tvrdí, že žiadosť do FZ išla bez udania dôvodu a on vlastne nevie, na základe čoho bol zatykač vydaný…

Dodnes neviem, ako to vzniklo. Ale bola tu skupina ľudí, ktorá sledovala dianie okolo Mečiara. Predpokladám, že sa dalo dohromady všetko, čo sa dalo uviesť ako jeho negatívum. Vznikol nejaký dokument, z ktorého vyplývala potreba zatknúť Mečiara. Ale zrejme to nebolo až také vážne, lebo inak by sa to pravdepodobne bolo realizovalo. Ale na to by musela byť jednota vo vedení, ktorá nebola.

– Bolo to teda skôr politikum, než že by mal tento zatykač reálny základ…

Áno.

– Zodpovednosť predsedu Federálneho zhromaždenia ste prebrali po vtedy ešte žijúcej legende slovenskej politiky Alexandrovi Dubčekovi. Ako ste sa vyrovnávali s touto skutočnosťou?

V prvom rade musím povedať, že som pôvodne vôbec nechcel kandidovať za poslanca do FZ. Mečiar mal s tým starosti, lebo nikto nechcel ísť do Prahy. Každý cítil, že keď sa vzdiali od pôsobnosti slovenských orgánov, vzdiali sa vôbec z politiky. Ja som uvažoval podobne, ale pán Mečiar ma presviedčal, že nemáme veľmi alternatívy. Prešli sme si zoznam ľudí, ktorí kandidovali do FZ, nenašli sme nikoho, kto by bol jednoznačne povolaný byť predsedom FZ. Ostalo to na mne, lebo som bol podpredseda HZDS a bol som zvolený za poslanca FZ. Takže som uznal, že HZDS veľa možností nemá a ťažko sa môžem „vyzuť“ z tej zodpovednosti. Bol som si vedomý, že to bude pre mňa ťažká úloha, lebo som nastúpil po veľkej legende. Pána Dubčeka som si vtedy veľmi vážil. Ale jeho by už nekandidovali, vzhľadom na výsledky volieb. Keďže bolo rozhodnuté, že predsedom federálnej vlády bude niekto z ODS, predsedu FZ mal obsadiť niekto z najsilnejšej slovenskej strany, HZDS. Dubček to vtedy uznal a ani sa nesnažil, aby ho znovu kandidovali. Takže som napokon nevidel nejaké vážne dôvody, aby som to odmietol.

– Ako hodnotíte politickú úlohu Alexandra Dubčeka po roku 1989? V médiách dokonca sporadicky zaznejú názory, že ak by sa prvým československým prezidentom nestal Havel, ale Dubček, federácia by sa nerozpadla. Sú tieto názory realistické?

Ťažko si to viem predstaviť. Nemyslím si, že by Dubček mohol zvrátiť situáciu, ktorá tu bola. Situáciu, že Slováci chcú mať v politike väčší priestor. On, ako Slovák, by sa proti tomu nemohol stavať. Takže podľa mňa predstava, že by sa bola dala udržať federácia, ak by sa Dubček stal prezidentom, nie je realistická. Federácia sa podľa môjho názoru nedala udržať, lebo nepredstavovala odpoveď na požiadavky Slovákov, ktoré boli predostierané dávno pred nami a až v tom čase sa vyskytla možnosť ich riešiť.

– Napokon, proces decentralizácie Československa sa začal počas Pražskej jari, dokonca bola formálne uzákonená federácia, aj keď v praxi nebola nikdy naplnená…

Myslím si, že Dubček dobre chápal situáciu na Slovensku. Ale zároveň si uvedomoval, že je predstaviteľom spoločného štátu. A že nemôže na jednej strane byť predstaviteľom federácie a na druhej strane usilovať o samostatný slovenský štát. Ja som s ním o tom osobne hovoril, lebo som si myslel, že by mohol byť kandidátom na prezidenta v samostatnom Slovensku. Vysvetlil mi, že nemôže, lebo sa cíti byť zviazaný s československou federáciou a nechce ju zradiť. Situácia potom nabrala svoj vývoj. Občania v Česku aj na Slovensku očakávali zmeny štátoprávneho usporiadania, len nebolo jasné, aké. Až do toho času, kým sa vo FZ nerozhodlo o skončení obdobia, kedy bolo federatívne usporiadanie považované za jediné možné.

– Keď sa v roku 1992 začali s českou stranou rokovania o budúcom modeli federácie, mala už česká strana v skutočnosti za sebou celý rad konkrétnych krokov, ktoré smerovali k rozdeleniu štátu, napríklad prípravu na tlač kolkov na bankovky. Vedeli ste vtedy o tejto skutočnosti?

Nie. O tom, že česká strana pripravuje aj variant na rozdelenie, som nevedel. Dozvedel som sa to až neskôr. Ale aj tam boli rozumní politici, ktorí síce hovorili: Nechceme, ale možno sa budeme musieť rozdeliť. A situácia sa aj vyvinula tým smerom. HZDS išlo do rokovaní naozaj s úprimnou snahou, že nechceme hneď vznik dvoch samostatných republík, ale konfederáciu, v ktorej bude možnosť pripravovať sa v neskoršom období na vznik samostatných štátov. Aj keď HZDS nehovorilo o dvoch samostatných štátoch, v diskusiách v užšom kruhu sme o tom uvažovali. Že keď nebude možné dohodnúť sa na vzniku dvoch samostatných štátov, že sa dohodneme na konfederatívnom usporiadaní. A potom sa budeme pripravovať na ďalšie kroky k vzniku samostatných štátov.

– Teda pre vás boli prioritou dva samostatné štáty s tým, že ak sa to nebude dať, dočasne je možné akceptovať konfederáciu?

Áno.

– Vladimír Mečiar tvrdí, že hneď na prvom rokovaní došlo k rozkolu medzi českou a slovenskou stranou v dôsledku vášho návrhu na usporiadanie vzťahov v štáte na obchodno – obrannom princípe. Návrh ste vraj predniesli svojvoľne, v čase, keď on rokoval medzi štyrmi očami s Václavom Klausom. „Nikdy to nedefinoval, nikdy sme sa o tom nerozprávali. Vystúpil s týmto návrhom a Česi mu povedali, že ak toto chceme, tak môžeme skončiť. Húska sa k tomu pripojil s tým, že môžeme skončiť ešte dnes. Keď sme sa s Klausom vrátili, našli sme už delegácie oddelené od seba, odmietali spolu rokovať s tým, že dnes to rozdelíme,“ povedal Mečiar na margo vášho vtedajšieho návrhu. Ako vidíte prvé rokovanie z vášho uhlu pohľadu?

Malo to trošku inú históriu, než akú predpokladá pán Mečiar. Ako predseda FZ som cítil zodpovednosť za to, že musíme mať nejaké jednoznačné stanovisko v otázke štátoprávneho usporiadania. Obrátil som sa na pána Mečiara so žiadosťou, aby vytvoril nejakú pracovnú skupinu, ktorá vypracuje našu predstavu o konfederatívnom usporiadaní. Čo tým vlastne myslíme. Vedel som, že hovoríme o konfederácii, ale čo to znamená v konkrétnom politickom živote, sme nepovedali. On odmietol. Že nepotrebujeme žiadne písomné materiály, ani žiadnu diskusiu. Nevedel som ho nijako prinútiť, že potrebujeme stanovisko. Ale bol som pod tlakom, bol som v Prahe, kde ma oslovili z ODS. S tým, že kedy im dáme našu predstavu. Prisľúbil som, že nejakú predstavu im dáme. Ale nechcel som to robiť tak, aby o tom vedelo celé HZDS, respektíve, aby sa o tom dozvedel Mečiar. Napokon som sa rozhodol, že za pomoci pána Húsku a ďalších vypracujeme predstavu o konfederácii, ktorú budeme mať v zálohe. Vyjadrili sme tam základné myšlienky, že by obidva štáty v konfederácii mali mať medzinárodne – právnu subjektivitu a že otázky obrany, meny a colnej politiky budú spoločné a všetky ostatné ekonomické otázky budú prenesené do právomoci republík. Tak vyriešime aj otázku prezidentov, raz by to bol Slovák, raz Čech.

– Čo ste s touto predstavou urobili?

Urobili sme ju bez vedomia Mečiara, ja som ju odovzdal podpredsedovi ODS Kovářovi. Keď sa začalo to prvé stretnutie, pán Mečiar s pánom Klausom si sadli pod strom…

– …to je tá známa fotografia?

Áno. A my ostatní sme ostali v budove. O čom sme sa tam mali baviť? Uplynula hodina a oni tam stále ešte sedeli a rokovali. Tak som sa rozhodol spolu s Mariánom Húskom a Milanom Kňažkom, že ich oboznámime s našou predstavou, s tým, že to nie je oficiálna predstava, ale nás troch. Že s tým nejdeme na toto rokovanie v Brne. Takže sme pomaly vysvetľovali, čo myslíme pod medzinárodno-právnou subjektivitou, ako to vidíme s obranou a podobne.

– V čom bola najväčšia prekážka?

Najväčší problém bol – a to som sa dozvedel až o veľa rokov neskôr – obava z Mečiara. Keď som sa pýtal vtedajšieho predsedu vlády Stráského, prečo mu nevyhovuje konfederácia, veď právomoci oboch štátov budú rovnaké, akú výhodu z toho bude mať jedna alebo druhá strana? Žiadnu. Povedal, že mám pravdu, ale keď pôjdeme cestou konfederácie a začne sa na Slovensku realizovať politika, ktorá nebude ladiť s politikou NATO a medzinárodná verejnosť to bude vnímať ako odklon od hodnôt EÚ a NATO, tak „my budeme niesť zodpovednosť. Ani nie Mečiar, ani vy, ale my“. Ja som dostal toto vysvetlenie. Iné nemám.

– Kedy ste vy osobne dospeli k záveru, že jedinou schodnou cestou bude rozdelenie štátu?

Musím povedať, že až počas týchto rokovaní. Keď aj u Klausa dozrelo rozhodnutie a vyhlásil na čom sa dohodnúť nevieme a na čom by sme sa dohodnúť mohli. To bolo piate, alebo šieste rokovanie. Tam som prišiel k názoru, že pravdepodobne je čas, keď sa treba rozhodnúť pre samostatnú republiku. Aj keď my sme na to neboli pripravení. Preto sme to brali ako návrh, ktorý dala česká strana. Prerušili sme rokovanie, sadli sme si – Mečiar, Kňažko, Húska a ja – a zaujali sme jednoznačné stanovisko, že áno. Ale vtedy sa ešte nehovorilo o tom, odkedy bude tento stav trvať. Len, že principiálne súhlasíme s tým, že vzniknú dva samostatné štáty. Predstava o tom, ako a kedy, nebola jasná.

– Ktoré boli hlavné problémy, ktoré ste vtedy museli riešiť?

Hlavné problémy boli v tom, že odkedy by to malo platiť. Hneď bolo vyjasnené, že predstava, ktorú mal Mečiar, že konfederácia bude trvať niekoľko rokov a až potom príde k samostatným republikám, sa realizovať nebude. Že ak sa dohodneme na rozdelení, tak hneď od prvého januára 1993. Ja som Mečiarovi už predtým hovoril, že nás do toho dotlačia. Tento stav sa spresnil počas rokovaní. Do prvého sa musela rozdeliť armáda, musela sa pripraviť vláda, atď.

– Potom, ako ste boli posledným predsedom československého FZ, ste sa stali prvým prezidentom novodobej Slovenskej republiky. S akými predsavzatiami ste sa ujímali funkcie? Čo ste cítili v deň, keď ste boli zvolený?

Cítil som v prvom rade veľkú zodpovednosť. Nemôžem povedať, že by som sa z toho veľmi tešil. Tešil som sa z toho, že budeme mať samostatný štát. Mojou súkromnou túžbou bolo mať samostatný štát už od čias, keď som ako pätnásťročný začal uvažovať o politike. Už vtedy som dospel k tomu, že prečo by sme aj my nemohli mať samostatný štát, prečo by sme vždy museli byť v štáte s niekým. Takže v tomto smere mi to konvenovalo. Bál som sa toho, že to nezvládnem. To je veľká medzinárodná zodpovednosť. Pocit uspokojenia bola jedna vec, druhá uvedomenie si zodpovednosti. A okrem toho ma veľmi mrzelo, že sa pre takéto riešenie nenašlo dosť podpory u slovenskej inteligencie. Nemala jednoznačné názory. Osobne som sa domnieval, že bude viac nadšenia z toho, že sme si mohli vytvoriť vlastnú republiku. Našťastie sa ukázalo, že rozdelenie neprinieslo vážnejšie problémy, stalo sa vítaným aj v Českej republike. Akceptovalo sa, že na to nikto nedoplatil a bolo to dobré riešenie.

– Ako hodnotíte s odstupom dvadsiatich rokov pozitíva a negatíva rozdelenia Československa? Slovenská ekonomika napokon začala dobiehať českú…

Myslím si, že sme sa ešte ekonomicky nedostali na českú úroveň. Sú určité okolnosti, ktoré neumožnili naplno využiť potenciál, ktorý tu je. A prekážky, ktoré existovali vo vývoji československej ekonomiky, sa neskôr prejavili aj vo vývoji SR. Rozvoj na Slovensku sa urýchlil, ale nie natoľko, aby sme sa vyrovnali. V niektorých aspektoch sme lepší, ale v iných horší. Je dôležité, aby politici prijímali opatrenia, ktoré zodpovedajú potrebám slovenskej ekonomiky. Dnes súťaží opozícia s vládnou stranou. Takáto súťaž môže pomôcť identifikovať problémy a nájdu sa aj riešenia.

– Samostatnosť pre Slovensko pod vedením Vladimíra Mečiara znamenala aj problémy s integráciou do NATO a EÚ. Vy sám ste sa v tomto období dostali s Mečiarom do dlhodobých sporov…

Cítil som, že keď sme samostatným štátom, naša situácia, pokiaľ ide o integračný proces, najmä vstup do NATO, sa sťaží. Vedel som aj prečo. Vnútorná politika, ktorá sa tu robila počas Mečiarovej vlády, keď sa znovu ujal moci po voľbách v roku 1994, neladila s našimi záujmami integrovať sa do európskych štruktúr a NATO. Mali sme aj osobitné rokovania, kde nám bolo dané najavo, že ak náš vývoj nebude v súlade s potrebami vývoja v Európe, že sa v prvej línii nemusíme dostať do NATO, ani do európskych štruktúr. Bol som si vedomý toho, že skôr je možné sa dostať do NATO a že v tomto smere nás akoby odsúvali. Keď som cítil, že nám hrozí, že sa tam nedostaneme, obrátil som sa na jednotlivých predstaviteľov NATO, ktorým som vysvetľoval, že Slovensko nie je len Mečiar a jeho vláda. Že celková vnútropolitická situácia je naladená na túžbu po hodnotách, ktoré prevládajú v Európe. Vyslovil som požiadavku, že keď sa nám dá dôvera, posilní to pozície týchto ľudí. Zrejme to nestačilo. Ak uistí jeden štátny predstaviteľ, je to málo. Ale aspoň sme mali istotu, že o tom vedia. Pripravili nás na to, aby sme neboli sklamaní, že na vstup do NATO ešte nie sme zrelí. Zavolal ma vtedy americký veľvyslanec, keď padlo rozhodnutie v Madride (SR vtedy ešte nebola prijatá do NATO, pozn. TASR) a vysvetlil, že to nie je definitívne. Že treba nejaký čas počkať, až sa americká vláda a európski predstavitelia presvedčia o tom, že vývoj na Slovensku bude pokračovať v súlade s ich predstavami a je len otázka času, kedy sa to ukáže aj v politickej oblasti.

– Čo najpozitívnejšie Slovensko od roku 1989 dosiahlo a v čom má ešte rezervy?

Najpozitívnejšie bolo, že sa podarilo uskutočniť zmenu režimu, že sa podarilo dosiahnuť, aby pokojnou cestou odišli od politickej moci komunisti a aby moc prešla do rúk demokratických síl. Sloboda bola najväčšie víťazstvo. Samozrejme, keby len toto mal byť dôsledok politiky, ktorú sme chceli robiť a robíme po roku 1989, bolo by to málo. Dôležité je, aby sa to prejavovalo v raste životnej úrovne občanov. Aby sa to prejavovalo v morálnej očiste spoločnosti. Aby sa zabránilo mnohým javom, ktoré diskreditujú slovenskú politiku. V tomto smere máme veľa problémov. Ale máme otvorený a slobodný priestor bojovať o ozdravenie. Nemôžeme povedať, že nám niekto robí prekážky. Je to len naša schopnosť robiť politiku tak, aby to zodpovedalo potrebám väčšiny občanov. Netreba zúfať, ani ostať ľahostajní. Vždy sa v každej spoločnosti nájdu skupiny ľudí, ktoré sa snažia využiť moc vo svoj prospech. Netreba podliehať uspokojeniu, že to ináč nemôže byť, len takto. Môže to byť aj inak. Len o tom treba ľudí presvedčiť. Systém demokracie nerieši všetko, ale lepšie zatiaľ nemáme. Treba sa usilovať o to, aby bol poriadok, aby bola lepšia morálka. Nemáme v tomto smere osobitné problémy alebo prekážky. Bolo by veľmi zlé, keby sme podliehali tlakom a neverili, že máme dosť síl, aby sme slovenskú spoločnosť dokázali orientovať tak, aby viac zodpovedala potrebám a aby sme sa stali prínosom aj pre Európu. Aby sa nepozeralo na Slovensko ako na nejakú zaťaž, ale ako na faktor, ktorý je schopný pozitívne prispieť k riešeniu celoeurópskych problémov.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V kauze vraždy Poliaka zrušili rozsudok u Jána Kána, Mikuláš Černák je vinný

0 icon

Banská Bystrica 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, TASR - Dušan Hein)   Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici zamietol v utorok odvolanie obžalovaného Mikuláša Černáka a potvrdil rozsudok okresného súdu (OS) zo 7. novembra 2019, ktorým ho uznal za vinného z trestného činu brania rukojemníka a trestného činu…

Predprimárne vzdelávanie bude možné dočasne poskytovať aj v „nesieťových“ zariadeniach

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Povinné predprimárne vzdelávanie bude možné poskytovať dočasne do roku 2024 aj v „nesieťových“ zariadeniach. Vyplýva to z novely školského zákona od koaličných poslancov Márie Šofranko, Richarda Vašečku (obaja OĽaNO) a Radovana Slobodu (SaS), ktorú dnes poslanci Národnej rady SR (NR SR)…

Účastníci národného boja za oslobodenie dostanú príplatok 630 eur

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)   Účastníci národného boja za oslobodenie v septembri dostanú 630 eur ako jednorazový príplatok k finančnému príspevku. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, ktorý v utorok schválili poslanci…

Španielsko omilostilo väznených lídrov katalánskych separatistov, opozícia žiada zdôvodnenie

0 icon

Madrid 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Borja Puig de la Bellacasa/Spanish Government via AP)   Španielska vláda udelila v utorok milosť deviatim katalánskym separatistom, ktorí si odpykávajú väzenské tresty za prípravu nezákonného referenda o nezávislosti v roku 2017. Oznámil to španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého citovala agentúra AFP Úrad španielskeho…

Únia miest Slovenska apeluje na efektívnu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Milan Kapusta)   Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na efektívnejšiu a progresívnejšiu komunikáciu a zrozumiteľnú očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19 zo strany vlády SR. Mestá zároveň deklarujú pripravenosť zapojiť sa do aktivít, ktoré majú predísť tretej vlne pandémie. Zhodli sa na tom v utorok…

Vzali do väzby bývalú zamestnankyňu Daňového úradu v Košiciach, jej konaním vznikla škoda vyše 130-tisíc eur

0 icon

Košice 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - František Iván)   V súčasnosti už bývalú zamestnankyňu daňového úradu v Košiciach obvinili zo spáchania zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa a zločinu podvodu. Spolu s ďalšou osobou ju na príkaz sudcu umiestnili do vyšetrovacej väzby. Ako TASR informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská, konaním…

Smer chce na mimoriadnej schôdzi riešiť zmluvu pošty so strážnou službou

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Opozičný Smer-SD avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť Lama SK. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico. Hovorí, že na spoločnosť je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý…

Ani v Čechách sa opozícia nedokáže spojiť. Prečo je to tak? A čo sa dá proti tomu urobiť?

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:Facebook, Pixabay)   Prečo sa nezjednotia všetci, ktorí sa usilujú o opozíciu voči globalistickým silám? A prečo je to tak všade, nielen u nás? Môžu aj napriek nejednotnosti nájsť opozičné sily riešenie a dosiahnuť svoj cieľ: nedovoliť globalistom ukradnúť štát? V Českej republike vyšla zaujímavá úvaha…

Bielorusko: Nové sankcie EÚ hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny

0 icon

Moskva 22. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP)   Bielorusko tvrdí, že najnovšie ekonomické sankcie, ktoré naňho uvalila EÚ v reakcii na májový incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny. Uviedlo to v utorok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí,…

Juraj Mesík: To, čo sa tu deje, je jeden masový experiment s podávaním experimentálnych vakcín

0 icon

Bratislava 22. júna 2021 (HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Analytik globálnych trendov a lekár Juraj Mesík v relácii televízie TA3 Tak takto vysvetlil súvislosti medzi mierou zaočkovanosti a počtom nakazených, resp. úmrtí na ochorenie Covid – 19. Existuje jednoznačná korelácia medzi očkovaním a mierou pozitívne testovaných? Z témy pandémie a očkovania sa podľa Mesíka…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Podobnosť s nacistickou praxou nie je asi náhoda

0icon

Pred cca mesiacom sa skončil núdzový stav, o ktorého ústavnosti doposiaľ existujú mnohé pochybnosti. Samozrejme, pri dnešnom stave nášho právneho štátu sa niet ani čomu čudovať. Veď podľa súčasnej praxe kajúcnikov, teda univerzálnych hoaxerov a konšpirátorov, v podstate stačí, keď Heger a jeho psovod Matovič vymyslia nejaké krivé svedectvo, ktoré…

René Pavlík

Susedia a vzťahy

0icon

Susedia a vzťahy. Dobré vzťahy robia dobrých susedov. Každý vlastník nehnuteľnosti vie, ako mu zlý sused dokáže znepríjemniť život. Nárokuje si na kus pozemku, kradne ovocie, požičia si vec a odmieta ju vrátiť, na cudzej lúke usporiada svoju zábavu, po cudzích poliach rozhadzuje svoje pripomienky, ohovára. Ak v záujme dobrých…

Štefan Harabin

Dnešná dislokácia vojsk NATO na hraniciach Ruska iba opakuje situáciu pred 22. júnom roku 1941.  

0icon

Celý personálny, zbrojársky, ekonomicko-energeticko-zdrojový potenciál kontinentálnej Európy bol 22. júna 1941 nasadený na likvidáciu Slovanov. Nepripomína Vám to aj momentálny stav v Európe, keď vojská štátov NATO boli dislokované na hraniciach Ruska pod vymyslenými zámienkami. S cieľom genocídy Slovanov bez vyhlásenia vojny pred 80 rokmi, 22. júna 1941 zaútočilo Nemecko na Sovietsky…

Andrej Sablič

Ľudstvo sa nepoučilo.

0icon

Dnes so slzami v očiach celosvetová spoločnosť si pripomíname začiatok II. Svetovej vojny. V tejto súvislosti chcem len upozorniť, že II. Svetová vojna to nie je o Nemecku a Hitlerovi, ale o ekonomických vzťahoch vo svete po I. Svetovej vojne! Bolo to obdobie charakterizované menovým chaosom v podobe inflácii, ciel,…

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Prečo by si radšej nemal jesť pleseň na jedle?

0 icon

Predstavte si to: konečne si môžeš dať prvé sústo svojho obľúbeného sendviča a uvedomíš si, že na chliebe sa rozrastá pleseň! Pravdepodobne sa ti to už niekedy a pravdepodobne si sa obával možných dôsledkov. A existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako na to môže telo reagovať. Aké sú teda negatívne účinky plesne na…

Záhada nacistických pokladov: Kto si privlastnil nacistické zlato? 6. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí šiestou časťou článku s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Celý náš cyklus minisérie článkov sa pomaly ale isto blíži k svojmu záveru. Pre všetkých fanúšikov máme však skvelú správu - v tematike druhej svetovej vojny aj jej záhad rozhodne nekončíme! Po nacistickom zlate pátrali nielen Spojenci, ale aj bežní ľudia. Pozrite sa…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu. 1. Ponožky ti pomôžu rýchlejši

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

Vo svete IT

Redmi Note 11 údajne prekvapí výkonom technológie rýchleho nabíjania, hovorí známy leaker informácií

0 icon

Rýchle nabíjanie je technológia, ktoré je zo strany používateľov stále viac žiadanou. Reagujú na to aj výrobcovia smartfónov, najmä spoločnosť Xiaomi. Tá rok čo rok je lídrom v tejto oblasti. Dôkazom toho je aj nedávno predstavená technológie HyperCharge, ktorá ponúka nabíjanie pri výkone 200W. Rovnako sa objavili informácie aj o…

Táto aplikácia dokáže vdýchnuť svieži vietor do vzhľadu upozornení vo vašom Androide. Určite ju neprehliadnite!

0 icon

Operačný systém Android vo všeobecnosti patrí medzi operačné systémy, ktoré si môžu používatelia vo veľkej miere upraviť podľa svojho gusta. Umožňuje zmeniť nielen vzhľad, ale aj pridávať rôzne extra funkcie. Napríklad nedávno sme vám ukázali, ako si môžete pridať do rozhrania notifikačnej lišty skratky na rôzne aplikácie. Prípadne, ako si…

„Dobrý deň, je tento inzerát stále platný?…“ Polícia upozorňuje na nový modus operandi online podvodníkov!

0 icon

Podvody v online priestore sú čoraz častejšími. Zatiaľ čo v minulosti prebiehali prevažne cez e-mailové správy, tak v súčasnosti sú čoraz interaktívnejšie. Podvodníci sa už totiž neštítia aktívne komunikovať prostredníctvom rôznych komunikačných platforiem, či dokonca zavolať a predstierať, že volajú napríklad v mene banky. V minulosti sme napríklad upozorňovali na…

Redmi prvýkrát spomína pripravovaný Redmi K50: Čo má získať vlajkový model spoločnosti?

0 icon

Od predstavenia modelov Redmi K40 ubehlo len pár mesiacov, dcérska spoločnosť Xiaomi však určite nelení. Po nedávnom predstavení modelov z vlajkovej línie už zrejme plánuje vývoj vlajkových smartfónov pre budúci rok, ktoré majú prísť pod názvom Redmi K50. Potvrdil to priamo generálny riaditeľ spoločnosti Redmi, Lu Weibing, keď sa prostredníctvom…

Google Správy dostali novú funkciu. Oceníte ju v prípade, ak máte problém vidieť drobné písmo. Pozrite sa, ako funguje!

0 icon

Posledné dni môžeme v súvislosti s aplikáciou Správy od spoločnosti Google čítať viacero správ. Jednou z noviniek, ktorú spoločnosť zakomponovala niekoľko dní dozadu do aplikácie, je End-to-end šifrovanie, ktorá je aktuálne distribuovanou naprieč globálnym trhom. Rovnako sa spomínala aj funkcia  Špendlíka, ktorá umožňuje pripnúť jednotlivé konverzácie do vrchnej časti rozhrania…

Armádny Magazín

"Krok k posilneniu námorníctva“. Ukrajina nakupuje britské mínolovky

0 icon

Ukrajina, 22. júna 2021 (AM) - Tento rok má Ukrajina v úmysle kúpiť dve britské minové vyhľadávače triedy Sandown. Prezident Vladimir Zelenský dnes pricestuje do Odesy, aby podpísal zmluvu o kúpe vojnových lodí.   Na začiatku 90. rokov vstúpilo do služby kráľovského námorníctva 15 mínoloviek Sandown. Tri z týchto lodí boli…

Minister obrany: Účasť Slovenska v bojovej skupine V4 Európskej únie ostáva jednou z našich priorít

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM, MOSR) - Vyšehradská skupina má potenciál a tiež záujem rozširovať spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. Okrem prípravy spoločnej bojovej skupiny, perspektív spoločného obstarávania, či koordinácie postojov v transatlantických štruktúrach chce prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti strategickej komunikácie. Po rokovaní ministrov obran

Aj Gruzínsko postupne sťahuje svoje jednotky z Afganistanu

0 icon

Gruzínsko, 22. júna 2021 (AM) - Posledná gruzínska jednotka umiestnená v Afganistane sa postupne vráti do svojej vlasti. Informovala o tom tlačová služba gruzínskeho ministerstva obrany.   „Prvá časť 32. práporu 3. pešej brigády dorazila do Gruzínska. Na medzinárodnom letisku Tbilisi sa s gruzínskymi mierovými jednotkami stretli ve

(Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

0 icon

Slovensko, 22. júna 2021 (AM) - Vojenský historik Igor Baka v práci „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945“ uvádza, že čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, nacistické Nemecko naň spočiatku nerátalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné požiadavky. Avšak aj i

Republika Srbská nedovolí Bosne a Hercegovine vstúpiť do NATO

0 icon

  Bosna, 22. júna 2021 (AM) - Banja Luka nemení svoj postoj k vojenskej neutralite Bosny a Hercegoviny (BiH) a naďalej vystupuje proti vstupu krajiny do NATO. Takéto vyhlásenie urobil predseda prezídia Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik.   Minister obrany Bosn

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali