Jozef Prokeš: Prezident má byť slovenský: Má byť obhajcom záujmov Slovenskej republiky navonok a záujmov občanov SR do vnútra

Nitra 24. marca 2019 (HSP/Foto:JP)

 

Mnohí známi slovenskí politici a odborníci hodnotia súčasnú situáciu pred druhým kolom volieb prezidenta. Svoj pohľad prezentoval aj Jozef Prokeš, bývalý aktívny proslovenský politik, poslanec Národnej rady, predseda Slovenskej národnej strany, podpredseda slovenskej vlády, primátor Nitry. V súčasnosti je na dôchodku, ale aj naďalej sa aktívne zapája do verejného života. Hovoril o súčasnej situácii na Slovensku, o minulosti i o budúcnosti

Predseda SNS v rokoch 1991-92 Jozef Prokeš

Ako poslanec SNR v roku 1992 ste sa podieľali na vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ako sa pozeráte na aktuálnu vnútropolitickú situáciu?

Ako na veľmi vážnu. Stojíme len krôčik pred zánikom našej štátnosti. Budeme sa (možno) aj naďalej nazývať Slovenská republika, no v skutočnosti budeme len regiónom Ficovho tvrdého jadra, tvoreného Nemeckom s prílepkom Francúzska, či obnovenej Franskej ríše. Ale pokojne to môžeme nazvať aj 4. ríšou.  Podpis francúzsko-nemeckej zmluvy v Aachene, bývalom hlavnom meste Franskej ríše, je viac ako symbolický.

Štát, mesto, obec, to sú akciové spoločnosti svojich občanov a pokiaľ si občania neuvedomia, že voľby, to nie je futbalový či hokejový zápas, kde poteší ak “naši” vyhrajú, ale ani keď prehrajú tak chlieb nezdražie, tak od výsledkov volieb, ako v každej akciovej spoločnosti, závisí ako sa bude akciovke dariť. Ak si akcionári navolia neschopné predstavenstvo (NRSR), neschopný manažment (vládu) s neschopným generálnym riaditeľom (prezident) a v dozornej rade (ústavný súd)budú “kamaráti” tak akciovka (štát) jednoducho skrachuje. A ešte rýchlejšie to ide z kopca, ak sa do funkcií dostanú ľudia pracujúci v prospech konkurencie. Aké úspechy môže dosiahnuť akciovka, ak generálnym riaditeľom je človek bez morálky, úžerník, či nebodaj zlodej?

No sú tu aj iné varovné signály. Ústava nám zaručuje slobodu slova, no ako to vyzerá v praxi? Máme zákon o extrémizme, ktorý umožňuje stíhať za výroky, a vôbec nemusia byť nenávistné, stačí ak ich niekto za také považuje, a NAKA nabehne. Je však zarážajúce, že nie samotný obsah výroku je určujúci, či bude NAKA zasahovať, ale na koho je ten výrok namierený. Ak niekto kritizije napr. cigánsku menšinu, je považovaný za extrémistu, ak rovnaký výrok namieri proti Slovákom, nič sa nedeje. Nedávno NR SR na návrh svojho predsedu schválila zákon, na základe ktorého sa príslušníci jedného národa, žijúci v nie veľkom počte i na našom území, stali nekritizovateľnými. Dokonca sa nesmie kritizovať ani politika istého štátu.  Áno, hovorím o nedávno prijatom zákone o antisemitizme, hoci podľa mojej mienky na Slovensku prejavy antisemitizmu sú skôr, ak odhliadneme od zjavných provokácií ako keď zahraniční novinári vedeli o poškodení židovského cintorína skôr ako správca toho cintorína,  zriedkavé. Ten zákon ide tak ďaleko, že sankcionuje dokonca i kritiku štátu Izrael. A ten zákon prirodzene vyvoláva otázku, prečo taká nadmerná ochrana jednej menšiny? Nie menšín, ale jednej jedinej menšiny, ktorej u nás nič nehrozí? Prečo sa jej príslušníci stali nekritizovateľní? Čo sa chystá? Azda prílev príslušníkov tohto národa na Slovensko? Už dopredu sa robia opatrenia na znemožnenie protestov? Na Blízkom Východe je horúco. V každom prípade sloboda slova garantovaná ústavou dostala poriadne zaucho.

Na Slovensku sú ľudia, vraj umelci, ktorí otvorene sa vysmievajú zo štátnych symbolov ako napríklad zobrazenie štátneho znaku v kosoštvorci, a čo horšie nájdu sa aj politici, čo sa pri takýchto znakoch nechajú vyfotografovať. A nič sa nedeje. Inak povedané, urážať národné cítenie Slovákov a zosmiešňovanie symbolov vlastného štátu je dovolené. Staráme sa zákonom o ochranu Izraela, ale necháme ponižovať vlastný štát. Nie je to postavené na hlavu? O akej slobode slova chceme hovoriť, ak nesmieme otvorene diskutovať ani o vlastnej minulosti, keď je prípustný len jeden názor?  Zrada bude asi v tom, že Ústava SR síce garantuje slobodu slova, ale negarantuje slobodu aj po vyslovení slova!

A k slobode slova už len toľko: Ak existuje problém, tak ho nevyriešime tým, že o ňom zakážeme hovoriť. Tak bude len narastať.

Nevieme, alebo nechceme, urobiť poriadok so zahraničia financovanými mimovládkami, ktoré doslova napádajú vládu. Nielenže si s nimi nevieme urobiť poriadok, ešte aj od vlády dostávajú peniaze na svoju nrozkladnú činnosť. Peniazmi z našich daní je financovaný rozklad štátu! To už je naozaj do plaču.

Samostatnú kapitolu tvorí RTVS. Pôvodne to bol Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, teraz je to Rozhlas a televízia Slovenska. Tá zmena názvu je symbolická. Len pre Boha, aby sa nikde nevyskytoval názov “slovenský”. A tomu zodpovedá RTVS aj svojím programom. Jed tam šíria rôzne huby a krákajú rôzne havrany. Program povzbudzujúci národného ducha tam sotva stretnete.

 

Po prijatí Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky ste z balkóna vtedajšej SNR slávnostne prečítali jej znenie. Opísali by ste atmosféru, ktorá vtedy panovala na Župnom námestí?

Bola plná pozitívnej eufórie, nadšenia. Nie som básnik, neviem nájsť vhodné slová. Nezabudnem však nikdy. Splnil sa mi mladícky sen. Maturoval som v roku 1968 a aj keď to znie neuveriteľne pod dvojkrížom na trojvrší. Znak sme si vyrobili sami a pravdepodobne sme boli jediná trieda, čo sme pod takým znakom maturovali.

 

História si bude pamätať ako ste počas slávnostného ceremoniálu 3. septembra 1992 niesli v priestoroch Bratislavského hradu nedávno prijatú Ústavu SR. Aké pocity ste vtedy prežívali?

Bol to nezabudnuteľný zážitok, ale musím ho rozdeliť na dve časti. V tej prvej, keď som niesol Ústavu som tŕpol a modlil sa, aby som sa nepodkol. No potom to vo mne priam vybúšilo, a tryskalo to i z ostatných zúčastnených, či už aktérov, alebo divákov. Nastalo všeobecné nie podávanie, ale stískanie rúk. Stál som pri stolíku, na ktorom bola Ústava vystavená, a všetci okolo idúci mi stískali pravicu. Najdlhšie zo všetkých kardinál Korec.

 

Bohužiaľ sme dnes svedkami zámerného porušovania Ústavy SR, keď prezident SR odmietol vymenovať kandidátov na ústavných sudcov riadne zvolených tajnou voľbou poslancami NR SR. Čo  podľa Vás viedlo hlavu štátu nerešpektovať základný zákon štátu?

Na to sa musíte spýtať jeho, no pochybujem, že vyjaví ten pravý dôvod. Podľa môjho názoru trpí komplexom nenejcennosti. Nie je žiadna osobnosť a takto si to kompenzuje.

 

Dopracovali sme sa k stavu, keď Ústavný súd SR ako nositeľ ochrany ústavnosti po vypršaní mandátu deviatim  ústavným sudcom sa stal nefunkčný. Poslanci NR SR doteraz nedokázali zvoliť potrebný počet kandidátov. Ako si vysvetľujte tento stav?

Divadlo, ktoré zahrala koalícia opozícii. Súčasný prezident SR nemá morálne právo vymenovať kohokoľvek do akejkoľvek funkcie, nie to sudcov Ústavného súdu, a tak mu nikoho nenavrhli. Ťahanice okolo tajnej, či verejnej voľby neviem nazvať inak ako šaškárňou. Ústava hovorí o nezávislosti poslanca pri hlasovaní. Pri verejnej voľbe si každý predseda poslaneckého klubu ľahko overí, či jeho ovečky hlasovali “nezávislo”.  Som presvedčený, že akýkoľvek personálny výber by mal byť robený tajnou vľobou.

Skutočnosť, že momentálne sú na ÚS len štyria sudcovia, nie je žiadnou tragédiou a nie je to ani prvý raz. Takže sa nič nedeje. Nehrozí žiadne omeškanie. A pokiaľ by tam mali byť sudcovia, ktorí rozhodujú podľa dátumu, a nie podľa Ústavy SR, tak tam ani nemusia byť.

Podmienkou na výkon sudcu všeobecne a  najmä ústavného, by malo byť okrem znalosti zákonov i sto percentné ovládanie štátneho jazyka a jeho gramatiky, skúška z čítania s porozumením a skúška z logiky. Z niektorých rozhodnutí ÚS som nadobudol dojem, že by tie podmienky nesplnili.

 

Ako sa pozeráte na udalosti, ktoré nasledovali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice?

Ako na pokus o prevrat. Ako pokus uchvátiť moc nedemokratickým spôsobom, teda bez vyhratia volieb. A z tohto pohľadu sa dívam i na tú vraždu. Ak si položím základnú otázku rímskeho práva “Čí prospech”, tak mi vychádza, že za tou vraždou stoja tí, čo mali záujem uchvátiť moc pučom. Utvrdzuje ma v tom i to, že to nebol prvý pokus o prevrat. Spomeňme si, čo predchádzalo zrušeniu tz Mečiarových amnestií. Fico poprel sám seba, aby zabránil prevratu. Roky tvrdil, že amnestie nemožno zrušiť, a zrazu sám prišiel s návrhom? Ako politik urobil, čo považoval za nutné, aby zabránil majdanu, ako právnik urobil salto mortale, a tým sa v mojich očiach diskvalifikoval na funkciu ústavného sudcu. Mimochodom, neverím, že by bol Fico taký naivný a veril, že ho Kiska vymenuje aj ak by ho poslanci zvolili.

A je tu ešte jeden moment, ktorý ma utvrdzuje v tom, že išlo o puč: nápisy na transparantoch v angličtine. Komu boli určené? Domácemu publiku sotva.

 

Blížiace sa prezidentské voľby ponúkajú niekoľko kandidátov. Aký by mal byť podľa Vás nový slovenský prezident?

Ako Harabin. Teda predovšetkým by mal byť SLOVENSKÝ. Teraz nemám na mysli materinskú reč, či národnosť, ale to, že by mal byť obhajcom záujmov Slovenskej republiky navonok a záujmov občanov SR do vnútra. Aby to však mohol robiť, musí mať nielen skúsenosti z politiky, musí mať schopnosť odolávať stresu, stáť si za slovom a hlavne nesmie byť hovorcom cudzích, či partikulárnych záujmov. A to dokáže len taký, ktorému nikto neplatil volebnú kampaň. Ak niekto prijal od kohokoľek peniaze na kampaň, je mu zaviazaný a bodka. A tieto kritériá spĺňal len jeden z kandidátov. Ako som povedal: Harabin.

 

Je po prvom kole volieb. Harabin sa do druhého kola nedostal. Koho voliť? Alebo vôbec nevoliť?

Nepodlieham reklame a nikdy nekupujem mačku vo vreci. Zháňam si informácie sám a, bohužiaľ, o Čaputovej som nenašiel nič, čo by poukazovalo, že má vôbec nejaké politické skúsenosti. Okrem reklamy, pekných rečí a úsmevu nič. Vôbec nič! Je to médiami vyrobená hviezda, blyštivý obal, no čo je vnútri ani netušíme. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Reči sme počuli, no o chlebe (politickej vyspelosti a schopnostiach) v jej prípade nevieme nič.  Ďalší hovorca svojich “poradcov” ako Kiska. Budem voliť Šefčoviča aj keď v mnohom s ním nesúhlasím. Budem ho voliť, lebo je predvídateľný.

 

Ako hodnotíte 15-ročné členstvo Slovenska v Európskej únií?

Ako stratu štátnosti salámovou metódou. Nehlasoval som v referende za vstup SR do EÚ, aj keď vtedy ma k tomu viedli iné dôvody ako sú tie, pre ktoré kritizujem EÚ dnes. Vtedy som nepokladal SR za  pripravenú na vstup do tejto organizácie a moje obavy sa potvrdili. Vtedy bolo referendum, no EÚ sa medzičasom zmenila na neuveriteľne byrokratického molocha, riadiace orgány ktorého sotva možno nazvať demokratickými. Na to sa však už občanov nikto nepýtal. Vstupom do EÚ sme veľa stratili zo svojej suverenity aj zásluhou zapredaných politikov, ktorí vyrokovali katastrofálne podmienky, viď napr. podmienky v našom poľnohospodárstve v porovnaní hoci s českými či poľskými, a rozpredali strategické podniky za facku, aby sa zapáčili. Veď útoky na Mečiara boli práve preto, že budoval suverénnu SR a odmietal vypredať strategické podniky do zahraničia a tým podriadiť SR nadnárodným korporáciám. V štáte vládne ten, kto ovláda jeho ekonomiku.

Jednoducho, stali sme sa kolóniou, a ani poriadne nevieme koho. Vláda upláca (korumpuje?) zahraničných investorov formou stimulov, aby prišli k nám, a nie trebárs do Maďarska.

Vláda i poslanci sa predbiehajú v návrhoch na ochranu poľnohospodárskej pôdy, majiteľovi-súkromníkovi nedovolia na vlastnom pozemku postaviť ani kadibúdku nieto ešte predať komu on chce, a pritom najviac poľnohospodárskej pôdy zašantročili práve vlády. Len pre Jaguar-landrover to bolo cca 6OO ha. A to nespomínam PSA , Samsung, Kia a mnohé ďalšie. A potom sú na vine poľnohospodári, že nie sme potravinovo sebestační. Mimochodom, SAMSUNG Voderady. Otvorený bol s veľkou slávou, a už skončil. A poľnohospodárska plocha je fuč!

 

Očakávaný odchod Veľkej Británie, ale aj  nástup euroskeptických  a antieurópskych strán ukazuje nový smer európskej politiky do budúcnosti. Aký smerom sa podľa Vás EÚ bude uberať?

Vidím len dve možnosti. Buď sa EÚ vráti k pôvodnej myšlienke spolupráce suverénných štátov, alebo sa rozpadne, možno cez medzistupeň tvrdej centralizácie. Pravda, ak sa Európa dokáže zbaviť amerických jadrových zbraní. Ak nie, tak je tretia možnosť, že vôbec nebudeme. A príde ono biblické, že živí budú závidieť mŕtvym. Strašenie Ruskom je úplne mimo reality. To NATO sa tlačí k ruským hraniciam, nie naopak. Vojna nie je pokračovaním zahraničnej politiky inými prostriedkami ako tvrdil von Clausewitsch, je to pokračovanie vnútornej politiky inými prostriedkami. Je to snaha vyriešiť si domáce problémi na úkor niekoho iného. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak RF nemá dôvod kohokoľvek napádať. Je však pripravená sa brániť. A ak sa na to pozrieme z druhej strany, dostaneme rovnaký záver. Veď čo by RF získala obsadením EÚ? Nič! Nepotrebuje rozširovať svoj “Lebensraum”, EÚ nemá surovinové, ale ani iné zdroje, o ktoré by RF stála. Je to presne naopak, to “demokratický” Západ má vnútorné problémy, ktoré by rád riešil na úkor RF, to “demokratický” Západ sníva o zdrojoch na území RF. NATO nie je obranná aliancia ako nám tlačia do hlavy, ale len a len útočná. Totiž, kým by sa zmobilizovali k obrane, tak by už bolo po vojne. Takže členovia NATO sa dokážu dohovoriť len na útoku. Stačí si spomenúť na Juhosláviu!

  

Väčšina obyvateľov Katalánska je za vyhlásenie jeho nezávislosti. No na druhej strane centrálna španielska vláda je jednoznačne proti. Môže česko-slovenská skúsenosť rozdelenia spoločného štátu napomôcť vyriešiť tento problém? 

Nemôže. A to z dvoch dôvodov. Tým prvým je, že situácia u nás bola úplne iná. Slováci chceli samostatnosť a Česi mali pocit, že na Slovensko doplácajú, tak súhlasili. V Španielsku je najrozvinutejšou časťou práve Katalánsko, takže ostatok Španielska nechce prísť o sliepku znášajúcu zlaté vajcia. Druhým dôvodom je Krym. Ak by Španielska vláda akceptovala referendum v Katalánsku, musela by akceptovať i to na Kryme.

 

Samostatná Slovenská republika existuje už viac ako štvrťstoročie. Ako by ste zhodnotili jej dvadsaťpäť ročný príbeh?

Rád by som povedal, že ako na hojdačke, no pravda je taká, že v prvých piatich rokoch sme ako junáci vybehli strminou nahor, a teraz sa pozvoľným tempom dvadsať rokov šinieme do nebytia. Teraz nemám na mysli materiálnu, ale duševnú stránku. Kde je to nadšenie z tých prvých rokov budovania štátu! A pri tom sme to mali oveľa ťažšie ako Česi. Česi jednoducho všetky federálne úrady premenovali na české a bolo vymaľované, no my sme museli všetko vybudovať tak povediac na zelenej lúke. Nielen samotné inštitúcie – NBS počnúc cez všetky ministerstvá až po veľvyslanectvá, ale hlavne naplniť ich kádrami. Tých bol akútny nedostatoch, tých nezvesíš z klinca, tých treba nájsť a vychovať. Iste, nejeden sa z Prahy vrátil na Slovensko, no to nestačilo. A nie všetkým, čo sa dostali do funkcií a úradov, bilo v hrudi pro slovenské srdce. Pamätníci si iste spomenú, ako nám dobrodejovia, čo boli proti vzniku samostatnej SR prorokovali, že SR do troch mesiacov skrachuje a kolenačky pôjdeme do Prahy prosiť. A keď sa ukázalo, že SR je loď, ktorá dokáže dobre plávať aj sama v medzinárodných vodách, tak tí samí kuvici sa zrazu začali drať na kapitánsky mostík. Prvý puč zažila SR v roku 1994. Bol to parlamentný prevrat, zrada SDĽ. No v občanoch bolo ešte nadšenie pre štát a vo voľbách sa opäť dostala k moci pronárodná vláda. V roku 1998 síce HzDS opäť vyhralo, no už nenašlo partnera na zostavenie vlády. Médiá démonizovaním Mečiara urobili svoje. K moci sa dostali sily a politici, ktorým bola suverenita SR tŕňom v oku a tak sa k nej aj stavali za nadšeného potlesku zahraničia. Tento trend sa už nepodarilo zvrátiť ani po nástupe vlády Smeru.

Mimochodom, Fico žne, čo sám zasial. Spomeňte si na akciu “Zachránte Markízu”, v ktorej sa angažoval a pomáhal štvať ľudí proti Mečiarovi, hoci Mečiar, a ani jeho vláda, s udalosťami okolo Markízy nemali nič spoločné. Teraz sa to Ficovi vracia v podobe mediálnych útokov na neho a na Smer.

Teraz máme možno poslednú šancu zvrátiť tento negatívny vývoj. Záleží na každom občanovi, aby si položil otázku, aké smerovanie SR si želá, a podľa toho volil i prezidenta. Azda potom budeme opäť stúpať.

Matej Mindár

 

Tento rozhovor s Jozefom Prokešom bol zverejnený v Slovenských národných novinách 23. marca. Pre Hlavné správy Jozef Prokeš čiastočne doplnil svoje odpovede.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Babiš: Pokúsil sa ma napadnúť ozbrojený muž s pištoľou a nožom

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys, Pool)   Český premiér v demisii Andrej Babiš vo štvrtok oznámil, že v stredu ho chcel napadnúť ozbrojený muž. S pištoľou a nožom prišiel na vrátnicu Úradu vlády ČR, kde ho zadržali. Informoval o tom server Novinky.cz "Včera sem prišiel taký borec a chcel…

Do Progresívneho Slovenska vstupujú viacerí zo strany Spolu

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook I. B.)   Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje viacero osobností zo strany Spolu. Medzi nimi napríklad europoslanec Michal Wiezik, bývalý člen predsedníctva Spolu Martin Pekár, Tamara Stohlová, ale aj Erik Kliment či Eva Kalkan a ďalší. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii spolu…

Ľudia odchádzajú. Čo sa deje na úrade bratislavského Nového Mesta na čele s Rudolfom Kusým?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Iniciatíva Pre ľudí v Novom Meste na sociálnej sieti upozorňuje, že „úradníkov Kusého úradu neudržala na pracovných pozíciách ani pandémia. Odišla už skoro polovica vedúcich oddelení a tretina zamestnancov“. Čo je dôvodom? Rudolf Kusý je starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a tiež…

Až 65 % obyvateľov Severného Macedónska verí, že koronavírus bol vytvorený na kontrolovanie ľudí

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)   Približne dve tretiny obyvateľov Severného Macedónska veria, že koronavírus bol vytvorený na kontrolovanie ľudí. Ako uvádza web euronews.com, vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého 65 % respondentov podporuje nepodloženú teóriu, že koronavírus bol umelo vytvorený v laboratóriu Veľká časť…

Kolíkovej novelu trestného poriadku považuje Remišová za šialenosť. “To čo platilo včera, dnes platiť nemusí,” priznala

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel)   O tom, že na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje novela trestného poriadku, ktorá má postihovať ľudí a médiá za šírenie iných ako vládou odsúhlasených informácií, sme vás už viackrát informovali. S takýmto návrhom zákona má problém nielen opozícia, ale ozývajú…

Česi žiadajúci o odškodnenie po očkovaní zatiaľ neuspeli. Podľa právnikov sú šance pre poškodených často “mizivé”

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP)   České ministerstvo zdravotníctva zatiaľ odmieta žiadosti o odškodné po očkovaní proti ochoreniu Covid-19. Podľa zistení médií sa verdiktu niektorí ani nedočkali, pretože predtým zomreli. Doteraz v Českej republike zaevidovali 15 žiadostí o kompenzácie vo výške od 950 tisíc korún po 100…

Jiří Krampol sa dal zaočkovať treťou dávkou a napriek tomu skončil v nemocnici

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Populárny český herec Jiří Krampol skončil v nemocnici po absolvovaní tretej dávky očkovania proti koronavírusu. Uviedla to televízia CNN Prima News Krampol mal zdravotné problémy spôsobené koronavírusom už skôr. Podľa českej verzie televízie CNN, je herec opäť v opatere lekárov. Za posledné tri…

Prečo súčasná vláda zavádza praktiky, ktoré v budúcnosti dobehnú ju samu?

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda Igora Matoviča resp. Eduarda Hegera prišla a stále prichádza s prvkami, ktoré v slovenskej politike a verejnom živote nemajú obdobu a ktoré momentálne vníma ako výhodu pri potieraní pre ňu nepohodlných názorov a politikov, ale ktoré môžu byť neskôr použité v politickom…

Taraba tvrdí, že ak by platila novela trestného zákona, ako navrhuje Kolíková, väzenie by hrozilo aj ľuďom ako Krčméry či Sabaka. Medzi ním a lekárom vznikla roztržka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Tento týždeň sme informovali o snahách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej presadiť do nového Trestného zákona a Trestného poriadku prísne postihy za šírenie dezinformácií. Známy opozičný poslanec parlamentu Tomáš Taraba (Život - NS) na sociálnej sieti upozornil, o akú nebezpečnú zbraň v oblasti práva môže…

Tatar opäť skóroval, Islanders prehrali deviatykrát za sebou

0 icon

New York 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Andy Clayton-King, TASR/AP - Nick Wass, TASR/AP - Chris O'Meara, SITA/AP/Brandon Wade, SITA/AP/Wilfredo Lee)   Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL, no jeho tím New Jersey prehral na ľade Minnesoty 2:5. Pre domácich to bolo už piate…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Babiš: Pokúsil sa ma napadnúť ozbrojený muž s pištoľou a nožom

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys, Pool)   Český premiér v demisii Andrej Babiš vo štvrtok oznámil, že v stredu ho chcel napadnúť ozbrojený muž. S pištoľou a nožom prišiel na vrátnicu Úradu vlády ČR, kde ho zadržali. Informoval o tom server Novinky.cz "Včera sem prišiel taký borec a chcel…

Do Progresívneho Slovenska vstupujú viacerí zo strany Spolu

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook I. B.)   Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje viacero osobností zo strany Spolu. Medzi nimi napríklad europoslanec Michal Wiezik, bývalý člen predsedníctva Spolu Martin Pekár, Tamara Stohlová, ale aj Erik Kliment či Eva Kalkan a ďalší. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii spolu…

Ľudia odchádzajú. Čo sa deje na úrade bratislavského Nového Mesta na čele s Rudolfom Kusým?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Iniciatíva Pre ľudí v Novom Meste na sociálnej sieti upozorňuje, že „úradníkov Kusého úradu neudržala na pracovných pozíciách ani pandémia. Odišla už skoro polovica vedúcich oddelení a tretina zamestnancov“. Čo je dôvodom? Rudolf Kusý je starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a tiež…

Až 65 % obyvateľov Severného Macedónska verí, že koronavírus bol vytvorený na kontrolovanie ľudí

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)   Približne dve tretiny obyvateľov Severného Macedónska veria, že koronavírus bol vytvorený na kontrolovanie ľudí. Ako uvádza web euronews.com, vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého 65 % respondentov podporuje nepodloženú teóriu, že koronavírus bol umelo vytvorený v laboratóriu Veľká časť…

Kolíkovej novelu trestného poriadku považuje Remišová za šialenosť. “To čo platilo včera, dnes platiť nemusí,” priznala

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian, SITA-Branislav Bibel)   O tom, že na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje novela trestného poriadku, ktorá má postihovať ľudí a médiá za šírenie iných ako vládou odsúhlasených informácií, sme vás už viackrát informovali. S takýmto návrhom zákona má problém nielen opozícia, ale ozývajú…

Česi žiadajúci o odškodnenie po očkovaní zatiaľ neuspeli. Podľa právnikov sú šance pre poškodených často “mizivé”

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP)   České ministerstvo zdravotníctva zatiaľ odmieta žiadosti o odškodné po očkovaní proti ochoreniu Covid-19. Podľa zistení médií sa verdiktu niektorí ani nedočkali, pretože predtým zomreli. Doteraz v Českej republike zaevidovali 15 žiadostí o kompenzácie vo výške od 950 tisíc korún po 100…

Jiří Krampol sa dal zaočkovať treťou dávkou a napriek tomu skončil v nemocnici

0 icon

Praha 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Populárny český herec Jiří Krampol skončil v nemocnici po absolvovaní tretej dávky očkovania proti koronavírusu. Uviedla to televízia CNN Prima News Krampol mal zdravotné problémy spôsobené koronavírusom už skôr. Podľa českej verzie televízie CNN, je herec opäť v opatere lekárov. Za posledné tri…

Prečo súčasná vláda zavádza praktiky, ktoré v budúcnosti dobehnú ju samu?

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda Igora Matoviča resp. Eduarda Hegera prišla a stále prichádza s prvkami, ktoré v slovenskej politike a verejnom živote nemajú obdobu a ktoré momentálne vníma ako výhodu pri potieraní pre ňu nepohodlných názorov a politikov, ale ktoré môžu byť neskôr použité v politickom…

Taraba tvrdí, že ak by platila novela trestného zákona, ako navrhuje Kolíková, väzenie by hrozilo aj ľuďom ako Krčméry či Sabaka. Medzi ním a lekárom vznikla roztržka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Tento týždeň sme informovali o snahách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej presadiť do nového Trestného zákona a Trestného poriadku prísne postihy za šírenie dezinformácií. Známy opozičný poslanec parlamentu Tomáš Taraba (Život - NS) na sociálnej sieti upozornil, o akú nebezpečnú zbraň v oblasti práva môže…

Tatar opäť skóroval, Islanders prehrali deviatykrát za sebou

0 icon

New York 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Andy Clayton-King, TASR/AP - Nick Wass, TASR/AP - Chris O'Meara, SITA/AP/Brandon Wade, SITA/AP/Wilfredo Lee)   Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL, no jeho tím New Jersey prehral na ľade Minnesoty 2:5. Pre domácich to bolo už piate…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2.

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

Andrej Biras

Boj o Európu, ktorý sa začal 20.11.21 vo Viedni pokračuje! Občianska mobilizácia, ktorá práve prebieha je historická!

0icon

20.11.2021 prebehla  vo Viedni mega demonštrácia, kde minimálne 100.000 ľudí vyjadrilo svoj názor proti povinnému očkovaniu.  Mainstream rozprával o 35.000 účastníkoch.. Pozrite tu koľko ich bolo: https://www.youtube.com/watch?v=56NrGdmWMvc V tomto videu je 1,5 hodinový sprievod zrýchlený do 19 min. Je toto 35.000 ľudí? Tvrdia to média a polícia? Hanba

René Pavlík

Hoax

0icon

Hoax Hoax

Marek Brna

Súčasnosť je ako zlý sen

0icon

Je to však neúprosná realita. Žneme plody našej sejby. Takí sme boli a preto k nám prichádzajú dnešné okolnosti. Rozhliadnime sa okolo seba a priznajme, či naozaj si dnešné ľudstvo zaslúži dajakú slnečnú realitu, život v zdraví a radosti, spokojnosti. Usiluje sa v dnešnej dobe vôbec niekto o naozaj cnostný,…

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

0 icon

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bielorusk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali