História tanečného školstva v Bratislave siaha až do 17. storočia

Bratislava 26. septembra 2016 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Absolventi školy sa po maturite uplatnia v profesionálnych baletných súboroch doma i v zahraničí

Tanečné školstvo v Bratislave začalo svoju históriu písať už v 17. storočí, kedy sa v hlavnom meste datujú začiatky scénickej tanečnej výchovy. Tanec bol v tom čase súčasťou divadelných predstavení jezuitov. V 18. storočí tanečnú výchovu získavali aj dievčatá v kláštorných školách uršulíniek a notredamiek, kde sa predvádzali aj menšie balety. „Cieľom bolo pestovať pohybovú kultúru zverencov, nie však výchova profesionálnych tanečných umelcov,“ priblížila pre TASR riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (TKEJ) v Bratislave Katarína Zacharová.

Na snímke pedagóg Bachram Maripovič Juldašev počas vyučovacej hodiny v sále Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave
Na snímke pedagóg Bachram Maripovič Juldašev počas vyučovacej hodiny v sále Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

Až keď bol v roku 1920 založený baletný súbor Slovenského národného divadla (SND), mal podľa riaditeľky svoju súkromnú baletnú školu vždy práve úradujúci baletný majster, z ktorej dopĺňal baletný súbor. „V medzivojnovom období v Bratislave pôsobilo niekoľko súkromných baletných škôl, z ktorých najvýznamnejšia bola škola Elly Fuchsovej. Tieto súkromné školy však neposkytovali ucelené, systematické odborné vzdelanie ani dostatočný počet kvalifikovaných interpretov,“ povedala Zacharová.

Na snímke Katarína Zacharová - riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave
Na snímke Katarína Zacharová – riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

V roku 1949 vzniklo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave tanečné oddelenie, ktoré bolo prvým štátnym vzdelávacím zariadením na Slovensku zameraným na výchovu profesionálnych tanečných umelcov. „Vedúcou oddelenia sa stala Alžbeta Jelínková, avšak až nástupom Evy Jaczovej v roku 1954 do tejto funkcie dostalo oddelenie správne umelecko-pedagogické smerovanie. Hlavným predmetom štúdia sa stal klasický tanec,“ vysvetlila riaditeľka. Výučba bola najskôr štvorročná, od roku 1959 päťročná a končila sa maturitnou skúškou.

V roku 1979 bola otvorená Hudobná a tanečná škola, na vzniku ktorej mala najväčší podiel Jaczová. „Škola bola zriadená podľa vzoru po celom svete uznávaných ruských choreografických učilíšť s osemročnou výučbou, štúdium sa ukončovalo maturitnou skúškou a absolutóriom,“ uviedla Zacharová. Od roku 1991 škola nesie meno po svojej zakladateľke – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej.

V marci 2005 oslávila škola 25. výročie jej založenia a 55. výročie založenia štátneho baletného školstva na Slovensku. Škola mala najprv dva študijné odbory, a to klasický tanec a ľudový tanec. Od roku 2006 k nim pribudol aj moderný tanec.

TKEJ je jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov a momentálne v nej študuje 123 žiakov. Tí boli na školu prijatí na základe talentových prijímacích skúšok, na ktoré sa prihlasujú žiaci piatych ročníkov základných škôl. „V rámci prijímacích skúšok overujeme fyzické danosti nevyhnutné pre výkon budúcej profesie, rytmus, muzikalitu a tanečnosť uchádzača,“ priblížila Zacharová.

Absolventi školy sa po maturite uplatnia v profesionálnych baletných súboroch doma i v zahraničí. „Napríklad v SND, Košickom štátnom divadle, SĽUK-u či v Národnom divadle v Prahe. Pôsobia aj v Berlíne, Hamburgu, Mníchove, Kyjeve, Helsinkách, Amsterdame, Viedni, Moskve, Stuttgarte, Varšave i Budapešti,“ priblížila Zacharová s tým, že časť absolventov vyučuje tanec v základných umeleckých školách a niektorí pokračujú v štúdiu na Vysokej škole múzických umení. „Naša škola má prioritné postavenie pre svoju jedinečnosť na Slovensku. Aj napriek tomu, že počet žiakov hlásiacich sa na prijímacie skúšky oproti minulosti klesol, o štúdium profesionálneho tanca je stále záujem,“ podotkla Zacharová. Každý rok prijmú na školu v priemere 23 nových žiakov.

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej neteší súčasné postavenie umenia

Súčasné postavenie umenia v spoločností nie je podľa riaditeľky školy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (TKEJ) v Bratislave Kataríny Zacharovej lichotivé a dostalo sa na perifériu záujmu spoločnosti, čo je spôsobené aj nedostatočným financovaním kultúry. „Je to viditeľné aj na tanečných súboroch, že sa zužujú a pre tanečníkov nie sú voľné miesta,“ vysvetlila pre TASR.

Pred 13 rokmi sa prišiel na žiakov školy pozrieť riaditeľ Baletu Slovenského národného divadla (SND) a prijal ich do súboru skoro všetkých. „Tých pracovných miest je teraz ale stále menej a menej. Sú roky, keď nám prijmú do Baletu SND troch študentov, čo je veľmi dobré. Sú aj roky, keď prijmú jedného alebo nikoho,“ priblížila Zacharová. Ako tvrdí, je potrebné zvýšiť platy pedagógom aj o 100 percent, a to najmä na umeleckých školách, ktoré často spolupracujú so zahraničnými baletnými školami. „Škola potrebuje zahraničných pedagógov pre výučbu umeleckých predmetov, ale keď im ponúkneme plat 620 eur v hrubom, tak určite nikto nepríde,“ skonštatovala riaditeľka. Zvýšiť by sa podľa nej mali aj financie pre tanečné súbory, aby sa nestávalo, že sa z 80-členného súboru stane 60-členný.

Detskí tanečníci majú podľa jej slov na Slovensku dobré podmienky, a to vďaka súborom ľudových či spoločenských tancov až po hip-hopové krúžky. „Budúcich tanečníkov pre nás pripravujú aj základné umelecké školy a baletné štúdiá,“ podotkla Zacharová. Na TKEJ prijmú každý rok v priemere 23 nových študentov. Podľa riaditeľky jediného štátneho tanečného konzervatória na Slovensku klesá pre demografický vývoj v krajine všeobecne počet žiakov v stredných školách, a to súvisí aj s menším počtom žiakov hlásiacich sa na umelecké školy.

Aj keď má TKEJ na Slovensku jedinečné postavenie, škola sa snaží ďalej napredovať a osloviť ďalších záujemcov o štúdium. Najnovšie plánuje vybudovať ďalšiu koncertnú sálu, ktorá by mala vyrásť v areáli školy. Postaviť ju plánujú v rokoch 2017 až 2018. „Máme už aj sponzora i súhlas nášho zriaďovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja. Je pripravená projektová dokumentácia a nasledovať bude stavebné povolenie,“ priblížila Zacharová. Škole by podľa jej slov nová koncertná sála pomohla, keďže v konzervatóriu sa teraz nachádza len jedna a dostanú sa na ňu len dva posledné ročníky. „Keby sme mali dve koncertné sály, bolo by v nej možné vyučovať štyri až päť ročníkov,“ podotkla riaditeľka. Študenti majú koncertnú a scénickú prax zabezpečenú v SND či v SĽUK-u, absolvujú ju aj priamo v škole. „Vďaka novej koncertnej sále by sa mohol predmet – koncertná a scénická prax vyučovať súbežne vo viacerých ročníkoch,“ povedala Zacharová.

 

Absolventom Tanečného konzervatória Evy Jaczovej je aj M. Radačovský

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ) v Bratislave vychovalo doteraz množstvo svetoznámych tanečných umelcov. Patria medzi nich napríklad sólisti Baletu Slovenského národného divadla (SND) Nora Gallovičová–Martinková, Ingrid Murčeková–Kačiaková, Nikoleta Stehlíková, sólistka baletu vo Viedenskej štátnej opere Nina Poláková, medzinárodne uznávaná choreografka Natália Horečná, súčasný riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. či Mário Radačovský, ktorý je aktuálne riaditeľ baletu v Brne.

Na snímke nástenka v priestoroch Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave
Na snímke nástenka v priestoroch Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

Tanečné konzervatórium navštevoval Radačovský v rokoch 1981 až 1989. Na roky štúdia si spomína s nostalgiou. „Bolo to krásne a zároveň veľmi ťažké obdobie. Celý svet sa mi otvoril v Bratislave, pretože som z malého mesta Partizánske. Internát a disciplína bol pre tanečníka základ, ale bez disciplíny človek dokáže málo,“ povedal pre TASR. V Brne ako umelecký šéf baletu Narodného divadla pôsobí už štvrtú sezónu. Predtým mal tri roky svoj súbor Balet Bratislava a takmer päť sezón viedol Balet SND a ako tanečník bol aj sólistom Baletu SND.

„Sedem rokov som pôsobil v Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. Bol som prvý tanečník Les Grands Ballets Canadiens v Montreale a hosťoval som s Národním divadlom v Prahe, s Royal Balletom vo Winnipegu, Vancouveri, Toronte a mnohých mestách Kanady a Spojených štátov amerických,“ priblížil Radačovský. Tanečné konzervatórium mu podľa jeho slov dalo základ a možnosť uplatniť sa v remesle či kultúrnej disciplíne, ktorú pokladá za najúžasnejšiu i ťažkú zároveň. Šťastie mal, ako tvrdí, aj na dobrých profesorov.

V rokoch 1995 až 2003 navštevoval TKEJ Andrej Szabo, ktorý študoval klasický tanec. Na školu si spomína s úsmevom. „Mali sme najlepších pedagógov a boli sme jedinečný kolektív,“ povedal pre TASR. Konzervatórium mu dalo disciplínu a lásku ku všetkému, čo teraz v živote robí. Szabo pokračoval štúdiom v zahraničí v Monaku a neskôr sa stál členom Baletu SND. „S krátkou prestávkou v Balete Bratislava pôsobím dodnes,“ priblížil.

Odbor klasický tanec študovala v rokoch 1993 až 2001 aj Miriam Káčerová. Z domu odišla ako desaťročná s cieľom splniť si svoj sen. V štúdiu podľa jej slov bola potrebná húževnatosť, sebazapieranie i disciplína. Dodnes si pamätá na prijímacie skúšky, kde sa hlásilo asi 300 detí z celého Slovenska. „Veľmi ma potešilo, keď som dostala domov oznámenie, že som na štúdium prijatá. Do prvého ročníka nás nastúpilo 30 žiakov,“ priblížila. Po konzervatóriu pokračovala v štúdiu klasického tanca na Academie de Danse Classique Princesse Grace v Monaku.

„Po skončení štúdia som dostala angažmán v baletnom súbore v Zürichu, ktorý v tej dobe viedol riaditeľ Heinz Spoerli. Po dvoch odtancovaných divadelných sezónach vo Švajčiarsku som išla na konkurz do jedného z desiatich najprestížnejších baletných súborov vo svete, do Stuttgartu,“ povedala Káčerová. Prijali ju a v súčasnosti tu pôsobí už 11 rokov. V roku 2014 sa stala prvou sólistkou. Odtancovaných má veľa úloh, ako napríklad Giselle, Júliu v balete Rómeo a Júlia, Desdemonu v balete Othello či Tatianu v Oneginovi. S baletným súborom hosťuje v mestách ako Madrid, Paríž, Londýn, Moskva i v rôznych mestách v Japonsku, Číne, Južnej Kórei či Thajsku.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Aspoň banky sa budú mať lepšie? Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorý schválil parlament. Ide o naplnenie spoločného memoranda medzi ministerstvom financií a bankovou asociáciou z júna tohto roka. Už vtedy sa…

Výbor maďarského parlamentu podporil návrh sprísnenia zákona o voľbách

0 icon

Budapešť 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Tamas Kovacs)   Výbor maďarského parlamentu pre spravodlivosť v utorok v Budapešti schválil sprísnený návrh novely volebného zákona, ktorý v konečnom dôsledku núti opozíciu k zjednoteniu. Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava Podľa tohto návrhu musia politické strany na zostavenie celoštátnych kandidátskych listín postaviť…

Biden: „Sme pripravení viesť svet“

0 icon

Washington 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Novozvolený americký prezident Joe Biden predstavil v utorok svoj národnobezpečnostný tím, ktorý je podľa jeho slov pripravený po odchode šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa obnoviť americké vedenie vo svete "Je to tím, ktorý udrží našu krajinu a našich obyvateľov v bezpečí," uviedol…

Dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii zatiaľ nie je

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii zatiaľ nie je. Plánovaná večerná koaličná rada k tejto téme nebude, rokovať by mali najskôr jednotlivé poslanecké kluby. Pre TASR to potvrdili viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR. Nepovedali zatiaľ, či sa voľba generálneho…

Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa ktorej by samosprávne kraje mohli pri výkone svojich zákonných povinností využívať elektronickú komunikáciu. Obmedziť by sa tiež mohla i možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych…

Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

0 icon

Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov Podľa agentúry AFP Národné zhromaždenie, kontrolované stúpencami prezidenta Emmanuela Macrona, prijalo návrh zákona 388 hlasmi poslancov, zatiaľ čo 104 ich bolo proti a…

EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

0 icon

Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to v utorok šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Európska únia sa snaží získať „jedno z najkomplexnejších portfólií na vakcináciu proti COVID-19 na svete,“…

Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

0 icon

Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a Európou počas vlády novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AP Biden dáva podľa Maasa jasne najavo, že chce "opraviť" transatlantické vzťahy, čo…

Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

0 icon

New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe Biden. Po troch týždňoch sčítania hlasov a sérii neúspešných žalôb prezidenta Donalda Trumpa to v utorok oznámil štátny guvernér Tom Wolf Oznámenie prišlo deň po…

Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová Remišová informovala, že pri hlasovaní o ďalšom kole celoplošného testovania na pondelkovom (23. 11.) zasadnutí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dávid Béreš

Štát musí ľuďom podať pomocnú ruku

0icon

Naša spoločnosť sa dnes nachádza v bezprecedentnej situácií. Koronakríza trvá v podstate už deväť mesiacov nepretržite a ľudia začínajú pociťovať únavu a mnohokrát aj oprávnenú frustráciu. Únava a frustrácia obyvateľstva vyvrcholila ostatnými protestami. Ako zaujímavosť možno vnímať, že tieto protesty boli zorganizované len a výlučne prostredníctvom sociálnych sietí, bez podpory…

Slavěna Vorobelová

Tsunami „Matovič“ sa blíži ku kritickému bodu

0icon

Ďalšie celoplošne testovanie? Buď tu niektorí vládni predstavitelia prestali vnímať realitu a nepochopili, že obyvateľstvo sa toho ich celoplošného sociologického pokusu zúčastnilo menej dobrovoľne a viac nasilu, alebo je ich myseľ ovládaná nekontrolovateľným pocitom moci a absolútnej nedotknuteľnosti. Trochu faktov v dnešnej dobe internetu. Odborníci Bražinová, Somorčík, Kynčl, Krištúfková, Avdičová  Špaleková zhodnotili zvýšenú celkovú úmrtnosť počas…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

Peter Štrba

Vyzývam RTVS, aby zorganizovala a odvysielala diskusiu na tému celoplošné testovanie!

0icon

Otvorený list RTVS: Vážený pán/vážená pani, na začiatku novembra a o týždeň neskôr boli občania Slovenskej republiky svedkami „operácie“, ktorá dostala pomenovanie „celoplošné testovanie“. V rámci príprav na túto akciu boli zo strany predsedu vlády ignorované pripomienky a výzvy jednotlivcov, ale aj celých združení kompetentných vyjadriť sa k zmysluplnosti takejto…

Pavel Pakoš

Veľké klamstvo príde na svet II.

0icon

To čo sa deje je iba predzvesť ďalších naplánovaných udalostí. Modrý papier s troma kinderkovskými šestkami, pre ktorý boli ľudia vyhadzovaní z práce, nevpustení do obchodu či im bolo zakázané vstúpiť do budovy štátneho úradu, to je iba predohra oveľa väčších neprávostí, ktoré majú na ľudí nachystané. Prídu ako umelo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

10+ vtipných foto s psíkmi v hlavnej úlohe, ktoré ti zaručenie zlepšia náladu

0 icon

Mnoho ľudí považuje pondelky za tie najnáročnejšie dni v týždni. Ak si jedným z tých ľudí aj ty alebo ak dnes jednoducho len nemáš svoj deň, si na správnej adrese. V tomto článku sa ti pokusíme zdvihnúť náladu pomocou vtipných fotografií so psíkmi v hlavnej úlohe. :) Zvieratá majú na…

Koľko pozemských oceánov už bolo preskúmaných?

0 icon

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už bola zmapovaná celá planéta, ale rozlíšenie údajov pre väčšinu oceánov je oveľa nižšie v porovnaní s pevninou. V skutočnosti bolo zmapovaných iba asi 5 % oceánskeho dna. Jedná sa pritom o ekvivalent mapy v mierke 1 : 50 000. Radar ale nepreniká dobre cez vodu a preto musia…

Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

0 icon

Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Vo svete IT

Nemecký režisér ostro kritizoval Muskove plány: „Kolonizácia Marsu je utopistická predstava, ktorá padne rovnako, ako…“

0 icon

Elon Musk je vizionárom a medzi jeho najväčšie sny nepochybne patrí kolonizovať nášho vesmírneho suseda, planétu Mars. Tento sen chce dosiahnuť pomocou jeho novej rakety, Starship, ktorá by mohla letieť už v roku 2024. Jeho vízie sa úspešným pristátím na červenej planéte nekončia, píše portál Business Insider. Do roku 2050 by sme…

Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

0 icon

Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

0 icon

Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

0 icon

Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

0 icon

Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

Armádny Magazín

Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

0 icon

Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

0 icon

Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

0 icon

Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

0 icon

USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

0 icon

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Svetlo sveta

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

icon FOTO DŇA