Leon Podkaminer: Nemecko môže spôsobiť rozpad EÚ

Bratislava 20. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-dpa, Daniel Bockwoldt)

 

Obhajcovia veľkých obchodných dohôd hovoria, že globálny voľný obchod prospieva všetkým a zvyšuje bohatstvo národov. Poľský ekonóm Leon Podkaminer v službách Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnávanie s týmto názorom vo svojej najnovšej štúdií polemizuje. Tvrdí, že voľný obchod už desaťročia neprispieva k vyššiemu hospodárskemu rastu. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky uviedol, že Európska únia (EÚ) musí regulovať obchod a zabrániť Nemecku, aby exportovalo na úkor iných členov. Ak sa tak nestane, únia sa musí rozpadnúť

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Ste poľský ekonóm, no už viac ako dve desaťročia pôsobíte v Rakúsku. Predtým, ako ste odišli z Poľska, boli ste v roku 1989 účastníkom okrúhleho stola, kde sa rokovalo o prechode z plánovanej na trhovú ekonomiku. Ako si spomínate na tento moment?

Mám z tých spomienok zmiešané pocity. Vôbec sme sa nevedeli zhodnúť, akou cestou sa vydať pri transformácii poľskej ekonomiky. Napríklad opozičná Solidarita chcela ísť cestou sociálne orientovaného trhového hospodárstva. Napokon absolútne neuspela, lebo v Poľsku sa uplatnil liberálny systém voľnej ruky trhu. Darmo sme sa radili pri okrúhlom stole. Tempo zmien bolo ohromujúce. Nestíhali sme ich riadiť. Práve naopak, zmeny riadili nás.

Niečo podobné zažili aj ďalšie stredoeurópske krajiny…

Pravdepodobne áno. Poľským špecifikom bolo, že sme mali organizovanú opozíciu, ktorou bolo hnutie Solidarita, formujúce sa dlhé roky. To bol dostatočný čas, aby sa vygenerovali myšlienkami, kam sa nasmeruje ekonomika po zmene režimu. Napokon sa ukázalo, že zámery, ako napríklad zamestnancami riadené podniky, boli iluzórne.

Ako ste vnímali československú transformáciu ekonomiky, napríklad kupónovú privatizáciu?

Myslím si, že to bol podvod na občanoch. V menšej miere sa vyskúšala táto metóda zmeny vlastníctva aj v Poľsku v roku 1999, ale neskončila sa úspechom. Keď sa objavila myšlienka kupónovej privatizácie, bol som skeptický v tom, či môže byť úspešná a jej neskorší pokus o realizáciu v Poľsku ukázal, že som sa nemýlil.

Kam sa posunula poľská ekonomika za viac ako štvrťstoročie? Ste spokojný s jej smerovaním?

V porovnaní s tým, o čom som sníval, som musel trpko vytriezvieť. V prvom rade ma sklamal rast príjmovej nerovnosti v spoločnosti. Ten patrí k najväčším v strednej a východnej Európe. V Poľsku je viacero veľmi chudobných regiónov. To napokon prispelo aj k politickej zmene v krajine, ktorá vyniesla do popredia stranu Jaroslawa Kaczynského. Krajina ekonomicky rastie, no necíti to každý a ostávajú enklávy naozajstnej chudoby. Myslím si, že podobný vývoj vidíme aj v Maďarsku a na Slovensku, kde vytvára živnú pôdu pre pravicových radikálov.

Poľská ekonomika však má veľký potenciál. Napokon, bola jednou z mála ekonomík v Európe, ktorá počas krízového roku 2009 rástla…

To je pravda, no bola to skôr šťastná zhoda okolností. Poľský zlotý vtedy výrazne devalvoval, pomohlo to vývozu, a tým aj ekonomike. Vládne výdavky podporili domáce hospodárstvo, ktoré profitovalo aj z toho, že je pomerne uzavreté v porovnaní s Českom, Slovenskom alebo Maďarskom. Poľsko je veľká krajina, ktorá je podstatne menej závislá na zahraničnom obchode.

Hovoríte o závislosti menších krajín na zahraničnom obchode. Väčšina ekonómov zastáva ideu, že voľný a globálny obchod je výhodný pre všetkých. Vo svojej poslednej štúdii polemizujete s týmto názorom a prichádzate s inými závermi…

To je pravda, aj keď s menšou korekciou. Empirickí ekonómovia tiež nesúhlasia s tým, že voľný obchod má len pozitívne účinky. Mnohé štúdie dokazujú, že sú krajiny, ktoré pritom získavajú a sú štáty, ktoré, naopak, strácajú. Mojím zistením je, že v globálnej ekonomike nenájdete empirické dôkazy o prínose rozširujúceho sa voľného obchodu k vyššiemu ekonomickému rastu. Dokonca práve naopak, čoraz voľnejší obchod znamená nižší ekonomický rast. Liberalizáciou je tempo rastu obchodu čoraz vyššie ako tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP). Prínosy, ktoré majú krajiny z voľného obchodu, nevykompenzujú straty, ktoré z neho majú iné štáty. Z hľadiska celého sveta preto nemusí byť voľný obchod tou správnou politikou.

Prečo je to tak?

Mojím vysvetlením je, že počas rokov sa pôsobením voľného obchodu prehĺbili nerovnosti vo svete, kde sú krajiny s prebytkami a s deficitmi obchodnej bilancie. V predchádzajúcom globálnom ekonomickom systéme, takzvanom Brettonwoodskom, ktorý sa ukončil v roku 1973, bolo nerovnováh podstatne menej. Krajiny mávali väčšinou vyrovnané obchodné bilancie. Práve existujúce nerovnováhy brzdia globálny ekonomický rast, ktorý je podstatne menší, ako by mal byť. Ďalším dôvodom je, že pri rastúcej liberalizácii obchodu a voľného pohybu kapitálu, sa zvyšujú príjmové nerovnosti vo svete. Robotníci si v rámci jednotlivých krajín konkurujú navzájom, a tým sa vytvára tlak na stagnáciu, či dokonca pokles ich miezd. Mzdy teda absolútne nekopírujú rast produktivity práce. V globálnom meradle znamená menej peňazí pre ľudí nižší dopyt, čím je aj nižšia potreba produkcie jednotlivých statkov. Vyššia produktivita a stagnácia miezd zároveň znamená, že ziskovosť firiem rastie. Tie však svoj profit podstatne menej premieňajú na investície a nechávajú ho vlastníkom alebo akcionárom. To je tiež faktor, ktorý prispieva k tomu, že globálny HDP rastie podstatne menej, ako by mohol.

Takže voľný obchod prehlbuje príjmové nerovnosti vo svete, a preto sa podľa vás aj mnohí politickí podporovatelia Transatlantického partnerstva o obchode a investíciách (TTIP) mýlia…

Presne tak, mýlia sa. Často citujú rôzne predpoklady, ktoré uvádzajú, aké bude mať prínosy realizácia tejto dohody. Môj názor je, že ich čísla nie sú korektné a bývajú „vycucané z prsta“.

Ktoré krajiny profitujú z voľného obchodu a ktoré naopak nie?

Nedá sa to takto rozdeliť. Žiadna krajina neprofituje absolútne celá z voľného obchodu. Získava z neho len časť jej občanov, väčšina však stráca. Vezmime si veľkých exportérov, ako je Čína alebo Nemecko. Mohli by sme ich považovať za víťazov, pretože dosahujú výrazné prebytky zo zahraničného obchodu. Ak sa pozrieme na obe krajiny podrobnejšie, vidíme, že v nich profituje len podnikateľský sektor z pozitívnej zahraničnoobchodnej bilancie. V Nemecku vidíme, že napriek ekonomickým úspechom, sa mzdová úroveň robotníkov a strednej triedy zvyšuje počas dekád len veľmi pomaly. Preto môžem povedať, že všetku smotanu z exportných príjmov zhltne podnikateľská trieda.

Slovensko a Česko sú tiež veľmi otvorené a exportne orientované ekonomiky….

A funguje to tam podobne, akurát smotanu zlížu zahraniční vlastníci tamojších silných exportérov, ako je napríklad koncern Volkswagen.

Novým americkým prezidentom sa od januára stane Donald Trump. Je známy kritikou voľného obchodu a dohôd ako TTIP či zón voľného obchodu, ktorou je napríklad Severoamerická zóna voľného obchodu (NAFTA) medzi USA, Kanadou a Mexikom. Zmení USA svoju obchodnú politiku?

Netrúfam si to odhadnúť. Politici často hovoria pred voľbami niečo iné ako po nich. Takže sa uvidí, ako bude Trump postupovať. Jeho kritika je však oprávnená. Väčšine americkej spoločnosti stagnujú už roky príjmy a profit väčšinou získajú tie najbohatšie vrstvy v USA. Sčasti za to môže aj voľný obchod. Ten umožňuje presuny výroby do lacnejších krajín ako je Mexiko. Samozrejme, americkí pracujúci v priemysle potom strácajú zamestnanie na úkor lacnejších mexických robotníkov.

No dobre, ale ak by napríklad USA opustilo zoskupenie NAFTA, ťažko by to fungovalo tak, že sa americké firmy vrátia a začnú zasa vyrábať doma…

Nebolo by to také ľahké zrealizovať. Navyše, Trumpovým záujmom nie je izolovať USA. Takáto politika by si vyžadovala silnú osobnosť a silnú podporu. Nevidím v súčasnosti v USA snahu o ekonomický izolacionizmus.

Ak sa vrátime k vašej štúdii, čo je potrebné urobiť, aby voľný obchod zvyšoval bohatstvo národov a neprehlboval ekonomické nerovnosti?

Bolo by potrebné robiť postupné kroky. V prvom rade neprijímať, alebo zrušiť ambiciózne obchodné dohody, ako je TTIP alebo Transpacifické partnerstvo (TPP). Čo sa týka EÚ, bolo by dobré prijať nové pravidlá, podobné maastrichtským, ktoré sú potrebné pre vstup do eurozóny. Spomínané nové pravidlá by zakotvili, že členské krajiny by nemohli dosahovať dlhodobé obchodné prírastky. Keďže krajiny EÚ najviac obchodujú medzi sebou, tak prírastky sa dosahujú na úkor vlastných členov, čo je proti princípu solidarity. Takáto politika typu „ochudobňuj svojho suseda“ by mala byť zakázaná.

Tento návrh by ale išiel priamo proti Nemecku…

To nepopieram, no z dlhodobého hľadiska vysoké prebytky obchodnej bilancie škodia aj Nemecku. Ak si ich tovar majú kupovať chudobnejšie krajiny z juhu Európy, musia ich pritom aj financovať. Tým však prehlbujú dlhy krajín, ako je Grécko, ktoré sa potom dostávajú do situácie, že je prakticky vylúčené, aby niekedy splatili všetky svoje dlhy. A tým sa problém dostáva späť k veriteľovi, ktorým je práve Nemecko.

Je podľa vás reálne, že by členské štáty k niečomu takému pristúpili?

Myslím si, že nebudú mať na výber. Z dlhodobého hľadiska sú totiž len dve alternatívy, buď takáto regulácia alebo rozpad EÚ. Už v súčasnosti vidno, že krajiny ako Taliansko, Portugalsko, Španielsko si uvedomujú, že euro a nemecká ekonomická politika ich môžu zruinovať.

Čiže z eura profituje len Nemecko?

Prináša im konkurenčnú výhodu. Nemám nič proti voľnému obchodu, ale musí sa diať civilizovaným spôsobom, keď žiadna krajiny nehromadí obchodné prebytky na úkor iných. Ak sa to deje, nie je niečo v poriadku s domácou hospodárskou politikou, lebo krajina produkuje príliš veľa statkov. Napokon, tieto nerovnováhy pomenoval už pred 70 rokmi lord Keynes. Nie je to nič nové, no v Nemecku akoby na to zabudli.

Môže nemecká expanzívna obchodná politika viesť k rozpadu EÚ?

Môže sa to stať nevyhnutnosťou.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť vodiči MHD, taxikári či predavači

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť ďalšie vybrané skupiny ľudí. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Očkovacou látkou Astra Zeneca sa okrem učiteľov budú môcť dať zaočkovať aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci…

Demonštranti v uliciach Tuniska žiadali národnú jednotu a politickú stabilitu

0 icon

Tunis 27. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hassene Dridi)   Tisíce podporovateľov tuniskej vládnej umiernenej islamistickej Strany obnovy (an-Nahda) sa v sobotu v hlavnom meste Tunis zúčastnili na "pochode na obranu demokratických inštitúcií", informovala agentúra DPA Demonštranti žiadali "národnú jednotu" a "politickú stabilitu", píše DPA s odvolaním sa na tuniskú tlačovú agentúru TAP.…

Kotleba si myslí, že vojaci budú nasadení preto, že „vláde vadí, že policajti v dvojčlenných hliadkach sú príliš ľudskí“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V sobotu unikli do médií údajné vládnou pripravované sprísnené epidemické opatrenia, ktoré budú pravdepodobne platiť od 8. marca 2021. V rámci vymožiteľnosti opatrení sa navrhuje aj to, aby dodržiavanie zákazov kontrolovali aj príslušníci Ozbrojených síl. Špekulácie o tom, že po novom budú opatrenia…

Od Antarktídy sa odtrhol ľadovec veľký ako metropolitná oblasť Londýna

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-British Antarctic Survey)   Blízko britskej výskumnej stanice Halley sa od Antarktídy odtrhol veľký ľadovec. Ako uvádza spravodajský web BBC, jeho rozloha sa približuje veľkosti metropolitnej oblasti Londýna V súčasnosti sa na spomenutej základni na ľadovom šelfe Brunt nenachádzajú žiadni výskumníci, takže odtrhnutie ľadovca nepredstavuje žiadne…

Médiá sa dostali ku informáciám, aké nové opatrenia majú platiť od 8. marca. Pripravte sa na povinné respirátory či zrušenie niektorých výnimiek v rámci zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zatiaľ neinformoval o konkrétnych záveroch rokovaní so skupinou odborníkov, ktorých si pozval na Úrad vlády začiatkom tohto týždňa, a ktorí majú určiť ďalšie smerovanie krajiny vo vrcholiacej pandémii. Niektorým médiám sa ale podarilo zistiť údajné pripravované opatrenia, ktoré majú vstúpiť…

Podľa názoru Melichera zo Smeru koalícia pri núdzovom stave „znásilňuje ústavu“. “ Parlament, ako zástupca ľudu, má dnes len rolu štatistu“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Člen vedenia Smeru-SD Igor Melicher poukázal na diktátorské metódy vlády Igora Matoviča v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu kvôli pandémii koronavírusu. Melicher sa o spôsobe predlžovania núdzového stavu na Slovensku rozpísal začiatkom tohto týždňa, keď prirovnal vládu Igora Matoviča ku režimu čilského vodcu…

Bezpečnostná rada OSN vyzýva znepriatelené strany v konfliktných oblastiach, aby umožnili očkovanie ľudí

0 icon

New York 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) v piatok schválila rezolúciu požadujúcu „trvalú humanitárnu pauzu“. Tá by mala umožniť nerušené dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaočkovanie miliónov ľudí v konfliktných oblastiach sveta Spojeným kráľovstvom navrhnutý dokument, na ktorom sa spolupodieľalo 112 krajín,…

Hlina: „Matovič sa v októbri ohlásil u Merkelovej s tým, že má geniálny nápad na záchranu sveta. Dopadlo to tak, že v 80-miliónovom Nemecku za deň na covid umrelo 369 občanov a na Slovensku 109“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, Úrad vlády SR)   Bývalý líder KDH Alojz Hlina pokračuje v kritizovaní svojho niekdajšieho politického kolegu a v súčasnosti premiéra Igora Matoviča z hnutia OĽaNO. Hlina pripomenul predsedovi vlády jeho vyjadrenia z jesene, kedy okrem iného tvrdil, že plošné testovanie antigénovými testami je "atómová…

Poprad aj Slovan prekvapujúco prehrali, lídrom tabuľky je Zvolen, Michalovce dosiahli už desiaty triumf za sebou

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Súboje 42. kola slovenskej hokejovej extraligy priniesli hneď niekoľko prekvapení. Tým prvým bola prehra lídra tabuľky HK Poprad na zvolenskom ľade s "domácim" tímom HC '05 Banská Bystrica 3:4, ktorá "kamzíkov" pripravila o prvú priečku. Zaváhanie Popradčanov totiž využili Zvolen a triumfom 4:1…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac. Zatvoria sa školy a škôlky, na dodržiavanie obmedzení má dohliadať armáda

0 icon

Praha 27. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Boli Izraelčania zadržaní 11. septembra 2001 špióni ?

0icon

Biela dodávka Milióny  ľudí sledovali  zábery útokov na WTC a tí, čo ich videli, na ne nikdy nezabudnú. Aj domáca pani z New Jersey bola v to ráno svedkom čohosi, čo napokon skončilo vyšetrovaním piatich mladých Izraelčanov, s možnou nadväznosťou na izraelskú tajnú službu. Istá žena, budeme jej hovoriť Mária,…

Peter Švec

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

0icon

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Ivan Holek

O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

0icon

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme…

Marek Brna

Národ, čo chce opraviť

0icon

V školskej lavici som si všimol obraz nad tabuľou. Gustáv Husák. Keď som z vysielania televízie dokázal vydedukovať, že je Slovák, prekvapilo ma to. Hovoril po česky, ale zle. Tak v tomto 15 miliónovom národe je čelný predstaviteľ Slovák... To je fajn, bol som spokojný. Ale v Prahe som sa…

Ľudovít Gunčaga

Komu nezahral klavír a husličky v nedeľu doobeda v rozhlase RTVS

0icon

Každú nedeľu dopoludnia slovenský rozhlas RTVS v relácii "Encyklopédia spravodlivých", predstavuje príbehy záchrany príslušníkov istého etnického pôvodu, občanov 1. Slovenskej republiky pred deportovaním v období 2.svetovej vojny. Takto rozhlas RTVS od roku 2014 odvysielal stovky relácií, v ktorých spravodlivosť, aj keď zaiste ušľachtilá, je spojená takmer výlučne s konaním v prospech…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Toto je Rusko! Tieto divné veci zažiješ iba tu

0 icon

Legendy hovoria, že pod hrubou vrstvou ruského snehu žijú vážni ľudia, ktorí sa nikdy neusmievajú, spávajú s medveďmi a nosia ťažké kožušinové kabáty. No legendy nikdy nie sú pravdivé. Realita v týchto studených krajinách je oveľa zaujímavejšia a zahŕňa kúpanie v ľadovej vode či stavanie snehuliakov na diaľniciach. Chceš sa pozrieť, ako…

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Vo svete IT

Mobilná satirická hra „Testovič: atomovka na hnusobu“ vám určite vyčarí úsmev na tvári

0 icon

Aktuálna zložitá pandemická situácia na Slovensku, ale aj v Česku takmer určite ide hore krkom väčšine z nás. Keďže sme ale technologický portál, nebudeme do tejto témy príliš hlboko „zabŕdať“ a radšej by sme vám chceli dať do pozornosti nedávny počin šikovných slovenských vývojárov, ktorý rozhodne stojí za vyskúšanie a…

Microsoft sa údajne pripravuje na predstavenie „nového Windowsu“. Prísť by mohol už čoskoro

0 icon

Spoločnosť Microsoft už niekoľko rokov pracuje na novej verzii operačného systému Windows 10, ktorá by mala byť určená pre menej výkonné zariadenia. Reč je o operačnom systéme Windows 10X logicky vychádzajúceho z klasického desktopového Windowsu 10, ktorý poznáme všetci. Na túto odľahčenú verziu čakáme už naozaj zopár rokov, keďže práve…

Huawei údajne rozmýšľa, že by sa vrhol do podnikania s elektromobilmi. Uvidíme elektromobil s logom spoločnosti?

0 icon

Huawei v priebehu posledných 2 rokov má čo to robiť, aby dokázal odolávať aktuálnym sankciám zo strany amerických úradov. Tie nabrali na obrátkach v priebehu minulého roka, kedy boli spoločnosti obmedzené možnosti nakupovania produktov od firiem, ktoré na ich výrobu využívajú americké technológie. Odhaduje sa, že tento rok spoločnosť bude…

Takúto rýchlosť distribúcie iOS 14 môžu Android používatelia závidieť. iOS 14 má toľkoto percent zariadení!

0 icon

Keď príde reč na rýchlosť distribúcie nových verzií Androidu, tak máloktorý používateľ povie, že je spokojný. Dôvodom je, že od oficiálneho uvoľnenia novej verzie operačného systému, častokrát ubehne od 6 do 18-mesiacov s výnimkou telefónov Pixel, kým si aktualizáciu nájdu prví používatelia vo svojich smartfónoch. Bohužiaľ je to spôsobené širokou…

Chrome už čoskoro bude využívať HTTPS protokol ako predvolený. Prečo je to skvelá správa?

0 icon

Vývojári internetového prehliadača Google Chrome v posledných rokoch aktívne pracujú na zvyšovaní bezpečnosti prehliadania internetu. Za spomenutie napríklad stoja rozšírené nastavenia bezpečnosti. Ide o takzvanú funkciu „Rozšírenej ochrany“. Tieto nastavenia umožňujú nastaviť ochranu pred škodlivými stránkami a ďalšími potenciálnymi hrozbami na internete. Samozrejme, nejde o 100% ochranu, ale aj napriek…

Armádny Magazín

Zahraniční agenti budú od marca napĺňať ruský rozpočet. Poďakovať za to môžu Spojeným štátom

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - V správnom poriadku Ruska sa uskutočnili zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zahraniční agenti v Rusku aktívne dopĺňali ruský rozpočet, píše Alexander Travnikov. Predpokladá sa, že teraz vo federálnom rozpočte bude dokonca samostatná položka príjmu.  

Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

0 icon

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne obja

Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

0 icon

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.  

Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

0 icon

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trv

Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

0 icon

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona M

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali