„Iba málo ma zaujímajú byrokratické problémy, pomalosť a meškanie EÚ, mňa zaujíma zdravie našich obyvateľov,“ hovorí Matteo Salvini. Slovensko za dovoz Sputnika získalo obdiv aj v Taliansku

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Na Slovensko sa podarilo priviesť prvých 200 000 ruských vakcín Sputnik V, za čo naša republika získala obdiv a uznanie aj v Taliansku s tým, že našu republiku uviedli do rozšíreného zoznamu štátov sveta a Európy, ktorý za dva dni vzrástol na 42 a medzi nimi ako nasledovaniahodný vzor jasnými farbami svieti aj „Slovakia“

vakcína
Ilustračné foto

Antonio Trajani, exprezident Európskeho parlamentu verejne nalieha: Musí sa otvoriť front ruskej vakcíny. Európa musí povoliť použitie Sputniku V v celom teritóriu EÚ.

Matteo Salvini (Lega): Prioritou je ochrana a obrana zdravia našich obyvateľov. Nie iba Česko, Slovensko a Maďarsko, teraz už aj Rakúsko a Dánsko hľadajú vakcínu na záchranu životov a zdravia svojich občanov mimo EÚ a nastupujú ďalšie štáty, ktoré zvažujú tieto možnosti. Keby Európska únia splnila to, čo sľubovala, neboli by sme v tejto situácii a nie teda, už nie je ani rozhodujúce, či je anti-covidová vakcína Sputnik V registrovaná EMA. Líder Lega vo veci vakcíny Sputnik V vykonal pracovnú návštevu v San Marine, kde sa stretol s najvyššími predstaviteľmi štátu z dôvodov, že v San Marine pracuje veľa talianskych občanov a má snahu ruský Sputnik V zabezpečiť aj pre potreby Talianska.

Matteo Salvini
Na snímke
Matteo Salvini

Štátny sekretár San Marina Teodoro Lonfernini prehlásil: „My sme zistili a ubezpečili sa, že ruský Sputnik V funguje, naša vedecká spoločnosť ho uznala za validný. Využili sme naše historické vzťahy s Ruskou federáciou a šli sme priamo za výrobcom“.

Matteo Salvini potvrdil, že rozhodujúcu úlohu zohráva jedine čas, lebo obyvatelia Talianska denne zomierajú, takže dnes už nemôže záležať ani na tom, keby bola vakcína z Marsu. Keby Európska únia splnila to, čo sľubovala, neboli by sme tu. Tie európske vlády – a tu opäť spomenul aj Slovensko, ktoré podnikli vlastné kroky na záchranu svojich obyvateľov, urobili dobre a ja verím, že týmto vládam sa bude dariť.

Vito Comencini – tajomník komisie pre zahraničné veci Talianska výslovne uviedol: „Taliansko môže pokojne schváliť ruskú vakcínu bez OK od EMA“ a pokračoval: Rusko je dlhodobo známe rozvinutým vedeckým výskumom v oblasti zdravotníctva. Ruskí farmaceuti sú absolútne dôveryhodní. Je evidentné, že EÚ ešte stále nedokázala nájsť správnu cestu a tak hľadáme iné príklady, ako San Marino, Maďarsko a Srbsko, ktoré už anti-coronový Sputnik V užívajú. Keby Európska únia splnila to, čo sľubovala, neboli by sme v takejto situácii a dnes už teda nie je rozhodujúce ani to, že nie je ňou registrovaný. Zdravie obyvateľov nemá nič spoločné s politikou. Takéto polemiky nevyriešia globálnu pandémiu. A my sa nemôžeme zaoberať problémami iných, pokým sa nám nepodarilo vyriešiť naše vlastné doma.

Otázka novinára: Po začatí očkovania v Maďarsku, San Marine, Srbsku by EMA bola údajne schopná zaregistrovať Sputnik V na nátlak európskych štátov v apríli alebo v máji. Taliansko si môže dovoliť čakať ďalšie dva mesiace?

Odpoveď: Nie, pretože čas je exaktne daný. Musíme obísť tieto byrokratické prekážky (presnejší preklad „oštary“). Možnosťou je Talianska farmaceutická agentúra (AIFA) formou povolenia ruského Sputniku V, v prípade núdze takisto ako ostatné vakcíny, tak ako sa už užívajú vo väčšej časti sveta.

Otázka novinára: Mohlo by Taliansko objednať ruskú vakcínu bez EMA?

Odpoveď: Presne takto by sa veľmi dobre našla cesta pre zabezpečenie vakcíny priamo od výrobcu bez čakania na EÚ, tak ako to urobilo Maďarsko. Maďarsko je členským štátom EÚ, ale cez svoju národnú farmaceutickú agentúru (náš ŠÚKL) túto iniciatívu mohlo uskutočniť. Ak EMA bude naďalej meškať s autorizáciou, to isté môžeme urobiť cez našu AIFU. Ak totiž vakcíny, na ktoré beznádejne čakáme, neprichádzajú v dohodnutých termínoch, bolo by správne hľadať iné možnosti, ktoré sú dokonca aj lepšie.

Stefano Bonaccini (PD) – prezident regiónu Emilia Romagna takisto potvrdil, že vynaloží všetko úsilie na použitie anti-covidovej vakcíny Sputnik V.

Giorgio Palú – virológ a prezident AIFA (u nás ŠÚKL) sa vyjadril stručne, jasne a výstižne: Sputnik funguje veľmi efektívne a bezpečne bez vedľajších účinkov.

Na Slovensku je však všetko inak: Občanom je oznámené, že „nákup ruských vakcín nie je prejavom odvahy či dôkazom diplomatického úspechu. Je to skôr rezignácia na prijaté európske pravidlá a v prípade vakcíny tu nie je žiadna zodpovedná autorita, ktorá by jej bezpečnosť garantovala“.

Tak ako v Maďarsku, Taliansku a ostatných štátoch aj na Slovensku existuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv, na stránke ktorého boli ešte dňa 17. 02. 2021 pod názvom Úloha ŠÚKL-u pri posúdení vakcíny Sputnik V uverejnené nasledovné informácie: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže vydať individuálne registračné rozhodnutie pre vakcínu na Slovensku. Vakcínu je možné použiť iba po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR.

Riaditeľka a generálna tajomníčka ŠÚKL PharmDr. Zuzana Baťová PhD., však zároveň potvrdila, že ŠÚKL je síce oficiálne laboratóriom na kontrolu liekov, ale „jeho laboratórne vybavenie má už nejakú desiatku rokov a momentálne nevieme zabezpečiť a urobiť ani skúšky sterility, čo je základná vec, vedia to urobiť iba pomocou zahraničia a ako členský štát sa máme spoľahnúť na medzinárodnú spoluprácu najlepších odborníkov z celej Európskej únie.

ŠUKL bude od výrobcu požadovať rovnaké informácie, aké sú potrebné pre riadnu registráciu vakcíny: údaje z predklinických skúšaní, z výroby (vrátane údajov o výrobe liečiva, finálneho produktu, stabilite vakcíny, skladovaní a expirácii) a klinických skúšaní, čo zahŕňa najmä dáta o bezpečnosti a účinnosti.

Ako sa ďalej uvádza v dokumente ŠUKL: Keďže ide o výrobcu z krajiny mimo EÚ, je potrebné vykonať aj inšpekciu správnej výrobnej praxe. Vzhľadom na okolnosti sa zároveň ŠÚKL na rokovaní s EMA a partnerskými agentúrami informoval o možnostiach vytvorenia európskeho inšpekčného tímu. Inšpekcia správnej výrobnej praxe vakcíny bude vykonaná medzinárodným tímom na úrovni EÚ a ŠÚKL požiadal o účasť v tomto tíme.

V uvedenej listine sa zároveň pripomína, že sieť expertov je vybudovaná na úrovni EU a EMA, takže riaditeľka ŠÚKL považuje za najvhodnejší spôsob využiť tento štandardne nastavený a funkčný systém registrácie vakcín. Skutočná dĺžka procesu bude závisieť od rýchlosti, kvality, transparentnosti a rozsahu údajov dodaných od výrobcu. Vedecky je možné vakcínu posúdiť iba vtedy, ak výrobca sprístupní všetky požadované údaje a dokumenty, či už ŠÚKL alebo EMA. Riaditeľka a generálna tajomníčka ŠÚKL sa pre Denník N vyjadrila, že „Sputnikom V by sa zaočkovať nedala, nemáme o ňom informácie“.

Takže ubezpečenie, adresované samotnému premiérovi, že „v spolupráci so ŠÚKL-om preveria šaržu a následne oznámia, kedy sa začne oficiálne očkovanie“, bolo zavádzajúce.

Na Slovensku sa teda blíži hodina pravdy, ktorá by mala byť verejnosti oznámená zrejme v stredu dňa 10. marca 2021. Nevieme kto koho vydiera, vieme však za koho sa tu vydiera. Občan so zdravým sedliackym rozumom však za tým vidí najmenšieho koaličného partnera, ktorý si sadol na najväčšieho ako jedovatý škorpión na slona a predsedníčka strany zrejme ako Salome chce alebo musí na hodujúci stôl niekoho, kto je mimo parlamentu (napr. tieňová mimoparlamentná strana na diaľku ovládajúca svoje bábky) predložiť na tanieri hlavy tých, ktorí majú zásluhu na dovoze prvých 200 000 Sputnikov V.

Títo poslanci by sa mali postaviť do radu pred občanov Slovenska, oznámiť im skutočné – pravdivé dôvody svojho bezprecedentného nátlaku a vyzvať Borisa Kollára ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby nimi nechcené, nedovolené, odsabotované a „vetované“ ruské anti-coronové vakcíny Sputnik V na ich plnú zodpovednosť ponúkol Taliansku aj s prísľubom budúcich dodávok.

Ubezpečujem Vás, že Matteo Salvini si ich príde s veľkou pompou osobne prevziať do Šarišských Michalian. A nezanedbateľným bonusom bude pre neho aj nárast volebných preferencií. To bude video festa v Miláne!

P.S.: Matteovi nemusíme prezradiť, že u nás sa za anti-coronový ruský Sputnik V kameňuje. A nemusíme mu prezradiť ani to, že naši obyvatelia budú naďalej zomierať, a to nielen tí, čo sú na slobode, ale aj vo väzniciach.

Nakoľko tlak Talianska je veľký a záujem o ruský Sputnik V takisto, v prípade, že ruská strana dnes podala žiadosť EÚ aj napriek tomu, že na tom nemusela mať z objektívnych dôvodov žiadny záujem, išlo jej len o naplnenie formálnych podmienok, aby svojim partnerom mohlo Rusko dodávať ruský Sputnik V bez horeuvedených „byrokratických oštár“.

No a finálna scéna nás ešte len čaká. Moc je droga. Budeme mať možnosť sledovať, ako sa začnú vyfarbovať chameleóni našej politiky. Všetci „uni sono“ budú prehlasovať, že oni tie ruské Sputniky V veľmi chceli, čakali len na to „OK od Európy“ (ktoré sa však nezrodí zo dňa na deň, to bude musieť Taliansko ešte poriadne pritvrdiť, ak dá šancu EÚ zostať v hre, lebo ako základnú podmienku si určí rýchlosť konania).

Takto sa alibisticky priživia na zásluhách iného štátu a slovenskú verejnosť sa budú snažiť presvedčiť, že takto konali v záujme ich životov a zdravia, ich ochrany a ako veľmi sa tešia, že Európa ich úprimnú túžbu vyslyšala. Nakoniec tomu možno aj sami uveria. Ale iba oni sami.

Eva Zámocká

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Biden chce stiahnuť amerických vojakov z Afganistanu do 11. septembra

0 icon

Washington 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Joe Biden určil 11. september za nový termín, dokedy USA stiahnu všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Novinárom to v utorok povedal nemenovaný predstaviteľ americkej vlády, informovala agentúra AFP Biely dom medzitým oznámil, že Biden predstaví svoje plány vo veci sťahovania amerických…

Centrálny register bankových účtov by mal byť prístupný pre orgány činné v trestnom konaní

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko by malo vytvoriť centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní Konštatuje to ministerstvo vnútra v Návrhu na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej…

Nabudúce možno už len s vakcínou: „Sprístupnenie bohoslužieb pre veriacich je dobrý krok,“ reaguje Konferencia biskupov Slovenska. Hoci len pre otestovaných

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Slovenskí biskupi vnímajú opätovné sprístupnenie verejných bohoslužieb ako dobrý krok. "Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch," reagoval na avizované uvoľňovanie protipandemických…

Jozef Viskupič sa stretol s novým ministrom, hovorili o zefektívnení očkovania

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   O zefektívnení očkovania proti COVID-19, ktoré od polovice februára koordinujú samosprávne kraje, hovoril v utorok šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič s novým ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Samosprávne kraje vidia medzery v systéme registrácie na…

Biden varoval Putina po telefóne a navrhol mu stretnutie

0 icon

Washington 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci, TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Americký prezident Joe Biden vyzval v utorok ruského prezidenta Vladimira Putina na deeskaláciu narastajúceho napätia v súvislosti s Ukrajinou. Navrhol tiež summit medzi ním a Putinom, ktorý by sa uskutočnil v najbližších mesiacoch v tretej…

Situácia na Slovensku sa zlepšuje, ale reprodukčné číslo rastie

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Situácia na Slovensku sa v súvislosti s novým koronavírusom zlepšuje, počet hospitalizovaných klesá. Od budúceho pondelka (19. 4.) nebude už ani jeden okres v čiernej fáze. Reprodukčné číslo však začalo stúpať, stále sa ale udržuje pod úrovňou 1. Silné zastúpenie na Slovensku má…

Premiér vycestuje do Českej republiky, stretne sa s Milošom Zemanom i Andrejom Babišom

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vycestuje vo štvrtok (15. 4.) na prvú zahraničnú návštevu v pozícii predsedu vlády SR do Českej republiky. V rámci oficiálnej návštevy sa najprv stretne s prezidentom ČR Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Následne sa v Kramářovej…

„Knihy sú naše všetko“: Navaľnyj žaluje väznicu, nemôže čítať Korán

0 icon

Moskva 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj žaluje vedenie väzenského zariadenia č. 2 v meste Pokrov, lebo mu odopierajú možnosť čítať posvätnú knihu moslimov Korán. Podľa spravodajského portálu Meduza.io sa to uvádza v príspevku, ktorý bol v Navaľného mene zverejnený na jeho konte na sociálnej sieti…

Lengvarský šokuje: Povolenie k Sputniku V nebolo vydané k vakcíne, ktorá je v SR

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. V utorok to na tlačovej konferencii povedal aktuálny šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) Na Slovensku sa podľa jeho slov…

Japonsko a Nemecko posilnia svoje bezpečnostné vzťahy na pozadí aktivít Číny

0 icon

Tokio 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Robichon/Pool Photo via AP)   Ministri zahraničných vecí a obrany Japonska a Nemecka sa v utorok dohodli na posilnení bezpečnostnej spolupráce v súvislosti s narastajúcou námornou a vojenskou aktivitou Číny Obe krajiny v tomto roku po prvý raz usporiadali rokovanie vo formáte "dva plus dva".…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Ich miesto je v prvých líniách

0icon

Stretol som Jana z búdy. Má len základnú školu, ale má zdravý sedliacky rozum, proste je normálny. Hneď som videl, že zahorel spravodlivým hnevom. Takmer do nepríčetnosti ho vytočili výroky Naďa, Korčoka, Osuského o neslýchanej ruskej provokácii, že pozdĺž svojej hranice, na ruskom území, sa z dediny do dediny presúvajú…

Milan Marko

Riešenie pre Slovensko: Vznik 6-mesačnej politickej strany, s cieľom zmeniť systém

0icon

Ľudia sú mentálne unavení a to nie len z opatrení proti korone, zákazov a lockdownov, ale hlavne z našich neschopných politikov a stratou nádeje na lepšiu budúcnosť. Na Slovensku sa ľudia o politiku nikdy nejako zvlášť nezaujímali, lebo neverili, že by mohli niečo zmeniť. Preto raz za 4 roky volili…

Ivan Malý

PROKREMEĽSKÉ NARATÍVY

0icon

Konflikt na Donbase je dlhé roky predmetom záujmu verejnosti a aktívne sa tejto téme venujú aj mnohí pro-ruskí aktéri na Slovensku.

René Pavlík

Komentár

0icon

Úbohosť. Iba niekoľko dní uplynulo od úctyhodného jubilea. Historik našej, najmä národnej a štátnej  minulosti oslávil 95. narodeniny. Musím priznať, že keď som si dovolil jeho osobu spomenúť verejne, očakával som aj negatívne reakcie. Sud fekálií, ktoré  nazbierali vyberaní  "demokrati" ma však zaskočil. Keď nečušali, mali právo vyjadriť pochybnosti o…

Boris Mesár

1. USA sa rozhodli privlastniť si čin Jurija Gagarina: provokácia ministerstva zahraničia USA 2. „Nová normálnosť“ praská vo švíkoch: lekári objavili šokujúce fakty o vakcínach proti GMO, právnici pripravujú pre architektov projektu „koronavírusu“ nový Norimberg

0icon

1. Na oficiálnej stránke amerického ministerstva zahraničia v ruskom jazyku na sociálnej sieti Facebook bol zverejnený príspevok venovaný 60. výročiu prvého letu človeka do vesmíru. „Dnes je Medzinárodný deň letov človeka do vesmíru -. V tento deň oslavujeme 60. výročie pobytu človeka vo vesmíre, ako aj technický pokrok a medzinárodnú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Ceny kryptomien idú opäť raketovo nahor. Populárny Bitcoin láme svoje doterajšie maximá

0 icon

Najpopulárnejšia kryptomena na svete Bitcoin zažíva opäť masívny nárast hodnoty. Už tradične ju však nasleduje drvivá väčšina veľkých kryptomien a tzv. altcoinov, čiže menších alternatívnych mien. Ako vyplýva z informácií populárnej burzy Coinbase, trh s kryptomenami v priebehu posledných 24 hodín narástol o viac ako 4,5%. Samotný rast cien väčšiny…

Unikla voda na Marse do vesmíru, alebo ju môžeme nájsť niekde inde? Nový výskum prináša odpovede

0 icon

Predpokladá sa, že pred niekoľkými miliardami rokov Mars vyzeral úplne inak. Dôkazy naznačujú, že v tom období sa na jeho povrchu nachádzali jazerá, rieky a aj oceány, píše portál SciTech Daily. Dnes je Mars úplne inou, suchou planétou a vedci sa pýtajú, kam sa všetka voda podela. Podľa nového výskumu vedcov z Caltech a NASA’s…

Čo je to režim Dôverných správ v službe Gmail a ako funguje? Túto funkciu neprehliadajte!

0 icon

Téma súkromia, či bezpečnosti dát je stále frekventovanejšou. Dôvodom sú čoraz častejšie úniky dát z rôznych služieb, s ktorými sa môžeme pravidelne stretávať. Týka sa to, ako sociálnych sietí, tak aj komunikačných platforiem, či rôznych ďalších služieb, kde sú ukladané osobné údaje používateľov. Správy vo všeobecnosti patria medzi dôverný obsah,…

NASA hovorí, že všetko ide zatiaľ ako má. Dron Ingenuity v atmosfére Marsu vzlietne 14. apríla. Tu to môžete sledovať!

0 icon

Dron Ingenuity v posledných dňoch zapĺňa plátky viacerých médií. Dôvodom je, že ide o lietajúci objekt, s ktorým sa pokúsime, ako ľudia, o prvý kontrolovaný let v atmosfére inej planéty, ako je Zem. Pôvodne sa mal konať 12. apríla, nakoniec však NASA ohlásila problémy, ktoré odsunuli tento let na 14.…

Čoskoro končí podpora pre Windows 10 1909. V počítači ju má takmer každý 5 používateľ! Patríte medzi nich?

0 icon

Windows 10 vo všeobecnosti patrí medzi najrozšírenejšie verzie operačného systému na počítačoch. V súčasnosti je však dostupných viacero jeho mutácií. Napríklad 20H2, 2004, 1909, 1903, a ďalšie. Spoločnosť AdDubplex najnovšie zverejnila štatistiky ohľadne distribúcie jednotlivých verzií Windows 10. Ako môžete nižšie vidieť, tak najrozšírenejšou verziou operačného systému je 2004, ktorá…

Armádny Magazín

Viac zbraní, peňazí a NATO — ukrajinský prezident Zelenskij dal Bidenovi ultimátum

0 icon

USA, 13. apríl 2021 (AM) - Vladimir Zelenskij požaduje, aby jeho americký kolega Joe Biden preukázal, do akej miery sú USA pre Ukrajinu priateľom. Takáto výzva zaznela v komentári pre novinárov CNN počas prezidentovej návštevy v časti Donbasu, okupovanom ukrajinskými jednotkami.   „USA sú dobrým priateľom Ukrajiny, ale prezident Biden

"Toto je prvýkrát!" : Rusko masívne presúva obojživelné lode z Kaspického mora do Čierneho mora

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Ruské námorníctvo začalo presúvať viac ako 10 obojživelných a delostreleckých lodí a plavidiel kaspickej flotily do Čierneho mora na cvičenia "ako súčasť kontrolných previerok počas zimného výcvikového obdobia

Ukrajinci hromadne utekajú do zahraničia pred povolávacím rozkazom. Z armády masovo utekajú vojaci

0 icon

Ukrajina, 13.apríl 2021 (AM) – Politický komentátor Sergej Markov tvrdí, že Ministerstvo obrany Ukrajiny zaznamenáva nárast prípadov dezercie z radov Ozbrojených síl Ukrajiny na pozadí zhoršujúcej sa situácie na Donbase.Podľa Markova z 36. samostatnej námornej brigády, ktorá je dislokovaná blízko M

"Na niečo také sa nedá zabudnúť": Ako sovietske esá spôsobili katastrofu v U.S. Air Force

0 icon

Kórea, 13. apríl 2021 (AM) - Desiatky zostrelených lietadiel, stovky zajatých pilotov a týždenný smútok - presne pred 70 rokmi, 12. Americké letectvo zaútočilo na sovietske esá, ktoré v priebehu niekoľkých minút porazili vzdušné sily bombardérov Superfortress B-

Pribudli technické systémy: Bombardéry Su-34 budú mať zvýšenú bojovú kapacitu

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Bojové kapacity ruských frontových bojových bombardérov Su-34 boli zvýšené vďaka inštalácii nových univerzálnych prieskumných systémov, oznámil zdroj z leteckého odvetvia. Niekoľko lietadiel bolo podľa zdroja vybavených univerzálnymi prieskumnými kontajnermi (UKR), vrátane UKR-OE pre

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali