Kandidáti diakonátu a kandidáti kňazstva prijali cez víkend svoje svätenia

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

 

Kandidáti diakonátu a kandidáti kňazstva prijali cez víkend svoje svätenia. TK KBS pri tejto príležitosti prináša spravodajstvo z diecéz. FOTOGRAFIE je možné nájsť TU.
Ilustračné foto

NITRA

Nitriansky biskup Viliam Judák vysvätil piatich novokňazov

Piati ordinandi, absolventi Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, prijali v sobotu 16. júna 2018 z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka kňazskú vysviacku. Svätá omša, pri ktorej prijali sviatosť posvätného rádu presbyterátu, sa konala v nitrianskej Katedrále – Bazilike svätého Emeráma.

Hlavný celebrant v homílii hovoril o služobnom kňazstve ako o Božom povolaní: „Keď kňaz hlása slovo Božie, keď udeľuje rozhrešenie vo sviatosti pokánia, nemôže sa cítiť kýmsi, kto udeľuje zo svojho, pričom by sám stál mimo zástup. Je predsa správca Božích tajomstiev. Preto kňaz má byť skôr solidárny s hriešnikmi, lebo aj sám potrebuje odpustenie. Tak ako iní, je tiež, a v prvom rade, hodnotený slovom evanjelia, ktoré hlása“, povedal Mons. Viliam Judák a upozornil na to, že záujmy sveta sú iné ako je Božie kráľovstvo. Je to podľa neho napríklad trhový mechanizmus, ktorý ak sa spustí, „znamená dopúšťať sa korupcie, vykorisťovania, niekedy aj vraždy a vytvorí priepasť medzi bohatými a chudobnými. (…) Ježiš nás povzbudzuje, aby sme aj uprostred týchto protivenstiev poznávali Božiu blízkosť, boli plní radosti, že aj napriek našej chatrnej viere, rastie vo svete Božia sejba a že to, čo je skryté, je silnejšie než to, čo je hlasité a veľké“, dodal na záver homílie nitriansky biskup.

Po homílii nasledoval vlastný obrad vysviacky. V závere svätej omše udelili novokňazi svojmu svätiteľovi i ostatným prítomným novokňazské požehnanie.

Za kňazov boli vysvätení: Peter Juan Pablo Bako z farnosti Melek, Dominik Ondriaš zo Žitavian, Michal Peťovský z Bánoviec nad Bebravou, Marek Sedlár z Horných Obdokoviec, Michal Zajac z farnosti Žabokreky nad Nitrou.

Deň predtým vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v kostole v Novej Dedine za diakona Róberta Holečka.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

—————————————————————–

TRNAVA

Trnavský arcibiskup Ján Orosch vysvätil jedného kňaza a jedného diakona

V trnavskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa v sobotu 16. júna 2018 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätil jedného kňaza a jedného diakona pre duchovnú službu nesmrteľným dušiam v Trnavskej arcidiecéze. Ľubomír Urbančok z farnosti Fiľakovo prijal skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha sviatosť kňazstva. Posvätný rád diakonátu prijal Tomáš Balala z farnosti Čachtice.

Homílii arcibiskupa Jána Oroscha predchádzalo v úvode obradu vysviacky predstavenie kandidátov jednotlivých svätení. Rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Mons. Daniel Ižold predstavil trnavskému arcibiskupovi kandidáta diakonátu. Budúci kňaz bol predstavený dekanom a farárom v Komárne, kanonikom Róbertom Kissom. Potom sa už k obom kandidátom a ostatným veriacim, prítomným v katedrálnom chráme, prihovoril trnavský arcibiskup vo svojej homílii.

Ešte v úvode slávnostnej svätej omše sa trnavský arcibiskup Ján Orosch zamyslel aj nad každoročne sa zmenšujúcim počtom duchovných povolaní. „U nás na Slovensku tiež pozorujeme trocha menší záujem o duchovné povolania, ale vďaka Pánu Bohu aj v súčasnosti máme vo všetkých našich seminároch, vrátane gréckokatolíckeho seminára, približne tristo seminaristov, čo je v porovnaní s inými európskymi krajinami nadpriemerný počet. Preto by sme mali skutočne ďakovať Pánu Bohu, i keď sa táto situácia veľmi kritizuje, že predsa máme na Slovensku ešte takýto počet kňazských povolaní,“ pozitívne zakončil svoj úvodný príhovor.

Po homílii obrad vysviacky pokračoval prostráciou kandidátov za doprovodu litánií ku všetkým svätým, ktoré v latinskom jazyku zaspieval seminarista Matej Pinkas. Potom už nasledovala najdôležitejšia časť obradu – vkladanie rúk a konsekračná modlitba arcibiskupa nad svätencami. Následne pristúpili ku kandidátom ich súčasní principáli, aby ich obliekli do liturgických rúch podľa dosiahnutého stupňa svätenia. Dojímavá chvíľa
nastala v momente, keď arcibiskup a všetci prítomní kňazi pristúpili k novokňazovi a diakonovi, aby si s nimi vymenili znak pokoja a takto vyjadrili kňazskú kolegialitu.

Záver slávnosti patril už tradične poďakovaniam, ktoré novovysvätení služobníci Cirkvi adresovali svätiteľovi, rodičom a kňazom, ktorí pri nich stáli počas ich výchovy v rodine, či formácie v seminári. Po slovách vďaky si trnavský arcibiskup Ján Orosch pokľakol pred novokňazom Ľubomírom Urbančokom, aby z jeho rúk prijal novokňazské požehnanie. Po ňom tak urobil i emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. Slávnosť zavŕšilo apoštolské požehnanie arcibiskupa Oroscha a spev pápežskej hymny. Hostia mohli pogratulovať novým služobníkom Cirkvi k prijatým sväteniam po skončení slávnosti v priestoroch arcibiskupského paláca  a priľahlej budovy Marianum.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík

—————————————————————–

SPIŠSKÁ KAPITULA

Osem nových diakonov a štyria novokňazi v Spišskej diecéze

Vo štvrtok 14. júna 2018 v spišskej katedrále vysvätil emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich osem nových diakonov. Posvätný rád diakonátu prijali Šimon Bocko z Valaskej Dubovej, Anton Durčák z Novote, Adam Konkoľ z Novej Ľubovne, Milan Lupták z Liptovských Sliačov, Patrik Mitura z Vlkoviec, Miroslav Mudrík z Humenného, Andrej Ondrejka z Liptovských Sliačov a Martin Tešla zo Starej Ľubovne.

„Milí ordinandi! Boží ľud vás potrebuje, potrebuje vaše ohlasovanie, aby dosiahol spásu. Kristus chce, aby ste boli účinní ohlasovatelia, lebo on všetkým pripravuje večné šťastie. Pri ohlasovaní musíte byť verní učeniu Ježiša Krista a jeho Cirkvi. Bez tejto vernosti sa nedá viesť ľudí k Bohu. Majte na pamäti, že ak máte byť v ohlasovaní účinní, musíte dať veľký pozor, aby ste svojim životom a svojim konaním nespôsobovali pohoršenie. Nezabudnite na tie tvrdé Ježišove slová o pohoršení. Dajte pozor aj na to, aby ste sa vy sami zbytočne nepohoršovali nad tými, ktorí sa snažia byť dôslední, zbožní a zodpovední a nepohŕdali nimi,” povedal im vo svojej homílii biskup Imrich.

Od soboty 16. júna 2018 má Spišská diecéza štyroch novokňazov. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil štyroch diakonov za kňazov – Jozefa Gorčáka z Lokce, Martina Kováča z Istebného, Františka Ondreka z Beňadova a Blažeja Rašku zo Zemianskej Dediny.

Biskup Sečka ich poslal do služby Spišskej diecéze s odkazom: „Každý z vás ste sa presvedčili: Ježiš ma volá. On si ma vyvolil, aby som ho nasledoval a najskôr ako diakon a teraz ako kňaz slúžil ľudom. On sám kráča po tejto ceste so mnou, aby som mohol splniť to, čo odo mňa očakáva a čo mu sľubujem. Odteraz doslovne s ním budete žiť. Bývať u neho. K tomu vám bude napomáhať aj modlitba Cirkvi — Liturgia hodín, pre ktorú ste sa zaviazali a samozrejme aj iné formy duchovného života, ktoré sú vám známe. Tým sa dostávate k nemu bližšie a čoraz hlbšie a budete s NÍM jedno. Na Pána je spoľahnutie. On pôjde s vami celým vaším životom, takže nikdy nebudete sami. On dá rast vašej sejbe, ktorú budete konať v jeho mene. Dôverujte mu! Potom vaše životné smerovanie bude zmysluplné, obohacujúce vás aj iných a perspektívne smerujúce do večnosti,” uviedol v homílii, ktorú je možné nájsť TU

TK KBS informovala Spišská diecéza

—————————————————————–

KOŠICE

V Košickej arcidieéze majú nových diakonov

Máte byť mužmi dobrej povesti a plní Ducha Svätého, vyzval v piatok 15. júna 2018 Marek Forgáč, košický pomocný biskup, v úvodnom pozdrave kandidátov diakonátu v kaplnke pred vyznaním viery , po ktorom nasledovala  prísaha na Evanjeliár a slávnostný sprievod do košickej katedrály. Hlavný celebrant Eucharistickej slávnosti v katedrále, z rúk ktorého prijali kandidáti  diakonskú vysviacku, v homílii pripomenul sv. Tomáša Akvinského a jeho úvahu o  priateľstve.

„Priateľstvo úžitku je vzťah, kedy sa snažíme využívať, vypočítavať, kedy hľadíme na svoj osobný osoh, alebo čo nás to stojí, keď s niekým vstupujeme do vzťahu. Aj apoštol Peter na svojej ceste dozrievania prechádzal cez takéto etapy. Keď odchádzali z Galilei do Jeruzalema, vtedy povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Pozeral na to, čo ho to stálo.

A Ježiš mu povedal- Neboj sa, budeš mať všetko … tu, i vo večnosti. Nemôžeme pozerať na to, čo nás to stojí. V priateľstve sa nevypočítava.  Keď Ježiš hovorí- už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi- to neznamená, že v tomto momente služba končí. Práve naopak, každé opravdivé priateľstvo vychádza zo služby.

Sv. Tomáš Akvinský ďalej uvažuje o priateľstve potešenia. To je už krajšie priateľstvo. Založené na tom, že sme spolu a tešíme sa z toho, máme radosť. Všetci, veríme, že sa z tejto chvíle tešíte a máte radosť. Ale zároveň jedným dychom chceme povedať, že cesta, na ktorú sa vyberáte, nie je ľahká cesta a nie vždy bude lemovaná potešením.

Zvlášť v tejto dobe treba povedať, že vstupujete do sveta, kde diakon alebo kňaz nie je tak ľudsky oslavovaný, práve naopak, stáva sa terčom kritiky. Tu by sme mohli aplikovať modlitbu sv. Františka z Assisi: aby som sa skôr snažil potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali.  Áno, jedným z tých vašich poslaní okrem ohlasovania Božieho slova a služby pri Eucharistii bude aj prinášať túto priateľskú klímu.

Sv. Tomáš Akvinský nakoniec uvažuje o priateľstve charakteru. Je to najúžasnejšie priateľstvo, pretože je to priateľstvo, ktoré je otvorené pre pravdu.

Sv. Tomáš hovorí, že to je vzťah, kedy už nejde o úžitok, ani nejde primárne o potešenie. Ale ide o otvorenosť, pravdivosť, kde dokážeme seba aj druhých poznávať a dokonca kde si dokážeme rozprávať aj o svojich slabostiach, nedostatkoch aj chybách.ZJe to o tej otvorenosti a pravde. Ako Ježiš hovorí- už Vás  nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi“, dodal pred záverom homílie biskup Marek Forgáč .

Nasledovalo verejné priatie záväzku posvätného celibátu  a samotný obrad vysviacky , ktorý spočíval vo vkladaní rúk biskupa Marka a prednese konsekračnej modlitby.

Posvätný rád diakonátu prijali Rastislav Gönci (29 rokov – farnosť Trstené pri Hornáde), Patrik Janó (25 rokov – Ždaňa (farnosť Čaňa)), Marek Marcin (31 rokov – farnosť Prešov – Nižná Šebastová), Martin Miškuf (30 rokov – farnosť Fintice) a František Petruška (25 rokov – farnosť Fričovce)

TK KBS informoval Jaroslav Fabina

Pre službu v arcidiecéze boli vysvätení piati novokňazi, pre službu v Koinonii ďalši dvaja

V sobotu 16. júna sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila kňazská vysviacka. Pre službu v košickej arcidiecéze boli vysvätení Kristián Karch, Michal Lacko, Lukáš Mohler, Peter Pasternák, Michal Pavlík a Peter Schmotzer. Ďalší dvaja novokňazi boli vysvätení pre službu  v Koinonii Jána Krstiteľa.

Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober v homílii povedal , že  je to tak pre nich, ako aj pre nás všetkých, veľký Boží dar.

„Dostať od Boha do daru kňazov, to je pre Cirkev i pre svet veľká Božia milosť. Celé roky sa pripravovali na tento okamih, tešili sa na túto chvíľu.

Nič, drahí bratia a sestry, nie je dnes dôležitejšie pre Cirkev a svet, ako to, že sú medzi nami kňazi. A ako je dobre, že sú! Kňazi nám dávajú to, čo pre náš život najviac potrebujeme. A čo je to, čo najviac potrebujeme? Je to odpoveď od Boha, ktorú potrebujeme počuť a nasmerovanie nášho života k večnosti, ktorá usporiada všetko ostatné v tomto živote. Je to niečo, čo žiaden človek nevyprodukuje sám zo seba.

Preto kňaz musí dávať ľuďom to, čo sám zo seba dať nemôže. V tom je ukrytá užitočnosť kňazskej vysviacky. Ako kňazi totiž neprezentujeme a neponúkame seba samých, ale to, čo je väčšie ako my sami. Predstavujeme a odovzdávame to, čo presahuje naše schopnosti, naše nadanie, to, čo by sme sami od seba nedokázali nikdy urobiť. Je to sila nášho Pána, sila jeho lásky a moc jeho Slova. My ponúkame jeho samého – Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného.

Kňaz nie je len funkcionárom, aj keď musí poctivo riešiť ekonomické záležitosti a administratívu. Kňaz nie je iba sociálnym pracovníkom, aj keď je povolaný k starostlivosti o chudobných a trpiacich. Nie! Kňaz je cez kňazskú vysviacku v prvom rade napojený na Pána. Je to Boží muž. Už nehovorí iba vo svojom mene. Neohlasuje vlastnú zvesť. Je to evanjelium, ktoré mu bolo zverené, a ktoré prichádza od Boha.

Kňaz, má byť muž, ktorý stelesňuje svätosť. To je to prvé, čo od kňaza možno očakávať. Nie to, či má organizačný talent, či je intelektuálne podkutý, ale má byť na ňom viditeľné niečo zo svätosti. Cirkev nepotrebuje veľa byrokratov a funkcionárov, ale oduševnených misionárov, zapálených entuziazmom komunikovať skutočný život.

Viem, milí synovia, že tak ako my starší kedysi, aj vy dnes máte svoje očakávania spojené s kňazskou službou, arcidiecézou či celou Cirkvou. Ale vedzte, že aj Ježiš má svoje očakávania, aj on od vás niečo očakáva. Aj ľudia čakajú od vás ochotu, prívetivosť, dobré slovo ale hlavne večné Slovo a sviatosti preplnené Božou silou a pokojom. Usilujte sa o túto prirodzenú ľudskú dobrosrdečnosť, aby ste tak postavili dobrý základ pre nadprirodzené pôsobenie Božej milosti.

Musím povedať, že v našej arcidiecéze máme veľa dobrosrdečných, jedinečných a usilovných kňazov, diakonov i laikov, ktorí s nimi spolupracujú. Mnohí sú vyčerpaní vo svojej službe a niekedy sa im dokonca zdá, že svoje úsilie vynakladajú nadarmo., že mnohým ľuďom vo farnosti nezáleží na živote s Bohom. Buďme si však istí, že u Boha nič nie je stratené či nepovšimnuté. A aj keď vašu námahu mnohí neocenia, aj keď si ju nestihne všimnúť biskup, dekan či farár, Boh o tom všetkom vie, a on to raz aj zúročí.

Všetky naše pastoračné aktivity vyživujme novou úrodnou pôdou. Myslím tým, aby sme pri všetkom čo robíme, vyžarovali väčší vnútorný pokoj a viac žili z našich vnútorných síl. K tomu potrebujeme breviár, ruženec, adoráciu, meditáciu nad Svätým Písmom.

Milí naši bratia, čoskoro novokňazi, vy ste naša radosť a nádej pre budúcnosť a život našej Košickej arcidiecézy! Vonku, v teréne každodenného života na vás čaká veľa ľudí. Majte ich radi, obetujte pre nich svoj život, povzbudzujte ich vo viere, upevňujte v radosti, dvíhajte ich zo zeme keď padnú, a sami buďte úprimní pred sebou i pred Bohom v častej svätej spovedi. Žite z Eucharistie! Slávte ju s najväčšou úctou a tak, ako to chce Cirkev.

Každý deň posilňujte svoj osobný vzťah s Kristom. Nemá to byť uzavretie do privátnej sféry. Správna kňazská spiritualita je vždy otvorená pre iného, a preto je dôležité, aby sme sa ako kňazi jeden o druhého starali. Patríme do jedného presbytéria.

Dávajte na seba pozor, na cestu si toho veľa neberte, ani nezhromažďujte, buďte jednoduchí pred týmto svetom, ale pravdiví a autentickí! Choďte teda, ohlasujte, vysluhujte sviatosti, buďte verní a prineste Kristovu lásku do sŕdc ľudí, ktorí na vás už čakajú“, pripomenul v závere svojej homílie Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Biden vyzval krajanov, aby sa zaočkovali treťou dávkou vakcíny. Dostane ju aj on

0 icon

Washington 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že "tretia dávka vakcíny proti koronavírusu poskytne zaočkovaným doteraz najvyššiu úroveň ochrany. Podľa vlastných slov aj on sám čoskoro dostane posilňovaciu dávku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters Podľa Bidena podporné dávky vakcíny proti koronavírusu…

Kandidáti na kancelára presviedčali voličov na posledných mítingoch

0 icon

Mníchov 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner, POOL)   Nemeckí politickí lídri sa v piatok pokúšali osloviť voličov na posledných mítingoch pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami, ktoré rozhodnú o novom zložení Bundestagu, ale aj o novom spolkovom kancelárovi Dosluhujúca kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa už o funkciu opätovne neuchádza, vystúpila na záverečnom…

Grécko sprísni tresty za podpaľačstvo a sexuálne delikty

0 icon

Atény 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Karadjias)   Grécka vláda v piatok avizovala, že sa chystá sprísniť postihy za celý rad trestných činov vrátane incestu, znásilnenia ale aj podpaľačstva. K takémuto kroku chcú Atény pristúpiť po ničivých letných požiaroch, ale aj v dôsledku nárastu násilných činov, ktorých obeťami sú ženy, uvádza…

Krajniak v Budapešti: V ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo. Aj moji kolegovia vidia rozvoj našich krajín v prorodinnej politike

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (HSP/Foto:MPSVR SR)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak sa v piatok 24. septembra 2021 zúčastnil na IV. Budapeštianskom demografickom samite S ministerkami a ministrami zodpovednými za sociálnu a rodinnú oblasť v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Lotyšsku diskutoval o vízii rodiny a zdieľal…

Vo Veľkej Británii nedostatok kamionistov naruší zásobovanie pred Vianocami, varujú maloobchodníci

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Brian Lawless/PA via AP)   Výrazné narušenie zásobovania pred Vianocami je vo veľkej Británii neodvratné, ak sa v najbližších desiatich dňoch nenájde viac vodičov nákladných áut, varovalo Združenie britských maloobchodníkov (BRC) Tvrdé hodnotenie situácie zverejnilo v čase, keď britská vláda má rokovať o riešení nedostatku vodičov…

Aké je nové rozloženie síl v koalícií? Dva mlynčeky sú spustené a my čakáme z koho bude skôr fašírka

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR)   Matovičov boj proti mafii sa pomaly ale isto mení na nebezpečnú hru: „kto bude dnuka skôr.“ Kto skončí prvý vo väzbe? Matovičom nenávidení Smeráci, hlavne teda Fico, alebo tam bude skôr Matovič a jeho suita? Dnes sa niečo také, akože v ťurme skončí najväčší…

Autobus v Belehrade vrazil do detského ihriska, šesť ľudí utrpelo zranenia

0 icon

Belehrad 24. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video rts.rs)   Autobus mestskej hromadnej dopravy v srbskej metropole Belehrad v piatok popoludní zišiel z cesty na detské ihrisko v obytnej štvrti. Ako informovala štátna televízia RTS, pri nehode utrpelo zranenia niekoľko osôb Červený autobus približne o 13:30 prerazil plot na detskom ihrisku na…

Páchateľ streľby na univerzite v meste Perm je pri vedomí

0 icon

Moskva 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Študent práva Timur Bekmansurov, ktorý v pondelok spustil streľbu v areáli univerzity v meste Perm ležiacom na východe európskej časti Ruska a bol ťažko zranený pri zatýkaní, je už pri vedomí. Informovala o tom v piatok šéfka rezortu zdravotníctva Permského kraja Anastasija Kruteňová…

Fico: Sudkyňa Záleská odmietla 70 dôkazov v prospech Kováčika, aby mu nakoniec mohla dať 14 rokov basy

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (HSP/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   Líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico tvrdí, že celá kauza týkajúca sa bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je nafúknutá a jeho obvinenie je súčasťou "monster procesu". Hovoril o tom opäť aj vo svojom videu, ktoré zverejnil v piatok popoludní na…

Holandský súd umožnil 12-ročnému chlapcovi očkovanie napriek nesúhlasu otca, ktorý sa obáva o jeho zdravie

0 icon

Amsterdam 24. septembra (TASR/Teraz/HSP/Foto:Pixabay)   Dvanásťročný Holanďan má napriek nesúhlasu svojho otca právo dostať vakcínu proti koronavírusu, aby mohol navštíviť svoju zomierajúcu starú matku, rozhodol holandský súd. Napísala o tom v piatok agentúra AFP Ide o jeden z prvých prípadov tohto druhu. Nemenovaný chlapec z mesta Groningen na severe Holandska…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 5. časť: Bez súdu: Rybné námestie a Vášaryová

0icon

Po tom, čo od začiatku 20. storočia bol éter – „Boh jasného svetla, z ktorého vzniká všetko živé, látka čistejšia ako slnko a jemnejšia ako vzduch“ – ako nadbytočný zavrhnutý a nahradený vzorcom E=mc2, čo je základný vzorec teórie relativity, všetko je relatívne. A platí to aj o informácii, že…

Ivan Lehotský st.

Matovič je stále tvorivý

0icon

V Národnej rade Slovenskej republiky sme opäť raz videli „kultúrne“ vystúpenie trnavského cirkusanta. Tentoraz sa prezentoval ako žiak pomocnej školy, ktorý nakreslil pani učiteľku ako strašidlo (mohlo by sa podobať napríklad na jednu poslankyňu zo Sulíkovej SaS). Spolu s podobne postihnutými „spolužiakmi“ sa tešil z toho, že to bolo „hovadsky“…

Pavel Jacz

Sudkyňa Záleská a poslanec Šeliga strelili svojimi argumentmi obrovského capiska.

0icon

Všetci vieme, ako dopadlo prvé kolo súdneho pojednávania s bývalým špeciprokurátorom Kováčikom. Verdikt pri zameraní sa špecisudkyne Záleskej, ktorú dávala najavo, sa dal očakávať. A to aj z jednej sebaistej argumentácie Záleskej z pojednávania. Na otázku obžalovaného Kováčika, prečo na lavici obžalovaných s ním nesedia aj sudcovia Kliment a Hrubala,…

Slavěna Vorobelová

Demokracia priniesla aj Matoviča

0icon

Slovensko je krajina zázrakov. Kedysi skoro v každej obci bol obchod, pošta, krčma, škola, zdravotné stredisko prinajhoršom až vo vedľajšej obci, byt dostal každý mladý pár, prácu mali všetci, ktorí mohli pracovať, v nemocnici bol toaletný papier, ľudia boli k sebe oveľa ľudskejší. To len tak v skratke. Dnes slávny…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

TOP 10: Veci, ktoré používaš každý deň, no netušíš, na čo slúžia

0 icon

Používaš ich denno denne, no nesprávne. Alebo vôbec netušíš, na čo sú. Možno nenápadné maličkosti, no keď sa naučíš, ako ich využiť vo svoj prospech, budeš ohúrený. Ukážeme ti, ako na to. Využívaj naplno všetky vychytávky, ktoré ti výrobca ponúka. Je to také jednoduché!  1. Šípka pri ukazovateli paliva Prídeš…

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0 icon

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

TOP 25 faktov: Hitlerova invázia do Sovietskeho zväzu

0 icon

Operácia Barbarossa bolo označenie pre inváziu Nemecka do ZSSR, vďaka ktorej sa podarilo otvoriť východný front. Táto kampaň sa v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu označovala ako Veľká vlastenecká vojna. Operácia sa začala 22. júna 1941 a skončila v decembri 1941. Vojna sa natiahla, aj keď sa malo jednať o bleskový nečakaný útok. Silný odpor…

Dunkerque a 2. svetová vojna (4. časť)

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Dunkerque a 2. svetová vojna. V rámci štvrtej časti sa spoločne pozrieme na evakuačný plán Gorta v čase, keď stratil aj posledné zvyšky nádeje na obrat situácie. Keď kategoricky odmietol uvažovať o inej možnosti než o ústupe, Weygand bol nútený sa svojho plánu vzdať.…

Armádny Magazín

Jeden z vodcov Talibanu prijal zástupcu Južného Osetska

0 icon

Afganistan, 24.september 2021 (AM) – Oficiálny predstaviteľ politickej kancelárie hnutia Taliban Muhammad Naim včera uviedol, že podpredseda vlády v novej administratíve Afganistanu Mulla Abdul Ghani Baradar sa stretol s predstaviteľom samozvanej republiky Južné Osetsko. Informácie šíri aj niekoľko telegramových kanálov.   https://twitter.com/IeaOffice/sta

Maršal Haftar dočasne opúšťa líbyjskú národnú armádu

0 icon

Líbya, 24.september 2021 (AM) – Veliteľ líbyjských provládnych síl Khalifa Haftar na tri mesiace opustil post. Haftar chce predložiť svoju kandidatúru na post hlavy štátu. Voľby v Líbyi sú naplánované na 24. decembra. Hlasovanie sa malo uskutočniť na jar 2019, ale bolo odložené po ofenzíve H

Poľsko umiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams

0 icon

Poľsko, 24.september 2021 (AM) – Poľsko rozmiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams. Úrady plánujú nákup vojenského vybavenia v USA, uviedol minister obrany Mariusz Blaszczak vo vysielaní poľského rozhlasu. „Dvesto päťdesiat najmodernejších tankov, ktoré budú nasadené na východe našej krajiny,“ povedal.  

Prečo nebola za Krym preliata ukrajinská krv?

0 icon

Rusko, 24.september 2021 (AM) – Pretože Krym nikdy, naozaj nikdy, nepatril Ukrajine!!! De iure nikdy nepatril a nemohol patriť ani Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike (USSR) a teda ani súčasnej samostatnej republike Ukrajina.   Opäť prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo pri „odovzdaní“ Krymu Chruščovom bol porušený (alebo nedodržaný)

Leonkov povedal, akú odpoveď Ruská federácia pripravila Západu na vytvorenie aliancie AUKUS

0 icon

Rusko, 24.september 2021 (AM) – Ruská federácia je dlhodobo pripravená na možnú vojenskú hrozbu, ktorá prichádza z východu, a preto bude schopná ľahko neutralizovať prípadnú agresiu nového vojenského bloku AUKUS.   K tomuto záveru dospel známy ruský vojenský expert Alexej Leonkov v komentári k nedávnemu rozhodnutiu USA, Veľkej Británie a Aust

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali