Ján Cuper: V kauze údajnej vraždy Remiáša sme dospeli k inému poznaniu

Bratislava 3. mája 2016 (HSP/snn/Foto:TASR)

 

Vystupovali v nej bývalí opoziční politici i prezident Kováč. Poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO) predložil do parlamentu návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí k amnestii udelenej zastupujúcou hlavou štátu Vladimírom Mečiarom na skutky vzťahujúce sa na zavlečenie Michala Kováča ml. do cudziny.  Dlhodobo  sa o to usilovali poslanci  za KDH. Podľa J. Budaja neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je také konanie a rozhodovanie ústavných činiteľov, ktoré je založené na prirodzenej spravodlivosti a slušnosti. Mečiarovým amnestiám predchádzala amnestia bývalého prezidenta Michala Kováča  za podvod na firme Technopol. Jedným z aktérov bol aj jeho syn. Je pozoruhodné, že o zrušení Kováčovej amnestie sa nikdy nehovorilo, aj keď obe úzko súvisia. Čo si o amnestiách myslí  docent teórie práva Ján Cuper?

Na archívnej snímke docent teórie práva Ján Cuper Foto:Pavel Neubauer
Na archívnej snímke docent teórie práva Ján Cuper Foto:Pavel Neubauer

 

Na zrušenie prezidentských amnestií je potrebná ústavná väčšina poslancov parlamentu. V roku 1998 disponovala koalícia potrebným počtom hlasov a nedokázala zrušiť Mečiarove amnestie. V čom tkvie problém?

Pokiaľ ide o morálnu, ale aj právnu rovinu, ide čisto o nezmysel. Napriek tomu revolucionár Budaj začal novú revolúciu v oblasti spoločenskej morálky. Ak k tomu prirátame vystúpenie podpredsedníčky NR SR Lucie Nicholsonovej, že treba oklamaným voličom predhodiť nejaké obete, čaká nás veľmi zaujímavé jakobínske obdobie. A som presvedčený, že Nicholsonovej obete sa budú hľadať najmä v radoch predchádzajúcich politikov, najmä z Mečiarovej éry. Lebo tí z Dzurindovej a Radičovej presadzovali záujmy našich politických  tútorov. A takí nemôžu byť súdení. Lebo ktohovie, kto by ich potom omilostil. Keby som ja bol v politike, určite nie.

Premiér Fico označil amnestie za morálny suterén

Amnestie sú v prvom rade morálny inštitút. Je spojený s odpustením. Tento aspekt prešiel  z gréckej morálnej filozofie do kresťanskej morálky. A z kresťanskej morálky do verejného práva. Aby sa dal realizovať v oblasti práva, musel morálno-právny  inštitút dostať  pozitívno-právnu podobu. Obsahuje ho aj naše trestné právo.  Dá sa definovať ako absolútne subjektívne  právo hlavy štátu omilostiť alebo upustiť od potrestania, ktoré je okamžite vykonateľné a nikým nikdy nezrušiteľné. Lebo je to absolútne subjektívne právo hlavy štátu, ktorá ho pri udeľovaní amnestie/milosti zastupuje.  Tak sa to  chápalo po stáročia. Prešlo z kráľa na prezidenta ako  hlavu štátu republikánskej formy vlády. Toto právo sa, samozrejme, v moderných právnych systémoch môže viazať na súhlas toho, kto vykonáva spravodlivosť,  to znamená  na ministra spravodlivosti. Ten  preberá  za jeho vykonanie aj zodpovednosť, pretože hlava štátu je právne aj politicky nezodpovedná za výkon funkcie. Môže byť súdená len za vlastizradu a úmyselné porušovanie ústavy.  Prezident Obama napríklad  počas svojho funkčného obdobia udelil 248 amnestií bez  súhlasu ministra spravodlivosti a nikto v USA voči tomu neprotestuje. Vzniká teda otázka, prečo KDH a v súčasnosti poslanec Budaj sa domáhajú zrušenia amnestií. I keď dejiny poznajú zrušenie amnestií, ale len diktátormi alebo nedemokratickými režimami. V tejto súvislosti podotýkam, ako slabo poznajú naše dejiny, lebo za prvej Slovenskej republiky vedenie štátu po dohode s Maďarskom amnestovalo všetkých odsúdených  nepriateľov štátu.

Róbert Remiáš zomrel pri výbuchu svojho auta 29. apríla 1996 v Bratislave
Róbert Remiáš zomrel pri výbuchu svojho auta 29. apríla 1996 v Bratislave. Foto: Daniel Veselský

Môže sa teda pokračovať vo vyšetrovaní aj bez zrušenia amnestií?

V prípade Mečiarových amnestií bolo trestné stíhanie začaté, takže bola daná forma amnestie v podobe agraciácie, aby sa v ňom nepokračovalo. Teda nemôže sa v ňom pokračovať, i keby sa zrušili Kováčove amnestie aj voči jeho synovi, ktorý je údajným poškodeným v kauze zavlečenia.

Je to morálne?

Morálka sa vyjadruje v nejakých princípoch, podľa ktorých máme žiť. V kresťanstve je to  Desatoro Božích prikázaní  a jedným z princípov je aj odpustenie. Ak má štát právo trestať, má právo aj odpúšťať.  Tento princíp  bráni tomu, aby sa amnestie anulovali alebo opätovne uviedlo do života trestné stíhanie.

Polícia však oznámila, že pokračuje v trestnom stíhaní v prípade smrti Róberta Remiáša z apríla 1996, ktorý mal byť spojkou bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyveresa…

Ako advokát musím povedať, že v súvislosti s ďalšími štrnástimi kauzami sa v trestnom vyšetrovaní  pokračovalo.  Ja som, bohužiaľ, viazaný zachovaním mlčanlivosti Národným bezpečnostným úradom, preto nemôžem o tom hovoriť.  Dopustil by som sa trestného činu prezradzovania advokátskeho i štátneho tajomstva. Ale  prokurátorovi som napísal štyri listy, aby boli spisy odtajnené a uverejnené, aby sa  ľudia  dozvedeli  pravdu.  Aj bez toho, aby niekto vyvolával duchov v podobe nejakých pseudoprávnych argumentov a ustavične žiadal zrušiť amnestie,  čím by bol narušený základný princíp morálky v práve, ktorý sa nazýva princíp retroaktivity. V skutočnosti iniciátorom o zrušenie amnestií nikdy nešlo o zistenie objektívnej pravdy, lebo tá by vypovedala v ich neprospech a oni to veľmi dobre vedia. Aj týmto spôsobom sa evidentne chceli dostať k moci, aby plnili želanie nejakých iných štátov alebo ich predstaviteľov, ktorí si želali odstránenie Mečiarovej vlády. To im zrejme malo otvoriť cestu k reprivatizácii strategických podnikov.

Napokon sa im to podarilo.

Samozrejme, dostali majetky a nastolili Dzurindov režim. Zastupujúca hlava štátu si toho všetkého bola vedomá, a preto takto konala.  Keďže už tu bol omilostený hlavný poškodený…

Veď o to ide. Na verejnosti sa hovorí o Mečiarových amnestiách, ale nehovorí sa o amnestii prezidenta Michala Kováča svojmu synovi. Teda o milosti.

To je forma amnestie, v podstate je to to isté – právo odpustiť potrestanie. Lebo tam tiež bolo len začaté trestné stíhanie. Keďže bol na neho vydaný medzinárodný zatykač pre podvod a hrozilo, že pocestuje do väzby v Bavorsku v zelenom antone, existoval  záujem dať mu milosť. Takže toto viem pochopiť, že tu zohrali svoju úlohu otcovské city, čo je tiež morálny princíp. To však znamená, že nejestvuje nijaký rozdiel medzi Mečiarovými a Kováčovými amnestiami.

Hovorí sa, že bez toho, aby sa obidve amnestie neotvorili, nedá sa vyšetriť zavlečenie Michala Kováča ml.

No samozrejme, lebo keďže už bol amnestovaný, nevystupuje v kauze zavlečenia ako obvinený a nemôže sa samozrejme vyhnúť výpovedi pod prísahou. Čiže už by mohol byť vypočutý len ako svedok. A svedok musí hovoriť len pravdu a čistú pravdu. Kauza Technopol, v súvislosti s ktorou bol stíhaný, sa vraj zmazala. Údajne predseda KDH  išiel s pánom prezidentom do Bavorska tento problém vyžehliť. Synáčik sa po čase vrátil naspäť na Slovensko a pôsobí v diplomacii. Zaregistroval som, že zasa čosi vyviedol.

Čo teda predstavujú Mečiarove amnestie v politickom živote Slovenska?

Treba ich vnímať v troch rovinách. Jednou je morálka. Druhou, ak by sme chápali amnestie ako čisto právny problém, tak sa treba zamyslieť nad vzťahom práva a morálky. Vo vzťahu práva a morálky platí tzv. Radbruchova formula nemeckého právneho filozofa. Ten  povedal, že právo je vtedy spravodlivé, ak je v ňom aspoň minimum morálky. Keďže  inštitút amnestie je morálny inštitút zakotvený v práve,  musí byť morálny sám o sebe. Vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa vyšetrovanie začalo, i na okolnosti, ako sa skutok údajne udial, mohli vzniknúť  pochybnosti, či sa  tým ľuďom nebude ubližovať a či sa nebude zneužívať na politické ciele. Videli sme, že kresťanská strana  neustále posúvala do parlamentu politicky účelovo nejakú vec, ktorá  je už dávno zabudnutá. A zabudnutá je aj morálna kategória. Znova niečo opakovať, čo sa už ani po právnej stránke vyšetriť a potrestať nejakých údajných páchateľov nedá. Český ústavný súd napríklad prijal rozhodnutie, že po šiestich rokoch ten, kto má v nejakej veci svedčiť, svedčí pravdivo  len na tridsať percent…

Eva Zelenayová
Eva Zelenayová Foto: Eva Zelenayová

A táto kauza má už skoro dvadsať rokov.

Presne tak. To už by bolo zasa len politicky účelové a  médiá  už zasa  majú námet. Veď  Nicholsonová už žiada hlavy ako kedysi Robespierre. Keďže sama je mamička, nebude predsa žiadať hlavu multiotecka a predsedu Sme rodina. Tak sa znovu predhodí neoprávnene absolútne zdiskreditovaný bývalý šéf  SIS. A tým sa terajšej bohyni spravodlivosti na súčasnom ministerstve spravodlivosti zalepia oči.  Už sa dozvedám, že sa  otvárajú ďalšie kauzy. V Černákových   pamätiach  v súvislosti s kauzou Remiáš sa veselo tvrdí, že vraj tajná služba nechala  Remiáša zavraždiť, i keď v tej kauze sme dospeli k inému poznaniu. Špeciálny prokurátor zastavil trestné stíhanie voči bývalému riaditeľovi tajnej služby práve na základe toho, že údajní mafiánski vrahovia zomreli skôr než Remiáš. O  jednom musel vtedajší minister vnútra Vladimír Palko priznať, že lekári potvrdili jeho smrť  minimálne dva a pol roka predtým. A druhého hrob aj s výpoveďou teraz označil  Černák. Aj jeho pochovali  pred smrťou Remiáša. Tak ako môže niekto tvrdiť, že bol zavraždený. V každom prípade ide o „svedkov“ zo záhrobia, akí sa používali za čias Beriju v smutne známych procesoch s tzv. nepriateľmi boľševického režimu.  Podľa môjho názoru stačí otvoriť spis v kauze Remiáš aj pre verejnosť.

Keď sa kauza nehýbala preto, že hlavný svedok Fegyveres sa zdržiaval v zahraničí na neznámom mieste, vtedajší opozičný poslanec Milan Kňažko počas rokovania parlamentu poznamenal: My vieme, kde je, ale nepovieme.

Iste, na Kňažkovi by sme sa dobre zabavili, keby sa ten spis odtajnil v súvislosti s tými dvomi údajnými utajenými svedkami. V kauze Remiáš vystupovali ako svedkovia viacerí bývalí opoziční politici, vrátane pána exprezidenta Kováča.

Prečo sa nedá odtajniť táto kauza?

Dala by sa, prečo by sa nedala.

Kto o tom rozhoduje?

Generálny prokurátor.

Ale ak terajším pohrobkom tzv. nežnej revolúcie tak veľmi záleží na očiste verejného života, prečo o to nepožiadajú?

Ja sa tiež čudujem. Pardon, možno aj nečudujem.  Vždy ma vyvádza z miery,  ako niekto dokáže manipulovať s verejnou mienkou. A zasa vidím v Sme panie redaktorky ako špecialistky na túto oblasť. Zasa rozprávajú o niečom, čo nevideli alebo nemohli vidieť.  Lebo pochybujem, že im špeciálny prokurátor dovolil nazrieť do spisu, ktorý je zrejme v archíve prokuratúry.

V tomto prípade, kedy sa dá očakávať odtajnenie spisu?

Ak ho posunú do Ústavu pamäti národa, tak tam to budú riešiť podľa svojich predpisov. Inak kauzu  môžu využívať ako prostriedok manipulácie s verejnou mienkou. Podľa potreby toho-ktorého politického subjektu.

No ale niektorí bývalí tvrdí oponenti Mečiarovej vlády sú súčasťou aktuálnej vládnej koalície.

Nuž, pokiaľ ide o morálny problém ich tzv. slušnosti, tak medzi  privatizačnými  kauzami   Bugára  a Mečiara  nevidím nijaký rozdiel. Bugár zrejme poskytoval politické krytie pri  privatizácii Slovnaftu a Mečiar umožnil Rezešovi privatizovať VSŽ.  No chcem zdôrazniť, že v deväťdesiatych rokoch bolo životne  dôležité, aby veľké podniky boli v rukách slovenských vlastníkov.  Bol som v tom čase  v dozornej rade Slovnaftu, tak viem, že vtedy, keď bol problém s fungovaním sociálneho  štátu,  ktorý sme mimochodom zakotvili aj v liberálnej ústave, vždy bolo možné sa obrátiť na strategické podniky, aby pomohli sociálnej poisťovni. Bolo predsa v záujme novej liberálnej slovenskej spoločnosti, aby sa udržiaval sociálny zmier. Ako tvorcovia slovenskej štátnosti sme niesli najvyššiu mieru morálnej zodpovednosti za štát i spoločnosť, čo vládam po Mečiarovi chýbalo a chýba. Lebo sa prejavili ako exponenti cudzích záujmov.  Potvrdením toho, čo hovorím, je pozícia pánov Dzurindu a Mikloša v Ukrajine. Aby po tom, čo zo Slovenska urobili banánovú republiku, urobili aj s Ukrajinou. Môžem len ľutovať Slovákov i Ukrajincov.

Rozhovor s docentom teórie práva Jánom Cuperom viedla Eva Zelenayová

Článok pôvodne vyšiel v Slovenských národných novinách

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Poľský generál Koziej: Po víťazstve na Ukrajine ruská armáda prerazí tento koridor

0 icon

Varšava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďalším cieľom Ruska nebude Moldavsko alebo Estónsko, ako sa obávajú európski analytici, ale pozemné spojenie s Kaliningradom, je presvedčený poľský generál Koziej Podľa bývalého šéfa Národného bezpečnostného úradu generála Stanisława Kozieja sa vzťahy medzi Ruskom a NATO v dôsledku ukrajinskej krízy zhoršili, a preto…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Čínsky veľvyslanec: Máme len jednu zahraničnú vojenskú základňu. USA majú oficiálne 823 vojenských základní po celom svete. Kto teda predstavuje skutočnú hrozbu?

0 icon

Washington 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vašich 823 vojenských základní okupovalo celý svet, upozornil čínsky veľvyslanec v USA Qin Gang na výrazný nepomer  "Pozorne sme si preštudovali novú koncepciu NATO, ktorá implicitne označuje Čínu za potenciálnu hrozbu na nasledujúcich 10 rokov," začal veľvyslanec. "Dovoľte mi uviesť niekoľko čísel a položiť…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete - Kritický okamih

0icon

Žiaľ, udalosti sa vo svete vyvíjajú neustále po špirále stupňujúceho napätia medzi konkurenčnými riadiacimi skupinami. Môj optimizmus z minuloročných predikcii (predpovedí) sa vôbec neodzrkadľuje vo svetových udalostiach a preto som dnes skrátka nútený tvrdiť, že čelíme najhor&scaro

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Poľský generál Koziej: Po víťazstve na Ukrajine ruská armáda prerazí tento koridor

0 icon

Varšava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďalším cieľom Ruska nebude Moldavsko alebo Estónsko, ako sa obávajú európski analytici, ale pozemné spojenie s Kaliningradom, je presvedčený poľský generál Koziej Podľa bývalého šéfa Národného bezpečnostného úradu generála Stanisława Kozieja sa vzťahy medzi Ruskom a NATO v dôsledku ukrajinskej krízy zhoršili, a preto…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Čínsky veľvyslanec: Máme len jednu zahraničnú vojenskú základňu. USA majú oficiálne 823 vojenských základní po celom svete. Kto teda predstavuje skutočnú hrozbu?

0 icon

Washington 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vašich 823 vojenských základní okupovalo celý svet, upozornil čínsky veľvyslanec v USA Qin Gang na výrazný nepomer  "Pozorne sme si preštudovali novú koncepciu NATO, ktorá implicitne označuje Čínu za potenciálnu hrozbu na nasledujúcich 10 rokov," začal veľvyslanec. "Dovoľte mi uviesť niekoľko čísel a položiť…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Juraj Tušš

Dnešná situácia vo svete - Kritický okamih

0icon

Žiaľ, udalosti sa vo svete vyvíjajú neustále po špirále stupňujúceho napätia medzi konkurenčnými riadiacimi skupinami. Môj optimizmus z minuloročných predikcii (predpovedí) sa vôbec neodzrkadľuje vo svetových udalostiach a preto som dnes skrátka nútený tvrdiť, že čelíme najhor&scaro

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Pentagon: Ukrajina úspešne využíva systémy HIMARS na Donbase

0 icon

USA, 2.júla 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dosiahla "významný úspech" s použitím amerických viacnásobných odpaľovacích raketových systémov HIMARS na bojisku, povedal v piatok novinárom nemenovaný vysoký predstaviteľ Pentagonu. „Pretože ide o vysoko presný systém s dlhým dosahom, Ukrajinci sú schopní systematicky vykonávať presné údery proti starostlivo vybran

Izrael opäť útočil v Sýrii

0 icon

Sýria, 2.júla 2022 (AM) – Izrael podľa sýrskeho ministerstva obrany spustil dnes ráno raketový útok na sýrsku provinciu Tartus. V dôsledku ostreľovania boli zranení dvaja civilisti. Ráno približne o 06:30 vykonal leteckú agresiu niekoľkými raketami vypálenými zo Stredoze

Kadyrov: Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami

0 icon

Ukrajina, 2.júla 2022 (AM) – Ramzan Kadyrov napísal na svojom telegramovom kanáli s odvolaním sa na operačné informácie, ktoré dostal od veliteľa špeciálneho pluku Achmat - Zamida Chalajeva, že Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami. Šéf Čečenska povedal, že pre nacionalistov a ukrajinskú armádu nebolo možné z mesta ujsť. "Nepriateľ zase…

Kissinger kritizuje detskú naivitu Západu voči Rusku

0 icon

USA, 1.júla 2022 (AM) – Henry Kissinger (99) v utorok v rozhovore s britskými reportérmi v Corriere della Sera povedal, že ruského vodcu Vladimira Putina vníma ako "inteligentného analytika, ktorý chápe medzinárodnú situáciu z ruskej perspektívy". "Zostane to tak a treba to vziať do úvahy, keď sa vojna skončí," povedal Kissinger. &

Šéf ruskej rozviedky: "Poľsko je pripravené rozdeliť Ukrajinu"

0 icon

Rusko, 1.júla 2022 (AM) – Udalosti okolo Ukrajiny sa začínajú rýchlo vyvíjať a nie v prospech obyvateľstva tejto krajiny, ktorá považuje obyvateľov západných krajín a konkrétne Poliakov za svojich priateľov. Zistilo sa, že Varšava začala a

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali